LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE MIŃSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE MIŃSKIM 2015-2020"

Transkrypt

1 LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE MIŃSKIM

2 Niniejszy dokument powstał w ramach projektu pn. Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości w powiecie mińskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego, realizowanego w partnerstwie Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Samorządu Województwa Mazowieckiego który do zadań operacyjnych wyznaczył Wojewódzki Urząd Pracy oraz Starostwa w Mińsku Mazowieckim. Dokument powstał w oparciu o następujące produkty, powstałe/wytworzone w ramach projektu: 1. Badanie wizerunku przedsiębiorców w powiecie mińskim firma: Research Cloud Artur Kordykiewicz 2. Opracowanie diagnozy gospodarczej i otoczenia zewnętrznego w powiecie mińskim autorki: Anita Frankowiak, Elżbieta Leszczyńska 3. Opracowanie diagnozy rynku pracy w powiecie mińskim autorki: Katarzyna Dziamara-Rzucidło, Joanna Wis-Bielewicz 4. Poradnik modelowej współpracy pomiędzy Lokalnymi Radami Gospodarczymi a samorządem powiatowym Cz. I Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów lokalnego rynku pracy autorki: Katarzyna Dziamara-Rzucidło, Joanna Wis-Bielewicz 5. Poradnik modelowej współpracy pomiędzy Lokalnymi Radami Gospodarczymi a samorządem powiatowym Cz. II Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych autorka: Anita Frankowiak 6. Rezultaty paneli dyskusyjnych z Grupą Roboczą 7. Rezultaty spotkań konsultacyjnych z Lokalną Radą Gospodarczą 8. Rezultaty konsultacji społecznych z mieszkańcami 13 gmin powiatu mińskiego 9. Rezultaty konsultacji z władzami powiatu 10. Procedury i schematy tworzenia dokumentów planistycznych oraz ich konsultacji Autor: Tadeusz Góras W dokumencie wykorzystano wybrane wzorce minimalne i fragmenty z Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych. Redakcja dokumentu: Grzegorz Sowula str. 2

3 Wstęp Lokalny Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Powiecie Mińskim na lata powstał jako rezultat szeregu działań. Jego podstawy wyznaczyło wykonanie profesjonalnych analiz diagnostycznych, badań przedsiębiorców, diagnoza rynku pracy i opracowanie schematu tworzenia dokumentów strategicznych a także stworzenie poradnika modelowej współpracy pomiędzy Lokalnymi Radami Gospodarczymi a samorządem powiatowym przez ekspertów zewnętrznych przy współudziale lokalnych liderów administracji, samorządu, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Od strony organizacyjnej powołano Lokalną Radę Gospodarczą, będącą ucieleśnieniem idei partnerstwa trójsektorowego (samorządbiznes- pozarządowe). Współpraca w ramach projektu odbywała się również w ramach Komitetu Sterującego oraz spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami społeczności lokalnej, które dotyczyły najistotniejszej części programu, a więc zadań. Konsultacje społeczne przeprowadzono w 13 gminach powiatu, zaś ich wyniki szczegółowo przeanalizowano pod kątem zasadności i możliwości uwzględnienia w końcowym dokumencie. Treść programu powinna być rozpatrywana komplementarnie do wyżej wymienionych produktów projektu, albowiem zamieszczenie ich w programie nie było możliwe ani celowe ze względu na ich obszerność. Zawarto jedynie niezbędne fragmenty tych produktów i podsumowania wniosków. Wyrażamy nadzieję, że opracowany przez nas dokument dobrze przysłuży się społeczności lokalnej i władzom Powiatu Mińskiego. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania, a więc naszym partnerom i współpracownikom a także przedstawicielom mieszkańców i organizacji pozarządowych oraz władzom powiatu, miasta i gmin. Zespół realizujący projekt Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości w powiecie mińskim. str. 3

4 Spis treści 1. Diagnoza gospodarcza i otoczenia zewnętrznego dla powiatu mińskiego - dane podstawowe Położenie Powierzchnia i struktura użytkowania gruntów Ludność Analiza dynamiki i struktury zmiany liczby podmiotów gospodarczych na terenie powiatu Wyniki badania wizerunku przedsiębiorców w powiecie mińskim Analiza SWOT Cele lokalnego programu rozwoju przedsiębiorczości Cele strategiczne Cele szczegółowe i zadania Powiązanie lokalnego programu rozwoju przedsiębiorczości z dokumentami o charakterze strategicznym Procedury monitoringu, wdrażania, ewaluacji i aktualizacji str. 4

5 1. Diagnoza gospodarcza i otoczenia zewnętrznego dla powiatu mińskiego 1 - dane podstawowe 1.1. Położenie Powiat miński jest jednym z największych powiatów w województwie mazowieckim 2. Według danych Urzędu Statystycznego w Warszawie za rok 2013 zajmuje on obszar 1164 km2. Jest położony w środkowo-wschodniej części województwa. Na zachodzie graniczy z Warszawą a ponadto z powiatami: otwockim, garwolińskim, siedleckim, węgrowskim i wołomińskim. Powstał 1 stycznia 1999 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652). Statut powiatu, na mocy którego funkcjonuje, został przyjęty uchwałą nr III/15/98 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 grudnia 1998 r. z późniejszymi zmianami. Żródło: 1 Niniejsza diagnoza została opracowana przez A. Frankowiak, E.Leszczyńską i pochodzi z przygotowanego na rzecz projektu opracowania A. Frankowiak, E.Leszczyńska, Diagnoza gospodarcza i otoczenia zewnętrznego dla powiatu mińskiego 2 Województwo mazowieckie utworzone 1 stycznia 1999r. to największy region Polski. Obejmuje km2, co stanowi 11,4% obszaru kraju i liczy 5065 tys. mieszkańców, co stanowi 13,1% ludności Polski. Głównym ośrodkiem administracyjnym jest Warszawa zajmująca 494 km2 powierzchni i licząca mieszkańców. Województwo mazowieckie dzieli się na 42 powiaty i 325 gmin. str. 5

6 W skład powiatu mińskiego wchodzą następujące gminy: Gminy miejskie: Mińsk Mazowiecki Położony niespełna 40 km od Warszawy zajmuje obszar 13 km². W 2013 r. w Mińsku Mazowieckim zamieszkiwało osób. W przeliczeniu na 1 km² daje to 3026 osób. Na tle gmin województwa znajduje się na 125 miejscu (2013). Co ciekawe, w 2013 r. 100% wydatków majątkowych w Mińsku Mazowieckim przeznaczono na cele inwestycyjne. Wyodrębnione są następujące części miasta: Anielina, Florencja, Kędzierak, Kędzierak Mały, Nowe Miasto. Sulejówek Gmina zajmuje obszar 19 km². W 2013 r. Sulejówek zamieszkiwało osób. W przeliczeniu na 1 km² daje to 1000 osób. W 2013 r. gmina przeznaczyła 74,2 % wydatków majątkowych na cele inwestycyjne. Części miasta to: Cechówka, Długa Szlachecka, Miłosna, Ratajewo, Szkopówka, Żurawka. Gminy miejsko-wiejskie Halinów Gmina zajmuje obszar 63 km². Na jej terytorium są 22 sołectwa oraz 23 miejscowości. W 2013 r. liczyła mieszkańców. Na obszarze gminy znajdują się następujące miejscowości i ich części: Brzeziny, Budziska, Chobot, Cisie, Desno, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Gęśle, Grabina, Hipolitów, Józefin, Kamionek, Kazimierów, Kolonia Chobot, Królewskie Brzeziny, Krzewina, Michałów, Mrowiska, Mrowiska Duże, Mrowiska Małe, Nowiny, Nowiny za Koleją, Nowy Konik, Okuniew, Stary Konik, Stefanów, Wielgolas Brzeziński, Wielgolas Duchnowski, Zagórze, Zastawie oraz Żwirówka. W 2011 roku Gmina Halinów, jako jedyna w powiecie mińskim, otrzymała wyróżnienie w prestiżowym Rankingu Samorządów 2011 r. dziennika Rzeczpospolita, zajmując 8 miejsce w województwie mazowieckim i 71 miejsce w Polsce w kategorii Najlepsza Gmina Miejska. Kałuszyn Gmina zajmuje obszar 94 km². Na jej terytorium znajduje się 31 miejscowości i 28 sołectw. W 2013 r. liczyła 5938 mieszkańców. Na obszarze tej gminy są następujące wsie: Abramy, Budy Przytockie, Chrościce, Falbogi, Garczyn Duży, Garczyn Mały, Gołębiówka, Górki, Kazimierzów, Kluki, Leonów, Marianka, Marysin, Milew, Mroczki, Nowa Przytoka, Nowe Groszki, Ogrodziarze, Olszewice, Patok, Piaski, Piotrowina, Przytoka, Ryczołek, Sinołęka, Stare Groszki, Szembory, Szymony, Wąsy, Wity, Wólka Kałuska, Żebrówka i Zimnowoda. Mrozy (od 1 stycznia 2014 r., wcześniej gmina wiejska) Gmina zajmuje obszar 145 km². W jej granicach są 32 miejscowości oraz 28 sołectw. W 2013 r. liczyła 8785 mieszkańców. Na obszarze gminy wiejskiej znajdują się następujące miejscowości i ich części: Barania Ruda, Borki, Choszcze, Dąbrowa, Dźbowce, Działki, Gajówka Bernatowizna, Gajówka Florianów, Gajówka Gójszcz, Gójszcz, Grodzisk, Guzew, Jeruzal, Jeruzal-Kolonia, Jeziorek, Kolonia Gójszcz, Kołacz, Kruki, Kuflew, Kuflew-Nowa Wieś, Lipiny, Liwiec, Lubomin, Łukówiec, Mała Wieś, Natolin, Nowy Guzew, Ogrodna, Płomieniec, Pod Choiną, Podskrudzie, Poduchowne, Porzewnica, Rudka, Rudka-Sanatorium, Skruda, Skrzeki, Sokolnik, Teklin, Topór, Trojanów, Wola Paprotnia, Wola Rafałowska, Zbrożki oraz Zdrojki. str. 6

7 Gminy wiejskie: Cegłów Gmina zajmuje obszar 96km². W jej granicach znajduje się 28 miejscowości i 19 sołectw. W 2013 r. teren gminy zamieszkiwało 6180 mieszkańców. W skład gminy wchodzą: Cegłów, Dębniak, Działki, Gajówka Posiadały, Gajówka Rososz, Gajówka Rudnik, Gajówka Skwarne, Gajówka Sokolnik, Huta Kuflewska, Huta nad Szosą, Kiczki Drugie, Kiczki Pierwsze, Kiczki Poduchowne, Kokoszki, Leśniczówka Mienia, Leśniczówka Pełczanka, Leśniczówka Piaseczno, Mienia, Mienia Ogrodowa, Mienia-Tartak, Momencik, Pełczanka, Piaseczno, Podciernie, Poddębniak, Podlasie, Podskupie, Podskwarne, Półwłóki, Posiadały, Rososz, Rudnik, Sachalin, Skupie, Skwarne, Tyborów, Wiciejów, Wola Stanisławowska, Wólka Wiciejowska, Woźbin i Wygwizdów. Dębe Wielkie Gmina zajmuje obszar 78km². W jej granicach jest 25 miejscowości i 24 sołectwa. W 2013 r. teren gminy zamieszkiwało 9565 mieszkańców. Miejscowości oraz ich wyodrębnione części, wchodzące w skład gminy, to: Aleksandrówka, Bykowizna, Celinów, Cezarów, Choszczak, Choszczówka Dębska, Choszczówka Rudzka, Choszczówka Stojecka, Chrośla, Cięciwa, Cyganka, Dębe Wielkie, Górki, Gorzanka, Jędrzejnik, Kąty Goździejewskie Drugie, Kąty Goździejewskie Pierwsze, Kobierne, Łaszczyzna, Nowy Walercin, Olesin, Ostrów-Kania, Pod Choszczówką, Pod Górą, Pod Górzanką, Podporęby, Podrysie, Poręby, Ruda, Rysie, Teresław oraz Walercin. Dobre Gmina zajmuje obszar 125km². W jej granicach znajduje się 40 miejscowości i 42 sołectwa. W 2013 r. teren gminy zamieszkiwało 6012 mieszkańców. Wsie i części miejscowości w obrębie gminy to: Adamów, Antonina, Brzozowica, Czarnocin, Czarnogłów, Dobre, Drop, Duchów, Gęsianka, Głęboczyca, Grabniak, Jaczewek, Joanin, Kąty-Borucza, Kobylanka, Kojdony, Leonów, Makówiec Duży, Makówiec Mały, Marcelin, Mlęcin, Modecin, Nowa Rynia, Nowa Wieś, Osęczyzna, Ostrówek, Pełkowizna, Piwki, Pokrzywnik, Poręby Nowe, Poręby Stare, Rąbierz-Kolonia, Radoszyna, Rakówiec, Ruda-Pniewnik, Rudno, Rudzienko, Rynia, Sąchocin, Sołki, Świdrów, Tadeuszów, Walentów, Wólka Czarnogłowska, Wólka Kobylańska, Wólka Kokosia, Wólka Mlęcka, Zdrojówki i Żukówka. Jakubów Gmina zajmuje obszar 87km². W jej granicach jest 27 miejscowości i 26 sołectw. W 2013 r. teren gminy zamieszkiwało 5078 mieszkańców. Na obszarze gminy znajdują się następujące miejscowości: Aleksandrów, Anielinek, Antonina, Brzozówka, Budy Kumińskie, Góry, Izabelin, Jakubów, Jędrzejów Nowy, Jędrzejów Stary, Jeżakowizna, Józefin, Kamionka, Krupowizna, Leontyna, Ludwinów, Łaziska, Mataki, Mistów, Moczydła, Nart, Olechów, Przedewsie, Rządza, Strzebula, Szczytnik, Turek, Tymoteuszew, Wiśniew, Wiśniówka, Witkowizna oraz Wola Polska. Latowicz Gmina zajmuje obszar 114km². W jej granicach jest 18 miejscowości i 20 sołectw. W 2013 r. teren gminy zamieszkiwało 5478 mieszkańców. W jej obszarze znajdują się następujące miejscowości i ich części: Borówek, Budy Wielgoleskie, Budziska, Chyżyny, Dąbrówka, Dębe Małe, Dębiny, Generałowo, Gołełąki, Góra, Kamionka, Kolonie Redzyńskie, Kołaczki, Kulaśnica, Latowicz, Nowiny, Ogrody, Oleksianka, Piaski, Podstawie, Redzyńskie, Rozstanki, Stawek, Strachomin, Transbór, Waliska, Wężyczyn, Wielgolas, Wymyśle. str. 7

8 Mińsk Mazowiecki Gmina zajmuje obszar 112 km². W jej granicach są 44 miejscowości i 44 sołectwa. W 2013 r. teren gminy zamieszkiwało mieszkańców. Na jej terenie znajdują się następujące miejscowości i ich części: Anielew, Arynów, Barcząca, Borek Miński, Brzóze, Budy Barcząckie, Budy Janowskie, Chmielew, Chochół, Cielechowizna, Dłużka, Drożdżówka, Dziękowizna, Gamratka, Gliniak, Grabina, Grębiszew, Huta Mińska, Ignaców, Iłówiec, Iłównia, Janów, Józefów, Karolina, Karolina-Kolonia, Kluki, Kolonia Janów, Kolonia Mała Marianka, Kolonia Niedziałka, Kolonia Zamieńska, Królewiec, Księżówka, Maliszew, Marianka, Mikanów, Natolin, Niedziałka Druga, Nowe Osiny, Nowy Królewiec, Osiny, Pod Arynowem, Pod Borkiem, Pod Cyganką, Pod Ładzyniem, Podrudzie, Prusy, Ryska, Stara Niedziałka, Stare Zakole, Stojadła, Targówka, Tartak, Tomaszów, Walerianów, Wólka Iłówiecka, Wólka Mińska, Zakole-Wiktorowo, Zamienie, Żuków. Siennica Gmina zajmuje obszar 111 km². W jej granicach jest 40 miejscowości i 39 sołectw. W 2013 r. teren gminy zamieszkiwało 7332 mieszkańców. Na obszarze gminy znajdują się następujące miejscowości i ich części: Bestwiny, Borówek, Boża Wola, Budy Łękawickie, Chełst, Czapków, Dąbrowa, Dłużew, Drożdżówka, Dzielnik, Gągolina, Grzebowilk, Julianów, Kąty, Kośminy, Krzywica, Księżówka, Kulki, Lasomin, Łękawica, Majdan, Nowa Pogorzel, Nowe Zalesie, Nowodwór, Nowodzielnik, Nowy Starogród, Nowy Zglechów, Patok Łękawicki, Pogorzel, Ptaki, Siennica, Siodło, Starogród, Stawki Krzywickie, Stefanówka, Strugi Krzywickie, Świętochy, Swoboda, Teklin, Wiśniówka, Wojciechówka, Wola Żakowska, Wólka Dłużewska, Żaków, Żakówek, Zalesie, Zglechów i Zygmuntówka. Stanisławów Gmina zajmuje obszar 107 km². W jej granicach jest 30 miejscowości i 29 sołectw. W 2013 r. teren gminy zamieszkiwało 6640 mieszkańców. Na obszarze gminy znajdują się następujące miejscowości i ich części: Borek Czarniński, Choiny, Ciopan, Cisówka, Czarna, Goździówka, Kaimowizna, Katarzynów, Kolonia Pustelnik, Kolonie Stanisławów, Kubajówka, Legacz, Lubomin, Ładzyń, Łęka, Mały Stanisławów, Marcelin, Ogrodziska, Ołdakowizna, Papiernia, Porąb, Poręby Leśne, Prądzewo-Kopaczewo, Pustelnik, Retków, Retkowizna, Rządza, Sokóle, Stanisławów, Strychowizna, Suchowizna, Szymankowszczyzna, Wólka Czarnińska, Wólka Piecząca, Wólka Wybraniecka, Wólka-Konstancja, Zalesie, Zawiesiuchy oraz Zofka. W skład administracyjny powiatu wchodzą miasta Mińsk Mazowiecki i Sulejówek (do 2002 r. także Wesoła). Powiat miński położony jest wzdłuż drogi międzynarodowej Berlin Warszawa Moskwa w bliskiej odległości od stolicy kraju. Przez teren powiatu przebiega magistrala kolejowa Paryż Berlin Warszawa Moskwa Powierzchnia i struktura użytkowania gruntów Starostwo Powiatowe podaje, że ogólna powierzchnia powiatu wynosi ha. W strukturze użytkowania użytki rolne wszystkie razem łącznie wynoszą ha, co stanowi 68,8% (grunty orne ha, sady ha, łąki ha, pastwiska ha), lasy i grunty leśne zajmują ha, co stanowi 21,3% oraz pozostałe grunty ha, co stanowi 9,9 % ogólnej powierzchni powiatu. Według danych GUS za 2013 r. powierzchnia powiatu wynosi ha, co w przeliczeniu na km kwadratowe stanowi wartość 1164 km². Głównymi uprawami są: pszenica, ziemniaki, żyto, jęczmień, owies, rzepak i buraki cukrowe. Oprócz gospodarstw rolnych w powiecie str. 8

9 mińskim znajdują się gospodarstwa rybackie o łącznej powierzchni wody 530 ha. Na terenach leśnych dominują gatunki drzew typu: sosna, dąb i olcha. W niewielkich ilościach (nie przekraczają one 1%) występuje świerk, lipa, jesion, topola i inne gatunki mniej popularne. W powiecie mińskim istnieje dość duża rozbieżność w cenach gruntów. Sytuacja ta wynika z jednej strony z wielkości powiatu, z drugiej z niskiego poziomu urbanizacji terenów Ludność Ludność powiatu wynosiła w 2013 r. ponad osób, z czego mężczyzn i kobiet. W stosunku do 2010 r. nastąpił wzrost liczby mieszkańców o 2757 osób. Gęstość zaludnienia obecnie to 129 osób na km². Poziom migracji od 2009 r. utrzymuje się na podobnym poziomie. Dokładne dane przedstawia tabela nr 1. Ludność powiat województwo Ludność Miasta urodzenia żywe Zgony przyrost naturalny saldo migracji ogółem ludność w wieku: przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym Tab.1: dane demograficzne za 2013 r. (opr. A. Frankowiak na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie). Struktura demograficzna powiatu wskazuje na przyrost ludności w wieku produkcyjnym w stosunku do dwóch pozostałych przedziałów wiekowych, co daje szansę na ustawiczny i perspektywiczny rozwój tego obszaru. Negatywne trendy demograficzne omijają powiat miński, a na pewno postępują wolniej Analiza dynamiki i struktury zmiany liczby podmiotów gospodarczych na terenie powiatu Sytuacja w powiecie mińskim wygląda następująco: Rodzaje podmiotów gospodarczych sektora prywatnego Stan na Stan na w powiecie mińskim 2013 r r. Sektor prywatny ogółem Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Spółki handlowe Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 115 brak danych Spółdzielnie str. 9

10 Fundacje Stowarzyszenia i społeczne Tab.2. Rodzaje podmiotów gospodarczych na podstawie danych GUS opracowane przez PUP z marca 2015 r. W 2014 r. na terenie powiatu mińskiego przybyło 551 podmiotów gospodarczych, w tym 136 osób fizycznych założyło nową działalność gospodarczą. Powstało 41 nowych spółek handlowych. Zlikwidowana została 1 spółdzielnia. Przybyły 2 fundacje i 26 stowarzyszeń i organizacji społecznych, z których niestety tylko kilka (4) działa aktywnie ( ) 2. Wyniki badania wizerunku przedsiębiorców w powiecie mińskim 3 W ramach przygotowywania Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Powiatu Mińskiego przeprowadzono badania ilościowe i jakościowe w celu kompleksowej oceny wizerunku przedsiębiorców z powiatu mińskiego. Jako istotne elementy budowy pozytywnego wizerunku wskazano trzy obszary: Określenie wizerunku i opinii na temat przedsiębiorców z terenu powiatu mińskiego wśród mieszkańców powiatu, w tym osób młodych. Opinie na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej w powiecie. Motywacja do podejmowania działalności gospodarczej i postrzegane bariery w tym zakresie Charakterystyka wzajemnego postrzegania się przedstawicieli sektora prywatnego z powiatu mińskiego (relacja przedsiębiorca przedsiębiorca, przedsiębiorca organizacja przedsiębiorców), Identyfikacja dobrych praktyk w zakresie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w powiecie mińskim Zrealizowanych zostało 13 wywiadów pogłębionych (IDI) z przedstawicielami samorządów gminnych (we wszystkich gminach powiatu) odpowiedzialnymi za współpracę: z NGO zrzeszającymi lub działającymi na rzecz przedsiębiorców z przedsiębiorcami Ponadto przeprowadzono Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI): 2 mini FGI (od 4 do 6 osób) z celowo dobranymi respondentami, reprezentującymi instytucje i działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w powiecie mińskim. 3 Niniejszy fragment pochodzi z opracowanego na rzecz projektu dokumentu Wizerunek przedsiębiorców w powiecie mińskim. Raport z badań opracowany przez ekspertów Research Cloud. Fieldwork management team. str. 10

11 i. FGI 1: przedstawiciele administracji samorządowej ii. FGI 2: przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz przedsiębiorców Badanie ilościowe przeprowadzono wśród mieszkańców oraz przedsiębiorców z powiatu mińskiego w następującym układzie: Układ badania Badanie na 200 osobowej próbie mieszkańców powiatu mińskiegow w wieku aktywności zawodowej (18-65 lat), aktywnych zawodowo (pracujących lub poszukujących pracy). Próba była kontrolowana ze względu na wiek, płeć oraz miejsce zamieszkania (gminy wiejskie, wiejsko-miejskie oraz miejskie). Badanie na próbie 120 przedsiębiorstw z terenu powiatu mińskiego. Próba była kontrolowana ze względu na branżę oraz wielkość zatrudnienia. Termin realizacji badanie - marzec 2015 Badanie z przedsiębiorcami wykonano w technice CATI (badanie telefoniczne) natomiast badanie z mieszkańcami w technice CAPI (badanie po domach przeprowadzane przez ankieterów, z wykorzystaniem komputerów, na których wyświetlano ankietę). Obie części zrealizowano w marcu 2015 roku. Poniżej zawarto kluczowe ustalenia wynikające z przeprowadzonych badań: W pierwszej części raportu opisano wyniki badania jakościowego, z którego wyłania się obraz powiatu o sytuacji gospodarczej zdeterminowanej głównie bliskością Warszawy. Taka lokalizacja ma swoje konsekwencje pozytywne (rynek zbytu) jak i negatywne (odpływ wykwalifikowanych kadr), na co zwracają uwagę przede wszystkim przedstawiciele samorządu. Przedsiębiorczość w powiecie mińskim postrzegana jest także przez pryzmat mikroprzedsiębiorstw (zdecydowanie dominuje jednoosobowa działalność gospodarcza) oraz przez brak dominującej branży wizytówki regionu. W oczach samorządowców przedsiębiorcy to grupa bardzo zróżnicowana od młodych ludzi prowadzących jednoosobową działalność, po osoby z dużym doświadczeniem na rynku. Postrzeganie przedsiębiorców jest zdecydowanie bardziej wynikiem osobistych obserwacji, spostrzeżeń i refleksji samorządowców niż efektem analiz czy zestawień czynionych na potrzeby pracy w urzędzie. Przestrzeń styku przedsiębiorców oraz samorządu terytorialnego na poziomie gminnym jest dość ograniczona i w kwestiach formalnych sprowadza się do trzech kluczowych obszarów: rejestracji działalności gospodarczej, podatków (od nieruchomości i od środków transportu) oraz obszaru zagospodarowania przestrzeni. str. 11

12 Z badania jakościowego można wywnioskować, że bariery dla współpracy między samorządowcami a przedsiębiorcami mają z jednej strony charakter formalny (brak strategii współpracy, brak planów zagospodarowania przestrzeni), z drugiej zaś strony pojawiają się przeszkody o charakterze nieformalnym. Do tej drugiej kategorii zaliczyć można traktowanie przedsiębiorców jako grupy jednorodnej, zachowawczość urzędników (łatwiej i bezpieczniej jest odmówić), brak umiejętności / gotowości wysłuchania przedsiębiorców oraz brak koncepcji oferty samorządu dla przedsiębiorców. Współpraca pomiędzy obiema grupami jest utrudniona także ze względu na brak organizacji przedsiębiorców, które mogłyby być partnerem do rozmów. W dużej mierze wynika to z niechęci przedsiębiorców do zrzeszania się. Niechęć ta ma zróżnicowane podłoże wynika na pewno z konkurencji, trudności w zdefiniowaniu wspólnych celów, ale także braku odpowiednich liderów czy też odpowiedniej kultury zrzeszania się. Druga część raportu to opis dwóch badań ilościowych przeprowadzonych z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami. Opinie mieszkańców jak i przedsiębiorców na temat powiatu jako miejsca do prowadzenia działalności są umiarkowanie pozytywne. Obie grupy spójnie oceniły lokalizacje powiatu jako główną zaletę powiatu. Jako główne bariery wskazywane są obciążenia podatkowe oraz biurokracja (w tym zmienne i niejasne przepisy). Mieszkańcy i przedsiębiorcy są zbliżeni w swoich opiniach także odnośnie ocen działań samorządu. Opinie te charakteryzuje przede wszystkim neutralność, związana w dużej mierze z niewiedzą. Niewielka część pracodawców oraz mieszkańców potrafiła wskazać wspierające przedsiębiorczość lub konkretne działania samorządu służące wspieraniu przedsiębiorczości. Obok braku wiedzy barierą dla rozwoju regionu może być nastawienie mieszkańców i przedsiębiorców. Znikoma część mieszkańców (zaledwie kilka procent) myśli o zakładaniu własnej działalności gospodarczej. W przypadku przedsiębiorców ich trudności w określaniu wspólnych celów mogą stanowić barierę zarówno dla współpracy z innymi przedsiębiorcami, z organizacjami pozarządowymi jak i z samorządami. Mieszkańcy i przedsiębiorcy nieco różnią się od siebie w kwestii wizji rozwoju regionu. Mieszkańcy wskazywali bardzo różne branże gospodarki (w tym zarówno handel, usługi jak i branże produkcyjne i budowlane) jako te, które powinny być motorem napędowym regionu. Przedsiębiorcy są w tej kwestii znacznie bardziej zgodni, stawiając głównie na branże produkcyjną i budowlaną. Respondentów poproszono także o ocenę sytuacji na rynku pracy. Duża część badanych docenia możliwość pracy w Warszawie, gdzie znaleźć można zatrudnienie dające większe możliwości rozwoju. Taka tendencja widoczna jest przede wszystkim u młodych mieszkańców powiatu. W trakcie badania zarysowały się dwa obszary barier, które utrudniają podejmowanie współpracy pomiędzy JST a przedsiębiorcami: str. 12

13 bariery formalne bariery nieformalne (postawy) brak planów zagospodarowania przestrzennego dla znacznej części terenów powiatu brak strategii działań (polityk publicznych; zarówno na poziomie powiatu jak i gmin) na rzecz rozwoju gospodarczego traktowanie przedsiębiorców jako jednorodnej grupy społecznej zachowawczość urzędnicza (łatwiej i bezpieczniej jest odmówić/mieć uzasadnione wątpliwosci) brak umiejętności/ gotowości korzystania z głosu doradczego brak koncepcji oferty JST dla przedsiębiorców Bariery formalne, choć poważne, czaso- i pracochłonne, wymagają podjęcia stosownych działań (plany opracowania, uzgodnienia i uchwalenia; polityki publiczne opracowania, zweryfikowania, przełożenia na konkretne działania i rozpropagowania) i wygenerowania dokumentów. Głównym celem badania była kompleksowa ocena wizerunku przedsiębiorców z powiatu mińskiego. Na podstawie wyników można stwierdzić, że na wizerunek przedsiębiorców składa się wiele elementów takich jak: Ogólny klimat dla przedsiębiorczości wśród mieszkańców oraz wśród samych przedsiębiorców, który jest dość umiarkowany. Zauważalna jest istotna zaleta powiatu, jaką jest lokalizacja blisko Warszawy. Z drugiej strony większe możliwości rozwoju stwarza założenie działalności gospodarczej w Warszawie, co oznacza, że lokalizacja ta nie musi być koniecznie zaletą. Bliskość Warszawy powoduje też zagrożenie dla rynku pracy, z którego wysysani są szczególnie młodzi ludzie, co ogranicza możliwości rozwoju powiatu w długim okresie czasu. Niezbyt pozytywny obraz uzupełnia fakt, że tylko znikoma część mieszkańców w ogóle myśli o założeniu własnej działalności gospodarczej, a jeśli już nawet - to często o założeniu jej właśnie w Warszawie. Opinie na temat obecnej drogi, którą zmierza lub powinien obrać powiat. Problemem jest fakt, że w powiecie dominują drobni przedsiębiorcy, co (jak można wnioskować) przekłada się na dość mglisty obraz przedsiębiorczości w opinii mieszkańców, którzy nie potrafili wskazać str. 13

14 branży, która powinna być wizytówką powiatu. W tym kontekście obecni przedsiębiorcy mają bardziej sprecyzowaną opinię, stawiając głównie na branże produkcyjną i budowlaną. Opinie o przedsiębiorcach wśród przedstawicieli samorządu. W oczach samorządowców przedsiębiorcy to grupa bardzo zróżnicowana, co utrudnia prowadzenie jasnej współpracy. Bariery po stronie samorządowców jak i samych przedsiębiorców. Ci pierwsi często przyjmują postawę zachowawczą lub też po prostu nie wykazują chęci wysłuchania przedsiębiorców. Do tego dochodzi brak strategii współpracy lub po prostu pomysłów, jak taka współpraca mogłaby wyglądać. Z drugiej strony nie widać także woli współpracy pomiędzy samymi przedsiębiorcami. Traktują się oni nawzajem głównie jako konkurenci, przez co ciężko jest im myśleć w kategoriach wspólnych korzyści. Ta niechęć do zrzeszania się i wzajemnej współpracy wynika w znacznym stopniu z funkcjonowania głównie na lokalnym rynku, przez co inni przedsiębiorcy - działający w pokrewnych branżach - są potencjalnymi konkurentami. Z powyższego opisu wyłania się obraz powiatu, w którym klimat dla przedsiębiorczości można określić co najwyżej jako umiarkowany, z istotnymi zagrożeniami, choć także z pewnymi szansami. Dalszy rozwój powiatu powinien być ukierunkowany na wykorzystywanie bliskości Warszawy, z jej ogromnym rynkiem zbytu, przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnych aspektów tej bliskości (przede wszystkim odpływ kadr). Istotna jest także pozytywna promocja przedsiębiorczości w powiecie, która powinna objąć szereg różnych wymiarów. Z jednej strony jest to minimalizowanie przeszkód formalnych tj. braków w planach zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie strategii współpracy z przedsiębiorcami z regionu. Jest to także kwestia likwidacji barier nieformalnych poprzez promocję odpowiednich wzorców: po pierwsze - proaktywnych zachowań samorządowców zamiast ich obecnej często zachowawczej postawy po drugie - promocji wzorów współpracy pomiędzy przedsiębiorcami tak, aby pojawił się partner do rozmów dla samorządowców po trzecie - promocji przedsiębiorczości wśród mieszkańców powiatu. O ile promocja i wdrażanie odpowiednich zachowań może być działaniem czasochłonnym, to mniej czasochłonne wydaje się upowszechnianie wiedzy. W badaniach wyraźny był brak wiedzy mieszkańców oraz przedsiębiorców na temat instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz konkretnych działań podejmowanych przez samorząd na rzecz przedsiębiorczości. W badaniach jakościowych pojawiła się kwestia braku umiejętności lub też nawet chęci samorządowców do słuchania przedsiębiorców. Oznacza to, że po żadnej ze stron nie ma odpowiedniego poziomu wiedzy o oczekiwaniach, możliwościach i obecnych działaniach pozostałych stron. Bariery tego typu można próbować zmienić za pomocą wypracowania oficjalnego stanowiska (polityki publicznej) wobec rozwoju przedsiębiorczości oraz odpowiednio przygotowanego cyklu szkoleń/ warsztatów dla urzędników obsługujących przedsiębiorców. str. 14

15 3. Analiza SWOT 4 Analiza SWOT obszaru gospodarczego dla powiatu mińskiego Mocne strony Słabe strony 1. funkcjonowanie znaczących podmiotów 1. niski poziom innowacyjności gospodarczych 2. niski poziom gazyfikacji obszaru powiatu 2. rozwój gospodarki wodno-ściekowej 3. polaryzacja przestrzenna 3. wspieranie przedsiębiorczości dostępnymi 4. słaba promocja regionu środkami 5. prawie zupełny brak autopromocji gmin 4. upowszechnianie e-usług 6. niewielka ilość terenów rozwojowych 5. dobry stan infrastruktury technicznej 7. brak terenów pod nowe inwestycje 6. znaczna liczba MŚP 8. niska aktywność społeczna mieszkańców 7. dobra kondycja zakładów rzemieślniczych i 9. niezbyt wysokie kompetencje partycypacyjne JST, usługowych trzeciego sektora i przedsiębiorców 8. obecność przemysłu 10. brak stałej współpracy zagranicznej w sferze 9. dobra komunikacja autobusowa gospodarczej 10. udział w projekcie Przygotowanie modelowego 11. brak instytucji wspomagających rozwój programu rozwoju przedsiębiorczości w powiecie przedsiębiorczości mińskim Szanse Zagrożenia 1. rozwój działań innowacyjnych w zakresie partnerstwa samorząd mieszkańcy -przedsiębiorcy 2. rozwój klastrów i współpracy B+R 3. rozwój nowoczesnych technologii 4. podwyższenie jakości infrastruktury drogowej 5. modernizacja linii kolejowych 6. wzrost wykształcenia mieszkańców 7. rozwój kształcenia zawodowego i praktycznego 8. stworzenie inkubatora przedsiębiorczości, w szczególności wspieranie lokalnych (gminnych) inkubatorów przedsiębiorczości 9. wzmocnienie funkcji gospodarczych powiatu 10. dobre praktyki komunikacyjne, partycypacja i dialog pomiędzy grupami interesów, tworzenie banków informacji 11. przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych 12. ograniczenie barier administracyjnych 13. wsparcie dla firm inwestujących w nowe miejsca pracy 14. wspieranie zagranicznych misji gospodarczych 15. rozwój instrumentów finansowych, które wspierają przedsiębiorców 16. zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich 17. pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców. 18. rozbudowa infrastruktury gazowej 19. skuteczne pozyskiwanie funduszy europejskich 1. nieskuteczność prowadzonej polityki wspierającej przedsiębiorczość 2. pogorszenie się warunków prowadzenia działalności 3. niestabilność przepisów podatkowych 4. zła koniunktura gospodarcza 5. wykluczenie społeczne osób bezrobotnych 6. ucieczka wykształconych młodych ludzi 7. nieumiejętne wykorzystanie środków unijnych 8. zatrzymanie inwestycji drogowych 9. tworzenie barier administracyjnych 10. brak wsparcia dla MŚP 4 Niniejsza analiza SWOT została opracowana przez A. Frankowiak, E.Leszczyńską i pochodzi z przygotowanego na rzecz projektu opracowania A. Frankowiak, E.Leszczyńska, Diagnoza gospodarcza i otoczenia zewnętrznego dla powiatu mińskiego s. 84 i 85. str. 15

16 4. Cele lokalnego programu rozwoju przedsiębiorczości 4.1. Cele strategiczne Na podstawie dokonanej diagnozy, analizy SWOT, przeprowadzonych konsultacji oraz zapisów w lokalnych dokumentach planistycznych, wyznaczamy następujące cele strategii: Cel strategiczny 1: Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości Cel strategiczny 2: Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz przedsiębiorczości przedsiębiorców Cel szczegółowy 4. Wsparcie powstawania nowych przedsiębiorstw Cel strategiczny 2: Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz przedsiębiorczości str. 16

17 4.2. Cele szczegółowe i zadania Cel strategiczny 1: Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości Cel szczegółowy 1. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Zadanie 1.1 Uaktualnienie Bazy Terenów Inwestycyjnych na stronie COiE, dotyczącej wolnych terenów inwestycyjnych na stronach powiatu / gmin Brak klarownej i łatwo dostępnej informacji na temat wolnych terenów inwestycyjnych dla inwestorów Powinna zostać uaktualniona ogólnodostępna Baza Terenów Inwestycyjnych zawarta na stronie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Liczba zgłoszonych nowych terenów inwestycyjnych Bezkosztowo Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa COiE Dane Starostwa / Urzędów Gmin oraz ze stron internetowych Zadanie 1.2 Uaktualnienie stron internetowych gmin o informacje przydatne dla inwestorów Serwisy internetowe gmin w wielu przypadkach nie zawierają informacji przydatnych z punktu widzenia przedsiębiorców i inwestorów, a także nie promują gmin 5 ; część zawiera nieaktywne linki 6 ; brak informacji o Przygotowanie przez gminy właściwych informacji Liczba dołączonych do stron gmin zakładek dotyczących promocji, informacji dla inwestorów, linków do programów UE Środki własne gmin/ powiatu 5 A. Frankowiak, E. Leszczyńska, Diagnoza gospodarcza i otoczenia zewnętrznego dla powiatu mińskiego, s Ibidem, s. 185 i 188. str. 17

18 nowych funduszach strukturalnych (m.in. na stronie powiatu) 7 Właściwe jednostki Urzędów Gmin odpowiadające za aktualność stron internetowych W roli dostarczycieli informacji: pozarządowe, przedsiębiorcy Dane Starostwa / Urzędów Gmin oraz ze stron internetowych Zadanie 1.3 Rozwój inwestycji wspomagających przedsiębiorczość (uzbrojenie terenów, doprowadzenie infrastruktury) Jedną z kluczowych barier dla inwestorów zewnętrznych w inwestowaniu na terenie powiatu jest brak wolnych terenów inwestycyjnych Zwiększenie terenów inwestycyjnych przygotowanych prowadzenia działalności gospodarczej liczby do Powierzchnia nowo uzbrojonych terenów należących do gmin powiatu Środki własne gmin/ powiatu RPO WM Wydział Finansowy oraz Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa / Właściwe jednostki Urzędów Gmin mające w zakresie zadań planowanie przestrzenne Inwestorzy, wykonawcy Dane Urzędów Gmin 7 Ibidem, s str. 18

19 Zadanie 1.4 Poszerzenie obszaru obowiązywania planów zagospodarowania przestrzennego na terenie powiatu Zdiagnozowanym problemem na terenie gmin jest brak lub niekompletny obszar objęty planami zagospodarowania przestrzennego Cały powiat miński objęty planami zagospodarowania terenu Liczba przyjętych planów zagospodarowania przestrzennego / powierzchnia objęta planami zagospodarowania przestrzennego Środki własne gmin/ powiatu Właściwe jednostki Urzędów Gmin mające w zakresie zadań planowanie przestrzenne Dane Urzędów Gmin / powiatu Zadanie 1.5 Udział jako uczestnik lub partner w projektach podnoszących kompetencje pracowników powiatu i gmin uczestniczących w procesach inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Podniesienie kompetencji pracowników uczestniczących w procesach inwestycyjnobudowlanych i planowania przestrzennego pozwoli na przyśpieszenie działań w tych obszarach - Udział w projektach PO WER zainteresowanie pracowników gmin i powiatu udziałem w szkoleniu Liczba przeszkolonych urzędników PO WER str. 19

20 Właściwe jednostki Urzędów Gmin i Powiatu mające w zakresie zadań planowanie przestrzenne, specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Urzędy Gmin i Starostwo Powiatowe Zadanie 1.6 Kontynuacja działań modernizujących infrastrukturę gmin i powiatu Analiza SWOT 8 wskazuje wśród słabych stron niski poziom gazyfikacji, zaś wśród szans podwyższenie jakości infrastruktury drogowej. Dlatego konieczna jest kontynuacja działań gmin i powiatu (m.in. sieć zasilająca) na rzecz rozwoju infrastruktury, która poprawi warunki prowadzenia przedsiębiorczości - Kontynuacja rozpoczętych inwestycji - opracowanie dokumentacji dla nowych inwestycji - aplikowanie o dofinansowanie -Liczba kontynuowanych inwestycji -liczba nowych inwestycji - Środki własne powiatu/ gmin - RPO WM PO IŚ Wydział Inwestycji Starostwa, jednostki inwestycyjne Urzędów Gmin, specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Organizacje pozarządowe, Lokalna Rada Gospodarcza konsultacje Dane Starostwa i Urzędów Gmin 8 A. Frankowiak, E. Leszczyńska, Diagnoza gospodarcza i otoczenia zewnętrznego dla powiatu mińskiego, s. 82 i 83. str. 20

Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/105/15 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 28 października 2015 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/105/15 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 9224 UCHWAŁA X/105/15 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNE. Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie

WYNIKI OGÓLNE. Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie Stan na dzień, 28 marca 204 r. WYNIKI OGÓLNE Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie ankietyzacja przeprowadzona wśród przedsiębiorstw z Konina w marcu 204 r. przez Wydział Działalności Gospodarczej i

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departament Gospodarki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020)

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) Samorządowa jednostka organizacyjna Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) ZAŁOŻENIA INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA Ocena procesów zachodzących na obszarze Euroregionu Negatywne zmiany demograficzne; Spadek liczby mieszkańców;

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urząd Miasta Tychy Tychy,

Bardziej szczegółowo

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa dr hab. Dariusz Tworzydło Uniwersytet Warszawski, Exacto sp. z o.o. Badanie ilościowe pn. Diagnoza dla Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Lider Projektu Powiat Chojnicki

Lider Projektu Powiat Chojnicki Lider Projektu Powiat Chojnicki Starostwo Powiatowe w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56 89-600 Chojnice tel. 52 396 65 00 e-mail: starostwo@powiat.chojnice.pl Partnerzy Projektu Gmina Brusy Gmina Chojnice

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Brąchnówko, 09.11.2015 RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W kwietniu 2015 roku na stronie internetowej ( www.lgd.ziemiagotyku.com) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza www.ris.mazovia.pl Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wspólnie na rzecz rozwoju

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wspólnie na rzecz rozwoju Krótkie opracowanie podsumowujące dotychczasową współpracę JST z NGO w powiecie leskim w trzech obszarach: 1. Polityka społeczna oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 2. Edukacja i wychowanie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Projekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Zarządzania Innowacjami i

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH

ORGANIZATOR POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH ORGANIZATOR POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH KOZIENICKIE CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU Grupa 1 Lider grupy Pan Edmund Kordas DIAGNOZA PROBLEMU Problemy: Brak ośrodków wspierania biznesu Brak dostępu do

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r.

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Współpraca władz lokalnych z przedsiębiorcami poprzez instytucje

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT dla rozwoju AKO

Strategia ZIT dla rozwoju AKO Strategia ZIT dla rozwoju AKO Konferencja 21 lipca 2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wizja, cel główny Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI 1 Katowice, maj 2005 r. wersja 6.1 POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI Lp. Instrument wsparcia Podmiot odpowiedzialny Funkcjonowanie 1. Instrumenty organizacyjne 1.1 1.2 1.3 1.4 Jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Czym jest strategia? Strategia jest to kierunek i zakres działania,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Głównym zadaniem i celem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju województwa śląskiego, a także zwiększenie napływu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r.

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r. Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną Poznań, 29 września 2014 r. Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowe uczestników WTZ Czas trwania: VI

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo