SPRZĘGŁO JEDNOKIERUNKOWE SJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRZĘGŁO JEDNOKIERUNKOWE SJ"

Transkrypt

1 SPRZĘGŁO JEDNOKIERUNKOWE SJ z ramieniem blokującym Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ S.A , ul. Tokarska 6 Tel.: , Fax : ;

2 SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona 1. Wstęp 3 2. Zastosowanie 3 3. Charakterystyka techniczna 3 Rys.1 Tabela z wymiarami 4 4. Identyfikacja zagrożeń 6 INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO STOSOWANIA 6 Rys.2 Budowa, zasada działania 6 1. Budowa i opis działania 7 2. Montaż w układzie napędowym 7 3. Materiały eksploatacyjne 8 4. Przeglądy 8 5. Dobór lepkości oleju wg VG 9 Wykres 1 Wymagana lepkość kinematyczna w temperaturze 10 Wykres 2 Wymagana lepkość kinematyczna w temperaturze 12 odniesienia C (klasyfikacja wg ISO VG) Rys.3 Sprzęgło jednokierunkowe z ramieniem blokującym - widok 13 2

3 1. WSTĘP Treść niniejszej INSTRUKCJI obejmuje grupę sprzęgieł jednokierunkowych typ SJ z ramieniem blokującym. INSTRUKCJA informuje również o bezpiecznym bezawaryjnym montażu sprzęgła jednokierunkowego w układzie napędowym. W przypadku zastosowania sprzęgła niezgodnie z przeznaczeniem producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Nie odpowiada również za szkody spowodowane niezgodnym zastosowaniem. Sprzęgło przy dostawie od producenta nie jest wypełnione olejem. Objaśnienie oznaczeń: SJ xxx K sprzęgło jednokierunkowe z ramieniem blokującym SJ xxx PK - sprzęgło jednokierunkowe z ramieniem blokującym i pokrywką xxx dobrana wielkość sprzęgła. Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych spowodowanym postępem technicznym. 2. ZASTOSOWANIE Sprzęgła jednokierunkowe SJ mogą być stosowane w napędach gdzie wymagana jest natychmiastowa blokada obrotów przeciwnych. Mogą być stosowane na wałku przekładni napędzającej przenośnik. Blokowanie obrotów przeciwnych następuje za pomocą ramienia blokującego ze sworzniem blokującym. Sprzęgło pozwala również na pozycjonowanie urządzenia napędzanego podczas prac awaryjnych po zdemontowaniu sworznia blokującego, a następnie ponowne umieszczenie w otworze przekładni sworznia blokującego i zablokowanie układu. TABELA 1 Wielkość Moment obrotowy 3. CHARAKTERYSTYKA TECHICZNA Maksymalna prędkość obrotowa Moment bezwładności Masa Ilość oleju (1) T N (2) T max (3) n max J (4) m (4) PK (5) K (5) Nm Nm obr/min kgm 2 kg cm 3 cm , , , , , , , , , , , ,0012 9, , , , , , , , , , , , ,

4 (1) T N - moment nominalny - trwałość 10 7 włączeń, (2) T max - moment nominalny - trwałość włączeń, (3) Przy temperaturze otoczenia +20 C, (4) Dla standardowych otworu, (5) Orientacyjna ilość oleju potrzebna do napełnienia hamulca. Temperatura otoczenia C Temperatura pracy SJ C Typ SJ - xxx PK Typ SJ - xxx K Tabela 2 Wymiary. Rys. 1. Tabela z wymiarami. C DH7 (1) E P A B F G I K L M N O Q Wielkość mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 4 11,5 16/16 67 M ,3 13,5 20/20 80 M , ,5 25/25 95 M , ,5 28/ M , ,5 35/ M , ,5 40/ M , ,5 45/ M , ,5 55/ M ,5 70/ M ,5 80/ M ,5 95/ M , , / M , , / M , , / M , / M / / (1) Standardowy otwór/maksymalny otwór, 2 - Wskaźnik poziomu oleju tylko dla typu SJ - xxx PK, 3 -Typ SJ - xxx PK dostępny tylko do wielkości 2500, 4 - Dla wielkości 4000 i 6300 zamiast łożysk kulkowych zastosowano łożyska ślizgowe. 4

5 Dobór sprzęgła jednokierunkowego do przenośnika taśmowego 1. Obliczenie mocy potrzebnej dla ruchu bez obciążenia p1 = 0,06 * f * w * v * (Q+Q 0 )/367 [kw] 2. Obliczenie mocy potrzebnej do przesunięcia ładunku w poziomie p2 = f * gt * (Q + Q 0 ) /367 [kw] 3.Obliczenie mocy potrzebnej do przesunięcia ładunku w pionie p3 = (h * gt) /367 [kw] 4.Obliczenie mocy dla sprzęgła jednokierunkowego p r = p3 0,7(p1 +p2) [kw] 5.Obliczenie momentu, które powinno przenieść SJ T = 974 * p r /n * sf [kgm] Dobrać właściwe sprzęgło jednokierunkowe zapewniające przeniesienie obliczonego momentu obrotowego. Obliczenia nieformalne (przybliżone) T = 716 * H/n * sf [Nm] T = 974 x kw/n * sf [Nm] Gdzie: T moment obrotowy f współczynnik tarcia rolek (podczas normalnej pracy f=0,03) w waga ruchomych części przenośnika [kg/m] Szerokość taśmy [mm] Waga [kg/m] , , V prędkość przenośnika [m/min] gt maksymalne obciążenie [t/h] h całkowity wznios przenośnika [m] Q o współczynnik (dla normalnej pracy Q 0 = 499) [m] Q pozioma odległość między głowicą a stopą koła [m] n prędkość obrotowa wału [obr/min] d średnica koła [m] kw moc [kw] H moc [KM] sf współczynnik bezpieczeństwa 5

6 Praca przenośnika (ilość włączeń) Współczynnik sf Mniej niż kilka razy na dzień 1,5 2,0 Więcej niż kilka razy na dzień 2,0 2,5 4. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 1) Nie wolno przekraczać parametrów technicznych podanych w punkcie 3. (Charakterystyka techniczna) grozi zniszczeniem sprzęgła oraz urazami. 2) Przed montażem sprawdzić kierunek obrotów przeciwny blokuje układ napędowy 3) Wszelkie prace przy montażu lub demontażu sprzęgła można wykonywać po uprzednim zabezpieczeniem napędu przed przypadkowym włączeniem. Prace te, oraz inne czynności związane z pracami przeglądowymi wykonywać tylko podczas unieruchomionego napędu. 4) Dopuszczalne jest stosowanie sprzęgła jedynie zgodne z przeznaczeniem. 5) Sprzęgło musi pracować wypełnione olejem. 6) Niedopuszczalne jest niedokładne wyosiowanie wału. 7) Stosować olej zgodny z parametrami podanymi w INSTUKCJI. 8) Użytkownik musi dobrze wycentrować piastę i bieżnię. Złe wycentrowanie może doprowadzić do poważnych uszkodzeń w układzie napędowym. 9) Sprzęgło SJ musi wypełniać całą długość wałka, na którym jest zabudowane. 10) Wszelkie prace remontowe wykonywać przy zablokowanym urządzeniu napędzanym, tzn. sworzeń blokujący musi znajdować się w odpowiednim otworze w przekładni i blokować obroty przeciwne. 11) Podczas normalnej pracy sworzeń blokujący musi być zabezpieczony przed odkręceniem płytką zabezpieczającą 12) Przeprowadzić próbną pracę sprzęgła w czasie, co najmniej 6h przyrost temperatury nie powinien być większy jak 40 0 C INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO STOSOWANIA odmiana PK odmiana K Rys. 2 Budowa, zasada działania 6

7 Opis do rys Piasta wewnętrzna 2. Piasta zewnętrzna 3. Pokrywka 4. Ramię blokujące 5. Powierzchnia ustalająca 6. Sprężyna trzpienia dociskowego 7. Wałek 8. Trzpień dociskowy 9. Łożysko kulkowe 10. Pierścień uszczelniający 11. Śruba mocująca 12. Korek 13. Uszczelnienie 14. Sworzeń blokujący 15. Płytka zabezpieczająca 16. Korek wlewowy 17. Wskaźnik oleju 18. Śruba mocująca płytkę zabezpieczającą 19. Pierścień zabezpieczający sprzęgło 20. Uszczelka papierowa 21. Śruba mocująca 22. Podkładka sprężysta 1. Budowa i opis działania Na rysunku 1 przedstawiono podstawowe wymiary pozwalające na prawidłowy montaż w układzie napędowym. Budowę i zasadę działania przedstawia rys Montaż w układzie napędowym 1) Wyłączyć i zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem układ napędowy. 2) Sprawdzić kierunek obrotów sprzęgła SJ z kierunkiem obrotów wałka napędu. 3) Przygotować odpowiedni wpust pryzmatyczny. Wymiary gabarytowe w zależności od otworu - wg normy. 4) Dokładnie sprawdzić czy powierzchnie przylegania sprzęgła jednokierunkowego nie są zanieczyszczone. 5) Zalecane pasowanie z wałem to H8/h8 lub H7/h7. Zabronione jest pasowanie mieszane lub na wcisk. 6) Podczas montażu zachować odpowiednią czystość. Wszelkie zanieczyszczenia, które mogłyby się przedostać do sprzęgła są niedopuszczalne. 7) Montując sprzęgło jednokierunkowe należy wywierać nacisk tylko na bieżnię wewnętrzną. 8) Podczas montażu sprzęgła na wał urządzenia nie dopuścić, aby bieżnia zsunęła się z wałeczków. 9) Wkręcić wskaźnik poziomu w otwór. [d = G ½ ] 10) Zalać sprzęgło jednokierunkowe olejem poprzez otwór M18 tak, aby poziom oleju ustabilizował się w połowie wskaźnika oleju. 11) Podczas nalewania oleju należy pamiętać, aby korek wlewowy M18x1,5 znajdował się pionowo w górze na wskaźnikiem poziomu. 12) Wkręcić korek zaślepiający w otwór. 7

8 13) Sprawdzić szczelność obu korków. 14) Uruchomić układ napędowy. Uwagi dodatkowe: Końcówka ramienia powinna być zablokowana przy pomocy sworznia blokującego. Średnica otworu do zablokowania ramienia z kołkiem powinna być 1 2 mm większa od sworznia blokującego. Płytka zabezpieczająca służy do zabezpieczenia kołka blokującego przed odkręceniem. 3. Materiały eksploatacyjne Do zalewania sprzęgła jednokierunkowego zaleca się stosować oleje nie zawierające dodatków EP.Oleje nie powinny również zawierać siarczku molibdenu. Rekomendowane oleje: 1. Shell - praca do temperatury C Dextron II Rimulia CT oil 10W Shell Clarus oil 17 Rotella S oil 10W Praca w temp C Rimulia CT oil 20W/20,30 Rotella S oil 202W/20,30 2. Mobil - praca do temperatury C AFT220 Delvas 1310 PTE oil light Praca w temp C Delvac Przeglądy Przed pierwszą wymianą oleju sprawdzać jego poziom codziennie. Po 100 godzinach pracy sprzęgła jednokierunkowego należy olej wymienić na nowy. Po około 500 godzinach sprawdzić ponownie poziom oleju. W przypadku jego nadmiernego ubytku znaleźć przyczynę i ją usunąć. Uzupełnić ubytki. Ponowna wymiana oleju, następuje, co ok godzin pracy lecz nie rzadziej jak 6 miesięcy. W tym celu należy spuścić stary olej, przepłukać sprzęgło olejem a następnie wlać nowy olej. Podczas prawidłowej eksploatacji i prawidłowym wyosiowaniu sprzęgła jednokierunkowego nie powinno wystąpić jego nadmierne zużycie. 8

9 5.Dobór lepkości oleju wg ISO VG 9

10 Przyjmuje się temperaturę pracy 40 0 C Przyjmuje się temperaturę pracy C 10

11 W celu doboru odpowiedniego oleju należy określić: wielkość sprzęgła jednokierunkowego SJ, prędkość obrotowa podczas pracy sprzęgła jednokierunkowego SJ, temperatura robocza sprzęgła jednokierunkowego SJ. Oznaczenie na wykresie 1: A. - wielkość sprzęgła jednokierunkowego SJ 4; B. - wielkość sprzęgła jednokierunkowego SJ 6,3; C. - wielkość sprzęgła jednokierunkowego SJ 10; D. - wielkość sprzęgła jednokierunkowego SJ 16; E. - wielkość sprzęgła jednokierunkowego SJ 25; F. - wielkość sprzęgła jednokierunkowego SJ 40; G. - wielkość sprzęgła jednokierunkowego SJ 63; H. - wielkość sprzęgła jednokierunkowego SJ 100; I. - wielkość sprzęgła jednokierunkowego SJ 160; J. - wielkość sprzęgła jednokierunkowego SJ 250; K. - wielkość sprzęgła jednokierunkowego SJ 400; L. - wielkość sprzęgła jednokierunkowego SJ 630; M. - wielkość sprzęgła jednokierunkowego SJ 1000; N. - wielkość sprzęgła jednokierunkowego SJ 1600; O. - wielkość sprzęgła jednokierunkowego SJ Przykład: Sprzęgło jednokierunkowe SJ 25 (E) o średnicy otworu d=40 mm ma pracować przy prędkości n=1500 obr/min. Z wykresu 1, odczytujemy, że wymagana lepkość środka smarowego w temperaturze pracy 40 0 C wynosi 11 mm 2 /s. Korzystając z wykresu 2, oraz zakładając, że temperatura robocza sprzęgła wynosi 70 C, odczytujemy, że odpowiedni będzie olej o klasie lepkości ISO VG

12 12

13 Rys. 3 Sprzęgło Jednokierunkowe z ramieniem blokującym - widok 13

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services G1000 DRIVESYSTEMS STAŁA PRĘDKOŚĆ

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services G1000 DRIVESYSTEMS STAŁA PRĘDKOŚĆ Intelligent Drivesystems, Worldwide Services PL G1000 STAŁA PRĘDKOŚĆ DRIVESYSTEMS Reduktory walcowe... C 1...... D 1... E 1 www.nord.com I ... F 1.......G 1 Wykaz części zamiennych... H 1 II www.nord.com

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315 HR - 10002 Zagreb PP202 Hrvatska, Zagreb, Fallerovo šetalište 22 www.koncar-mes.hr Hrvatska Tel.: 01 3667 273 Faks: 01 3667 287 E-mail: prodaja@koncar-mes.hr Eksport Tel.: +385 1 3667 278 Faks: +385 1

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Do czego służy rozdział Projektowanie?

Do czego służy rozdział Projektowanie? Przegląd ProJEktowanie Do czego służy rozdział? Rozdział pomoże Państwu w znalezieniu odpowiedniego elektrobębna i w doborze komponentów. Tutaj znajdą Państwo: Informacje o zastosowaniach, branżach i warunkach

Bardziej szczegółowo

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Spis treści Wstęp... 1 Zakres instrukcji... 1 Usługi edukacyjne... 2 Opis... 3 Dane techniczne... 4 Instalacja... 4 Obsługa...

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Stanowisko spawalnicze ERGO-STW-3D

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Stanowisko spawalnicze ERGO-STW-3D 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stanowisko spawalnicze ERGO-STW-3D 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie 7. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

SDSDL - SDEL - SWL - SWEL

SDSDL - SDEL - SWL - SWEL SDSDL - SDEL - SWL - SWEL SDL TMS PL Motoreduktory do bram sekcyjnych Instrukcja i wskazówki na temat instalacji i eksploatacji Polski 1 PL INDEKS WSKAZÓWKI OGÓLNE...3 NORMY BEZPIECZEŃSTWA...3 ZASADY INSTALACJI...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

3. KONSTRUKCJA UŁOŻYSKOWANIA

3. KONSTRUKCJA UŁOŻYSKOWANIA 3. KONSTRUKCJA UŁOŻYSKOWANIA 3.1 OGÓLNE ZASADY KONSTRUKCJI UŁOŻYSKOWANIA Wał lub inny element obrotowy zamocowany na łożyskach prowadzony jest przez nie w kierunku promieniowym i i osiowym tak by spełniony

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 77 932 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1

LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1 GESTRA Steam Systems LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1 PL Polski Instrukcja montażu i obsługi 818784-02 Przetwornik przewodności LRGT 16-1 Przetwornik przewodności LRGT 16-2 Przetwornik przewodności LRGT 17-1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A

WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A CASTEX Ul. Fordońska 44 PL 85-719 Bydgoszcz tel. 00 48 052 569 30 45 kom.00 48 500 221 936 www.castex.pl 1 SPIS TREŚCI 1. Ogólne 1.1. Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYSOKA BRAMKA OBROTOWA 119G3136PL INSTRUKCJE INSTALACJI PSGS3 - PSGD3. Polski

WYSOKA BRAMKA OBROTOWA 119G3136PL INSTRUKCJE INSTALACJI PSGS3 - PSGD3. Polski 119G3136PL WYSOKA BRAMKA OBROTOWA INSTRUKCJE INSTALACJI PSGS3 - PSGD3 Polski PL UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp Produkt musi być przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Instrukcja obsługi p 50045358 12.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

NACZYNIA TRANSPORTOWE

NACZYNIA TRANSPORTOWE KLATKI WYCIĄGOWE NACZYNIA TRANSPORTOWE KLATKI WYCIĄGOWE Przeznaczenie: Klatki wyciągowe służą do transportu urobku, ludzi i materiałów w szybach i szybikach kopalni węgla i rud. Według przeznaczenia i

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo