Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych"

Transkrypt

1 Coronis Fusion Instrukcja dla poczatkujacych

2 2 (Tę stronę celowo pozostawiono puste.)

3 Prawa autorskie Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument ani żadna jego część nie mogą być odtwarzane ani kopiowane w żadnej formie ani przy użyciu żadnych środków graficznych, elektronicznych czy mechanicznych, łącznie z powielaniem, przepisywaniem, zapisem informacji i wykorzystaniem systemów pozyskiwania danych bez pisemnej zgody firmy Barco Barco N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyłączenie odpowiedzialności Choć dochowano wszelkich starań, aby zapewnić poprawność techniczną niniejszego dokumentu, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy. Naszym celem jest zapewnienie jak najbardziej poprawnej i użytecznej dokumentacji; w przypadku znalezienia błędów prosimy o kontakt. Produkty oprogramowania Barco stanowią własność firmy Barco. Są one rozprowadzane wraz z gwarancją ochrony praw autorskich dla Barco N.V. lub Barco, Inc., do wykorzystania wyłącznie w zgodzie z określonymi warunkami i na podstawie umowy licencyjnej pomiędzy Barco N.V. lub Barco, Inc. a licencjobiorcą. Jakiekolwiek inne korzystanie, kopiowanie lub publikowanie produktów oprogramowania firmy Barco jest zabronione. Specyfikacje produktów firmy Barco mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Znaki towarowe Wszystkie znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. 3

4 Spis treści Spis treści Wstep... 5 Wazne informacje... 6 Informacja na temat oznaczenia CE... 8 Ochrona srodowiska... 9 Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa Wyjasnienie uzywanych symboli Zalecenia odnosnie do wykorzystywania systemu monitorów Instalacja karty graficznej Instalacja karty graficznej Co to jest karta graficzna? Instalacja karty graficznej firmy Barco Instalacja monitora Srodki bezpieczenstwa przy instalacji Czesci, elementy sterowania i podlaczenia monitora Wskaznik LED Elementy sterowania monitora Widok z tylu Podlaczenia Podlaczanie kabli sygnalowych Montaz ramienia do monitora Vesa Instrukcje czyszczenia Srodki ostroznosci Panel przedni Obudowa Instalacja oprogramowania Instalacja sterownika i oprogramowania

5 Spis treści Warunki wstępne dotyczące instalacji sterowników i oprogramowania Instalowanie sterowników i oprogramowania BARCO MXRT Gdzie mozna znalezc bardziej szczególowe informacje Rozwiazywanie problemów Wskazówki ogólne Konfiguracja Windows Ustawianie rozdzielczości BARCO CORONIS FUSION Monitora Ustawianie trybów kolorów i palety Konfiguracja pulpitu Windows Dane techniczne Oswiadczenie gwarancyjne

6 Spis treści (Tę stronę celowo pozostawiono puste.) 6

7 Wstep Wstep 7

8 Wazne informacje Wazne informacje Informacja na temat zgodności z wymogami FCC (monitor) To urządzenie jest zgodne z częścią 15 norm Federalnej Komisji Łączności (FCC). Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane działanie. Uwaga: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i odpowiada normom klasy B dla urządzeń cyfrowych, stosownie do części 15 przepisów FCC. Celem tych ograniczeń jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przed takimi zakłóceniami w miejscach zamieszkanych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może wypromieniowywać fale o częstotliwości radiowej oraz, jeśli nie zostanie zainstalowane poprawnie lub jest użytkowane niezgodnie z instrukcją producenta, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że wymienione wyżej zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeżeli urządzenie oddziałuje w sposób niepożądany na odbiornik radiowy lub telewizyjny, co można ustalić wyłączając i włączając urządzenie, zachęcamy użytkowników, aby spróbowali skorygować to oddziaływanie, stosując jeden lub kilka z wymienionych sposobów: Zmień kierunek ustawienia lub miejsce ustawienia anteny odbiorczej. Zwiększ odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. Podłącz urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. Skonsultuj się ze sprzedawcą lub specjalistą w dziedzinie sprzętu RTV w celu uzyskania pomocy. 8

9 Wazne informacje Canadian notice This ISM device complies with Canadian ICES-001. Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 du Canada. 9

10 Informacja na temat oznaczenia CE Informacja na temat oznaczenia CE Deklaracja zgodności, według artykułu 10(1) dyrektywy WE Ten produkt został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z istotnymi wymogami dyrektyw 89/336/EWG oraz MDD 93/42/ EWG (produkt klasy IIb); w odniesieniu do tego produktu zastosowano procedury załącznika II w celu oznaczenia go etykietą CE. 10

11 Ochrona srodowiska Ochrona srodowiska Usuwanie zużytych urządzeń Ten produkt składa się z urządzeń, które mogą zawierać rtęć. Rtęć musi być poddawana recyklingowi albo utylizowana zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi, stanowymi lub krajowymi. (W tym systemie rtęć zawierają lampki podświetlenia w monitorze.) Wyprodukowanie tego urządzenia wymagało pozyskania i użycia zasobów naturalnych. Może ono zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia i środowiska naturalnego. W celu uniknięcia rozprzestrzenienia tych substancji w środowisku naturalnym oraz ograniczenia wpływu na zasoby naturalne zachęcamy do skorzystania z odpowiednich systemów zwrotu zużytych urządzeń. W ramach tych systemów większość materiałów składających się na zużyte urządzenie zostanie we właściwy sposób wykorzystana ponownie albo poddana recyklingowi. Do skorzystania z tych systemów zachęca symbol przekreślonego kosza na śmieci. Więcej informacji na temat systemów zbierania, ponownego wykorzystania albo recyklingu można uzyskać u lokalnych władz zajmujących się administrowaniem odpadami. Bardziej szczegółowe informacje na temat wpływu naszych produktów na środowisko naturalne można również uzyskać w naszej firmie. 11

12 Ochrona srodowiska Informacja na temat zgodności z chińskimi wymogami ROHS Tabela z wykazem toksycznych i niebezpiecznych substancji/ elementów oraz ich zawartości, zgodnie z wymaganiami chińskich metod zarządzania w zakresie kontrolowania zanieczyszczeń związanych z elektronicznymi urządzeniami informacyjnymi Toksyczne lub niebezpieczne substancje i elementy Nazwa części Pb Hg Cd Cr6+ PBB PBDE Części metalowe O O O O O O Części plastikowe O O O O O O PCB lub PCBA O O O O O O Panel LCD X X O O O O Zasilacz/adapter X O O O O O Przewód zasilający X O O O O O Złącza i przewody O O O O O O O: Wskazuje, że poziom zawartości danej substancji toksycznej lub niebezpiecznej we wszystkich materiałach homogenicznych użytych w danej części jest niższy, niż wynosi wymóg SJ/T X: Wskazuje, że poziom zawartości danej substancji toksycznej lub niebezpiecznej w przynajmniej jednym z materiałów homogenicznych użytych w danej części jest wyższy, niż wynosi wymóg SJ/T 中 国 大 陆 RoHS 根 据 中 国 大 陆 电 子 信 息 产 品 污 染 控 制 管 理 办 法 ( 也 称 为 中 国 大 陆 RoHS), 以 下 部 份 列 出 了 本 产 品 中 可 能 包 含 的 有 毒 有 害 物 质 或 元 素 的 名 称 和 含 量 本 表 适 用 的 产 品 液 晶 显 示 器 有 毒 有 害 物 质 或 元 素 12

13 Ochrona srodowiska Monitor LCD 铅 (Pb) 汞 (Hg) 镉 (Cd) 六 价 铬 (Cr6+) 多 溴 联 苯 (PBB) 多 溴 二 苯 醚 (PBDE) 金 属 机 构 件 O O O O O O 塑 料 机 构 件 O O O O O O 电 路 板 组 件 * O O O O O O 液 晶 面 板 X X O O O O 电 源 模 块 / 适 配 器 X O O O O O 电 源 线 X O O O O O 外 部 信 号 连 接 线 O O O O O O *: 电 路 板 组 件 包 括 印 刷 电 路 板 及 其 构 成 的 零 部 件, 如 电 阻 电 容 集 成 电 路 连 接 器 等 : 表 示 该 有 毒 有 害 物 质 在 该 部 件 所 有 均 质 材 料 中 的 含 量 均 在 电 子 信 息 产 品 中 有 毒 有 害 物 质 的 限 量 要 求 标 准 规 定 的 限 量 要 求 以 下 : 表 示 该 有 毒 有 害 物 质 至 少 在 该 部 件 的 某 一 均 质 材 料 中 的 含 量 超 出 电 子 信 息 产 品 中 有 毒 有 害 物 质 的 限 量 要 求 标 准 规 定 的 限 量 要 求 ; 但 是 上 表 中 打 的 部 件, 其 含 量 超 出 是 因 为 目 前 业 界 还 没 有 成 熟 的 可 替 代 的 技 术 13

14 Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa Zalecenia ogólne Przed uruchomieniem monitora przeczytaj instrukcję bezpieczeństwa i instrukcję obsługi. Zachowaj instrukcje bezpieczeństwa i obsługi, aby móc z nich później korzystać. Stosuj się do wszelkich ostrzeżeń pojawiających się na monitorze i w instrukcji obsługi. Przestrzegaj instrukcji przy użytkowaniu i eksploatacji. Porażenie prądem elektrycznym Rodzaj zabezpieczenia (elektrycznego): Monitor z zewnętrznym zasilaczem: urządzenie klasy I Stopień bezpieczeństwa (mieszanina łatwopalnych środków znieczulających): Urządzenie nie może być użytkowane w sąsiedztwie mieszaniny łatwopalnych środków znieczulających z tlenem lub tlenkiem dwuazotu. 14

15 Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa Urządzenie nie może być wykorzystywane do sprawowania opieki na pacjentem. Urządzenie jest przede wszystkim przeznaczone do użytkowania w placówce opieki zdrowotnej w miejscach, gdzie kontakt z pacjentem jest mało prawdopodobny. Power connection - display with external power supply Power requirements: The display must be powered using the delivered medical approved 24 VDC SELV power supply. The medical approved DC power supply must be powered by the AC mains voltage. Przewody zasilające: Użyj odłączanego przewodu zasilającego zgodnego z UL, 3-żyłowego, typu SJ lub odpowiednika, min. 18 AWG, o napięciu znamionowym min. 300 V, z dołączoną konfiguracją typu szpitalnej wtyczki 5-15P dla napięcia zasilania 120V, lub 6-15P dla napięcia zasilania 240V. Nie przeciążaj gniazdek ściennych ani przedłużaczy, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Zabezpieczenie przewodów zasilających: przewody zasilające powinny być tak poprowadzone, aby nie chodzono po nich ani aby nie zostały dociśnięte przez rzeczy położone na nich lub w poprzek nich; należy poświęcić szczególną uwagę miejscom przy wtyczkach i gniazdkach. Woda i wilgoć Nie wolno narażać monitora na działanie deszczu lub wilgoci. Nie wolno używać monitora w pobliżu wody np. wanny, zlewu, basenu, zlewu kuchennego, balii lub w wilgotnej piwnicy. 15

16 Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa Wentylacja Nie wolno przykrywać ani blokować otworów wentylacyjnych w obudowie zestawu. Podczas montażu monitora w szafie lub innym zamkniętym miejscu należy zwrócić uwagę na zachowanie niezbędnej odległości pomiędzy monitorem a ściankami szafki. Montaż Połóż monitor na płaskiej, solidnej i nieruchomej powierzchni, która może wytrzymać wagę co najmniej 3 monitorów. Przy korzystaniu z niestabilnego wózka lub pulpitu monitor może spaść i spowodować poważne obrażenia u dzieci lub dorosłych, a także poważne uszkodzenie sprzętu. Więcej ostrzeżeń znajduje się w rozdziale Instalacja. Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami: CE0120 (MDD 93/42/EEC produkt klasy IIb), IEC , UL , CAN/CSA C22.2 No M90 (c-ul), CCC GB (IEC ). Odstępstwa w krajach skandynawskich dla Cl : Finlandia: Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan Norwegia: Apparatet m tilkoples jordet stikkontakt Szwecja: Apparaten skall anslutas till jordat uttag. 16

17 Wyjasnienie uzywanych symboli Wyjasnienie uzywanych symboli Symbole na monitorze i/lub zasilaczu Na monitorze lub zasilaczu można znaleźć następujące symbole (lista niewyczerpująca): Wskazuje zgodność z istotnymi wymogami dyrektywy 93/42/EWG Wskazuje zgodność z zzęścią 15 zasad FCC (klasa A lub klasa B) lub Wskazuje, że monitor został zatwierdzony zgodnie z przepisami UL lub Wskazuje, że monitor został zatwierdzony zgodnie z przepisami c-ul Wskazuje, że monitor został zatwierdzony zgodnie z przepisami DEMKO Wskazuje, że monitor został zatwierdzony zgodnie z przepisami CCC Wskazuje lokalizację złączy USB na monitorze Wskazuje datę produkcji Wskazuje limity temperatury, w ramach których monitor pracuje zgodnie ze specyfikacją 17

18 Wyjasnienie uzywanych symboli Wskazuje numer seryjny monitora Sprawdzić w instrukcji obsługi Wskazuje, że aparat nie może być wyrzucany do śmieci, ale musi zostać poddany recyklingowi, zgodnie z europejską dyrektywą WEEE (Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych) Symbole używane w instrukcji: Ostrzeżenie: ryzyko obrażeń ciała Ważna informacja bądź wskazówka Wskazówka, podpowiedź Uwaga: ryzyko uszkodzenia produktu Uwaga Dodatkowa informacja 18

19 Zalecenia odnosnie do wykorzystywania systemu monitorów Zalecenia odnosnie do wykorzystywania systemu monitorów 1. Optymalizacja żywotności monitora Poprzez włączenie systemu zarządzania energią monitora (Display Power Management System DPMS) (w menu Ustawienia monitora) można zoptymalizować jego żywotność dzięki automatycznemu wyłączaniu podświetlenia, gdy monitor nie jest używany przez określony czas. Domyślnie system DPMS jest włączony na monitorze, ale musi zostać również aktywowany na stanowisku roboczym. Należy w tym celu wejść do Właściwości opcji zasilania na panelu sterowania. Barco zaleca, aby system DPMS aktywował się po 20 minutach bezczynności. 2. Używanie wygaszacza ekranu w celu uniknięcia wypalenia obrazu Przedłużające się wyświetlanie na ekranie LCD tej samej zawartości może skutkować wypaleniem obrazu na ekranie. Można tego zjawiska uniknąć całkowicie albo w znaczący sposób ograniczyć jego oddziaływanie, wykorzystując wygaszacz ekranu. Wygaszacz ekranu można aktywować w oknie Właściwości monitora stanowiska roboczego. Barco zaleca, aby wygaszacz ekranu aktywował się po 5 minutach bezczynności. Na wygaszaczu ekranu powinny być wyświetlane ruchome obiekty. Aby zapobiec wypalaniu statycznych elementów obrazu podczas pracy nad tym samym obrazem lub nad aplikacją ze statycznymi elementami obrazu nieprzerwanie przez kilka godzin (wówczas wygaszacz ekranu nie aktywuje się), należy regularnie zmieniać obraz. 19

20 Zalecenia odnosnie do wykorzystywania systemu monitorów 3. Rozumienie technologii pikselowej Monitory LCD działają na podstawie technologii pikselowej. W tolerancjach produkcyjnych wyświetlaczy LCD mieści się pewna ilość pikseli, które albo pozostają zawsze ciemne, albo stale się świecą, co nie wpływa na parametry diagnostyczne produktu. W celu zapewnienia najwyższej jakości swoich produktów firma Barco stosuje bardzo restrykcyjne kryteria selekcji paneli LCD. Więcej informacji na temat technologii LCD oraz wadliwych pikseli można znaleźć w specjalnej broszurze, dostępnej pod adresem 4. Zwiększenie komfortu użytkownika Każdy wielogłowicowy system wyświetlacza Barco jest dopasowany kolorystycznie zgodnie z najwyższymi specyfikacjami stosowanymi na rynku. Firma Barco zaleca, aby monitory dopasowane kolorystycznie pracowały zawsze razem. Ważne jest ponadto, aby używać wszystkich monitorów w konfiguracji wielogłowicowej z takimi samymi ustawieniami, aby utrzymać dopasowanie kolorów przez cały okres eksploatacji systemu. 5. Maksymalizowanie korzyści wynikających z zapewnienia jakości W ramach systemu MediCal QAWeb oferowane jest na wysokim poziomie wsparcie online zapewnienia jakości, gwarantujące maksymalne bezpieczeństwo diagnostyczne i minimalizujące czas przestojów. Pod adresem można się dowiedzieć więcej na ten temat, a także zarejestrować do bezpłatnego poziomu podstawowego MediCal QAWeb. 20

21 Instalacja karty graficznej Instalacja karty graficznej 21

22 Instalacja karty graficznej Instalacja karty graficznej Co to jest karta graficzna? Monitor medyczny Barco jest kompatybilny z wieloma kartami graficznymi pochodzącymi od firmy Barco albo od innych producentów. W zależności od zamówienia złożonego przez klienta monitor może być dostarczony z kartą graficzną albo bez karty graficznej. Broszura Barco medical display overview, dostępna pod adresem (sekcja Downloads), zawiera wyczerpujący przegląd kompatybilności monitorów Barco i kart graficznych Barco. Jeżeli wykorzystywana jest karta graficzna firmy Barco, należy się stosować do instrukcji podanych w tym rozdziale. Jeżeli wykorzystywana jest karta graficzna innego producenta, należy się stosować do instrukcji podanych w odpowiedniej dokumentacji. Instalacja karty graficznej firmy Barco W tym rozdziale opisano fizyczną instalację karty graficznej Barco dla systemu wyświetlania. UWAGA Przy przenoszeniu i instalacji karty graficznej należy korzystać z zacisku uziemiającego z przewodem w osłonie. Ładunki elektrostatyczne mogą uszkodzić kartę graficzną. Informacje ogólne Przed zainstalowaniem monitora kontroler(-y) dla BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie w komputerze należy poświęcić kilka 22

23 Instalacja karty graficznej minut na zapoznanie się z kartą(-ami) graficzną(-ymi) oraz gniazdami PCIe lub PCI w komputerze. Rodzaje kart graficznych dla systemów wyświetlania Barco Dla systemu wyświetlania dostępne są następujące modele kart graficznych Barco. Należy sprawdzić, który model został dostarczony z systemem, a następnie zastosować się do odpowiednich instrukcji: Model płyty Przełącznik VGA Zgodność z gniazdem PCIe/ PCI Barco MXRT 1150 Nie x1*, x8, x16 Barco MXRT 2100 Nie x16 Barco MXRT 2150 Nie x16 Barco MXRT 5100 Nie x16 Barco MXRT 5200 Nie x16 Barco MXRT 7100 Nie x16 Barco MXRT 7200 Nie x16 * Zalecane gniazdo PCIe Uwaga: Płyt x1 i x8 można używać z gniazdami x16 i x8. Którego gniazda PCI/PCIe należy użyć W tabeli na poprzedniej stronie wymieniono różne modele kart graficznych dostępne dla BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie oraz gniazda PCI/PCIe zalecane do stosowania w celu 23

24 Instalacja karty graficznej zagwarantowania optymalnego działania. Na rysunku 1 pokazano różne typy gniazd PCIe, które można stosować. gniazdo x16 gniazdo x1 gniazdo x8 Rysunek 1: Przykłady gniazd PCIe Na rysunku Figure 2 pokazano dwa różne typy gniazd PCI, które można stosować. Rysunek 2: Przykłady gniazd PCI Procedura instalacji Poniższe instrukcje zawierają opis instalacji krok po kroku monitora kontroler(-y) dla BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie. UWAGA Przy przenoszeniu i instalacji karty graficznej należy korzystać z zacisku uziemiającego z przewodem w osłonie. Ładunki elektrostatyczne mogą uszkodzić kartę graficzną. 1. Jeżeli poprzednia karta graficzna nie będzie już używana, należy odinstalować sterowniki i oprogramowanie tej karty, o ile nie zostało to zrobione wcześniej. 2. Wyłącz komputer, monitor(-y) i inne urządzenia peryferyjne. 24

25 Instalacja karty graficznej 3. Odłącz przewód zasilający komputera oraz wszystkie przewody podłączone z tyłu komputera. UWAGA Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia płyty głównej, po odłączeniu przewodu zasilającego odczekać około 20 sekund przed odłączeniem urządzeń peryferyjnych albo usunięciem elementu z płyty głównej. 4. Zdejmij obudowę komputera. W razie potrzeby posłuż się instrukcją obsługi komputera. 5. W razie potrzeby odkręć i wymontuj starą(-e) kartę(-y) graficzną(-e) z komputera. Uwaga: Jeżeli wykorzystywana jest płyta główna ze zintegrowanym rozwiązaniem grafiki, które nie będzie używane jako część ustawień w przypadku korzystania z kilku monitorów, należy je wyłączyć albo w ustawieniach BIOS-u komputera, albo za pomocą menadżera urządzeń Windows. 6. Zlokalizuj odpowiednie gniazdo i w razie potrzeby zdemontuj metalową(-e) płytkę(-i) osłonową(-e). 7. Ustaw monitora kontroler(-y) dla BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie nad gniazdem(-ami) i wcisnąć, aż karta(- y) zostanie(-ą) mocno osadzona(-e). Uwaga: Następny krok dotyczy wyłącznie modeli MXRT 5100, MXRT 7100 oraz MXRT Podłącz przewód(-ody) zasilający(-e) do 6-stykowego złącza(-y) zasilania na karcie graficznej. Upewnij się, że przewody nie wchodzą w kolizję z żadnym elementem wewnątrz komputera (na przykład z wentylatorem). 25

26 Instalacja karty graficznej 6-stykowy przewód zasilający karty graficznej Rysunek 3: Podłączenie zasilania do kart MXRT 5100 oraz stykowy przewód zasilający karty graficznej podłączyć jak pokazano Rysunek 4: Podłączenie zasilania do karty MXRT Dokręć albo pewnie zamocuj kartę graficzną. Załóż na powrót i zamocuj obudowę komputera. 10. Podłącz BARCO CORONIS FUSION Monitora(-ów) do monitora kontroler(-y) dla BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie za pomocą dostarczonych przewodów. Przed włączeniem 26

27 Instalacja karty graficznej systemu upewnij się, czy wszystkie przewody są dobrze podłączone. Rysunek 5 7 typy możliwych podłączeń: Uwaga: Szczegółowy opis instalacji monitora i podł?czania sygnału podano w rozdziale Instalacja monitora on page 31. Rysunek 5: Panel IO- Barco MXRT 1150 oraz Barco MXRT 2150 Podłączenie S-Video Ta opcja nie jest obsługiwana przez Barco. Złącze DMS-59 zapewnia podłączenia wyjściowe DVI-I/głowica 1 i głowica 2 poprzez dostarczony rozdzielacz przewodowy Y. Rysunek 6: Panel IO- Barco MXRT 2100 oraz Barco MXRT 5200 Głowica 2 podłączenie DVI-I Głowica 1 podłączenie DVI-I 27

28 Instalacja karty graficznej Rysunek 7: Panel IO- Barco MXRT 5100, Barco MXRT 7100 oraz Barco MXRT 7200 Głowica 1 podłączenie DVI-I Podłączenie stereo Ta opcja nie jest obsługiwana przez Barco. Głowica 2 podłączenie DVI-I 11. Podłącz wszystkie odłączone wcześniej przewody i przewód zasilający komputera. 12. Włącz monitor(-y), a następnie włącz komputer. OSTRZEŻENIE Monitor(-y) należy włączać przed włączeniem komputera. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować uszkodzenie monitora(-ów). Jeżeli karta graficzna została prawidłowo zainstalowana, po procesie logowania zostaną wyświetlone komunikaty powitalne Windows. Uwaga: Monitor(-y) Barco będą pracować w podstawowym trybie wideo i z domyślną częstotliwością odświeżania. Na tym etapie instalacji nie są dostępne wyższe rozdzielczości i częstotliwości odświeżania, na przykład 1536x2048, 60Hz. Po zainstalowaniu sterowników i oprogramowania BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie oprogramowanie Plug 28

29 Instalacja karty graficznej and Play monitora Barco powinno automatycznie ustawić rozdzielczość monitorów. 13. Zainstaluj sterowniki, oprogramowanie QAWeb i dokumentację dla BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w części Instalacja sterowników i oprogramowania tego podręcznika. 29

30 Instalacja karty graficznej (Tę stronę celowo pozostawiono puste.) 30

31 Instalacja monitora Instalacja monitora 31

32 Srodki bezpieczenstwa przy instalacji Srodki bezpieczenstwa przy instalacji Środki ostrożności Zachować oryginalne opakowanie. Zostało ono zaprojektowane specjalnie dla tego monitora i stanowi idealne zabezpieczenie na czas transportu. Unikać odbijania się światła od płaskiego panelu LCD, aby zmniejszyć zmęczenie oczu. Upewnić się, że powierzchnia, stojak, ramię lub wysięgnik, na których zainstalowany jest monitor, mają wystarczającą nośność. Przechowywać monitor z dala od źródeł ciepła i zadbać o odpowiednią wentylację w jego otoczeniu. Chronić monitor przed bezpośrednim światłem słonecznym. Aby uniknąć trwałego uszkodzenia monitora, nie zeskrobywać zanieczyszczeń z panelu LCD ani nie naciskać go. 32

33 Czesci, elementy sterowania i podlaczenia monitora Czesci, elementy sterowania i podlaczenia monitora Wskaznik LED Kolor diody LED wskazuje stan zasilania monitora: Zielony Pomarańcz owy Wyłączona Monitor jest włączony (po włączeniu funkcji w menu OSD). Monitor pracuje w trybie oczekiwania, pozwalającym zaoszczędzić energię. Monitor jest odłączony od zasilania lub działanie diody LED zostało wyłączone w menu OSD. Uwaga: W przypadku wyłączenia funkcji diody w menu OSD będzie ona świeciła (na zielono), nawet gdy monitor jest włączony, lecz nie dociera do niego sygnał wizyjny. Elementy sterowania monitora Monitor można obsługiwać za pomocą pokrętła znajdującego się pod ramką oraz za pomocą przycisków dotykowych z przodu. Obu narzędzi można używać jednocześnie. Mogą one zostać wyłączone w Settings menu. Przyciski Jeśli menu ekranowe (OSD) nie jest wyświetlane, naciśnięcie dowolnego z przycisków powoduje włączenie podświetlenia panelu na kilka sekund. Wykonanie funkcji przycisku następuje po ponownym naciśnięciu przycisku w czasie, gdy podświetlenie jest aktywne. 33

34 Czesci, elementy sterowania i podlaczenia monitora 1. Przycisk W lewo/w dół Rysunek 8: Przyciski Służy do przechodzenia w dół lub zmniejszania wartości w menu OSD. 2. Przycisk W prawo/do góry Służy do przechodzenia w górę lub zwiększania wartości w menu OSD. 3. Przycisk Enter Służy do wywoływania menu ekranowego (OSD). W menu OSD przycisk ten działa jak klawisz Enter i umożliwia dokonywanie wyborów. 4. Przycisk Stan uśpienia Służy do przełączania monitora w stan uśpienia. 5. Dioda LED zasilania

35 Czesci, elementy sterowania i podlaczenia monitora Pokrętło Pokrętło może być naciskane jak przycisk i obracane. Umożliwia ono przełączenie monitora w stan uśpienia, a także nawigację i zmianę ustawień w menu ekranowym (OSD). Pokrętło znajduje się w dolnej części panelu LCD. 35

36 Czesci, elementy sterowania i podlaczenia monitora Widok z tylu Rysunek 9: Widok z tyłu 1. Pokrywa panelu podłączeniowego. Zdejmij pokrywę, aby uzyskać dostęp do podłączeń sygnału. 2. (Niewidoczny na rysunku) Przycisk do odłączania panelu wyświetlacza od stojaka. Ten przycisk znajduje się z tyłu panelu. Jeżeli panel ma być zamocowany do ramienia VESA, należy odłączyć panel od stojaka. 36

37 Czesci, elementy sterowania i podlaczenia monitora 3. Pokrywa stojaka monitora. W celu starannego ułożenia przewodów podnieś pokrywę w górę i zdejmij ją przed podłączeniem przewodów. Po podłączeniu przewodów załóż na powrót pokrywę w celu ukrycia przewodów. 4. Przycisk zwalniający mechanizm regulacji wysokości monitora. W momencie dostawy mechanizm regulacji wysokości monitora jest zablokowany, aby zapobiec uszkodzeniom monitora podczas transportu. W celu odblokowania mechanizmu i wyregulowania wysokości monitora naciśnij przycisk, naciskając jednocześnie w dół panel wyświetlacza. Następnie powoli puść panel wyświetlacza. Podlaczenia P L Rysunek 10: Podłączenia z tyłu 37

38 Czesci, elementy sterowania i podlaczenia monitora 9 Rysunek 11: Podłączenia z przodu 1. Lewe wejście wideo DVI (cyfrowe). Patrz informacja poniżej. 2. Wejście zasilania prądem stałym 24 V. 3. Złącze odbiorcze USB (do komputera PC). 4. Złącze nadawcze USB. Jeżeli złącze odbiorcze USB monitora jest podłączone do szyny USB komputera PC, można użyć złącza nadawczego USB do podłączenia peryferyjnych urządzeń USB. Obsługiwane są urządzenia USB Wyjście zasilania +5 V DC, 0,25 A dla akcesoriów. 6. Dodatkowe wyjście zasilania +3,3 V DC, 0,25 A. 7. Prawe wejście wideo DVI (cyfrowe). Patrz informacja poniżej. 8. Gniazda dla linki bezpieczeństwa (np. zamek Kensington). 9. Złącza nadawcze USB Jeżeli złącze odbiorcze USB, znajdujące się z tyłu monitora, jest podłączone do szyny USB komputera PC, można użyć złączy nadawczych USB do podłączenia peryferyjnych urządzeń USB. 38

39 Czesci, elementy sterowania i podlaczenia monitora Obsługiwane są urządzenia USB 2.0. Uwaga: Urządzenie Barco Coronis Fusion Monitora jest wyposażone w 2 wejścia wideo. Można podłączyć oba wejścia albo tylko jedno z nich. Gdy wykorzystywane są oba wejścia (DuoView), sygnał z lewego złącza DVI (6) jest pokazywany po lewej stronie ekranu, a sygnał z prawego złącza DVI (7) po prawej. Jeżeli oba sygnały mają być prawidłowo wyświetlane po obu stronach ekranu, ich rozdzielczość nie może przekraczać 1640x2048 pikseli. Jeżeli rozdzielczość jest wyższa, można wybrać wyświetlanie sygnału z jednego wyjścia zamiast z obu wyjść. Uwaga: W przypadku kart graficznych typu plug-and-play (np. monitora kontroler(-y) dla BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie) rozdzielczość wyjściowa karty jest określona w ustawieniu funkcji Preferowane wejście w menu ekranowym (menu Ustawienia). Po zmianie ustawienia trzeba zresetować komputer, aby karta graficzna zmieniła odpowiednio rozdzielczość. 39

40 Podlaczanie kabli sygnalowych Podlaczanie kabli sygnalowych Aby podłączyć przewody sygnałowe do monitora: 1. Rozpakuj monitor i postaw go na stabilnej, płaskiej powierzchni. 2. Upewnij się, że komputer jest wyłączony. 3. Aby uzyskać dostęp do podłączeń, zdejmij pokrywę panelu podłączeniowego (1). Aby zdjąć pokrywę, delikatnie podważ zatrzaski (2) po jednej stronie pokrywy. Następnie podważ zatrzaski po drugiej stronie pokrywy. Na koniec zdejmij pokrywę. 4. Zdejmij pokrywę stojaka monitora (3), przesuwając ją w górę Rysunek 12: Przed podłączeniem przewodów sygnałowych zdejmij pokrywy 5. Podłącz przewody sygnałowe: 40

41 Podlaczanie kabli sygnalowych P L Rysunek 13: Podłączanie przewodów sygnałowych Podłącz głowicę1 karty graficznej do lewego złącza DVI (4) i głowicę2 do prawego złącza DVI (8). (Określenia lewe i prawe odnoszą się do pozycji użytkownika patrzącego na ekran.) Połącz za pomocą przewodu USB złącze nadawcze USB komputera ze złączem odbiorczym USB monitora (6). Podłącz jakiekolwiek urządzenie USB do jednego ze złączy nadawczych USB monitora (7). Podłącz wejście zasilania prądem stałym (5) monitora do zewnętrznego zasilacza prądu stałego. Za pomocą właściwych przewodów zasilających, dołączonych do opakowania, podłącz drugi koniec zewnętrznego zasilacza prądu stałego (9) do uziemionego gniazda. 5 9 Rysunek 14: Zewnętrzny zasilacz prądu stałego 41

42 Podlaczanie kabli sygnalowych 6. Po przeprowadzeniu przewodów załóż na powrót pokrywę stojaka monitora. 7. Włącz monitor. Uwaga: Jeżeli po włączeniu zachodzi potrzeba zmiany rozdzielczości ekranu, można spróbować to zrobić za pomocą panelu sterowania komputera. Jeżeli za pomocą panelu sterowania nie można wybrać żądanej rozdzielczości, należy ją wybrać za pomocą menu ekranowego OSD monitora, używając funkcji Preferowane wejście w menu Ustawienia. Po zmianie tego ustawienia trzeba uruchomić ponownie komputer, aby karta graficzna dostosowała się do nowego ustawienia. Ta funkcja działa tylko w przypadku kart graficznych typu plug-and-play. Jeżeli nie da się wybrać żądanej rozdzielczości, upewnij się, czy opcja Ukryj tryby, których monitor nie może wyświetlać na panelu sterowania, Ustawienia zaawansowane, zakładka Monitor, nie jest wybrana (patrz ilustracja). Rysunek 15: Panel sterowania 42

43 Podlaczanie kabli sygnalowych Zalecane rozdzielczości zgodnie z wyborem w OSD Wybór w OSD Rozdzielczość wideo Windows Liczba podłączo nych głowic Wynik 2x1640x2048 (1) 1640x2048 przy 50 Hz 2 2x1640x2048 (1) 3280x2048 przy 50 Hz (rozszerzony pulpit) 2 1x3280x2048 (1) (3) 3280x2048 przy 35 Hz 1 2x1536x2048 (1) 1536x2048 przy 50 Hz 2 2x1536x2048 (1) 3072x2048 przy 50 Hz (rozszerzony pulpit) 2 2x1640x2016 (2) 1640x2016 przy 50 Hz 2 43

44 Podlaczanie kabli sygnalowych Wybór w OSD Rozdzielczość wideo Windows Liczba podłączo nych głowic Wynik 2x1640x2016 (2) 3280x2016 przy 50 Hz (rozszerzony pulpit) 2 1x3280x2016 (2) (3) 3280x2016 przy 35 Hz 1 2x1536x2016 (2) 1536x2016 przy 50 Hz 2 2x1536x2016 (2) 3072x2016 przy 50 Hz (rozszerzony pulpit) 2 Uwaga: (1): I-Guard jest widoczny w górnej części aktywnego obrazu Uwaga: (2) Górna część aktywnego obrazu jest zasłonięta, przez co i-guard jest niewidoczny 44

45 Podlaczanie kabli sygnalowych Przypadki specjalne Wybór w OSD Rozdzielczość wideo Windows Liczba podłączo nych głowic Wynik 1x3280x2048 (3) 3280x2048 przy 35 Hz 1 1x3280x2016 (3) 3280x2016 przy 35 Hz 1 Uwaga: (3) Niezalecane z powodu bardzo niskiej częstotliwości pionowej 45

46 Montaz ramienia do monitora Vesa Montaz ramienia do monitora Vesa Ważne: Użyj ramienia do monitora zatwierdzonego przez VESA (zgodnie ze standardem VESA 100 mm). Użyj ramienia, które wytrzymuje obciążenie co najmniej 25 kg. Aby przymocować monitor do ramienia: 1. Odłącz monitor od stojaka w następujący sposób: Zdejmij pokrywę stojaka monitora (1), przesuwając ją w górę. Zdejmij plastikową ramkę (2) osłaniającą mocowanie panelu do stojaka. Obróć ją o 45 stopni, aby odsłonić śruby mocujące. Odkręć cztery śruby mocujące panel do stojaka. 46

47 Montaz ramienia do monitora Vesa Przymocuj mocno ramię do panelu za pomocą 4 śrub M4 10 mm. 3. Panel należy zamontować w pozycji poziomej. Pozycja pionowa nie jest obsługiwana. 47

48 Instrukcje czyszczenia Instrukcje czyszczenia Srodki ostroznosci Środki ostrożności Before cleaning, switch the display in stand-by position to prevent the control touch keys from being activated inadvertently by sweeping over the front filter. In stand-by position the touch keys cannot be activated by just sweeping over them. To switch the display on again, you must press the stand-by touch key for a few seconds. Uważaj, aby nie uszkodzić ani nie zarysować przedniej powłoki lub panelu LCD. Zachowaj ostrożność, by nie dotknąć przedniej powłoki pierścionkiem czy inną biżuterią. Nie naciskaj powłoki ani panelu LCD. Nie nanoś i nie rozpylaj cieczy bezpośrednio na powłokę, panel LCD czy obudowę, ponieważ nadmiar cieczy może uszkodzić wewnętrzną elektronikę. Ciecz należy nanosić na szmatkę do czyszczenia. Panel przedni Wykonaj następujące czynności: Przeczyść szklany panel za pomocą gąbki, szmatki lub miękkiej chusteczki, lekko zwilżonej jednym z następujących przetestowanych produktów: Flux Windex Glass Plus Płyn do szyb Bohle Mr. Proper Pril Płyn do szyb Ajax 48

49 Instrukcje czyszczenia Płyn do szyb Sidolin Jeżeli żaden z powyższych produktów nie jest dostępny, użyj czystej wody. NIE używaj: Alkoholu/rozpuszczalnika o stężeniu > 5% Mocnych zasad, mocnych rozpuszczalników Kwasów Detergentów zawierających fluor Detergentów zawierających amoniak Detergentów ze środkami ściernymi Wełny stalowej Gąbek ze środkami ściernymi Ostrzy stalowych Materiałów z nićmi stalowymi Obudowa Wykonaj następujące czynności: Przeczyść obudowę za pomocą miękkiej bawełnianej szmatki, lekko nawilżonej popularnym środkiem do czyszczenia urządzeń medycznych. Powtórz czynność, używając samej wody. Wytrzyj do sucha suchą szmatką. Obudowa została przetestowana pod kątem odporności na następujące produkty: Cidex, Betadine Alkohol (izopropylowy i etylowy) Środki czyszczące z amoniakiem (Windex) Aquasonic Gel 49

50 Instrukcje czyszczenia (Tę stronę celowo pozostawiono puste.) 50

51 Instalacja oprogramowania Instalacja oprogramowania 51

52 Instalacja sterownika i oprogramowania Instalacja sterownika i oprogramowania Niniejszy rozdział stanowi przewodnik po instalacji sterowników, oprogramowania i dokumentacji do systemu BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie lub monitora(-ów) BARCO CORONIS FUSION Monitora(-ów). Proces instalacji dla rodzin kart graficznych BARCO MXRT oraz BARCOMED ma odmienny przebieg. Jeżeli monitory Barco są instalowane bez kart graficznych Barco, nie ma potrzeby instalowania sterowników. Wraz z systemem zainstalowana zostanie instrukcja obsługi online. Warunki wstępne dotyczące instalacji sterowników i oprogramowania Uwaga: Aby zainstalować lub usunąć sterowniki, oprogramowanie lub dokumentację, należy zalogować się jako użytkownik z uprawnieniami administratora prawa administratora. System operacyjny musi być zainstalowany i działać przed rozpoczęciem instalacji sterownika, oprogramowania czy dokumentacji dla monitora kontroler(-y) dla BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie. Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy wszystkie monitory BARCO CORONIS FUSION Monitora(-ów) są podłączone do prawidłowych kart graficznych w systemie operacyjnym. Uwaga: Procedura instalacji jest oparta na obsłudze systemu Windows w klasycznym stylu wyświetlania. Jeżeli w systemie Windows wybrano styl wyświetlania Home lub Default, poszczególne etapy procedury mogą się różnić od przedstawionych. 52

53 Instalacja sterownika i oprogramowania Instalowanie sterowników i oprogramowania BARCO MXRT Uwaga: Jeżeli system operacyjny nie obsługuje języka użytkownika, okno dialogowe instalacji wyświetli się w języku angielskim. Poniższy proces ma zastosowanie w następujących wersjach systemu Windows: Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2008 oraz Windows Vista edycja 32 i 64-bitowa. Instalacja sterowników i oprogramowania dla systemu BARCO CORONIS FUSION Monitora jest konieczna w następujących przypadkach: Po zainstalowaniu monitora kontroler(-y) dla BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie po raz pierwszy w używanym systemie operacyjnym. Po ponownej instalacji lub zmianie wersji systemu operacyjnego. Po przełączeniu karty graficznej (kart graficznych) do innego gniazda PCI/PCIe. 1. Uruchom system operacyjny. Po uruchomieniu kreatora Znaleziono nowy sprzęt kliknij Anuluj. Gdy w oknie Zmiana ustawień systemowych pojawi się prośba o ponowne uruchomienie komputera, kliknij Nie lub Uruchom ponownie później. 2. Uruchom Barco Product Installation Wizard. Barco Product Installation Wizard powinien uruchomić się automatycznie po włożeniu płyty instalacyjnej CD-ROM 53

54 Instalacja sterownika i oprogramowania BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie do napędu CD/ DVD komputera po uruchomieniu systemu operacyjnego. Jeżeli nie działa automatyczne uruchamianie płyty znajdującej się w napędzie CD/DVD albo Barco Product Installation Wizard nie uruchamia się automatycznie, można uruchomić Barco Product Installation Wizard ręcznie, w następujący sposób: a) Kliknij przycisk Start na pasku zadań. b) Kliknij Uruchom. c) Kliknij Przeglądaj i poszukaj katalogu źródłowego BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie na płycie instalacyjnej CD-ROM, następnie kliknij plik Setup.exe i kliknij Otwórz. d) Kliknij OK. lub a) Przeglądnij katalog źródłowy BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie na płycie instalacyjnej CD-ROM, znajdź plik Setup.exe i kliknij go dwukrotnie. 3. Dwukrotnie kliknij Dalej. 4. Kliknij Tak, aby zaakceptować warunki umów licencyjnych Barco i ATI. Kreator konfiguracji Barco będzie mógł kontynuować proces instalacji wyłącznie po zaakceptowaniu warunków obu umów licencyjnych. Jeżeli kliknięte zostanie Nie, kreator zostanie zamknięty. 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora na ekranie, aby wykonać instalację. Uwaga: Istnieją dwie opcje instalacji sterowników i oprogramowania dla MXRT kontrolery firmy Barco: Szybka instalacja (zalecana) lub Instalacja niestandardowa. W przypadku wybrania opcji Instalacja niestandardowa sterownik może zostać dostosowany do indywidualnych wymagań. 54

55 Instalacja sterownika i oprogramowania 6. Gdy ustalanie ustawień sterownika jest zakończone, kliknij przycisk Zakończ. Uwaga: Instalacja sterownika może potrwać do 5 minut, w trakcie procesu instalacji monitor może kilka razy migać. Należy również zignorować komunikat na pasku tytułowym Brak odpowiedzi oraz pojawianie się kreatora Znaleziono nowy sprzęt. 7. Następnie kreator Barco Product Installation Wizard przeprowadzi użytkownika przez instalację MediCal QAWeb, BarcoMed SelfExam i dokumentację online firmy Barco. 8. Gdy po zakończeniu instalacji pojawi się komunikat, wybierz Uruchom ponownie teraz i kliknij Zakończ. 9. Po ponownym uruchomieniu systemu Windows może pojawić się komunikat Nie znaleziono podpisu cyfrowego lub Oprogramowanie instalowane dla wybranego urządzenia nie przeszło pomyślnie testów logo, weryfikujących jego zgodność z systemem Windows. Automatyczna konfiguracja monitora Po zainstalowaniu sterowników, oprogramowania i dokumentacji oraz po ponownym uruchomieniu systemu oprogramowanie Barco Monitor Plug and Play Software powinno automatycznie wykryć monitory Barco i podłączyć je do komputera z prawidłową rozdzielczością. Jeżeli oprogramowanie Barco Monitor Plug and Play Software nie wykryje monitorów Barco albo nie podłączy ich prawidłowo do komputera, należy zapoznać się z częścią Ustawianie rozdzielczości monitora rozdziału Konfiguracja Windows w tej instrukcji. Ponowna instalacja sterowników W dowolnym momencie można zainstalować nowe sterowniki albo przeinstalować dotychczasowe za pomocą kreatora ustawień Barco na płycie instalacyjnej CD-ROM BARCO CORONIS FUSION 55

56 Instalacja sterownika i oprogramowania Monitora Systemie ; patrz <strong>instalowanie sterowników i oprogramowania BARCO MXRT, on page 53 w tej instrukcji. Odinstalowanie sterowników i oprogramowania W celu odinstalowania sterowników, oprogramowania i dokumentacji Barco dla systemów Barco Coronis Fusion Monitora należy użyć funkcji Dodaj/Usuń programy systemu operacyjnego Windows albo funkcji Odinstaluj. Te funkcje można znaleźć na panelu sterowania Windows. W systemie operacyjnym Vista należy użyć opcji Programy i funkcje. Uwaga: Podczas odinstalowywania sterowników Barco MXRT zostanie wyświetlone okno dialogowe, pokazane na figure 16 należy wybrać sterownik z listy. Rysunek 16: Kreator usuwania sterownika Barco MXRT (wersja sterownika może być inna od pokazanej) 56

57 Instalacja sterownika i oprogramowania Instalacja za pomocą linii komendy (cicha) sterowników i oprogramowania (Nieobsługiwana przez Windows Vista) Wybranie opcji cichej instalacji powoduje, że większość okien i komunikatów związanych z instalatorem zniknie z ekranu. W tle nadal widoczne będzie okno postępu, ale nie będą wymagane żadne działania użytkownika. Cicha instalacja jest przeprowadzana za pomocą pliku SETUP.INI. Każda aplikacja może mieć własne parametry linii komendy, określające normalną i cichą instalację. Aby cicho zainstalować sterowniki i oprogramowanie, wykonaj następujące czynności: 1. Włóż płytę instalacyjną CD-ROM BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie do napędu CD/DVD. Gdy Barco Product Installation Wizard zostanie uruchomiony, kliknij Anuluj. 2. Kliknij przycisk Start na pasku zadań. 3. Kliknij Uruchom. 4. Kliknij Przeglądaj i a) Wyszukaj katalog źródłowy na płycie instalacyjnej CD- ROM BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie. b) Kliknij plik Setup.exe, a następnie kliknij Otwórz. lub a) Przeglądnij katalog źródłowy w lokalizacji, w której zapisana została zawartość płyty instalacyjnej CD-ROM BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie. b) Kliknij plik Setup.exe, a następnie kliknij Otwórz. 5. W oknie adresowym Otwórz umieść kursor na końcu linii wyświetlonego tekstu i dodaj następujący tekst po Setup.exe: spacja i -silent. Kliknij OK. Przykład (gdy napęd CD/DVD to napęd D komputera): 57

58 Instalacja sterownika i oprogramowania D:\Setup.exe -silent Patrz figure 17, gdzie pokazano przykład, jak powinno wyglądać okno linii komendy podczas używania cichej instalacji z płyty instalacyjnej CD-ROM BARCO CORONIS FUSION Monitora Systemie. Rysunek 17: Instalacja za pomocą linii komendy Uwaga: W przypadku wykonywania aktualizacji sterownika MXRT należy odinstalować poprzedni sterownik przez zainstalowaniem nowego sterownika. Zalecamy wykonanie poniższych czynności w celu całkowitego usunięcia poprzednio zainstalowanych plików: a) Zaloguj system w bezpiecznym trybie. b) Uruchom plik sterownika MXRT cleaner.bat, klikając go dwukrotnie (jest on zainstalowany na pulpicie komputera jako ikona albo można go znaleźć na płycie instalacyjnej CD Barco Display System w następującej lokalizacji: drivers\2kxp\ati). Spowoduje to usunięcie wszystkich poprzednio zainstalowanych plików sterownika MXRT. c) Ponownie uruchom system w normalnym trybie i zainstaluj nowy sterownik. 58

59 Gdzie mozna znalezc bardziej szczególowe informacje Gdzie mozna znalezc bardziej szczególowe informacje 59

60 Gdzie mozna znalezc bardziej szczególowe informacje Gdzie można znaleźć bardziej szczegółowe informacje Wraz z systemem została dostarczona następująca dokumentacja: Dokument Lokalizacja Informacja Instrukcja użytkownika online Instrukcja dla początkującyc h (PDF) Instrukcja użytkownika online (PDF) Instrukcja użytkownika QAWeb Agent (PDF) Opakowanie systemu Podręcznik szybkiej instalacji Zainstalowana na komputerze Płyta systemowa CD-ROM Płyta systemowa CD-ROM Płyta systemowa CD-ROM Przegląd ustawień systemu Szczegółowy opis paneli sterowania karty graficznej, a także elementów sterowania i funkcji monitora Broszura w formacie PDF Te same informacje co w instrukcji użytkownika online zapisanej na komputerze, ale w łatwym do wydrukowania formacie PDF Opis funkcji programu QAWeb Agent w łatwym do wydrukowania formacie PDF O instrukcji użytkownika online Instrukcja użytkownika online jest instalowana na komputerze podczas instalacji sterownika systemu. Aby otworzyć instrukcję użytkownika online, wybierz Start>Programy>Barco>Dokumentacja>Instrukcja użytkownika Coronis z menu Start systemu operacyjnego Windows. W instrukcji użytkownika online do tworzenia stron html wykorzystano skrypty Java. W systemie operacyjnym Windows XP z dodatkiem serwisowym SP2 istnieje możliwość, że program Internet Explorer zablokuje te skrypty ze względów 60

61 Gdzie mozna znalezc bardziej szczególowe informacje bezpieczeństwa. Aby móc wyświetlać strony, wykonaj następujące czynności: Na panelu sterowania Windows wybierz Opcje internetowe Wybierz zakładkę Zaawansowane W sekcji Zabezpieczenia zaznacz opcję Zezwalaj zawartości aktywnej na działanie w plikach na moim komputerze 61

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Coronis 5MP Mammo. Instrukcja dla poczatkujacych

Coronis 5MP Mammo. Instrukcja dla poczatkujacych Coronis 5MP Mammo Instrukcja dla poczatkujacych 2 (Tę stronę celowo pozostawiono puste.) Prawa autorskie Copyright Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Coronis Elite. Podrecznik dla poczatkujacych. Obsługiwanych monitorów: MDCC 2121, MDCC 3120, MDCG 2121, MDCG 2121 MKII, MDCG 3120

Coronis Elite. Podrecznik dla poczatkujacych. Obsługiwanych monitorów: MDCC 2121, MDCC 3120, MDCG 2121, MDCG 2121 MKII, MDCG 3120 Coronis Elite Podrecznik dla poczatkujacych Obsługiwanych monitorów: MDCC 2121, MDCC 3120, MDCG 2121, MDCG 2121 MKII, MDCG 3120 2 (Tę stronę celowo pozostawiono puste.) Prawa autorskie Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Dell Display Manager podręcznik użytkownika

Dell Display Manager podręcznik użytkownika Dell Display Manager podręcznik użytkownika Przegląd Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wprowadzenie. Instalacja sprzętu. PU013 Karta PCI z 1 portem równoległym i 2 portami szeregowymi Sweex

Wersja polska. Wprowadzenie. Instalacja sprzętu. PU013 Karta PCI z 1 portem równoległym i 2 portami szeregowymi Sweex PU013 Karta PCI z 1 portem równoległym i 2 portami szeregowymi Sweex Wprowadzenie Nie narażać karty PU013 na działanie bardzo niskich i bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji PVR-TV 713X Instrukcja instalacji Spis treści V1.1 Rozdział 1: Instalacja karty telewizyjnej PVR-TV 713X...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Karta umożliwia dołączenie portu równoległego do komputera. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 Strona 1 z 8 Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie wolno utylizować z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Należy oddać urządzenie

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna nagrywarka CD PCRW5224 PCRW5232

Wewnętrzna nagrywarka CD PCRW5224 PCRW5232 Wewnętrzna nagrywarka CD PCRW5224 PCRW5232 Instrukcja obsługi Instalowanie napędu w komputerze PC. Obsługa oprogramowania. Wewnętrzne nagrywarki CD współpracujące z oprogramowaniem Nero 5.5. Wersja 2.0

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu

Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu 911706 Strona 1 z 5 WEJŚCIE FRONTOWE 3.5 wersja 02/09 Dla USB2.0 + Firewire 400 + esata Numer produktu 97 17 06 Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6005 N Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. kart PCI/ PCI Express / urządzeń USB marki TechniSat

Instrukcja instalacji. kart PCI/ PCI Express / urządzeń USB marki TechniSat Instrukcja instalacji kart PCI/ PCI Express / urządzeń USB marki TechniSat 1 Spis treści I. Wprowadzenie 3 1. Opis asortymentu DVB PC TechniSat 3 1.1 Karty PCI 3 1.2 Karty PCI Express 3 1.3 Urządzenia

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik zachowaj do wglądu w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia dołączenie dwóch portów szeregowych i portu równoległego do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi Seria FN-312 Karta sieciowa PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.0 5/2005 Instalacja sprzętu Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować kartę sieciową. 1. Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie programy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Aparat Easi-View należy trzymać z dala od wody i innych płynów. W przypadku wystąpienia wyładowania elektrostatycznego

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Color Management LCD Monitor Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI OSTROŻNOŚCI),

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEJŚCIÓWKI VGA EURO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEJŚCIÓWKI VGA EURO INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEJŚCIÓWKI VGA EURO 1 SPIS TREŚCI 1. Instalacja programu PowerStrip...3 2. Przygotowanie profilu dla monitora...3 4. Określenie rozdzielczości...5 5. Zmiana trybu wyświetlania...7

Bardziej szczegółowo

FB portowa karta PCI FireWire firmy Sweex FB portowa karta PCI FireWire firmy Sweex

FB portowa karta PCI FireWire firmy Sweex FB portowa karta PCI FireWire firmy Sweex FB000011 3-portowa karta PCI FireWire firmy Sweex FB000010 4-portowa karta PCI FireWire firmy Sweex Wstęp Dziękujemy za nabycie karty PCI FireWire firmy Sweex. Karta oferuje następujące korzyści: - maksymalna

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Ogólne Specyfikacja Przegląd Główne napięcia i zabezpieczenia Certyfikaty bezpieczeństwa 5

SPIS TREŚCI. 1. Ogólne Specyfikacja Przegląd Główne napięcia i zabezpieczenia Certyfikaty bezpieczeństwa 5 Instrukcja SPIS TREŚCI 1. Ogólne 3 2. Specyfikacja 3 2.1 Przegląd 3 2.2 Główne napięcia i zabezpieczenia 4 2.3 Certyfikaty bezpieczeństwa 5 3. Zawartość opakowania 5 4. Konfiguracja kabli 5 4.1 Opcje podłączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacyjna karty PCI Analog TV Card Lite

Instrukcja instalacyjna karty PCI Analog TV Card Lite Instrukcja instalacyjna karty PCI Analog TV Card Lite Spis treści V2.1 Rozdział 1Instalacja sprzętowa karty PCI Analog TV Card Lite... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Wymagania systemowe... 2 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów wideo ze wszystkimi przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Zmiana rozdzielczości ekranu

Zmiana rozdzielczości ekranu Zmiana rozdzielczości ekranu Ze względu na technologię stosowaną w ekranach ciekłokrystalicznych (LCD) rozdzielczość ekranu jest zawsze stała. Dla najlepszego efektu należy wybrać największą obsługiwaną

Bardziej szczegółowo

INTERWRITE TOUCHBOARD. Szybki Start

INTERWRITE TOUCHBOARD. Szybki Start INTERWRITE TOUCHBOARD Szybki Start Spis treści Akcesoria.... 3 Montaż tablicy INTERWRITETouchBoard.... 3 Przechowywanie piórek InterwriteTouchBoard.... 4 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA.... 4 Instalacja oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Cube Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD.6L0201B1273A01EU 1 Kamera sieciowa Cube

Bardziej szczegółowo

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji NH-204 Instrukcja szybkiej instalacji Poznań 2010 Zawartość opakowania serwer HH204 przewód sieciowy LAN zasilacz 5V/2A płyta CD Instrukcja szybkiej instalacji Minimalne wymagania systemowe Windows XP

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Rev: 1.0.0 7106500686 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI Podręcznik szybkiej instalacji DA-70851 1. Instalacja sterownika Przestroga: NIE PODŁĄCZAĆ adaptera do komputera przed zainstalowaniem dostarczonego sterownika. Włożyć dostarczony

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Disk Station. Przewodnik szybkiej instalacji DS409+, DS409. ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_

Disk Station. Przewodnik szybkiej instalacji DS409+, DS409. ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_ Disk Station DS409+, DS409 Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_20090616 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 06/2010 V4.03 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC:

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą. SC002 Sweex 5.1 PCI Sound Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 5.1 Sound Card. Karta dźwiękowa Sweex zapewnia uzyskanie dźwięku surround. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo