Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w sesji jesiennej 2016 r. i sesji zimowej 2017 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w sesji jesiennej 2016 r. i sesji zimowej 2017 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w sesji jesiennej 16 r. i sesji zimowej 17 r.

2 Opracowanie: Sylwia Derda (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE -844 WARSZAWA Plac Europejski 3 tel. (22) fax (22)

3 Spis treści WSTĘP... 4 DANE STATYSTYCZNE... Tabela 1.1. Liczba osób zgłoszonych, nieobecnych i zdających egzaminy z poszczególnych przedmiotów ze wszystkich zakresów w sesji jesiennej 16 r Tabela 1.2. Liczba osób zgłoszonych, nieobecnych i zdających egzaminy z poszczególnych przedmiotów ze wszystkich zakresów w sesji zimowej 17 r Wykres 1.1. Liczba wniosków o zwolnienie z opłat za egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej 16 r Wykres 1.2. Liczba wniosków o zwolnienie z opłat za egzaminy eksternistyczne w sesji zimowej 17 r Tabela 2.1. Zestawienie liczbowe zdających po raz pierwszy i po raz kolejny w sesji jesiennej 16 r Tabela 2.2. Zestawienie liczbowe zdających po raz pierwszy i po raz kolejny w sesji zimowej 17 r.... Tabela 3.1. Zestawienie liczbowe zdanych i niezdanych egzaminów z poszczególnych przedmiotów i poziomów kształcenia w sesji jesiennej 16 r Tabela 3.2. Zestawienie liczbowe zdanych i niezdanych egzaminów z poszczególnych przedmiotów i poziomów kształcenia w sesji zimowej 17 r Wykres 2.1. Zestawienie liczbowe zdanych i niezdanych egzaminów z obowiązujących przedmiotów z poziomu liceum ogólnokształcącego w sesji jesiennej 16 r Wykres 2.2. Zestawienie liczbowe zdanych i niezdanych egzaminów z obowiązujących przedmiotów z poziomu liceum ogólnokształcącego w sesji zimowej 17 r Tabela 4.1. Uzyskane oceny z obowiązujących przedmiotów ze wszystkich poziomów kształcenia w sesji jesiennej 16 r Tabela 4.2. Uzyskane oceny z obowiązujących przedmiotów ze wszystkich poziomów kształcenia w sesji zimowej 17 r Wykres 3.1. Uzyskane oceny z obowiązujących przedmiotów z poziomu liceum ogólnokształcącego w sesji jesiennej 16 r Wykres 3.2. Uzyskane oceny z obowiązujących przedmiotów z poziomu liceum ogólnokształcącego w sesji zimowej 17 r Wykres 4.1. Kryterium wieku w uzyskanych wynikach punktowych z obowiązujących przedmiotów z poziomu liceum ogólnokształcącego w sesji jesiennej 16 r Wykres 4.2. Kryterium wieku w uzyskanych wynikach punktowych z obowiązujących przedmiotów z poziomu liceum ogólnokształcącego w sesji zimowej 17 r Wykres.1. Wyniki procentowe zdających obowiązujące przedmioty z poziomu liceum ogólnokształcącego w sesji jesiennej 16 r Wykres.2. Wyniki procentowe zdających obowiązujące przedmioty z poziomu liceum ogólnokształcącego w sesji zimowej 17 r

4 Tabela.1. Zdawalność egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 16 r. wyrażona w średnich wynikach punktowych, procentowych i współczynniku łatwości zadań w arkuszach Tabela.2. Zdawalność egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 17 r. wyrażona w średnich wynikach punktowych, procentowych i współczynniku łatwości zadań w arkuszach WNIOSKI

5 WSTĘP W sesji jesiennej w 16 r. (sesja 162) egzaminy eksternistyczne odbyły się od 7 do 22 października, a w sesji zimowej 17 r. (sesja 171) od 3 do 18 lutego, zgodnie z harmonogramami zamieszczonymi w komunikatach dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 czerwca 16 r. i 4 listopada 16 r. W sesji jesiennej 16 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zorganizowała i przeprowadziła egzaminy z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. W sesji zimowej 17 r. z zakresu szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. W obydwu sesjach nikt nie przystąpił do egzaminów z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej. W sesji zimowej 17 r. jedna osoba przystąpiła do egzaminów w warunkach dostosowanych przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu nie więcej niż o % czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań z arkusza egzaminacyjnego standardowego. Zakres wymagań egzaminacyjnych na sesję jesienną 16 r. i sesję zimową 17 r. wyznaczały wymagania ogólne i szczegółowe określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 12 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z sierpnia 12 r., poz. 977). Egzaminy odbyły się w dwóch ośrodkach w Warszawie: III Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Sowińskiego przy ul. Rogalińskiej 2 i w Zespole Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka przy ul. Kasprzaka 19/21. Przebiegały zgodnie z procedurami. W sesji zimowej 17 r. przerwano i unieważniono jeden egzamin z informatyki ze względu na zasłabnięcie zdającego. Proces sprawdzania i oceniania arkuszy przebiegał zgodnie z procedurami. Nie stwierdzono przypadków niesamodzielnej pracy zdających. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie wydała w sesji jesiennej 16 r. 2 świadectwa ukończenia gimnazjum i 33 świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego, a w sesji zimowej 17 r. 24 świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego. 4

6 DANE STATYSTYCZNE Większość danych ujętych w tabelach i na wykresach dotyczy egzaminów z obowiązujących przedmiotów z zakresu liceum ogólnokształcącego. Zarówno w sesji jesiennej 16 r., jak i sesji zimowej 17 r. do egzaminów z zakresu szkoły podstawowej przystąpiła jedna osoba, a do egzaminów z zakresu gimnazjum w sesji jesiennej 16 r. przystąpiły dwie osoby, co nie daje możliwości sformułowania jakiejkolwiek tezy dotyczącej populacji zdających. Do egzaminów z zakresu liceum ogólnokształcącego w sesji jesiennej 16 r. przystąpiło 86 osób, a w sesji zimowej 17 r. 7 osób. Dane ilościowe zobrazowane w tabelach i na wykresach to jedyny i wymierny punkt odniesienia analizy i porównywalności egzaminów eksternistycznych, zarówno w liczbach informujących o organizacji i przebiegu egzaminów, jak i w wynikach z poszczególnych przedmiotów w danej sesji. W wynikach statystycznych ujętych w tabelach i na wykresach zostały zastosowane dwie podstawowe miary: 1. podmiotowa, czyli odnosząca się do zdających, 2. przedmiotowa, czyli dotycząca wyników procentowych z obowiązujących przedmiotów.

7 Tabela 1.1. Liczba osób zgłoszonych, nieobecnych i zdających egzaminy z poszczególnych przedmiotów ze wszystkich zakresów w sesji jesiennej 16 r. Poziom kształcenia Liceum ogólnokształcące Gimnazjum Szkoła podstawowa Przedmiot Liczba zgłoszonych nieobecnych zdających j. polski j. angielski j. rosyjski historia wiedza o społeczeństwie geografia biologia chemia matematyka 3 48 fizyka podstawy przedsiębiorczości informatyka j. polski 2 2 j. angielski 2 2 historia 2 2 wiedza o społeczeństwie 2 2 geografia 2 2 biologia 2 2 chemia 2 2 matematyka 2 2 fizyka 2 2 informatyka 2 2 przyroda 1 1 zajęcia komputerowe 1 1 Najpopularniejszym przedmiotem wybieranym w sesji jesiennej 16 r. była matematyka. 6

8 Tabela 1.2. Liczba osób zgłoszonych, nieobecnych i zdających egzaminy z poszczególnych przedmiotów ze wszystkich zakresów w sesji zimowej 17 r. Poziom kształcenia Liceum ogólnokształcące Szkoła podstawowa Przedmiot Liczba zgłoszonych nieobecnych zdających j. polski j. angielski 2 48 j. rosyjski 2 2 j. niemiecki 2 2 historia 2 47 wiedza o społeczeństwie geografia biologia chemia 8 3 matematyka fizyka podstawy przedsiębiorczości 3 48 informatyka język angielski 1 1 matematyka 1 1 Najpopularniejszym przedmiotem wybieranym w deklaracji w sesji zimowej 17 r. była informatyka, ale najwięcej osób przystąpiło do egzaminów z chemii i biologii. 7

9 Zgodnie z przepisami, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie mógł zwolnić z całości lub części opłaty za egzamin osobę dopuszczoną do zdawania egzaminów eksternistycznych, ze względu na jej trudną sytuację materialną, na jej udokumentowany wniosek. Wykres 1.1. Liczba wniosków o zwolnienie z opłat za egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej 16 r LO Gim SP 1 Wnioski o zwolnienie z opłat Zwolnienie z całości opłat Zwolnienie z części opłat Wykres 1.2. Liczba wniosków o zwolnienie z opłat za egzaminy eksternistyczne w sesji zimowej 17 r LO 1 SP 1 Wnioski o zwolnienie z opłat Zwolnienie z całości opłat Zwolnienie z części opłat 8

10 Tabela 2.1. Zestawienie liczbowe zdających po raz pierwszy i po raz kolejny w sesji jesiennej 16 r. Poziom kształcenia Liceum ogólnokształcące Gimnazjum Szkoła podstawowa Liczba osób przystępujących do Przedmiot egzaminów pierwszy raz kolejny raz j. polski 31 j. angielski 31 4 j. rosyjski 4 1 historia 29 wiedza o społeczeństwie 36 geografia 38 1 biologia 41 chemia 31 2 matematyka 33 1 fizyka 34 6 podstawy przedsiębiorczości 32 informatyka 32 1 j. polski 2 j. angielski 2 historia 2 wiedza o społeczeństwie 2 geografia 2 biologia 2 chemia 2 matematyka 2 fizyka 2 informatyka 2 przyroda 1 zajęcia komputerowe 1 Ogółem

11 Tabela 2.2. Zestawienie liczbowe zdających po raz pierwszy i po raz kolejny w sesji zimowej 17 r. Poziom kształcenia Liceum ogólnokształcące Szkoła podstawowa Liczba osób przystępujących do Przedmiot egzaminów pierwszy raz kolejny raz j. polski 47 j. angielski 46 2 j. rosyjski 1 1 j. niemiecki 2 historia 47 wiedza o społeczeństwie 49 geografia 42 biologia 4 chemia 4 1 matematyka 44 7 fizyka podstawy przedsiębiorczości 48 informatyka 4 12 język angielski 1 matematyka 1 Ogółem W sesji jesiennej 16 r. najliczniejszą grupę osób przystępujących po raz kolejny do egzaminów eksternistycznych stanowiły te, które wybrały egzaminy z matematyki oraz fizyki, natomiast w sesji zimowej 17 r. z informatyki i fizyki.

12 Tabela 3.1. Zestawienie liczbowe zdanych i niezdanych egzaminów z poszczególnych przedmiotów i poziomów kształcenia w sesji jesiennej 16 r. Poziom kształcenia Liceum ogólnokształcące Gimnazjum Szkoła podstawowa Liczba Przedmiot zdanych egzaminów niezdanych egzaminów j. polski 31 j. angielski 32 3 j. rosyjski 4 1 historia 28 1 wiedza o społeczeństwie 3 1 geografia 37 2 biologia 41 chemia 3 matematyka 38 fizyka 4 podstawy przedsiębiorczości 32 informatyka 26 7 j. polski 2 j. angielski 2 historia 2 wiedza o społeczeństwie 2 geografia 2 biologia 2 chemia 2 matematyka 2 fizyka 2 informatyka 2 przyroda 1 zajęcia komputerowe 1 11

13 Tabela 3.2. Zestawienie liczbowe zdanych i niezdanych egzaminów z poszczególnych przedmiotów i poziomów kształcenia w sesji zimowej 17 r. Poziom kształcenia Liceum ogólnokształcące Szkoła podstawowa Liczba Przedmiot zdanych egzaminów niezdanych egzaminów j. polski 47 j. angielski 46 2 j. rosyjski 1 1 j. niemiecki 2 historia 47 wiedza o społeczeństwie 49 geografia 42 biologia 39 1 chemia 46 9 matematyka 21 fizyka 39 podstawy przedsiębiorczości 48 informatyka język angielski 1 matematyka 1 12

14 Wykres 2.1. Zestawienie liczbowe zdanych i niezdanych egzaminów z obowiązujących przedmiotów z poziomu liceum ogólnokształcącego w sesji jesiennej 16 r Egzaminy zdane Egzaminy niezdane Wykres 2.2. Zestawienie liczbowe zdanych i niezdanych egzaminów z obowiązujących przedmiotów z poziomu liceum ogólnokształcącego w sesji zimowej 17 r Egzaminy zdane Egzaminy niezdane W sesji jesiennej 16 r. zdawalność egzaminów z języka polskiego, biologii, fizyki i podstaw przedsiębiorczości wyniosła %. Z pozostałych przedmiotów egzaminacyjnych średnia zdawalność egzaminów wyniosła odpowiednio: z języka angielskiego 91%, języka rosyjskiego 13

15 8%, historii 97%, wiedzy o społeczeństwie 97%, geografii 9%, chemii 91%, matematyki 79%, informatyki 79%. W sesji zimowej 17 r. zdawalność egzaminów z języka polskiego, języka niemieckiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii i podstaw przedsiębiorczości wyniosła %. Z pozostałych przedmiotów egzaminacyjnych średnia zdawalność egzaminów wyniosła odpowiednio: z języka angielskiego 96%, języka rosyjskiego %, biologii 72%, chemii 84%, matematyki 41%, fizyki 89%, informatyki 69%. W obydwu sesjach egzaminacyjnych najniższa zdawalność dotyczyła egzaminu z matematyki. 14

16 Tabela 4.1. Uzyskane oceny z obowiązujących przedmiotów ze wszystkich poziomów kształcenia w sesji jesiennej 16 r. Poziom kształcenia Liceum ogólnokształcące Gimnazjum Szkoła podstawowa Przedmiot Liczba zdających z oceną cel (6) bdb () db (4) dst (3) dop (2) ndst (1) j. polski j. angielski j. rosyjski historia wiedza o społeczeństwie geografia biologia chemia matematyka fizyka 4 16 podstawy przedsiębiorczości informatyka j. polski 1 1 j. angielski 1 1 historia 1 1 wiedza o społeczeństwie 1 1 geografia 1 1 biologia 1 1 chemia 1 1 matematyka 1 1 fizyka 1 1 informatyka 2 przyroda 1 zajęcia komputerowe 1 1

17 Tabela 4.2. Uzyskane oceny z obowiązujących przedmiotów ze wszystkich poziomów kształcenia w sesji zimowej 17 r. Poziom kształcenia Liceum ogólnokształcące Szkoła podstawowa Przedmiot Liczba zdających z oceną cel (6) bdb () db (4) dst (3) dop (2) ndst (1) j. polski j. angielski j. rosyjski 1 1 j. niemiecki 1 1 historia 1 6 wiedza o społeczeństwie geografia 9 8 biologia chemia matematyka fizyka 4 podstawy przedsiębiorczości informatyka język angielski 1 matematyka 1 16

18 Wykres 3.1. Uzyskane oceny z obowiązujących przedmiotów z poziomu liceum ogólnokształcącego w sesji jesiennej 16 r. 2 1 celujący dobry dopuszczający bardzo dobry dostateczny niedostateczny W sesji jesiennej 16 r. ze wszystkich egzaminów z obowiązujących przedmiotów zdający zebrali najwięcej ocen dostatecznych (1) i dopuszczających (4). Wśród ocen dopuszczających najliczniejszą grupę stanowią oceny z egzaminu z matematyki (27) i fizyki (), zaś wśród ocen dostatecznych oceny z egzaminu z wiedzy o społeczeństwie (17). 17

19 Wykres 3.2. Uzyskane oceny z obowiązujących przedmiotów z poziomu liceum ogólnokształcącego w sesji zimowej 17 r celujący dobry dopuszczający bardzo dobry dostateczny niedostateczny W sesji zimowej 17 r. ze wszystkich egzaminów z obowiązujących przedmiotów zdający zebrali najwięcej ocen dopuszczających (19) i dostatecznych (117). Wśród ocen dopuszczających najliczniejszą grupę stanowią oceny z egzaminu z biologii (32) i fizyki (), zaś wśród ocen dostatecznych oceny z egzaminu z historii (). Przeliczenia liczby punktów uzyskanych na egzaminie eksternistycznym na stopnie dokonuje się w następujący sposób: 1) stopień celujący od 93% do % punktów; 2) stopień bardzo dobry od 78% do 92% punktów; 3) stopień dobry od 62% do 77% punktów; 4) stopień dostateczny od 46% do 61% punktów; ) stopień dopuszczający od % do 4% punktów. 18

20 Liczba punktów Zadania ujęte w arkuszach egzaminacyjnych zostały ocenione w skali punktowej. Za rozwiązanie wszystkich zadań z arkusza egzaminacyjnego z każdego przedmiotu zdający mógł otrzymać maksymalnie 4 punktów, co oznacza, że próg zdawalności przekroczyły osoby, które uzyskały przynajmniej 12 punktów. Wynik egzaminu wyrażony w skali stopni szkolnych odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Podstawą wydania świadectwa jest zdanie przez eksterna wszystkich egzaminów przewidzianych dla danego typu szkoły. Po zakończeniu sesji jesiennej 16 r. wydano 2 świadectwa ukończenia gimnazjum i 33 świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego, zaś po sesji zimowej 17 r. 24 świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego. Populacja zdających jest niezwykle zróżnicowana. Dotyczy to nie tylko wieku zdających, ale również ich wiedzy i umiejętności. Potwierdzają to poniższe wykresy, służące zobrazowaniu współzależności dwóch cech wieku zdających i uzyskanego przez nich wyniku punktowego. Wykres 4.1. Kryterium wieku w uzyskanych wynikach punktowych z obowiązujących przedmiotów z poziomu liceum ogólnokształcącego w sesji jesiennej 16 r. Oznaczenie kolorystyczne wieku zdających na wykresach próg zdawalności (12 punktów) Język polski

21 Liczba punktów Liczba punktów Język angielski Historia

22 Liczba punktów Liczba punktów Wiedza o społeczeństwie Geografia

23 Liczba punktów Liczba punktów Biologia Chemia

24 Liczba punktów Liczba punktów Matematyka Fizyka

25 Liczba punktów Liczba punktów Podstawy przedsiębiorczości Informatyka Zgodnie z przepisami prawa do egzaminów eksternistycznych przystępują osoby pełnoletnie, czyli wyznaczona jest jedynie dolna granica wieku. W sesji jesiennej 16 r. najstarszy zdający miał 7 lat, najmłodszy 18 lat (według roku a nie dnia urodzenia). 24

26 Liczba punktów Liczba punktów Wykres 4.2. Kryterium wieku w uzyskanych wynikach punktowych z obowiązujących przedmiotów z poziomu liceum ogólnokształcącego w sesji zimowej 17 r. Oznaczenie kolorystyczne wieku zdających na wykresach próg zdawalności (12 punktów) Język polski Język angielski 2

27 Liczba punktów Liczba punktów Historia Wiedza o społeczeństwie

28 Liczba punktów Liczba punktów Geografia Biologia

29 Liczba punktów Liczba punktów Chemia Matematyka

30 Liczba punktów Liczba punktów Fizyka Podstawy przedsiębiorczości

31 Liczba punktów Informatyka Zgodnie z przepisami prawa do egzaminów eksternistycznych przystępują osoby pełnoletnie, czyli wyznaczona jest jedynie dolna granica wieku. W sesji zimowej 17 r. najstarszy zdający miał 8 lat, najmłodszy 19 lat (według roku a nie dnia urodzenia).

32 Procent zdających Procent zdających Wykres.1. Wyniki procentowe zdających obowiązujące przedmioty z poziomu liceum ogólnokształcącego w sesji jesiennej 16 r. 18% 16% 14% 12% % 8% 6% 4% 2%.1.1. Język polski % 4% 48% 3% 8% 6% 6% 68% 7% 73% 7% 83% 8% 88% 9% 93% Wynik procentowy.1.2. Język angielski 12% % 8% 6% 4% 2% % 18% 23% 2% % 3% 48% % 3% 6% 68% 7% 7% 78% 8% 88% 9% 93% 98% % Wynik procentowy 31

33 Procent zdających Procent zdających.1.3. Historia % 18% 16% 14% 12% % 8% 6% 4% 2% % 28% 38% 4% 43% % % 8% 6% 6% 7% 7% 78% 83% 8% 88% Wynik procentowy.1.4. Wiedza o społeczeństwie 12% % 8% 6% 4% 2% % 2% % 33% 3% 38% 4% 43% 4% 48% % 3% % 8% 6% 63% 68% 73% Wynik procentowy 32

34 Procent zdających Procent zdających.1.. Geografia 18% 16% 14% 12% % 8% 6% 4% 2% % 23% 43% 4% 48% % 3% % 8% 6% 63% 6% 73% 78% 83% 88% Wynik procentowy.1.6. Biologia 18% 16% 14% 12% % 8% 6% 4% 2% % 33% 4% 48% % 3% % 8% 6% 63% 6% 68% 7% 73% 7% 78% 8% 83% 8% 88% Wynik procentowy 33

35 Procent zdających Procent zdających.1.7. Chemia % 9% 8% 7% 6% % 4% 3% 2% 1% % 1% 23% 2% % 3% 38% 4% 43% 4% 48% % 3% % 8% 6% 63% 7% 73% Wynik procentowy.1.8. Matematyka 14% 12% % 8% 6% 4% 2% % % 23% 2% 28% % 33% 3% 38% 4% 43% 4% 48% 3% % 8% 6% 73% 7% Wynik procentowy 34

36 Procent zdających Procent zdających.1.9. Fizyka % 18% 16% 14% 12% % 8% 6% 4% 2% % 33% 3% 38% 4% 43% 4% 48% % 3% % 8% 6% 63% 6% 7% Wynik procentowy.1.. Podstawy przedsiębiorczości 14% 12% % 8% 6% 4% 2% % 4% 48% % 3% % 8% 6% 6% 68% 7% 73% 78% 83% 8% Wynik procentowy 3

37 Procent zdających Informatyka 14% 12% % 8% 6% 4% 2% % 8% 2% % 3% 4% 43% 4% 48% % % 63% 6% 7% 7% 78% 88% 9% Wynik procentowy Powyższe wykresy pozwalają zaobserwować rozpiętość wyników wszystkich zdających z poszczególnych przedmiotów. W sesji jesiennej 16 r. z języka polskiego zdający uzyskali od 18 do 37 punktów (rozpiętość: 19 punktów), z języka angielskiego od 7 do 4 punktów (rozpiętość: 33 punkty), z historii od 11 do 3 punktów (rozpiętość: 24 punkty), z wiedzy o społeczeństwie od do 29 punktów (rozpiętość: 19 punktów), z geografii od 9 do 3 punktów (rozpiętość: 26 punktów), z biologii od 13 do 3 punktów (rozpiętość: 22 punkty), z chemii od 6 do 29 punktów (rozpiętość: 23 punkty), z matematyki od 8 do punktów (rozpiętość: 22 punkty), z fizyki od 13 do 28 punktów (rozpiętość: 1 punktów), z podstaw przedsiębiorczości od 18 do 34 punktów (rozpiętość: 16 punktów), z informatyki od 3 do 36 punktów (rozpiętość: 33 punkty). Najmniejszą rozpiętość wykazują zatem wyniki z egzaminu z fizyki, a największą - wyniki z egzaminu z języka angielskiego i informatyki. Najwyższy możliwy wynik punktowy (4 pkt) odnotowano jedynie na egzaminie z języka angielskiego (3 osoby). 36

38 Procent zdających Procent zdających Wykres.2. Wyniki procentowe zdających obowiązujące przedmioty z poziomu liceum ogólnokształcącego w sesji zimowej 17 r. 9% 8% 7% 6% % 4% 3% 2% 1%.2.1. Język polski % 33% 3% 38% 4% 43% 4% 48% 3% % 8% 6% 63% 6% 68% 7% 73% 78% 8% 83% 8% Wynik procentowy.2.2. Język angielski 14% 12% % 8% 6% 4% 2% % Wynik procentowy 37

39 Procent zdających Procent zdających.2.3. Historia 14% 12% % 8% 6% 4% 2% % % 33% 38% 4% 4% 48% % 3% % 8% 6% 63% 6% 68% 7% 73% 7% 78% Wynik procentowy.2.4. Wiedza o społeczeństwie 18% 16% 14% 12% % 8% 6% 4% 2% % 38% 4% 43% 4% 48% % 3% % 8% 6% 63% 6% 68% 7% 73% 7% 8% 83% 8% Wynik procentowy 38

40 Procent zdających Procent zdających.2.. Geografia 16% 14% 12% % 8% 6% 4% 2% % 3% 38% 4% 43% 4% % 3% % 8% 6% 63% 6% 68% 7% 73% 7% 78% 8% 83% Wynik procentowy.2.6. Biologia % 2% % 1% % % % 13% 1% 18% % 23% 2% % 33% 3% 38% 4% 43% 4% % 3% 8% 6% Wynik procentowy 39

41 Procent zdających Procent zdających.2.7. Chemia 12% % 8% 6% 4% 2% % 1% % 23% 2% 28% % 33% 3% 38% 4% 43% 4% 48% % 3% % 8% 6% 63% 6% 73% 8% Wynik procentowy.2.8. Matematyka 14% 12% % 8% 6% 4% 2% % % 8% 13% 1% 18% % 23% 2% 28% 33% 3% 4% 43% 4% 48% 3% % 6% 9% 98% Wynik procentowy 4

42 Procent zdających Procent zdających.2.9. Fizyka 18% 16% 14% 12% % 8% 6% 4% 2% % 23% 2% 28% % 33% 3% 38% 4% 43% 4% 48% % % 6% 7% 73% 7% Wynik procentowy.2.. Podstawy przedsiębiorczości 2% % 1% % % % 43% 3% % 63% 6% 7% 73% 7% 78% 8% 83% 8% 88% 9% 9% Wynik procentowy 41

43 3% % 8% % 13% 1% % 23% 2% 28% 33% 3% 38% 4% 43% 4% 48% % 3% % 8% 6% 63% 68% 73% 8% 88% Procent zdających Informatyka 12% % 8% 6% 4% 2% % Wynik procentowy W sesji zimowej 17 r. z języka polskiego zdający uzyskali od 13 do 34 punktów (rozpiętość: 21 punktów), z języka angielskiego od do 4 punktów (rozpiętość: punktów), z historii od 12 do 31 punktów (rozpiętość: 19 punktów), z wiedzy o społeczeństwie od 1 do 34 punktów (rozpiętość: 19 punktów), z geografii od 14 do 33 punktów (rozpiętość: 19 punktów), z biologii od do 26 punktów (rozpiętość: 21 punktów), z chemii od 6 do 32 punktów (rozpiętość: 26 punkty), z matematyki od 2 do 39 punktów (rozpiętość: 37 punktów), z fizyki od 9 do punktów (rozpiętość: 21 punktów), z podstaw przedsiębiorczości od 17 do 38 punktów (rozpiętość: 21 punktów), z informatyki od 1 do 3 punktów (rozpiętość: 34 punkty). Najmniejszą rozpiętość wykazują zatem wyniki z egzaminów z historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii, a największą - wyniki z egzaminu z matematyki i informatyki. Najwyższy możliwy wynik punktowy (4 pkt) odnotowano jedynie na egzaminie z języka angielskiego ( osób). 42

44 Tabela.1. Zdawalność egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 16 r. wyrażona w średnich wynikach punktowych, procentowych i współczynniku łatwości zadań w arkuszach poziom kształcenia Liceum ogólnokształcące Gimnazjum Szkoła podstawowa przedmiot średni wynik punktowy średni wynik procentowy łatwość zadań w arkuszu j. polski 28,3 7,7,71 j. angielski 26, 66,2,66 j. rosyjski 24,6 61,,62 historia 24,8 62,1,62 wiedza o społeczeństwie 19, 47,6,48 geografia 23,8 9,,6 biologia 26,8 66,9,67 chemia 18,2 4,6,46 matematyka 1,9 39,7,4 fizyka 19,1 47,8,48 podstawy przedsiębiorczości 26,7 66,8,67 informatyka 18,2 4,,46 j. polski 29, 73,8,74 j. angielski 36, 91,3,91 historia 26, 66,3,66 wiedza o społeczeństwie 21, 2,,3 geografia 24, 61,3,61 biologia 26, 6,,6 chemia,,, matematyka, 76,3,76 fizyka 19, 47,,48 informatyka 2, 63,8,64 przyroda 22,,, zajęcia komputerowe,,, 43

45 Tabela.2. Zdawalność egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 17 r. wyrażona w średnich wynikach punktowych, procentowych i współczynniku łatwości zadań w arkuszach poziom kształcenia Liceum ogólnokształcące Szkoła podstawowa przedmiot średni wynik punktowy średni wynik procentowy łatwość zadań w arkuszu j. polski 22 4,6, j. angielski 7,2,7 j. rosyjski 11 26,3,26 j. niemiecki 37 92,,93 historia 23 8,4,8 wiedza o społeczeństwie 24 61,2,61 geografia 24 6,8,61 biologia 13 32,,33 chemia 17 42,,43 matematyka 13 31,9,32 fizyka 16 39,3,39 podstawy przedsiębiorczości 7,3,7 informatyka 16 4,8,41 język angielski 4,, matematyka 7 17,,18 44

46 WNIOSKI 1. Zarówno w sesji jesiennej 16 r., jak i w sesji zimowej 17 r. najwięcej osób przystąpiło do egzaminów z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Wśród nich najliczniejszą grupą byli zdający w wieku do 2 lat. Na egzaminie z języka polskiego stanowili oni 74% (sesja jesienna 16 r.) i 7% zdających (sesja zimowa 17 r.), z języka angielskiego 6% (sesja 162) i 6% (sesja 171), z historii 66% (sesja 162) i 6% (sesja 171), z wiedzy o społeczeństwie 67% (sesja 162) i 69% (sesja 171), z geografii 69% (sesja 162) i 7% (sesja 171), z biologii 68% (sesja 162) i 6% (sesja 171), z chemii 64% (sesja 162) i 6% (sesja 171), z matematyki 4% (sesja 162) i 1% (sesja 171), z fizyki 68% (sesja 162) i 7% (sesja 171), z podstaw przedsiębiorczości 72% (sesja 162) i 63% (sesja 171), z informatyki 67% (sesja 162) i 6% (sesja 171). 2. Nie można jednoznacznie połączyć wieku zdających z uzyskanym przez nich wynikiem egzaminacyjnym. W każdej grupie wiekowej odnotowano zarówno niskie, jak i wysokie wyniki z poszczególnych przedmiotów. 3. W sesji jesiennej 16 r. najwięcej osób przystąpiło do egzaminu z matematyki, przy czym niemal połowę tej grupy stanowiły osoby podchodzące do egzaminu po raz kolejny. W sesji zimowej 17 r. najwięcej osób rozwiązywało zadania egzaminacyjne z chemii, zaś egzaminem, do którego najwięcej osób podchodziło po raz kolejny była fizyka. 4

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2017 r. i sesji zimowej 2018 r.

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2017 r. i sesji zimowej 2018 r. Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 217 r. i sesji zimowej 218 r. Opracowanie: Sylwia Derda (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie) OKRĘGOWA KOMISJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2015 r. i sesji zimowej 2016 r.

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2015 r. i sesji zimowej 2016 r. Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 1 r. i sesji zimowej 16 r. Opracowanie: Sylwia Derda (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2015 r.

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2015 r. Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej r. WSTĘP W sesji zimowej w r. (sesja 1) egzaminy eksternistyczne odbyły się od 6 do 21 lutego, zgodnie z harmonogramem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2014 r.

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2014 r. Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 214 r. WSTĘP W sesji jesiennej w 214 r. (sesja 142) egzaminy eksternistyczne odbyły się od do 2 października, zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH SPRAWOZDANIE ROK SZKOLNY 2017/2018

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH SPRAWOZDANIE ROK SZKOLNY 2017/2018 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych rok szkolny 2017/2018 WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH SPRAWOZDANIE ROK SZKOLNY 2017/2018 Lp. Egzaminy eksternistyczne w roku szkolnym 2017/2018 r. zostały

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2017 R.)

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2017 R.) WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2017 R.) Egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2017 r. zostały zorganizowane i przeprowadzone z zakresu szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2016 R.)

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2016 R.) WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2016 R.) Egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2016 r. zostały zorganizowane i przeprowadzone z zakresu gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2017 R.)

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2017 R.) WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2017 R.) Egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2017 r. zostały zorganizowane i przeprowadzone z zakresu szkoły

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2018 R.)

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2018 R.) WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2018 R.) Egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2018 r. zostały zorganizowane i przeprowadzone z zakresu liceum

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2019 R.)

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2019 R.) WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2019 R.) Egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2019 r. zostały zorganizowane i przeprowadzone z zakresu liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2015 R.)

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2015 R.) Wyniki egzaminów eksternistycznych - raport sesja zimowa (luty 2015 r.) WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2015 R.) W zimowej sesji egzaminacyjnej w 2015 r. egzaminy eksternistyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2016/2017

Sprawozdanie. z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2016/2017 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2016/2017 Łódź wrzesień 2017 1 Spis treści 1 SESJA JESIENNA 2016 r.... 4 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2016 R.)

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2016 R.) WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2016 R.) Egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2016 r. zostały zorganizowane i przeprowadzone z zakresu gimnazjum dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2015 R.)

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2015 R.) WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2015 R.) Egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2015 r. zostały zorganizowane i przeprowadzone z zakresu gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA ( LUTY 2013 R.)

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA ( LUTY 2013 R.) WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA ( LUTY 2013 R.) 1. Wstęp Egzaminy eksternistyczne w sesji zimowej 2013 r. przeprowadzono w dniach: 8-10, 15-17 i 22-23 lutego 2013 r. w pięciu ośrodkach

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2013 i zimowej RAPORT

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2013 i zimowej RAPORT Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2013 i zimowej 2014. RAPORT Egzaminy eksternistyczne są organizowane dwa razy w ciągu roku szkolnego: w

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2014 R.)

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2014 R.) WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2014 R.) W jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2014 r. egzaminy eksternistyczne zostały zorganizowane i przeprowadzone z zakresu szkoły

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2013 R.)

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2013 R.) WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2013 R.) W jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2013 r. egzaminy eksternistyczne zostały zorganizowane i przeprowadzone z zakresu szkoły

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie. z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2013/2014 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2013/2014 Łódź wrzesień 2014 1 Spis treści 1 SESJA JESIENNA 2013 r.... 4 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2014/2015 1

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2014/2015 1 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2014/2015 1 Łódź wrzesień 2015 Spis treści 1 SESJA JESIENNA 2014 r.... 4 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie. z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2015/2016 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 215/216 Łódź wrzesień 216 1 Spis treści 1 SESJA JESIENNA 215 r.... 4 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA ( PAŹDZIERNIK 2012 R.)

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA ( PAŹDZIERNIK 2012 R.) 1. Wstęp WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA ( PAŹDZIERNIK 2012 R.) Z dniem 1 września 2012 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2014 i zimowej 2015. RAPORT

Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2014 i zimowej 2015. RAPORT Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2014 i zimowej 2015. RAPORT Egzaminy eksternistyczne są organizowane dwa razy w ciągu roku szkolnego: w sesji jesiennej od 1 do 31 października oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych w sesji: jesiennej 2016 zimowej 2017 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych Sesja jesienna 2016 Sesja zimowa 2017 1. Informacje ogólne o egzaminach eksternistycznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2015 i zimowej 2016 SPRAWOZDANIE

Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2015 i zimowej 2016 SPRAWOZDANIE Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2015 i zimowej 2016 SPRAWOZDANIE Egzaminy eksternistyczne są organizowane dwa razy w ciągu roku szkolnego: w sesji jesiennej od 1 do 31 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie. z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2017/2018 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2017/2018 Łódź wrzesień 2018 1 Spis treści 1 SESJA JESIENNA 2017 r.... 4 1.1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie w 2015 roku Organizacja i wyniki egzaminów eksternistycznych

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE 2016

EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE 2016 EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE 2016 w województwie śląskim sesja zimowa Jaworzno 2016 Spis treści Wstęp 3 Warunki przystąpienia do egzaminów eksternistycznych 3 Wymagania egzaminacyjne 4 Termin i miejsce egzaminów

Bardziej szczegółowo

Egzaminy eksternistyczne 2017

Egzaminy eksternistyczne 2017 Egzaminy eksternistyczne 2017 z przedmiotów ogólnokształcących w województwie śląskim sesja zimowa Jaworzno 2017 Spis treści O egzaminach z przedmiotów ogólnokształcących 3 Egzaminy eksternistyczne z zakresu

Bardziej szczegółowo

Egzaminy eksternistyczne 2018

Egzaminy eksternistyczne 2018 Egzaminy eksternistyczne 2018 z przedmiotów ogólnokształcących w województwie śląskim sesja zimowa Jaworzno 2018 Spis treści O egzaminach z przedmiotów ogólnokształcących 3 Egzaminy eksternistyczne z zakresu

Bardziej szczegółowo

Egzaminy eksternistyczne 2015

Egzaminy eksternistyczne 2015 Egzaminy eksternistyczne 2015 w województwie śląskim sesja jesienna Jaworzno 2015 Spis treści Wstęp 3 Przystępujący do egzaminów 3 Zakres egzaminu 4 Termin i miejsce egzaminu 5 Zgłoszenia do egzaminu 6

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych. Sesja jesienna 2017

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych. Sesja jesienna 2017 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych Sesja jesienna 217 Opracowanie Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Współpraca Zofia Lisiecka (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Barbara Czarnecka-Cicha

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych. Sesja zimowa 2018

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych. Sesja zimowa 2018 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych Sesja zimowa 218 Opracowanie Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Współpraca Zofia Lisiecka (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Barbara Czarnecka-Cicha

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych. Sesja zimowa 2017

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych. Sesja zimowa 2017 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych Sesja zimowa 2017 Opracowanie Zofia Lisiecka (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Redakcja Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Współpraca Hanna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie w 2017 roku Kraków, grudzień 2017 Organizacja sesji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych. Sesja jesienna 2016

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych. Sesja jesienna 2016 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych Sesja jesienna 2016 Opracowanie Hanna Bartczak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Redakcja Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Współpraca

Bardziej szczegółowo

Egzaminy eksternistyczne 2017

Egzaminy eksternistyczne 2017 Egzaminy eksternistyczne 2017 z przedmiotów ogólnokształcących w województwie śląskim sesja jesienna Jaworzno 2017 Spis treści O egzaminach z przedmiotów ogólnokształcących 3 Egzaminy eksternistyczne z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie w sesji zimowej w 2018 roku Kraków, wrzesień 2018 Organizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie w 2016 roku Kraków, grudzień 2016 Organizacja sesji

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Zofia Lisiecka (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Redakcja Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Opracowanie Zofia Lisiecka (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Redakcja Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) 2 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 23 Opracowanie Zofia Lisiecka (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Redakcja Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Współpraca

Bardziej szczegółowo

Sesja jesienna 2015 PAŹDZIERNIK 2015 LMA-A1-152 PAŹDZIERNIK 2015 JLP-A1-152

Sesja jesienna 2015 PAŹDZIERNIK 2015 LMA-A1-152 PAŹDZIERNIK 2015 JLP-A1-152 Sesja jesienna 2015 PAŹDZIERNIK 2015 LMA-A1-152 PAŹDZIERNIK 2015 JLP-A1-152 Opracowanie Hanna Bartczak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Redakcja Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych Sesja zimowa 215 LUTY 215 LMA-A1-151 LUTY 215 LJP-A1-151 Opracowanie Zofia Lisiecka (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Redakcja Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

Sesja zimowa 2016 LUTY 2016 LMA-A1-161 LUTY 2016 LJP-A1-161

Sesja zimowa 2016 LUTY 2016 LMA-A1-161 LUTY 2016 LJP-A1-161 Sesja zimowa 216 LUTY 216 LMA-A1-161 LUTY 216 LJP-A1-161 Opracowanie Zofia Lisiecka (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Redakcja Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Współpraca Hanna

Bardziej szczegółowo

Egzaminy eksternistyczne 2016

Egzaminy eksternistyczne 2016 Egzaminy eksternistyczne 2016 w województwie śląskim sesja jesienna Jaworzno 2016 Spis treści O egzaminach 3 Egzaminy eksternistyczne z zakresu szkoły podstawowej 3 Egzaminy eksternistyczne z zakresu gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzaminy eksternistyczne

Osiągnięcia zdających egzaminy eksternistyczne Osiągnięcia zdających egzaminy eksternistyczne w roku szkolnym 2012/2013 Osiągnięcia zdających egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej 2012 r. 2 3 Opracowanie: Małgorzata Lipska Zofia Lisiecka Centralna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Sprawozdanie ogólne

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Sprawozdanie ogólne Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 1 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Sprawozdanie ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2018 dla województwa łódzkiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2018 dla województwa łódzkiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2018 dla województwa łódzkiego Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozd anie zegzamin umaturaln ego2015 Biologia Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdania ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Raport ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Raport ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Raport ogólny 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 województwo świętokrzyskie Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Województwo lubuskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018

Województwo lubuskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 Województwo lubuskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 województwo lubuskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne.

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA Plac Europejski 3 tel. (22) 457-03-35 fax (22) 457-03-45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl 2017 Wyniki egzaminu maturalnego w województwie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018

Województwo wielkopolskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 Województwo wielkopolskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 województwo wielkopolskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku (absolwenci rozwiązujący arkusze standardowe 99,8% ogółu) Do egzaminu maturalnego w Okręgowej Komisji

Bardziej szczegółowo

Województwo zachodniopomorskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018

Województwo zachodniopomorskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 Województwo zachodniopomorskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 województwo zachodniopomorskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2017 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Sprawozdanie ogólne

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2017 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Sprawozdanie ogólne Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 1 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2017 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozdanie ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2005

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2005 Wstępne i egzaminu maturalnego 2005 Przedstawiamy Państwu ogólne informacje na temat pierwszego egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sesji wiosennej 2005 roku. W poniżej zamieszczonych zestawieniach

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. 2015 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 1 2 Sprawozdanie ogólne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku. województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku. województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku województwo kujawsko-pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2018 roku. województwo pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2018 roku. województwo pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2018 roku województwo pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 roku w województwie pomorskim Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 7 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Strona 1 z 27 Egzamin maturalny z języka angielskiego odbył się w całym kraju

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych Dz. U. z 2012 r., poz. 188.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych Dz. U. z 2012 r., poz. 188. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych Dz. U. z 2012 r., poz. 188. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2012 r. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 6 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 4 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

MATURA 2008. podstawowe informacje o egzaminach

MATURA 2008. podstawowe informacje o egzaminach MATURA 2008 podstawowe informacje o egzaminach SCHEMAT EGZAMINU MATURALNEGO CZĘŚĆ USTNA oceniana w szkole Język polski Język obcy Inny język obcy (jeżeli wybrany jako przedmiot dodatkowy) Część obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009 OKEP 4713/63/2009 Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009 Być siewcą dobra, piękna i wiedzy to sztuka, nie zapomnieć o podlewaniu to prawdziwa wielkość Przekazując Państwu wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk tel. (58)

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. Ignacego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku 2015 województwo pomorskie Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa tel. 022 536 65 00, fax 022 536 65 04 e-mail: ckesekr@cke.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU I. OPIS POPULACJI ZDAJĄCYCH Na terenie działania Okręgowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku województwo kujawsko-pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 3 Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2007 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku województwo pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku w województwie pomorskim 3 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w roku 2016

Egzamin maturalny w roku 2016 Egzamin maturalny w roku 2016 (Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego).

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Fot. Anna Rappe Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 28 roku Osiągnięcia maturzystów w 28 roku Kraków, czerwiec 28 Materiał opracowano

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku 2015 województwo kujawsko-pomorskie Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa tel. 022 536 65 00, fax 022 536 65 04

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2017

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2017 KRĘGA KMISJA EGAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań tel.: 61 854 01 60, fax: 61 852 14 41 www.oke.poznan.pl KEP EK/5247/10/2017 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2017 Szanowni Państwo, dziękując

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2007 zdających w województwach: lubelskim, małopolskim i podkarpackim

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2007 zdających w województwach: lubelskim, małopolskim i podkarpackim OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Fot. Anna Rappe Informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2007 zdających w województwach: lubelskim, małopolskim i podkarpackim Kraków,

Bardziej szczegółowo