Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach SN. Zagadnienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach SN. Zagadnienia ogólne"

Transkrypt

1 Zaezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach SN Zagadnienia ogólne

2 dr inż. Andrzej Juszczyk AREVA T&D sp. z o.o. Zaezpieczenia ziemnozwarciowe. Zagadnienia ogólne. Zaezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach SN Ze względu na kryteria zaezpieczenia ziemnozwarciowe można podzielić na następujące typy: - zaezpieczenia nadprądowe - zaezpieczenia kierunkowe - zaezpieczenia admitancyjne Najnowszymi zaezpieczeniami w powyższej grupie są zaezpieczenia admitancyjne, które zostały opracowane do eliminacji zwarć doziemnych dla najmniej korzystnego sposou uziemienia punktu gwiazdowego sieci uziemienia poprzez cewkę Petersena. W tym sposoie uziemienia kryteria kierunkowe i mocowe nie są w stanie w pełni selektywnie eliminować zwarcia doziemne. Zaezpieczenia admitancyjne znalazły zastosowanie również w sieci izolowanej uziemionej przez rezystor. Decydujący wpływ na wyór skuteczność zaezpieczeń ziemnozwarciowych ma rodzaj uziemienia punktu gwiazdowego sieci. 1. Sposoy uziemienia punktu gwiazdowego sieci SN: izolowany punkt gwiazdowy sieć kompensowana punkt gwiazdowy sieci uziemiony przez rezystor mieszany układ: rezystor + cewka Petersena 1.2 Cechy i własności rodzajów typu sieci: Zalety sieci izolowanej: rak dodatkowej aparatury związanej z lokalizacją zwarć doziemnych stosunkowo dora lokalizacja zwarć doziemnych przez zaezpieczenia kierunkowe mała wrażliwość na zwarcia oporowe Wady sieci izolowanej: duży współczynnik przepięć podczas doziemień ( ) duża tendencja do zwarć z łukiem przerywanym, duże prądy zwarć doziemnych (konieczność na wyłącz) Zalety sieci kompensownej: średnia wrażliwość na zwarcia oporowe możliwość pracy przy doziemieniu (prądy doziemne ograniczane są przez kompensację) rak konieczności uzyskania niskiej wartości uziemień w sieci, mniejsza tendencja do zwarć z łukiem przerywanym, 1/111

3 Wady sieci kompensowanej: konieczność stosowania dodatkowej aparatury związanej z lokalizacją zwarć doziemnych (wymuszanie) średni współczynnik przepięć podczas doziemień (poniżej 3) ardzo zła lokalizacja zwarć doziemnych przez zaezpieczenia kierunkowe, Zalety sieci uziemionej przez rezystor: mały współczynnik przepięć podczas doziemień (poniżej 2.5) mniejsza tendencja do zwarć z łukiem przerywanym, dość dora lokalizacja zwarć doziemnych przez zaezpieczenia kierunkowe, Wady sieci uziemionej przez rezystor: duża wrażliwość na zwarcia oporowe, konieczność uzyskania niskiej wartości uziemień w sieci, konieczność stosowania dodatkowej aparatury związanej z lokalizacją zwarć doziemnych (rezystor) rak możliwości pracy przy doziemieniu rak możliwości pracy awaryjnej z innymi typami sieci. 2. Punkt gwiazdowy sieci uziemiony przez cewkę Petersena. Przy takim sposoie uziemienia sieci, prąd pojemnościowy, ędący źródłem prądu ziemnozwarciowego jest kompensowany poprzez cewkę Petersena. Przy idealnej kompensacji prąd doziemny w linii doziemionej równa się zero. W związku z tym przy takim sposoie uziemienia dodatkowo wymusza się przepływ prądu czynnego, poprzez załączenie na stałe, lu na określony czas rezystora, przyłączonego do punktu gwiazdowego sieci. Prąd czynny wymuszany przez rezystor jest źródłem informacji o doziemieniu w linii. 2.1 Przyczyny złej selektywności zaezpieczeń Przyczynami złego dotychczasowych kryteriów ziemnozwarciowych w sieci uziemionej poprzez cewkę Petersena, są: - algorytmy pomiarowe, które nie uwzględniają dużej zawartości harmonicznych w prądzie ziemnozwarciowym, przeiegów nieustalonych związanych z ładowaniem się pojemności faz zdrowych, rozładowanie się pojemności fazy doziemionej. Prądy związane ze stanami nieustalonymi mogą osiągać, w zależności od parametrów sieci, wartości rzędu kiloamperów, i częstotliwości rzędu kilku kiloherców. - Błędy kątowe filtrów składowej zerowej, wynikające z klasy przekładników, wpływu stanów nieustalonych (nasycanie się rdzenia) i zwarć łukowych na dodatkowe łędy kątowe filtru składowej zerowej. - Zwarcia z łukiem przerywanym, które podczas kolejnych zapłonów generują stany nieustalone, powodują odwzudzanie się, w tradycyjnych zaezpieczeniach, członów czasowych zaezpieczenia ziemnozwarciowego. - Zwarcia oporowe. - Zła kierunkowość w owodach wtórnych napięcia składowej zerowej filtru składowej zerowej. 2.2 Stosowane kryteria ziemnozwarciowe dla tego typu sieci: - zaezpieczenie nadprądowe kierunkowe czynnomocowe, - Zaezpieczenie admitancyjne Go konduktancyjne ezkierunkowe - Zaezpieczenie admitancyjne Yo ezkierunkowe 2/111

4 Cechy i własności kryteriów: - Zaezpieczenie nadprądowe kierunkowe czynnomocowe: kąt maksymalnej czułości: wyłączenia towarzyszące - zła selektywność należy odstroić się od uchyów prądowych przy zwarciu metalicznym, mniej wrażliwe na zwarcia oporowe trudniejsza lokalizacja przy zwarciach łukowych konieczność fazowania owodów pomiarowych i U - Zaezpieczenie admitancyjne Go konduktancyjne ezkierunkowe zaezpieczenie podstawowe wysoka nastawa przy ardzo dużej czułości ograniczonej jedynie progiem Uo należy odstroić się od uchyów, nie wrażliwe na zwarcia oporowe skuteczna lokalizacja przy zwarciach łukowych rak konieczności fazowania owodów pomiarowych i U - Zaezpieczenie admitancyjne Yo ezkierunkowe zaezpieczenie rezerwowe należy odstroić się od pojemności własnej linii, nie wrażliwe na zwarcia oporowe proste oliczeniowo i skuteczne kryterium działa w przypadku przekompensowania lu susceptancji pojemnościowej własnej mniejszej od admitancji wymuszanej przez rezystor 2.3 Zaezpieczenie admitancyjne Go> w sieci kompensowanej W celu ograniczenia wpływu powyższych zjawisk na selektywność zaezpieczeń ziemnozwarciowych opracowano nowe kryterium ziemnozwarciowe: Go. Podstawowym kryterium dla tej sieci jest kryterium konduktancyjne. Zaezpieczenie konduktancyjne ( i tej linii) reaguje na wartość konduktancji zerowej zależnością: 3 G i = cos 3 U ϕ Warunek za tego zaezpieczenia opisują nierówności: G G i r G i, która jest określona (2) U U PR (3) Nastawa : U powinna yć tak dorana, ażey próg rozruchowy ył odstrojony od naturalnego napięcia PR asymetrii pojemnościowej sieci (1) 3/111

5 Dla prawidłowego dooru G r + Cz i 3 U µ F F S G r powinny yć spełnione następujące warunki: (4) : G r 1 k 3 U Cz R F S (5) U U PR NP (6) gdzie: G r - konduktancja rozruchowa, nastawiona na przekaźniku, - pierwotna wartość składowej czynnej prądu ziemnozwarciowego własnego i-tego odpływu (prąd Cz i wynikający z upływności i-tej linii); µ - pierwotna wartość prądu uchyowego o charakterze czynnym filtru składowej zerowej prądu, F wygenerowana podczas przepływu prądu pojemnościowego własnego całego zaezpieczanego ciągu liniowego (Największy wpływ na prąd uchyowy mają uchyy kątowe filtru składowej zerowej). U PR lokowane. CzR - próg rozruchowy napięciowy ustawiony w przekaźniku poniżej którego kryterium admitancyjne jest - pierwotna wartość prądu czynnego wymuszanego przez dodatkowy rezystor włączony w punkt gwiazdowy sieci. - przekładnia filtru składowej zerowej napięcia - przekładnia filtru składowej zerowej prądu dla i-tego odpływu. k - współczynnik ezpieczeństwa, gdzie: 1, 5 U NP k - naturalne napięcie niesymetrii pojemnościowej sieci (największa wartość napięcia punktu zerowego sieci względem ziemi podczas normalnej pracy sieci) 4/111

6 Charakterystyki rozruchowe zaezpieczenia konduktancyjnego: Charakterystyki rozruchowe zaezpieczenia konduktancyjnego mogą yć kierunkowe lu ezkierunkowe. Podstawową opcją jest charakterystyka ezkierunkowa. W przypadku, gdy wyrana jest opcja ezkierunkowa nie ma potrzey fazować owodów prądowych i napięciowych. Charakterystyka rozruchowa przekaźnika konduktancyjnego Go dla opcji ezkierunkowej: jbo Go Charakterystyka rozruchowa przekaźnika konduktancyjnego Go dla opcji kierunkowej: jbo Go 5/111

7 Nastawa zaezpieczenia konduktancyjnego: przez rezystor 12 A A Zgodnie z równaniem (5) dla przekładni /1 [ / ], prądu czynnego wymuszanego CzR 15A, współczynniku ezpieczeństwa k = 1. 5 nastawa G.8 [ ms] r = G.8 [ ms r = jest w większości przypadków ezpieczną nastawą z punktu widzenia równana (4) Nastawa ] dla przekładnika Ferrantiego, stąd nawet przy wymuszaniu przez rezystor większych wartości prądu czynnego nastawa ta może pozostać niezmieniona ( jest to nastawa faryczna). Dla układu Holgreena najczęściej wystarczającą nastawą jest 2mS, jednak w tym przypadku należy sprawdzić warunek czułości równanie (5), gdyż przy takim filtrze składowej zerowej przekładnia prądowa może zmieniać się w ardzo szerokim zakresie. W przypadku nie spełnienia równania (4) należy wyrać jedną z trzech dróg: - zwiększyć nastawę G, sprawdzając warunek czułości (równanie (5)), r - wyrać opcję zaezpieczenia konduktancyjnego jako zaezpieczenie kierunkowe, - wprowadzić w menu korekcję uchyu kątowego filtru składowej zerowej. Zyt duża wartość korekcji kątowej może spowodować, w opcji ezkierunkowej za kryterium na skutek ujemnej wartości G, spowodowanej uchyem kątowym, wynikającym z korekcji kątowej. Zwarcia z łukiem przerywanym: Algorytmy zaezpieczenia skonstruowano tak, ay mogły działać selektywnie podczas zwarć z łukiem przerywanym. Zwiększenie współczynnika ezpieczeństwa podczas zwarć z łukiem przerywanym. k, powoduje zwiększenie odporności na zaniki składowej zerowej Zwarcia oporowe a uchyy kątowe filtru składowej zerowej: Nastawa G.8 [ ms] r = oznacza, że przy zwarciu metalicznym, w przypadku, gdy przekładnia napięciowa dla składowej zerowej napięcia jest tak dorana, iż po stronie wtórnej napięcie 3Uo wynosi 1V, zaezpieczenie konduktancyjne zadziała przy prądzie składowej czynnej równemu 8mA po stronie wtórnej filtru składowej zerowej prądu. Jest to wysoka nastawa zapewniająca odstrojenie się od prądów uchyowych filtrów składowej zerowej prądu. W przypadku gdy zwarcie oporowe oniży napięcie do poziomu 1V po stronie wtórnej filtru składowej zerowej napięcia - zaezpieczenie konduktancyjne zadziała przy prądzie składowej czynnej równemu 8mA po stronie wtórnej filtru składowej zerowej prądu, zapewniając wysoką czułość dla zwarć oporowych. Czułość ograniczona jest więc jedynie progiem rozruchowym napięciowym dla składowej zerowej (równanie (3)). Typowa nastawa dla sieci uziemionej przez cewkę Petersena wynosi po stronie wtórnej filtru składowej napięcia: U PR = 5V. Bardzo częstymi zwarciami na liniach napowietrznych w Zakładach Energetycznych są zwarcia z napięciem ok. 1V. 2.4 Zaezpieczenie admitancyjne Yo> w sieci kompensowanej Dodatkowo przy uziemieniu sieci poprzez cewkę Petersena, można ustawić dodatkowe rezerwowe kryterium ziemnozwarciowe kryterium admitancyjne Y. Kryterium to pełni funkcję rezerwową w przypadku uszkodzenia się rezystora uziemiającego, a ma szansę działać w przypadku przekompensowania lu niedokompensowania sieci poprzez cewkę Petersena. Zaezpieczenie admitancyjne ( i tej linii) reaguje na wartość admitancji zerowej zależnością: Y i = U Warunek za tego zaezpieczenia opisują nierówności: Y i, która jest określona (7) 6/111

8 Y Y i r U U, (8, 9) PR Nastawa : U powinna yć tak dorana, ażey próg rozruchowy ył odstrojony od naturalnego napięcia PR asymetrii pojemnościowej sieci Dla prawidłowego dooru Y r k 3 U U U PR NP CW i F S Y r powinny yć spełnione następujące warunki: (1) (11) gdzie: Y r - admitancja rozruchowa, nastawiona na przekaźniku, - pierwotna wartość prądu ziemnozwarciowego własnego i-tego odpływu (prąd wynikający z upływności CW i pojemności i-tej linii), k = 2 - współczynnik ezpieczeństwa pozostałe parametry jak w kryterium konduktancyjnym. Charakterystyka rozruchowa zaezpieczenia admitancyjnego jest ezkierunkowa jbo Go 3. Punkt gwiazdowy sieci uziemiony przez rezystor. Przy takim sposoie uziemienia sieci, prąd pojemnościowy, ędący źródłem prądu ziemnozwarciowego jest powiększony o składową czynną wprowadzaną przez rezystor uziemiający. Przy takim sposoie uziemienia możliwe jest zastosowanie takich samych kryteriów co przy cewce Petersena: - Go> - Yo> - zaezpieczenie nadprądowe o>. Nastawa Go> może yć tak samo nastawiona jak dla sieci kompensowanej, jednak w tym przypadku można zastosować większy współczynnik ezpieczeństwa. Podonie w przypadku Yo>. Oa kryteria są ardzo ważne w przypadku występowania zwarć oporowych, i z łukiem przerywanym. 7/111

9 Ze względu na tłumienie asymetrii pojemnościowej na skutek dołączonego rezystora, poziom progu rozruchowego napięciowego może zostać oniżony w stosunku do sieci kompensowanej. Typową nastawą U PR 2V jest =. Dodatkowo zaleca się zastosowanie zaezpieczenia nadprądowego ezkierunkowego o>. Zaezpieczenie to musi yć odstrojone od prądów pojemnościowych własnych linii. Zaezpieczenie to mało czułe na zwarcia oporowe, stanowi rezerwę zaezpieczeń admitancyjnych w przypadku awarii w owodach wtórnych Uo (np. przepalenie się ezpiecznika po stronie wtórnej filtru składowej zerowej napięcia). 4. zolowany punkt gwiazdowy sieci. Przy takim sposoie uziemienia sieci, prąd pojemnościowy w linii uszkodzonej jest równy sumie prądów pojemnościowych własnych linii zdrowych. 4.1 Przyczyny złej selektywności zaezpieczeń w sieci izolowanej Przyczynami złego dotychczasowych kryteriów ziemnozwarciowych w sieci izolowanej, są: - algorytmy pomiarowe, które nie uwzględniają dużej zawartości harmonicznych w prądzie ziemnozwarciowym, przeiegów nieustalonych związanych z ładowaniem się pojemności faz zdrowych, rozładowanie się pojemności fazy doziemionej. Prądy związane ze stanami nieustalonymi mogą osiągać, w zależności od parametrów sieci, wartości rzędu kiloamperów, i częstotliwości rzędu kilku kiloherców. - Błędy kątowe filtrów składowej zerowej, wynikające z wpływu stanów nieustalonych (nasycanie się rdzenia) i zwarć łukowych na dodatkowe łędy kątowe filtru składowej zerowej. - Zwarcia z łukiem przerywanym, które podczas kolejnych zapłonów generują stany nieustalone, powodują odwzudzanie się, w tradycyjnych zaezpieczeniach, członów czasowych zaezpieczenia ziemnozwarciowego. - Zwarcia oporowe. - Zła kierunkowość w owodach wtórnych napięcia składowej zerowej filtru składowej zerowej. - Zły montaż przekładników Ferrantiego 4.2 Kryteria zaezpieczeniowe Przy takim sposoie uziemienia możliwe jest zastosowanie następujących kryteriów: - Bo> - podstawowe kryterium admitancyjne - kierunkowe zaezpieczenie susceptancyjne, - Yo> - rezerwowe kryterium admitancyjne - ezkierunkowe zaezpieczenie admitancyjne, - Kierunkowe iernomocowe, - Nadprądowe o> ezkierunkowe 4.3 Cechy i własności kryteriów: - Zaezpieczenie nadprądowe o> ezkierunkowe konieczność odstrojenia się od prądów pojemności własnej linii wrażliwość na zwarcia oporowe proste oliczeniowo i skuteczne kryterium sens stosowania gdy cw < (1/3 Σ c ) - Yo> - ezkierunkowe zaezpieczenie admitancyjne, należy odstroić się od pojemności własnej linii, nie wrażliwe na zwarcia oporowe proste oliczeniowo i skuteczne kryterium sens stosowania gdy cw < (1/3 Σ c ) 8/111

10 - Kierunkowe iernomocowe, kąt maksymalnej czułości: 9 należy odstroić się od uchyów prądowych przy zwarciu metalicznym, mniej wrażliwe na zwarcia oporowe trudniejsza lokalizacja przy zwarciach łukowych konieczność fazowania owodów pomiarowych i U - Bo> - kierunkowe zaezpieczenie susceptancyjne, kąt maksymalnej czułości: 9 należy odstroić się od uchyów, nie wrażliwe na zwarcia oporowe skuteczna lokalizacja przy zwarciach łukowych konieczność fazowania owodów pomiarowych i U 4.4 Zaezpieczenie kierunkowe iernomocowe Podstawowym kryterium stosowanym przy tego typu sieci jest kryterium kierunkowe iernomocowe _ iern r = 3 sin ϕ Warunek za tego zaezpieczenia opisują nierówności: iern i _ iern r _ (12) U U PR, (13) Nastawa powinna yć większa od możliwych uchyów związanych ze zwarciami łukowymi, uchyami filtrów składowej zerowej, itp. 4.5 Zaezpieczenie kierunkowe admitancyjne Bo (susceptancyjne) Podstawowym kryterium admitancyjnym dla tej sieci jest kryterium susceptancyjne Bo>. Zaezpieczenie konduktancyjne ( i tej linii) reaguje na wartość konduktancji zerowej zależnością: 3 B i = sin 3 U ϕ B i, która jest określona Ze względu na kierunkowy charakter kryterium - Bo> odstrojone powinno yć jedynie od uchyów filtru składowej zerowej. Warunek za tego zaezpieczenia opisują nierówności: B B i r (15) U U PR (16) Nastawa : U powinna yć tak dorana, ażey próg rozruchowy ył odstrojony od naturalnego napięcia PR asymetrii pojemnościowej sieci (14) 9/111

11 Dla prawidłowego dooru B r 3 U µ F F S B r powinny yć spełnione następujące warunki: (17) : B r B r 1 k U o MN o s 3 U O PR U U PR NP F S (18) (19) gdzie: B r - susceptancja rozruchowa, nastawiona na przekaźniku, - pierwotna wartość prądu ziemnozwarciowego widziana przez filtr składowej zerowej w i-tym odpływie; o s µ - pierwotna wartość prądu uchyowego o charakterze iernym filtru składowej zerowej prądu, F wygenerowana podczas przepływu prądu pojemnościowego własnego całego zaezpieczanego ciągu liniowego (Największy wpływ na prąd uchyowy mają uchyy kątowe filtru składowej zerowej). U PR lokowane. o MN - próg rozruchowy napięciowy ustawiony w przekaźniku poniżej którego kryterium admitancyjne jest - minimalny prąd ziemnozwarciowy dla przekaźnika: dla przekładnika Ferrantiego 3mA, dla układu Holmgreena 25mA (prąd na zaciskach przekaźnika). - przekładnia filtru składowej zerowej napięcia - przekładnia filtru składowej zerowej prądu dla i-tego odpływu. k - współczynnik ezpieczeństwa, gdzie: 3 U NP k - naturalne napięcie niesymetrii pojemnościowej sieci (największa wartość napięcia punktu zerowego sieci względem ziemi podczas normalnej pracy sieci) Charakterystyki rozruchowe zaezpieczenia susceptancyjnego: jbo Go 1/111

12 4.6 Zaezpieczenie admitancyjne Yo> w sieci izolowanej. Kryterium Yo> należy nastawiać jak dla sieci z cewką Petersena, jednak kryterium to ma sens w przypadku spełnienia nierówności: Y r gdzie: 1 o 3 3 U F S (2) o - prąd pojemnościowy całej sieci. 11/111

13 Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Zakład Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych Świeodzice, ul. Strzegomska 23/27 Tel. +48 (74) , Fax +48 (74)

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Kryteria, dobór oraz własności

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Kryteria, dobór oraz własności Zabezpieczenia ziemnozwarciowe Kryteria, dobór oraz własności Dr inż. Andrzej Juszczyk AREVA T&D sp. z o.o. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Kryteria, dobór oraz własności. e-mail: andrzej.juszczyk@areva-td.com

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ CZUJNIKÓW PRZEPŁYWU PRĄDU ZWARCIOWEGO PODCZAS ZWARĆ DOZIEMNYCH OPOROWYCH

SKUTECZNOŚĆ CZUJNIKÓW PRZEPŁYWU PRĄDU ZWARCIOWEGO PODCZAS ZWARĆ DOZIEMNYCH OPOROWYCH SKUTECZNOŚĆ CZUJNKÓW PRZEPŁYWU PRĄDU ZWARCOWEGO PODCZAS ZWARĆ DOZEMNYCH OPOROWYCH Bartosz Olejnik nstytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej 1. Wstęp Czujniki przepływu prądu zwarciowego (nazywane

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211182 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385971 (51) Int.Cl. H02H 7/26 (2006.01) H02H 3/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH ĆWCZENE N 5 BADANE ZABEZPECZEŃ ZEMNOZWACOWYCH. WPOWADZENE ZEOWO-PĄDOWYCH Metoda składowych symetrycznych, która rozwinęła się na początku 0 wieku, stanowi praktyczne narzędzie wykorzystywane do wyjaśniania

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ

WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ dr inż. Witold Hoppel witold.hoppel@alpines.pl WSPÓŁCZESNE ROZWĄZANA ZABEZPECZEŃ ZEMNOZWARCOWYCH W SECACH ŚREDNCH NAPĘĆ O NESKUTECZNE UZEMONYM PUNKCE NEUTRALNYM 1 1. Wstęp W sieciach średnich napięć (SN)

Bardziej szczegółowo

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa 10.01.2012 r. Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ O NIESKUTECZNIE UZIEMIONYM PUNKCIE NEUTRALNYM

WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ O NIESKUTECZNIE UZIEMIONYM PUNKCIE NEUTRALNYM Podziękowania dla p. dr. inż. Edwarda Musiała za merytoryczne uwagi i przygotowanie edytorskie. WSPÓŁCZESNE ROZWĄZANA ZABEZPECZEŃ ZEMNOZWARCOWYCH W SECACH ŚREDNCH NAPĘĆ O NESKUTECZNE UZEMONYM PUNKCE NEUTRALNYM

Bardziej szczegółowo

5. ZWARCIA DOZIEMNE W SIECI Z NIESKUTECZNIE UZIEMIONYM PUNKTEM NEUTRALNYM. 5.1. Własności sieci z nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym

5. ZWARCIA DOZIEMNE W SIECI Z NIESKUTECZNIE UZIEMIONYM PUNKTEM NEUTRALNYM. 5.1. Własności sieci z nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym 5. ZWACA DOZEMNE W SEC Z NESKUTECZNE UZEMONYM PUNKTEM NEUTALNYM 5.. Własności sieci z nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym Do sieci pracujących z nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym należą:

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ O NIESKUTECZNIE UZIEMIONYM PUNKCIE NEUTRALNYM

WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ O NIESKUTECZNIE UZIEMIONYM PUNKCIE NEUTRALNYM WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ O NIESKUTECZNIE UZIEMIONYM PUNKCIE NEUTRALNYM Witold Hoppel - Politechnika Poznańska 1. Wstęp Zwarcia doziemne w sieciach

Bardziej szczegółowo

Badanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych sieci SN

Badanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych sieci SN Badanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych sieci SN 1 1 Wiadomości wstępne 1.1 Sposoby uziemiania punktów neutralnych Sieci średnich napięć w Polsce są głównie sieciami rozdzielczymi zasilanymi z sieci przesyłowo

Bardziej szczegółowo

W.Hoppel, J.Lorenc: Ogólna ocena sposobów str.1.

W.Hoppel, J.Lorenc: Ogólna ocena sposobów str.1. W.Hoppel, J.Lorenc: Ogólna ocena sposobów str.1. Artykuł przygotowany na konferencję naukową Współczesna problematyka sieci średnich napięć, 16 18 października 2007 Kórnik k/poznania dr inż. Witold HOPPEL

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI CYFROWEJ BADANIE CYFROWEGO URZĄDZENIA MUPASZ 7.U1 DO ZABEZPIECZANIA PÓL ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Układy przekładników prądowych

Układy przekładników prądowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Urządzeń Elektrycznych

Laboratorium Urządzeń Elektrycznych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl Laboratorium Urządzeń Elektrycznych Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Wpływ impedancji transformatora uziemiającego na wielkości ziemnozwarciowe w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor

Wpływ impedancji transformatora uziemiającego na wielkości ziemnozwarciowe w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor Artykuł ukazał się w Wiadomościach Elektrotechnicznych, nr 7/008 dr inż. Witold Hoppel, docent PP dr hab. inż. Józef Lorenc. profesor PP Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki Wpływ impedancji

Bardziej szczegółowo

Referat wygłoszony podczas konferencji "Zwarcia doziemne w sieciach SN", kwietnia 2001 zorganizowanej przez Zakład Energetyczny PŁOCK S.A.

Referat wygłoszony podczas konferencji Zwarcia doziemne w sieciach SN, kwietnia 2001 zorganizowanej przez Zakład Energetyczny PŁOCK S.A. Referat wygłoszony podczas konferencji "Zwarcia doziemne w sieciach SN", 11-13 kwietnia 2001 zorganizowanej przez Zakład Energetyczny PŁOCK S.A. dr inż.witold Hoppel Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE ZAGROŻENIA PORAŻENIOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UZIEMIENIA PUNKTU NEUTRALNEGO W SIECIACH SN FAX

OGRANICZANIE ZAGROŻENIA PORAŻENIOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UZIEMIENIA PUNKTU NEUTRALNEGO W SIECIACH SN FAX Artykuł opublikowany: International Conference on Elekctricity Distribution - CIRED, 1-4 June 1999, materiały konferencyjne wydane na CD-ROM pozycja 2_22. OGRANICZANIE ZAGROŻENIA PORAŻENIOWEGO W ZALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Uwagi do działania stopni różnicowo - prądowych linii zabezpieczeń ZCR 4E oraz ZZN 4E/RP.

Uwagi do działania stopni różnicowo - prądowych linii zabezpieczeń ZCR 4E oraz ZZN 4E/RP. Uwagi do działania stopni różnicowo - prądowych linii zabezpieczeń ZCR 4E oraz ZZN 4E/RP. Dwa pół komplety zabezpieczeń podłączonych na dwóch końcach linii powinny być sfazowane ( połączenie zgodne z rysunkiem

Bardziej szczegółowo

Artykuł przygotowany na konferencję naukową Współczesna problematyka sieci średnich napięć w 2007 r. Kórnik k/poznania

Artykuł przygotowany na konferencję naukową Współczesna problematyka sieci średnich napięć w 2007 r. Kórnik k/poznania Artykuł przygotowany na konferencję naukową Współczesna problematyka sieci średnich napięć w 2007 r. Kórnik k/poznania Witold HOPPEL, Józef LORENC Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN.

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Firma Zakład Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych TIME-NET Sp. z o.o., jako producent

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zwarć doziemnych w sieciach SN za pomocą programu PSCAD/EMTDC

Modelowanie zwarć doziemnych w sieciach SN za pomocą programu PSCAD/EMTDC Modelowanie zwarć doziemnych w sieciach SN za pomocą programu PSCAD/EMTDC Adam Smolarczyk Symulacja, czyli sztuczne odtwarzanie właściwości analizowanego zjawiska występującego w rzeczywistości jest jednym

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe Spis treści 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...7 3. PARAMETRY...8 4. WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE...18 4.1. WERYFIKACJA POŁĄCZENIA...18 Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości Spis treści Spis treści Oznaczenia... 11 1. Wiadomości ogólne... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Przyczyny i skutki zwarć... 15 1.3. Cele obliczeń zwarciowych... 20 1.4. Zagadnienia zwarciowe w statystyce...

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja nastawień zabezpieczenia różnicowego transformatora RRTC-1 na podstawie wyników dotychczasowej eksploatacji

Optymalizacja nastawień zabezpieczenia różnicowego transformatora RRTC-1 na podstawie wyników dotychczasowej eksploatacji mgr inż. Sławomir Skrodzki mgr inż. Emil Tomczak Instytut Energetyki Warszawa. Optymalizacja nastawień zabezpieczenia różnicowego transformatora RRTC-1 na podstawie wyników dotychczasowej eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Układy przekładników napięciowych

Układy przekładników napięciowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych

Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC na tranzystorach bipolarnych Wzmacniacz jest to urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest : proporcjonalne zwiększenie amplitudy wszystkich składowych widma sygnału

Bardziej szczegółowo

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego: " 3 1,1 15,75 3 8,5

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego:  3 1,1 15,75 3 8,5 6. Obliczenia techniczne 6.1. Dane wyjściowe: prąd zwarć wielofazowych na szynach rozdzielni 15 kv stacji 110/15 kv Brzozów 8,5 czas trwania zwarcia 1 prąd ziemnozwarciowy 36 czas trwania zwarcia 5 moc

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe o opóźnieniach inwersyjnych.

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe o opóźnieniach inwersyjnych. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe o opóźnieniach inwersyjnych. 1. ZASADA DZIAŁANIA...1 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...4 3. PARAMETRY ZABEZPIECZENIA ZIEMNOZWARCIOWEGO...5 Zabezpieczenia : ZCS 4E od v

Bardziej szczegółowo

Artykuł opublikowany w kwartalniku Automatyka Zabezpieczeniowa w 2002 r.

Artykuł opublikowany w kwartalniku Automatyka Zabezpieczeniowa w 2002 r. Artykuł opublikowany w kwartalniku Automatyka Zabezpieczeniowa w 2002 r. Dr inż. Witold Hoppel Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej Inż. Andrzej Pokojski Zakład Energetyczny Gorzów SA Nietypowe

Bardziej szczegółowo

Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA. Sygnalizator przepływu prądu zwarcia

Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA. Sygnalizator przepływu prądu zwarcia Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA Sygnalizator przepływu prądu zwarcia SPPZ 21.3 Instrukcja użytkowania (wersja 3) WARSZAWA 2013 Zastrzega się prawo zmian w urządzeniu Instytut Tele- i Radiotechniczny

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Wrocław 1.01.2013 Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr

Bardziej szczegółowo

MUPASZ 740 G MUPASZ 741 G

MUPASZ 740 G MUPASZ 741 G Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA Mikroprocesorowe Urządzenie do Pomiarów, Automatyki, Sterowania i Zabezpieczeń MUPASZ 740 G MUPASZ 741 G Zabezpieczenia i automatyki. Opis działania. Aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH

PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH mgr inŝ. Grzegorz Wasilewski ELMA energia, Olsztyn PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH Załączaniu i wyłączaniu baterii kondensatorów towarzyszą stany przejściowe charakteryzujące się występowaniem

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE SUCHE

TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE SUCHE ISO 9001:2000 99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 www.ftz.pl Sekretariat Tel.: +48 24 285 46 05, Fax: +48 24 285 46 31 zarzad@ftz.pl Biuro Marketingu i Sprzedaży Tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Nastawy zabezpieczeń w liniach SN z reklozerami Protection Settings in MV Lines with Reclosers

Nastawy zabezpieczeń w liniach SN z reklozerami Protection Settings in MV Lines with Reclosers ENERGETYKA (Power Engineering) vol. 8, nr 1 (27) 2017, marzec, ISSN 2082-4149 dr inż. Witold HOPPEL, e-mail: witold.hoppel@alpines.pl Politechnika Poznańska s. 6 21 DOI: 10.17274/AEZ.2017.27.01 Nastawy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 BADANIE PRZEKAŹNIKÓW JEDNOWEJŚCIOWYCH - NADPRĄDOWYCH I PODNAPIĘCIOWYCH

ĆWICZENIE NR 3 BADANIE PRZEKAŹNIKÓW JEDNOWEJŚCIOWYCH - NADPRĄDOWYCH I PODNAPIĘCIOWYCH ĆWICZENIE NR 3 BADANIE PRZEKAŹNIKÓW JEDNOWEJŚCIOWYCH - NADPRĄDOWYCH I PODNAPIĘCIOWYCH 1. Wiadomości ogólne Do przekaźników pomiarowych jednowejściowych należą przekaźniki prądowe, napięciowe, częstotliwościowe,

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie i zastosowanie przekaźników kierunkowych

1. Przeznaczenie i zastosowanie przekaźników kierunkowych Ćwiczenie 4CbbbbĆWICZENIE NR 3 Ćwiczenie 4 BADANIE PRZEKAŹNIKÓW KIERNKOWYCH Instrukcja skrócona 1 1. Przeznaczenie i zastosowanie przekaźników kierunkowych Przekaźniki kierunkowe, zwane też kątowymi, przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Badanie nowego rozwiązania zabezpieczenia ziemnozwarciowego obejmującego 100% uzwojeo stojana generatora 1 / 7

Badanie nowego rozwiązania zabezpieczenia ziemnozwarciowego obejmującego 100% uzwojeo stojana generatora 1 / 7 Badanie nowego rozwiązania zabezpieczenia ziemnozwarciowego obejmującego 100% uzwojeo stojana generatora 1 / 7 dr inż. Zygmunt Kuran mgr inż. Michał Krzęcio Instytut Energetyki w Warszawie ZAZ-En sp. z

Bardziej szczegółowo

Kompensacja prądów ziemnozwarciowych

Kompensacja prądów ziemnozwarciowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zastosowania sensorów napięciowych i prądowych SN w Automatyce Dystrybucji

Zastosowania sensorów napięciowych i prądowych SN w Automatyce Dystrybucji Zastosowania sensorów napięciowych i prądowych SN w Automatyce Dystrybucji Dokument może ulec zmianie. Skontaktuj się z ARTECHE w celu potwierdzenia parametrów i dostępności opisanych produktów. Moving

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania, charakterystykami,

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji Generatory napięcia sinusoidalnego Drgania sinusoidalne można uzyskać Poprzez utworzenie wzmacniacza, który dla jednej częstotliwości miałby wzmocnienie równe nieskończoności. Poprzez odtłumienie rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNIE STROJONA CEWKA PETERSENA FIRMY EGE Z REGULATOREM A-EBERLE

AUTOMATYCZNIE STROJONA CEWKA PETERSENA FIRMY EGE Z REGULATOREM A-EBERLE Leszek WITKOWSKI ASTAT Sp. z o.o. AUTOMATYCZNIE STROJONA CEWKA PETERSENA FIRMY EGE Z REGULATOREM A-EBERLE Streszczenie: W liniach energetycznych średniego napięcia dominują jednofazowe zwarcia doziemne

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH Ć w i c z e n i e 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH. Wiadomości ogólne Prostowniki są to urządzenia przetwarzające prąd przemienny na jednokierunkowy. Prostowniki stosowane są m.in. do ładowania akumulatorów,

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja przyłączenia zabezpieczenia odległościowego ZCS 4E i ZCR 4E. ( Test kierunkowości )

Weryfikacja przyłączenia zabezpieczenia odległościowego ZCS 4E i ZCR 4E. ( Test kierunkowości ) Weryfikacja przyłączenia zabezpieczenia odległościowego ZCS 4E i ZCR 4E. ( Test kierunkowości ) Katowice 2004 Computers & Control Sp. J Al Korfantego 191E 40-153 Katowice www.candc.pl Computers & Control

Bardziej szczegółowo

REGULATORY MOCY BIERNEJ DLA SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH OBCIĄŻEŃ

REGULATORY MOCY BIERNEJ DLA SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH OBCIĄŻEŃ ELMA energia ul. Wioślarska 18 10-192 Olsztyn Tel: 89 523 84 90 Fax: 89 675 20 85 www.elma-energia.pl elma@elma-energia.pl REGULATORY MOCY BIERNEJ DLA SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH OBCIĄŻEŃ UNIVAR TRIVAR

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA UZIEMIENIA PUNKTU NEUTRALNEGO SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

WYBRANE ZAGADNIENIA UZIEMIENIA PUNKTU NEUTRALNEGO SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Artykuł przygotowany na konferencję Automatyzacja sieci średnich napięć w KSE w Krasnobrodzie, 2002 r. Witold Hoppel Józef Lorenc Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki WYBRANE ZAGADNIENIA UZIEMIENIA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1)

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1) 1 Ćwiczenie nr.14 Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego 1. Zasada pomiaru Przy prądzie jednofazowym moc bierna wyraża się wzorem: Q=UIsinϕ (1) Do pomiaru tej mocy stosuje się waromierze jednofazowe typu

Bardziej szczegółowo

Lekcja 56. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie powyżej 1 kv

Lekcja 56. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie powyżej 1 kv Lekcja 56. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie powyżej 1 kv W urządzeniach o napięciu powyżej 1 kv stosuje się ochronę przed: a) bezpośrednim dotknięciem części obwodu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

FERROREZONANS JAKO ŹRÓDŁO ZAKŁÓCEŃ I AWARII W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH ŚREDNICH NAPIĘĆ

FERROREZONANS JAKO ŹRÓDŁO ZAKŁÓCEŃ I AWARII W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH ŚREDNICH NAPIĘĆ Ferrorezonans jako źródło zakłóceń i awarii w sieciach dystrybucyjnych średnich napięć FERROREZONANS JAKO ŹRÓDŁO ZAKŁÓCEŃ I AWARII W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH ŚREDNICH NAPIĘĆ dr inż. Rafał Tarko / Akademia

Bardziej szczegółowo

rezonansu rezonansem napięć rezonansem szeregowym rezonansem prądów rezonansem równoległym

rezonansu rezonansem napięć rezonansem szeregowym rezonansem prądów rezonansem równoległym Lekcja szósta poświęcona będzie analizie zjawisk rezonansowych w obwodzie RLC. Zjawiskiem rezonansu nazywamy taki stan obwodu RLC przy którym prąd i napięcie są ze sobą w fazie. W stanie rezonansu przesunięcie

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE OLEJOWE

TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE OLEJOWE ISO 9001:2000 99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 www.ftz.com.pl Sekretariat Tel.: +48 24 285 46 05, Fax: +48 24 285 46 31 zarzad@ftz.com.pl Biuro Marketingu i Sprzedaży Tel.:

Bardziej szczegółowo

40 lat doświadczenia PRZEKŁADNIKI POMIAROWE. Transforming. Supporting.

40 lat doświadczenia PRZEKŁADNIKI POMIAROWE. Transforming. Supporting. 40 lat doświadczenia PRZEKŁADNIKI POMIAROWE Transforming. Supporting. PRZEKŁADNIKI POMIAROWE ŚREDNICH NAPIĘĆ 1. Przekładniki prądowe wnętrzowe SPIS TREŚCI Informacja techniczna Przekładniki prądowe wsporcze

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości energii i niezawodności. zasilania

Poprawa jakości energii i niezawodności. zasilania Poprawa jakości energii i niezawodności zasilania Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Poziom zniekształceń napięcia w sieciach energetycznych,

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE426007.01 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu RIoT-400, przeznaczony jest do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I ANALIZA NARAŻEŃ PRZEPIĘCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ

MODELOWANIE I ANALIZA NARAŻEŃ PRZEPIĘCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ Szczepan MOSKWA Bartłomiej KERCEL MODELOWANIE I ANALIZA NARAŻEŃ PRZEPIĘCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ STRESZCZENIE Najczęstszą przyczynę uszkodzeń urządzeń w sieciach średnich napięć (SN) stanowią

Bardziej szczegółowo

Teoria obwodów / Stanisław Osowski, Krzysztof Siwek, Michał Śmiałek. wyd. 2. Warszawa, Spis treści

Teoria obwodów / Stanisław Osowski, Krzysztof Siwek, Michał Śmiałek. wyd. 2. Warszawa, Spis treści Teoria obwodów / Stanisław Osowski, Krzysztof Siwek, Michał Śmiałek. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Słowo wstępne 8 Wymagania egzaminacyjne 9 Wykaz symboli graficznych 10 Lekcja 1. Podstawowe prawa

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator Przepływu Prądu Zwarcia. Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 01i03 Aktualizacja:

Sygnalizator Przepływu Prądu Zwarcia. Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 01i03 Aktualizacja: Sygnalizator Przepływu Prądu Zwarcia Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 01i03 Aktualizacja: 2015-11-19 Bezpieczeństwo Podczas pracy urządzenia, niektóre jego części mogą znajdować się pod niebezpiecznym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ Załącznik nr 4 do Instrukcji nr I-1-RE j ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ WYMAGANE TERMINY ICH WYKONANIA 1. Linie napowietrzne o znamionowym wyższym niż 1kV

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Olsztyn, PL BUP 26/15. ANDRZEJ LANGE, Szczytno, PL

PL B1. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Olsztyn, PL BUP 26/15. ANDRZEJ LANGE, Szczytno, PL PL 226587 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226587 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 408623 (51) Int.Cl. H02J 3/18 (2006.01) H02J 3/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Uziemienia ochronne betonowych słupów linii średniego napięcia (artykuł opublikowany w czasopiśmie Energetyka, nr 9/2011 )

Uziemienia ochronne betonowych słupów linii średniego napięcia (artykuł opublikowany w czasopiśmie Energetyka, nr 9/2011 ) dr inż.witold Hoppel Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki Uziemienia ochronne betonowych słupów linii średniego napięcia (artykuł opublikowany w czasopiśmie Energetyka, nr 9/2011 ) 1. Stan

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183623 (21) Numer zgłoszenia: 323116 (22) Data zgłoszenia: 12.11.1997 (13) B1 (51 ) IntCl7 G01R 27/18 (54)Sposób

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania czwartego Wyjaśnienia ogólne Charakterystyka normy PN-HD (IEC 60364)... 15

Przedmowa do wydania czwartego Wyjaśnienia ogólne Charakterystyka normy PN-HD (IEC 60364)... 15 Spis treści 5 SPIS TREŚCI Spis treści Przedmowa do wydania czwartego... 11 1. Wyjaśnienia ogólne... 13 Spis treści 2. Charakterystyka normy PN-HD 60364 (IEC 60364)... 15 2.1. Układ normy PN-HD 60364 Instalacje

Bardziej szczegółowo

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej Liniowe układy scalone w technice cyfrowej Wykład 6 Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych: konwertery prąd-napięcie i napięcie-prąd, źródła prądowe i napięciowe, przesuwnik fazowy Konwerter prąd-napięcie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SYGNALIZATOR ZWARĆ W SIECIACH KABLOWYCH TYPU CPZ -3MFS

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SYGNALIZATOR ZWARĆ W SIECIACH KABLOWYCH TYPU CPZ -3MFS ZAE Sp. z o. o. Numer dokumentacji: Data wydania: 20.05.2013r strona: 1 Wydanie: 01 stron: 24 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SYGNALIZATOR ZWARĆ W SIECIACH KABLOWYCH TYPU CPZ -3MFS Wersja 03 ZAE Sp. z

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Przy korzystaniu z instalacji elektrycznych jesteśmy narażeni między innymi na niżej wymienione zagrożenia pochodzące od zakłóceń: przepływ prądu przeciążeniowego,

Bardziej szczegółowo

Napowietrzny rozłącznik w izolacji gazu SF kv

Napowietrzny rozłącznik w izolacji gazu SF kv SECTOS NXB Napowietrzny rozłącznik w izolacji gazu SF 6 12 24 Opis Informacje podstawowe NXB jest nowym rozłącznikiem w izolacji SF 6, który ma zdolność załączania na zwarcie. Dostosowany jest zarówno

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funkcji dodatkowych cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych do optymalizacji doboru nastawień i poprawy niezawodności ich działania.

Wykorzystanie funkcji dodatkowych cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych do optymalizacji doboru nastawień i poprawy niezawodności ich działania. Henryk KLEIN Przedsiębiorstwo OPA LABOR Sp. z o.o Marek KRUSZYNA Zakład Wytwórczy Przekaźników i Łączników Energetycznych JM-TONIK Wykorzystanie funkcji dodatkowych cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

DŁAWIKI GASZĄCE OLEJOWE

DŁAWIKI GASZĄCE OLEJOWE ISO 9001:2000 99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 www.ftz.com.pl Sekretariat Tel.: +48 24 285 46 05, Fax: +48 24 285 46 31 zarzad@ftz.com.pl Biuro Marketingu i Sprzedaży Tel.:

Bardziej szczegółowo

11. Wzmacniacze mocy. Klasy pracy tranzystora we wzmacniaczach mocy. - kąt przepływu

11. Wzmacniacze mocy. Klasy pracy tranzystora we wzmacniaczach mocy. - kąt przepływu 11. Wzmacniacze mocy 1 Wzmacniacze mocy są układami elektronicznymi, których zadaniem jest dostarczenie do obciążenia wymaganej (na ogół dużej) mocy wyjściowej przy możliwie dużej sprawności i małych zniekształceniach

Bardziej szczegółowo

POMIAR PRĄDÓW I NAPIĘĆ W SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA PRZY ZWARCIACH 1-FAZOWYCH Z ZIEMIĄ

POMIAR PRĄDÓW I NAPIĘĆ W SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA PRZY ZWARCIACH 1-FAZOWYCH Z ZIEMIĄ Ćwiczenie S 4 POMIAR PRĄDÓW I NAPIĘĆ W SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA PRZY ZWARCIACH 1-FAZOWYCH Z ZIEMIĄ 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest pomiar napięć i prądów przy zwarciach Jednofazowych z ziemią, w

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA PROBLEMATYKA MOCY BIERNEJ W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH I PRZESYŁOWYCH

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA PROBLEMATYKA MOCY BIERNEJ W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH I PRZESYŁOWYCH PROBLEMATYKA MOCY BIERNEJ W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH I PRZESYŁOWYCH 24-25 PAŹDZIERNIKA 2012 R., WISŁA POLSKIE TOWARZYSTWO PRZESYŁU I ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYMAGANIA PROJEKTOWE, DOBÓR ORAZ SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

Liniowe układy scalone

Liniowe układy scalone Liniowe układy scalone Wykład 3 Układy pracy wzmacniaczy operacyjnych - całkujące i różniczkujące Cechy układu całkującego Zamienia napięcie prostokątne na trójkątne lub piłokształtne (stała czasowa układu)

Bardziej szczegółowo

Elektronika przemysłowa

Elektronika przemysłowa Elektronika przemysłowa Kondycjonery energii elektrycznej Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydział Elektryczny, ul. Krzywoustego 2 PAN WYKŁADU Definicja kondycjonera energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Badanie uproszczonego zabezpieczenia szyn przy wykorzystaniu zabezpieczeń typu: ZSN5L

Badanie uproszczonego zabezpieczenia szyn przy wykorzystaniu zabezpieczeń typu: ZSN5L Badanie uproszczonego zabezpieczenia szyn przy wykorzystaniu zabezpieczeń typu: ZSN5L Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191E 1 1. Wstęp W rozdzielniach SN zwykle nie stosuje się odzielnych zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

str. 1 Temat: Wyłączniki różnicowo-prądowe.

str. 1 Temat: Wyłączniki różnicowo-prądowe. Temat: Wyłączniki różnicowo-prądowe. Podstawowym elementem wyłącznika różnicowoprądowego jest przekładnik sumujący (rys. 4.19). Przy jednakowej liczbie zwojów przewodów fazowych i neutralnego, nawiniętych

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie napowietrznych linii przesyłowych 400kV

Zabezpieczenie napowietrznych linii przesyłowych 400kV Zabezpieczenie napowietrznych linii przesyłowych 400kV Wstęp Ten przykład zastosowania prowadzi czytelnika przez wszystkie etapy wymagane do nastawienia funkcji zabezpieczenia odległościowego dla typowej

Bardziej szczegółowo

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej Liniowe układy scalone w technice cyfrowej Dr inż. Adam Klimowicz konsultacje: wtorek, 9:15 12:00 czwartek, 9:15 10:00 pok. 132 aklim@wi.pb.edu.pl Literatura Łakomy M. Zabrodzki J. : Liniowe układy scalone

Bardziej szczegółowo

Kryteria i algorytm decyzyjny ziemnozwarciowego zabezpieczenia zerowoprądowego kierunkowego linii WN i NN

Kryteria i algorytm decyzyjny ziemnozwarciowego zabezpieczenia zerowoprądowego kierunkowego linii WN i NN Maksymilian Przygrodzki, Piotr Rzepka, Mateusz Szablicki Politechnika Śląska, PSE Innowacje Sp. z o.o. Kryteria i algorytm decyzyjny ziemnozwarciowego zabezpieczenia zerowoprądowego kierunkowego linii

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne elementarne układy pracy i polaryzacji

Tranzystory bipolarne elementarne układy pracy i polaryzacji Tranzystory bipolarne elementarne układy pracy i polaryzacji Ryszard J. Barczyński, 2010 2014 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji

Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Studenckie Koło Naukowe Maszyn Elektrycznych Magnesik Obliczenia polowe silnika

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. BEZPOL Sp. z o.o. 42-300 Myszków, ul. Partyzantów 21 tel. 034 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034 313 06 76. www.bezpol.pl bezpol@bezpol.

SPIS TREŚCI. BEZPOL Sp. z o.o. 42-300 Myszków, ul. Partyzantów 21 tel. 034 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034 313 06 76. www.bezpol.pl bezpol@bezpol. SPIS TREŚCI 1. ZINTEGROWANY ZESPÓŁ DO POMIARU I REGULACJI PRĄDÓW ZIEMNOZWARCIOWYCH TYPU BS KKZ...3 2. MODUŁ STERUJĄCY...5 3. DŁAWIK GASZĄCY OLEJOWY REGULOWANY ZACZEPOWY BDGOR...6 4. DŁAWIK GASZĄCY OLEJOWY

Bardziej szczegółowo

Przekształtniki napięcia stałego na stałe

Przekształtniki napięcia stałego na stałe Przekształtniki napięcia stałego na stałe Buck converter S 1 łącznik w pełni sterowalny, przewodzi prąd ze źródła zasilania do odbiornika S 2 łącznik diodowy zwiera prąd odbiornika przy otwartym S 1 U

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M3 - protokół Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Data

Bardziej szczegółowo

Referat B: SPOSOBY PRACY PUNKTU NEUTRALNEGO SIECI O NAPIĘCIU POWYŻEJ 1 kv

Referat B: SPOSOBY PRACY PUNKTU NEUTRALNEGO SIECI O NAPIĘCIU POWYŻEJ 1 kv Referat B. Sposoby pracy punktu neutralnego sieci o napięciu powyżej 1 kv str.b-1 Referat B: SPOSOBY PRACY PUNKTU NEUTRALNEGO SIECI O NAPIĘCIU POWYŻEJ 1 kv 1. Wstęp Problematyka wyboru sposobu pracy punktu

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

12. Zasilacze. standardy sieci niskiego napięcia tj. sieci dostarczającej energię do odbiorców indywidualnych

12. Zasilacze. standardy sieci niskiego napięcia tj. sieci dostarczającej energię do odbiorców indywidualnych . Zasilacze Wojciech Wawrzyński Wykład z przedmiotu Podstawy Elektroniki - wykład Zasilacz jest to urządzenie, którego zadaniem jest przekształcanie napięcia zmiennego na napięcie stałe o odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia tablicowe nr 1

Ćwiczenia tablicowe nr 1 Ćwiczenia tablicowe nr 1 Temat Pomiary mocy i energii Wymagane wiadomości teoretyczne 1. Pomiar mocy w sieciach 3 fazowych 3 przewodowych: przy obciążeniu symetrycznym i niesymetrycznym 2. Pomiar mocy

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych MiCOM P111

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych MiCOM P111 Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych MiCOM P111 Wersja 7C Dla modelu H Instrukcja obsługi P111 model H Zabezpieczenie Ziemnozwarciowe Nadprądowe, Kierunkowe i Admitancyjne Instrukcja obsługi Uwaga:

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY CEI:2002

INDEKS ALFABETYCZNY CEI:2002 185 60050-131 CEI:2002 INDEKS ALFABETYCZNY A admitancja admitancja... 131-12-51 admitancja obciążenia... 131-14-06 admitancja pozorna... 131-12-52 admitancja robocza... 131-14-03 admitancja wejściowa...

Bardziej szczegółowo

Sieci i zabezpieczenia. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni

Sieci i zabezpieczenia. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Sieci i zabezpieczenia Nazwa modułu w języku angielskim Networks and protections Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I)

Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I) Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I) Celem ćwiczenia jest wyznaczenie parametrów typowego wzmacniacza operacyjnego. Ćwiczenie ma pokazać w jakich warunkach

Bardziej szczegółowo