Porządek obrad posiedzenia Zarządu Podkarpackiego ZPN w dniu r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porządek obrad posiedzenia Zarządu Podkarpackiego ZPN w dniu r."

Transkrypt

1 Uchwała nr 17/V/2016 r. Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 9 Statutu 1. Przyjąć porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Porządek obrad posiedzenia Zarządu Podkarpackiego ZPN w dniu r. 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia r. 3a) Powołanie Wiceprezesa Podkarpackiego ZPN. 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia obszarów działania i odpowiedzialności Wiceprezesów Podkarpackiego ZPN. 5. Podjęcie uchwały dotyczącej upoważnienia osób do podpisywania przelewów bankowych. 6. Powołanie Komisji ds. Nagłych Podkarpackiego ZPN. 7. Powołanie Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego Podkarpackiego ZPN. 8. Powołanie a Podokręgu PN w Dębicy. 9. Powołanie a Podokręgu PN w Rzeszowie. 10. Powołanie a Podokręgu PN w Stalowej Woli. 11. Powołanie Przewodniczącego Wydziału Gier Podkarpackiego ZPN. 12. Powołanie Przewodniczącego Wydziału Dyscypliny Podkarpackiego ZPN. 13. Powołanie Przewodniczącego Wydziału Bezpieczeństwa Podkarpackiego ZPN. 14. Powołanie Przewodniczącego Wydziału Młodzieżowego Podkarpackiego ZPN. 15. Powołanie Przewodniczącego Wydziału Szkolenia Podkarpackiego ZPN. 16. Powołanie Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Kobiecego Podkarpackiego ZPN. 17. Powołanie Przewodniczącego Wydziału Futsalu Podkarpackiego ZPN. 18. Powołanie Komisji Odwoławczej Podkarpackiego ZPN

2 19. Powołanie Przewodniczącego Komisji ds. Licencji Sędziowskich Podkarpackiego ZPN. 20. Powołanie Przewodniczącego Komisji ds. Licencji Trenerskich Podkarpackiego ZPN. 21. Powołanie Przewodniczącego Komisji ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego ZPN. 21a) Powołanie Przewodniczącego Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN. 22. Powołanie Przewodniczącego Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego ZPN. 23. Powołanie Przewodniczącego Komisji Odznaczeń Podkarpackiego ZPN. 24. Powołanie Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym i Pozyskiwania Środków z Unii Europejskiej Podkarpackiego ZPN. 25. Powołanie Przewodniczącego Komisji Informacji i Promocji Podkarpackiego ZPN. 26. Powołanie Rady Trenerów Podkarpackiego ZPN. 27. Powołanie Przewodniczącego Rady Trenerów Podkarpackiego ZPN. 28. Przyjęcie zasad dotyczących zezwolenia na grę więcej niż 1 zawodnika cudzoziemca spoza Unii Europejskiej w sezonie 2015/ Przyjęcie uchwały dotyczącej zwrotu kosztów przejazdu dla działaczy Podkarpackiego ZPN. 30. Podjęcie Uchwały dotyczącej zwrotu kosztów przejazdu dla członków kadr Podkarpackiego ZPN. 31. Podjęcie uchwały w sprawie określenie limitu wydatków nie wymagających zapytania o cenę/zapytania ofertowego. 32. Pisma jakie wpłynęły. 33. Wolne wnioski i oświadczenia 34. Zakończenie obrad.

3 Uchwała nr 18/V/2016 r. Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 9 Statutu 1. Przyjąć protokół z posiedzenia Zarządu w dniu r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 19/V/2016 r. Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 31 ust. 2 Statutu oraz 3 ust. 1 lit. a) Regulaminu Zarządu 1. powołać Wiceprezesa w osobie: - Mariusz Szymański

4 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 20/V/2016 r. w sprawie określenia obszarów działania i odpowiedzialności Wiceprezesów Podkarpackiego ZPN Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. Statutu oraz w związku z Uchwałą nr 3/V/2016 z dn r. Zarządu Podkarpackiego ZPN 1.Przyporządkować do stanowisk Wiceprezesów Podkarpackiego ZPN nazewnictwo odpowiadające obszarom ich działania i utworzyć stanowiska: 1)Wiceprezes Podkarpackiego ZPN d/s Organizacyjnych 2) Wiceprezes Podkarpackiego ZPN d/s Finansowych 3) Wiceprezes Podkarpackiego ZPN d/s Sportowo-Szkoleniowych 4) Wiceprezes Podkarpackiego ZPN d/s Rozgrywek 5) Wiceprezes Podkarpackiego ZPN d/s Komunikacji Społecznej 2. Powierzyć Wiceprezesom Podkarpackiego ZPN, powołanym Uchwałą Zarządu Podkarpackiego ZPN nr 3/V/2016 z dn r. następujące stanowiska: 1) HENRYK SOWA - Wiceprezes Podkarpackiego ZPN d/s Organizacyjnych 2) JACEK ADAMSKI- Wiceprezes Podkarpackiego ZPN d/s Finansowych 3) WOJCIECH ZAJĄC- Wiceprezes Podkarpackiego ZPN d/s Sportowo- Szkoleniowych 4) MARIUSZ SZYMAŃSKI- Wiceprezes Podkarpackiego ZPN d/s Rozgrywek

5 5) WIESŁAW LADA- Wiceprezes Podkarpackiego ZPN d/s Komunikacji Społecznej 3. Określić dla stanowisk, o których mowa w pkt. 1 obszary działania i odpowiedzialności: 1) Wiceprezes Podkarpackiego ZPN d/s Organizacyjnych : inicjuje, koordynuje, wspomaga i nadzoruje pracę następujących Wydziałów i Komisji Podkarpackiego ZPN i Podokręgów: -Biuro Podkarpackiego ZPN, Biura Podokręgu Stalowa Wola, Biura Podokręgu Dębica- w zakresie organizacyjno- prawnym -Komisji Odznaczeń, 2) Wiceprezes Podkarpackiego ZPN d/s Finansowych: inicjuje, koordynuje, wspomaga i nadzoruje pracę następujących Wydziałów i Komisji Podkarpackiego ZPN i Podokręgów: -Biuro Podkarpackiego ZPN, Biura Podokręgu Stalowa Wola, Biura Podokręgu Dębicazakresie prowadzenia gospodarki finansowo-materiałowej -Komisja d/s Współpracy z Samorządem Terytorialnym i Pozyskiwania Środków z Unii Europejskiej- w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych 3) Wiceprezes Podkarpackiego ZPN d/s Sportowo-Szkoleniowych inicjuje, koordynuje, wspomaga i nadzoruje pracę następujących Wydziałów i Komisji Podkarpackiego ZPN i Podokręgów: -Wydział Młodzieżowy, -Wydział Szkolenia -Wydział Piłkarstwa Kobiecego -Wydział Futsalu -Komisję d/s Licencji Trenerskich 4) Wiceprezes Podkarpackiego ZPN d/s Rozgrywek inicjuje, koordynuje, wspomaga i nadzoruje pracę następujących Wydziałów i Komisji Podkarpackiego ZPN i Podokręgów:

6 -Biuro Podkarpackiego ZPN, Biura Podokręgu Stalowa Wola, Biura Podokręgu Dębica - w zakresie uprawnienia zawodników do gry -Wydział Gier - Wydział Dyscypliny -Wydział Bezpieczeństwa - Komisję d/s Licencji Sędziowskich -Komisję d/s Licencji Klubowych Podkarpackiego ZPN -Komisję Odwoławczej d/s Licencji Klubowych -Komisje Gier Podokręgów -Komisje Dyscypliny Podokręgów -Komisje d/s Licencji Klubowych Podokręgów 5) Wiceprezes Podkarpackiego ZPN d/s Komunikacji Społecznej inicjuje, koordynuje, wspomaga i nadzoruje pracę: -Rzecznika Prasowego -Komisji Informacji i Promocji 4. Nadzór nad Rzecznikiem Prawa Związkowego, Komisją Odwoławczą oraz Kolegium Sędziów sprawuje bezpośrednio Podkarpackiego ZPN. 5. Organy jurysdykcyjne związku: - Wydział Dyscypliny - Komisja Odwoławcza - Komisja ds. Licencji Klubowych - Odwoławcza Komisja ds. Licencji Klubowych podlegają nadzorującemu jedynie funkcjonalnie, a są niezależne jurysdykcyjnie. 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7 Uchwała nr 21/V/2016 r. Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania przelewów bankowych Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 2 oraz 59 Statutu 1. upoważnić do podpisywania przelewów bankowych następujące osoby: - Mieczysław Golba - Wojciech Zając - Wacław Mazur - Agata Dzierżak 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 22/V/2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagłych Podkarpackiego ZPN

8 Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 2 Statutu oraz 3 ust. 1 lit. d), 12 ust. 1 lit. d) Regulaminu Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej 3. Powołać Komisję ds. Nagłych Podkarpackiego ZPN w następującym składzie osobowym: - Mieczysław Golba - Jacek Adamski - Wojciech Zając - Wiesław Lada - Henryk Sowa - Mariusz Szymański 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 23/V/2016 r. w sprawie powołania Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego Zarząd w Rzeszowie,

9 działając na podstawie 33 pkt. 2 Statutu oraz 3 ust. 1 lit. c), 12 ust. 1 lit. k) Regulaminu Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej 1. Powołać na Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego Pana: - Zbigniewa Kozłowskiego 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 24/V/2016 r. w sprawie powołania a Podokręgu PN w Dębicy Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 2 Statutu oraz 12 ust. 1 lit. l) Regulaminu Zarządu 1. Powołać na a Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy Pana: - Wiesława Ladę

10 Uchwała nr 25/V/2016 r. w sprawie powołania a Podokręgu PN w Rzeszowie Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 2 Statutu oraz 12 ust. 1 lit. l) Regulaminu Zarządu 1. Powołać na a Podokręgu Piłki Nożnej w Rzeszowie Pana: - Tadeusza Kulika

11 Uchwała nr 26/V/2016 r. w sprawie powołania a Podokręgu PN w Stalowej Woli Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 2 Statutu oraz 12 ust. 1 lit. l) Regulaminu Zarządu 1. Powołać na p.o. a Podokręgu Piłki Nożnej w Stalowej Woli Pana: - Edwarda Chmurę Uchwała nr 27/V/2016 r. w sprawie powołania przewodniczący Wydziału Gier Podkarpackiego ZPN Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 2 Statutu

12 oraz 12 ust. 1 lit. m) Regulaminu Zarządu 1. Powołać na Przewodniczącego Wydziału Gier Podkarpackiego ZPN Pana: - Piotra Pezdana Uchwała nr 28/V/2016 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Wydziału Dyscypliny Podkarpackiego ZPN Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 2 Statutu oraz 12 ust. 1 lit. m) Regulaminu Zarządu 1. Powołać na Przewodniczącego Wydziału Dyscypliny Podkarpackiego ZPN Pana: - Marka Gdańskiego

13 Uchwała nr 29/V/2016 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Wydziału Bezpieczeństwa Podkarpackiego ZPN Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 2 Statutu oraz 12 ust. 1 lit. m) Regulaminu Zarządu 1. Powołać na Przewodniczącego Wydziału Bezpieczeństwa Podkarpackiego ZPN Pana: - Andrzeja Bińkowskiego Uchwała nr 30/V/2016 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Wydziału Młodzieżowego Podkarpackiego ZPN

14 Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 2 Statutu oraz 12 ust. 1 lit. m) Regulaminu Zarządu 1. Powołać na Przewodniczącego Wydziału Młodzieżowego Podkarpackiego ZPN Pana: - Roberta Bałtowskiego Uchwała nr 31/V/2016 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Wydziału Szkolenia Podkarpackiego ZPN Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 2 Statutu oraz 12 ust. 1 lit. m) Regulaminu Zarządu 1. Powołać na Przewodniczącego Wydziału Szkolenia Podkarpackiego ZPN Pana:

15 - Henryka Rożka Uchwała nr 32/V/2016 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Kobiecego Podkarpackiego ZPN Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 2 Statutu oraz 12 ust. 1 lit. m) Regulaminu Zarządu 1. Powołać na Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Kobiecego Podkarpackiego ZPN Pana: - Dariusza Widelaka

16 Uchwała nr 33/V/2016 r. W sprawie powołania Przewodniczącego Wydziału Futsalu Podkarpackiego ZPN Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 2 Statutu oraz 12 ust. 1 lit. m) Regulaminu Zarządu 1. Powołać na Przewodniczącego Wydziału Futsalu Podkarpackiego ZPN Pana: - Łukasza Krawczyka Uchwała nr 34/V/2016 r. W sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Odwoławczej Podkarpackiego ZPN Zarząd w Rzeszowie,

17 działając na podstawie 33 pkt. 2 Statutu oraz 12 ust. 1 lit. m) Regulaminu Zarządu 1. Powołać na Przewodniczącego Komisji Odwoławczej Podkarpackiego ZPN Pana: - Wojciecha Białego Uchwała nr 35/V/2016 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Licencji Sędziowskich Podkarpackiego ZPN Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 2 Statutu oraz 12 ust. 1 lit. m) Regulaminu Zarządu 1. Powołać Przewodniczącego Komisji ds. Licencji Sędziowskich Podkarpackiego ZPN Pana:

18 - Jacka Adamskiego Uchwała nr 36/V/2016 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji ds. Licencji Trenerskich Podkarpackiego ZPN Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 2 Statutu oraz 12 ust. 1 lit. m) Regulaminu Zarządu 1. Powołać na Przewodniczącego Komisji ds. Licencji Trenerskich Podkarpackiego ZPN Pana: - Henryka Rożka

19 Uchwała nr 37/V/2016 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego ZPN Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 2 Statutu oraz 12 ust. 1 lit. m) Regulaminu Zarządu 1. Powołać na Przewodniczącego Komisji ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego ZPN Pana: - Wojciecha Zająca Uchwała nr 38/V/2016 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego ZPN

20 Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 2 Statutu oraz 12 ust. 1 lit. m) Regulaminu Zarządu 1. Powołać na Przewodniczącego Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN Pana: - Grzegorza Stęchłego Uchwała nr 39/V/2016 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego ZPN Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 2 Statutu oraz 12 ust. 1 lit. m) Regulaminu Zarządu

21 1. Powołać na Przewodniczącego Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego ZPN Pana: - Wincentego Morycza Uchwała nr 40/V/2016 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Odznaczeń Podkarpackiego ZPN Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 2 Statutu oraz 12 ust. 1 lit. m) Regulaminu Zarządu 1. Powołać na Przewodniczącego Komisji Odznaczeń Podkarpackiego ZPN Pana: - Bogusława Szczurka

22 Uchwała nr 41/V/2016 r. W sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym i Pozyskiwania Środków z Unii Europejskiej Podkarpackiego ZPN Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 2 Statutu oraz 12 ust. 1 lit. m) Regulaminu Zarządu 1. Powołać na Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym i Pozyskiwania Środków z Unii Europejskiej Podkarpackiego ZPN Pana: - Wojciecha Sokołowskiego Uchwała nr 42/V/2016 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Informacji i Promocji Podkarpackiego ZPN

23 Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 2 Statutu oraz 12 ust. 1 lit. m) Regulaminu Zarządu 1. Powołać na Przewodniczącego Komisji Informacji i Promocji Podkarpackiego ZPN Pana: - Witolda Walawendra Uchwała nr 43/V/2016 r. w sprawie powołania Rady Trenerów Podkarpackiego ZPN Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 2 Statutu oraz 12 ust. 1 lit. m) Regulaminu Zarządu

24 1. Powołać Radę Trenerów. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 44/V/2016 r. w sprawie przyjęcie zasad dotyczących zezwolenia na grę zawodników cudzoziemców Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 7 Statutu oraz 12 ust. 1 lit. n) Regulaminu Zarządu 1. Przyjąć zasady dotyczące zezwolenia na grę więcej niż 1 zawodnika cudzoziemca spoza Unii Europejskiej w sezonie 2015/2016 w następującym brzmieniu: Podkarpacki Związek Piłki Nożnej zezwala na jednoczesną grę 3 zawodników cudzoziemców spoza Unii Europejskiej IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych w sezonie 2015/2016, 2. Uchylić Uchwałę nr 492/2015 Zarządu z dnia r. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

25 Uchwała nr 45/V/2016 r. w sprawie przyjęcie zasad zwrotu kosztów przejazdu działaczy i pracowników Podkarpackiego ZPN Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 9 Statutu 1. Przyjąć stawki za zwrot kosztów przejazdu dla działaczy i pracowników według poniższych zasad: 1) Działacze udający się na zlecenie a Podkarpackiego ZPN, Podokręgu na imprezy okolicznościowe, narady, spotkania itp. otrzymują zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego /najkrótszą trasą wg. portalu Google maps / licząc 0,50 zł za kilometr (obowiązuje delegacja). Zasady określone w zdaniu pierwszym obowiązują również a Podkarpackiego ZPN. Podróż a potwierdza na delegacji dwóch Wiceprezesów Podkarpackiego ZPN. 2) Członkowie Zarządu, Wydziałów, Komisji mieszkający poza siedzibą Związku, Podokręgu za udział w posiedzeniach otrzymują zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego /najkrótszą trasą wg. portalu Google maps/ licząc 0,50 zł za kilometr wg. listy obecności potwierdzonej przez a lub Przewodniczącego Wydziału, Komisji. W przypadku posiedzeń poza siedzibą Związku zwrot kosztów przejazdu należy rozliczać stawką 0,50 zł za kolometr od miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia, narady /najkrótszą trasą wg. portalu Google maps/.zwrot kosztów przejazdu nastąpi po dostarczeniu potwierdzonej listy obecności raz na kwartał. 3) Członkowie Zarządu, Wydziałów, Komisji mieszkający w miejscowości będącej siedzibą Związku, Podokręgu za udział w posiedzeniach otrzymują zwrot kosztów w postaci ryczałtu w wysokości 20% diety wg. listy obecności potwierdzonej przez a lub Przewodniczącego Wydziału, Komisji. Zwrot kosztów nastąpi do dostarczeniu potwierdzonej listy obecności raz na kwartał. 2. Przyjąć zasadę, że pracownicy Związku mogą do odbycia podróży służbowej wykorzystywać samochody prywatne. Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników Związku następuje na zasadach obowiązujących w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej, określonych Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w

26 państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju. ( Dz. U.2002 nr 236, poz.1990 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy ( Dz. U nr 27 poz. 271). 3. Uchylić Uchwałę nr 553/2015 Zarządu z dnia 29 grudnia 2015 roku. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 46/V/2016 r. w sprawie przyjęcie zasad zwrotu kosztów przejazdu członków kadr Podkarpackiego ZPN Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 9 Statutu 1. Przyjąć stawki za zwrot kosztów przejazdu członków kadr Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w szczególności: sztabu szkoleniowego, zawodników oraz ich opiekunów, a także trenerów/nauczycieli Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży, według poniższych zasad: 1) Sztab szkoleniowy, zawodnicy oraz ich opiekunowie, a także trenerzy/nauczyciele GOSSM otrzymują zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego /najkrótszą trasą wg. portalu Google maps / zgodnie z obowiązującymi stawkami w Państwowej Komunikacji Samochodowej (tabela opłat bilety jednorazowe).

27 2) Sztab szkoleniowy, zawodnicy oraz ich opiekunowie, a także trenerzy/nauczyciele GOSSM dodatkowo otrzymują ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20 % obowiązującej diety krajowej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 47/V/2016 r. w sprawie określenia limitu wydatków nie wymagających zapytania o cenę/ zapytania ofertowego Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 2 Statutu 1. Zezwolić na dokonywanie przez Biuro Związku wydatków /zakupów sprzętu, materiałów i usług, bez konieczności składania zapytania o cenę / zapytania ofertowego przy zakupach/ wydatkach nie przekraczających wartości 1000 zł (jednego tysiąca złotych). 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba Uchwała nr 106V/2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu 29.05.2016r. Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 9 Statutu 1. Przyjąć porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr IV/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr IV/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr IV/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 29.10.2012r. - 1 - Uchwała nr 153/Z/2012 w sprawie przyjęcia zasad rozliczania kosztów przejazdów sędziów, obserwatorów i delegatów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XXII/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.09.2015 r.

KOMUNIKAT nr XXII/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.09.2015 r. KOMUNIKAT nr XXII/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.09.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 357/Z/2015 z dnia 28.09.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r.

KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r. KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 200/Z/2015 z dnia 26.01.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2016 Z DNIA 9 LISTOPADA 2016 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2016 Z DNIA 9 LISTOPADA 2016 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2016 Z DNIA 9 LISTOPADA 2016 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr I/1 z dnia 9 listopada 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr XV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr XV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 23.02.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 208/Z/2015 z dnia 23.02.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XXIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr XXIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr XXIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 16.12.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 383/Z/2015 z dnia 16.12.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/V/2019. Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu r.

Uchwała nr 41/V/2019. Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu r. Uchwała nr 41/V/2019 Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu 29.04.2019 r. działając na podstawie Art. 35 1 pkt. 23 Statutu postanawia: 1.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XIII/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr XIII/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr XIII/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 15.12.2014 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 187/Z/2014 z dnia 15.12.2014r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W TARNOWIE

REGULAMIN ZARZĄDU TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W TARNOWIE REGULAMIN ZARZĄDU TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W TARNOWIE 1 Zarząd jest organem władzy TOZPN w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów. 2 1. Zarząd składa się z 10 osób wybranych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 82/V/2017. Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniach

Uchwała nr 82/V/2017. Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniach Uchwała nr 82/V/2017 w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniach 03-04.11.2017 Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 9 Statutu 1. Przyjąć porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr IV/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr IV/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr IV/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 24.10.2016 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 71/Z/2016 z dnia 24.10.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 41/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r.

Uchwała Nr 41/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r. Uchwała Nr 41/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r. Na podstawie 32 ust 6 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się, co następuje: 1. Zatwierdza się Regulamin

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 29.05.2017r. Spis treści: 1.Uchwała nr 173/Z/2017 z dnia 29.05.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr Rady Gminy Tarnów Opolski Z dnia 23 marca 2015 r.

Uchwala Nr Rady Gminy Tarnów Opolski Z dnia 23 marca 2015 r. PROJEKT z dnia 3 marca 2015 r. Uchwala Nr Z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrot kosztów podróży służbowych Na podstawie art. 25 ust 4,

Bardziej szczegółowo

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba Uchwała nr 213/V/2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu 12.12.2016r. Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 9 Statutu 1. Przyjąć porządek obrad posiedzenia Zarządu w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 sierpnia 2018 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32 33, 34, 51, 56, 57, 58, 64 Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje: 1 Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

4 1. Pracownik ubiegający się o wydanie polecenia wyjazdu służbowego za granicę na wykonanie zadań określonych w 2, składa do Działu Nauki i Współprac

4 1. Pracownik ubiegający się o wydanie polecenia wyjazdu służbowego za granicę na wykonanie zadań określonych w 2, składa do Działu Nauki i Współprac Zarządzenie Nr 22/13 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 1.03.2013 r. w sprawie zagranicznych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Na podstawie art. 77

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 16/V/2018. Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu r.

Uchwała nr 16/V/2018. Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu r. Uchwała nr 16/V/2018 Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu 01.03.2018r. Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 9 Statutu postanawia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 lipca 2014 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 lipca 2014 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 32 ust. 6 w związku z postanawia się, co następuje:

Na podstawie 32 ust. 6 w związku z postanawia się, co następuje: R E G U L A M I N P O D O K R Ę G U Na podstawie 32 ust. 6 w związku z 59 63 postanawia się, co następuje: I. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PODOKRĘGU 1 1. Podokręg jest jednostką utworzoną przez Śląski Związek Piłki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 41-44, art. 49-51, art. 55, art. 57 i art. 68 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. (tekst jednolity)

REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. (tekst jednolity) REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ (tekst jednolity) Na podstawie Art. 22, Art. 23, Art. 25, art. 26, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 38, Art. 39 oraz Art. 89 Statutu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr I/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr I/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr I/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.08.2016 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 1/Z/2016 z dnia 26.08.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży

Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży Polski Związek Zapaśniczy na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 2013.167) z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku W sprawie wysokości kar finansowych za przewinienia popełnione w czasie rozgrywek prowadzonych przez Lubuski ZPN, Okręgowy ZPN i Podokręgi.

Bardziej szczegółowo

W celu racjonalnego wykorzystania środków na podróże służbowe zarządzam co następuje: 1

W celu racjonalnego wykorzystania środków na podróże służbowe zarządzam co następuje: 1 Zarządzenie nr 19/2015 Dyrektora Gimnazjum nr 1 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie: zasad rozliczania delegacji służbowych oraz ustalenia stawki za l kilometr przebiegu pojazdu stanowiącego własność pracownika

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2019 Z DNIA 21 LUTEGO 2019 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2019 Z DNIA 21 LUTEGO 2019 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2019 Z DNIA 21 LUTEGO 2019 ROKU Spis treści: 1.Uchwała nr II/25 z dnia 21 lutego 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/ /10 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 11 lutego 2010 r.

Uchwała Nr III/ /10 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 11 lutego 2010 r. Uchwała Nr III/ /10 Z dnia 11 lutego 2010 r. Zmieniająca uchwałę Nr VIII/54/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 17.12.2012r. - 1 - Uchwała nr 189/Z/2012 Zarządu w sprawie nadawania wyróżnień i nagradzania zasłużonych dla sportu piłki nożnej Członków

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLI/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLI/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLI/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 18.12.2018r. 1.Uchwała nr 479/Z/2018 z dnia 18.12.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Znak: ROP-0101-74/13 Lublin, 31 lipca 2013 r.

Znak: ROP-0101-74/13 Lublin, 31 lipca 2013 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, e-mail:dop@kul.pl Znak: ROP-0101-74/13 Lublin, 31

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, art. 59, art. 60 i art. 61 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ODZNACZEŃ PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI ODZNACZEŃ PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI ODZNACZEŃ PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 33 pkt 7 i 57 ust. 4 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje: Komisja Odznaczeń zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN

Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN Lublin dn. 21.12.2012 r. Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN Zobowiązany Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr IV/74 z dnia 10.04.2012 r. w sprawie licencji dla sędziów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2011 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 stycznia 2011r.

UCHWAŁA NR IV/28/2011 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 stycznia 2011r. UCHWAŁA NR IV/28/2011 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podroży służbowych dla radnych. Na podstawie art. 21 ust.4, 4a i 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/2017. Zarządu Okręgu. Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu. z dnia 10 czerwca 2017 roku.

Uchwała nr 22/2017. Zarządu Okręgu. Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu. z dnia 10 czerwca 2017 roku. Załącznik nr 1 do protokołu nr 3 z posiedzenia ZO z dnia 10.06.2017 r. Uchwała nr 22/2017 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu z dnia 10 czerwca 2017 roku. w sprawie uchwalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 6/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 lutego 2019 r.

UCHWAŁA Nr 6/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 lutego 2019 r. UCHWAŁA Nr 6/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 1 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 1 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zasad wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania delegacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Postomino oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI DS. ROZGRYWEK POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI DS. ROZGRYWEK POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI DS. ROZGRYWEK POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, i art. 60 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/43/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 listopada 2016 r.

Uchwała nr IV/43/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 listopada 2016 r. Uchwała nr IV/43/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminów. Na podstawie 30 ust. 9 pkt 1 statutu Wlkp. ZPN, Zarząd Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Podkarpackiego ZPN w dniu r.

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Podkarpackiego ZPN w dniu r. Uchwała nr 48/V/2016 r. Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 9 Statutu 1. Przyjąć porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 29.03.2016r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2017 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu z dnia 06 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 4/2017 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu z dnia 06 czerwca 2017 r. Uchwała nr 4/2017 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w statucie Wlkp. ZPN. Na podstawie 26 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 205/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 marca 2017 r.

Uchwała nr 205/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 marca 2017 r. Uchwała nr 205/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013 W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH NA OBSZARZE KRAJU wersja elektroniczna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U c h w a l a Nr XXV/260/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2000 r.

U c h w a l a Nr XXV/260/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2000 r. U c h w a l a Nr XXV/260/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2000 r. w sprawie: sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy w kraju

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie

Regulamin Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie Regulamin Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie 1 Zarząd jest organem władzy Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, działającym w okresach między Walnymi Zebraniami Delegatów.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA FINANSOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity)

POSTANOWIENIA FINANSOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity) zm. Uchwała nr 294/Z/2015 z dnia 29.06.2015r. POSTANOWIENIA FINANSOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity) 1.Kluby - członkowie

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 roku

PISMO OKÓLNE Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 roku PISMO OKÓLNE Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zasad delegowania i rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3177/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3177/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3177/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-11-04 w sprawie krajowych podróży służbowych. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2013. STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2013. STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 25/2013 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych dla pracowników Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu

Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu w sprawie ustalenia wysokości: opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych oraz kaucji i opłat licencyjnych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Załącznik do Uchwały nr 20/2013 z dnia 15.06.2013r. Zarządu Okręgu PZW w Radomiu REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Radom, czerwiec 2013r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr r/7/2012 Wójta Gminy Chojnice z dnia 09 stycznia 2012 roku. Zarządzam, co następuje:

ZARZĄDZENIE Nr r/7/2012 Wójta Gminy Chojnice z dnia 09 stycznia 2012 roku. Zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr r/7/2012 w sprawie zwrotu kosztów używania - na obszarze kraju - przez pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/12 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 10 kwietnia 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 6/12 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 10 kwietnia 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 6/12 w sprawie odbywania podróży służbowej na terenie kraju samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy Na podstawie art. 77 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW

PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW ul. Ks. Jałowego 6 A 35-010 Rzeszów tel. 017 853 43 25 fax. 017 853 43 30 REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Czerwiec 2017

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2014 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 maja 2014 r. służbowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim Na podstawie art. 77 5 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW WMZPN

KOMUNIKAT NR 1 SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW WMZPN L.dz. 25 / 2018 Olsztyn, dnia 15 maja 2018 roku Członkowie (Kluby) WMZPN KOMUNIKAT NR 1 SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW WMZPN Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 14 maja

Bardziej szczegółowo

VI.Druk delegacji do rozliczenia obserwatorów sędziów i delegatów meczowych, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

VI.Druk delegacji do rozliczenia obserwatorów sędziów i delegatów meczowych, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały. - 4 - Uchwała nr 314/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia zasad rozliczania zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów na zawodach organizowanych przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 17 / 2016 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi. z dnia 5 maja 2016r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 17 / 2016 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi. z dnia 5 maja 2016r. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 17 / 2016 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 5 maja 2016r. w sprawie: zasad przyznawania pracownikom Zakładu Budynków Komunalnych miesięcznego limitu przebiegu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU OZPN 1/2014. Z DNIA r. Spis Treści : 22.Uchwała nr 20/2014 z dnia r. Opolskiego Związku Piłki Nożnej

KOMUNIKAT ZARZĄDU OZPN 1/2014. Z DNIA r. Spis Treści : 22.Uchwała nr 20/2014 z dnia r. Opolskiego Związku Piłki Nożnej KOMUNIKAT ZARZĄDU OZPN 1/2014 Z DNIA 11.02.2014r. Spis Treści : 1. Uchwała nr 1/2014 z dnia 11.02.2014r. Opolskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie nowych Struktur Organizacyjnych OZPN 2. Uchwała nr 2/2014

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21.2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r

Zarządzenie Nr 21.2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r GOPS.010.9.2014 Zarządzenie Nr 21.2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 października 2014r w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 98/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 23 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 98/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 23 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 98/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych dla pracowników Starostwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XI XV Rozdział I. Definicja podróży służbowej pracownika... 1 1. Wyznaczanie miejsca pracy... 2 2. Wykonywanie zadania na polecenie pracodawcy... 12 3. Incydentalne zadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/26/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 27 września 2016 r.

Uchwała nr III/26/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 27 września 2016 r. Uchwała nr III/26/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: powołania składów osobowych wydziałów i komisji oraz regulaminów Na podstawie 54 ust. 1 pkt 2 i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu z dnia 2 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu z dnia 2 stycznia 2017 r. Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 1 Zarząd jest organem władzy Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, sprawującym władze w Związku w okresie między zebraniami Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Bardziej szczegółowo

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba Uchwała nr 30/V/2018 Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 17.04.2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu 17.04.2018r. Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie, działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ODBYWANYCH POZA GRANICE KRAJU

REGULAMIN PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ODBYWANYCH POZA GRANICE KRAJU Załącznik do zarządzenia nr 72/R/19 REGULAMIN PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ODBYWANYCH POZA GRANICE KRAJU 1. Zasady ogólne 1. Regulamin określa zasady odbywania podróży służbowych poza granice kraju w celach naukowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej. Nowy Targ

Regulamin. Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej. Nowy Targ Regulamin Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej Nowy Targ I. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PODOKRĘGU 1. Podokręg jest jednostką utworzoną przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej, dla pełnienia w jego imieniu określonych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 185 Uchwała nr VII/185 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian Uchwale nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/7/2017 Przewodniczącego Kolegium Sędziów WZPN z dnia 1 lipca 2017 r.

Uchwała nr 1/7/2017 Przewodniczącego Kolegium Sędziów WZPN z dnia 1 lipca 2017 r. Uchwała nr 1/7/2017 Przewodniczącego Kolegium Sędziów WZPN z dnia 1 lipca 2017 r. REGULAMIN KOLEŻEŃSKIEGO FUNDUSZU DYSPOZYCYJNEGO Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu ( strefa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w KRAKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w KRAKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w KRAKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Związkowa Komisja Odwoławcza jest organem jurysdykcyjnym Małopolskiego Związku Piłki Nożnej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r.

Uchwała Nr 42/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r. Uchwała Nr 42/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r. Na podstawie 32 ust 6 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się, co następuje: 1. Zatwierdza się Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Politechniki Śląskiej, a także

Bardziej szczegółowo

KATALOG RODZAJÓW KOSZTÓW W FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

KATALOG RODZAJÓW KOSZTÓW W FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ Załącznik do umowy. KATALOG RODZAJÓW KOSZTÓW W FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ szkolenie w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego i Ośrodkach Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl Podróże służbowe krajowe i zagraniczne www.pip.gov.pl Podstawowe zagadnienia Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/2017 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN

Uchwała nr 41/2017 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Uchwała nr 41/2017 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 02.06.2017 roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Art 1 Na podst. 32 lit. f. Statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2014. Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu. z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2014. Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 7/2014 w sprawie: zasad rozliczania delegacji służbowych oraz zasad używania samochodu prywatnego jako środka transportu do odbycia podróży służbowej w Administracji Mieszkań Komunalnych

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD

USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD 2.1.2. Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy Grunwald. W 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie?

Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie? Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie? Pytanie Spółka z o.o., współpracująca z osobą fizyczną na podstawie umowy zlecenia, zleciła jej odbycie podróży służbowej. Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów podróży służbowych

Rozliczanie kosztów podróży służbowych Rozliczanie kosztów podróży służbowych w mikroprojektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 34 par. 1 pkt i w zw. art. 12 par. 1 ust. 24 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 34 par. 1 pkt i w zw. art. 12 par. 1 ust. 24 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała PZPN nr VII/190 z dnia 6 maja 2009r. Uchwała nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów III

Bardziej szczegółowo

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE 28 Czerwiec 2010 r. DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE Projektowane zmiany Marcin Górski, adwokat Źródła prawa Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20/ Kluby zryczałtowaną opłatę określona w 1 pkt. 1 niniejszej uchwały, wpłacają na rzecz Lubuskiego ZPN w terminach:

Uchwała nr 20/ Kluby zryczałtowaną opłatę określona w 1 pkt. 1 niniejszej uchwały, wpłacają na rzecz Lubuskiego ZPN w terminach: Uchwała nr 20/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, wnoszonych przez kluby uczestniczące w rozgrywkach III i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 3 listopada 2008 roku

Zarządzenie nr 55/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 3 listopada 2008 roku Zarządzenie nr 55/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 3 listopada 2008 roku w sprawie: podróży służbowych na terenie kraju Na podstawie art. 77 5 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Związkowej Komisji Odwoławczej Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

Regulamin Związkowej Komisji Odwoławczej Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Regulamin Związkowej Komisji Odwoławczej Lubuskiego Związku Piłki Nożnej I. Postanowienie ogólne 1 Związkowa Komisja Odwoławcza jest organem dyscyplinarnym Lubuskiego ZPN działającym na podstawie Statutu

Bardziej szczegółowo

Delegacje krajowe. Delegacje krajowe Jeżeli podróż służbowa trwa : Mniej niż 8 godzin od 8 do 12 godzinponad

Delegacje krajowe. Delegacje krajowe Jeżeli podróż służbowa trwa : Mniej niż 8 godzin od 8 do 12 godzinponad DELEGACJE SŁUŻBOWE 1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2/16 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 2/16 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 2/16 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu. Na podstawie art. 47 ust.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 16 ust. 5 pkt. 5.7. Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb, Walne Zebranie Członków uchwala co następuje:

Na podstawie 16 ust. 5 pkt. 5.7. Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb, Walne Zebranie Członków uchwala co następuje: Załącznik nr. do protokołu posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR 7 Ryb z dnia 11.01.2013 r. Uchwała nr 5/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 208/2011 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr III/Z/2013 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 25.03.2013 r.

KOMUNIKAT nr III/Z/2013 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 25.03.2013 r. KOMUNIKAT nr III/Z/2013 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 25.03.2013 r. - 1 - Uchwała nr 33/Z/2013 Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet Członków Na podstawie Art. 35 1 pkt. 19 w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r. Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r. w sprawie zasad wydawania poleceń służbowych, ewidencjonowania oraz ustalania należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/ 27 /2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 lipca 2018 r.

Uchwała nr IV/ 27 /2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 lipca 2018 r. Uchwała nr IV/ 27 /2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia umowy na prowadzenie rozgrywek Na podstawie 50 pkt.1 statutu Wlkp. ZPN, Zarząd Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXV/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXV/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXV/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 18.12.2017r. Spis treści: 1.Uchwała nr 286/Z/2017 z dnia 18.12.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe. Zagraniczne, krajowe

Podróże służbowe. Zagraniczne, krajowe Podróże służbowe Każdy pracownik Politechniki Śląskiej ma dostęp do Systemu Obiegu Dokumentów (SOD), gdzie w module Delegacje może osobiście wypełnić wniosek o wyjazd. Wniosek może zostać wypełniony również

Bardziej szczegółowo

Cel Uchwały. Ogólne ustalenia dotyczące organizacji kursów kształcenia animatorów PZPN C i trenerów UEFA B, UEFA A i UEFA PRO

Cel Uchwały. Ogólne ustalenia dotyczące organizacji kursów kształcenia animatorów PZPN C i trenerów UEFA B, UEFA A i UEFA PRO 231 Uchwała nr X/231 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upowszechniania systemu kształcenia animatorów i trenerów pitki nożnej kategorii PZPN C, UEFA B, UEFA

Bardziej szczegółowo