Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea"

Transkrypt

1

2 Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i korzystaniem z oprogramowania należy zapoznać się z plikami readme, uwagami do wydania oraz najnowszą wersją właściwej dokumentacji użytkownika, które są dostępne w witrynie internetowej firmy Trend Micro pod adresem: Trend Micro, logo firmy Trend Micro, OfficeScan i TrendLabs to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy Trend Micro Incorporated. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Copyright 2008 Trend Micro Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Data wydania: Luty 2008

3 Dokumentacja użytkownika dla programu Trend Micro Mobile Security ma za zadanie przedstawić główne funkcje oprogramowania oraz instrukcje dotyczące jego instalacji w określonym środowisku produkcyjnym. Należy ją przeczytać przed zainstalowaniem lub rozpoczęciem użytkowania oprogramowania. Szczegółowe informacje na temat korzystania z poszczególnych funkcji oprogramowania znajdują się w pliku pomocy elektronicznej oraz w elektronicznej Bazie wiedzy, dostępnej w witrynie internetowej firmy Trend Micro. Firma Trend Micro stara się zawsze ulepszać swoją dokumentację.

4 Spis treści Wstęp Odbiorcy...iv Dokumentacja programu Mobile Security...v Konwencje przyjęte w dokumentacji...vi Rozdział 1: Instalacja składnika serwera Planowanie instalacji serwera Planowanie sieci Wymagania systemowe Instalowanie składników serwera Instalowanie modułu zarządzania Mobile Security Dostęp do konsoli internetowej modułu MSMM Instalowanie serwera OMSM Instalowanie nadawcy wiadomości SMS Instalowanie składników serwera za pomocą lokalnego źródła aktualizacji Wstępna konfiguracja serwera Rejestrowanie produktu Format kodu aktywacyjnego Ustawienia połączenia Konfigurowanie listy nadawców wiadomości SMS Rozdział 2: Instalacja składnika klienta Planowanie instalacji składnika klienta Obsługiwane urządzenia przenośne i platformy Pamięć ipamięć masowa urządzenia Metody instalacji klienta Uaktualnianie do wersji Mobile Security Instalowanie programu Mobile Device Agent Instalacja cicha za pomocą powiadomień SMS Konfigurowanie wiadomości instalacji Konfigurowanie listy urządzeń przenośnych Sprawdzanie stanu programu Mobile Device Agent Instalowanie za pomocą karty pamięci Ręczne uruchamianie pliku instalacyjnego i

5 Podręcznik instalacji programu Trend Micro Mobile Security 5.0 Rejestracja ręczna Używanie struktury zarządzania urządzeniem Instalowanie z modułem szyfrowania Rozdział 3: Struktura zarządzania urządzeniem Sposób działania programu Device Management Agent Funkcje programu Device Management Agent Przełączniki poleceń iskładnia Polecenia wysyłania Opcje konfiguracji Scenariusze konfiguracji ii

6 Wstęp Wstęp Witamy w podręczniku instalacji programu Trend Micro Mobile Security for Enterprise v5.0. Ten podręcznik stanowi pomoc dla administratorów w instalowaniu programu Trend Micro Mobile Security for Enterprise v5.0 i zarządzaniu nim. Zawiera również opis wielu składników programu Mobile Security oraz różnych metod instalacji składników. Najnowsze informacje dotyczące programu Mobile Security, wraz z obsługą urządzeń przenośnych i dostępem do najnowszych wersji, znajdują się na stronie mobile-security/index.html. Uwaga: Niniejszy podręcznik instalacji odnosi się tylko do programu Mobile Security w wersji 5.0. Inne wersje programu Mobile Security nie są uwzględnione. Obsługa firmy Trend Micro ogranicza się do programu Mobile Security. Aby uzyskać obsługę w zakresie innych wymienionych w niniejszym podręczniku programów, należy skontaktować się z ich sprzedawcami. We wstępie zostały omówione następujące tematy: Odbiorcy na str. iv Dokumentacja programu Mobile Security na str. v Konwencje przyjęte w dokumentacji na str. vi iii

7 Podręcznik instalacji programu Trend Micro Mobile Security 5.0 Odbiorcy Dokumentacja programu Mobile Security jest przeznaczona dla administratorów odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za zarządzanie urządzeniami, na których jest zainstalowany program, a także dla użytkowników tego typu urządzeń. Administratorzy powinni dysponować średnią lub dużą wiedzą na temat zarządzania systemem Windows i ustawieniami urządzeń przenośnych w zakresie: instalowania i konfigurowania serwerów Windows; instalowania oprogramowania na serwerach Windows; konfigurowania i zarządzania urządzeniami przenośnymi (urządzenia typu smartphone i Pocket PC); zagadnień sieciowych (adres IP, maska, topologia, ustawienia sieci LAN); różnorodnych topologii sieci; urządzeń sieciowych i zarządzania nimi; konfiguracji sieci (np. VLAN, HTTP i HTTPS). iv

8 Wstęp Dokumentacja programu Mobile Security Dokumentacja programu Mobile Security obejmuje następujące elementy: Podręcznik administratora zawiera szczegółowe informacje dotyczące ustawień i technik konfiguracji programu Mobile Security. Podręcznik instalacji zapewnia pomoc w zakresie uruchamiania programu: wprowadzanie do programu Mobile Security i wskazówki dotyczące planowania sieci i przeprowadzania instalacji. Podręcznik użytkownika zawiera podstawowe pojęcia dotyczące składników programu Mobile Security oraz instrukcje instalacji programu na urządzeniach przenośnych. Pomoc elektroniczna celem pomocy elektronicznej jest przedstawienie opisów pomocnych podczas wykonywania głównych zadań, porad na temat zastosowań programu oraz określonych informacji szczegółowych, takich jak prawidłowe zakresy parametrów i wartości optymalne. Plik Readme zawiera najnowsze informacje o produkcie, niezamieszczone w dokumentacji elektronicznej ani dokumentacji drukowanej. Omawiane tematy to opis nowych funkcji, porady dotyczące instalacji, problemy związane z produktem oraz historia publikacji produktu. Baza wiedzy elektroniczna baza danych zawierająca informacje dotyczące rozwiązywania problemów. Zawiera najnowsze informacje o znanych problemach dotyczących produktu. Dostęp do bazy wiedzy można uzyskać pod adresem: Porada: Firma Trend Micro zaleca również sprawdzenie centrum aktualizacji ( pod kątem aktualizacji dotyczących dokumentacji produktu. v

9 Podręcznik instalacji programu Trend Micro Mobile Security 5.0 Konwencje przyjęte w dokumentacji Aby ułatwić odnalezienie i zrozumienie informacji, w dokumentacji przyjęto poniższe konwencje. Konwencja WIELKIE LITERY Pogrubienie Kursywa Czcionka o stałej szerokości znaku Łącze Uwaga: Wskazówka: Ostrzeżenie: Opis Akronimy, skróty, nazwy poszczególnych poleceń oraz klawisze klawiatury Nazwy i polecenia menu, przyciski poleceń, karty, opcje oraz nazwy zadań Odwołania do innych dokumentów Przykłady, przykładowe polecenia, kod programu, adresy URL w sieci Web, nazwy plików oraz dane wyjściowe programu Odnośniki lub hiperłącza Uwagi dotyczące konfiguracji Zalecenia Przypomnienie o czynnościach lub konfiguracjach, których należy unikać. vi

10 Instalacja składnika serwera Rozdział 1 W tym rozdziale przedstawiono informacje dla administratorów planujących instalowanie i administrowanie składnikami serwera Trend Micro Mobile Security 5.0. Ten rozdział składa się znastępujących sekcji: Planowanie instalacji serwera na str. 1-2 Instalowanie składników serwera na str. 1-5 Wstępna konfiguracja serwera na str

11 Podręcznik instalacji programu Trend Micro Mobile Security 5.0 Planowanie instalacji serwera Przed zainstalowaniem serwera Mobile Security for Enterprise v5.0 należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi wymagań systemowych zawartymi w tej sekcji. Planowanie sieci Serwer Mobile Security for Enterprise v5.0 zawiera cztery składniki: Moduł zarządzania Mobile Security (MSMM), serwer OfficeScan Mobile Security Management (OMSM), nadawcy wiadomości SMS i program Mobile Device Agent (MDA). Na rysunku Figure 1-1 przedstawiono położenie każdego składnika serwera Mobile Security w typowej sieci. W zależności od wymogów firmy serwer Mobile Security można wdrożyć za pomocą różnych metod komunikacji na linii klient-serwer. Istnieje również możliwość skonfigurowania dowolnej metody połączenia klient-serwer działającej w danej sieci. Porada: Możliwe jest zainstalowanie serwera proxy lub zapory między serwerem OMSM i programami Mobile Device Agent poza intranetem. Aby skonfigurować ustawienia proxy, zaloguj się do serwera OfficeScan i kliknij opcję Menedżer dodatków. Dla serwera Mobile Security kliknij opcję Zarządzanie programem, Administracja > Ustawienia połączenia. 1-2

12 Instalacja składnika serwera MSMM (OfficeScan) OMSM Internet SMS Sender SMS Sender SMS Sender Intranet (Wi-Fi, ActiveSync itp.) Wiadomość SMS (3G, GPRS, itp.) Programy Mobile Device Agent RYSUNEK 1-1. Składniki serwera Mobile Security Wymagania systemowe Przed zainstalowaniem każdego ze składników oprogramowania Mobile Security w sieci należy się zapoznać z poniższymi wymaganiami. Więcej informacji na temat składników Mobile Security zawiera Podręcznik administratora oprogramowania Mobile Security 5.0. Składnik Moduł zarządzania Mobile Security (MSMM) wymagania Serwer OfficeScan 8.0 Menedżer dodatków 1.0 (kompilacja 1332) Uwaga: Minimalne wymagania systemowe są zawarte w dokumentacji serwera OfficeScan Client/Server Edition 8.0. TABELA 1-1. Wymagania systemowe 1-3

13 Podręcznik instalacji programu Trend Micro Mobile Security 5.0 Składnik Serwer OfficeScan Mobile Security Manager (OMSM) Nadawca wiadomości SMS wymagania Platforma Microsoft Windows Server 2003 Standard / Enterprise SP2 Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard / Enterprise Microsoft Windows Server 2003 Standard / Enterprise x64 Edition SP2 Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard / Enterprise x64 Edition Microsoft Windows 2000 Server / Advanced Server SP4 Microsoft Virtual Server 2005 R2 (w systemie Microsoft Windows 2000 Server) Sprzęt procesor 800MHz Intel Pentium lub odpowiednik Co najmniej 512MB pamięci RAM Co najmniej 40 MB wolnego miejsca na dysku Obsługa standardu USB Monitor obsługujący rozdzielczość 800 x 600 przy 256 kolorach lub lepszy Windows Mobile 5.0 Pocket PC Windows Mobile 5.0 Smartphone Windows Mobile 6.0 Standard Windows Mobile 6.0 Professional Serwer Web Microsoft Internet Information Server (IIS) 5.0/6.0 Serwer Web Apache 2.x lub nowszy Przeglądarka internetowa Przeglądarka Internet Explorer 5.5 (z dodatkiem Service Pack 1) lub nowsza TABELA 1-1. Wymagania systemowe 1-4

14 Instalacja składnika serwera Instalowanie składników serwera Przed rozpoczęciem instalowania serwera Mobile Security należy sprawdzić, czy zostały spełnione określone wymagania systemowe. Należy również sprawdzić topologię sieci i określić składniki serwera Mobile Security, które zostaną zainstalowane. W tej sekcji została przedstawiona procedura instalacji następujących składników serwera Mobile Security: Moduł zarządzania Mobile Security dodatek do serwera OfficeScan. Serwer OMSM serwer sterujący nadawcami wiadomości SMS i obsługujący komunikację miedzy modułem MSMM i programami Mobile Device Agent (MDA). Nadawca wiadomości SMS urządzenie przenośne łączące się zserwerem OMSM i wysyłające wiadomości SMS. Instalowanie modułu zarządzania Mobile Security Przed zainstalowaniem modułu zarządzania Mobile Security (MSMM) należy się upewnić, że został zainstalowany serwer OfficeScan 8.0 i Menedżer dodatków 1.0. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Podręczniku administratora serwera OfficeScan. Aby zainstalować moduł MSMM: 1. Zaloguj się do konsoli internetowej serwera OfficeScan. 2. W menu głównym kliknij opcję Menedżer dodatków. 3. Kliknij przycisk Pobierz, aby pobrać pakiet dodatków oprogramowania Mobile Security. w pakiecie są zawarte również pliki instalacyjne nadawcy wiadomości SMS, serwera OMSM i programu Mobile Device Agent. 4. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć proces pobierania. Poczekaj, aż pobieranie zostanie zakończone. 5. Kliknij opcję Zainstaluj teraz. 6. Kliknij opcję Akceptuję, aby zaakceptować licencję użytkownika końcowego i rozpocząć proces instalacji. 1-5

15 Podręcznik instalacji programu Trend Micro Mobile Security 5.0 Dostęp do konsoli internetowej modułu MSMM Dostęp do konsoli internetowej modułu MSMM można uzyskać z poziomu konsoli internetowej serwera OfficeScan. Aby uzyskać dostęp do konsoli internetowej modułu MSMM: 1. Zaloguj się do konsoli internetowej serwera OfficeScan i kliknij opcję Menedżer dodatków. 2. Dla programu Mobile Security kliknij opcję Zarządzanie programem. Instalowanie serwera OMSM Instalowanie serwera OMSM nie jest obowiązkowe. Serwer OMSM należy zainstalować, aby: zmniejszyć obciążenie modułu zarządzania Mobile Security na potrzeby aktualizacji i monitorowania, wysyłać wiadomości SMS do urządzeń za pomocą nadawców wiadomości SMS, zezwalać programom Mobile Device Agent na aktualizowanie składników i synchronizowanie konfiguracji za pomocą Internetu oraz zapewniać dodatkową warstwę ochrony dla modułu zarządzania Mobile Security. Uwaga: Firma Trend Micro zaleca zainstalowanie serwera OMSM na innym komputerze. Przed rozpoczęciem instalowania serwera OMSM należy się upewnić, że na komputerze jest zainstalowany serwer IIS lub serwer Web Apache. Serwer OMSM z serwerem internetowym IIS obsługuje połączenia HTTP i HTTPS. Serwer OMSM z serwerem Web Apache domyślnie obsługuje połączenia HTTP. Aby umożliwić połączenia HTTPS, należy skonfigurować ustawienia serwera Web Apache. Aby zainstalować serwer OMSM: 1. Na serwerze OfficeScan z folderu \OfficeScan\Addon\Mobile Security\AgentPackage\ OMSMServer skopiuj plik instalacyjny do komputera, na którym zostanie zainstalowany serwer OMSM. 2. Dwukrotnie kliknij plik instalacyjny, aby rozpocząć proces instalowania. 1-6

16 Instalacja składnika serwera 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 4. Wybierz adres IP i wpisz numer portu usługi serwera OMSM. Adres IP i numer portu są używane na serwerze OMSM do komunikowania z modułem MSMM i nadawcami wiadomości SMS (firma Trend Micro w polu adresu IP zaleca wybranie opcji WSZYSTKIE. Wybranie tej opcji umożliwia automatyczne aktualizowanie wartości w przypadku zmiany adresu IP). Instalowanie nadawcy wiadomości SMS Zainstalowanie nadawcy wiadomości SMS jest wymagane, gdy użytkownik chce używać funkcji wiadomości SMS w celu wysyłania powiadomień. Przed zainstalowaniem nadawcy wiadomości SMS należy zainstalować serwer OMSM. Zainstalowanie nadawców wiadomości SMS umożliwia wysyłanie do programów Mobile Device Agent wiadomości zawierających powiadomienia o: pobieraniu i instalowaniu programu Mobile Device Agent, rejestrowaniu modułu zarządzania Mobile Security, aktualizowaniu składników modułu zarządzania Mobile Security, synchronizowaniu konfiguracji z modułem zarządzania Mobile Security. Za pomocą połączenia Wi-Fi można zainstalować ipołączyć do serwera OMSM maksymalnie 64 dostawców wiadomości SMS. OSTRZEŻENIE!W przypadku połączenia dostawcy wiadomości SMS do komputera-hosta za pomocą programu ActiveSync, gdy na serwerze OMSM jest zainstalowana zapora, należy skonfigurować regułę zapory zapewniającą ruch na porcie w innym wypadku dostawca wiadomości SMS nie będzie otrzymywać z serwera OMSM poleceń dotyczących wysyłania wiadomości do urządzeń przenośnych. 1-7

17 Podręcznik instalacji programu Trend Micro Mobile Security 5.0 Aby zainstalować dostawcę wiadomości SMS: 1. Na serwerze OfficeScan z folderu \OfficeScan\Addon\Mobile Security\AgentPackage\ SmsSender skopiuj plik instalacyjny na kartę pamięci przeznaczoną do obsługiwanej platformy sprzętowej. 2. Włóż kartę pamięci do urządzenia. Otwórz plik instalacyjny, aby zainstalować program SMS Sender. Program SMS Sender można zainstalować na karcie pamięci lub w pamięci telefonu. 3. W menu Start otwórz folder Programy, wybierz pozycję SMS Sender Setup, aby skonfigurować serwer OMSM i ustawienia telefonu. Na ekranie Konfiguracja SMS Sender wpisz nazwę serwera DNS lub adres IP i numer portu usługi; określ numer telefonu i wybierz kodowanie. Uwaga: Domyślnie wiadomości SMS są kodowane za pomocą standardu unicode. w przypadku występowania błędów podczas wysyłania lub odbierania wiadomości SMS należy zmienić kodowanie unicode na GSM 7-bitowa. 1-8

18 Instalacja składnika serwera Instalowanie składników serwera za pomocą lokalnego źródła aktualizacji Jeśli występują problemy z nawiązaniem połączenia między serwerem OfficeScan i Internetem, na serwerze OfficeScan (host lokalny) należy zainstalować składniki serwera Mobile Security i określić lokalne źródła aktualizacji serwera OfficeScan i Mobile Security. Uwaga: Aby kontynuować, należy pobrać pakiet instalacyjny od przedstawiciela handlowego firmy Trend Micro. Ten pakiet zawiera pliki instalacyjne klienta Mobile Security oraz składniki serwera. Aby zainstalować serwer Mobile Security for Enterprise v5.0 za pomocą lokalnego źródła aktualizacji: 1. Na serwerze OfficeScan utwórz katalog wirtualny TmmsAu. W przypadku korzystania z serwera Web IIS otwórz ekran menedżera internetowych usług informacyjnych (Internet Information Services, IIS) i kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Domyślna witryna sieci Web. Następnie kliknij pozycję Nowy > Katalog wirtualny. Jeśli jest używany serwer Web Apache, w pliku httpd.conf określ nowy katalog wirtualny i ponownie uruchom serwer Apache Web. Poniżej jest przedstawiona przykładowa sekcja katalogu wirtualnego TmmsAu w pliku httpd.conf. RYSUNEK 1-2. Przykładowy plik httpd.conf na serwerze Apache nowy katalog wirtualny 1-9

19 Podręcznik instalacji programu Trend Micro Mobile Security Wyodrębnij pakiet instalacyjny oprogramowania Trend Micro. 3. Skopiuj foldery TmmsServerAu i TmmsClientAu do katalogu wirtualnego. Po wyświetleniu monitu zastąp istniejące foldery w katalogu. Aby określić lokalne źródło aktualizacji dla serwera OfficeScan: 1. Zaloguj się do konsoli internetowej serwera OfficeScan i kliknij opcję Aktualizacje > ródło aktualizacji. Zostanie wyświetlony ekran ródło aktualizacji serwera. 2. Wybierz opcję Inne źródło aktualizacji iwwyświetlonym polu wpisz ciąg Kliknij przycisk Zapisz. 3. Aby wprowadzić zmiany, ponownie uruchom usługę Menedżer dodatków serwera OfficeScan. 4. Ponownie zaloguj się do konsoli internetowej serwera OfficeScan i kliknij opcję Menedżer dodatków. 5. Aby pobrać i zainstalować program Mobile Security na serwerze OfficeScan, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 6. Po zakończeniu instalacji kliknij opcję Zarządzanie programem, aby uzyskać dostęp do ekranów konfiguracji programu Mobile Security. 7. Wpisz kod aktywacyjny, aby zarejestrować produkt. Więcej informacji jest zawartych w sekcji Rejestrowanie produktu na str Po pomyślnym zarejestrowaniu produktu Mobile Security zostanie wyświetlony ekran Podsumowanie. Aby określić lokalne źródło aktualizacji dla programu Mobile Security: 1. Zaloguj się do konsoli internetowej serwera OfficeScan i kliknij opcję Menedżer dodatków. Dla programu Mobile Security kliknij opcję Zarządzanie programem. 2. Kliknij opcję Aktualizacje > Aktualizacja serwera, a następnie kliknij kartę ródło aktualizacji, aby skonfigurować źródło aktualizacji składników programu Mobile Security. 3. Wybierz opcję Inne źródło aktualizacji iwwyświetlonym polu wpisz ciąg Kliknij przycisk Zapisz. 4. Aby sprawdzić ustawienia, wykonaj aktualizację ręczną (kliknij opcję Aktualizacje > Aktualizacja serwera > Ręczna). 1-10

20 Instalacja składnika serwera Wstępna konfiguracja serwera W tej sekcji została przedstawiona procedura konfiguracji wstępnej modułu zarządzania Mobile Security po zainstalowaniu serwera. Konfiguracja wstępna serwera: Rejestrowanie produktu na str Ustawienia połączenia na str Konfigurowanie listy nadawców wiadomości SMS na str Uwaga: Przed zainstalowaniem programu Mobile Security Agent na urządzeniach przenośnych należy zakończyć konfigurację wstępną serwera dla modułu zarządzania Mobile Security. Nie można uzyskać dostępu do konsoli zarządzania programu Mobile Security za pomocą programu Trend Micro Control Manager. Rejestrowanie produktu Dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników firma Trend Micro w danym okresie zapewnia pomoc techniczną, a także umożliwia pobieranie sygnatur wirusów oraz aktualizacji programu. Po upływie tego okresu należy zakupić odnowienie usługi. w celu otrzymywania najnowszych aktualizacji bezpieczeństwa oraz innych produktów i usług należy zarejestrować moduł zarządzania Mobile Security. Rodzaj wykupionego kodu aktywacyjnego programu Mobile Security (nazywanego również numerem seryjnym) określa, czy program jest wyposażony w moduł szyfrowania. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Trend Micro. Moduł zarządzania Mobile Security należy zarejestrować na serwerze OfficeScan za pomocą kodu aktywacyjnego. Po podłączeniu i zarejestrowaniu na serwerze urządzeń przenośnych licencja programu Mobile Device Agent zostanie automatycznie pobrana z modułu zarządzania Mobile Security. Jeśli moduł szyfrowania został aktywowany w module zarządzania Mobile Security, areguła szyfrowania jest skonfigurowana, to po pomyślnym zarejestrowaniu produktu moduł szyfrowania zostanie zainstalowany na obsługiwanych urządzeniach przenośnych za pomocą programu Mobile Device Agent. 1-11

21 Podręcznik instalacji programu Trend Micro Mobile Security 5.0 Format kodu aktywacyjnego Kod aktywacyjny jest wyświetlany w następującym formacie: xx-xxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx Aby zarejestrować moduł zarządzania Mobile Security: 1. Zaloguj się do konsoli internetowej serwera OfficeScan i kliknij opcję Menedżer dodatków. 2. Dla programu Mobile Security kliknij przycisk Zarządzanie programem. Jeśli użytkownik po raz pierwszy uzyskuje dostęp do konsoli zarządzania, zostanie wyświetlony ekran Licencja produktu; w przeciwnym razie kliknij opcje Administracja > Licencja produktu i kliknij przycisk Nowy kod aktywacyjny. 3. W odpowiednich polach wpisz kod aktywacyjny i kliknij przycisk Zapisz. RYSUNEK 1-3. Rejestrowanie programu Mobile Security po zakończeniu instalacji 4. Sprawdź, czy produkt został pomyślnie zarejestrowany. Kliknij opcję Podsumowanie, aby wyświetlić ekran Podsumowanie. Jeśli rejestracja została zakończona pomyślnie, zostanie wyświetlony ekran informujący o pomyślnym aktywowaniu programu Trend Micro Mobile Security. RYSUNEK 1-4. Pomyślna rejestracja produktu 1-12

22 Instalacja składnika serwera Ustawienia połączenia Na ekranie Ustawienia połączenia można skonfigurować następujące ustawienia połączenia programu Mobile Security: 3G/GPRS zapewnia komunikację internetową między programami Mobile Device Agent zainstalowanymi na urządzeniach przenośnych i modułem zarządzania Mobile Security. Możliwe jest również nawiązanie bezpośredniego połączenia, lub za pomocą serwera proxy, z modułem zarządzania Mobile Security. Tego typu połączenie umożliwia przeprowadzanie aktualizacji składników/reguł i przesyłanie raportów dzienników. Uwaga: W przypadku komunikacji 3G/GPRS, jeśli serwer proxy lub serwer OfficeScan znajdują się za urządzeniem NAT, należy skonfigurować ustawienia mapowania portów, aby prywatne adresy IP były mapowane na nazwy DNS lub publiczne adresy IP. Jeśli serwer OfficeScan znajduje się za zaporą, należy się upewnić, że ustawienia zapory zezwalają na ruch przychodzący od urządzeń przenośnych. Połączenie z serwerem OMSM umożliwia nawiązywanie połączeń między modułem zarządzania Mobile Security i serwerem OMSM; pozwala to na zarządzanie nadawcami wiadomości SMS. Serwer OMSM z modułu zarządzania Mobile Security odbiera polecenia dotyczące przesyłania powiadomień przez nadawców wiadomości SMS do urządzeń przenośnych. RYSUNEK 1-5. Konfiguracja połączenia 1-13

23 Podręcznik instalacji programu Trend Micro Mobile Security 5.0 Aby skonfigurować ustawienia połączenia 3G/GPRS: 1. Zaloguj się do konsoli internetowej serwera OfficeScan i kliknij opcję Menedżer dodatków. 2. Dla programu Mobile Security kliknij przycisk Zarządzanie programem. 3. Kliknij opcje Administracja > Konfiguracja połączenia. 4. W polu Nazwa DNS / adres IP wpisz nazwę publicznego serwera DNS lub adres IP serwera proxy albo serwera OfficeScan, na którym jest zainstalowany moduł zarządzania Mobile Security. 5. Określ protokół i numer portu dla komunikacji 3G/GPRS. Domyślnie w przypadku połączeń 3G/GPRS w module zarządzania Mobile Security dla protokołu HTTP jest używany port 80. Aby używać innego portu HTTP, należy wpisać numer portu. Nawiązanie bezpiecznego połączenia wymaga wybrania opcji HTTPS i wpisania w odpowiednim polu numeru portu usługi (np. 443). 6. Kliknij przycisk Zapisz. OSTRZEŻENIE!Połączenie HTTPS jest nieobsługiwane na urządzeniach z systemem Symbian. W przypadku tych urządzeń do komunikacji z modułem zarządzania Mobile Security można używać tylko połączenia HTTP. Aby skonfigurować ustawienia połączenia z serwerem OMSM: 1. Zaloguj się do konsoli internetowej serwera OfficeScan i kliknij opcję Menedżer dodatków. 2. Dla programu Mobile Security kliknij przycisk Zarządzanie programem. 3. Kliknij opcje Administracja > Konfiguracja połączenia. 4. Aby umożliwić przesyłanie poleceń zmodułu zarządzania Mobile Security do serwera OMSM, zaznacz pole Włącz możliwość nawiązania połączenia z serwerem OMSM w celu przesyłania wiadomości SL i zarządzania urządzeniami nadającymi wiadomości SMS. 5. W polu Nazwa serwera/adres IP wpisz nazwę lub adres IP serwera OMSM. 1-14

24 Instalacja składnika serwera 6. W polu Port wpisz numer portu usługi, który będzie używany w serwerze OMSM do wysyłania wiadomości SL/SMS. 7. Kliknij przycisk Zapisz. Uwaga: Jeśli zapora znajduje się między serwerem OMSM i serwerem OfficeScan lub komputerem-hostem dostawcy wiadomości SMS lub serwerem proxy, należy skonfigurować reguły zapory, aby zezwolić na ruch przez określony port serwera OMSM. Aby sprawdzić połączenie z serwerem OMSM: 1. Po skonfigurowaniu serwera OMSM zaloguj się w konsoli internetowej serwera OfficeScan i w menu głównym kliknij opcję Menedżer dodatków. 2. Dla programu Mobile Security kliknij opcję Zarządzanie programem. Zostanie wyświetlony ekran Podsumowanie. Jeśli nie zostanie wyświetlony komunikat obłędzie Serwer OMSM nieosiągalny, oznacza to, że moduł zarządzania Mobile Security ma możliwość nawiązania połączenia z serwerem OMSM. Konfigurowanie listy nadawców wiadomości SMS Aby umożliwić komunikację między modułem zarządzania Mobile Security i nadawcą wiadomości SMS, w konsoli internetowej należy wpisać informacje o nadawcy wiadomości SMS. Aby skonfigurować numer telefonu dostawcy wiadomości SMS: 1. Zaloguj się do konsoli internetowej serwera OfficeScan i kliknij opcję Menedżer dodatków. 2. Dla programu Mobile Security kliknij opcję Zarządzanie programem. 3. Kliknij polecenie Administracja > Ustawienia wiadomości SMS. 4. Na ekranie Lista nadawców wiadomości SMS kliknij opcję Dodaj. 1-15

25 Podręcznik instalacji programu Trend Micro Mobile Security Na ekranie Dodaj numer telefonu wpisz numer telefonu nadawcy wiadomości SMS i kliknij przycisk Zapisz. RYSUNEK 1-6. Konfigurowanie numeru telefonu dostawcy wiadomości SMS 6. Zostanie wyświetlony ekran Lista nadawców wiadomości SMS. Sprawdź, czy w polu Stan dla skonfigurowanego numeru jest wyświetlony komunikat Połączone. Jeśli w polu Stan jest wyświetlony komunikat Rozłączone, upewnij się, że nadawca wiadomości SMS ma możliwość nawiązania połączenia z serwerem OMSM. 1-16

26 Instalacja składnika klienta Rozdział 2 W tym rozdziale opisano różne metody instalowania składnika klienta. Zamieszczone są tu również wymagania dotyczące urządzeń przenośnych i modele urządzeń obsługiwane przez program Mobile Device Agent. Ten rozdział składa się znastępujących sekcji: Planowanie instalacji składnika klienta na str. 2-2 Uaktualnianie do wersji Mobile Security 5.0 na str. 2-4 Instalowanie programu Mobile Device Agent na str. 2-4 Instalowanie z modułem szyfrowania na str

27 Podręcznik instalacji programu Trend Micro Mobile Security 5.0 Planowanie instalacji składnika klienta Uwaga: Należy się upewnić, że urządzenia przenośne mają możliwość połączenia zmodułem zarządzania Mobile Security za pomocą Wi-Fi, 3G/GPRS lub połączenia internetowego przy użyciu komputera-hosta. Obsługiwane urządzenia przenośne i platformy Przed zainstalowaniem i korzystaniem z programu klienta Mobile Security (nazywanego Mobile Device Agent) na urządzeniach przenośnych należy się upewnić, że urządzenia spełniają określone wymagania. Pamięć i pamięć masowa urządzenia Bez modułu szyfrowania Z modułem szyfrowania System operacyjny Pamięć (MB) Pamięć masowa (MB) Pamięć (MB) Pamięć masowa (MB) Windows Mobile 5.0 Pocket PC Windows Mobile 6.0 Classic/Professional Windows Mobile 5.0 Smartphone Windows Mobile 6.0 Standard Symbian 9.x S60 3 rd nd. nd. TABELA 2-1. System operacyjny i pamięć urządzenia wymagania Uwaga: Lista obsługiwanych urządzeń przenośnych: mobile-security/system-requirements/index.html 2-2

28 Instalacja składnika klienta Metody instalacji klienta Dostępne metody instalacji programu Mobile Device Agent na urządzeniach przenośnych: Instalacja cicha za pomocą wiadomości SMS do urządzenia przenośnego są wysyłane wiadomości SMS zawierające instalacyjny adres URL programu Mobile Device Agent. Jeśli dostawca usług umożliwia przesyłanie wiadomości SL, instalacja programu Mobile Device Agent i rejestracja na urządzeniu przenośnym odbywają się automatycznie; w przeciwnym razie w celu rozpoczęcia procesu użytkownik musi kliknąć adres URL zawarty w wiadomości SMS. Należy zainstalować serwer OMSM i dostawców wiadomości SMS. Karta pamięci należy pobrać plik instalacyjny z modułu zarządzania Mobile Security i przekopiować wyodrębnione pliki na kartę pamięci. Po umieszczeniu karty pamięci w urządzeniu przenośnym instalacja i rejestracja programu Mobile Device Agent odbywa się automatycznie. Uwaga: W przypadku urządzeń przenośnych z systemem Symbian nie ma możliwości zainstalowania ani zaktualizowania modułu Mobile Device Agent oprogramowania Mobile Security 5.0 z poziomu karty pamięci. w takiej sytuacji należy wybrać instalację ręczną. Struktura zarządzania urządzeniem umożliwia zainstalowanie programu Mobile Device Agent za pomocą programów innych firm np. Nokia Intellisync, Sybase ianywhere Afaria i Odyssey Software Athena. w takim wypadku należy wyodrębnić pliki instalacyjne dla obsługiwanych urządzeń przenośnych i skonfigurować strukturę zarządzania urządzeniem w celu wysłania (lub przesłania techniką Push) wyodrębnionych plików. Instrukcje są zawarte w dokumentacji struktury zarządzania urządzeniem. Instalacja ręczna należy przesłać pliki instalacyjne do każdego urządzenia przenośnego i uruchomić program instalacyjny. Po zakończeniu instalacji program Mobile Security Agent należy zarejestrować w module zarządzania Mobile Security. Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji ręcznej i rejestracji znajdują się w sekcji Ręczne uruchamianie pliku instalacyjnego na str lub w podręczniku użytkownika posiadanego urządzenia przenośnego. 2-3

Rozwiązanie Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 Porady i wskazówki dotyczące konfiguracji początkowej

Rozwiązanie Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 Porady i wskazówki dotyczące konfiguracji początkowej Rozwiązanie Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 Porady i wskazówki dotyczące konfiguracji początkowej Ochrona przed spyware Antyspam Ochrona antywiruso wa Antyphishing Filtrowanie zawartości i

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo punktu końcowego. Chmura chroniona. Bezpieczeństwo Web

Bezpieczeństwo punktu końcowego. Chmura chroniona. Bezpieczeństwo Web Podręcznik administratora Bezpieczeństwo punktu końcowego Chmura chroniona Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Securing Your Journey to the Cloud p c Chmura chroniona ws Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Acronis Universal Restore

Acronis Universal Restore Acronis Universal Restore Update 4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Spis treści 1 Czym jest narzędzie Acronis Universal Restore...3 2 Instalowanie narzędzia Acronis Universal Restore...3 3 Tworzenie nośnika startowego...3

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja dla jednego użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej)

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Uruchom maszynę wirtualną Server 2008 Zaloguj się do konta

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania SPSS Statistics przy użyciu licencja dla jednego użytkownika. Licencja

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Mac OS. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Mac OS. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer. Podręcznik wdrożenia

Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer. Podręcznik wdrożenia Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer Podręcznik wdrożenia Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie oraz w produktach

Bardziej szczegółowo

Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik dla partnerów

Skrócony podręcznik dla partnerów Skrócony podręcznik dla partnerów Zapraszamy Dziękujemy za wybranie usługi GFI MAX MailProtection (dawniej Katharion ). Firma GFI będąca liderem walki ze spamem dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1 Praca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional

Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional Zawartość Wymagania na serwer... 1 Instalacja... 2 Ręczny proces konfiguracji i uruchomienia serwera... 5 Przygotowanie konfiguracji urządzeń

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów

Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów Jak zainstalować avast! Free Antivirus 7.x? Następujące wymagania systemowe są zalecane dla instalacji i uruchomienia na komputerze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji. Copyright 2011 Bitdefender

Instrukcja Instalacji. Copyright 2011 Bitdefender Instrukcja Instalacji Copyright 2011 Bitdefender Bitdefender Antivirus Plus 2012 Instrukcja Instalacji Data publikacji 2011.09.22 Copyright 2011 Bitdefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji KaMap CE

Instrukcja instalacji KaMap CE Instrukcja instalacji KaMap CE Tematy pomocy: 1. Instalacja z pliku instalatora.exe 1.1 Wymagania wstępne 1.2 Instalacja na palmtopie 1.3 Instalacja na nawigacji samochodowej 2. Instalacja z pliku.zip

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14 GMSTHostService Pomoc do programu 1/14 Spis treści 1.Rejestracja...3 1.1.Pierwsza rejestracja...3 1.2.Ponowna rejestracja produktu...8 2.Podstawowe informacje o GMSTHostService...8 3.Przykładowa konfiguracja

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START. Obsługa skrzynki pocztowej systemu GroupWise przy użyciu przeglądarki Web lub urządzenia bezprzewodowego na stronie 5

SZYBKI START. Obsługa skrzynki pocztowej systemu GroupWise przy użyciu przeglądarki Web lub urządzenia bezprzewodowego na stronie 5 6.5 Novell GroupWise SZYBKI START www.novell.com Novell GroupWise jest systemem poczty elektronicznej przeznaczonym dla dużych firm. Umożliwia on bezpieczną obsługę wiadomości, udostępnia funkcje kalendarza,

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo