KOMUNIKAT nr XIII/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT nr XIII/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r."

Transkrypt

1 KOMUNIKAT nr XIII/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. Spis treści: 1.Uchwała nr 187/Z/2014 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu r. 2.Uchwała nr 188/Z/2014 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu r. 3.Uchwała nr 189/Z/2014 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia uchwałynr 1/KN/2014 Komisji ds. Nagłych 4.Uchwała nr 190/Z/2014 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia uchwałynr 2/KN/2014 Komisji ds. Nagłych 5.Uchwała nr 191/Z/2014 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia planu pracy na rok Uchwała nr 192/Z/2014 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie uchwalania składki członkowskiejz tytułu przynależności do 7.Uchwała nr 193/Z/2014 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia planu finansowego Pomorskiego ZPN na rok Uchwała nr 194/Z/2014 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Piłkarstwa Młodzieżowego 9.Uchwała nr 195/Z/2014 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie umorzenia zobowiązania Czesława Augustyniaka wobec 10.Uchwała nr 196/Z/2014 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania Komitetu organizacyjnego obchodów 70-lecia 11.Uchwała nr 197/Z/2014 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zapomogi dla pani Grażyny Dziubińskiej. 12.Uchwała nr 198/Z/2014 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów organizacyjnych spotkań wigilijnych zawodników kadr wojewódzkich i uczniów OSzSM w Gdańsku i Malborku. 13.Uchwała nr 199/Z/2014 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zapomogi dla członków Zarządu Kolegium Sędziów

2 - 1 - Uchwała nr 187/Z/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu r. Na podstawie art pkt. 19) Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I.Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu odbywającego się w dniu r., stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. II.Realizację Uchwały powierza się prezesowi Uchwała nr 188/Z/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu r. Na podstawie art pkt. 19) w związku z art Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I.Zatwierdzenia się protokół z posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN odbytego w dniu r. w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 189/Z/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia uchwałynr 1/KN/2014 Komisji ds. Nagłych Na podstawie art Statutu Pomorskiego ZPN w związku z 1 i 5 Regulaminu Komisji ds. Nagłych Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje: I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN zatwierdza się uchwałę nr 1/KN/2014 z dnia r. Komisji ds. Nagłych Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia kalendarza rozgrywek rundy wiosennej sezonu 2014/2015 w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. II.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. organizacyjnych Uchwała nr 190/Z/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia uchwałynr 2/KN/2014 Komisji ds. Nagłych Na podstawie art Statutu Pomorskiego ZPN w związku z 1 i 5 Regulaminu Komisji ds. Nagłych Pomorskiego ZPNpostanawia się co następuje: - 2 -

3 I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN zatwierdza się uchwałę nr 2/KN/2014 z dnia r. Komisji ds. Nagłych Pomorskiego ZPN w sprawie wyróżnienia działaczy II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 191/Z/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy na rok Na podstawie art pkt. 3 oraz art. 39 Statutu Pomorskiego ZPNw związku z 4 pkt.4i 5 pkt. 3 Regulaminu Zarządu Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje: I.Na wniosek sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN zatwierdza się Plan pracy Zarządu Pomorskiego ZPN w roku 2015 w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. II.Realizację Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN i sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. PLAN PRACY na rok 2015 Termin Tematyka posiedzenia Uwagi styczeń 1.Rozpatrzenie sprawozdań z działalności organów jurysdykcyjnych, dyscyplinarnych i wykonawczych Pomorskiego ZPN za rundę jesienną sezonu 2014/2015: - Komisji ds. Rozgrywek, - Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, - Zarządu Kolegium Sędziów, - Komisji Dyscyplinarnej, - Związkowej Komisji Odwoławczej, - Podokręgu Słupskiego, - Podokręgu Malborskiego. 2.Omówienie zasad organizacji spotkań informacyjno-konsultacyjnych z klubami biorącymi udział w rozgrywkach 3.Rozpatrzenie spraw bieżących

4 luty 1.Podjęcie statutowych decyzji dotyczących zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów 2.Informacja Komisji Statutowej w zakresie stanu przygotowań zmian i poprawek w Statucie 3.Rozpatrzenie sprawozdań z działalności statutowej i organizacyjnej w roku 2014: - Biura Pomorskiego ZPN, - Biura Podokręgu Słupskiego, - Biura Podokręgu Malborskiego. 4.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności w roku 2014 Komisji Grantowej marzec 1.Przyjęcie sprawozdania finansowego i bilansu za rok Sprawozdanie z realizacji programu przygotowań zimowych do rundy wiosennej rozgrywek międzywojewódzkich reprezentacji młodzieżowych 3.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności w roku 2014 Komisji ds. Odznaczeń 4.Przyjęcie założeń organizacyjnych regulujących proces i procedurę przyznawania licencji klubowych na sezon 2015/2016. kwiecień 1.Powołanie zespołu ds. organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów 2.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej 3.Powołanie komisji egzaminacyjnej w celu rekrutacji uczniów do gimnazjalnych Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży PZPN w Gdańsku i w Malborku. 4.Rozpatrzenie spraw bieżących. maj 1.Przyjęcie dokumentów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów 2.Przyjęcie poprawek i zmian do regulaminów rozgrywek na sezon 2015/ Przyjęcie uchwał w sprawach finansowych dotyczących organizacji rozgrywek sezonu 2015/ Przyjęcie kalendarza rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2015/ Zatwierdzenie dokumentu regulującego zasady selekcji i nadawania uprawnień dla obserwatorów na sezon 2015/ Zatwierdzenie przepisów regulujących zasady awansów i spadków sędziów Pomorskiego ZPN w sezonie 2015/ Zatwierdzenie kandydatów na obserwatorów szczebla centralnego w sezonie 2015/ Rozpatrzenie spraw bieżących. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów - 4 -

5 czerwiec 1.Przyjęcie informacji w sprawie decyzji i uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów 2.Nadanie uprawnień dla sędziów i obserwatorów na sezon 2015/ Nadanie uprawnień dla delegatów na sezon 2015/ Udzielenia pełnomocnictw do organizacji i prowadzenia rozgrywek w sezonie 2015/2016. lipiec 1.Ocena wyników sportowych poszczególnych reprezentacji Pomorskiego ZPN za sezon 2014/ Zatwierdzenie kadry szkoleniowej OSSM Gdańsk i Malbork. 3.Zatwierdzenie sztabów szkoleniowych dla poszczególnych reprezentacji młodzieżowych 4.Rozpatrzenie sprawozdań z działalności organów jurysdykcyjnych, dyscyplinarnych i wykonawczych za sezonu 2014/2015: - Komisji ds. Rozgrywek, - Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, - Zarządu Kolegium Sędziów, - Komisji Dyscyplinarnej, - Związkowej Komisji Odwoławczej, - Podokręgu Słupskiego, - Podokręgu Malborskiego, sierpień 1.Przyjęcie informacji w sprawie stanu realizacji budżetu Pomorskiego ZPN za I półrocze 2015 roku. 2.Rozpatrzenie sprawozdań z działalności szkoleniowej Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży PZPN w Gdańsku i Malborku za rok szkolny 2014/2015 oraz stanu ich przygotowań do roku szkolnego 2015/ Rozpatrzenie sprawozdań z procesu nadawania licencji klubowych na sezon 2015/2016: - Komisji ds. Licencji Klubowych, - Komisji Odwoławcza ds. Licencji Klubowych. 4.Przyjęcie informacji z przebiegu procesu licencyjnego trenerów i sędziów : - Komisja Licencji Trenerskich, - Komisja Licencji Sędziowskich. wrzesień 1.Przyjęcie informacji w sprawie stanu realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów 2.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Piłkarskiego Sądu Polubownego 3.Rozpatrzenie spraw bieżących. październik 1.Przyjęcie informacji w przedmiocie stanu przygotowań do obchodów jubileuszowych 2.Analiza stanu członkostwa w Pomorskim ZPN. 3.Przyjęcie informacji z działalności: - Rzecznika Etyki, - Rzecznika Prawa Związkowego. 4.Rozpatrzenie spraw bieżących

6 listopad 1.Ocena wyników sportowych poszczególnych reprezentacji Pomorskiego ZPN w rundzie jesiennej sezonu 2015/ Rozpatrzenie sprawozdań w sprawie organizacji kursów specjalistycznych organizowanych przez Pomorski ZPN: - kursy trenerskie, - kursy sędziowskie, - inne kursy. 3.Przyjęcie kalendarza rozgrywek na rundę wiosenną sezonu 2015/ Wypracowanie koncepcji organizacji spotkań świąteczno-noworocznych z działaczami i pracownikami Pomorskiego ZPN oraz zatwierdzenie listy nagród z tytułu działalności społecznej. Uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia grudzień 1.Rozpatrzenie sprawozdań z działalności: - Komisji ds. Szkolenia, - Komisji ds. Piłkarstwa Młodzieżowego, 2.Przyjęcie planu oraz harmonogramu pracy Zarządu Pomorskiego ZPN na rok Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki statutowej dla członków zwyczajnych Pomorskiego ZPN na rok Przyjęcie planu finansowego Pomorskiego ZPN na rok Uwaga. 1.Posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN co do zasady odbywać się będą w każdy ostatni poniedziałek miesiąca, a rozpoczynać się będą o godz. 13:00. 2.Posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN co do zasady odbywać się będą w siedzibie Związku: Gdańsk al. Zwycięstwa Problematyka posiedzeń związana ze sprawozdaniami czy informacjami dotycząca określonej działalności musi być poprzedzona stosownym materiałem na piśmie. 4.Dla merytoryczności wszelkich sprawozdań ewentualne pytania czy uwagi do przedłożonych sprawozdań należy kierować w formie pisemnej do organu przygotowującego sprawozdanie w takim wyprzedzeniem by można było wyjaśnienia przedstawić na posiedzeniu Zarządu. 5.Wszelkie wnioski finansowe muszą zawierać wskazanie z jakiej pozycji planu finansowego mają być realizowane. 6.Tematyka poszczególnych posiedzeń Zarządu Pomorskiego ZPN uzupełniana będzie o sprawy wynikające z bieżącej działalności Związku. 7.Zastrzega się możliwość przeniesienia rozpatrzenie konkretnego tematu posiedzenia na inny termin. Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN Józef Dąbrowski Uchwała nr 192/Z/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalania składki członkowskiejz tytułu przynależności do Na podstawie art pkt. 4 Statutu PomorskiegoZPN postanawia się co następuje: I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN zostaje uchwalona składkaczłonkowska z tytułu przynależności do Pomorskiego ZPN na rok 2015 w wysokości1,00 (słownie: jeden) złoty

7 II.Przyjmuje się do realizacji pośrednictwo w uiszczeniu składki członkowskiej z tytułu przynależności do PZPN za rok 2015 w wysokości 12,00 (słownie: dwunastu) złotych. III.Członkowie Pomorskiego ZPN z tytułu przynależności do Pomorskiego ZPN i PZPN obciążeni zostaną łączną składką w wysokości 13,00 (słownie: trzynastu) złotych przy realizowaniu zobowiązań II raty za uczestnictwo w rozgrywkach. IV.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. organizacyjnych Pomorskiego ZPN, dyrektorowi Biura oraz księgowości V.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku Uchwała nr 193/Z/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Pomorskiego ZPN na rok Na podstawie art pkt. 3 w związku z art pkt. 5, art pkt. 19 i 27 StatutuPomorskiego ZPN postanawia się co następuje: I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN zatwierdzony zostaje plan finansowy Pomorskiego ZPN na rok 2015 w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. II.Przychody Związku w roku 2015 zakłada się w wysokości ,00 zł. III.Koszty funkcjonowania Związku planuje się w wysokości ,00 zł. IV.Realizację uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN, dyrektorowi Biura oraz księgowości V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od r Uchwała nr 194/Z/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Piłkarstwa Młodzieżowego Na podstawie art pkt. 9) Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I.Zatwierdza się Regulaminie Komisji ds. Piłkarstwa Młodzieżowego Pomorskiego ZPN w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. REGULAMIN KOMISJI DS. PIŁKARSTWA MŁODZIEŻOWEGO POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ (tekst jednolity) - 7 -

8 Na podstawie art ust. 9, art. 43 5, art. 59 i art. 60 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje: 1 Komisja ds. Piłkarstwa Młodzieżowego zwana dalej Komisją jest organem wykonawczym Zarządu Pomorskiego ZPN powołanym w celu koordynowania wszelkich działań podejmowanych w zakresie młodzieżowej piłki nożnej. 2 1.Działalność Komisji podlega bezpośrednio wiceprezesowi ds. szkolenia 2.Komisja składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz członków, w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Komisji, powołanych i odwoływanych przez Zarząd 3.Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby, nie karane prawomocnym wyrokiem Sądu, za przestępstwa umyślne. 4.Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN 3 Dla zapewnienia prawidłowego działania Komisji jego przewodniczący może powoływać zespoły merytoryczne stałe, lub działające czasowo w celu wykonania określonych zadań związanych z działalnością Komisji. 4 Do zadań Komisji należą: 1.Podejmowanie działań mających na celu popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży na terenie województwa pomorskiego. 2.Współpraca z klubami sportowymi, szkołami podstawowymi, gimnazjami i liceami oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie młodzieżowej piłki nożnej. 3.Organizowanie turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży oraz innych imprez sportowych odbywających się pod patronatem PZPN lub 4.Planowanie organizacji Dnia Piłki Nożnej (Grassroots Day). 5.Współpraca z Komisją ds. Rozgrywek w zakresie organizacji i prowadzenia rozgrywek turniejowych w kategorii junior E i F. 6.Współpraca z organizacjami samorządowymi oraz innymi organizacjami podczas organizowanych przez nich imprez piłkarskich dla dzieci i młodzieży, których celem jest popularyzacja piłki nożnej. 7.Opracowywanie wspólnie z innymi organami Związku systemu rozgrywek w zakresie piłki młodzieżowej. 8.Dokonywanie oceny poziomu piłki młodzieżowej na terenie województwa pomorskiego. 9.Współpraca z innymi organami Pomorskiego ZPN, a w szczególności Komisją Szkolenia i prowadzonym przez Związek Ośrodkiem Szkolenia Sportowego Młodzieży. 10.Współpraca z Komisją Szkolenia w zakresie usystematyzowania procesów szkolenia dzieci i młodzieży, szkolenia i doszkalania kadry trenerskiej i instruktorów ze szczególnym uwzględnieniem pracującej z dziećmi i młodzieżą. 11.Udzielanie pomocy szkoleniowej klubom sportowym oraz szkołom prowadzącym klasy sportowe o profilu piłki nożnej. 12.Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych i informacyjnych dotyczących piłki młodzieżowej. 13.Wydawanie komunikatów dotyczących piłki młodzieżowej i związanych z pracą Komisji. 14.Współpraca merytoryczna z Komisją Grantową poprzez opiniowanie wniosków o dotacje na turnieje i inne akcje upowszechniające piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży oraz ocenę wykorzystania środków przez beneficjentów. 15.Prowadzenie działań związanych z piłką nożną kobiet na terenie województwa pomorskiego. 5 1.Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od potrzeby nie rzadziej niż raz na trzy miesiące

9 2.Pracami Komisji kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, sekretarz lub inny członek Komisji wyznaczony przez przewodniczącego. 3.Uchwały lub decyzje podejmowane przez Komisję zapadają zwykłą większością głosów przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy członków Komisji. 4.Przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. 5.Podczas prac Komisji obowiązuje głosowanie jawne. W sprawach osobowych na wniosek dowolnego członka Komisji, przewodniczący ma obowiązek zarządzić głosowanie tajne. 6.Postanowienia i decyzje zainteresowanym stronom przekazywane są w formie pisemnej, a podpisane przez przewodniczącego Komisji lub upoważnionego członka Komisji oraz dyrektora Biura Związku. 7.Organizację pracy Komisji, zakres obowiązków jej członków oraz zespołów powołanych do realizacji określonych zadań ustala przewodniczący Komisji. 6 1.Posiedzenia Komisji są protokołowane. 2.Protokół sporządza sekretarz Komisji lub inny członek, a podpisują przewodniczący posiedzenia i sporządzający protokół. 3.Obsługę techniczno-organizacyjną Komisji zapewnia Biuro Związku. 4.Koszty działalności Komisji pokrywane są z budżetu 7 W posiedzeniu Komisji mają prawo uczestniczyć członkowie władz Związku, dyrektor Biura lub inne zaproszone osoby z głosem doradczym. 8 Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi 9 Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu r. i obowiązuje od dnia zatwierdzenia Uchwała nr 195/Z/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie umorzenia zobowiązania Czesława Augustyniaka wobec Na podstawie art pkt. 2) w związku z art ust. 32 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN umarza się zobowiązanie Czesława Augustyniaka wobec Pomorskiego ZPN w łącznej wysokości 7.093,71 zł wraz z odsetkami w związku z zakwestionowanym przez ZUS rozliczaniem składek od umów zawartych w 2012 roku. II.Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Biura oraz księgowości Uchwała nr 196/Z/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komitetu organizacyjnego obchodów 70-lecia Na podstawie art pkt 12) Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: - 9 -

10 I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN powołuje się Komitet organizacyjny obchodów 70-lecia Pomorskiego ZPN w składzie: -, - Tomasz Bocheński, - Anna Moritz, - Andrzej Staszewski, - Agnieszka Matuszewska. II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 197/Z/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zapomogi dla pani Grażyny Dziubińskiej. Na podstawie art pkt. 2) w związku z art ust. 29 pkt. j) Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I.Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Szkolenia Pomorskiego ZPN przyznaje się jednorazową bezzwrotną zapomogę pieniężną w wysokości 1.500,00 zł dla pani Grażyny Dziubińskiej. II.Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Biura oraz księgowości Uchwała nr 198/Z/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów organizacyjnych spotkań wigilijnych zawodników kadr wojewódzkich i uczniów OSSM w Gdańsku i Malborku. Na podstawie art pkt. 2) w związku z art ust. 32 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I.Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Szkolenia Pomorskiego ZPN postanawia się sfinansować do kwoty 6.500,00 zł, zakup paczek świąteczno-noworocznych dla uczniów OSSM w Gdańsku i Malborku i członków kadr młodzieżowych Związku oraz pokrycie kosztów organizacji okolicznościowych spotkań. II.Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Biura oraz księgowości Uchwała nr 199/Z/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zapomogi dla członków Zarządu Kolegium Sędziów. Na podstawie art pkt. 2) w związku z art ust. 29 pkt. j) Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:

11 I.Na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN przyznaje się jednorazowe bezzwrotne zapomogi pieniężne dla: - Romana Strzeleckiego w wysokości 1.500,00 zł, - Wojciecha Ostrowskiego w wysokości 1.500,00 zł, II.Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Biura oraz księgowości

KOMUNIKAT nr XXIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr XXIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr XXIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 16.12.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 383/Z/2015 z dnia 16.12.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLI/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLI/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLI/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 18.12.2018r. 1.Uchwała nr 479/Z/2018 z dnia 18.12.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr I/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr I/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr I/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.08.2016 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 1/Z/2016 z dnia 26.08.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXV/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXV/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXV/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 18.12.2017r. Spis treści: 1.Uchwała nr 286/Z/2017 z dnia 18.12.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, art. 59, art. 60 i art. 61 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. (tekst jednolity)

REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. (tekst jednolity) REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ (tekst jednolity) Na podstawie Art. 22, Art. 23, Art. 25, art. 26, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 38, Art. 39 oraz Art. 89 Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 41-44, art. 49-51, art. 55, art. 57 i art. 68 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/43/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 listopada 2016 r.

Uchwała nr IV/43/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 listopada 2016 r. Uchwała nr IV/43/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminów. Na podstawie 30 ust. 9 pkt 1 statutu Wlkp. ZPN, Zarząd Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba Uchwała nr 106V/2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu 29.05.2016r. Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 9 Statutu 1. Przyjąć porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr XV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr XV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 23.02.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 208/Z/2015 z dnia 23.02.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32 33, 34, 51, 56, 57, 58, 64 Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje: 1 Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała XVI/99/2016. z dnia 23 września 2016 roku. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała XVI/99/2016. z dnia 23 września 2016 roku. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Uchwała XVI/99/2016 z dnia 23 września 2016 roku Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 32 ust. 6 Statutu ŁZPN postanawia się, co następuje: Przyjmuje się Regulamin Wydziału Sędziowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI DS. ROZGRYWEK POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI DS. ROZGRYWEK POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI DS. ROZGRYWEK POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, i art. 60 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r.

KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r. KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 200/Z/2015 z dnia 26.01.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 32 ust. 6 w związku z postanawia się, co następuje:

Na podstawie 32 ust. 6 w związku z postanawia się, co następuje: R E G U L A M I N P O D O K R Ę G U Na podstawie 32 ust. 6 w związku z 59 63 postanawia się, co następuje: I. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PODOKRĘGU 1 1. Podokręg jest jednostką utworzoną przez Śląski Związek Piłki

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej. Nowy Targ

Regulamin. Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej. Nowy Targ Regulamin Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej Nowy Targ I. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PODOKRĘGU 1. Podokręg jest jednostką utworzoną przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej, dla pełnienia w jego imieniu określonych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr IV/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr IV/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr IV/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 29.10.2012r. - 1 - Uchwała nr 153/Z/2012 w sprawie przyjęcia zasad rozliczania kosztów przejazdów sędziów, obserwatorów i delegatów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XXII/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.09.2015 r.

KOMUNIKAT nr XXII/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.09.2015 r. KOMUNIKAT nr XXII/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.09.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 357/Z/2015 z dnia 28.09.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ODZNACZEŃ PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI ODZNACZEŃ PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI ODZNACZEŃ PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 33 pkt 7 i 57 ust. 4 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje: Komisja Odznaczeń zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU SENIORA POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KLUBU SENIORA POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KLUBU SENIORA POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Klub Seniora Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, zwany dalej Klubem jest organem wykonawczym Pomorskiego ZPN,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/26/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 27 września 2016 r.

Uchwała nr III/26/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 27 września 2016 r. Uchwała nr III/26/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: powołania składów osobowych wydziałów i komisji oraz regulaminów Na podstawie 54 ust. 1 pkt 2 i

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLVII/Z/2019 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLVII/Z/2019 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLVII/Z/2019 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 29.04.2019r. 1.Uchwała nr 546/Z/2019 z dnia 29.04.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie

Regulamin Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie Regulamin Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie 1 Zarząd jest organem władzy Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, działającym w okresach między Walnymi Zebraniami Delegatów.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 1 Zarząd jest organem władzy Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, sprawującym władze w Związku w okresie między zebraniami Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXI/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXI/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXI/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.08.2017r. Spis treści: 1.Uchwała nr 241/Z/2017 z dnia 28.08.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Prawa i obowiązki Komisji 4 Kompetencje ogólne Komisji 1. Do zakresu działania Komisji należą sprawy:

Rozdział 2. Prawa i obowiązki Komisji 4 Kompetencje ogólne Komisji 1. Do zakresu działania Komisji należą sprawy: R E G U L A M I N Komisji Szkoleniowej Warszawsko Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej (zatwierdzony uchwałą nr 02/2018 Zarządu WMZPR z dnia 12.02.2018 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 41/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r.

Uchwała Nr 41/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r. Uchwała Nr 41/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r. Na podstawie 32 ust 6 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się, co następuje: 1. Zatwierdza się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wielkopolskiego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki przy Wielkopolskim Związku Lekkiej Atletyki w Poznaniu

Regulamin Wielkopolskiego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki przy Wielkopolskim Związku Lekkiej Atletyki w Poznaniu Regulamin Wielkopolskiego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki przy Wielkopolskim Związku Lekkiej Atletyki w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wielkopolskie Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki, zwane

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 29.05.2017r. Spis treści: 1.Uchwała nr 173/Z/2017 z dnia 29.05.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr V/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr V/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr V/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.11.2016 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 81/Z/2016 z dnia 28.11.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr IV/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr IV/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr IV/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 24.10.2016 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 71/Z/2016 z dnia 24.10.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r.

Uchwała Nr 42/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r. Uchwała Nr 42/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r. Na podstawie 32 ust 6 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się, co następuje: 1. Zatwierdza się Regulamin

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 30.10.2017r. Spis treści: 1.Uchwała nr 269/Z/2017 z dnia 30.10.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU DYSCYPLINY Wlkp. ZPN

REGULAMIN WYDZIAŁU DYSCYPLINY Wlkp. ZPN Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/26/2016 Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 27.09.2016 r. REGULAMIN WYDZIAŁU DYSCYPLINY Wlkp. ZPN Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Wydział Dyscypliny Wlkp. ZPN zwany dalej Wydziałem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW REGULAMIN PRACY ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW ZZPN 1 REGULAMIN PRACY ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 1 2 REGULAMIN PRACY ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW ZZPN Podstawa: Statut Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 17.12.2012r. - 1 - Uchwała nr 189/Z/2012 Zarządu w sprawie nadawania wyróżnień i nagradzania zasłużonych dla sportu piłki nożnej Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Komisji Sędziowskiej Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej (zatwierdzony uchwałą nr 03/2018 Zarządu WMZPR z dnia r.

REGULAMIN Komisji Sędziowskiej Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej (zatwierdzony uchwałą nr 03/2018 Zarządu WMZPR z dnia r. REGULAMIN Komisji Sędziowskiej Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej (zatwierdzony uchwałą nr 03/2018 Zarządu WMZPR z dnia 12.02.2018 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W TARNOWIE

REGULAMIN ZARZĄDU TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W TARNOWIE REGULAMIN ZARZĄDU TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W TARNOWIE 1 Zarząd jest organem władzy TOZPN w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów. 2 1. Zarząd składa się z 10 osób wybranych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE

REGULAMIN PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE REGULAMIN PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 1. Podokręg Piłki Nożnej Wadowice jest jednostką utworzoną przez Małopolski Związek Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji ds. Futsalu i Piłki Nożnej Plażowej Opolskiego Związku Piłki Nożnej

Regulamin Komisji ds. Futsalu i Piłki Nożnej Plażowej Opolskiego Związku Piłki Nożnej Regulamin Komisji ds. Futsalu i Piłki Nożnej Plażowej Opolskiego Związku Piłki Nożnej 1 Komisja d.s. futsalu i piłki nożnej plażowej Opolskiego Związku Piłki Nożnej, zwana dalej Komisją jest organem doradczym

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała XVI/98/2016. z dnia 23 września 2016 roku. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała XVI/98/2016. z dnia 23 września 2016 roku. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Uchwała XVI/98/2016 z dnia 23 września 2016 roku Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 32 ust. 6 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala się co następuje: Przyjmuje się Regulamin Kolegium

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW

PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW ul. Ks. Jałowego 6 A 35-010 Rzeszów tel. 017 853 43 25 fax. 017 853 43 30 REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Czerwiec 2017

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW WMZPN

KOMUNIKAT NR 1 SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW WMZPN L.dz. 25 / 2018 Olsztyn, dnia 15 maja 2018 roku Członkowie (Kluby) WMZPN KOMUNIKAT NR 1 SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW WMZPN Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 14 maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO Dział I Postanowienia wstępne. 1 1.Kolegium sędziów Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego, zwanego dalej,, Kolegium tworzą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Oznaczenia i definicje użyte w niniejszym regulaminie: 1) PFP Polska Federacja Petanque Związek

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY REGULAMIN KOMISJI KAJAKARSTWA DLA WSZYSTKICH Regulamin Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich Polskiego Związku Kajakowego Rozdział I Postanowienia ogólne W niniejszym Regulaminie gdy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 29 / Zarządu Pomorskiego Okręgowego Związku Pływackiego z dnia r

UCHWAŁA 29 / Zarządu Pomorskiego Okręgowego Związku Pływackiego z dnia r UCHWAŁA 29 / 2017 Zarządu Pomorskiego Okręgowego Związku Pływackiego z dnia 29.11.2017r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zarządu i Prezydium POZP Na podstawie statutu Pomorskiego Okręgowego Związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2017 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu z dnia 06 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 4/2017 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu z dnia 06 czerwca 2017 r. Uchwała nr 4/2017 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w statucie Wlkp. ZPN. Na podstawie 26 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO Chełmża 11.09.2010r. po poprawkach Grudziądz 22.03.2014r. ROZDZIAŁ I 1 1. Kolegium Sędziów Kujawsko Pomorskiego Związku Kolarskiego,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXVIII/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXVIII/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXVIII/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.02.2018r. 1.Uchwała nr 310/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

R E G U L A M I N KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ następuje: R E G U L A M I N KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 45 ust 2 Statutu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Lublinie uchwala się, co 1 1. Kolegium Sędziów /zwane dalej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Ś L Ą S K I E G O Z W I Ą Z K U K O S Z Y K Ó W K I W K A T O W I C A C H

S T A T U T Ś L Ą S K I E G O Z W I Ą Z K U K O S Z Y K Ó W K I W K A T O W I C A C H S T A T U T Ś L Ą S K I E G O Z W I Ą Z K U K O S Z Y K Ó W K I W K A T O W I C A C H Tekst jednolity uchwalony w dniu 21.06.2015r. przez Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów ŚlZKosz, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ co następuje: REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 45 ust 2 Statutu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Lublinie uchwala się, 1 1. Kolegium Sędziów /zwane dalej KS/ jest

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Związkowej Komisji Odwoławczej Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach

R E G U L A M I N Związkowej Komisji Odwoławczej Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach R E G U L A M I N Związkowej Komisji Odwoławczej Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach Na podstawie 32 ust. 6 w związku z 46 postanawia się, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Związkowa Komisja

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ ROK ZAŁOŻENIA 1945 CZŁONEK PZPN Al. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn www.wmzpn.pl, e-mail: sekretariat@wmzpn.pl NIP 739-118-34-67, REGON 510200371 Sekretariat: tel.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia.

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu LGD Dorzecze Łeby Na podstawie 12 pkt 2 lit. g oraz 16 pkt 10 Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin KSzGK nr 1. Regulamin działania Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej Polskiego Związku Szachowego

Regulamin KSzGK nr 1. Regulamin działania Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej Polskiego Związku Szachowego Regulamin KSzGK nr 1 Regulamin działania Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej Polskiego Związku Szachowego 1. Wstęp 1.1. Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej Polskiego Związku Szachowego, zrzeszająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Załącznik do Uchwały nr 20/2013 z dnia 15.06.2013r. Zarządu Okręgu PZW w Radomiu REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Radom, czerwiec 2013r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Warmińsko-Mazurski Związek Zapaśniczy, w skrócie W-MZZ,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Zarządu Polskiego Związku Pływackiego w kadencji

Regulamin Pracy Zarządu Polskiego Związku Pływackiego w kadencji Regulamin Pracy Zarządu Polskiego Związku Pływackiego w kadencji 2016-20120 TYMCZSOWY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1) strukturę organizacyjną Zarządu; 2) podział kompetencji oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ POLSKA IZBA ul. Gdańska 51 lok. A, 01-633 Warszawa REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ POLSKIEJ IZBY (tekst jednolity) Warszawa, kwiecień 2013 roku Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/2017. Zarządu Okręgu. Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu. z dnia 10 czerwca 2017 roku.

Uchwała nr 22/2017. Zarządu Okręgu. Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu. z dnia 10 czerwca 2017 roku. Załącznik nr 1 do protokołu nr 3 z posiedzenia ZO z dnia 10.06.2017 r. Uchwała nr 22/2017 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu z dnia 10 czerwca 2017 roku. w sprawie uchwalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Technicznego Pływania Synchronicznego

Regulamin Komitetu Technicznego Pływania Synchronicznego Regulamin Komitetu Technicznego Pływania Synchronicznego Warszawa, 2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Komitet Techniczny Pływania Synchronicznego (KTPS) jest organem Polskiego Związku Pływackiego (PZP)

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Podkarpackiego ZPN w dniu r.

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Podkarpackiego ZPN w dniu r. Uchwała nr 17/V/2016 r. Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 9 Statutu 1. Przyjąć porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 22.03.2016r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 41-44, art. 53-55 i art. 57 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMITETU TECHINCZNEGO PŁYWANIA SYNCHRONICZNEGO ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, CHARAKTER PRAWNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMITETU TECHINCZNEGO PŁYWANIA SYNCHRONICZNEGO ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, CHARAKTER PRAWNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMITETU TECHINCZNEGO PŁYWANIA SYNCHRONICZNEGO ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, CHARAKTER PRAWNY 1. Komitet Techniczny Pływania Synchronicznego, zwany dalej Komitetem, działa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIAN DO STATUTU WMZPN ZATWIERDZONY PRZEZ ZARZĄD WMZPN W DNIU 6 LISTOPADA 2017 ROKU

PROJEKT ZMIAN DO STATUTU WMZPN ZATWIERDZONY PRZEZ ZARZĄD WMZPN W DNIU 6 LISTOPADA 2017 ROKU PROJEKT ZMIAN DO STATUTU WMZPN ZATWIERDZONY PRZEZ ZARZĄD WMZPN W DNIU 6 LISTOPADA 2017 ROKU PRZYGOTOWANY NA NADZWYCZJANE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW WMZPN ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 GRUDNIA 2017 ROKU Zmiana nr 1

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr V/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr V/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. 1 KOMUNIKAT nr V/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 02.06.2014 r. Uchwała nr 35/Z/2014 w sprawie nadawania wyróżnień i nagradzania zasłużonych dla sportu piłki nożnej Członków, zawodników,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW W-MZPN

KOMUNIKAT NR 1 SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW W-MZPN L.dz. 95 / 2017 Olsztyn, dnia 16 maja 2017 roku Członkowie (Kluby) W-MZPN KOMUNIKAT NR 1 SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW W-MZPN Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 15 maja

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2016 Z DNIA 9 LISTOPADA 2016 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2016 Z DNIA 9 LISTOPADA 2016 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2016 Z DNIA 9 LISTOPADA 2016 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr I/1 z dnia 9 listopada 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

STATUT MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny STATUT MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ R O Z D Z I A Ł : 1 Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny Małopolski Związek Piłki Siatkowej zwany dalej Małopolskim Związkiem. 1 2 Terenem działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w KRAKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w KRAKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w KRAKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Związkowa Komisja Odwoławcza jest organem jurysdykcyjnym Małopolskiego Związku Piłki Nożnej,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E

STATUT. Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E STATUT Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Klub Wysokogórski Opole zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W KRAKOWIE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W KRAKOWIE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W BIAŁYMSTOKU (jednolity tekst wg stanu na dzień r.)

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W BIAŁYMSTOKU (jednolity tekst wg stanu na dzień r.) REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W BIAŁYMSTOKU (jednolity tekst wg stanu na dzień 23.09.2016r.) Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr X/145/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE Dział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2019 Z DNIA 21 LUTEGO 2019 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2019 Z DNIA 21 LUTEGO 2019 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2019 Z DNIA 21 LUTEGO 2019 ROKU Spis treści: 1.Uchwała nr II/25 z dnia 21 lutego 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego, zwane dalej Kolegium Sędziów jest statutową komisją reprezentującą środowisko sędziów kajakowych wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLV/Z/2019 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLV/Z/2019 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLV/Z/2019 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 25.02.2019r. 1.Uchwała nr 507/Z/2019 z dnia 25.02.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ REGULAMIN RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ZABRZU 1 Rada Naukowa Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji i funkcjonowania Zarządu Warszawsko Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej oraz jego organów wykonawczych (zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 20 listopada 2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO Polski Związek Tenisowy Polish Tennis Association Kolegium Sędziów Officiating Committee Stadion Narodowy Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 03 901 Warszawa www.sedziowiepzt.pl sedziowie@sedziowiepzt.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU OZPN 1/2014. Z DNIA r. Spis Treści : 22.Uchwała nr 20/2014 z dnia r. Opolskiego Związku Piłki Nożnej

KOMUNIKAT ZARZĄDU OZPN 1/2014. Z DNIA r. Spis Treści : 22.Uchwała nr 20/2014 z dnia r. Opolskiego Związku Piłki Nożnej KOMUNIKAT ZARZĄDU OZPN 1/2014 Z DNIA 11.02.2014r. Spis Treści : 1. Uchwała nr 1/2014 z dnia 11.02.2014r. Opolskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie nowych Struktur Organizacyjnych OZPN 2. Uchwała nr 2/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 98/2003 z dnia 9.01.2003r. Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXI/440/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian do Statutu Polskiego Związku Łuczniczego. W statucie Polskiego Związku Łuczniczego wprowadza się następujące zmiany:

Propozycje zmian do Statutu Polskiego Związku Łuczniczego. W statucie Polskiego Związku Łuczniczego wprowadza się następujące zmiany: Propozycje zmian do Statutu Polskiego Związku Łuczniczego W statucie Polskiego Związku Łuczniczego wprowadza się następujące zmiany: 1) w 11: a) skreśla się pkt 6 b) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 13. przyznawanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

REGULAMIN Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Zarząd Główny REGULAMIN Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa 1 Postanowienia ogólne. 1. Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr WZ/27/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie. z dnia 27 czerwca 2016 r.

Uchwała nr WZ/27/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie. z dnia 27 czerwca 2016 r. Uchwała nr WZ/27/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Zarządu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Związkowej Komisji Odwoławczej Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

Regulamin Związkowej Komisji Odwoławczej Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Regulamin Związkowej Komisji Odwoławczej Lubuskiego Związku Piłki Nożnej I. Postanowienie ogólne 1 Związkowa Komisja Odwoławcza jest organem dyscyplinarnym Lubuskiego ZPN działającym na podstawie Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO pod nazwą Polska Federacja Sportów Odważnikowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO pod nazwą Polska Federacja Sportów Odważnikowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO pod nazwą Polska Federacja Sportów Odważnikowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polska Federacja Sportów Odważnikowych, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT Lubuskiego Związku Koszykówki w Zielonej Górze

STATUT Lubuskiego Związku Koszykówki w Zielonej Górze STATUT Lubuskiego Związku Koszykówki w Zielonej Górze Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Związek sportowy nosi nazwę Lubuski Związek Koszykówki, zwany dalej LZKosz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/V/2019. Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu r.

Uchwała nr 41/V/2019. Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu r. Uchwała nr 41/V/2019 Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu 29.04.2019 r. działając na podstawie Art. 35 1 pkt. 23 Statutu postanawia: 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do Uchwały Nr XVI/155/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 listopada 2003 r. STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Młodzieżowa Rada Miasta Zielona

Bardziej szczegółowo