dr inż. Jarosław Forenc

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr inż. Jarosław Forenc"

Transkrypt

1 Technologia informacyjna Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny semestr I, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2011/2012 Pracownia nr 1 ( ) dr inż. Jarosław Forenc

2 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 2/39 Dane podstawowe dr inż. Jarosław Forenc Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii ul. Wiejska 45D, Białystok WE tel. (0-85) Dydaktyka -dodatkowe materiały do pracowni Konsultacje (termin może ulec zmianie): Poniedziałek, godz. 11:30-12:30, WE-204 Środa, godz. 9:00-10:00, WE-204 Czwartek, godz. 12:00-13:00, WE-204 Piątek, godz. 16:00-16:45, WE-204 (zaoczne) Sobota, godz. 13:15-14:00, WE-204 (zaoczne)

3 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 3/39 Program przedmiotu 1. Zajęcia organizacyjne. Podstawowe informacje o Europejskim Certyfikacie Umiejętności Komputerowych ECDL. Zasady BHP przy pracy z komputerem. Bezpieczeństwo informacji, prawa autorskie i regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych, licencje oprogramowania. 2. Podstawy technik informatycznych. Jednostki i kodowanie informacji. Elementy tworzące zestaw komputerowy. Oprogramowanie użytkowe. Wirusy komputerowe. 3. Przetwarzanie tekstów. Reguły wprowadzania tekstu. Formatowanie znaku, akapitu, strony. Tabulatory. Odczyt, zapis i wydruk dokumentów. 4. Przetwarzanie tekstów. Wypunktowanie i numerowanie. Wstawienie grafiki do dokumentu. Tabele. Wzory. Formatowanie nagłówka i stopki.

4 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 4/39 Program przedmiotu 5. Przetwarzanie tekstów. Korespondencja seryjna, szablony dokumentów. 6. Przetwarzanie tekstów.tworzenie dokumentu w oparciu o style. Automatyczne numerowanie rysunków, tabel, odsyłaczy. Generowanie spisu treści, rysunków i tabel. 7. Arkusze kalkulacyjne. Wprowadzanie danych do arkusza. Formatowanie arkusza. Proste wzory obliczeniowe. Zapis, odczyt i wydruk skoroszytu. 8. Arkusze kalkulacyjne. Typy adresowania. Wykresy. Praca z wieloma arkuszami. 9. Arkusze kalkulacyjne. Zaawansowane operacje w arkuszu kalkulacyjnym.

5 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 5/39 Program przedmiotu 10. Bazy danych. Podstawowe pojęcia. Tworzenie tabel, definiowanie kluczy, relacje między tabelami. 11. Bazy danych. Formularze, kwerendy (zapytania), raporty. Zaawansowane ćwiczenia z projektowania baz danych. 12. Grafika menedżerska i prezentacyjna. Podstawy tworzenia prezentacji. Wzorce slajdów. Rysunki, wykresy, autokształty, pola tekstowe na slajdach. 13. Grafika menedżerska i prezentacyjna. Cechy poprawnie zbudowanej prezentacji. Przygotowanie prezentacji. 14. Grafika menedżerska i prezentacyjna. Pokaz slajdów. Notatki, materiały informacyjne. 15. Zaliczenie.

6 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 6/39 Literatura 1. A. Żarowska, W. Węglarz: ECDL na skróty. PWN, Warszawa, W. Sikorski: ECDL. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych. PWN, H. Nowakowska: ECDL. Użytkowanie komputerów. Moduł 2. PWN, M. Kopertkowska-Tomczak: ECDL. Przetwarzanie tekstów. Moduł 3. PWN, M. Kopertkowska-Tomczak: ECDL. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4. PWN, M. Kopertkowska-Tomczak: ECDL. Bazy danych. Moduł 5. PWN, M. Kopertkowska-Tomczak: ECDL. Grafika menedżerska i prezentacyjna. Moduł 6. PWN, A. Żarowska-Mazur: ECDL. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja. Moduł 7. PWN, L. Litwin: ECDL. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Przewodnik. Tom I i II. Helion, Gliwice, serwis poświęcony sprawom ECDL w Polsce

7 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 7/39 Zaliczenie Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie następujących zasad: obecność studenta na wszystkich planowych zajęciach realizacja tematu zajęć i zadań sformułowanych przez prowadzącego oceny uzyskane za rozwiązanie testów i wykonanie zadań określających przygotowanie studenta do zajęć oraz wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie zajęć

8 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 8/39 Regulamin studiów

9 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 9/39 Regulamin studiów

10 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 10/39 Regulamin studiów

11 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 11/39 Regulamin studiów

12 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 12/39 Regulamin pracowni informatycznej KETiM (1/4) 1. Wstęp do laboratorium w czasie trwania ćwiczenia jest dozwolony tylko dla osób uczestniczących w zajęciach. 2. Ćwiczenia studenckie odbywają się w zespołach 1-2 osobowych. Opuszczanie stanowiska laboratoryjnego, nawet chwilowe, jest dopuszczalne tylko za zgodą prowadzącego zajęcia. 3. Zabronione jest wnoszenie do laboratorium wszelkich napojów i posiłków. 4. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w połączeniach i konfiguracji sprzętu. 5. Niedopuszczalna jest jakakolwiek manipulacja przy okablowaniu oraz urządzeniach lokalnej sieci komputerowej. 6. Komputery mogą być włączone dopiero po uzyskaniu zezwolenia od prowadzącego zajęcia.

13 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 13/39 Regulamin pracowni informatycznej KETiM (2/4) 7. Niedopuszczalne jest wgrywanie własnych zbiorów, modyfikacja plików konfiguracyjnych i kasowanie programów, oprócz własnych zbiorów i plików roboczych. 8. Zabrania się wykorzystywania sprzętu znajdującego się w laboratorium do celów nie związanych z ćwiczeniami. 9. Trzykrotne nieusprawiedliwione opuszczenie ćwiczeń powoduje skreślenie z listy i przekazanie tej informacji do Dziekanatu WE PB. W wyjątkowych usprawiedliwionych przypadkach (np. choroby), ćwiczenie może być odrobione w terminie dodatkowym. 10. Warunkiem dopuszczenia do wykonywania ćwiczenia jest znajomość podstawowych zagadnień teoretycznych dotyczących danego ćwiczenia. Sprawdzenie wiadomości odbywa się przed rozpoczęciem ćwiczenia lub w trakcie jego wykonywania.

14 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 14/39 Regulamin pracowni informatycznej KETiM (3/4) 11. Zaliczenie ćwiczenia następuje na podstawie: wykazania się podstawowymi wiadomościami, wykonanie niezbędnych zagadnień problemowych związanych z danym ćwiczeniem, złożenie w wyznaczonym terminie sprawozdania. 12. Sprawozdanie powinno być wykonane starannie i przejrzyście, z podaniem zasadniczych wyników obliczeń, wniosków i uwag. 13. W razie nieszczęśliwego wypadku należy natychmiast wyłączyć napięcie zasilające, a następnie wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub tel. kom. 112) i udzielić pierwszej pomocy. 14. W razie pożaru wyłączyć napięcie zasilające i gasić urządzenia gaśnicami oraz kocami gaśniczymi znajdującymi się w laboratorium lub na korytarzu, a w koniecznym przypadku wezwać straż pożarną (tel. 998 lub tel. kom. 112).

15 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 15/39 Regulamin pracowni informatycznej KETiM (4/4) 15. Przed wyłączeniem komputera, należy dokonać prawidłowego zamknięcia systemu operacyjnego. 16. Po zakończeniu ćwiczeń należy zgłosić fakt ukończenia ćwiczenia prowadzącemu oraz na jego polecenie: skasować własne pliki robocze, wyłączyć urządzenia, uporządkować stanowisko laboratoryjne. 17. Pomieszczenie laboratorium można opuścić tylko po uzyskaniu zgody od prowadzącego ćwiczenia. 18. Uszkodzenie sprzętu w wyniku jego celowego niewłaściwego wykorzystania, będzie karane nie zaliczeniem laboratorium. 19. W przypadku celowego uszkodzenia lub na skutek niewłaściwego użytkowania sprzętu, osoby winne będą obciążone kosztami naprawy.

16 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 16/39 ECDL ECDL(ang. EuropenComputer Driving Licence) -Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Pomysł certyfikatu narodził się w Finlandii w 1992 roku, a potem został przeniesiony do Unii Europejskiej W Polsce organizacją egzaminów i wydawaniem certyfikatów zajmuje się od 1997 roku Polskie Towarzystwo Informatyczne Główna strona ECDL: Do 2004 roku stosowano dosłowne tłumaczenie ECDL - Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy Certyfikat zaświadcza, że jego posiadacz ma podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputera i potrafi je efektywnie wykorzystać w codziennej pracy

17 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 17/39 Certyfikaty ECDL ECDL Core-składa się z 7 modułów (egzaminów): Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych Użytkowanie komputera Przetwarzanie tekstów Arkusze kalkulacyjne Bazy danych Grafika menedżerska i prezentacyjna Przeglądanie stron internetowych i Komunikacja Wszystkie egzaminy należy zdać w ciągu 3 lat Certyfikat jest ważny bezterminowo Opłata: 534 PLN / 559 PLN (z kartą) Opłata ulgowa: 398 PLN / 423 PLN (z kartą)

18 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 18/39 Certyfikaty ECDL ECDL Start -4 egzaminy dowolnie wybrane 4 moduły dostępne w programie ECDL Core e-citizen (e-obywatel)- 1 egzamin potwierdza umiejętności z zakresu wykorzystania komputera i Internetu w życiu codziennym ECDL Advanced (ECDL-A)- 4 egzaminy potwierdza opanowanie zaawansowanych umiejętności wykorzystania aplikacji komputerowych ECDL CAD-1 egzamin międzynarodowy standard potwierdzający umiejętności projektowania 2D

19 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 19/39 Certyfikaty ECDL ECDL WebStarter- 1 egzamin weryfikuje podstawową wiedzę z zakresu tworzenia stron internetowych E-Guardian- 1 egzamin potwierdza kompetencje w zakresie zabezpieczeń komputerów przed nieupoważnionym dostępem oraz ochrony osób przed niebezpieczeństwami pochodzącymi z Internetu ECDL EPP GIS -3 egzaminy potwierdza, że jego posiadacz zdobył i potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę w zakresie Systemów Informacji Geograficznej Moduł 1 -Podstawy kartografii z elementami geodezji Moduł 2 - Podstawy Systemów Informacji Geograficznej (GIS) Moduł 3 -Oprogramowanie (aplikacje) GIS

20 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 20/39 Test nr 1 (36 pytań / 45 minut) 1. Które z wymienionych urządzeń jest urządzeniem wyjścia? a) skaner b) karta LAN c) pendrive d) drukarka 2. Symbol na modemie 56K oznacza: a) wielkość pamięci b) szybkość transmisji danych c) sugerowaną cenę d) model 3. Formatowanie dysku służy: a) jego przygotowaniu do pracy b) archiwizacji danych c) kompresji plików d) usuwaniu plików 4. Oprogramowanie systemowe do rejestracji pojazdów powypadkowych to: a) arkusz kalkulacyjny b) system operacyjny c) baza danych d) oprogramowanie dużej skali

21 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 21/39 Test nr 1 (36 pytań / 45 minut) 5. Internet wykorzystujesz do: a) komunikacji b) drukowania c) pisania tekstów d) katalogowania kaset VHS 6. Co oznacza skrót ISDN? a) Międzymiastowe Sieci Danych Liczbowych b) Interaktywne Standartowe Cyfrowe Sieci c) Usługowa Baza Danych Internetowych d) Sieć Cyfrowa Usług Zintegrowanych 7. Infekcja wirusem możliwa jest przez: a) monitor b) skaner c) ploter d) pendrive

22 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 22/39 Test nr 1 (36 pytań / 45 minut) 8. Przy pracy z komputerem powinniśmy: a) siedzieć na krześle bez oparcia b) robić przerwy c) grać w gry d) ruszać myszką 9. Komputery w sieci nie mogą: a) wymieniać danych b) używać drukarki c) korzystać z WWW d) nie działać 10. Plik skompresowany może mieć rozszerzenie: a) zip b) doc c) xls d) mdb 11. Co oznacza skrót WAN? a) inaczej sieć Internet b) bezpośredni dostęp do plików c) systemy operacyjne d) rozległą sieć komputerową

23 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 23/39 Test nr 1 (36 pytań / 45 minut) 12. Kilobajt jest to: a) 1024 bajty b) bajty c) 1024 bity d) 1026 bajtów 13. Dostęp do sieci lokalnej uzyskujemy przez: a) skaner b) napęd COMBO c) kartę Ethernet d) modem 14. Urządzenie wejścia/wyjścia to: a) myszka b) skaner c) karta muzyczna d) monitor 15. GUI to: a) Interfejs Gier Komputerowych b) Graficzny Interfejs Użytkownika c) Uniwersalny Interfejs d) Graficzny Uniwersalny Interfejs

24 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 24/39 Test nr 1 (36 pytań / 45 minut) 16. W jakich jednostkach mierzona jest prędkość procesora: a) GB b) BPS c) GHz d) CPU 17. Jak nazywa się najmniejsza jednostka informacji? a) Bajt b) Rekord c) Bit d) Sektor 18. Monitory, których użytkowanie jest bezpieczne, oznacza się specjalnym znakiem: a) TCO 03 b) ISO9001 c) LAN d) ISO 19. Które ze stwierdzeń dotyczących pamięci RAM jest fałszywe? a) Pamięć RAM jest pamięcią kasowaną w trakcie restartu komputera b) Pamięć RAM jest pamięcią do odczytu i zapisu c) System operacyjny jest ładowany do pamięci RAM zaraz po uruchomieniu komputera d) Programy aplikacyjne nie zapisują danych do pamięci RAM

25 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 25/39 Test nr 1 (36 pytań / 45 minut) 20. Za pomocą napędu COMBO możliwe jest: a) sformatowanie płytki CD-ROM b) sformatowanie płytki CD-RW c) sformatowanie płytki DVD d) sformatowanie dyskietki 21. Dostęp do Internetu uzyskujemy przez: a) pendrive b) monitor c) kartę WiFi d) ploter 22. Taśmę barwiącą posiada drukarka: a) laserowa b) igłowa c) atramentowa d) każda 23. Urządzenie peryferyjne to: a) drukarka b) GUI c) RAM d) ROM

26 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 26/39 Test nr 1 (36 pytań / 45 minut) 24. Oprogramowanie użytkowe to: a) edytor tekstu b) sterownik USB c) plik z tekstem d) strona www 25. Sieć komputerowa to: a) dwa komputery b) dwa komputery podłączone do jednego gniazdka c) komputery wymieniające między sobą dane d) komputery w jednym budynku 26. Na bezpieczną pracę z komputerem wpływa: a) miękki fotel b) monitor o niskim promieniowaniu c) kolorowe meble d) krótki kabel myszki

27 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 27/39 Test nr 1 (36 pytań / 45 minut) 27. Celem zakładania hasła jest: a) pozwolenie korzystania wielu użytkownikom b) utrudnienie pracy c) wymóg producenta d) ochrona przed dostępem 28. Prawo autorskie zabrania używania oprogramowania: a) shareware b) freeware c) bez licencji d) GNU 29. Drukarki nie podłączysz do portu: a) USB b) równoległego c) EURO d) LAN 30. Nowe monitory oznaczane są: a) USB b) LCD c) TCP/IP d) AGP

28 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 28/39 Test nr 1 (36 pytań / 45 minut) 31. Cyfrowe łącze to: a) modemowe b) TCP/IP c) WAN d) DSL 32. Dysk magnetooptyczny wykorzystuje: a) pole magnetyczne b) pole tekstowe c) głowicę d) laser 33. Dokładność skanowania określa się w: a) DPI b) PCI c) USB d) IP 34. Przez podczerwień komunikuje się: a) LAN b) WAN c) Irda d) WiFi

29 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 29/39 Test nr 1 (36 pytań / 45 minut) 35. Prywatna sieć firmy z użytkownikami na zewnątrz to: a) Intranet b) Extranet c) Internet d) LAN 36. Urządzenie podtrzymujące zasilanie komputera to: a) UPS b) USB c) UMTS d) GPRS Test traktuje się jako zaliczony po uzyskaniu minimum 27 poprawnych odpowiedzi Źródło: Na podstawie syllabusa w wersji 4.0 -opracował Mariusz Grzyb Egzaminator ECDL

30 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 30/39 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze Praca przy komputerze powoduje następujące dolegliwości: bóle głowy i kręgosłupa zmęczenie i łzawienie oczu napięcie mięśni ogólne rozdrażnienie

31 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 31/39 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze Czynniki wpływające na prawidłową i bezpieczną pracę z komputerem: odpowiednie meble z krzesłem o regulowanej wysokości oraz kącie nachylenia oparcia; stosownie duży blat, pozwalający zachować właściwą odległość monitora od oczu (35-70 cm) odpowiednie oświetlenie, dające niezbyt duży różnice jasności ekranu monitora i pomieszczenia oraz eliminujące odbicia odpowiedni mikroklimat: temperatura stopnie Celsjusza, wilgotność powietrza 50-60%, lekki ruch powietrza dokonywanie przerw w trakcie pracy przy komputerze oraz ćwiczeń relaksacyjnych

32 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 32/39 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze Wpływ monitora na zdrowie człowieka: Pracujący monitor emituje: pole elektrostatyczne (wywołujące wiatr elektryczny) pole elektromagnetyczne o bardzo małej częstotliwości promieniowanie nadfioletowe powodujące zapalenie spojówek i rumień skóry śladowe promieniowanie rentgenowskie Inne negatywne skutki działania monitora: odbicie oświetlenia zewnętrznego od ekranu monitora (konieczność nadmiernego wytężania wzroku) migotanie obrazu, rozmycie kolorów i brak ostrości powodujące szybkie zmęczenie wzroku

33 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 33/39 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze Praktyka używania sprzętu: Zasady jakimi należy się kierować podczas użytkowania sprzętu komputerowego: podłączenie komputera do listwy z filtrem zabezpieczającym przed zakłóceniami i przepięciami w sieci (listwa podłączona do uziemionego gniazda) wyposażenie stanowiska pracy w urządzenie do podtrzymywania napięcia tzw. UPS poprowadzenie kabli sieci komputerowej wzdłuż ścian, a nie w miejscach, w których mogą być narażone na nacisk, ochrona kabli przed wilgocią ustawienie komputera z wygodnym dostępem do klawiatury i myszy ustawienie monitora tyłem do ściany i tyłem do światła dziennego regularne czyszczenie ekranu i klawiatury ochrona komputera przed wstrząsami i uszkodzeniami mechanicznymi

34 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 34/39 Licencje oprogramowania Licencja na oprogramowanie-umowa na korzystanie z utworu jakim jest aplikacja komputerowa, zawierana pomiędzy podmiotem, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu, a osobą, która zamierza z danej aplikacji korzystać Co zawiera licencja? sposób wykorzystania oprogramowania (komercyjne, prywatne) ograniczenie co do liczby komputerów, na których można zainstalować oprogramowanie klauzulę o wyłączonej odpowiedzialności producenta z tytułu używania oprogramowania przez licencjobiorcę (producent nie odpowiada za skutki błędów w programach)

35 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 35/39 Ważniejsze typy licencji Freeware umożliwia darmowe rozprowadzanie aplikacji bez ujawnienia kodu źródłowego czasami zawiera dodatkowe ograniczenia (np. część jest całkowicie darmowa, a część darmowa jedynie do użytku domowego) programy mogą być nieodpłatnie wykorzystywane, jednak zabrania się czerpania korzyści finansowych z ich dystrybucji przez osoby trzecie licencja nie dotyczy dystrybucji produktów (dokumentów, grafiki, innych programów itd.) stworzonych przy użyciu programów na licencji freeware

36 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 36/39 Ważniejsze typy licencji Shareware programy komputerowe rozpowszechniane bez opłat, ale z pewnymi ograniczeniami (do wypróbowania przez użytkowników) najczęściej po okresie próbnym za taki program trzeba zapłacić lub zrezygnować z korzystania z niego czasami producent oprogramowania wydaje jedną wersję na licencji shareware a drugą (zazwyczaj z ograniczeniami) na licencji freeware Adware oprogramowanie rozpowszechniane za darmo, ale zawierające funkcje wyświetlającą reklamy (zazwyczaj banery) wydawca oprogramowania zarabia na tych reklamach, zwykle jest też możliwość nabycia wersji programu bez reklam za opłatą

37 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 37/39 Ważniejsze typy licencji Postcardware (Cardware) autorzy udostępniają swoje programy za darmo: w zamian za to oczekują, że użytkownik przyśle im kartkę pocztową (najczęściej z miejscowości, w której mieszka) powyższy wymóg bywa mniej lub bardziej kategoryczny w zależności od konkretnej licencji -niektóre uzależniają od tego legalność używania programu, inne pozostawiają to dobrej woli użytkownika jako sposób na wyrażenie wdzięczności autorowi Donationware oprogramowanie na tej licencji może być dowolnie modyfikowane, kopiowane i dystrybuowane pod warunkiem, że licencjobiorca zapłaci autorowi symboliczną kwotę wielkość opłaty zależy od licencjobiorcy

38 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 38/39 Oprogramowanie Microsoft na licencji MSDN AA Studenci Wydziału Elektrycznego PB mają dostęp do oprogramowania na licencji MSDN AA Informacje: Klucze do instalacji oprogramowania oraz obrazy nośników można uzyskać w systemie ELMS Aby skorzystać z systemu ELMS należy zgłosić się do administratora systemu z prośbą o założenie konta

39 Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 1 39/39 Oprogramowanie Microsoft na licencji MSDN AA W tym celu należy wysłać na adres z następującymi informacjami: nazwisko i imię nr albumu adres rok i kierunek studiów rodzaj studiów (stacjonarne/zaoczne/doktoranckie) Warunkiem założenia konta w systemie ELMS jest zaakceptowanie na piśmie warunków licencji MSDN AA. Należy dokonać tego w pokoju 104 Wydziału Elektrycznego PB Po założeniu konta w systemie ELMS zostanie na podany adres wysłany zawierający nazwę użytkownika i hasło oraz link do strony logowania ELMS

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

1) Mały, przenośny komputer osobisty to: a) PDA b) FAT c) DPI d) NTFS

1) Mały, przenośny komputer osobisty to: a) PDA b) FAT c) DPI d) NTFS Kompletny test reprezentuje 36 pytań, Każdy pytanie zawiera 4 odpowiedzi w tym jedną prawidłową. Egzaminowany aby zaliczyć test musi udzielić 27 na 36 poprawnych odpowiedzi (tj. 75 % odpowiedzi musi być

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Informator IT. dla studentów 2011/2012. czyli wszystko, co trzeba wiedzieć o systemach informatycznych WUM

Informator IT. dla studentów 2011/2012. czyli wszystko, co trzeba wiedzieć o systemach informatycznych WUM Dział Informatyki Oficyna Wydawnicza 178 Informator IT dla studentów 2011/2012 czyli wszystko, co trzeba wiedzieć o systemach informatycznych WUM Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa 2011 UWAGA zapisywanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

DP-8060 / DP-8045 / DP-8035. Cyfrowe systemy przetwarzania obrazu. Duża szybkość cyfrowego kopiowania/drukowania do 60/45/35 str.

DP-8060 / DP-8045 / DP-8035. Cyfrowe systemy przetwarzania obrazu. Duża szybkość cyfrowego kopiowania/drukowania do 60/45/35 str. Cyfrowe systemy przetwarzania obrazu DP-8060 / DP-8045 / DP-8035 Duża szybkość cyfrowego kopiowania/drukowania do 60/45/35 str./min Sieciowa drukarka/skaner/skan do e-mail na wyposażeniu standardowym Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 225

Podręcznik użytkownika Nokia 225 Podręcznik użytkownika Nokia 225 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Nokia 225 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Pierwsze kroki 4 Klawisze i części 4 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci 4 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo