Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych"

Transkrypt

1 Coronis Fusion Instrukcja dla poczatkujacych

2 2 (Tę stronę celowo pozostawiono puste.)

3 Prawa autorskie Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument ani żadna jego część nie mogą być odtwarzane ani kopiowane w żadnej formie ani przy użyciu żadnych środków graficznych, elektronicznych czy mechanicznych, łącznie z powielaniem, przepisywaniem, zapisem informacji i wykorzystaniem systemów pozyskiwania danych bez pisemnej zgody firmy Barco Barco N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyłączenie odpowiedzialności Choć dochowano wszelkich starań, aby zapewnić poprawność techniczną niniejszego dokumentu, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy. Naszym celem jest zapewnienie jak najbardziej poprawnej i użytecznej dokumentacji; w przypadku znalezienia błędów prosimy o kontakt. Produkty oprogramowania Barco stanowią własność firmy Barco. Są one rozprowadzane wraz z gwarancją ochrony praw autorskich dla Barco N.V. lub Barco, Inc., do wykorzystania wyłącznie w zgodzie z określonymi warunkami i na podstawie umowy licencyjnej pomiędzy Barco N.V. lub Barco, Inc. a licencjobiorcą. Jakiekolwiek inne korzystanie, kopiowanie lub publikowanie produktów oprogramowania firmy Barco jest zabronione. Specyfikacje produktów firmy Barco mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Znaki towarowe Wszystkie znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. 3

4 Spis treści Spis treści Wstep... 5 Wazne informacje... 6 Informacja na temat oznaczenia CE... 8 Ochrona srodowiska... 9 Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa Wyjasnienie uzywanych symboli Zalecenia odnosnie do wykorzystywania systemu monitorów Instalacja karty graficznej Instalacja karty graficznej Co to jest karta graficzna? Instalacja karty graficznej firmy Barco Instalacja monitora Srodki bezpieczenstwa przy instalacji Czesci, elementy sterowania i podlaczenia monitora Wskaznik LED Elementy sterowania monitora Widok z tylu Podlaczenia Podlaczanie kabli sygnalowych Montaz ramienia do monitora Vesa Instrukcje czyszczenia Srodki ostroznosci Panel przedni Obudowa Instalacja oprogramowania Instalacja sterownika i oprogramowania

5 Spis treści Warunki wstępne dotyczące instalacji sterowników i oprogramowania Instalowanie sterowników i oprogramowania BARCO MXRT Gdzie mozna znalezc bardziej szczególowe informacje Rozwiazywanie problemów Wskazówki ogólne Konfiguracja Windows Ustawianie rozdzielczości BARCO CORONIS FUSION Monitora Ustawianie trybów kolorów i palety Konfiguracja pulpitu Windows Dane techniczne Oswiadczenie gwarancyjne

6 Spis treści (Tę stronę celowo pozostawiono puste.) 6

7 Wstep Wstep 7

8 Wazne informacje Wazne informacje Informacja na temat zgodności z wymogami FCC (monitor) To urządzenie jest zgodne z częścią 15 norm Federalnej Komisji Łączności (FCC). Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane działanie. Uwaga: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i odpowiada normom klasy B dla urządzeń cyfrowych, stosownie do części 15 przepisów FCC. Celem tych ograniczeń jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przed takimi zakłóceniami w miejscach zamieszkanych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może wypromieniowywać fale o częstotliwości radiowej oraz, jeśli nie zostanie zainstalowane poprawnie lub jest użytkowane niezgodnie z instrukcją producenta, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że wymienione wyżej zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeżeli urządzenie oddziałuje w sposób niepożądany na odbiornik radiowy lub telewizyjny, co można ustalić wyłączając i włączając urządzenie, zachęcamy użytkowników, aby spróbowali skorygować to oddziaływanie, stosując jeden lub kilka z wymienionych sposobów: Zmień kierunek ustawienia lub miejsce ustawienia anteny odbiorczej. Zwiększ odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. Podłącz urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. Skonsultuj się ze sprzedawcą lub specjalistą w dziedzinie sprzętu RTV w celu uzyskania pomocy. 8

9 Wazne informacje Canadian notice This ISM device complies with Canadian ICES-001. Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 du Canada. 9

10 Informacja na temat oznaczenia CE Informacja na temat oznaczenia CE Deklaracja zgodności, według artykułu 10(1) dyrektywy WE Ten produkt został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z istotnymi wymogami dyrektyw 89/336/EWG oraz MDD 93/42/ EWG (produkt klasy IIb); w odniesieniu do tego produktu zastosowano procedury załącznika II w celu oznaczenia go etykietą CE. 10

11 Ochrona srodowiska Ochrona srodowiska Usuwanie zużytych urządzeń Ten produkt składa się z urządzeń, które mogą zawierać rtęć. Rtęć musi być poddawana recyklingowi albo utylizowana zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi, stanowymi lub krajowymi. (W tym systemie rtęć zawierają lampki podświetlenia w monitorze.) Wyprodukowanie tego urządzenia wymagało pozyskania i użycia zasobów naturalnych. Może ono zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia i środowiska naturalnego. W celu uniknięcia rozprzestrzenienia tych substancji w środowisku naturalnym oraz ograniczenia wpływu na zasoby naturalne zachęcamy do skorzystania z odpowiednich systemów zwrotu zużytych urządzeń. W ramach tych systemów większość materiałów składających się na zużyte urządzenie zostanie we właściwy sposób wykorzystana ponownie albo poddana recyklingowi. Do skorzystania z tych systemów zachęca symbol przekreślonego kosza na śmieci. Więcej informacji na temat systemów zbierania, ponownego wykorzystania albo recyklingu można uzyskać u lokalnych władz zajmujących się administrowaniem odpadami. Bardziej szczegółowe informacje na temat wpływu naszych produktów na środowisko naturalne można również uzyskać w naszej firmie. 11

12 Ochrona srodowiska Informacja na temat zgodności z chińskimi wymogami ROHS Tabela z wykazem toksycznych i niebezpiecznych substancji/ elementów oraz ich zawartości, zgodnie z wymaganiami chińskich metod zarządzania w zakresie kontrolowania zanieczyszczeń związanych z elektronicznymi urządzeniami informacyjnymi Toksyczne lub niebezpieczne substancje i elementy Nazwa części Pb Hg Cd Cr6+ PBB PBDE Części metalowe O O O O O O Części plastikowe O O O O O O PCB lub PCBA O O O O O O Panel LCD X X O O O O Zasilacz/adapter X O O O O O Przewód zasilający X O O O O O Złącza i przewody O O O O O O O: Wskazuje, że poziom zawartości danej substancji toksycznej lub niebezpiecznej we wszystkich materiałach homogenicznych użytych w danej części jest niższy, niż wynosi wymóg SJ/T X: Wskazuje, że poziom zawartości danej substancji toksycznej lub niebezpiecznej w przynajmniej jednym z materiałów homogenicznych użytych w danej części jest wyższy, niż wynosi wymóg SJ/T 中 国 大 陆 RoHS 根 据 中 国 大 陆 电 子 信 息 产 品 污 染 控 制 管 理 办 法 ( 也 称 为 中 国 大 陆 RoHS), 以 下 部 份 列 出 了 本 产 品 中 可 能 包 含 的 有 毒 有 害 物 质 或 元 素 的 名 称 和 含 量 本 表 适 用 的 产 品 液 晶 显 示 器 有 毒 有 害 物 质 或 元 素 12

13 Ochrona srodowiska Monitor LCD 铅 (Pb) 汞 (Hg) 镉 (Cd) 六 价 铬 (Cr6+) 多 溴 联 苯 (PBB) 多 溴 二 苯 醚 (PBDE) 金 属 机 构 件 O O O O O O 塑 料 机 构 件 O O O O O O 电 路 板 组 件 * O O O O O O 液 晶 面 板 X X O O O O 电 源 模 块 / 适 配 器 X O O O O O 电 源 线 X O O O O O 外 部 信 号 连 接 线 O O O O O O *: 电 路 板 组 件 包 括 印 刷 电 路 板 及 其 构 成 的 零 部 件, 如 电 阻 电 容 集 成 电 路 连 接 器 等 : 表 示 该 有 毒 有 害 物 质 在 该 部 件 所 有 均 质 材 料 中 的 含 量 均 在 电 子 信 息 产 品 中 有 毒 有 害 物 质 的 限 量 要 求 标 准 规 定 的 限 量 要 求 以 下 : 表 示 该 有 毒 有 害 物 质 至 少 在 该 部 件 的 某 一 均 质 材 料 中 的 含 量 超 出 电 子 信 息 产 品 中 有 毒 有 害 物 质 的 限 量 要 求 标 准 规 定 的 限 量 要 求 ; 但 是 上 表 中 打 的 部 件, 其 含 量 超 出 是 因 为 目 前 业 界 还 没 有 成 熟 的 可 替 代 的 技 术 13

14 Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa Zalecenia ogólne Przed uruchomieniem monitora przeczytaj instrukcję bezpieczeństwa i instrukcję obsługi. Zachowaj instrukcje bezpieczeństwa i obsługi, aby móc z nich później korzystać. Stosuj się do wszelkich ostrzeżeń pojawiających się na monitorze i w instrukcji obsługi. Przestrzegaj instrukcji przy użytkowaniu i eksploatacji. Porażenie prądem elektrycznym Rodzaj zabezpieczenia (elektrycznego): Monitor z zewnętrznym zasilaczem: urządzenie klasy I Stopień bezpieczeństwa (mieszanina łatwopalnych środków znieczulających): Urządzenie nie może być użytkowane w sąsiedztwie mieszaniny łatwopalnych środków znieczulających z tlenem lub tlenkiem dwuazotu. 14

15 Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa Urządzenie nie może być wykorzystywane do sprawowania opieki na pacjentem. Urządzenie jest przede wszystkim przeznaczone do użytkowania w placówce opieki zdrowotnej w miejscach, gdzie kontakt z pacjentem jest mało prawdopodobny. Power connection - display with external power supply Power requirements: The display must be powered using the delivered medical approved 24 VDC SELV power supply. The medical approved DC power supply must be powered by the AC mains voltage. Przewody zasilające: Użyj odłączanego przewodu zasilającego zgodnego z UL, 3-żyłowego, typu SJ lub odpowiednika, min. 18 AWG, o napięciu znamionowym min. 300 V, z dołączoną konfiguracją typu szpitalnej wtyczki 5-15P dla napięcia zasilania 120V, lub 6-15P dla napięcia zasilania 240V. Nie przeciążaj gniazdek ściennych ani przedłużaczy, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Zabezpieczenie przewodów zasilających: przewody zasilające powinny być tak poprowadzone, aby nie chodzono po nich ani aby nie zostały dociśnięte przez rzeczy położone na nich lub w poprzek nich; należy poświęcić szczególną uwagę miejscom przy wtyczkach i gniazdkach. Woda i wilgoć Nie wolno narażać monitora na działanie deszczu lub wilgoci. Nie wolno używać monitora w pobliżu wody np. wanny, zlewu, basenu, zlewu kuchennego, balii lub w wilgotnej piwnicy. 15

16 Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa Wentylacja Nie wolno przykrywać ani blokować otworów wentylacyjnych w obudowie zestawu. Podczas montażu monitora w szafie lub innym zamkniętym miejscu należy zwrócić uwagę na zachowanie niezbędnej odległości pomiędzy monitorem a ściankami szafki. Montaż Połóż monitor na płaskiej, solidnej i nieruchomej powierzchni, która może wytrzymać wagę co najmniej 3 monitorów. Przy korzystaniu z niestabilnego wózka lub pulpitu monitor może spaść i spowodować poważne obrażenia u dzieci lub dorosłych, a także poważne uszkodzenie sprzętu. Więcej ostrzeżeń znajduje się w rozdziale Instalacja. Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami: CE0120 (MDD 93/42/EEC produkt klasy IIb), IEC , UL , CAN/CSA C22.2 No M90 (c-ul), CCC GB (IEC ). Odstępstwa w krajach skandynawskich dla Cl : Finlandia: Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan Norwegia: Apparatet m tilkoples jordet stikkontakt Szwecja: Apparaten skall anslutas till jordat uttag. 16

17 Wyjasnienie uzywanych symboli Wyjasnienie uzywanych symboli Symbole na monitorze i/lub zasilaczu Na monitorze lub zasilaczu można znaleźć następujące symbole (lista niewyczerpująca): Wskazuje zgodność z istotnymi wymogami dyrektywy 93/42/EWG Wskazuje zgodność z zzęścią 15 zasad FCC (klasa A lub klasa B) lub Wskazuje, że monitor został zatwierdzony zgodnie z przepisami UL lub Wskazuje, że monitor został zatwierdzony zgodnie z przepisami c-ul Wskazuje, że monitor został zatwierdzony zgodnie z przepisami DEMKO Wskazuje, że monitor został zatwierdzony zgodnie z przepisami CCC Wskazuje lokalizację złączy USB na monitorze Wskazuje datę produkcji Wskazuje limity temperatury, w ramach których monitor pracuje zgodnie ze specyfikacją 17

18 Wyjasnienie uzywanych symboli Wskazuje numer seryjny monitora Sprawdzić w instrukcji obsługi Wskazuje, że aparat nie może być wyrzucany do śmieci, ale musi zostać poddany recyklingowi, zgodnie z europejską dyrektywą WEEE (Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych) Symbole używane w instrukcji: Ostrzeżenie: ryzyko obrażeń ciała Ważna informacja bądź wskazówka Wskazówka, podpowiedź Uwaga: ryzyko uszkodzenia produktu Uwaga Dodatkowa informacja 18

19 Zalecenia odnosnie do wykorzystywania systemu monitorów Zalecenia odnosnie do wykorzystywania systemu monitorów 1. Optymalizacja żywotności monitora Poprzez włączenie systemu zarządzania energią monitora (Display Power Management System DPMS) (w menu Ustawienia monitora) można zoptymalizować jego żywotność dzięki automatycznemu wyłączaniu podświetlenia, gdy monitor nie jest używany przez określony czas. Domyślnie system DPMS jest włączony na monitorze, ale musi zostać również aktywowany na stanowisku roboczym. Należy w tym celu wejść do Właściwości opcji zasilania na panelu sterowania. Barco zaleca, aby system DPMS aktywował się po 20 minutach bezczynności. 2. Używanie wygaszacza ekranu w celu uniknięcia wypalenia obrazu Przedłużające się wyświetlanie na ekranie LCD tej samej zawartości może skutkować wypaleniem obrazu na ekranie. Można tego zjawiska uniknąć całkowicie albo w znaczący sposób ograniczyć jego oddziaływanie, wykorzystując wygaszacz ekranu. Wygaszacz ekranu można aktywować w oknie Właściwości monitora stanowiska roboczego. Barco zaleca, aby wygaszacz ekranu aktywował się po 5 minutach bezczynności. Na wygaszaczu ekranu powinny być wyświetlane ruchome obiekty. Aby zapobiec wypalaniu statycznych elementów obrazu podczas pracy nad tym samym obrazem lub nad aplikacją ze statycznymi elementami obrazu nieprzerwanie przez kilka godzin (wówczas wygaszacz ekranu nie aktywuje się), należy regularnie zmieniać obraz. 19

20 Zalecenia odnosnie do wykorzystywania systemu monitorów 3. Rozumienie technologii pikselowej Monitory LCD działają na podstawie technologii pikselowej. W tolerancjach produkcyjnych wyświetlaczy LCD mieści się pewna ilość pikseli, które albo pozostają zawsze ciemne, albo stale się świecą, co nie wpływa na parametry diagnostyczne produktu. W celu zapewnienia najwyższej jakości swoich produktów firma Barco stosuje bardzo restrykcyjne kryteria selekcji paneli LCD. Więcej informacji na temat technologii LCD oraz wadliwych pikseli można znaleźć w specjalnej broszurze, dostępnej pod adresem 4. Zwiększenie komfortu użytkownika Każdy wielogłowicowy system wyświetlacza Barco jest dopasowany kolorystycznie zgodnie z najwyższymi specyfikacjami stosowanymi na rynku. Firma Barco zaleca, aby monitory dopasowane kolorystycznie pracowały zawsze razem. Ważne jest ponadto, aby używać wszystkich monitorów w konfiguracji wielogłowicowej z takimi samymi ustawieniami, aby utrzymać dopasowanie kolorów przez cały okres eksploatacji systemu. 5. Maksymalizowanie korzyści wynikających z zapewnienia jakości W ramach systemu MediCal QAWeb oferowane jest na wysokim poziomie wsparcie online zapewnienia jakości, gwarantujące maksymalne bezpieczeństwo diagnostyczne i minimalizujące czas przestojów. Pod adresem można się dowiedzieć więcej na ten temat, a także zarejestrować do bezpłatnego poziomu podstawowego MediCal QAWeb. 20

21 Instalacja karty graficznej Instalacja karty graficznej 21

22 Instalacja karty graficznej Instalacja karty graficznej Co to jest karta graficzna? Monitor medyczny Barco jest kompatybilny z wieloma kartami graficznymi pochodzącymi od firmy Barco albo od innych producentów. W zależności od zamówienia złożonego przez klienta monitor może być dostarczony z kartą graficzną albo bez karty graficznej. Broszura Barco medical display overview, dostępna pod adresem (sekcja Downloads), zawiera wyczerpujący przegląd kompatybilności monitorów Barco i kart graficznych Barco. Jeżeli wykorzystywana jest karta graficzna firmy Barco, należy się stosować do instrukcji podanych w tym rozdziale. Jeżeli wykorzystywana jest karta graficzna innego producenta, należy się stosować do instrukcji podanych w odpowiedniej dokumentacji. Instalacja karty graficznej firmy Barco W tym rozdziale opisano fizyczną instalację karty graficznej Barco dla systemu wyświetlania. UWAGA Przy przenoszeniu i instalacji karty graficznej należy korzystać z zacisku uziemiającego z przewodem w osłonie. Ładunki elektrostatyczne mogą uszkodzić kartę graficzną. Informacje ogólne Przed zainstalowaniem monitora kontroler(-y) dla BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie w komputerze należy poświęcić kilka 22

23 Instalacja karty graficznej minut na zapoznanie się z kartą(-ami) graficzną(-ymi) oraz gniazdami PCIe lub PCI w komputerze. Rodzaje kart graficznych dla systemów wyświetlania Barco Dla systemu wyświetlania dostępne są następujące modele kart graficznych Barco. Należy sprawdzić, który model został dostarczony z systemem, a następnie zastosować się do odpowiednich instrukcji: Model płyty Przełącznik VGA Zgodność z gniazdem PCIe/ PCI Barco MXRT 1150 Nie x1*, x8, x16 Barco MXRT 2100 Nie x16 Barco MXRT 2150 Nie x16 Barco MXRT 5100 Nie x16 Barco MXRT 5200 Nie x16 Barco MXRT 7100 Nie x16 Barco MXRT 7200 Nie x16 * Zalecane gniazdo PCIe Uwaga: Płyt x1 i x8 można używać z gniazdami x16 i x8. Którego gniazda PCI/PCIe należy użyć W tabeli na poprzedniej stronie wymieniono różne modele kart graficznych dostępne dla BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie oraz gniazda PCI/PCIe zalecane do stosowania w celu 23

24 Instalacja karty graficznej zagwarantowania optymalnego działania. Na rysunku 1 pokazano różne typy gniazd PCIe, które można stosować. gniazdo x16 gniazdo x1 gniazdo x8 Rysunek 1: Przykłady gniazd PCIe Na rysunku Figure 2 pokazano dwa różne typy gniazd PCI, które można stosować. Rysunek 2: Przykłady gniazd PCI Procedura instalacji Poniższe instrukcje zawierają opis instalacji krok po kroku monitora kontroler(-y) dla BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie. UWAGA Przy przenoszeniu i instalacji karty graficznej należy korzystać z zacisku uziemiającego z przewodem w osłonie. Ładunki elektrostatyczne mogą uszkodzić kartę graficzną. 1. Jeżeli poprzednia karta graficzna nie będzie już używana, należy odinstalować sterowniki i oprogramowanie tej karty, o ile nie zostało to zrobione wcześniej. 2. Wyłącz komputer, monitor(-y) i inne urządzenia peryferyjne. 24

25 Instalacja karty graficznej 3. Odłącz przewód zasilający komputera oraz wszystkie przewody podłączone z tyłu komputera. UWAGA Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia płyty głównej, po odłączeniu przewodu zasilającego odczekać około 20 sekund przed odłączeniem urządzeń peryferyjnych albo usunięciem elementu z płyty głównej. 4. Zdejmij obudowę komputera. W razie potrzeby posłuż się instrukcją obsługi komputera. 5. W razie potrzeby odkręć i wymontuj starą(-e) kartę(-y) graficzną(-e) z komputera. Uwaga: Jeżeli wykorzystywana jest płyta główna ze zintegrowanym rozwiązaniem grafiki, które nie będzie używane jako część ustawień w przypadku korzystania z kilku monitorów, należy je wyłączyć albo w ustawieniach BIOS-u komputera, albo za pomocą menadżera urządzeń Windows. 6. Zlokalizuj odpowiednie gniazdo i w razie potrzeby zdemontuj metalową(-e) płytkę(-i) osłonową(-e). 7. Ustaw monitora kontroler(-y) dla BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie nad gniazdem(-ami) i wcisnąć, aż karta(- y) zostanie(-ą) mocno osadzona(-e). Uwaga: Następny krok dotyczy wyłącznie modeli MXRT 5100, MXRT 7100 oraz MXRT Podłącz przewód(-ody) zasilający(-e) do 6-stykowego złącza(-y) zasilania na karcie graficznej. Upewnij się, że przewody nie wchodzą w kolizję z żadnym elementem wewnątrz komputera (na przykład z wentylatorem). 25

26 Instalacja karty graficznej 6-stykowy przewód zasilający karty graficznej Rysunek 3: Podłączenie zasilania do kart MXRT 5100 oraz stykowy przewód zasilający karty graficznej podłączyć jak pokazano Rysunek 4: Podłączenie zasilania do karty MXRT Dokręć albo pewnie zamocuj kartę graficzną. Załóż na powrót i zamocuj obudowę komputera. 10. Podłącz BARCO CORONIS FUSION Monitora(-ów) do monitora kontroler(-y) dla BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie za pomocą dostarczonych przewodów. Przed włączeniem 26

27 Instalacja karty graficznej systemu upewnij się, czy wszystkie przewody są dobrze podłączone. Rysunek 5 7 typy możliwych podłączeń: Uwaga: Szczegółowy opis instalacji monitora i podł?czania sygnału podano w rozdziale Instalacja monitora on page 31. Rysunek 5: Panel IO- Barco MXRT 1150 oraz Barco MXRT 2150 Podłączenie S-Video Ta opcja nie jest obsługiwana przez Barco. Złącze DMS-59 zapewnia podłączenia wyjściowe DVI-I/głowica 1 i głowica 2 poprzez dostarczony rozdzielacz przewodowy Y. Rysunek 6: Panel IO- Barco MXRT 2100 oraz Barco MXRT 5200 Głowica 2 podłączenie DVI-I Głowica 1 podłączenie DVI-I 27

28 Instalacja karty graficznej Rysunek 7: Panel IO- Barco MXRT 5100, Barco MXRT 7100 oraz Barco MXRT 7200 Głowica 1 podłączenie DVI-I Podłączenie stereo Ta opcja nie jest obsługiwana przez Barco. Głowica 2 podłączenie DVI-I 11. Podłącz wszystkie odłączone wcześniej przewody i przewód zasilający komputera. 12. Włącz monitor(-y), a następnie włącz komputer. OSTRZEŻENIE Monitor(-y) należy włączać przed włączeniem komputera. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować uszkodzenie monitora(-ów). Jeżeli karta graficzna została prawidłowo zainstalowana, po procesie logowania zostaną wyświetlone komunikaty powitalne Windows. Uwaga: Monitor(-y) Barco będą pracować w podstawowym trybie wideo i z domyślną częstotliwością odświeżania. Na tym etapie instalacji nie są dostępne wyższe rozdzielczości i częstotliwości odświeżania, na przykład 1536x2048, 60Hz. Po zainstalowaniu sterowników i oprogramowania BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie oprogramowanie Plug 28

29 Instalacja karty graficznej and Play monitora Barco powinno automatycznie ustawić rozdzielczość monitorów. 13. Zainstaluj sterowniki, oprogramowanie QAWeb i dokumentację dla BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w części Instalacja sterowników i oprogramowania tego podręcznika. 29

30 Instalacja karty graficznej (Tę stronę celowo pozostawiono puste.) 30

31 Instalacja monitora Instalacja monitora 31

32 Srodki bezpieczenstwa przy instalacji Srodki bezpieczenstwa przy instalacji Środki ostrożności Zachować oryginalne opakowanie. Zostało ono zaprojektowane specjalnie dla tego monitora i stanowi idealne zabezpieczenie na czas transportu. Unikać odbijania się światła od płaskiego panelu LCD, aby zmniejszyć zmęczenie oczu. Upewnić się, że powierzchnia, stojak, ramię lub wysięgnik, na których zainstalowany jest monitor, mają wystarczającą nośność. Przechowywać monitor z dala od źródeł ciepła i zadbać o odpowiednią wentylację w jego otoczeniu. Chronić monitor przed bezpośrednim światłem słonecznym. Aby uniknąć trwałego uszkodzenia monitora, nie zeskrobywać zanieczyszczeń z panelu LCD ani nie naciskać go. 32

33 Czesci, elementy sterowania i podlaczenia monitora Czesci, elementy sterowania i podlaczenia monitora Wskaznik LED Kolor diody LED wskazuje stan zasilania monitora: Zielony Pomarańcz owy Wyłączona Monitor jest włączony (po włączeniu funkcji w menu OSD). Monitor pracuje w trybie oczekiwania, pozwalającym zaoszczędzić energię. Monitor jest odłączony od zasilania lub działanie diody LED zostało wyłączone w menu OSD. Uwaga: W przypadku wyłączenia funkcji diody w menu OSD będzie ona świeciła (na zielono), nawet gdy monitor jest włączony, lecz nie dociera do niego sygnał wizyjny. Elementy sterowania monitora Monitor można obsługiwać za pomocą pokrętła znajdującego się pod ramką oraz za pomocą przycisków dotykowych z przodu. Obu narzędzi można używać jednocześnie. Mogą one zostać wyłączone w Settings menu. Przyciski Jeśli menu ekranowe (OSD) nie jest wyświetlane, naciśnięcie dowolnego z przycisków powoduje włączenie podświetlenia panelu na kilka sekund. Wykonanie funkcji przycisku następuje po ponownym naciśnięciu przycisku w czasie, gdy podświetlenie jest aktywne. 33

34 Czesci, elementy sterowania i podlaczenia monitora 1. Przycisk W lewo/w dół Rysunek 8: Przyciski Służy do przechodzenia w dół lub zmniejszania wartości w menu OSD. 2. Przycisk W prawo/do góry Służy do przechodzenia w górę lub zwiększania wartości w menu OSD. 3. Przycisk Enter Służy do wywoływania menu ekranowego (OSD). W menu OSD przycisk ten działa jak klawisz Enter i umożliwia dokonywanie wyborów. 4. Przycisk Stan uśpienia Służy do przełączania monitora w stan uśpienia. 5. Dioda LED zasilania

35 Czesci, elementy sterowania i podlaczenia monitora Pokrętło Pokrętło może być naciskane jak przycisk i obracane. Umożliwia ono przełączenie monitora w stan uśpienia, a także nawigację i zmianę ustawień w menu ekranowym (OSD). Pokrętło znajduje się w dolnej części panelu LCD. 35

36 Czesci, elementy sterowania i podlaczenia monitora Widok z tylu Rysunek 9: Widok z tyłu 1. Pokrywa panelu podłączeniowego. Zdejmij pokrywę, aby uzyskać dostęp do podłączeń sygnału. 2. (Niewidoczny na rysunku) Przycisk do odłączania panelu wyświetlacza od stojaka. Ten przycisk znajduje się z tyłu panelu. Jeżeli panel ma być zamocowany do ramienia VESA, należy odłączyć panel od stojaka. 36

37 Czesci, elementy sterowania i podlaczenia monitora 3. Pokrywa stojaka monitora. W celu starannego ułożenia przewodów podnieś pokrywę w górę i zdejmij ją przed podłączeniem przewodów. Po podłączeniu przewodów załóż na powrót pokrywę w celu ukrycia przewodów. 4. Przycisk zwalniający mechanizm regulacji wysokości monitora. W momencie dostawy mechanizm regulacji wysokości monitora jest zablokowany, aby zapobiec uszkodzeniom monitora podczas transportu. W celu odblokowania mechanizmu i wyregulowania wysokości monitora naciśnij przycisk, naciskając jednocześnie w dół panel wyświetlacza. Następnie powoli puść panel wyświetlacza. Podlaczenia P L Rysunek 10: Podłączenia z tyłu 37

38 Czesci, elementy sterowania i podlaczenia monitora 9 Rysunek 11: Podłączenia z przodu 1. Lewe wejście wideo DVI (cyfrowe). Patrz informacja poniżej. 2. Wejście zasilania prądem stałym 24 V. 3. Złącze odbiorcze USB (do komputera PC). 4. Złącze nadawcze USB. Jeżeli złącze odbiorcze USB monitora jest podłączone do szyny USB komputera PC, można użyć złącza nadawczego USB do podłączenia peryferyjnych urządzeń USB. Obsługiwane są urządzenia USB Wyjście zasilania +5 V DC, 0,25 A dla akcesoriów. 6. Dodatkowe wyjście zasilania +3,3 V DC, 0,25 A. 7. Prawe wejście wideo DVI (cyfrowe). Patrz informacja poniżej. 8. Gniazda dla linki bezpieczeństwa (np. zamek Kensington). 9. Złącza nadawcze USB Jeżeli złącze odbiorcze USB, znajdujące się z tyłu monitora, jest podłączone do szyny USB komputera PC, można użyć złączy nadawczych USB do podłączenia peryferyjnych urządzeń USB. 38

39 Czesci, elementy sterowania i podlaczenia monitora Obsługiwane są urządzenia USB 2.0. Uwaga: Urządzenie Barco Coronis Fusion Monitora jest wyposażone w 2 wejścia wideo. Można podłączyć oba wejścia albo tylko jedno z nich. Gdy wykorzystywane są oba wejścia (DuoView), sygnał z lewego złącza DVI (6) jest pokazywany po lewej stronie ekranu, a sygnał z prawego złącza DVI (7) po prawej. Jeżeli oba sygnały mają być prawidłowo wyświetlane po obu stronach ekranu, ich rozdzielczość nie może przekraczać 1640x2048 pikseli. Jeżeli rozdzielczość jest wyższa, można wybrać wyświetlanie sygnału z jednego wyjścia zamiast z obu wyjść. Uwaga: W przypadku kart graficznych typu plug-and-play (np. monitora kontroler(-y) dla BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie) rozdzielczość wyjściowa karty jest określona w ustawieniu funkcji Preferowane wejście w menu ekranowym (menu Ustawienia). Po zmianie ustawienia trzeba zresetować komputer, aby karta graficzna zmieniła odpowiednio rozdzielczość. 39

40 Podlaczanie kabli sygnalowych Podlaczanie kabli sygnalowych Aby podłączyć przewody sygnałowe do monitora: 1. Rozpakuj monitor i postaw go na stabilnej, płaskiej powierzchni. 2. Upewnij się, że komputer jest wyłączony. 3. Aby uzyskać dostęp do podłączeń, zdejmij pokrywę panelu podłączeniowego (1). Aby zdjąć pokrywę, delikatnie podważ zatrzaski (2) po jednej stronie pokrywy. Następnie podważ zatrzaski po drugiej stronie pokrywy. Na koniec zdejmij pokrywę. 4. Zdejmij pokrywę stojaka monitora (3), przesuwając ją w górę Rysunek 12: Przed podłączeniem przewodów sygnałowych zdejmij pokrywy 5. Podłącz przewody sygnałowe: 40

41 Podlaczanie kabli sygnalowych P L Rysunek 13: Podłączanie przewodów sygnałowych Podłącz głowicę1 karty graficznej do lewego złącza DVI (4) i głowicę2 do prawego złącza DVI (8). (Określenia lewe i prawe odnoszą się do pozycji użytkownika patrzącego na ekran.) Połącz za pomocą przewodu USB złącze nadawcze USB komputera ze złączem odbiorczym USB monitora (6). Podłącz jakiekolwiek urządzenie USB do jednego ze złączy nadawczych USB monitora (7). Podłącz wejście zasilania prądem stałym (5) monitora do zewnętrznego zasilacza prądu stałego. Za pomocą właściwych przewodów zasilających, dołączonych do opakowania, podłącz drugi koniec zewnętrznego zasilacza prądu stałego (9) do uziemionego gniazda. 5 9 Rysunek 14: Zewnętrzny zasilacz prądu stałego 41

42 Podlaczanie kabli sygnalowych 6. Po przeprowadzeniu przewodów załóż na powrót pokrywę stojaka monitora. 7. Włącz monitor. Uwaga: Jeżeli po włączeniu zachodzi potrzeba zmiany rozdzielczości ekranu, można spróbować to zrobić za pomocą panelu sterowania komputera. Jeżeli za pomocą panelu sterowania nie można wybrać żądanej rozdzielczości, należy ją wybrać za pomocą menu ekranowego OSD monitora, używając funkcji Preferowane wejście w menu Ustawienia. Po zmianie tego ustawienia trzeba uruchomić ponownie komputer, aby karta graficzna dostosowała się do nowego ustawienia. Ta funkcja działa tylko w przypadku kart graficznych typu plug-and-play. Jeżeli nie da się wybrać żądanej rozdzielczości, upewnij się, czy opcja Ukryj tryby, których monitor nie może wyświetlać na panelu sterowania, Ustawienia zaawansowane, zakładka Monitor, nie jest wybrana (patrz ilustracja). Rysunek 15: Panel sterowania 42

43 Podlaczanie kabli sygnalowych Zalecane rozdzielczości zgodnie z wyborem w OSD Wybór w OSD Rozdzielczość wideo Windows Liczba podłączo nych głowic Wynik 2x1640x2048 (1) 1640x2048 przy 50 Hz 2 2x1640x2048 (1) 3280x2048 przy 50 Hz (rozszerzony pulpit) 2 1x3280x2048 (1) (3) 3280x2048 przy 35 Hz 1 2x1536x2048 (1) 1536x2048 przy 50 Hz 2 2x1536x2048 (1) 3072x2048 przy 50 Hz (rozszerzony pulpit) 2 2x1640x2016 (2) 1640x2016 przy 50 Hz 2 43

44 Podlaczanie kabli sygnalowych Wybór w OSD Rozdzielczość wideo Windows Liczba podłączo nych głowic Wynik 2x1640x2016 (2) 3280x2016 przy 50 Hz (rozszerzony pulpit) 2 1x3280x2016 (2) (3) 3280x2016 przy 35 Hz 1 2x1536x2016 (2) 1536x2016 przy 50 Hz 2 2x1536x2016 (2) 3072x2016 przy 50 Hz (rozszerzony pulpit) 2 Uwaga: (1): I-Guard jest widoczny w górnej części aktywnego obrazu Uwaga: (2) Górna część aktywnego obrazu jest zasłonięta, przez co i-guard jest niewidoczny 44

45 Podlaczanie kabli sygnalowych Przypadki specjalne Wybór w OSD Rozdzielczość wideo Windows Liczba podłączo nych głowic Wynik 1x3280x2048 (3) 3280x2048 przy 35 Hz 1 1x3280x2016 (3) 3280x2016 przy 35 Hz 1 Uwaga: (3) Niezalecane z powodu bardzo niskiej częstotliwości pionowej 45

46 Montaz ramienia do monitora Vesa Montaz ramienia do monitora Vesa Ważne: Użyj ramienia do monitora zatwierdzonego przez VESA (zgodnie ze standardem VESA 100 mm). Użyj ramienia, które wytrzymuje obciążenie co najmniej 25 kg. Aby przymocować monitor do ramienia: 1. Odłącz monitor od stojaka w następujący sposób: Zdejmij pokrywę stojaka monitora (1), przesuwając ją w górę. Zdejmij plastikową ramkę (2) osłaniającą mocowanie panelu do stojaka. Obróć ją o 45 stopni, aby odsłonić śruby mocujące. Odkręć cztery śruby mocujące panel do stojaka. 46

47 Montaz ramienia do monitora Vesa Przymocuj mocno ramię do panelu za pomocą 4 śrub M4 10 mm. 3. Panel należy zamontować w pozycji poziomej. Pozycja pionowa nie jest obsługiwana. 47

48 Instrukcje czyszczenia Instrukcje czyszczenia Srodki ostroznosci Środki ostrożności Before cleaning, switch the display in stand-by position to prevent the control touch keys from being activated inadvertently by sweeping over the front filter. In stand-by position the touch keys cannot be activated by just sweeping over them. To switch the display on again, you must press the stand-by touch key for a few seconds. Uważaj, aby nie uszkodzić ani nie zarysować przedniej powłoki lub panelu LCD. Zachowaj ostrożność, by nie dotknąć przedniej powłoki pierścionkiem czy inną biżuterią. Nie naciskaj powłoki ani panelu LCD. Nie nanoś i nie rozpylaj cieczy bezpośrednio na powłokę, panel LCD czy obudowę, ponieważ nadmiar cieczy może uszkodzić wewnętrzną elektronikę. Ciecz należy nanosić na szmatkę do czyszczenia. Panel przedni Wykonaj następujące czynności: Przeczyść szklany panel za pomocą gąbki, szmatki lub miękkiej chusteczki, lekko zwilżonej jednym z następujących przetestowanych produktów: Flux Windex Glass Plus Płyn do szyb Bohle Mr. Proper Pril Płyn do szyb Ajax 48

49 Instrukcje czyszczenia Płyn do szyb Sidolin Jeżeli żaden z powyższych produktów nie jest dostępny, użyj czystej wody. NIE używaj: Alkoholu/rozpuszczalnika o stężeniu > 5% Mocnych zasad, mocnych rozpuszczalników Kwasów Detergentów zawierających fluor Detergentów zawierających amoniak Detergentów ze środkami ściernymi Wełny stalowej Gąbek ze środkami ściernymi Ostrzy stalowych Materiałów z nićmi stalowymi Obudowa Wykonaj następujące czynności: Przeczyść obudowę za pomocą miękkiej bawełnianej szmatki, lekko nawilżonej popularnym środkiem do czyszczenia urządzeń medycznych. Powtórz czynność, używając samej wody. Wytrzyj do sucha suchą szmatką. Obudowa została przetestowana pod kątem odporności na następujące produkty: Cidex, Betadine Alkohol (izopropylowy i etylowy) Środki czyszczące z amoniakiem (Windex) Aquasonic Gel 49

50 Instrukcje czyszczenia (Tę stronę celowo pozostawiono puste.) 50

51 Instalacja oprogramowania Instalacja oprogramowania 51

52 Instalacja sterownika i oprogramowania Instalacja sterownika i oprogramowania Niniejszy rozdział stanowi przewodnik po instalacji sterowników, oprogramowania i dokumentacji do systemu BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie lub monitora(-ów) BARCO CORONIS FUSION Monitora(-ów). Proces instalacji dla rodzin kart graficznych BARCO MXRT oraz BARCOMED ma odmienny przebieg. Jeżeli monitory Barco są instalowane bez kart graficznych Barco, nie ma potrzeby instalowania sterowników. Wraz z systemem zainstalowana zostanie instrukcja obsługi online. Warunki wstępne dotyczące instalacji sterowników i oprogramowania Uwaga: Aby zainstalować lub usunąć sterowniki, oprogramowanie lub dokumentację, należy zalogować się jako użytkownik z uprawnieniami administratora prawa administratora. System operacyjny musi być zainstalowany i działać przed rozpoczęciem instalacji sterownika, oprogramowania czy dokumentacji dla monitora kontroler(-y) dla BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie. Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy wszystkie monitory BARCO CORONIS FUSION Monitora(-ów) są podłączone do prawidłowych kart graficznych w systemie operacyjnym. Uwaga: Procedura instalacji jest oparta na obsłudze systemu Windows w klasycznym stylu wyświetlania. Jeżeli w systemie Windows wybrano styl wyświetlania Home lub Default, poszczególne etapy procedury mogą się różnić od przedstawionych. 52

53 Instalacja sterownika i oprogramowania Instalowanie sterowników i oprogramowania BARCO MXRT Uwaga: Jeżeli system operacyjny nie obsługuje języka użytkownika, okno dialogowe instalacji wyświetli się w języku angielskim. Poniższy proces ma zastosowanie w następujących wersjach systemu Windows: Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2008 oraz Windows Vista edycja 32 i 64-bitowa. Instalacja sterowników i oprogramowania dla systemu BARCO CORONIS FUSION Monitora jest konieczna w następujących przypadkach: Po zainstalowaniu monitora kontroler(-y) dla BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie po raz pierwszy w używanym systemie operacyjnym. Po ponownej instalacji lub zmianie wersji systemu operacyjnego. Po przełączeniu karty graficznej (kart graficznych) do innego gniazda PCI/PCIe. 1. Uruchom system operacyjny. Po uruchomieniu kreatora Znaleziono nowy sprzęt kliknij Anuluj. Gdy w oknie Zmiana ustawień systemowych pojawi się prośba o ponowne uruchomienie komputera, kliknij Nie lub Uruchom ponownie później. 2. Uruchom Barco Product Installation Wizard. Barco Product Installation Wizard powinien uruchomić się automatycznie po włożeniu płyty instalacyjnej CD-ROM 53

54 Instalacja sterownika i oprogramowania BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie do napędu CD/ DVD komputera po uruchomieniu systemu operacyjnego. Jeżeli nie działa automatyczne uruchamianie płyty znajdującej się w napędzie CD/DVD albo Barco Product Installation Wizard nie uruchamia się automatycznie, można uruchomić Barco Product Installation Wizard ręcznie, w następujący sposób: a) Kliknij przycisk Start na pasku zadań. b) Kliknij Uruchom. c) Kliknij Przeglądaj i poszukaj katalogu źródłowego BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie na płycie instalacyjnej CD-ROM, następnie kliknij plik Setup.exe i kliknij Otwórz. d) Kliknij OK. lub a) Przeglądnij katalog źródłowy BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie na płycie instalacyjnej CD-ROM, znajdź plik Setup.exe i kliknij go dwukrotnie. 3. Dwukrotnie kliknij Dalej. 4. Kliknij Tak, aby zaakceptować warunki umów licencyjnych Barco i ATI. Kreator konfiguracji Barco będzie mógł kontynuować proces instalacji wyłącznie po zaakceptowaniu warunków obu umów licencyjnych. Jeżeli kliknięte zostanie Nie, kreator zostanie zamknięty. 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora na ekranie, aby wykonać instalację. Uwaga: Istnieją dwie opcje instalacji sterowników i oprogramowania dla MXRT kontrolery firmy Barco: Szybka instalacja (zalecana) lub Instalacja niestandardowa. W przypadku wybrania opcji Instalacja niestandardowa sterownik może zostać dostosowany do indywidualnych wymagań. 54

55 Instalacja sterownika i oprogramowania 6. Gdy ustalanie ustawień sterownika jest zakończone, kliknij przycisk Zakończ. Uwaga: Instalacja sterownika może potrwać do 5 minut, w trakcie procesu instalacji monitor może kilka razy migać. Należy również zignorować komunikat na pasku tytułowym Brak odpowiedzi oraz pojawianie się kreatora Znaleziono nowy sprzęt. 7. Następnie kreator Barco Product Installation Wizard przeprowadzi użytkownika przez instalację MediCal QAWeb, BarcoMed SelfExam i dokumentację online firmy Barco. 8. Gdy po zakończeniu instalacji pojawi się komunikat, wybierz Uruchom ponownie teraz i kliknij Zakończ. 9. Po ponownym uruchomieniu systemu Windows może pojawić się komunikat Nie znaleziono podpisu cyfrowego lub Oprogramowanie instalowane dla wybranego urządzenia nie przeszło pomyślnie testów logo, weryfikujących jego zgodność z systemem Windows. Automatyczna konfiguracja monitora Po zainstalowaniu sterowników, oprogramowania i dokumentacji oraz po ponownym uruchomieniu systemu oprogramowanie Barco Monitor Plug and Play Software powinno automatycznie wykryć monitory Barco i podłączyć je do komputera z prawidłową rozdzielczością. Jeżeli oprogramowanie Barco Monitor Plug and Play Software nie wykryje monitorów Barco albo nie podłączy ich prawidłowo do komputera, należy zapoznać się z częścią Ustawianie rozdzielczości monitora rozdziału Konfiguracja Windows w tej instrukcji. Ponowna instalacja sterowników W dowolnym momencie można zainstalować nowe sterowniki albo przeinstalować dotychczasowe za pomocą kreatora ustawień Barco na płycie instalacyjnej CD-ROM BARCO CORONIS FUSION 55

56 Instalacja sterownika i oprogramowania Monitora Systemie ; patrz <strong>instalowanie sterowników i oprogramowania BARCO MXRT, on page 53 w tej instrukcji. Odinstalowanie sterowników i oprogramowania W celu odinstalowania sterowników, oprogramowania i dokumentacji Barco dla systemów Barco Coronis Fusion Monitora należy użyć funkcji Dodaj/Usuń programy systemu operacyjnego Windows albo funkcji Odinstaluj. Te funkcje można znaleźć na panelu sterowania Windows. W systemie operacyjnym Vista należy użyć opcji Programy i funkcje. Uwaga: Podczas odinstalowywania sterowników Barco MXRT zostanie wyświetlone okno dialogowe, pokazane na figure 16 należy wybrać sterownik z listy. Rysunek 16: Kreator usuwania sterownika Barco MXRT (wersja sterownika może być inna od pokazanej) 56

57 Instalacja sterownika i oprogramowania Instalacja za pomocą linii komendy (cicha) sterowników i oprogramowania (Nieobsługiwana przez Windows Vista) Wybranie opcji cichej instalacji powoduje, że większość okien i komunikatów związanych z instalatorem zniknie z ekranu. W tle nadal widoczne będzie okno postępu, ale nie będą wymagane żadne działania użytkownika. Cicha instalacja jest przeprowadzana za pomocą pliku SETUP.INI. Każda aplikacja może mieć własne parametry linii komendy, określające normalną i cichą instalację. Aby cicho zainstalować sterowniki i oprogramowanie, wykonaj następujące czynności: 1. Włóż płytę instalacyjną CD-ROM BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie do napędu CD/DVD. Gdy Barco Product Installation Wizard zostanie uruchomiony, kliknij Anuluj. 2. Kliknij przycisk Start na pasku zadań. 3. Kliknij Uruchom. 4. Kliknij Przeglądaj i a) Wyszukaj katalog źródłowy na płycie instalacyjnej CD- ROM BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie. b) Kliknij plik Setup.exe, a następnie kliknij Otwórz. lub a) Przeglądnij katalog źródłowy w lokalizacji, w której zapisana została zawartość płyty instalacyjnej CD-ROM BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie. b) Kliknij plik Setup.exe, a następnie kliknij Otwórz. 5. W oknie adresowym Otwórz umieść kursor na końcu linii wyświetlonego tekstu i dodaj następujący tekst po Setup.exe: spacja i -silent. Kliknij OK. Przykład (gdy napęd CD/DVD to napęd D komputera): 57

58 Instalacja sterownika i oprogramowania D:\Setup.exe -silent Patrz figure 17, gdzie pokazano przykład, jak powinno wyglądać okno linii komendy podczas używania cichej instalacji z płyty instalacyjnej CD-ROM BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie. Rysunek 17: Instalacja za pomocą linii komendy Uwaga: W przypadku wykonywania aktualizacji sterownika MXRT należy odinstalować poprzedni sterownik przez zainstalowaniem nowego sterownika. Zalecamy wykonanie poniższych czynności w celu całkowitego usunięcia poprzednio zainstalowanych plików: a) Zaloguj system w bezpiecznym trybie. b) Uruchom plik sterownika MXRT cleaner.bat, klikając go dwukrotnie (jest on zainstalowany na pulpicie komputera jako ikona albo można go znaleźć na płycie instalacyjnej CD Barco Display System w następującej lokalizacji: drivers\2kxp\ati). Spowoduje to usunięcie wszystkich poprzednio zainstalowanych plików sterownika MXRT. c) Ponownie uruchom system w normalnym trybie i zainstaluj nowy sterownik. 58

59 Gdzie mozna znalezc bardziej szczególowe informacje Gdzie mozna znalezc bardziej szczególowe informacje 59

60 Gdzie mozna znalezc bardziej szczególowe informacje Gdzie można znaleźć bardziej szczegółowe informacje Wraz z systemem została dostarczona następująca dokumentacja: Dokument Lokalizacja Informacja Instrukcja użytkownika online Instrukcja dla początkującyc h (PDF) Instrukcja użytkownika online (PDF) Instrukcja użytkownika QAWeb Agent (PDF) Opakowanie systemu Podręcznik szybkiej instalacji Zainstalowana na komputerze Płyta systemowa CD-ROM Płyta systemowa CD-ROM Płyta systemowa CD-ROM Przegląd ustawień systemu Szczegółowy opis paneli sterowania karty graficznej, a także elementów sterowania i funkcji monitora Broszura w formacie PDF Te same informacje co w instrukcji użytkownika online zapisanej na komputerze, ale w łatwym do wydrukowania formacie PDF Opis funkcji programu QAWeb Agent w łatwym do wydrukowania formacie PDF O instrukcji użytkownika online Instrukcja użytkownika online jest instalowana na komputerze podczas instalacji sterownika systemu. Aby otworzyć instrukcję użytkownika online, wybierz Start>Programy>Barco>Dokumentacja>Instrukcja użytkownika Coronis z menu Start systemu operacyjnego Windows. W instrukcji użytkownika online do tworzenia stron html wykorzystano skrypty Java. W systemie operacyjnym Windows XP z dodatkiem serwisowym SP2 istnieje możliwość, że program Internet Explorer zablokuje te skrypty ze względów 60

61 Gdzie mozna znalezc bardziej szczególowe informacje bezpieczeństwa. Aby móc wyświetlać strony, wykonaj następujące czynności: Na panelu sterowania Windows wybierz Opcje internetowe Wybierz zakładkę Zaawansowane W sekcji Zabezpieczenia zaznacz opcję Zezwalaj zawartości aktywnej na działanie w plikach na moim komputerze 61

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H Projektor PE401H Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PE401H Wer.1/04/2013 DLP, BrilliantColor i DLP Link są znakami towarowymi Texas Instruments. IBM jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Dell E2414H Dell E2414Hr

Instrukcja użytkownika Dell E2414H Dell E2414Hr Instrukcja użytkownika Dell E2414H Dell E2414Hr Nr modelu: E2414H/E2414Hr Model - zgodność z przepisami: E2414Ht UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, pomocną w lepszym używaniu komputera. PRZESTROGA:

Bardziej szczegółowo

Radeon X1900 Series. Podręcznik użytkownika P/N 137-40988-10

Radeon X1900 Series. Podręcznik użytkownika P/N 137-40988-10 Radeon X1900 Series Podręcznik użytkownika P/N 137-40988-10 ii Copyright 2005, ATI Technologies Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. ATI, logo ATI oraz wszystkie nazwy produktów, opcji i funkcji ATI są znakami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE KLIKNIJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO AKTUALNEJ WERSJI ONLINE tego dokumentu, który zawiera najnowsze informacje oraz jest bardziej funkcjonalny dzięki

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2011 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886 Skanery ScanMate i1150/i1180 Podręcznik użytkownika A-61816_pl 5K2886 Licencje innych firm This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander.

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Veriton

Podręcznik Użytkownika Veriton Podręcznik Użytkownika Veriton Copyright 2006 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Lipiec 2006 Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo

Bardziej szczegółowo

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika b2.1pl1.1 2 Spis treści Wskazówka 5 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 8 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 9

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED Wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED Wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED Wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika Numer modelu: VS15453 Oświadczenia o zgodności z przepisami UWAGA: W tej części znajdują się wszystkie

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Projektor LCD NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2009 Wydanie pierwsze, kwiecień 2009 Informacje o bezprzewodowej sieci LAN USB W niektórych krajach moduł USB

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2013 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4500 A Podręcznik użytkownika PL 92 Spis treści Wskazówka 95 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 99 Wireless LAN...101 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi Komputer Ferrari Serii 5000 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Ferrari 5000 Wydanie oryginalne: 05/2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo