Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 13

2 Elementy sterowania 1. Slot karty pamięci SD 2. Głośnik 3. Przycisk zasilania 4. Wyświetlacz LCD 5. Wskaźnik ładowania baterii / wskaźnik słabej baterii 6. Przycisk pasma 7. Przycisk informacji / opcji zaawansowanych 8. Pokrętło (przycisk) strojenia / wyboru / nagrywania 9. Przycisk głośności 10. Przycisk przewijania 11. Przycisk zaprogramowany 5 / trybu odtwarzania / przeszukiwania 12. Przycisk zaprogramowany 4 / przewijania w przód 13. Przycisk zaprogramowany 3 / przewijania w tył 14. Przycisk zaprogramowany 2 / stop 15. Przycisk zaprogramowany 1 / odtwarzania/pauzy 16. Komora baterii 17. Teleskopowa antena FM 18. Wtyk słuchawek 19. Gniazdo DC Strona 2 z 13

3 20. Przełącznik baterii alkalicznych/nimh/nicad Pierwsze użycie radia przenośnego Obsługa baterii 1. Zdejmij pokrywę baterii z tyłu urządzenia, naciskając zatrzask. Przed włożeniem zwykłych baterii sprawdź, czy przełącznik NiMH/Alkaline umieszczony wewnątrz komory baterii jest ustawiony w pozycji Alkaline. W przypadku użycia akumulatorów sprawdź, czy przełącznik NiMH/Alkaline jest w pozycji NiMH. 2. Włóż cztery baterie D (UM-1) do przeznaczonych do tego miejsc w komorze baterii. 3. Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość baterii zgodną z symbolami w komorze. Załóż pokrywę baterii. 4. Baterie należy wymienić w przypadku niższej mocy, zakłóceń i przerywanego dźwięku. 5. Jeżeli nie będziesz używać radia przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii. Używanie zasilacza AC Do pracy urządzenia niezbędny jest zasilacz AC 7,5 V DC na środkowym wtyku ujemnym 1,6 A. Włóż wtyk zasilacza do gniazda DC po lewej stronie radia. Wepnij zasilacz do zwykłego gniazda sieciowego. W przypadku użycia zasilacza baterie są automatycznie wyłączane. Jeżeli nie używasz radia, wypnij zasilacz z sieci. Obsługa radia DAB 1. Wysuń całkowicie teleskopową antenę FM i umieść radio w miejscu najlepszego odbioru. 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć radio. Na wyświetlaczu pojawi się napis Welcome SANGEAN. Następnie radio wyszuka sygnały DAB, wyświetlając Tuning..., a w przypadku ich znalezienia wyświetli bieżącą częstotliwość stacji. 3. W przypadku braku odbioru sygnału wyświetli się komunikat DAB No Service. Spróbuj zmienić pozycję anteny. Naciśnij przycisk Strona 3 z 13

4 zasilania, by radio ponownie wyszukało stacje. W przypadku znalezienia sygnału radio ustawi się na odbiór stacji. W razie konieczności ponownie zmień pozycję i przytrzymał pokrętło strojenia, aby automatycznie dostroić radio aż do znalezienia stacji. Wybór stacji DAB 1. Wysuń całkowicie antenę i umieść radio w miejscu najlepszego odbioru. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć radio. 2. Naciskaj przycisk pasma w celu wyboru pasma DAB. 3. Obróć pokrętło strojenia, aby przewinąć listę dostępnych stacji. Zatrzymaj pokrętło, gdy znajdziesz żądaną stację. 4. Naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aby wybrać stację. Na wyświetlaczu może pojawić się Tuning..., gdy radio będzie wyszukiwać nową stację. 5. Dostosuj głośność, naciskając przyciski głośności + i -. Wyszukiwanie nowych stacji DAB Z biegiem czasu mogą być dostępne nowe stacje. Aby je wyszukać, wykonaj następujące czynności: 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk informacji, aby wejść w ustawienia zaawansowane. 2. Aby wykonać pełne skanowanie wszystkich częstotliwości pasma DAB III, obróć pokrętło strojenia aż na wyświetlaczu pojawi się Auto Scan, a następnie naciśnij i zwolnij pokrętło strojenia. 3. Obróć pokrętło strojenia aż na wyświetlaczu pojawi się Full Scan. Następnie naciśnij i zwolnij przycisk strojenia. Na wyświetlaczu pojawi się Scanning.... Podczas znajdywania nowych stacji licznik po prawej stronie będzie wzrastał, a stacje będą dodawane do listy. Strona 4 z 13

5 Strojenie ręczne DAB Strojenie ręczne umożliwia bezpośrednie strojenie różnych kanałów pasma DAB III. 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk informacji, aby wejść w ustawienia zaawansowane. 2. Obróć pokrętło strojenia, aż na wyświetlaczu pojawi się Manual Tune. Naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aby wejść w to ustawienie. 3. Obróć pokrętło strojenia, aby dostosować częstotliwość, a następnie naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aby ustawić żądany kanał DAB. Tryby wyświetlacza DAB Radio posiada siedem trybów wyświetlacza do słuchania stacji DAB: 1. Naciskaj i zwalniaj przycisk informacji, aby przechodzić przez różne tryby. a) Przewijanie tekstu (DLS) Wyświetla przewijane komunikaty tekstowe, jak nazwę wykonawcy/utworu, numer telefonu itp. b) Rodzaj programu Wyświetla rodzaje odsłuchiwanych stacji, np. Pop, Classic (muzyka klasyczna), News (wiadomości) itp. c) Nazwa multipleksu Wyświetla nazwę multipleksu, do którego należy bieżąca stacja. d) Godzina i data Wyświetla bieżącą godzinę i datę. e) Kanał i częstotliwość Wyświetla bieżący kanał i częstotliwość. f) Rodzaj audio i przepływność Wyświetla rodzaj audio i przepływność. g) Moc sygnału Wyświetla moc sygnału odsłuchiwanej stacji. Strona 5 z 13

6 Ustawienia kontroli dynamiki sygnału (DRC) DAB Funkcja DRC może ułatwić usłyszenie cichszych dźwięków, gdy używasz radia w głośnym otoczeniu. 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć radio. 2. Naciśnij przycisk pasma, aby wybrać pasmo DAB, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk informacji, aby wejść w ustawienia zaawansowane. 3. Obróć pokrętło strojenia aż na wyświetlaczu pojawi się DRC value. Naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aby wejść w to ustawienie. 4. Obróć pokrętło strojenia w celu wyboru żądanych ustawień DRC (domyślnie 0). DRC 0 DRC jest wyłączone, nadawane DRC będzie ignorowane. DRC 1/2 Poziom DRC jest ustawiony na połowę DRC nadawanego przez stację. DRC 1 DRC jest ustawione tak, jak nadawane przez stację. 5. Naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aby potwierdzić ustawienie. Wyświetlacz powróci do trybu radia. Nie wszystkie audycje DAB mogą obsługiwać funkcję DRC. Ustawianie kolejności stacji DAB Radio posiada 3 ustawienia kolejności stacji do wyboru. Ustawienia kolejności stacji to: alfanumeryczne, grupowe i dostępne. Domyślnym ustawieniem jest kolejność alfanumeryczna. 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk informacji. 2. Obróć pokrętło strojenia, aż na wyświetlaczu pojawi się Station order, a następnie naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aby wejść w to ustawienie. Alfanumeryczne Obróć pokrętło strojenia, aż na wyświetlaczu pojawi się Alphanumeric. Radio ustawi teraz stacje w kolejności alfanumerycznej A-Z 0-9. Strona 6 z 13

7 Grupy stacji Obróć pokrętło strojenia, aż na wyświetlaczu pojawi się Ensemble. Radio uporządkuje listę stacji zgodnie z multipleksem DAB. Dostępne stacje Obróć pokrętło strojenia, aż na wyświetlaczu pojawi się Valid. Na wyświetlaczu pojawią się tylko stacje, których sygnał jest dostępny. Programowanie stacji DAB i FM W każdym paśmie (DAB i FM) możesz zaprogramować 5 stacji. 1. Naciśnij przycisk pasma w celu wyboru żądanego pasma. 2. Ustaw wybraną stację zgodnie z wcześniejszym opisem. 3. Naciśnij i przytrzymaj wybrany przycisk zaprogramowania, aż na wyświetlaczu pojawi się np. P5 Saved. Stacja zostanie zapisana pod danym przyciskiem. Powtórz tę procedurę dla pozostałych przycisków zaprogramowania. Włączanie zaprogramowanej stacji DAB i FM 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć radio. 2. Wybierz żądane pasmo, naciskając przycisk pasma. 3. Naciśnij krótko żądany przycisk zaprogramowania, aby włączyć stację zapisaną w pamięci. Jeżeli pod danym przyciskiem nie ma zaprogramowanej stacji, po jego naciśnięciu wyświetli się np. P3 Empty. Strona 7 z 13

8 Obsługa radia Wyszukiwanie stacji FM 1. Wysuń całkowicie antenę. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć radio. 2. Naciśnij przycisk pasma w celu wyboru pasma FM. 3. Naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aby radio wykonało skanowanie w górę (od niskich do wysokich częstotliwości) i zatrzymało się automatycznie w chwili znalezienia stacji o wystarczająco dobrym odbiorze. 4. Po kilku sekundach wyświetlacz się zaktualizuje. Pojawi się na nim częstotliwość znalezionego sygnału. Jeżeli sygnał jest odpowiednio silny i stacja posiada zaprogramowane dane RDS, na wyświetlaczu pojawi się nazwa stacji. 5. Aby wyszukać inne stacje, naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, jak poprzednio. 6. Po przeszukaniu całego pasma proces rozpocznie się od początku. 7. Ustaw głośność do żądanego poziomu. 8. Aby wyłączyć radio, naciśnij przycisk zasilania. Strojenie ręczne FM 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć radio. 2. Naciśnij przycisk pasma w celu wyboru pasma FM. Wysuń całkowicie antenę dla najlepszego odbioru. 3. Obróć pokrętło strojenia, aby ustawić żądaną stację. Częstotliwość w paśmie FM będzie zmieniać się co 50 khz. 4. Po przeszukaniu całego pasma proces strojenia rozpocznie się od początku. 5. Dostosuj głośność, naciskając przyciski głośności + i Aby wyłączyć radio, naciśnij przycisk zasilania. Strona 8 z 13

9 Tryby wyświetlacza FM Radio posiada cztery tryby wyświetlacza do słuchania stacji FM: Radio Data System (RDS) to system, w którym oprócz zwykłego programu radiowego FM nadawane są także niesłyszalne informacje cyfrowe. RDS posiada kilka przydatnych funkcji. Radio posiada następujące funkcje. 1. Naciskaj i zwalniaj przycisk informacji, aby przechodzić przez różne tryby. a) Tekst radiowy Wyświetla przewijane komunikaty tekstowe, jak wiadomości itp. b) Rodzaj programu Wyświetla rodzaj odsłuchiwanej stacji, np. Pop, Classic (muzyka klasyczna), News (wiadomości) itp. c) Godzina i data Wyświetla bieżącą godzinę i datę. d) Częstotliwość Wyświetla częstotliwość odsłuchiwanej stacji. Używanie funkcji przewijania Za pomocą jednego naciśnięcia przycisku przewijania zatrzymasz ulubioną stację, jeżeli coś Ci przerwało, np. telefon czy ważna czynność. Po powrocie wystarczy, że ponownie naciśniesz przycisk przewijania, aby powrócić do ulubionej stacji w miejscu, w którym przerwałeś słuchanie, by nic Ci nie umknęło. Stacje radiowe można zatrzymywać na ok. 16 minut (999 sekund). 1. Sprawdź, czy karta pamięci SD jest prawidłowo wsunięta. 2. Najpierw włącz radio. Naciśnij przycisk pasma w celu wyboru pasma. 3. Aby wejść w tryb przewijania, naciśnij i zwolnij przycisk przewijania. Dźwięk w głośnikach zostanie wyciszony. Na wyświetlaczu pojawi się symbol pauzy i czas (sekundy) opóźnienia. 4. Aby powrócić do stacji, której słuchałeś, po prostu naciśnij i zwolnij przycisk przewijania, a radio ponownie włączy się od chwili, w której przerwałeś. 5. Aby powrócić do czasu rzeczywistego, naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania, aż wyświetlacz powróci do zwykłego trybu radia. 6. Aby przejść do wybranego punktu w opóźnionym programie, obróć pokrętło strojenia. Strona 9 z 13

10 Aby można było użyć funkcji przewijania w radiu, niezbędne jest przynajmniej 300 MB wolnej pamięci na karcie SD. Używanie karty pamięci SD w radiu Karty pamięci SD możesz używać w radiu do nagrywania i odtwarzania nagranych programów radiowych lub odtwarzania plików MP2 i MP3 przesłanych z komputera. Jeżeli używasz nowej karty pamięci SD, sprawdź, czy została prawidłowo sformatowana. Przed użyciem w radiu sformatuj kartę za pomocą komputera. Dostępne są karty SD wielu różnych marek i pojemności. DPR-17 przetestowano z użyciem różnorodnych kart do 16 GB. Radio obsługuje karty w formacie SDHC (Secure Digital High Capacity) Wkładanie i wyjmowanie karty Aby włożyć kartę pamięci SD do radia, podnieś gumową osłonę na górze radia i wsuń kartę do slotu kart SD. Dociśnij gumową osłonę. Aby wyjąć kartę, naciśnij ją delikatnie, a automatycznie uniesie się, umożliwiając wysunięcie. Karty SD nie należy wyjmować podczas nagrywania, gdyż może to spowodować uszkodzenie plików na karcie. Nagrywanie programu radiowego (DAB i FM) 1. Sprawdź, czy karta pamięci SD jest prawidłowo wsunięta, a zegar w radiu zsynchronizowany. 2. Naciśnij przycisk pasma w celu wyboru żądanego pasma. Ustaw stację, którą chcesz nagrywać. 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk strojenia, aby rozpocząć nagrywanie. Na wyświetlaczu pojawi się ikona nagrywania, symbol oraz czas nagrania. 4. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk strojenia, aby zatrzymać nagrywanie. Nagranie programu FM zostanie zapisane w folderze FM Rec na karcie pamięci SD. Nagranie programu DAB zostanie zapisane w folderze DAB Rec na karcie pamięci SD. Ostatnie nagranie zostanie zapisane w folderze LAST. Pierwsze cztery cyfry nazwy pliku nagrania programu radiowego stanowią datę nagrania, a litera w nazwie oznacza rok nagrania, począwszy od 2010 r. oznaczonego literą A. Dwie cyfry za literą w nazwie pliku stanowią numer nagrania w danym dniu. Jeżeli radio nie nagrywa prawidłowo, sprawdź: - czy karta ma właściwy format Strona 10 z 13

11 - czy na karcie jest wystarczająco dużo wolnej pamięci - czy karta nie jest uszkodzona (np. po usunięciu karty podczas nagrywania). W razie potrzeby ponownie sformatuj kartę. Jeżeli dioda LED ładowania wskazuje słabą baterię, funkcje nagrywania i przewijania są niedostępne. Nagrania programów FM są zapisywane na karcie pamięci SD w formacie.wav, a nagrania programów DAB w formacie.mp2. Nagrania programów DAB+ są zapisywane w formacie.m4a. Sprawdzanie pamięci na karcie SD 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk informacji, gdy radio jest w trybie DAB lub FM. 2. Obróć pokrętło strojenia, aż na wyświetlaczu pojawi się SD information, a następnie naciśnij i zwolnij przycisk strojenia. Obróć pokrętło strojenia, aż na wyświetlaczu pojawi się wolna pamięć (Free) / całkowita pamięć (Total). Odtwarzanie / wyszukiwanie plików Tryb odtwarzania wyświetla pliki na dostępnej karcie pamięci. Na wyświetlaczu pojawią się szczegóły bieżącego pliku. 1. Sprawdź, czy karta pamięci SD jest prawidłowo wsunięta. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk odtwarzania, aż na wyświetlaczu pojawi się bieżący folder nagrywania i nazwa ścieżki na karcie pamięci SD. 3. Możesz przewijać listę ścieżek w bieżącym folderze za pomocą pokrętła strojenia. 4. Ponownie naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aby na wyświetlaczu pojawił się bieżący folder w menu głównym, a następnie obróć pokrętło strojenia, aby przewinąć foldery na dostępnej karcie pamięci. Odtwarzanie plików 1. Naciśnij i zwolnij przycisk strojenia lub odtwarzania/pauzy, aby wybrać ścieżkę, którą chcesz odtworzyć. 2. Nagrania z listy będą odtwarzane kolejno od Strona 11 z 13

12 pierwszego wybranego pliku. 3. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy. Aby wznowić odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy. Przewijanie plików w przód 1. Naciśnij i zwolnij przycisk przewijania w przód (zaprogramowany 4), aby przejść do następnej ścieżki. 2. Podczas odtwarzania ścieżki naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania w przód, aż do przejścia do żądanego miejsca w pliku. Przewijanie plików w tył 1. Naciśnij i zwolnij przycisk przewijania w tył (zaprogramowany 3), aby przejść do poprzedniej ścieżki. 2. Podczas odtwarzania ścieżki naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania w tył, aż do przejścia do żądanego miejsca w pliku. Zatrzymywanie odtwarzania plików 1. Naciśnij przycisk stop, aby zatrzymać odtwarzanie pliku i powrócić do listy odtwarzania. Ustawianie trybu powtarzania odtwarzania plików z karty pamięci SD Podczas odtwarzania plików audio z karty SD naciskaj i zwalniaj przycisk trybu odtwarzania, aby przechodzić przez różne tryby powtarzania odtwarzania plików. Dostępne są następujące tryby powtarzania: Repeat One (powtarza pojedynczy plik audio), Repeat All (powtarza wszystkie pliki audio na karcie pamięci SD), Repeat Folder (powtarza wszystkie pliki w pojedynczym folderze), Intro (odtwarza pierwsze 10 sekund wszystkich plików audio na karcie SD) i Random (odtwarza wszystkie pliki na karcie w przypadkowej kolejności). FM Stereo / Mono 1. Jeżeli odbiór stacji jest słaby, możesz słyszeć szum. Aby go zredukować, naciśnij i przytrzymaj przycisk informacji. 2. Obróć pokrętło strojenia, aż na wyświetlaczu pojawi się Mono Override. Naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aby wejść w to ustawienie. 3. Obróć pokrętło strojenia, aż na wyświetlaczu pojawi się Mono, a radio przejdzie w trym mono. 4. Aby powrócić do trybu stereo, obróć pokrętło strojenia, aż na wyświetlaczu pojawi się Auto, a następnie naciśnij i zwolnij przycisk strojenia. Radio przejdzie w tryb stereo. Strona 12 z 13

13 Wersja oprogramowania 1. Aby sprawdzić wersję oprogramowania radia, naciśnij i przytrzymaj przycisk informacji. 2. Obróć pokrętło strojenia, aż na wyświetlaczu pojawi się SW version. 3. Naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aby sprawdzić wersję oprogramowania radia. Resetowanie systemu Jeżeli radio nie działa poprawnie, na wyświetlaczu brakuje kilku znaków lub są niekompletne, wykonaj następujące czynności: 1. Włącz radio, a następnie naciśnij przycisk pasma, aby wybrać żądane pasmo. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk informacji. 3. Obróć pokrętło strojenia, aż na wyświetlaczu pojawi się Factory Reset. 4. Naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, a na wyświetlaczu pojawi się NO. Obróć pokrętło strojenia, aby wybrać YES. 5. Naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się Resetting... i radio wykona pełny reset, przy czym wszystkie zaprogramowane stacje i listy stacji zostaną usunięte. Następnie radio wykona szybkie skanowanie częstotliwości DAB. W przypadku usterki w wyniku wyładowania elektrycznego zresetuj produkt (może być konieczne odłączenie zasilania), aby przywrócić zwykłe funkcjonowanie. Gniazdo słuchawek Po lewej stronie radia znajduje się gniazdo słuchawek 3,5 mm, do którego możesz podłączyć słuchawki. Po wpięciu wtyku wewnętrzny głośnik automatycznie się wyłącza. Strona 13 z 13

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ Nr produktu 326458 Strona 1 z 10 Obsługa radia DAB 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-45, czarne, FM, funkcja drzemki

Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-45, czarne, FM, funkcja drzemki INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-45, czarne, FM, funkcja drzemki Nr produktu 351841 Strona 1 z 22 Elementy sterujące 1. Antena teleskopowa 2. Zasilanie włączone / wyłączone 3 Przycisk pamięci

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Wersja: 1.0 Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Przegląd produktu 1. Tryb gotowo ś Naciśnij, by przełączać między trybami FM i DAB w trybie pracy. Naciśnij i ci/tryb przytrzymaj, by przejść do trybu gotowości.

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy AM/FM Nr produktu

Odbiornik radiowy AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odbiornik radiowy AM/FM Nr produktu 000343720 Strona 1 z 13 Elementy sterowania 1. Głośnik 1. Wybór pasma 2. Ekran LCD 3. Diodowy wskaźnik naładowania 4. Alarm z radia 5. Alarm z brzęczyka

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 (c) Copyright

SCIGANY81 (c) Copyright zapraszamy 1.VOLUME UP na 13.MODE: nasze REPEAT/REPEAT aukcje ALL/RANDOM 2.FUNCTION 14.WYŚWIETLACZ LCD 3.DBBS 15. /STOP 4.CLK SET 16. /SCAN 5.ANTENA FM 17.OTWIERANIE SZUFLADY PŁYTY CD 6. /PRESET- 18.TUNE-/FOLDER

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000352227 Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Przeczytaj i wykonaj następujące czynności opisane w instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright RADIO KUCHENNE DAB2035 PLL FM 1. Ogólny opis Pasmo DAB+ / FM Wyświetlanie nazwy stacji radiowej i automatyczna aktualizacja zegara Moduł elektroniczny do tuningu radiowego Krystaliczna precyzja działania

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-99, DAB+, FM, biało-srebrne

Radio przenośne Sangean DPR-99, DAB+, FM, biało-srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-99, DAB+, FM, biało-srebrne Nr produktu 344747 Strona 1 z 21 Elementy sterowania Przód 1. Głośnik 2. Przycisk Band 3. Wyświetlacz LCD 4. Wskaźnik ładowania

Bardziej szczegółowo

Radio FM/AM DAB/DAB+ Sangean DPR-36, białe, mini USB

Radio FM/AM DAB/DAB+ Sangean DPR-36, białe, mini USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM/AM DAB/DAB+ Sangean DPR-36, białe, mini USB Produkt nr: 393841 Strona 1 z 17 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przeczytaj niniejszą instrukcję. 2. Zachowaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR

Radiobudzik FM SoundMaster FUR INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik FM SoundMaster FUR Nr produktu 352320 Strona 1 z 6 1. Pokrętło głośności 2. Przycisk ALARM 1 /RADIO/ BUZZ (brzęczyk) 3. Wyświetl niski/wysoki ściemniacz 4.

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe DAB+, FM Sangean DPR-34, czarny

Radio kieszonkowe DAB+, FM Sangean DPR-34, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 326023 Radio kieszonkowe DAB+, FM Sangean DPR-34, czarny Strona 1 z 9 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przeczytaj poniższą instrukcję 2. Zachowaj ją na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Radio DAB. Nr produktu

Radio DAB. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB Nr produktu 000619437 Strona 1 z 12 Polski Widok urządzenia Widok od przodu Wyświetlacz WŁ./WYŁ. Głośność/ Potwierdzenie wprowadzenia W górę/w dół Głośnik Tył Antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000342395 Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa Strona 1 z 5 Elementy sterujące 1. Przełącznik pasma AM/FM 2. Brzęczyk alarmowy 3.

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Rafio cyfrowe DAB. Strona 1 z 10

Rafio cyfrowe DAB. Strona 1 z 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 325600 Rafio cyfrowe DAB Strona 1 z 10 Zapoznaj się z poniższą instrukcją obsługi uważnie przed instalacją radia. Sterowanie i funkcje Klawiatura Programowane klawisze pamięci

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: mini stacja MP3 kabel USB (Mini-USB do USB) kabel ze złączem 3,5 mm instrukcja obsługi. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Odbiornik częstotliwości radiowych Roadstar TRA-2340PSW MW

Odbiornik częstotliwości radiowych Roadstar TRA-2340PSW MW INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001890165 Odbiornik częstotliwości radiowych Roadstar TRA-2340PSW MW Strona 1 z 7 Niniejszym Roadstar Management SA oświadcza, że urządzenie radiowe typu TRA-2340PSW jest

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+, FM Albrecht DR 70

Radio DAB+, FM Albrecht DR 70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+, FM Albrecht DR 70 Produkt nr 1361292 1 Spis treści Strona 1 z 10 1 Spis treści 2 Instrukcje bezpieczeństwa 3 Specyfikacja 4 Elementy sterujące i cechy 4.1 Głośnik 4.2 Słuchawki

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-69

Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-69 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-69 Produkt nr: 418971 Strona 1 z 23 1. Głośnik 2. Przycisk zakresu 3. Przycisk AUTO TUNE 4. Przycisk INFO 5. Zmniejszanie głośności 6. Zwiększanie głośności

Bardziej szczegółowo

Radio cyfrowe z zegarem

Radio cyfrowe z zegarem Radio cyfrowe z zegarem Podręcznik obsługi CRD-510 Importer: xxxxxx Adres: xxxxxx Przegląd produktu 1. Przycisk ZWIĘKSZANIA GŁOŚNOŚCI 2. Przycisk WYSZUKIWANIA 3. Przycisk MENU/INFO/DO TYŁU 4. WŁĄCZNIK/Przycisk

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

1 Czytnik E-Booków 2 Pokrowiec ochronny 3 Słuchawki 4 Kabel USB 5 Skrócona instrukcja 6 Karta gwarancyjna. Zmniejszanie głośności

1 Czytnik E-Booków 2 Pokrowiec ochronny 3 Słuchawki 4 Kabel USB 5 Skrócona instrukcja 6 Karta gwarancyjna. Zmniejszanie głośności Zawartość opakowania 1 Czytnik E-Booków 2 Pokrowiec ochronny 3 Słuchawki 4 Kabel USB 5 Skrócona instrukcja 6 Karta gwarancyjna Przegląd urządzenia 14 1 2 3 4 12 10 11 15 5 13 16 8 6 9 17 7 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+, Hama DR1100, 54811

Radio DAB+, Hama DR1100, 54811 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000759522 Radio DAB+, Hama DR1100, 54811 Strona 1 z 11 Elementy sterujące i wyświetlacz (ilustracja 1) 1. Przycisk STANDBY (wstrzymania) 2. Przycisk INFO 3. Przycisk SLEEP

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne DAB+, FM Lenco PDR-03, Czarny

Radio przenośne DAB+, FM Lenco PDR-03, Czarny w INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1391978 Radio przenośne DAB+, FM Lenco PDR-03, Czarny Strona 1 z 9 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o

Bardziej szczegółowo

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne Numer produktu 325913 LOKALIZACJA KONTROLEK 1. Alarm 2 / Głos 2. Alarm 1 / Głos + 3. Góra / Następny 4. Dół / Poprzedni 5. Włącz /Wyłącz

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM Sangean RCR-9

Radiobudzik FM Sangean RCR-9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik FM Sangean RCR-9 Nr produktu 351842 Strona 1 z 17 Zawartość Kontrolery/sterowniki Uruchamianie budzika po raz pierwszy Użytkowanie radia - strojenie FM / AM Strojenie ręczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

PLUS SA-225 Nr produktu

PLUS SA-225 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI PLUS SA-225 Nr produktu 000351506 Strona 1 z 12 SAILOR PLUS SA-225 POLSKI Akcesoria - Radio SA-225-12VDC/0.5A zasilacz sieciowy - Podręcznik użytkownika Tryb pracy na zasilaczu sieciowym

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Philips AE5250, FM, czarne, zasilanie sieciowe/bateryjne

Radio DAB/DAB+ Philips AE5250, FM, czarne, zasilanie sieciowe/bateryjne INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000595467 Radio DAB/DAB+ Philips AE5250, FM, czarne, zasilanie sieciowe/bateryjne Strona 1 z 12 1. Ważne Instrukcje bezpieczeństwa Słuchanie dźwięku na umiarkowanym poziomie

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik SANGEAN DCR-89 Plus, DAB+, FM

Radiobudzik SANGEAN DCR-89 Plus, DAB+, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik SANGEAN DCR-89 Plus, DAB+, FM Numer produktu: 346046 Strona 1 z 28 Spis treści Rozmieszczenie przycisków....3 Pierwsze użycie radiobudzika.4 Użytkowanie radiobudzika 5 Wybór

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą

INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą S. 1 Podpisy pod rysunki: Figure 1: ENGLISH POLSKI Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Widok

Bardziej szczegółowo

Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: mini stacja MP3 kabel USB (Mini-USB do USB) kabel ze złączem 3,5 mm pasek na rękę instrukcja obsługi.

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1427889 Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, 27372.S1, czarny Strona 1 z 6 1. Instrukcje bezpieczeństwa: 1. Wyczyść radio za pomocą suchej ściereczki

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+, FM Sangean DPR-65, czarny

Radio DAB+, FM Sangean DPR-65, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 351720 Radio DAB+, FM Sangean DPR-65, czarny Strona 1 z 24 Szybka konfiguracja Ważne instrukcje bezpieczeństwa 1. Przed uruchomieniem należy przeczytać całą instrukcję obsługi

Bardziej szczegółowo

11. Używaj jedynie akcesoriów/dodatków określonych przez producenta.

11. Używaj jedynie akcesoriów/dodatków określonych przez producenta. Przenośne radio Sangean PR- D4 Instrukcja obsługi Nr produktu: 340824 WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. 2. Zatrzymaj instrukcję obsługi na przyszłość. 3. Przestrzegaj

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

PRZYGOTOWANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA WIDOK URZĄDZENIA 1. Przycisk UP / ASP 2. Przycisk EQ 3. Przycisk MODE / PROG 4. Przycisk SKIP / SEARCH DN 5. Przycisk STOP 6. Przycisk PLAY / PAUSE 7. Przycisk SKIP / SEARCH UP 8. Wyświetlacz LCD 9. Komora

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik Sangean K-200

Radiobudzik Sangean K-200 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik Sangean K-200 Nr produktu 326211 Strona 1 z 22 Instrukcja bezpieczeństwa 1. Przeczytaj ze zrozumieniem wszystkie informacje dotyczące obsługi i bezpieczeństwa przed użyciem

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy z projektorem Techno Line WT 480, z radiem

Zegar cyfrowy z projektorem Techno Line WT 480, z radiem INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672451 Zegar cyfrowy z projektorem Techno Line WT 480, z radiem Strona 1 z 8 Instalacja Dla uzyskania najlepszego najlepszego odbioru czasu sterowanego radiowo trzymaj

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+, FM Reflexion TRA5000D+

Radio DAB+, FM Reflexion TRA5000D+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+, FM Reflexion TRA5000D+ Nr produktu : 1517431 Strona 1 z 6 Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj całą instrukcję. Zachowaj ją do kolejnego użytku. Błyskawica ze strzałką

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D8, FM, AM

Radio przenośne Sangean PR-D8, FM, AM INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D8, FM, AM Produkt nr: 326470 Strona 1 z 17 Strona 2 z 17 Elementy obudowy: 1. Wbudowany mikrofon Stereo (kanał lewy) 2. Wyświetlacz LCD 3. Wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Budzik cyfrowy Braun Multi XL INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Braun Multi XL Nr produktu 672512 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Instrukcje dotyczące baterii. 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko baterii alkaicznych AA tego samego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Mikser muzyczny. DJS-3010 www. facebook. com/denverelectronics

INSTRUKCJA OBSŁUGI Mikser muzyczny. DJS-3010 www. facebook. com/denverelectronics INSTRUKCJA OBSŁUGI Mikser muzyczny DJS-3010 www. facebook. com/denverelectronics Funkcje na panelu 1. Poprzedni 2. Tryb 1 3. Odtwarzanie/Pauza 4. Tryb 2 5. Następny 6. Światło 7. Poprzedni 8. Muzyka 1

Bardziej szczegółowo

ROCK POP EQ CLAS RDM SAMOCHODOWY SYSTEM www.facebook.com/denverelectronics ODTWARZACZ SAMOCHODOWY MP3 Z RADIEM, USB/SD/MMC, PODRĘCZNIK CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1404023 Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 1. Czujnik podczerwieni 2. Projektor 3. Przycisk włączenia/wyłączenia projekcji 4. Czas projekcji

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW Podłączyć wtyczkę głośników do odpowiednich złączy głośników umieszczonych z tyłu urządzenia.

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW Podłączyć wtyczkę głośników do odpowiednich złączy głośników umieszczonych z tyłu urządzenia. 1. Przycisk zasilania 2. Przełącznik pasma 3. Przełącznik rodzaju funkcji (KASETY/RADIO/PŁYTY CD/ZEWNĘTRZNE) 4. Przycisk podbicia basów 5. Przycisk tryb odtwarzania płyt CD 6. Przycisk programowania odtwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear PL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Skrócona instrukcja obsługi Czynności wstępne Opis głównego

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne DAB+, Sangean DPR-77

Radio przenośne DAB+, Sangean DPR-77 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne DAB+, Sangean DPR-77 Nr produktu 1272770 Strona 1 z 22 Przyciski funkcyjne...3-4 Zasilanie bateryjne... 4-5 Korzystanie z zasilacza sieciowego... 6 Przełącznik blokady...

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright 1 Spis treści Wstęp...3 Zawartość pudełka...3 Klauzula gwarancyjna...4 Urządzenie...6 Włączanie...7 Antena teleskopowa...7 Wyłączanie...7 Dostosowanie poziomu głośności...7 Zmiana stacji DAB+...8 Sortowanie

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright OCHRONA ŚRODOWISKA

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego, lecz należy oddać go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB DOMINIKA 2 model 600U UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodbiornika i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Telefon DECT Panasonic KX- TG6461 Instrukcja obsługi Nr produktu: 93480 Przewodnik użytkownika Połączenia Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza Panasonic. Mocno wciśnij wtyk. Dobrze Stacja bazowa Klik

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Kamera sportowa Conrad AT18. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Elementy obsługi. 1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona)

Kamera sportowa Conrad AT18. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Elementy obsługi.  1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona) Kamera sportowa Conrad AT18 Instrukcja obsługi Nr produktu: 861800 Elementy obsługi 1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona) 2. Przycisk zwalniania migawki 3. Przycisk ON/OFF w celu włączenia/ wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik New One CR120

Radiobudzik New One CR120 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik New One CR120 Nr produktu 393463 Strona 1 z 6 Rozmieszczenie i opis przycisków 1. Wyświetlacz LED 2. Tryb standby/stop Włączenie/wyłączenie radia 3. Alarm 2 / zmniejsz głośność

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD FM, Muse Muse M 21 RS M 21 RS, Pamięć programów: 30, Czarny, Srebrny

Radioodtwarzacz CD FM, Muse Muse M 21 RS M 21 RS, Pamięć programów: 30, Czarny, Srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000641568 Radioodtwarzacz CD FM, Muse Muse M 21 RS M 21 RS, Pamięć programów: 30, Czarny, Srebrny Strona 1 z 7 Podstawowe elementy sterowania 1. Uchwyt do przenoszenia 2.

Bardziej szczegółowo

BeoSound 4. Uzupełnienie

BeoSound 4. Uzupełnienie BeoSound 4 Uzupełnienie Organizacja menu Ten dodatek zawiera poprawki do instrukcji obsługi zestawu BeoSound 4. Dzięki nowemu oprogramowaniu Twój zestaw muzyczny oferuje nowe funkcje. Układ menu zmienił

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny

Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001299772 Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny Strona 1 z 8 Informacje dotyczące utylizacji a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowa jednostka centralna WAC500 WAC500D Skrócona instrukcja obsługi Podłączanie Obsługa Zawartość opakowania Bezprzewodowa jednostka centralna WAC500 Pilot zdalnego sterowania Baterie R0 (AAA)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Dyktafon VoiceStick 440 Nr art

Dyktafon VoiceStick 440 Nr art Dyktafon VoiceStick 440 Nr art. 774214 Funkcje Funkcja pauzy. Blokada klawiszy (Hold). Funkcja Intro/ Scan (umożliwia krótkie odtwarzanie pojedynczych wiadomości). Funkcja automatycznego powtórzenia. Automatyczne

Bardziej szczegółowo

Radio wytrzymałe (na budowe) DAB+, PerfectProRockbull

Radio wytrzymałe (na budowe) DAB+, PerfectProRockbull INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000808168 Radio wytrzymałe (na budowe) DAB+, PerfectProRockbull Strona 1 z 15 Ważne instrukcje bezpieczeństwa 1. Przeczytaj całą instrukcję 2. Zachowaj ją do dalszego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

NAZWA PRODUKTU: Dyktafon cyfrowy 16GB USB MP3 Polskie Menu S187

NAZWA PRODUKTU: Dyktafon cyfrowy 16GB USB MP3 Polskie Menu S187 NAZWA PRODUKTU: Dyktafon cyfrowy 16GB USB MP3 Polskie Menu S187 Polskie menu dyktafonu Bezpieczeństwo plików możliwość ustawienia hasła Automatyczny system redukcji szumu Automatyczny zapis nagrań, gdy

Bardziej szczegółowo

Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia

Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia Główne Menu W trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj przycisk M, żeby wejść do głównego menu. Na ekranie wyświetli się następujący obraz: Tryb

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA

Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA ER 300 Radio alarmowe z ręczną wytwornicą prądu i panelem słonecznym Zawartość opakowania Radio Akumulator 2000mAh USB Cechy urządzenia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421 PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. PRZYCISKI I WSKAŹNIKI Widok z przodu Widok od

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD DAB+, FM SoundMaster SCD4200TI, tytanowy

Radioodtwarzacz CD DAB+, FM SoundMaster SCD4200TI, tytanowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001404015 Radioodtwarzacz CD DAB+, FM SoundMaster SCD4200TI, tytanowy Strona 1 z 10 UWAGA - NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASERA PODCZAS OTWIERANIA POKRYWY LUB NACIŚNIANIA

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Noxon Journaline, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Noxon Journaline, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Noxon Journaline, FM, czarne Nr produktu 414894 Strona 1 z 9 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w ten sposób że

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 Nr produktu 672503 Strona 1 z 7 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do słupka w tylnej części Twojej stacji pogodowej (jak pokazano

Bardziej szczegółowo

DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi

DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi www.blaupunkt.com DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...3 Wskazówki montażowe...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Krótkofalówka PMR Stabo FreeCom 150. Nr prod Kontrola komunikacji.

Instrukcja obsługi. Krótkofalówka PMR Stabo FreeCom 150. Nr prod Kontrola komunikacji. Instrukcja obsługi Krótkofalówka PMR Stabo FreeCom 150 Nr prod. 930375 Kontrola komunikacji 1. Antena. 2. Wyświetlacz LCD. Wyświetla aktualnie wybrany kanał i inne symbole. 3. Przycisk latarki. Naciśnij

Bardziej szczegółowo