Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer. Podręcznik wdrożenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer. Podręcznik wdrożenia"

Transkrypt

1 Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer Podręcznik wdrożenia

2 Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie oraz w produktach w nim opisanych bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem oprogramowania i korzystaniem z niego należy zapoznać się z plikami readme, uwagami do wersji oraz najnowszą wersją stosownej dokumentacji użytkownika, która jest dostępna w witrynie internetowej firmy Trend Micro pod adresem: Trend Micro, logo Trend Micro t-ball, OfficeScan, Intrusion Defense Firewall, Control Server Plug-in, Damage Cleanup Services, eserver Plug-in, InterScan, Network VirusWall, ScanMail, ServerProtect i TrendLabs są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Trend Micro, Incorporated. Wszelkie inne nazwy produktów lub firm mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Copyright 2008 Trend Micro Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer części dokumentu: OSEM83466/71122 Data wydania: Kwiecień 2008

3 Spis treści Informacje o dodatku Intrusion Defense Firewall...1 Instalacja...4 Aktywacja dodatku Intrusion Defense Firewall do serwera...6 Instalacja składników dodatku Intrusion Defense Firewall za pośrednictwem lokalnego źródła aktualizacji...8 Instalacja dodatku Intrusion Defense Firewall do klienta...9 Przejście z rodzimej zapory OfficeScan do dodatku Intrusion Defense Firewall Odinstalowywanie dodatku Intrusion Defense Firewall Rozwiązywanie problemów z instalacją dodatku do serwera... 13

4 Informacje o dodatku Intrusion Defense Firewall Dodatek Intrusion Defense Firewall wersja dla serwera/klienta OfficeScan to system obrony przed intruzami, który umożliwia tworzenie i egzekwowanie reguł bezpieczeństwa chroniących wrażliwe dane, aplikacje, komputery lub segmenty sieci. Dodatek do serwera ( Server Plug-in ) jest instalowany na serwerze OfficeScan. Służy on do wdrażania i zarządzania dodatkiem do klienta na klientach OfficeScan. Dodatek do serwera Dodatek do serwera to system służący do zarządzania, wbudowany w konsolę internetową OfficeScan. Umożliwia administratorom tworzenie i zarządzanie wszechstronnymi regułami zabezpieczeń służącymi do obrony przed intruzami, śledzenie zagrożeń oraz raportowanie działań zapobiegawczych podejmowanych w odpowiedzi na te zagrożenia. Dashboard Program Dashboard dodatku do serwera zapewnia: Wszechstronne raportowanie systemu, zdarzeń i komputera z opcją drążenia danych. Wykresy zawierające główne miary z trendami z opcją drążenia danych. Szczegółowe dzienniki zdarzeń z opcją drążenia danych oraz przekazywanie dzienników w celu skorelowania zdarzeń z innymi systemami. Możliwość zapisania wielu układów pulpitu nawigacyjnego. Narzędzia służące do monitorowania Do narzędzi służących do monitorowania należą przeglądarki zdarzeń dla zdarzeń zapory, IPS oraz systemu oraz cała gama raportów podsumowujących aktualną aktywność. Lista komputerów Struktura drzewa klientów na ekranie Komputery oraz na ekranie konsoli internetowej OfficeScan pokazującym komputery przyłączone do sieci są takie same. Lista wyświetlana w dodatku do serwera to lista służąca do stosowania różnych reguł, filtrów oraz konfiguracji stanowych dodatku Intrusion Defense Firewall. Profile zabezpieczeń Profile zabezpieczeń to szablony reguł, które pozwalają skonfigurować i określić reguły zabezpieczeń stosowane do jednego lub więcej komputerów. Te zwięzłe, łatwe w zarządzaniu zestawy reguł pozwalają w prosty sposób zapewnić kompleksową ochronę bez konieczności zarządzania tysiącami reguł. Domyślne profile zabezpieczeń dostarczają potrzebne reguły dla całej gamy najczęstszych ustawień komputera, gwarantując szybkie wdrożenie. Reguły zapory Zaawansowana, dwukierunkowa zapora stanowa zapewnia kompletną obsługę wszystkich protokołów sieciowych, w tym TCP, UDP i ICPM. Reguły zapory można dowolnie konfigurować, aby zezwalać na ruch sieciowy lub go blokować z podziałem na interfejsy oraz ograniczać komunikację z dozwolonymi adresami IP lub MAC. Wszelkie prawa zastrzeżone

5 Filtry IPS (system zapobiegania wtargnięciom) Głęboka analiza pakietów, która służy do badania danych wychodzących z komputera i do niego docierających, chroni luki w oprogramowaniu przed atakiem. Filtry IPS dopuszczają, blokują, rejestrują lub edytują dane w oparciu o ich treść. Filtry IPS chronią luki przed znanymi i nieznanymi atakami, definiując przewidywane dane aplikacji i blokując złośliwe dane w oparciu o ich treść. Aktualizacje zabezpieczeń: Stałe aktualizacje filtra IPS automatycznie zapewniają najbardziej aktualną, kompleksową ochronę przed znanymi i nieznanymi atakami. Konfiguracje kontroli stanowych Mechanizm konfiguracji kontroli stanowych dodatku Intrusion Defense Firewall analizuje każdy pakiet pod kątem historii ruchu sieciowego, poprawności wartości nagłówka TCP i IP oraz przejść stanu połączenia TCP. W przypadku protokołów bezstanowych takich jak UDP lub ICMP dodatek Intrusion Defense Firewall wdraża quasi-stanowy mechanizm oparty na analizie historii ruchu sieciowego. Mechanizm kontroli stanowych obsługuje pakiety w następujący sposób: pakiet jest przekazywany do procedury stanowej, jeśli został przepuszczony przez warunki statycznej reguły zapory; pakiet jest analizowany poprzez sprawdzenie tabeli połączeń utworzonej przez mechanizm stanowy do dopasowywania punktów końcowych, aby ustalić, czy należy do istniejącego połączenia, oraz nagłówek TCP jest analizowany pod kątem poprawności (np. kolejne numery i połączenia flag). Składniki wielokrotnego użytku Dodatek Intrusion Defense Firewall wykorzystuje niezależne zestawy typów aplikacji, listy adresów IP, listy adresów MAC oraz listy portów. Te składniki mogą być wykorzystywane przez wiele elementów systemu Intrusion Defense Firewall (reguły zapory, filtry IPS, profile zabezpieczeń i inne), dzięki czemu nie ma konieczności wprowadzania tych samych informacji za każdym razem, gdy tworzona jest nowa zasada, filtr lub profil. Dodatek do klienta Dodatek do klienta to wydajny, zajmujący mało miejsca w pamięci składnik oprogramowania instalowany na komputerze z zainstalowanym klientem OfficeScan. Stosuje profil zabezpieczeń (wdrożony przez dodatek do serwera) do przychodzącego i wychodzącego ruchu sieciowego oraz monitoruje treści lub odstępstwa od protokołu, które mogą sygnalizować atak. W razie konieczności dodatek do klienta interweniuje i neutralizuje zagrożenia, blokując albo korygując ruch sieciowy. Wymagania systemowe Dodatek do serwera Pamięć: minimum 512 MB pamięci RAM (zalecane 1 GB) Miejsce na dysku: minimum 1,5 GB (zalecane 6 GB) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 6 lub wyższej (włączona obsługa plików cookies) System operacyjny: Microsoft Windows Server 2003 (wersja SP1 lub wyższa), Microsoft Storage Server 2003 (wersja SP1 lub wyższa), Microsoft Cluster Server 2003 (wersja SP1 lub wyższa), Microsoft Windows 2000 Server (wersja SP4 lub wyższa) Wszelkie prawa zastrzeżone

6 Aplikacje wymagane: o Windows 2000: MDAC 2.81, Windows Installer 3.1 oraz Microsoft.NET Framework w wersji 2.0 lub wyższej (konieczny do zainstalowania silnika SQL Server 2005 Express) o Windows 2003: Microsoft.NET Framework w wersji 2.0 lub wyższej (konieczny do zainstalowania silnika SQL Server 2005 Express) Dodatek do serwera automatycznie instaluje silnik Microsoft SQL Server 2005 Express. Dodatek do klienta Pamięć: minimum 128 MB pamięci RAM Miejsce na dysku: minimum 50 MB (zalecane 100 MB, głównie do raportowania) System operacyjny: Windows 2000 (32-bitowy), Windows XP (32- i 64-bitowy), Windows 2003 (32- i 64-bitowy), Vista (32- i 64-bitowy) Wszelkie prawa zastrzeżone

7 Instalacja 1. Pobierz dodatek Intrusion Defense Firewall W menedżerze dodatków programu OfficeScan wybierz dodatek Intrusion Defense Firewall, a następnie kliknij polecenie Pobierz. W oknie dialogowym kliknij opcję OK, aby potwierdzić operację pobierania, a następnie zaczekaj, aż zakończy się pobieranie. 2. Zainstaluj dodatek Intrusion Defense Firewall Kliknij polecenie Zainstaluj teraz. Jeśli jest to pierwsza instalacja oraz w przypadku odnawiania licencji przy użyciu nowego kodu aktywacyjnego, zostanie wyświetlona prośba o zaakceptowanie warunków umowy licencyjnej. Aby kontynuować, przeczytaj i zaakceptuj warunki umowy licencyjnej. Instalacja zajmie kilka minut. Wszelkie prawa zastrzeżone

8 Po zakończeniu instalacji dodatku Intrusion Defense Firewall do serwera kliknij polecenie Zarządzaj programem, aby aktywować dodatek Intrusion Defense Firewall. Podczas uruchamiania dodatku Intrusion Defense Firewall do serwera po raz pierwszy może zostać wyświetlony komunikat dotyczący certyfikatu. Jest to spowodowane faktem, że dodatek do serwera działa na innym serwerze internetowym niż serwer OfficeScan. Zaakceptowanie tego certyfikatu jest bezpieczne. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, kliknij przycisk Zainstaluj certyfikat i zainstaluj certyfikat w domyślnej lokalizacji. Aktualizacja dodatku do serwera Na ekranie zarządzania dodatkami jest wyświetlana informacja o dostępnej nowej wersji dodatku Intrusion Defense Firewall do serwera. Nowa wersja będzie wyświetlona nad aktualną wersją. Aby aktualizować dodatek do nowej wersji, kliknij przycisk Pobierz. Po zakończeniu pobierania nowej wersji polecenie na przycisku zmieni się na Aktualizuj. Kliknij przycisk Aktualizuj, aby aktualizować dodatek do serwera. Wszelkie prawa zastrzeżone

9 Aktywacja dodatku Intrusion Defense Firewall do serwera 1. Zainstaluj certyfikaty zabezpieczeń Podczas aktywowania dodatku Intrusion Defense Firewall do serwera po raz pierwszy może zostać wyświetlony komunikat dotyczący certyfikatu Microsoft Security. Kliknij polecenie Wyświetl certyfikat, a następnie na ekranie Informacje o certyfikacie kliknij polecenie Zainstaluj certyfikat. Postępuj zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w kreatorze importu certyfikatów, aby zaimportować certyfikat do składu certyfikatów. 2. Wprowadź kod aktywacyjny Wprowadź kod aktywacyjny dodatku Intrusion Defense Firewall, a następnie kliknij polecenie Zapisz, aby zakończyć rejestrację. Aby szybko wprowadzić cały kod aktywacyjny, kliknij prawym przyciskiem myszy pierwsze pole służące do wprowadzania kodu, a następnie wklej cały kod aktywacyjny. W przypadku braku kodu aktywacyjnego, prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Trend Micro lub firmą świadczącą obsługę techniczną. Wszelkie prawa zastrzeżone

10 Kliknij polecenie Uruchom, aby uruchomić dodatek Intrusion Defense Firewall. Wszelkie prawa zastrzeżone

11 Instalacja składników dodatku Intrusion Defense Firewall za pośrednictwem lokalnego źródła aktualizacji Jeśli serwer OfficeScan nie może połączyć się z Internetem, konieczne jest zainstalowanie składników dodatku Intrusion Defense Firewall na serwerze OfficeScan (localhost) i określenie lokalnych źródeł aktualizacji dla serwera OfficeScan. Uwaga: Aby kontynuować, należy pobrać pakiet instalacyjny od firmy Trend Micro. Pakiet instalacyjny będzie zawierać pliki instalacyjne dla składników dodatku Intrusion Defense Firewall. Aby zainstalować dodatek Intrusion Defense Firewall za pośrednictwem lokalnego źródła aktualizacji: 1. Na serwerze OfficeScan utwórz katalog wirtualny IDF. W przypadku korzystania z serwera sieciowego IIS otwórz ekran menedżera usług IIS, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy domyślną stronę internetową. Kliknij kolejno opcje Nowy > Katalog wirtualny. W przypadku korzystania z serwera sieciowego Apache określ nowy katalog wirtualny w pliku httpd.conf, a następnie ponownie uruchom usługę Apache. Poniżej znajduje się przykład części katalogu wirtualnego dla IDF w pliku httpd.conf: #IDF Plug-in Active Update Alias /IDF C:/TmUpdate/IDF/ <Directory C:/TmUpdate/IDF"> Options None AllowOverride None Order allow,deny Allow from all Katalog 2. Pobierz pakiet instalacyjny od firmy Trend Micro. 3. Skopiuj foldery activeupdate do katalogu wirtualnego. Jeśli zostanie wyświetlone żądanie, zezwól na nadpisanie istniejących folderów w katalogu. Aby określić lokalne źródło aktualizacji dla serwera OfficeScan: 1. Zaloguj się w konsoli internetowej OfficeScan, a następnie kliknij kolejno opcje Aktualizacje > Źródło aktualizacji. Zostanie wyświetlony ekran źródła aktualizacji serwera. 2. Wybierz opcję Inne źródło aktualizacji i wpisz adres w przeznaczonym do tego polu. Kliknij polecenie Zapisz. 3. Uruchom ponownie usługę zarządzania dodatkami serwera OfficeScan, aby wprowadzić zmiany. 4. Zaloguj się ponownie w konsoli internetowej OfficeScan, a następnie kliknij opcję Menedżer dodatków. 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie, aby pobrać i zainstalować dodatek Intrusion Defense Firewall na serwerze OfficeScan. 6. Po zakończeniu instalacji kliknij opcję Zarządzaj programem, aby uzyskać dostęp do ekranów konfiguracji dla dodatku Intrusion Defense Firewall. 7. Wpisz kod aktywacji, aby zarejestrować produkt. Po pomyślnym zakończeniu rejestracji produktu zostanie wyświetlona strona Pierwsze kroki dodatku Intrusion Defense Firewall. Wszelkie prawa zastrzeżone

12 Instalacja dodatku Intrusion Defense Firewall do klienta Wdrożenie dodatku do klienta Z poziomu konsoli zarządzającej dodatku Intrusion Defense Firewall przejdź do opcji Komputery, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy komputer (lub domenę), na którym chcesz zainstalować dodatek do klienta. W menu Operacje wybierz opcję Wdrożenie dodatków do klienta. Zaczekaj, aż dodatek do klienta zostanie wdrożony na wybranym komputerze lub komputerach. W trakcie trwania tego procesu w kolumnie Stan komputera będzie wyświetlany komunikat informujący o wdrażaniu dodatków do klienta. Po zakończeniu wdrożenia dodatku do klienta w kolumnie Stan komputera zostanie wyświetlony komunikat Zarządzane (Dodatek do klienta online). Wszelkie prawa zastrzeżone

13 Przejście z rodzimej zapory OfficeScan do dodatku Intrusion Defense Firewall Dodatek Intrusion Defense Firewall oraz rodzima zapora OfficeScan to dwie odrębne zapory i należy korzystać tylko z jednej w tym samym czasie. Poniższe instrukcje pokazują, jak przełączyć zaporę OfficeScan na zaporę Intrusion Defense Firewall bez narażania komputera na zagrożenia podczas przejścia. Niektórzy użytkownicy mogą chcieć wykorzystywać tylko funkcjonalność IPS lub IDS dodatku Intrusion Defense Firewall, nadal stosując rodzimą zaporę OfficeScan. W tym przypadku należy wykonać następujące kroki (przynajmniej ostatni z nich: wyłączyć zaporę OfficeScan), aby dodatek do serwera mógł komunikować się z dodatkiem do klienta. 1. Zmodyfikuj konfigurację zapory OfficeScan Jeśli obecnie używana jest rodzima zapora OfficeScan z regułą średniego lub wysokiego poziomu zabezpieczeń, konieczne jest otwarcie następujących portów klienckich do dodatku do serwera. Pozwoli to na komunikację dodatku Intrusion Defense Firewall do serwera z dodatkiem Intrusion Defense Firewall do klienta, podczas gdy zapora OfficeScan nadal działa: TCP 4118 (port dla dodatku do klienta służący do komunikacji z poziomu dodatku do serwera) TCP 4119 (port dla konsoli internetowej dodatku do serwera) TCP 4120 (port dla dodatku do serwera do komunikacji z poziomu dodatku do klienta) Aby zmodyfikować konfigurację zapory OfficeScan: 1. Utwórz nową regułę zapory OfficeScan o nazwie reguła Intrusion Defense Firewall. (Aby uzyskać szczegółowe informacje o tworzeniu reguły zapory i profilu OfficeScan, patrz pomoc online dla serwera OfficeScan). 2. Dodaj nowy wyjątek do reguły: Nazwa: wyjątek dodatku Intrusion Defense Firewall Operacja: zezwól na ruch sieciowy Kierunek: przychodzący i wychodzący Protokół: TCP Port(y): Numery konkretnych portów: 4118 (port dla dodatku do klienta służący do komunikacji z poziomu dodatku do serwera) 4119 (port dla konsoli internetowej dodatku do serwera) 4120 (port dla dodatku do serwera do komunikacji z poziomu dodatku do klienta) Adres IP: adres IP serwera OfficeScan 3. Utwórz nowy profil zapory OfficeScan o nazwie reguła Intrusion Defense Firewall. Ustaw regułę na opcję profil Intrusion Defense Firewall. Profil powinien zostać zastosowany do wszystkich komputerów, które zostaną przełączone na dodatek Intrusion Defense Firewall. 2. Przypisz odpowiednie profile zabezpieczeń do komputerów Dodatek Intrusion Defense Firewall jest wyposażony w trzy fabrycznie zdefiniowane profile zabezpieczeń: profil Windows Laptop, Windows Workstation i Serwer OfficeScan. Profile zabezpieczeń składają się z zestawów reguł zapory, filtrów IPS I konfiguracji stanowych (patrz część Informacje o dodatku Intrusion Defense Firewall powyżej). Aby wyświetlić właściwości profilu zabezpieczeń, należy dwukrotnie kliknąć profil zabezpieczeń na ekranie Profile zabezpieczeń. Klikając dostępne karty, można wybierać filtry, reguły itp., które zostaną zastosowane przez profile zabezpieczeń. Wszelkie prawa zastrzeżone

14 Profile zabezpieczeń są przeznaczone do wielokrotnego użytku na wielu komputerach o podobnych potrzebach. Przykładowy profil zabezpieczeń można skopiować (klikając prawym przyciskiem myszy profil zabezpieczeń i wybierając opcję Kopiuj ), a następnie dostosować do indywidualnych potrzeb firmy. Dodatek Intrusion Defense Firewall jest wyposażony w trzy przykładowe profile zabezpieczeń, aby ułatwić rozpoczęcie pracy. Wystarczy przejrzeć listę komputerów i przydzielić im odpowiednie profile zabezpieczeń (wybierając opcję Operacje > Przypisz profil zabezpieczeń w menu dostępnym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy). 3. Edytuj listę adresów IP kontrolerów domen W przypadku korzystania z domeny Windows, konieczna jest edycja właściwości listy adresów IP kontrolerów domen, aby znalazły się na niej adresy IP wszystkich kontrolerów domen. W tym celu przejdź do opcji Składniki > Listy adresów IP, a następnie kliknij dwukrotnie listę adresów IP kontrolerów domen. Dodaj adresy IP kontrolerów domen. 4. Wyłącz rodzimą zaporę OfficeScan Teraz można bezpiecznie wyłączyć rodzimą zaporę Office Scan. Aby wyłączyć zaporę OfficeScan: 1. Otwórz konsolę internetową OfficeScan. 2. Przejdź do opcji Administracja > Licencja produktu. 3. W opcji Dodatkowe usługi kliknij przycisk Wyłącz. 4. Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie w konsoli internetowej OfficeScan, aby wyświetlić poprawny status zapory. Wszelkie prawa zastrzeżone

15 Odinstalowywanie dodatku Intrusion Defense Firewall Aby uzyskać instrukcje odnośnie odinstalowywania dodatków Intrusion Defense Firewall do serwera i klienta, patrz część Jak przeprowadzić w Podręczniku administratora. Wszelkie prawa zastrzeżone

16 Rozwiązywanie problemów z instalacją dodatku do serwera Komunikat o błędzie: Realizacja nie jest możliwa. Menedżer dodatków Trend Micro musi być w wersji lub nowszej. Rozwiązanie: Sprawdź wersję menedżera dodatków Trend Micro, i jeśli nie można pobrać i zainstalować wersji lub nowszej, skontaktuj się z pomocą techniczną. Przed zainstalowaniem programu Intrusion Defense Firewall należy zaktualizować menedżera dodatków. Komunikat o błędzie: Realizacja nie jest możliwa. Wolne miejsce na dysku wynosi tylko? MB, a potrzebnych jest 1500 MB. Rozwiązanie: Zwolnij dodatkowe miejsce na dysku i ponów instalację. Miejsce na dysku musi być dostępne na tym samym napędzie, na którym zainstalowany jest serwer OfficeScan. Komunikat o błędzie: Wymagana jest wersja 3.1 lub nowsza instalatora Windows. Rozwiązanie: Uruchom program Aktualizacja systemu Windows i sprawdź, czy zainstalowana jest najnowsza wersja instalatora Windows. Komunikat o błędzie: Microsoft Data Access Components (MDAC). Wymagana jest wersja 2,81 lub nowsza. Rozwiązanie: Pobierz i zainstaluj komponent MDAC z firmy Microsoft, korzystając z następującego adresu: (komponent MDAC nie jest instalowany ani aktualizowany podczas aktualizacji systemu Windows) Komunikat o błędzie: Microsoft.NET Framework. Wymagana jest wersja 2.0 lub nowsza. Rozwiązanie: Pobierz i zainstaluj środowisko Microsoft.NET 2.0 za pomocą witryny Windows Update lub korzystając z następującego adresu: Komunikat o błędzie: Realizacja nie jest możliwa. Nie można znaleźć katalogu systemowego. Rozwiązanie: Skontaktuj się z obsługą techniczną. Pracownicy obsługi technicznej pomogą w przygotowaniu dziennika, który zostanie użyty w celu zdiagnozowania problemu. Komunikat o błędzie: Zapisywanie w kluczu rejestru dodatków '?' nie jest możliwe. Przed ponowieniem próby sprawdź uprawnienia do rejestru. Rozwiązanie: Sprawdź uprawnienia do usługi menedżera dodatków plug-in i upewnij się, że ma on uprawnienia do zapisu w rejestrze. Komunikat o błędzie: Instalacja środowiska SQL nie powiodła się. Sprawdź dzienniki w katalogu C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Files Rozwiązanie: Upewnij się, że system spełnia wymagania w zakresie sprzętu i oprogramowania dla produktu SQL Server Express 2005: Jeśli system spełnia wymagania, sprawdź dzienniki wspomniane w komunikacie o błędzie. Jeśli plik SQLSetup?_?_Core(Local).log zawiera błąd podobny do następującego: "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Files\SQLSetup0004_D-A-13_.NET Framework 2.0.log" do pliku cab: "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\SqlSetup0004.cab" Kod błędu: 2 ponownie zainstaluj środowisko Microsoft.NET Framework 2.0. Instalacja środowiska.net jest prawdopodobnie uszkodzona. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z obsługą techniczną. W przypadku innych błędów SQL skontaktuj się z obsługą techniczną i wyślij dzienniki z katalogu podanego w komunikacie o błędzie. Wszelkie prawa zastrzeżone

17 Komunikat o błędzie: Instalacja programu Intrusion Defense Firewall nie powiodła się. Sprawdź dzienniki w katalogu? oraz? Rozwiązanie: Wystąpił nieoczekiwany błąd ogólny. Zapoznaj się z dziennikami podanymi w komunikacie o błędzie i w razie potrzeby skontaktuj się z obsługą techniczną. Możliwe jest, że pomimo tego, iż program Intrusion Defense Firewall nie został zainstalowany, instalacja produktu SQL Server Express 2005 powiodła się i jest on nadal zainstalowany w systemie. Kolejne próby zainstalowania programu Intrusion Defense Firewall będą korzystać z pierwszej instancji produktu SQL Server Express. Jeśli użytkownik nie zamierza zainstalować programu Intrusion Defense Firewall ponownie i chce usunąć tę instancję bazy danych SQL, powinien ją odinstalować ręcznie, uruchamiając następujące polecenie: "C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan\PCCSRC\Admin\Utility\SQL\sql.exe" /qn REMOVE=SQL_Engine INSTANCENAME=IDF Po usunięciu bazy danych sprawdź, czy następujący katalog nie istnieje lub czy plik IDF.mdf został usunięty (w razie potrzeby usuń pliki IDF.mdf i IDF_log.LDF) z katalogu: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data Sprawdź także, czy został usunięty następujący katalog (w razie potrzeby usuń): C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan\Addon\Intrusion Defense Firewall Wszelkie prawa zastrzeżone

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Spis treści 1. Instalacj a programu ESET Mobile...3 Security 1.1 Minimalne...3 wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security6

Worry-Free Business Security6 Worry-Free Business Security6 TM for Small and Medium Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Worry-Free TM Business Security6

Worry-Free TM Business Security6 Worry-Free TM Business Security6 for Small and Medium Business Podręcznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2

Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2 Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2 Te informacje o wersji dotyczą programu Windows Server Update Services 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2). Ten dokument

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition TM TREND MICRO TM Worry-Free Business Security Standard Edition 7 Administrator s Guide TREND MICRO INCORPORATED 10101 North De Anza Blvd. Cupertino, CA., 95014, USA Tel:+1(408)257-1500/1-800 228-5651

Bardziej szczegółowo