SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska studia stacjonarne pierwszego stopnia (S1) studia stacjonarne drugiego stopnia (S2) studia niestacjonarne pierwszego stopnia (N1) studia niestacjonarne drugiego stopnia (N2) Strona 1 z 25

2 SPIS TREŚCI O raporcie...3 osiągania/nieosiągania przedmiotowych efektów ksztalcenia...3 Studia stacjonarne pierwszego stopnia...4 Kierunek Budownictwo...4 Semestr zimowy 2015/ Semestr letni 2015/ Kierunek Budownictwo-inżynier europejski...8 Semestr zimowy 2015/ Semestr letni 2015/ Kierunek Inżynieria Środowiska...11 Semestr zimowy 2015/ Semestr letni 2015/ Studia niestacjonarne pierwszego stopnia...13 Kierunek Budownictwo...13 Semestr zimowy 2015/ Semestr letni 2015/ Studia stacjonarne drugiego stopnia...16 Kierunek Budownictwo...16 Semestr zimowy 2015/ Semestr letni 2015/ Kierunek Inżynieria Środowiska...19 Semestr zimowy 2015/ Semestr letni 2015/ Studia niestacjonarne drugiego stopnia...20 Kierunek Budownictwo...20 Semestr zimowy 2015/ Semestr letni 2015/ Kierunek Inżynieria środowiska...22 Semestr zimowy 2015/ Semestr letni 2015/ Zestawienie kierunków prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury...23 Studia pierwszego stopnia 2015/ Studia drugiego stopnia 2015/ Spis tabel...24 Wydział Budownictwa i Architektury - kontakt...25 Strona 2 z 25

3 O RAPORCIE Najważniejsze informacje Raport dotyczy sprawozdania z osiągnięcia efektów kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Wydział Budownictwa i Architektury w semestrach: zimowym rok akademicki 2015/2016 letnim rok akademicki 2015/2016 W zestawieniach tabelarycznych zaznaczono kolorem przedmioty, w których ponad 40% studentów nie osiągnęło przedmiotowych efektów kształcenia. PRZYCZYNY OSIĄGANIA/NIEOSIĄGANIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTALCENIA Zestawienie przyczyn osiągania/nieosiągania przez studentów przedmiotowych efektów kształcenia, które nauczyciele odpowiedzialni za poszczególne przedmioty mogli wskazać w ankietach umieszczonych w systemie e-dziekanat: 1. zbyt mały wkład pracy własnej studenta 2. brak wstępnej wiedzy, umiejętności i kompetencji 3. słaba aktywność studentów na zajęciach brak zainteresowania przedmiotem 4. niska frekwencja na zajęciach 5. niekorzystanie z konsultacji 6. niezainteresowanie przedmiotem / kierunkiem studiów 7. zróżnicowany poziom wiedzy studentów, co utrudnia dobór metod pracy 8. nieprzystępowanie do zaliczeń/egzaminów w wyznaczonych terminach 9. zróżnicowane kompetencje językowe studentów 10. niedobór środków dydaktycznych 11. zbyt liczne grupy w 12. brak wsparcia metodycznego nauczyciela ze strony Uczelni 13. żadne z powyższych Opracowanie Raportu: Dr inż. Teresa Rucińska Prodziekan ds. nauczania na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska S1, S2 Mgr inż. Michał Turbo Kierownik sekcji informatycznej Strona 3 z 25

4 STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK BUDOWNICTWO Semestr zimowy 2015/2016 Tabela 1. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 1 Chemia budowlana ,71 Fizyka ,45 Geometria wykreślna ,32 Matematyka ,61 Mechanika ogólna ,37 Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie) ,30 Ochrona własności przemysłowej ,83 PHS - Etyka w biznesie ,29 PHS - Socjologia gospodarki ,35 PHS - Wybrane zagadnienia etyki i filozofii ,00 Rysunek techniczny ,10 Szkolenie adaptacyjne ,31 Szkolenie BHP i p.poż ,15 Szkolenie biblioteczne ,17 Technologia informacyjna ,80 WZK - Historia sztuki, kultury i wzornictwa ,00 WZK - Muzyka ,59 WZK - Teatr ,00 Tabela 2. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 3 Budownictwo ogólne i konstrukcje drewniane ,12 Instalacje budowlane ,35 Język obcy-1a ,00 Mechanika budowli ,42 Mechanika gruntów ,05 Technologia betonu ,04 Wychowanie fizyczne ,57 Wytrzymałość materiałów ,64 Tabela 3. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 5 Budownictwo komunikacyjne ,73 Fizyka budowli ,03 Język obcy ,76 Język obcy-3a ,52 Konstrukcje betonowe ,58 Konstrukcje metalowe ,03 Metody obliczeniowe ,65 Organizacja i kierowanie budową ,16 Podstawy budownictwa wodnego ,66 Zarządzanie procesem inwestycyjnym I ,60 Strona 4 z 25

5 Semestr letni 2015/2016 Tabela 4. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 2 Geodezja ,95 5,11 Geologia inżynierska ,75 - Geometria wykreślna ,23 - Hydraulika i hydrologia ,07 - Matematyka ,02 - Materiały budowlane ,87 - Podstawy CAD ,63 - Wytrzymałość materiałów ,58 1,2,3,5,11 Tabela 5. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 4 Budownictwo ogólne i konstrukcje drewniane ,42 - Ekonomika budownictwa I ,86 1,5,8 Fundamentowanie I ,66 - Język obcy-2a ,00 - Konstrukcje betonowe ,91 1,2,3,4,5,6 Konstrukcje metalowe ,55 - Mechanika budowli ,97 - Podstawy wodociągów i kanalizacji ,86 - Technologia robót budowlanych ,79 - Wychowanie fizyczne ,00 - Tabela 6. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 6, specjalność budownictwo wodne (BW) Budowle wodne ,27 - Hydraulika II ,64 - Hydrologia II ,00 - Regulacja stosunków wodnych ,43 - Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków ,00 - Wodociągi i kanalizacja ,52 - Tabela 7. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 6, specjalność drogi, ulice lotniska (DUL) Budownictwo mostowe ,00 1,2,5,7,10 Drogowe roboty ziemne ,77 - Materiały drogowe ,00 4,10 Podstawy eksploatacji dróg ,00 1,2,3,4,6,8 Podstawy inżynierii ruchu ,00 - Projektowanie dróg kolejowych ,23 - Projektowanie układów komunikacyjnych w miastach ,46 - Strona 5 z 25

6 Tabela 8. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 6, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI) Budownictwo ogólne II ,17 - Fundamentowanie II ,00 - Konstrukcje betonowe II ,14 - Konstrukcje metalowe II ,54 - Nowoczesne technologie w budownictwie ,08 1,8 Systemy wykończeniowe ,12 8,13 Zarządzanie procesem inwestycyjnym II ,90 8 Tabela 9. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 6, specjalność technologia i organizacja budownictwa (TOB) Budownictwo ogólne II ,00 - Ekonomika budownictwa II ,36 1,3,4,5,8 Fundamentowanie II ,64 - Konstrukcje metalowe II ,86 - Obiekty inżynierii komunalnej ,98 - Specjalistyczne materiały budowlane ,00 - Systemy wykończeniowe ,00 8 Technologia robót fundamentowych ,00 - Zarządzanie procesem inwestycyjnym II ,67 - Tabela 10. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 8, specjalność budownictwo wodne (BW) Geotechnika ,14 Gospodarka wodna ,90 Roboty ziemne w bud. wodnym i drogowym ,00 Tabela 11. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 8, specjalność drogi, ulice lotniska (DUL) Geotechnika Miernictwo drogowe i kolejowe Technologia nawierzchni drogowych Tabela 12. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 8, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI) Konstrukcje zespolone ,63 Technologia konstrukcji betonowych ,82 Technologiczność konstrukcji stalowych - CAD ,41 Trwałość i ochrona konstrukcji betonowych ,82 Strona 6 z 25

7 Tabela 13. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 8, specjalność technologia i organizacja budownictwa (TOB) Technologiczność konstrukcji stalowych - CAD ,56 Umowy i procedury kontraktowe ,56 Utrzymanie i remonty konstrukcji budowlanych ,00 Tabela 14. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 8, seminarium, praca dyplomowa Seminarium dyplomowe ,92 Praca dyplomowa ,02 Strona 7 z 25

8 KIERUNEK BUDOWNICTWO-INŻYNIER EUROPEJSKI Semestr zimowy 2015/2016 Tabela 15. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski S1, semestr 1 Geodezja i administracja gruntami ,08 Geometria wykreślna ,08 Język angielski ,00 Język do wyboru ,00 Język holenderski ,29 Język niderladzki ,00 Matematyka ,67 Materiały i wyroby budowlane ,75 Mechanika teoretyczna ,65 Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie) ,29 Ochrona własności przemysłowej ,71 PHS - Etyka w biznesie ,63 PHS - Socjologia gospodarki ,00 PHS - Wybrane zagadnienia etyki i filozofii ,00 Rysunek techniczny w ujęciu komputerowym ,61 Szkolenie adaptacyjne ,33 Szkolenie BHP i p.poż ,50 Szkolenie biblioteczne ,67 Wytrzymałość materiałów ,38 WZK - Historia sztuki, kultury i wzornictwa ,45 WZK - Muzyka ,00 WZK - Teatr ,77 Tabela 16. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski S1, semestr 3 Budownictwo ogólne i konstrukcje drewniane ,18 Budownictwo wodne ,88 Fizyka budowli I ,86 Fundamentowanie ,00 Język angielski ,00 Język do wyboru ,00 Język niderladzki ,00 Konstrukcje betonowe ,57 Konstrukcje metalowe ,53 Mechanika budowli ,66 Organizacja przedsiębiorstw budowlanych I ,57 Regulacja stosunków wodnych ,00 Wychowanie fizyczne ,00 Tabela 17. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski, semestr 5 Analiza efektywności inwestycji ,88 Ekonomika budownictwa ,05 Geotechnologia środowiska ,76 Organizacja i kierowanie budową I ,00 Rachunkowość i finanse I ,00 Systemy zarządzania jakością ,00 Umowy i procedury kontraktowe I ,00 Zarządzanie procesem inwestycyjnym ,76 Strona 8 z 25

9 Semestr letni 2015/2016 Tabela 18. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski S1, semestr 2 Budownictwo ogólne i konstrukcje drewniane ,55 - Chemia budowlana ,50 - Fizyka ,00 2,5 Geologia ,50 - Język angielski ,00 - Język do wyboru ,00 - Język holenderski ,27 - Język niderladzki ,00 - Matematyka ,43 - Mechanika gruntów ,82 - Technologia betonu ,50 - Technologia informatyczna ,00 - Wytrzymałość materiałów ,06 1,2,3,11 Tabela 19. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski S1, semestr 4 BHP w budownictwie ,00 - Budownictwo komunikacyjne ,27 - Budownictwo mostowe ,00 1,2,3,10 Ekonomika budownictwa ,29 1,2,3,5,8 Język niderladzki ,00 - Język wybrany na egzamin ,00 - Konstrukcje betonowe ,78 - Konstrukcje i obiekty inżynierii ,00 - komunikacyjnej Konstrukcje metalowe ,89 - Metody obliczeniowe ,57 - Ochrona własności intelektualnej ,35 - Przedmioty humanistycznospołeczne ,23 - Technologia robót ogólnobudowlanych ,67 - Wychowanie fizyczne ,57 - Tabela 20. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski S1, semestr 6 efekty kształcenia w na liczba Betony nowej generacji ,04 Fizyka budowli II ,09 Organizacja i kierowanie budową II ,39 Podstawy informacji naukowej ,00 Prawo w budownictwie i ochrona środowiska ,39 Rachunkowość i finanse II ,04 Stalowe konstrukcje przemysłowe ,33 Technologia robót fundamentowych ,43 Technologia robót regulacyjnych ,00 Technologia robót specjalistycznych w budownictwie wodnym ,29 Zarządzanie procesem inwestycyjnym ,70 Strona 9 z 25

10 Tabela 21. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski S1, semestr 8 efekty kształcenia w na liczba Zal Liczba % Negocjacje w biznesie ,70 Prawo w budownictwie i ochrona środowiska ,85 Umowy i procedury kontraktowe II ,00 Zarządzanie procesem inwestycyjnym ,69 Seminarium dyplomowe ,69 Praca dyplomowa ,81 Strona 10 z 25

11 KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Semestr zimowy 2015/2016 Tabela 22. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S1, semestr 1 Biologia i ekologia ,00 Fizyka ,41 Geodezja ,63 Geologia i hydrogeologia ,30 Matematyka ,62 PHS - Etyka w biznesie ,32 PHS-Socjologia gospodarki ,00 Podstawy CAD ,24 Rysunek techniczny ,24 Szkolenie adaptacyjne ,09 Szkolenie BHP i p.poż ,32 Szkolenie biblioteczne ,33 WZK - Historia sztuki, kultury i wzornictwa ,54 WZK - Muzyka ,50 WZK - Teatr ,71 Tabela 23. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S1, semestr 3 Język obcy-1a ,33 Język obcy-1n ,00 Materiałoznawstwo ,67 Mechanika płynów ,38 Obiekty i konstrukcje w inżynierii środowiska ,45 Ochrona własności intelektualnej ,34 Podstawy chłodnictwa ,67 Podstawy termodynamiki technicznej ,03 Pompy, wentylatory i sprężarki ,52 Sieci i instalacje wod.-kan., c.w.u. i gazu ,54 Systemy informacji przestrzennej ,83 Wychowanie fizyczne ,33 Tabela 24. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska, semestr 5 Gospodarka wodna i ochrona wód ,26 Inżynieria ochrony atmosfery ,63 Język obcy ,14 Język obcy ,00 Melioracje ,00 Metody komputerowe w wentylacji ,00 Ogrzewnictwo ,10 Podst. uzdat. wody i oczyszcz. ścieków ,13 Podstawy technologii wody i ścieków ,26 Pomiary i regulacja w inżynierii środowiska ,53 Wodociągi i kanalizacja ,22 Strona 11 z 25

12 Semestr letni 2015/2016 Tabela 25. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S1, semestr 2 Chemia ,00 Geometria wykreślna ,34 Hydrologia i gospodarka wodna ,13 Matematyka ,24 Materiałoznawstwo ,00 Mechanika i wytrzymałość materiałów ,22 Podstawy termodynamiki technicznej ,82 Technologia informacyjna ,00 Tabela 26. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S1, semestr 4 Język obcy-2a ,00 Mechanika gruntów i geotechnika ,90 Mechanika płynów ,00 Obiekty i konstrukcje w inżynierii środowiska ,57 Ogrzewnictwo ,41 Podstawy budownictwa ,57 Podstawy ochrony środowiska ,00 Podstawy technologii wody i ścieków ,14 Sieci i instal wod.-kan., c.w.u. i gazu ,50 Wodociągi i kanalizacje ,30 Wychowanie fizyczne ,00 Tabela 27. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S1, semestr 6 Gospodarka odpadami ,69 Gospodarka wodno-ściekowa miast i wsi ,11 Metody komputerowe w ogrzewnictwie ,17 Ochrona przed hałasem i wibracjami ,78 Ogrzewnictwo ,32 Podstawy ciepłownictwa ,08 Podstawy informacji naukowej ,67 Potrzeby energetyczne budynku ,00 Teoretyczne podstawy ogrzewnictwa i klimatyzacji ,78 Urządzenia do oczyszczania ścieków ,88 Wentylacja i klimatyzacja ,00 Zagadnienia bezpieczeństwa pracy I ,42 Źródła ciepła ,39 Tabela 28. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S1, semestr 8 efekty kształcenia w na liczba Dokumentacje hydrol. i pozwol. wodno-prawne ,00 Gleboznawstwo i rekultywacja ,00 Organizacja robót sanitarnych ,00 Prawo w budownictwie i ochronie środowiska ,00 Projektowanie instalacji wod. i kan ,13 Źródła ciepła ,00 Seminarium dyplomowe ,00 Praca dyplomowa ,00 Strona 12 z 25

13 STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK BUDOWNICTWO Semestr zimowy 2015/2016 Tabela 29. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N1, semestr 1 Chemia budowlana ,26 Fizyka ,86 Geometria wykreślna i rysunek techniczny ,32 Matematyka ,35 Mechanika ogólna ,31 Szkolenie biblioteczne Zagadnienia bezpieczeństwa pracy ,52 Tabela 30. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N1, semestr 3 Budownictwo ogólne i konstrukcje drewniane ,94 Geologia inżynierska ,62 Matematyka ,44 Mechanika budowli ,61 Praktyka budowlana Technologia betonu ,59 Wytrzymałość materiałów ,16 Tabela 31. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N1, semestr 5 Budownictwo komunikacyjne ,54 Ekonomika budownictwa I ,22 Fundamentowanie ,06 Język obcy ,67 Język obcy-1a Podstawy budownictwa wodnego ,85 Podstawy wodociągów i kanalizacji ,29 Technologia robót budowlanych ,81 Tabela 32. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N1, semestr 7 Konstrukcje betonowe II ,84 Konstrukcje metalowe II ,46 Systemy wykończeniowe ,87 Trwałość i ochrona konstrukcji betonowych ,96 Język obcy Zarządzanie procesem inwestycyjnym I ,11 Strona 13 z 25

14 Tabela 33. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N1, semestr 9 Ekonomia ,45 Kierowanie procesem inwestycyjnym ,45 Ochrona własności intelektualnej ,72 Praca dyplomowa ,97 Prawo w budownictwie i ochronie środowiska ,45 Psychologia społeczna ,45 Seminarium dyplomowe ,34 Semestr letni 2015/2016 Tabela 34. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N1, semestr 2 Geodezja ,56 Geometria wykreślna i rysunek techniczny ,68 Matematyka ,38 Materiały budowlane ,94 Technologia informacyjna i podstawy CAD ,59 Wytrzymałość materiałow ,96 1;2;3;5;11 Tabela 35. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N1, semestr 4 Budownictwo ogólne i konstrukcje drewniane ,33 Hydraulika i hydrologia ,98 Instalacje budowlane ,15 Mechanika budowli ,83 Mechanika gruntów ,07 Metody obliczeniowe ,67 Tabela 36. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N1, semestr 6 Fizyka budowli Język obcy ,04 Konstrukcje betonowe I ,4 Konstrukcje metalowe I ,13 Organizacja i kierowanie budową ,36 1;11 Strona 14 z 25

15 Tabela 37. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N1, semestr 8 Budownictwo ogólne II ,56 Fundamentowanie II ,72 Konstrukcje zespolone ,21 Nowoczesne technologie w budownictwo ,67 13 Technologia konstrukcji betonowych ,54 Technologiczność konstrukcji stalowych - CAD ,76 Zarząd procesem inwestycyjnym II ,11 Praktyka budowlana ,4 Prawo w budownictwie i ochronie środowiska Strona 15 z 25

16 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK BUDOWNICTWO Semestr zimowy 2015/2016 Tabela 38. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 1, specjalność budownictwo hydrotechniczne (BH) efekty kształcenia w na liczba Budowle morskie ,18 Dynamika gruntów ,44 Fundamentowanie budowli hydrotechnicznych ,00 Gospodarka wodna ,44 Mechanika gruntów II ,00 Teoria sprężystości i plastyczności ,75 Tabela 39. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 1, specjalność drogi ulice i lotniska (DUL) efekty kształcenia w na liczba Budowa dróg Inżynieria ruchu Mosty betonowe Nawierzchnie Skrzyżowania drogowe ,33 Statystyka w drogownictwie Teoria sprężystości i plastyczności ,33 Tabela 40. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 1, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI) efekty kształcenia w na liczba Budownictwo ogólne ,98 Konstrukcje drewniane ,98 Konstrukcje z prefabrykatów betonowych ,00 Teoria konstrukcji ,30 Teoria sprężystości i plastyczności ,24 Zagadnienia współczesnej fizyki budowli ,98 Zrównoważone budownictwo ,98 Tabela 41. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 1, specjalność technologia i organizacja budownictwa efekty kształcenia w na liczba Budowle ziemne ,64 Ekonomika przedsiębiorstw budowlanych ,64 Konstrukcje drewniane ,64 Oddziaływanie budowli na środowisko ,64 Technologia betonów specjalnych ,64 Teoria sprężystości i plastyczności ,08 Zagadnienia współczesnej fizyki budowli ,64 Strona 16 z 25

17 Tabela 42. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 3, specjalność budownictwo hydrotechniczne (BH) efekty kształcenia w na liczba Drogi wodne i porty Podstawy prawne w budownictwie hydrotechnicznym Tabela 43. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 3, specjalność drogi ulice i lotniska (DUL) efekty kształcenia w na liczba Eksploatacja i utrzymanie dróg Tabela 44. Tabela 35 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 3, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI) efekty kształcenia w na liczba Diagnostyka i modernizacja budynków ,00 Podstawy mostownictwa ,08 Tabela 45. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 3, specjalność technologia i organizacja budownictwa efekty kształcenia w na liczba Diagnostyka i modernizacja budynków ,76 Zarządzanie jakością na budowie ,76 Tabela 46. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 3, seminarium, praca dyplomowa efekty kształcenia w na liczba Seminarium dyplomowe ,44 Praca dyplomowa ,74 Semestr letni 2015/2016 Tabela 47. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 2, specjalność budownictwo hydrotechniczne (BH) efekty kształcenia w na liczba Budowle piętrzące i elektrownie wodne ,09 Hydraulika stosowana ,00 Hydrologia ,00 Konstrukcje betonowe w budownictwie hydrotechnicznym ,00 Konstrukcje metalowe w budownictwie hydrotechnicznym ,09 Metody komputerowe w hydrotechnice ,00 Metody wzmacniania podłoża gruntowego ,18 Miejska inżynieria wodna ,00 Strona 17 z 25

18 Tabela 48. Tabela 39 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 2, specjalność drogi ulice i lotniska (DUL) Autostrady i węzły drogowe Miejskie komunikacje szynowe Mosty stalowe ,2,5,10 Nawierzchnie betonowe Projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych Projektowanie sygnalizacji świetlnej Reologia gruntów w drogownictwie Techniki badań geotechnicznych i wzmacnianie podłoża Tabela 49. Tabela 40 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 2, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI) Aerodynamika budowli i konstrukcji ,00 - Budowle ziemne ,33 - Dynamika i stateczność ,55 - Fundamenty specjalne ,27 - Komputerowe projektowanie konstrukcji metalowych ,76 - Modelowanie numeryczne konstrukcji ,27 - Teoria konstrukcji II ,33 - Teoria niezawodności ,33 - Zarządzanie kosztami w budownictwie ,33 8 Złożone konstrukcje betonowe II ,35 - Złożone konstrukcje metalowe II ,25 - Tabela 50. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 2, specjalność technologia i organizacja budownictwa Budownictwo ogólne ,76 13 Budownictwo wodne ,76 - Fundamenty specjalne ,09 - Komputerowe wspomaganie zarządzania ,00 - Teoria niezawodności ,00 - Umowy i procedury kontraktowe ,35 - Wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych ,55 - Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi II ,35 - Złożone konstrukcje betonowe II ,69 - Złożone konstrukcje metalowe II ,00 - Strona 18 z 25

19 KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Semestr zimowy 2015/2016 Tabela 51. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S2, semestr 1 efekty kształcenia w na liczba Alternatywne źródła energii i technologie proekologiczne ,45 Automatyka, sterowanie i eksploatacja urządzeń technicznych ,68 Chemia środowiska ,68 Ciepłownictwo ,92 Melioracje wodne ,68 Ogrzewnictwo zagadnienia teoretyczne ,68 Statystyka ,68 Technologia i organizacja robót instalacyjnych ,68 Technologia wody i ścieków ,90 Uwarunkowania prawne gosp. wod.-ściek ,90 Zaawansowane metody uzdatniania wody i oczyszczania ścieków ,68 Tabela 52. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S2, semestr 3 efekty kształcenia w na liczba Metody komputerowe w IŚ ,76 Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich ,00 Ujęcia wody gruntowej i powierzchniowej ,00 Wybrane zagadnienia z ogrzewnictwa i ciepłownictwa ,76 Wybrane zagadnienia z wod.-kan ,00 Seminarium dyplomowe ,00 Praca dyplomowa ,94 Semestr letni 2015/2016 Tabela 53. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S2, semestr 2 efekty kształcenia w na liczba Gospodarka odpadami ,70 Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych ,00 Klimatyzacja, wentylacja i wentylacja pożarowa ,00 Metody komputerowe w ogrzewnictwie ,70 Metody komputerowe w wod.- kan ,00 Monitoring i zarządzanie środowiskiem ,00 Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie) ,00 Ogrzewnictwo zagadnienia praktyczne ,00 Wodociągi i kanalizacje ,00 Wybrane zagadnienia techniki grzewczej ,11 Strona 19 z 25

20 STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK BUDOWNICTWO Semestr zimowy 2015/2016 Tabela 54. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N2, semestr 1 Język obcy-1angielski ,33 Matematyka ,08 Teoria sprężystości i plastyczności ,91 Złożone konstrukcje betonowe ,66 Złożone konstrukcje metalowe ,89 Tabela 55. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N2, semestr 1, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI) Budownictwo ogólne ,67 Podstawy mostownictwa ,95 Teoria konstrukcji ,52 Zrównoważone budownictwo ,38 Tabela 56. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N2, semestr 1, specjalność technologia i organizacja budownictwa (TOB) Budowle ziemne ,5 Budownictwo ogólne ,29 Ekonomika przedsiębiorstw budowlanych ,2 Oddziaływanie budowli na środowisko ,16 Tabela 57. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N2, semestr 3 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi ,72 Tabela 58. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N2, semestr 3, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI) Budowle ziemne Diagnostyka i modernizacja budynków ,41 Dynamika i stateczność ,11 Komputerowe projektowanie konstrukcji metalowych Konstrukcje drewniane ,29 Modelowanie numeryczne konstrukcji ,29 Wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych Zagadnienia współczesnej fizyki budowli Zarządzanie kosztami w budownictwie Strona 20 z 25

21 Tabela 59. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N2, semestr 3, specjalność technologia i organizacja budownictwa (TOB) Budownictwo wodne ,45 Diagnostyka i modernizacja budynków ,33 Fundamenty specjalne ,23 Konstrukcje drewniane ,45 Wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych ,33 Zagadnienia współczesnej fizyki budowli Zarządzanie jakością na budowie ,29 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi II Semestr letni 2015/2016 Tabela 60. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N2, semestr 2 Metody komputerowe ,58 Tabela 61. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N2, semestr 2, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI) Fundamenty specjalne ,14 Konstrukcje z prefabrykatów betonowych ,86 Teoria konstrukcji II ,62 Teoria niezawodności ,56 Złożone konstrukcje betonowe II ,86 Złożone konstrukcje metalowe II ,74 Tabela 62. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N2, semestr 2, specjalność technologia i organizacja budownictwa (TOB) Komputerowe wspomaganie zarządzania ,67 Technologia betonów specjalnych ,64 Teoria niezawodności ,67 Umowy i procedury kontraktowe ,64 Złożone konstrukcje betonowe II ,64 Złożone konstrukcje metalowe II ,62 Tabela 63. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N2, semestr 4 Historia architektury i urbanistyki ,28 Ochrona własności intelektualnej ,92 Praca dyplomowa KBI ,74 Praca dyplomowa TOB ,58 Seminarium dyplomowe ,03 Strona 21 z 25

22 KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Semestr zimowy 2015/2016 Tabela 64. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska N2, semestr 1 Melioracje wodne Ogrzewnictwo zagadnienia teoretyczne Technologia wody i ścieków ,26 Uwarunkowania prawne gosp. wod.-ściek ,53 Alternatywne źródła energii i technologie proekologiczne Automatyka, sterowanie i eksploatacja urządzeń technicznych Chemia środowiska ,79 Statystyka Technologia i organizacja robót instalacyjnych Semestr letni 2015/2016 Tabela 65. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska N2, semestr 2 Ciepłownictwo ,26 Gospodarka odpadami Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych Ogrzewnictwo zagadnienia praktyczne Wybrane zagadnienia techniki grzewczej ,53 Monitoring i zarządzanie środowiskiem Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie) PHS - Historia sztuki WZK - Wybrane zagadnienia sztuki najnowszej i wzornictwa Strona 22 z 25

23 ZESTAWIENIE KIERUNKÓW PROWADZONYCH NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY Studia pierwszego stopnia 2015/2016 Kierunek Liczba studentów Architektura I Urbanistyka 389 Budownictwo, Budownictwo - Inżynier Europejski 1197 Inżynieria Środowiska 159 Wzornictwo 141 Suma 1961 Studia drugiego stopnia 2015/2016 Kierunek Architektura I Urbanistyka Budownictwo Inżynieria Środowiska Wzornictwo Suma Liczba studentów Rok akademicki 2015/2016 Wymiana międzynarodowa Liczba studentów Studenci przyjeżdżający na program ERASMUS 23 Studenci wyjeżdżający na program ERASMUS 7 Suma 30 Strona 23 z 25

24 SPIS TABEL Tabela 1. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 1 4 Tabela 2. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 3 4 Tabela 3. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 5 4 Tabela 4. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 2 5 Tabela 5. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 4 5 Tabela 6. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 6, specjalność budownictwo wodne (BW) 5 Tabela 7. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 6, specjalność drogi, ulice lotniska (DUL) 5 Tabela 8. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 6, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI) 6 Tabela 9. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 6, specjalność technologia i organizacja budownictwa (TOB) 6 Tabela 10. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 8, specjalność budownictwo wodne (BW) 6 Tabela 11. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 8, specjalność drogi, ulice lotniska (DUL) 6 Tabela 12. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 8, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI) 6 Tabela 13. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 8, specjalność technologia i organizacja budownictwa (TOB) 7 Tabela 14. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 8, seminarium, praca dyplomowa 7 Tabela 15. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski S1, semestr 1 8 Tabela 16. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski S1, semestr 3 8 Tabela 17. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski, semestr 5 8 Tabela 18. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski S1, semestr 2 9 Tabela 19. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski S1, semestr 4 9 Tabela 20. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski S1, semestr 6 9 Tabela 21. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski S1, semestr 8 10 Tabela 22. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S1, semestr 1 11 Tabela 23. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S1, semestr 3 11 Tabela 24. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska, semestr 5 11 Tabela 25. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S1, semestr 2 12 Tabela 26. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S1, semestr 4 12 Tabela 27. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S1, semestr 6 12 Tabela 28. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S1, semestr 8 12 Tabela 29. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N1, semestr 1 13 Tabela 30. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N1, semestr 3 13 Tabela 31. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N1, semestr 5 13 Tabela 32. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N1, semestr 7 13 Tabela 33. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N1, semestr 9 14 Tabela 34. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N1, semestr 2 14 Tabela 35. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N1, semestr 4 14 Tabela 36. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N1, semestr 6 14 Tabela 37. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N1, semestr 8 15 Tabela 38. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 1, specjalność budownictwo hydrotechniczne (BH) 16 Tabela 39. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 1, specjalność drogi ulice i lotniska (DUL) 16 Tabela 40. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 1, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI) 16 Tabela 41. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 1, specjalność technologia i organizacja budownictwa 16 Tabela 42. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 3, specjalność budownictwo hydrotechniczne (BH) 17 Tabela 43. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 3, specjalność drogi ulice i lotniska (DUL) 17 Tabela 44. Tabela 35 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 3, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI) 17 Tabela 45. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 3, specjalność technologia i organizacja budownictwa 17 Tabela 46. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 3, seminarium, praca dyplomowa 17 Tabela 47. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 2, specjalność budownictwo hydrotechniczne (BH) 17 Tabela 48. Tabela 39 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 2, specjalność drogi ulice i lotniska (DUL) 18 Tabela 49. Tabela 40 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 2, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI) 18 Tabela 50. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 2, specjalność technologia i organizacja budownictwa 18 Tabela 51. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S2, semestr 1 19 Tabela 52. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S2, semestr 3 19 Tabela 53. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S2, semestr 2 19 Tabela 54. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N2, semestr 1 20 Tabela 55. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N2, semestr 1, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI) 20 Tabela 56. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N2, semestr 1, specjalność technologia i organizacja budownictwa (TOB) 20 Tabela 57. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N2, semestr 3 20 Tabela 58. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N2, semestr 3, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI) 20 Tabela 59. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N2, semestr 3, specjalność technologia i organizacja budownictwa (TOB) 21 Tabela 60. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N2, semestr 2 21 Tabela 61. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N2, semestr 2, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI) 21 Tabela 62. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N2, semestr 2, specjalność technologia i organizacja budownictwa (TOB) 21 Tabela 63. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo N2, semestr 4 21 Tabela 64. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska N2, semestr 1 22 Tabela 65. Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska N2, semestr 2 22 Strona 24 z 25

25 WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHIT EKTURY - KONTAKT BUDYNEK KIERUNKÓW: BUDOWNICTWO, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, INŻYNIER EUROPEJSKI al. Piastów Szczecin tel.: fax: BUDYNEK KIERUNKÓW: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, WZORNICTWO, PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA ul. Żołnierska Szczecin tel.: Strona 25 z 25

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska studia stacjonarne pierwszego stopnia (S1) studia stacjonarne drugiego stopnia (S2) Strona 1 z 19 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska studia stacjonarne pierwszego stopnia (S1) studia stacjonarne drugiego stopnia (S2) studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska studia stacjonarne pierwszego stopnia (S1) studia stacjonarne drugiego stopnia (S2) studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach architektura i urbanistyka, wzornictwo studia stacjonarne pierwszego stopnia studia stacjonarne drugiego stopnia studia niestacjonarne drugiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach architektura i urbanistyka, wzornictwo oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia studia stacjonarne pierwszego stopnia studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane na 10 zjazdach. WB_BUD_Z_I_GWY_01 Geometria wykreślna E Przedmioty realizowane na 9 zjazdach

Przedmioty realizowane na 10 zjazdach. WB_BUD_Z_I_GWY_01 Geometria wykreślna E Przedmioty realizowane na 9 zjazdach KOD PROGRAMU WB_BUD_Z_I_4.0 WB_BUD_Z_I_GWY_01 Geometria wykreślna E 1 0 0 2 0 6 3 1 0 0 2 0 6 WB_BUD_Z_I_MA1_01 Matematyka I 2 2 0 0 0 5 WB_BUD_Z_I_RTE_01 Rysunek techniczny 1 0 2 0 0 4 WB_BUD_Z_I_FIZ_01

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne y wspólne PLAN STUDIÓW Lp. O/F I 1 O K_W1,

Bardziej szczegółowo

1. Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

1. Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 1. Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 35/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. Kierunek studiów: Inżynieria środowiska poziom: studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Sem. I Sem. II Sem. III Sem.

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE 16 listopada 2016 r. KIERUNEK: BUDOWNICTWO, I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 6 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Sem. I Sem. II Sem. III Sem.

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Inżynieria Środowiska Program Studiów niestacjonarnych I stopnia obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Semestr 1 Matematyka 1 45 15E

Bardziej szczegółowo

Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014)

Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014) Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014) Załącznik nr 4 Nazwa przedmiotu Liczba godzin punkty Numer ćwiczenia razem wykłady

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska Numer modułu Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska MODUŁ ECTS Egz. Zal. R-m. Wyk. Ćw. Lab. Ćw. audyt. Ćw. ter. I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 w ć w ć w ć w ć w ć w ć w ć IS_01 Język obcy

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 16 listopada 2016 r. KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 18 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia.

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2017/2018, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 21 luty 2018r.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2013/2014 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Przedmioty kierunkowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia niestacjonarne I stopnia. LICZBA SEMESTRÓW: 8. LICZBA PUNKTÓW : 40 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 20 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2017/2018 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GIS-1-101-s Matematyka

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. Godziny ogółem. Wykłady. Ochrona własności intelektualnej 1 z

Forma zaliczenia. Godziny ogółem. Wykłady. Ochrona własności intelektualnej 1 z WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2018/2019, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 27 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. zajęcia dydaktyczne. wykł ćw 1 inne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh

Liczba godzin. zajęcia dydaktyczne. wykł ćw 1 inne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh Tabela 7. Plan studiów niestacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba ECTS

Bardziej szczegółowo

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8

Bardziej szczegółowo

Rozdział zajęć programowych na semestry

Rozdział zajęć programowych na semestry PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp KOD PRZEDMOTU PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII. Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia.

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII. Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2018/2019, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 27 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Godziny ogółem Wykłady

Forma zaliczenia Godziny ogółem Wykłady WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2017/2018, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 21 luty 2018r.

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Inżynieria Środowiska Program Studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1 Matematyka 1 45 1E 2 -

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

DATA I PODPIS PRODZIEKANA

DATA I PODPIS PRODZIEKANA Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych *** *** Etyka inżynierska W 1 1 Z Komunikacja społeczna W 1 1 Z Technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry.

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. inne z udziałem nauczyciel a. zajęcia dydaktyczne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh

Liczba godzin. inne z udziałem nauczyciel a. zajęcia dydaktyczne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria i gospodarka wodna poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 210 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Nauki o zarządzaniu W 2 2 Z Przedmiot humanistycznomenedżerski W 2 2 Z Technologie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA

PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA Rozdział zajęć programowych na semestry Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Semestr V W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P K_U16 Seminarium z

Bardziej szczegółowo

semestr 1 Liczba godzin Liczba ECTS Jednostka realizująca Nazwa modułu/przedmiotu zajęcia dydaktyczne Łącznie ( ) wykł ćw 1 inne 1

semestr 1 Liczba godzin Liczba ECTS Jednostka realizująca Nazwa modułu/przedmiotu zajęcia dydaktyczne Łącznie ( ) wykł ćw 1 inne 1 Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria i gospodarka wodna poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki od r.a. 2018/2019 semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 016/017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-101-n Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH YAZ PRZEDMIOTÓ EGZAMINACYJNYCH 1. ierunek BUDONICTO 1.2 Studia I Stopnia inżynierskie 1.2.1. Studia stacjonarne Budownictwo wodne i morskie Drogi szynowe Geotechnika onstrukcje betonowe Modelowanie konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Liczba godzin

Liczba godzin. Liczba godzin PLAN STUDIÓW od roku akademickiego 27/28 Kierunek: inżynieria środowiska, specjalność geologia inżynierska, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne Semestr I Matematyka I E 2 Chemia E 3 Biologia i

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO Rok studiów I, semestr 1 I nauczyciela studenta za zajęcia (O) dydaktycznych godzin Razem Wykłady Razem Ćw. Ćwiczenia 1. Przedmiot ogólnowydziałowy I 2 0,72 1,28 0 ZO O 50 18 16 16 0 2 32 T 25 2. Technologie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2017/2018 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-104-s Geologia 30

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), KOD: NP. Specjalność: BUDOWNICTWO OGÓLNE. Specjalność: INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA.

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), KOD: NP. Specjalność: BUDOWNICTWO OGÓLNE. Specjalność: INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA Efekty kształcenia Rozdział zajęć programowych na semestry Semestr I Semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 016/017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-101-n Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Liczba godzin

Liczba godzin. Liczba godzin PLAN STUDIÓW Kierunek: inżynieria środowiska, specjalność geologia inżynierska, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne Semestr I Matematyka I E 2 Chemia E 3 Biologia i ekologia 4 E 4 4 Rysunek techniczny

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 2017/2018 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-101-n Geometria

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 01/014 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 016/017 Język wykładowy: Polski Semestr 1

Bardziej szczegółowo

Suma godzin (egz.) Liczba godz. w semestrze oraz punkty ECTS Nazwa przedmiotu A. Przedmioty podstawowe

Suma godzin (egz.) Liczba godz. w semestrze oraz punkty ECTS Nazwa przedmiotu A. Przedmioty podstawowe PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od 1.10.2015) PWSZ w Kaliszu kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj studiów: niestacjonarne II stopnia (sem. I) STUDIA NIESTACJONARNE sem. I Suma godzin (egz.) Liczba godz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 a. Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: Razem w tym: kontakt z nauczycielem

Załącznik nr 1 a. Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: Razem w tym: kontakt z nauczycielem do Uchwały Nr 334 z dnia 19 kwietnia 2016 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO Profil kształcenia: ogólnoakademicki Rok studiów I, semestr 1 I nauczyciela

Bardziej szczegółowo

ilość zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć

ilość zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć

ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 013/01 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-101-n Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2018/2019 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-104-s Geologia 30

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski 1) Plany studiów (od roku akademickiego 2017/2018) PLAN STUDIÓW Kierunek: gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny, specjalność: 1) gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski PLAN STUDIÓW Kierunek: gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny, specjalność: 1) gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą budowlaną / 2) geoinformatyka Lp Nazwa przedmiotu/modułu

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018

BUDOWNICTWO Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 BUDOWNICTWO Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt, L laboratorium/lektorat, E - egzamin) Semestr I Lp. Przedmioty Semestr I

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne Rocznik: 2019/2020 Język wykładowy: Polski Semestr 1 z Przedmioty ogólne 13 GBUD-1-104-s

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 01/015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-109-s Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku BUDOWNICTWO Rok studiów I, semestr 1 Załącznik 1a do Uchwały Nr 209 z dnia 21 kwietnia 2015 roku I nauczyciela za zajęcia (O) dydaktycznych godzin Razem Wykłady Razem Ćw. Ćwiczenia akademckiego lub kontaktowych zorganiz.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR GODZINY. sem. I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII pkt. mi- nów W Ć L P / S

PLAN STUDIÓW NR GODZINY. sem. I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII pkt. mi- nów W Ć L P / S INSTYTUT POLITECHNICZNY w tym A. PRZEDMIOTY OGÓLNE 1. Wychowanie fizyczne 2 60 0 60 0 0 30 30 2. Język obcy; ang /niem./ rosyjski 1 3 9 120 0 0 120 0 30 30 30 30 3. Technologia informacyjna 4. Treści humanistyczne

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU 2009/2010. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU 2009/2010. Uczelnia.. Imię i Nazwisko. Nr albumu *.. Pan dr inż. Wojciech Cieżak Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr..

Bardziej szczegółowo

ECTS zaj. kontakt. ECTS zaj. prakt. Zaliczenie

ECTS zaj. kontakt. ECTS zaj. prakt. Zaliczenie L.p. Politechnika Opolska Wydział Budownictwa i Architektury Studia stacjonarne Nazwa kursu ECTS ECTS zaj. kontakt. ECTS zaj. prakt. Egzamin Zaliczenie PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia.. Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr.. wg programu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska st.

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH

PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH STACJONARNYCH STUDIA I-go stopnia, inżynierskie Obowiązujące od roku akademickiego 27/28 Zestaw kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym. Dziekanat, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Instytut Architektury, PWSZ w Nysie Kierunek: Architektura i Urbanistyka Studia stacjonarne w systemie ECTS Rok akademicki 2012/2013

Instytut Architektury, PWSZ w Nysie Kierunek: Architektura i Urbanistyka Studia stacjonarne w systemie ECTS Rok akademicki 2012/2013 Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne zajęć do 1. Historia kultury i sztuki nie 2 B. y podstawowe 2. Matematyka egzamin nie 3. Matematyka ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

W C L P ECTS W C L P S ECTS W C L P S ECTS 1 O

W C L P ECTS W C L P S ECTS W C L P S ECTS 1 O WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Przedmioty wspólne PLAN STUDIÓW Lp. O/F Efekty

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH

PLAN STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH PLAN STUDIÓW I STOPNIA NISTACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa- Association of uropean Civil ngineering Faculties

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy) Rodzaj zajęć

Rok I, semestr I (zimowy) Rodzaj zajęć Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne zajęć 1. Historia kultury i sztuki nie 1 2. Etykieta w życiu publicznym nie 1 B. y podstawowe 3.

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: 1,semestr: 1

Rok studiów: 1,semestr: 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność: Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: bszary kształcenia: gólnoakademicki Stacjonarne Pierwszego stopnia bszar

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU 2010/2011. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU 2010/2011. Uczelnia.. Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr.. wg programu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska st.

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH

PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH NISTACJONARNYCH STUDIA II-go stopnia, magisterskie Obowiązujące od roku akademickiego 27/28 Zestaw kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym. Dziekanat, lipiec

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: wzornictwo przemysłowe

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: wzornictwo przemysłowe semestralny wymiar PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: wzornictwo przemysłowe Semestr 1 1 Algebra liniowa - 20 h wykładu + 20 h ćwiczeń 20 20 40 4 egz. 2 Analiza matematyczna - 40 h wykładu

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska BUDOWNICTWO: Kierunkowe efekty kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 WIEDZA ma wiedzę z działów matematyki, fizyki, chemii i innych

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku BUDOWNICTWO Plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 16 kwietnia 2019 roku Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Suma godz. Liczba godzin Ćwiczenia aud. wyk. proj. lab. P/O

Suma godz. Liczba godzin Ćwiczenia aud. wyk. proj. lab. P/O PLAN STUDIÓW Obowiązuje od roku ak. 20/208 Kierunek: Inżynieria Środowiska Studia: stacjonarne II stopnia Data utworzenia: 20-2-20 Liczba godzin Ćwiczenia ć ć Rok II ć Język obcy lub elektyw w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne)

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne) KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA W roku 2006 kierunek Architektura i Urbanistyka otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Studenci na kierunku Architektura i

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 013/014 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Konstrukcje Budowlane KBU[1] Opiekun: prof.dr hab.inż. Bronisław Gosowski

Specjalność: Konstrukcje Budowlane KBU[1] Opiekun: prof.dr hab.inż. Bronisław Gosowski P L A N STUDIÓW NISTACJONARNYCH II-go stopnia-magisterskich Uchwała Rady Wydziału z dnia 2.5.29 Obowiązuje od 1.1.29 Zestaw kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym: Specjalność: Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1

Bardziej szczegółowo

z Termodynamika techniczna 3 z Budowa i eksploatacja silników spalinowych 4 e

z Termodynamika techniczna 3 z Budowa i eksploatacja silników spalinowych 4 e WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI Kierunek TRANSPORT, specjalność LOGISTYKA TRANSPORTU studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki 2013/2014, zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dn. 11.04.2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy) Rodzaj zajęć

Rok I, semestr I (zimowy) Rodzaj zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Rok I, semestr I (zimowy) zajęć 1. Historia kultury i sztuki nie 1 2. Etykieta w życiu publicznym nie 1 B. y podstawowe 3. Matematyka egzamin nie. Matematyka ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne.

Kierunek: Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2018/201 Język wykładowy: Semestr 1 GRT-1-101-s

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Odnawialne Źródła Energii

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Odnawialne Źródła Energii Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Odnawialne Źródła Energii Program Studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim obowiązuje od roku akad. 2017/2018 Semestr

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. 2 A1 Podstawy projektowania architektonicznego - funkcja - miejsce spotkań z/o 3 3

PLAN STUDIÓW. 2 A1 Podstawy projektowania architektonicznego - funkcja - miejsce spotkań z/o 3 3 PLAN STUDIÓW Lp ST. Nazwa zajęć/modułu Semestr I KIERUNEK ARCHITEKTURA, STUDIA I STOPNIA, FORMA STUDIÓW: STACJONARNE PROFIL PRAKTYCZNY OBOWIĄZUJE OD CYKLU KSZTAŁCENIA 2019/2020 Liczba godzin dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW II STOPNIA NIESTACJONARNYCH

PLAN STUDIÓW II STOPNIA NIESTACJONARNYCH PLAN STUDIÓW II STOPNIA NISTACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa- Association of uropean Civil ngineering Faculties

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr 2 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków i gospodarowanie odpadami Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne.

Kierunek: Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2018/2019 Język wykładowy: Polski Semestr 1

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne II stopnia 2. SEMESTRÓW: 3 3. PUNKTÓW : 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska Politechnika Białostocka 15.03.2017 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (INŻ.) Plan obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Inżynieria procesowa w ochronie

Bardziej szczegółowo