Strategia Promocji Marki Zakopane na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020"

Transkrypt

1 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata PLAN OPERACYJNY PROMOCJI MARKI ZAKOPANE (Załącznik nr 2 do Strategii) V ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012

2 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Plan operacyjny Strategii Promocji Marki Zakopane Linia strategiczna: WSPÓŁPRACA Wsparcie dla współpracy podmiotów systemu promocji miasta Usystematyzowanie współpracy z okolicznymi miejscowościami turystycznymi Usystematyzowanie współpracy na poziomie instytucjonalnym Linia strategiczna: WIZERUNEK Poprawa dostępności i jakości informacji o mieście Podniesienie poziomu identyfikacji wewnętrznych grup docelowych z Marką Zakopane Wzmocnienie wizerunku Zakopanego wśród turystów krajowych Poprawa rozpoznawalności Zakopanego wśród turystów zagranicznych Linia strategiczna: TURYSTYKA Rozwój i wdrożenie portfela produktów i usług turystycznych Poprawa jakości infrastruktury turystycznej Poprawa jakości obsługi turystycznej Linia strategiczna: GOSPODARKA Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw zakopiańskich Zwiększenie napływu inwestycji do miasta III. Harmonogram wdrażania Strategii IV. Monitoring i ewaluacja celów Strategii Aneks: Krótkookresowy plan wdrożenia na lata

3 I. Wprowadzenie Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu Strategii Promocji Marki Zakopane na lata Projekt został zrealizowany przez firmę Ageron Polska w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne przez Biuro Promocji Zakopanego. Celem projektu było opracowanie kompleksowej i pełnej Strategii Promocji Marki Zakopane na lata , wraz z planem promocji miasta poprzez wskazanie metod i narzędzi marketingu gospodarczego i terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem promocji turystycznej Zakopanego. W ramach III etapu projektu opracowano dokument strategiczny dla Marki Zakopane pn. Strategia Promocji Marki Zakopane na lata , który jest podstawowym dokumentem określającym przyszłe działania promocyjne Miasta Zakopane. Integralnymi załącznikami do Strategii Promocji Marki Zakopane na lata są: Rysunek 1. Schemat realizacji projektu Strategia Promocji Marki Zakopane na lata Etap I analiza zasobów i obecnych produktów turystycznych oraz efektywności turystycznej Zakopanego Etap II opracowanie koncepcji, czyli wyróżniającej się oferty sprzedażowej dla miasta konsultacje społeczne w formie spotkań fokusowych Źródło: Opracowanie własne Etap III opracowanie dokumentu strategicznego dla marki Zakopane pn. Strategia Promocji Marki Zakopane na lata " konsultacje społeczne w formie spotkań otwartych Etap IV opracowanie portfela usług i produktów turystycznych (załącznik nr 1) Etap V opracowanie planu promocji marki Zakopane wraz z budżetem i harmonogramem (załącznik nr 2) 1. Portfel produktów i usług turystycznych (załącznik nr 1) 2. Plan operacyjny promocji Marki Zakopane (załącznik nr 2) Przedmiotem niniejszego opracowania jest Plan operacyjny promocji Marki Zakopane (załącznik nr 2 do Strategii), będący podsumowaniem prac zrealizowanych w V etapie projektu. W Planie promocji przedstawiono kompleksowe działania mające na celu realizację Strategii, w tym stworzenie, wdrożenie i promocję produktów turystycznych. Na poziomie poszczególnych celów operacyjnych opracowano zestaw wskaźników do monitoringu realizacji Strategii. Układ działań w Planie operacyjnym jest zgodny z układem linii strategicznych i celów operacyjnych zaproponowanym w Strategii. 3

4 W Planie operacyjnym promocji Marki Zakopane przedstawiono szczegółowy opis działań przewidzianych do realizacji w ramach 8-letniego okresu obowiązywania Strategii, a na poziomie każdego działania wskazano: Opis sposoby realizacji działania Narzędzia realizacji działania Grupy docelowe Termin realizacji Budżet Podmiot odpowiedzialny Działania przewidziane do realizacji w ramach Strategii Promocji Marki Zakopane dzielą się na działania o charakterze stricte promocyjnym (np. kampania promocyjna w mediach) oraz działania o charakterze niepromocyjnym (np. nawiązanie współpracy z podmiotami systemu promocji miasta). Biuro Promocji Zakopanego jest jednostką odpowiedzialną za szeroko pojętą promocję miasta i w przypadku większości działań pełni funkcję koordynatora działań przewidzianych do realizacji w ramach Strategii. Jednocześnie działania zmierzające do podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności gospodarczej i turystycznej Zakopanego realizują są również przez inne podmioty systemu promocji miasta (np. odpowiednie wydziały Urzędu Miasta Zakopane) wśród takich działań należy wymienić dbanie o estetykę przestrzeni miejskiej, czy też opracowanie i promocję oferty inwestycyjnej miasta. W Planie operacyjnym uwzględniono ogół działań podejmowanych na poziomie Miasta Zakopane, które w perspektywie 2020 roku mają szansę przyczynić się do osiągnięcia zakładanego wizerunku miasta. W zależności od charakteru działania oraz jednostki koordynującej działanie przyjęto następujące oznaczenia kolorystyczne działań: promocyjne realizowane przez Biuro Promocji Zakopanego (kolor niebieski) o charakterze niepromocyjnym realizowane przez Biuro Promocji Zakopanego (kolor żółty) realizowane przez inne podmioty (kolor zielony) Po niniejszym rozdziale wprowadzającym przedstawiono szczegółowy opis działań przewidzianych do realizacji w ramach Strategii (Rozdział II). W Rozdziale III, dla lepszego zobrazowania rozkładu w czasie realizacji poszczególnych działań zaplanowanych w Strategii, przedstawiono harmonogram działań w formie wykresu Gantta. W ostatnim rozdziale przedstawiono założenia odnośnie monitoringu i ewaluacji celów Strategii. 4

5 CELE OPERACYJNE Rysunek 2. Struktura Strategii Promocji Marki Zakopane (linie i cele strategiczne oraz cele operacyjne) LINIE HORYZONTALNE LINIE OBSZAROWE LINIA STRATEGICZNA 1. WSPÓŁPRACA 2. WIZERUNEK 3. TURYSTYKA 4. GOSPODARKA CEL STRATEGICZNY Cel strategiczny: Usprawnienie współpracy i przepływu informacji Cel strategiczny: Poprawa wizerunku i rozpoznawalności miasta Cel strategiczny: Podniesienie atrakcyjności oferty turystycznej miasta Cel strategiczny: Zapewnienie rozwoju gospodarczego miasta 1.1. Wsparcie dla współpracy podmiotów systemu promocji miasta 2.1. Poprawa dostępności i jakości informacji o mieście 3.1. Rozwój i wdrożenie portfela produktów i usług turystycznych 4.1. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw zakopiańskich 1.2. Usystematyzowanie współpracy z okolicznymi miejscowościami 2.2. Podniesienie poziomu identyfikacji wewnętrznych grup docelowych z Marką Zakopane 3.2. Poprawa jakości infrastruktury turystycznej 4.2. Rozwój oferty inwestycyjnej miasta 1.3. Usystematyzowanie współpracy na poziomie instytucjonalnym 2.3. Wzmocnienie wizerunku Zakopanego wśród turystów krajowych 3.3. Poprawa jakości obsługi turystycznej 2.4. Poprawa rozpoznawalności Zakopanego wśród turystów zagranicznych Źródło: Opracowanie własne 5

6 II. Plan operacyjny Strategii Promocji Marki Zakopane Lista działań: 1. Linia strategiczna: WSPÓŁPRACA Cel operacyjny 1.1. Wsparcie dla współpracy podmiotów systemu promocji miasta Prezentacja Strategii Promocji Marki Zakopane podmiotom systemu promocji miasta (wydarzenie Promujmy wspólnie Markę Zakopane ) Nawiązanie współpracy z podmiotami systemu promocji miasta (inicjatywa BPZ) Wypracowanie i wdrożenie narzędzia komunikacji Stała komunikacja i koordynacja współpracy pomiędzy podmiotami Cel operacyjny 1.2. Usystematyzowanie współpracy z okolicznymi miejscowościami turystycznymi Wypracowanie modelu współpracy z okolicznymi miejscowościami (podhalańskimi oraz słowackimi) Realizacja działań promocyjnych wspólnie z okolicznymi miejscowościami (etap 1) Realizacja działań promocyjnych wspólnie z okolicznymi miejscowościami (etap 2) Cel operacyjny 1.3. Usystematyzowanie współpracy na poziomie instytucjonalnym Dążenie do wpisywania produktów turystycznych lokalnych w produkty na poziomie, regionalnym i centralnym Dążenie do lepszej ekspozycji produktów lokalnych na poziomie produktów regionalnych i krajowych Monitoring trendów promocyjnych i trendów w turystyce przyjazdowej na poziomie regionu i kraju 6

7 2. Linia strategiczna: WIZERUNEK Cel operacyjny 2.1. Poprawa dostępności i jakości informacji o mieście Zebranie i uporządkowanie informacji o infrastrukturze turystycznej miasta Stworzenie i rozwój spójnego Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Zakopane Stworzenie i rozwój portalu o mieście Newsletter z informacjami o bieżących wydarzeniach w mieście Poprawa jakości i użyteczności materiałów informacyjno-promocyjnych Cel operacyjny 2.2. Podniesienie poziomu identyfikacji wewnętrznych grup docelowych z Marką Zakopane Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca Strategii w lokalnych i regionalnych mediach Angażowanie podmiotów we wspólne działania promocyjne Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez wewnętrzne grupy docelowe (np. sponsoring, patronaty) Cel operacyjny 2.3. Wzmocnienie wizerunku Zakopanego wśród turystów krajowych Stałe działania PR skierowane do krajowych mediów Aktywność miasta w sieciach społecznościowych Promocja miasta z wykorzystaniem Ambasadorów Konkursy dla turystów Imprezy uliczne w dużych miastach w Polsce Promocja niekonwencjonalna Działania promujące produkty turystyczne zgodnie z przyjętą koncepcją Portfela produktów i usług turystycznych Promocja produktu wiodącego Etno Zakopane Promocja produktu wiodącego Kreatywne Zakopane Promocja produktu wiodącego Awangardowe Zakopane Cel operacyjny 2.4. Poprawa rozpoznawalności Zakopanego wśród turystów zagranicznych Kampania promocyjna w Krakowie Visit Zakopane! Promocja produktu uzupełniającego Zakopane Erasmus Week Promocja produktu sieciowego Zakopane. Trasa papieska Kampania promocyjna w sieciach społecznościowych Udział w międzynarodowych targach turystycznych Kampania promująca zakopiańskie festiwale w miastach organizujących podobne festiwale w Europie Wizyty studyjne dla touroperatorów z wybranych rynków Wizyty studyjne dla dziennikarzy z wybranych rynków 7

8 3. Linia strategiczna: TURYSTYKA Cel operacyjny 3.1. Rozwój i wdrożenie portfela produktów i usług turystycznych Koncepcja organizacyjna produktów wiodących i ich wdrożenie Koncepcja organizacyjna produktów sieciowych i ich wdrożenie Koncepcja organizacyjna produktów uzupełniających i ich wdrożenie Umieszczenie produktów turystycznych Zakopanego na portalu miasta Produkcja materiałów promujących produkty turystyczne Zakopanego Cel operacyjny 3.2. Poprawa jakości infrastruktury turystycznej Utworzenie systemu turystycznych znaków jakości (kategoryzacja obiektów noclegowych i gastronomicznych) Wsparcie branży turystycznej w zakresie wdrożenia znormalizowanych systemów zarządzania jakością Zwiększenie dostępności atrakcji i produktów turystycznych Działania na rzecz powstania nowych obiektów kulturalnych i sportowo-widowiskowych Dbanie o estetykę przestrzeni miejskiej Cel operacyjny 3.3. Poprawa jakości obsługi turystycznej Szkolenia dla podmiotów sektora turystycznego z zakresu obsługi turysty Doskonalenie zawodowe pracowników informacji turystycznej i kulturalnej oraz służb publicznych Kształtowanie kadr turystycznych na potrzeby lokalnego rynku pracy Opracowanie systemu informacji turystycznej (SIT) Zbudowanie Systemu Monitorowania i Prognozowania Ruchu Turystycznego w Zakopanem 4. Linia strategiczna: GOSPODARKA Cel operacyjny 4.1. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw zakopiańskich Działania na rzecz wzrostu sieci powiązań firm z sektora turystycznego na potrzeby wspólnej promocji Wsparcie dla rozwoju firm z branż o największym potencjale rozwoju w Zakopanem Wsparcie rozwoju instytucji otoczenia biznesu w regionie Cel operacyjny 4.2. Zwiększenie napływu inwestycji do miasta Opracowanie oferty inwestycyjnej w wybranych branżach Przygotowanie przez miasto projektów PPP możliwych do realizacji i promocja tych projektów Działania na rzecz pozyskiwania nowych inwestorów w branżach wskazanych jako strategiczne 8

9 1. Linia strategiczna: WSPÓŁPRACA 1. WSPÓŁPRACA Cel strategiczny: Usprawnienie współpracy i przepływu informacji 1.1. Wsparcie dla współpracy podmiotów systemu promocji miasta 1.2. Usystematyzowanie współpracy z okolicznymi miejscowościami 1.3. Usystematyzowanie współpracy na poziomie instytucjonalnym 9

10 Cel operacyjny 1.1. Wsparcie dla współpracy podmiotów systemu promocji miasta Działania: Prezentacja Strategii Promocji Marki Zakopane podmiotom systemu promocji miasta (wydarzenie Promujmy wspólnie Markę Zakopane ) Nawiązanie współpracy z podmiotami systemu promocji miasta (inicjatywa BPZ) Wypracowanie i wdrożenie narzędzia komunikacji Stała komunikacja i koordynacja współpracy pomiędzy podmiotami Oczekiwane rezultaty: Stała wymiana informacji pomiędzy podmiotami systemu promocji miasta Dostęp do aktualnej informacji o wydarzeniach organizowanych w mieście oraz planowanych działaniach promocyjnych Możliwość koordynacji działań promocyjnych podejmowanych przez różne podmioty systemu promocji miasta Wzmocnienie i uspójnienie przekazu promocyjnego miasta (efekt synergii działań promocyjnych podejmowanych przez różne podmioty) Wskaźniki realizacji: Prezentacja Strategii podmiotom systemu promocji miasta dane BPZ Zaprojektowany system przepływu informacji dane BPZ Opracowane standardy przekazywania informacji dane BPZ Liczba podmiotów, które włączyły się do systemu promocji miasta dane BPZ Liczba zorganizowanych spotkań w gronie podmiotów systemu promocji miasta dane BPZ Liczba podmiotów zapisanych do newslettera systemu promocji miasta dane BPZ Wskaźniki efektywności: Ocena funkcjonowania systemu promocji miasta ankieta on-line wśród podmiotów systemu promocji miasta (w ramach ewaluacji 2014, 2017, 2021) + regularne spotkania konsultacyjne z podmiotami systemu promocji miasta przez pierwsze 3-4 lata (do czasu wypracowania ostatecznych narzędzi współpracy) Liczba podmiotów wpisujących się z działaniami promocyjnymi w koncepcję ogólnej promocji miasta dane BPZ 10

11 Prezentacja Strategii Promocji Marki Zakopane podmiotom systemu promocji miasta Prezentacja Strategii Promocji Marki Zakopane powinna mieć charakter wydarzenia o charakterze marketingowym, funkcjonującego pod roboczą nazwą Promujmy wspólnie Markę Zakopane. Rekomendujemy organizację konferencji inaugurującej przyjętą Strategię, połączoną z warsztatami z budowania marki i prowadzenia działań promocyjnych skierowanych do przedsiębiorców z branży turystycznej. Warsztaty powinny odbywać się w podgrupach branżowych (np. hotele, restauracje, właściciele obiektów sportowych), uwzględniające zajęcia praktyczne case studies, symulacje (np. jak rozmawiać z klientem, jak przygotować stronę internetową firmy). W ramach konferencji inaugurującej zostanie zaprezentowana nowa koncepcja marki, jej najważniejsze założenia oraz działania, które pomogą w prowadzić zmiany w życie. W ramach konferencji zorganizowany zostanie warsztat z budowania marki dla podmiotów systemu promocji miasta, w szczególności przedstawicieli branży turystycznej. Do organizacji przedsięwzięcia warto zaprosić przedstawicieli krajowych mediów związanych z marketingiem i promocją (np. magazyny branżowe). Organizacja wydarzenia wspólnie z mediami o charakterze marketingowym będzie także przyczynkiem do promocji jednego z produktów Marki Zakopane zorientowanego na branże kreatywne Kreatywne Zakopane (plan promocji produktu Kreatywne Zakopane przedstawiono w poddziałaniu ) Prezentacje (konferencja + Średni działanie nowe warsztaty) Wewnętrzne grupy docelowe Media Lipiec/sierpień 2012 pozyskanie partnerów do realizacji wydarzenia Wrzesień 2012 organizacja konferencji BPZ przy współpracy TIG; partnerzy pozyskani do organizacji wydarzenia Nawiązanie współpracy z podmiotami systemu promocji miasta Wydarzenie Promujmy wspólnie Markę Zakopane ( ) powinno dać podstawy do stworzenia bazy podmiotów systemu promocji miasta. BPZ podejmie inicjatywę zmierzającą do stworzenia bazy kontaktów podmiotów systemu promocji miasta. Podstawą tej bazy będą przede wszystkim adresy mailowe. W skład systemu wchodzić będą: Biuro Promocji Zakopanego (jako lider i koordynator działań promocyjnych), organizacje pozarządowe, podmioty branży hoteli i restauracji, branży okołoturystycznej (m.in. transport, wyciągi, baseny, handel), a także mieszkańcy Zakopanego zainteresowani promocją miasta. Powstała w ten sposób baza będzie stanowić podstawę do wymiany informacji o aktualnych wydarzeniach promocyjnych organizowanych w mieście oraz planowanych kierunkach promocji miasta. Marketing bezpośredni Wewnętrzne grupy Od zaraz Niski BPZ przy współpracy TIG i docelowe przedsiębiorców 11

12 Wypracowanie i wdrożenie narzędzia komunikacji Po nawiązaniu współpracy z podmiotami systemu promocji miasta ( ) należy wypracować schemat współpracy i wymiany informacji pomiędzy podmiotami. Rekomendujemy organizację serii spotkań mających na celu wytworzenie optymalnej formuły działania systemu informacji. Z założenia system wymiany informacji opierać się ma na odpowiednio zaprojektowanym newsletterze oraz regularnie organizowanych spotkaniach. Dokładna formuła powyższych narzędzi powinna zostać wypracowana w drodze konsultacji z podmiotami zaproszonymi do udziału w systemie promocji. Propozycje konkretnych funkcjonalności narzędzi przedstawiamy w Działaniu Warsztaty, spotkania Wewnętrzne grupy Wrzesień-październik 2012 Niski BPZ przy współpracy TIG i docelowe przedsiębiorców Stała komunikacja i koordynacja współpracy pomiędzy podmiotami Narzędziem umożliwiającym komunikację i koordynację współpracy pomiędzy podmiotami mogłaby być wspólna platforma internetowa pod nazwą Platforma Promocji Marki Zakopane, działająca w ramach portalu miasta w oparciu o oprogramowanie typu "open source. 1 Rekomendowane formy współpracy i komunikacji pomiędzy podmiotami systemu promocji miasta: Wysyłka newslettera z kalendarzem imprez Newsletter powinien być narzędziem gotowym do użycia, tj powinien być redagowany w takiej formie, żeby mógł zostać wydrukowany i wywieszony np. na ścianie pensjonatu lub wręczony turyście (z podziałem na rubryki: turystyka, sport, kultura, kuchnia, turystyka rodzinna, etc.) Dystrybucja materiałów promocyjnych (zwłaszcza do obiektów noclegowych) BPZ dysponuje gotowym zestawem materiałów informacyjno-promocyjnych, które rozpowszechnia. Kwestia czy to Biuro Promocji będzie dostarczało materiały, czy zainteresowani będą musieli się po nie zgłosić pozostaje do ustalenia. Organizacja cyklicznych spotkań z podmiotami systemu promocji miasta W ramach spotkań konsultowane będą konkretne pomysły promocyjne, ponadto uczestnicy będą mogli przedstawiać własne pomysły. Szczególnie istotne jest pozyskanie informacji zwrotnej od podmiotów mających bezpośredni kontakt z turystami. Uzupełnieniem działania będą szkolenia dla przedsiębiorców z promocji, komunikacji, współpracy z klientem. E-marketing (newsletter) Warsztaty, spotkania Wydawnictwa Wewnętrzne: wszystkie Początek działania: październik 2012 Kontynuacja: Średni w zależności od przyjętego modelu dystrybucji materiałów BPZ przy współpracy TIG i przedsiębiorców 1 Przykładem takiego oprogramowania może być np. platforma Open Atrium (openatrium.com) umożliwiająca łatwiejsze zarządzanie projektami i komunikację pomiędzy osobami pracującymi zdalnie nad projektem. Ze względu na funkcjonowanie w formule open source nie wymaga ona ponoszenia dodatkowych kosztów ani licencjonowania. 12

13 Cel operacyjny 1.2. Usystematyzowanie współpracy z okolicznymi miejscowościami turystycznymi Działania Wypracowanie modelu współpracy z okolicznymi miejscowościami (podhalańskimi oraz słowackimi) Realizacja działań promocyjnych wspólnie z okolicznymi miejscowościami (etap 1) Realizacja działań promocyjnych wspólnie z okolicznymi miejscowościami (etap 2) Oczekiwane rezultaty: Wypracowanie spójnej i zintegrowanej oferty turystycznej regionu Umocnienie wizerunku Zakopanego jako kulturowego centrum Podhala i regionu Tatr Zwiększenie mobilności turystów pomiędzy miejscowościami podhalańskimi Podniesienie rozpoznawalności regionu Tatr wśród turystów zagranicznych Wskaźniki realizacji Liczba wspólnych działań promujących ofertę turystyczną regionu dane BPZ Liczba wspólnych inicjatyw zmierzających do poprawy funkcjonalności oferty turystycznej regionu dane BPZ Wskaźniki efektywności Znajomość oferty turystycznej regionu wśród turystów krajowych badanie wizerunkowe wśród turystów w Zakopanem oraz mieszkańców Polski (w ramach ewaluacji 2014, 2017, 2021) Poziom rozpoznawalności regionu Tatr wśród turystów zagranicznych badanie wizerunkowe wśród turystów zagranicznych (w ramach ewaluacji 2014, 2017, 2021) 13

14 Wypracowanie modelu współpracy z okolicznymi miejscowościami (podhalańskimi oraz słowackimi) Zgodnie z założeniami Strategii Zakopane ma stać się sercem Podhala, które jako centrum i gospodarz regionu oferuje turyście atrakcje okolicznych miejscowości ułatwiając korzystanie z możliwości jakie oferują. Rozprowadza turystów w zależności od ich potrzeb i oczekiwań. Osiągnięcie takiego wizerunku regionu będzie możliwe przy współpracy z okolicznymi miejscowościami. Przykładem takiej współpracy jest projekt Tatry Wspólnie realizowany obecnie przez Biuro Promocji Zakopanego i Klaster LIPTOV w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka Kontynuacja wspólnych działań promocyjnych ze Słowacją stwarza możliwość umocnienia turystycznego wizerunku Tatr, w szczególności na rynkach zagranicznych, co w dłuższej perspektywie przełoży się na zwiększenie przyjazdów turystów zagranicznych. Oprócz współpracy ze Słowacją istotne jest również nawiązanie współpracy z okolicznymi miejscowościami podhalańskimi, w szczególności z miejscowościami o rozbudowanej ofercie narciarskiej (Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska), które, w opinii zakopiańczyków, stanowią obecnie największą konkurencję dla Zakopanego. to jest zgodne ze Strategią Rozwoju Powiatu Tatrzańskiego na lata , która zawiera wizję powiatu w niedalekiej przyszłości: Powiat tatrzański Kurort tatrzański. Skarbnica tradycji i kultury podhalańskiej oraz unikalnej przyrody tatrzańskiej; otwarty na świat nowoczesny kurort, centrum turystyki górskiej i zdrowotnej, sportu i wypoczynku; Powiat gościnny i gospodarny, dbający o godne życie swoich mieszkańców. Zadaniem Biura Promocji Zakopanego powinno być wyjście z inicjatywą zawiązania się gremium miejscowości zainteresowanych współpracą i przedstawienia korzyści, jakie okoliczne miejscowości będą czerpać ze wspólnej promocji: 1) W sezonie narciarskim umocnienie wizerunku regionu Podhala jako ofertującego kompleksową ofertę dla turysty przełoży się na zwiększenie ruchu turystycznego w całym regionie 2) Poza sezonem narciarskim Zakopane będzie promować okoliczne miejscowości i zachęcać turystów do ich odwiedzenia - - Październik-grudzień 2012 Niski BPZ + partnerzy (UM Zakopane, Starostwo Powiatowe, władze okolicznych miejscowości, NGO) Realizacja działań promocyjnych wspólnie z okolicznymi miejscowościami (etap 1) Działania do realizacji w ramach umocnienia współpracy z okolicznymi miejscowościami w 1 etapie wspólnej promocji: 1) Dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych Zakopanego w okolicznych miejscowościach 2) Dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych okolicznych miejscowości w Zakopanem 3) Działania PR promujące kompleksową ofertę całego regionu Narzędzia Wydawnictwa i inne materiały promocyjne Grupy docelowe Termin realizacji Budżet Podmiot realizujący Turyści Początek działania: I kw Średni w zależności od BPZ + partnerzy (UM Zakopane, Starostwo Kontynuacja: intensywności działań Powiatowe, władze okolicznych miejscowości, NGO) 2 Strategia Rozwoju Powiatu Tatrzańskiego na lata , Rada Powiatu Tatrzańskiego,

15 Realizacja działań promocyjnych wspólnie z okolicznymi miejscowościami (etap 2) Działania do realizacji w ramach umocnienia współpracy z miejscowościami podhalańskimi w 2 etapie wspólnej promocji (perspektywa ): 1) Organizacja kampanii promującej cały region prezentującej jak różne miejscowości Podhala mogą spełnić odpowiadać na potrzeby odwiedzających (kampania o zasięgu ogólnopolskim zakres kampanii do uzgodnienia z agencją reklamową, w zależności od budżetu) 2) Organizacja wizyt studyjnych dla zagranicznych dziennikarzy i touroperatorów promujących region jako całość (Patrz: Działania i 2.4.8) 3) Dążenie do realizacji inicjatyw typu wspólny skipass 4) Dążenie do usprawnienia komunikacji pomiędzy miejscowościami podhalańskmi (np. ski-bus) Reklama ATL Wizyty studyjne dla dziennikarzy i touroperatorów Turyści Wysoki w zależności od zakresu i intensywności działań Początek działania: II-III kwartał 2014 organizacja kampanii + wizyt studyjnych Kontynuacja: BPZ + partnerzy (UM Zakopane, Starostwo Powiatowe, władze okolicznych miejscowości, NGO) 15

16 Cel operacyjny 1.3. Usystematyzowanie współpracy na poziomie instytucjonalnym Działania Dążenie do wpisywania produktów turystycznych lokalnych w produkty na poziomie, regionalnym i centralnym Dążenie do lepszej ekspozycji produktów lokalnych na poziomie produktów regionalnych i krajowych Monitoring trendów promocyjnych i trendów w turystyce przyjazdowej na poziomie regionu i kraju Oczekiwane rezultaty: Stały dostęp do aktualnej informacji o planowanych działaniach promocyjnych na poziomie powiatu, regionu i kraju Koordynacja działań promocyjnych organizowanych przez różne podmioty (w szczególności na poziomie miasta i powiatu) uniknięcie sytuacji, w której wydarzenia są organizowane w różnych miejscach w tym samym czasie Wzmocnienie przekazu promocyjnego miasta (efekt synergii działań promocyjnych podejmowanych przez różne podmioty) Możliwość dostosowania narzędzi promocyjnych wykorzystywanych przez Zakopane do obowiązujących trendów Wskaźniki realizacji Baza działań promocyjnych instytucji centralnych i regionalnych, w które włączyło się Zakopane dane BPZ Baza działań promocyjnych bądź produktów turystycznych przygotowanych na poziomie regionalnym lub krajowym, które uwzględniają Zakopane dane POT, MOT Liczba działań promocyjnych organizowanych przez instytucje regionalne i centralne, w które włączyło się Zakopane dane BPZ Wskaźniki efektywności: Intensywność współpracy z instytucjami regionalnymi i centralnymi odpowiedzialnymi za promocję 16

17 Dążenie do wpisywania produktów turystycznych lokalnych w produkty na poziomie, regionalnym i centralnym Dla efektywnego wizerunkowo i finansowo wdrażania Strategii kluczowe jest również uwzględnienie w niej koordynacji działań lokalnych z działaniami na szczeblu powiatowym, regionalnym i krajowym. Działania podejmowane w ramach Strategii mają doprowadzić do ujednolicenia i uspójnienia promocji miasta i regionu przez instytucje różnego szczebla: instytucje powiatowe, regionalne (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolska Organizacja Turystyczna), instytucje na poziomie centralnym odpowiedzialne za promocję kraju (np. Polska Organizacja Turystyczna). Cel ten może zostać osiągnięty m.in. poprzez stały monitoring działań promocyjnych podejmowanych przez inne instytucje zaangażowane w promocję powiatu, regionu i kraju, dzięki czemu możliwe będzie wpisywanie produktów turystycznych miasta w produkty na poziomie regionalnym lub krajowym (np. aktualna kampania promocyjna POT na rynkach zagranicznych poprzez promocję produktów Polska Active i Polska Nature ; Małopolska Trasa Smakoszy opracowana przez MOT). Działania: Monitoring inicjatyw promocyjnych podejmowanych na wyższych szczeblach i dostosowywanie promocji miasta do tych działań Wykorzystywanie okresów niszowych w promocji (np. promocja oferty zimowej latem) Stała aktywność PR Biura Promocji Zakopanego polegająca na informowaniu ww. instytucji o tym jakie inicjatywy podejmuje się w Zakopanem Włączenie się w działania promocyjne (targi turystyczne, wizyty studyjne) organizowane przez ww. instytucje PR Instytucje zaangażowane w promocję powiatu, regionu i kraju Początek działania: IV kwartał 2012 stworzenie bazy produktów Kontynuacja: Niski BPZ Dążenie do lepszej ekspozycji produktów lokalnych na poziomie produktów regionalnych i krajowych Celem działania jest lobbowanie na rzecz lepszej promocji Tatr i Zakopanego na poziomie produktów powiatowych, regionalnych i krajowych. Biuro Promocji Zakopanego powinno utrzymywać stały kontakt z instytucjami zaangażowanymi w promocję powiatu, regionu i kraju. Działania: Stała aktywność PR Biura Promocji Zakopanego Udział w spotkaniach organizowanych przez instytucje zaangażowane w promocję powiatu, regionu i kraju Koordynacja działań podejmowanych przez różne podmioty (zestawienie operacyjnych planów promocji tych podmiotów na najbliższy rok) Lobbing na rzecz promocji Tatr i Zakopanego PR Instytucje zaangażowane w promocję powiatu, regionu i kraju Początek działania: IV kwartał 2012 Kontynuacja: Niski BPZ 17

18 Monitoring trendów promocyjnych i trendów w turystyce przyjazdowej na poziomie regionu i kraju Współpraca na poziomie instytucjonalnym dawałaby również podstawy do prowadzenia monitoringu trentów promocyjnych i trendów w turystyce przyjazdowej na poziomie regionu i kraju, co umożliwiłoby dostosowywanie narzędzi promocji wykorzystywanych przez Zakopane do obwiązujących trendów. Zebrane w ten sposób mogą stanowić podstawę do weryfikacji trafności prowadzonych działań promocyjnych i ewentualnej korekty działań promocyjnych. Działania: Stała aktywność BPZ stałe gromadzenie danych na temat obecnych i przewidywanych trendów w turystyce (oraz innych branżach istotnych z punktu widzenia Zakopanego). Informowanie podmiotów systemu promocji miasta o bieżących trendach PR Wewnętrzne grupy Początek działania: IV kwartał 2012 Niski BPZ docelowe Kontynuacja:

19 2. WIZERUNEK 2. Linia strategiczna: WIZERUNEK Cel strategiczny: Poprawa wizerunku i rozpoznawalności miasta 2.1. Poprawa dostępności i jakości informacji o mieście 2.2. Podniesienie poziomu identyfikacji wewnętrznych grup docelowych z Marką Zakopane 2.3. Wzmocnienie wizerunku Zakopanego wśród turystów krajowych 2.4. Poprawa rozpoznawalności Zakopanego wśród turystów zagranicznych 19

20 Cel operacyjny 2.1. Poprawa dostępności i jakości informacji o mieście Działania: Zebranie i uporządkowanie informacji o infrastrukturze turystycznej miasta Stworzenie i rozwój spójnego Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Zakopane Stworzenie i rozwój portalu o mieście Newsletter z informacjami o bieżących wydarzeniach w mieście Poprawa jakości i użyteczności materiałów informacyjno-promocyjnych Oczekiwane rezultaty: Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji na temat infrastruktury turystycznej miasta (noclegowej, gastronomicznej, obiektów rekreacyjnych i kulturowych) Zminimalizowanie liczby przypadków, w których turysta zostaje oszukany przez osoby oferujące noclegi w nieistniejących obiektach Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji o wydarzeniach organizowanych w mieście Dostęp do wysokiej jakości materiałów informacyjno-promocyjnych Wskaźniki realizacji: Stworzona baza informacji dot. infrastruktury turystycznej miasta dane BPZ Stworzony system identyfikacji wizualnej miasta dane BPZ Stworzony portal miasta dane BPZ Liczba wysyłanych newsletterów z informacjami o ofercie miasta dane BPZ Liczba przygotowanych materiałów informacyjno-promocyjnych dane BPZ Wskaźniki efektywności: Ocena dostępności informacji o mieście badanie wizerunkowe wśród turystów w Zakopanem na zlecenie BPZ (w ramach ewaluacji 2014, 2017, 2021) + skrócone badanie co roku przez pierwsze 3-4 lata wdrażania Strategii (w oparciu o tę samą metodologię) Ocena funkcjonalności portalu internetowego ankieta on-line na portalu Poziom rozpoznawalności elementów systemu identyfikacji wizualnej miasta badanie ilościowe wśród turystów w Zakopanem oraz wśród mieszkańców na zlecenie BPZ (w ramach ewaluacji 2014, 2017, 2021) 20

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl

inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl DOSTARCZAMY KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA Komunikacja marketingowa ABK opracowuje i kompleksowo realizuje kampanie marketingowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 90/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej.

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. Piotr Tatara Polska Organizacja Turystyczna 9 maja 2013 roku Projekty systemowe Polskiej

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO Węgorzewo, 2013 STRATEGIA PROMOCJI GMINY WYZNACZNIKIEM DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Promocja Gminy powinna być oparta o specjalnie przygotowaną w tym celu strategię Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI LOKALNEJ

MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI LOKALNEJ II Festiwal Promocji Warmii i Mazur 29-30 marca 2012 Elbląg, Ratusz Staromiejski Magdalena Roehrig, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazury Południowe MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 WPROWADZENIE Katalog Wypoczynek w Polsce to półrocznik wydawany od 2007 roku na największe targi turystyczne w Polsce. W katalogu znajdują się

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Etap 1: Analiza aktualnego i oczekiwanego stanu marki Analiza i diagnoza czynników strategicznych miasta Rzeszowa w oparciu o Strategię Marki Rzeszów na lata 2009

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020

Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach nowej perspektywy finansowej - doświadczenia PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców

Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców Liderzy branż - dołącz do czołówki branży budowlanej: Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D- miejsce liderów! Co to są Wirtualne Targi BUDMAT 3D?

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Public Relations Programu Trzymaj Formę Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Czym jest partnerstwo? Osoby fizyczne i organizacje reprezentujące sektor publiczny, pozarządowy oraz biznes, które angażują

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań 3 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r. 4 4. Zakres

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R.

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. I AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego III Tygodnia Zrównoważonej Energii mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. Tydzień Zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Podsumowanie 2015 r. Plany na 2016 r. Warszawa, 14 grudnia 2015 r. OCENA STANU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ NA ŚWIECIE I W EUROPIE Od kilku lat światowy

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci Leszno, 30.06.2011 Protokół ze spotkania roboczego sieci Leszczyńskie Smaki z dnia 29.06.2011. w ramach projektu Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

dla odmiany... zostań mecenasem kultury

dla odmiany... zostań mecenasem kultury zostań mecenasem kultury Twoja firma 02 mecenasem Muzeum Narodowe w Kielcach pragnie zaprosić Państwa fi rmy do współpracy i wsparcia przedsięwzięć, które mają na celu propagowanie kultury wysokiej. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r.

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. sporządzony dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 1. Cel działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2009 jest: 1. promocja PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego

Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie obsługi marketingowej i sprzedażowej Kim jesteśmy? 1. Business and Concept - Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

ZADANIA REALIZACYJNE CELÓW STRATEGICZNYCH:

ZADANIA REALIZACYJNE CELÓW STRATEGICZNYCH: Załącznik nr 1 do Uchwały KIERUNEK V PROMOCJA MIASTA DĘBICY: CELE STRATEGICZNE: PODSTAWOWE CELE STRATEGICZNE: Budowanie silnej marki "Dębica miasto otwarte" Promocja rozwoju przedsiębiorczości miasta Dębnica

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych na rynku krajowym i zagranicznym oraz działania mające na celu umiędzynarodowienie przedsiębiorstw RIG w Katowicach 2014

Katalog usług promocyjnych na rynku krajowym i zagranicznym oraz działania mające na celu umiędzynarodowienie przedsiębiorstw RIG w Katowicach 2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH - Twój partner w biznesie! 20 lat doświadczenia, wysoka jakość oferowanych usług, wiedza i kreatywność specjalistów, którzy na co dzień pomagają firmom takim, jak

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Sprzedaż imprez i usług turystycznych REFORMA 2012 MARKETING 2 część Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Kwalifikacja T.14.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Bileciki do kontroli CASE STUDY. Kampania nagrodzona w konkursie Mixx Awards 2010

Bileciki do kontroli CASE STUDY. Kampania nagrodzona w konkursie Mixx Awards 2010 Bileciki do kontroli CASE STUDY Kampania nagrodzona w konkursie Mixx Awards 2010 Akcja promocyjna dla klientów marki Cropp - połączenie kanałów on i offline STRATEGIA kampanii: Cele kampanii: Głównym celem

Bardziej szczegółowo

Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10

Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10 Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn. 16-04-2015 r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10 Informuje, iż zostały wprowadzone zmiany w przedmiocie zamówienia zaproszenia do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR

Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR OFERTA PortalRtrendy.pl REKLAMOWA 2014 Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR Wydawcą portalu jest spółka ENNOVA Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta ważna od 2014.05.26 do odwołania. Poprzednie

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departament Gospodarki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR

Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR OFERTA PortalRtrendy.pl REKLAMOWA 2015 Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR Wydawcą portalu jest spółka ENNOVA Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta ważna od 2015.01.01 do odwołania. Poprzednie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

Zakres Zadań Wykonawcy

Zakres Zadań Wykonawcy Zakres Zadań Wykonawcy I. ZAŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 1. Główne cele zamówienia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości posiada obecnie szereg portali tematycznych i kanałów społecznościowych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PTE 1/4/2014 DOT. WYKONANIA AUDYTU TURYSTYCZNEGO POLESIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PTE 1/4/2014 DOT. WYKONANIA AUDYTU TURYSTYCZNEGO POLESIA Lublin, 7 kwietnia 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR PTE 1/4/2014 DOT. WYKONANIA AUDYTU TURYSTYCZNEGO POLESIA Szanowni Państwo, W związku z przygotowaniami do wdrażania projektu pt. "Создание информационного

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars.

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma HRstandard

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe

Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe I. Zamawiający Microbiolab Sp.z o.o. Ul. Starowiślna 6/35 31-038 Kraków Strona www: www.microbiolab.pl Mail: kontakt@microbiolab.pl II. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WEB DESIGN ELEMENTY DYNAMICZNE STRONY I ANIMACJE OPARTE O JS

WEB DESIGN ELEMENTY DYNAMICZNE STRONY I ANIMACJE OPARTE O JS WEB DESIGN PROJEKT STRONY I JEJ ELEMENTÓW GRAFICZNYCH (IKONY, PRZYCISKI) DO AKCEPTACJI, TZW. FLAT DESIGN, STYLISTYKA SKANDYNAWSKA, JASNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ PODSTAWOWE SKŁADNIKI STRONY: STRONA GŁÓWNA (PEŁNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POWSTANIA I ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GÓRY SOWIE

PROGRAM POWSTANIA I ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GÓRY SOWIE PROGRAM POWSTANIA I ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GÓRY SOWIE Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich Opracowanie: Ireneusz Rogalski, Bielawa, VIII 2015 r. SCENARIUSZ 1. Co, gdzie, kiedy, po co i jak,

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ZA ROK 2011. Warszawa, 29 lutego 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ZA ROK 2011. Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ALNOŚCI ZA ROK 2011 Warszawa, 29 lutego 2012 r. Ogólna liczba członków MROT: 82 Jednostki samorządu terytorialnego 17 Branża turystyczna i okołoturystyczna 10 Samorząd gospodarczy

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

PLANERGIA CO TO JEST?

PLANERGIA CO TO JEST? PLANERGIA CO TO JEST? www.planergia.pl Czym jest Planergia? Planergia to ogólnopolski portal poświęcony tematyce budownictwa energooszczędnego, odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako: A. przeprowadzenie ośmiogodzinnych analiz potrzeb ekologicznych w 36 przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do zapytania ofertowego zgodne z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją projektu nr WND- POIG.08.01.00-14-134/12 pt.: e-match B2S - Zintegrowana platforma

Bardziej szczegółowo

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl Mediaflex oferta Oferujemy kompleksowe działania wspomagające działalność naszych Klientów w Internecie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBEJMOWANIA PATRONATEM MEDIALNYM

REGULAMIN OBEJMOWANIA PATRONATEM MEDIALNYM REGULAMIN OBEJMOWANIA PATRONATEM MEDIALNYM PRZEZ NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY WYDARZEŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ W POLSCE, KTÓRYCH ADRESATAMI SĄ TURYŚCI 1 Wprowadzenie 1. Patronat medialny Narodowego Portalu Turystycznego

Bardziej szczegółowo

Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych

Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych Załącznik nr 4 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych Dla Uniwersytetu Papieskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE)

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Wspólna Metodologia 1 Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Przykładowy opis pracy Wprowadzenie Specjalista ds. energii jest kluczową postacią,

Bardziej szczegółowo