Technologie offshore inteligentną specjalizacją Pomorza. Leszek Wilczyński CTO S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologie offshore inteligentną specjalizacją Pomorza. Leszek Wilczyński CTO S.A."

Transkrypt

1 Technologie offshore inteligentną specjalizacją Pomorza Leszek Wilczyński CTO S.A.

2 Plan prezentacji Struktura, potencjał i perspektywy rozwoju sektora offshore w Regionie Pomorskim i w Polsce Zaplecze badawczo-rozwojowe sektora offshore Działania na rzecz rozwoju sektora offshore Polskie Forum Przemysłu Offshore i program sektorowy Offshore-Innowacje Offshore - inteligentną specjalizacją regionalną na Pomorzu

3 Potencjał sektora offshore w Polsce A. firmy zajmujące się produkcją i remontami wyspecjalizowanych obiektów i urządzeń offshore (np. morskich platform wydobywczych, elementów konstrukcji morskich siłowni wiatrowych, morskich stacji transformatorowych, urządzeń do konwersji energii falowania morskiego) oraz jednostek pływających służących do transportu, montażu oraz obsługi obiektów i urządzeń offshore oraz specjalistycznych jednostek wydobywczych, B. firmy eksploatujące lub czynnie zainteresowane eksploracją zasobów energetycznych i surowcowych morza - w tym budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych oraz innych urządzeń do konwersji energii morza, a także dystrybucją i sprzedażą pozyskiwanej energii elektrycznej przy włączeniu ich do KSE C. zaplecze badawcze jednostki naukowe specjalizujące się w tematyce offshore

4 Potencjał sektora offshore w Polsce A. producenci sektora offshore REMONTOWA HOLDING S.A. MARS Shipyards & Offshore Grupa Vistal CRIST S.A. Bilfinger Crist Offshore Sp. z o. o. Odys Stocznia & Co. GSG Towers sp. z o.o. B. firmy eksploatujące Grupa LOTOS Petrobaltic PGE Energia Odnawialna S.A. Polenergia S.A. Baltex sp. z o.o. C. zaplecze badawcze Porozumienie MORCEKO - Morskie centrum eko-energii i eko-systemu: IMP PAN CTO S.A. Instytut morski Instytut oceanologii PAN PG PSSE NCBB

5 Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Europie Źródło: EWEA

6 Prognozy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Europie moc % zapotrzebowania na energię w UE zatrudnienie GW GW Źródło: EWEA

7 Prognozy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce Ląd [MW] Morze [MW] Małe turbiny wiatrowe [MW] Źródło: Ministerstwo Gospodarki

8 Potencjał i perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

9 Oczekiwany wynik projektu??? Źródło: Karte_Ostseeraum_Download_FINAL.pdf

10 Inne przykłady realizowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych Projekt MareWint Marie Curie Initial Training Network: new MAterials and REliability in offshore WINd Turbines Technology 12 Partnerów IMP PAN, CTO S.A., Koordynator: IMP PAN, Prof. Wiesław Ostachowicz, Projekt Badania i opracowanie koncepcji wielkogabarytowej konstrukcji pływającej dok-wieża Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata Koordynator: Vistal Wind Power Partnerzy: CTO S.A., DNV Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad jednostkami PSV, AHTS, jednostkami do montażu morskich elektrowni wiatrowych: VIDAR, INNOVATION

11 Zaplecze badawcze Porozumienie MORCEKO: grupa inicjatywna jednostki naukowe związane ramową umową o współpracy partnerzy stowarzyszeni przedsiębiorcy Grupa inicjatywna - nauka:

12 Zaplecze badawcze MORCEKO Morskie Centrum Eko-energetyki i Eko-systemu Tematyka: na morzu: - energia z wiatru, falowania i prądów morskich - ochrona środowiska w strefie przybrzeżnej: - energia z biomasy i produkcja biogazu - energia z falowania i prądów morskich - ochrona środowiska: wody przybrzeżne, strefa brzegowa od strony lądu i obszary portowo-stoczniowe, ujścia rzek

13 Zaplecze badawcze Tunel aerodynamiczny Laboratorium Off-shore Zespół Laboratoriów Inżynierii Środowiskowej Stanowisko do badań odporności sejsmicznej Stanowisko do badań poligonowych małych elektrowni wiatrowych

14 LABORATORIUM OFF-SHORE CTO S.A. urządzenia do wytwarzania fal symulujących warunki oceaniczne urządzenia do wygaszania fal 5-osiowe centrum obróbcze obrotnica do pozycjonowania modelu posadowionego obrotnica do pozycjonowania modelu zakotwiczonego symulator oddziaływania wiatru na część nadwodną konstrukcji off-shore Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WP na lata

15 Przykłady badań modelowych obiektów offshore

16 Przykłady badań modelowych Badania aerodynamiczne i eksploatacyjne

17 Przykłady badań modelowych jednostek offshore CTO S.A. + REMONTOWA

18 Współfinansowanie badań i rozwoju w sektorze offshore związanym energetyką morską w Polsce Program sektorowy Offshore-Innowacje Finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w sektorze offshore w tym w energetyce wykorzystującej odnawialne źródła energii na morzu. Charakterystyka programu: Budżet programu: ok. 500 mln zł Spodziewane dofinansowanie NCBiR: 60% Nakłady przedsiębiorców: 40% (w 80% mogą być niepieniężne) Adresaci programu: konsorcja naukowe, których liderami są przedsiębiorcy Planowany okres realizacji: 5 lat

19 Współfinansowanie badań i rozwoju w sektorze offshore związanym z energetyką morską w Polsce Przesłanki ustanowienia programu sektorowego Offshore-Innowacje Sektor przemysłu jest istotny dla polskiej gospodarki. Przedsiębiorcy są zrzeszeni wnioskodawcą programu jest Polskie Forum Przemysłu Offshore. Przedsiębiorcy zidentyfikowali obszary prac badawczo-rozwojowych istotne dla zwiększenia ich konkurencyjności. Przedsiębiorcy są gotowi pełnić rolę liderów w konsorcjach naukowoprzemysłowych i wziąć odpowiedzialność za uzyskanie demonstratorów technologii. Przedsiębiorcy deklarują wkład własny w realizację programu. Sektor przemysłu posiada zaplecze badawczo-rozwojowe w Polsce.

20 Współfinansowanie badań i rozwoju w sektorze offshore związanym z energetyką morską w Polsce Program sektorowy Offshore-Innowacje Działania zrealizowane: List intencyjny w sprawie utworzenia programu wsparcia badań i rozwoju w sektorze offshore. Wstępna aprobata NCBiR. Powołanie stowarzyszenia Polskie Forum Przemysłu Offshore. Opracowanie i przedłożenie w NCBiR programu badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora przemysłu off-shore.

21 Główne kierunki badań i rozwoju sektora offshore Infrastruktura pomiarowa na morzu związana z rozwojem energetyki morskiej. Innowacyjna konstrukcja wsporcza morskiej elektrowni wiatrowej. Metody i urządzenia do ochrony brzegów morskich, Metody akumulowania i przesyłu energii. Operacje morskie, bezpieczeństwo, ekonomika - związane z obsługą i eksploatacją obiektów offshore.

22 platforma pomiarowa konstrukcja wsporcza MEW metody i urządzenia do ochrony brzegów morskich metody akumulowania i przesyłu energii Opis zadań badawczych i przemysłowych Uzasadnienie przemysłowej potrzeby podjęcia proponowanych działań Elementy nowości naukowej / badawczej / przemysłowej podjętych działań Komercjalizacja mierzalnego efektu końcowego Podmioty realizujące

23 Kryteria oceny propozycji Inteligentnych specjalizacji Pomorza A. Wyzwania, trendy, potencjalny rynek. B. Potencjał gospodarczy i technologiczny. C. Benchmarking (krajowy i międzynarodowy). D. Strategia i plan działań (w tym program badawczo-rozwojowy i przedsięwzięcia kluczowe). E. Potencjał partnerstwa i dotychczasowe działania wspierające rozwój specjalizacji.

24 ISO 9001

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw

Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Let s realize your ideas Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Wrocław, 17 lutego 2015 r. Doświadczenie WETTIN Doradcy WETTIN specjalizują się w dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 (STANOWIĄCĄ PROJECT PIPELINE DLA SEKTORA ENERGETYKI W RAMACH PO IIŚ

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030 współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020

Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020 Konferencja Klaster

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania.

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I GEOLOGII URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ BRODNICA 22.III.2007r. Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. Zapotrzebowanie na energię, perspektywy

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1 RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW WETTIN TO NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ, JAKOŚĆ I RZETELNOŚĆ Szanowni Państwo, WETTIN jest firmą konsultingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo