STATIKUS s.c Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) Gdańsk, ul.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul."

Transkrypt

1 TATIKU s.c. 8-3 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (58) INWETOR : ELPIGAZ p. z o.o Gdańsk, ul. zybowcowa 3 A TEMAT : HALA MAGAZYNOWA "A" ELPIGAZ p. z o.o. dz. nr 793/4, 793/3 ADRE : 38-3 Gorlice, ul. Korczaka BRANŻA : KONTRUKCJA TADIUM : PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT NR : PR - 84/2 TOM : 3 PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY WYDANIE : W PROJEKTOWAŁ : mgr inż. KAROL TELEIŃKI nr upr. POM/22/POOK/8 OPRACOWAŁ : mgr inż. DAWID ZALEWKI PRAWDZIŁ : mgr inż. TOMAZ WIZNIEWKI nr upr. POM/23/POOK/8 WRZEIEŃ 2

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA TRONA TYTUŁOWA str. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA str. 2 KOPIA UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA str. 3 KOPIA UPRAWNIEŃ PRAWDZAJĄCEGO str. 4 KOPIA WPIU DO IZBY INŻYNIERKIEJ PROJEKTANTA I PRAWDZAJĄCEGO str. 5 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I PRAWDZAJĄCEGO str. 6 OPI TECHNICZNY str. 7 6 INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ str. 7 8 OBLICZENIA TATYCZNE str. 9 4 RYUNKI PI RYUNKÓW POZ. NAZWA RYUNKU NR RY. RZUT FUNDAMENTÓW 3. 2 RZUT KONTRUKCJI TALOWEJ DACHU PRZEKRÓJ A-A, B-B WIDOKI ŚCIAN 3.4 REWIZJA 2

3 3

4 4

5 5

6 Oświadczenie Projektanta i prawdzającego Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 23 (Dz. U. z 3 lipca 23 r. Nr 2, poz. 33) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 994 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 26 r. Nr 56 Poz. 8), normami i przepisami, których stosowanie jest obowiązkowe oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oświadczamy, iż niniejszy projekt: hali magazynowej A Elpigaz p. z o.o. zlokalizowanej w Gorlicach przy ul. Korczaka na dz. nr 793/4, 793/3 posiadający nr PR-84/2 ze stycznia 23 wydanie W- został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Oświadczenie potwierdzamy własnoręcznymi podpisami. Projektant: mgr inż. KAROL TELEIŃKI nr upr. POM/22/POOK/8 prawdzający: mgr inż. Tomasz Wiszniewski nr upr. POM/23/POOK/8 6

7 OPI TECHNICZNY. PODTAWA OPRACOWANIA Zlecenie na oprac. dokumentacji : Architektoniczna Pracownia Muzyczuk - Brożek Gdynia, ul. Światowida 9 Architektura : Architektoniczna Pracownia Muzyczuk - Brożek Gdynia, ul. Światowida 9 Badania geotechniczne : Geologika s.c., Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca, tel Polskie Normy: PN-9/B-32 - Konstrukcje stalowe PN-B-3264:22 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe PN-B-35:2Az,2,3- Konstrukcje drewniane PN-B-32 - Konstrukcje murowe projektowanie i PN-82/B-2 - Obciążenie stałe PN-82/B-23 - Podst. obciążenia technologiczne i montażowe PN-8/B-2/Az- Obciążenie śniegiem (III strefa) PN-77/B-2/Az- Obciążenie wiatrem (III strefa) PN-8/B-32 - Posadowienie bezpośrednie budowli PN-83/B-3 - Ściany oporowe PN-B Połączenia z fundamentami PN-B-62 - Konstrukcje stalowe budowlane... Programy komputerowe: ARA 2, RM-WIN, Autocad 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny konstrukcji hali magazynowej A Elpigaz p. z o.o. w Gorlicach na ul. Korczaka na dz. nr 793/4, 793/3. 3. ZAKRE OPRACOWANIA Opracowanie obejmuje: projekt konstrukcji hali stalowej A wraz z płytą fundamentową, projekt ściany p. poż., projekt murku oporowego przy hali, 7

8 Opracowanie nie obejmuje: 4. projektu zabezpieczenia skarpy za osią C FAZA OPRACOWANIA Projekt budowlany służy celowi jakiemu jest przeznaczony i nie stanowi podstawy do wzniesienia obiektu. Wymagany w tym celu jest projekt szczegółowy - wykonawczy wykonany w oparciu o niniejszy projekt budowlany. Projekt budowlany nie wyczerpuje wszystkich zagadnień projektowych, do których niezbędne są dodatkowe dane tj. DTR bram, projekty wykonawcze instalacji, DTR urządzeń podwieszanych do dachu itp. 5. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Dopuszczalne obciążenie połaci dachowej instalacjami wynosi 5kg/m2. Zwiększenie obciążenia instalacjami ponad powyższą wartość wymaga zgody Projektanta i wiąże się z koniecznością przeprojektowania konstrukcji. Na etapie projektu wykonawczego wartość ta musi zostać potwierdzona po otrzymaniu ostatecznych projektów wykonawczych instalacji. Podwieszenia instalacji nie mogą być wykonywane do pasa dolnego wiązarów kratowych. Dopuszczalne obciążenie śniegiem połaci dachowej (poza workami śniegu na daszku) wynosi 96kg/m2. Zarządca nieruchomości powinien posiadać projekt odśnieżania na wypadek katastrofalnych opadów śniegu. Dopuszczalna grubość pokrywy śnieżniej która zalegać może na dachu obiektu wynosi odpowiednio: śnieg świeży - gęstość kn/m3 dopuszczalna grubość pokrywy,96m śnieg ustabilizowany - gęstość 2kN/m3 dopuszczalna grubość pokrywy,48m śnieg stary - gęstość 3kN/m3 dopuszczalna grubość pokrywy,32m śnieg mokry - gęstość 4kN/m3 dopuszczalna grubość pokrywy,24m lód - gęstość 9kN/m3 dopuszczalna grubość pokrywy,6m Odśnieżanie dachu należy przeprowadzić po stwierdzeniu na dachu śniegu o grubości wynoszącej 8% z podanych wartości. Odśnieżanie wykonywać mogą tylko odpowiednio przeszkolone osoby z odpowiednimi uprawnieniami do prac na wysokości przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego oraz zgodnie z procedurami BHP. Projekt odśnieżania winien być zatwierdzony przez uprawnionego inspektora BHP. W obliczeniach statycznych nie uwzględniano temperatury pochodzenia technologicznego brak informacji o takowych. Gabaryty obiektu oraz rozstawy stężeń spełniają wymagania PN-9/B-32 pkt w związku z czym nie uwzględniano w obliczeniach temperatury pochodzenia klimatycznego. Grubość posadzki 6mm dobrano w uzgodnieniu z firmą Intralog, jako minimalną do zakotwienia w niej słupków regałów. W razie zmiany dostawcy regałów należy z nim skonsultować czy tak grubość jest wystarczająca. Grubość płyty fundamentowej dobrano na podstawie przyjętych obciążeń. W sytuacji zmiany systemu regałów lub ich usytuowania, nastąpi zmiana rozstawu słupków i obciążeń na posadzkę. Należy wówczas nowe wytyczne przekazać autorowi niniejszego opracowania w celu sprawdzenia nośności płyty 8

9 i ewentualnego jej przeprojektowania. Inne istotne zmiany prowadzące do ponowienia obliczeń to: zmiana zakresu zaregałowania, zwiększenie obciążeń na strefę poza obszarem regałów oraz inny od zakładanego sposób obciążania regałów. posób obciążania płyty regałami pokazano w części obliczeniowej dot. płyty fundamentowej. Niedopuszczalne jest pełne (powyżej 75%) załadowanie skrajnych pasm regałów przy jednoczesnym pozostawieniu środkowych pasm nieobciążonych. Niedopuszczalne jest także pełne załadowanie pasm regałów tylko z jednej strony hali (np. przy osi C). Generalnie regały należy obciążać w miarę możliwości równomiernie. łupy hali nie są zaprojektowane na uderzenie samochodu lub wózka widłowego. Wokół słupów należy zaprojektować odboje mocowane do posadzki. Odboje nie są częścią niniejszego projektu. Pokrycie dachu zaprojektowano z paneli dachowych gr. 2/55mm z rdzeniem poliuretanowym. Pokrycie dachu nie uczestniczy w przenoszeniu sił poziomych (nie jest tarczą dachową). Obciążenie naziomem gruntu za murem oporowym w osi C przyjęto kn/m2. Obciążenie przyłożono w na szerokości drogi pożarowej biegnącej nad projektowanym budynkiem na całej jego długości. Zgodnie z rozporządzeniem MWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U ) dopuszczalny nacisk na oś na drodze pożarowej powinien wynosić co najmniej kn. Przyjęto więc za normą PN-82/B-24, że taki nacisk osi występuje dla pojazdów ciężkich z ładunkiem, co przekłada się na całkowitą masę pojazdu 5 ton. Przed wjazdem na drogę pożarową w strefie przed projektowanym budynkiem należy bezwzględnie postawić znak zakazujący wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej większej niż 5 ton. 6. KONTRUKCJA OBIEKTU CHARAKTERYTYKA OGÓLNA Hala stalowa A o wymiarach w rzucie 5,3m x 2,3m opisana osiami -/A-C. Obiekt jednokondygnacyjny, jednonawowy o dachu dwuspadowym (nachylenie połaci wynosi %): Konstrukcję główną stanowią ramy jednonawowe o węzłach przegubowych słup rygiel i utwierdzonych w stopach fundamentowych. Rygle zaprojektowano jako kratownicowe o poziomym pasie dolnym z r.p. 2x8x4, nachylonym pasem górnym z r.kw. 2x5 i wykratowaniu z rur kwadratowych. Połączenia wiązara ze słupami śrubowe. łupy główne z profili IPE 36. Rozstaw ram 6m, 4,5m. Na odcinku 2- będzie się poruszała suwnica natorowa o udźwigu ton i rozpiętości 9,4m. Zaprojektowano wolnopodparte belki podsuwnicowe z blachownicy o wysokości przekroju 36mm. Belki oparto na wspornikach IPE 22 dospawanych do słupów głównych. Tory belek podsuwnicowych wyposażono na końcach w kozły odbojowe z IPE 6. Pasy górne wiązara są stabilizowane na wyboczenie i zwichrzenie poprzez układ tężników i stężeń połaciowych, a także płatwi zetowych. Wiązary są także stabilizowane na obrót oraz wyboczenie i zwichrzenie pasa dolnego przy ssaniu wiatru poprzez stabilizację dolną biegnącą co 5m. Płatwie występują w rozstawie 2,5;,85m. Płatwie pośrednie zaprojektowano z Z25x75/65x2,(2,5), a skrajne(okapowe) z Z25x75/65x,5(2,5). Płatwie pracuję w schemacie belki ciągłej, w skrajnych polach mają podwyższoną grubość. Na tężniki dachowe przyjęto profile r.kw. 7x3 i 8x3. Na tężniki okapowe przyjęto r.p. 2x8x3 oraz 2x6x3. 9

10 W celu wyrównania przemieszczeń słupów głównych od sił bocznych od suwnicy wprowadzono pasmo stężeń dachowych wzdłuż osi C. tateczność konstrukcji na kierunku podłużnym została zapewniona przez stężenia ścienne z pręta φ24 i tężników ściennych z r.kw. 2x4. tężenia połaciowe z pręta φ6 umieszczono w osiach 2-3, 8-9. Ściany szczytowe zaprojektowano ze słupów IPE 8, 2 przegubowo opartych na fundamentach oraz wolnopodpartych rygli dachowych z IPE 6. Rygle stanowią podporę dla płatwi i podobnie jak wiązary są przez nie stabilizowane. iły poziome od wiatru przekazują się ze słupów poprzez tężniki dachowe na wiatrownicę dachową. tateczność ścian szczytowych zapewnia układ tężników i stężeń ściennych. Pokrycie dachu przyjęto z paneli dachowych gr. 2/55mm z rdzeniem poliuretanowym.. Pokrycie dachu nie uczestniczy w przenoszeniu sił poziomych (nie jest tarczą dachową). Pokrycie ścian z paneli ściennych gr. 5mm z rdzeniem styropianowym. W budynku zaprojektowano ścianę murowaną oddzielenia pożarowego. Ściana ta jest całkowicie niezależna od konstrukcji stalowej hali, nie stanowi podpory dla dachu, ma jedynie wspólny fundament ze słupami. Ściana została zaprojektowana od poz. +, z bloczków silikatowych kl. 5MPa na zaprawie do cienkich spoin M. Do poz. +, od wierzchu fundamentu występuje ściana żelbetowa fundamentowa. Ściana usztywniona jest rusztem żelbetowym złożonym z trzpieni utwierdzonych w stopach fundamentowych oraz z 2 wieńców. Wszystkie elementy stalowe ze stali JR, a żelbetowe z betonu B25 zbrojone prętami ze stali A-IIIN, np. B5P. 7. WARUNKI GEOTECHNICZNE Grunt nadaje się do bezpośredniego posadowienia konstrukcji hali. Konieczne jest jednak usunięcie wierzchnich warstw składających się z (humusu, gleb, nasypów niekontrolowanych oraz warstwy Ia - czyli namułów i torfów). Zaleca się także wymienić warstwę Ia w odwiercie 3 w poziomie 3,-3,7 (poziom wierceń). Mając jednak świadomość, że wymiana taka będzie się wiązała z dużymi trudnościami wykonawczymi, dopuszcza się pozostawienie namułów na tej głębokości bez naruszania ich struktury. Obiekt A został posadowiony głównie na rzędnej -,38m (spód płyty gr. 22cm), z tym że wymianę gruntu przeprowadzono do poziomu co najmniej,2m poniżej przylegającego terenu. Lokalnie należy wykonać głębszą wymianę (wg rys. 3.3)., obiektu znajduje się na rzędnej 298 m n.p.m. Cała płyta fundamentowa została posadowiona na warstwie chudego betonu C8/ (B) o gr. cm, a ten na wzmocnionym podłożu. Pod wzmocnionym podłożem mogą występować następujące grunty: - w osi A: Ib o IL=,55(gliny zwięzłe próchnicze, próchnicze), niżej IIa o IL=,6, IIb o IL=,4 (gliny i pyły), niżej IIc o IL=,25 (gliny pylaste), IId o IL=,(pyły piaszczyste) - w osi C: IIc o IL=,25(gliny pylaste) lub IId o IL=,(pyły piaszczyste), niżej Ib o IL=,55(gliny zwięzłe próchnicze, próchnicze) lub Ib2 o IL=,25(gliny zwięzłe próchnicze, próchnicze)

11 Większość wymienionych wyżej gruntów, to grunty słabonośne (wyjątek warstwy IIc, IId). Wszystkie są gruntami spoistymi. Nie należy ich zagęszczać dynamicznie, ani dopuścić do ich kontaktu z wodą, pod wpływem wody mogą się uplastycznić lub upłynnić. Zaleca się wybieranie ostatniej warstwy 3cm ręcznie tuż przed fundamentowaniem. W przypadku natrafienia na torfy lub namuły lub jakiekolwiek grunty nienośne (jak np. wspomniane wyżej nasypy niekontrolowane) należy je usunąć i zastąpić podbudową wg punktu 7. W razie stwierdzenia innych warunków gruntowych niż w badaniach geotechnicznych, należy powiadomić projektanta celem przeprojektowania fundamentów. twierdzono występowanie wody gruntowej w formie sączeń na poziomie,4 8,4 od poziomu terenu. Wskazane jest zaprojektowanie i odprowadzenie wód z połaci dachowej i sąsiedztwa hali. Przyjęto II kategorię geotechniczną i złożone warunki gruntowe. Wykonany wykop fundamentowy, a także ewentualna wymiana gruntu powinny być bezwzględnie odebrane przez uprawnionego geologa, kierownika budowy i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Obliczenia statyczne dla posadowienia bezpośredniego wykonano zgodnie z postanowieniami normy PN-8/B-32 i poprawką do niej ogłoszoną w Biuletynie PKNM i J Nr 2/ Obowiązują uwagi i zalecenia zawarte w dokumentacji geotechnicznej PŁYTA FUNDAMENTOWA Płytę fundamentową zaprojektowano jako monolityczną wylewaną na mokro z betonu C2/25 (B25) PN-EN 26-: klasa ekspozycji XC2, klasa zawartości chlorków Cl,2 klasa konsystencji 3 wg PN-EN max średnica kruszywa 6mm min. zawartość cementu 28kg/m3 Zbrojenie zaprojektowano ze stali AIII-N z gatunku RB5W/ Bst5/ B5P. Zbrojenie wbudowywane w fundament musi być odtłuszczone, oczyszczone z rdzy, zgorzelin oraz innych zanieczyszczeń. W zależności od pory roku prowadzenia prac betonowych należy stosować dodatki przyspieszające lub opóźniające wiązanie betonu. Przed zabetonowaniem stóp należy umieścić w nich bednarkę uziemienia wg projektu inst. elektrycznej. Wykopy należy zabezpieczyć przed osuwaniem poprzez wykonanie deskowań, lub profilowanie skarp o nachyleniu dopasowanym do rodzaju gruntu. Przyjęto izolację fundamentów od zewnątrz typu ciężkiego z powodu ryzyka wysokiego poziomu wód gruntowych i zalewania budynku. Z tego samego powodu ściany fundamentowe kończą się na poziomie +,, a ściana oporowa w osi C na +2,. Dokładny opis izolacji wg opisu technicznego w projekcie architektonicznym. Wszystkie prace związane z wykonawstwem fundamentów tj. wykonanie izolacji oraz zbrojenia należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

12 Pod stopami należy ułożyć warstwę podbetonu C8/ (B) grubości cm. Podbeton należy ułożyć na warstwie podbudowy wg poniższych wytycznych. PODBUDOWA POD PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ GR. 22cm Podbudowa pomocnicza gr. 45 cm z pospółki żwirowo - piaskowej (spód na poz. -,2, wierzch na poz. -,75) Na wierzchu podbudowy pomocniczej wykonać : badania wskaźnika zagęszczenia nasypowego (wymagane min. I =,97) Podbudowa zasadnicza gr. 27 cm z pospółki żwirowo - piaskowej (spód na poz. -,75, wierzch na poz. -,48) Na wierzchu podbudowy zasadniczej wykonać badania: badania wskaźnika zagęszczenia nasypowego (wymagane min. I =,97) badania z zastosowaniem aparatury V stosunku wartości Ev2/Ev (wymagane Ev2/Ev < 2,2, przy czym wartość modułu odkształcenia wtórnego Ev2 > 8MPa) PODBUDOWA POD POGRUBIENIAMI PŁYTY FUNDAMENTOWEJ Podbudowa pomocnicza gr. 25 cm z pospółki żwirowo - piaskowej (spód na poz. -,2 (-2,2), wierzch na poz. -,95 (-,95)) Na wierzchu podbudowy pomocniczej wykonać : badania wskaźnika zagęszczenia nasypowego (wymagane min. I =,97) Podbudowa zasadnicza o minimalnej gr. 5 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (spód na poz. -,95 (-,95), wierzch na poz. -,8 (-,8)) Na wierzchu podbudowy zasadniczej wykonać badania: z zastosowaniem aparatury V stosunku wartości Ev2/Ev (wymagane Ev2/Ev < 2,2, przy czym wartość modułu odkształcenia wtórnego Ev2 > 8MPa) Podane wyżej wytyczne wykonania podbudowy pod płytę nie stanowią i nie zastępują projektu wykonawczego robót ziemnych i drogowych. Wykonawca podbudowy powinien być zobowiązany do wykonania poletka doświadczalnego dla określenia najlepszej metody zagęszczania gruntu i doboru optymalnych grubości i składu poszczególnych warstw podbudowy w celu spełnienia podanych wyżej wymagań. 9. ŚCIANA OPOROWA HALI W OI C Zaprojektowano ściankę oporową w osi C w celu zabezpieczenia skarpy przed osunięciem. Za ścianą w osi C występuje skarpa, nad którą istnieje droga pożarowa. Wierzch drogi pożarowej ma poz. +3,8, poz. terenu za murem to +,95, a poz. posadzki wynosi,. Za drogą pożarową stoi budynek parterowy. 2

13 W założeniach projektowych umieszczono uwagę o dopuszczalnej masie pojazdów poruszających się nią. Przyjęto ścianę żelbetową o grubości 8cm utwierdzoną w płycie fundamentowej. Ścianę zaprojektowano jako monolityczną wylewaną na mokro z betonu C2/25 (B25) PN-EN 26- (parametry takie same jak innych fundamentów). Zbrojenie zaprojektowano ze stali AIII-N z gatunku RB5W/ Bst5/ B5P. Zbrojenie wbudowywane w fundament musi być odtłuszczone, oczyszczone z rdzy, zgorzelin oraz innych zanieczyszczeń. Izolacja wg proj. arch. Powierzchnię ściany od strony skarpy należy obłożyć geowłókniną stanowiącą filtr zabezpieczający przed wypłukiwaniem najdrobniejszych frakcji zasypki. Na zasypkę zastosować żwir lub pospółkę niespoistą o wskaźniku zagęszczenia Is>=,94. Zagęszczanie gruntu należy wykonywać warstwami o maksymalnej grubości 3cm. karpę za osią C wyprofilować na gotowo przed montażem konstrukcji stalowej hali. Wykopy należy zabezpieczyć przed osuwaniem, np. poprzez wykonanie deskowań. posób zabezpieczenia poza niniejszym opracowaniem. Wszystkie prace związane z wykonawstwem fundamentów tj. wykonanie izolacji oraz zbrojenia należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Założono obciążenie naziomem po stronie działki sąsiadującej o wartości kn/m2 na szerokości drogi pożarowej. Po wyprofilowaniu skarpy, należy ją zabezpieczyć powierzchniowo, np. przez obsiew humusem na geomatach umocowanych do skarpy lub przez darniowanie lub inną sprawdzoną metodą.. WYTYCZNE WYKONANIA POADZKI BETONOWEJ Na podstawie rozmowy z przedstawicielem firmy Elpigaz przyjęto następujące obciążenia posadzki: - obciążenie paletami o powierzchni 8x2cm lub kręgami o średnicy m rzędu 6kN/m2 (6 ton na m2). Obciążenie to będzie wystepowało w polu 7. - obciążenie regałami wstępny układ słupków regałów pokazano na rzucie płyty fundamentowej 3.. Reakcja charakterystyczna z każdego słupka 56,46kN. Do obliczeń przyjęto 6kN. Obciążenie to będzie wystepowało w polu 7. - transport jednym wózkiem widłowym o udźwigu 5kg sporadyczny - w wyjątkowych sytuacjach transport wózkiem widłowym o udźwigu 5 ton i masie własnej 7 ton. - wjazd samochodu ciężarowego o łącznej masie 42 tony przez bramę w osi maksymalnie do osi 7 z brakiem możliwości poruszania się po hali. Przyjęto płytę posadzki grubości 6 cm z betonu C2/25 zbrojoną na całej powierzchni włóknami stalowymi typu Dramix ilość wg projektu posadzki, lecz nie mniej niż 25 kg / m3. Wymagane utwardzenie powierzchniowe Dylatacje pozorne nacinane co 6 / 4,5m zgodnie z modułami osiowymi ( odległość między nacięciami nie powinna przekraczać 6 m), 3

14 Ukośne pręty zbrojeniowe fi 2-AIIIN o długości m ( górą i dołem po 2 pręty ) należy umieścić przy każdym narożniku wewnętrznym i załamaniu płyty. Powierzchnia betonu wymaga utwardzenia powierzchniowego, które należy wykonać w trakcie zacierania betonu jako posypkę w ilości 4-5 kg/m2 ( np. Multitop firmy Bautech ). Warstwa ta uszczelnia beton, zwiększa odporność na ścieranie, zapobiega pyleniu i zabezpiecza końce włókien rozproszonych przed korozją. Rodzaj wykończenia posadzki, malowanie ( kolorystyka ), ewentualna izolacja pozioma, powinny być dostosowane do funkcji pomieszczeń wg projektu Architektury. Dylatacje przeciwskurczowe, nacinane piłą ( grubość ok. cm ) należy wykonać po dniu twardnienia betonu, na głębokość 4 cm. Wokół słupów nacięcia wykonać w typowe karo o boku 4 6 cm. Dylatacje nacinane należy wypełnić masą dylatacyjną ( np. Bauflex firmy Bautech ), ewentualnie z dodatkowym podkładem ze sznura PU o zamkniętych porach Parametry materiałowe szczególne dla posadzki : klasa ekspozycji XC3, klasa zawartości chlorków Cl,2 klasa konsystencji 3 wg PN-EN max średnica kruszywa 8mm min. zawartość cementu 28kg/m3. WARUNKI WYKONANIA i ODBIORU KONTRUKCJI TALOWEJ Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia o jakości 2. wg PN-EN 24 lub zgodne z PN-EN 454 lub badania laboratoryjne potwierdzające wymaganą jakość. Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny być dobierane odpowiednio do wymagań projektowych, jeśli w projekcie nie podano inaczej. tykowania warsztatowe elementów należy uzgodnić z projektantem konstrukcji. Nie należy wykonywać stykowań warsztatowych w elementach krótszych niż 6m. Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej. 2. Zakres badań należy przyjąć wg PN-B-62 pkt i tabl. 9, oraz Załącznik B tablica B.3. POŁĄCZENIA PAWANE Wytyczne prowadzenia badań dla konstrukcji stalowych klasy 2 wg PN-B-62 (pozostałe elementy) badanie wizualne (VT) - % spoin - poziom jakości B wg PN-EN 587:29/Ap mag. - prosz. (MT) - % łącznej długości spoin pachwinowych przy największej grubości łączonych części dla każdego gatunku stali, poziom jakości B wg PNEN 587:29/Ap, poziom akceptacji 2x wg PN-EN 29:2/A2:25 4

15 radiogr. (RT) lub ultradźwięki (UT)- 5% ogólnej liczby styków doczołowych przy największej grubości łączonych części dla każdego gatunku stali, poziom jakości B wg PN-EN 587:29/Ap, poziom akceptacji wg PN-EN 29:2/A2:25 Prace spawalnicze wykonywać mogą osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. W czasie spawania należy prowadzić Dziennik pawania. Technologię spawania należy dopasować do możliwości zakładu wytwarzającego konstrukcję. Przed przystąpieniem do wykonywania prac spawalniczych należy opracować technologię spawania. 3. Odbiór połączeń spawanych musi być potwierdzony stosownym wpisem do Dziennika pawania. POŁĄCZENIA NA ŁĄCZNIKI MECHANICZNE (ŚRUBY I KOTWY) Śruby niesprężane wg DIN 93/PN-EN Śruby sprężane wg DIN 694. Podkładki pod śruby wg DIN 26. Podkładki pod śruby sprężane wg DIN696. Nakrętki dla śrub niesprężanych wg DIN 934. Nakrętki dla śrub sprężanych wg DIN 695. Śruby klasy 8.8 nie wymagają sprężenia. Gwint śruby w połączeniu może zachodzić na otwór maksymalnie na mm. Gwint śruby w połączeniu musi wystawać ponad nakrętkę minimum na 2 zwoje. Połączenia na kotwy wklejane HILTI należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Dopuszcza się zamianę kotew HILTI na inne o nie gorszych parametrach wytrzymałościowych. Połączenia śrubowe należy sprawdzić pod kątem oznaczenia klas na łbach oraz dokręcenia nakrętek do pierwszego oporu dla śrub niesprężanych. Połączenia śrubowe sprężane należy sprawdzić pod kątem oznaczenia klas na łbach oraz momentów dokręcenia. prężenie śrub musi być udokumentowane protokołem i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 4. ODBIÓR KONTRUKCJI W czasie montażu konstrukcji należy wykonać następujące odbiory: 5. rzędnych kominków fundamentów oraz usytuowania kotew, rzędnych wieńców pod konstrukcję dachu sprawdzenie zgodności i kompletności zmontowanej konstrukcji, sprawdzenie odchyłek montażowych, sprawdzenie łączników sprężanych i niesprężanych ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 5

16 Klasa korozyjności C2 wg PN-EN-IO :2 Przygotowanie powierzchni do stopnia A-2,5 wg PN-EN IO 85-:28 Przed malowaniem stal należy oczyścić do stopnia czystości co najmniej a/t3 według PN-EN IO 85-:28 a powierzchnia winna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Temperatura stosowania dla farby podkładowej i otoczenia min. + C a dla farby nawierzchniowej temperatura podłoża i otoczenia min. + 5 C. Grubość powłoki dostawca konstrukcji dopasowuje do okresu gwarancyjnego według Umowy z Zamawiającym Kolorystyka konstrukcji wg projektu architektonicznego. Grubość powłoki min 2 μm ( grubość powłoki dopasowana do użytego systemu i zadanej klasy korozyjności środowiska) Opracował: mgr inż. Karol Telesiński prawdził: mgr inż. Tomasz Wiszniewski 6

17 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZA WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NAZWA I ADRE OBIEKTU HALA MAGAZYNOWA "A" ELPIGAZ p. z o.o. w Gorlicach na ul. Korczaka na dz. nr 793/4, 793/3. PODTAWY OPRACOWANIA Projekt budowlany zamienny budynku. ZAKRE OPRACOWANIA Opracowanie obejmuje: -określenie rodzajów i skali zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, -wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w zakresie projektu hali, ZAKRE PRAC Prace związane z realizacją inwestycji obejmują: Transport materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji Wykonanie ewentualnej wymiany gruntu pod fundamentami Montaż konstrukcji stalowej Murowanie ścian, szalunki, wykonywanie zbrojenia, betonowanie Wywóz odpadów powstałych podczas prowadzenia prac Uporządkowanie terenu inwestycji Kolejność wykonania prac wynika z technologii oraz harmonogramu przyjętego przez firmę wykonawczą. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W CZAIE REALIZACJI ROBÓT Możliwe zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia podczas prowadzenia prac: upadek z wysokości; potknięcie o przewody spawalnicze, przewody pod napięciem; zderzenie z maszyną budowlaną (żuraw, zwyżka) poślizgnięcie na plamie oleju; zrzucenie narzędzia, materiału budowlanego z wysokości; zrzucenie elementu konstrukcji z wysokości, porażenie prądem; 7

18 zranienie mechanicznym narzędziem typu spawarka, szlifierka, wiertarka itp.; uderzenie w nieruchome elementy konstrukcji; zaprószenie oczu opiłkami metalu, iskrami; praca z wymuszoną pozycją ciała w trudno dostępnych miejscach; oparzenie w wyniku kontaktu z gorącym metalem; kontakt z ostrymi krawędziami narzędzi, blach, maszyn; pęknięcie tarczy szlifierki; hałas; wpadnięcie do wykopu; udar słoneczny, wychłodzenie organizmu; WYTYCZNE PROWADZENIA INTRUKTAŻU Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowiązane jest do instruktażu, którego celem jest zapoznanie załogi zatrudnionej przy wyżej wymienionych pracach z organizacją prowadzenia prac transportowych, prac spawalniczych itp. oraz zasadami ewakuacji z terenu budowy. Załogę należy zapoznać z Planem BIOZ. Bezwzględnie należy poinformować członków załogi o zawartości i lokalizacji apteczki na budowie. Każdorazowo przed przystąpieniem do nowego etapu prac montażowo budowlanych należy przeprowadzić z członkami załogi instruktaż stanowiskowy oraz poinformować pracowników o możliwych zagrożeniach. POOBY BEZPIECZNEGO PROWADZENIA PRAC Zabezpieczenie terenu prac przed dostępem przez osoby postronne. Prawidłowa organizacja ruchu pieszego i kołowego w otoczeniu placu budowy Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wyłącznie wykwalifikowanych pracowników posiadających aktualne zaświadczenia odbycia szkolenia BHP i okresowego badania lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku. Osoby wykonujące prace spawalnicze muszą posiadać wymagane uprawnienia. Zaopatrzenie wszystkich pracowników w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej odzież roboczą, obuwie ochronne, kaski, a także, według potrzeb stosownie do charakteru wykonywanej pracy szelki ochronne i linki bezpieczeństwa, okulary ochronne, itp. środki ochrony Zapewnienie widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a przede wszystkim ustalenie i ścisłe egzekwowanie zasad ostrzegania o pracach na wysokości oraz pracach spawalniczych. Opracował: mgr inż. Karol Telesiński 8

19 OBLICZENIA TATYCZNE ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ. DACH TALOWY TAŁE NA PŁATWIE Z Obciążenie płyta warstwowa Izopanel EP D2 paroizolacja, łączniki suma qk [kn/m2] γf qo [kn/m2],3,2,5,,2,,4,2,7 qk [kn/m2] γf qo [kn/m2],96 2,52,5,5,44 3,78 qk [kn/m2] γf qo [kn/m2],5,5,2,2,8,8 Ciężar własny wiązara wyliczony przez program komputerowy. ŚNIEG III strefa Obciążenie śnieg C=,8 śnieg na daszku C=2,,2,2 x x,8 2, INTALACJE Obciążenie instalacje suma WIATR III strefa, teren B h= 2,3 m qk=,3 [kn/m2] Ce=,796 β=,8 Współczynnik aerodynamiczny- C -,9 -,5 -,4,24,7 -,5 -,4 -,3 pk [kn/m 2] γf pobl [kn/m 2] -,39 -,2 -,7,,3 -,2 -,7 -,3,5,5,5,5,5,5,5,5 -,58 -,32 -,26,5,45 -,32 -,26 -,9 - połać dachu nawietrzna Z-3 - połać dachu Z-2 - połać dachu zawietrzna Z-3 - połać daszku kierunek Z-5 - ściany Z- - ściany Z- - ściany Z- - ściany Z- 2. ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO W OI A/8- WIATR II strefa Założenia: Ściana będzie niezależna od konstrukcji stalowej hali. Wykonanie w pierwszej kolejności trzpieni żelbetowych, a dopiero potem muru i wieńców. Czas pomiędzy wybudowaniem ściany a obudowaniem hali nie dłuższy niż 2 miesiące kolejność dowolna. Okres T=,7 Okres T2= 5 współczynnik czasu użytkowania obiektu Ct=,27 współczynnik czasu użytkowania obiektu Ct2= h= 2,3 qk=,3 Ce=,796 lat lat m [kn/m2] β=,8 Współczynnik aerodynamiczny- C,5,7 pk [kn/m 2] γf pobl [kn/m 2],7,3,5,5,26,45 - dla okresu T= 2 miesiące - dla okresu T2= 5 lat 9

20 PARCIE GRUNTU Is=,95 ξ4=, ξ5=,9 Ko=,56 obciążenie naziomem skarpy q= ciężar gruntu zasypowego qgr= 9 maksymalna miąższość gruntu h= wysokość zastępcza hz=,53 parcie spoczynkowe na poz., eo= 5,62 parcie spoczynkowe na spodzie ściany e= 6,3 - stopień zagęszczenia gruntu zasypowego za ścianą Id=,6 - grunt zasypowy z piasków średnich - zagęszczanie lekkimi zagęszczarkami warstwami =<3cm kpa kn/m3 m m kn/m2 kn/m2 3. OBCIĄŻENIE UWNICĄ Przyjęto obciążenia wg wytycznych inżyniera z firmy RIALEX: Rozpiętość suwnicy L= 9 m udźwig Q= t grupa natężenia pracy H2B3, FEM M5 napęd mechaniczny dźwignica hakowa masa suwnicy 6,2 t Rozstaw osiowy kół e= 3,5 m wysokość suwnicy Hs=,9 m Maksymalny naciska koła suwnicy Pmax= 65 kn całkowity ciężar suwnicy z ładunkiem Qcał= 62, kn Maksymalny naciska koła suwnicy Pmin= 6,5 kn L/e= 6,3 k=,3 siła pozioma prostopadła do toru Hp= 9,5 kn siła pozioma równoległa do toru Hrmax= 7,8 kn siła pozioma równoległa do toru Hrmin=,93 kn siła uderzenia suwnicy w odbój Pz= 5 kn współczynnik obliczeniowy γf= współczynnik obliczeniowy γf=, współczynnik obciążeń długotrwałych ψ d=,6 β= współczynnik dynamiczny β = współczynnik dynamiczny β =,2 dot. belek podsuwnicowych, dot. słupów współczynnik dynamiczny dla kombinacji wyjątkowej dla kombinacji podstawowej dot. fundamentów 2

21 AKONOMETRIA 2

22 PRZYPADKI OBCIĄŻEŃ cw -ciężar własny zadany automatycznie przez program 2 stałe 3 instalacje 22

23 4 śnieg 5 wiatr z prawej 23

24 6 wiatr z lewej 7 wiatr z przodu 24

25 8 wiatr z tyłu 9 suwnica 25

26 suwnica 2 suwnica 3 26

27 2 suwnica 4 WYMIAROWANIE RAMY GŁÓWNEJ Jako miarodajną do obliczeń wybrano ramę w osi 6 tam przyłożono obciążenie od suwnicy. 27

28 Obwiednia sił normalnych Fx [kn] Obwiednia momentów zginających My [knm] 28

29 Tabela wytężenia elementów ramy Pręt 88 pg lewa_88 pg prawa_ pd _ 87 G prawy _ wspornik_ wspornik_ G lewy_23 9 wykratowanie_9 3 wykratowanie_3 2 pd podporowy_2 9 pd podporowy_9 92 wykratowanie_92 4 wykratowanie_4 93 wykratowanie_93 5 wykratowanie_5 99 wykratowanie_99 95 wykratowanie_95 7 wykratowanie_7 96 wykratowanie_96 8 wykratowanie_8 98 wykratowanie_98 wykratowanie_ 94 wykratowanie_94 6 wykratowanie_6 97 wykratowanie_97 9 wykratowanie_9 Profil RK 2x2x5 RK 2x2x5 RP 2x8x4 IPE 36 IPE 2 IPE 2 IPE 36 RK 8x8x3 RK 8x8x3 RECT 2x8x3 RECT 2x8x3 RK 4x4x3 RK 4x4x3 RK 6x6x3 RK 6x6x3 RK 4x4x3 RK 4x4x3 RK 4x4x3 RK 6x6x3 RK 6x6x3 RK 4x4x3 RK 4x4x3 RK 4x4x3 RK 4x4x3 RK 4x4x3 RK 4x4x3 Materiał Lay Laz Wytężenie

30 WYMIAROWANIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ ciężar własny płyty zadany automatycznie przez program 2 - posadzka, ściana p.poż., parcie na ścianę w osi 3 3 zmienne 3

31 4 zmienne regały 5 zmienne regały 2 3

32 6 hala: cw+stałe 7 hala: śnieg+instalacje 32

33 8 wiatr z lewej 9 suwnica (v3 z robota) 33

34 zmienne 2 umy sił w schematach Nr X[kN] Y[kN] Z[kN] Xx[kNm] -674,3-73 Yy[kNm] Mnożniki i atrybuty do tworzenie kombinacji obciążeń Nr Opis Obc(+) Obc(-) Udz. cw,, 2 posadzka,ścia,, 3 zmienne,2,2 4 zmienne regały,2,2 5 zmienne regały,2,2 6 hala:cw+stałe,2,2 7 hala:śnieg+in,5,5 8 wiatr z lewej,5,5 9 suwnica,2,2 zmienne 2,2,2 / Dodatkowy 2/2 Dodatkowy 3/3 Dodatkowy Zz[kNm] Opis cw posadzka,ściany,parcie zmienne zmienne regały zmienne regały 2 hala: cw+stałe hala: śnieg+instalacje wiatr z lewej suwnica (v3 z robota) zmienne 2 Atrybut tały tały Zmienny Zmienny Zmienny tały Zmienny Zmienny Zmienny Zmienny Wyłączony Wyłączony Wyłączony Podłoże: jednorodne dwuparametrowe. 34

35 Osiadania dla obciążeń charakterystycznych długotrwałych wariant / kładniki wariantu: / Nr Mnoż. Opis cw 2 posadzka,ściany,parcie 3,5 zmienne 4,8 zmienne regały 5,8 zmienne regały 2 6 hala: cw+stałe 7, hala: śnieg+instalacje 8, wiatr z lewej 9, suwnica (v3 z robota),5 zmienne 2 35

36 wariant 2/2 kładniki wariantu: 2/2 Nr Mnoż. Opis cw 2 posadzka, ściany, parcie 3, zmienne 4,8 zmienne regały 5, zmienne regały 2 6 hala: cw+stałe 7, hala: śnieg+instalacje 8, wiatr z lewej 9, suwnica (v3 z robota), zmienne 2 36

37 wariant 3/3 kładniki wariantu: 3/3 Nr Mnoż. Opis cw 2 posadzka, ściany, parcie 3, zmienne 4, zmienne regały 5,8 zmienne regały 2 6 hala: cw+stałe 7, hala: śnieg+instalacje 8, wiatr z lewej 9, suwnica (v3 z robota), zmienne 2 37

38 Zbrojenie płyty X(-) zbrojenie górne Y(-) zbrojenie górne 38

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego lokalizacja: Rzeszów cz.dz.nr ewid.13/5, 13/2, 487 obr 208 Rzeszów, lipiec 2015 SPIS TRESCI strona tytułowa...1 spis treści...2 kopia warunków

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE...4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...4 2.1 ZLECENIE I PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ,...4 2.2 OBCIĄŻENIA ZEBRANO ZGODNIE Z:...4 2.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE: 1 Rzut fundamentów 2 Strop nad parterem 3 I piętro elementy konstrukcyjne 4 Więźba dachowa 5 Ławy fundamentowe 6 Wieńce

Bardziej szczegółowo

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl.

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl. Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego BRANŻA KONSTRUKCYJNA Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego OBIEKT: INWESTOR: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE... Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.... 2 5. OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI AGROPROJEKT Sp. z o.o. ul. Piaskowa 5, 05-800 Pruszków H U P R O FIRMA INŻYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA DATA OPRACOWANIA grudzień 2012 EGZEMPLARZ - TOM IV KONSTRUKCJA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

MS GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW S.J.

MS GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW S.J. SPIS TREŚCI/ Strona 1. PODSTAWOWE NORMY I NORMATYWY TECHNICZNE 2 2. OBCIĄŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ 2 3. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ 3 4. BLACHA TRAPEZOWA 5 5. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 6 6.

Bardziej szczegółowo

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone W P A - w i l i s o w s k i p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a m g r i n ż. a r c h. W i t o l d W i l i s o w s k i 5 2-3 4 0 W r o c ł a w, u l. G o l e s z a n 1 9 / 5 t e l. : ( + 4

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH DO P. T. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROGASZYCACH GMINA OSTRZESZOW ZASTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Węzła Przesyłowego Lwówek. Węzeł Pomiarowy Lwówek. Branża Budowlana - Konstrukcja WKP/0047/POOK/07

Modernizacja Węzła Przesyłowego Lwówek. Węzeł Pomiarowy Lwówek. Branża Budowlana - Konstrukcja WKP/0047/POOK/07 Wiertconsulting Sp. z o.o. ul. Trzebiatowska 29A 60-432 Poznań tel.: (061) 855 25 35 fax: (061) 830 54 21 NR UMOWY NP./2014/06/0523/POZ z dnia 17.07.2014r. NR EGZ. 1 STADIUM PW ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, ul. Szkolna 48. Projekt budowlany-konstrukcja

INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, ul. Szkolna 48. Projekt budowlany-konstrukcja 07-413 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 119/22 ; NIP 542-172-51-34 INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie 07-402 Lelis, ul. Szkolna 48 TEMAT: Budowa sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami OPIS KONSTRUKCYJNY 1.UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU. Projektuje się rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej strefę wejścia wraz z wiatrołapem oraz

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego 1. Podstawa opracowania 1.1. Projekt architektoniczno-budowlany 1.2. Uzgodnienia z Inwestorem 2. Inwestor 3. Lokalizacja 4. Zakres opracowania OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ NR IV KONSTRUKCJA- KOMPOSTOWNIA

ROZDZIAŁ NR IV KONSTRUKCJA- KOMPOSTOWNIA ROZDZIAŁ NR IV KONSTRUKCJA- KOMPOSTOWNIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI... 111 1.1. MERYTORYCZNE PODSTAWY OPRACOWANIA... 111 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 111 1.3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Przedszkole nr 2 ul. Zamojskiego 14, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Domu Kombatanta w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Dom Kombatanta ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto Tomaszów

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

TOM II. PROJEKT BUDOWLANY pawilonów handlowych szt.30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA: KONSTRUKCJA

TOM II. PROJEKT BUDOWLANY pawilonów handlowych szt.30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA: KONSTRUKCJA TOM II PROJEKT BUDOWLANY pawilonów handlowych szt.30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA: KONSTRUKCJA Inwestor pełnomocnik: Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H

P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S T R U K C Y J N E D R E W N O K L E J O N E P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S B U D t e l. : ( 0 9 1 ) 8 1 2 5 3 8 7 u l. K s.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Projekt: Przebudowa i adaptacja z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne budynku szkoły Strona: 1 Opole, czerwiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Opis konstrukcji obiektu 1.5. Posadowienie obiektu. 1.6. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 1.Podstawy opracowania. A. Projekt budowlany część architektoniczna B. Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacjne C. Dokumentacja fotograficzna 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Gimnazjum nr 1 ul. Kopernika 4, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto Tomaszów

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY WIATA REKREACYJNA WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBIEKT: INWESTOR: WIATA REKREACYJNA 76-150 DARŁOWO, DZ. NR 91/67, obręb ewid. nr 3 ZARZĄD PORTU MORSKIEGO DARŁOWO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA : 1. Opis do projektu konstrukcyjnego 2. Uprawnienia i zaświadczenia przynależności do izby CZĘŚĆ RYSUNKOWA K/01 RZUT FUNDAMENTÓW K/02 RZUT KONSTRUKCJI STROPÓW CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl.

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl. Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Lokalizacja Wykonawca: ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl Projektant SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Konstrukcja Projekt przebudowy [modernizacji] Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze, działka nr 4/4, AM -22 Projekt Wykonawczy KONSTRUKCJA A. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Obiekt: Inwestor: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY (E184/12/KD/WY/11) Budowa Sali Sportowej wraz z Częścią Dydaktyczną w Śniadowie Urząd Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI ROBUDOWA I ZADASZENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WIELGIE I. OPIS OGÓLNY 1. Podstawa opracowania podkłady architektoniczne obowiązujące normy PN/B 2. Ogólny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - projekt budowlany - Dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Konstrukcja główna Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE TEMAT : Projekt budowlany konstrukcji sceny z zadaszeniem. ADRES: ul. Rynek, Bakałarzewo, dz. nr 334 INWESTOR : Urząd Gminy w

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1.0 INFORMACJE OGÓLNE...3 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....4 4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...4 5.0 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH....5 6.0 UWAGI...5

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - założenia branży architektonicznej - dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Projektowane

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY 1. TEMAT OPRACOWANIA Tematem niniejszego projektu budowlanego jest przebudowa

Bardziej szczegółowo

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WARUNKI GRUNTOWO- WODNE I SPOSÓB JEGO POSADOWIENIA...5

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WARUNKI GRUNTOWO- WODNE I SPOSÓB JEGO POSADOWIENIA...5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE...4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...4 2.1 ZLECENIE I PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ,...4 2.2 OBCIĄŻENIA ZEBRANO ZGODNIE Z:...4 2.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

: Modernizacja układu hydraulicznego pompowni głównej : Pompownia główna PEC Wyszków ul. Przemysłowa 4. 07-200 Wyszków PROJEKT WYKONAWCZY

: Modernizacja układu hydraulicznego pompowni głównej : Pompownia główna PEC Wyszków ul. Przemysłowa 4. 07-200 Wyszków PROJEKT WYKONAWCZY ZLECENIODAWCA INWESTYCJA OBIEKT NR PROJEKTU : PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie ul. Przemysłowa 4 07-200 Wyszków : Modernizacja układu hydraulicznego pompowni głównej : Pompownia główna PEC Wyszków ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 1.0. Opinia geotechniczna Po przeprowadzeniu wywiadu ustalono, iŝ pod warstwą gleby grubości około 30 cm podłoŝe gruntowe stanowią piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD SOLARY

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD SOLARY PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD SOLARY LOKALIZACJA : MOGIELNICA Ul. Przylesie 10a Nr ewid. działki 558/7, 564/6, 1970,1997 miasto Mogielnica obręb 1 INWESTOR : Miasto i Gmina MOGIELNICA 05-640

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. OBLICZENIA STATYCZNE RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. OBLICZENIA STATYCZNE RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Warunki eksploatacji, 6.

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY EGZEMPLARZ 1 INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY LOKALIZACJA INWESTYCJI 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9 NUMERY DZIAŁEK Działka nr 216, obręb

Bardziej szczegółowo

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA /podbicie fundamentów/ Temat : Remont pomieszczeń biblioteki i czytelni

Bardziej szczegółowo

ZADASZEŃ I PAWILONÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO PROJEKT ZAMIENNY

ZADASZEŃ I PAWILONÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO PROJEKT ZAMIENNY KONSTRUKCJE ZADASZEŃ I PAWILONÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO PROJEKT ZAMIENNY INWESTOR: URZĄD GMINY WYSZKÓW ADRES: WYSZKÓW, ul. Dworcowa AUTOR OPRACOWANIA KONSTRUKCJI: BIURO INŻYNIERYJNO PROJEKTOWE PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 1. Część ogólna Wymagania techniczne dla fundamentów konstrukcji wsporczych słupów dotyczą fundamentów słupów stosowanych w liniach elektroenergetycznych 220

Bardziej szczegółowo

W oparciu o projekt budowlany wykonano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo w klasie Gl28c.

W oparciu o projekt budowlany wykonano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo w klasie Gl28c. 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji nośnej zadaszenia z drewna klejonego warstwowo hali basenowej Krytej Pływalni wraz z Zapleczem Rekreacyjno

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW NR RYS. TREŚĆ RYSUNKU SKALA

SPIS RYSUNKÓW NR RYS. TREŚĆ RYSUNKU SKALA SPIS RYSUNKÓW NR RYS. TREŚĆ RYSUNKU SKALA K-01 Rzut fundamentów i stropu na poz. +3,62m 1:25 K-02 Zbrojenie ławy fundamentowe LF-1 i LF-2 1:25 K-03 Zbrojenie wieńców W-1 do W-4 1:25 K-04 Zbrojenie dolne

Bardziej szczegółowo

Budynek Socjalno Administracyjny Prądy ul. Sportowa dz. nr 297, km 1 OPIS TECHNICZNY

Budynek Socjalno Administracyjny Prądy ul. Sportowa dz. nr 297, km 1 OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ II - KONSTRUKCYJNA str. 1 1. Założenia i charakterystyka obiektu. OPIS TECHNICZNY I. Obciążenia przyjęte do obliczeń konstrukcji Obciążenie śniegiem Przyjęto 2 strefę obciążenia śniegiem zgodnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2 I NWESTYCJ A B udowa Sali gimnastycznej z łącznikiem oraz rozbudowa szkoły o zaplecze socjalne w Węgierce ADRES I N WESTYCJI Obręb Węgierka, gmina Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Koninie. Autorzy projektu technicznego: Specjalność Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Architektura mgr inż.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Koninie. Autorzy projektu technicznego: Specjalność Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Architektura mgr inż. MENT JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: BIURO PROJEKTÓW DIAMENT 62-510 KONIN, ul. DWORCOWA 9/5 TEL./FAX. (0-63) 242-54-24 OBIEKT: BRANŻA: INWESTOR: Projekt pochylni dla niepełnosprawnych wraz z remontem schodów.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Opracował: inż. Andrzej Matusiak upr. St-185/82

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY. BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt :

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY. BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt : PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt : REMONT CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH TRYBUN NA STADIONIE ŻUŻLOWYM W OSTROWIE WLKP. - SEKTOR GOŚCI OSTRÓW WIELKOPOLSKI, STADION ŻUŻLOWY PRZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MIEJSCOWOŚĆ: TARNÓW. DZIAŁKA NR: 1/297, 1/299 obr. [0200] MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA UL. KRAKOWIAKÓW 45a/15 31-964 KRAKÓW

PROJEKT WYKONAWCZY MIEJSCOWOŚĆ: TARNÓW. DZIAŁKA NR: 1/297, 1/299 obr. [0200] MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA UL. KRAKOWIAKÓW 45a/15 31-964 KRAKÓW PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: OBIEKT: KONSTRUKCJA BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I UTWARDZENIEM TERENU NA DZIAŁKACH NR 1/297, 1/299 ORAZ BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67310 Y1. IZOHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 13.02.2012 BUP 04/12 29.08.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67310 Y1. IZOHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 13.02.2012 BUP 04/12 29.08. PL 67310 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119228 (22) Data zgłoszenia: 02.08.2010 (19) PL (11) 67310 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SYSTEMIE HBE ZYNDAKI 2, SORKWITY

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SYSTEMIE HBE ZYNDAKI 2, SORKWITY K O N S T R U K C Y J N E D R E W N O K L E J O N E P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S B U D t e l. : ( 0 9 1 ) 8 1 2 5 3 8 7 S t o b n

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels.

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. www.artprojekt.eu OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Umowy z Inwestorem, Oględziny lokalu i pomiary inwentaryzacyjne na

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

(0,30 ; = 0,80 C. - III 1,20 ; 1,50 D.

(0,30 ; = 0,80 C. - III 1,20 ; 1,50 D. Obliczenia statyczne.- do projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym siedmiorodzinnym na działce nr 161/23 przy ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy Inwestor: Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO ZIIB SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOPY POD FUNDAMENTY 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo