... do 31 STYCZNIA 2012 AKCJA ŒWI TECZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... do 31 STYCZNIA 2012 AKCJA ŒWI TECZNA"

Transkrypt

1 AKCJA ŒWI TECZNA

2 WIERTARKA UDAROWA SBE CENA BRUTTO: 367 Z CENA CENA KATALOGOWA NETTO: 316 Z Nr katalogowy: Moc znamionowa 550 Wat Moment obrotowy 5 Nm Elektronika typu V umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy Gumowana rêkojeœæ W walizce PCV DWUBIEGOWA WIERTARKA UDAROWA SBE 701 SP 585 BRUTTO: 720 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 633 Z Nr katalogowy: Moc znamionowa 710 Wat Moment obrotowy 25 Nm/ 12 Nm Maksymalna œrednica wiercenia: beton 20 mm; stal 13 mm/ 8 mm; drewno miêkkie 40 mm/ 25 mm Uchwyt wiertarski Futuro Plus Mechaniczne sprzêg³o przeci¹ eniowe S-automatic Gumowana rêkojeœæ DWUBIEGOWA WIERTARKA UDAROWA SBE CENA BRUTTO: 945 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 828 Z Nr katalogowy: Moc znamionowa Wat Moment obrotowy 40 Nm/15 Nm Maksymalna œrednica wiercenia: beton 20 mm; stal 16 mm/8 mm; drewno miêkkie 40 mm/25 mm Mechaniczne sprzêg³o przeci¹ eniowe S-automatic Gumowana rêkojeœæ Zabezpieczenie przed niepo ¹danym w³¹czeniem w przypadku zaniku pr¹du Trwa³y silnik Metabo Marathon Trwa³y silnik Metabo Marathon Elektronika Variospeed (V) Elektronika VTC KOMBIM OTEK KHE CENA BRUTTO: 838 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 757 Z Nr katalogowy: Moc znamionowa 800 Wat Moment obrotowy 15 Nm Œrednica wiercenia: beton 24 mm; mur koronkami wiertarskimi 68 mm; stal 13 mm; drewno miêkkie 30 mm Energia pojedynczego udaru 0-2,4 J Automatyczne sprzêg³o przeci¹ eniowe Metabo S P³ynna regulacja obrotów 3-funkcyjna: wiercenie; wiercenie z udarem; podkuwanie KOMBIM OTEK KHE CENA BRUTTO: 1069 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 940 Z Nr katalogowy: Moc znamionowa Wat Moment obrotowy 13 Nm Œrednica wiercenia: beton 26 mm; mur koronkami wiertarskimi 68 mm; stal 13 mm; drewno miêkkie 28 mm Energia pojedynczego udaru 0-3,1 J Automatyczne k³owe sprzêg³o bezpieczeñstwa Metabo S Elektronika VTC utrzymuje obroty na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹ enia oraz umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów 3-funkcyjna: wiercenie; wiercenie z udarem; podkuwanie WYRZYNARKA STEB 70 Quick 439 CENA BRUTTO: 540 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 487 Z Nr katalogowy: Moc znamionowa 570 Wat Max. gruboœæ ciêcia: drewno 70 mm; metale nie elazne 20 mm; blachy stalowe 6 mm Metabo Quick umo liwia wymianê osprzêtu w ci¹gu kilku sekund Elektronika typu V umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy W walizce PCV 2

3 MULTIM OTEK UHE 2250 Multi 808 CENA BRUTTO: 994 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 898 Z Nr katalogowy: Moc znamionowa 705 Wat Moment obrotowy 13 Nm Œrednica wiercenia: beton 22 mm; mur koronkami wiertarskimi 68 mm; stal 13 mm; drewno miêkkie 28 mm Energia pojedynczego udaru 0-2,5 J Automatyczne k³owe sprzêg³o bezpieczeñstwa Metabo S P³ynna regulacja obrotów MULTIM OTEK UHE 28 Plus 985 CENA BRUTTO: 1212 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 1134 Z Nr katalogowy: Moc znamionowa Wat Moment obrotowy 20 Nm / 7 Nm Œrednica wiercenia: beton 28 mm; stal 13/6 mm; drewno 30/16 mm Energia pojedynczego udaru 3,0 J Automatyczne sprzêg³o przeci¹ eniowe Metabo Quick - szybka wymiana uchwytu wiertarskiego Gumowana rêkojeœæ g³ówna i dodatkowa Trwa³y silnik Metabo Marathon 4-funkcyjny: wiercenie na 1 i 2 biegu; wiercenie z udarem; podkuwanie + Elektronika VTC utrzymuje obroty na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹ enia oraz umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów + ZESTAW TARCZ PROMOTION 43/47 CENA BRUTTO: 53,01/ 57,44 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 47,60/ 49,90 Z Nr katalogowy: / /47 Zestaw 10 tarcz tn¹cych w pude³ku metalowym: 115x1x22,23 mm / 125x1x22,23 mm ZESTAW WIERTE DO BETONU 20 CENA BRUTTO: 24,60 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 28,90 Z Nr katalogowy: Zestaw 8 wierte³ w pude³ku PCV (1 x O3/4/5/5,5/6/7/8/10 mm) ZESTAW WIERTE DO DREWNA 20 CENA BRUTTO: 24,60 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 28,90 Z Nr katalogowy: Zestaw 8 wierte³ w pude³ku PCV (1 x O3/4/5/5,5/6/7/8/10 mm) SUPERCENA SUPERCENA 3

4 POWERMAXX 12 Pro 698 rok FULL SERVICE 698 CENA BRUTTO: 859 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 806 Z Nr katalogowy: Maks. moment obrotowy: stal 28 Nm; drewno 14 Nm Œrednica wiercenia: stal: 10 mm; drewno 22 mm Elektronika V (Vario) System ESCP (Electronic Single Cell Protection) monitoruje i chroni ka de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem, co wyd³u a ywotnoœæ akumulatora 7-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja wiercenia Dioda LED + Dodatkowe wyposa enie: - zestaw 20 bitów - przystawka k¹towa Seryjnie + z ³adowark¹ LC 40 i 2 akumulatorami Li-Power Max 10,8 V/1,5 Ah 3 lata NA AKUMULATOR BS 14,4 LT Compact 998 rok FULL SERVICE NA AKUMULATOR 998 CENA BRUTTO: 1228 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 1190 Z Nr katalogowy: lata Maks. moment obrotowy: stal 40 Nm; drewno miêkkie 20 Nm Œrednica wiercenia: stal 10 mm; drewno miêkkie 25 mm System ESCP (Electronic Single Cell Protection) monitoruje i chroni ka de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem, co wyd³u a ywotnoœæ akumulatora Zawartoœæ zestawu: wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 14.4 LT Compact; walizka aluminiowa z 2 szufladami na trwa³ych prowadnicach; 208 czêœciowy zestaw osprzêtu; ³adowarka ASC 30; 2 akumulatory Li-Ion 14,4 V/1,3 Ah BS 14.4 LT Impuls 1150 rok FULL SERVICE NA AKUMULATOR 1150 CENA BRUTTO: 1415 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 1280 Z Nr katalogowy: lata AKUMULATOROWA M OTOWIERTARKA UDAROWA BHA 36 LTX Compact CENA BRUTTO: 2915 Z Nr katalogowy: lata NA AKUMULATOR NOWOŒÆ GRATIS Akumulator Li-Ion nr kat cena kat. 483 System ESCP (Electronic Single Cell Protection) Maks. moment obrotowy: stal 55 Nm; drewno miêkkie 24 Nm Œrednica wiercenia: stal 12 mm; drewno miêkkie 30 mm Seryjnie z ³adowark¹ ASC 30 i 2 akumulatorami Li-Ion 14,4 V/2,6 Ah + 3 akumulator GRATIS! Œrednica wiercenia: beton 18 mm; stal 10 mm/13 mm; drewno miêkkie 22 mm Max. liczba udarów / min Energia pojedynczego udaru 1,8 J Rêkojeœæ Metabo VibraTech (MVT) gwarantuje znaczne obni enie wibracji na uchwycie System ESCP (Electronic Single Cell Protection) monitoruje i chroni ka de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem, co wyd³u a ywotnoœæ akumulatora Seryjnie z pasem narzêdziowym, ³adowark¹ ASC 15 i 2 akumulatorami Li-Ion 36 V/1,5 Ah 4

5 ŒWI TECZNY HIT! A 34A A 2A A 3A A 4A WIERTARKO-WKRÊTARKA AKUMULATOROWA BS 14.4 Li 578 rok FULL SERVICE 578 CENA BRUTTO: 711 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 650 Z Nr katalogowy: lata NA AKUMULATOR System ESCP (Electronic Single Cell Protection) monitoruje i chroni ka de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem, co wyd³u a ywotnoœæ akumulatora Maks. moment obrotowy: stal 40 Nm; drewno miêkkie 20 Nm Œrednica wiercenia: stal 10 mm; drewno miêkkie 20 mm Seryjnie z ³adowark¹ ASC 30 i 1 akumulatorem Li-Ion 14,4 V / 1,3 Ah 5

6 NOWOŒÆ QUICK WIERTARKO-WKRÊTARKA AKUMULATOROWA BS 18 LTX-X3 Quick 2492 CENA BRUTTO: 3065 Z Nr katalogowy: rok 3 lata FULL SERVICE NA AKUMULATOR Metabo Quick umo liwia szybk¹ wymianê uchwytu wiertarskiego w ci¹gu kilku sekund System ESCP (Electronic Single Cell Protection) monitoruje i chroni ka de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem, co wyd³u a ywotnoœæ akumulatora Maks. moment obrotowy: stal 96 Nm; drewno miêkkie 120 Nm Œrednica wiercenia: stal 13 mm; drewno miêkkie 50 mm Elektronika V (Vario) Seryjnie z ³adowark¹ ASC 30 i 2 akumulatorami Li-Ion 18 V / 3,0 Ah oraz przystawk¹ Power X3 i d³ug¹ rêkojeœci¹ dodatkow¹ 6

7 SZLIFIERKA K TOWA W CENA BRUTTO: 349 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 322 Z Nr katalogowy: PL_ Moc znamionowa 705 Wat Œrednica tarczy 125 mm Samowy³¹czaj¹ce szczotki wêglowe, ³atwy dostêp oraz wymiana szczotek Mocny, ywotny silnik Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego Z walizk¹ PCV ŒWI TECZNY HIT! 705 Wat 705 Wat GRATIS Tarcza tn¹ca diamentowa Promotion 125x22,23 mm nr kat cena kat. 24 GRATIS 7

8 W CENA BRUTTO: 341 Z CENA CENA KATALOGOWA NETTO: 308 Z Nr katalogowy: Moc znamionowa 780 Wat Œrednica tarczy szlifierskiej 125 mm Samowy³¹czaj¹ce szczotki wêglowe, ³atwy dostêp oraz wymiana szczotek Mocny, ywotny silnik Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego W BRUTTO: 387 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 378 Z Nr katalogowy: Moc znamionowa 850 Wat Moment obrotowy 2,2 Nm Trwa³y silnik Metabo Marathon System Metabo VibraTech (MVT) Automatyczne sprzêg³o przeci¹ eniowe Metabo S WQ CENA BRUTTO: 460 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 460 Z Nr katalogowy: Moc znamionowa Wat Moment obrotowy 2,5 Nm Trwa³y silnik Metabo Marathon Elektronika C (Constamatic) GRATIS 2 x Pendrive Metabo 4 GB 780 Wat 780 Wat 850 Wat 850 Wat 1000 Wat 1000 Wat A 2 2A 3 8

9 A 27 27A W Quick 448 CENA BRUTTO: 551 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 498 Z Nr katalogowy: Moc znamionowa Wat Moment obrotowy 3,0 Nm Trwa³y silnik Metabo Marathon System Metabo VibraTech (MVT) Metabo Quick umo liwia wymianê osprzêtu w ci¹gu kilku sekund Automatyczne sprzêg³o przeci¹ eniowe Wat 1150 Wat WE VS 628 CENA BRUTTO: 772 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 698 Z Nr katalogowy: Moc znamionowa Wat Moment obrotowy 3,5 Nm Trwa³y silnik Metabo Marathon Mechaniczne sprzêg³o prze+ ci¹ eniowe Metabo-S Elektronika VTC Zakres regulacji obrotów /min 1450 Wat 1450 Wat W CENA BRUTTO: 646 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 585 Z Nr katalogowy: Moc znamionowa Wat Moment obrotowy 13 Nm Œrednica tarczy szlifierskiej 230 mm atwy dostêp do szczotek wêglowych WX CENA BRUTTO: 711 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 645 Z Nr katalogowy: Ograniczenie pr¹du rozruchowego 2000 Wat 2000 Wat 3A 4 4A 9

10 ZESTAW 1 WIERTARKO-WKRÊTARKA AKUMULATOROWA BS 18 LTX Quick + AKUMULATOROWE RADIO BUDOWLANE RC CENA BRUTTO: 2582 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 2478 Z Nr katalogowy: rok 3 lata FULL SERVICE NA AKUMULATOR Metabo Quick umo liwia szybk¹ wymianê uchwytu wiertarskiego w ci¹gu kilku sekund P³ynna regulacja obrotów 7-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja wiercenia zapewniaj¹ kompleksowe zastosowanie Rêkojeœæ Metabo VibraTech (MVT) gwarantuje znaczne obni enie wibracji na uchwycie System ESCP (Electronic Single Cell Protection) monitoruje i chroni ka de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem, co wyd³u a ywotnoœæ akumulatora 2-stopniowa przek³adnia planetarna Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy Max. moment obrotowy: stal 55 Nm/ 96 Nm; drewno miêkkie 24 Nm/ 42 Nm Œrednica wiercenia: stal 12 mm/ 13 mm; drewno miêkkie 30 mm/ 50 mm Seryjnie z uchwytem wiertarskim, uchwytem do koñcówki wkrêtakowej, ³adowark¹ ASC 30 i 2 akumulatorami Li-Ion 14,4 V/2,6 Ah/ Li-Ion 18 V/3,0 Ah ZESTAW 2 + RADIO BUDOWLANE RC Bryzgoszczelne, py³oszczelne, odporne na uderzenia Zasilanie wszystkimi akumulatorami Metabo Li-Power 14.4 i 18 V (z funkcj¹ ³adowania) lub zasilanie sieciowe Wyjœcie DC (³adowanie tel. komórkowych Wejœcie AUX (odtwarzacze CD, MP3) Napiêcie zasilania 230 V / 50 Hz AKUMULATOROWA SZLIFIERKA K TOWA W 18 LTX AKUMULATOROWE RADIO BUDOWLANE RC CENA BRUTTO: 2435 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 2478 Z Nr katalogowy: lata NA AKUMULATOR Zabezpieczenie przed przeci¹ eniem Liczba obrotów na biegu ja³owym /min Samood³¹czaj¹ce siê szczotki wêglowe z mo liwoœci¹ ³atwej wymiany Dodatkowy demontowlany filtr chroni przed py³em i metalowymi opi³kami System ESCP (Electronic Single Cell Protection) monitoruje i chroni ka de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem, co wyd³u a ywotnoœæ akumulatora Mo liwoœæ ustawienia akumulatora w 4 pozycjach Seryjnie z os³on¹ tarczy, nakrêtk¹ Quick, rêkojeœci¹, filtrem przeciwpy³owym, walizk¹ narzêdziow¹ z PCV, ³adowark¹ ASC 30 i 2 akumulatorami Li-Power Extreme 18 V/3,0 Ah

11 ZESTAW 3 SZLIFIERKA K TOWA WE Plus + SZLIFIERKA K TOWA W CENA BRUTTO: 982 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 1004 Z Nr katalogowy: Moc znamionowa Wat Moment obrotowy 3,3 Nm Trwa³y silnik Metabo Marathon System Metabo VibraTech (MVT) Elektronika VTC utrzymuje obroty na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹ enia oraz umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów Automatyczne sprzêg³o przeci¹ eniowe Metabo S W 780 Moc znamionowa 780 Wat Œrednica tarczy szlifierskiej 125 mm W¹ska rêkojeœæ g³ówna Mocny, ywotny silnik Samowy³¹czaj¹ce szczotki wêglowe, ³atwy dostêp oraz wymiana szczotek Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego ZESTAW 4 GRATIS Okulary ALPINA - cena kat Wat 1450 Wat 780 Wat 780 Wat KOMBIM OTEK KHE SZLIFIERKA K TOWA W Quick 1098 CENA BRUTTO: 1326 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 1255 Z Nr katalogowy: Moc znamionowa 850 Wat Moment obrotowy 15 Nm Œrednica wiercenia: beton 24 mm; mur koronkami wiertarskimi 68 mm; stal 13 mm; drewno miêkkie 30 mm Energia pojedynczego udaru 0-2,4 J Automatyczne sprzêg³o przeci¹ eniowe Metabo S P³ynna regulacja obrotów 3-funkcyjna: wiercenie; wiercenie z udarem; podkuwanie + W Quick Moc znamionowa Wat Moment obrotowy 3,0 Nm Trwa³y silnik Metabo Marathon System Metabo VibraTech (MVT) Automatyczne sprzêg³o przeci¹ eniowe GRATIS Okulary ALPINA - cena kat Wat 1150 Wat 11

12 AKUMULATOROWA SZLIFIERKA K TOWA W 18 LTX 125 Inox (carcas) 995 CENA BRUTTO: 1224 Z Nr katalogowy: lata NA AKUMULATOR Œrednica tarczy szlifierskiej 125 mm Mo liwoœæ ustawienia akumulatora w 4 pozycjach Dodatkowy demontowalny filtr chroni urz¹dzenie przed py³em i metalowymi opi³kami Szybka wymiana tarczy bez u ycia dodatkowych narzêdzi Standardowo bez akumulatora NOWOŒÆ TYLKO U NAS: URZADZENIA AKUMULATOROWE DO INOXA!, 12

13 AKUMULATOROWA PRECYZYJNA SZLIFIERKA TAŒMOWA BF 18 LTX 90 Set 2720 CENA BRUTTO: 3346 Z Nr katalogowy: lata NA AKUMULATOR NOWOŒÆ Rozmiar pasa œciernego 6-9 x 457 mm Do szlifowania metalu, drewna i innych materia³ów w miejscach trudno dostêpnych Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego Wymiana taœmy bez u ycia narzêdzi Elementy zestawu: ramiê prowadz¹ce (do taœmy 6 mm i 13 mm), ramiê prowadz¹ce z rolk¹ p³ask¹ (do taœmy 13 mm), 20 cyrkonowych pasów œciernych 6x457 mm (P 80x10, P 120x10), 20 cyrkonowych pasów œciernych 13x457 mm (P 80x10, P 120x10), 6 pasów z w³ókniny 6x457 mm (3 œrednie, 3 wykañczaj¹ce), 6 pasów z w³ókniny 13x457 mm (3 œrednie, 3 wykañczaj¹ce), filtr przeciwpy³owy, rêkojeœæ pomocnicza MVT, klucz szeœciok¹tny, metalowa walizka, ³adowarka ASC 30, 2 akumulatory Li-Ion 18 V/3,0 Ah SATYNIARKA AKUMULATOROWA S 18 LTX 115 Set lata NA AKUMULATOR CENA BRUTTO: 3515 Z Nr katalogowy: Œrednica œciernicy 115 mm Szerokoœæ œciernicy 100 mm Do matowania, satynowania i polerowania stali szlachetnej, metali kolorowych i innych materia³ów Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego Elementy zestawu: 3 walce polerskie lamelowo-w³ókninowe 105x50 P 180/ P80/ P 60, 3 tuleje dystansowo-osadcze, filtr przeciwpy³owy, rêkojeœæ pomocnicza MVT, klucz szeœciok¹tny, metalowa walizka, ³adowarka ASC 30, 2 akumulatory Li-Ion 18 V/3,0 Ah NOWOŒÆ AKUMULATOROWA SZLIFIERKA DO SPOIN PACHWINOWYCH KNS 18 LTX 150 Set 3312 CENA BRUTTO: 4080 Z Nr katalogowy: lata NA AKUMULATOR Œrednica tarczy szlifierskiej 150 mm Do szlifowania spoin w trudno dostêpnych miejscach Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego System ESCP (Electronic Single Cell Protection) monitoruje i chroni ka de pojedyncze ogniwo przed przegrzaniem, co wyd³u a ywotnoœæ akumulatora Elementy zestawu: os³ona tarczy, rêkojeœæ pomocnicza, klucz szeœciok¹tny, filtr przeciwpy³owy, 3 tarcze szlifierskie ze sprasowanej w³ókniny (gradacja œrednia 3 mm; gradacja œrednia 6 mm; gradacja wykañczaj¹ca 6 mm), pilnik do profilowania tarczy, 25 pasków papierów œciernych do pilnika, metalowa walizka, ³adowarka ASC 30, 2 akumulatory Li-Ion 18 V/3,0 Ah NOWOŒÆ 13

14 KAPÓWKA KS 216 M Lasercut 534 CENA BRUTTO: 657 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 534 Z Nr katalogowy: Moc silnika 1,35 kw V Maksymalna g³êbokoœæ ciêcia 60 mm Regulacja wysokoœci ciêcia Pochylenie g³owicy w lewo od 0 do 45 Regulacja ustawienia k¹ta stolika prawo/lewo 47 /47 Laser do wyznaczania linii ciêcia KAPÓWKA KGS 216 M 788 CENA BRUTTO: 969 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 855 Z Nr katalogowy: Moc silnika 1,5 kw V Œrednica pi³y 216 x 30 Regulacja wysokoœci ciêcia Pochylenie g³owicy w lewo od 0 do 45 Regulacja ustawienia k¹ta stolika prawo/lewo 47 /47 o yskowana prowadnica Laser do wyznaczania linii ciêcia KAPÓWKA KGS 254 M 1149 CENA BRUTTO: 1413 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 1235 Z Nr katalogowy: Moc silnika 1,8 kw V Maks. g³êbokoœæ ciêcia 90 mm Regulacja wysokoœci ciêcia PILARKA GOSPODARCZA TKHS 315 C - 2,0 WNB/ - 2,8 DNB 1089/ 1138 CENA BRUTTO: 1339/ 1400 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 1237/ 1264 Z Nr katalogowy: / / 1138 Moc silnika: 2,0 WNB: 2,0 kw V; 2,8 DNB: 2,8 kw V Bezstopniowa regulacja pochylenia pi³y Do seryjnie montowanego uk³adu odsysaj¹cego mo na pod³¹czyæ odci¹g wiórów lub odkurzacz Pochylenie g³owicy w lewo od 0 do 45 Regulacja ustawienia k¹ta stolika prawo/lewo 47 /47 Laser do wyznaczania linii ciêcia Ogranicznik uniwersalny do ciêæ prostoliniowych u ywany te jako sanki Idealna do ciêcia kantówek, desek, p³yt, materia³ów drewnopodobnych w warsztacie i na budowie Seryjnie z przed³u eniem sto³u, ko³ami transportowymi i pi³¹ widiow¹ 14

15 SPRÊ ARKI Z SERII LIMITOWANEJ - PROMOCYJNEJ Sprê arka CLASSICAIR 255/24* lata NA SPRÊ ARKI CENA BRUTTO: 704 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 650 Z Nr katalogowy: Wydajnoœæ teoretyczna (na ssaniu) 240 l/min Moc silnika 2,0 KM (1,5 kw) Napiêcie zasilania 230 V / 50 Hz Pojemnoœæ zbiornika 24 l * Sprê arka dostêpna w ofercie po r. Sprê arka MEGA 550/200 D lata NA SPRÊ ARKI CENA BRUTTO: 3996 Z CENA KATALOGOWA NETTO: 3691 Z Nr katalogowy: Wydajnoœæ teoretyczna (na ssaniu) 510 l/min Moc silnika 4,0 KM (3,0 kw) Napiêcie zasilania 400 V / 50 Hz Pojemnoœæ zbiornika 200 l Iloœæ maszyn w promocji ograniczona. Nie odpowiadamy za b³êdy w druku. Ilustracje i teksty nie s¹ wi¹ ¹ce. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany kolorystyki produktów. 2 lata NA SPRÊ ARKI 3 lata NA AKUMULATOR Program 3-letnia gwarancja Mo ecie Pañstwo rozszerzyæ okres gwarancji na elektronarzêdzia, maszyny do obróbki drewna, hydrofory i pompy Metabo do 3 lat. Wystarczy dokonaæ rejestracji online: 2 lata gwarancji na sprê arki 2 letnia gwarancja na sprê arki obejmuje wszystkie sprê arki zakupione po 1 marca 2009 r. Nie jest wymagana rejestracja. 3 lata gwarancji na akumulator Wszystkie akumulatory z nowej generacji wiertarko-wkrêtarek Metabo objête s¹ 3-letni¹ gwarancj¹. Czas naprawy gwarancyjnej elektronarzêdzia w Serwisie Metabo to max. 24 godziny. Dodatkowe informacje na stronie: w zak³adce: Serwis i doradztwo. 15

16 WSZYSTKIM NASZYM,. KLIENTOM ZYCZYMY, WESO YCH SWIAT, I DO SIEGO ROKU!

2013 - I EDYCJA SEZON NA M OTKI

2013 - I EDYCJA SEZON NA M OTKI 2013 - I EDYCJA PROMOCJA Z BEZP ATNYM SERWISEM rok FULL SERVICE KOLEJNY Z BEZP ATNYM SERWISEM! Wiêcej zadowolonych Klientów! (sprzeda m³otków wzros³a w 2012 roku a o 21%) 140 % 120 % 100 % 21 % 80 % 60

Bardziej szczegółowo

... do 31 MAJA 2010 INFO WIOSENNE CIĘCIE CEN

... do 31 MAJA 2010 INFO WIOSENNE CIĘCIE CEN ... do 31 MAJA 2010 INFO WIOSENNE CIĘCIE CEN ... do 31 MAJA 2009 2010 0 kosztów serwisowch przez 12 miesięcy (pakiet obejmuje części zamienne m.in. szczotki, przekładnie, robociznę, konserwację, przeglądy

Bardziej szczegółowo

... do 15 LISTOPADA 2010 MOCNA OFERTA INFO

... do 15 LISTOPADA 2010 MOCNA OFERTA INFO MOCNA OFERTA INFO 22 NOWOŚCI NOWOŚ Ć!!! Kapówka z silnikiem indukcyjnym ODKURZACZ UNIWERSALNY ASR 2025 1398 CENA BRUTTO: 1705,56 CENA KATALOGOWA : 1601 Nr katalogowy: 602 022 000 Moc znamionowa 1.200 Wat

Bardziej szczegółowo

WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa

WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa PROMOCJA 3/2013 Z Metabo w nowy wymiar LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna LTX Mocna i kompaktowa JEDYNA SZLIFIERKA K TOWA METABO z p³ask¹ g³owic¹ do pracy w miejscach pod ma³ym k¹tem WIOSNA

Bardziej szczegółowo

Mocne wiertarko-wkrêtarki akumulatorowe klasy LT Wytrzyma³e akumulatorowe zakrêtaki udarowe klasy LT Mobilna sto³owa pilarka tarczowa TS 254

Mocne wiertarko-wkrêtarki akumulatorowe klasy LT Wytrzyma³e akumulatorowe zakrêtaki udarowe klasy LT Mobilna sto³owa pilarka tarczowa TS 254 1/2013 NOWOŒCI Mocne wiertarko-wkrêtarki akumulatorowe klasy LT Wytrzyma³e akumulatorowe zakrêtaki udarowe klasy LT Mobilna sto³owa pilarka tarczowa TS 254 Ergonomiczna rêczna pilarka tarczowa KS 55 FS

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2013 (obowi¹zuje od: )

CENNIK 2013 (obowi¹zuje od: ) CENNIK 2013 (obowi¹zuje od: 01.03.2013) DLACZEGO METABO... TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwa³y dziêki wielu opatentowanym rozwi¹zaniom. Pokrycie uzwojeñ ywic¹ epoksydow¹,

Bardziej szczegółowo

System Metabo Quick. Promocja obowi¹zuje do Podano sugerowane ceny detaliczne. Szlifierka k¹towa WQ 1400, 1400 W

System Metabo Quick. Promocja obowi¹zuje do Podano sugerowane ceny detaliczne. Szlifierka k¹towa WQ 1400, 1400 W PROMOCJA 1/2014 System Metabo Quick Szlifierka k¹towa WQ 1400, 1400 W Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 18 LTX BL Quick + Lampa akumulatorowa ULA 14.4-18 LED Wiêcej informacji na stronie 8 Wiêcej informacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: CENNIK 2013

Aktualizacja: CENNIK 2013 Aktualizacja: 01.08.2013 CENNIK 2013 DLACZEGO METABO... TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwa³y dziêki wielu opatentowanym rozwi¹zaniom. Pokrycie uzwojeñ ywic¹ epoksydow¹, 12-warstwowa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: CENNIK 2014

Aktualizacja: CENNIK 2014 Aktualizacja: 01.02.2014 CENNIK 2014 DLACZEGO METABO... TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwa³y dziêki wielu opatentowanym rozwi¹zaniom. Pokrycie uzwojeñ ywic¹ epoksydow¹, 12-warstwowa

Bardziej szczegółowo

P ERF IT Y WKRĘTAK AKUMULATOROWY LI-ION DANE TECHNICZNE. Zasilanie ładowarki V 50 Hz

P ERF IT Y WKRĘTAK AKUMULATOROWY LI-ION DANE TECHNICZNE. Zasilanie ładowarki V 50 Hz ORMANC E SIGN CDM1108S DE QUAL IT Y P ERF 3,6 V 1,3 Ah WKRĘTAK AKUMULATOROWY LI-ION Zasilanie ładowarki............ Czas ładowania............... Prędkość bez obciążenia....... Maks. średnica wkrętów........

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009/2010

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009/2010 PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009/2010 TECHNOLOGIA JEDYNYMI, KTÓRZY PRÓBUJĄ PODWAŻAĆ NASZE ROZWIĄZANIA, JESTEŚMY MY SAMI. Silnik Metabo Marathon, przeciążeniowe sprzęgło bezpieczeństwa S-automatic, technologia

Bardziej szczegółowo

2015 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 15.05.2015

2015 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 15.05.2015 2015 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 15.05.2015 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - wyrzynarka z brzeszczotem szablastym

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009 PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009 TECHNOLOGIA JEDYNYMI, KTÓRZY PRÓBUJĄ PODWAŻAĆ NASZE ROZWIĄZANIA, JESTEŚMY MY SAMI. Silnik Metabo Marathon, przeciążeniowe sprzęgło bezpieczeństwa S-automatic, technologia

Bardziej szczegółowo

01.02. 2015 do 30.06.2015 ażna od W olska Sp. z o.o. Koelner P NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor:

01.02. 2015 do 30.06.2015 ażna od W olska Sp. z o.o. Koelner P NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor: NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor: Koelner Polska Sp. z o.o. Ważna od 01.02. 2015 do 30.06.2015 OFERTA AEG 30 Nm AEG-BS12G2LI Wiertarko-wkrętarka 4935446687 449,00 netto 552,27 zł z Vat 2 biegi 0-350/0-1350

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KAPÓWEK METABO NIEZAWODNE I PRECYZYJNE

PROGRAM KAPÓWEK METABO NIEZAWODNE I PRECYZYJNE PROGRAM KAPÓWEK METABO NIEZAWODNE I PRECYZYJNE ... KAPÓWKI do 31 MAJA - klasa 2009 LTX KGS 254 I Plus Wydajny, bezobsługowy silnik indukcyjny gwarantuje optymalne parametry cięcia i bezgłośną pracę (KGS

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

TECHNIKA I TECHNOLOGIA CENNIK 2014 Aktualizacja: 01.07.2014 DLACZEGO METABO... TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwały dzięki wielu opatentowanym rozwiązaniom. Pokrycie uzwojeń żywicą epoksydową,

Bardziej szczegółowo

MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZÊDZI

MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZÊDZI MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZÊDZI INOX 2 INOX Spis treœci: 04-09 INOX - PRZEGL D 0-2 NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA K TOWA 3-6 SATYNIARKA 7-2 SZLIFIERKA DO OBRÓBKI

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2012 (obowi¹zuje od: ; aktualizacja )

CENNIK 2012 (obowi¹zuje od: ; aktualizacja ) CENNIK 2012 (obowi¹zuje od: 01.12.2011; aktualizacja 6.2012) DLACZEGO METABO? TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwa³y dziêki wielu opatentowanym rozwi¹zaniom. Pokrycie uzwojeñ

Bardziej szczegółowo

2018 Katalog z cennikiem. Aktualizacja:

2018 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 2018 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 01.01.2018 LiHD - NAJWYDAJNIEJSZA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA ŚWIATA: AKUMULATOR 7, 0 Ah 67 % WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ 100 % DŁUŻSZY CZAS PRACY NAJWYDAJNIEJSZA TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

2016 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 14.12.2015

2016 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 14.12.2015 2016 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 14.12.2015 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - wyrzynarka z brzeszczotem szablastym

Bardziej szczegółowo

Wiertarka udarowa 550 W MN MOC ZASTOSOWANIE FUNKCJE WYPOSAŻENIE: CHARAKTERYSTYKA ŚREDNICE WIERCENIA GWARANCJA 550 W

Wiertarka udarowa 550 W MN MOC ZASTOSOWANIE FUNKCJE WYPOSAŻENIE: CHARAKTERYSTYKA ŚREDNICE WIERCENIA GWARANCJA 550 W Wiertarka udarowa 550 W MN-90-025 ZASTOSOWANIE ŚREDNICE WIERCENIA 550 W wiercenie, wiercenie z udarem przełącznik obrotów, prawe/lewe, regulacja obrotów uchwyt bezkluczykowy, rękojeść boczna, ogranicznik

Bardziej szczegółowo

219,- 249,- 189,- GRATIS GRATIS. Wiertarko-wkrętarka EPC12CAKA50. Wiertarko-wkrętarka EPC14CAB. Wiertarka udarowa KR714CRESK

219,- 249,- 189,- GRATIS GRATIS. Wiertarko-wkrętarka EPC12CAKA50. Wiertarko-wkrętarka EPC14CAB. Wiertarka udarowa KR714CRESK WIOSNA 2011 Wiertarko-wkrętarka EPC12CAKA50 Wiertarko-wkrętarka EPC14CAB Akumulatory 12V / 1,2 Ah Czas ładowania 3 godz. Uchwyt szybkozaciskowy 10 mm Prędkość obrotowa 0-750/min w prawo / w lewo Moment

Bardziej szczegółowo

2017 Katalog z cennikiem. Aktualizacja:

2017 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 2017 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 01.06.2017 LiHD - NAJWYDAJNIEJSZA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA ŚWIATA: AKUMULATOR 7, 0 Ah Atuty Metabo ATUTY METABO 3-letnia gwarancja Metabo Na wszystkie maszyny udzielamy

Bardziej szczegółowo

Katalog z cennikiem 2014

Katalog z cennikiem 2014 Katalog z cennikiem 2014 Aktualizacja: 01.10.2014 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - klasa 10,8 - wyrzynarka z brzeszczotem

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2017/18

Katalog produktów 2017/18 Katalog produktów 2017/18 DLA GRUPA DWT DWT INTERNATIONAL AG grupy Merit Link International AG NASZE Nasz profesjonalny systemie konkretnego rynku 3 INDEKS 5-23 3 5-21 6 6 7-10 7 7 7 7-8 9-10 LINIA DWT

Bardziej szczegółowo

729,- 645,- 555,- 999,- 699,- 869,- 749,- 12 V ZASILANIE 12 V 12 V ZASILANIE 12 V 18 V 18 V 14,4 V 14,4 V

729,- 645,- 555,- 999,- 699,- 869,- 749,- 12 V ZASILANIE 12 V 12 V ZASILANIE 12 V 18 V 18 V 14,4 V 14,4 V Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 12 V MDW-DC727KAP 12 V 240 W 2 akumulatory 12V; 1,3 Ah szybkozaciskowy 1,5-10 mm 2 biegi Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 14,4 V MDW-DC728KAP 12 V 290 W 2 akumulatory

Bardziej szczegółowo

Dalekosiężna decyzja na przyszłość: system akumulatorów Metabo

Dalekosiężna decyzja na przyszłość: system akumulatorów Metabo Dalekosiężna decyzja na przyszłość: system akumulatorów Metabo Maksimum swobody, pełna kompatybilność: 100% Metabo. Nasza wizja optymalna niezależność użytkowników Wybór właściwego systemu akumulatorów

Bardziej szczegółowo

Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011

Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011 Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011 Frezarka górnowrzecionowa... 12 Przecinarki do kamienia z laserem... 15 Generator prądu... 18 Strug ręczny... 11 Mieszadło do farb i zapraw... 13 Szlifierka oscylacyjna...

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA AKUMULATOROWE

NARZ DZIA AKUMULATOROWE NARZ DZIA AKUMULATOROWE Klucz udarowy Wyjàtkowa seria narz dzi akumulatorowych zaprojektowanych specjalnie do najci szych prac w warsztatach samochodowych i wsz dzie tam gdzie potrzeba. Narz dzia akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK Elektronarzêdzia

CENNIK Elektronarzêdzia CENNIK 2007 Elektronarzêdzia UWAGI: Cennik obowiązuje od 26 marca 2007 r. Ceny - bez podatku VAT Ceny loco odbiorca Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia

Bardziej szczegółowo

HOLLAND POWER SINCE 1965 DANE TECHNICZNE OPIS POWER SINCE 1965 OPIS DANE TECHNICZNE OPIS DANE TECHNICZNE KATALOG JAKOŚĆ WYDAJNOŚĆ DESIGN

HOLLAND POWER SINCE 1965 DANE TECHNICZNE OPIS POWER SINCE 1965 OPIS DANE TECHNICZNE OPIS DANE TECHNICZNE KATALOG JAKOŚĆ WYDAJNOŚĆ DESIGN LT R NC KTLOG JKOŚĆ WYDJNOŚĆ DESIGN LT R NC CDM1105 WIERTRKO-WKRĘTRK KU 18 V NiCd Waga: 1,55 kg Zasilanie ładowania: 30 V 50 Hz Rodzaj akumulatora: NiCd 18 V 1,0 h Ilość stopni momentu: 15 + 1 Prędkość

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010 PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010 ELEKTRONARZĘDZIA TRWAŁOŚĆ! INNOWACYJNOŚĆ! BEZPIECZEŃSTWO! Profesjonaliści podejmujący się najambitniejszych wyzwań ufają nam od 85 lat, ponieważ należymy do ścisłej światowej

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ OFERTA PROMOCYJNA. Lato 2012. w ofercie STALCO od 20.08.2012. Elektronarzędzia DEWALT dostępne. w platformie dystrybucyjnej

NOWOŚĆ OFERTA PROMOCYJNA. Lato 2012. w ofercie STALCO od 20.08.2012. Elektronarzędzia DEWALT dostępne. w platformie dystrybucyjnej NOWOŚĆ OFERTA PROMOCYJNA Lato 2012 Ceny w ulotce są cenami netto, od których nie obowiązuje dodatkowy rabat handlowy. Elektronarzędzia DEWALT dostępne w ofercie STALCO od 20.08.2012 w platformie dystrybucyjnej

Bardziej szczegółowo

Katalog z cennikiem 2015

Katalog z cennikiem 2015 Katalog z cennikiem 2015 Aktualizacja: 12.01.2015 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - wyrzynarka z brzeszczotem szablastym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia. Parametr wymagany ( graniczny)

Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia. Parametr wymagany ( graniczny) Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia Charakterystyka wiertarki ortopedycznej/ chirurgicznej z osprzętem dla potrzeb bloku operacyjnego I Napęd akumulatorowy

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW

ELEKTRONARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW ELEKTRONARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW 3 GRAPHITE PRO to profesjonalne elektronarzędzia przeznaczone do pracy ciągłej, pod dużymi obciążeniami. Urządzenia sprostają oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna L.p. Rodzaj Minimalne parametry techniczne. Pilarka tarczowa stołowa do drewna. Frezarka dolnowrzecionowa do drewna 3. Strugarka wyrówniarka do drewna Średnica piły Ø 50 mm Prędkość

Bardziej szczegółowo

PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO

PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRONARZĘDZIA PROMOCJA DLA MAJSTERKOWICZÓW 1/ 2015 Dystrybutor: Koelner Polska Sp. z o.o. WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE Wkrętak akumulatorowy 3,6 V Li-Ion 180 obr./min

Bardziej szczegółowo

Opatentowany wysuwany uchwyt magnetyczny

Opatentowany wysuwany uchwyt magnetyczny JESIEŃ 2012 ELEKTRONARZĘDZIA WKRĘTAK AUTOSELECT 3,6 V AS36LN WKRĘTAK GYRO DRIVER 3,6 V BDCS36G 189zł Opatentowany wysuwany uchwyt magnetyczny 199zł P ierwszy na swiecie sterowany ruchem d loni wkretak

Bardziej szczegółowo

Źródła zasilania Źródła zasilania

Źródła zasilania Źródła zasilania Akumulatorki Ni-Cd... 328 Akumulatorki Ni-MH... 328-329 Baterie alkaliczne... 329-330 Akumulatorki do telefonów stacjonarnych... 330 Baterie zwykłe cynkowe... 331 Baterie litowe... 331-332 Baterie alkaliczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 C. Opis - dodatkow e informacje o produkcie. Jednostka miary produktu. Ilość asortymentu. Łączna cena netto. Jednostkowa cena brutto

Załącznik nr 6 C. Opis - dodatkow e informacje o produkcie. Jednostka miary produktu. Ilość asortymentu. Łączna cena netto. Jednostkowa cena brutto Załącznik nr 6 C Lp. Nazwa asortymentu 1. Wiertarka udarowa Jednostka miary produktu Minimalna moc nominalna silnika 850 W, Prędkość obrotowa od 0 3000 obr. / min, betonie18/13 murze 20/15 drewnie 40/25

Bardziej szczegółowo

More power. no limits.

More power. no limits. More power. no limits. NOWA GENERACJA URZADZEN AKUMULATOROWYCH BERNER More Power. No limits. MORE POWER. NO LIMITS. NOWA GENERACJA URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH BERNER Silnik bezszczotkowy MORE POWER BEZSZCZOTKOWY

Bardziej szczegółowo

100 % DŁUŻSZY CZAS PRACY

100 % DŁUŻSZY CZAS PRACY NOWOŚCI I PROMOCJE 2/2017 100 % DŁUŻSZY CZAS PRACY NAJLEPSZA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA ŚWIATA Ceny obowiązują do 31.08.2017. Podano sugerowane ceny detaliczne. 1 WSTĘP Drodzy Użytkownicy elektronarzędzi!

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor 2/ 2017 DLA MAJSTERKOWICZÓW ELEKTRONARZĘDZIA

Dystrybutor 2/ 2017 DLA MAJSTERKOWICZÓW ELEKTRONARZĘDZIA Dystrybutor ELEKTRONARZĘDZIA oferta DLA MAJSTERKOWICZÓW 2/ 2017 WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE MBD-BDCDD12 akumulatorowa 10,8 V Li-Ion 8-godzinna ładowarka 1 akumulator Li-Ion 1,5 Ah MBD-BDCDD12B akumulatorowa

Bardziej szczegółowo

Cennik Elektronarzędzia

Cennik Elektronarzędzia Cennik 2005 Elektronarzędzia Cennik obowiązuje od 21 lutego 2005 r. Ceny - bez podatku VAT Ceny loco odbiorca Ceny mogą ulec zmianie w przypadku znacznego wzrostu kursu euro SPIS TREŚCI Multi-młotki str.

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE I NOWOŚCI. System Metabo Quick NOWOŚĆ. Promocja obowiązuje do Podano sugerowane ceny detaliczne SILNIK BEZSZCZOTKOWY

PROMOCJE I NOWOŚCI. System Metabo Quick NOWOŚĆ. Promocja obowiązuje do Podano sugerowane ceny detaliczne SILNIK BEZSZCZOTKOWY 1/2014 SPECIALS PROMOCJE I NOWOŚCI System Metabo Quick SILNIK BEZSZCZOTKOWY Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX BL Quick + Lampa akumulatorowa ULA 14.4-18 LED Szlifierka kątowa WQ 1400, 1400 W

Bardziej szczegółowo

2017 Katalog z cennikiem. Aktualizacja:

2017 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 2017 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 01.01.2017 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki - wkrętarka z udarem - zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - pistolety do

Bardziej szczegółowo

Art.-Nr. Model SBM group GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Germany, www.sbm-group.de Gwarancja cena

Art.-Nr. Model SBM group GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Germany, www.sbm-group.de Gwarancja cena Wiertarka udarowa 650 watt Wiertarka udarowa 650 W, obroty 0-3000 obr/min, głębokość wiercenia: drewno 25 mm, beton 13 mm, metal 10 mm, ciężar 1,95 kg. Uchwyt wiertarski na klucz zębaty, przełącznik: wiercenie/udar,

Bardziej szczegółowo

838 zł NOWOŚCI I PROMOCJE. MOCNA I KOMPAKTOWA Nowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V, BS 18 Quick PROMOCJA. 139 zł cena z VAT: 170,97 zł 1/2015

838 zł NOWOŚCI I PROMOCJE. MOCNA I KOMPAKTOWA Nowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V, BS 18 Quick PROMOCJA. 139 zł cena z VAT: 170,97 zł 1/2015 1/2015 NOWOŚCI I PROMOCJE MOCNA I KOMPAKTOWA Nowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V, BS 18 Quick PROMOCJA BS 18 Quick w komplecie z 2 akumulatorami Li-Power (18 V / 2,0 Ah) Nr kat. 602217500 Więcej

Bardziej szczegółowo

2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V BBS 12C2. Charakterystyka. Specyfikacja KOMPAKTOWA 2-BIEGOWA WIERTARKO- WKRĘTARKA UDAROWA 12 V BSB 12C2

2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V BBS 12C2. Charakterystyka. Specyfikacja KOMPAKTOWA 2-BIEGOWA WIERTARKO- WKRĘTARKA UDAROWA 12 V BSB 12C2 24 SYSTEM AKUMULATOROWY 2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V BBS 12C2 System zdejmowanego uchwytu pozwala użytkownikowi na pozostawienie bitu 25 mm we wrzecionie kiedy uchwyt jest zamocowany Kompaktowa wiertarko-wkrętarka

Bardziej szczegółowo

2016 Katalog z cennikiem

2016 Katalog z cennikiem 2016 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 14.12.2015 Spis treści i t e ci z zenia akumulato o e 6 Klasa 10,8 V: - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - wyrzynarka z brzeszczotem

Bardziej szczegółowo

DO PRAC ZWIĄZANYCH Z ARCHITEKTURĄ OGRODÓW I KRAJOBRAZU: WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA - OD METABO.

DO PRAC ZWIĄZANYCH Z ARCHITEKTURĄ OGRODÓW I KRAJOBRAZU: WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA - OD METABO. DO PRAC ZWIĄZANYCH Z ARCHITEKTURĄ OGRODÓW I KRAJOBRAZU: WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA - OD METABO. Do różnych zadań w tym zakresie należy zaliczyć również utwardzanie nawierzchni, układanie płytek ceramicznych,

Bardziej szczegółowo

MŁOTY SDS-max PRZEMOC UJARZMIONA. 3-letnia gwarancja Metabo Rejestracja: www.metabo.com/xxl

MŁOTY SDS-max PRZEMOC UJARZMIONA. 3-letnia gwarancja Metabo Rejestracja: www.metabo.com/xxl MŁOTY SDSmax PRZEMOC UJARZMIONA 3letnia gwarancja Metabo Rejestracja: www.metabo.com/xxl MŁOTY SDSmax WIĘCEJ MOCY, MNIEJ WYSIŁKU. Tylko najmocniejsi podołają najcięższym wyzwaniom. Obowiązuje to szczególnie

Bardziej szczegółowo

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań.

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań. W gamie produktów przygotowanej z myślą o większych przedsiębiorstwach, oferujemy przecinarkę do spoin RUBI DJ-130, która jest nowatorskim rozwiązaniem pozwalającym na wykonywanie specjalnych cięć potrzebnych

Bardziej szczegółowo

230 MM, W, BEZ PRZEWODU. Li HD PEŁNA ZAMIENNOŚĆ AKUMULATORÓW NOWOŚCI I PROMOCJE 1/2017

230 MM, W, BEZ PRZEWODU. Li HD PEŁNA ZAMIENNOŚĆ AKUMULATORÓW NOWOŚCI I PROMOCJE 1/2017 NOWOŚCI I PROMOCJE 1/2017 230 MM, 2.400 W, BEZ PRZEWODU Li HD R TECHNOLOGY AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA WPB 36-18 LTX BL 230 Więcej informacji na stronach 2-3. PEŁNA ZAMIENNOŚĆ AKUMULATORÓW Ceny obowiązują

Bardziej szczegółowo

230 mm, W, AKUMULATOR 36V. Li HD NOWOŚCI I PROMOCJE 3/2016 AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA WPB 36 LTX BL 230, 36 V

230 mm, W, AKUMULATOR 36V. Li HD NOWOŚCI I PROMOCJE 3/2016 AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA WPB 36 LTX BL 230, 36 V NOWOŚCI I PROMOCJE 3/2016 230 mm, 2.400 W, AKUMULATOR 36V Li HD R TECHNOLOGY AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA WPB 36 LTX BL 230, 36 V Więcej informacji na stronach 2-3. 1 Ceny obowiązują do 16.12.2016.

Bardziej szczegółowo

Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o.

Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o. Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o. WIERTARKA: MAKITA DS 4011 Zakres mocowania: Zdolność wiercenia w drewnie do: 750 W 600 obr./min 1,5-13 mm 36 mm 340

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor PROMOCJA 1/ 2015 PROFESJONALISTÓW MARKA DLA

Dystrybutor PROMOCJA 1/ 2015 PROFESJONALISTÓW MARKA DLA Dystrybutor MARKA DLA PROMOCJA PROFESJONALISTÓW 1/ 2015 WIER TARKO-WKRĘ TARKI AKUMULATOROWE ELEKTRONARZĘDZIA Serwis & doradztwo Priorytetem dla Serwisu Metabo jest zapewnienie, aby Twoja maszyna możliwie

Bardziej szczegółowo

Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011

Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011 PL PL Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011 2 Młoty udarowe... 6 Multiszlifierka... 7 Opalarki... 10 Pilarki ręczne... 10 Strug ręczny... 9 Szlifierki kątowe... 7 Szlifierka mimośrodowa... 8 Szlifierki

Bardziej szczegółowo

PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO

PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO Dystrybutor PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRONARZĘDZIA oferta DLA MAJSTERKOWICZÓW 1/ 2017 WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE MBD-BDCDD12 akumulatorowa 10,8 V Li-Ion 8-godzinna ładowarka 1 akumulator

Bardziej szczegółowo

80 lat młotów Bosch! Super cena! Najwyższa wydajność i godna zaufania jakość od wielu lat!

80 lat młotów Bosch! Super cena! Najwyższa wydajność i godna zaufania jakość od wielu lat! Oferta ważna od 01.02.2012 do 30.04.2012 lub do wyczerpania zapasów Super cena! ostatnia szansa NA ZAKUP lidera wśród młotów UDARowo-oBRotowYch sds-plus Z segmentu 2 KG!! Szczegóły na str.6! 80 lat młotów

Bardziej szczegółowo

2016 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 01.05.2016

2016 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 01.05.2016 2016 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 01.05.2016 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki - wkrętarka z udarem - zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - pistolety do

Bardziej szczegółowo

Narzędzia zasilane nowymi akumulatorami 10,8 V

Narzędzia zasilane nowymi akumulatorami 10,8 V Narzędzia zasilane nowymi akumulatorami 10,8 V 4.0Ah BL1040B 2.0Ah BL1020B 1.5Ah BL1015 Compact extreme Technology Szybkie ładowanie 22 uty czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora 1,5 Ah DC10SA

Bardziej szczegółowo

AdvancedImpact 900. Główne właściwości produktu. Pozostałe zalety produktu. Wiertarka udarowa. Do produktu. Robert Bosch GmbH. Nowa wiertarka udarowa

AdvancedImpact 900. Główne właściwości produktu. Pozostałe zalety produktu. Wiertarka udarowa. Do produktu. Robert Bosch GmbH. Nowa wiertarka udarowa Wiertarka udarowa AdvancedImpact 900 Nowa wiertarka udarowa AdvancedImpact 900 z innowacyjną funkcją Bosch Kickback Control i 2- biegową przekładnią dla majsterkowiczów, którzy stawiają wysokie wymagania,

Bardziej szczegółowo

Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2010

Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2010 POWER TOOLS 2010 2 Mieszadło... 10 Młoty udarowe... 6 Multiszlifierka... 7 Opalarki... 10 Pilarki ręczne... 10 Strugi ręczne... 9 Szlifierki kątowe... 7 Szlifierka mimośrodowa... 8 Szlifierki oscylacyjne...

Bardziej szczegółowo

Metal. Indywidualne zestawy urządzeń akumulatorowych do obróbki metalu. NOWOŚĆ. Stwórz własny zestaw i ciesz się z korzyści

Metal. Indywidualne zestawy urządzeń akumulatorowych do obróbki metalu. NOWOŚĆ. Stwórz własny zestaw i ciesz się z korzyści Metal Indywidualne zestawy urządzeń akumulatorowych do obróbki metalu. NOWOŚĆ Stwórz własny zestaw i ciesz się z korzyści FEIN Select + oferuje możliwość tworzenia indywidualnych zestawów. Można wybrać

Bardziej szczegółowo

AdvancedImpact 900. Główne właściwości produktu. Pozostałe zalety produktu. Wiertarka udarowa. Do produktu. Robert Bosch GmbH. Nowa wiertarka udarowa

AdvancedImpact 900. Główne właściwości produktu. Pozostałe zalety produktu. Wiertarka udarowa. Do produktu. Robert Bosch GmbH. Nowa wiertarka udarowa Wiertarka udarowa AdvancedImpact 900 Nowa wiertarka udarowa AdvancedImpact 900 z innowacyjną funkcją Bosch Kickback Control i 2- biegową przekładnią dla majsterkowiczów, którzy stawiają wysokie wymagania,

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

W komplecie. Zaczep do paska. Ładowarka SC 60 Plus. Zalety produktu SB 18 LTX BL Q I. Komponenty systemu

W komplecie. Zaczep do paska. Ładowarka SC 60 Plus. Zalety produktu SB 18 LTX BL Q I. Komponenty systemu Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe klasy L WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE I AKUMULATOROWE WIERTARKI UDAROWE LTX: NOWY STANDARD W WYŻSZEJ KLASIE Nasze kompaktowe i lekkie wiertarko-wkrętarki oraz wiertarki

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE PRO ESIONALNY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRO ESIONALNY MIG MIG 150 MIG 170

Bardziej szczegółowo

UWAGI: Cennik obowi zuje od 21 marca 2006 r. Ceny netto - bez podatku VAT Ceny loco

UWAGI: Cennik obowi zuje od 21 marca 2006 r. Ceny netto - bez podatku VAT Ceny loco UWAGI: Cennik obowi ą zuje od 21 marca 2006 r. Ceny - bez podatku VAT Ceny loco odbiorca Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez wcześ niejszego uprzedzenia MODELE SPECJALNE

Bardziej szczegółowo

Proponowany model nie gorszy niż. Milwaukee HD18AG C. Milwaukee M18 CIW12-502X FUEL

Proponowany model nie gorszy niż. Milwaukee HD18AG C. Milwaukee M18 CIW12-502X FUEL Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia LP Nazwa asortymentu Ilość (szt.) Proponowany model nie gorszy niż 1 Miernik rezystancji izolacji 1 Sonel MIC-5010 2 Szlifierka kątowa akumulatorowa

Bardziej szczegółowo

KNOW HOW W ZAKRESIE DEKARSTWA I KONSTRUKCJI DREWNIANYCH: KOMPLETNE ROZWIĄZANIA DLA PROFESJONALISTÓW.

KNOW HOW W ZAKRESIE DEKARSTWA I KONSTRUKCJI DREWNIANYCH: KOMPLETNE ROZWIĄZANIA DLA PROFESJONALISTÓW. Akumulator ROZBIÓRKA PRZYGOTOWANIE WYKOŃCZENIE KNOW HOW W ZAKRESIE DEKARSTWA I KONSTRUKCJI DREWNIANYCH: KOMPLETNE ROZWIĄZANIA DLA PROFESJONALISTÓW. Przygotowanie i produkcja belek oraz elementów drewnianych

Bardziej szczegółowo

*CENA PROMOCYJNA: 1.727,00 EUR BEF 203 FREZARKA KRAWĘDZOWA. Możliwości zastosowania BEF 201. usuwanie różnych warstw nawie. obsłudze.

*CENA PROMOCYJNA: 1.727,00 EUR BEF 203 FREZARKA KRAWĘDZOWA. Możliwości zastosowania BEF 201. usuwanie różnych warstw nawie. obsłudze. BEF 203 FREZARKA KRAWĘDZOWA Frezowanie betonu, jastrychu, r usuwanie różnych warstw nawie Frezowanie betonu i jastrychu n Zintegrowany frez krawędziowy na wszystkich rodzajach nawierz frezami pozwala uzyskać

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ C

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ C Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ C 1. WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA 2 szt. 1 Moment obrotowy (twarde) Co najmniej 60 Nm 2 Moment obrotowy (miękkie) Co najmniej 40

Bardziej szczegółowo

Technika akumulatorowa

Technika akumulatorowa Technika akumulatorowa Akumulatorowe wkrętarko-wiertarki SF 100-A Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka montażowa SF 121-A Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka montażowa SF 151-A Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010/2011

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010/2011 PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010/2011 DLACZEGO METABO? TRWAŁOŚĆ! INNOWACYJNOŚĆ! BEZPIECZEŃSTWO! Profesjonaliści podejmujący się najambitniejszych wyzwań ufają nam od 85 lat, ponieważ należymy do ścisłej światowej

Bardziej szczegółowo

Wiertarko wkrętarka AEG 12V BS 12

Wiertarko wkrętarka AEG 12V BS 12 Wiertarko-wkrętarka AEG BS 12 Szlifierka kątowa AG9-125 QXE Radio do pracy JSR 1228 MILWAUKEE Wiertarko wkrętarka AEG 12V BS 12 Elektroniczny przełącznik prędkości dla poprawienia dokładności i zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

Teraz w atrakcyjnym zestawie! Profesjonalny system do prac dekarskich i elewacyjnych. PRACE WYKOŃCZENIOWE

Teraz w atrakcyjnym zestawie! Profesjonalny system do prac dekarskich i elewacyjnych. PRACE WYKOŃCZENIOWE PRACE WYKOŃCZENIOWE Profesjonalny system do prac dekarskich i elewacyjnych. Akumulatorowa wkrętarka do metalu i nożyce akumulatorowe FEIN w zestawie. Teraz w atrakcyjnym zestawie! Dwa urządzenia, jeden

Bardziej szczegółowo

2890 zł cena z VAT: 3554,70 zł NOWOŚCI I PROMOCJE PROMOCJA MISTRZOWSKA JEDENASTKA METABO

2890 zł cena z VAT: 3554,70 zł NOWOŚCI I PROMOCJE PROMOCJA MISTRZOWSKA JEDENASTKA METABO NOWOŚCI I PROMOCJE 2/2016 2w1: KOMPAKTOWA PILARKA DO PANELI I PRECYZYJNA PILARKA DO LISTEW KGSV 72 Xact SYM Nr kat. 612 216 000 Więcej informacji na stronie 23/24. 2890 zł 3554,70 zł PROMOCJA MISTRZOWSKA

Bardziej szczegółowo

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 2 2. Oznaczenie wed³ug norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

WIOSNA akcja promocyjna Hitachi.

WIOSNA akcja promocyjna Hitachi. WIOSNA 2014 akcja promocyjna Hitachi www.hitachi-narzedzia.pl DS10DFLTA wiertarko-wkrętarka bateryjna 10,8V / 2 baterie 1,5Ah / 22 Nm / ładowarka / latarka DS14DCLTA wiertarko-wkrętarka bateryjna 14,4V

Bardziej szczegółowo

CENA: 5 500,00 PLN NETTO AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX 290 CLASSIC AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX 595 PARAMETRY: 1,8 L/MIN 16 KG PARAMETRY TECHNICZNE:

CENA: 5 500,00 PLN NETTO AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX 290 CLASSIC AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX 595 PARAMETRY: 1,8 L/MIN 16 KG PARAMETRY TECHNICZNE: AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX 290 CLASSIC CENA: 5 500,00 PLN NETTO PARAMETRY: MAX. CIŚNIENIE MATERIAŁU: 227 BAR, MAX. ROZMIAR DYSZY: 0,021 MAX. WYDAJNOŚĆ: 1,8 L/MIN 16 KG AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX

Bardziej szczegółowo

WIOSNA akcja promocyjna Hitachi.

WIOSNA akcja promocyjna Hitachi. WIOSNA 2014 akcja promocyjna Hitachi www.hitachi-narzedzia.pl DS10DFLTA wiertarko-wkrętarka bateryjna 10,8V / 2 baterie 1,5Ah / 22 Nm / ładowarka / latarka DS14DCLTA wiertarko-wkrętarka bateryjna 14,4V

Bardziej szczegółowo

UNLIMITED TECHNOLOGY. talog WYCI GARKI DO SAMOCHODÓW U YTKOWYCH TERENOWYCH QUADÓW

UNLIMITED TECHNOLOGY. talog WYCI GARKI DO SAMOCHODÓW U YTKOWYCH TERENOWYCH QUADÓW UNLIMITED TECHNOLOGY talog WYCI GARKI DO SAMOCHODÓW U YTKOWYCH TERENOWYCH QUADÓW Nasze wyci¹garki s¹ dostêpne w 46 krajach DRAGON WINCH seria MAVERICK samochody specjalne samochody specjalne obci¹ enie

Bardziej szczegółowo

Przegląd przecinarek, szlifierek i bruzdownic diamentowych

Przegląd przecinarek, szlifierek i bruzdownic diamentowych Technika cięcia i szlifowania AG -15DB 1500 2.7 AG -19SE 1900 2.5 Accu Szlifierka kątowa AG -A22 2.7 Accu Szlifierka kątowa AG -A36 3.5 150 47 3.5 Oczyszczanie fug 2.3 Bruzdowanie (2 tarcze) Szlifowanie

Bardziej szczegółowo

680 zł cena z VAT: 836,40 zł NOWOŚCI I PROMOCJE. Mocna. Lekka. Kompaktowa. 1/2016

680 zł cena z VAT: 836,40 zł NOWOŚCI I PROMOCJE. Mocna. Lekka. Kompaktowa. 1/2016 NOWOŚCI I PROMOCJE 1/2016 Mocna. Lekka. Kompaktowa. wiertarka udarowa SB 18, 18 V w zestawie 2 akumulatory Li-Power (18 V / 2,0 Ah) i ładowarka SC 60 Plus Nr kat. 602 245 500 Więcej informacji na stronie

Bardziej szczegółowo

Formularz rzeczowo -cenowy

Formularz rzeczowo -cenowy Formularz rzeczowo -cenowy Załącznik 4A do SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym dla jednostek organizacyjnych Politechniki

Bardziej szczegółowo

Elektronarzędzia Bosch

Elektronarzędzia Bosch 859,- PLN* Nr zam. 0.611.254.768 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY Z UCHWYTEM SDS-PLUS GBH 2-26 DFR Professional Najszybszy młot w swojej klasie o mocy 800 W udar 3 J liczba udarów do 4000 /min. funkcja wiercenia,

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI I PROMOCJE. Bezszczotkowa, kompaktowa szlifierka kątowa z rewolucyjną technologią akumulatorową LiHD 3/2015

NOWOŚCI I PROMOCJE. Bezszczotkowa, kompaktowa szlifierka kątowa z rewolucyjną technologią akumulatorową LiHD 3/2015 NOWOŚCI I PROMOCJE 3/2015 Bezszczotkowa, kompaktowa szlifierka kątowa z rewolucyjną technologią akumulatorową LiHD Akumulatorowa szlifierka kątowa 18 V WPB 18 LTX BL 125 Quick 2090 w zestawie 2 LiHD (18

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

LATO 2015 Akcja promocyjna Hitachi

LATO 2015 Akcja promocyjna Hitachi LATO 2015 Akcja promocyjna Hitachi DS10DAL WA wiertarko-wkrętarka akumulator. 10,8 V 36 Nm latarka DS10DAL WP wiertarko-wkrętarka akumulator. 10,8 V 36 Nm latarka KC10DML WC zestaw DS10DAL + WH10DAL 10,8

Bardziej szczegółowo

Narzêdzia i akcesoria dla serwisów samochodowych

Narzêdzia i akcesoria dla serwisów samochodowych Narzêdzia i akcesoria dla serwisów samochodowych 1/2 Klucz pneumatyczny AT360 1/2 Klucz pneumatyczny AT305F1 7500 rpm Max moment: 1084 Nm Waga: 2,1 kg 10000 rpm Max moment: 1365 Nm Waga: 2,02 kg Zestaw

Bardziej szczegółowo

Napêdy bezstopniowe pasowe

Napêdy bezstopniowe pasowe Napêdy bezstopniowe pasowe 2 Podwójny napêd na pasy klinowe szerokie RF b P 1 max. = 160 kw Ko³o pasowe regulowane Rb montowane jest na wale napêdowym (np. silnika elektrycznego), a ko³o sprê ynowe Fb

Bardziej szczegółowo

56 Elektronarzędzia profesjonalne linii niebieskiej. Wiertarki udarowe, wiertarki, wkrętarki, obróbka płytek

56 Elektronarzędzia profesjonalne linii niebieskiej. Wiertarki udarowe, wiertarki, wkrętarki, obróbka płytek 56 Elektronarzędzia profesjonalne linii niebieskiej Wiertarki udarowe, wiertarki, wkrętarki, obróbka płytek Elektronarzędzia profesjonalne linii niebieskiej 57 Wszechstronność bez kompromisów Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI I PROMOCJE CZYSTA SPRAWA: NOWY KOMBIMŁOTEK AKUMULATOROWY. KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA ze zintegrowanym układem odsysania pyłu 3/2017.

NOWOŚCI I PROMOCJE CZYSTA SPRAWA: NOWY KOMBIMŁOTEK AKUMULATOROWY. KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA ze zintegrowanym układem odsysania pyłu 3/2017. xxxx NOWOŚCI I PROMOCJE 3/2017 CZYSTA SPRAWA: NOWY KOMBIMŁOTEK AKUMULATOROWY KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA ze zintegrowanym układem odsysania pyłu Ceny obowiązują do 31.12.2017. Podano sugerowane ceny

Bardziej szczegółowo

Katalog wybranych produktów

Katalog wybranych produktów Skwierzyna 02-04-2014 Katalog wybranych produktów Termin ważności oferty: 14-04-2014 1 1. Wyważarka SICAM SBM 55s (samochody osobowe) cena targowa netto: 7 100,- Elektroniczna wyważarka z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Rohr- und Kanalinspektion / Reinigung

Rohr- und Kanalinspektion / Reinigung Rohr- und Kanalinspektion / Reinigung Telewizyjne systemy inspekcyjne do rur 202-204 Akcesoria do telewizyjnego systemu inspekcyjnego rur 205-206 Czyszczenie rur 207-211 Czyszczenie rur i kana³ów 212-213

Bardziej szczegółowo