Przedmowa do wydania czwartego1. Przewody i kable elektroenergetycznemgr inż. Marian Germata, mgr inż. Jan Grobicki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmowa do wydania czwartego1. Przewody i kable elektroenergetycznemgr inż. Marian Germata, mgr inż. Jan Grobicki"

Transkrypt

1 Przedmowa do wydania czwartego1. Przewody i kable elektroenergetycznemgr inż. Marian Germata, mgr inż. Jan Grobicki 1.1. Wiadomości podstawowe Wprowadzenie Normalizacja kabli i przewodów Materiały żył przewodzących Ekologia wyrobów kablowych Określenia Zasady oznaczania kabli i przewodów 1.2. Przewody elektroenergetyczne do linii napowietrznych Przewody nieizolowane Przewody izolowane napowietrzne Przewody w osłonie napowietrzne 1.3. Przewody nawojowe 1.4. Przewody elektroenergetyczne izolowane Przewody izolowane do układania na stałe Przewody izolowane do odbiorników ruchomych i przenośnych Przewody do zastosowali specjalnych Przewody zharmonizowane 1.5. Przewody i kable ekranowane 1.6. Kable elektroenergetyczne Wstęp Klasyfikacja kabli Kable elektroenergetyczne niskiego napięcia Kable elektroenergetyczne średniego napięcia (3,6/6 kv do 18/30 kv) 1.7. Kable sygnalizacyjne 1.8. Kable elektroenergetyczne do zastosowań specjalnych 1.9. Dobór przewodów i kabli Informacje ogólne Obciążalność długotrwała kabli Obciążalność cykliczna i zakłóceniowa Obciążalność zwarciowa przewodów i kabli 2. Wytwarzanie energii elektrycznej prof. dr hab. inż. Roman Janiczek, prof. dr hab. inż. Jacek Marecki 2.1. Wiadomości ogólne o elektrowniach Klasyfikacja generatorów energii elektrycznej, elektrowni i elektrociepłowni Wielkości charakteryzujące elektrownie Charakterystyka ogólna poszczególnych rodzajów elektrowni Czynniki kształtujące rozwój elektrowni Warunki przyłączania elektrowni do sieci elektrycznej 2.2. Klasyczne elektrownie kondensacyjne Sprawność układów cieplnych Charakterystyka wyposażenia i kompozycja elektrowni klasycznych Kotły parowe Turbiny parowe Turbogeneratory Urządzenia potrzeb własnych Napędy elektryczne urządzeń potrzeb własnych Układy elektryczne elektrowni klasycznych 2.3. Elektrociepłownie Podstawy gospodarki skojarzonej cieplno-elektrycznej Obciążenie cieplne i wyposażenie elektrociepłowni parowych Układy skojarzone gazowo-parowe w elektrociepłowniach Małe układy skojarzone zasilane gazem ziemnym 2.4. Elektrownie jądrowe Zasady działania elektrowni jądrowych Układy i urządzenia w elektrowniach jądrowych

2 Podstawy ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego Stan rozwoju elektrowni jądrowych na świecie 2.5. Elektrownie wodne Zasoby energii wodnej i ich wykorzystanie Zasady działania i wyposażenie elektrowni wodnych Praca elektrowni wodnych w systemie elektroenergetycznym 2.6. Elektrownie wiatrowe Zasady pracy i cechy elektrowni wiatrowych Konstrukcja wiatrowych jednostek wytwórczych Regulacja jednostek wiatrowych Połączenie elektrowni wiatrowych z siecią Warunki rozwoju elektrowni wiatrowych w kraju Mechanizmy promujące energetykę wiatrową Wykaz ważniejszych odznaczeń 3. Sieci elektroenergetyczneprof. dr hab. inż. Szczęsny Kujszczyk, mgr mi. Lech Bożentowicz 3.1. Wiadomości podstawowe Pojęcia i definicje Wymagania stawiane sieciom Prądy i napięcia w sieciach Elementy sieci 3.2. Odbiory sieciowe Rodzaje odbiorców - rys historyczny Rodzaje odbiorców - nowe pojęcia 3.3. Klasyfikacja sieci 3.4. Struktura i konfiguracja sieci Pojęcia podstawowe Struktury otwarte i zamknięte Konfiguracja sieci 3.5. Linie napowietrzne Pojęcia ogólne i definicje Przewody Izolatory Zawieszenie i łączenie przewodów Słupy Obliczenia mechaniczne przewodów linii napowietrznych 3.6. Linie kablowe Pojęcia ogólne i definicje Rodzaje i budowa kabli Osprzęt kablowy Układanie kabli 3.7. Modelowanie numeryczne sieci Bazy danych sieci elektroenergetycznych Zasady oznaczania elementów sieci Odwzorowania struktur i konfiguracji sieci 3.8. Wyznaczanie stanów pracy sieci Wprowadzenie Metoda współczynnika jednoczesności Metody probabilistyczne Obliczanie napięć w sieciach promieniowych 3.9. Obliczanie prądów zwarciowych Rodzaje zwarć Przyczyny powstawania i skutki zwarć Metoda obliczania prądów zwarciowych według normy [3.24] Zwarcia jednofazowe w sieciach średnich napięć Metody ograniczania skutków działania prądów zwarciowych Regulacja napięcia i mocy biernej Poziomy napięć w sieciach

3 Źródła i bilans mocy biernej Kompensacja mocy biernej Regulacja napięcia przez zmianę przekładni transformatorów Sposoby uziemienia punktu neutralnego sieci Wiadomości ogólne Sieci 110 kv, 220 kv i 400 kv Sieci średniego napięcia Wybór sposobu połączenia z ziemią punktu neutralnego sieci średniego napięcia Sieć niskiego napięcia Projektowanie sieci Rodzaje opracowań Projektowanie linii napowietrznych i kablowych Projektowanie przyłączy niskiego napięcia Ogólne zasady eksploatacji sieci Organizacja eksploatacji Prowadzenie ruchu Działalność w zakresie utrzymania stanu technicznego sieci Ochrona środowiska w budownictwie sieciowym Oddziaływanie sieci elektroenergetycznych na środowisko Ochrona przed działaniem pola elektromagnetycznego Zmniejszanie uciążliwości dla środowiska naturalnego oraz w zagospodarowaniu przestrzennym 4. Stacje elektroenergetyczneprof. dr hab. inż. Władysław Wasiluk, dr inż. Tadeusz Sutkowski 4.1. Wiadomości ogólne Elementy składowe i klasyfikacja stacji Lokalizacja i plan generalny stacji Warunki sieciowe 4.2. Układy połączeń rozdzielnic i stacji Uwagi ogólne i wymagania podstawowe Układy połączeń rozdzielnic średnich napięć Układy połączeń rozdzielnic wysokich i najwyższych Układy połączeń stacji 4.3. Rozwiązania konstrukcyjne rozdzielni i stacji Uwagi i wymagania ogólne Rozdzielnie napowietrzne Rozdzielnie wnętrzowe Rozdzielnie hermetycznie osłonięte 4.4. Dobór elementów torów głównych Dobór transformatorów Dobór szyn zbiorczych Dobór izolatorów Dobór aparatów łączeniowych Dobór przekładników prądowych i napięciowych Dobór dławików zwarciowych Dobór ograniczników przepięć Projektowanie rozdzielnic prefabrykowanych 4.5. Potrzeby własne stacji Odbiorniki potrzeb własnych Źródła i układy zasilania potrzeb własnych 4.6. Obwody pomocnicze i nastawnie Automatyka elektroenergetyczna w stacjach Urządzenia i budynek nastawni 4.7. Urządzenia sprężonego powietrza 4.8. Urządzenia telekomunikacji i telemechaniki 4.9. Eksploatacja stacji elektroenergetycznych Podstawowe zasady kompatybilności elektromagnetycznej w stacjach Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w stacjach

4 5. Elektroenergetyka przemysłowa prof., dr hab. inż. Jerzy Kulczycki, prof. dr hab. inż. Władysław Wasiluk 5.1. Wprowadzenie 5.2. Odbiorniki energii elektrycznej w przemyśle 5.3. Wpływ jakości energii elektrycznej na pracę odbiorników 5.4. Wyznaczanie zapotrzebowania na moc i energię 5.5. Napięcia elektroenergetycznych sieci przemysłowych 5.6. Układy elektroenergetycznych sieci przemysłowych Klasyfikacja układów sieci Zracjonalizowane układy sieci 5.7. Stacje elektroenergetyczne w zakładach przemysłowych Uproszczone metody wyboru liczby i lokalizacji stacji transformatorowych Projektowanie sieci rozdzielczych promieniowych, dwupoziomowych 5.8. Ograniczanie prądu zwarciowego w sieciach przemysłowych 5.9. Wybór optymalnych parametrów urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych Racjonalne użytkowanie mocy i energii elektrycznej w zakładach przemysłowych Gospodarka mocą bierną w zakładach przemysłowych Układ kompensacji mocy biernej Projektowanie elektroenergetycznych sieci przemysłowych Eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych w przemyśle 6. Gospodarka elektroenergetyczna prof. dr hab. inż. Jacek Marecki 6.1. Zmienność obciążenia elektrycznego Rodzaje zmienności obciążenia Dobowa zmienność obciążenia Tygodniowa zmienność obciążenia Roczna zmienność obciążenia 6.2. Straty mocy i energii w urządzeniach elektroenergetycznych Charakterystyki przenoszenia mocy i energii Obliczanie strat energii czynnej i biernej 6.3. Obliczenia gospodarcze w elektroenergetyce Obliczanie kosztów rocznych Rozkłady czasowe nakładów i efektów Wybór rozwiązania optymalnego Analiza opłacalności inwestycji 6.4. Niezawodność urządzeń i układów elektroenergetycznych Obliczanie niezawodności Obliczanie energii niedostarczonej 6.5. Koszty mocy i energii elektrycznej Koszty dostawy energii elektrycznej Taryfy elektroenergetyczne 7. Systemy elektroenergetyczne Rozdział pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Szczerby dr inż. Franciszek Buchta, mgr inż. Andrzej Chyrowicz, dr inż. Andrzej Kemer, dr inż. Ryszard Kowalik, prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny, dr hab. inż. Krzysztof Madajewski, rof. dr hab. inż. Zbigniew Szczerba, prof. dr hab. inż. Ryszard Zajczyk 7.1. Wiadomości ogólne System elektroenergetyczny jako część systemu energetycznego Podstawowe właściwości systemu elektroenergetycznego Struktury systemu elektroenergetycznego Krajowy system elektroenergetyczny w systemie europejskim 7.2. Stany ustalone

5 Wprowadzenie Optymalizacja pracy systemu w warunkach rynkowych Wyznaczanie rozpływów mocy Sieci zastępcze Kształtowanie optymalnych rozpływów mocy w warunkach rynkowych Estymacja stanu systemu elektroenergetycznego 7.3. Stany nieustalone Wprowadzenie Modele systemu do badania stanów nieustalonych Stabilność układów elektroenergetycznych 7.4. Sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego Zagadnienia ogólne Struktury układu sterowania systemu Regulacja częstotliwości i mocy czynnej Regulacja poziomów napięcia i rozpływu mocy biernej Inne układy regulacji 7.5. Zagadnienia wybrane Planowanie w systemie elektroenergetycznym Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym Układy przesyłowe prądu stałego Stany awaryjne Systemy telekomunikacyjne w elektroenergetyce 8. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa (EAZ)Rozdział pod kierunkiem dr inż. Sylwii Wróblewskiej mgr inż. Hanna Dytry, dr inż. Zygmunt Kuran, mgr inż. Sławomir Skrodzki, dr inż. Sylwia Wróblewska 8.1. Wiadomości podstawowe Klasyfikacja EAZ Wymagania stawiane układom i urządzeniom EAZ 8.2. Zakłócenia w pracy układów elektroenergetycznych Impedancje elementów systemu elektroenergetycznego Zwarcia wielkoprądowe Zwarcia doziemne małoprądowe Rezystancja przejścia Praca niepełnofazowa Przeciążenia cieplne Zmniejszenie częstotliwości Obniżenie napięcia Utrata stabilności współpracy z siecią 8.3. Przekładniki pomiarowe Przekładniki prądowe Przekładniki napięciowe 8.4. Elementy funkcjonalne (przek0061niki) w układach EAZ Funkcje zabezpieczeniowe Elementy pomocnicze stosowane w układach zabezpieczeń 8.5. EAZ sieci średnich napięć Układy pracy sieci i charakterystyka zwarć doziemnych Zabezpieczenia ziemno wartościowe Zabezpieczenia od zwarć międzyfazowych oraz podwójnych zwarć z ziemią Zabezpieczenia rozproszonych0020ródeł energii Analiza metod automatycznego eliminowania uszkodzonych odcinków sieci średniego napięcia 8.6. EAZ sieci najwyższych napięć Zabezpieczenia linii Zabezpieczenia łącznika szyn Zabezpieczenia szyn zbiorczych Układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej

6 8.7. Zabezpieczenia transformatorów Zakłócenia w pracy transformatora Dobór zabezpieczeń transformatora Zabezpieczenia od zwarć wewnętrznych w uzwojeniach oraz polach i na wyprowadzeniach Zabezpieczenia od zwarć zewnętrznych ( zabezpieczenia rezerwowe) Zabezpieczenia od przeciążeń ruchowych 8.8. Zabezpieczenia generatorów synchronicznych Zakres wymaganych zabezpieczeń Kryteria wykrywania zakłóceń i dobór nastawień zabezpieczeń 8.9. Zabezpieczenia bloków generator-transformator Zakres wymaganych zabezpieczeń Zabezpieczenia silników asynchronicznych Wiadomości ogólne Silnik jako obiekt nagrzewany, ograniczenia w stosowaniu zabezpieczeń temperaturowych Funkcje zabezpieczeń cieplnych silników Funkcje realizowane za pomocą nowoczesnych zabezpieczeń silników Automatyka łączeniowa układów elektroenergetycznych Automatyka samoczynnego ponownego załączania (SPZ) Automatyka samoczynnego częstotliwościowego odciążania (SCO) Automatyka samoczynnego załączania rezerwy (SZR) Obwody wtórne EAZ Sterowanie układami elektroenergetycznymi Obwody sygnalizacji Obwody rejestracji Badanie zabezpieczeń Rodzaje badań Badania pełne wyrobu Badania odbiorcze wyrobu Badania odbiorcze układów zabezpieczeniowych na miejscu zainstalowania, tzw. SAT (ang. site acceptation test) Badania pełne układów zabezpieczeniowych Metody zastępowania badań pełnych układów zabezpieczeniowych Urządzenia do badania zabezpieczeń Układy pracy i metody badań Doskonalenie metod badania zabezpieczeń Wymuszalniki prądu pierwotnego Eksploatacja Wiadomości wstępne Zbiór dokumentów Oględziny i przeglądy układów 9. Instalacje elektryczne dr inż. Jan Strzałka, mgr inż. Tadeusz Rosak, dr inż. Antoni Wolski 9.1. Wiadomości ogólne Klasyfikacja instalacji Układy sieci Elementy składowe instalacji Systemy zasilania instalacji Obwody odbiorcze instalacji w budynkach mieszkalnych Warunki pracy instalacji Wymagania przepisów dotyczące instalacji 9.2. Układanie przewodów i kabli Wprowadzenie Sposoby układania przewodów Sposoby prowadzenia przewodów w budynkach mieszkalnych Sposoby układania kabli Przewody szynowe

7 9.3. Wyznaczanie obciążeń instalacji elektrycznych Wstęp Wyznaczanie obciążeń instalacji w budynkach nieprzemysłowych Wyznaczanie obciążeń instalacji oświetleniowej Wyznaczanie obciążeń instalacji siłowej 9.4. Dobór przekroju przewodów i kabli Kryteria doboru przekroju Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą Dobór przekroju przewodów ze względu na dopuszczalny spadek napięcia Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną Dobór przekroju przewodów ze względu na skuteczność ochrony przeciwporażeniowej Dobór przekroju przewodów neutralnych N Dobór przekroju przewodów ochronnych PE i ochronno-neutralnych PEN Dobór przekroju przewodów wyrównawczych i uziemiających 9.5. Dobór zabezpieczeń w obwodach instalacji elektrycznych Dobór zabezpieczeń kabli i przewodów Dobór zabezpieczeń silników Dobór zabezpieczeń baterii kondensatorów statycznych Dobór zabezpieczeń urządzeń elektrotermicznych Selektywność zabezpieczeń 9.6. Sprzęt instalacyjny, aparatura łączeniowa i zabezpieczająca Osprzęt instalacyjny Sprzęt instalacyjny Łączniki izolacyjne niskiego napięcia Rozłączniki i styczniki niskiego napięcia Wyłączniki samoczynne niskiego napięcia Nadprądowe wyłączniki instalacyjne Wyłączniki różnicowoprądowe Bezpieczniki niskiego napięcia 9.7. Rozdzielnice o napięciu znamionowym do 1000 V kolumny sterownicze Klasyfikacja rozdzielnic Rozdzielnice tablicowe Rozdzielnice skrzynkowe Rozdzielnice szafowe Rozdzielnice stycznikowe, pulpity Dobór rozdzielnicy 9.8. Instalacje ochrony odgromowej i urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej Instalacje piorunochronne Dobór urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej 9.9. Projektowanie instalacji elektrycznych Wprowadzenie Projekt koncepcyjny Projekt wykonawczy Projektowanie instalacji w budynkach nieprzemysłowych Projektowanie instalacji w zakładach przemysłowych Zasady projektowania instalacji elektrycznych specjalnych Ogólne zasady doboru aparatów i urządzeń do warunków środowiskowych Instalacje w pomieszczeniach zagrożonych pożarem Instalacje w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem Instalacje w pomieszczeniach medycznych Instalacje elektryczne na placach budowy Instalacje elektryczne w inteligentnych" budynkach Wprowadzenie Systemy instalacji Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych 10. Jakość energii elektrycznej dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka

8 10.1. Wprowadzenie Kompatybilność elektromagnetyczna Jakość energii elektrycznej Przyczyny wzrostu zainteresowania jakością energii Normalizacja Klasyfikacja zaburzeń elektromagnetycznych Pomiar wskaźników jakości napięcia Klasy pomiarów Organizacja pomiarów Agregacja pomiarów w przedziałach czasu Koncepcja oznaczania Statystyczne miary parametrów jakości napięcia Zasady poprawy jakości energii Wartość napięcia Przyczyny zmian wartości skutecznej napięcia Skutki zmian wartości skutecznej napięcia Szybkie zmiany napięcia Układy stabilizacji napięcia Wahania napięcia Definicje zaburzenia Źródła wahań napięcia Skutki wahań napięcia Pomiar wahań napięcia Sposoby redukcji wahań napięcia Asymetria napięć i prądów Opis zaburzenia Liczbowe miary asymetrii Przyczyny asymetrii Skutki asymetrii Symetryzacja Zapady napięcia i krótkie przerwy w zasilaniu Definicje Źródła zapadów napięcia Czas trwania zapadu napięcia Wartość zapadu napięcia Skutki zapadów napięcia i krótkich przerw w zasilaniu Sposoby redukcji skutków zapadów Metody agregacji wyników pomiaru Klasyfikacja wyników pomiarów Odkształcenie napięć i prądów Definicja harmonicznej Kompozycja i dekompozycja przebiegu odkształconego Harmoniczne i składowe symetryczne Klasyfikacja składowych odkształcających Miary liczbowe odkształcenia napięć i prądów Pomiar odkształcenia Źródła wyższych harmonicznych prądu Harmoniczne napięcia Skutki obecności wyższych harmonicznych Sposoby redukcji negatywnych skutków harmonicznych Lokalizacja źródeł wyższych harmonicznych w sieciach zasilających Normalizacja w dziedzinie wyższych harmonicznych 11. Ochrona przeciwporażeniowa dr inż. Witold Jabłoński Ochrona przeciwporażeniowa w polskich dokumentach normatywnych

9 11.2. Działanie prądu na organizm ludzki oraz dopuszczalne napięcia dotykowe rażeniowe i dotykowe spodziewane Techniczne środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach i liniach niskiego napięcia Struktura i cele ochrony przeciwporażeniowej Podstawowe oznaczenia przewodów i zacisków ochronnych, układów sieciowych i urządzeń Środki ochrony podstawowej Klasyfikacja środków ochrony przy uszkodzeniu Ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania w układach TN, TT i IT Łączenie punktów neutralnych sieci niskiego napięcia z uziomem stacji zasilającej Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej Ochrona przez zastosowanie izolowanego stanowiska Ochrona przez zastosowanie nieuziemionych połączeń wyrównawczych Ochrona przez zastosowanie separacji elektrycznej Ochrona wzmocniona Ochrona przeciwporażeniowa w niskonapięciowych instalacjach lub pomieszczeniach specjalnych Ochrona przeciwporażeniowa w liniach elektroenergetycznych niskiego napięcia Techniczne środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach i liniach elektroenergetycznych o napięciu wyższym niż l kv l. Struktura ochrony Środki ochrony podstawowej w instalacjach wysokiego napięcia Zasady ochrony przy uszkodzeniu Środki ochrony przy uszkodzeniu w stacjach wysokiego napięcia Ocena skuteczności ochrony przy uszkodzeniu w stacjach wysokiego napięcia Środki ochrony podstawowej w liniach wysokiego napięcia Środki ochrony przy uszkodzeniu w liniach wysokiego napięcia Kryteria skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w liniach wysokiego napięcia Obliczanie napięcia uziomowego UE i prądu uziomowego IE Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Rodzaje i terminy badań Urządzenia pomiarowe i dokładność pomiarów Bezpieczeństwo osób i urządzeń w czasie pomiarów Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach niskiego napięcia Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach wysokiego napięcia Opracowanie wyników badań Skorowidz

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wzory protokółów z przeprowadzonych sprawdzeń instalacji elektrycznych PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) ELEKTRYCZNYCH...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ Załącznik nr 5 do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej ZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO IECI ROZDZIELCZEJ - 1 - 1. POTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa 10.01.2012 r. Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Wrocław 1.01.2013 Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice budowlane (RB), przewody zasilające i kable

Rozdzielnice budowlane (RB), przewody zasilające i kable W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z najbliższym specjalistą BHP lub wejdź na: www.skanska.pl/bhp, one.skanska/bhp Rozdzielnice budowlane (RB), przewody zasilające i kable 9.8 Standard pracy

Bardziej szczegółowo

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012 Pomiary Elektryczne Nr 1/E I/VI/2012 Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania. Odbiorników zabezpiecz. przez wyłączniki różnicowoprądowe. Rezystancji izolacji instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: http://www.ciop.pl/ 1. Kategorie ochrony Wymagania ogólne dotyczące ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami

Bardziej szczegółowo

Branża elektryczna. 10. Wymagania techniczne dla układu sterowania technologicznego

Branża elektryczna. 10. Wymagania techniczne dla układu sterowania technologicznego 1. Cel i zakres opracowania 2. Układ zasilania w energię elektryczną 3. Rozdzielnica EL 4. Gospodarka kablowa 5. Instalacja oświetleniowa 6. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych 7. Instalacja odgromowa

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

Andrzej Boczkowski. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach. Vademecum

Andrzej Boczkowski. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach. Vademecum Andrzej Boczkowski Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach Vademecum Tytuł serii Vademecum elektro.info Recenzenci: mgr inż. Julian Wiatr inż. Jarosław Klukojć

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DLA ELEKTROMONTERÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU DO 1kV ZATRUDNIONYCH W RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH

DLA ELEKTROMONTERÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU DO 1kV ZATRUDNIONYCH W RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH DLA ELEKTROMONTERÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU DO 1kV ZATRUDNIONYCH W RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE 1. Nazwa formy nauczania Kształcenie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH DOSTOSOWANIE BUDYNKU REKTORATU AM DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ Łódź, ul. Kościuszki 4 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1 Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Porażenie prądem- przepływ przez ciało człowieka prądu elektrycznego 1. Działanie prądu - bezpośrednie- gdy następuje włączenie ciała w obwód elektryczny -

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I INWENTARSKICH

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I INWENTARSKICH Katedra Energetyki Rolniczej Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2008 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I INWENTARSKICH Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: BUDOWA ORAZ EKSPLOATACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH KOD: ES1C710213

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI w

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych biblioteki wiejskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE INSTALACJE MIESZKANIOWE

WSPÓŁCZESNE INSTALACJE MIESZKANIOWE WSPÓŁCZESNE INSTALACJE MIESZKANIOWE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan techniczny instalacji mieszkaniowych w Polsce Okres technicznej

Bardziej szczegółowo

Problemy przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii małej mocy

Problemy przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii małej mocy Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej Problemy przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii małej mocy Streszczenie. W

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podstawowe zasady: Naprawy i konserwacje mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa, 02.03.2005 r Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Lekcja 6 Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Ogólne wymagania eksploatacji. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118] obowiązek zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych

Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych Biuro Techniczno-Handlowe PRO-MAC 91-492 Łódź, ul. Bema 55 Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych Konferencja Naukowo-Techniczna Badania eksploatacyjne i diagnostyka w elektroenergetyce

Bardziej szczegółowo

Układy sieci elektroenergetycznych. Podstawowe pojęcia i określenia stosowane w odniesieniu do sieci, urządzeń elektrycznych oraz środków ochrony

Układy sieci elektroenergetycznych. Podstawowe pojęcia i określenia stosowane w odniesieniu do sieci, urządzeń elektrycznych oraz środków ochrony Układy sieci elektroenergetycznych. Podstawowe pojęcia i określenia stosowane w odniesieniu do sieci, urządzeń elektrycznych oraz środków ochrony przeciwporażeniowej. 1) część czynna - żyła przewodu lub

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy Część Opisowa WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WWIORB-08 ROBOTY ELEKTRYCZNE

Program Funkcjonalno-Użytkowy Część Opisowa WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WWIORB-08 ROBOTY ELEKTRYCZNE Część Opisowa WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WWIORB-08 ROBOTY ELEKTRYCZNE 1. WPROWADZENIE... 3 1.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH NINIEJSZYMI WWIORB... 3 1.2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 3 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne wyposaŝenie domu. Instalacje elektryczne

Nowoczesne wyposaŝenie domu. Instalacje elektryczne Nowoczesne wyposaŝenie domu. Instalacje elektryczne Spis treści Podstawowe pojęcia związane z instalacjami elektrycznymi Rodzaje i źródła prądu Rodzaje prądu Prąd przemienny jednofazowy Prąd przemienny

Bardziej szczegółowo

smart thinking APARATURA GÓRNICZA APARATURA ŁĄCZENIOWA KATALOG PRODUKTÓW

smart thinking APARATURA GÓRNICZA APARATURA ŁĄCZENIOWA KATALOG PRODUKTÓW smart thinking APARATURA GÓRNICZA APARATURA ŁĄCZENIOWA KATALOG PRODUKTÓW APARATURA GÓRNICZA Wizja Grupa Apator Lider w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie systemów i aparatury pomiarowej oraz aparatury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZASILANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA INSTALACJE 230/400V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZASILANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA INSTALACJE 230/400V SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZASILANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA INSTALACJE 230/400V Zakres prac zgodny z katalogiem CPV CPV: 45310000-3 Roboty

Bardziej szczegółowo

Projektowanie miejsc pracy przy komputerze. Wykład: Projektowanie dedykowanej sieci elektrycznej dla pracowni komputerowej

Projektowanie miejsc pracy przy komputerze. Wykład: Projektowanie dedykowanej sieci elektrycznej dla pracowni komputerowej Projektowanie miejsc pracy przy komputerze Wykład: Projektowanie dedykowanej sieci elektrycznej dla pracowni komputerowej dr inż. Walery Susłow Zasilanie przyczyną utraty danych Najważniejszą przyczyną

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA I Projektant Sprawdzający inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA II KARTA UZGONIEŃ FORMALNO PRAWNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE UKŁADY STEROWANIA OŚWIETLENIEM Ćwiczenie nr: 2

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo Wrocław, 4.05.2013 Program kształcenia i plan studiów : Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo edycja 13 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE * projektowanie * wykonawstwo * nadzór mgr inż. robert załęcki 58-304 Wałbrzych, ul. Ludowa 60 tel./fax. 074-846-90-25, e-mail: robert.zalecki@onet.pl PROJEKT WYKONAWCZY Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

Adres : Ostrów Wlkp. ul. Towarowa dz nr 78/1

Adres : Ostrów Wlkp. ul. Towarowa dz nr 78/1 Obiekt : Budynek socjalny Temat : Instalacja elektryczna Adres : Ostrów Wlkp. ul. Towarowa dz nr 78/1 Inwestor : Gmina Miasto Ostrów Wlkp. Projektant : mgr inż. Adam Kurzawski 2. SPIS TREŚCI 1. Strona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15 squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp. j. ul. Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz tel. +48 52 585 22 21, fax +48 52 552 49 96, http://www.squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY NUMER OPRACOWANIA: 2010/03/MCH/15

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Energia elektryczna w środowisku pracy

Energia elektryczna w środowisku pracy Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Wydział Zarządzania Studia Podyplomowe ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Dyscyplina: Energia elektryczna w środowisku pracy M a t e r i a ł y ź r ó d ł o w

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. KARTA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Podstawa opracowania 2.2. Dane wyjściowe do projektu 2.3. Zakres opracowania 2.4. Zasilanie przepompowni ścieków 2.5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO PODDASZA Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA UŻYTKO- WE BUDYNKU HAJNOWSKIEGO DOMU KULTURY

PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO PODDASZA Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA UŻYTKO- WE BUDYNKU HAJNOWSKIEGO DOMU KULTURY PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO PODDASZA Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA UŻYTKO- WE BUDYNKU HAJNOWSKIEGO DOMU KULTURY Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Budowlany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej

PROJEKT WYKONAWCZY. instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej egz. nr 1 instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej nr działek 186/3, 34/35, 188/4, 188/2, 188/5 obręb -01231 INWESTOR: Gdańska Galeria Miejska ul. Piwna 27/29 80-831 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

45311200-2 Roboty w zakresie opraw oświetleniowych.

45311200-2 Roboty w zakresie opraw oświetleniowych. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIŻAJNACH CPV 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych i opraw oświetleniowych. 45311100-1

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna wewnętrzna

Instalacja elektryczna wewnętrzna Temat Dostosowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej dla potrzeb przedszkola. Instalacja elektryczna wewnętrzna Stadium SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECH ICZ A

SPECYFIKACJA TECH ICZ A SPECYFIKACJA TECH ICZ A WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT azwa zadania: PROJEKT ZASILANIA GWARANTOWANEGO DLA SIECI KOMPUTEROWEJ ORAZ WYBRANYCH POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PSZCZYNIE

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, PŁOŃSK, UL. GRUNWALDZKA 67A BUDOWA WIATROŁAPU I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BRANŻA: ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324 PCA Zakres akredytacji Nr AB 324 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 lutego 2012

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: Wola Wydrzyna gm. Sulmierzyce działka nr ew. 75 GMINA SULMIERZYCE ul. Urzędowa 1 98-338 Sulmierzyce PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) przygotować osprzęt elektroenergetyczny do budowy sieci i rozdzielni,

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR : GMINA NOWY TARG ADRES INWESTYCJI: NOWA BIAŁA Dz. ew. nr 1952/1, 1952/2 NAZWA INWESTYCJI: AMFITEATR Z ZAPLECZEM SOCJALNYM TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Przegląd i kontrola instalacji elektrycznych i instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku

Przegląd i kontrola instalacji elektrycznych i instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku Mgr inż. Andrzej Boczkowski 7.05.2013 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Przegląd i kontrola instalacji elektrycznych i instalacji (urządzeń) piorunochronnych

Bardziej szczegółowo

Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S

Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S Zajęcia nr Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S Sieć TN-S jest siecią z przewodami fazowymi L1, L2 i L3, przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE oraz uziemionym punktem zerowym.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W TŁUSZCZU PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci P r o j e k t Tekst obowiązujący

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYKONAWCZY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYKONAWCZY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYKONAWCZY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Instalacje elektryczne: mgr inż. Walenty Wiśniewski upr. Nr Łom. 1/87 Architektura: Kazimierz Szymborski

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA. Instalacje elektryczne w praktyce oraz w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawnych

WERSJA SKRÓCONA. Instalacje elektryczne w praktyce oraz w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawnych Instalacje elektryczne w praktyce oraz w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawnych Dostałem zlecenie od firmy ubezpieczeniowej na usunięcie awarii instalacji elektrycznej u ich Klienta. Skontaktowałem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIE TERENU TOM III HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ, LEGIONOWO UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIE TERENU TOM III HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ, LEGIONOWO UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: 1. OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 3 1.4 Oświetlenie terenu... 3 1.5 Wykonanie robót kablowych i ziemnych...

Bardziej szczegółowo

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE ANDRZEJ KANICKI, JERZY KOZŁOWSKI STACJE ELEKTROENERGETYCZNE Łódź, 004 Strona z 30 SPIS TREŚCI strona 1. ROLA STACJI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM... 7. UKŁADY POŁĄCZEŃ STACJI... 14.1. UWAGI OGÓLNE...14..

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN.

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Firma Zakład Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych TIME-NET Sp. z o.o., jako producent

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

8. METODY OGRANICZANIA PRĄDÓW ZWARCIOWYCH

8. METODY OGRANICZANIA PRĄDÓW ZWARCIOWYCH 8. METODY OGRANICZANIA PRĄDÓW ZWARCIOWYCH 8.1. Wzrost mocy zwarciowych Wzrost sumarycznej mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym, wzrost koncentracji wytwarzania oraz zagęszczenie siatki linii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

SIECI PRZESYŁOWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SIECI PRZESYŁOWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SIECI PRZESYŁOWE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego System elektroenergetyczny elektrownie (wszyscy wytwórcy energii elektrycznej) sieć

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

ARS 00/100 mm ARS 00/100 mm pro

ARS 00/100 mm ARS 00/100 mm pro energia bezpiecznie połączona paratura łącznikowa RS 00/100 mm RS 00/100 mm pro Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe listwowe Mamy przyjemność przekazać Państwu do użytkowania nową wersję rozłącznika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 1 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA WĘZŁA SANITARNEGO W NISKIEJ CZĘŚCI BUDYNKU WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INWESTOR: WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" SA INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Data wejścia w życie niniejszej Instrukcji:... wrzesień 2010 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Pomiary ochronne

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Pomiary ochronne W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z najbliższym specjalistą BHP lub wejdź na: www.skanska.pl/bhp, one.skanska/bhp Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Pomiary ochronne 4.3 Standard

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Z.R.B. ENERGETYK Tadeusz Kraszewski ul. Liliowa 3; 07-320 Małkinia Tel. 606-664-956; tadeuszkraszewski@op.pl WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W GARAŻU PODZIEMNYM MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI UL.

Bardziej szczegółowo

5.2. Zasady Eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

5.2. Zasady Eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych Komisja kwalifikacyjna PZITS Oddział Katowice Tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJA GRUPA 1 wg

Bardziej szczegółowo

Badanie przekładnika prądowego

Badanie przekładnika prądowego Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Ćwiczenia laboratoryjne nstrukcja do ćwiczenia Badanie przekładnika prądowego Autor: dr inż. Sergiusz Boron Gliwice, czerwiec 2009 -2- Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa opracowania

2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa opracowania 2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowi zlecenie Inwestora : Urząd Gminy Lichnowy, 82-224 Lichnowy, ul. Tczewska 6 do Biura Projektowo Inwestycyjnego Hydro-Term, 82-200

Bardziej szczegółowo

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE STRONA: 24. 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 7.C.3.1 Część opisowa I. Opis techniczny.... 24 1.1 Przedmiot opracowania.... 24 1.2 Podstawa opracowania.... 24 1.3 Zakres opracowania.... 25 1.4 Rozdział energii...

Bardziej szczegółowo