Radiobudzik FM SoundMaster UR600SW, Pamięć programów: 20, czarny, srebrny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radiobudzik FM SoundMaster UR600SW, Pamięć programów: 20, czarny, srebrny"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu Radiobudzik FM SoundMaster UR600SW, Pamięć programów: 20, czarny, srebrny Strona 1 z 11

2 Utylizacja a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie. b) Akumulatory Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte baterie i akumulatory. Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie). Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w sklepach lub gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz przyczynić się do ochrony środowiska. Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować obudowy. Urządzenie nie zawiera części wewnątrz obudowy które nadają się do obsługi. Serwis powinien być wykonywany przez wykfalifikowany personel. Ten symbol wskazuje na obecność niebezpiecznego napięcia wewnątrz obudowy urządzenia, które jest wystarczające aby spowodować porażenie prądem. Strona 2 z 11

3 Ten symbol wskazuje na obecność ważnych informacji w instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia. Instrukcje bezpieczeństwa, środowiska oraz instalacji - Urządzenie należy używać wyłącznie w zamkniętych suchych pomieszczeniach - Należy chronić urządzenie przez wilgocią - Nie należy otwierać urządzenia. Istnieje ryzyko porażenia prądem! Zleć otwarcie i naprawę wykfalifikowanemu serwisowi - Należy podłączyć urządzenie prawidłowo tylko do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazda sieciowego. Upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada specyfikacji podanej na tabliczce znamionowej. - Upewnij się że kabel sieciowy jest suchy podczas pracy. Nie należy ściskać lub doprowadzić do uszkodzenia kabla w żaden sposób. - Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka musi być natychmiast naprawiona przez autoryzowany serwis. - W przypadku burzy lub wyładowań atmosferycznych, należy natychmiast odłączyć urządzenie od sieci zasilającej. - Dzieci podczas korzystania z tego urządzenia powinny być nadzorowane przez rodziców - Urządzenie należy czyścić za pomocą suchej szmatki. Nie należy używać środków czyszczących ani rozpuszczalników! - Nie wolno wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła - Należy zamontować urządzenie w miejscu o odpowiedniej wentylacji w celu uniknięcia nadmiernego zgromadzenia się ciepła. - Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia! - Należy zamontować urządzenie w miejscu bezpiecznym i pozbawionym wstrząsów - Umieść urządzenie tak daleko jak to możliwe, od komputerów i kuchenek mikrofalowych; w przeciwnym razie odbiór fal radiowych może być zakłócony. - Nie należy otwierać i naprawiać obudowy. Nie jest to bezpieczne i spowoduje utratę gwarancji. Naprawa powinna być wykonywana wyłącznie przez autoryzowany serwis. - Należy używać wyłącznie baterii pozbawionych rtęci i kadmu - Zużyte baterie są niebezpiecznymi odpadami i nie można ich wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zwróć zużyte baterie z powrotem do sprzedawcy lub do wyznaczonych punktów zbiórki - Należy trzymać baterie z dala od dzieci. Dzieci mogą połknąć baterie. W przypadku połknięcia baterii i akumulatorów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. - Należy regularnie sprawdzać baterie, aby uniknąć wycieku elektrolitu z baterii. - Nie wolno wystawiać baterii na działanie wysokich temperatur, generowanych przez źródła takie jak światło słoneczne, ogień itp. - UWAGA: Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Należy wymieniać baterie tylko tego samego typu lub odpowiedników. Strona 3 z 11

4 Umieszczenie przycisków Jednostka główna Przedni widok Tylni widok 1. Przycisk Zasilania / Funkcji / Przycisk Drzemki - Naciśnij aby włączyć urządzenie. - Naciśnij i przytrzymaj aby przełączyć urządzenie do trybu gotowości. - Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij aby wybrać Radio, Bluetooth, oraz tryb AUX-IN - Włącza funkcję drzemki 2. Przycisk TUN +/- - W trybie radia: wykonuje strojenie częstotliwości w górę/w dół - w trybie Bluetooth: pomijanie ścieżek do przodu/ do tyłu 3. Przycisk VOL + - Ustawia poziom dźwięku 4. Wskaźnik LED drzemki SNZ 5. Wskaźnik LED uśpienia SLP 6. Wskaźnik LED alarmu 2 ALM 2 Strona 4 z 11

5 7. Wskaźnik LED alarmu 1 ALM1 8. Wyświetlacz LED 9. Wskaźnik LED PM - W trybie czasu 12 godzinnym: LED włączony dla PM; LED wyłączony dla AM. 10. Wskaźnik trybu radia FM 11. Wskaźnik LED trybu Bluetooth BT 12. Wskaźnik LED trybu wyjścia AUX 13. Przycisk CLOCK - Przełącza zegar między formatem 12 godzinnym a 24 godzinnym 14. Przycisk SLEEP / DIMMER - Naciśnij i przytrzymaj aby przełączyć wyświetlacz LED na ściemniony lub jasny - Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij aby ustawić czas dla wyłącznika czasowego. 15. Przycisk ALARM/MEM - Ustawia czas alarmu oraz wybiera źródło alarmu - W trybie radia: wprowadza ustawienie predefiniowane dla trybu stacji radiowej 16. Przycisk PRESET/ - Naciśnij aby wybrać predefiniowaną stację radiową - Odtwarzanie muzyki Bluetooth Odtwarzanie / Pausa 17. Przycisk EQ 18. Głośniki 19. Zegar / komora baterii 20. Antena przewodowa FM 21. Gniazdo AUX-IN Podłącz dowolne kompatybilne przenośne urządzenie audio do tego gniazda, aby wzmocnić wyjście audio. 22. Gniazdo DC-IN Gniazdo nadaje się tylko do podłączenia zasilacza AC/DC, aby zasilić urządzenie 23. Port USB Wyjście DC dla ładowania telefonu komórkowego 24. Otwór Bass Retlex Ten otwór nigdy nie powinien być blokowany, w przeciwnym razie efekt basów zostanie zniekształcony. Strona 5 z 11

6 Pilot zdalnego sterowania 1. Nadajnik podczerwieni 2. Przycisk gotowości - włącza i wyłącza urządzenie 3. Przycisk drzemki włącza funkcję drzemki 4. Przycisk AUX naciśnij aby wybrać tryb AUX 5. Przycisk - Odtwarzanie muzyki Bluetooth funkcja odtwarzania / pauzy 6. Przycisk - w trybie Bluetooth: pomijanie ścieżek do tyłu/ do przodu 7. Przycisk głośności +/ - - pozwala ustawić poziom dźwięku 8. Przycisk ściszenia ścisza całkowicie głośność 9. Przycisk ST / MONO -przełącza radio FM z trybu odbioru stereo / mono 10. Przycisk EQ Wybierz predefiniowane ustawienie (Bass / Pop / Rock / Jazz/ Classic / Off wyłączone) 11. Przycisk uśpienia - Ustawia zakres czasowy wyłącznika czasowego 12. Przycisk BT Naciśnij aby wybrać tryb Bluetooth 13. Przycisk RADIO Naciśnij aby wybrać tryb radia FM 14. Przycisk CH + / - - W trybie radia: wybór kanału predefiniowanej stacji 15. Przycisk TUN + / - - W trybie radia: wykonuje strojenie częstotliwości radia do góry i w dół 16. Przycisk CLOCK zegara Ustawia zegar między 12 godzinnym podziałem czasu a 24 godzinnym podziałem czasu 17. Przycisk ALARM / MEM wybiera czas alarmu i wybiera źródło alarmu - w trybie radia: wprowadza ustawienie predefiniowane trybu radia 18. Przycisk DIMMER ściemniacza przełącza podświetlenie wyświetlacza LED jasny / ciemny 19. Komora baterii Strona 6 z 11

7 Instalacja Ustawienie zegara / zasilanie awaryjne pamięci Zapasowa komora baterii znajduje się w tylnej części urządzenia. 1. Odkręć śrubę komory baterii 2. Otwórz zegar / osłonę komory baterii 3. Gdy używasz urządzenia po raz pierwszy, zdejmij naklejkę izolacyjną. Dla wymiany baterii: włóż nową baterię litową typu DC 3V CR2032 (zgodnie zachowaniem prawidłowej polaryzacji). 4. Zamknij pokrywę komory baterii. 5. Przykręć pokrywę komory. Pilot zdalnego sterowania Pilot działa na jednej baterii litowej CR2025 (w zestawie). Aby włączyć pilota, należy zdjąć osłonę izolacyjną zamocowaną w komorze baterii. Podłączenie urządzenia do zasilacza sieciowego AC Podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazda DC z tyłu urządzenia. Podłącz zasilacz do standardowego gniazdka sieciowego Działanie Bluetooth Parowanie i podłączenie Bluetooth 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie 2. Naciśnij przycisk FUNC (funkcji) (lub przycisk BT na pilocie zdalnego sterowania), aby wybrać tryb Bluetooth. Wskaźnik trybu BT zacznie migać. 3. Za pomocą smartfona włącz funkcję Bluetooth i wyszukaj dostępne urządzenia Blutooth. 4. Na liście urządzeń Bluetooth w Twoim smartfonie stuknij w nazwę urządzenia UR600SW, aby uzyskać połączenie. 5. Gd urządzenie mobilne podłączy się do urządzenia, dioda LED BT zaświeci się ciągle. Odtwarzanie muzyki za pomocą smartfona 6. Włącz odtwarzacza muzyki na Twoim smartfonie i rozpocznij odtwarzane muzyki. 7. Można dostosować regulację głośności urządzenia przenośnego i radio budzika, aby znaleźć najbardziej pożądane ustawienie głośności. 8. Możesz nacisnąć: a Przycisk aby rozpocząć odtwarzanie / włączyć Pauzę muzyki z urządzenia mobilnego. b Przycisk TUN +/- (lub przycisk do przodu / do tyłu. na pilocie zdalnego sterowania aby przewinąć utwory Działanie tunera radiowego Antena FM Rozwiń antenę FM aby otrzymać najlepszy odbiór FM. Strojenie radia 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie 2. Naciśnij przycisk FUNC (lub przycisk RADIO na pilocie zdalnego sterowania), aby wybrać tryb radia. Strona 7 z 11

8 Wskaźnik LED trybu FM zaświeci się na stałe. 3. Aby wykonać ręczne strojenie do żądanej stacji radiowej, kilkakrotnie naciśnij przycisk TUN Aby wykonać automatyczne wyszukiwanie stacji z silnym sygnałem, naciśnij i przytrzymaj przycisk TUN +/ - aż cyfry częstotliwości na wyświetlaczu rozpoczną skanowanie następnie zwolnij przycisk. Tuner zatrzyma się na pierwszej stacji z silnym sygnałem którą znajdzie. 5. Możesz nacisnąć przycisk ST./MONO na pilocie zdalnego sterowania aby wybrać tryb odbierania Stereo lub Mono, wskaźnik St pojawi się gdy jest wybrane stereo, wskaźnik no pojawi się gdy wybrane jest mono. Predefiniowane stacje radiowe To urządzenie pozwala Ci na zapisanie do 20 stacji radiowych FM które możesz przywołać w dowolnym momencie. Ręczne ustawienie stacji predefiniowanych 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie 2. Naciśnij przycisk FUNC, aby wybrać tryb radia FM. 3. Wykonaj strojenie do stacji radiowej którą chcesz zapisać w pamięci za pomocą użycia przycisku TUN + / Naciśnij przycisk MEM a numer wybranej stacji predefiniowanej zacznie migać na wyświetlaczu. 5. Aby wybrać żądany numer kanału predefiniowanego, naciśnij przycisk TUN + / - 6. Aby potwierdzić miejsce ustawienia predefiniowanego naciśnij przycisk MEM. 7. Powtórz kroki od 3 do 6 aby zapisać inne stacje. Przywoływanie stacji predefiniowanych W trybie radia, naciśnij przycisk PRESET (lub przycisk CH +/- na pilocie zdalnego sterowania) aby wybrać żądany predefiniowany kanał radiowy. Numer kanału predefiniowanego pojawi się a wyświetlaczu. Słuchanie muzyki z zewnętrznych źródeł 1. Podłącz kabel audio z wtyczką stereo 3,5 mm z zewnętrznego urządzenia audio do gniazda AUX-IN urządzenia. 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie 3. Aby wybrać zewnętrzne wejście Audio, naciśnij przycisk FUNC (lub przycisk AUX na pilocie zdalnego sterowania). Wskaźnik LED trybu AUX zaświeci się. 4. Włącz zewnętrzne urządzenie. 5. Poziom dźwięku może być teraz regulowany za pomocą radio budzika. 6. Obsługuj inne funkcje urządzenia zewnętrznego jak zwykle. Uwaga: - Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na urządzeniu głównym, aby wyłączyć urządzenie gdy skończysz słuchać. Nie zapomnij o wyłączeniu zasilania również urządzenia zewnętrznego. Strona 8 z 11

9 Predefiniowane profile dźwięku Urządzenie zaprojektowane jest aby wybierać różne profile dźwięku. Gdy urządzenie jest podłączone (w trybie Bluetooth lub Aux-in), możesz wybrać 5 predefiniowanych profili zgodnie z poniższymi krokiami. Aby wybrać ustawienie predefiniowane dźwięku Każde naciśnięcie przycisku EQ spowoduje przełączenie się pomiędzy poniższym wyborem WYŚWIETLANY SYMBOL OFF bas POP roc JAZ CLA ZNACZENIE Normal Bass Pop Rock Jazz Classic Ustawienie zegara Gdy urządzenie jest wyłączone (w trybie gotowości) Ustawienie formatu czasu 12/24 godziny 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk CLOCK aby wejść do trybu wyświetlania czasu 12/24 godzinowego, wyświetlacz LED zacznie migać. 2. Naciśnij przycisk TUN +/- aby wybrać 12 godzinny albo 24 godzinny tryb wyświetlania czasu Ustawienie zegara 3. Naciśnij przycisk CLOCK ponownie aż cyfry godzin zegara zaczną migać 4. Naciśnij przycisk TUN +/- aby ustawić godziny. 5. Naciśnij przycisk CLOCK aby ustawić minuty zegara, cyfry minut zaczną migać. 6. Naciśnij przycisk TUN +/- aby ustawić minuty. Wychodzenie z trybu ustawień 7. Aby zapisać wszystkie ustawienia, naciśnij przycisk CLOCK lub poczekaj kilka sekund aby wyjść z trybu ustawień. Działanie alarmu Urządzenie jest wyposażone w podwójny alarm, alarm 1 oraz alarm 2. Możesz ustawić twa czasy alarmu indywidualnie. Alarm może obudzić Cię za pomocą brzęczyka lub radia FM. Gdy urządzenie jest wyłączone OFF (tryb gotowości): Ustawienie czasu alarmu 1 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM aż wskaźnik ALM 1 (alarm 1) zacznie migać na wyświetlaczu. 2. Naciśnij przycisk TUN +/ - aby ustawić godziny alarmu Naciśnij ponownie przycisk ALARM, minuty alarmu 1 zaczną migać. 4. Naciśnij przycisk TUN + / - aby ustawić minuty alarmu 1. Wybór źródła budzenia alarmu 1 5. Naciśnij przycisk ALARM a wskaźnik źródła alarmu Brzęczyk ( bp ) lub RADIO ( cyfry częstotliwości ) wyświetlą się. 6. Naciśnij przycisk TUN +/ - aby wybrać źródło alarmu. Strona 9 z 11

10 Ustawienia alarmu 2 7. Naciśnij ponownie przycisk ALARM a wskaźnik ALM 2 (alarmu 2) zacznie migać. 8. Powtórz kroki 2 do 4 opisane powyżej. Wybór źródła budzenia dla alarmu 2 9. Powtórz kroki 5 do 6 opisane powyżej. Zapisywanie ustawień oraz włączenie funkcji alarmu 10. Aby zapisać wszystkie ustawienia i wyjść z trybu ustawień, naciśnij przycisk ALARM lub poczekaj kilka sekund. 11. Aby włączyć alarm dzienny, naciśnij przycisk ALARM a odpowiadający wskaźnik alarmu LED (ALM1 / ALM 2 ) powinien pojawić się na wyświetlaczu. Uwagi: - Gdy opcja Wake to Radio (budzenie za pomocą radia) jest wybrana, upewnij się że stacja radiowa która ma Cię obudzić jest dostrojona. Budzenie za pomocą brzęczyka / radia - Gdy czas alarmu zostanie osiągnięty, zabrzmi alarm. a) Alarm za pomocą radia włącza radio na 60 minut. b) Alarm za pomocą brzęczyka włącza brzęczyk na 60 minut. - Gdy zabrzmi alarm, możesz włączyć ręcznie funkcję drzemki za pomocą naciśnięcia przycisku SNOOZE. Wskaźnik LED SNZ zaświeci się. Dźwięk alarmu zostanie zatrzymany na czas ustawiony w drzemce (około 9 do 10 minut), następnie zabrzmi ponownie. - Działanie drzemki może być włączone w przedziale 50 minut od ustawionego czasu alarmu. - Aby anulować funkcję drzemki przed wygaśnięciem, naciśnij przycisk ALARM. - Aby zatrzymać alarm natychmiast gdy zabrzmi, możesz również nacisnąć przycisk ALARM. Wyłączy się na bieżący dzień. Funkcja wyłącznika czasowego Wyłącznik czasowy Ta funkcja pozwala włączyć uśpienie radia na maksymalnie 90 minut. Urządzenie wyłączy się automatycznie gdy ustawiony czas minie. 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie 2. Wykonaj strojenie do żądanej stacji radiowej w trybie radia. 3. Aby wybrać wyłącznik czasowy aby wyłączył urządzenie po 10,20,30,40,50,60 lub 90 minutach, naciśnij przycisk SLEEP kilkakrotnie. Wskaźnik LED SLP zaświeci się. Urządzenie będzie działać przez ustawiony okres czasu a następnie wyłączy się automatycznie. 4. Aby przeglądnąć pozostały czas wyłącznika czasowego, naciśnij przycisk SLEEP jeden raz. 5. Aby wyłączyć urządzenie zanim wyłącznik czasowy dojdzie do zera, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania Power w każdej chwili. Uwagi: Jeśli idziesz spać z muzyką podłączoną z zewnętrznego urządzenia do wejścia AUX lub z sparowanego urządzenia Bluetooth, wyłącznik czasowy wyłączy zasilanie systemu ale nie wyłączy zasilania zewnętrznego urządzenia. Strona 10 z 11

11 Reset urządzenia Jeśli urządzenie będzie pod wpływem porażenia prądem lub porażenia elektrycznego, może dojść do zablokowania wewnętrznego mikrokontrolera a urządzenie nie będzie reagować na polecenia z panelu sterowania. 1. W takim przypadku należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda ściennego. 2. Odkręć komorę baterii i wyjmij baterię CR Poczekaj kilka minut, a następnie włóż ponownie baterię CR2032 z powrotem do komory baterii. 4. Podłącz z powrotem wtyczkę zasilania do gniazda ściennego i wtyczkę prądu stałego do gniazda wejściowego DC urządzenia. Uwaga: Funkcja resetu powoduje skasowanie pamięci systemowej, a wszystkie poprzednie ustawienia zostaną usunięte. Specyfikacja techniczna Pobór mocy Zasilacz sieciowy zasilacz AD-DC wejście: 100V 240V ~ 50/60Hz, wyjście: DC 5V mA Zasilanie urządzenia...dc 5V mA Zegar / bateria zasilania zapasowego. DC 3V CR2032 Litowa Bateria pilota zdalnego sterowania. DC 3V CR2032 Litowa Specyfikacja do radia i urządzeń zewnętrznych, może się zmienić bez uprzedniego powiadomienia. Strona 11 z 11

Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny

Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001299772 Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny Strona 1 z 8 Informacje dotyczące utylizacji a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny

Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1196686 Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny Strona 1 z 8 Utylizacja a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami

Bardziej szczegółowo

Odbiornik częstotliwości radiowych Roadstar TRA-2340PSW MW

Odbiornik częstotliwości radiowych Roadstar TRA-2340PSW MW INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001890165 Odbiornik częstotliwości radiowych Roadstar TRA-2340PSW MW Strona 1 z 7 Niniejszym Roadstar Management SA oświadcza, że urządzenie radiowe typu TRA-2340PSW jest

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały Nr produktu 1196684 Ochrona środowiska Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego gdy jego przydatność

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR

Radiobudzik FM SoundMaster FUR INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik FM SoundMaster FUR Nr produktu 352320 Strona 1 z 6 1. Pokrętło głośności 2. Przycisk ALARM 1 /RADIO/ BUZZ (brzęczyk) 3. Wyświetl niski/wysoki ściemniacz 4.

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1404023 Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 1. Czujnik podczerwieni 2. Projektor 3. Przycisk włączenia/wyłączenia projekcji 4. Czas projekcji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421 PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. PRZYCISKI I WSKAŹNIKI Widok z przodu Widok od

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Timer i stoper TFA, , czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm

Elektroniczny Timer i stoper TFA, , czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1525034 Elektroniczny Timer i stoper TFA, 38.2021.01, czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm Strona 1 z 5 Dziękujemy za wybór produktu marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Należy

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik New One CR120

Radiobudzik New One CR120 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik New One CR120 Nr produktu 393463 Strona 1 z 6 Rozmieszczenie i opis przycisków 1. Wyświetlacz LED 2. Tryb standby/stop Włączenie/wyłączenie radia 3. Alarm 2 / zmniejsz głośność

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

Budzik SBB500SS-IG, cyfrowy, Kwarcowy

Budzik SBB500SS-IG, cyfrowy, Kwarcowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 679557 Budzik SBB500SS-IG, cyfrowy, Kwarcowy Strona 1 z 8 Ważne Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

Bardziej szczegółowo

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1424674 Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy Strona 1 z 5 Elementy sterowania 1. Przycisk ustawienia czasu 2. Przycisk 3. Przycisk 4. Przycisk Drzemki 5. Przycisk 1 6. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Budzik Bresser Optik MyTime WAC CM3RED, cyfrowy, Sterowany radiowo

Budzik Bresser Optik MyTime WAC CM3RED, cyfrowy, Sterowany radiowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1530827 Budzik Bresser Optik MyTime WAC 8020402CM3RED, cyfrowy, Sterowany radiowo Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Podstawowe informacje Informacje na temat tej instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Radio FM Muse M-05 SW, FM, MW, LW, SW

Radio FM Muse M-05 SW, FM, MW, LW, SW INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 352384 Radio FM Muse M-05 SW, FM, MW, LW, SW Strona 1 z 6 Zasilanie Wkładanie baterii 1. Wyjmij osłonę komory baterii naciskając kciukiem w kierunku wskazanym na komorze

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Wersja: 1.0 Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Przegląd produktu 1. Tryb gotowo ś Naciśnij, by przełączać między trybami FM i DAB w trybie pracy. Naciśnij i ci/tryb przytrzymaj, by przejść do trybu gotowości.

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Licznik ręczny cyfrowy Voltcraft HC-2, wyświetlacz LCD

Licznik ręczny cyfrowy Voltcraft HC-2, wyświetlacz LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000101030 Licznik ręczny cyfrowy Voltcraft HC-2, wyświetlacz LCD Strona 1 z 5 Przeznaczenie produktu Ten produkt jest przeznaczony do ręcznego rejestrowania i cyfrowego wyświetlania

Bardziej szczegółowo

11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO Produkt po zużyciu nie może zostać wyrzucony wraz z innymi odpadami domowymi, lecz musi zostać oddany do punktu zbiórki zużytych

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright 1. PROJEKTOR 2. WYŚWIETLACZ 3. USTAWIENIE WYSOKIEJ INTENSYWNOŚĆ ŚWIATŁA 4. USTAWIANIE NISKIEJ INTENSYWNOŚCI ŚWIATŁA 5. ŚWIATŁO ON / OFF 6. ALARM 1 ON / SET 7. ALARM 2 ON / SET 8. CLOCK SET/MEMORY/SET WIRELESS

Bardziej szczegółowo

Termometr bezprzewodowy TFA , C

Termometr bezprzewodowy TFA , C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1538722 Termometr bezprzewodowy TFA 30.3061.02, 0 - +50 C Strona 1 z 7 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: mini stacja MP3 kabel USB (Mini-USB do USB) kabel ze złączem 3,5 mm instrukcja obsługi. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zdalne sterowanie za pomocą telefonu komórkowego Velleman MK160

Zdalne sterowanie za pomocą telefonu komórkowego Velleman MK160 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 190951 Zdalne sterowanie za pomocą telefonu komórkowego Velleman MK160 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi MK 160 Zdalne sterowanie jest włączane, gdy podświetlenie telefonu

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000352227 Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Przeczytaj i wykonaj następujące czynności opisane w instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna Esotec

Lampa ogrodowa solarna Esotec INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000577554 Lampa ogrodowa solarna Esotec Strona 1 z 5 Ta instrukcja obsługi związana jest tylko i wyłącznie z tym konkretnym produktem i zawiera ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy z projektorem Techno Line WT 480, z radiem

Zegar cyfrowy z projektorem Techno Line WT 480, z radiem INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672451 Zegar cyfrowy z projektorem Techno Line WT 480, z radiem Strona 1 z 8 Instalacja Dla uzyskania najlepszego najlepszego odbioru czasu sterowanego radiowo trzymaj

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright FUNKCJE I PRZYCISKI

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright FUNKCJE I PRZYCISKI FUNKCJE I PRZYCISKI 1. VOLUME DOWN/NAP 2. VOLUME UP 3. / TUNE+ 5. ALARM 1 ON / OFF SET 6. ALARM 2 ON / OFF SET 7. SET / MEM / M+ 8. SNOOZE / SLEEP / DIMMER 9. ON /

Bardziej szczegółowo

Radio cyfrowe z zegarem

Radio cyfrowe z zegarem Radio cyfrowe z zegarem Podręcznik obsługi CRD-510 Importer: xxxxxx Adres: xxxxxx Przegląd produktu 1. Przycisk ZWIĘKSZANIA GŁOŚNOŚCI 2. Przycisk WYSZUKIWANIA 3. Przycisk MENU/INFO/DO TYŁU 4. WŁĄCZNIK/Przycisk

Bardziej szczegółowo

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672765 Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, 0 - +50 C -Budzik Kwarcowy TFA 60.2011, Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm Strona 1 z 7 Rys 1. Rys 2. Strona 2 z 7

Bardziej szczegółowo

Waga łazienkowa TFA

Waga łazienkowa TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001233279 Waga łazienkowa TFA 50.1006.54 Strona 1 z 5 Gratulujemy zakupu tego produktu marki TFA. 1. Przed pierwszym użyciem - Upewnij się, że dokładnie zapoznałeś się z

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna Esotec , LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (2000 mah), 10 h, różowy, IP44

Lampa ogrodowa solarna Esotec , LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (2000 mah), 10 h, różowy, IP44 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 578227 Lampa ogrodowa solarna Esotec 102104, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (2000 mah), 10 h, różowy, IP44 Strona 1 z 5 Ta instrukcja odnosi się tylko i wyłącznie do tego

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr Bresser Optik GYE000

Termohigrometr Bresser Optik GYE000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001494344 Termohigrometr Bresser Optik 7000010GYE000 Strona 1 z 6 Podstawowe ostrzeżenia Niebezpieczeństwo Ten symbol znajduje się przed każdą sekcją tekstu która obejmuje

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright 1 OCHRONA ŚRODOWISKA Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego, lecz należy oddać go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy AM/FM Nr produktu

Odbiornik radiowy AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odbiornik radiowy AM/FM Nr produktu 000343720 Strona 1 z 13 Elementy sterowania 1. Głośnik 1. Wybór pasma 2. Ekran LCD 3. Diodowy wskaźnik naładowania 4. Alarm z radia 5. Alarm z brzęczyka

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright 1 1. WYŚWIETLACZ 2. WSKAŹNIK PM 3. WSKAŹNIK STANDBY 4. WSKAŹNIK ALARM 1 5. SNOOZE/SLEEP/DIMMER 6. MEMORY- 7. /TUNE+/ROK/MIESIĄC/DZIEŃ 9. RADIO ON-OFF /ALARM OFF 10.WSKAŹNIK ANTENY RCC 11.WSKAŹNIK

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr cyfrowy TFA

Termohigrometr cyfrowy TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001268315 Termohigrometr cyfrowy TFA 30.5033.02 Strona 1 z 7 Dziękujemy za zakup produktu firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 Nr produktu 326181 Strona 1 z 13 Rozmieszczenie przycisków 1. Przycisk sterowania: Ustawienie, ustawienie Skanowanie tunera/ alarm

Bardziej szczegółowo

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi WAKEBOX BT MT3148 Instrukcja obsługi Widok ogólny Opis przycisków PL 2 1. wciśnij dłużej aby włączyć/wyłączyć 2. MODE wciśnij krótko aby zmienić bieżący tryb pracy 3. wciśnij krótko aby przejść do poprzedniego

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 (c) Copyright

SCIGANY81 (c) Copyright zapraszamy 1.VOLUME UP na 13.MODE: nasze REPEAT/REPEAT aukcje ALL/RANDOM 2.FUNCTION 14.WYŚWIETLACZ LCD 3.DBBS 15. /STOP 4.CLK SET 16. /SCAN 5.ANTENA FM 17.OTWIERANIE SZUFLADY PŁYTY CD 6. /PRESET- 18.TUNE-/FOLDER

Bardziej szczegółowo

Termometr prysznicowy Renkforce TT10A, 0 do 69 C

Termometr prysznicowy Renkforce TT10A, 0 do 69 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1267775 Termometr prysznicowy Renkforce TT10A, 0 do 69 C Strona 1 z 5 Przeznaczenie produktu Produkt jest przeznaczony do wyświetlania temperatury wody podczas kąpieli. Instaluje

Bardziej szczegółowo

Radio FM Muse M-680 BTC, CD, CD-R, CD-RW, MP3, Pamięć programów: 30, Czarny

Radio FM Muse M-680 BTC, CD, CD-R, CD-RW, MP3, Pamięć programów: 30, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1400621 Radio FM Muse M-680 BTC, CD, CD-R, CD-RW, MP3, Pamięć programów: 30, Czarny Strona 1 z 14 Umieszczenie elementów sterujących Strona 2 z 14 Pilot zdalnego sterowania

Bardziej szczegółowo

Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: mini stacja MP3 kabel USB (Mini-USB do USB) kabel ze złączem 3,5 mm pasek na rękę instrukcja obsługi.

Bardziej szczegółowo

Termometr pływający FIAP 2784

Termometr pływający FIAP 2784 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001000252 Termometr pływający FIAP 2784 Strona 1 z 5 -20 C +50 C -4 F...+122 F C F ±1 C (±2 F) Dołączona bateria zapasowa 1 x LR44 1. Przed pierwszym użyciem - Prosimy uważnie

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą

INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą S. 1 Podpisy pod rysunki: Figure 1: ENGLISH POLSKI Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Widok

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright OCHRONA ŚRODOWISKA

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego, lecz należy oddać go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzna karta dźwiękowa HAMA na USB, 7.1 Surround, 1x mikrofon, 1x głośniki/słuchawki

Zewnętrzna karta dźwiękowa HAMA na USB, 7.1 Surround, 1x mikrofon, 1x głośniki/słuchawki INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000871260 Zewnętrzna karta dźwiękowa HAMA na USB, 7.1 Surround, 1x mikrofon, 1x głośniki/słuchawki Strona 1 z 8 Instalacja Zamknij wszystkie programy używane do reprodukcji

Bardziej szczegółowo

Radio globalne, Radio przenośne FM Muse MH-07 DS MH 07 DS, Czarny

Radio globalne, Radio przenośne FM Muse MH-07 DS MH 07 DS, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000352393 Radio globalne, Radio przenośne FM Muse MH-07 DS MH 07 DS, Czarny Strona 1 z 11 Należy uważnie zapoznać się z instrukcją przed obsługa urządzenia Informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Gniazdo ogrodowe z lampą Heitronic 35112, 2x, 230 V, 3500 W, (DxSxW) 80 x 80 x 400 mm

Gniazdo ogrodowe z lampą Heitronic 35112, 2x, 230 V, 3500 W, (DxSxW) 80 x 80 x 400 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1227607 Gniazdo ogrodowe z lampą Heitronic 35112, 2x, 230 V, 3500 W, (DxSxW) 80 x 80 x 400 mm Strona 1 z 6 Dziękujemy za podjęcie decyzji o zakupie naszego produktu. Nasz

Bardziej szczegółowo

zapraszamy na nasze aukcje SCIGANY81 (c) Copyright

zapraszamy na nasze aukcje SCIGANY81 (c) Copyright 1 OCHRONA ŚRODOWISKA Po upływie okresu użytkowania nie należy wyrzucać urządzenia razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Należy dowiedzieć się jak zutylizować urządzenie w sposób przyjazny środowisku.

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 Nr produktu 672503 Strona 1 z 7 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do słupka w tylnej części Twojej stacji pogodowej (jak pokazano

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik Oregon Scientific

Radiobudzik Oregon Scientific INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik Oregon Scientific Nr produktu 344887 Strona 1 z 10 Widok przedni (FIG.1) 1. PM: wskazuje PM (tryb 12 godzin) 2. Przesunięcie strefy czasowej 3. Wskaźnik odbioru sygnału zegara

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+, Hama DR1100, 54811

Radio DAB+, Hama DR1100, 54811 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000759522 Radio DAB+, Hama DR1100, 54811 Strona 1 z 11 Elementy sterujące i wyświetlacz (ilustracja 1) 1. Przycisk STANDBY (wstrzymania) 2. Przycisk INFO 3. Przycisk SLEEP

Bardziej szczegółowo

Budzik TFA , analogowy, Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, czarny, biały, czerwony, (DxSxW) 115 x 4

Budzik TFA , analogowy, Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, czarny, biały, czerwony, (DxSxW) 115 x 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1368971 Budzik TFA 60.1511.01, analogowy, Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, czarny, biały, czerwony, (DxSxW) 115 x 4 Strona 1 z 8 Dziękujemy za wybór

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Budzik TFA Kat.Nr , cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 1, srebrny, (DxSxW) 78 x 120 x 35 mm

Budzik TFA Kat.Nr , cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 1, srebrny, (DxSxW) 78 x 120 x 35 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1307738 Budzik TFA Kat.Nr. 60.2015, cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 1, srebrny, (DxSxW) 78 x 120 x 35 mm Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Dziękujemy za wybór produktu marki TFA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio z zegarem CRL

Instrukcja obsługi. Radio z zegarem CRL Instrukcja obsługi Radio z zegarem CRL-340 www.denver-electronics.com Przed korzystaniem z tego produktu proszę uważnie i w pełni przeczytać tę instrukcję obsługi. 1. Funkcja 1.1 Godzina na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Podłącz radio wyłącznie do zasilania prądem zmiennym (AC). Upewnij się, że napięcie odpowiada informacji o napięciu na radiu. 2. Nie używaj radia, jeśli obudowa

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright RADIO KUCHENNE DAB2035 PLL FM 1. Ogólny opis Pasmo DAB+ / FM Wyświetlanie nazwy stacji radiowej i automatyczna aktualizacja zegara Moduł elektroniczny do tuningu radiowego Krystaliczna precyzja działania

Bardziej szczegółowo

Ładowarka do akumulatorów AccuPower IQ338, NiCd, NiMH, LiIon

Ładowarka do akumulatorów AccuPower IQ338, NiCd, NiMH, LiIon INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00138145 Ładowarka do akumulatorów AccuPower IQ338, NiCd, NiMH, LiIon Strona 1 z 8 Przed użyciem ładowarki należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Dziękujemy za zakup

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD DAB+, FM SoundMaster SCD4200TI, tytanowy

Radioodtwarzacz CD DAB+, FM SoundMaster SCD4200TI, tytanowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001404015 Radioodtwarzacz CD DAB+, FM SoundMaster SCD4200TI, tytanowy Strona 1 z 10 UWAGA - NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASERA PODCZAS OTWIERANIA POKRYWY LUB NACIŚNIANIA

Bardziej szczegółowo

Radio FM przenośne Muse M-050 R

Radio FM przenośne Muse M-050 R INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM przenośne Muse M-050 R Produkt nr: 393841 Strona 1 z 7 LOKALIZACJA I OPIS KONTROLERÓW Strona 2 z 7 1. Wskaźnik 2. Regulator pasma 3. Wyboru pasma FM / MW 4. Gniazdo AUX IN 5.

Bardziej szczegółowo

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW STEROWANIA

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW STEROWANIA Dziękujemy Państwu za dokonanie zakupu tego markowego produktu. Prosimy o staranne zapoznanie się z jego instrukcją obsługi, aby zapewnić jego właściwe używanie. WAŻNE Przeczytaj te zalecenia. Zwróć uwagę

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Słuchawka z mikrofonem do telefonu stacjonarnego KJ-970, RJ11

Słuchawka z mikrofonem do telefonu stacjonarnego KJ-970, RJ11 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000922042 Słuchawka z mikrofonem do telefonu stacjonarnego KJ-970, RJ11 Strona 1 z 6 Przeznaczenie produktu Zestaw słuchawkowy Comfort jest przeznaczony do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-45, czarne, FM, funkcja drzemki

Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-45, czarne, FM, funkcja drzemki INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-45, czarne, FM, funkcja drzemki Nr produktu 351841 Strona 1 z 22 Elementy sterujące 1. Antena teleskopowa 2. Zasilanie włączone / wyłączone 3 Przycisk pamięci

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+, FM Reflexion TRA5000D+

Radio DAB+, FM Reflexion TRA5000D+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+, FM Reflexion TRA5000D+ Nr produktu : 1517431 Strona 1 z 6 Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj całą instrukcję. Zachowaj ją do kolejnego użytku. Błyskawica ze strzałką

Bardziej szczegółowo

Gniazdo ogrodowe z lampą Heitronic 35113, 2x, 230 V, 3500 W, (DxSxW) 155 x 155 x 400 mm

Gniazdo ogrodowe z lampą Heitronic 35113, 2x, 230 V, 3500 W, (DxSxW) 155 x 155 x 400 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1227603 Gniazdo ogrodowe z lampą Heitronic 35113, 2x, 230 V, 3500 W, (DxSxW) 155 x 155 x 400 mm Strona 1 z 5 Dziękujemy za zakupienie naszego produktu. Nasz produkt jest

Bardziej szczegółowo

Czujnik temperatury, zewnętrzny, TX29IT, -39,9 do+59,9 C

Czujnik temperatury, zewnętrzny, TX29IT, -39,9 do+59,9 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 646282 Czujnik temperatury, zewnętrzny, TX29IT, -39,9 do+59,9 C Strona 1 z 6 1. Przeznaczenie produktu Czujnik zewnętrzny przesyła dane pogodowe na częstotliwości 868 MHz

Bardziej szczegółowo

Radio DAB. Nr produktu

Radio DAB. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB Nr produktu 000619437 Strona 1 z 12 Polski Widok urządzenia Widok od przodu Wyświetlacz WŁ./WYŁ. Głośność/ Potwierdzenie wprowadzenia W górę/w dół Głośnik Tył Antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+, FM Albrecht DR 70

Radio DAB+, FM Albrecht DR 70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+, FM Albrecht DR 70 Produkt nr 1361292 1 Spis treści Strona 1 z 10 1 Spis treści 2 Instrukcje bezpieczeństwa 3 Specyfikacja 4 Elementy sterujące i cechy 4.1 Głośnik 4.2 Słuchawki

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Budzik cyfrowy Braun Multi XL INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Braun Multi XL Nr produktu 672512 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Instrukcje dotyczące baterii. 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko baterii alkaicznych AA tego samego

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny analogowy EuroTime Sterowany radiowo, (ØxG) 30 cmx5 cm

Zegar ścienny analogowy EuroTime Sterowany radiowo, (ØxG) 30 cmx5 cm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1461572 Zegar ścienny analogowy EuroTime 51202 Sterowany radiowo, (ØxG) 30 cmx5 cm Strona 1 z 7 Dziękujemy za wybór naszego produktu zegara ściennego RCC z bezprzewodowym

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy sterowany radiowo. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Środki bezpieczeństwa

Zegar cyfrowy sterowany radiowo. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Środki bezpieczeństwa Zegar cyfrowy sterowany radiowo Instrukcja obsługi Nr produktu: 671633 Środki bezpieczeństwa Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji powodują automatyczne wygaśnięcie

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000342395 Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa Strona 1 z 5 Elementy sterujące 1. Przełącznik pasma AM/FM 2. Brzęczyk alarmowy 3.

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM Sangean RCR-5 RCR5, Pamięć programów: 10, srebrny, biały

Radiobudzik FM Sangean RCR-5 RCR5, Pamięć programów: 10, srebrny, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 343713 Radiobudzik FM Sangean RCR-5 RCR5, Pamięć programów: 10, srebrny, biały Strona 1 z 7 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy przeczytać i zrozumieć wszelkie

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA Radio z zegarem, Bluetooth TYP: DENVER CRB-818 Znak błyskawicy w trójkącie oznacza niebezpiecznie wysokie napięcie wewnątrz produktu. OSTRZEŻENIE: Dla minimalizacji ryzyka porażenia

Bardziej szczegółowo

PL CYFROWY ZEWNĘTRZNY WYŁĄCZNIK CZASOWY Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję

PL CYFROWY ZEWNĘTRZNY WYŁĄCZNIK CZASOWY Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję 006042 CYFROWY ZEWNĘTRZNY WYŁĄCZNIK CZASOWY Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj ją na przyszłość. Dbaj o środowisko!

Bardziej szczegółowo

Alarm otwarcia drzwi / okna iiquu 510ILSAA004, 110 db, 6 V

Alarm otwarcia drzwi / okna iiquu 510ILSAA004, 110 db, 6 V INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001168578 Alarm otwarcia drzwi / okna iiquu 510ILSAA004, 110 db, 6 V Strona 1 z 5 Gratulujemy zakupu tego wielofunkcyjnego systemu alarmowego do okien i drzwi! Ta niezależna

Bardziej szczegółowo

Ładowarka solarna w wersji mini SZ- MSC2009-1, 65 ma, 700 ma

Ładowarka solarna w wersji mini SZ- MSC2009-1, 65 ma, 700 ma INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000200063 Ładowarka solarna w wersji mini SZ- MSC2009-1, 65 ma, 700 ma Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Produkt ten jest przeznaczony do dostarczania tymczasowego zasilania

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały

Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1295723 Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Strona 3 z 8 Strona 4 z 8 Informacje zawarte w tej instrukcji Niemniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

HOME VIBRATION PLATE 900 PLUS

HOME VIBRATION PLATE 900 PLUS HOME VIBRATION PLATE 900 PLUS SF-187x INSTRUKCJA OBSŁUGI Czyszczenie i konserwacja Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a wtyczka zasilania jest odłączona od gniazdka. Czyść urządzenie miękką, wilgotną

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy Conrad, termometr, czarny

Zegar cyfrowy Conrad, termometr, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar cyfrowy Conrad, termometr, czarny Nr produktu 00067628 Strona 1 z 6 1. Przeznaczenie Budzik ten zapewnia następujące funkcje: Wyświetlanie dokładnego czasu, ustawienie czasu za

Bardziej szczegółowo

Zegar z projektorem TFA Sterowany radiowo

Zegar z projektorem TFA Sterowany radiowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001484552 Zegar z projektorem TFA 60.5012.01 Sterowany radiowo Strona 1 z 8 Dziękujemy za wybór produktu marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem produktu - Należy w całości

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60

Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60 Wskazówki użytkowania Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60 Po włączeniu głośnika, rozpocznie się standardowe uruchomienie trybu Bluetooth. Można wówczas łatwo sparować posiadany smartfon lub PC

Bardziej szczegółowo

Trójwymiarowy zegar Lunartec

Trójwymiarowy zegar Lunartec Trójwymiarowy zegar Lunartec Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup trójwymiarowego zegara Lunartec (NX5704). Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo