Technologia Informacyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologia Informacyjna"

Transkrypt

1 Technologia Informacyjna zajęcia nr 1 Elektrotechnika oraz Elektronika i Telekomunikacja semestr I, rok akademicki 2007/2008 mgr inż.. Paweł Myszkowski Plan dzisiejszych zajęć 1. Organizacja zajęć na laboratorium TI 2. Podstawowe informacje o ECDL 3. Zasady BHP w pracy z komputerem 4. Bezpieczeństwo informacji 5. Prawa autorskie i regulacje prawne 1

2 1. Organizacja zajęć na laboratorium TI a) program przedmiotu b) literatura c) zasady zaliczenia przedmiotu d) kontakt, konsultacje 1a. Program przedmiotu 1. Zajęcia organizacyjne. Podstawowe informacje o Europejskim Certyfikacie Umiejętno tności Komputerowych ECDL. Zasady BHP przy pracy z komputerem. Bezpieczeństwo informacji, prawa autorskie i regulacje prawne dotyczące ce ochrony danych osobowych. 2. Podstawy technik informatycznych. Jednostki i kodowanie informacji. Elementy tworzące zestaw komputerowy. Oprogramowanie użytkowe. u Systemy operacyjne: zarządzanie plikami i folderami. Podstawowe wiadomości dotyczące ce sieci komputerowych. 3. Przetwarzanie tekstów. Reguły y wprowadzania tekstu. Formatowanie dokumentów. Tabulatory. Odczyt, zapis i wydruk dokumentów. 2

3 1a. Program przedmiotu 4. Przetwarzanie tekstów. Wypunktowanie i numerowanie. Wstawienie grafiki do dokumentu. Tabele. Formatowanie nagłówka i stopki. 5. Przetwarzanie tekstów. Korespondencja seryjna, szablony dokumentów. Tworzenie dokumentu w oparciu o style. Automatyczne numerowanie rysunków, tabel, odsyłaczy. Generowanie spisu treści, spisu rysunków, spisu tabel. 6. Arkusze kalkulacyjne. Wprowadzanie danych do arkusza. Formatowanie arkusza. Proste wzory obliczeniowe. Zapis, odczyt i wydruk skoroszytu 1a. Program przedmiotu 7. Arkusze kalkulacyjne. Typy adresowania. Wykresy. Praca z wieloma arkuszami 8. Arkusze kalkulacyjne. Zaawansowane operacje w arkuszu kalkulacyjnym. 9. Bazy danych. Podstawowe pojęcia, tworzenie tabel, definiowanie kluczy, relacje między tabelami. 3

4 1a. Program przedmiotu 10.Bazy danych. Formularze, kwerendy (zapytania), raporty. 11.Bazy danych. Kwerendy modyfikujące. 12.Grafika menedżerska erska i prezentacyjna. Podstawy tworzenia prezentacji. Wzorce slajdów. Rysunki, autokształty ty,, pola tekstowe na slajdach. Cechy poprawnie zbudowanej prezentacji. 1a. Program przedmiotu 13.Grafika menedżerska erska i prezentacyjna. Przygotowanie prezentacji. Pokaz slajdów. Notatki, materiały y informacyjne. 14.Us Usługi w sieciach informatycznych. Podstawowe wiadomości o sieciach. Internet: wybrane usługi, ugi, zagrożenia i metody ochrony. Netykieta. 15.Zaliczenie semestru. 4

5 1b. Literatura W. Sikorski: Podstawy technik informatycznych.. Mikom. A. Nowakowski: Użytkowanie komputerów.. Mikom. M. Kopertkowska: Przetwarzanie tekstów.. Mikom. M. Kopertkowska: Arkusze kalkulacyjne.. Mikom. M. Kopertkowska: Bazy danych.. Mikom. M. Kopertkowska: Grafika menedżerska erska i prezentacyjna. Mikom, Warszawa, A. Wojciechowski: Usługi w sieciach informatycznych. Mikom, Warszawa, serwis poświ więcony ECDL w Polsce więcej na 1c. Zasady zaliczenia przedmiotu oceny ze sprawdzianów + i - za pracę na zajęciach + i - za ew. prace domowe 5

6 1d. Kontakt i konsultacje mgr inż.. Paweł Myszkowski pokój j 208 (II piętro) tel www: Konsultacje: piątek Podstawowe informacje o ECDL ECDL = European Computer Driving Licence (Europejski Certyfikat Umiejętno tności Komputerowych) zaświadcza, że e jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętno tności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. 6

7 2. Podstawowe informacje o ECDL Egzaminy pokrywają następuj pujące obszary zastosowań mikrokomputerów w i technologii informatycznej: Podstawy technik informatycznych Użytkowanie komputerów Przetwarzanie tekstów Arkusze kalkulacyjne Bazy danych Grafika menedżerska erska i prezentacyjna Usługi w sieciach informatycznych 2. Podstawowe informacje o ECDL Certyfikat Umiejętno tności Komputerowych zwiększa możliwo liwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społecze eczeństwa, a w szczególno lności dla osób: szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających cych na rynek pracy; powracających cych do pracy po dłuższej d przerwie (np( np. kobiety po urlopie macierzyńskim); poszukujących pracy, którzy szybciej jąj znajdą posiadając c odpowiednie umiejętno tności wykorzystania komputerów; poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich. 7

8 2. Podstawowe informacje o ECDL Europejski Certyfikat Umiejętno tności Komputerowych jest jednolity w całej Europie i służy: s przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społecze eczeństwie Globalnej Informacji; podniesieniu poziomu umiejętno tności wykorzystania mikrokomputerów w w pracy zawodowej i życiu codziennym; wprowadzeniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego nego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników; w; opracowaniu modelu edukacji w zakresie użytkowania mikrokomputerów; umożliwieniu przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej. 2. Podstawowe informacje o ECDL Fakt zdania egzaminów w z poszczególnych modułów w jest odnotowywany przez egzaminatora w Europejskiej Karcie Umiejętno tności Komputerowych. Karta jest wymieniana na Europejski Certyfikat Umiejętno tności Komputerowych po zdaniu wszystkich 7 egzaminów w w ciągu maksymalnie 3 lat. Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważno ność bezterminowo. 8

9 3. Zasady BHP w pracy z komputerem Praca przy komputerze powoduje następuj pujące dolegliwości: bóle głowy g i kręgos gosłupa zmęczenie i łzawienie oczu napięcie mięś ęśni ogólne rozdrażnienie 3. Zasady BHP w pracy z komputerem Ponadto najwięcej kontrowersji wywołuje ustalenie faktycznych skutków w wpływu monitora na zdrowie człowieka, choć nowoczesne monitory emitują mniej promieniowania (typu LR) i mają mniej dokuczliwe migotanie (typu NI). Pracujący cy monitor emituje: pole elektrostatyczne (wywołuj ujące wiatr elektryczny), które nie powinno przekraczać 60kV/m pole elektromagnetyczne o bardzo małej częstotliwo stotliwości promieniowanie nadfioletowe powodujące zapalenie spojówek i rumień skóry śladowe promieniowanie rentgenowskie 9

10 3. Zasady BHP w pracy z komputerem Inne negatywne skutki działania ania monitora: odbicie oświetlenia o zewnętrznego od ekranu monitora, które zmusza do nadmiernego wytęż ężenia wzroku migotanie obrazu, rozmycie kolorów w i brak ostrości, które występuj pują w monitorach o niskiej jakości i powodują szybkie zmęczenie wzroku. 3. Zasady BHP w pracy z komputerem Główne czynniki wpływaj ywające na prawidłow ową i bezpieczną pracę z komputerem: odpowiednie meble z krzesłem em o regulowanej wysokości oraz kącie k nachylenia oparcia stosownie duży y blat, pozwalający zachować właściwą odległość monitora od oczu (35-70 cm) odpowiednie oświetlenie, o dające niezbyt dużą różnice jasności ekranu monitora i pomieszczenia oraz eliminujące odbicia odpowiedni mikroklimat: temperatura stopnie Celsjusza, wilgotność powietrza 50-60%, lekki ruch powietrza używanie bezpiecznych, nie-migaj migających, o zmniejszonym promieniowaniu monitorów w (LR, NI) 10

11 3. Zasady BHP w pracy z komputerem stosowanie filtrów w ochronnych zmniejszających najbardziej szkodliwe promieniowanie elektrostatyczne co najmniej 200 razy i odprowadzających ładunki przewodem połą łączonym z masą komputera zachowanie maksymalnej odległości monitora od oczu oraz skierowanie tyłu u monitora do ścian, aby nie narażać innych osób dokonywanie przerw w trakcie pracy przy komputerze (im dłużej d pracujemy tym dłuższe d powinny być przerwy), oraz ćwiczeń relaksacyjnych (skręty ciała, a, wyciąganie ramion, zwieszanie głowy, g napręż ężanie i rozluźnianie mięś ęśni nóg, n głęg łębokie oddychanie, masaż dłoni, palców, skroni, karku) ostatnio modne stały y się klawiatury ergonomiczne, w których lewa i prawa strona ustawione sąs pod odpowiednim kątem, k co wymusza naturalne ułożenie dłoni. d 3. Zasady BHP w pracy z komputerem 11

12 3. Zasady BHP w pracy z komputerem 3. Zasady BHP w pracy z komputerem Więcej zagadnień na temat Komputer i zdrowie na stronie: 12

13 3. Zasady BHP w pracy z komputerem Praktyka użytkowania u sprzętu Zasady, jakimi należy y się kierować podczas użytkowania sprzętu komputerowego: podłą łączenie komputera do listwy z filtrem zabezpieczającym cym przed zakłóceniami i przepięciami w sieci, oczywiście cie listwa powinna być podłą łączona do uziemionego gniazda (ładunki( elektrostatyczne powstające przy braku uziemienia mogą uszkodzić komputer) warto wyposażyć stanowisko pracy w urządzenie do podtrzymywania napięcia tzw. UPS (Uninterruptible( Power Supply). W przypadku braku zasilania UPS przejmuje dostawę prądu ze swego układu akumulatorowego. 3. Zasady BHP w pracy z komputerem jeżeli eli komputery połą łączone sąs w sieć,, to kable sieciowe powinny być poprowadzone wzdłuż ścian, a nie w miejscach, w których mogą być narażone na nacisk, ponadto należy y je chronić przed wilgocią i dbać o prawidłowe umocowanie wtyczek ustawienie komputera tak, aby był wygodny dostęp do klawiatury i myszy (te urządzenia powinny być blisko siebie) monitor powinien być ustawiony tyłem do ściany i tyłem do światła a dziennego ze względu na temperaturę i elektryzowanie się komputer łatwo się kurzy, dlatego należy y regularnie czyści cić ekran i klawiaturę (specjalnym płynem p lub pianką) co kilka miesięcy należy y oczyść cały y komputer (po zdjęciu obudowy, za pomocą pędzla i odkurzacza). Sygnałem zanieczyszczenia jest nieprawidłowa praca urządze dzeń,, szczególnie wiatraczków 13

14 3. Zasady BHP w pracy z komputerem należy y pamięta tać, że e układy scalone sąs czułe e na zmiany temperatur, zdarzają się błędy spowodowane przegraniem pamięci lub procesora, należy y wówczas w wczas sprawdzić wiatraczek. Zaleca się również montowanie dodatkowych wiatraczków w do dysku. komputer trzeba chronić przed wstrząsami sami i uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno przenosić sprzętu podczas pracy, szczególnie podczas pracy dysku. Odległość głowic od powierzchni dysku twardego jest mierzona w mikronach i wstrząsy sy podczas zapisu i odczytu mogą spowodować uszkodzenia powierzchni. Po wyłą łączeniu głowice g sąs ustawiane w gniazdach z dala od powierzchni nośnika, nika, wówczas w wczas przenoszenie nie spowoduje żadnych ujemnych skutków. 4. Bezpieczeństwo informacji a) kopie zapasowe b) zabezpieczenia przed wirusami c) zabezpieczenia przed atakami z zewnątrz d) ochrona danych osobowych 14

15 4a. Tworzenie kopii zapasowych Podobno prawdziwi twardziele nie robią back-up up ów, ale LEPIEJ UCZYĆ SIĘ NA CUDZYCH BŁĘB ŁĘDACH! 4a. Tworzenie kopii zapasowych Do niedawna STEAMER (urządzenie zapisujące na taśmie) Obecnie NAGRYWARKA CD/DVD 15

16 4a. Tworzenie kopii zapasowych W domu NIEREGULARNIE (po większych zmianach) W firmie CODZIENNIE (proces zautomatyzowany) 4b. Zabezpieczenia przed wirusami Specjalny program, zwany SKANEREM ANTYWIRUSOWYM, dość ściśle zintegrowany z systemem operacyjnym, np. Avast,, Panda, Norton Antyvirus i wiele innych 16

17 4b. Zabezpieczenia przed wirusami SKANER ANTYWIRUSOWY sprawdza na bieżą żąco pliki otwierane w systemie, w tym także e przychodzącą pocztę elektroniczną. 4c. Zabezpieczenia przed atakami FIREWALL (z ang. ściana lub zapora ogniowa) program, który także e jest zintegrowany z systemem operacyjnym i bada pobierane z Internetu dane pod kątem niebezpiecznej zawartości, np. Outpost, Kerio. W systemach Unix/Linux mechanizmy ochrony sąs dostępne w jądrze j systemu (IPCHAINS oraz IPTABLES) FIREWALL może e być także e zabezpieczeniem sprzętowym. 17

18 4d. Ochrona danych osobowych art. 51 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997: 1. Nikt nie może e być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących cych jego osoby. 2. Władze W publiczne nie mogą pozyskiwać,, gromadzić i udostępnia pniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. 3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących cych go urzędowych dokumentów w i zbiorów w danych 4d. Ochrona danych osobowych Podstawową myślą zawartą w ustawie jest ucywilizowanie posługiwania się danymi osobowymi (tj. w rozumieniu ustawy wszelkimi danymi, które dotyczą osoby fizycznej i pozwalają na określenie jej tożsamo samości). Kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Urząd d Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). 18

19 4d. Ochrona danych osobowych Obowiązki nałożone one na administratorów w danych: obowiązek zabezpieczenia hasłem zbiorów w danych osobowych obowiązek zmiany hasła a co najmniej raz na miesiąc obowiązek szkolenia pracowników w mających dostęp do danych osobowych ograniczenia w dostępie do pomieszczeń,, w których przechowywane sąs dane osobowe. 4d. Ochrona danych osobowych Za przetwarzanie danych w sposób b sprzeczny z ustawą grozi do dwóch lat więzienia zienia.. Jeżeli eli dotyczą one danych szczególnie chronionych, np.. rasy, poglądów politycznych, kara może e sięga gać trzech lat.. Za nielegalne udostępnianie danych osobom nieupoważnionym nionym przewidziano do dwóch lat więzienia zienia. 19

20 5. Prawa autorskie i regulacje prawne Jak powstaje program Kod źródłowy (w języku programowania, np. C, Pascal, Basic, Asembler, ) Kompilacja Konsolidacja Kod binarny (w kodzie maszynowym, czyli binarnym) 5. Prawa autorskie i regulacje prawne Licencja Firmware Licencja obejmująca oprogramowanie układowe, tzn. umieszczone na stałe e w sprzętowej częś ęści systemu komputerowego. Licencja Freeware Oprogramowanie darmowe, rozpowszechniane po kosztach nośnika nika danych. Oprogramowanie freeware może e być objęte ochroną praw autorskich lub nie. 20

21 5. Prawa autorskie i regulacje prawne Licencja GNU Jest to zbiór r reguł,, zgodnie z którymi rozprowadzane jest tzw. "wolne oprogramowanie". Na zasadach Powszechnej Licencji Publicznej udostępniane jest m.in. jądro j systemu operacyjnego Linux oraz większo kszość oprogramowania dla niego przeznaczona. Podstawowym celem przyświecaj wiecającym cym twórcom licencji było o umożliwienie producentom oprogramowania prawnie zagwarantowanej możliwo liwości tworzenia produktów w wolno dostępnych dla wszystkich użytkowniku ytkowników. w. 5. Prawa autorskie i regulacje prawne Licencja GPL (General( Public Licence) Zasady licencyjne określone przez konsorcjum Free Software Foundation,, zakazujące redystrybucji oprogramowania w formie czysto binarnej. Jeżeli eli ktoś wprowadza do obiegu oprogramowanie zawierające jakąkolwiek kolwiek część podlegającą licencji GPL, to musi udostępni pnić wraz z każdą dystrybucją binarną jej postać źródłową. 21

22 5. Prawa autorskie i regulacje prawne Licencja grupowa (Site( licence) Określa, że e zakupiony program może e być użytkowany w sieci lub innym zestawie komputerów w (np( np.. szkolna pracownia) w ustalonej ilości, tzn. może e być instalowany tylko na określonej maksymalnej liczbie stanowisk. Podobną zasadą opatrzone sąs programy sprzedawane z licencją sieciową (Network licence). 5. Prawa autorskie i regulacje prawne Licencja jednostanowiskowa (One( One-site licence) To licencja uprawniająca użytkownika u do zainstalowania nabytego oprogramowania tylko na jednym stanowisku komputerowym. Użytkownikowi nie wolno udostępnia pniać takiego oprogramowania w sieci ani używau ywać na więcej niż jednym komputerze w tym samym czasie. Zezwala natomiast na sporządzanie kopii zapasowej oprogramowania. 22

23 5. Prawa autorskie i regulacje prawne Licencja typu Linux Rozwiązanie zanie licencyjne odnoszone do systemu Linux,, którego jądro j jest upowszechniane według praw Licencji GPL. Prawa autorskie do kodu Linuxa należą do różnych autorów w kodu. Linux jest oprogramowaniem w wolnym obiegu w tym sensie, że e wolno go kopiować,, zmieniać i stosować w dowolny sposób b oraz rozdawać własne kopie bez ograniczeń. 5. Prawa autorskie i regulacje prawne Licencja typu Linux c.d. Ograniczenia tej licencji wynikające z zasad licencji GPL nie zakazują tworzenia ani sprzedawania wyłą łącznie binarnych dystrybucji oprogramowania, jeżeli eli tylko każdy, kto otrzymuje kopie binarne, będzie b miał szansę uzyskania równier wnież kodu źródłowego za rozsądn dną opłat atą dystrybucyjną. 23

24 5. Prawa autorskie i regulacje prawne Licencja na obszar To określenie umowy między producentem oprogramowania a nabywcą,, uprawniającej go do sporządzenia określonej liczby kopii zakupionego oprogramowania na swój j własny w użytek. Takie rozwiązanie zanie jest czasem stosowane przez firmy korzystające z sieci lokalnych LAN, umożliwiaj liwiając c wykorzystanie oprogramowania na wielu stanowiskach komputerowych ponosząc c przy tym mniejsze koszty. 5. Prawa autorskie i regulacje prawne Licencja Public Domain Licencja dobroczynna czyniąca ca z oprogramowania własnow asność ogółu, w myśl l czego autor lub autorzy oprogramowania zrzekają się praw do upowszechniania oprogramowania na rzecz ogółu u użytkowniku ytkowników. w. 24

25 5. Prawa autorskie i regulacje prawne Licencja Shareware Rodzaj licencji oraz oprogramowanie rozpowszechniane na jej zasadach, która zezwala na bezpłatne korzystanie z oprogramowania przez okres próbny (zazwyczaj 1 miesiąc), co ma zachęci cić użytkownika do zakupu oprogramowania. W przypadku korzystania z oprogramowania w sposób b niekomercyjny licencja typu shareware umożliwia przedłużanie tego okresu (w celach propagandowo-reklamowych). reklamowych). Dziękuj kuję za uwagę 25

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Technologia informacyjna Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny semestr I, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2011/2012 Pracownia nr 1 (07.10.2011) dr inż. Jarosław Forenc Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Licencje programów, prawa autorskie

Licencje programów, prawa autorskie Licencje programów, prawa autorskie Wykład: prawa autorskie, osobiste, majątkowe, co nie podlega prawom autorskim, licencje oprogramowania: freeware, public domain, shareware, GNU GPL, adware, postcardware,

Bardziej szczegółowo

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4.

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4. Które z poniższych zdań opisuje różnicę pomiędzy pojęciami hardware i software? 1. Hardware odnosi się do fizycznych elementów komputera. Software natomiast do programów, które wykonują pracę komputerową.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Katedra inżynierii oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej Pajdziński Nr albumu 4008 Krzysztof Paprota Nr albumu 4091 Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Veriton

Podręcznik Użytkownika Veriton Podręcznik Użytkownika Veriton Copyright 2006 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Lipiec 2006 Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika komputera (w.u.)

Poradnik użytkownika komputera (w.u.) Poradnik użytkownika komputera (w.u.) Na podstawie doświadczeń i pytań użytkowników Autor: Karol Smyczyński Wersja: 0.17 Ostatnia aktualizacja: 03.01.2015 Wstęp... 3 I. Wybór sprzętu i zakup komputera

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI NARZĘDZIA POCZĄTKI ATAK. 12 Mks_vir 9.0 wersja DOM PLUS

SPIS TREŚCI NARZĘDZIA POCZĄTKI ATAK. 12 Mks_vir 9.0 wersja DOM PLUS SPIS TREŚCI jest wydawany przez Software Press Sp. z o.o. SK Prezes wydawnictwa: Paweł Marciniak Redaktor naczelny: Katarzyna Dębek katarzyna.debek@software.com.pl Redaktor prowadzący: Tomasz Przybylski

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE W ZASTOSOWANIACH BIZNESOWYCH

OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE W ZASTOSOWANIACH BIZNESOWYCH Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE W ZASTOSOWANIACH BIZNESOWYCH Robert Nowak Promotor dr inż. Marek Mika

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy SPIS TREŚCI 1. Podatki w działalności e-przedsiębiorcy... 3 2. Ochrona danych osobowych w Internecie. 8 3. Licencje w umowach B2B.. 14 4. Alternatywne rodzaje licencji w obrocie elektronicznym.. 19 5.

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-61125-58-7

ISBN 978-83-61125-58-7 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Publikacja jest rezultatem realizacji Projektu: Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia w zakresie obsługi zestawów komputerowych, dołączonego do nich oprogramowania oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu w ramach projektu Tychy w sieci

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Księga Handlowa (KH) Wersja 2012 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo