SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska studia stacjonarne pierwszego stopnia (S1) studia stacjonarne drugiego stopnia (S2) Strona 1 z 19

2 SPIS TREŚCI O raporcie...3 osiągania/nieosiągania przedmiotowych efektów ksztalcenia...3 Studia stacjonarne pierwszego stopnia...4 Kierunek Budownictwo...4 Semestr zimowy 2015/ Semestr letni 2015/ Kierunek Budownictwo-inżynier europejski...8 Semestr zimowy 2015/ Semestr letni 2015/ Kierunek Inżynieria Środowiska...11 Semestr zimowy 2015/ Semestr letni 2015/ Studia stacjonarne drugiego stopnia...13 Kierunek Budownictwo...13 Semestr zimowy 2015/ Semestr letni 2015/ Kierunek Inżynieria Środowiska...16 Semestr zimowy 2015/ Semestr letni 2015/ Zestawienie kierunków prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury...17 Studia pierwszego stopnia 2015/ Studia drugiego stopnia 2015/ Spis tabel...18 Wydział Budownictwa i Architektury - kontakt...19 Strona 2 z 19

3 O RAPORCIE Najważniejsze informacje Raport dotyczy sprawozdania z osiągnięcia efektów kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Wydział Budownictwa i Architektury w semestrach: zimowym rok akademicki 2015/2016 letnim rok akademicki 2015/2016 W zestawieniach tabelarycznych zaznaczono kolorem przedmioty, w których ponad 40% studentów nie osiągnęło przedmiotowych efektów kształcenia. PRZYCZYNY OSIĄGANIA/NIEOSIĄGANIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTALCENIA Zestawienie przyczyn osiągania/nieosiągania przez studentów przedmiotowych efektów kształcenia, które nauczyciele odpowiedzialni za poszczególne przedmioty mogli wskazać w ankietach umieszczonych w systemie e-dziekanat: 1. zbyt mały wkład pracy własnej studenta 2. brak wstępnej wiedzy, umiejętności i kompetencji 3. słaba aktywność studentów na zajęciach brak zainteresowania przedmiotem 4. niska frekwencja na zajęciach 5. niekorzystanie z konsultacji 6. niezainteresowanie przedmiotem / kierunkiem studiów 7. zróżnicowany poziom wiedzy studentów, co utrudnia dobór metod pracy 8. nieprzystępowanie do zaliczeń/egzaminów w wyznaczonych terminach 9. zróżnicowane kompetencje językowe studentów 10. niedobór środków dydaktycznych 11. zbyt liczne grupy w 12. brak wsparcia metodycznego nauczyciela ze strony Uczelni 13. żadne z powyższych Raport opracowała Dr inż. Teresa Rucińska Prodziekan ds. nauczania na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska S1, S2 Strona 3 z 19

4 STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK BUDOWNICTWO Semestr zimowy 2015/2016 Tabela 1 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 1 Chemia budowlana ,71 Fizyka ,45 Geometria wykreślna ,32 Matematyka ,61 Mechanika ogólna ,37 Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie) ,30 Ochrona własności przemysłowej ,83 PHS - Etyka w biznesie ,29 PHS - Socjologia gospodarki ,35 PHS - Wybrane zagadnienia etyki i filozofii ,00 Rysunek techniczny ,10 Szkolenie adaptacyjne ,31 Szkolenie BHP i p.poż ,15 Szkolenie biblioteczne ,17 Technologia informacyjna ,80 WZK - Historia sztuki, kultury i wzornictwa ,00 WZK - Muzyka ,59 WZK - Teatr ,00 Tabela 2 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 3 Budownictwo ogólne i konstrukcje drewniane ,12 Instalacje budowlane ,35 Język obcy-1a ,00 Mechanika budowli ,42 Mechanika gruntów ,05 Technologia betonu ,04 Wychowanie fizyczne ,57 Wytrzymałość materiałów ,64 Tabela 3 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 5 Budownictwo komunikacyjne ,73 Fizyka budowli ,03 Język obcy ,76 Język obcy-3a ,52 Konstrukcje betonowe ,58 Konstrukcje metalowe ,03 Metody obliczeniowe ,65 Organizacja i kierowanie budową ,16 Podstawy budownictwa wodnego ,66 Zarządzanie procesem inwestycyjnym I ,60 Strona 4 z 19

5 Semestr letni 2015/2016 Tabela 4 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 2 Geodezja ,95 5,11 Geologia inżynierska ,75 - Geometria wykreślna ,23 - Hydraulika i hydrologia ,07 - Matematyka ,02 - Materiały budowlane ,87 - Podstawy CAD ,63 - Wytrzymałość materiałów ,58 1,2,3,5,11 Tabela 5 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 4 Budownictwo ogólne i konstrukcje drewniane ,42 - Ekonomika budownictwa I ,86 1,5,8 Fundamentowanie I ,66 - Język obcy-2a ,00 - Konstrukcje betonowe ,91 1,2,3,4,5,6 Konstrukcje metalowe ,55 - Mechanika budowli ,97 - Podstawy wodociągów i kanalizacji ,86 - Technologia robót budowlanych ,79 - Wychowanie fizyczne ,00 - Tabela 6 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 6, specjalność budownictwo wodne (BW) Budowle wodne ,27 - Hydraulika II ,64 - Hydrologia II ,00 - Regulacja stosunków wodnych ,43 - Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków ,00 - Wodociągi i kanalizacja ,52 - Tabela 7 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 6, specjalność drogi, ulice lotniska (DUL) Budownictwo mostowe ,00 1,2,5,7,10 Drogowe roboty ziemne ,77 - Materiały drogowe ,00 4,10 Podstawy eksploatacji dróg ,00 1,2,3,4,6,8 Podstawy inżynierii ruchu ,00 - Projektowanie dróg kolejowych ,23 - Projektowanie układów komunikacyjnych w miastach ,46 - Strona 5 z 19

6 Tabela 8 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 6, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI) Budownictwo ogólne II ,17 - Fundamentowanie II ,00 - Konstrukcje betonowe II ,14 - Konstrukcje metalowe II ,54 - Nowoczesne technologie w budownictwie ,08 1,8 Systemy wykończeniowe ,12 8,13 Zarządzanie procesem inwestycyjnym II ,90 8 Tabela 9 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 6, specjalność technologia i organizacja budownictwa (TOB) Budownictwo ogólne II ,00 - Ekonomika budownictwa II ,36 1,3,4,5,8 Fundamentowanie II ,64 - Konstrukcje metalowe II ,86 - Obiekty inżynierii komunalnej ,98 - Specjalistyczne materiały budowlane ,00 - Systemy wykończeniowe ,00 8 Technologia robót fundamentowych ,00 - Zarządzanie procesem inwestycyjnym II ,67 - Tabela 10 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 8, specjalność budownictwo wodne (BW) Geotechnika ,14 Gospodarka wodna ,90 Roboty ziemne w bud. wodnym i drogowym ,00 Tabela 11 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 8, specjalność drogi, ulice lotniska (DUL) Geotechnika Miernictwo drogowe i kolejowe Technologia nawierzchni drogowych Tabela 12 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 8, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI) Konstrukcje zespolone ,63 Technologia konstrukcji betonowych ,82 Technologiczność konstrukcji stalowych - CAD ,41 Trwałość i ochrona konstrukcji betonowych ,82 Strona 6 z 19

7 Tabela 13 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 8, specjalność technologia i organizacja budownictwa (TOB) Technologiczność konstrukcji stalowych - CAD ,56 Umowy i procedury kontraktowe ,56 Utrzymanie i remonty konstrukcji budowlanych ,00 Tabela 14 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 8, seminarium, praca dyplomowa Seminarium dyplomowe ,92 Praca dyplomowa ,02 Strona 7 z 19

8 KIERUNEK BUDOWNICTWO-INŻYNIER EUROPEJSKI Semestr zimowy 2015/2016 Tabela 15 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski S1, semestr 1 Geodezja i administracja gruntami ,08 Geometria wykreślna ,08 Język angielski ,00 Język do wyboru ,00 Język holenderski ,29 Język niderladzki ,00 Matematyka ,67 Materiały i wyroby budowlane ,75 Mechanika teoretyczna ,65 Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie) ,29 Ochrona własności przemysłowej ,71 PHS - Etyka w biznesie ,63 PHS - Socjologia gospodarki ,00 PHS - Wybrane zagadnienia etyki i filozofii ,00 Rysunek techniczny w ujęciu komputerowym ,61 Szkolenie adaptacyjne ,33 Szkolenie BHP i p.poż ,50 Szkolenie biblioteczne ,67 Wytrzymałość materiałów ,38 WZK - Historia sztuki, kultury i wzornictwa ,45 WZK - Muzyka ,00 WZK - Teatr ,77 Tabela 16 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski S1, semestr 3 Budownictwo ogólne i konstrukcje drewniane ,18 Budownictwo wodne ,88 Fizyka budowli I ,86 Fundamentowanie ,00 Język angielski ,00 Język do wyboru ,00 Język niderladzki ,00 Konstrukcje betonowe ,57 Konstrukcje metalowe ,53 Mechanika budowli ,66 Organizacja przedsiębiorstw budowlanych I ,57 Regulacja stosunków wodnych ,00 Wychowanie fizyczne ,00 Tabela 17 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski, semestr 5 Analiza efektywności inwestycji ,88 Ekonomika budownictwa ,05 Geotechnologia środowiska ,76 Organizacja i kierowanie budową I ,00 Rachunkowość i finanse I ,00 Systemy zarządzania jakością ,00 Umowy i procedury kontraktowe I ,00 Zarządzanie procesem inwestycyjnym ,76 Strona 8 z 19

9 Semestr letni 2015/2016 Tabela 18 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski S1, semestr 2 Budownictwo ogólne i konstrukcje drewniane ,55 - Chemia budowlana ,50 - Fizyka ,00 2,5 Geologia ,50 - Język angielski ,00 - Język do wyboru ,00 - Język holenderski ,27 - Język niderladzki ,00 - Matematyka ,43 - Mechanika gruntów ,82 - Technologia betonu ,50 - Technologia informatyczna ,00 - Wytrzymałość materiałów ,06 1,2,3,11 Tabela 19 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski S1, semestr 4 BHP w budownictwie ,00 - Budownictwo komunikacyjne ,27 - Budownictwo mostowe ,00 1,2,3,10 Ekonomika budownictwa ,29 1,2,3,5,8 Język niderladzki ,00 - Język wybrany na egzamin ,00 - Konstrukcje betonowe ,78 - Konstrukcje i obiekty inżynierii ,00 - komunikacyjnej Konstrukcje metalowe ,89 - Metody obliczeniowe ,57 - Ochrona własności intelektualnej ,35 - Przedmioty humanistycznospołeczne ,23 - Technologia robót ogólnobudowlanych ,67 - Wychowanie fizyczne ,57 - Tabela 20 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski S1, semestr 6 efekty kształcenia w na liczba Betony nowej generacji ,04 Fizyka budowli II ,09 Organizacja i kierowanie budową II ,39 Podstawy informacji naukowej ,00 Prawo w budownictwie i ochrona środowiska ,39 Rachunkowość i finanse II ,04 Stalowe konstrukcje przemysłowe ,33 Technologia robót fundamentowych ,43 Technologia robót regulacyjnych ,00 Technologia robót specjalistycznych w budownictwie wodnym ,29 Zarządzanie procesem inwestycyjnym ,70 Strona 9 z 19

10 Tabela 21 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski S1, semestr 8 efekty kształcenia w na liczba Zal Liczba % Negocjacje w biznesie ,70 Prawo w budownictwie i ochrona środowiska ,85 Umowy i procedury kontraktowe II ,00 Zarządzanie procesem inwestycyjnym ,69 Seminarium dyplomowe ,69 Praca dyplomowa ,81 Strona 10 z 19

11 KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Semestr zimowy 2015/2016 Tabela 22 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S1, semestr 1 Biologia i ekologia ,00 Fizyka ,41 Geodezja ,63 Geologia i hydrogeologia ,30 Matematyka ,62 PHS - Etyka w biznesie ,32 PHS-Socjologia gospodarki ,00 Podstawy CAD ,24 Rysunek techniczny ,24 Szkolenie adaptacyjne ,09 Szkolenie BHP i p.poż ,32 Szkolenie biblioteczne ,33 WZK - Historia sztuki, kultury i wzornictwa ,54 WZK - Muzyka ,50 WZK - Teatr ,71 Tabela 23 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S1, semestr 3 Język obcy-1a ,33 Język obcy-1n ,00 Materiałoznawstwo ,67 Mechanika płynów ,38 Obiekty i konstrukcje w inżynierii środowiska ,45 Ochrona własności intelektualnej ,34 Podstawy chłodnictwa ,67 Podstawy termodynamiki technicznej ,03 Pompy, wentylatory i sprężarki ,52 Sieci i instalacje wod.-kan., c.w.u. i gazu ,54 Systemy informacji przestrzennej ,83 Wychowanie fizyczne ,33 Tabela 24 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska, semestr 5 Gospodarka wodna i ochrona wód ,26 Inżynieria ochrony atmosfery ,63 Język obcy ,14 Język obcy ,00 Melioracje ,00 Metody komputerowe w wentylacji ,00 Ogrzewnictwo ,10 Podst. uzdat. wody i oczyszcz. ścieków ,13 Podstawy technologii wody i ścieków ,26 Pomiary i regulacja w inżynierii środowiska ,53 Wodociągi i kanalizacja ,22 Strona 11 z 19

12 Semestr letni 2015/2016 Tabela 25 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S1, semestr 2 Chemia ,00 Geometria wykreślna ,34 Hydrologia i gospodarka wodna ,13 Matematyka ,24 Materiałoznawstwo ,00 Mechanika i wytrzymałość materiałów ,22 Podstawy termodynamiki technicznej ,82 Technologia informacyjna ,00 Tabela 26 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S1, semestr 4 Język obcy-2a ,00 Mechanika gruntów i geotechnika ,90 Mechanika płynów ,00 Obiekty i konstrukcje w inżynierii środowiska ,57 Ogrzewnictwo ,41 Podstawy budownictwa ,57 Podstawy ochrony środowiska ,00 Podstawy technologii wody i ścieków ,14 Sieci i instal wod.-kan., c.w.u. i gazu ,50 Wodociągi i kanalizacje ,30 Wychowanie fizyczne ,00 Tabela 27 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S1, semestr 6 Gospodarka odpadami ,69 Gospodarka wodno-ściekowa miast i wsi ,11 Metody komputerowe w ogrzewnictwie ,17 Ochrona przed hałasem i wibracjami ,78 Ogrzewnictwo ,32 Podstawy ciepłownictwa ,08 Podstawy informacji naukowej ,67 Potrzeby energetyczne budynku ,00 Teoretyczne podstawy ogrzewnictwa i klimatyzacji ,78 Urządzenia do oczyszczania ścieków ,88 Wentylacja i klimatyzacja ,00 Zagadnienia bezpieczeństwa pracy I ,42 Źródła ciepła ,39 Tabela 28 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S1, semestr 8 efekty kształcenia w na liczba Dokumentacje hydrol. i pozwol. wodno-prawne ,00 Gleboznawstwo i rekultywacja ,00 Organizacja robót sanitarnych ,00 Prawo w budownictwie i ochronie środowiska ,00 Projektowanie instalacji wod. i kan ,13 Źródła ciepła ,00 Seminarium dyplomowe ,00 Praca dyplomowa ,00 Strona 12 z 19

13 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK BUDOWNICTWO Semestr zimowy 2015/2016 Tabela 29 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 1, specjalność budownictwo hydrotechniczne (BH) efekty kształcenia w na liczba Budowle morskie ,18 Dynamika gruntów ,44 Fundamentowanie budowli hydrotechnicznych ,00 Gospodarka wodna ,44 Mechanika gruntów II ,00 Teoria sprężystości i plastyczności ,75 Tabela 30 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 1, specjalność drogi ulice i lotniska (DUL) efekty kształcenia w na liczba Budowa dróg Inżynieria ruchu Mosty betonowe Nawierzchnie Skrzyżowania drogowe ,33 Statystyka w drogownictwie Teoria sprężystości i plastyczności ,33 Tabela 31 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 1, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI) efekty kształcenia w na liczba Budownictwo ogólne ,98 Konstrukcje drewniane ,98 Konstrukcje z prefabrykatów betonowych ,00 Teoria konstrukcji ,30 Teoria sprężystości i plastyczności ,24 Zagadnienia współczesnej fizyki budowli ,98 Zrównoważone budownictwo ,98 Tabela 32 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 1, specjalność technologia i organizacja budownictwa efekty kształcenia w na liczba Budowle ziemne ,64 Ekonomika przedsiębiorstw budowlanych ,64 Konstrukcje drewniane ,64 Oddziaływanie budowli na środowisko ,64 Technologia betonów specjalnych ,64 Teoria sprężystości i plastyczności ,08 Zagadnienia współczesnej fizyki budowli ,64 Strona 13 z 19

14 Tabela 33 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 3, specjalność budownictwo hydrotechniczne (BH) efekty kształcenia w na liczba Drogi wodne i porty Podstawy prawne w budownictwie hydrotechnicznym Tabela 34 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 3, specjalność drogi ulice i lotniska (DUL) efekty kształcenia w na liczba Eksploatacja i utrzymanie dróg Tabela 35 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 3, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI) efekty kształcenia w na liczba Diagnostyka i modernizacja budynków ,00 Podstawy mostownictwa ,08 Tabela 36 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 3, specjalność technologia i organizacja budownictwa efekty kształcenia w na liczba Diagnostyka i modernizacja budynków ,76 Zarządzanie jakością na budowie ,76 Tabela 37 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 3, seminarium, praca dyplomowa efekty kształcenia w na liczba Seminarium dyplomowe ,44 Praca dyplomowa ,74 Semestr letni 2015/2016 Tabela 38 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 2, specjalność budownictwo hydrotechniczne (BH) efekty kształcenia w na liczba Budowle piętrzące i elektrownie wodne ,09 Hydraulika stosowana ,00 Hydrologia ,00 Konstrukcje betonowe w budownictwie hydrotechnicznym ,00 Konstrukcje metalowe w budownictwie hydrotechnicznym ,09 Metody komputerowe w hydrotechnice ,00 Metody wzmacniania podłoża gruntowego ,18 Miejska inżynieria wodna ,00 Strona 14 z 19

15 Tabela 39 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 2, specjalność drogi ulice i lotniska (DUL) Autostrady i węzły drogowe Miejskie komunikacje szynowe Mosty stalowe ,2,5,10 Nawierzchnie betonowe Projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych Projektowanie sygnalizacji świetlnej Reologia gruntów w drogownictwie Techniki badań geotechnicznych i wzmacnianie podłoża Tabela 40 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 2, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI) Aerodynamika budowli i konstrukcji ,00 - Budowle ziemne ,33 - Dynamika i stateczność ,55 - Fundamenty specjalne ,27 - Komputerowe projektowanie konstrukcji metalowych ,76 - Modelowanie numeryczne konstrukcji ,27 - Teoria konstrukcji II ,33 - Teoria niezawodności ,33 - Zarządzanie kosztami w budownictwie ,33 8 Złożone konstrukcje betonowe II ,35 - Złożone konstrukcje metalowe II ,25 - Tabela 41 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 2, specjalność technologia i organizacja budownictwa Budownictwo ogólne ,76 13 Budownictwo wodne ,76 - Fundamenty specjalne ,09 - Komputerowe wspomaganie zarządzania ,00 - Teoria niezawodności ,00 - Umowy i procedury kontraktowe ,35 - Wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych ,55 - Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi II ,35 - Złożone konstrukcje betonowe II ,69 - Złożone konstrukcje metalowe II ,00 - Strona 15 z 19

16 KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Semestr zimowy 2015/2016 Tabela 42 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S2, semestr 1 efekty kształcenia w na liczba Alternatywne źródła energii i technologie proekologiczne ,45 Automatyka, sterowanie i eksploatacja urządzeń technicznych ,68 Chemia środowiska ,68 Ciepłownictwo ,92 Melioracje wodne ,68 Ogrzewnictwo zagadnienia teoretyczne ,68 Statystyka ,68 Technologia i organizacja robót instalacyjnych ,68 Technologia wody i ścieków ,90 Uwarunkowania prawne gosp. wod.-ściek ,90 Zaawansowane metody uzdatniania wody i oczyszczania ścieków ,68 Tabela 43Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S2, semestr 3 efekty kształcenia w na liczba Metody komputerowe w IŚ ,76 Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich ,00 Ujęcia wody gruntowej i powierzchniowej ,00 Wybrane zagadnienia z ogrzewnictwa i ciepłownictwa ,76 Wybrane zagadnienia z wod.-kan ,00 Seminarium dyplomowe ,00 Praca dyplomowa ,94 Semestr letni 2015/2016 Tabela 44 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S2, semestr 2 efekty kształcenia w na liczba Gospodarka odpadami ,70 Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych ,00 Klimatyzacja, wentylacja i wentylacja pożarowa ,00 Metody komputerowe w ogrzewnictwie ,70 Metody komputerowe w wod.- kan ,00 Monitoring i zarządzanie środowiskiem ,00 Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie) ,00 Ogrzewnictwo zagadnienia praktyczne ,00 Wodociągi i kanalizacje ,00 Wybrane zagadnienia techniki grzewczej ,11 Strona 16 z 19

17 ZESTAWIENIE KIERUNKÓW PROWADZONYCH NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY Studia pierwszego stopnia 2015/2016 Kierunek Liczba studentów architektura i urbanistyka 2903 budownictwo 7504 budownictwo - inżynier europejski 1180 inżynieria środowiska 1270 wymiana międzynarodowa 75 wzornictwo 1153 Suma Studia drugiego stopnia 2015/2016 Kierunek architektura i urbanistyka budownictwo inżynieria środowiska wzornictwo Suma Liczba studentów Strona 17 z 19

18 SPIS TABEL Tabela 1 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 1 4 Tabela 2 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 3 4 Tabela 3 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 5 4 Tabela 4 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 2 5 Tabela 5 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 4 5 Tabela 6 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 6, 5 specjalność budownictwo wodne (BW) 5 Tabela 7 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 6, 5 specjalność drogi, ulice lotniska (DUL) 5 Tabela 8 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 6, 6 specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI) 6 Tabela 9 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 6, 6 specjalność technologia i organizacja budownictwa (TOB) 6 Tabela 10 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 8, 6 specjalność budownictwo wodne (BW) 6 Tabela 11 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 8, 6 specjalność drogi, ulice lotniska (DUL) 6 Tabela 12 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 8, 6 specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI) 6 Tabela 13 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 8, 7 specjalność technologia i organizacja budownictwa (TOB) 7 Tabela 14 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S1, semestr 8, praca dyplomowa 7 Tabela 15 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski S1, semestr 1 8 Tabela 16 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski S1, semestr 3 8 Tabela 17 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski, semestr 5 8 Tabela 18 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski S1, semestr 2 9 Tabela 19 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski S1, semestr 4 9 Tabela 20 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski S1, semestr 6 9 Tabela 21 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo-inżynier europejski S1, semestr 8 10 Tabela 22 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S1, semestr 1 11 Tabela 23 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S1, semestr 3 11 Tabela 24 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska, semestr 5 11 Tabela 25 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S1, semestr 2 12 Tabela 26 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S1, semestr 4 12 Tabela 27 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S1, semestr 6 12 Tabela 28 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S1, semestr 8 12 Tabela 29 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 1, 13 specjalność budownictwo hydrotechniczne (BH) 13 Tabela 30 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 1, 13 specjalność drogi ulice i lotniska (DUL) 13 Tabela 31 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 1, 13 specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI) 13 Tabela 32 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 1, 13 specjalność technologia i organizacja budownictwa 13 Tabela 33 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 3, 14 specjalność budownictwo hydrotechniczne (BH) 14 Tabela 34 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 3, 14 specjalność drogi ulice i lotniska (DUL) 14 Tabela 35 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 3, 14 specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI) 14 Tabela 36 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 3, 14 specjalność technologia i organizacja budownictwa 14 Tabela 37 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 3, 14 seminarium, praca dyplomowa 14 Tabela 38 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 2, 14 specjalność budownictwo hydrotechniczne (BH) 14 Tabela 39 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 2, 15 specjalność drogi ulice i lotniska (DUL) 15 Tabela 40 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 2, 15 specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI) 15 Tabela 41 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach budownictwo S2, semestr 2, 15 specjalność technologia i organizacja budownictwa 15 Tabela 42 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S2, semestr 1 16 Tabela 43Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S2, semestr 3 16 Tabela 44 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach inżynieria środowiska S2, semestr 2 16 Strona 18 z 19

19 WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHIT EKTURY - KONTAKT BUDYNEK KIERUNKÓW: BUDOWNICTWO, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, INŻYNIER EUROPEJSKI al. Piastów Szczecin tel.: fax: BUDYNEK KIERUNKÓW: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, WZORNICTWO, PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA ul. Żołnierska Szczecin tel.: Strona 19 z 19

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska studia stacjonarne pierwszego stopnia (S1) studia stacjonarne drugiego stopnia (S2) studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska studia stacjonarne pierwszego stopnia (S1) studia stacjonarne drugiego stopnia (S2) studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska studia stacjonarne pierwszego stopnia (S1) studia stacjonarne drugiego stopnia (S2) studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach architektura i urbanistyka, wzornictwo studia stacjonarne pierwszego stopnia studia stacjonarne drugiego stopnia studia niestacjonarne drugiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach architektura i urbanistyka, wzornictwo oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia studia stacjonarne pierwszego stopnia studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne y wspólne PLAN STUDIÓW Lp. O/F I 1 O K_W1,

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane na 10 zjazdach. WB_BUD_Z_I_GWY_01 Geometria wykreślna E Przedmioty realizowane na 9 zjazdach

Przedmioty realizowane na 10 zjazdach. WB_BUD_Z_I_GWY_01 Geometria wykreślna E Przedmioty realizowane na 9 zjazdach KOD PROGRAMU WB_BUD_Z_I_4.0 WB_BUD_Z_I_GWY_01 Geometria wykreślna E 1 0 0 2 0 6 3 1 0 0 2 0 6 WB_BUD_Z_I_MA1_01 Matematyka I 2 2 0 0 0 5 WB_BUD_Z_I_RTE_01 Rysunek techniczny 1 0 2 0 0 4 WB_BUD_Z_I_FIZ_01

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 16 listopada 2016 r. KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 18 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Sem. I Sem. II Sem. III Sem.

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska Numer modułu Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska MODUŁ ECTS Egz. Zal. R-m. Wyk. Ćw. Lab. Ćw. audyt. Ćw. ter. I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 w ć w ć w ć w ć w ć w ć w ć IS_01 Język obcy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Sem. I Sem. II Sem. III Sem.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia.

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2017/2018, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 21 luty 2018r.

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Inżynieria Środowiska Program Studiów niestacjonarnych I stopnia obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Semestr 1 Matematyka 1 45 15E

Bardziej szczegółowo

Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014)

Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014) Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014) Załącznik nr 4 Nazwa przedmiotu Liczba godzin punkty Numer ćwiczenia razem wykłady

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 20 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2013/2014 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Przedmioty kierunkowe

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE 16 listopada 2016 r. KIERUNEK: BUDOWNICTWO, I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 6 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2017/2018 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GIS-1-101-s Matematyka

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. Godziny ogółem. Wykłady. Ochrona własności intelektualnej 1 z

Forma zaliczenia. Godziny ogółem. Wykłady. Ochrona własności intelektualnej 1 z WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2018/2019, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 27 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Inżynieria Środowiska Program Studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1 Matematyka 1 45 1E 2 -

Bardziej szczegółowo

DATA I PODPIS PRODZIEKANA

DATA I PODPIS PRODZIEKANA Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych *** *** Etyka inżynierska W 1 1 Z Komunikacja społeczna W 1 1 Z Technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Rozdział zajęć programowych na semestry

Rozdział zajęć programowych na semestry PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp KOD PRZEDMOTU PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Nauki o zarządzaniu W 2 2 Z Przedmiot humanistycznomenedżerski W 2 2 Z Technologie

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia niestacjonarne I stopnia. LICZBA SEMESTRÓW: 8. LICZBA PUNKTÓW : 40 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. zajęcia dydaktyczne. wykł ćw 1 inne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh

Liczba godzin. zajęcia dydaktyczne. wykł ćw 1 inne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh Tabela 7. Plan studiów niestacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba ECTS

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII. Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia.

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII. Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2018/2019, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 27 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Godziny ogółem Wykłady

Forma zaliczenia Godziny ogółem Wykłady WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2017/2018, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 21 luty 2018r.

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry.

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. inne z udziałem nauczyciel a. zajęcia dydaktyczne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh

Liczba godzin. inne z udziałem nauczyciel a. zajęcia dydaktyczne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria i gospodarka wodna poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH YAZ PRZEDMIOTÓ EGZAMINACYJNYCH 1. ierunek BUDONICTO 1.2 Studia I Stopnia inżynierskie 1.2.1. Studia stacjonarne Budownictwo wodne i morskie Drogi szynowe Geotechnika onstrukcje betonowe Modelowanie konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO Rok studiów I, semestr 1 I nauczyciela studenta za zajęcia (O) dydaktycznych godzin Razem Wykłady Razem Ćw. Ćwiczenia 1. Przedmiot ogólnowydziałowy I 2 0,72 1,28 0 ZO O 50 18 16 16 0 2 32 T 25 2. Technologie

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 210 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 016/017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-101-n Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2017/2018 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-104-s Geologia 30

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 016/017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-101-n Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Liczba godzin

Liczba godzin. Liczba godzin PLAN STUDIÓW Kierunek: inżynieria środowiska, specjalność geologia inżynierska, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne Semestr I Matematyka I E 2 Chemia E 3 Biologia i ekologia 4 E 4 4 Rysunek techniczny

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć

ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 016/017 Język wykładowy: Polski Semestr 1

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Liczba godzin

Liczba godzin. Liczba godzin PLAN STUDIÓW od roku akademickiego 27/28 Kierunek: inżynieria środowiska, specjalność geologia inżynierska, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne Semestr I Matematyka I E 2 Chemia E 3 Biologia i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 a. Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: Razem w tym: kontakt z nauczycielem

Załącznik nr 1 a. Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: Razem w tym: kontakt z nauczycielem do Uchwały Nr 334 z dnia 19 kwietnia 2016 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO Profil kształcenia: ogólnoakademicki Rok studiów I, semestr 1 I nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA

PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA Rozdział zajęć programowych na semestry Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Semestr V W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P K_U16 Seminarium z

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 2017/2018 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-101-n Geometria

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2018/2019 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-104-s Geologia 30

Bardziej szczegółowo

ilość zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć

ilość zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 013/01 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-101-n Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 01/014 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018

BUDOWNICTWO Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 BUDOWNICTWO Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt, L laboratorium/lektorat, E - egzamin) Semestr I Lp. Przedmioty Semestr I

Bardziej szczegółowo

Suma godzin (egz.) Liczba godz. w semestrze oraz punkty ECTS Nazwa przedmiotu A. Przedmioty podstawowe

Suma godzin (egz.) Liczba godz. w semestrze oraz punkty ECTS Nazwa przedmiotu A. Przedmioty podstawowe PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od 1.10.2015) PWSZ w Kaliszu kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj studiów: niestacjonarne II stopnia (sem. I) STUDIA NIESTACJONARNE sem. I Suma godzin (egz.) Liczba godz.

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), KOD: NP. Specjalność: BUDOWNICTWO OGÓLNE. Specjalność: INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA.

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), KOD: NP. Specjalność: BUDOWNICTWO OGÓLNE. Specjalność: INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA Efekty kształcenia Rozdział zajęć programowych na semestry Semestr I Semestr

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku BUDOWNICTWO Rok studiów I, semestr 1 Załącznik 1a do Uchwały Nr 209 z dnia 21 kwietnia 2015 roku I nauczyciela za zajęcia (O) dydaktycznych godzin Razem Wykłady Razem Ćw. Ćwiczenia akademckiego lub kontaktowych zorganiz.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 01/015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-109-s Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski PLAN STUDIÓW Kierunek: gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny, specjalność: 1) gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą budowlaną / 2) geoinformatyka Lp Nazwa przedmiotu/modułu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR GODZINY. sem. I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII pkt. mi- nów W Ć L P / S

PLAN STUDIÓW NR GODZINY. sem. I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII pkt. mi- nów W Ć L P / S INSTYTUT POLITECHNICZNY w tym A. PRZEDMIOTY OGÓLNE 1. Wychowanie fizyczne 2 60 0 60 0 0 30 30 2. Język obcy; ang /niem./ rosyjski 1 3 9 120 0 0 120 0 30 30 30 30 3. Technologia informacyjna 4. Treści humanistyczne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski 1) Plany studiów (od roku akademickiego 2017/2018) PLAN STUDIÓW Kierunek: gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny, specjalność: 1) gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

ECTS zaj. kontakt. ECTS zaj. prakt. Zaliczenie

ECTS zaj. kontakt. ECTS zaj. prakt. Zaliczenie L.p. Politechnika Opolska Wydział Budownictwa i Architektury Studia stacjonarne Nazwa kursu ECTS ECTS zaj. kontakt. ECTS zaj. prakt. Egzamin Zaliczenie PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

W C L P ECTS W C L P S ECTS W C L P S ECTS 1 O

W C L P ECTS W C L P S ECTS W C L P S ECTS 1 O WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Przedmioty wspólne PLAN STUDIÓW Lp. O/F Efekty

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU 2009/2010. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU 2009/2010. Uczelnia.. Imię i Nazwisko. Nr albumu *.. Pan dr inż. Wojciech Cieżak Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr..

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH

PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH STACJONARNYCH STUDIA I-go stopnia, inżynierskie Obowiązujące od roku akademickiego 27/28 Zestaw kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym. Dziekanat, czerwiec

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia.. Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr.. wg programu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska st.

Bardziej szczegółowo

Instytut Architektury, PWSZ w Nysie Kierunek: Architektura i Urbanistyka Studia stacjonarne w systemie ECTS Rok akademicki 2012/2013

Instytut Architektury, PWSZ w Nysie Kierunek: Architektura i Urbanistyka Studia stacjonarne w systemie ECTS Rok akademicki 2012/2013 Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne zajęć do 1. Historia kultury i sztuki nie 2 B. y podstawowe 2. Matematyka egzamin nie 3. Matematyka ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: 1,semestr: 1

Rok studiów: 1,semestr: 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność: Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: bszary kształcenia: gólnoakademicki Stacjonarne Pierwszego stopnia bszar

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Suma godz. Liczba godzin Ćwiczenia aud. wyk. proj. lab. P/O

Suma godz. Liczba godzin Ćwiczenia aud. wyk. proj. lab. P/O PLAN STUDIÓW Obowiązuje od roku ak. 20/208 Kierunek: Inżynieria Środowiska Studia: stacjonarne II stopnia Data utworzenia: 20-2-20 Liczba godzin Ćwiczenia ć ć Rok II ć Język obcy lub elektyw w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH

PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH NISTACJONARNYCH STUDIA II-go stopnia, magisterskie Obowiązujące od roku akademickiego 27/28 Zestaw kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym. Dziekanat, lipiec

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Konstrukcje Budowlane KBU[1] Opiekun: prof.dr hab.inż. Bronisław Gosowski

Specjalność: Konstrukcje Budowlane KBU[1] Opiekun: prof.dr hab.inż. Bronisław Gosowski P L A N STUDIÓW NISTACJONARNYCH II-go stopnia-magisterskich Uchwała Rady Wydziału z dnia 2.5.29 Obowiązuje od 1.1.29 Zestaw kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym: Specjalność: Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH

PLAN STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH PLAN STUDIÓW I STOPNIA NISTACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa- Association of uropean Civil ngineering Faculties

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU 2010/2011. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU 2010/2011. Uczelnia.. Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr.. wg programu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska st.

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska BUDOWNICTWO: Kierunkowe efekty kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 WIEDZA ma wiedzę z działów matematyki, fizyki, chemii i innych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: wzornictwo przemysłowe

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: wzornictwo przemysłowe semestralny wymiar PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: wzornictwo przemysłowe Semestr 1 1 Algebra liniowa - 20 h wykładu + 20 h ćwiczeń 20 20 40 4 egz. 2 Analiza matematyczna - 40 h wykładu

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 013/014 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku BUDOWNICTWO Plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 16 kwietnia 2019 roku Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW II STOPNIA NIESTACJONARNYCH

PLAN STUDIÓW II STOPNIA NIESTACJONARNYCH PLAN STUDIÓW II STOPNIA NISTACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa- Association of uropean Civil ngineering Faculties

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. 2 A1 Podstawy projektowania architektonicznego - funkcja - miejsce spotkań z/o 3 3

PLAN STUDIÓW. 2 A1 Podstawy projektowania architektonicznego - funkcja - miejsce spotkań z/o 3 3 PLAN STUDIÓW Lp ST. Nazwa zajęć/modułu Semestr I KIERUNEK ARCHITEKTURA, STUDIA I STOPNIA, FORMA STUDIÓW: STACJONARNE PROFIL PRAKTYCZNY OBOWIĄZUJE OD CYKLU KSZTAŁCENIA 2019/2020 Liczba godzin dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1

Bardziej szczegółowo

Plany studiów obowizujce do roku 2004/2005. dla obliczania punktów ECTS za kursy realizowane do tego roku

Plany studiów obowizujce do roku 2004/2005. dla obliczania punktów ECTS za kursy realizowane do tego roku Plany studiów obowizujce do roku 24/25 dla obliczania punktów CTS za kursy realizowane do tego roku (od roku 25/26 obowizuj nowe plany studiów) 3.5.1. Kursy w planach semestrów 1-6 wraz z ich oznaczeniami

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy) Rodzaj zajęć

Rok I, semestr I (zimowy) Rodzaj zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Rok I, semestr I (zimowy) zajęć 1. Historia kultury i sztuki nie 1 2. Etykieta w życiu publicznym nie 1 B. y podstawowe 3. Matematyka egzamin nie. Matematyka ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska Politechnika Białostocka 15.03.2017 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (INŻ.) Plan obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Inżynieria procesowa w ochronie

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy) Rodzaj zajęć

Rok I, semestr I (zimowy) Rodzaj zajęć Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne zajęć 1. Historia kultury i sztuki nie 1 2. Etykieta w życiu publicznym nie 1 B. y podstawowe 3.

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków i gospodarowanie odpadami Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: 1,semestr: 1

Rok studiów: 1,semestr: 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność: Inżynieria sanitarna i wodna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: bszary kształcenia: gólnoakademicki Stacjonarne Drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne II stopnia 2. SEMESTRÓW: 3 3. PUNKTÓW : 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

Ogółem (godz.) Ćwiczenia (godz.) 2 Wychowanie fizyczne Z/O audytoryjne 1. 5 Podstawy informatyki Z/O 20 Z/O projektowe 2

Ogółem (godz.) Ćwiczenia (godz.) 2 Wychowanie fizyczne Z/O audytoryjne 1. 5 Podstawy informatyki Z/O 20 Z/O projektowe 2 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek Gospodarka Przestrzenna STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA specjalność: Rozwój regionalny Obowiązują od roku akademickiego 01/016 Zatwierdzony przez Komisję Dydaktyczną w dniu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA L.p. Politechnika Opolska Wydział Budownictwa i Architektury Studia niestacjonarne Nazwa kursu ECTS ECTS zaj. kontakt. ECTS zaj. prakt. Egzamin Zaliczenie PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA S Kierunek: BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr 2 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Odnawialne Źródła Energii

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Odnawialne Źródła Energii Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Odnawialne Źródła Energii Program Studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim obowiązuje od roku akad. 2017/2018 Semestr

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: 1,semestr: 1

Rok studiów: 1,semestr: 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność: Inżynieria komunalna bowiązuje od cyklu: Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: bszary kształcenia: 2016Z gólnoakademicki Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna specjalność: Rozwój regionalny

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna specjalność: Rozwój regionalny PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna specjalność: Rozwój regionalny zatwierdzony przez Komisję Dydaktyczną kierunku w dniu 8.0.1 SEMESTR 1 1 Język obcy 0 - - 0 audytoryjne

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 217/218 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne.

Kierunek: Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2018/201 Język wykładowy: Semestr 1 GRT-1-101-s

Bardziej szczegółowo