Radiobudzik Sangean K-200

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radiobudzik Sangean K-200"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik Sangean K-200 Nr produktu Strona 1 z 22

2 Instrukcja bezpieczeństwa 1. Przeczytaj ze zrozumieniem wszystkie informacje dotyczące obsługi i bezpieczeństwa przed użyciem radiobudzika. 2. Zachowaj instrukcję na przyszłość, aby w razie jakichkolwiek wątpliwości móc z niej skorzystać. 3. Zwracaj uwagę na ostrzeżenia. Wszystkie ostrzeżenia na urządzeniu i w instrukcji obsługi powinny być przestrzegane. 4. Wykonaj wszystkie instrukcje użytkowania. 5. Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody (wanny, umywalki, pralki, zlewu, wilgotnej piwnicy, basenu itp.) 6. Odłącz radiobudzik z gniazda zasilania przed czyszczeniem. Używaj tylko wilgotnej szmatki do czyszczenia zewnętrznej obudowy radia. 7. Nie umieszczaj radiobudzika na niestabilnej powierzchni. W przeciwnym razie urządzenie może spaść, powodując poważne obrażenia ciała oraz uszkodzenie produktu. 8. Wentylacja: Radiobudzik powinien być umieszczony tak, aby jego lokalizacja nie uniemożliwiała jego wentylacji. Nie powinienieś używać go na łóżku, sofie, dywanie lub innych miękkich powierzchniach, które mogą blokować otwory wentylacyjne. 9. Źródło zasilania: Radiobudzik powinien być zasilany wyłącznie przez źródło podane na etykiecie. Jeśli nie jesteś pewien, jaki masz rodzaj zasilania w domu, skontaktuj się ze sprzedawcą. 10. Zasilacz: Zasilacz powinien być ustawiony tak, aby nie był ściśnięty i żeby nie znajdowały się na nim żadne elementy. Zwróć szczególną uwagę na przewody przy wtyczkach, gniazdkach. Odłącz go, chwytając zasilacz, a nie kabel. Obsługuj urządzenie tylko za pomocą wskazanego źródła zasilania. Jeśli nie jesteś pewien rodzaju zasilania w domu, skontaktuj się ze sprzedawcą. 11. Nie przeciążaj gniazdek lub przedłużaczy. Może to stanowić ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworu radiobudzika. Obiekty mogą dotknąć punkty pod napięciem, co może spowodować pożar lub porażenie prądem. 12. Jeśli radiobudzik jest pozostawiony bez opieki lub jest nieużywany przez dłuższy czas, odłącz go od gniazdka elektrycznego. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia spowodowanego piorunem w czasie burzy. 13. Jeśli radiobudzik jest pozostawiony bez nadzoru lub jest nieużywany przez dłuższy czas, wyjmij baterie. Baterie mogą przeciekać i uszkodzić meble lub urządzenie. 14. Nie naprawiaj radiobudzika samodzielnie. Zdejmowanie pokrywy może narazić użytkownika na porażenie prądem i utratę gwarancji. Zanieś produkt do autoryzowanego serwisu. 15. Nigdy nie należy wkładać jakichkolwiek przedmiotów lub płynów przez otwór do radiobudzika, ponieważ mogą one dotknąć miejsc pod wysokim napięciem, co może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nigdy nie wlewaj żadnych płynów do produktu. 16. Urządzenie powinno być serwisowane przez wykwalifikowany personel, gdy: Strona 2 z 22

3 A. Zasilacz sieciowy lub wtyczka zostały odłączone. B. Ciała obce lub płyn dostały się do urządzenia. C. Urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody. D. Urządzenie nie działa prawidłowo lub wykazuje znaczne zmiany w wydajności. E. Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona. Wprowadzenie Sangean K-200 AM/FM RDS Digital Tuning Radio o kompaktowym wyglądzie zapewnia następujący zakres funkcji: - Transmisje AM i FM (RDS) - Pamięć dla 10 stacji radiowych (5 dla AM i 5 dla FM) - Wyświetlacz czasu w trybie gotowości - Dwa minutniki z funkcją drzemki, alarmem radiowym oraz wiadomością głosową - Regulowany automatyczny wyłącznik czasowy (AUTO OFF TIMER), który można ustawić na włączenie cyfrowego odbiornika automatycznie po minutach. - 2 funkcje nagrywania komunikatów głosowych (czas trwania każdego 30 sekund) - Gniazdo AUX 3.5 mm do odtwarzania dźwięku z MP3, ipoda lub innych urządzeń audio - Minutnik kuchenny do wygodnego gotowania - Standardowe gniazdo słuchawkowe 3.5 mm - Atrakcyjne, duże i ergonomiczne pokrętła - Wygodne, płaskie klawisze z mechanizmem membrany Strona 3 z 22

4 Przyciski sterowania i podłączenia 1. Przycisk Backlight 2. Przycisk RDS 3. Standby/Auto Off 4. Przycisk Alarm 2 5. Przycisk Band 6. Ustawienie stacji 7. Przycisk Egg Timer 8. Przycisk Message 2 9. Przycisk message Przycisk CT (auto clock time) 11. Przycisk Alarm 1 Strona 4 z 22

5 12. Wbudowany mikrofon 13. Wyświetlacz LCD 14. Pokrętło sterowania 15. Regulacja głośności Strona 5 z 22

6 16. Komora baterii 17. Gniazdo słuchawkowe 18. Gniazdo zasilania sieciowego 19. Gniazdo AUX-IN 20. Gniazdo anteny FM 21. Kontrola poziomu brzęczyka Ikony wyświetlacza A. Wskaźnik pojemności baterii B. Wyświetlacz formatu czasu PM C. Wskaźnik czasu D. Ikona RDS Strona 6 z 22

7 E. Pasek sygnału F. Ikona CT G. Wskaźnik Alarmu 2 H. Wskaźnik Alarmu 1 I. Wyświetlacz częstotliwości J. Ikona minutnika Używanie radiobudzika po raz pierwszy A. Użytkowanie 1. Zamieść radiobudzik na płaskiej powierzchni. 2. Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda sieciowego znajdującego się z tyłu urządzenia, upewniając się, że wtyczka jest do końca wsunięta do gniazda. 3. Podłącz drugi koniec zasilacza do gniazda. Ważne: Zasilacz jest stosowany do podłączenia cyfrowego odbiornika do sieci. Gniazdo sieciowe wykorzystywane przez radiobudzik musi pozostać dostępne podczas normalnego użytkowania. W celu odłączenia radiobudzika od sieci, należy wyjąć zasilacz z gniazda sieciowego. B. Zasilanie bateryjne 1. Obróć urządzenie do góry nogami. Zlokalizuj drzwi komory baterii. Podnieś pokrywę do góry, aby otworzyć. 2. Włóż baterie x 4 C UM-2/R14, zwracając uwagę na właściwą polaryzację (zgodnie z ilustracją w komorze baterii). Załóż pokrywę baterii. 3. Jeśli radiobudzik nie jest używany przez dłuższy okres czasu, zaleca się wyjąć z niego baterie. Zmniejszona moc, zniekształcenia, jąkający dźwięk, słaba bateria i LOW VOLT są sygnałami, że baterie wymagają wymiany lub ładowania. Strona 7 z 22

8 Praca radiobudzika możliwość ustawienia AM/FM 1. Naciśnij przycisk Standby, aby włączyć radiobudzik. 2. Naciśnij przycisk BAND w razie potrzeby, aż pasma AM lub FM będą zaznaczone. 3. Naciśnij i zwolnij pokrętło strojenia, aby przeprowadzić automatyczne strojenie. Radiobudzik będzie skanować pasmo AM/FM, aby wyświetlić aktualną częstotliwość i zatrzyma automatyczne skanowanie, gdy znajdzie stację o wystarczającej sile sygnału. 4. Na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość znalezionego sygnału. Jeśli sygnał jest wystarczająco silny i informacje RDS są dostępne, na wyświetlaczu pojawi się nazwa stacji radiowej i ikona RDS. 5. Kiedy koniec zakresu fal zostanie osiągnięty, radiobudzik wykona ponowne strojenie z przeciwnego końca zakresu fal. 6. Za pomocą regulatora głośności można dostosować poziom dźwięku w miarę potrzeb. Strona 8 z 22

9 Strojenie ręczne AM/FM 1. Naciśnij przycisk Standby, aby włączyć radio. 2. Naciśnij i zwolnij przycisk BAND, aby wybrać tryb radia AM lub FM. 3. Obracaj pokrętłem, aby dostroić stację. Częstotliwość FM będzie się zmieniać: 200 khz (wersja amerykańska), 100 khz (wersja europejska). Częstotliwość AM będzie się zmieniać: 10 khz (wersja amerykańska), 9 khz (wersja europejska). 4. Kiedy koniec zakresu fal zostanie osiągnięty, radiobudzik wykona ponowne strojenie z przeciwnego końca zakresu fal. 5. Za pomocą regulatora głośności można dostosować poziom dźwięku w miarę potrzeb. Strona 9 z 22

10 Konfigurowanie wielkości etapów strojenia 1. Upewnij się, że radiobudzik jest w trybie wyłączenia. 2. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło strojenia, aby ustawić format czasu. 3. Po ustawieniu formatu czasu, naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aby wprowadzić ustawienie wielkości etapów strojenia. 4. Obróć pokrętło sterowania, aby wybrać opcję strojenia 100 khz lub 200 khz dla FM i 9 khz lub 10 khz dla AM. Następnie naciśnij i zwolnij pokrętło, aby potwierdzić ustawienie. Strona 10 z 22

11 Tryby wyświetlacza FM Twój radiobudzik posiada szereg opcji wyświetlania trybów radiowych FM. 1. Wielokrotnie naciśnij i zwolnij przycisk RDS, aby wyświetlić informacje RDS o stacji, której słuchasz. a. Nazwa stacji Wyświetla nazwę stacji, która jest słuchana. b. Typ programu Wyświetla typ słuchanej stacji, np. Pop, Classic, News. c. Tekst radiowy Wyświetla tekstowe komunikaty radiowe. d. Częstotliwość Wyświetla częstotliwość FM dla stacji, której słuchasz. Strona 11 z 22

12 Uwaga: Jeśli nie są dostępne dane RDS, radio wyświetli jedynie częstotliwość. Nie będzie widoczny tekst oraz informacje o typie programu. Radio wyśwetla je, gdy dostępne są informacje. Tak więc, jeśli nie ma tekstu, wyświetlanie nie jest dostępne. Zapisywanie stacji w trybach AM/PM Istnieje 5 zaprogramowanych stacji dla AM i PM. Są one stosowane w ten sam sposób dla każdego zakresu fal. 1. Naciśnij przycisk Standby, aby włączyć radio. 2. Naciśnij przycisk BAND, aby wybrać zakres. Ustaw wymaganą stację, jak opisano powyżej. 3. Naciśnij i przytrzymaj wymagany główny przycisk Preset (od 1 do 5), aż na wyświetlaczu pojawi się P1 po częstotliwości. Stacja zostanie zapisana przy pomocy numeru. Powtórz tę procedurę dla pozostałych ustawień. 4. Zaprogramowane stacje, które zostały już zapisane, mogą zostać zastąpione. Postępuj według powyższej procedury, jeśli to konieczne. Przywracanie ustawień w trybach AM/FM 1. Naciśnij przycisk Standby, aby włączyć radio. 2. Wybierz żądany zakres fal, naciskając przycisk BAND. 3. Na chwilę naciśnij odpowiedni przycisk Preset, aby dostroić radio do jednej ze stacji przechowywanych w pamięci. Strona 12 z 22

13 Zegar i alarmy Ustawienie formatu godziny Wyświetlacz godziny używany w trybie gotowości i w trybie odtwarzania może być ustawiony na 12/24-godzinny format wyświetlania. Wybrany format jest również używany podczas ustawiania alarmów. 1. Upewnij się, że radio jest wyłączone. 2. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło strojenia, aż sygnały radiowe i format czasu zaczną migać. 3. Obracaj pokrętłem strojenia, aby wybrać format 12/24-godzinny. Naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aby potwierdzić wybór formatu strojenia. Jeśli 12-godzinny format zegara zostanie wybrany, radiobudzik będzie używać formatu 12-godzinnego do wyświetlania i ustawienia alarmu. 12-godzinny format zostanie również wyświetlony poprzez wskaźnik PM w trybie gotowości. Strona 13 z 22

14 Ręczne ustawienie zegara 1. Naciśnij przycisk Standby, aby włączyć radio. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk CT, aż ustawienie czasu zegara i godzina zaczną migać. Wyświetlacz pokaże CLOCKSET. 3. Obracaj pokrętłem strojenia, aby wybrać godziny, a następnie naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aby potwierdzić ustawienie. Następnie obróć pokrętło, aby wybrać minuty. Naciśnij i zwolnij pokrętło, aby potwierdzić ustawienie. 4. Obracaj pokrętłem strojenia, aby wybrać żądany miesiąc, a następnie naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aby potwierdzić ustawienie. Następnie obróć pokrętło, aby wybrać żądaną datę. Naciśnij i zwolnij pokrętło, aby potwierdzić ustawienie. 5. Obróć pokrętło, aby wybrać żądany rok, a następnie naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aby potwierdzić ustawienie. Ustawienie zegara przy użyciu RDS CT 1. Aby dostroić do stacji nadawczej dane RDS, naciśnij i zwolnij przycisk CT. Wyświetlacz pokaże. Czas zegara zostanie ustawiony automatycznie na podstawie danych otrzymanych z RDS. 2. Kiedy działanie zostanie zakończone, na wyświetlaczu pojawi się wskazujący, że czas radia jest czasem RDS. Zegar radiowy będzie zsynchronizowany z RDS CT przez siedemdziesiąt dwie godziny. 3. Gdy radio jest w trybie gotowości, naciśnij i zwolnij przycisk CT, aby przełączyć ustawienie wyświetlania z Miesiąc-Dzień na Rok-Tydzień. Strona 14 z 22

15 Ustawienie budzika Twoje radio K-200 posiada dwa alarmy radiowe (AM/FM), które mogą być ustawione jako budzik (alarm dźwiękowy lub głosowy). Alarmy mogą być ustawione, gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości lub w trybie odtwarzania. Przed ustawieniem alarmu upewnij się, że czas zegara jest ustawiony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Alarm 1, aby ustawić alarm Ustawienie godziny Alarmu 1 zacznie migać. Obróć pokrętło sterowania, aby wybrać żądaną godzinę alarmu. Naciśnij i zwolnij pokrętło, aby potwierdzić ustawienie. Obróć pokrętło, aby wybrać żądane minuty. Naciśnij pokrętło sterowania, aby potwierdzić ustawienie. 2. Następnie na wyświetlaczu pojawią się opcje częstotliwości alarmu. Opcje alarmów są następujące: Raz (ONCE) alarm zabrzmi jeden raz. Codziennie (DAILY) alarm będzie brzmiał codziennie. Dni powszednie (WEEKDAYS) alarm będzie brzmiał w dni powszednie. Weekendy (WEEKENDS) alarm będzie brzmiał tylko w weekendy. Strona 15 z 22

16 Naciśnij pokrętło strojenia, aby potwierdzić ustawienie. Jeśli zdecydujesz się na pojedyncze (ONCE) ustawienie alarmu, konieczne będzie także ustawienie czasu za pomocą pokrętła sterowania. 3. Obracaj pokrętłem strojenia, aby wybrać żądany typ alarmu, a następnie naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aby potwierdzić ustawienie. Alarm można ustawić na brzęczyk, radio AM, radio FM lub wiadomość głosową (MSG1, MSG2 lub MSG1+2). Gdy tryb radia jest wybrany, częstotliwość i ustawiony numer zaczną migać na wyświetlaczu. Obracaj pokrętłem, aby ustawić częstotliwość lub numer programu radiowego, a następnie naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aby potwierdzić ustawienie. 4. Alarm został ustawiony. Radio wyemituje sygnał dźwiękowy raz, a następnie powróci do normalnego trybu wyświetlania. 5. Obróć regulator głośności, aby ustawić żądany poziom głośności. 6. Wyreguluj przełącznik wewnątrz komory baterii, aby ustawić wymagany poziom głośności brzęczyka. Gdy radio było ustawione na budzenie przez FM lub wiadomość głosową, głośność będzie taka sama, jak była ustawiona wcześniej. Strona 16 z 22

17 Aktywne alarmy są wyświetlone przy użyciu niewielkiego wskaźnika alarmu na wyświetlaczu. Kiedy zabrzmi alarm Aby anulować dzwoniący alarm, naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM 1 lub przycisk ALARM 2, aż usłyszysz pojedynczy sygnał radiowy, a na wyświetlaczu pojawi się ALR OFF. LCD powróci do normalnego trybu wyświetlania. Gdy alarm dźwiękowy będzie aktywny, na początku będzie cichy, ale stopniowo będzie zwiększać poziom. Zabrzmi na 1 minutę, następnie będzie minuta ciszy. Będzie powtarzany przez 60 minut, chyba że zostanie anulowany. Radio będzie brzmieć non-stop w wybranym czasie do 60 minut we wszystkich innych typach alarmów. Wyłączenie/anulowanie alarmów Aby wyłączyć aktywny alarm, naciśnij i zwolnij przycisk Standby lub naciśnij i przytrzymaj przycisk alarmowy, aby anulować alarm. Drzemka 1. Kiedy zabrzmi alarm, naciśnij dowolny przycisk, inny niż Standby i alarm zostanie wyciszony na 5 minut. SNOOZE zacznie migać na wyświetlaczu. 2. Aby anulować drzemkę, gdy alarm jest zawieszony, naciśnij przycisk Standby. Strona 17 z 22

18 Automatyczny wyłącznik czasowy (Auto Off Timer) Radiobudzik można ustawić na automatyczne wyłączanie po określonym czasie. Automatyczny wyłącznik czasowy można ustawić na 15, 30, 45, 60, 90 i 120 minut. 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Standby, aby wejść w ustawienia automatycznego wyłącznika czasowego. AUTO OFF 00 pojawi się na wyświetlaczu. 2. Naciskając przycisk Standby i opcje automatycznego wyłącznika czasowego (Auto Off Timer), można rozpocząć przełączanie na wyświetlaczu. Zatrzymaj ustawianie, gdy wymagane automatyczne wyłączanie pojawi się na wyświetlaczu. Ustawienie zostanie zapisane, a wyświetlacz powróci do normalnego trybu wyświetlania. 3. Radiobudzik wyłączy się automatycznie po upływie zaprogramowanego autmatycznego wyłączania. Na wyświetlaczu pojawi się AUTO OFF wskazujący, że automatyczny wyłącznik czasowy jest aktywny. 4. Aby anulować funkcję automatycznego wyłącznika czasowego przed upływem ustawionego czasu, należy nacisnąć i zwolnić przycisk Standby, aby wyłączyć ręcznie. Strona 18 z 22

19 Funkcja minutnika 1. Naciśnij i zwolnij przycisk minutnika, aby wprowadzić ustawienia. Ustawienie minutnika zacznie migać na wyświetlaczu. 2. Obracaj pokrętłem strojenia, aby dostosować ustawienia minut od 1 do 120 w przedziale 1-minutowym. Naciśnij i zwolnij pokrętło sterowania, aby zakończyć ustawienia. Minutnik rozpocznie odliczanie. 3. Ikona minutnika będzie migać na wyświetlaczu, wskazując aktywny minutnik, tymczasem wyświetlacz pokaże pozostałe minuty. Aby anulować funkcję, gdy odliczanie postępuje, naciśnij i przytrzymaj przycisk Egg Timer. 4. Obracaj pokrętłem strojenia, gdy wyświetlacz pokazuje pozostały czas, aby dostosować odpowiednie ustawienia minutnika, a następnie naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aby potwierdzić ustawienie. Uwaga: Cyfrowy odbiornik zabrzmi na 3 minuty, gdy aktywny zegar zakończy odliczanie. Wyświetlacz Regulacja jasności Jasność wyświetlacza, gdy urządzenie jest w trybie gotowości, może być regulowana. W przypadku korzystania z urządzenia w sypialni, możesz wybrać niższy poziom jasności niż standardowo ustawiony. Strona 19 z 22

20 1. Naciśnij i zwolnij przycisk Backlight (podświetlenie), aby regulować poziom jasności wyświetlacza. Funkcja podświetlenia posiada 8 poziomów oświetlenia, dzięki czemu można zobaczyć efekty zmian. 2. Zatrzymaj strojenie, gdy żądany poziom podświetlenia jest zaznaczony. Podświetlenie LED Podczas korzystania z radiobudzika, możesz włączyć podświetlenie LED na dolnej części odbiornika. 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT, aby ustawić obecne ustawienie podświetlenia. 2. Gdy podświetlenie LED jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT, aby wyłączyć LED. 3. Aby z powrotem włączyć LED, naciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT ponownie. Funkcja wiadomości Dzięki funkcji wiadomości można nagrywać i odtwarzać 2 zestawy komunikatów głosowych o długości 30 sekund. 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Message, aby nagrać wiadomość głosową o długości do 30 sekund. Dioda LED będzie oświetlona podczas nagrywania i wyświetlacz pokaże RECORD. Naciśnij i zwolnij przycisk Message, aby zatrzymać nagrywanie. Po nagraniu dioda LED zacznie migać. 2. Naciśnij i zwolnij przycisk Message, aby odtworzyć wiadomość głosową, a na wyświetlaczu pojawi się PLAYING.Naciśnij przycisk wiadomości, aby wstrzymać odtwarzanie wiadomości. Dioda LED przestanie migać po odtworzeniu wiadomości. 3. Aby zastąpić istniejącą wiadomość, naciśnij i przytrzymaj przycisk Message przez 2 sekundy, aby rozpocząć nagrywanie nowej wiadomości. 4. Przycisk Message może działać w trybie zasilania lub w trybie wyłączenia. W trybie zasilania odbiornik nawet w AM lub FM oraz AUX-in wyciszy się podczas przetwarzania komunikatu głosowego. Wersja oprogramowania Strona 20 z 22

21 Wyświetlacz oprogramowania nie może być zmieniony i służy tylko celom informacyjnym. 1. Upewnij się, że radio jest trybie wyłączenia (tryb gotowości). 2. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło strojenia, aż ustawiony format czasu zacznie migać. 3. Wielokrotnie naciśnij pokrętło strojenia, aż na wyświetlaczu pojawi się numer wersji oprogramowania. Gniazdo słuchawkowe Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe 3.5 mm znajduje się z tyłu odbiornika cyfrowego. Włożenie wtyczki automatycznie wyciszy wewnętrzny głośnik. Ważne: Nadmierne ciśnienie akustyczne ze słuchawek dousznych i nagłownych może spowodować uszkodzenie słuchu. Gniazdo AUX-IN Gniazdo Auxiliary Input 3.5 mm znajduje się z tyłu radia, aby sygnał audio był doprowadzony do zewnętrznych urządzeń audio, takich jak ipod, odtwarzacz MP3 lub CD. 1. Wielokrotnie naciśnij i zwolnij przycisk BAND, aż AUX IN wyświetli się. 2. Podłącz zewnętrzne źródło dźwięku (na przykład ipod, MP3 lub CD) do gniazda AUX IN. 3. Dostosuj ustawienia głośności na ipodzie, odtwarzaczu CD lub MP3, aby zapewnić odpowiedni poziom sygnału z odtwarzacza, a następnie użyj kontroli głośności odbiornika, aby słuchanie było dla Ciebie komfortowe. Strona 21 z 22

22 Specyfikacja Zasilanie AC 9V ~/ 0.7A Zakres częstotliwości FM: MHz AM: khz (wersja amerykańska) khz (inna wersja) Baterie Głośnik Zasilanie wyjściowe Gniazdo słuchawkowe Gniazdo Auxiliary System anteny 4 X 1.5V Size C / UM-2 / R ohm, pełna wersja 3 V/1.5 V (baterie) 3.5 mm 3.5 mm Przewód anteny FM Strona 22 z 22

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM Sangean RCR-5 RCR5, Pamięć programów: 10, srebrny, biały

Radiobudzik FM Sangean RCR-5 RCR5, Pamięć programów: 10, srebrny, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 343713 Radiobudzik FM Sangean RCR-5 RCR5, Pamięć programów: 10, srebrny, biały Strona 1 z 7 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy przeczytać i zrozumieć wszelkie

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-45, czarne, FM, funkcja drzemki

Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-45, czarne, FM, funkcja drzemki INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-45, czarne, FM, funkcja drzemki Nr produktu 351841 Strona 1 z 22 Elementy sterujące 1. Antena teleskopowa 2. Zasilanie włączone / wyłączone 3 Przycisk pamięci

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR

Radiobudzik FM SoundMaster FUR INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik FM SoundMaster FUR Nr produktu 352320 Strona 1 z 6 1. Pokrętło głośności 2. Przycisk ALARM 1 /RADIO/ BUZZ (brzęczyk) 3. Wyświetl niski/wysoki ściemniacz 4.

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000342395 Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa Strona 1 z 5 Elementy sterujące 1. Przełącznik pasma AM/FM 2. Brzęczyk alarmowy 3.

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM Sangean RCR-9

Radiobudzik FM Sangean RCR-9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik FM Sangean RCR-9 Nr produktu 351842 Strona 1 z 17 Zawartość Kontrolery/sterowniki Uruchamianie budzika po raz pierwszy Użytkowanie radia - strojenie FM / AM Strojenie ręczne

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

Odbiornik częstotliwości radiowych Roadstar TRA-2340PSW MW

Odbiornik częstotliwości radiowych Roadstar TRA-2340PSW MW INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001890165 Odbiornik częstotliwości radiowych Roadstar TRA-2340PSW MW Strona 1 z 7 Niniejszym Roadstar Management SA oświadcza, że urządzenie radiowe typu TRA-2340PSW jest

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy AM/FM Nr produktu

Odbiornik radiowy AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odbiornik radiowy AM/FM Nr produktu 000343720 Strona 1 z 13 Elementy sterowania 1. Głośnik 1. Wybór pasma 2. Ekran LCD 3. Diodowy wskaźnik naładowania 4. Alarm z radia 5. Alarm z brzęczyka

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik New One CR120

Radiobudzik New One CR120 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik New One CR120 Nr produktu 393463 Strona 1 z 6 Rozmieszczenie i opis przycisków 1. Wyświetlacz LED 2. Tryb standby/stop Włączenie/wyłączenie radia 3. Alarm 2 / zmniejsz głośność

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright RADIO KUCHENNE DAB2035 PLL FM 1. Ogólny opis Pasmo DAB+ / FM Wyświetlanie nazwy stacji radiowej i automatyczna aktualizacja zegara Moduł elektroniczny do tuningu radiowego Krystaliczna precyzja działania

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny

Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001299772 Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny Strona 1 z 8 Informacje dotyczące utylizacji a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

11. Używaj jedynie akcesoriów/dodatków określonych przez producenta.

11. Używaj jedynie akcesoriów/dodatków określonych przez producenta. Przenośne radio Sangean PR- D4 Instrukcja obsługi Nr produktu: 340824 WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. 2. Zatrzymaj instrukcję obsługi na przyszłość. 3. Przestrzegaj

Bardziej szczegółowo

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1424674 Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy Strona 1 z 5 Elementy sterowania 1. Przycisk ustawienia czasu 2. Przycisk 3. Przycisk 4. Przycisk Drzemki 5. Przycisk 1 6. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1404023 Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 1. Czujnik podczerwieni 2. Projektor 3. Przycisk włączenia/wyłączenia projekcji 4. Czas projekcji

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ Nr produktu 326458 Strona 1 z 10 Obsługa radia DAB 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik SANGEAN DCR-89 Plus, DAB+, FM

Radiobudzik SANGEAN DCR-89 Plus, DAB+, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik SANGEAN DCR-89 Plus, DAB+, FM Numer produktu: 346046 Strona 1 z 28 Spis treści Rozmieszczenie przycisków....3 Pierwsze użycie radiobudzika.4 Użytkowanie radiobudzika 5 Wybór

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy Eurochron

Budzik radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672364 Budzik radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas oraz temperaturę w pomieszczeniu, co więcej jest zintegrowany z funkcją alarmu. Czas jest

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy z projektorem Techno Line WT 480, z radiem

Zegar cyfrowy z projektorem Techno Line WT 480, z radiem INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672451 Zegar cyfrowy z projektorem Techno Line WT 480, z radiem Strona 1 z 8 Instalacja Dla uzyskania najlepszego najlepszego odbioru czasu sterowanego radiowo trzymaj

Bardziej szczegółowo

Radio globalne, Radio przenośne FM Muse MH-07 DS MH 07 DS, Czarny

Radio globalne, Radio przenośne FM Muse MH-07 DS MH 07 DS, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000352393 Radio globalne, Radio przenośne FM Muse MH-07 DS MH 07 DS, Czarny Strona 1 z 11 Należy uważnie zapoznać się z instrukcją przed obsługa urządzenia Informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 11. Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.

Strona 1 z 11. Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. Radiobudzik Sangean RCR-3 Instrukcja obsługi Numer produktu:343712 Strona 1 z 11 Cyfrowy Radiobudzik RCR-3 FM/AM Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 1. Przed użyciem należy w pełni zapoznać się z

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

Podwieszane radio Sangean UCR Instrukcja obsługi. Strona 1 z 11

Podwieszane radio Sangean UCR Instrukcja obsługi.  Strona 1 z 11 Podwieszane radio Sangean UCR- 100 Instrukcja obsługi Strona 1 z 11 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska Ważne środki bezpieczeństwa 1. Przed podłączeniem radia

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny

Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1196686 Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny Strona 1 z 8 Utylizacja a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi RD-100LCD. Odbiornik radiowy. RoHS. Model:

Instrukcja obsługi RD-100LCD. Odbiornik radiowy. RoHS. Model: R Model: RD-100LCD Odbiornik radiowy RoHS Przedsiębiorstwo Dartel s.c., Podlipie 26, 29-100 Włoszczowa Tel.: 413914733, e-mail: dartel@dartel.eu, www.dartel.eu Szanowny Użytkowniku. Przed użyciem radioodbiornika

Bardziej szczegółowo

Radio cyfrowe z zegarem

Radio cyfrowe z zegarem Radio cyfrowe z zegarem Podręcznik obsługi CRD-510 Importer: xxxxxx Adres: xxxxxx Przegląd produktu 1. Przycisk ZWIĘKSZANIA GŁOŚNOŚCI 2. Przycisk WYSZUKIWANIA 3. Przycisk MENU/INFO/DO TYŁU 4. WŁĄCZNIK/Przycisk

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421 PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. PRZYCISKI I WSKAŹNIKI Widok z przodu Widok od

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 (c) Copyright

SCIGANY81 (c) Copyright zapraszamy 1.VOLUME UP na 13.MODE: nasze REPEAT/REPEAT aukcje ALL/RANDOM 2.FUNCTION 14.WYŚWIETLACZ LCD 3.DBBS 15. /STOP 4.CLK SET 16. /SCAN 5.ANTENA FM 17.OTWIERANIE SZUFLADY PŁYTY CD 6. /PRESET- 18.TUNE-/FOLDER

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+, Hama DR1100, 54811

Radio DAB+, Hama DR1100, 54811 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000759522 Radio DAB+, Hama DR1100, 54811 Strona 1 z 11 Elementy sterujące i wyświetlacz (ilustracja 1) 1. Przycisk STANDBY (wstrzymania) 2. Przycisk INFO 3. Przycisk SLEEP

Bardziej szczegółowo

Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: mini stacja MP3 kabel USB (Mini-USB do USB) kabel ze złączem 3,5 mm pasek na rękę instrukcja obsługi.

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi

Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi Nr produktu: 326030 Strona 1 z 13 Elementy sterowania 1. Slot karty pamięci SD 2. Głośnik 3. Przycisk zasilania 4. Wyświetlacz LCD 5. Wskaźnik ładowania

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą

INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą S. 1 Podpisy pod rysunki: Figure 1: ENGLISH POLSKI Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Widok

Bardziej szczegółowo

Model: RD-15. Instrukcja obsługi. RoHS. Odbiornik radiowy fal FM/AM

Model: RD-15. Instrukcja obsługi. RoHS. Odbiornik radiowy fal FM/AM R Model: RD-15 Odbiornik radiowy fal FM/AM RoHS Przedsiębiorstwo Dartel s.c., Podlipie 26, 29-100 Włoszczowa Tel.: 413914733, e-mail: dartel@dartel.eu, www.dartel.eu Szanowny Użytkowniku. Przed użyciem

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Wersja: 1.0 Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Przegląd produktu 1. Tryb gotowo ś Naciśnij, by przełączać między trybami FM i DAB w trybie pracy. Naciśnij i ci/tryb przytrzymaj, by przejść do trybu gotowości.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB DOMINIKA 2 model 600U UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodbiornika i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright FUNKCJE I PRZYCISKI

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright FUNKCJE I PRZYCISKI FUNKCJE I PRZYCISKI 1. VOLUME DOWN/NAP 2. VOLUME UP 3. / TUNE+ 5. ALARM 1 ON / OFF SET 6. ALARM 2 ON / OFF SET 7. SET / MEM / M+ 8. SNOOZE / SLEEP / DIMMER 9. ON /

Bardziej szczegółowo

Radio FM przenośne Muse M-050 R

Radio FM przenośne Muse M-050 R INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM przenośne Muse M-050 R Produkt nr: 393841 Strona 1 z 7 LOKALIZACJA I OPIS KONTROLERÓW Strona 2 z 7 1. Wskaźnik 2. Regulator pasma 3. Wyboru pasma FM / MW 4. Gniazdo AUX IN 5.

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Eurochron EFW200

Budzik cyfrowy Eurochron EFW200 INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Eurochron EFW200 Nr produktu 672363 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas, datę i temperaturę. Ponadto funkcja alarmu jest zintegrowana. Czas jest ustawiony

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 Nr produktu 672503 Strona 1 z 7 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do słupka w tylnej części Twojej stacji pogodowej (jak pokazano

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Model: RD-80. Instrukcja obsługi. RoHS. Odbiornik radiowy fal FM/MW

Model: RD-80. Instrukcja obsługi. RoHS. Odbiornik radiowy fal FM/MW R Model: RD-80 Odbiornik radiowy fal FM/MW RoHS Przedsiębiorstwo Dartel s.c., Podlipie 26, 29-100 Włoszczowa Tel.: 413914733, e-mail: dartel@dartel.eu, www.dartel.eu Szanowny Użytkowniku. Przed użyciem

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z RADIEM W KSZTACIE KULI ORAZ Z EFEKTEM ŚWIETLNYM CRW-1. Odnośnie więcej informacji odwiedź

ZEGAR Z RADIEM W KSZTACIE KULI ORAZ Z EFEKTEM ŚWIETLNYM CRW-1. Odnośnie więcej informacji odwiedź ZEGAR Z RADIEM W KSZTACIE KULI ORAZ Z EFEKTEM ŚWIETLNYM CRW-1 Odnośnie więcej informacji odwiedź www.lenco.eu Spis treści. Ważne wskazówki bezpieczeństwa.2 Charakterystyka.. 3 Instalacja.3 Lista elementów.4

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD CSU-36 OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym

Bardziej szczegółowo

Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: mini stacja MP3 kabel USB (Mini-USB do USB) kabel ze złączem 3,5 mm instrukcja obsługi. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA

Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA ER 300 Radio alarmowe z ręczną wytwornicą prądu i panelem słonecznym Zawartość opakowania Radio Akumulator 2000mAh USB Cechy urządzenia

Bardziej szczegółowo

RADIO AM/FM Z ZEGAREM I BUDZIKIEM

RADIO AM/FM Z ZEGAREM I BUDZIKIEM CE 1500 RADIO AM/FM Z ZEGAREM I BUDZIKIEM PL - POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcje przed użyciem urządzenia. 1. Wskaźnik budzika radiowego (alarm 1) 2. Wskaźnik budzika Buzer ( alarm

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+, FM Albrecht DR 70

Radio DAB+, FM Albrecht DR 70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+, FM Albrecht DR 70 Produkt nr 1361292 1 Spis treści Strona 1 z 10 1 Spis treści 2 Instrukcje bezpieczeństwa 3 Specyfikacja 4 Elementy sterujące i cechy 4.1 Głośnik 4.2 Słuchawki

Bardziej szczegółowo

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672765 Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, 0 - +50 C -Budzik Kwarcowy TFA 60.2011, Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm Strona 1 z 7 Rys 1. Rys 2. Strona 2 z 7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

Radio Bresser Optik Outdoor, dynamo i zasilanie solarne

Radio Bresser Optik Outdoor, dynamo i zasilanie solarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000860603 Radio Bresser Optik Outdoor, dynamo i zasilanie solarne Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Ogólne ostrzeżenia Uwaga Urządzenie zawiera elementy elektryczne które działają

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+, FM Sangean DPR-65, czarny

Radio DAB+, FM Sangean DPR-65, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 351720 Radio DAB+, FM Sangean DPR-65, czarny Strona 1 z 24 Szybka konfiguracja Ważne instrukcje bezpieczeństwa 1. Przed uruchomieniem należy przeczytać całą instrukcję obsługi

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z RADIEM ORAZ EFEKTEM ŚWIETLNYM CRW-2

ZEGAR Z RADIEM ORAZ EFEKTEM ŚWIETLNYM CRW-2 ZEGAR Z RADIEM ORAZ EFEKTEM ŚWIETLNYM CRW-2 Spis treści Ważne wskazówki bezpieczeństwa... 3 Charakterystyka... 4 Instalacja... 5 Lista elementów... 6 Ustawienia zegara...8 Obsługa radia... 9 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe radio AM/FM na baterie słoneczne i dynamo

Cyfrowe radio AM/FM na baterie słoneczne i dynamo Instrukcja obsługi - SR30 Cyfrowe radio AM/FM na baterie słoneczne i dynamo Zasady działania: Urządzenie zawiera wysokiej jakości odbiornik radiowy z czułym dwuzakresowym radiem AM/FM, cyfrowym wyświetlaczem,

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr cyfrowy TFA

Termohigrometr cyfrowy TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001268315 Termohigrometr cyfrowy TFA 30.5033.02 Strona 1 z 7 Dziękujemy za zakup produktu firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Radio DAB. Nr produktu

Radio DAB. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB Nr produktu 000619437 Strona 1 z 12 Polski Widok urządzenia Widok od przodu Wyświetlacz WŁ./WYŁ. Głośność/ Potwierdzenie wprowadzenia W górę/w dół Głośnik Tył Antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Sound Oasis. S-5000 Sound Therapy System

Instrukcja Obsługi. Sound Oasis. S-5000 Sound Therapy System Instrukcja Obsługi Sound Oasis S-5000 Sound Therapy System Dziękujemy za wybranie Sound Oasis! Sound Oasis jest światowym liderem w zakresie produkcji systemów służących do terapii dźwiękowej. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8 Radiobudzik Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 352349 Strona 1 z 8 Język polski Symbol pioruna ze strzałką w pisany w trójkąt ostrzega użytkowników przed obecnoscią nieizolowanego niebezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Budzik cyfrowy Braun Multi XL INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Braun Multi XL Nr produktu 672512 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Instrukcje dotyczące baterii. 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko baterii alkaicznych AA tego samego

Bardziej szczegółowo

Radio FM Muse M-05 SW, FM, MW, LW, SW

Radio FM Muse M-05 SW, FM, MW, LW, SW INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 352384 Radio FM Muse M-05 SW, FM, MW, LW, SW Strona 1 z 6 Zasilanie Wkładanie baterii 1. Wyjmij osłonę komory baterii naciskając kciukiem w kierunku wskazanym na komorze

Bardziej szczegółowo

Budzik SBB500SS-IG, cyfrowy, Kwarcowy

Budzik SBB500SS-IG, cyfrowy, Kwarcowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 679557 Budzik SBB500SS-IG, cyfrowy, Kwarcowy Strona 1 z 8 Ważne Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio z zegarem CRL

Instrukcja obsługi. Radio z zegarem CRL Instrukcja obsługi Radio z zegarem CRL-340 www.denver-electronics.com Przed korzystaniem z tego produktu proszę uważnie i w pełni przeczytać tę instrukcję obsługi. 1. Funkcja 1.1 Godzina na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright 1. PROJEKTOR 2. WYŚWIETLACZ 3. USTAWIENIE WYSOKIEJ INTENSYWNOŚĆ ŚWIATŁA 4. USTAWIANIE NISKIEJ INTENSYWNOŚCI ŚWIATŁA 5. ŚWIATŁO ON / OFF 6. ALARM 1 ON / SET 7. ALARM 2 ON / SET 8. CLOCK SET/MEMORY/SET WIRELESS

Bardziej szczegółowo

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 Nr produktu 326181 Strona 1 z 13 Rozmieszczenie przycisków 1. Przycisk sterowania: Ustawienie, ustawienie Skanowanie tunera/ alarm

Bardziej szczegółowo

Radio Outdoorowe FM Sangean MMR-88, Pamięć programów: 19, czarny, żółty

Radio Outdoorowe FM Sangean MMR-88, Pamięć programów: 19, czarny, żółty INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001326473 Radio Outdoorowe FM Sangean MMR-88, Pamięć programów: 19, czarny, żółty Strona 1 z 10 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Prosimy o dokładne przeczytanie

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright 1 1. WYŚWIETLACZ 2. WSKAŹNIK PM 3. WSKAŹNIK STANDBY 4. WSKAŹNIK ALARM 1 5. SNOOZE/SLEEP/DIMMER 6. MEMORY- 7. /TUNE+/ROK/MIESIĄC/DZIEŃ 9. RADIO ON-OFF /ALARM OFF 10.WSKAŹNIK ANTENY RCC 11.WSKAŹNIK

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000352227 Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Przeczytaj i wykonaj następujące czynności opisane w instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe DAB+, FM Sangean DPR-34, czarny

Radio kieszonkowe DAB+, FM Sangean DPR-34, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 326023 Radio kieszonkowe DAB+, FM Sangean DPR-34, czarny Strona 1 z 9 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przeczytaj poniższą instrukcję 2. Zachowaj ją na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster UR600SW, Pamięć programów: 20, czarny, srebrny

Radiobudzik FM SoundMaster UR600SW, Pamięć programów: 20, czarny, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1424953 Radiobudzik FM SoundMaster UR600SW, Pamięć programów: 20, czarny, srebrny Strona 1 z 11 Utylizacja a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright 1 OCHRONA ŚRODOWISKA Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego, lecz należy oddać go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RD121/RD122/RD123

INSTRUKCJA OBSŁUGI RD121/RD122/RD123 INSTRUKCJA OBSŁUGI RD121/RD122/RD123 Radio przenośne cyfrowe FM USB/MicroSD 1 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Podczas używania urządzeń elektrycznych, zawsze powinny zostać zachowane podstawy bezpieczeństwa, jak

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WARNING RT-4300 UWAGA W CELU UNIKNIĘCIA POŻARU LUB RYZYKA PORAŻENIA NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB W MIEJSCU WILGOTNYM SYMBOL JASNEJ BŁYSKAWICY ZAKOŃCZONEJ STRZAŁKĄ wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Radio outdoorowe, wielofunkcyjne Soulra FRX2, latarka LED, ładowarka USB, moduł solarny. Strona 1 z 6

Radio outdoorowe, wielofunkcyjne Soulra FRX2, latarka LED, ładowarka USB, moduł solarny. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio outdoorowe, wielofunkcyjne Soulra FRX2, latarka LED, ładowarka USB, moduł solarny produktu 394763 Strona 1 z 6 UWAGA -Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD FM, Muse Muse M 21 RS M 21 RS, Pamięć programów: 30, Czarny, Srebrny

Radioodtwarzacz CD FM, Muse Muse M 21 RS M 21 RS, Pamięć programów: 30, Czarny, Srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000641568 Radioodtwarzacz CD FM, Muse Muse M 21 RS M 21 RS, Pamięć programów: 30, Czarny, Srebrny Strona 1 z 7 Podstawowe elementy sterowania 1. Uchwyt do przenoszenia 2.

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672152 Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny Strona 1 z 7 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu budzika cyfrowego z funkcja czasu sterowanego radiowo.

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+, FM Pure One Maxi Serie 3, VL-62896, biały

Radio DAB+, FM Pure One Maxi Serie 3, VL-62896, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1492709 Radio DAB+, FM Pure One Maxi Serie 3, VL-62896, biały Strona 1 z 18 Radio One Maxi Dziękujemy za wybranie radia One Maxi. Niniejsza instrukcja pomoże Ci poznać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1427889 Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, 27372.S1, czarny Strona 1 z 6 1. Instrukcje bezpieczeństwa: 1. Wyczyść radio za pomocą suchej ściereczki

Bardziej szczegółowo