PT712-EI TERMOSTAT TYGODNIOWY PROGRAMOWALNY DO ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA POD OGOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PT712-EI TERMOSTAT TYGODNIOWY PROGRAMOWALNY DO ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA POD OGOWEGO"

Transkrypt

1 PT712-EI TERMOSTAT TYGODNIOWY PROGRAMOWALNY DO ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA POD OGOWEGO z czujnikiem zewnetrznym podtrzymanie pamięci przy braku napięcia do 100 godzin montaż na puszkę podtynkową podświetlany wyświetlacz w designie z wyłącznikami VENUS MADE IN CZECH REPUBLIC

2 OPIS PT712-EI jest termostatem elektronicznym z czujnikiem podłogowym przystosowany do elektrycznego ogrzewania. Przy zastosowaniu czujnika zewnętrznego i wewnętrznego pozwala sterować: 1) temperaturą podłogi (czujnik zewnętrzny) - mający zastosowanie przy utrzymaniu temperatury podłogi niezależnie od temperatury pomieszczenia; 2) temperaturą pomieszczenia (czujnik w termostacie - wewnętrzny) - nadzoruje temperaturę pomieszczenia; 3) obydwu temperatur (obydwa czujniki) - czujnik wewnętrzny nadzoruje temperaturę pomieszczenia a zewnętrzny nadzoruje max. temperaturę podłogi aby nie doszło do jej uszkodzenia. Termostat przystosowany do montowania w puszkach podtynkowych KU/KP68 z systemem PLUG-IN z możliwością nastawienia 2 tygodniowych programów z 6 dowolnymi czasami i temperaturami na każdy dzień. MONTAŻ Termostat należy montować na wysokości 1,2 1,5 m nad podłogą w miejscach nieprzewiewnych z uśrednioną temperaturą bez dużego nasłonecznienia. Aby nie dopuszczać do przekłamań w pomiarze temperatury termostatu nie należy montować na zimnych ścianach zewnętrznych jak i w pomieszczeniach z dużą wilgotnością (łazienki, kuchnie) w znacznej odległości od umywalek, zlewów. Czujnik zewnętrzny powinien być umieszczony w ochronnej rurce PCV, która pozwala na wymianę w przypadku jego uszkodzenia. Czujnik zewnętrzny może być montowany max. w odległości 30 metrów od termostatu. Montaż powinna prowadzić osoba o odpowiednich kwalifikacjach! Montaż musi być prowadzony bez napięcia! 1) Wyłączyć główne zasilanie; 2) Upewnić się że puszka instalacyjna jest horyzontalnie osadzona; 3) Odłączyć część zasilającą termostatu od części z mikroprocesorem (patrz rys.1); 4) Z tylnej część termostatu wypiąć kostkę z zaciskami (patrz rys.2); 5) Do zacisków podłączyć przewody zgodnie ze schematem (patrz rys.3); 6) Wcisnąć kostkę zasilającą w element termostatu i część zasilającą zamocować na puszce instalacyjnej (patrz rys.4,5); 7) Element zewnętrzny wcisnąć w element zasilający tak by sprężyna zaciskowa wskoczyła w otwory blokujące (patrz rys.6,7); 8) Włączyć główne zasilanie, termostat gotowy do pracy. Info: po podłączeniu można przetestować prawidłową pracę poprzez funkcję TEST (str.7). Schemat podłączenia: Przy taryfi e nocnej Rys.1 część zasilająca główną część N L COM NO N L COM NO OGRZEWANIE OGRZEWANIE CIĄGNĄĆ CIĄGNĄĆ L' L = faza noc. taryfy zaciski 2

3 MENU Rys.2 Rys.3 Rys.4 WCISNĄĆ kostkę zasilającą NO COM L N WYCIĄGNĄĆ zaciski mocujące podłączyć zgodnie ze schematem Rys.5 Rys.6 Rys.7 zamocować do puszki część zasilającą wtyczka, otwory zaciskowe OPIS WYŚWIETLACZA I PRZYCISKÓW WCISNĄĆ dłówną część do zasilającej 1, Aktualny dzień (w funk. Prog wybierz dni do programowania) 2, Praca w funkcji OFF/PROG/AUTO/MANU/kufr=URLOP 3, Aktualna temperatura pomieszczenia 4, Indykacyja pomiaru temperatury w pomieszczeniu według czujnika w termostacie 5, Indykacja włączenia ogrzewania 6, Indykacja nieaktywnych przycisków 7, Indykacja funkcji CLOC (nastawienie aktualnego dnia i czasu) 8, zobrazowanie ustawionej temperatury i czasu/ ilość godzin pracy (ten rządek wyświetla się w każdej funkcji) 9, Indykacja zasilania z baterii (jeżeli dojdzie do braku napięcia 230V/50Hz, funkcja działa przez 1 dzień do momentu doładowania baterii) 10, Indykacja podłączenia podłogowego czujnika zewnętrznego 11, Temperatura przeciw zamarzaniu 3 C 12, Temperatura komfortowa w funkcji MANU 13, Temperatura obniżona w funkcji MANU 3 przycisk MENU : krótkie naciśnięcie = wejście do głównego meni, enter przytrzymanie (ok. 3s) = zwyjście z aktualnej funkcji przycisk / : w podstawowej funkcji = wejście do info w głównym meni = przesuw, nastawienie wartości równoczesne naciśnięcie MENU oraz (w fun.podst.) = blokada klawiatury równoczesne naciśnięcie MENU oraz (w fun.podst.) = odblokowanie klawiatury równoc. naciśnięcie MENU oraz / (w głównym meni) = powrót do funkcji podstawowej Uwaga: naciśnięcie dowolnego przycisku aktywuje podświetlenie LCD!

4 FUNKCJE TERMOSTATU Przy naciśnięciu dowolnego przycisku aktywujemy podświetlenie LCD. Kolejnym naciśnięciem przycisku MENU wchodzimy do głównego meni, gdzie wybieramy funkcje. AUTO Termostat pracuje według nastawionego programu. Nacisnąć MENU, wybrać / funkcje AUTO, AUTO OFF Termostat jest wyłączony do zmiany temperatury w ustawionym programie. Nacisnąć MENU, wybrać / funkcje AUTO OFF, MANU (fabrycznie 21 C) Termostat pracuje według nastawionej temperatury, ta będzie stała aż do ręcznej zmiany funkcji. Nacisnąć MENU, wybrać / funkcje MANU, MANU (fabrycznie 19 C) Termostat pracuje według nastawionej temperatury, ta będzie stała aż do ręcznej zmiany funkcji. Nacisnąć MENU, wybrać / funkcje MANU, MANU OFF Termostat trwale wyłączony do czasu ręcznej zmiany. Nacisnąć MENU, wybrać / funkcje MANU OFF, URLOP W FUNKCJI AUTO Termostat utrzymuje nastawioną temperaturę do nastawionego czasu i daty a potem przechodzi w funk. AUTO. Nacisnąć MENU, wybrać / funkcje AUTO, zatwierdzić przyciskiem MENU ; Na LCD mruga temperatura, prz. / wybrać właściwą i zatwierdzić MENU, nastepnie nastawiamy godziny, minuty, dzień, miesiąc i rok powrotu z urlopu zatwierdzając przyciskiem MENU. Po nastawieniu dojdzie automatycznie do 1 minuty przejście w funkcje URLOP. Na LCD wyświetli sie data końca urlopu! 4

5 URLOP W FUNKCJI MANU Termostat utrzymuje nastawiona temperaturę do czasu i daty. Po tym czasie powraca automatycznie do funkcji MANU. Nacisnąć MENU, wybrać / funkcje MANU, zatwierdzić naciskając MENU ; Na LCD mruga temperatura, prz. / wybrać właściwą i zatwierdzić MENU, nastepnie nastawiamy godziny, minuty, dzień, miesiąc i rok powrotu z urlopu zatwierdzając przyciskiem MENU. Po nastawieniu dojdzie automatycznie do 1 minuty przejście w funkcje URLOP. Na LCD wyświetli sie data końca urlopu! URLOP W FUNKCJI MANU Termostat utrzymuje nastawiona temperaturę do czasu i daty. Po tym czasie powraca automatycznie do funkcji MANU. Nacisnąć MENU, wybrać / funkcje MANU, zatwierdzić naciskając MENU ; Kolejne nastawienia jak w MANU. CLOC Nastawienie aktualnego dnia i czasu. Nacisnąć MENU, wybrać / funkcje CLOC, zatwierdzić przyciskiem MENU ; Na LCD mrugają godziny, prz. / nastawiamy aktualna, zatwierdzamy MENU, podobnie postepujemy przy minutach i sekundach. Po nich wyswietli się dzień, prz. / nastawiamy aktualny dzień, miesiąc, rok. Każde nastawienie zatwierdzamy MENU. PROG Nastawienie tygodniowego programu (mozna nastawić 2 tygodniowe programy z 6 zmianami na każdy dzień). Nacisnąć MENU, wybrać / funkcje PROG, zatwierdzić przyciskiem MENU ; Na LCD mruga P1 (pierwszy program tygodniowy), zatwierdzamy MENU ; na LCD mruga ilość dni do programowania, prz. / wybieramy możliwość (można programować 1 dzień, Pn-Pt, So-Nd, Po-Nd) zatwierdzamy MENU ; Na LCD pojawi się U1 do nastawienia pierwszej cieplnej zmiany, prz. / nastawiamy temperaturę, zatwierdzamy MENU ; prz. / nastawiamy czas włączenia, zatwierdzamy MENU ; na LCD pojawi sie napis U2 do nastawienia drugiej cieplnej zmiany. Postępujemy podobnie jak przy U1. Można nastawić 6 cieplnych zmian na dobę. Aby wrócić do funkcji podstawowej naciskamy MENU oraz /. 5

6 CONST Nastawienie parametrów regulacji. Nacisnąć MENU, wybrać / funkcje CONST, zatwierdzić przyciskiem MENU, na LCD pojawi się 1. parametr. 1 TEMPERATURA MINIMALNA Ustawienie minimalnej nastawianej temperatury. Wybór w zakresie od 3 C do 10 C. Prz. / wybieramy temperaturę, zatwierdzamy MENU. 2 TEMPERATURA MAKSYMALNA Ustawienie max. nastawianej temperatury. Wybór w zakresie od 15 C do 99,5 C. Prz. / wybieramy temperaturę, zatwierdzamy MENU. 3 HISTEREZA Mozna nastawić w zakresie 0,1 do 5 C. Np. gdy histereza wynosi 1 C, a ustawiona temperatura 20 C, termostat wyłączy ogrzewanie przy 20 C a włączy przy 19 C. Prz. / wybieramy temperaturę, zatwierdzamy MENU. 4 MINIMALNY CZAS WŁĄCZENIA PRZY HISTEREZIE Nastawiamy minimalny czas włączenia ogrzewania w minutach w zakresie od 1 do 5 minut. Prz. / wybieramy, zatwierdzamy MENU. 5 WYBÓR CZUJNIKA ZEWNETRZNEGO Wybrać prz. / według typu użycia, potwierdzic MENU czujnik zewnętrzny gdy jest podłączony mierzy temperaturę tam gdzie jest umieszczony (np.podłoga łazienki); Podłączenie czujnika jest indykowane la LCD znakiem ,5 C zewnętrzny czujnik gdy jest podłączony kontroluje temperaturę podłogi, nastawia się go na max. temperaturę podłogi (sterujemy ogrzewaniem pomieszczenia z uwzględnieniem temperatury podłogi). Czujnik podłogowy (strażnik) jest indykowany na LCD znakiem. Przy przekroczniu nastawionej na nim temperatury ogrzewanie zostaje wyłączone a na LCD pojawia się napis STOP. Do ponownego włączenia ogrzewania dojdzie gdy temperatura podłogi obniży się o 0,5 C od granicznej. Gdy czujnik zewnetrzny nie jest podłączony lub wadliwy na LCD jest błąd C2.Err. 6 Po podłączeniu czujnika zewnetrznego KONIECZNE jest przeprowadzenie RESET (patrz parametr 6)!

7 6 WERSJA/ POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH Informacja o wersji programu. Po nacisnięciu na ok.3 sekundy przycisku, na LCD wyświetli się napis RESET, termostat powróci do ustawień fabrycznych! Wyjście z funk.const przez równoczesne nacisnięcie przycisków MENU oraz / (powrót do funkcji podstawowej). KOLEJNE FUNKCJE INFO Naciskając / w funkcji podstawowej możemy uzyskać nastepujące informacje: USTAWIONA TEMPERATURA Naciskając / w funk.podstawowej na LCD pojawi się ustawiona temperatura (naciskając / mozna ją zmienić, w fun.auto krótkotrwale do zmiany w programie, w fun. MANU zmiana jest trwała); naciskając MENU przejdziemy do... NUMER WYBRANEGO PROGRAMU - tylko w fun. AUTO Służy do szybkiej zmiany programu w fun. AUTO. Jeżeli nastawione są dwa programy tygodniowe P1 oraz P2 i trzeba po tygodniu je zmienić nalezy nacisnąć / ; kolejnym naciśnięciem MENU przejdziemy do... GODZINY PRACY Na LCD pojawi sie liczba mówiąca o godzinach pracy ogrzewania. Liczbę można wyzerować naciskając ; kolejnym naciśnięciem MENU przejdziemy do... TEST Na LCD pojawi się napis TEST, mozna go uruchomic prz. / (dojdzie do kilkakrotnego włą/wyłączenia przekaźnika) na LCD test on/test off; Zalecamy uruchomić przy pierwszym załączeniu! Kolejnym naciśnięciem MENU pojawi sie info gdy podłączony jest czujnik zewnętrzny podłogowy... AKTUALNA TEMPERATURA PODŁOGI Na LCD pojawi się aktualna temperatura podłogi. Powrót do funkcji podstawowej następuje po przytrzymaniu na ok. 3 sek. prz. MENU! ZAMEK W funkcji podstawowej równoczesne naciśnięcie MENU oraz znak klucz), odblokowanie MENU oraz. 7, blokuje klawiaturę (na LCD

8 TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT712-EI Służy do regulacji podłogowego ogrzewania (kable, maty grzejne, folie). Umożliwia regulacje temperatury z możliwością nadzorowania temperatury podłogi. Zastosowanie termostatu obniża nakłady na ogrzewanie zapewniając komfort cieplny. Właściwości: 4 2 tygodniowe programy z 6 zmianami cieplnymi na dzień 4 podświetlany wyświetlacz 4 możliwość nastawienia histerezy 4 możliwość nastawienia minimalnego włączenia ogrzewania 4 funkcje: AUTO/MANU/OFF/URLOP System PLUG-IN = szybki, łatwy montaż, termostat dzielony na część zasilającą, mikroprocesor które są łączone zaciskami. W części zasilającej wyjmowana wtyczka do której podłącza się przewody a ją przy pomocy wcisku osadza w części zasilającej. Całość montuje się na puszce a dopiero potem podłącza wciskowo pozostałe elementy. Wymiary: 4 nastawienie maksymalnej temperatury podłogi 4 szybka zmiana ustawionej temperatury 4 informacja o godzinach pracy ogrz. 4 blokada klawiatury 4 podtrzymanie danych przy braku napięcia do 100 godzin 4 łatwy montaż w systemie PLUG-IN 4 design współgrający z wyłącz. VENUS Czujnik zewnetrzny: w zestawie typ CT01-10k P, CYXY 2 x 0.5 mm, 10 kω, długość 3 m, obudowa PVC Przykład montażu: możliwość umieszczenia w ramce z serią VENUS Pb LEAD FREE w harmonii z RoHS Techniczne parametry Zasilanie 230 V/ 50 Hz Ilość nastaw.temperatur 6 na każdy dzień Histereza 0.1 do 5 C Minimal. program.czas 10 minut Zakres nastaw. temp. +3 C do 99.5 C Nastawienie tem. po 0.5 C Min. skok indykacyjny 0.1 C Błąd pomiaru ± 0,5 C Baterie podtrzymujące 100 godzin Stopień ochrony IP20 Wyjście max.15a (zaciski bezpotencjałowe) Temperatura pracy 0 C do +40 C W przypadku reklamacji prosimy o przesłanie kompletnego wyrobu na adres dystrybutora. MADE IN CZECH REPUBLIC Dystrybutor: Elektrobok PL ul. Bielowicza Świątniki Górne tel./ fax:

PT712-EI DO ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA POD OGOWEGO TERMOSTAT TYGODNIOWY PROGRAMOWALNY

PT712-EI DO ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA POD OGOWEGO TERMOSTAT TYGODNIOWY PROGRAMOWALNY PT712-EI TERMOSTAT TYGODNIOWY PROGRAMOWALNY DO ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA POD OGOWEGO z czujnikiem zewnetrznym podtrzymanie pamięci przy braku napięcia do 100 godzin montaż na puszkę podtynkową podświetlany

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT TYGODNIOWY PROGRAMOWALNY DO ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA POD OGOWEGO

TERMOSTAT TYGODNIOWY PROGRAMOWALNY DO ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA POD OGOWEGO PT712 TERMOSTAT TYGODNIOWY PROGRAMOWALNY DO ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA POD OGOWEGO podtrzymanie pamięci przy braku napięcia do 100 godzin montaż na puszkę podtynkową podświetlany wyświetlacz w designie z

Bardziej szczegółowo

DO ELEKTR. OGRZEWANIA POD OGOWEGO

DO ELEKTR. OGRZEWANIA POD OGOWEGO nadzorowanie min.temperatury podłogi nadzorowanie max.temperatury podłogi PI regulacja i przewidywalny system podtrzymanie pamięci przy braku napięcia do 100 godzin podświetlany wyświetlacz w designie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT

BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT BPT710 DO NADZOROWANIA URZ DZEÑ GRZEWCZYCH Można sterować: grzejniki ogrzewanie podłogowe płyty promieniujące, infra panele kotły gazowe i elektryczne (z odbiornikiem BPT002) 1

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT DO ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ OPIS PROGRAMATORA GRZEWCZYCH

TERMOSTAT DO ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ OPIS PROGRAMATORA GRZEWCZYCH ts10_pl:layout 1 18.10.2011 20:06 Page 1 Cieplna regulacja podłączonego grzejnika OPIS PROGRAMATORA czujnik temperatury PROGRAMOWALNY TERMOSTAT DO ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH TS10 Przykład zastosowania:

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT14-P Z PROSTYM STEROWANIEM, PODŒWIETLANYM WYŒWIETLACZEM Do sterowania: grzejnikami panelami na podczerwień elektrycznym ogrzewaniem podłogowym INSTALACJA I LOKALIZACJA Zainstalować

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNY TERMOSTAT DO ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

PROGRAMOWALNY TERMOSTAT DO ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH Cieplna regulacja podłączonego grzejnika OPIS PROGRAMATORA czujnik temperatury TS10 PROGRAMOWALNY TERMOSTAT DO ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH Przykład zastosowania: elektryczne deski grzewcze konwektory

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNY TERMOSTAT Z PODŒWIETLANYM WYŒWIETLACZEM

PROGRAMOWALNY TERMOSTAT Z PODŒWIETLANYM WYŒWIETLACZEM PROGRAMOWALNY TERMOSTAT Z PODŒWIETLANYM WYŒWIETLACZEM PT22 praktyczny do wszelkiego typu kotłów tygodniowy program (nastawialny) 6 dowolnych cieplnych zmian na dobę ochrona przeciw zamarzaniu łatwy montaż

Bardziej szczegółowo

PH-BP7-P, PH-SP1, PH-SP2

PH-BP7-P, PH-SP1, PH-SP2 PocketHome PH-ET7-V BEZPRZEWODOWY NADAJNIK - TERMOSTAT DLA STREFY OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO element PocketHome odczytuje temperaturę w pomieszczeniu i wysyła wymóg załączania ogrzewania nadaje się do ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY DO STEROWANIA ZAWORAMI TERMOELEKTRYCZNYMI

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY DO STEROWANIA ZAWORAMI TERMOELEKTRYCZNYMI TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT14-HT-P DO STEROWANIA ZAWORAMI TERMOELEKTRYCZNYMI Do sterowania: grzejnikami z zaworami termoelektrycznymi zawory rozdzielacza ogrzewania podłogowego z zaworami termoelektrycznymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PRZEWODOWY DO STEROWANIA ZAWORAMI TERMOELEKTRYCZNYMI

TERMOSTAT PRZEWODOWY DO STEROWANIA ZAWORAMI TERMOELEKTRYCZNYMI TERMOSTAT PRZEWODOWY PT14-HT DO STEROWANIA ZAWORAMI TERMOELEKTRYCZNYMI Przeznaczony do: sterowania kaloryferami z termoelektrycznym zaworem zaworami rozdzielaczy ogrzewania podłogowego wodnego OPIS świecąca

Bardziej szczegółowo

FRT7B2 BEZPRZEWODOWA REGULACJA OGRZEWANIA. Bezprzewodowy termostat pokojowy. Przeznaczony do sterowania ogrzewaniem:

FRT7B2 BEZPRZEWODOWA REGULACJA OGRZEWANIA. Bezprzewodowy termostat pokojowy. Przeznaczony do sterowania ogrzewaniem: FRT7B2 Bezprzewodowy termostat pokojowy termostat nadajnik jednostka włączająca odbiornik Przeznaczony do sterowania ogrzewaniem: ogrzewanie panelami (infra panele) grzejniki klimatyzacja kotły gazowe

Bardziej szczegółowo

PT23 TERMOSTAT POKOJOWY Z PODŚWIETLENIEM EKRANEM DUŻY PODŚWIETLANY EKRAN Z DOTYKOWYM STEROWANIEM

PT23 TERMOSTAT POKOJOWY Z PODŚWIETLENIEM EKRANEM DUŻY PODŚWIETLANY EKRAN Z DOTYKOWYM STEROWANIEM TERMOSTAT POKOJOWY Z PODŚWIETLENIEM EKRANEM PT23 DUŻY PODŚWIETLANY EKRAN Z DOTYKOWYM STEROWANIEM do wszystkich typów kotłów ze sterowaniem ON / OFF program tygodniowy (nastawiany) 6 zmian temperatury na

Bardziej szczegółowo

PH-BP1-P9. PocketHome. 9-cio KANA OWY ODBIORNIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA STERFAMI POD OGOWEGO OGRZEWANIA WODNEGO PODSTAWOWY OPIS WYMIARY

PH-BP1-P9. PocketHome. 9-cio KANA OWY ODBIORNIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA STERFAMI POD OGOWEGO OGRZEWANIA WODNEGO PODSTAWOWY OPIS WYMIARY PocketHome antena SMA na 433,92 MHz PH-BP1-P9 9-cio KANA OWY ODBIORNIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA STERFAMI POD OGOWEGO OGRZEWANIA WODNEGO PODSTAWOWY OPIS R10 R9 R8 R7 wejście +5V prz.del do mazania

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT DO ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT DO ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH ph_ts20_1006_pl:layout 1 28.8.2008 16:29 Page 1 PH-TS20 BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT DO ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH Cieplna regulacja elektrycznego ogrzewania Element systemu PocketHome Dwustronna radiowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym VITOTROL 050 Spis treści Pierwsze uruchomienie............................................

Bardziej szczegółowo

BPT22. BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT z odbiornikiem wtykowym do gniazda

BPT22. BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT z odbiornikiem wtykowym do gniazda BPT22 BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT z odbiornikiem wtykowym do gniazda BPT22 jest idealnym rozwiązaniem w miejscach, gdzie jest to kosztowne lub niemożliwe ciągnięcie przewodów od kotła do termostatu. Jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PocketHome BEZPRZEWODOWY NADAJNIK

PocketHome BEZPRZEWODOWY NADAJNIK PH-BP1-V PocketHome BEZPRZEWODOWY NADAJNIK element peryferyjny systemu PocketHome nadajnik dla odbiornika PH-BP1-P9 nadzoruje temperaturę w pokoju i wysyła sygnał do włączenia ogrzewania strefy - TERMOSTAT

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy BHT-1000-N

Termostat pokojowy BHT-1000-N Termostat pokojowy BHT-1000-N OPIS BHT-1000-N jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Duży, podświetlany ekran i elegancki wygląd podkreślony chromowaną ramką

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY TERMOSTAT PREWODOWY Komfort w sterowaniu ogrzewaniem.

INTELIGENTNY TERMOSTAT PREWODOWY Komfort w sterowaniu ogrzewaniem. pt30_novy_pl:pt30_06_cz.qxd 14.6.2007 22:38 Page 1 INTELIGENTNY TERMOSTAT PREWODOWY Komfort w sterowaniu ogrzewaniem. Opis wyświetlacza: (LCD) Zaznaczenie dnia Realny lub nastawiony czas Kocioł włączony

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym

EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER 3202 Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym WSTĘP Gratulujemy Państwu zakupu nowoczesnego regulatora temperatury Euroster 3202 i dziękujemy za zaufanie

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY TERMOSTAT PREWODOWY Komfort w sterowaniu ogrzewaniem.

INTELIGENTNY TERMOSTAT PREWODOWY Komfort w sterowaniu ogrzewaniem. pt30_v1002_pl:pt30_06_cz.qxd 22.9.2008 13:57 Page 1 INTELIGENTNY TERMOSTAT PREWODOWY Komfort w sterowaniu ogrzewaniem. Opis wyświetlacza: (LCD) Zaznaczenie dnia Realny lub nastawiony czas Kocioł włączony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. REGULATOR TEMPERATURY Programowalny 24/7. T-510 T-510i. v_1_00

Instrukcja obsługi. REGULATOR TEMPERATURY Programowalny 24/7. T-510 T-510i. v_1_00 Instrukcja obsługi REGULATOR TEMPERATURY Programowalny 24/7 T-510 T-510i v_1_00 02 Instrukcja obsługi - programowalny regulator temperatury T-510/T-510i OPIS SYMBOLI 1 Produkt jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy BHT-1000-N

Termostat pokojowy BHT-1000-N Termostat pokojowy BHT-1000-N OPIS BHT-1000-N jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Duży, podświetlany ekran i elegancki wygląd podkreślony chromowaną ramką

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M

Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M OPIS BHT-1000-M jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń w systemach SMART-CONTROL lub innych, wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY TERMOSTAT POMIESZCZENIOWY

INTELIGENTNY TERMOSTAT POMIESZCZENIOWY INTELIGENTNY TERMOSTAT POMIESZCZENIOWY PT32 DUŻY PODŚWIETLANY WYŚWIETLACZ z intuicyjną nawigacją 9 TYGODNIOWYCH PROGRAMÓW z 6 cieplnymi zmianami na dobę PI REGULACJA/ HISTEREZA wybór w oparciu o system

Bardziej szczegółowo

PocketHome CENTRALNE STEROWANIE OGRZEWANIEM DOMU. Bezprzewodowy termostat do ogrzewania podłogowego wodnego

PocketHome CENTRALNE STEROWANIE OGRZEWANIEM DOMU. Bezprzewodowy termostat do ogrzewania podłogowego wodnego PocketHome CENTRALNE STEROWANIE OGRZEWANIEM DOMU PH-BP1 BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO WODNEGO Bezprzewodowy termostat do ogrzewania podłogowego wodnego Nowa funkcja: możliwość nastawienia

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 3202 Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym

EUROSTER 3202 Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER 3202 Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym WSTĘP Gratulujemy Państwu zakupu nowoczesnego regulatora temperatury Euroster 3202 i dziękujemy za zaufanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M

Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M OPIS BHT-1000-M jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń w systemach SMART-CONTROL lub innych, wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

BPT37 BEZPRZEWODOWY INTELIGENTNY TERMOSTAT

BPT37 BEZPRZEWODOWY INTELIGENTNY TERMOSTAT bpt37_v1101_pl:layout 1 18.6.2008 13:31 Page 1 BPT37 BEZPRZEWODOWY INTELIGENTNY TERMOSTAT BPT37 pozwala na bardzo szeroką regulację temperatury w pomieszczeniach w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne.

Bardziej szczegółowo

INSTALOWANIE BATERII

INSTALOWANIE BATERII OPIS TERMOSTATU ThermoTronic T-300 to termostat przeznaczony do ogrzewania podłogowego lub innego elektrycznego o mocy do 3500W. Posiada on hermetyczny czujnik temperatury zamontowany w przewodzie o dł.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi REGULATOR TEMPERATURY T538

Instrukcja obsługi REGULATOR TEMPERATURY T538 Instrukcja obsługi REGULATOR TEMPERATURY T538 Dziękujemy za wybór naszego produktu. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, a następnie zachować ją na przyszłość. v_0_08 Regulator

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PRZEWODOWY z komunikacj¹ OpenTherm+

TERMOSTAT PRZEWODOWY z komunikacj¹ OpenTherm+ TERMOSTAT PRZEWODOWY z komunikacj¹ OpenTherm+ PT52 DUŻY PODŚWIETLANY WYŚWIETLACZ z intuicyjną nawigacją w języku polskim 9 TYGODNIOWYCH PROGRAMÓW GRZEWCZYCH 6 cieplnych zmian na dobę 1 TYGODNIOWY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

WS VAC 3 KANAŁOWY BEZPRZEWODOWY ODBIORNIK. z zasilaniem 230 V/AC OGÓLNY OPIS DO ZAŁĄCZANIA I CZASOWEGO STEROWANIA ODBIORNIKÓW EL.

WS VAC 3 KANAŁOWY BEZPRZEWODOWY ODBIORNIK. z zasilaniem 230 V/AC OGÓLNY OPIS DO ZAŁĄCZANIA I CZASOWEGO STEROWANIA ODBIORNIKÓW EL. WS304-3-230VAC 3 KANAŁOWY BEZPRZEWODOWY ODBIORNIK DO ZAŁĄCZANIA I CZASOWEGO STEROWANIA ODBIORNIKÓW EL. DO 16A z zasilaniem 230 V/AC OGÓLNY OPIS SMA, gniazdo anteny 433,92 MHz bezpiecznik F1A/250V wejście

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

łatwy montaż na zawór kaloryfera płynna regulacja temperatury w pomieszczeniu 6 cieplnych zmian na dobę oszczędność energii do 30% 23 C 17 C

łatwy montaż na zawór kaloryfera płynna regulacja temperatury w pomieszczeniu 6 cieplnych zmian na dobę oszczędność energii do 30% 23 C 17 C hd20_08_pl:layout 1 11.11.2008 19:35 Page 1 TERMOSTATYCZNA HD20 GŁOWICA ELEKTRONICZNA łatwy montaż na zawór kaloryfera płynna regulacja temperatury w pomieszczeniu 6 cieplnych zmian na dobę oszczędność

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

TERMOSTATY GoldTherm Sp. z o.o.

TERMOSTATY GoldTherm Sp. z o.o. TERMOSTATY GoldTherm Sp. z o.o. WŁAŚCIWOŚCI - Różne rodzaje manualny i programowalny termostat - Łatwe w użyciu - Energooszczędne OPIS Termostaty GoldTherm Sp. z o.o. doskonale nadają się do kontroli systemów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA TC-510 TERMOSTAT POKOJOWY wersja 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA TERMOPLUS gwarantuje, iż produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek wad materiałowych

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Pokojowy Regulator Temperatury TC43PE. Instrukcja Obsługi

Pokojowy Regulator Temperatury TC43PE. Instrukcja Obsługi Pokojowy Regulator Temperatury Instrukcja Obsługi -1- A.Charakterystyka Produktu jest cyfrowym termostatem z wyświetlaczem LCD. Posiada możliwość tygodniowego programowania i przystosowany jest do sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie 230 V~ / 50 Hz Max. obciążenie regulatora 16

Bardziej szczegółowo

łatwy montaż na zawór kaloryfera płynna regulacja temperatury w pomieszczeniu 4 cieplne zmiany na dobę oszczędność energii do 30% 17 C

łatwy montaż na zawór kaloryfera płynna regulacja temperatury w pomieszczeniu 4 cieplne zmiany na dobę oszczędność energii do 30% 17 C hd10_pl:layout 1 7.10.2009 23:32 Page 1 TERMOSTATYCZNA GŁOWICA ELEKTRONICZNA HD10 łatwy montaż na zawór kaloryfera płynna regulacja temperatury w pomieszczeniu 4 cieplne zmiany na dobę oszczędność energii

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY TERMOSTAT POMIESZCZENIOWY

INTELIGENTNY TERMOSTAT POMIESZCZENIOWY INTELIGENTNY TERMOSTAT POMIESZCZENIOWY DUŻY PODŚWIETLANY WYŚWIETLACZ z intuicyjną nawigacją i wyborem języka 9 TYGODNIOWYCH PROGRAMÓW z 6 cieplnymi zmianami na dobę HISTEREZA / PI/ PID REGULACJA wybór

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO TYPU TTV Strona 1 z 7 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego Napięcie zasilania: 24-240 V AC/DC;

Bardziej szczegółowo

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus 50-020 Wrocław www.el-piast.com 1 / 9 Spis treści 1. Opis Produktu..... 3 2. Dane Techniczne...... 3 3. Wyświetlacz LCD... 3 4. Funkcje Termostatu..

Bardziej szczegółowo

Termostat programowalny

Termostat programowalny Termostat programowalny Opis Zużycie baterii Bieżący tryb działania (np. komfort) Godzina Bieżący dzień Temperatura (zadana lub zmierzona) Ogrzewanie załączone Przyciski do regulacji Profil programu Tryb

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT POKOJOWY DK LOGIC 250. Instrukcja obs³ugi

BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT POKOJOWY DK LOGIC 250. Instrukcja obs³ugi BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT POKOJOWY DK LOGIC 250 Instrukcja obs³ugi INS-02-07 00X42 Spis treści. Opis termostatu... 3 2. Przykłady zastosowań... 4 3. Zalecenia instalacyjne... 4 4. Montaż nadajnika... 5 5.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

Funkcje na panelu regulatora T500/TVT03

Funkcje na panelu regulatora T500/TVT03 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA TEMPERATURY T500/TVT03 Elektroniczny programowany regulator temperatury TVT 03 jest przeznaczony do precyzyjnego sterowania elektrycznymi systemami ogrzewania. Regulator ma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

termostat pomieszczeniowy TR-104

termostat pomieszczeniowy TR-104 SPIS TREŚĆI 1. DANE TECHNICZNE 2. OPIS 3. INSTALACJA 4. OBSŁUGA 4.1. Wyświetlacz 4.2. Klawiatura 4.3. Ustawianie zegara 4.4. Programowanie kalendarza 4.5. Podgląd i zmiana temperatury 4.6. Ręczna zmiana

Bardziej szczegółowo

Roth Termostat zegarowy. Basicline T. Instrukcja montażu

Roth Termostat zegarowy. Basicline T. Instrukcja montażu Roth Termostat zegarowy Basicline T Instrukcja montażu 1 Zawartość Legenda ikon Bezpieczeństwo Instrukcja dostępna jest na www.roth-polska.com Zawartość Ważna informacja Dostawa Wstęp Na własny użytek

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT POKOJOWY DK LOGIC 100. Instrukcja obs³ugi

TERMOSTAT POKOJOWY DK LOGIC 100. Instrukcja obs³ugi TERMOSTAT POKOJOWY DK LOGIC 100 Instrukcja obs³ugi INS-012-004 100x140 Spis treści 1. Opis termostatu... 3 2. Opis elementów wyświetlacza... 3 3. Opis przycisków... 4 4. Montaż termostatu... 4 5. Funkcje

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

/07 (BJ) Polski

/07 (BJ) Polski 57339 11/07 (BJ) Type OTN2 with IR-floor sensor Polski 1 Typ OTN2 z czujnikiem podłogowym IR Polski Termostaty elektroniczne OJ Microline przeznaczone są do montażu w typowych puszkach instalacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Dostawa. Wstęp. Montaż. Obsługa. Dostawa

Dostawa. Wstęp. Montaż. Obsługa. Dostawa Zawartość Legenda ikon Bezpieczeństwo Instrukcja dostępna jest na www.roth-polska.com Roth Termostat zegarowy Basicline T Zawartość Ważna informacja Dostawa Wstęp Na własny użytek Deklaracja zgodności

Bardziej szczegółowo

Type OTN2 / OTD2 with room or floor sensor /07 (BJ) Polish

Type OTN2 / OTD2 with room or floor sensor /07 (BJ) Polish Type OTN2 / OTD2 with room or floor sensor 57097 01/07 (BJ) Polish Termostat OTN2/OTD2 z czujnikiem temp. pomieszczenia lub czujnikiem podłogowym Polski Electroniczny termostat z serii Microline, przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny termostat C 510T z czujnikiem temperatury

Elektroniczny termostat C 510T z czujnikiem temperatury Elektroniczny termostat C 510T z czujnikiem temperatury TERMOSTAT PROGRAMOWALNY C510T Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY Termostat C 510T spełnia wymagania i restrykcje następujących norm i rozporządzeń Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik pompy

Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik pompy Firma TMK spj Września ul Szosa Witkowska 105 tel/fax 61 437 97 60 wwwtmkcompl Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik MTS 100 Instrukcja obsługi i instalowania Zastosowanie Sterownik przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

elektroniczny regulator temperatury UK PL RU Installation manual Instrukcja montażu Инструкция по монтажу

elektroniczny regulator temperatury UK PL RU Installation manual Instrukcja montażu Инструкция по монтажу www.elektra.pl elektroniczny regulator temperatury Installation manual Instrukcja montażu Инструкция по монтажу UK PL RU Gratulujemy Państwu zakupu elektronicznego regulatora temperatury ELEKTRA ELR-10

Bardziej szczegółowo

NT-01 Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania. Widok pilota zdalnego sterowania

NT-01 Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania. Widok pilota zdalnego sterowania NT-01 Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania Widok pilota zdalnego sterowania Opis funkcji Pilot zdalnego sterowania posiada wyświetlacz LCD z dwudziestoma wskaźnikami. Po włączeniu pilota pierwszy

Bardziej szczegółowo

EV3 B23. Podstawowy elektroniczny sterownik chłodniczy (instrukcja skrócona dla P4 = 1)

EV3 B23. Podstawowy elektroniczny sterownik chłodniczy (instrukcja skrócona dla P4 = 1) Podstawowy elektroniczny sterownik chłodniczy (instrukcja skrócona dla P4 = 1) Włączanie i wyłączanie Jeżeli parametr POF jest równy 1: Upewnij się że klawiatura nie jest zablokowana i żadna procedura

Bardziej szczegółowo

TDWA-21 TABLICOWY DWUPRZEWODOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.

TDWA-21 TABLICOWY DWUPRZEWODOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r. TABLICOWY DWUPRZEWODOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, listopad 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

2temperatury TERMOSTATYCZNA G OWICA ELEKTRONICZNA. tryby

2temperatury TERMOSTATYCZNA G OWICA ELEKTRONICZNA. tryby TERMOSTATYCZNA G OWICA ELEKTRONICZNA HD13 AUTO MANU OFF tryby 8 zmian pracy na dobę nie podświetlany wyświetlacz oszczędność energii do 30% bez redukcji na zawór M30x1.5 baterie 2 x 1.5 V AA (w zestawie)

Bardziej szczegółowo

2temperatury TERMOSTATYCZNA G OWICA ELEKTRONICZNA. tryby

2temperatury TERMOSTATYCZNA G OWICA ELEKTRONICZNA. tryby TERMOSTATYCZNA G OWICA ELEKTRONICZNA HD13-L AUTO MANU OFF tryby 8 zmian pracy na dobę podświetlany wyświetlacz oszczędność energii do 30% bez redukcji na zawór M30x1.5 baterie 2 x 1.5 V AA (w zestawie)

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny termostat C 502 z czujnikiem podłogowym

Elektroniczny termostat C 502 z czujnikiem podłogowym Elektroniczny termostat C 502 z czujnikiem podłogowym Regulator temperatury podłogi C 501 jest dedykowany dla systemu ogrzewania i przeznaczony do montażu na ścianie. Termostat posiada regulowaną nastawę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO ATL/INS/2008/2/DIGI DT PILOT INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO IMPORTER ATLANTIC POLSKA Sp. z o.o. ul. Płochocińska 115 03-044 Warszawa e-mail: serwis@atlantic-polska.pl http:// www.atlantic-polska.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

Nr katalogowy: 45xx815

Nr katalogowy: 45xx815 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DANTE Typ urządzenia: REGULATOR TEMPERATURY Nr katalogowy: 45xx815 Instrukcja obsługi- ważne informacje Uwaga! Przed podłączeniem urządzenia do sieci zasilającej przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 088U0215 PL Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR449 Danfoss 05/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji....................................

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT POKOJOWY DK LOGIC 200. Instrukcja obs³ugi

BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT POKOJOWY DK LOGIC 200. Instrukcja obs³ugi BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT POKOJOWY DK LOGIC 200 Instrukcja obs³ugi INS-012-005 130X184,5 Spis treści 1. Opis termostatu... 3 2. Zalecenia instalacyjne... 3 3. Opis elementów nadajnika - wyświetlacz... 4

Bardziej szczegółowo

MIERNIK T-SCALE BWS 1

MIERNIK T-SCALE BWS 1 MIERNIK T-SCALE BWS 1 2 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OPIS KLAWIATURY... 4 3. PODSTAWOWE OPERACJE... 5 Zerowanie... 5 Tarowanie... 5 Ważenie przedmiotu... 5 4. WAŻENIE KONTROLNE... 6 Ustawianie limitów...

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

inteo Chronis IB/IB L

inteo Chronis IB/IB L Przełącznik programowany Chronis IB/IB L 9.2.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Chronis IB/IB L, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Bardziej szczegółowo