CENNIK. Cennik obowiązuje od strona 1 z 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENNIK. Cennik obowiązuje od 2014-03-01. strona 1 z 7"

Transkrypt

1 CENNIK Cennik obowiązuje od strona 1 z 7

2 1. Spis treści 1. Spis treści Opłaty jednorazowe Opłaty miesięczne... 3 a. Pakiety... 3 b. Usługi dodatkowe Połączenia... 5 a. Opłaty za połączenia krajowe... 5 b. Opłaty za połączenia na numery specjalne Postanowienia ogólne... 7 strona 2 z 7

3 2. Opłaty jednorazowe Usługi netto Opłata jednorazowa Brutto Umowa na czas nieokreślony Opłata aktywacyjna SIPTrunk Biz 299,00 zł 367,77 zł Opłata aktywacyjna SIPTrunk Biz 4xBRI 1499,00 zł 1 843,77 zł Opłata aktywacyjna SIPTrunk PRO 1xPRI 1999,00 zł 2 458,77 zł Umowa 12 miesięcy Opłata aktywacyjna SIPTrunk Biz 149,00 zł 183,27 zł Opłata aktywacyjna SIPTrunk Biz 4xBRI 299,00 zł 367,77 zł Opłata aktywacyjna SIPTrunk PRO 1xPRI 399,00 zł 490,77 zł Umowa 24 miesiące Opłata aktywacyjna SIPTrunk Biz 99,00 zł 121,77 zł Opłata aktywacyjna SIPTrunk Biz 4xBRI 199,00 zł 244,77 zł Opłata aktywacyjna SIPTrunk PRO 1xPRI 299,00 zł 367,77 zł 3. Opłaty abonamentowe a. Pakiety Usługi Netto Opłata miesięczna Brutto Umowa na czas nieokreślony SIPTrunk Biz 299,00 zł 367,77 zł SIPTrunk Biz 4xBRI 499,00 zł 613,77 zł SIPTrunk PRO 1xPRI 999,00 zł 1 228,77 zł Umowa 12 miesięcy SIPTrunk Biz 189,00 zł 232,47 zł SIPTrunk Biz 4xBRI 399,00 zł 490,77 zł SIPTrunk PRO 1xPRI 699,00 zł 859,77 zł Umowa 24 miesiące SIPTrunk Biz 139,00 zł 170,97 zł SIPTrunk Biz 4xBRI 239,00 zł 293,97 zł SIPTrunk PRO 1xPRI 499,00 zł 613,77 zł strona 3 z 7

4 b. Usługi dodatkowe Usługi netto Opłata miesięczna Brutto Umowa na czas nieokreślony Rozszerzenie 2xBRI 299,00 zł 367,77 zł Rozszerzenie 1xPRI 399,00 zł 490,77 zł Call rekorder 99,00 zł 121,77 zł Przechowywanie nagrań na zewnętrznym FTP* 99,00 zł 121,77 zł Telekonferencje 29,00 zł 35,67 zł Wirtualny Fax 19,90 zł 24,48 zł Pula 10 numerów lokalnych 15,90 zł 19,56 zł Pula 50 numerów lokalnych 29,90 zł 36,78 zł Massdial 300,00 zł 369,00 zł Numer ,00 zł 24,60 zł Zlecone prace serwisowe - 1h 200,00 zł 246,00 zł Czynności wykonywane w wyniku nieuzasadnionego zgłoszenia awarii 1h Umowa 12 miesięcy 200,00 zł 246,00 zł Rozszerzenie 2xBRI 149,00 zł 183,27 zł Rozszerzenie 1xPRI 169,00 zł 207,87 zł Call rekorder 99,00 zł 121,77 zł Przechowywanie nagrań na zewnętrznym FTP* 99,00 zł 121,77 zł Telekonferencje 29,00 zł 35,67 zł Wirtualny Fax 19,90 zł 24,48 zł Pula 10 numerów lokalnych 15,90 zł 19,56 zł Pula 50 numerów lokalnych 29,90 zł 36,78 zł Massdial 300,00 zł 369,00 zł Numer ,00 zł 24,60 zł Zlecone prace serwisowe - 1h 200,00 zł 246,00 zł Czynności wykonywane w wyniku nieuzasadnionego zgłoszenia awarii 1h Umowa 24 miesiące 200,00 zł 246,00 zł Rozszerzenie 2xBRI 89,00 zł 109,47 zł Rozszerzenie 1xPRI 119,00 zł 146,37 zł Call rekorder 89,00 zł 109,47 zł Przechowywanie nagrań na zewnętrznym FTP* 89,00 zł 109,47 zł strona 4 z 7

5 Telekonferencje 19,00 zł 23,37 zł Wirtualny Fax 15,90 zł 19,56 zł Pula 10 numerów lokalnych 15,90 zł 19,56 zł Pula 50 numerów lokalnych 29,90 zł 36,78 zł Massdial 300,00 zł 369,00 zł Numer ,00 zł 24,60 zł Zlecone prace serwisowe - 1h 200,00 zł 246,00 zł Czynności wykonywane w wyniku nieuzasadnionego zgłoszenia awarii 1h 200,00 zł 246,00 zł 4. Połączenia a. Opłaty za połączenia krajowe Kierunek Opłata za minutę netto Opłata za minutę brutto Połączenia alarmowe 0,00 zł 0,00 zł Do sieci Aiton Caldwell 0,00 zł 0,00 zł Poland-Fixed (TPSA) 0,06 zł 0,07 zł Poland-Fixed (NOL) 0,09 zł 0,11 zł Poland-Mobile 0,12 zł 0,15 zł b. Opłaty za połączenia na numery specjalne Połączenia na numery 8xx Okres taryfikacyjny Sposób naliczania Opłata netto Opłata brutto 800 Ta, Tb bez opłat bez opłat bez opłat Ta, Tb za każdą rozpoczętą 1 minutę połączenia Ta za każde rozpoczęte 3 minuty połączenia Tb za każde rozpoczęte 6 minut połączenia strona 5 z 7

6 T1 0,40 zł 0,49 zł T2 za minutę połączenia 0,30 zł 0,37 zł T3,T4 0,20 zł 0,24 zł Ta, Tb za każdą rozpoczętą 1 minutę połączenia Ta za każde rozpoczęte 3 minuty połączenia Tb za każde rozpoczęte 6 minut połączenia Ta, Tb Ta,Tb za każdą rozpoczęta 1 minutę połączenia za minutę połączenia, naliczanie sekundowe 0,11 zł 0,14 zł Ta, Tb Jednokrotnie 1,16 zł 1,43 zł Okresy taryfikacyjne: T1 - w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni robocze T2 - w godzinach od 8:00 do 18:00 w soboty, niedziele i dni świąteczne T3 - w godzinach od 18:00 do 8:00 w dni robocze T4 - w godzinach od 18:00 do 8:00 w soboty, niedziele i dni świąteczne Ta - w godzinach od 8:00 do 22:00 we wszystkie dni tygodnia Tb - w godzinach od 22:00 do 8:00 we wszystkie dni tygodnia strona 6 z 7

7 5. Postanowienia ogólne 1. W związku z zawarciem umowy na czas określony 12 lub 24 miesięcy, Abonent otrzymuje ulgę w opłacie abonamentowej miesięczną wartość ulgi stanowi różnica pomiędzy opłatą abonamentową dla umowy na czas nieokreślony, a opłata abonamentową określoną w Umowie, ulgę w opłacie aktywacyjnej stanowiącą różnice pomiędzy opłatą aktywacyjną dla umowy na czas nieokreślony a opłatą aktywacyjną określoną w Umowie. W przypadku rozwiązania umowy zawartej na czas określony 12 lub 24 miesięcy przez Datera z winy Abonenta lub jej rozwiązania przez Abonenta przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, Datera ma prawo żądać Opłaty Wyrównawczej (kary umownej) równej wartości przyznanej Abonentowi ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy lub aneksu do umowy do dnia jej rozwiązania. 1. Cennik jest udostępniany na stronie internetowej Datera. 2. Datera może świadczyć Usługi w oparciu ogłaszany Regulamin Promocji lub Cennik Promocji. Promocje mogą mieć ograniczony zakres co do niektórych Abonentów, niektórych Usług lub ich parametrów, a także czasu obowiązywania. W takim przypadku postanowienia Regulaminu Promocji i Cennika Promocji mają pierwszeństwo przed odmiennymi postanowieniami Cennika. Datera zastrzega sobie prawo zakończenia obowiązywania promocji bez podania przyczyn i odmowy zawarcia Umowy na warunkach promocyjnych. 3. W zakresie nieuregulowanym w Cenniku stosuje się postanowienia Umowy i Regulaminu. Cennik stanowi załącznik do Umowy. 4. Opłata za aktywację Usług oraz zakupione Urządzenia jest naliczana w terminie siedmiu dni od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi, niezależnie od Okresu Rozliczeniowego. 5. Wszystkie Opłaty płatne są z góry i naliczane na początku Okresu Rozliczeniowego, za wyjątkiem Opłaty za wykonane połączenia, która jest płatna z dołu i naliczana na koniec Okresu Rozliczeniowego. 6. W przypadku, gdy abonent korzysta z usług przez niepełny okres rozliczeniowy, opłaty miesięczne naliczane są w wysokości w 1/30 za każdy dzień korzystania z usług 7. Opłaty za połączenia naliczane są za każdą sekundę -1/60 stawki minutowej (Opłaty za połączenia są rozliczane w naliczaniu sekundowym na podstawie ceny brutto i są zaokrąglane w górę do pełnego grosza). 8. Termin płatności faktury wynosi 14 dni. Brak opłacenia faktury VAT w terminie może spowodować, poprzednim wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu, zablokowanie połączeń wychodzących wszczęcie procedury windykacyjnej. Faktura VAT nie może być opłacona środkami z limitu kredytowego. 9. Zablokowanie połączeń wychodzących nie zwalnia Abonenta z obowiązku ponoszenia stałej Opłaty abonamentowej. strona 7 z 7

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2008 roku

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2008 roku CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2008 roku SFERIA S.A. ul. Pawia 55 01-030 Warszawa ROZDZIAŁ I Aktywacja Usługi dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt. 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt. 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Stan Darmowy 19 zł z telefonem obowiązuje od 14 grudnia 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej Stan Darmowy 19 zł

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Firmowa

Cennik Oferty Firmowa Cennik Oferty Firmowa Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 04.02.2011 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Cennik Oferty Firmowa jest skierowany do przedsiębiorców (osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta dla Klientów Millennium obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Oferta dla Klientów Millennium obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Oferta dla Klientów Millennium obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2011 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Oferta dla Klientów Millennium,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wirtualna Centralka Orange obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin usługi Wirtualna Centralka Orange obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin usługi Centralka Orange obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE I POJĘCIA 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie:

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie: Warunki Oferty Promocyjnej Wszystkie rozmowy w Erze za 0 zł w sieci Era Kod promocji B_ZA_DARMO Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie od dnia 20

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Rozmowy w Firmie dla Abonentów 1. Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wirtualna Centralka Orange obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2010 roku do odwołania

Regulamin usługi Wirtualna Centralka Orange obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2010 roku do odwołania Regulamin usługi Centralka Orange obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2010 roku do odwołania 1 DEFINICJE I POJĘCIA 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Dwa razy więcej w sieci Era ( Oferta promocyjna )

Warunki Oferty Promocyjnej Dwa razy więcej w sieci Era ( Oferta promocyjna ) Warunki Oferty Promocyjnej Dwa razy więcej w sieci Era ( Oferta promocyjna ) Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era KODY PROMOCJI: P_2011_2XMIN_24; P_2011_2XMIN_36; P_2011_RODZINA_24;

Bardziej szczegółowo

Promocyjny abonament za Zestaw w 24 cyklach rozliczeniowych z aktywną opcją f@ktura 59,90 zł 79,90 zł 99,90 zł 119,90 zł

Promocyjny abonament za Zestaw w 24 cyklach rozliczeniowych z aktywną opcją f@ktura 59,90 zł 79,90 zł 99,90 zł 119,90 zł Warunki Oferty Promocyjnej Świąteczna super oferta z telefonem w T-Mobile. (dalej Warunki) Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A, operatora T-Mobile (dalej Operator ). Kod Promocji: w tabelce Opis oferty

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej Taryfy Jump LTE z telefonem & ZoomMe WiFi 24 Raty w T-Mobile

Warunki Oferty PrOmOcyjnej Taryfy Jump LTE z telefonem & ZoomMe WiFi 24 Raty w T-Mobile Warunki Oferty PrOmOcyjnej Taryfy Jump LTE z telefonem & ZoomMe WiFi 24 Raty w T-Mobile I. Warunki Oferty Promocyjnej związanej ze sprzedażą TELEFONU na raty Kody Promocji: w tabelce 1. Opis Oferty 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ SIM FORMUŁA RODZINA W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 15 lipca 2014 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ SIM FORMUŁA RODZINA W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 15 lipca 2014 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ SIM FORMUŁA RODZINA W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 15 lipca 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Cały Czas

Cennik Taryfa Cały Czas Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30 Cennik ryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30 Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr...

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr... Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr... Zawarta w dniu... w Łodzi, pomiędzy: 1. z siedzibą w Łodzi ( ), ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ Zawarta w dniu.. w.. na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy: Telewizją Kablową Studio z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Taryfy Jump LTE z telefonem 24Raty w T- Mobile

Warunki Oferty Promocyjnej Taryfy Jump LTE z telefonem 24Raty w T- Mobile Warunki Oferty Promocyjnej Taryfy Jump LTE z telefonem 24Raty w T- Mobile I. Warunki Oferty Promocyjnej związanej ze sprzedażą TELEFONU na raty Kody Promocji: w tabelce 1. Opis Oferty 1.1. W okresie od

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja Jesienna

Regulamin Promocji Promocja Jesienna 1. Organizatorem promocji Promocja Jesienna jest Łukasz Wajs prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: CITYLAN z siedzibą w Wolsztynie (64-200) przy ul. Sturnego 8, NIP: 9231568136, REGON: 411496840

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty FORMUŁA Unlimited

Cennik Oferty FORMUŁA Unlimited Cennik Oferty FORMUŁA Unlimited Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 16 września 2013 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają

Bardziej szczegółowo

O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA NR O ŚWIADCZE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH zawarta w dniu, w Barczewie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe Macrosat, z siedzibą w Barczewie ul. Wojska Polskiego 7 wpisaną do ewidencji

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Autolokalizator obowiązuje od dnia 30 września 2009 r. do odwołania

Regulamin oferty Autolokalizator obowiązuje od dnia 30 września 2009 r. do odwołania Regulamin oferty Autolokalizator obowiązuje od dnia 30 września 2009 r. do odwołania 1 DEFINICJE I POJĘCIA 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL SP. Z O.O. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnyc h

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem II w sklepie internetowym obowiązuje od 12 grudnia 2014 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem II w sklepie internetowym obowiązuje od 12 grudnia 2014 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem II w sklepie internetowym obowiązuje od 12 grudnia 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

NET-KONT@KT S.C. M. Pawlak P. Janicki ul. 1 Maja 18 27-300 Lipsko

NET-KONT@KT S.C. M. Pawlak P. Janicki ul. 1 Maja 18 27-300 Lipsko Regulamin promocji TrioPack HD 1. Organizatorem promocji jest NET-KONT@KT S.C. z siedzibą w Lipsku przy ulicy 1 Maja 18, zwany dalej operatorem. 2. Promocja trwa od 01.02.2015 do 30.04.2015. Operator zastrzega

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo