Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach SN. Zagadnienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach SN. Zagadnienia ogólne"

Transkrypt

1 Zaezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach SN Zagadnienia ogólne

2 dr inż. Andrzej Juszczyk AREVA T&D sp. z o.o. Zaezpieczenia ziemnozwarciowe. Zagadnienia ogólne. Zaezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach SN Ze względu na kryteria zaezpieczenia ziemnozwarciowe można podzielić na następujące typy: - zaezpieczenia nadprądowe - zaezpieczenia kierunkowe - zaezpieczenia admitancyjne Najnowszymi zaezpieczeniami w powyższej grupie są zaezpieczenia admitancyjne, które zostały opracowane do eliminacji zwarć doziemnych dla najmniej korzystnego sposou uziemienia punktu gwiazdowego sieci uziemienia poprzez cewkę Petersena. W tym sposoie uziemienia kryteria kierunkowe i mocowe nie są w stanie w pełni selektywnie eliminować zwarcia doziemne. Zaezpieczenia admitancyjne znalazły zastosowanie również w sieci izolowanej uziemionej przez rezystor. Decydujący wpływ na wyór skuteczność zaezpieczeń ziemnozwarciowych ma rodzaj uziemienia punktu gwiazdowego sieci. 1. Sposoy uziemienia punktu gwiazdowego sieci SN: izolowany punkt gwiazdowy sieć kompensowana punkt gwiazdowy sieci uziemiony przez rezystor mieszany układ: rezystor + cewka Petersena 1.2 Cechy i własności rodzajów typu sieci: Zalety sieci izolowanej: rak dodatkowej aparatury związanej z lokalizacją zwarć doziemnych stosunkowo dora lokalizacja zwarć doziemnych przez zaezpieczenia kierunkowe mała wrażliwość na zwarcia oporowe Wady sieci izolowanej: duży współczynnik przepięć podczas doziemień ( ) duża tendencja do zwarć z łukiem przerywanym, duże prądy zwarć doziemnych (konieczność na wyłącz) Zalety sieci kompensownej: średnia wrażliwość na zwarcia oporowe możliwość pracy przy doziemieniu (prądy doziemne ograniczane są przez kompensację) rak konieczności uzyskania niskiej wartości uziemień w sieci, mniejsza tendencja do zwarć z łukiem przerywanym, 1/111

3 Wady sieci kompensowanej: konieczność stosowania dodatkowej aparatury związanej z lokalizacją zwarć doziemnych (wymuszanie) średni współczynnik przepięć podczas doziemień (poniżej 3) ardzo zła lokalizacja zwarć doziemnych przez zaezpieczenia kierunkowe, Zalety sieci uziemionej przez rezystor: mały współczynnik przepięć podczas doziemień (poniżej 2.5) mniejsza tendencja do zwarć z łukiem przerywanym, dość dora lokalizacja zwarć doziemnych przez zaezpieczenia kierunkowe, Wady sieci uziemionej przez rezystor: duża wrażliwość na zwarcia oporowe, konieczność uzyskania niskiej wartości uziemień w sieci, konieczność stosowania dodatkowej aparatury związanej z lokalizacją zwarć doziemnych (rezystor) rak możliwości pracy przy doziemieniu rak możliwości pracy awaryjnej z innymi typami sieci. 2. Punkt gwiazdowy sieci uziemiony przez cewkę Petersena. Przy takim sposoie uziemienia sieci, prąd pojemnościowy, ędący źródłem prądu ziemnozwarciowego jest kompensowany poprzez cewkę Petersena. Przy idealnej kompensacji prąd doziemny w linii doziemionej równa się zero. W związku z tym przy takim sposoie uziemienia dodatkowo wymusza się przepływ prądu czynnego, poprzez załączenie na stałe, lu na określony czas rezystora, przyłączonego do punktu gwiazdowego sieci. Prąd czynny wymuszany przez rezystor jest źródłem informacji o doziemieniu w linii. 2.1 Przyczyny złej selektywności zaezpieczeń Przyczynami złego dotychczasowych kryteriów ziemnozwarciowych w sieci uziemionej poprzez cewkę Petersena, są: - algorytmy pomiarowe, które nie uwzględniają dużej zawartości harmonicznych w prądzie ziemnozwarciowym, przeiegów nieustalonych związanych z ładowaniem się pojemności faz zdrowych, rozładowanie się pojemności fazy doziemionej. Prądy związane ze stanami nieustalonymi mogą osiągać, w zależności od parametrów sieci, wartości rzędu kiloamperów, i częstotliwości rzędu kilku kiloherców. - Błędy kątowe filtrów składowej zerowej, wynikające z klasy przekładników, wpływu stanów nieustalonych (nasycanie się rdzenia) i zwarć łukowych na dodatkowe łędy kątowe filtru składowej zerowej. - Zwarcia z łukiem przerywanym, które podczas kolejnych zapłonów generują stany nieustalone, powodują odwzudzanie się, w tradycyjnych zaezpieczeniach, członów czasowych zaezpieczenia ziemnozwarciowego. - Zwarcia oporowe. - Zła kierunkowość w owodach wtórnych napięcia składowej zerowej filtru składowej zerowej. 2.2 Stosowane kryteria ziemnozwarciowe dla tego typu sieci: - zaezpieczenie nadprądowe kierunkowe czynnomocowe, - Zaezpieczenie admitancyjne Go konduktancyjne ezkierunkowe - Zaezpieczenie admitancyjne Yo ezkierunkowe 2/111

4 Cechy i własności kryteriów: - Zaezpieczenie nadprądowe kierunkowe czynnomocowe: kąt maksymalnej czułości: wyłączenia towarzyszące - zła selektywność należy odstroić się od uchyów prądowych przy zwarciu metalicznym, mniej wrażliwe na zwarcia oporowe trudniejsza lokalizacja przy zwarciach łukowych konieczność fazowania owodów pomiarowych i U - Zaezpieczenie admitancyjne Go konduktancyjne ezkierunkowe zaezpieczenie podstawowe wysoka nastawa przy ardzo dużej czułości ograniczonej jedynie progiem Uo należy odstroić się od uchyów, nie wrażliwe na zwarcia oporowe skuteczna lokalizacja przy zwarciach łukowych rak konieczności fazowania owodów pomiarowych i U - Zaezpieczenie admitancyjne Yo ezkierunkowe zaezpieczenie rezerwowe należy odstroić się od pojemności własnej linii, nie wrażliwe na zwarcia oporowe proste oliczeniowo i skuteczne kryterium działa w przypadku przekompensowania lu susceptancji pojemnościowej własnej mniejszej od admitancji wymuszanej przez rezystor 2.3 Zaezpieczenie admitancyjne Go> w sieci kompensowanej W celu ograniczenia wpływu powyższych zjawisk na selektywność zaezpieczeń ziemnozwarciowych opracowano nowe kryterium ziemnozwarciowe: Go. Podstawowym kryterium dla tej sieci jest kryterium konduktancyjne. Zaezpieczenie konduktancyjne ( i tej linii) reaguje na wartość konduktancji zerowej zależnością: 3 G i = cos 3 U ϕ Warunek za tego zaezpieczenia opisują nierówności: G G i r G i, która jest określona (2) U U PR (3) Nastawa : U powinna yć tak dorana, ażey próg rozruchowy ył odstrojony od naturalnego napięcia PR asymetrii pojemnościowej sieci (1) 3/111

5 Dla prawidłowego dooru G r + Cz i 3 U µ F F S G r powinny yć spełnione następujące warunki: (4) : G r 1 k 3 U Cz R F S (5) U U PR NP (6) gdzie: G r - konduktancja rozruchowa, nastawiona na przekaźniku, - pierwotna wartość składowej czynnej prądu ziemnozwarciowego własnego i-tego odpływu (prąd Cz i wynikający z upływności i-tej linii); µ - pierwotna wartość prądu uchyowego o charakterze czynnym filtru składowej zerowej prądu, F wygenerowana podczas przepływu prądu pojemnościowego własnego całego zaezpieczanego ciągu liniowego (Największy wpływ na prąd uchyowy mają uchyy kątowe filtru składowej zerowej). U PR lokowane. CzR - próg rozruchowy napięciowy ustawiony w przekaźniku poniżej którego kryterium admitancyjne jest - pierwotna wartość prądu czynnego wymuszanego przez dodatkowy rezystor włączony w punkt gwiazdowy sieci. - przekładnia filtru składowej zerowej napięcia - przekładnia filtru składowej zerowej prądu dla i-tego odpływu. k - współczynnik ezpieczeństwa, gdzie: 1, 5 U NP k - naturalne napięcie niesymetrii pojemnościowej sieci (największa wartość napięcia punktu zerowego sieci względem ziemi podczas normalnej pracy sieci) 4/111

6 Charakterystyki rozruchowe zaezpieczenia konduktancyjnego: Charakterystyki rozruchowe zaezpieczenia konduktancyjnego mogą yć kierunkowe lu ezkierunkowe. Podstawową opcją jest charakterystyka ezkierunkowa. W przypadku, gdy wyrana jest opcja ezkierunkowa nie ma potrzey fazować owodów prądowych i napięciowych. Charakterystyka rozruchowa przekaźnika konduktancyjnego Go dla opcji ezkierunkowej: jbo Go Charakterystyka rozruchowa przekaźnika konduktancyjnego Go dla opcji kierunkowej: jbo Go 5/111

7 Nastawa zaezpieczenia konduktancyjnego: przez rezystor 12 A A Zgodnie z równaniem (5) dla przekładni /1 [ / ], prądu czynnego wymuszanego CzR 15A, współczynniku ezpieczeństwa k = 1. 5 nastawa G.8 [ ms] r = G.8 [ ms r = jest w większości przypadków ezpieczną nastawą z punktu widzenia równana (4) Nastawa ] dla przekładnika Ferrantiego, stąd nawet przy wymuszaniu przez rezystor większych wartości prądu czynnego nastawa ta może pozostać niezmieniona ( jest to nastawa faryczna). Dla układu Holgreena najczęściej wystarczającą nastawą jest 2mS, jednak w tym przypadku należy sprawdzić warunek czułości równanie (5), gdyż przy takim filtrze składowej zerowej przekładnia prądowa może zmieniać się w ardzo szerokim zakresie. W przypadku nie spełnienia równania (4) należy wyrać jedną z trzech dróg: - zwiększyć nastawę G, sprawdzając warunek czułości (równanie (5)), r - wyrać opcję zaezpieczenia konduktancyjnego jako zaezpieczenie kierunkowe, - wprowadzić w menu korekcję uchyu kątowego filtru składowej zerowej. Zyt duża wartość korekcji kątowej może spowodować, w opcji ezkierunkowej za kryterium na skutek ujemnej wartości G, spowodowanej uchyem kątowym, wynikającym z korekcji kątowej. Zwarcia z łukiem przerywanym: Algorytmy zaezpieczenia skonstruowano tak, ay mogły działać selektywnie podczas zwarć z łukiem przerywanym. Zwiększenie współczynnika ezpieczeństwa podczas zwarć z łukiem przerywanym. k, powoduje zwiększenie odporności na zaniki składowej zerowej Zwarcia oporowe a uchyy kątowe filtru składowej zerowej: Nastawa G.8 [ ms] r = oznacza, że przy zwarciu metalicznym, w przypadku, gdy przekładnia napięciowa dla składowej zerowej napięcia jest tak dorana, iż po stronie wtórnej napięcie 3Uo wynosi 1V, zaezpieczenie konduktancyjne zadziała przy prądzie składowej czynnej równemu 8mA po stronie wtórnej filtru składowej zerowej prądu. Jest to wysoka nastawa zapewniająca odstrojenie się od prądów uchyowych filtrów składowej zerowej prądu. W przypadku gdy zwarcie oporowe oniży napięcie do poziomu 1V po stronie wtórnej filtru składowej zerowej napięcia - zaezpieczenie konduktancyjne zadziała przy prądzie składowej czynnej równemu 8mA po stronie wtórnej filtru składowej zerowej prądu, zapewniając wysoką czułość dla zwarć oporowych. Czułość ograniczona jest więc jedynie progiem rozruchowym napięciowym dla składowej zerowej (równanie (3)). Typowa nastawa dla sieci uziemionej przez cewkę Petersena wynosi po stronie wtórnej filtru składowej napięcia: U PR = 5V. Bardzo częstymi zwarciami na liniach napowietrznych w Zakładach Energetycznych są zwarcia z napięciem ok. 1V. 2.4 Zaezpieczenie admitancyjne Yo> w sieci kompensowanej Dodatkowo przy uziemieniu sieci poprzez cewkę Petersena, można ustawić dodatkowe rezerwowe kryterium ziemnozwarciowe kryterium admitancyjne Y. Kryterium to pełni funkcję rezerwową w przypadku uszkodzenia się rezystora uziemiającego, a ma szansę działać w przypadku przekompensowania lu niedokompensowania sieci poprzez cewkę Petersena. Zaezpieczenie admitancyjne ( i tej linii) reaguje na wartość admitancji zerowej zależnością: Y i = U Warunek za tego zaezpieczenia opisują nierówności: Y i, która jest określona (7) 6/111

8 Y Y i r U U, (8, 9) PR Nastawa : U powinna yć tak dorana, ażey próg rozruchowy ył odstrojony od naturalnego napięcia PR asymetrii pojemnościowej sieci Dla prawidłowego dooru Y r k 3 U U U PR NP CW i F S Y r powinny yć spełnione następujące warunki: (1) (11) gdzie: Y r - admitancja rozruchowa, nastawiona na przekaźniku, - pierwotna wartość prądu ziemnozwarciowego własnego i-tego odpływu (prąd wynikający z upływności CW i pojemności i-tej linii), k = 2 - współczynnik ezpieczeństwa pozostałe parametry jak w kryterium konduktancyjnym. Charakterystyka rozruchowa zaezpieczenia admitancyjnego jest ezkierunkowa jbo Go 3. Punkt gwiazdowy sieci uziemiony przez rezystor. Przy takim sposoie uziemienia sieci, prąd pojemnościowy, ędący źródłem prądu ziemnozwarciowego jest powiększony o składową czynną wprowadzaną przez rezystor uziemiający. Przy takim sposoie uziemienia możliwe jest zastosowanie takich samych kryteriów co przy cewce Petersena: - Go> - Yo> - zaezpieczenie nadprądowe o>. Nastawa Go> może yć tak samo nastawiona jak dla sieci kompensowanej, jednak w tym przypadku można zastosować większy współczynnik ezpieczeństwa. Podonie w przypadku Yo>. Oa kryteria są ardzo ważne w przypadku występowania zwarć oporowych, i z łukiem przerywanym. 7/111

9 Ze względu na tłumienie asymetrii pojemnościowej na skutek dołączonego rezystora, poziom progu rozruchowego napięciowego może zostać oniżony w stosunku do sieci kompensowanej. Typową nastawą U PR 2V jest =. Dodatkowo zaleca się zastosowanie zaezpieczenia nadprądowego ezkierunkowego o>. Zaezpieczenie to musi yć odstrojone od prądów pojemnościowych własnych linii. Zaezpieczenie to mało czułe na zwarcia oporowe, stanowi rezerwę zaezpieczeń admitancyjnych w przypadku awarii w owodach wtórnych Uo (np. przepalenie się ezpiecznika po stronie wtórnej filtru składowej zerowej napięcia). 4. zolowany punkt gwiazdowy sieci. Przy takim sposoie uziemienia sieci, prąd pojemnościowy w linii uszkodzonej jest równy sumie prądów pojemnościowych własnych linii zdrowych. 4.1 Przyczyny złej selektywności zaezpieczeń w sieci izolowanej Przyczynami złego dotychczasowych kryteriów ziemnozwarciowych w sieci izolowanej, są: - algorytmy pomiarowe, które nie uwzględniają dużej zawartości harmonicznych w prądzie ziemnozwarciowym, przeiegów nieustalonych związanych z ładowaniem się pojemności faz zdrowych, rozładowanie się pojemności fazy doziemionej. Prądy związane ze stanami nieustalonymi mogą osiągać, w zależności od parametrów sieci, wartości rzędu kiloamperów, i częstotliwości rzędu kilku kiloherców. - Błędy kątowe filtrów składowej zerowej, wynikające z wpływu stanów nieustalonych (nasycanie się rdzenia) i zwarć łukowych na dodatkowe łędy kątowe filtru składowej zerowej. - Zwarcia z łukiem przerywanym, które podczas kolejnych zapłonów generują stany nieustalone, powodują odwzudzanie się, w tradycyjnych zaezpieczeniach, członów czasowych zaezpieczenia ziemnozwarciowego. - Zwarcia oporowe. - Zła kierunkowość w owodach wtórnych napięcia składowej zerowej filtru składowej zerowej. - Zły montaż przekładników Ferrantiego 4.2 Kryteria zaezpieczeniowe Przy takim sposoie uziemienia możliwe jest zastosowanie następujących kryteriów: - Bo> - podstawowe kryterium admitancyjne - kierunkowe zaezpieczenie susceptancyjne, - Yo> - rezerwowe kryterium admitancyjne - ezkierunkowe zaezpieczenie admitancyjne, - Kierunkowe iernomocowe, - Nadprądowe o> ezkierunkowe 4.3 Cechy i własności kryteriów: - Zaezpieczenie nadprądowe o> ezkierunkowe konieczność odstrojenia się od prądów pojemności własnej linii wrażliwość na zwarcia oporowe proste oliczeniowo i skuteczne kryterium sens stosowania gdy cw < (1/3 Σ c ) - Yo> - ezkierunkowe zaezpieczenie admitancyjne, należy odstroić się od pojemności własnej linii, nie wrażliwe na zwarcia oporowe proste oliczeniowo i skuteczne kryterium sens stosowania gdy cw < (1/3 Σ c ) 8/111

10 - Kierunkowe iernomocowe, kąt maksymalnej czułości: 9 należy odstroić się od uchyów prądowych przy zwarciu metalicznym, mniej wrażliwe na zwarcia oporowe trudniejsza lokalizacja przy zwarciach łukowych konieczność fazowania owodów pomiarowych i U - Bo> - kierunkowe zaezpieczenie susceptancyjne, kąt maksymalnej czułości: 9 należy odstroić się od uchyów, nie wrażliwe na zwarcia oporowe skuteczna lokalizacja przy zwarciach łukowych konieczność fazowania owodów pomiarowych i U 4.4 Zaezpieczenie kierunkowe iernomocowe Podstawowym kryterium stosowanym przy tego typu sieci jest kryterium kierunkowe iernomocowe _ iern r = 3 sin ϕ Warunek za tego zaezpieczenia opisują nierówności: iern i _ iern r _ (12) U U PR, (13) Nastawa powinna yć większa od możliwych uchyów związanych ze zwarciami łukowymi, uchyami filtrów składowej zerowej, itp. 4.5 Zaezpieczenie kierunkowe admitancyjne Bo (susceptancyjne) Podstawowym kryterium admitancyjnym dla tej sieci jest kryterium susceptancyjne Bo>. Zaezpieczenie konduktancyjne ( i tej linii) reaguje na wartość konduktancji zerowej zależnością: 3 B i = sin 3 U ϕ B i, która jest określona Ze względu na kierunkowy charakter kryterium - Bo> odstrojone powinno yć jedynie od uchyów filtru składowej zerowej. Warunek za tego zaezpieczenia opisują nierówności: B B i r (15) U U PR (16) Nastawa : U powinna yć tak dorana, ażey próg rozruchowy ył odstrojony od naturalnego napięcia PR asymetrii pojemnościowej sieci (14) 9/111

11 Dla prawidłowego dooru B r 3 U µ F F S B r powinny yć spełnione następujące warunki: (17) : B r B r 1 k U o MN o s 3 U O PR U U PR NP F S (18) (19) gdzie: B r - susceptancja rozruchowa, nastawiona na przekaźniku, - pierwotna wartość prądu ziemnozwarciowego widziana przez filtr składowej zerowej w i-tym odpływie; o s µ - pierwotna wartość prądu uchyowego o charakterze iernym filtru składowej zerowej prądu, F wygenerowana podczas przepływu prądu pojemnościowego własnego całego zaezpieczanego ciągu liniowego (Największy wpływ na prąd uchyowy mają uchyy kątowe filtru składowej zerowej). U PR lokowane. o MN - próg rozruchowy napięciowy ustawiony w przekaźniku poniżej którego kryterium admitancyjne jest - minimalny prąd ziemnozwarciowy dla przekaźnika: dla przekładnika Ferrantiego 3mA, dla układu Holmgreena 25mA (prąd na zaciskach przekaźnika). - przekładnia filtru składowej zerowej napięcia - przekładnia filtru składowej zerowej prądu dla i-tego odpływu. k - współczynnik ezpieczeństwa, gdzie: 3 U NP k - naturalne napięcie niesymetrii pojemnościowej sieci (największa wartość napięcia punktu zerowego sieci względem ziemi podczas normalnej pracy sieci) Charakterystyki rozruchowe zaezpieczenia susceptancyjnego: jbo Go 1/111

12 4.6 Zaezpieczenie admitancyjne Yo> w sieci izolowanej. Kryterium Yo> należy nastawiać jak dla sieci z cewką Petersena, jednak kryterium to ma sens w przypadku spełnienia nierówności: Y r gdzie: 1 o 3 3 U F S (2) o - prąd pojemnościowy całej sieci. 11/111

13 Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Zakład Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych Świeodzice, ul. Strzegomska 23/27 Tel. +48 (74) , Fax +48 (74)

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI CYFROWEJ BADANIE CYFROWEGO URZĄDZENIA MUPASZ 7.U1 DO ZABEZPIECZANIA PÓL ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa 10.01.2012 r. Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień

Bardziej szczegółowo

5. ZWARCIA DOZIEMNE W SIECI Z NIESKUTECZNIE UZIEMIONYM PUNKTEM NEUTRALNYM. 5.1. Własności sieci z nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym

5. ZWARCIA DOZIEMNE W SIECI Z NIESKUTECZNIE UZIEMIONYM PUNKTEM NEUTRALNYM. 5.1. Własności sieci z nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym 5. ZWACA DOZEMNE W SEC Z NESKUTECZNE UZEMONYM PUNKTEM NEUTALNYM 5.. Własności sieci z nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym Do sieci pracujących z nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym należą:

Bardziej szczegółowo

Artykuł przygotowany na konferencję naukową Współczesna problematyka sieci średnich napięć w 2007 r. Kórnik k/poznania

Artykuł przygotowany na konferencję naukową Współczesna problematyka sieci średnich napięć w 2007 r. Kórnik k/poznania Artykuł przygotowany na konferencję naukową Współczesna problematyka sieci średnich napięć w 2007 r. Kórnik k/poznania Witold HOPPEL, Józef LORENC Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja nastawień zabezpieczenia różnicowego transformatora RRTC-1 na podstawie wyników dotychczasowej eksploatacji

Optymalizacja nastawień zabezpieczenia różnicowego transformatora RRTC-1 na podstawie wyników dotychczasowej eksploatacji mgr inż. Sławomir Skrodzki mgr inż. Emil Tomczak Instytut Energetyki Warszawa. Optymalizacja nastawień zabezpieczenia różnicowego transformatora RRTC-1 na podstawie wyników dotychczasowej eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN.

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Firma Zakład Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych TIME-NET Sp. z o.o., jako producent

Bardziej szczegółowo

Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych

Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC na tranzystorach bipolarnych Wzmacniacz jest to urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest : proporcjonalne zwiększenie amplitudy wszystkich składowych widma sygnału

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Wrocław 1.01.2013 Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji Generatory napięcia sinusoidalnego Drgania sinusoidalne można uzyskać Poprzez utworzenie wzmacniacza, który dla jednej częstotliwości miałby wzmocnienie równe nieskończoności. Poprzez odtłumienie rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE OLEJOWE

TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE OLEJOWE ISO 9001:2000 99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 www.ftz.com.pl Sekretariat Tel.: +48 24 285 46 05, Fax: +48 24 285 46 31 zarzad@ftz.com.pl Biuro Marketingu i Sprzedaży Tel.:

Bardziej szczegółowo

POMIAR PRĄDÓW I NAPIĘĆ W SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA PRZY ZWARCIACH 1-FAZOWYCH Z ZIEMIĄ

POMIAR PRĄDÓW I NAPIĘĆ W SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA PRZY ZWARCIACH 1-FAZOWYCH Z ZIEMIĄ Ćwiczenie S 4 POMIAR PRĄDÓW I NAPIĘĆ W SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA PRZY ZWARCIACH 1-FAZOWYCH Z ZIEMIĄ 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest pomiar napięć i prądów przy zwarciach Jednofazowych z ziemią, w

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne elementarne układy pracy i polaryzacji

Tranzystory bipolarne elementarne układy pracy i polaryzacji Tranzystory bipolarne elementarne układy pracy i polaryzacji Ryszard J. Barczyński, 2010 2014 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci P r o j e k t Tekst obowiązujący

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE METOD BADANIA ZABEZPIECZEŃ

DOSKONALENIE METOD BADANIA ZABEZPIECZEŃ Dr inż. Zygmunt Kuran Mgr inż. Sławomir Skrodzki DOSKONALENE MEOD BADANA ZABEZPECZEŃ Planując opracowanie oprogramowania dla urządzenia C-G umożliwiającego automatyczne badanie zabezpieczeń poddajemy pod

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne )

Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne ) Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne ) WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE (tabela konfiguracyjna) Charakterystyki wyzwalania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Bardziej szczegółowo

Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych 2013

Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych 2013 Automatyka i Systemy Elektroenergetyczne Nowy zakład w STONE Produkcja MiCOM serii Px30 i Px40 Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych 2013 www.schneider-energy.pl SERWIS 24/7 LINIA SERWISOWA REFA Zakład

Bardziej szczegółowo

Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych 2012

Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych 2012 Automatyka i Systemy Elektroenergetyczne Nowy zakład w STONE Produkcja MiCOM serii Px30 i Px40 Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych 2012 www.schneider-energy.pl SERWIS 24/7 LINIA SERWISOWA REFA Zakład

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. 1 sztuki 3-fazowego testera zabezpieczeń firmy OMICRON typu CMC 356 2. Cyfrowego testera przekładników prądowych

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Porażenie prądem- przepływ przez ciało człowieka prądu elektrycznego 1. Działanie prądu - bezpośrednie- gdy następuje włączenie ciała w obwód elektryczny -

Bardziej szczegółowo

RTx- 132, 133, 134, 135

RTx- 132, 133, 134, 135 Elektroniczne przekaźniki czasowe RTx-132, 133, 134, 135 Schemat wyprowadzeñ RTx- 132, 133, 134, 135 10 (+) 1 11 Un 2 (-) 4 3 8 9 W³aœciwoœci Jednofunkcyjny* RTx-132: (A) opóÿnione za³¹czanie RTx-133:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH

Ćwiczenie 5 BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH Ćwiczenie 5 BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAOWYCH Celem ćwiczenia jest poznanie własności odbiorników trójfazowych symetrycznych i niesymetrycznych połączonych w trójkąt i gwiazdę w układach z przewodem neutralnym

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Zastosowanie Przekładniki prądowe jednordzeniowe KON-24 wykonane są w izolacji żywicznej stanowiącej zarówno

Bardziej szczegółowo

Instytut Energetyki Warszawa ul Mory 8 Tel.022/ 8368924 Fax 022/8368113

Instytut Energetyki Warszawa ul Mory 8 Tel.022/ 8368924 Fax 022/8368113 Instytut Energetyki Warszawa ul Mory 8 Tel.022/ 8368924 Fax 022/8368113 Urządzenie typu DOK-PP do pomiaru błędów przekładników prądowych w miejscu ich zainstalowania Błędy przekładników prądowych w bardzo

Bardziej szczegółowo

Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych

Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych Biuro Techniczno-Handlowe PRO-MAC 91-492 Łódź, ul. Bema 55 Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych Konferencja Naukowo-Techniczna Badania eksploatacyjne i diagnostyka w elektroenergetyce

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 ZEG-E EE 426078

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja zwarć doziemnych wysokorezystancyjnych w sieciach średnich napięć

Identyfikacja zwarć doziemnych wysokorezystancyjnych w sieciach średnich napięć Lubomir MARCINIAK Politecnika Częstocowska, Instytut lektroenergetyki doi:10.15199/48.2015.08.45 Identyfikacja zwarć doziemnyc wysokorezystancyjnyc w sieciac średnic napięć Streszczenie. W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200

MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200 www.swind.pl MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200 Producent: SWIND Elektrownie Wiatrowe 26-652 Milejowice k. Radomia ul. Radomska 101/103 tel. 0601 351 375, fax: 048 330 83 75. e-mail: biuro@swind.pl

Bardziej szczegółowo

Badanie przekładnika prądowego

Badanie przekładnika prądowego Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Ćwiczenia laboratoryjne nstrukcja do ćwiczenia Badanie przekładnika prądowego Autor: dr inż. Sergiusz Boron Gliwice, czerwiec 2009 -2- Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Możliwość plombowania Zalety wyłączników nadprądowych ETIMAT 10 Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej Możliwość dodatkowego montażu: styków pomocniczych, wyzwalaczy

Bardziej szczegółowo

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe 42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie praw obowiązujących w obwodach prądu stałego,

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię

Bardziej szczegółowo

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa, 02.03.2005 r Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Zygmunt Kuran, Marcin Lizer, Michał Krzęcio W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

4. OBWODY LINIOWE PRĄDU STAŁEGO 4.1. ŹRÓDŁA RZECZYWISTE

4. OBWODY LINIOWE PRĄDU STAŁEGO 4.1. ŹRÓDŁA RZECZYWISTE OODY I SYGNŁY 1 4. OODY LINIOE PRĄDU STŁEGO 4.1. ŹRÓDŁ RZECZYISTE Z zależności (2.19) oraz (2.20) wynika teoretyczna możliwość oddawania przez źródła idealne do obwodu dowolnie dej mocy chwilowej. by uniknąć

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ computer 8d-96 computer 8d-144 INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR CONVERT Sp. z o.o. REGULATOR MOCY BIERNEJ computer 8d Strona 1 1. COMPUTER 8d-96 & COMPUTER 8d-144

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem

Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem SUNNY CENTRAL Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem 1 Wstęp Niektórzy producenci modułów w przypadku zastosowania cienkowarstwowych lub tylnostykowych modułów PV

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki selektywne termiczno-elektromagnetyczne

Wyłączniki selektywne termiczno-elektromagnetyczne Wyłączniki selektywne termiczno-elektromagnetyczne mgr inż. Julian Wiatr - Elektro.info Marcin Orzechowski 1. Wstęp Wyłączniki nadprądowe termiczno-elektromagnetyczne zostały zaprojektowane, jako urządzenia

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Przekładnik prądowy KON-24 I2C odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne, służy do zasilania przyrządów

Bardziej szczegółowo

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść Zabezpieczenia Akcesoria 1 MiCOM P849 Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść MiCOM P849 jest urządzeniem specjalnie dedykowanym do polepszenia elastyczności stosowanych w aplikacjach sterowania innych przekaźników

Bardziej szczegółowo

Badanie instalacji uziemiających stacji SN/nN

Badanie instalacji uziemiających stacji SN/nN Witold Hoppel Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny Badanie instalacji uziemiających stacji SN/nN 1. Wstęp Przedstawiona poniżej wykładnia wymagań dotyczy stacji SN/nN: przyłączonych do sieci SN,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

Pomiary rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Dobra izolacja to obok innych środków ochrony również gwarancja ochrony przed

Bardziej szczegółowo

5. PRĄDY ZWARCIOWE W INSTALACJACH NISKIEGO NAPIĘCIA I ICH WYŁĄCZANIE

5. PRĄDY ZWARCIOWE W INSTALACJACH NISKIEGO NAPIĘCIA I ICH WYŁĄCZANIE 5. PRĄDY ZWARCIOWE W INSTALACJACH NISKIEGO NAPIĘCIA I ICH WYŁĄCZANIE 5.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z przebiegami prądów zwarciowych w instalacjach elektrycznych niskiego

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA ZWARĆ W LINIACH NAPOWIETRZNYCH Z ESTYMACJĄ JEJ PARAMETRÓW PRZY ZASTOSOWANIU POMIARÓW ROZPROSZONYCH

LOKALIZACJA ZWARĆ W LINIACH NAPOWIETRZNYCH Z ESTYMACJĄ JEJ PARAMETRÓW PRZY ZASTOSOWANIU POMIARÓW ROZPROSZONYCH NSTYTUT ENERGOELEKTRYK POLTECHNK WROCŁAWSKEJ ZAKŁAD AUTOMATYK STEROWANA W ENERGETYCE Paweł Dawidowski LOKALZACJA ZWARĆ W LNACH NAPOWETRZNYCH Z ESTYMACJĄ JEJ PARAMETRÓW PRZY ZASTOSOWANU POMARÓW ROZPROSZONYCH

Bardziej szczegółowo

DIN DIN SERIA MPL POWERP ELEKTRO UL.. WSCHODNIAW. TEL: : 032 44 00 302 DO 305 FAX: : 032 44 00 300 DO 301 power@mplpower.pl www.mplpower.

DIN DIN SERIA MPL POWERP ELEKTRO UL.. WSCHODNIAW. TEL: : 032 44 00 302 DO 305 FAX: : 032 44 00 300 DO 301 power@mplpower.pl www.mplpower. SERIA DIN DIN 10W~96W WĄSKIE 10W~96W W MDR ĄSKIE SERIA MDR 15W~100W W OBUDOWIE, II KLASA DR OBUDOWIE MODUŁOWEJ, II KLASA IZOLACJI SERIA DR 45W~480W JEDNOFAZOWEJ W I KLASIE IZOLACJI SERIA DR 240W~960W TRÓJFAZOWET

Bardziej szczegółowo

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Produkty średniego napięcia Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Zawartość katalogu 1. Właściwości rodziny przekładników typu TPU Opis... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego

Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego Stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych w falownikach SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL i SUNNY TRIPOWER Zawartość dokumentu Przy instalacji falowników często

Bardziej szczegółowo

PRĄD W ZWARTYM UZWOJENIU WTÓRNYM NADPRZEWODNIKOWEGO OGRANICZNIKA PRĄDU TYPU INDUKCYJNEGO

PRĄD W ZWARTYM UZWOJENIU WTÓRNYM NADPRZEWODNIKOWEGO OGRANICZNIKA PRĄDU TYPU INDUKCYJNEGO Marcin KAFARSKI PRĄD W ZWARTYM UZWOJENIU WTÓRNYM NADPRZEWODNIKOWEGO OGRANICZNIKA PRĄDU TYPU INDUKCYJNEGO STRESZCZENIE W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie związane z badaniem przebiegu prądu

Bardziej szczegółowo

PRZYPADKI KOMPLEKSOWEJ OCENY STANU TECHNICZNEGO IZOLACJI METODAMI PRĄDU STAŁEGO. Artur Polak BOBRME Komel

PRZYPADKI KOMPLEKSOWEJ OCENY STANU TECHNICZNEGO IZOLACJI METODAMI PRĄDU STAŁEGO. Artur Polak BOBRME Komel PRZYPADKI KOMPLEKSOWEJ OCENY STANU TECHNICZNEGO IZOLACJI METODAMI PRĄDU STAŁEGO Artur Polak BOBRME Komel W celu oceny stanu technicznego izolacji maszyn opracowano kompleksową i jednolitą metodę diagnozowania

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE BAZ DANYCH W APLIKACJI REALI- ZUJĄCEJ OBLICZANIE NASTAWIEŃ ZABEZPIECZEŃ PÓL ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

WYKORZYSTANIE BAZ DANYCH W APLIKACJI REALI- ZUJĄCEJ OBLICZANIE NASTAWIEŃ ZABEZPIECZEŃ PÓL ŚREDNIEGO NAPIĘCIA P OZNAN UNIVERSIT Y OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS No Electrical Engineering 2014 Piotr MILLER Marek WANCERZ Politechnika Lubelska WYKORZYSTANIE BAZ DANYCH W APLIKACJI REALI- ZUJĄCEJ OBLICZANIE NASTAWIEŃ

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKTERYSTYKA 3. RODZAJE KOMPENSACJI

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKTERYSTYKA 3. RODZAJE KOMPENSACJI 1. ZASTOSOWANIE Regulator RNTr-1 wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony jest do zastosowania we wszystkich

Bardziej szczegółowo

POMIARY WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH

POMIARY WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH POMIARY WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Prezentacja do wykładu dla EMST Semestr letni Wykład nr 2 Prawo autorskie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" SA INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Data wejścia w życie niniejszej Instrukcji:... wrzesień 2010 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO

BADANIE WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO BADANIE WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO Z WYZWALACZEM BIMETALOWYM Literatura: Wprowadzenie do urządzeń elektrycznych, Borelowski M., PK 005 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, Hempowicz P i inni, WNT

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE UKŁADÓW RÓWNAŃ NIELINIOWYCH PRZY POMOCY DODATKU SOLVER PROGRAMU MICROSOFT EXCEL. sin x2 (1)

ROZWIĄZYWANIE UKŁADÓW RÓWNAŃ NIELINIOWYCH PRZY POMOCY DODATKU SOLVER PROGRAMU MICROSOFT EXCEL. sin x2 (1) ROZWIĄZYWANIE UKŁADÓW RÓWNAŃ NIELINIOWYCH PRZY POMOCY DODATKU SOLVER PROGRAMU MICROSOFT EXCEL 1. Problem Rozważmy układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi (x 1, x 2 ): 1 x1 sin x2 x2 cos x1 (1) Nie jest

Bardziej szczegółowo

Systemy. Krzysztof Patan

Systemy. Krzysztof Patan Systemy Krzysztof Patan Systemy z pamięcią System jest bez pamięci (statyczny), jeżeli dla dowolnej chwili t 0 wartość sygnału wyjściowego y(t 0 ) zależy wyłącznie od wartości sygnału wejściowego w tej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE

Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE Cel: Zapoznanie ze składnią języka SPICE, wykorzystanie elementów RCLEFD oraz instrukcji analiz:.dc,.ac,.tran,.tf, korzystanie z bibliotek

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność

Bardziej szczegółowo

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ M R M 1 2 Regulator mocy biernej www.twelvee.com.pl Wprowadzenie Racjonalna gospodarka mocą bierną w przedsiębiorstwie polega na utrzymaniu współczynnika mocy cosφ na poziomie

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wielkości zwarciowych z wykorzystaniem nowych norm

Obliczenia wielkości zwarciowych z wykorzystaniem nowych norm Andrzej KANICKI Politechnika Łódzka Instytut Elektroenergetyki Obliczenia wielkości zwarciowych z wykorzystaniem nowych norm 1. Wstęp Zasady obliczeń wielkości zwarciowych nie ulegają zmianą od lat trzydziestych

Bardziej szczegółowo

Zad. 2 Jaka jest częstotliwość drgań fali elektromagnetycznej o długości λ = 300 m.

Zad. 2 Jaka jest częstotliwość drgań fali elektromagnetycznej o długości λ = 300 m. Segment B.XIV Prądy zmienne Przygotowała: dr Anna Zawadzka Zad. 1 Obwód drgający składa się z pojemności C = 4 nf oraz samoindukcji L = 90 µh. Jaki jest okres, częstotliwość, częstość kątowa drgań oraz

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

REKLOZERY TAVRIDA ELECTRIC NOWA GENERACJA DLA SIECI INTELIGENTNYCH O NAPIĘCIU DO 40,5 kv

REKLOZERY TAVRIDA ELECTRIC NOWA GENERACJA DLA SIECI INTELIGENTNYCH O NAPIĘCIU DO 40,5 kv REKLOZERY TAVRIDA ELECTRIC NOWA GENERACJA DLA SIECI INTELIGENTNYCH O NAPIĘCIU DO 40,5 kv Przedstawiana poniżej aparatura łączeniowa firmy Tavrida Electric jest odpowiedzią producenta na oczekiwania użytkowników

Bardziej szczegółowo

29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2

29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2 Włodzimierz Wolczyński 29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2 Opory bierne Indukcyjny L - indukcyjność = Szeregowy obwód RLC Pojemnościowy C pojemność = = ( + ) = = = = Z X L Impedancja (zawada) = + ( ) φ R X C =

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe silników elektrycznych trójfazowych do mocy 11 kw. Kompaktowa, modułowa konstrukcja o szerokości 45 mm, wyposażona w szybko

Bardziej szczegółowo

Stabilizatory liniowe (ciągłe)

Stabilizatory liniowe (ciągłe) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Temat i plan wykładu WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Jakub Dawidziuk Stabilizatory liniowe (ciągłe) 1. Wprowadzenie 2. Podstawowe parametry i układy pracy 3. Stabilizatory parametryczne 4.

Bardziej szczegółowo

8. METODY OGRANICZANIA PRĄDÓW ZWARCIOWYCH

8. METODY OGRANICZANIA PRĄDÓW ZWARCIOWYCH 8. METODY OGRANICZANIA PRĄDÓW ZWARCIOWYCH 8.1. Wzrost mocy zwarciowych Wzrost sumarycznej mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym, wzrost koncentracji wytwarzania oraz zagęszczenie siatki linii

Bardziej szczegółowo

Jakość energii w smart metering

Jakość energii w smart metering Jakość energii w smart metering Agenda 1. Wprowadzenie 2. Zrealizowane projekty pilotażowe AMI w latach 2011 2013 3. Projekt Smart City Wrocław realizacja w latach 2014 2017 graniczne liczniki energii

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. 4.0 - Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: 45000000-7, 45316110-9. mgr inż. Michał Janus

Projekt Wykonawczy. 4.0 - Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: 45000000-7, 45316110-9. mgr inż. Michał Janus 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl

Bardziej szczegółowo

Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych Laboratorium Metrologii I. Grupa. Nr ćwicz.

Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych Laboratorium Metrologii I. Grupa. Nr ćwicz. Laboratorium Metrologii I Politechnika zeszowska akład Metrologii i Systemów Pomiarowych Laboratorium Metrologii I Mostki niezrównoważone prądu stałego I Grupa Nr ćwicz. 12 1... kierownik 2... 3... 4...

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne Aktory 1 Definicja aktora Aktor (ang. actuator) -elektronicznie sterowany człon wykonawczy. Aktor jest łącznikiem między urządzeniem przetwarzającym informację

Bardziej szczegółowo

Zwarcia łukowe doświadczenia eksploatacyjne w polskiej energetyce zawodowej i przemysłowej.

Zwarcia łukowe doświadczenia eksploatacyjne w polskiej energetyce zawodowej i przemysłowej. Na wykresie energia łuku rośnie proporcjonalnie do czasu trwania zwarcia. Współczynnik korelacji czasu trwania zwarcia i wyzwolonej energii wzrasta wraz ze wzrostem prądu 16. Zwarcia łukowe doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania bezpieczników:

Budowa i zasada działania bezpieczników: 1 Bezpiecznik elektryczny w potocznym znaczeniu każde zabezpieczenie elektryczne instalacji elektrycznej i odbiorników elektrycznych przed ich uszkodzeniem z powodu wystąpienia nadmiernego natężenia prądu.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroniki

Laboratorium Elektroniki Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki Badanie wzmacniaczy tranzystorowych i operacyjnych 1. Wstęp teoretyczny Wzmacniacze są bardzo często i szeroko stosowanym układem elektronicznym.

Bardziej szczegółowo

MiCOM P541-P542. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenia Różnicowo-Prądowe Linii

MiCOM P541-P542. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenia Różnicowo-Prądowe Linii 1 MiCOM P541-P542 Cyfrowe Zabezpieczenia Różnicowo-Prądowe Linii MiCOM P542 w obudowie 60TE Wraz ze wzrostem liczby długich i mocno obciążonych linii napowietrznych zaistniała potrzeba radzenia sobie z

Bardziej szczegółowo

Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne

Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne 1 Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne Mała firma elektroniczna wyprodukowała tani i prosty w budowie prototypowy generator funkcyjny do zastosowania w warsztatach amatorskich. Podstawowym układem

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Operatorskie

Stanowisko Operatorskie 01 Stanowisko Operatorskie OI - Operator Interface HMI - Human Machine Interface Schneider Electric w swojej ofercie Automatyki Stacyjnej oferuje narzędzie będące graficznym interfejsem systemu PACiS.

Bardziej szczegółowo

Blok zasilania wzbudzenia silnika synchronicznego z regulatorem mocy biernej

Blok zasilania wzbudzenia silnika synchronicznego z regulatorem mocy biernej dr inż. MARIAN HYLA Politechnika Śląska w Gliwicach Blok zasilania wzbudzenia silnika synchronicznego z regulatorem mocy biernej W artykule przedstawiono kompletny blok zasilania wzbudzenia silnika synchronicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Gdańsk, dn. 30 listopada 2012 r. DES-P.052.4.10.2011 EOD: 48695/11/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Na podstawie Uchwały nr 161/291/10

Bardziej szczegółowo

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012 Pomiary Elektryczne Nr 1/E I/VI/2012 Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania. Odbiorników zabezpiecz. przez wyłączniki różnicowoprądowe. Rezystancji izolacji instalacji

Bardziej szczegółowo

Technika pomiaru prądu i energii

Technika pomiaru prądu i energii Technika pomiaru prądu i energii Pomiar prądu i analiza danych Rozwiązania WAGO do monitorowania i redukcji zużycia energii Cewki Rogowskiego, seria 855 do przetwarzania prądów przemiennych o maksymalnej

Bardziej szczegółowo

EDS460/490 EDS461/491

EDS460/490 EDS461/491 Wielokanałowy ewaluator systemu lokalizacji doziemień Ewaluatory EDS460-D i EDS460-L Ewaluatory EDS490-D i EDS490-L Podstawowe dane lokalizacja doziemień i pomiar prądów różnicowych, dla sieci izolowanych

Bardziej szczegółowo

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Centrum Kształcenia Zawodowego 2000 Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Nr ćwiczenia Temat Wiadomości i umiejętności wymagane do realizacji ćwiczenia na pracowni 1 Badanie

Bardziej szczegółowo

CZYM I JAK BĘDZIEMY BADAĆ URZĄDZENIA EAZ

CZYM I JAK BĘDZIEMY BADAĆ URZĄDZENIA EAZ Dr inż. Zygmunt Kuran Mgr inż. Sławomir Skrodzki Instytut Energetyki Warszawa Na tle ewolucji sprzętu do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych i metod badawczych artykuł przedstawia najnowsze opracowania

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Agenda Wybierz najlepsze rozwiązanie ochrony przed przepięciami Zainstaluj urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej Dobierz najlepsze zabezpieczenie dla ochronników przeciwprzepięciowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: BUDOWA ORAZ EKSPLOATACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH KOD: ES1C710213

Bardziej szczegółowo

Badanie prądnicy synchronicznej

Badanie prądnicy synchronicznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Badanie prądnicy synchronicznej (E 18) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWICZ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE W S E i Z W WASZAWE WYDZAŁ.. LABOATOUM FZYCZNE Ćwiczenie Nr 10 Temat: POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ. PAWO OHMA Warszawa 2009 Prawo Ohma POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ Uporządkowany ruch elektronów nazywa się

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 623) brzmienie od 2008-09-24 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: Wola Wydrzyna gm. Sulmierzyce działka nr ew. 75 GMINA SULMIERZYCE ul. Urzędowa 1 98-338 Sulmierzyce PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ Załącznik nr 5 do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej ZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO IECI ROZDZIELCZEJ - 1 - 1. POTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo