Temat: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący nr 23/2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "18-04-2008. Temat: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący nr 23/2008"

Transkrypt

1 Temat: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący nr 23/2008 Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o powołaniu w dniu 18 kwietnia 2008 r. Członków Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję. Rada Nadzorcza Banku Zachodniego WBK S.A. Aleksander Szwarc- Przewodniczący Gerry Byrne- Wiceprzewodniczący Waldemar Frąckowiak- Członek Aleksander Galos- Członek James Edward O Leary- Członek Maeliosa OhOgartaigh- Członek John Power-Członek, Jacek Ślotała- Członek Aleksander Szwarc Wiek: 59 lat absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej; absolwent Podyplomowego Studium Zarządzania, Szkoła Główna Planowania i Statystyki; uczestnik szkoleń organizowanych przez UNIDO (transfer technologii i przygotowanie projektów inwestycyjnych) i United Kingdom Telecommunication Academy. W latach pracował w handlu zagranicznym (informatyka i know how) działając w Europie Zachodniej, rejonie Zatoki Arabskiej i USA. Od 1990 do 1997 r. jeden z założycieli i wieloletni Wiceprezes Zarządu RP Telekom S.A., obecnie Netia Holdings S.A. Był Prezesem Zarządu Lublin Telekom, pierwszej zbudowanej i uruchomionej, całkowicie komercyjnej publicznej sieci telekomunikacyjnej w Polsce. Był członkiem Rady Banku Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., Przez cztery kadencje był Wiceprezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji W roku 2001 mianowany przez Premiera członkiem Rady Telekomunikacji URT. Stały Członek Business Centre Club Członek Rad nadzorczych i Zarządów wielu spółek, z których żadna nie prowadzi działalności w zakresie usług finansowych, bankowości czy ubezpieczeń. Posiada również udziały i akcje kilku spółek, z których żadna nie prowadzi działalności konkurencyjnej dla BZ WBK S.A. Od 26 lipca 2001 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. oraz członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. Aleksander Szwarc nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku Zachodniego WBK S.A. Gerry Byrne Wiek: 52 lata Harvard Business School General Management Programme Irish Management Institute Institute of Bankers in Ireland BZWBK Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej AIB Group Członek Zarządu AIB Poland Division Prezes AIB Group

2 Dyrektor Zarządzający Ark Life Ark Life to oddział AIB zajmujący się ubezpieczeniami i znajdujący się na czołowej pozycji w sektorze ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń emerytalnych i w Irlandii. Dyrektor Regionalny AIB obszaru zachodniego Irlandii tzw. Westlink Dyrektor Oddziału AIB w Dublinie Dyrektor Departamentu Pożyczek Komercyjnych Menedżer w Departamencie Pożyczek Komercyjnych w Dublinie Z-ca dyrektora ds. Rozwoju północnych i wschodnich terenów Irlandii Oddział AIB w Dublinie Ponadto członkostwo: Irish Institute of Bankers Irish Management Institute Wychowanek Harvard Business School Gerry Byrne nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku Zachodniego WBK S.A. Waldemar Frąckowiak Wiek: 58 lat Zajmowane stanowisko: Profesor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Kierownik Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu WYKSZTAŁCENIE: Nazwa uczelni Data ukończenia studiów Kierunek i tytuł naukowy Wyższa Szkoła Ekonomiczna, w Poznaniu czerwiec 1972 Ekonomika przemysłu Magister ekonomii w Poznaniu czerwiec 1979 D o k t o r N a u k Ekonomicznych w Poznaniu maj 1992 Doktor Habilitowany Nauk Ekonomicznych Harvard University Business School, lipiec 1992 Alumnus Boston, USA w Poznaniu grudzień 1998 Profesor nauk ekonomicznych Studia i programy MBA: Georgia State University, College of Business Administration, Atlanta, USA, 1995 Wharton School of Business and Commerce, University of Philadelphia, Philadelphia, USA, 1993 Durham University Business School, Durham University, Durham, England, 1991 Bradford University Management Center, Bradford University, Bradford, England, 1990 Hoger Handels School DE HAM, Mechelen, Belgium, 1989 Clemson University, Clemson, South Carolina, USA., 1983/1984 Tilburg University, Tilburg, Holland, 1982 Specjalizacja: Strategia i Finanse Przedsiębiorstwa Inwestycje i Rynki Kapitałowe DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: Nazwa instytucji: Tytuł lub stanowisko: Od: Do: wszystkie stopnie naukowe 1972 do dzisiaj Poznań

3 Poznańska Szkoła Zarządzania Profesor Poznań, W. Frąckowiak i Partnerzy Założyciel 1991 do dzisiaj Wielkopolska Grupa Konsultingowa /obecnie F5 Konsulting Sp.z o.o./ HLB Frąckowiak i Partnerzy Założyciel 1993 do dzisiaj /obecnie HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp.z o.o./ Doradztwo i konsulting Konsultant ponad do dzisiaj firm oraz władz krajowych i lokalnych Członkostwo w radach nadzorczych: Swarzędzkie Fabryki Mebli S.A KGHM Polska Miedź S.A Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Inter Groclin Auto S.A do dzisiaj Publikacje i projekty: 18 książek i podręczników autorskich oraz współautorskich 195 artykułów i referatów na kongresy i konferencje naukowe Ponad 120 projektów i ekspertyz dla praktyki gospodarczej Obecny status zawodowy: Profesor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierownik Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych, zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych od r. Autor i koordynator specjalności studiów w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu "Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa" Partner i współwłaściciel F5 Konsulting Spółka z o.o. w Poznaniu oraz HLB Frąckowiak i Wspólnicy Spółka z o.o. w Poznaniu. Waldemar Frąckowiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku Zachodniego WBK S.A. Aleksander Galos Wiek: 48 lat Wydział Prawa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, , magister prawa 1984, Sąd Wojewódzki w Krakowie, , egzamin sędziowski 1987, Okręgowa Izba Radców Prawnych 1994, egzamin radcy prawnego od stycznia Eko-Park S.A. wiceprezes zarządu od do Kancelaria Prawna Hogan & Hartson M. Jamka, A. Galos i Wspólnicy, Spółka Komandytowa, Warszawa - r a d c a p r a w n y, p a r t n e r z a r ządzając y, komplementariusz Hogan & Hartson Sp. z o.o., Warszawa - radca prawny, partner zarządzający lipiec listopad Urząd Rady Ministrów, Warszawa - Dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu Rady Ministrów Uniwersytet Jagielloński, Kraków - Asystent, prowadzenie zajęć z teorii i filozofii prawa Ponadto: kwiecień 2000 czerwiec PKO BP S.A., Członek Rady Nadzorczej od 10 kwietnia 2003 r. - Członek Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. od kwietnia Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Stalexport-Autostrady S.A.

4 od sędzia Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych Aleksander Galos nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku Zachodniego WBK S.A. James Edward O Leary urodził się w 1956 r. Jest absolwentem Belvedere College S.J. w Dublinie oraz University College Dublin. W latach James Edward O Leary pracował w Instytucie ds. Badań Ekonomicznych i Społecznych w Dublinie jako asystent ds. badań. Przez kolejny rok pełnił funkcję doradcy ds. ekonomicznych w Kancelarii Premiera w Dublinie, a w 1983 r. został ekonomistą w Krajowej Radzie ds. Planowania (National Planning Board). W latach był ekonomistą w Krajowej Radzie ds. Gospodarki i Spraw Społecznych w Dublinie (National Economic and Social Council), natomiast przez kolejnych czternaście lat pracował jako główny ekonomista w Davy Stockbrokers. Od 2001 r. James Edward O Leary jest wykładowcą na Wydziale Ekonomii na Narodowego Uniwersytetu Irlandii w Maynooth. James O Leary był członkiem Rad Nadzorczych i Zarządów kilku spółek prawa handlowego. W latach był dyrektorem Krajowej Rady Statystycznej (National Statistics Board), a w latach członkiem Rady Nadzorczej Aer Lingus, przez rok ( ) zasiadał także w Radzie Gresham Hotels. Od grudnia 2001 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Grupy AIB. James O Leary nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec BZWBK SA. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Maeliosa OhOgartaigh urodził się w 1959 r. Ukończył z wyróżnieniem Narodowy Uniwersytet Irlandii w Galway (National University of Ireland Galway), jest absolwentem i członkiem Irlandzkiego Instytutu Biegłych Księgowych (Institute of Chartered Accountants in Ireland). Maeliosa OhOgartaigh ukończył również zarządzanie na Uniwersytecie w Dublinie /Dublin University/ (Trinity College)/IMI, jest laureatem przyznawanej przez tą uczelnię prestiżowej nagrody im. sir Charlesa Harvey a. Maeliosa OhOgartaigh rozpoczął pracę w bankowości na Rynkach Kapitałowych AIB w Ireland's International Financial Services Centre (IFSC) w Dublinie. W latach pełnił funkcję dyrektora w Arthur Andersen & Co. Od 1989 r. do 1994 r. jako dyrektor AIB Venture Capital odpowiadał za ocenę oraz zarządzanie inwestycjami i deinwestycjami kapitału typu venture. Jednocześnie był członkiem Rad i Zarządów spółek będących przedmiotem inwestycji. W latach Maeliosa OhOgartaigh był kontrolerem bankowości inwestycyjnej, a następnie szefem Ryzyka Operacyjnego w Pionie Zarządzania Kapitałem. Przez kolejny rok pełnił funkcję kontrolera finansowego i szefa Ryzyka Operacyjnego w Dywizji CM, a w 2001 r. został szefem finansów w Skarbie (Head of Finance, Global Treasury). Od 2002 r. do lutego 2006 r. pełnił funkcję dyrektora Finansowego Dywizji Rynków Kapitałowych AIB. W marcu 2006 r. został dyrektorem Rachunkowości i Finansów Grupy AIB (Bankcentre). Maeliosa OhOgartaigh jest członkiem seniorem Irlandzkiego Instytutu Biegłych Księgowych (Fellow of the Institute of Chartered Accountants in Ireland), członkiem Komitetu Grupy Bankowej ICAI (Member of ICAI s Banking Group Committee) oraz członkiem Stowarzyszenia Finansowych Dyrektorów Wykonawczych (Member of the Financial Executives Association). Jest również członkiem Komitetu ALCO AIB, przewodniczącym Komitetu Sprawozdawczego Grupy AIB, przewodniczącym Komitetu Zarządzania Finansami Grupy. Maeliosa OhOgartaigh zasiada w Komitecie Sterującym Grupy dot. NUK (Basle 2), Banku Hipotecznym AIB (zastępca przewodniczącego), jest przewodniczącym Komitetu Audytu Banku Hipotecznego AIB i zasiada we władzach kilku spółek zależnych AIB. Maeliosa OhOgartaigh nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec BZWBK SA. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. John Power Wiek: 47 lat

5 WYKSZTAŁECENIE/ KWALIFIKACJE ZAWODOWE Członek Stowarzyszenia Biegłych Księgowych (Fellow of the Association of Chartered Certified Accountants), Członek Instytutu Biegłych Sekretarzy I Administratorów (Fellow of the Institute of Chartered Secretaries and Administrators), Członek Instytutu Bankierów w Iralndii (Member of the Institute of Bankers) Konsultant. Przewodniczący Lelewela Enterprises Ltd., sieci franczyzowej Roche-Bobois w Irlandii. Poprzednio, Dyrektor Generalny (General Manager) w Allied Irish Banks p.l.c. mający duży wpływ na rozwój zarówno Pionu Rynków Kapitałowych, Centrali jak i Pionu Polskiego Grupy AIB. W kwietniu 2002 został nominowany na Członka Rady Nadzorczej Banku Zachodniego. John Power nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec BZWBK SA. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Jacek Ślotała Wiek: 55 lata Beverly Hills High School, USA Wydział Handlu Zagranicznego dwuletnie studium, Warszawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 2004 Manzoil sp. z o.o., właściciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej J.Walter Thompson-Parintex Sp. z o.o., współwłaściciel i Prezes Zarządu Parintex Sp. z o.o., założyciel i właściciel Leastrom Development Corporation (należąca do Barruci Group), przedstawiciel Rogot Sp. z o.o., współwłaściciel Barruci Leisure Enterprises w Europie Wschodniej, przedstawiciel Ponadto: od 11 kwietnia 2002 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A r. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Florian, Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej r. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Samopomoc Życie, Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej r. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Samopomoc, Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej Carsbac Polska (Fundusz Inwestycyjny założony przez US AID i EBOiR), Członek Rady Nadzorczej Jacek Ślotała nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku Zachodniego WBK S.A. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Rady Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (DZ.U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744).

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA.

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Opublikowany przez: OPTeam SA Data sporządzenia: 2014-06-12 Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Raport bieżący nr: 29/2014 Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Franciszek Adamczyk. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Franciszek Adamczyk. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: Franciszek Adamczyk WyŜsze Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Rolniczy, Kierunek: Ekonomika i organizacja produkcji, 1976 University of Connecticut w Hartford w USA, studia podyplomowe z zakresu spraw

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dariusz Prończuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan

Bardziej szczegółowo

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję GETIN Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk chemicznych. W 1991 r. zdał egzaminy wymagane od członków rad nadzorczych. Odbył szereg kursów i szkoleń

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia 2006 r. Rada Nadzorcza Banku powołała na nową kadencję Zarząd Banku w następującym składzie:

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia 2006 r. Rada Nadzorcza Banku powołała na nową kadencję Zarząd Banku w następującym składzie: 04-04-2006 Temat: Nowa kadencja Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. Raport bieżący nr 29/2006 Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia 2006 r. Rada Nadzorcza Banku powołała na nową kadencję

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013 ELZAB RB-W 20 2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 20 / 2013 Data sporządzenia: 2013-12-27 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Temat: Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

Temat: Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Raport numer: PBG/CG/2/2011 Wysogotowo, 23.06.2011r. Temat: Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Zarząd PBG S.A. publikuje niniejszym listę kandydatów do Rady Nadzorczej VI kadencji PBG S.A.: - Maciej Bednarkiewicz

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących.

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013 Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. niniejszym koryguje raport

Bardziej szczegółowo

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA).

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Jakub Papierski Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję ELZAB RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 17 / 2014 Data sporządzenia: 2014-06-30 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję Podstawa

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 41 / 2014

Raport bieżący nr 41 / 2014 RB-W 41 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 41 / 2014 Data sporządzenia: 2014-10-01 Skrócona nazwa emitenta Temat Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r.

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 24/2011 Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) informuje, że w

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

Zarząd. Wojciech Sobieraj Prezes. Krzysztof Czuba - Wiceprezes. Michał Hucał Wiceprezes

Zarząd. Wojciech Sobieraj Prezes. Krzysztof Czuba - Wiceprezes. Michał Hucał Wiceprezes Zarząd Wojciech Sobieraj Prezes Wojciech Sobieraj od 2002 roku do 2006 roku był Wiceprezesem Zarządu Banku BPH SA, gdzie był odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej. W okresie zatrudnienia w Banku

Bardziej szczegółowo

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Spółka: Work Service S.A. Raport bieżący nr: 47/2014 Data: 27 czerwca 2014 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE JAN KRZYSZTOF BIELECKI

CURRICULUM VITAE JAN KRZYSZTOF BIELECKI Dane osobowe Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Stan cywilny Wykształcenie Oslo JAN KRZYSZTOF BIELECKI Jan Krzysztof Bielecki 3 maja 1951 r., Bydgoszcz, Polska żonaty, dwoje dzieci Studia na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

Informacja na temat kandydatów na Członków Rady Nadzorczej GETIN Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108

Bardziej szczegółowo

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki,

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, specjalizacja fizyka teoretyczna i matematyczna. W latach

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy. Firma i

Bardziej szczegółowo

Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank

Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Pracę w bankowości rozpoczął jako Dealer w Dealing Room-ie Bank Gdańskiego SA w 1996 r. Z grupą BIG Banku Gdańskiego SA (później Banku

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd Europejskiego

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni

KONFERENCJA. Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni KONFERENCJA Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni Miejsce: Centrum Finansowe Puławska Data: 09.06.2010 Prelegenci (w kolejności alfabetycznej) Tycjan P. Bielecki Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo