Mocne wiertarko-wkrêtarki akumulatorowe klasy LT Wytrzyma³e akumulatorowe zakrêtaki udarowe klasy LT Mobilna sto³owa pilarka tarczowa TS 254

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mocne wiertarko-wkrêtarki akumulatorowe klasy LT Wytrzyma³e akumulatorowe zakrêtaki udarowe klasy LT Mobilna sto³owa pilarka tarczowa TS 254"

Transkrypt

1 1/2013 NOWOŒCI Mocne wiertarko-wkrêtarki akumulatorowe klasy LT Wytrzyma³e akumulatorowe zakrêtaki udarowe klasy LT Mobilna sto³owa pilarka tarczowa TS 254 Ergonomiczna rêczna pilarka tarczowa KS 55 FS Promocja aktualna do 30 kwietnia 2013

2 NOWOŒÆ SILNA KLASA LT Zmiana z wiercenia na wkrêcanie i odwrotnie w ci¹gu kilku sekund* Metabo Quick : szybka wymiana uchwytu wiertarskiego i narzêdzia * w urz¹dzeniach wyposa onych w funkcjê Quick Doskona³a ergonomia Jeszcze l ejsze i bardziej kompaktowe Najmocniejsze w swojej klasie 4-biegunowy silnik zapewnia wiêkszy moment obrotowy i najwy sz¹ odpornoœæ na przeci¹ enia 3 lata rok GWARANCJI NA AKUMULATOR FULL SERVICE System Metabo Quick i magnetyczne gniazdo szeœciok¹tne pozwala oprócz bitów u ywaæ równie precyzyjnych i trwa³ych wierte³ szeœciok¹tnych Metabo. Umo liwia to wiercenie w miejscach, gdzie jest ograniczony dostêp.

3 02-03 Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 14.4 LT Quick szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski, szybkomocuj¹ca przystawka k¹towa, szybkowymienne mocowanie koñcówek wkrêtakowych, 2 akumulatory (14.4 V / 4,0 Ah), ³adowarka ASC 30 AIR COOLED, walizka MetaLoc Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 18 LT 1555 z³ * * brutto: 1912,65 z³ Nr kat Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 14.4 LT Compact szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski, 2 akumulatory (18 V / 4,0 Ah), ³adowarka ASC 30 AIR COOLED, walizka z tworzywa sztucznego 1393 z³ * * brutto: 1713,39 z³ Nr kat BS LT Quick BS LT Compact BS 18 LT Œrednica wiercenia: - drewno miêkkie - stal 35 mm 13 mm 35 mm 13 mm 38 mm 13 mm szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski, 2 akumulatory (14,4 V / 1,5 Ah), ³adowarka ASC 30 AIR COOLED, walizka z tworzywa sztucznego Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym /min Max. moment obrotowy miêkki / twardy / /min 27 / 50 Nm / /min 27 / 50 Nm / /min 34 / 60 Nm 998 z³ * * brutto: 1227,54 Nr kat Ciê ar (z akumulatorem) 1,9 kg (4,0 Ah) 1,5 kg (1,5 Ah) 1,9 kg (4.0 Ah) Komplet wierte³ do metalu HSS-G / chwyt szeœciok¹tny 5-czêœciowy (3/4/5/6/8 mm) Nr kat ,90 z³ brutto: 17,10 z³ Komplet wierte³ do drewna CV / chwyt szeœciok¹tny 5-czêœciowy (3/4/5/6/8 mm) Nr kat ,90 z³ brutto: 17,10 z³ Kaseta z wiert³ami HSS-CO PROMOTION 19-czêœciowy Nr kat z³ brutto: 183,27 z³ Pude³ko z bitami PROMOTION 71-czêœciowy Nr kat z³ brutto: 175,89 z³ Pude³ko z bitami PROMOTION 32-czêœciowy Nr kat z³ brutto: 93,48 z³ Kaseta z wiert³ami HSS-R PROMOTION 19-czêœciowy Nr kat z³ brutto: 43,05 z³ Pude³ko z bitami PROMOTION 54-czêœciowy Nr kat z³ brutto: 150,06 z³ Zestaw bitów i grzechotek PROMOTION 26-czêœciowy Nr kat z³ brutto: 146,37 z³ Kaseta z wiert³ami HSS-G PROMOTION 19-czêœciowy Nr kat z³ brutto: 79,95 z³

4 NOWOŒÆ WYTRZYMA E AKUMULATOROWE ZAKRÊTAKI UDAROWE KLASY LT Metabo pracuje d³u ej 400% SSW 18 LT 155% 120% 100% Konkurent A Konkurent B Konkurent C %* * Wartoœci ustalono na automatycznym stanowisku kontrolnym za pomoc¹ programu testowego obejmuj¹cego na zmianê 10 s w trybie udarowym i 30 s pracy na biegu ja³owym Mocne i wytrzyma³e Ekstremalnie wydajny silnik odporny na przeci¹ enia Wysokowydajny mechanizm udarowy gwarantuje wysok¹ trwa³oœæ Nowe bity chromowo-molibdenowe Metabo Impact w po³¹czeniu z zakrêtakami udarowymi idealnie sprawdz¹ siê w ka dych trudnych warunkach. Charakteryzuj¹ siê o 70% wiêksz¹ trwa³oœci¹ i s¹ dostêpne w rozmiarach 29 mm i 49 mm. Ciê ar ni szy o 200 g podnosi komfort pracy Kompaktowy rozmiar gwarantuje optymaln¹ ergonomiê Stary model SSW Nowy model SSW 3 lata rok GWARANCJI NA AKUMULATOR FULL SERVICE

5 04-05 Akumulatorowy zakrêtak udarowy SSW 18 LT 1730 z³ * * brutto: 2127,90 z³ Nr kat hak przypinany do paska i uchwyt na bity, 2 akumulatory (18 V / 4,0 Ah), ³adowarka ASC 30 AIR COOLED, walizka z tworzywa sztucznego SSW 18 LT (carcass) 845 z³ * * brutto: 1039,35 z³ Nr kat hak przypinany do paska i uchwyt na bity, karton SSW 18 LT SSD 18 LT Maks. moment obrotowy - stopieñ 1/ 2/ 3 Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym - stopieñ 1 - stopieñ 2 - stopieñ 3 Uchwyt narzêdziowy Maksymalna liczba udarów Ciê ar (z akumulatorem 4,0 Ah) 100/ 140/ 210 Nm /min /min /min zewnêtrzny czworok¹t 1/ /min 1,6 kg 75/ 120/ 150 Nm /min /min /min gniazdo szeœciok¹tne 1/ /min 1,6 kg Akumulatorowy zakrêtak udarowy SSD z³ * * brutto: 2078,70 z³ Nr kat hak przypinany do paska i uchwyt na bity, 2 akumulatory (18 V / 4,0 Ah), ³adowarka ASC 30 AIR COOLED, walizka z tworzywa sztucznego SSD 18 (carcass) 795 z³ * * brutto: 977,85 z³ Nr kat hak przypinany do paska i uchwyt na bity, karton Nr katalogowy netto brutto Zestaw bitów chromowo-molibdenowych Impact 49 mm 7 czêœci (PZ2/ PZ3/ T15/ T20/ T25/ T30/ T40) ,00 168,51 Zestaw bitów chromowo-molibdenowych Impact 29 mm 8 czêœci (PZ2/ PZ3/ T15/ T20/ T25/ T30/ T40/ uchwyt do bitów) ,00 146,37 Zestaw kluczy nasadowych chromowo-molibdenowych 1/2 10 czêœci (10/ 11/ 12/ 13/ 15/ 17/ 19/ 21/ 22/ 24 mm) ,00 264,45 Adapter 1/2 na 1/4 E 6,3 udarowy ,50 92,87 Adapter 1/4 E 6,3 na 1/2 72 mm udarowy ,00 33,21 Koñcówki nasadowe z szeœciok¹tem, udarowe netto brutto netto brutto 1/ ,30 28,66 9 mm ,40 31,24 3/ ,30 28,66 10 mm ,40 31,24 6 mm ,30 28,66 12 mm ,00 34,44 7 mm ,30 28,66 13 mm ,00 34,44 8 mm ,30 28,66

6 +33% 4.0 Ah: praca d³u sza o 33% Z akumulatorami 4,0 Ah to mo liwe; jedno ³adowanie pozwala wyd³u yæ czas wiercenia, wkrêcania, szlifowania, ciêcia o ca³e 33%... ULTRAd³ugo. ULTRAbezpiecznie. ULTRAkompaktowo. ZESTAWY COMBO 18 V Combo Set V wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 18 LT (carcass), akumulatorowy zakrêtak udarowy SSD 18 LT (carcass), 2 akumulatory (18 V / 4,0 Ah), ³adowarka ASC 30 AIR COOLED, walizka MetaLoc III Combo Set V wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 18 LT (carcass), akumulatorowa szlifierka k¹towa W 18 LTX (carcass), 2 akumulatory (18 V / 4,0 Ah), ³adowarka ASC 30 AIR COOLED, walizka MetaLoc III 1890 z³ * * brutto: 2324,70 z³ Nr kat Combo Set V wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 18 LT (carcass), akumulatorowy zakrêtak udarowy SSW 18 LT (carcass), 2 akumulatory (18 V / 4,0 Ah), ³adowarka ASC 30 AIR COOLED, walizka MetaLoc III 2080 z³ * * brutto: 2558,40 z³ Nr kat Combo Set V 1935 z³ * * brutto: 2380,05 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski, szybkomocuj¹ca przystawka k¹towa, szybkowymienne mocowanie koñcówek wkrêtakowych, wiertarko -wkrêtarka akumulatorowa BS 18 LT Quick (carcass), akumulatorowa m³otowiertarka udarowa BHA 18 LTX (carcass), 2 akumulatory (18 V/4,0 Ah), ³adowarka ASC 30 AIR COOLED, walizka MetaLoc III Combo Set V akumulatorowa szlifierka k¹towa W 18 LTX (carcass), akumulatorowa szlifierka prosta GA 18 LTX (carcass), 2 akumulatory (18 V / 4,0 Ah), ³adowarka ASC 30 AIR COOLED, walizka MetaLoc III 2550 z³ * * brutto: 3136,50 z³ Nr kat z³ * * brutto: 3173,40 z³ Nr kat

7 06-07 Prawdziwa 3-letnia gwarancja Jako jedyny producent elektronarzêdzi udzielamy 3-letniej gwarancji na nasze akumulatory w technologii Li-Ion - bez ograniczenia cykli ³adowania! 3 lata GWARANCJI NA AKUMULATOR ZESTAWY COMBO 10,8 V Combo Set V Combo Set V wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa PowerMaxx BS (carcass), akumulatorowy zakrêtak udarowy PowerMaxx SSD (carcass), bit Pozidriv wielkoœæ 2/50 mm, przystawka k¹towa do wkrêcania, 2 akumulatory (10,8 V / 1,5 Ah), ³adowarka LC 40, walizka MetaLoc I 948 z³ * * brutto: 1166,04 z³ Nr kat wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa PowerMaxx BS (carcass), akumulatorowa wyrzynarka z brzeszczotem szablastym PowerMaxx ASE (carcass), lampa akumulatorowa PowerMaxx LED (carcass), bit Pozidriv wielkoœæ 2/50 mm, uchwyt szybkomocuj¹cy, przystawka k¹towa do wkrêcania, 1 akumulator (10,8 V / 1,5 Ah), 1 akumulator (10,8 V / 4,0 Ah), ³adowarka LC 40, walizka MetaLoc III 1187 z³ * * brutto: 1460,01 z³ Nr kat Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 18 Li szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski, 2 akumulatory (18 V / 1,5 Ah), ³adowarka SC 60, walizka z tworzywa sztucznego 865 z³ * * brutto: 1063,95 z³ Nr kat Cechy wspólne: Wielofunkcyjny system kontroli zapewniaj¹cy ochronê narzêdzia i akumulatora Wbudowane podœwietlenie LED Wytrzyma³e akumulatory ze wskaÿnikiem stanu na³adowania ZALETY METABO: Elektronika Variospeed (V) - do bezstopniowej zmiany liczby obrotów Hamulec bezpieczeñstwa 3 lata gwarancji na akumulator Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 14.4 Li szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski, 2 akumulatory (14.4 V / 2,6 Ah), ³adowarka ASC 30, walizka z tworzywa sztucznego 728 z³ * * brutto: 895,44 z³ Nr kat BS 18 Li BS 14.4 Li Œrednica wiercenia: drewno / stal Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym Max. moment obr. miêkki / twardy Ciê ar (z akumulatorem) 20 mm / 10 mm / /min 48 Nm 1,5 kg (1,5 Ah) 20 mm / 10 mm / /min 40 Nm 1,9 kg (2,6 Ah)

8 Ma³a - elastyczna - mocna Niewielka i lekka wkrêtarka Metabo oferuje wyj¹tkow¹ moc. Wyró nia siê innowacyjnym systemem, który w ci¹gu kilka sekund pozwala j¹ przezbroiæ z wiercenia na wkrêcanie lub wkrêcanie k¹towe. Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa PowerMaxx BS Basic szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski, szybkowymienne mocowanie koñcówek wkrêtakowych, ³adowarka LC 40, 2 akumulatory (10,8 V / 1,5 Ah), walizka z tworzywa sztucznego PowerMaxx BS Basic szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski, 2 akumulatory (10,8 V / 1,5 Ah), ³adowarka LC 40, zestaw osprzêtu 65 czêœci, walizka z tworzywa sztucznego 628 z³ * * brutto: 772,44 z³ Nr kat z³ * * brutto: 817,95 z³ Nr kat Pistolet akumulatorowy do nak³adania klejów i past PowerMaxx KP rura 600 mm, przystawka do wyciskania 1285 substancji w workach i kasetach, akumulator (10,8 V / 1,5 Ah), ³adowarka LC 40 z³ * * brutto: 1580,55 z³ Nr kat PowerMaxx KP (carcass) rura 600 mm, przystawka do wyciskania 969 substancji w workach i kasetach, karton z³ * * brutto: 1191,87 z³ Nr kat Du e ciœnienie wyciskania odpowiednie do wszystkich, równie szczególnie gêstych materia³ów Bez kapania dziêki automatycznemu cofaniu siê zêbatek Szybka i ³atwa wymiana tub Metalowa przek³adnia zapewnia wysok¹ ywotnoœæ Akumulatorowa wyrzynarka z brzeszczotem szablastym PowerMaxx ASE Szerokie spektrum zastosowañ dziêki wyj¹tkowemu mocowaniu Quick do wyrzynarek z brzeszczotem szablastym i zwyk³ym Beznarzêdziowa regulacja zderzaka g³êbokoœci pozwala na optymalne wykorzystanie ca³ego brzeszczotu i ró norodne zastosowanie, np. do ciêæ wg³êbnych 1021 z³ * brzeszczot szablasty do drewna i metalu, brzeszczot wyrzynarki do metalu, * brutto: 1255,83 z³ 2 akumulatory (10,8 V / 4,0 Ah), Nr kat ³adowarka LC 40, walizka MetaLoc brzeszczot szablasty do drewna i metalu, 780 brzeszczot wyrzynarki do metalu, 2 akumulatory (10,8 V / 1,5 Ah), ³adowarka LC 40, walizka z tworzywa szt. z³ * * brutto: 959,40 z³ Nr kat z³ * * brutto: 452,64 z³ Nr kat PowerMaxx ASE (carcass) bez brzeszczotów, akumulatorów i ³adowarki, karton System Quick do mocowania brzeszczotów szablastych i zwyk³ych. Pierwszy na œwiecie system do beznarzêdziowego mocowania zarówno brzeszczotów szablastych, jak i zwyk³ych brzeszczotów do wyrzynarek. 5 brzeszczotów szablastych, drewno + metal, seria flexible, 100 x 0,9 mm, BiM, 1,41-1,81 mm / TPI 5 brzeszczotów szablastych, drewno + metal, seria flexible, 100 x 0,9 mm, BiM, 4 mm / 6 TPI 5 brzeszczotów szablastych, metal, seria flexible, 100 x 0,9 mm, BiM, 2 mm / 14 TPI Nr kat netto 51,20 51,20 44,00 brutto 62,98 62,98 54,12 Skok brzeszczotu Czêstotliwoœæ skoków na biegu ja³owym Ciê ar (z akumulatorem 1,5 Ah / 4,0 Ah) PowerMaxx ASE 13 mm /min 1,2 / 1,5 kg 5 brzeszczotów szablastych, metal, seria flexible, 100 x 0,9 mm, BiM, 1,41 mm / 18 TPI 5 brzeszczotów szablastych, p³yta kartonowo-gipsowa, seria expert, 100 x 0,9 mm, BiM, 4,2 mm / 6 TPI ,00 51,20 54,12 62,98

9 MOCNE, lekkie, wszechstronne: nowe wiertarki z systemem szybkiej wymiany QUICK ZALETY METABO: Metabo Quick szybka wymiana uchwytu wiertarskiego i osprzêtu. W ci¹gu kilku sekund od wiercenia do wkrêcania. Przystawka PowerX3 3-krotnie zwiêksza moment obrotowy urz¹dzenia przy ekstremalnie trudnych zadaniach. BE 1300-X3 Quick BE 75-X3 Quick BS 18 LTX-X3 Quick Wiertarka BE 1300-X3 Quick szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski 2098 z³ * Futuro Plus, przystawka PowerX3, * brutto: 2580,54 z³ przystawka k¹towa, uchwyt do bitów, Nr kat d³uga rêkojeœæ pomocnicza, walizka MetaLoc Wiertarka BE 75 Quick 1480 z³ * szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski zêbaty, przystawka k¹towa, uchwyt do bitów, * brutto: 1820,40 z³ d³uga rêkojeœæ pomocnicza, Nr kat walizka MetaLoc Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 18 LTX Quick szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski, 1739 z³ * szybkowymienne mocowanie koñcówek wkrêtakowych, * brutto: 2138,97 z³ rêkojeœæ pomocnicza, Nr kat akumulatory (18 V / 4,0 Ah), ³adowarka ASC 30 AIR COOLED, walizka z tworzywa sztucznego Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 18 LTX-X3 Quick 2495 z³ * szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski, rêkojeœæ pomocnicza, d³uga rêkojeœæ pomocnicza, przystawka PowerX3, * brutto: 3068,85 z³ 2 akumulatory (18 V / 4,0 Ah), Nr kat ³adowarka ASC 30 AIR COOLED, walizka MetaLoc BE 1300-X3 Quick BE 75 Quick BS 18 LTX-X3 Quick Maks. moment obrotowy: z / bez PowerX3 do 120 / 46 Nm do 120 / 75 Nm do 120 / 42 Nm Œrednica wiercenia: - stal - drewno miêkkie 16 / 8 mm 40 / 25 mm 16 mm 50 mm 13 mm 50 mm Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym /min / / ,9 kg 2,3 kg 1,9 kg (z aku.) O Nr kat. bez VAT z VAT Wiert³o-œwider do drewna z uchwytem szeœciok¹tnym D³ugoœæ ca³kowita 230 mm / d³ugoœæ robocza 155 mm ,70 43,40 40,22 53, ,20 72, ,00 131,61

10 WYDAJNE - WSZECHSTRONNE - WYGODNE Dwubiegowa wiertarka udarowa SBE 1300 Elektronika Vario Tacho-Constamatic (VTC) Pokrêt³o regulacji obrotów Trwa³y silnik Metabo Marathon Maksymalna moc równie na lewych obrotach ZALETY METABO: Szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski i mechanizm blokady wrzeciona zapewnia wygodn¹, jednorêczn¹ wymianê osprzêtu. Mechaniczne sprzêg³o przeci¹ eniowe Metabo S 965 z³ * * brutto: 1186,95 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Futuro Plus, d³uga rêkojeœæ pomocnica, ogranicznik g³êbokoœci wiercenia, walizka z tworzywa sztucznego Dwubiegowa wiertarka udarowa SBE 850 Elektronika Variospeed (V) Pokrêt³o regulacji obrotów Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego Trwa³y silnik Metabo Marathon Liczba obrotów na biegu ja³owym Maks. moment obr. miêkki / twardy Œrednica wiercenia: - beton - stal - drewno miêkkie SBE W / /min 36 / 14 Nm 20 mm 13 / 8 mm 40 / 25 mm 2,6 kg SBE W / /min 46 / 17 Nm 20 mm 16 / 8 mm 40 / 25 mm 2,8 kg 789 z³ * * brutto: 970,47 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Futuro Plus, gumowana rêkojeœæ pomocnica, ogranicznik g³êbokoœci wiercenia, walizka MetaLoc Mieszarka RWE 1100 Idealna do profesjonalnego stosowania dla gipsiarzy, malarzy i murarzy Nadaje siê do mieszania gêstych substancji p³ynnych Komfort i bezpieczeñstwo obs³ugi dziêki zamkniêtej rêkojeœci rêkojeœæ pomocnicza, bez adaptera RWE MIESZAD A TYP RS 3 Maks. moment obr. miêkki / twardy Maksymalna œrednica mieszad³a W 45 Nm 160 mm 3,4 kg RS 3/130L M ( ) RS 3/130R M 14 ( ) 1310 z³ * * brutto: 1611,30 z³ Nr kat Wkrêtarka SE magazynek z wkrêtami SM 5-55 Wytrzyma³a wkrêtarka z magazynkiem do szybkiego, dok³adnego i seryjnego wkrêcania wkrêtów Nadaje siê do dostêpnych w handlu taœm z wkrêtami (50 szt.) Zdejmowany magazynek w przypadku wkrêcania pojedynczych wkrêtów Wysokie obroty 1239 z³ * * brutto: 1523,97 z³ Nr kat tuleja ogranicznika g³êbokoœci wkrêcania do prac bez magazynku, bit Phillips rozmiar 2/157, hak z zasobnikiem na bity, zestaw kluczy szeœciok¹tnych, walizka z tworzywa sztucznego Liczba obrotów na biegu ja³owym Maks. moment dokrêcania SE W /min 6 Nm 1,2 kg

11 10-11 Multim³otek UHE 2850 Multi Szybka wymiana uchwytu wiertarskiego Elektronika VarioTacho-Constamatic (VTC) Dwubiegowa przek³adnia, blokada udarów, blokada obrotów 4-funkcyjny: wiercenie na 1 i 2 biegu; wiercenie z udarem; podkuwanie - najbardziej funkcjonalna maszyna na rynku! Moment obrotowy Energia pojedynczego udaru (EPTA) Moc udaru Œrednica wiercenia: - beton - mur koronkami - stal Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym UHE 2850 Multi W 13 Nm 2,7 J 207 J/s 28 mm 68 mm 13 / 6 mm / /min 3,4 kg uchwyt narzêdziowy do wiercenia udarowego do narzêdzi z chwytem SDS-plus, szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski do narzêdzi z chwytem walcowym, gumowana rêkojeœæ pomocnicza, ogranicznik g³êbokoœci wiercenia z mo liwoœci¹ szybkiej regulacji, walizka narzêdziowa z tworzywa sztucznego 975 z³ * * brutto: 1199,25 z³ Nr kat NAJWYDAJNIEJSZY W SWOJEJ KLASIE ZALETY METABO: Bezwibracyjna praca nie obci¹ a stawów dziêki zintegrowanemu systemowi amortyzacji drgañ Wysokowydajny mechanizm udarowy z precyzyjnym ³o yskowaniem, w obudowie ze stopu aluminiowego Kombim³otek KHE 3251 Przeznaczony do narzêdzi z koñcówk¹ mocuj¹c¹ SDS-plus lub z chwytem walcowym Blokada udarów do wiercenia bez udaru Blokada obrotów przy kuciu i podkuwaniu Elektronika Variospeed (V) K³owe sprzêg³o bezpieczeñstwa uchwyt narzêdziowy do wiercenia udarowego do narzêdzi z chwytem SDS-plus, szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski do narzêdzi z chwytem walcowym, gumowana rêkojeœæ pomocnicza, ogranicznik g³êbokoœci wiercenia, walizka narzêdziowa z tworzywa sztucznego Moment obrotowy Energia pojedynczego udaru (EPTA) Moc udaru Œrednica wiercenia: - beton - mur koronkami - stal Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym KHE W 20 Nm 3,1 J 222 J/s 32 mm 82 mm 13 mm /min 3,5 kg 1389 z³ * * brutto: 1708,47 z³ Nr kat Nr kat. bez VAT z VAT Komplet wierte³ uniwersalnych w kasecie 4 czêœci ( mm) ,00 86,10 Zestaw wierte³ z chwytem SDS-plus Pro 4 Premium 7 czêœci ,00 228,78 Zestaw wierte³ i d³ut z chwytem SDS-plus 5 czêœci ,00 137,76 D³uto do p³ytek ceramicznych z chwytem SDS-plus 165 x 75 mm, odgiête ,10 97,29

12 NOWOŒÆ URZ DZENIA PRZENOŒNE PRZENOŒNA STO OWA PILARKA TARCZOWA TS 254 Z ROZK ADAN PODSTAW Masa sto³owych pilarek tarczowych z podstaw¹ i uk³adem jezdnym kg Porównanie masy 66,6 kg 64 kg 58 kg 55 kg 51 kg 38 kg 33,4 kg Urz¹dzenie A Urz¹dzenie B Urz¹dzenie C Urz¹dzenie D Urz¹dzenie E Urz¹dzenie F Metabo TS 254 Najl ejsza przenoœna sto³owa pilarka tarczowa Pilarka TS 254 wa y 33,4 kg razem z podstaw¹ i jest tym samym nawet 50% l ejsza ni inne sto³owe pilarki tarczowe tej samej klasy! Zintegrowana sk³adana podstawa Kompaktowa, a przy tym wyj¹tkowo stabilna! Dwie wysokoœci robocze Kompaktowa konstrukcja u³atwia transport i magazynowanie Ustawienie trwa tylko 15 sekund

13 12-13 Przenoœna sto³owa pilarka tarczowa TS 254 z rozk³adan¹ podstaw¹ Pozosta³e zalety Bezpieczeñstwo: Hamulec silnika umo liwiaj¹cy zatrzymanie pi³y w ci¹gu 3 sekund Zabezpieczenie przed ponownym niezamierzonym w³¹czeniem, np. w przypadku zaniku pr¹du Dwupunktowe odsysanie py³u minimalizuje zapylenie podczas pracy Efektywna praca: Mocny silnik o mocy 2,0 kw z elektronicznym zabezpieczeniem przeci¹ eniowym Beznarzêdziowo regulowany klin rozdzielaj¹cy umo liwia szybkie przezbrajanie maszyny Regulacja pochylenia pi³y w zakresie 0-46,5 stopni tarcza z zêbów przemiennych z wêglików spiekanych (40 zêbów), podstawa, ko³a transportowe, ogranicznik wzd³u ny, ogranicznik k¹towy, przed³u enie sto³u, poszerzenie sto³u, schowek na tarcze tn¹ce, instalacja do odsysania wiórów, przewód gumowy (3 m), popychacz Wysokoœæ ciêcia Maks. wysokoœæ ciêcia (90o/45o) Tarcza tn¹ca Maks. prêdkoœæ ciêcia TS mm 87 / 50 mm O 254 x 30 mm 56 m/s 3280 z³ * * brutto: 4034,40 z³ Nr kat Nr kat. bez VAT z VAT Pi³a tarczowa HW/CT 254 x 30, 24 WZ 20o ,00 156,21 Pi³a tarczowa HW/CT 254 x 30, 40 WZ 20o ,00 227,55 Pi³a tarczowa HW/CT 254 x 30, 80 FZ/TZ 5o ,00 322,26

14 NOWOŒÆ ERGONOMICZNA RÊCZNA PILARKA TARCZOWA KS 55 FS Kompatybilna ze wszystkimi prowadnicami dostêpnymi na rynku W: jeszcze wiêcej mocy Rêczna pilarka tarczowa KS 55 FS Solidna rêczna pilarka tarczowa do precyzyjnego ciêcia z zastosowaniem prowadnic Metabo i innych standardowych systemów, bez stosowania dodatkowego adaptera Lekka p³yta prowadz¹ca z aluminiowego odlewu ciœnieniowego Precyzyjna regulacja k¹towa pi³y do p³yty prowadz¹cej Ciêcie ukoœne pod k¹tem do 47, blokada k¹ta przy z³ * * brutto: 612,54 z³ Nr kat pi³a z wêglików spiekanych (18 zêbów), ogranicznik wzd³u ny, króciec do przy- ³¹czenia instalacji odsysania wiórów, klucz szeœciok¹tny 845 z³ * * brutto: 1039,35 z³ Nr kat pi³a z wêglików spiekanych (18 zêbów), ogranicznik wzd³u ny, króciec do przy- ³¹czenia instalacji odsysania wiórów, klucz szeœciok¹tny, walizka MetaLoc Maksymalna g³êbokoœæ ciêcia przy 90o Maksymalna g³êbokoœæ ciêcia przy 45o Liczba obrotów na biegu ja³owym KS 55 FS 55 mm 39 mm /min 4,0 kg Nr kat. bez VAT z VAT Pi³a tarczowa HW/CT 160 x 20, 10 ZP 22o ,30 79,09 Pi³a tarczowa HW/CT 160 x 20, 24 WZ 20o ,00 143,91 Pi³a tarczowa HW/CT 160 x 20, 54 FZ/TZ 8o ,00 210,33 Podstawa KSU 250 Mobile do wszystkich popularnych kapówek i ukoœnic! 2 wysokoœci robocze (38 / 89 cm), noœnoœæ 250 kg, d³ugoœæ ca³kowita: cm, waga 36 kg Nr kat. bez VAT z VAT Pi³a tarczowa HW/CT 254 x 30, 24 WZ 5o ujemny ,00 170, z³ * * brutto: 1719,54 z³ Nr kat Pi³a tarczowa HW/CT 254 x 30, 48 WZ 5o ujemny Pi³a tarczowa HW/CT 216 x 30, 24 WZ 5o ujemny Pi³a tarczowa HW/CT 216 x 30, 48 WZ 5o ujemny ,00 248, ,00 277, ,00 355,47

15 14-15 ZALETY METABO: Wyj¹tkowo porêczna: ergonomiczny gumowany uchwyt. Wyrzynarka STEB 80 Quick STEB 80 Quick System szybkiej, beznarzêdziowej wymiany brzeszczotu Metabo Quick Maks. gruboœæ materia³u: - drewno - metale nie elazne - blacha stalowa 80 mm 25 mm 8 mm 590 W 2,0 kg króciec odsysaj¹cy, szk³o ochronne, brzeszczot, p³ytka ochronna z tworzywa sztucznego, walizka z tworzywa sztucznego 398 z³ * * brutto: 489,54 z³ Nr kat Nr kat. bez VAT z VAT 5 brzeszczotów, drewno, seria professional, 75 / 4,0 mm, HCS ,30 18,82 5 brzeszczotów, drewno, seria professional, 75 / 2,5 mm, HCS ,40 21,40 5 brzeszczotów, metal, seria classic, 50 / 1,2 mm, HSS ,10 21,03 5 brzeszczotów, drewno, seria professional, 91 / 2,5 mm, HCS ,90 38,01 5 brzeszczotów do wyrzynarki, do drewna i metalu, seria pionier 106 mm, progresywne, BiM ,40 61,99 Ukoœnica KGS 254 M z funkcj¹ posuwu 1100 z³ * * brutto: 1353,00 z³ Nr kat Ukoœnica KGS 216 Plus z funkcj¹ posuwu 1790 z³ * * brutto: 2201,70 z³ Nr kat Do ciêcia drewna, paneli powlekanych i tworzyw sztucznych Przystawka laserowa do wyznaczania linii ciêcia pi³a tarczowa z zêbami przemiennymi z wêglików spiekanych (48 zêbów), 2 zintegrowane poszerzenia sto³u, wysokie i przesuwane na boki profile ograniczaj¹ce, uchwyt do mocowania obrabianych detali, narzêdzie do wymiany pi³y, worek na wióry, laser Maks. szerokoœæ ciêcia (90o/45o) Maks. g³êbokoœæ ciêcia (90o/45o) Tarcza tn¹ca KGS 254 M 305 / 215 mm 90 / 47 mm 1,8 kw O 254 x 30 mm 17,5 kg KGS 216 Plus 305 / 214 mm 70 / 41 mm 1,6 kw O 216 x 30 mm 21,0 kg Optymalne odsysanie wiórów Elektronika Vario-Constamatic (VC) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów wrzeciona od wartoœci najmniejszych do najwiêkszych i zapewnia ich stabilizacjê w zakresie obci¹ eñ znamionowych Nadaje siê równie do ciêcia metali nie elaznych Technologia ³agodnego rozruchu silnika zapewniaj¹ca d³ug¹ ywotnoœæ G³owica obustronnie pochylana pi³a tarczowa z zêbami przemiennymi z wêglików spiekanych (48 zêbów), 2 zintegrowane poszerzenia sto³u, wysokie i przesuwane na boki profile ograniczaj¹ce, uchwyt do mocowania obrabianych przedmiotów, przy³¹cza do odsysania wiórów, laser

16 Szlifierka mimoœrodowa SXE 450 TurboTec 860 z³ * * brutto: 1057,80 z³ Nr kat Jedyna szlifierka mimoœrodowa z mo liwoœci¹ wyboru 2 amplitud oscylacji - nawet o 70% wiêksza wydajnoœæ szlifowania Prze³¹cznik TurboBoost umo liwia uzyskanie dodatkowej rezerwy mocy Pokrêt³o regulacji obrotów SXE 425 TurboTec 575 z³ * * brutto: 707,25 z³ Nr kat Œrednica talerza podporowego Czêst. oscylacji na biegu ja³owym Amplituda oscylacji Œrednica talerza podporowego 125 mm, bez regulacji mimoœrodu Duo W zestawie SXE 450 TurboTec / SXE 425 TurboTec: talerz podporowy z mocowaniem na rzep, klucz szeœciok¹tny, zdejmowany dodatkowy uchwyt, kaseta na py³, 1 filtr fa³dowany SXE 450 TurboTec 150 mm /min 2,8 / 6,2 mm 2,2 kg SXE 425 TurboTec 125 mm /min 5,0 mm 2,0 kg SXE 450 TurboTec + ASA 1202 SXE 425 TurboTec + ASA z³ * * brutto: 1771,20 z³ Nr kat z³ * * brutto: 1543,65 z³ Nr kat Odkurzacz uniwersalny ASA 1202 Niewielki ciê ar i zwarta konstrukcja zapewnia mobilnoœæ Nadaje siê do zasysania py³ów i cz¹steczek sta³ych Wbudowane gniazdo wtykowe z automatycznym w³¹czeniem Pojemnoœæ zbiornika 32 l Œrednica wê a ss¹cego 35 mm w¹ ss¹cy (O 35 mm, d³ug. 2,5 m), 2 rury ss¹ce, uchwyt rury, dysza szczelinowa, dysza ss¹ca (szer. 120 mm), dysza wielofunkcyjna z nasadk¹ uniwersaln¹ Szlifierka oscylacyjna SRE 4350 TurboTec 826 z³ * * brutto: 1015,98 z³ Nr kat Równomierny szlif bez przetaræ i rys Uniwersalny system mocowania dla ka dego rodzaju papierów œciernych Niskie wibracje obudowy zapewniaj¹ najwy szy komfort pracy SRE 4350 SRE z³ * * brutto: 1623,60 z³ Nr kat z³ * * brutto: 1928,64 z³ Nr kat SRE 4350 TurboTec + ASA 1202 SXE 4351 TurboTec + ASA 1202 SRE 4351 TurboTec P³yta szlifierska 112 x 230 mm 960 z³ * * brutto: 1180,80 z³ Nr kat P³yta szlifierska Czêst. oscylacji na biegu ja³owym 93 x 185 mm /min 2,5 kg W zestawie SRE 4350 TurboTec / SRE 4351 TurboTec: p³yta szlifierska z mocowaniem na rzep, zdejmowana rêkojeœæ pomocnicza, kaseta na py³, 1 filtr fa³dowany 112 x 230 mm /min 2,7 kg Wyrzynarka szablasta PSE 1200 Do ciêcia w drewnie, tworzywach sztucznych, rurach i kszta³townikach metalowych i wielu innych Mo liwoœæ prze³¹czenia na skoki wahad³owe Beznarzêdziowa regulacja ogranicznika g³êbokoœci ciêcia System szybkiej wymiany brzeszczotu Metabo Quick Elektronika Variospeed (V) 1370 z³ * * brutto: 1685,10 z³ Nr kat walizka narzêdziowa z tworzywa sztucznego Czêstotliwoœæ skoków na biegu ja³owym Skok brzeszczotu PSE /min 28 mm 4,2 kg 5 brzeszczotów szablastych, drewno, flexible, 150 x 1,25 mm 5 brzeszczotów szablastych, H+M, pionier, 200 x 1,25 mm Nr kat bez VAT 56,20 z VAT 69, ,00 134,07

17 Szlifierka taœmowa BAE 75 z podstaw¹ Wydajny i trwa³y silnik Doskona³a jakoœæ szlifowania i wygodna praca dziêki optymalnemu u³o eniu œrodka ciê koœci silnika Elektronika Vario Tacho-Constamatic (VTC) Antystatyczny worek na py³ zamykany na suwak Do zastosowañ stacjonarnych Z ogranicznikiem wzd³u nym do dok³adnego prowadzenia obrabianego przedmiotu w zastosowaniach stacjonarnych BAE 75 Wymiar pasa szlifierskiego Powierzchnia przylegania - taœma szlifierska 75 x 533 mm 85 x 150 mm 4,7 kg 1040 z³ * * brutto: 1279,20 z³ Nr kat worek na py³, dodatkowa rêkojeœæ, klucz szeœciok¹tny, adapter do odsysania, ogranicznik wzd³u ny, podstawa do pracy stacjonarnej Polerka k¹towa PE z zestawem do renowacji Zestaw do renowacji s³u ¹cy do czyszczenia, restaurowania i tworzenia efektu rustykalnego na drewnie Polerka do profesjonalnych zastosowañ Elektronika Vario Tacho-Constamatic (VTC) Wysoki moment obrotowy dziêki dwustopniowej przek³adni Ergonomiczna os³ona przednia umo liwiaj¹ca optymalne prowadzenie maszyny Ma³a i porêczna PE Talerz podporowy Liczba obrotów na biegu ja³owym maks. do 175 mm W /min 2,4 kg 1698 z³ * * brutto: 2088,54 z³ Nr kat os³ona r¹k, uchwyt boczny, 3 szczotki talerzowe (P46, P60, P80), walizka metalowa Frezarka do lakieru LF 724 S Do ekologicznego usuwania farb i lakierów z równych powierzchni drewnianych (np. schody, drzwi i okna) Oszczêdnoœæ czasu do 70% w porównaniu z obróbk¹ metodami konwencjonalnymi Przek³adnia du ej mocy o uzêbieniu ³ukowym 4 obracane no e strugarskie z wêglików spiekanych o d³ugiej ywotnoœci 1398 z³ * * brutto: 1719,54 z³ Nr kat obrotowe p³ytki skrawaj¹ce z wêglików spiekanych, króciec do pod³¹czania instalacji odsysania wiórów, skrobak, klucz uniwersalny, walizka MetaLoc Liczba obrotów na biegu ja³owym Osiowa / promieniowa g³êbokoœæ frezowania LF 724 S 710 W /min 0-0,3 / 0,15 mm 2,6 kg

18 PRODUKTYWNOŒÆ. BEZPIECZEÑSTWO. TRWA OŒÆ. Szlifierka k¹towa WE Quick Trwa³y silnik Metabo Marathon Automatyczny sprzêg³o przeci¹ eniowe Metabo S System szybkiej wymiany narzêdzi Metabo Quick Uchwyt antywibracyjny (MVT) os³ona, ko³nierz podporowy, nakrêtka mocuj¹ca Quick, uchwyt antywibracyjny (MVT) 430 z³ * * brutto: 528,90 z³ Nr kat WE Quick WE VS WXLA Quick Moment obrotowy 2,5 Nm 3,3 Nm 18,0 Nm W W W Œrednica tarczy 125 mm 125 mm 230 mm Liczba obr. na biegu ja³owym /min /min /min 1,9 kg 1,9 kg 6,3 kg Szlifierka k¹towa WE VS Trwa³y silnik Metabo Marathon Automatyczny sprzêg³o przeci¹ eniowe Metabo S System szybkiej wymiany narzêdzi Metabo Quick Uchwyt antywibracyjny (MVT) Elektronika VTC utrzymuje obroty na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹ enia oraz umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów Szlifierka k¹towa WXLA Quick Trwa³y silnik Metabo Marathon Ogranicznik pr¹du rozruchowego zapewnia ³agodny rozruch Elektroniczne sprzêg³o przeci¹ eniowe Metabo S-automatic Metabo Quick umo liwia wymianê osprzêtu w ci¹gu kilku sekund Uchwyt antywibracyjny (MVT) Zabezpieczenie przed ponownym niezamierzonym uruchomieniem po zaniku pr¹du 596 z³ * * brutto: 733,08 z³ Nr kat ZALETY METABO: os³ona, ko³nierz podporowy, nakrêtka mocuj¹ca Quick, uchwyt antywibracyjny (MVT) Bezpieczeñstwo: Automatyczne sprzêg³o przeci¹ eniowe Metabo-S-automatic chroni u ytkownika przed wstecznym momentem obrotowym, np. podczas zakleszczenia tarczy Zabezpieczenie przed ponownym niezamierzonym w³¹czeniem np. po zaniku pr¹du Efektywna praca: atwa i szybka wymiana tarcz szlifierskich bez u ycia narzêdzi za pomoc¹ systemu Metabo Quick Os³ona ochronna regulowana bez u ycia narzêdzi Trwa³oœæ: Niezwykle trwa³y i wydajny silnik Metabo Marathon Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego zapewnia d³ug¹ ywotnoœæ 1084 z³ * * brutto: 1333,32 z³ Nr kat os³ona, ko³nierz podporowy, nakrêtka mocuj¹ca Quick, uchwyt antywibracyjny MVT, klucz dwutrzpieniowy Diamentowa tarcza tn¹ca professional ; UP, 230 x 22,23 Nr kat. bez VAT z VAT ,00 435,42

19 Szlifierka k¹towa W 720 / W 1080 Cechy wspólne: W¹ska obudowa silnika zapewnia wygodn¹ obs³ugê Mocny, ywotny silnik Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego W z³ * * brutto: 264,45 z³ Nr kat os³ona, ko³nierz podporowy, nakrêtka mocuj¹ca, rêkojeœæ pomocnicza, klucz dwutrzpieniowy Komplet diamentowych wierte³ koronowych do glazury Dry, 7 czêœci Tarcza tn¹ca Flexiamant super Inox 115 x 1,0 x 22,23, wersja prosta Tarcza tn¹ca Flexiamant super Inox 125 x 1,0 x 22,23, wersja prosta Diamentowa tarcza tn¹ca professional ; UP, 115 x 22,23 Diamentowa tarcza tn¹ca professional ; UP, 125 x 22,23 Nr kat bez VAT 1138, z VAT 1399, ,85 7, ,20 7, ,00 217, ,00 250,92 W z³ * * brutto: 387,45 z³ Nr kat Moment obrotowy W 780 1,8 Nm 780 W W ,0 Nm 1080 W os³ona, ko³nierz podporowy, nakrêtka mocuj¹ca, rêkojeœæ pomocnicza, klucz dwutrzpieniowy Œrednica tarczy Liczba obr. na biegu ja³owym 125 mm /min 1,7 kg 125 mm /min 1,7 kg Bruzdownica MFE 30 + odkurzacz uniwersalny ASR z³ * * brutto: 3985,20 z³ Nr kat DIAMENTOWE TARCZE TN CE Bruzdownica MFE 30 Przeznaczona do szybkiego i precyzyjnego nacinana bruzd w murach P³ynna regulacja g³êbokoœci bruzd Trwa³y silnik Metabo Marathon Elektronika Tacho-Constamatic (TC) 4 pierœcienie dystansowe, 2 diamentowe tarcze tn¹ce, nakrêtka mocuj¹ca, uchwyt boczny, wkrêtak k¹towy, klucz dwutrzpieniowy, skrobak, walizka z blachy stalowej Œrednica tarcz tn¹cych G³êbokoœæ ciêcia regulowana Mo liwe szerokoœci rowków MFE W 125 mm 0-30 mm 10 / 17 / 23 / 30 mm 3,9 kg Odkurzacz uniwersalny ASR 2025 Wbudowane gniazdo wtykowe z automatyk¹ Elektromagnetyczny wibracyjny uk³ad oczyszczaj¹cy filtr Podstawowe wyposa enie antyelektrostatyczne (w¹ antyelektrostatyczny jako osprzêt) w¹ ss¹cy (O 35 mm, d³ug. 2,5 m), element poœredni rêkojeœci, 2 rury ss¹ce, 2 kasety z filtrem celulozowym, dysza szczelinowa, dysza uniwersalna, worki papierowe na py³ Wydatek powietrza (przy dmuchawie) Powierzchnia filtra Pojemnoœæ zbiornika ASR l/min cm 25 l

20 Nr katalogowy: PL_ XXL 3-LETNIA GWARANCJA 3-letnia gwarancja Metabo Mo ecie Pañstwo rozszerzyæ okres gwarancji na wszystkie elektronarzêdzia, maszyny do obróbki drewna, pompy i hydrofory Metabo do 3 lat. Wystarczy dokonaæ rejestracji online pod adresem: Twój dealer Metabo Iloœæ maszyn w promocji ograniczona. Nie odpowiadamy za b³êdy w druku. Ilustracje i teksty nie s¹ wi¹ ¹ce. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany kolorystyki produktów.

2018 Katalog z cennikiem. Aktualizacja:

2018 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 2018 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 01.01.2018 LiHD - NAJWYDAJNIEJSZA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA ŚWIATA: AKUMULATOR 7, 0 Ah 67 % WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ 100 % DŁUŻSZY CZAS PRACY NAJWYDAJNIEJSZA TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

2013 - I EDYCJA SEZON NA M OTKI

2013 - I EDYCJA SEZON NA M OTKI 2013 - I EDYCJA PROMOCJA Z BEZP ATNYM SERWISEM rok FULL SERVICE KOLEJNY Z BEZP ATNYM SERWISEM! Wiêcej zadowolonych Klientów! (sprzeda m³otków wzros³a w 2012 roku a o 21%) 140 % 120 % 100 % 21 % 80 % 60

Bardziej szczegółowo

2017 Katalog z cennikiem. Aktualizacja:

2017 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 2017 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 01.06.2017 LiHD - NAJWYDAJNIEJSZA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA ŚWIATA: AKUMULATOR 7, 0 Ah Atuty Metabo ATUTY METABO 3-letnia gwarancja Metabo Na wszystkie maszyny udzielamy

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

TECHNIKA I TECHNOLOGIA CENNIK 2014 Aktualizacja: 01.07.2014 DLACZEGO METABO... TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwały dzięki wielu opatentowanym rozwiązaniom. Pokrycie uzwojeń żywicą epoksydową,

Bardziej szczegółowo

01.02. 2015 do 30.06.2015 ażna od W olska Sp. z o.o. Koelner P NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor:

01.02. 2015 do 30.06.2015 ażna od W olska Sp. z o.o. Koelner P NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor: NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor: Koelner Polska Sp. z o.o. Ważna od 01.02. 2015 do 30.06.2015 OFERTA AEG 30 Nm AEG-BS12G2LI Wiertarko-wkrętarka 4935446687 449,00 netto 552,27 zł z Vat 2 biegi 0-350/0-1350

Bardziej szczegółowo

... do 31 MAJA 2010 INFO WIOSENNE CIĘCIE CEN

... do 31 MAJA 2010 INFO WIOSENNE CIĘCIE CEN ... do 31 MAJA 2010 INFO WIOSENNE CIĘCIE CEN ... do 31 MAJA 2009 2010 0 kosztów serwisowch przez 12 miesięcy (pakiet obejmuje części zamienne m.in. szczotki, przekładnie, robociznę, konserwację, przeglądy

Bardziej szczegółowo

2015 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 15.05.2015

2015 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 15.05.2015 2015 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 15.05.2015 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - wyrzynarka z brzeszczotem szablastym

Bardziej szczegółowo

Katalog z cennikiem 2014

Katalog z cennikiem 2014 Katalog z cennikiem 2014 Aktualizacja: 01.10.2014 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - klasa 10,8 - wyrzynarka z brzeszczotem

Bardziej szczegółowo

80 lat młotów Bosch! Super cena! Najwyższa wydajność i godna zaufania jakość od wielu lat!

80 lat młotów Bosch! Super cena! Najwyższa wydajność i godna zaufania jakość od wielu lat! Oferta ważna od 01.02.2012 do 30.04.2012 lub do wyczerpania zapasów Super cena! ostatnia szansa NA ZAKUP lidera wśród młotów UDARowo-oBRotowYch sds-plus Z segmentu 2 KG!! Szczegóły na str.6! 80 lat młotów

Bardziej szczegółowo

729,- 645,- 555,- 999,- 699,- 869,- 749,- 12 V ZASILANIE 12 V 12 V ZASILANIE 12 V 18 V 18 V 14,4 V 14,4 V

729,- 645,- 555,- 999,- 699,- 869,- 749,- 12 V ZASILANIE 12 V 12 V ZASILANIE 12 V 18 V 18 V 14,4 V 14,4 V Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 12 V MDW-DC727KAP 12 V 240 W 2 akumulatory 12V; 1,3 Ah szybkozaciskowy 1,5-10 mm 2 biegi Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 14,4 V MDW-DC728KAP 12 V 290 W 2 akumulatory

Bardziej szczegółowo

2016 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 14.12.2015

2016 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 14.12.2015 2016 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 14.12.2015 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - wyrzynarka z brzeszczotem szablastym

Bardziej szczegółowo

Dalekosiężna decyzja na przyszłość: system akumulatorów Metabo

Dalekosiężna decyzja na przyszłość: system akumulatorów Metabo Dalekosiężna decyzja na przyszłość: system akumulatorów Metabo Maksimum swobody, pełna kompatybilność: 100% Metabo. Nasza wizja optymalna niezależność użytkowników Wybór właściwego systemu akumulatorów

Bardziej szczegółowo

Katalog z cennikiem 2015

Katalog z cennikiem 2015 Katalog z cennikiem 2015 Aktualizacja: 12.01.2015 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - wyrzynarka z brzeszczotem szablastym

Bardziej szczegółowo

2017 Katalog z cennikiem. Aktualizacja:

2017 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 2017 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 01.01.2017 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki - wkrętarka z udarem - zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - pistolety do

Bardziej szczegółowo

Wiertarka udarowa 550 W MN MOC ZASTOSOWANIE FUNKCJE WYPOSAŻENIE: CHARAKTERYSTYKA ŚREDNICE WIERCENIA GWARANCJA 550 W

Wiertarka udarowa 550 W MN MOC ZASTOSOWANIE FUNKCJE WYPOSAŻENIE: CHARAKTERYSTYKA ŚREDNICE WIERCENIA GWARANCJA 550 W Wiertarka udarowa 550 W MN-90-025 ZASTOSOWANIE ŚREDNICE WIERCENIA 550 W wiercenie, wiercenie z udarem przełącznik obrotów, prawe/lewe, regulacja obrotów uchwyt bezkluczykowy, rękojeść boczna, ogranicznik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KAPÓWEK METABO NIEZAWODNE I PRECYZYJNE

PROGRAM KAPÓWEK METABO NIEZAWODNE I PRECYZYJNE PROGRAM KAPÓWEK METABO NIEZAWODNE I PRECYZYJNE ... KAPÓWKI do 31 MAJA - klasa 2009 LTX KGS 254 I Plus Wydajny, bezobsługowy silnik indukcyjny gwarantuje optymalne parametry cięcia i bezgłośną pracę (KGS

Bardziej szczegółowo

Cennik Elektronarzędzia

Cennik Elektronarzędzia Cennik 2005 Elektronarzędzia Cennik obowiązuje od 21 lutego 2005 r. Ceny - bez podatku VAT Ceny loco odbiorca Ceny mogą ulec zmianie w przypadku znacznego wzrostu kursu euro SPIS TREŚCI Multi-młotki str.

Bardziej szczegółowo

CENNIK Elektronarzêdzia

CENNIK Elektronarzêdzia CENNIK 2007 Elektronarzêdzia UWAGI: Cennik obowiązuje od 26 marca 2007 r. Ceny - bez podatku VAT Ceny loco odbiorca Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia

Bardziej szczegółowo

... do 31 STYCZNIA 2012 AKCJA ŒWI TECZNA

... do 31 STYCZNIA 2012 AKCJA ŒWI TECZNA AKCJA ŒWI TECZNA WIERTARKA UDAROWA SBE 550 298 CENA BRUTTO: 367 Z CENA CENA KATALOGOWA NETTO: 316 Z Nr katalogowy: 600 536 500 298 Moc znamionowa 550 Wat Moment obrotowy 5 Nm Elektronika typu V umo liwia

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE I NOWOŚCI. System Metabo Quick NOWOŚĆ. Promocja obowiązuje do Podano sugerowane ceny detaliczne SILNIK BEZSZCZOTKOWY

PROMOCJE I NOWOŚCI. System Metabo Quick NOWOŚĆ. Promocja obowiązuje do Podano sugerowane ceny detaliczne SILNIK BEZSZCZOTKOWY 1/2014 SPECIALS PROMOCJE I NOWOŚCI System Metabo Quick SILNIK BEZSZCZOTKOWY Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX BL Quick + Lampa akumulatorowa ULA 14.4-18 LED Szlifierka kątowa WQ 1400, 1400 W

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ OFERTA PROMOCYJNA. Lato 2012. w ofercie STALCO od 20.08.2012. Elektronarzędzia DEWALT dostępne. w platformie dystrybucyjnej

NOWOŚĆ OFERTA PROMOCYJNA. Lato 2012. w ofercie STALCO od 20.08.2012. Elektronarzędzia DEWALT dostępne. w platformie dystrybucyjnej NOWOŚĆ OFERTA PROMOCYJNA Lato 2012 Ceny w ulotce są cenami netto, od których nie obowiązuje dodatkowy rabat handlowy. Elektronarzędzia DEWALT dostępne w ofercie STALCO od 20.08.2012 w platformie dystrybucyjnej

Bardziej szczegółowo

KNOW HOW W ZAKRESIE DEKARSTWA I KONSTRUKCJI DREWNIANYCH: KOMPLETNE ROZWIĄZANIA DLA PROFESJONALISTÓW.

KNOW HOW W ZAKRESIE DEKARSTWA I KONSTRUKCJI DREWNIANYCH: KOMPLETNE ROZWIĄZANIA DLA PROFESJONALISTÓW. Akumulator ROZBIÓRKA PRZYGOTOWANIE WYKOŃCZENIE KNOW HOW W ZAKRESIE DEKARSTWA I KONSTRUKCJI DREWNIANYCH: KOMPLETNE ROZWIĄZANIA DLA PROFESJONALISTÓW. Przygotowanie i produkcja belek oraz elementów drewnianych

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009/2010

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009/2010 PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009/2010 TECHNOLOGIA JEDYNYMI, KTÓRZY PRÓBUJĄ PODWAŻAĆ NASZE ROZWIĄZANIA, JESTEŚMY MY SAMI. Silnik Metabo Marathon, przeciążeniowe sprzęgło bezpieczeństwa S-automatic, technologia

Bardziej szczegółowo

... do 15 LISTOPADA 2010 MOCNA OFERTA INFO

... do 15 LISTOPADA 2010 MOCNA OFERTA INFO MOCNA OFERTA INFO 22 NOWOŚCI NOWOŚ Ć!!! Kapówka z silnikiem indukcyjnym ODKURZACZ UNIWERSALNY ASR 2025 1398 CENA BRUTTO: 1705,56 CENA KATALOGOWA : 1601 Nr katalogowy: 602 022 000 Moc znamionowa 1.200 Wat

Bardziej szczegółowo

DO PRAC ZWIĄZANYCH Z ARCHITEKTURĄ OGRODÓW I KRAJOBRAZU: WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA - OD METABO.

DO PRAC ZWIĄZANYCH Z ARCHITEKTURĄ OGRODÓW I KRAJOBRAZU: WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA - OD METABO. DO PRAC ZWIĄZANYCH Z ARCHITEKTURĄ OGRODÓW I KRAJOBRAZU: WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA - OD METABO. Do różnych zadań w tym zakresie należy zaliczyć również utwardzanie nawierzchni, układanie płytek ceramicznych,

Bardziej szczegółowo

2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V BBS 12C2. Charakterystyka. Specyfikacja KOMPAKTOWA 2-BIEGOWA WIERTARKO- WKRĘTARKA UDAROWA 12 V BSB 12C2

2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V BBS 12C2. Charakterystyka. Specyfikacja KOMPAKTOWA 2-BIEGOWA WIERTARKO- WKRĘTARKA UDAROWA 12 V BSB 12C2 24 SYSTEM AKUMULATOROWY 2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V BBS 12C2 System zdejmowanego uchwytu pozwala użytkownikowi na pozostawienie bitu 25 mm we wrzecionie kiedy uchwyt jest zamocowany Kompaktowa wiertarko-wkrętarka

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009 PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009 TECHNOLOGIA JEDYNYMI, KTÓRZY PRÓBUJĄ PODWAŻAĆ NASZE ROZWIĄZANIA, JESTEŚMY MY SAMI. Silnik Metabo Marathon, przeciążeniowe sprzęgło bezpieczeństwa S-automatic, technologia

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor PROMOCJA 1/ 2015 PROFESJONALISTÓW MARKA DLA

Dystrybutor PROMOCJA 1/ 2015 PROFESJONALISTÓW MARKA DLA Dystrybutor MARKA DLA PROMOCJA PROFESJONALISTÓW 1/ 2015 WIER TARKO-WKRĘ TARKI AKUMULATOROWE ELEKTRONARZĘDZIA Serwis & doradztwo Priorytetem dla Serwisu Metabo jest zapewnienie, aby Twoja maszyna możliwie

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI I PROMOCJE. Bezszczotkowa, kompaktowa szlifierka kątowa z rewolucyjną technologią akumulatorową LiHD 3/2015

NOWOŚCI I PROMOCJE. Bezszczotkowa, kompaktowa szlifierka kątowa z rewolucyjną technologią akumulatorową LiHD 3/2015 NOWOŚCI I PROMOCJE 3/2015 Bezszczotkowa, kompaktowa szlifierka kątowa z rewolucyjną technologią akumulatorową LiHD Akumulatorowa szlifierka kątowa 18 V WPB 18 LTX BL 125 Quick 2090 w zestawie 2 LiHD (18

Bardziej szczegółowo

Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011

Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011 Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011 Frezarka górnowrzecionowa... 12 Przecinarki do kamienia z laserem... 15 Generator prądu... 18 Strug ręczny... 11 Mieszadło do farb i zapraw... 13 Szlifierka oscylacyjna...

Bardziej szczegółowo

2016 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 01.05.2016

2016 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 01.05.2016 2016 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 01.05.2016 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki - wkrętarka z udarem - zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - pistolety do

Bardziej szczegółowo

Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne ważny od 1 lutego 2015 do wydania nowego cennika. URZĄDZENIA AKUMULATOROWE Sugerowana

Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne ważny od 1 lutego 2015 do wydania nowego cennika. URZĄDZENIA AKUMULATOROWE Sugerowana Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne ważny od 1 lutego 2015 do wydania nowego cennika URZĄDZENIA AKUMULATOROWE GR 3.6Li 13000191357 Wkrętak akumulatorowy, 3,6V, bateria Li-ion 0,32 walizka 75 99,00

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor 2/ 2017 DLA MAJSTERKOWICZÓW ELEKTRONARZĘDZIA

Dystrybutor 2/ 2017 DLA MAJSTERKOWICZÓW ELEKTRONARZĘDZIA Dystrybutor ELEKTRONARZĘDZIA oferta DLA MAJSTERKOWICZÓW 2/ 2017 WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE MBD-BDCDD12 akumulatorowa 10,8 V Li-Ion 8-godzinna ładowarka 1 akumulator Li-Ion 1,5 Ah MBD-BDCDD12B akumulatorowa

Bardziej szczegółowo

BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA BSB 18 CBL. Charakterystyka

BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA BSB 18 CBL. Charakterystyka 12 SYSTEM AKUMULATOROWY BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA BSB 18 CBL Nowa bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka AEG Kompaktowa i mocna do wszystkich zastosowań roboczych Długość jedynie 151 mm (bez

Bardziej szczegółowo

230 mm, W, AKUMULATOR 36V. Li HD NOWOŚCI I PROMOCJE 3/2016 AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA WPB 36 LTX BL 230, 36 V

230 mm, W, AKUMULATOR 36V. Li HD NOWOŚCI I PROMOCJE 3/2016 AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA WPB 36 LTX BL 230, 36 V NOWOŚCI I PROMOCJE 3/2016 230 mm, 2.400 W, AKUMULATOR 36V Li HD R TECHNOLOGY AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA WPB 36 LTX BL 230, 36 V Więcej informacji na stronach 2-3. 1 Ceny obowiązują do 16.12.2016.

Bardziej szczegółowo

Art.-Nr. Model SBM group GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Germany, www.sbm-group.de Gwarancja cena

Art.-Nr. Model SBM group GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Germany, www.sbm-group.de Gwarancja cena Wiertarka udarowa 650 watt Wiertarka udarowa 650 W, obroty 0-3000 obr/min, głębokość wiercenia: drewno 25 mm, beton 13 mm, metal 10 mm, ciężar 1,95 kg. Uchwyt wiertarski na klucz zębaty, przełącznik: wiercenie/udar,

Bardziej szczegółowo

MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZÊDZI

MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZÊDZI MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZÊDZI INOX 2 INOX Spis treœci: 04-09 INOX - PRZEGL D 0-2 NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA K TOWA 3-6 SATYNIARKA 7-2 SZLIFIERKA DO OBRÓBKI

Bardziej szczegółowo

Narzędzia zasilane nowymi akumulatorami 10,8 V

Narzędzia zasilane nowymi akumulatorami 10,8 V Narzędzia zasilane nowymi akumulatorami 10,8 V 4.0Ah BL1040B 2.0Ah BL1020B 1.5Ah BL1015 Compact extreme Technology Szybkie ładowanie 22 uty czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora 1,5 Ah DC10SA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna L.p. Rodzaj Minimalne parametry techniczne. Pilarka tarczowa stołowa do drewna. Frezarka dolnowrzecionowa do drewna 3. Strugarka wyrówniarka do drewna Średnica piły Ø 50 mm Prędkość

Bardziej szczegółowo

WIERCENIE WKRĘCANIE DŁUTOWANIE

WIERCENIE WKRĘCANIE DŁUTOWANIE WIERCENIE WKRĘCANIE DŁUTOWANIE WIERCENIE/WKRĘCANIE/ DŁUTOWANIE 7 8 Model Strona Max. wiercone Ø Prędkości obrotowe WIERTARKI RĘCZNE 14 B 18 1,150 W 0-450 min 28 mm -1 EHB 16/1.4 S R/L 20 mm 14 ⅝" x 16

Bardziej szczegółowo

Lider w obróbce drewna Nowe rozwiązania Metabo dla profesjonalistów

Lider w obróbce drewna Nowe rozwiązania Metabo dla profesjonalistów Lider w obróbce drewna Nowe rozwiązania Metabo dla profesjonalistów Gwarancja XXL Urządzenia marki Metabo spełniają wszystkie oczekiwania użytkowników. Gwarantuje to wysoka jakość produkowanych przez nas

Bardziej szczegółowo

2016 Katalog z cennikiem

2016 Katalog z cennikiem 2016 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 14.12.2015 Spis treści i t e ci z zenia akumulato o e 6 Klasa 10,8 V: - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - wyrzynarka z brzeszczotem

Bardziej szczegółowo

PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO

PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRONARZĘDZIA PROMOCJA DLA MAJSTERKOWICZÓW 1/ 2015 Dystrybutor: Koelner Polska Sp. z o.o. WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE Wkrętak akumulatorowy 3,6 V Li-Ion 180 obr./min

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010 PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010 ELEKTRONARZĘDZIA TRWAŁOŚĆ! INNOWACYJNOŚĆ! BEZPIECZEŃSTWO! Profesjonaliści podejmujący się najambitniejszych wyzwań ufają nam od 85 lat, ponieważ należymy do ścisłej światowej

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2017/18

Katalog produktów 2017/18 Katalog produktów 2017/18 DLA GRUPA DWT DWT INTERNATIONAL AG grupy Merit Link International AG NASZE Nasz profesjonalny systemie konkretnego rynku 3 INDEKS 5-23 3 5-21 6 6 7-10 7 7 7 7-8 9-10 LINIA DWT

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE ELEKTRONARZĘDZIA I OSPRZĘT

PROFESJONALNE ELEKTRONARZĘDZIA I OSPRZĘT PROFESJONALNE ELEKTRONARZĘDZIA I OSPRZĘT MOC WYTRZYMAŁOŚĆ Dystrybutor: KOELNER POLSKA Sp. z o.o. PROMOCJA 1/2013 ULTIMATE TORQUE CONTROL Elektronarzędzia akumulatorowe XR Indeks Cena (bez VAT) Akumulator

Bardziej szczegółowo

HOLLAND POWER SINCE 1965 DANE TECHNICZNE OPIS POWER SINCE 1965 OPIS DANE TECHNICZNE OPIS DANE TECHNICZNE KATALOG JAKOŚĆ WYDAJNOŚĆ DESIGN

HOLLAND POWER SINCE 1965 DANE TECHNICZNE OPIS POWER SINCE 1965 OPIS DANE TECHNICZNE OPIS DANE TECHNICZNE KATALOG JAKOŚĆ WYDAJNOŚĆ DESIGN LT R NC KTLOG JKOŚĆ WYDJNOŚĆ DESIGN LT R NC CDM1105 WIERTRKO-WKRĘTRK KU 18 V NiCd Waga: 1,55 kg Zasilanie ładowania: 30 V 50 Hz Rodzaj akumulatora: NiCd 18 V 1,0 h Ilość stopni momentu: 15 + 1 Prędkość

Bardziej szczegółowo

UWAGI: Cennik obowi zuje od 21 marca 2006 r. Ceny netto - bez podatku VAT Ceny loco

UWAGI: Cennik obowi zuje od 21 marca 2006 r. Ceny netto - bez podatku VAT Ceny loco UWAGI: Cennik obowi ą zuje od 21 marca 2006 r. Ceny - bez podatku VAT Ceny loco odbiorca Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez wcześ niejszego uprzedzenia MODELE SPECJALNE

Bardziej szczegółowo

Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o.

Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o. Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o. WIERTARKA: MAKITA DS 4011 Zakres mocowania: Zdolność wiercenia w drewnie do: 750 W 600 obr./min 1,5-13 mm 36 mm 340

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu

Bardziej szczegółowo

P ERF IT Y WKRĘTAK AKUMULATOROWY LI-ION DANE TECHNICZNE. Zasilanie ładowarki V 50 Hz

P ERF IT Y WKRĘTAK AKUMULATOROWY LI-ION DANE TECHNICZNE. Zasilanie ładowarki V 50 Hz ORMANC E SIGN CDM1108S DE QUAL IT Y P ERF 3,6 V 1,3 Ah WKRĘTAK AKUMULATOROWY LI-ION Zasilanie ładowarki............ Czas ładowania............... Prędkość bez obciążenia....... Maks. średnica wkrętów........

Bardziej szczegółowo

CENA: 5 500,00 PLN NETTO AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX 290 CLASSIC AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX 595 PARAMETRY: 1,8 L/MIN 16 KG PARAMETRY TECHNICZNE:

CENA: 5 500,00 PLN NETTO AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX 290 CLASSIC AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX 595 PARAMETRY: 1,8 L/MIN 16 KG PARAMETRY TECHNICZNE: AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX 290 CLASSIC CENA: 5 500,00 PLN NETTO PARAMETRY: MAX. CIŚNIENIE MATERIAŁU: 227 BAR, MAX. ROZMIAR DYSZY: 0,021 MAX. WYDAJNOŚĆ: 1,8 L/MIN 16 KG AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX

Bardziej szczegółowo

WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa

WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa PROMOCJA 3/2013 Z Metabo w nowy wymiar LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna LTX Mocna i kompaktowa JEDYNA SZLIFIERKA K TOWA METABO z p³ask¹ g³owic¹ do pracy w miejscach pod ma³ym k¹tem WIOSNA

Bardziej szczegółowo

PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO

PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO Dystrybutor PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRONARZĘDZIA oferta DLA MAJSTERKOWICZÓW 1/ 2017 WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE MBD-BDCDD12 akumulatorowa 10,8 V Li-Ion 8-godzinna ładowarka 1 akumulator

Bardziej szczegółowo

Przejrzysta struktura: program brzeszczotów do pił szablastych firmy Bosch.

Przejrzysta struktura: program brzeszczotów do pił szablastych firmy Bosch. Wyrzynarki i piły szablaste Informacje 487 Przejrzysta struktura: program brzeszczotów do pił szablastych firmy Bosch. Właściwy wybór brzeszczotu do piły szablastej w znaczącym stopniu decyduje o rezultacie

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczone jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

Metal. Indywidualne zestawy urządzeń akumulatorowych do obróbki metalu. NOWOŚĆ. Stwórz własny zestaw i ciesz się z korzyści

Metal. Indywidualne zestawy urządzeń akumulatorowych do obróbki metalu. NOWOŚĆ. Stwórz własny zestaw i ciesz się z korzyści Metal Indywidualne zestawy urządzeń akumulatorowych do obróbki metalu. NOWOŚĆ Stwórz własny zestaw i ciesz się z korzyści FEIN Select + oferuje możliwość tworzenia indywidualnych zestawów. Można wybrać

Bardziej szczegółowo

More power. no limits.

More power. no limits. More power. no limits. NOWA GENERACJA URZADZEN AKUMULATOROWYCH BERNER More Power. No limits. MORE POWER. NO LIMITS. NOWA GENERACJA URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH BERNER Silnik bezszczotkowy MORE POWER BEZSZCZOTKOWY

Bardziej szczegółowo

Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011

Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011 PL PL Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011 2 Młoty udarowe... 6 Multiszlifierka... 7 Opalarki... 10 Pilarki ręczne... 10 Strug ręczny... 9 Szlifierki kątowe... 7 Szlifierka mimośrodowa... 8 Szlifierki

Bardziej szczegółowo

230 MM, W, BEZ PRZEWODU. Li HD PEŁNA ZAMIENNOŚĆ AKUMULATORÓW NOWOŚCI I PROMOCJE 1/2017

230 MM, W, BEZ PRZEWODU. Li HD PEŁNA ZAMIENNOŚĆ AKUMULATORÓW NOWOŚCI I PROMOCJE 1/2017 NOWOŚCI I PROMOCJE 1/2017 230 MM, 2.400 W, BEZ PRZEWODU Li HD R TECHNOLOGY AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA WPB 36-18 LTX BL 230 Więcej informacji na stronach 2-3. PEŁNA ZAMIENNOŚĆ AKUMULATORÓW Ceny obowiązują

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW

ELEKTRONARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW ELEKTRONARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW 3 GRAPHITE PRO to profesjonalne elektronarzędzia przeznaczone do pracy ciągłej, pod dużymi obciążeniami. Urządzenia sprostają oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających

Bardziej szczegółowo

680 zł cena z VAT: 836,40 zł NOWOŚCI I PROMOCJE. Mocna. Lekka. Kompaktowa. 1/2016

680 zł cena z VAT: 836,40 zł NOWOŚCI I PROMOCJE. Mocna. Lekka. Kompaktowa. 1/2016 NOWOŚCI I PROMOCJE 1/2016 Mocna. Lekka. Kompaktowa. wiertarka udarowa SB 18, 18 V w zestawie 2 akumulatory Li-Power (18 V / 2,0 Ah) i ładowarka SC 60 Plus Nr kat. 602 245 500 Więcej informacji na stronie

Bardziej szczegółowo

VIKING Seria 4. Kosiarki spalinowe z podwójnym uchwytem. Ergonomiczny, miękki uchwyt. Obustronne, stabilne elementy obsługi

VIKING Seria 4. Kosiarki spalinowe z podwójnym uchwytem. Ergonomiczny, miękki uchwyt. Obustronne, stabilne elementy obsługi NOWOŚCI 2013 VIKING Seria 4 VIKING Seria 4 Kosiarki spalinowe z podwójnym uchwytem Obustronne, stabilne elementy obsługi Ergonomiczny, miękki uchwyt Uchwyt linki rozrusznika dla ergonomicznego startu Zatrzask

Bardziej szczegółowo

219,- 249,- 189,- GRATIS GRATIS. Wiertarko-wkrętarka EPC12CAKA50. Wiertarko-wkrętarka EPC14CAB. Wiertarka udarowa KR714CRESK

219,- 249,- 189,- GRATIS GRATIS. Wiertarko-wkrętarka EPC12CAKA50. Wiertarko-wkrętarka EPC14CAB. Wiertarka udarowa KR714CRESK WIOSNA 2011 Wiertarko-wkrętarka EPC12CAKA50 Wiertarko-wkrętarka EPC14CAB Akumulatory 12V / 1,2 Ah Czas ładowania 3 godz. Uchwyt szybkozaciskowy 10 mm Prędkość obrotowa 0-750/min w prawo / w lewo Moment

Bardziej szczegółowo

Spis treści. System ekspozycyjny 14. Notatki 14. Indeks 15. Wiertarka udarowa 1050 W 2. Szlifierka kątowa HORNET 115 mm 9. Wiertarka udarowa 800 W 2

Spis treści. System ekspozycyjny 14. Notatki 14. Indeks 15. Wiertarka udarowa 1050 W 2. Szlifierka kątowa HORNET 115 mm 9. Wiertarka udarowa 800 W 2 Spis treści Wiertarka udarowa 1050 W 2 Szlifierka kątowa 230 mm 8 Wiertarka udarowa 800 W 2 Szlifierka kątowa HORNET 115 mm 9 Wiertarka udarowa 600 W 2 Szlifierka kątowa HORNET 125 mm 9 Wiertarka udarowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2013 (obowi¹zuje od: )

CENNIK 2013 (obowi¹zuje od: ) CENNIK 2013 (obowi¹zuje od: 01.03.2013) DLACZEGO METABO... TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwa³y dziêki wielu opatentowanym rozwi¹zaniom. Pokrycie uzwojeñ ywic¹ epoksydow¹,

Bardziej szczegółowo

838 zł NOWOŚCI I PROMOCJE. MOCNA I KOMPAKTOWA Nowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V, BS 18 Quick PROMOCJA. 139 zł cena z VAT: 170,97 zł 1/2015

838 zł NOWOŚCI I PROMOCJE. MOCNA I KOMPAKTOWA Nowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V, BS 18 Quick PROMOCJA. 139 zł cena z VAT: 170,97 zł 1/2015 1/2015 NOWOŚCI I PROMOCJE MOCNA I KOMPAKTOWA Nowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V, BS 18 Quick PROMOCJA BS 18 Quick w komplecie z 2 akumulatorami Li-Power (18 V / 2,0 Ah) Nr kat. 602217500 Więcej

Bardziej szczegółowo

Technika akumulatorowa

Technika akumulatorowa Technika akumulatorowa Akumulatorowe wkrętarko-wiertarki SF 100-A Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka montażowa SF 121-A Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka montażowa SF 151-A Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Nowa linia odkurzaczy uniwersalnych Eco!ogic to grupa energooszczędnych, cichych urządzeń przeznaczona szczególnie dla tych, którzy cenią produkty przyjazne środowisku.

Bardziej szczegółowo

Katalog Elektronarzędzi 2008 EXPERT S CHOICE

Katalog Elektronarzędzi 2008 EXPERT S CHOICE Katalog Elektronarzędzi 2008 EXPERT S CHOICE KOELNER SA w Polsce Centrala firmy KOELNER SA ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław tel. 071 32 09 100, fax 071 37 26 111 info@koelner.pl Gdynia Szczecin Poznań

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: CENNIK 2014

Aktualizacja: CENNIK 2014 Aktualizacja: 01.02.2014 CENNIK 2014 DLACZEGO METABO... TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwa³y dziêki wielu opatentowanym rozwi¹zaniom. Pokrycie uzwojeñ ywic¹ epoksydow¹, 12-warstwowa

Bardziej szczegółowo

1390 zł cena z VAT: 1709,70 zł. 990 zł cena z VAT: 1217,70 zł NOWOŚCI I PROMOCJE

1390 zł cena z VAT: 1709,70 zł. 990 zł cena z VAT: 1217,70 zł NOWOŚCI I PROMOCJE 2/2015 NOWOŚCI I PROMOCJE Nawet 400 cięć na jednym ładowaniu akumulatora: kapówki akumulatorowe 18 V KGS 18 LTX 216 z funkcją posuwu Bez akumulatora, bez ładowarki Nr kat. 619001850 Więcej informacji na

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA YATO WIELOFUNKCYJNE I AKCESORIA NARZĘDZIA OSCYLACYJNE YATO QUICK RELEASE S Y S T E M S Y S T E M

NARZĘDZIA YATO WIELOFUNKCYJNE I AKCESORIA NARZĘDZIA OSCYLACYJNE YATO QUICK RELEASE S Y S T E M S Y S T E M E N J Y C A L Y C S O NARZĘDZIA E N J Y C K N U F O L E I W I AKCESORIA YATO WIELOFUNKCYJNE NARZĘDZIA OSCYLACYJNE YATO Wielofunkcyjne narzędzia oscylacyjne są najbardziej uniwersalnymi narzędziami na rynku.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 C. Opis - dodatkow e informacje o produkcie. Jednostka miary produktu. Ilość asortymentu. Łączna cena netto. Jednostkowa cena brutto

Załącznik nr 6 C. Opis - dodatkow e informacje o produkcie. Jednostka miary produktu. Ilość asortymentu. Łączna cena netto. Jednostkowa cena brutto Załącznik nr 6 C Lp. Nazwa asortymentu 1. Wiertarka udarowa Jednostka miary produktu Minimalna moc nominalna silnika 850 W, Prędkość obrotowa od 0 3000 obr. / min, betonie18/13 murze 20/15 drewnie 40/25

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI I PROMOCJE CZYSTA SPRAWA: NOWY KOMBIMŁOTEK AKUMULATOROWY. KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA ze zintegrowanym układem odsysania pyłu 3/2017.

NOWOŚCI I PROMOCJE CZYSTA SPRAWA: NOWY KOMBIMŁOTEK AKUMULATOROWY. KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA ze zintegrowanym układem odsysania pyłu 3/2017. xxxx NOWOŚCI I PROMOCJE 3/2017 CZYSTA SPRAWA: NOWY KOMBIMŁOTEK AKUMULATOROWY KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA ze zintegrowanym układem odsysania pyłu Ceny obowiązują do 31.12.2017. Podano sugerowane ceny

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: CENNIK 2013

Aktualizacja: CENNIK 2013 Aktualizacja: 01.08.2013 CENNIK 2013 DLACZEGO METABO... TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwa³y dziêki wielu opatentowanym rozwi¹zaniom. Pokrycie uzwojeñ ywic¹ epoksydow¹, 12-warstwowa

Bardziej szczegółowo

Mocny, cichy i mobilny nowy FEIN Dustex 25 L i Dustex 35 L.

Mocny, cichy i mobilny nowy FEIN Dustex 25 L i Dustex 35 L. PRACE WYKOŃCZENIOWE Mocny, cichy i mobilny nowy FEIN Dustex 25 L i Dustex 35 L. Dwa kompaktowe odkurzacze o bardzo wysokiej sile ssania. Wszędzie z Tobą zawsze wszystko pod ręką. Dopracowane do najmniejszych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Formularz cenowy w zakresie części 1 ZAPO/AZ/43/2015

Załącznik nr 2 Formularz cenowy w zakresie części 1 ZAPO/AZ/43/2015 Załącznik nr 2 Formularz cenowy w zakresie części 1 ZAPO/AZ/43/2015 L.p. Nazwa urządzenia / producent / opis techniczny j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto (F=DxE) Wartość brutto (G=F+podatek

Bardziej szczegółowo

UWAGI: - cennik obowiązuje od 1 marca 2010 r. (aktualizacja z 5 lipca 2010 r.) - ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1000 zł) -

UWAGI: - cennik obowiązuje od 1 marca 2010 r. (aktualizacja z 5 lipca 2010 r.) - ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1000 zł) - CENNIK 2010 2 UWAGI: - cennik obowiązuje od 1 marca 2010 r. (aktualizacja z 5 lipca 2010 r.) - ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1000 zł) - producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak NT 70/1 Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z jedną turbiną. 1 Możliwość przechowywania

Bardziej szczegółowo

Cennik AEG 2014, ważny od * do wyczerpania zapasów

Cennik AEG 2014, ważny od * do wyczerpania zapasów Cennik AEG 2014, ważny od 01.01.2014 * do wyczerpania zapasów Nr katalogowy Typ Nazwa produktu Sugerowana cena detal. Netto Sugerowana cena detal. Brutto Kod EAN 4935443452 BSB18 LI-402C WIERTARKO-WKRĘTARKA

Bardziej szczegółowo

PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO

PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO Dystrybutor PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRONARZĘDZIA oferta DLA MAJSTERKOWICZÓW 3/ 2016 spis treści Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe Indeks Cena (bez VAT) Akumulator Uchwyt Udar Uwagi Strona MBD-BDCDD12

Bardziej szczegółowo

Cennik AEG 2014, ważny od * do wyczerpania zapasów

Cennik AEG 2014, ważny od * do wyczerpania zapasów Cennik AEG 2014, ważny od 01.01.2014 * do wyczerpania zapasów Sugerowana Sugerowana Nr katalogowy Typ Nazwa produktu cena detal. cena detal. Kod EAN Netto Brutto 4935443452 BSB18 LI-402C WIERTARKO-WKRĘTARKA

Bardziej szczegółowo

Urządzenia stacjonarne. do precyzyjnej obróbki wszystkich materiałów drewnianych. Urządzenia stacjonarne. Urządzenia stacjonarne

Urządzenia stacjonarne. do precyzyjnej obróbki wszystkich materiałów drewnianych. Urządzenia stacjonarne. Urządzenia stacjonarne 286 Elektronarzędzia profesjonalne linii niebieskiej Elektronarzędzia profesjonalne linii niebieskiej 287 do precyzyjnej obróbki wszystkich materiałów drewnianych Bosch to udane połączenie mocy i precyzji.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia. Parametr wymagany ( graniczny)

Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia. Parametr wymagany ( graniczny) Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia Charakterystyka wiertarki ortopedycznej/ chirurgicznej z osprzętem dla potrzeb bloku operacyjnego I Napęd akumulatorowy

Bardziej szczegółowo

Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2010

Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2010 POWER TOOLS 2010 2 Mieszadło... 10 Młoty udarowe... 6 Multiszlifierka... 7 Opalarki... 10 Pilarki ręczne... 10 Strugi ręczne... 9 Szlifierki kątowe... 7 Szlifierka mimośrodowa... 8 Szlifierki oscylacyjne...

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne NT 70/2 Me Tc

Uniwersalne NT 70/2 Me Tc Uniwersalne NT 70/2 Me Tc Odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Może bez trudu pracować z zestawami bardzo długich węży przeznaczonych np. do odkurzania autobusów. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

Teraz w atrakcyjnym zestawie! Profesjonalny system do prac dekarskich i elewacyjnych. PRACE WYKOŃCZENIOWE

Teraz w atrakcyjnym zestawie! Profesjonalny system do prac dekarskich i elewacyjnych. PRACE WYKOŃCZENIOWE PRACE WYKOŃCZENIOWE Profesjonalny system do prac dekarskich i elewacyjnych. Akumulatorowa wkrętarka do metalu i nożyce akumulatorowe FEIN w zestawie. Teraz w atrakcyjnym zestawie! Dwa urządzenia, jeden

Bardziej szczegółowo

CENA: 5 500,00 PLN NETTO AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX 290 CLASSIC AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX 595 PARAMETRY: 1,8 L/MIN 16 KG PARAMETRY TECHNICZNE:

CENA: 5 500,00 PLN NETTO AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX 290 CLASSIC AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX 595 PARAMETRY: 1,8 L/MIN 16 KG PARAMETRY TECHNICZNE: AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX 290 CLASSIC CENA: 5 500,00 PLN NETTO PARAMETRY: MAX. CIŚNIENIE MATERIAŁU: 227 BAR, MAX. ROZMIAR DYSZY: 0,021 MAX. WYDAJNOŚĆ: 1,8 L/MIN 16 KG AGREGAT MALARSKI GRACO ST-MAX

Bardziej szczegółowo

X-Line firmy Bosch: nagrody za wzornictwo i funkcjonalność

X-Line firmy Bosch: nagrody za wzornictwo i funkcjonalność m a r g o 11 r P 20 1 - pl - PT-ACE/MKB1 Zastrzegamy sobie prawo zmiany parametrów technicznych w prezentowanych produktach. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy powstałe w druku. Bosch Promoline BOSCH

Bardziej szczegółowo

100 % DŁUŻSZY CZAS PRACY

100 % DŁUŻSZY CZAS PRACY NOWOŚCI I PROMOCJE 2/2017 100 % DŁUŻSZY CZAS PRACY NAJLEPSZA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA ŚWIATA Ceny obowiązują do 31.08.2017. Podano sugerowane ceny detaliczne. 1 WSTĘP Drodzy Użytkownicy elektronarzędzi!

Bardziej szczegółowo

399 zł. 499 zł. 299 zł. 299 zł. 299 zł PROMOCJA LISTOPAD Klucz pneumatyczny AIW ½ TH. Nr art T. Klucz pneumatyczny AIWC ½ THM

399 zł. 499 zł. 299 zł. 299 zł. 299 zł PROMOCJA LISTOPAD Klucz pneumatyczny AIW ½ TH. Nr art T. Klucz pneumatyczny AIWC ½ THM Klucz pneumatyczny AIW ½ TH Cena katalogowa: 982 zł 399 zł Nr art. 15045-0203-T PROMOCJA LISTOPAD 2015 Klucz pneumatyczny AIWC ½ THM Cena katalogowa: 1 028 zł Nr art. 20734-0100-T Cena katalogowa: 543

Bardziej szczegółowo

Z silnikiem spalinowym G 4.10 M

Z silnikiem spalinowym G 4.10 M Z silnikiem spalinowym G 4.10 M Urządzenie wysokociśnieniowe napędzane silnikiem spalinowym. Do zastosowania w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej. Wyposażone w silnik o mocy 2,8 KM. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

2890 zł cena z VAT: 3554,70 zł NOWOŚCI I PROMOCJE PROMOCJA MISTRZOWSKA JEDENASTKA METABO

2890 zł cena z VAT: 3554,70 zł NOWOŚCI I PROMOCJE PROMOCJA MISTRZOWSKA JEDENASTKA METABO NOWOŚCI I PROMOCJE 2/2016 2w1: KOMPAKTOWA PILARKA DO PANELI I PRECYZYJNA PILARKA DO LISTEW KGSV 72 Xact SYM Nr kat. 612 216 000 Więcej informacji na stronie 23/24. 2890 zł 3554,70 zł PROMOCJA MISTRZOWSKA

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2009 (aktualizacja: 1.XI.2009 r.)

CENNIK 2009 (aktualizacja: 1.XI.2009 r.) CENNIK 2009 (aktualizacja: 1.XI.2009 r.) 2 UWAGI: - aktualizacja: 1 listopada 2009 r. - ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1000 zł) - producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Urządzenia montażowe / narzędzia urządzenia montażowe. EJOT urządzenie montażowe ECOset HTK

Urządzenia montażowe / narzędzia urządzenia montażowe. EJOT urządzenie montażowe ECOset HTK / narzędzia urządzenia EJOFAST JF-narzędzie mocowanie zmagazynowanych wkrętów EJOFAST JF, JT przeznaczonych do szycia wzdłużnego blach bezobsługowy, bezszczotkowy silnik EC o bardzo wysokiej sprawności

Bardziej szczegółowo

Opatentowany wysuwany uchwyt magnetyczny

Opatentowany wysuwany uchwyt magnetyczny JESIEŃ 2012 ELEKTRONARZĘDZIA WKRĘTAK AUTOSELECT 3,6 V AS36LN WKRĘTAK GYRO DRIVER 3,6 V BDCS36G 189zł Opatentowany wysuwany uchwyt magnetyczny 199zł P ierwszy na swiecie sterowany ruchem d loni wkretak

Bardziej szczegółowo

MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej

MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej AKCESORIA Pi³a tarczowa przenoœna TRIM 300 NR Maszyny i oprzyrz¹dowanie niezast¹piona przy bezpoœrednim monta u konstrukcji aluminiowych na budowie

Bardziej szczegółowo

Wiertła szlifowane HSS-G do metalu

Wiertła szlifowane HSS-G do metalu NARZĘDZIA RĘCZNE NARZĘDZIA TNĄCE I SKRAWAJĄCE Wiertła szlifowane HSS-G do metalu 35 o SZLIFOWANE WIERTŁO HSS DIN 338 HQ STOPOWA ŻELIWO NORMA JAKOŚĆ MN-60-20*,0 35 20 200 267589 MN-60-*,5 40 20 200 267596

Bardziej szczegółowo

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2006. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2006. Dane techniczne. Wyposażenie standardowe

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2006. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2006. Dane techniczne. Wyposażenie standardowe KATALOG HANDLOWY 2012 Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2006 Napięcie: 12 V Pojemność akumulatora: 1,2 Ah Prędkość bez obciążenia: 550 obr/min. Maks. moment obrotowy: 28 Nm Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski

Bardziej szczegółowo