KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2016 Z DNIA 9 LISTOPADA 2016 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2016 Z DNIA 9 LISTOPADA 2016 ROKU"

Transkrypt

1 KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2016 Z DNIA 9 LISTOPADA 2016 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr I/1 z dnia 9 listopada 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu Uchwała nr I/2 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożne j w sprawie powołania Pana Adama Gilarskiego na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN. 3. Uchwała nr I/3 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożne j w sprawie powołania Pana Wojciecha Przybylskiego na funkcję Rzecznika Etyki PZPN. 4. Uchwała nr I/4 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożne j w sprawie powołania Pana Marcina Ilków na funkcję Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego PZPN. 5. Uchwała nr I/5 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Mikołaja Bednarza na funkcję Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej PZPN. 6. Uchwała nr I/6 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożne j w sprawie powołania Pana Włodzimierza Głowackiego na funkcję Przewodniczącego Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. 7. Uchwała nr I/7 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych. 8. Uchwała nr I/8 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożne j w sprawie powołania Pana Piotra Kulińskiego na funkcję Przewodniczącego Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN. 9. Uchwała nr I/9 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożne j w sprawie powołania Pana Krzysztofa Sachsa na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN. 10. Uchwała nr I/10 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Jana Letkiewicza na funkcję Przewodniczącego Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN. 11. Uchwała nr I/11 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Marcina Stefańskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 12. Uchwała nr I/12 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Zbigniewa Bartnika na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN. 13. Uchwała nr I/13 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożne j w sprawie powołania Pana Adama Kaźmierczaka na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 14. Uchwała nr I/14 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożne j w sprawie powołania Pana Marka Dolińskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN. 15.Uchwała nr I/15 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Romualda Jankowiaka na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Etyki i Fair Play PZPN. 16. Uchwała nr I/16 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożne j w sprawie powołania Pana Marka Łukiewskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN. 17. Uchwała nr I/17 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Wojciecha Zielińskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Prawnych PZPN. 18. Uchwała nr I/18 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Eugeniusza Nowaka na funkcję Przewodniczącego Komisji Finansowej PZPN.

2 19. Uchwała nr I/19 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożne j w sprawie powołania Pana Janusza Basałaja na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Mediów i Marketingu PZPN. 20. Uchwała nr I/20 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożne j w sprawie powołania Pana Zdzisława Łazarczyka na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Odznaczeń i Zasobów Archiwalnych PZPN. 21. Uchwała nr I/21 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Zbigniewa Przesmyckiego na funkcję Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN. 22. Uchwała nr I/22 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ustalenia terminu kolejnego posiedzenia Zarządu PZPN. 23. Uchwała nr I/23 dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie dalszego działania organów jurysdykcyjnych i wykonawczych PZPN. 24. Uchwała nr I/24 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zastępowania Prezesa PZPN. 25. Uchwała nr I/25 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upoważnienia dla Wice prezesa PZP N ds. Organizacyjno-Finansowych. 26. Uchwała nr I/26 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad zawierania przez PZPN umów z podmiotami zewnętrznymi. 27. Uchwała nr I/27 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych. 28. Uchwała nr I/28 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian w składzie Delegatów Meczowych PZPN szczebla centralnego na sezon 2016/ Uchwała nr I/29 z 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przekazania równowartości kwoty euro na wsparcie działalności programu mentorskiego w Kolegiach Sędziów wojewódzkich ZPN. 30. Uchwała nr I/30 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożne j w sprawie upoważnienia dla Prezesa PZPN. 31. Uchwała nr I/31 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powierzenia funkcji Sekretarza Generalnego PZPN. 32. Uchwała nr I/32 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania składu Kolegium Sędziów PZPN.

3 1 Uchwała nr I/1 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu roku Na podstawie art pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu roku, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Uchwała nr I/2 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Adama Gilarskiego na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN Na podstawie art pkt 16) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: I. Na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN powołuje się Pana Adama Gilarskiego. 3 Uchwała nr I/3 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Wojciecha Przybylskiego na funkcję Rzecznika Etyki PZPN Na podstawie art pkt 2) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: I. Na funkcję Rzecznika Etyki PZPN powołuje się Pana Wojciecha Przybylskiego. 4 Uchwała nr I/4 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Marcina Ilków na funkcję Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego PZPN Na podstawie art pkt 3) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: I. Na funkcję Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego PZPN powołuje się Pana Marcina Ilków. 5 Uchwała nr I/5 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Mikołaja Bednarza na funkcję Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej PZPN Na podstawie art pkt 13) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

4 I. Na funkcję Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej PZPN powołuje się Pana Mikołaja Bednarza. 6 Uchwała nr I/6 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Włodzimierza Głowackiego na funkcję Przewodniczącego Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN Na podstawie art pkt 13) w zw. z art i art Statutu PZPN postanawia się, co następuje: I. Na funkcję Przewodniczącego Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN powołuje się Pana Włodzimierza Głowackiego. 7 Uchwała nr I/7 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych Na podstawie art pkt 13) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: I. Powierza się pełnienie funkcji Przewodniczącego Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych Panu Rafałowi Czyżykowi. 8 Uchwała nr I/8 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Piotra Kulińskiego na funkcję Przewodniczącego Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN Na podstawie art pkt 13) w zw. z art i art Statutu PZPN postanawia się, co następuje: I. Na funkcję Przewodniczącego Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN powołuje się Pana Piotra Kulińskiego. 9 Uchwała nr I/9 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Krzysztofa Sachsa na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN Na podstawie art pkt 13) w zw. z art Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

5 I. Na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN powołuje się Pana Krzysztofa Sachsa. 10 Uchwała nr I/10 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Jana Letkiewicza na funkcję Przewodniczącego Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN Na podstawie art pkt 13) w zw. z art Statutu PZPN postanawia się, co następ uje: I. Na funkcję Przewodniczącego Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN powołuje się Pana Jana Letkiewicza. 11 Uchwała nr I/11 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Marcina Stefańskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN Na podstawie art pkt 14) w zw. z art Statutu PZPN postanawia się, co następ uje: I. Na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN powołuje się Pana Marcina Stefańskiego. 12 Uchwała nr I/12 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Zbigniewa Bartnika na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN I. Na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN powołuje się Pana Zbigniewa Bartnika. 13 Uchwała nr I/13 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Adama Kaźmierczaka na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN

6 I. Na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN powołuje się Pana Adama Kaźmierczaka. 14 Uchwała nr I/14 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Marka Dolińskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN I. Na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN powołuje się Pana Marka Dolińskiego. 15 Uchwała nr I/15 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Romualda Jankowiaka na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Etyki i Fair Play PZPN I. Na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Etyki i Fair Play PZPN powołuje się Pana Romualda Jankowiaka. 16 Uchwała nr I/16 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Marka Łukiewskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN I. Na funkcję Przewodniczącego Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN powołuje się Pana Marka Łukiewskiego. 17 Uchwała nr I/17 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Wojciecha Zielińskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Prawnych PZPN Na podstawie art pkt 14) w zw. z art Statutu PZPN postanawia się, co n astępuje: I. Na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Prawnych PZPN powołuje się Pana Wojciecha Zielińskiego.

7 18 Uchwała nr I/18 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Eugeniusza Nowaka na funkcję Przewodniczącego Komisji Finansowej PZPN I. Na funkcję Przewodniczącego Komisji Finansowej PZPN powołuje się Pana Eugeniusza Nowaka. 19 Uchwała nr I/19 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Janusza Basałaja na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Mediów i Marketingu PZPN I. Na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Mediów i Marketingu PZPN powołuje się Pana Janusza Basałaja. 20 Uchwała nr I/20 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Zdzisława Łazarczyka na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Odznaczeń i Zasobów Archiwalnych PZPN I. Na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Odznaczeń i Zasobów Archiwalnych PZPN powołuje się Pana Zdzisława Łazarczyka. 21 Uchwała nr I/21 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Zbigniewa Przesmyckiego na funkcję Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN Na podstawie art pkt 14) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: I. Na funkcję Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN powołuje się Pana Zbigniewa Przesmyckiego.

8 22 Uchwała nr I/22 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ustalenia terminu kolejnego posiedzenia Zarządu PZPN Na podstawie art pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: I. Przyjmuje się, iż następne posiedzenie Zarządu PZPN odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 roku w Warszawie. II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 23 Uchwała nr I/23 dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie dalszego działania organów jurysdykcyjnych i wykonawczych PZPN Na podstawie art pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: I. Przyjmuje się, iż kadencja organów jurysdykcyjnych i wykonawczych jest równa kadencji dotychczasowych organów władzy PZPN. II. III. Upoważnia się ww. organy jurysdykcyjne i wykonawcze PZPN do podejmowania działań do czasu powołania ich nowych składów osobowych przez Zarząd PZPN. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 24 Uchwała nr I/24 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zastępowania Prezesa PZPN Na podstawie art pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: I. W przypadku nieobecności Prezesa PZPN jako zastępcę wyznacza się Wiceprezesa PZPN ds. Organizacyjno-Finansowych Pana Eugeniusza Nowaka. II. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków Prezesa przez Wiceprezesa, o którym mowa w pkt I, obowiązki te pełni inny wyznaczony Wiceprezes PZPN. III. Traci moc Uchwała nr II/71 z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie zastępowania Prezesa PZPN. IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 25 Uchwała nr I/25 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upoważnienia dla Wiceprezesa PZPN ds. Organizacyjno-Finansowych

9 Na podstawie art pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: I. Upoważnia się Wiceprezesa PZPN ds. Organizacyjno-Finansowych do podejmowania decyzji dotyczących dofinansowania działalności statutowej organizacji członkowskich do kwoty PLN. II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 26 Uchwała nr I/26 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad zawierania przez PZPN umów z podmiotami zewnętrznymi Na podstawie art pkt 23) w zw. z art. 77 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: I. Zgodnie z treścią art. 77 Statutu PZPN dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Związku, w tym umów majątkowych ujętych w preliminarzu budżetowym Związku, wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób spośród: Prezesa, Wiceprezesów i Sekretarza Generalnego PZPN. II. Umowy z podmiotami zewnętrznymi, których wartość finansowa wykracza poza kwoty ujęte w preliminarzu budżetowym PZPN przyjętym przez Walne Zgromadzenie Delegatów wymagają każdorazowo akceptacji wyrażonej przez Zarząd PZPN w formie uchwały. III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 27 Uchwała nr I/27 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych Na podstawie art pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: I. Powierza się Śląskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację turnieju towarzyskiego Czterech Państw z udziałem Reprezentacji Polski A Futsalu, zaplanowanego od 23 stycznia do 1 lutego 2017 roku. II. Powierza się Warmińsko-Mazurskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację turnieju eliminacyjnego do Mistrzostw Europy z udziałem Reprezentacji Polski A Futsalu, zaplanowanego od 3 do 12 kwietnia 2017 roku. III. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. IV.W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji dot. lokalizacji ww. meczów reprezentacji narodowej w przypadku niespełnienia przez organizatora warunków przeprowadzenia imprezy. V. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10 28 Uchwała nr I/28 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian w składzie Delegatów Meczowych PZPN szczebla centralnego na sezon 2016/2017 Na podstawie art pkt 13) w zw. z art Statutu PZPN postanawia się, co następuje: I. Niniejszym na wniosek Prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej odwołuje się następującą osobę z listy Delegatów Meczowych PZPN pełniących funkcję w ramach rozgrywek szczebla centralnego w sezonie 2016/2017: 1) p. Marian CEBULA, II. Niniejszym na wniosek Prezesa Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, Prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, Prezesa Podlaskiego Związku Piłki Nożnej oraz Dyrektora Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN powołuje się następujące osoby do pełnienia funkcji Delegata Meczowego PZPN w ramach rozgrywek szczebla centralnego w sezonie 2016/2017: 1) p. Józef CICHOŃ, 2) p. Zbigniew KAMIEŃSKI, 3) p. Tomasz ORGANEK, 4) p. Piotr SZEFER, 5) p. Przemysław TOMCZAK, 6) p. Włodzimierz WÓJCIK. III. Stwierdza się wygaśnięcie funkcji Delegata Meczowego PZPN śp. p. Tadeusza KĘDZIORA. IV. W związku z zaistnieniem przesłanki, o której mowa w ust. 6 lit. b. Uchwały nr V/159 z dnia 22 maja 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Delegatów Meczowych PZPN Szczebla Centralnego (tj. powołanie w skład Komisji Rewizyjnej PZPN), stwierdza się wygaśnięcie funkcji Delegata Meczowego PZPN następujących osób: 1) p. Michał DOŁOŻENKO, 2) p. Dariusz MACHIŃSKI. V. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 29 Uchwała nr I/29 z 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przekazania równowartości kwoty euro na wsparcie działalności programu mentorskiego w Kolegiach Sędziów wojewódzkich ZPN Na podstawie art pkt. 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: I. Przekazuje się równowartość kwoty euro na wsparcie działalności programu mentorskiego w Kolegiach Sędziów wojewódzkich ZPN w ramach środków otrzymanych z UEFA, tytułem przyjęcia polskiej organizacji do Konwencji Sędziowskiej UEFA, wg nw. podziału: KS Dolnośląskiego KS Kujawsko-Pomorskiego KS Lubelskiego równowartość euro równowartość euro równowartość euro

11 KS Lubuskiego KS Łódzkiego KS Małopolskiego KS Mazowieckiego KS Opolskiego KS Podkarpackiego KS Podlaskiego KS Pomorskiego KS Śląskiego KS Świętokrzyskiego równowartość euro równowartość euro równowartość euro równowartość euro równowartość euro równowartość euro równowartość euro równowartość euro równowartość euro równowartość euro KS Warmińsko-Mazurskiego równowartość euro KS Wielkopolskiego KS Zachodniopomorskiego równowartość euro równowartość euro. II. Przekazanie środków finansowych, o których mowa w pkt I nastąpi po otrzymaniu przez PZPN kwoty pieniężnej z Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA). III. Realizację niniejszej Uchwały przekazuje się Departamentowi Finansowemu PZPN. IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 30 Uchwała nr I/30 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upoważnienia dla Prezesa PZPN Na podstawie art pkt 2) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: I.Zarząd PZPN upoważnia Prezesa PZPN do ustalenia wysokości wynagrodzenia dla zawodników reprezentacji Polski płatnego za mecze rozegrane w ramach eliminacji do finałów Mistrzostw Świata, a także w przypadku zakwalifikowania się reprezentacji do finałów Mistrzostw Świata w 2018 roku. II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 31 Uchwała nr I/31 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powierzenia funkcji Sekretarza Generalnego PZPN Na podstawie art pkt 18) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

12 I. Zarząd PZPN potwierdza dalsze pełnienie funkcji Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Piłki Nożnej przez Pana Macieja Sawickiego, powołanego Uchwałą Zarządu PZPN nr I/4 z dnia 7 listopada 2012 roku. II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 32 Uchwała nr I/32 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania składu Kolegium Sędziów PZPN Na podstawie art pkt 14) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: I. Do składu Kolegium Sędziów PZPN powołuje się następujące osoby: 1.Tomasz Mikulski 2.Tomasz Rusek 3.Piotr Tenczyński 4.Maciej Wierzbowski - Wiceprzewodniczący

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2019 Z DNIA 21 LUTEGO 2019 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2019 Z DNIA 21 LUTEGO 2019 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2019 Z DNIA 21 LUTEGO 2019 ROKU Spis treści: 1.Uchwała nr II/25 z dnia 21 lutego 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2012 Z DNIA 24 STYCZNIA 2012 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2012 Z DNIA 24 STYCZNIA 2012 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2012 Z DNIA 24 STYCZNIA 2012 ROKU 1 Uchwała nr I/1 z dnia 24 stycznia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie podziału biletów na EURO 2012 I. Przyjmuje się

Bardziej szczegółowo

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba Uchwała nr 106V/2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu 29.05.2016r. Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 9 Statutu 1. Przyjąć porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/72 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Krajowych Rozgrywek Eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów UEFA REGIONS CUP dziesiąta edycja 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XXIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr XXIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr XXIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 16.12.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 383/Z/2015 z dnia 16.12.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2018 Z DNIA 16 LUTEGO 2018 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2018 Z DNIA 16 LUTEGO 2018 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2018 Z DNIA 16 LUTEGO 2018 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr II/28 z dnia 16 lutego 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN XII/2017 Z DNIA 8 GRUDNIA 2017 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN XII/2017 Z DNIA 8 GRUDNIA 2017 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN XII/2017 Z DNIA 8 GRUDNIA 2017 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr XII/184 z dnia 8 grudnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Podkarpackiego ZPN w dniu r.

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Podkarpackiego ZPN w dniu r. Uchwała nr 17/V/2016 r. Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 9 Statutu 1. Przyjąć porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 22.03.2016r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 18/2016/2017

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 18/2016/2017 L.dz. 2266/2016 Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 18/2016/2017 dot. końcowej weryfikacji turniejów półfinałowych OOM dziewcząt i chłopców Wydział Rozgrywek Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr I/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr I/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr I/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.08.2016 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 1/Z/2016 z dnia 26.08.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32 33, 34, 51, 56, 57, 58, 64 Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje: 1 Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2017 Z DNIA 22 LUTEGO 2017 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2017 Z DNIA 22 LUTEGO 2017 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2017 Z DNIA 22 LUTEGO 2017 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr II/29 z dnia 22 lutego 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

1. System rozgrywek podczas Turnieju Nadziei Olimpijskich. W Turnieju bierze udział 15 Kadr Wojewódzkich Juniorek Dziewcząt z roczników 1995.

1. System rozgrywek podczas Turnieju Nadziei Olimpijskich. W Turnieju bierze udział 15 Kadr Wojewódzkich Juniorek Dziewcząt z roczników 1995. Związek Piłki Ręcznej w Polsce ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa T: +48 22 892 90 12, F: +48 22 892 90 11 E: zprp@zprp.org.pl, I: www.zprp.pl Warszawa, 19 października 2009 r. KOMUNIKAT nr 01/2009/2010 Komisji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2018 Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2018 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2018 Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2018 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2018 Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2018 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VIII/154 z dnia 26 września 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr IV/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr IV/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr IV/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 29.10.2012r. - 1 - Uchwała nr 153/Z/2012 w sprawie przyjęcia zasad rozliczania kosztów przejazdów sędziów, obserwatorów i delegatów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. (tekst jednolity)

REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. (tekst jednolity) REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ (tekst jednolity) Na podstawie Art. 22, Art. 23, Art. 25, art. 26, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 38, Art. 39 oraz Art. 89 Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, art. 59, art. 60 i art. 61 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2012 Z DNIA 12 GRUDNIA 2012 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2012 Z DNIA 12 GRUDNIA 2012 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2012 Z DNIA 12 GRUDNIA 2012 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr II/19 z dnia 12 grudnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r.

Uchwała Nr 42/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r. Uchwała Nr 42/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r. Na podstawie 32 ust 6 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się, co następuje: 1. Zatwierdza się Regulamin

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 17.12.2012r. - 1 - Uchwała nr 189/Z/2012 Zarządu w sprawie nadawania wyróżnień i nagradzania zasłużonych dla sportu piłki nożnej Członków

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXV/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXV/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXV/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 18.12.2017r. Spis treści: 1.Uchwała nr 286/Z/2017 z dnia 18.12.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/26/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 27 września 2016 r.

Uchwała nr III/26/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 27 września 2016 r. Uchwała nr III/26/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: powołania składów osobowych wydziałów i komisji oraz regulaminów Na podstawie 54 ust. 1 pkt 2 i

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XIII/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr XIII/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr XIII/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 15.12.2014 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 187/Z/2014 z dnia 15.12.2014r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLI/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLI/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLI/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 18.12.2018r. 1.Uchwała nr 479/Z/2018 z dnia 18.12.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała XVI/98/2016. z dnia 23 września 2016 roku. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała XVI/98/2016. z dnia 23 września 2016 roku. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Uchwała XVI/98/2016 z dnia 23 września 2016 roku Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 32 ust. 6 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala się co następuje: Przyjmuje się Regulamin Kolegium

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN

Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN Lublin dn. 21.12.2012 r. Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN Zobowiązany Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr IV/74 z dnia 10.04.2012 r. w sprawie licencji dla sędziów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 124 Uchwała nr VI/124 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Reprezentacji WZPN Juniorek Młodszych U-16 w Piłce Nożnej Kobiet im. Ireny

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2015 Z DNIA 22 STYCZNIA 2015 ROKU. 10. Uchwała nr I/10 z dnia 22 stycznia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2015 Z DNIA 22 STYCZNIA 2015 ROKU. 10. Uchwała nr I/10 z dnia 22 stycznia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2015 Z DNIA 22 STYCZNIA 2015 ROKU Spis treści: 1.Uchwała nr I/1 z dnia 22 stycznia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 115 Uchwała nr VII/115 z dnia 7 lipca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Mistrzostw Polski Reprezentacji WZPN/Kadr Wojewódzkich U-16 w piłce nożnej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 123 Uchwała nr VI/123 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Klubowe Międzywojewódzkie Mistrzostwo Młodziczek w Piłce Nożnej na sezon

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 10) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 10) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 117 Uchwała nr VII/117 z dnia 12 lipca 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Dziewcząt U-13 w Piłce Nożnej na sezon 2019/2020

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr XV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr XV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 23.02.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 208/Z/2015 z dnia 23.02.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XXII/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.09.2015 r.

KOMUNIKAT nr XXII/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.09.2015 r. KOMUNIKAT nr XXII/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.09.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 357/Z/2015 z dnia 28.09.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2015 Z DNIA 22 STYCZNIA 2015 ROKU. 10. Uchwała nr I/10 z dnia 22 stycznia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2015 Z DNIA 22 STYCZNIA 2015 ROKU. 10. Uchwała nr I/10 z dnia 22 stycznia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2015 Z DNIA 22 STYCZNIA 2015 ROKU Spis treści: 1.Uchwała nr I/1 z dnia 22 stycznia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI DS. ROZGRYWEK POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI DS. ROZGRYWEK POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI DS. ROZGRYWEK POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, i art. 60 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r.

KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r. KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 200/Z/2015 z dnia 26.01.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr IV/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr IV/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr IV/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 24.10.2016 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 71/Z/2016 z dnia 24.10.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW WMZPN

KOMUNIKAT NR 1 SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW WMZPN L.dz. 25 / 2018 Olsztyn, dnia 15 maja 2018 roku Członkowie (Kluby) WMZPN KOMUNIKAT NR 1 SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW WMZPN Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 14 maja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2013 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO

Warszawa, lipiec 2013 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO Warszawa, lipiec 2013 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET W SEZONIE 2013/2014 (MISTRZOSTWA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji ds. Futsalu i Piłki Nożnej Plażowej Opolskiego Związku Piłki Nożnej

Regulamin Komisji ds. Futsalu i Piłki Nożnej Plażowej Opolskiego Związku Piłki Nożnej Regulamin Komisji ds. Futsalu i Piłki Nożnej Plażowej Opolskiego Związku Piłki Nożnej 1 Komisja d.s. futsalu i piłki nożnej plażowej Opolskiego Związku Piłki Nożnej, zwana dalej Komisją jest organem doradczym

Bardziej szczegółowo

Uchwała XVI/99/2016. z dnia 23 września 2016 roku. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała XVI/99/2016. z dnia 23 września 2016 roku. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Uchwała XVI/99/2016 z dnia 23 września 2016 roku Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 32 ust. 6 Statutu ŁZPN postanawia się, co następuje: Przyjmuje się Regulamin Wydziału Sędziowskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr II/14 z dnia 11 lutego 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia harmonogramu obchodów 90-lecia PZPN

Uchwała nr II/14 z dnia 11 lutego 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia harmonogramu obchodów 90-lecia PZPN Uchwała nr II/14 z dnia 11 lutego 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia harmonogramu obchodów 90-lecia PZPN I. Przyjmuje się harmonogram obchodów 90-lecia PZPN, stanowiący

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2014 Z DNIA 26 LUTEGO 2014 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2014 Z DNIA 26 LUTEGO 2014 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2014 Z DNIA 26 LUTEGO 2014 ROKU Spis treści: 1.Uchwała nr II/22 z dnia 26 lutego 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie

Regulamin Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie Regulamin Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie 1 Zarząd jest organem władzy Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, działającym w okresach między Walnymi Zebraniami Delegatów.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 85 Uchwała nr VI/85 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania klas sportowych zawodnikom i zawodniczkom uczestniczącym w rozgrywkach organizowanych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 125 Uchwała nr VI/125 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Reprezentacji WZPN Trampkarek U-14 w Piłce Nożnej Kobiet im. Kazimierza Górskiego

Bardziej szczegółowo

Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku. Program wolontariatu

Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku. Program wolontariatu Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku Program wolontariatu Turniej Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku istnieje od 17 lat. To największy Turniej piłkarski dla dzieci w Polsce i w Europie, w którym

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr VII/57 Zarządu PZPN z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Ogólnopolskich Rozgrywek Młodziczek im. Kazimierza Górskiego w sezonie 2016/2017 Na podstawie art. 36 1 pkt 9)

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 10) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 10) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 118 Uchwała nr VII/118 z dnia 12 lipca 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Reprezentacji WZPN Trampkarek U-14 w Piłce Nożnej Kobiet im. Ireny Półtorak

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/43/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 listopada 2016 r.

Uchwała nr IV/43/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 listopada 2016 r. Uchwała nr IV/43/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminów. Na podstawie 30 ust. 9 pkt 1 statutu Wlkp. ZPN, Zarząd Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 41-44, art. 49-51, art. 55, art. 57 i art. 68 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 41/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r.

Uchwała Nr 41/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r. Uchwała Nr 41/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r. Na podstawie 32 ust 6 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się, co następuje: 1. Zatwierdza się Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 (zawodniczki do lat 13)

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 (zawodniczki do lat 13) Warszawa, luty 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 (zawodniczki do lat

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 30.10.2017r. Spis treści: 1.Uchwała nr 269/Z/2017 z dnia 30.10.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2016 Z DNIA: 8 STYCZNIA I 19 STYCZNIA 2016 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2016 Z DNIA: 8 STYCZNIA I 19 STYCZNIA 2016 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2016 Z DNIA: 8 STYCZNIA I 19 STYCZNIA 2016 ROKU Spis treści: 1.Uchwała nr I/1 z dnia 8 stycznia 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zwołania Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ ROK ZAŁOŻENIA 1945 CZŁONEK PZPN Al. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn www.wmzpn.pl, e-mail: sekretariat@wmzpn.pl NIP 739-118-34-67, REGON 510200371 Sekretariat: tel.

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA PIŁKARSTWA AMATORSKIEGO I MŁODZIEŻOWEGO WYNIKI KOŃCOWE. Turniejów finałowych Polskiego Związku Piłki Nożnej

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA PIŁKARSTWA AMATORSKIEGO I MŁODZIEŻOWEGO WYNIKI KOŃCOWE. Turniejów finałowych Polskiego Związku Piłki Nożnej POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA PIŁKARSTWA AMATORSKIEGO I MŁODZIEŻOWEGO WYNIKI KOŃCOWE Turniejów finałowych Polskiego Związku Piłki Nożnej organizowanych przez Komisję Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ODZNACZEŃ PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI ODZNACZEŃ PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI ODZNACZEŃ PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 33 pkt 7 i 57 ust. 4 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje: Komisja Odznaczeń zwana dalej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

R E G U L A M I N KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ następuje: R E G U L A M I N KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 45 ust 2 Statutu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Lublinie uchwala się, co 1 1. Kolegium Sędziów /zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr VII/56 Zarządu PZPN z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Mistrzostw Polski Kadr Wojewódzkich U-16 w piłce nożnej kobiet im. Ireny Półtorak w sezonie 2016/2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU DYSCYPLINY Wlkp. ZPN

REGULAMIN WYDZIAŁU DYSCYPLINY Wlkp. ZPN Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/26/2016 Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 27.09.2016 r. REGULAMIN WYDZIAŁU DYSCYPLINY Wlkp. ZPN Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Wydział Dyscypliny Wlkp. ZPN zwany dalej Wydziałem

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 116 Uchwała nr VII/116 z dnia 7 lipca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Ogólnopolskich Rozgrywek Młodziczek U-13 w piłce nożnej kobiet im. Kazimierza Górskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2018 Z DNIA 18 STYCZNIA 2018 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2018 Z DNIA 18 STYCZNIA 2018 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2018 Z DNIA 18 STYCZNIA 2018 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr I/1 z dnia 18 stycznia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 185 Uchwała nr VII/185 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian Uchwale nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO

Warszawa, czerwiec 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO Warszawa, czerwiec 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTW POLSKI REPREZENTACJI WOJEWÓDZKICH ZWIĄZKÓW PIŁKI NOŻNEJ W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET W KATEGORII

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej GR XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 ETAP 1 - grupa A /chłopcy/ Sulęcin SZABLEWSKI S CICHOŃ J 2 LO "A" 25 2 25 19 WOLSKI Z SAS A 11-5-217 A1 9.45 Łódzkie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 32 ust. 6 w związku z postanawia się, co następuje:

Na podstawie 32 ust. 6 w związku z postanawia się, co następuje: R E G U L A M I N P O D O K R Ę G U Na podstawie 32 ust. 6 w związku z 59 63 postanawia się, co następuje: I. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PODOKRĘGU 1 1. Podokręg jest jednostką utworzoną przez Śląski Związek Piłki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 Warszawa, lipiec 2013 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 Celem rozgrywek

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 11/2015/2016

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 11/2015/2016 l.dz. 2421/2015 Warszawa, dnia 16 października 2015 r. KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 11/2015/2016 dot. półfinałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Wydział Rozgrywek Departamentu Sportu PZKosz wraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

VIII.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezes Pomorskiego ZPN Radosław Michalski. Załącznik

VIII.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezes Pomorskiego ZPN Radosław Michalski. Załącznik Uchwała nr 420/Z/2016 z dnia 31 marca 2016 roku Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018 REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018 Zatwierdzony uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 163/2017 z dnia 20 września 2017 roku SPIS TREŚCI: 1. Podział

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2016 Z DNIA 22 LUTEGO 2016 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2016 Z DNIA 22 LUTEGO 2016 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2016 Z DNIA 22 LUTEGO 2016 ROKU Spis treści: 1.Uchwała nr II/34 z dnia 22 lutego 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Załącznik do Uchwały nr 20/2013 z dnia 15.06.2013r. Zarządu Okręgu PZW w Radomiu REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Radom, czerwiec 2013r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW

PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW ul. Ks. Jałowego 6 A 35-010 Rzeszów tel. 017 853 43 25 fax. 017 853 43 30 REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Czerwiec 2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017 REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017 SPIS TREŚCI: 1. Podział na grupy województw. 2. System rozgrywek o wejście do II ligi. 3. Turnieje półfinałowe o wejście do II

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2017 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu z dnia 06 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 4/2017 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu z dnia 06 czerwca 2017 r. Uchwała nr 4/2017 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w statucie Wlkp. ZPN. Na podstawie 26 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIAN DO STATUTU WMZPN ZATWIERDZONY PRZEZ ZARZĄD WMZPN W DNIU 6 LISTOPADA 2017 ROKU

PROJEKT ZMIAN DO STATUTU WMZPN ZATWIERDZONY PRZEZ ZARZĄD WMZPN W DNIU 6 LISTOPADA 2017 ROKU PROJEKT ZMIAN DO STATUTU WMZPN ZATWIERDZONY PRZEZ ZARZĄD WMZPN W DNIU 6 LISTOPADA 2017 ROKU PRZYGOTOWANY NA NADZWYCZJANE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW WMZPN ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 GRUDNIA 2017 ROKU Zmiana nr 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 1 Zarząd jest organem władzy Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, sprawującym władze w Związku w okresie między zebraniami Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 1/2015. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN I Komunikaty

Biuletyn. Nr 1/2015. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN I Komunikaty Biuletyn Nr 1/2015 Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN I Komunikaty Styczeń 2015 Posiedzenie Zarządu Lubuskiego ZPN- Uchwały z 26.01.2015r 1. Uchwała nr 1/2015 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWO MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2016/2017 (zawodniczki do lat 13)

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWO MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2016/2017 (zawodniczki do lat 13) Uchwała nr VII/58 Zarządu PZPN z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Międzywojewódzkie Mistrzostwo Młodziczek w piłce nożnej w sezonie 2016/2017 Na podstawie art. 36 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU SENIORA POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KLUBU SENIORA POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KLUBU SENIORA POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Klub Seniora Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, zwany dalej Klubem jest organem wykonawczym Pomorskiego ZPN,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW W-MZPN

KOMUNIKAT NR 1 SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW W-MZPN L.dz. 95 / 2017 Olsztyn, dnia 16 maja 2017 roku Członkowie (Kluby) W-MZPN KOMUNIKAT NR 1 SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW W-MZPN Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 15 maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE

REGULAMIN PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE REGULAMIN PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 1. Podokręg Piłki Nożnej Wadowice jest jednostką utworzoną przez Małopolski Związek Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 29.05.2017r. Spis treści: 1.Uchwała nr 173/Z/2017 z dnia 29.05.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 34 par. 1 pkt i w zw. art. 12 par. 1 ust. 24 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 34 par. 1 pkt i w zw. art. 12 par. 1 ust. 24 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała PZPN nr VII/190 z dnia 6 maja 2009r. Uchwała nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów III

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/2017. Zarządu Okręgu. Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu. z dnia 10 czerwca 2017 roku.

Uchwała nr 22/2017. Zarządu Okręgu. Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu. z dnia 10 czerwca 2017 roku. Załącznik nr 1 do protokołu nr 3 z posiedzenia ZO z dnia 10.06.2017 r. Uchwała nr 22/2017 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu z dnia 10 czerwca 2017 roku. w sprawie uchwalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Komisji Sędziowskiej Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej (zatwierdzony uchwałą nr 03/2018 Zarządu WMZPR z dnia r.

REGULAMIN Komisji Sędziowskiej Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej (zatwierdzony uchwałą nr 03/2018 Zarządu WMZPR z dnia r. REGULAMIN Komisji Sędziowskiej Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej (zatwierdzony uchwałą nr 03/2018 Zarządu WMZPR z dnia 12.02.2018 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/86 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTW POLSKI KADR WOJEWÓDZKICH U-16 W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET im. IRENY PÓŁTORAK W SEZONIE 2015/2016

REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTW POLSKI KADR WOJEWÓDZKICH U-16 W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET im. IRENY PÓŁTORAK W SEZONIE 2015/2016 Warszawa, czerwiec 2015 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTW POLSKI KADR WOJEWÓDZKICH U-16 W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET im. IRENY PÓŁTORAK W SEZONIE 2015/2016

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ t.j. uwzględniający zmiany z dnia 26 listopada 2010 roku STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ SPIS TREŚCI DEFINICJE... 2 ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny... 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/150 z dnia 2 września 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK CENTRALNYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK ORAZ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK CENTRALNYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK ORAZ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ REGULAMIN ROZGRYWEK CENTRALNYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK ORAZ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 1. Podział na grupy Podział na grupy: Grupa I Grupa II Grupa III 1 / 13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ co następuje: REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 45 ust 2 Statutu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Lublinie uchwala się, 1 1. Kolegium Sędziów /zwane dalej KS/ jest

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU OZPN 1/2014. Z DNIA r. Spis Treści : 22.Uchwała nr 20/2014 z dnia r. Opolskiego Związku Piłki Nożnej

KOMUNIKAT ZARZĄDU OZPN 1/2014. Z DNIA r. Spis Treści : 22.Uchwała nr 20/2014 z dnia r. Opolskiego Związku Piłki Nożnej KOMUNIKAT ZARZĄDU OZPN 1/2014 Z DNIA 11.02.2014r. Spis Treści : 1. Uchwała nr 1/2014 z dnia 11.02.2014r. Opolskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie nowych Struktur Organizacyjnych OZPN 2. Uchwała nr 2/2014

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 09A/2017/2018

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 09A/2017/2018 Warszawa, dnia 29 września 2017 r. KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 09A/2017/2018 dot. turniejów Dywizji B oraz o rozstawienie Dywizji A Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Wydział Rozgrywek Departamentu

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu:

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu: t.j.u.nr X/158 z 15.10.2015 r. zm. U. nr IX/150 z 2.09.2015 r. Uchwała nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy

Bardziej szczegółowo