POGODA 2005 GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY. Pomiary dokonywane w Turzy Wielkiej (53 o N, 20 o E ; 130 m n.p.m.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POGODA 2005 GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY. Pomiary dokonywane w Turzy Wielkiej (53 o N, 20 o E ; 130 m n.p.m.)"

Transkrypt

1 POGODA 25 GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY Pomiary dokonywane w Turzy Wielkiej (53 o 6 3 N, 2 o E ; 13 m n.p.m.) Opracowanie na podstawie własnych badań i obserwacji meteorologicznych Maria, Konrad i Janusz Narewscy Turza Wielka, 25 1

2 Wstęp Pogoda zależy nie od nas, lecz od zjawisk występujących w przyrodzie i nie możemy na nią wpływać. Zmienia się nieustannie. Większość z nas każdego dnia sprawdza elementy pogody. Pomaga nam to w codziennym życiu. Własne obserwacje i pomiary czynników meteorologicznych prowadzimy w Turzy Wielkiej ( N, E ; 13 m n. p. m.) od 1 stycznia 25 roku. Obserwacje i pomiary są prowadzone w określonych przedziałach czasowych: czasu uniwersalnego GMT, UTC. [, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ] czasu środkowoeuropejskiego (zimowego) CET + 1. [ 1, 4, 7, 1, 13, 16, 19, 22 ] czasu wschodnioeuropejskiego (letniego) CWE + 2. [ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 2, 23 ] Przyrządy pomiarowe: a) termometr elektroniczny pomiar temperatury powietrza. Mierzy temperaturę na wysokości 2 metrów nad poziomem gruntu. b) deszczomierz Hellmana pomiar ilości opadów atmosferycznych. Powierzchnia wlotu deszczomierza wynosi 2 cm 2. Wlot umieszczony jest na wysokości 1 m nad gruntem. Opad 1 mm odpowiada objętości 1 litra wody rozlanej na powierzchni 1 m 2 c) barometr metalowy pomiar ciśnienia atmosferycznego. Zmiana ciśnienia wraz z wysokością wynosi 12,7 hpa na 1 m. 113,25 hpa = 76 mmhg d) higrometr bimetalowy pomiar wilgotności względnej powietrza. Dobowy przebieg wilgotności względnej jest odwrotny do dobowego przebiegu temperatury. Najwyższa wilgotność względna występuje w nocy, a najniższa w godzinach popołudniowych. Zachmurzenie nieba zmniejsza dobowe wahania temperatury i zróżnicowanie wilgotności powietrza między dniem i nocą. e) wiatromierz Wilda pomiar prędkości i kierunku wiatru. Wiatromierz zamontowany jest na maszcie na wys. 9 m nad poziomem gruntu. Rodzaj i wielkość zachmurzenia określana jest na podstawie własnych obserwacji. Wyniki pomiarów parametrów meteorologicznych są postawą do różnorodnych analiz, wykorzystywanych również do prognoz pogody. 2

3 Pogoda w 25 r. w Turzy Wielkiej (53 o 6 3 N, 2 o E ; 13 m n.p.m.) Tabela 1. Średnie miesięczne temperatury powietrza ( t ) miesiąc rok t [ o C],4-3, -1,1 7,7 12,1 15,2 19,1 16, 13,8 7,6 2,6 -,8 7,5 25 Ryc.1. Średnie miesięczne temperatury powietrza temperatura [ o C ] Średnia roczna temperatura 3

4 Najniższą temperaturę powietrza 15,8 o C zanotowano 4 marca 25r. Najwyższą temperaturę powietrza + 31,8 o C zanotowano 3 lipca 25r. Tabela 2. Dni w roku z temperaturą ujemną i dodatnią miesiąc rok temp. ujemna temp. dodatnia Ryc.2. Dni w roku z temperaturą ujemną i dodatnią liczba dni z temp. ujemną i dodatnią temp. ujemna temp. dodatnia 4

5 Tabela 3. Średnie miesięczne sumy opadów miesiąc rok opady [mm] 34,8 28,2 52,2 28, 94,8 42,1 74,6 2,7 38,2 24,5 6,9 112, 611 Ryc.3. Średnie miesięczne sumy opadów opady [mm] I II III IV V V I V II V III IX X X I X II m ie s ią c e 5

6 Tabela 4. Liczba dni z opadami atmosferycznymi Rodzaj opadu rok - mżawka przelotny deszcz mżawka + deszcz deszcz deszcz, grad grad burza burza + deszcz przelotny deszcz + krupy krupy śnieżne mżawka + deszcz + śnieg mżawka + śnieg deszcz + śnieg przelotny śnieg przelotny śnieg + śnieg śnieg Łącznie dni z opadami % dni z opadami 77,4 71,4 58,1 23,3 48,4 46,7 35,5 32,3 13,3 29, 6, 71, 47,1 Liczba dni bez opadów % dni bez opadów 22,6 28,6 41,9 76,7 51,6 53,3 64,5 67,7 86,7 71, 4, 29, 52,9 Najwyższą ilość opadów deszczu 22,3 mm zanotowano 3 maja 25 r. Najwyższą ilość opadów śniegu 13,5 mm zanotowano 31 grudnia 25 r. Najbardziej obfity opad gradu średnicy ok. 1 mm wystąpił 12 maja 25 r. od godziny 15 do 15 3 Gwałtowna odwilż 17 marca 25 r. w godz. popołudniowych na terenie gminy Lipowiec K. wywołała lokalne powodzie 6

7 Ryc.4. Liczba dni z opadami i bez opadów atmosferycznych 3 25 liczba dni dni z opadem atm. dni bez opadu atm. 5 Tabela 5. Miesięczna wartość zjawisk atmosferycznych [%] Rodzaj zjawiska rok opady atmosferyczne 37,1 31,2 38,7 12,5 22,1 14,1 15,4 14,9 8,4 13,3 3,6 46,8 23,8 burza,,,, 1,3 1,7 1,2,4,3,,,,4 osady atmosferyczne i mgła 2,4 6, 17,2 3, 35,9 38,4 27,8 46,8 58,5 65,2 75,3 27, 35,9 brak zjawisk atmosfer. 6,5 62,8 44,1 57,7 4,7 45,8 55,6 37,9 32,8 21,5 17,1 26,2 41,9 7

8 Tabela 6. Miesięczna liczba dni z mgłą i bez mgły rok miesiąc ilość % dni z mgłą % dni z mgłą, 7,1 12,9 2, 19,4 1, 9,7 29, 7, 7,1 73,3 41,9 3,4 dni bez mgły % dni bez mgły 1, 92,9 87,1 8, 8,6 9, 9,3 71, 3, 29,9 26,7 58,1 69,6 35 Ryc.5. Miesięczna liczba dni z mgłą i bez mgły liczba dni dni z mgłą dni bez mgły 8

9 Tabela 7. Dni z osadami i bez osadów atmosferycznych rok Rodzaj osadu ilość % - rosa ,9 - rosa, szron ,2 - szron ,5 - szron, szadź ,5 - szadź ,6 - gołoledź , Łącznie dni z osadami % dni z osadami 9,7 17,9 38,7 76,7 87,1 1, 87,1 1, 86,7 93,5 5, 16,1 63,7 Dni bez osadów % dni bez osadów 9,3 82,1 61,3 23,3 12,9, 12,9, 13,3 6,5 5, 83,9 36,3 Ryc.6. Miesięczna liczba dni z osadami i bez osadów atmosferycznych liczba dni dni z osadami dni bez osadów 9

10 Tabela 8. Średnie miesięczne wartości rzeczywistego ( p rz ) i znormalizowanego ( p z ) ciśnienia atmosferycznego miesiąc rok p rz [ hpa ] 996,5 1,3 998,1 1,1 998,9 999,9 998,2 999,5 14, 17,6 11,4 997,2 1,1 p z [ hpa ] 113, 116,8 114,6 116,6 115,4 116,4 114,7 116, 12,5 124,1 117,9 113,7 116,6 Ryc.7. Średnie miesięczne wartości rzeczywistego i znormalizowanego ciśnienia atmosferycznego ciśnienie atmosferyczne [ hpa ] śr. p z 116,6 hpa śr. p rz 1,1 hpa ciśnienie atmosferyczne rzeczywiste ciśnienie atmosferyczne znormalizowane Najniższą wartość rzeczywistego ciśnienia atmosferycznego 966,5 hpa zanotowano 21 stycznia 25r. Najwyższą wartość rzeczywistego ciśnienia atmosferycznego 123,8 hpa zanotowano 7 lutego 25r. 1

11 Tabela 9. Średnie miesięczne wartości wilgotności względnej powietrza ( f ) miesiąc rok f [ % ] 84, 8,5 73,8 62,9 68,7 67,1 64,2 67,2 69, 74, 82, 81,3 72,9 Ryc.8. Średnie miesięczne wartości wilgotności względnej powietrza 9 wilgotność względna [ % ] śr. f 72,9 % Najniższą wartość wilgotności względnej powietrza 22, % zanotowano 2 kwietnia 25r. Najwyższą wartość wilgotności względnej powietrza 1, % zanotowano 4 grudnia 25r. 11

12 Tabela 1. Średnie miesięczne wartości prędkości wiatru ( v śr ) i średnie miesięczne wartości prędkości wiatru w porywach ( v p ) Prędkość wiatru rok m v śr. [ ] s 4,7 4,5 4,3 3,4 3,5 3, 3,1 3, 2,4 3,8 3,9 5,4 3,75 m v p [ ] s 1,7 9,9 7,6 6,7 8, 6, 6,2 5,5 4,6 7,1 6,5 7,5 7,2 Ryc.9. Średnie miesięczne wartości prędkości wiatru i średnie miesięczne wartości prędkości wiatru w porywach prędkość wiatru [ m/s ] v p. 7,2 s m v śr. 3,75 s m prędkość wiatru średnia prędkość wiatru w porywach Najwyższą wartość prędkości wiatru 2, m/s odnotowano 3 maja 25r. Najwyższą wartość prędkości wiatru w porywach do 28 m/s odnotowano 9 stycznia 25r. 12

13 Tabela 11. Średnie miesięczne częstości kierunków wiatru [ % ] Kierunek wiatru rok N 1,6 11,2 6,1 9,6 4,9 9,2 9,7 4,8 9,8 11,7 3,7 5,2 7,3 NE 8,9 2,5 16,1 23,8 11,7 5, 13,7 16,1 1,8 8,5 4,6 1,1 12,5 E,8 7,1 1,2 3,3 2,8 2,1 4,8 8,9 13,2 14,1 2,1 4,8 5,4 SE 1,1 24,1 8,5 11,7 14,9 1,8 15,7 8,1 18,8 27,4 4,8 18,5 17,5 S 18,9 1,3 2,8 2,9 3,6 2,9 4,5 5,7 4,6 7,3 13,8 6,5 7, SW 22,6 6,3 21, 1,8 17,8 18,6 12,5 12,1 6,2 3,2 21,7 23, 14,7 W 24,2 4,5 8,9 2,5 2,4 14,9 12,5 14,9 8,8 7,7 5,8 12,1 9,9 NW 11,7 13,8 29,8 3,8 29, 27,5 16,9 16,5 15, 16,5 7,1 19,8 19,5 C 1,2 2,2 5,6 4,6 12,9 9, 9,7 12,9 12,8 3,6,4, 6,2 dominacja wiatrów w m-cu zach. 58,5 wsch. 51,7 zach. 59,7 pn. 64,2 zach. 49,2 zach. 61, zach. 41,9 zach. 43,5 wsch. 42,8 wsch. 5, pd. 76,3 zach. 54,9 zach. 44,1 Tabela 12. Średnia częstość kierunków wiatru [ % ] w ciągu roku N NE E SE S SW W NW C Dominacja wiatrów w roku 7,3 12,5 5,4 17,5 7 14,7 9,9 19,5 6,2 wiatry zachodnie (SW + W + NW) - 44,1 Częstość kierunków wiatrów w 25 roku: - zachodnie (SW + W + NW) 44,1% - północne (NE + N + NW) 39,9% - południowe (SE + S + SW) 39,2% - wschodnie (SE + E + NE) 35,4% 13

14 Ryc.1. Średnie roczne częstości kierunków wiatru 19,5% NW 7,3% N NE 9,9% W E 5,4% 14,7% SW S 7,% SE 17,5% częstość wiatrów Tabela 13. Miesięczne wartości rodzaju zachmurzenia nieba [ % ] Rodzaj zachmurzenia rok brak zachmurzenia 3,6 4,5 9,3 18,6 16,1 13,6 15,7 19, 24,6 42,3 4,6, 14,3 małe z przejaśnieniami 6,5 3,3,,,,,,,,,,,8 małe 18,5 24, 18, 19,5 22, 19,4 17, 12,5 22,3 4,8 1,2, 14,9 umiarkowane 13,7 13,4 17,8 23,3 15,3 21,7 23, 16,9 16,7 7,7 4,2 2,8 14,7 duże 12,1 12,9 18,1 18,2 2,5 26,3 29, 26,5 16,5 2,2 15, 9,7 18,8 całkowite 45,6 41,9 36,8 2,4 26,1 19, 15,3 25,1 19,5 25, 75, 87,5 36,5 14

15 Tabela 14. Roczne wartości rodzaju zachmurzenia nieba [ % ] brak zachmurzenia małe z przejaśnieniami małe umiarkowane duże całkowite 14,3,8 14,9 14,7 18,8 36,5 Ryc.11. Roczne wartości rodzaju zachmurzenia nieba 19% 14% 1% 36% brak zachmurzenia 15% małe z przejaśnieniami małe umiarkowane duże całkowite 15% 15

16 Tabela 15. Wielkość zachmurzenia średnie miesięczne liczby dni w skali pokrycia nieba od do 1 Liczba dni rok pogodnych (z zachm. < 2/ 1) 1,1 1,3 2,9 5,6 5, 4,1 4,9 5,9 7,4 13,1 1,4, 52,7 z zachm.= 2/1 2,,9,,,,,,,,,, 2,9 z zachm.= 4/1 5,7 6,7 5,6 5,8 6,8 5,8 5,3 3,9 6,7 1,4,4, 54,1 z zachm.= 6/1 4,3 3,8 5,5 7, 4,7 6,5 7,1 5,2 5, 2,4 1,2,9 53,6 z zachm.= 8/1 3,8 3,6 5,6 5,5 6,4 7,9 9, 8,2 4,9 6,3 4,5 3, 68,7 pochmurnych (z zachm. > 8/ 1) 14,1 11,7 11,4 6,1 8,1 5,7 4,7 7,8 6, 7,8 22,5 27,1 133, Średnie miesięczne zachmurzenie w skali pokrycia nieba od do 1 7,2 7, 6,9 5,7 6,1 6,1 5,9 6,1 5,2 4,8 9, 9,7 6,6 Ryc.12. Średnie miesięczne zachmurzenie w skali pokrycia nieba od do 1 pokrycie nieba w skali od do Skala zachmurzenia: brak, 2 małe z przejaśnieniami, 4 małe, 6 umiarkowane, 8 duże, 1 całkowite 16

17 Ryc.13. Wielkość zachmurzenia średnie roczne liczby dni w skali pokrycia nieba od do 1 liczba dni pogodnych ,7 2,9 54,1 liczba dni z zachmurzeniem małym z przejaśnieniami liczba dni z zachmurzeniem małym liczba dni z zamurzeniem umiarkowanym 68,7 53,6 liczba dni z zachmurzeniem dużym liczba dni z zachmurzeniem całkowitym 17

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

Składniki pogody i sposoby ich pomiaru

Składniki pogody i sposoby ich pomiaru Składniki pogody I sposoby ich pomiaru Tytuł: Składniki pogody i sposoby ich pomiaru Temat zajęć : Pogoda i klimat, obserwacje meteorologiczne Przedmiot: przyroda Autor: Hedesz Natalia Szkoła: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa:4 Czas realizacji:1 miesiąc

Plan wynikowy. Klasa:4 Czas realizacji:1 miesiąc Plan wynikowy Przedmiot:przyroda Klasa:4 Czas realizacji:1 miesiąc Wg. Programu DKW-4014-49/99 Opracowała: Dorota Łapińska Zespół Szkół w Łapach Dział LP. Temat lekcji Treść ścieżki Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino-Kościerzyna-Ostrzyce KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański Nr 47 (96) MAJ 2014 ISSN 2081-884X Od Redakcji: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja stopni zagrożenia dla zjawisk meteorologicznych stosowana w ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW-PIB od

Klasyfikacja stopni zagrożenia dla zjawisk meteorologicznych stosowana w ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW-PIB od Klasyfikacja stopni dla zjawisk meteorologicznych stosowana w ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW-PIB od 1.11.2013 Zjawisko 1) 1 2 3 Silny wiatr Oblodzenie - - Przymrozki - - Roztopy Upał Silny mróz Intensywne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino-Kościerzyna-Ostrzyce KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański Nr 45 (94) MARZEC 214 ISSN 281-884X Od Redakcji: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

W RAMACH PROJEKTU NASZE PASJE, NASZE MARZENIA MODUŁ NAUKOWO- BADAWCZY

W RAMACH PROJEKTU NASZE PASJE, NASZE MARZENIA MODUŁ NAUKOWO- BADAWCZY INFORMATOR SPORZĄDZONY PRZEZ UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KWIATONOWICACH W RAMACH PROJEKTU NASZE PASJE, NASZE MARZENIA MODUŁ NAUKOWO- BADAWCZY Uczniowie dokonywali pomiarów składników pogody w szkolnym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino-Kościerzyna-Ostrzyce KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański Nr 43 (92) STYCZEŃ 2014 ISSN 2081-884X Od Redakcji: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino-Kościerzyna-Ostrzyce KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdaoski Nr 9 (58) MARZEC 2010 ISSN 2081-884X Od Redakcji: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino-Kościerzyna-Ostrzyce KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański Nr 37 (86) CZERWIEC 2013 ISSN 2081-884X Od Redakcji: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino-Kościerzyna-Ostrzyce KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdaoski Nr 10 (59) KWIECIEO 2010 ISSN 2081-884X Od Redakcji: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino-Kościerzyna-Ostrzyce KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański Nr 19 (68) STYCZEŃ 2012 ISSN 2081-884X Od Redakcji: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino Kościerzyna Ostrzyce Nr 18 (157) GRUDZIEŃ 18 KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański ISSN 81-884X fot. M.Owczarek Od

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino-Kościerzyna-Ostrzyce KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański Nr 44 (93) LUTY 2014 ISSN 2081-884X Od Redakcji: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino Kościerzyna Ostrzyce Nr 82 (130) Styczeń 2017 KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański ISSN 2081-884X fot. M.Owczarek

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino Kościerzyna Ostrzyce Nr 11 (11) MARZEC 19 KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański ISSN 81-88X fot. M.Owczarek Od Redakcji:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino Kościerzyna Ostrzyce Nr 88 (136) Lipiec 2017 KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański ISSN 2081-884X fot. M.Owczarek 1

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino-Kościerzyna-Ostrzyce KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdaoski Nr 11 (60) MAJ 2011 ISSN 2081-884X Od Redakcji: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino Kościerzyna Ostrzyce Nr (155) PAŹDZIERNIK 018 KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański ISSN 081-88X fot. M.Owczarek 0

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino Kościerzyna Ostrzyce Nr 2 (151) CZERWIEC 2018 KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański ISSN 2081-884X fot. M.Owczarek

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino Kościerzyna Ostrzyce Nr 115 (13) MAJ 19 KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański ISSN 81-88X fot. M.Owczarek Od Redakcji:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie 2011 Miejsce obserwacji: Czarny Dunajec

Podsumowanie 2011 Miejsce obserwacji: Czarny Dunajec Podsumowanie 2011 Miejsce obserwacji: Czarny Dunajec 1. Temperatura Wartość Data Najwyższa temperatura: +31,5 C 24.08, 26.08 Najniższa temperatura: -23,0 C 06.01, 31.01 Nieoficjalne: -26,0 C 31.01 Amplituda

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino Kościerzyna Ostrzyce Nr 103 (152) LIPIEC 2018 KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański ISSN 2081-884X fot. M.Owczarek

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

Monitoring przyrodniczy I etap kształcenia Obserwacje meteorologiczne

Monitoring przyrodniczy I etap kształcenia Obserwacje meteorologiczne Monitoring przyrodniczy I etap kształcenia Obserwacje meteorologiczne Wszystkie szkoły biorące udział w projekcie zostały zaproszone do prowadzenia monitoringu przyrodniczego w okolicy szkoły. Głównym

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

Karta pracy nr 1 1.Rozwiąż rebusy a dowiesz się, w jakich postaciach występuje woda w przyrodzie:

Karta pracy nr 1 1.Rozwiąż rebusy a dowiesz się, w jakich postaciach występuje woda w przyrodzie: Karta pracy nr 1 1.Rozwiąż rebusy a dowiesz się, w jakich postaciach występuje woda w przyrodzie: 2.Podaj po 2 przykłady występowania w przyrodzie wody w różnych stanach skupienia: Stan skupienia Przykłady

Bardziej szczegółowo

Borucino Kościerzyna Ostrzyce. Nr 82 (130) Styczeń KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański ISSN X

Borucino Kościerzyna Ostrzyce. Nr 82 (130) Styczeń KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański ISSN X Uniwersytecki BiuletynMeteorologiczny Borucino Kościerzyna Ostrzyce Nr 82 (130) Styczeń 2017 KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański ISSN 2081-884X fot. M.Owczarek 1

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino Kościerzyna Ostrzyce Nr 83 (131) Luty 2017 KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański ISSN 2081-884X fot. M.Owczarek 1 Od

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino-Kościerzyna-Ostrzyce KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdaoski Nr 8 (57) LUTY 2011 ISSN 2081-884X Od Redakcji: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring przyrodniczy II etap kształcenia Obserwacje meteorologiczne

Monitoring przyrodniczy II etap kształcenia Obserwacje meteorologiczne Monitoring przyrodniczy II etap kształcenia Obserwacje meteorologiczne Wszystkie szkoły biorące udział w projekcie zostały zaproszone do prowadzenia monitoringu przyrodniczego w okolicy szkoły. Głównym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino-Kościerzyna-Ostrzyce KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdaoski Nr 4 (53) PAŹDZIERNIK 2010 ISSN 2081-884X Od Redakcji: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Intensywność średnia: 0,06 Intensywność maksymalna: 0,25 S = 3,5

Intensywność średnia: 0,06 Intensywność maksymalna: 0,25 S = 3,5 Godzina: 06:06 PSZCZYNA pkt. 1 Położenie: N 50 00,082 18 57,152 Wysokość NPM: 250 m Odległość od źródła: 440 m pole przy 462, między ul. Żeglarską a Zakładem? Prędkość wiatru: 0 m/s Wilgotność: 86 % Temperatura:

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino-Kościerzyna-Ostrzyce KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdaoski Nr 1 (50) Lipiec 2010 ISSN 2081-884X Od Redakcji: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja stopni zagrożenia dla zjawisk meteorologicznych stosowana w ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW-PIB

Klasyfikacja stopni zagrożenia dla zjawisk meteorologicznych stosowana w ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW-PIB Klasyfikacja stopni dla zjawisk meteorologicznych stosowana w ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW-PIB Zjawisko Silny wiatr Oblodzenie - - Przymrozki - - Roztopy Upał Silny mróz Intensywne opady deszczu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA PRZEBIEGU ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH NA STACJACH W BORUCINIE i OSTRZYCACH (Złota Góra) - CZERWIEC 2010 r.

CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA PRZEBIEGU ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH NA STACJACH W BORUCINIE i OSTRZYCACH (Złota Góra) - CZERWIEC 2010 r. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA PRZEBIEGU ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH NA STACJACH W BORUCINIE i OSTRZYCACH (Złota Góra) - CZERWIEC 2010 r. Element Wskaźnik Ostrzyce Borucino Temperatura powietrza [ C] Temperatura

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat: Poznajemy składniki pogody temperatura powietrza, opady i osady atmosferyczne, zachmurzenie. Cele:

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat: Poznajemy składniki pogody temperatura powietrza, opady i osady atmosferyczne, zachmurzenie. Cele: SCENARIUSZ LEKCJI Nazwa Nazwa szkoły Tytuł i numer projektu Autor Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu dla klasy IV Szkoła Podstawowa w Tylawie Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla,

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14. OGa-DPDExss-543/180-08/194/2008. Gdynia,

Załącznik nr 14. OGa-DPDExss-543/180-08/194/2008. Gdynia, Załącznik nr 14 INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ Oddział Morski w Gdyni ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia tel.: (058) 62-88-100 fax.: (058) 62-88-163 e-mail: sekretariat.gdynia@imgw.pl www.imgw.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obserwacje meteorologiczne Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Podstawowe obserwacje meteorologiczne Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski Podstawowe obserwacje meteorologiczne Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski Czas trwania: 15 minut Czas obserwacji: przed lub po pomiarach fotometrem słonecznym

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino Kościerzyna Ostrzyce Nr 85 (133) Marzec 2017 KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański ISSN 2081-884X fot. M.Owczarek 1

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

Monitoring przyrodniczy III etap kształcenia Obserwacje meteorologiczne

Monitoring przyrodniczy III etap kształcenia Obserwacje meteorologiczne Monitoring przyrodniczy III etap kształcenia Obserwacje meteorologiczne Wszystkie szkoły biorące udział w projekcie zostały zaproszone do prowadzenia monitoringu przyrodniczego w okolicy szkoły. Głównym

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka głównych składowych bilansu wodnego

Charakterystyka głównych składowych bilansu wodnego Charakterystyka głównych składowych bilansu wodnego Opad pionowy deszcz, mŝawka (opad ciekły); śnieg, grad (opady stałe). Opad poziomy mgła; rosa, szron, sadź, gołoledź (osady atmosferyczne) OPAD - pomiar

Bardziej szczegółowo

Śródroczny kurs żeglarza jachtowego 2016/2017

Śródroczny kurs żeglarza jachtowego 2016/2017 Śródroczny kurs żeglarza jachtowego 2016/2017 27 Harcerska Drużyna Wodna Hufca Ziemi Mikołowskiej im. Bohaterów Powstań Śląskich Maciej Lipiński Meteorologia Meteorologia Meteorologia (gr. metéōron - unoszący

Bardziej szczegółowo

Stopnie zagrożenia w zależności od kryteriów wydawania ostrzeżenia meteorologicznego dla poszczególnych zjawisk meteorologicznych.

Stopnie zagrożenia w zależności od kryteriów wydawania ostrzeżenia meteorologicznego dla poszczególnych zjawisk meteorologicznych. Stopnie w zależności od kryteriów wydawania ostrzeżenia meteorologicznego dla poszczególnych zjawisk meteorologicznych. Ostrzeżenie Meteorologiczne Depesza tekstowa opracowana przez BPM i przekazywana

Bardziej szczegółowo

Meteorologia i Klimatologia

Meteorologia i Klimatologia Meteorologia i Klimatologia Ćwiczenie I Poznań, 17.10.2008 mgr Bartosz Czernecki pok. 356 Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego (Zakład Klimatologii) Wydział Nauk Geograficznych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino-Kościerzyna-Ostrzyce KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański Nr 71 (1) MARZEC 1 ISSN 81-88X Od Redakcji: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Temperatura powietrza. Odchyłki temperatury rzeczywistej od ISA. Temperatura punktu rosy. Widzialność. Widzialność

Temperatura powietrza. Odchyłki temperatury rzeczywistej od ISA. Temperatura punktu rosy. Widzialność. Widzialność Temperatura powietrza Podstawowy czynnik meteorologiczny. Wpływ na wiele zjawisk istotnych dla lotnictwa Ćwiczenie 5 Oblodzenia Mgły Zamglenia Odchyłki temperatury rzeczywistej od ISA MSL (Mean Sea Level)

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego

Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Laboratorium Inżynierii Ruchu Lotniczego Instrukcja do ćwiczenia nr 9 Zjawiska meteorologiczne na potrzeby planowania operacji lotniczych Do użytku wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Próba oceny warunków klimatycznych terenu gminy Wąwolnica w województwie lubelskim

Próba oceny warunków klimatycznych terenu gminy Wąwolnica w województwie lubelskim Bogusław M. Kaszewski, Marek Nowosad, Krzysztof Siwek Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS Próba oceny warunków klimatycznych terenu gminy Wąwolnica w województwie lubelskim Konferencja Klimat Pola

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

Monitoring przyrodniczy IV etap kształcenia Obserwacje meteorologiczne

Monitoring przyrodniczy IV etap kształcenia Obserwacje meteorologiczne Monitoring przyrodniczy IV etap kształcenia Obserwacje meteorologiczne Wszystkie szkoły biorące udział w projekcie zostały zaproszone do prowadzenia monitoringu przyrodniczego w okolicy szkoły. Głównym

Bardziej szczegółowo

ROK Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny. Borucino. Nr 44 (93) ISSN X

ROK Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny. Borucino. Nr 44 (93) ISSN X Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino ROK 213 KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański Nr 44 (93) ISSN 281-884X Od Redakcji: Opracowanie i publikację warunków

Bardziej szczegółowo

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006 Powietrze 17 2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006 Charakterystykę warunków meteorologicznych województwa małopolskiego w roku 2006 przedstawiono na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonawca dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski

Wykonawca dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski Raport z analizy stanów wód i warunków meteorologicznych w ramach realizacji projektu LIFE11 NAT/PL/422 Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy Wykonawca dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski Osowiec

Bardziej szczegółowo

Ewelina Henek, Agnieszka Wypych, Zbigniew Ustrnul. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)

Ewelina Henek, Agnieszka Wypych, Zbigniew Ustrnul. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) Ewelina Henek, Agnieszka Wypych, Zbigniew Ustrnul Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) IT SYSTEM GŁÓWNE KOMPONENTY SYSTEMU ISOK: Dane LIDAR (4- punktów/m ; >00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU POMIAROWEGO PARAMETRÓW METEOROLOGICZNYCH AWOS I ZAPASOWEGO SYSTEMU AWOS-R

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU POMIAROWEGO PARAMETRÓW METEOROLOGICZNYCH AWOS I ZAPASOWEGO SYSTEMU AWOS-R Białe Błota, dnia 21.12.2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU POMIAROWEGO PARAMETRÓW METEOROLOGICZNYCH AWOS I ZAPASOWEGO SYSTEMU AWOS-R Operacyjnie pożądana dokładność pomiarów i obserwacji

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

Wysokościomierz barometr BKT 381/ B 381. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 860028

Wysokościomierz barometr BKT 381/ B 381. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 860028 Wysokościomierz barometr BKT 381/ B 381 Instrukcja obsługi Nr produktu: 860028 1.0 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu wysokościomierza i barometru MINGLE Sunartis. Dzięki temu najwyższej jakości urządzeniu

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY

KONKURS GEOGRAFICZNY KOD UCZNIA KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I ETAP SZKOLNY 22 października 2012 Ważne informacje: 1. Masz 60 minut na rozwiązanie wszystkich 21 zadań. 2. Zapisuj szczegółowe obliczenia i komentarze

Bardziej szczegółowo

Temat: Elementy pogody i przyrządy do ich pomiaru. Konspekt lekcji przyrody dla klasy IV. Dział programowy. Przyroda i jej elementy.

Temat: Elementy pogody i przyrządy do ich pomiaru. Konspekt lekcji przyrody dla klasy IV. Dział programowy. Przyroda i jej elementy. Elżbieta Kuzioła Nauczycielka przyrody Szkoła Podstawowa nr 138 w Warszawie ul. Pożaryskiego 2 Temat: Elementy pogody i przyrządy do ich pomiaru. Konspekt lekcji przyrody dla klasy IV. Dział programowy.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN METEOROLOGICZNY UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

BIULETYN METEOROLOGICZNY UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO BIULETYN METEOROLOGICZNY UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Stacja miejska Szczecin Nr 7 (66) ISSN 2449-9749 PRACOWNIA KLIMATOLOGII I METEOROLOGII WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI, INSTYTUT NAUK O MORZU UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

Wykonawca dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski

Wykonawca dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski Raport z analizy stanów wód i warunków meteorologicznych w ramach realizacji projektu LIFE11 NAT/PL/422 Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy Wykonawca dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski Osowiec

Bardziej szczegółowo

Typy strefy równikowej:

Typy strefy równikowej: Strefa równikowa: Duży dopływ energii słonecznej w ciągu roku, strefa bardzo wilgotna spowodowana znacznym parowaniem. W powietrzu występują warunki do powstawania procesów konwekcyjnych. Przykładem mogą

Bardziej szczegółowo

Lekcja diagnozująca badająca umiejętność. wykorzystania wiedzy w praktyce

Lekcja diagnozująca badająca umiejętność. wykorzystania wiedzy w praktyce Lekcja diagnozująca badająca umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce KARTA HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ. Imię i nazwisko nauczyciela:. Termin hospitacji:. Przedmiot: PRZYRODA. Klasa: IV. Temat: POGODA

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Śniegowy dla Tatr Polskich nr 6/14 za okres

Biuletyn Śniegowy dla Tatr Polskich nr 6/14 za okres nr 6/14 za okres 1.1.214 16.1.214 O P I S P O G O D Y Na początku opisywanego okresu obszar Tatr znajdował się w zasięgu niżu z głównym ośrodkiem nad północno-wschodnią Europą i wtórnym przemieszczającym

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jaśkowiak Lotnicza pogoda

Andrzej Jaśkowiak Lotnicza pogoda Andrzej Jaśkowiak Lotnicza pogoda - Meteorologia dla pilotów ROZDZIAŁ 1. Atmosfera ziemska ROZDZIAŁ 2. Woda w atmosferze ROZDZIAŁ 3. Temperatura ROZDZIAŁ 4. Stabilność powietrza ROZDZIAŁ 5. Ciśnienie atmosferyczne

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny. Katedra Meteorologii i Klimatologii Instytut Geografii Uniwersytet Gdaoski MAJ 2010

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny. Katedra Meteorologii i Klimatologii Instytut Geografii Uniwersytet Gdaoski MAJ 2010 Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino-Kościerzyna-Ostrzyce Katedra Meteorologii i Klimatologii Instytut Geografii Uniwersytet Gdaoski MAJ 2010 Od Redakcji: Opracowanie i publikację warunków meteorologicznych

Bardziej szczegółowo

Temperatura na Ziemi zmienia się!

Temperatura na Ziemi zmienia się! Odkrywcy świata Autor: Anna Romańska, Marcin Piotrowicz Lekcja 8 i 9: Temperatura na Ziemi zmienia się! Zajęcia opierają się na wykorzystania i przetwarzaniu danych zebranych w trakcie miesięcznej obserwacji

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

Borucino ROK Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny. Nr 109 (158) KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański

Borucino ROK Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny. Nr 109 (158) KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino ROK 218 KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański Nr 19 (158) ISSN 281-884X Od Redakcji: Opracowanie i publikację warunków

Bardziej szczegółowo