Przedmowa do wydania czwartego1. Przewody i kable elektroenergetycznemgr inż. Marian Germata, mgr inż. Jan Grobicki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmowa do wydania czwartego1. Przewody i kable elektroenergetycznemgr inż. Marian Germata, mgr inż. Jan Grobicki"

Transkrypt

1 Przedmowa do wydania czwartego1. Przewody i kable elektroenergetycznemgr inż. Marian Germata, mgr inż. Jan Grobicki 1.1. Wiadomości podstawowe Wprowadzenie Normalizacja kabli i przewodów Materiały żył przewodzących Ekologia wyrobów kablowych Określenia Zasady oznaczania kabli i przewodów 1.2. Przewody elektroenergetyczne do linii napowietrznych Przewody nieizolowane Przewody izolowane napowietrzne Przewody w osłonie napowietrzne 1.3. Przewody nawojowe 1.4. Przewody elektroenergetyczne izolowane Przewody izolowane do układania na stałe Przewody izolowane do odbiorników ruchomych i przenośnych Przewody do zastosowali specjalnych Przewody zharmonizowane 1.5. Przewody i kable ekranowane 1.6. Kable elektroenergetyczne Wstęp Klasyfikacja kabli Kable elektroenergetyczne niskiego napięcia Kable elektroenergetyczne średniego napięcia (3,6/6 kv do 18/30 kv) 1.7. Kable sygnalizacyjne 1.8. Kable elektroenergetyczne do zastosowań specjalnych 1.9. Dobór przewodów i kabli Informacje ogólne Obciążalność długotrwała kabli Obciążalność cykliczna i zakłóceniowa Obciążalność zwarciowa przewodów i kabli 2. Wytwarzanie energii elektrycznej prof. dr hab. inż. Roman Janiczek, prof. dr hab. inż. Jacek Marecki 2.1. Wiadomości ogólne o elektrowniach Klasyfikacja generatorów energii elektrycznej, elektrowni i elektrociepłowni Wielkości charakteryzujące elektrownie Charakterystyka ogólna poszczególnych rodzajów elektrowni Czynniki kształtujące rozwój elektrowni Warunki przyłączania elektrowni do sieci elektrycznej 2.2. Klasyczne elektrownie kondensacyjne Sprawność układów cieplnych Charakterystyka wyposażenia i kompozycja elektrowni klasycznych Kotły parowe Turbiny parowe Turbogeneratory Urządzenia potrzeb własnych Napędy elektryczne urządzeń potrzeb własnych Układy elektryczne elektrowni klasycznych 2.3. Elektrociepłownie Podstawy gospodarki skojarzonej cieplno-elektrycznej Obciążenie cieplne i wyposażenie elektrociepłowni parowych Układy skojarzone gazowo-parowe w elektrociepłowniach Małe układy skojarzone zasilane gazem ziemnym 2.4. Elektrownie jądrowe Zasady działania elektrowni jądrowych Układy i urządzenia w elektrowniach jądrowych

2 Podstawy ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego Stan rozwoju elektrowni jądrowych na świecie 2.5. Elektrownie wodne Zasoby energii wodnej i ich wykorzystanie Zasady działania i wyposażenie elektrowni wodnych Praca elektrowni wodnych w systemie elektroenergetycznym 2.6. Elektrownie wiatrowe Zasady pracy i cechy elektrowni wiatrowych Konstrukcja wiatrowych jednostek wytwórczych Regulacja jednostek wiatrowych Połączenie elektrowni wiatrowych z siecią Warunki rozwoju elektrowni wiatrowych w kraju Mechanizmy promujące energetykę wiatrową Wykaz ważniejszych odznaczeń 3. Sieci elektroenergetyczneprof. dr hab. inż. Szczęsny Kujszczyk, mgr mi. Lech Bożentowicz 3.1. Wiadomości podstawowe Pojęcia i definicje Wymagania stawiane sieciom Prądy i napięcia w sieciach Elementy sieci 3.2. Odbiory sieciowe Rodzaje odbiorców - rys historyczny Rodzaje odbiorców - nowe pojęcia 3.3. Klasyfikacja sieci 3.4. Struktura i konfiguracja sieci Pojęcia podstawowe Struktury otwarte i zamknięte Konfiguracja sieci 3.5. Linie napowietrzne Pojęcia ogólne i definicje Przewody Izolatory Zawieszenie i łączenie przewodów Słupy Obliczenia mechaniczne przewodów linii napowietrznych 3.6. Linie kablowe Pojęcia ogólne i definicje Rodzaje i budowa kabli Osprzęt kablowy Układanie kabli 3.7. Modelowanie numeryczne sieci Bazy danych sieci elektroenergetycznych Zasady oznaczania elementów sieci Odwzorowania struktur i konfiguracji sieci 3.8. Wyznaczanie stanów pracy sieci Wprowadzenie Metoda współczynnika jednoczesności Metody probabilistyczne Obliczanie napięć w sieciach promieniowych 3.9. Obliczanie prądów zwarciowych Rodzaje zwarć Przyczyny powstawania i skutki zwarć Metoda obliczania prądów zwarciowych według normy [3.24] Zwarcia jednofazowe w sieciach średnich napięć Metody ograniczania skutków działania prądów zwarciowych Regulacja napięcia i mocy biernej Poziomy napięć w sieciach

3 Źródła i bilans mocy biernej Kompensacja mocy biernej Regulacja napięcia przez zmianę przekładni transformatorów Sposoby uziemienia punktu neutralnego sieci Wiadomości ogólne Sieci 110 kv, 220 kv i 400 kv Sieci średniego napięcia Wybór sposobu połączenia z ziemią punktu neutralnego sieci średniego napięcia Sieć niskiego napięcia Projektowanie sieci Rodzaje opracowań Projektowanie linii napowietrznych i kablowych Projektowanie przyłączy niskiego napięcia Ogólne zasady eksploatacji sieci Organizacja eksploatacji Prowadzenie ruchu Działalność w zakresie utrzymania stanu technicznego sieci Ochrona środowiska w budownictwie sieciowym Oddziaływanie sieci elektroenergetycznych na środowisko Ochrona przed działaniem pola elektromagnetycznego Zmniejszanie uciążliwości dla środowiska naturalnego oraz w zagospodarowaniu przestrzennym 4. Stacje elektroenergetyczneprof. dr hab. inż. Władysław Wasiluk, dr inż. Tadeusz Sutkowski 4.1. Wiadomości ogólne Elementy składowe i klasyfikacja stacji Lokalizacja i plan generalny stacji Warunki sieciowe 4.2. Układy połączeń rozdzielnic i stacji Uwagi ogólne i wymagania podstawowe Układy połączeń rozdzielnic średnich napięć Układy połączeń rozdzielnic wysokich i najwyższych Układy połączeń stacji 4.3. Rozwiązania konstrukcyjne rozdzielni i stacji Uwagi i wymagania ogólne Rozdzielnie napowietrzne Rozdzielnie wnętrzowe Rozdzielnie hermetycznie osłonięte 4.4. Dobór elementów torów głównych Dobór transformatorów Dobór szyn zbiorczych Dobór izolatorów Dobór aparatów łączeniowych Dobór przekładników prądowych i napięciowych Dobór dławików zwarciowych Dobór ograniczników przepięć Projektowanie rozdzielnic prefabrykowanych 4.5. Potrzeby własne stacji Odbiorniki potrzeb własnych Źródła i układy zasilania potrzeb własnych 4.6. Obwody pomocnicze i nastawnie Automatyka elektroenergetyczna w stacjach Urządzenia i budynek nastawni 4.7. Urządzenia sprężonego powietrza 4.8. Urządzenia telekomunikacji i telemechaniki 4.9. Eksploatacja stacji elektroenergetycznych Podstawowe zasady kompatybilności elektromagnetycznej w stacjach Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w stacjach

4 5. Elektroenergetyka przemysłowa prof., dr hab. inż. Jerzy Kulczycki, prof. dr hab. inż. Władysław Wasiluk 5.1. Wprowadzenie 5.2. Odbiorniki energii elektrycznej w przemyśle 5.3. Wpływ jakości energii elektrycznej na pracę odbiorników 5.4. Wyznaczanie zapotrzebowania na moc i energię 5.5. Napięcia elektroenergetycznych sieci przemysłowych 5.6. Układy elektroenergetycznych sieci przemysłowych Klasyfikacja układów sieci Zracjonalizowane układy sieci 5.7. Stacje elektroenergetyczne w zakładach przemysłowych Uproszczone metody wyboru liczby i lokalizacji stacji transformatorowych Projektowanie sieci rozdzielczych promieniowych, dwupoziomowych 5.8. Ograniczanie prądu zwarciowego w sieciach przemysłowych 5.9. Wybór optymalnych parametrów urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych Racjonalne użytkowanie mocy i energii elektrycznej w zakładach przemysłowych Gospodarka mocą bierną w zakładach przemysłowych Układ kompensacji mocy biernej Projektowanie elektroenergetycznych sieci przemysłowych Eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych w przemyśle 6. Gospodarka elektroenergetyczna prof. dr hab. inż. Jacek Marecki 6.1. Zmienność obciążenia elektrycznego Rodzaje zmienności obciążenia Dobowa zmienność obciążenia Tygodniowa zmienność obciążenia Roczna zmienność obciążenia 6.2. Straty mocy i energii w urządzeniach elektroenergetycznych Charakterystyki przenoszenia mocy i energii Obliczanie strat energii czynnej i biernej 6.3. Obliczenia gospodarcze w elektroenergetyce Obliczanie kosztów rocznych Rozkłady czasowe nakładów i efektów Wybór rozwiązania optymalnego Analiza opłacalności inwestycji 6.4. Niezawodność urządzeń i układów elektroenergetycznych Obliczanie niezawodności Obliczanie energii niedostarczonej 6.5. Koszty mocy i energii elektrycznej Koszty dostawy energii elektrycznej Taryfy elektroenergetyczne 7. Systemy elektroenergetyczne Rozdział pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Szczerby dr inż. Franciszek Buchta, mgr inż. Andrzej Chyrowicz, dr inż. Andrzej Kemer, dr inż. Ryszard Kowalik, prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny, dr hab. inż. Krzysztof Madajewski, rof. dr hab. inż. Zbigniew Szczerba, prof. dr hab. inż. Ryszard Zajczyk 7.1. Wiadomości ogólne System elektroenergetyczny jako część systemu energetycznego Podstawowe właściwości systemu elektroenergetycznego Struktury systemu elektroenergetycznego Krajowy system elektroenergetyczny w systemie europejskim 7.2. Stany ustalone

5 Wprowadzenie Optymalizacja pracy systemu w warunkach rynkowych Wyznaczanie rozpływów mocy Sieci zastępcze Kształtowanie optymalnych rozpływów mocy w warunkach rynkowych Estymacja stanu systemu elektroenergetycznego 7.3. Stany nieustalone Wprowadzenie Modele systemu do badania stanów nieustalonych Stabilność układów elektroenergetycznych 7.4. Sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego Zagadnienia ogólne Struktury układu sterowania systemu Regulacja częstotliwości i mocy czynnej Regulacja poziomów napięcia i rozpływu mocy biernej Inne układy regulacji 7.5. Zagadnienia wybrane Planowanie w systemie elektroenergetycznym Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym Układy przesyłowe prądu stałego Stany awaryjne Systemy telekomunikacyjne w elektroenergetyce 8. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa (EAZ)Rozdział pod kierunkiem dr inż. Sylwii Wróblewskiej mgr inż. Hanna Dytry, dr inż. Zygmunt Kuran, mgr inż. Sławomir Skrodzki, dr inż. Sylwia Wróblewska 8.1. Wiadomości podstawowe Klasyfikacja EAZ Wymagania stawiane układom i urządzeniom EAZ 8.2. Zakłócenia w pracy układów elektroenergetycznych Impedancje elementów systemu elektroenergetycznego Zwarcia wielkoprądowe Zwarcia doziemne małoprądowe Rezystancja przejścia Praca niepełnofazowa Przeciążenia cieplne Zmniejszenie częstotliwości Obniżenie napięcia Utrata stabilności współpracy z siecią 8.3. Przekładniki pomiarowe Przekładniki prądowe Przekładniki napięciowe 8.4. Elementy funkcjonalne (przek0061niki) w układach EAZ Funkcje zabezpieczeniowe Elementy pomocnicze stosowane w układach zabezpieczeń 8.5. EAZ sieci średnich napięć Układy pracy sieci i charakterystyka zwarć doziemnych Zabezpieczenia ziemno wartościowe Zabezpieczenia od zwarć międzyfazowych oraz podwójnych zwarć z ziemią Zabezpieczenia rozproszonych0020ródeł energii Analiza metod automatycznego eliminowania uszkodzonych odcinków sieci średniego napięcia 8.6. EAZ sieci najwyższych napięć Zabezpieczenia linii Zabezpieczenia łącznika szyn Zabezpieczenia szyn zbiorczych Układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej

6 8.7. Zabezpieczenia transformatorów Zakłócenia w pracy transformatora Dobór zabezpieczeń transformatora Zabezpieczenia od zwarć wewnętrznych w uzwojeniach oraz polach i na wyprowadzeniach Zabezpieczenia od zwarć zewnętrznych ( zabezpieczenia rezerwowe) Zabezpieczenia od przeciążeń ruchowych 8.8. Zabezpieczenia generatorów synchronicznych Zakres wymaganych zabezpieczeń Kryteria wykrywania zakłóceń i dobór nastawień zabezpieczeń 8.9. Zabezpieczenia bloków generator-transformator Zakres wymaganych zabezpieczeń Zabezpieczenia silników asynchronicznych Wiadomości ogólne Silnik jako obiekt nagrzewany, ograniczenia w stosowaniu zabezpieczeń temperaturowych Funkcje zabezpieczeń cieplnych silników Funkcje realizowane za pomocą nowoczesnych zabezpieczeń silników Automatyka łączeniowa układów elektroenergetycznych Automatyka samoczynnego ponownego załączania (SPZ) Automatyka samoczynnego częstotliwościowego odciążania (SCO) Automatyka samoczynnego załączania rezerwy (SZR) Obwody wtórne EAZ Sterowanie układami elektroenergetycznymi Obwody sygnalizacji Obwody rejestracji Badanie zabezpieczeń Rodzaje badań Badania pełne wyrobu Badania odbiorcze wyrobu Badania odbiorcze układów zabezpieczeniowych na miejscu zainstalowania, tzw. SAT (ang. site acceptation test) Badania pełne układów zabezpieczeniowych Metody zastępowania badań pełnych układów zabezpieczeniowych Urządzenia do badania zabezpieczeń Układy pracy i metody badań Doskonalenie metod badania zabezpieczeń Wymuszalniki prądu pierwotnego Eksploatacja Wiadomości wstępne Zbiór dokumentów Oględziny i przeglądy układów 9. Instalacje elektryczne dr inż. Jan Strzałka, mgr inż. Tadeusz Rosak, dr inż. Antoni Wolski 9.1. Wiadomości ogólne Klasyfikacja instalacji Układy sieci Elementy składowe instalacji Systemy zasilania instalacji Obwody odbiorcze instalacji w budynkach mieszkalnych Warunki pracy instalacji Wymagania przepisów dotyczące instalacji 9.2. Układanie przewodów i kabli Wprowadzenie Sposoby układania przewodów Sposoby prowadzenia przewodów w budynkach mieszkalnych Sposoby układania kabli Przewody szynowe

7 9.3. Wyznaczanie obciążeń instalacji elektrycznych Wstęp Wyznaczanie obciążeń instalacji w budynkach nieprzemysłowych Wyznaczanie obciążeń instalacji oświetleniowej Wyznaczanie obciążeń instalacji siłowej 9.4. Dobór przekroju przewodów i kabli Kryteria doboru przekroju Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą Dobór przekroju przewodów ze względu na dopuszczalny spadek napięcia Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną Dobór przekroju przewodów ze względu na skuteczność ochrony przeciwporażeniowej Dobór przekroju przewodów neutralnych N Dobór przekroju przewodów ochronnych PE i ochronno-neutralnych PEN Dobór przekroju przewodów wyrównawczych i uziemiających 9.5. Dobór zabezpieczeń w obwodach instalacji elektrycznych Dobór zabezpieczeń kabli i przewodów Dobór zabezpieczeń silników Dobór zabezpieczeń baterii kondensatorów statycznych Dobór zabezpieczeń urządzeń elektrotermicznych Selektywność zabezpieczeń 9.6. Sprzęt instalacyjny, aparatura łączeniowa i zabezpieczająca Osprzęt instalacyjny Sprzęt instalacyjny Łączniki izolacyjne niskiego napięcia Rozłączniki i styczniki niskiego napięcia Wyłączniki samoczynne niskiego napięcia Nadprądowe wyłączniki instalacyjne Wyłączniki różnicowoprądowe Bezpieczniki niskiego napięcia 9.7. Rozdzielnice o napięciu znamionowym do 1000 V kolumny sterownicze Klasyfikacja rozdzielnic Rozdzielnice tablicowe Rozdzielnice skrzynkowe Rozdzielnice szafowe Rozdzielnice stycznikowe, pulpity Dobór rozdzielnicy 9.8. Instalacje ochrony odgromowej i urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej Instalacje piorunochronne Dobór urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej 9.9. Projektowanie instalacji elektrycznych Wprowadzenie Projekt koncepcyjny Projekt wykonawczy Projektowanie instalacji w budynkach nieprzemysłowych Projektowanie instalacji w zakładach przemysłowych Zasady projektowania instalacji elektrycznych specjalnych Ogólne zasady doboru aparatów i urządzeń do warunków środowiskowych Instalacje w pomieszczeniach zagrożonych pożarem Instalacje w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem Instalacje w pomieszczeniach medycznych Instalacje elektryczne na placach budowy Instalacje elektryczne w inteligentnych" budynkach Wprowadzenie Systemy instalacji Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych 10. Jakość energii elektrycznej dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka

8 10.1. Wprowadzenie Kompatybilność elektromagnetyczna Jakość energii elektrycznej Przyczyny wzrostu zainteresowania jakością energii Normalizacja Klasyfikacja zaburzeń elektromagnetycznych Pomiar wskaźników jakości napięcia Klasy pomiarów Organizacja pomiarów Agregacja pomiarów w przedziałach czasu Koncepcja oznaczania Statystyczne miary parametrów jakości napięcia Zasady poprawy jakości energii Wartość napięcia Przyczyny zmian wartości skutecznej napięcia Skutki zmian wartości skutecznej napięcia Szybkie zmiany napięcia Układy stabilizacji napięcia Wahania napięcia Definicje zaburzenia Źródła wahań napięcia Skutki wahań napięcia Pomiar wahań napięcia Sposoby redukcji wahań napięcia Asymetria napięć i prądów Opis zaburzenia Liczbowe miary asymetrii Przyczyny asymetrii Skutki asymetrii Symetryzacja Zapady napięcia i krótkie przerwy w zasilaniu Definicje Źródła zapadów napięcia Czas trwania zapadu napięcia Wartość zapadu napięcia Skutki zapadów napięcia i krótkich przerw w zasilaniu Sposoby redukcji skutków zapadów Metody agregacji wyników pomiaru Klasyfikacja wyników pomiarów Odkształcenie napięć i prądów Definicja harmonicznej Kompozycja i dekompozycja przebiegu odkształconego Harmoniczne i składowe symetryczne Klasyfikacja składowych odkształcających Miary liczbowe odkształcenia napięć i prądów Pomiar odkształcenia Źródła wyższych harmonicznych prądu Harmoniczne napięcia Skutki obecności wyższych harmonicznych Sposoby redukcji negatywnych skutków harmonicznych Lokalizacja źródeł wyższych harmonicznych w sieciach zasilających Normalizacja w dziedzinie wyższych harmonicznych 11. Ochrona przeciwporażeniowa dr inż. Witold Jabłoński Ochrona przeciwporażeniowa w polskich dokumentach normatywnych

9 11.2. Działanie prądu na organizm ludzki oraz dopuszczalne napięcia dotykowe rażeniowe i dotykowe spodziewane Techniczne środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach i liniach niskiego napięcia Struktura i cele ochrony przeciwporażeniowej Podstawowe oznaczenia przewodów i zacisków ochronnych, układów sieciowych i urządzeń Środki ochrony podstawowej Klasyfikacja środków ochrony przy uszkodzeniu Ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania w układach TN, TT i IT Łączenie punktów neutralnych sieci niskiego napięcia z uziomem stacji zasilającej Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej Ochrona przez zastosowanie izolowanego stanowiska Ochrona przez zastosowanie nieuziemionych połączeń wyrównawczych Ochrona przez zastosowanie separacji elektrycznej Ochrona wzmocniona Ochrona przeciwporażeniowa w niskonapięciowych instalacjach lub pomieszczeniach specjalnych Ochrona przeciwporażeniowa w liniach elektroenergetycznych niskiego napięcia Techniczne środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach i liniach elektroenergetycznych o napięciu wyższym niż l kv l. Struktura ochrony Środki ochrony podstawowej w instalacjach wysokiego napięcia Zasady ochrony przy uszkodzeniu Środki ochrony przy uszkodzeniu w stacjach wysokiego napięcia Ocena skuteczności ochrony przy uszkodzeniu w stacjach wysokiego napięcia Środki ochrony podstawowej w liniach wysokiego napięcia Środki ochrony przy uszkodzeniu w liniach wysokiego napięcia Kryteria skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w liniach wysokiego napięcia Obliczanie napięcia uziomowego UE i prądu uziomowego IE Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Rodzaje i terminy badań Urządzenia pomiarowe i dokładność pomiarów Bezpieczeństwo osób i urządzeń w czasie pomiarów Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach niskiego napięcia Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach wysokiego napięcia Opracowanie wyników badań Skorowidz

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35 Spis treści SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 1. Wiadomości ogólne... 13 1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych i niektóre definicje... 13 1.2. Narażenia klimatyczne i środowiskowe... 16 1.3. Narażenia

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania czwartego Wyjaśnienia ogólne Charakterystyka normy PN-HD (IEC 60364)... 15

Przedmowa do wydania czwartego Wyjaśnienia ogólne Charakterystyka normy PN-HD (IEC 60364)... 15 Spis treści 5 SPIS TREŚCI Spis treści Przedmowa do wydania czwartego... 11 1. Wyjaśnienia ogólne... 13 Spis treści 2. Charakterystyka normy PN-HD 60364 (IEC 60364)... 15 2.1. Układ normy PN-HD 60364 Instalacje

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - wyd Warszawa, Spis treści. Przedmowa do wydania ósmego 11

Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - wyd Warszawa, Spis treści. Przedmowa do wydania ósmego 11 Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - wyd. 8. - Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa do wydania ósmego 11 1. Klasyfikacja instalacji, urządzeń elektrycznych i środowiska oraz niektóre wymagania

Bardziej szczegółowo

4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych 4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów 4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń P

4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych 4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów 4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń P Wstęp 1. Zasady wykonywania sprawdzeń urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia 1.1. Zasady ogólne 1.2. Wymagane kwalifikacje osób wykonujących sprawdzenia, w tym prace kontrolno-pomiarowe

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI Wstęp 9 1. Pola elektromagnetyczne 11 1.1. Informacje wstępne 11 1.2. Źródła pół elektromagnetycznych w otoczeniu człowieka 14 1.3. Wpływ pola elektromagnetycznego na organizm ludzki

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń elektroenergetycznych 11 1.1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektroenergetyki r. Wydział Elektryczny. PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy r.

Zakład Elektroenergetyki r. Wydział Elektryczny. PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy r. Zakład Elektroenergetyki 31.10.2012 r. Wydział Elektryczny Szanowny Pan Marian Dubowski, prof. PB Dziekan Wydziału Elektrycznego PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy 30.09.2013

Bardziej szczegółowo

Andrzej Boczkowski. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach. Vademecum

Andrzej Boczkowski. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach. Vademecum Andrzej Boczkowski Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach Vademecum Tytuł serii Vademecum elektro.info Recenzenci: mgr inż. Julian Wiatr inż. Jarosław Klukojć

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości Spis treści Spis treści Oznaczenia... 11 1. Wiadomości ogólne... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Przyczyny i skutki zwarć... 15 1.3. Cele obliczeń zwarciowych... 20 1.4. Zagadnienia zwarciowe w statystyce...

Bardziej szczegółowo

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne Tematyka G1 1. Podstawowe wiadomości z podstaw elektrotechniki: Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne Wielkości charakterystyczne dla prądu sinusoidalnego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ Załącznik nr 4 do Instrukcji nr I-1-RE j ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ WYMAGANE TERMINY ICH WYKONANIA 1. Linie napowietrzne o znamionowym wyższym niż 1kV

Bardziej szczegółowo

1. Wiadomości ogólne 1

1. Wiadomości ogólne 1 Od Wydawcy xi 1. Wiadomości ogólne 1 dr inż. Stefan Niestępski 1.1. Jednostki miar 2 1.2. Rysunek techniczny 8 1.2.1. Formaty arkuszy, linie rysunkowe i pismo techniczne 8 1.2.2. Symbole graficzne 10 1.3.

Bardziej szczegółowo

I. Rozdzielnica SN typu RSL

I. Rozdzielnica SN typu RSL Atest i certyfikaty Rozdzielnica RSL - informacje ogólne 3 I. Rozdzielnica SN typu RSL 1. WSTĘP Rozdzielnice typu RSL przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej o częstotliwości sieciowej 50 Hz,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp. 4. Linie elektroenergetyczne niskich i średnich napięć

SPIS TREŚCI. Wstęp. 4. Linie elektroenergetyczne niskich i średnich napięć SPIS TREŚCI Wstęp 1. Projekt budowlany i zasady jego uzgadniania 1.1 Przepisy ogólne i wymagania podstawowe 1.2 Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Zakres i forma projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Instalacje elektryczne. Klasa: 2Tb TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 2. Wykonała: Beata Sedivy

Wymagania edukacyjne: Instalacje elektryczne. Klasa: 2Tb TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 2. Wykonała: Beata Sedivy Wymagania edukacyjne: Instalacje elektryczne Klasa: 2Tb TECHNIK ELEKTRYK Ilość godzin: 2 Wykonała: Beata Sedivy Ocena Ocenę niedostateczną Ocenę dopuszczającą Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Nie uczęszcza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.......................................................................... 9 1.1. Podstawowy zakres wiedzy wymagany przy projektowaniu urządzeń piorunochronnych................................................

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rok akademicki 2010/2011

KARTA PRZEDMIOTU. Rok akademicki 2010/2011 Nazwa przedmiotu: Urządzenia i sieci elektroenergetyczne KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki 2010/2011 Rodzaj i tryb studiów: Stacjonarne I stopnia Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Automatyka i

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów kl. IV f TE ZS Nr 1 w Olkuszu

Wymagania edukacyjne dla uczniów kl. IV f TE ZS Nr 1 w Olkuszu Wymagania edukacyjne dla uczniów kl. IV f TE ZS Nr 1 w Olkuszu z przedmiotu : Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK Nr programu : 311303

Bardziej szczegółowo

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od MΩ

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od MΩ Załącznik nr 4 do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA 1 Linie napowietrzne o napięciu

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA. Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów

ELEKTROTECHNIKA. Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów ELEKTROTECHNIKA Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów Teoria obwodów 1. Jakimi parametrami (podać definicje) charakteryzowane są okresowe sygnały elektryczne? 2. Wyjaśnić pojecie indukcyjności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wzory protokółów z przeprowadzonych sprawdzeń instalacji elektrycznych PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) ELEKTRYCZNYCH...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię,

Bardziej szczegółowo

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć Nazwa przedmiotu Maszyny i urządzenia elektryczne Wprowadzenie do maszyn elektrycznych Transformatory Maszyny prądu zmiennego i napęd elektryczny Maszyny prądu stałego i napęd elektryczny Urządzenia elektryczne

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane.

Normy i dokumenty związane. Normy i dokumenty związane. Spis treści Akty prawne... 3 Normy... 4 Dokumenty TAURON Dystrybucja S.A.:... 7 do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 2 z 7 Akty prawne [U1] Ustawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa...113

Spis treści. Przedmowa...113 Przedmowa...113 1. WYMAGANIA STAWIANE APARATOM ELEKTRYCZNYM I ROZDZIEL- NICOM I ICH FUNKCJE...115 1.1. Aparaty elektryczne i rozdzielnice w układach wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej...115

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektroenergetyki Białystok, dn r. Wydział Elektryczny

Zakład Elektroenergetyki Białystok, dn r. Wydział Elektryczny Zakład Elektroenergetyki Białystok, dn. 16.03.2012 r. Wydział Elektryczny Szanowny Pan Mirosław Świercz, Dziekan Wydziału Elektrycznego Zgodnie z procedurą dyplomowania na Wydziale, poniżej przedstawiam

Bardziej szczegółowo

3. SPOSOBY UKŁADANIA PRZEWODÓW I KABLI (Janusz Pasternakiweicz) 111

3. SPOSOBY UKŁADANIA PRZEWODÓW I KABLI (Janusz Pasternakiweicz) 111 Przedmowa 9 BUDOWA 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA INSTRALACJI (Janusz Pasternakiewicz) 13 1.1. Przewody i kable 13 1.1.1. Wiadomości ogólne 13 1.1.2. Obciążalność przewodów i kabli w zakresie napięć znamionowych

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Przy korzystaniu z instalacji elektrycznych jesteśmy narażeni między innymi na niżej wymienione zagrożenia pochodzące od zakłóceń: przepływ prądu przeciążeniowego,

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Stacje i sieci elektroenergetyczne Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E36_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: trzeci

Bardziej szczegółowo

4.1.10. Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi w rurach z tworzywa

4.1.10. Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi w rurach z tworzywa Spis treści Przedmowa... 13 WPROWADZENIE (Mirosław Parol)... 15 W.1. Wymagania stawiane instalacjom elektrycznym... 15 W.1.1. Wymagania ogólne... 15 W.1.2. Wymagania dotyczące wyposażenia instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ Załącznik nr 5 do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej ZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO IECI ROZDZIELCZEJ - 1 - 1. POTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminu dyplomowego: kierunek Elektrotechnika, Studia Stacjonarne I Stopnia

Pytania egzaminu dyplomowego: kierunek Elektrotechnika, Studia Stacjonarne I Stopnia kierunek Elektrotechnika, Studia Stacjonarne I Stopnia 1. Podstawowe parametry przebiegu napięcia w sieciach elektroenergetycznych. 2. Zasady ochrony odgromowej przed wyładowaniami atmosferycznymi. 3.

Bardziej szczegółowo

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa 10.01.2012 r. Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 02-699 Warszawa ul. Kłobucka 23 A wejście B Wydanie nr 4, Data wydania: 28 lutego 2005 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Miejscowość:... Data:...

Miejscowość:... Data:... PROTOKÓŁ BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres)...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię, nazwisko, stanowisko) 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 3. BADANIA ODBIORCZE WYKONANO

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Od wydawcy 1. Wprowadzenie 2. Przyłączanie instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej

Spis treści: Od wydawcy 1. Wprowadzenie 2. Przyłączanie instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej Spis treści: Od wydawcy 1. Wprowadzenie 2. Przyłączanie instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej 3. Systemy i rozwiązania instalacji elektrycznych w budynkach 3.1. Zasady ogólne 3.2. Połączenia

Bardziej szczegółowo

Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o.

Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Tekst zatwierdzony przez Zarząd Tekst obowiązujący od dnia 2017 roku Podpis i pieczęć osób zatwierdzających SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, pomiary, sterowanie i sygnalizacja

1. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, pomiary, sterowanie i sygnalizacja Spis treści Od Wydawcy 1. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, pomiary, sterowanie i sygnalizacja dr inż. Sylwia Wróblewska 1.1. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 1.1.1. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Lekcja Układy sieci niskiego napięcia

Lekcja Układy sieci niskiego napięcia Lekcja Układy sieci niskiego napięcia Obwody instalacji elektrycznych niskiego napięcia mogą być wykonane w różnych układach sieciowych. Mogą się różnić one systemem ochrony przeciwporażeniowej, sposobem

Bardziej szczegółowo

Lekcja 50. Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności

Lekcja 50. Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności Lekcja 50. Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności Ochrona przed dotykiem pośrednim w urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia może być osiągnięta przez zastosowanie urządzeń II klasy

Bardziej szczegółowo

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w kotłowni w Budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Bardziej szczegółowo

Dobór przewodów ze względu na wymaganą obciążalność długotrwałą

Dobór przewodów ze względu na wymaganą obciążalność długotrwałą Spis treści 1. Wiadomości w stępne... 11 1.1. Energia elektryczna......11 1.2. Elementy aparatów i urządzeń...11 1.3. Środowisko pracy aparatów i urządzeń...12 1.4. Dane znamionowe aparatów i urządzeń...15

Bardziej szczegółowo

Doktorant: Mgr inż. Tomasz Saran Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

Doktorant: Mgr inż. Tomasz Saran Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Doktorant: Mgr inż. Tomasz Saran Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Co to jest EAZ??? EAZ możemy zdefiniować jako grupę urządzeń, które zajmują się przetwarzaniem sygnałów oraz wybierają

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE (J. Paska)

Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE (J. Paska) 1. Przyłączanie rozproszonych źródeł energii do SEE Sieć przesyłowa 400 kv (80 kv) S zw = 0 0 GV A Duże elektrownie systemowe Połączenia międzysystemowe Przesył na znaczne odległości S NTW > 00 MV A Duże

Bardziej szczegółowo

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od Załącznik nr 2 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA 1 Linie napowietrzne o wyższym

Bardziej szczegółowo

Poradnik montera elektryka. 3 / [redaktor Maria Kasperska]. Warszawa, Spis treści

Poradnik montera elektryka. 3 / [redaktor Maria Kasperska]. Warszawa, Spis treści Poradnik montera elektryka. 3 / [redaktor Maria Kasperska]. Warszawa, 2017 Spis treści Wstęp VII 1. Elektroenergetyczne linie dystrybucyjne 1 mgr inż. Lech Bożentowicz dr inż. Janusz Jakubowski mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15

Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 Tytu³ rozdzia³u Spis treœci Od autora... 13 Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 1. Wprowadzenie... 21 1.1. Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna... 21 1.1.1. Dyrektywa europejska... 24 1.2. Jakoœæ dostawy

Bardziej szczegółowo

09.08 ROZDZIELNICE BUDOWLANE (RB), PRZEWODY ZASILAJĄCE I KABLE STANDARD BHP

09.08 ROZDZIELNICE BUDOWLANE (RB), PRZEWODY ZASILAJĄCE I KABLE STANDARD BHP ROZDZIELNICE BUDOWLANE (RB), PRZEWODY ZASILAJĄCE I KABLE Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas eksploatacji na budowie rozdzielnic budowlanych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozdzielnice rodzaje, przeznaczenie i podstawowe wyposażenie.

Temat: Rozdzielnice rodzaje, przeznaczenie i podstawowe wyposażenie. Temat: Rozdzielnice rodzaje, przeznaczenie i podstawowe wyposażenie. 1. Rozdzielnica definicja. Rozdzielnicą nazywa się zespół urządzeń elektroenergetycznych składających się z aparatury rozdzielczej,

Bardziej szczegółowo

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego: " 3 1,1 15,75 3 8,5

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego:  3 1,1 15,75 3 8,5 6. Obliczenia techniczne 6.1. Dane wyjściowe: prąd zwarć wielofazowych na szynach rozdzielni 15 kv stacji 110/15 kv Brzozów 8,5 czas trwania zwarcia 1 prąd ziemnozwarciowy 36 czas trwania zwarcia 5 moc

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr 3/DTS/2015 - oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Obowiązuje od 3 lutego

Bardziej szczegółowo

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: http://www.ciop.pl/ 1. Kategorie ochrony Wymagania ogólne dotyczące ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami

Bardziej szczegółowo

- opracowanie tablicy rozdzielczej w budynku 400 / 230 V, - opracowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- opracowanie tablicy rozdzielczej w budynku 400 / 230 V, - opracowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, - 2-1. Podstawa opracowania. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - projekt techniczny branŝy budowlanej, - wizja lokalna i uzgodnienia - obowiązujące przepisy i normy. 2. Zakres opracowania. Projekt

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe wiadomości dotyczące maszyn elektrycznych

I. Podstawowe wiadomości dotyczące maszyn elektrycznych 3 I. Podstawowe wiadomości dotyczące maszyn elektrycznych 1.1 Rodzaje i klasyfikacja maszyn elektrycznych... 10 1.2 Rodzaje pracy... 12 1.3 Temperatura otoczenia i przyrost temperatury... 15 1.4 Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON Dział 1. Linie elektryczne G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Konsultacji Poradni Energetycznej OZW SEP na 2016 roku Aktualizacja r.

Harmonogram Konsultacji Poradni Energetycznej OZW SEP na 2016 roku Aktualizacja r. Harmonogram Konsultacji Poradni Energetycznej OZW SEP na 2016 roku Aktualizacja 14.01.2016 r. L.p. TEMAT KONSULTACJI DATA PRELEGENT NR KOMISJI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. odbiorczych wg

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice budowlane (RB), przewody zasilające i kable

Rozdzielnice budowlane (RB), przewody zasilające i kable W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z najbliższym specjalistą BHP lub wejdź na: www.skanska.pl/bhp, one.skanska/bhp Rozdzielnice budowlane (RB), przewody zasilające i kable 9.8 Standard pracy

Bardziej szczegółowo

Tytuł normy (zakres powołania)

Tytuł normy (zakres powołania) 4. WYKAZ NORM POWOŁANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OCHRONY ODGROMOWEJ Minister Infrastruktury w Rozporządzeniu z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. nr 239 z 2010 r., poz. 1597) określił nowy

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych

Bardziej szczegółowo

Branża elektryczna. 10. Wymagania techniczne dla układu sterowania technologicznego

Branża elektryczna. 10. Wymagania techniczne dla układu sterowania technologicznego 1. Cel i zakres opracowania 2. Układ zasilania w energię elektryczną 3. Rozdzielnica EL 4. Gospodarka kablowa 5. Instalacja oświetleniowa 6. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych 7. Instalacja odgromowa

Bardziej szczegółowo

1. Jako ochrona przed skutkami przepięć łączeniowych, powodowanych głównie załączeniami i wyłączeniami określonych odbiorników, mogą być stosowane:

1. Jako ochrona przed skutkami przepięć łączeniowych, powodowanych głównie załączeniami i wyłączeniami określonych odbiorników, mogą być stosowane: Temat: Środki i sposoby ochrony przed skutkami przepięć. Stosowane środki ochrony przeciwprzepięciowej mogą być przeznaczone do ochrony przed skutkami przepięć tylko określonego pochodzenia lub mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Wrocław 1.01.2013 Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY... 3 1.1 Temat projektu... 3 1.2 Zakres projektu... 3 1.3 Podstawa opracowania projektu... 3 1.4 Wskaźniki techniczne dla jednego domku wczasowego... 3 1.5 Uwagi

Bardziej szczegółowo

2 0 0 7 r. Lp. O P I E K U N P R A C Y T E M A T P R A C Y D Y P L O M O W E J. 410 Prof. Z. RUTKA. 411 Prof. P. KACEJKO. 412 Prof. P.

2 0 0 7 r. Lp. O P I E K U N P R A C Y T E M A T P R A C Y D Y P L O M O W E J. 410 Prof. Z. RUTKA. 411 Prof. P. KACEJKO. 412 Prof. P. Z b i ó r p r a c dyp l o m ow yc h o b r o n i o n yc h w K a t e dr ze S i e c i E l ektryc z n yc h i Z a b e z p i e czeń w l a t a c h 2 0 07-2012 2 0 0 7 r. Lp. O P I E K U N P R A C Y T E M A T

Bardziej szczegółowo

Karta produktu. EH-n33-400/6,0/0,5/2/ Stacja transformatorowa

Karta produktu. EH-n33-400/6,0/0,5/2/ Stacja transformatorowa Karta produktu CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Stacja transformatorowa typu EH-n33-400/3,0/0,5/2/02.00 jest urządzeniem zasilającym przystosowanym do instalowania w podziemnych wyrobiskach górniczych niezagrożonych

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. WSTĘP I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE... 3 3.1. Układ zasilania w energię elektryczną... 3 3.2. Standardy wykonania instalacji elektrycznych...

Bardziej szczegółowo

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012 Pomiary Elektryczne Nr 1/E I/VI/2012 Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania. Odbiorników zabezpiecz. przez wyłączniki różnicowoprądowe. Rezystancji izolacji instalacji

Bardziej szczegółowo

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia.

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą wykonuje

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW

WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW Wydanie II poprawione SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 7 Fryderyk Łasak WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW W naszej księgarni

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY. 1 Przedmiot opracowania.... 2 2 Zakres opracowania.... 2 3 Podstawa opracowania.... 2 4 Zasilanie pompowni.... 3 5 Zestaw ZK1+SL1.... 3 6 Pomiar energii elektrycznej....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Marek WANCERZ, Piotr MILLER Politechnika Lubelska OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Na etapie planowania inwestycji związanych z budową farmy wiatrowej (FW) należy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Normy i dokumenty związane Normy: [N1] [N2] [N3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002 - Instalacje

Bardziej szczegółowo

6. URZĄDZENIA OCHRONNE RÓŻNICOWOPRĄDOWE

6. URZĄDZENIA OCHRONNE RÓŻNICOWOPRĄDOWE 6. URZĄDZENIA OCHRONNE RÓŻNICOWOPRĄDOWE Jednym z najbardziej skutecznych środków ochrony przeciwporażeniowej jest ochrona przy zastosowaniu urządzeń ochronnych różnicowoprądowych (wyłączniki ochronne różnicowoprądowe,

Bardziej szczegółowo

Przesyłanie energii elektrycznej

Przesyłanie energii elektrycznej KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Transmission of electric energy Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Przesyłanie energii elektrycznej A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Andrzej Boczkowski Warszawa, r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych

mgr inż. Andrzej Boczkowski Warszawa, r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych mgr inż. Andrzej Boczkowski Warszawa,.05.013 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Zespoły ruchome lub przewoźne Pojęcie zespół oznacza pojazd i/lub ruchomą lub

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa - opis przedmiotu

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa - opis przedmiotu Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa Kod przedmiotu 06.2-WE-EP-EEAZ-SPiE Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych Agencja Rynku Energii

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08]

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) analizować i interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH Laboratorium dydaktyczne z zakresu URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH Informacje ogólne Sala 2.2 w budynku Zakładu Aparatów i Urządzeń Rozdzielczych 1. Zajęcia wprowadzające

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ. (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ. (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2 KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2 Cel zajęć: Celem zajęć jest podanie celowości i specyfiki

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ Jerzy Niebrzydowski, Grzegorz Hołdyński Politechnika Białostocka Streszczenie W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Opracowała: mgr inż. Katarzyna Łabno Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Dla klasy 2 technik mechatronik Klasa 2 38 tyg. x 4 godz. = 152 godz. Szczegółowy rozkład materiału:

Bardziej szczegółowo

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA BYDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z SEGMENTEM DEMONTAŻU SPRZĘTU RTV I AGD OBIEKT NR 7, ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

E-01.Instalacja zasilania i gniazd wtykowych rzut parteru 1:50 E-02.Instalacje oświetlenia rzut parteru 1:50 E-03.

E-01.Instalacja zasilania i gniazd wtykowych rzut parteru 1:50 E-02.Instalacje oświetlenia rzut parteru 1:50 E-03. OPIS TECHNICZNY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE E-01.Instalacja zasilania i gniazd wtykowych rzut parteru 1:50 E-02.Instalacje oświetlenia rzut parteru 1:50 E-03.Schemat RP-1 OPIS 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Układy przekładników napięciowych

Układy przekładników napięciowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo