Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia Numer wniosku o dofinansowanie Symbol naboru PLSN IP R05/16 Data złożenia wniosku Tytuł/ Nazwa projektu Wzór wniosku - przykład Wydruk testowy 1 / 24

2 1. Podstawowe informacje o projekcie 1.1 Tytuł/ Nazwa projektu Wzór wniosku - przykład 1.2 Oś priorytetowa programu Edukacja transgraniczna 1.3 Partner wiodący Wnioskodawca (PW) P1 Kraj siedziby Partnera Wiodącego 1.4 Pozostali partnerzy projektu Polska Partner Nazwa instytucji Kraj siedziby P 2 P2 Niemcy - Saksonia Liczba pozostałych partnerów (bez PW) Okres realizacji projektu Termin rozpoczęcia projektu Termin zakończenia projektu Czas trwania projektu (w miesiącach) 15 Termin złożenia końcowego wniosku o płatność Miejsce realizacji projektu Partner projektu Miejsce realizacji działań projektowych przez poszczególnych partnerów Po polskiej stronie obszaru wsparcia Po saksońskiej stronie obszaru wsparcia Poza obszarem wsparcia (poziom NUTS 2, NUTS 3) P 1 dolnośląskie jaworski Bolków zgorzelecki Zgorzelec złotoryjski Złotoryja - gmina wiejska Dresden / Drezno dolnośląskie jaworski P 2 Bolków zgorzelecki Zgorzelec złotoryjski Złotoryja - gmina wiejska Dresden Bautzen Görlitz Typ obszaru realizacji działań na obszarze wsparcia 1.7 Zadania przewidziane w projekcie Nr zadania 1 1) 300 znaków 2 2) 300 Zeichen Małe obszary miejskie Nazwa zadania 1.8 Ramowy plan finansowania projektu ,15 Suma wydatków kwalifikowalnych ,15 Wnioskowane dofinansowanie z EFRR ,67 Wkład własny 9 786,48 realizowane poza obszarem wsparcia (zasada 20%) 2 000,00 3,07% Wydruk testowy 2 / 24

3 2. Partnerzy projektu Wydruk testowy 3 / 24

4 2.1 Partner Wiodący Podstawowe informacje Nazwa wnioskodawcy Partnera Wiodącego Kraj Forma prawna Forma własności P1 Polska Kod pocztowy Miejscowość Ulica Numer budynku 1 Numer lokalu 1 wspólnoty samorządowe Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne Złotoryja Hoża REGON 1234 NIP 1234 Możliwość odzyskania VAT Nie Telefon kontaktowy 111 Fax 111 Strona WWW wnioskodawcy Uzasadnienie uczestnictwa partnera w projekcie Proszę wskazać, jakie doświadczenie i kompetencje Partnera Wiodącego uzasadniają jego udział w Projekcie? (należy w szczególności wskazać na kompetencje merytoryczne i właściwość terytorialną partnera w odniesieniu do przedmiotu projektu i zadań tego partnera w projekcie; uzupełniająco należy wskazać najważniejsze z punktu widzenia przedmiotu projektu doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych, w tym współfinansowanych ze środków UE) 1500 znaków www Wnioskowana stopa dla partnera 85,00% Dane osoby reprezentującej wnioskodawcę Osoba 1 Imię Nazwisko Tytuł Funkcja w instytucji Telefon kontaktowy Fax Ww. osoba reprezentuje wnioskodawcę jako: Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie projektu Osoba upoważniona do podpisania wniosku o dofinansowanie Osoba 2 Imię Nazwisko Tytuł Funkcja w instytucji Telefon kontaktowy Fax Ww. osoba reprezentuje wnioskodawcę jako: Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie vvv vvv vvv vvv vvv vvv vvv cccc ccc ccc ccc ccc ccc ccc Wydruk testowy 4 / 24

5 2.2 Pozostali partnerzy projektu P 2 Nazwa partnera Kraj Forma prawna Forma własności Kod pocztowy Miejscowość Ulica Numer budynku 1 Numer lokalu 1 P2 Niemcy - Saksonia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - małe przedsiębiorstwo Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne Goerlitz yyyyy Numer identyfikacyjny 2222 Możliwość odzyskania VAT Telefon kontaktowy 2222 Fax Strona WWW wnioskodawcy Tak - częściowo Uzasadnienie uczestnictwa partnera w projekcie Proszę wskazać, jakie doświadczenie i kompetencje Partnera Wiodącego uzasadniają jego udział w Projekcie? (należy w szczególności wskazać na kompetencje merytoryczne i właściwość terytorialną partnera w odniesieniu do przedmiotu projektu i zadań tego partnera w projekcie; uzupełniająco należy wskazać najważniejsze z punktu widzenia przedmiotu projektu doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych, w tym współfinansowanych ze środków UE) 1500 znaków www Wnioskowana stopa dla partnera 85,00% 2.3 Kryteria współpracy transgranicznej Kryteria współpracy Wspólne przygotowanie Tak 2500 znaków Wspólna realizacja Tak 2500 znaków Wspólny personel Tak 2500 znaków Wspólne finansowanie Tak 2500 znaków Szczegółowy opis sposobu spełniania kryterium 3. Opis projektu 3.1 Logika projektu cele, zadania, działania, produkty, rezultaty i wskaźniki Cel szczegółowy Programu Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej Cel ogólny projektu 300 znaków Cele szczegółowe projektu 1 1) 300 znaków 2 2) 300 znaków 3 3) 300 znaków Wskaźnik rezultatu Programu Stopień powiązania i zróżnicowania oferty edukacyjnej Rezultaty projektu 1500 znaków Wydruk testowy 5 / 24

6 Zadanie 1 Nazwa 1) 300 znaków Działania projektowe Działanie Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania 1 Grupy docelowe 1) 500 znaków Produkty projektu 1) 500 znaków Projektowe wskaźniki produktu Wskaźnik Liczba wspólnych inicjatyw (szkoleń, staży, praktyk, programów itp.) mających na celu zwiększenie szans na zatrudnienie i dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu docelowa Wartości pośrednie na dzień Powiązanie z politykami horyzontalnymi Powiązanie ze wskaźnikiem programowym xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Wskaźnik programowy: docelowa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Wskaźnik programowy: Cele szczegółowe projektu, do których realizacji przyczynia się dane zadanie 1) 300 znaków 2) 300 znaków docelowa: Liczba Wydruk testowy 6 / 24

7 Zadanie 2 Nazwa 2) 300 Zeichen Działania projektowe Działanie Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania 2 Grupy docelowe 500 znaków Produkty projektu 500 znaków Projektowe wskaźniki produktu Wskaźnik Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów docelowa Wartości pośrednie na dzień Powiązanie z politykami horyzontalnymi Powiązanie ze wskaźnikiem programowym xxxxxxxxxxxxxxxxx Wskaźnik programowy: Cele szczegółowe projektu, do których realizacji przyczynia się dane zadanie 2) 300 znaków 3) 300 znaków 3.2 Wkład projektu w realizację celów Programu Opis sytuacji wyjściowej diagnoza problemów i wyzwań 2000 znaków Uzasadnienie realizacji projektu 2000 znaków Innowacyjny charakter projektu 2000 znaków 3.3 Treść projektu Opis projektu 2000 znaków 3.4 Ryczałty, wkład niepieniężny, informacja o kosztach przygotowawczych Czy w projekcie wystąpią rozliczenia ryczałtowe kosztów personelu? Tak Partner P 1 P1 Tak P 2 P2 Nie Czy w projekcie przewiduje się wkład niepieniężny? Tak Partner Zadanie Rodzaj wkładu niepienieżnego Opis wkładu niepienieżnego Metodologia kalkulacji docelowa: Wydruk testowy 7 / 24 Liczba Uzasadnienie (sposób wykorzystania w projekcie wkładu niepieniężnego) P 2 Zadanie 1 wkład rzeczowy 500 znaków 1000 znaków znaków Czy w projekcie przewiduje się rozliczenie kosztów przygotowawczych? Tak Czy wszyscy partnerzy projektu zamierzają skorzystać z możliwości uwzględnienia kosztów pośrednich w budżecie projektu (ryczałt stanowiący 15% kosztów personelu projektu)?

8 Tak 3.5. Plan działań zadania Zadanie 0 - Przygotowanie projektu Okres ponoszenia kosztów przygotowawczych rozliczanych w projekcie Od do Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania (P 1) P1 (P 2) P2 (P 1) P1 Czy dany partner jest zaangażowany finansowo w realizację zadania? Tak Wydruk testowy 8 / 24

9 1. w ramach kategorii personel Procent Dofinansowanie Zasada 20% Ryczałtowe rozliczanie kosztów personelu 42,00 42,00 85,00% 35,70 Nie 2. w ramach kategorii podróże i zakwaterowanie Jednostka Liczba Procent Dofinansowanie Zasada 20% znaków nnn 3 70,00 210,00 210,00 85,00% 178,50 Nie Razem 210,00 210,00 178,50 0,00 3. w ramach kategorii eksperci zewnętrzni/ usługi zewnętrzne Razem Jednostka Liczba Dofinansowanie Razem wydatki partnera w ramach zadania 252,00 252,00 214,20 Procent Dofinansowanie Zasada 20% Wydruk testowy 9 / 24

10 (P 2) P2 Czy dany partner jest zaangażowany finansowo w realizację zadania? Tak 1. w ramach kategorii personel Jednostka Liczba znaków vvvv 1 500,00 500,00 500,00 85,00% 425,00 Nie Razem 500,00 500,00 425,00 0,00 2. w ramach kategorii podróże i zakwaterowanie Jednostka Liczba Procent Dofinansowanie Zasada 20% znaków vvvv 2 10,00 20,00 10,00 85,00% 8,50 Nie znaków xxxx 5 50,00 250,00 200,00 85,00% 170,00 Nie Razem 270,00 210,00 178,50 0,00 3. w ramach kategorii eksperci zewnętrzni/ usługi zewnętrzne Razem Jednostka Liczba Dofinansowanie Razem wydatki partnera w ramach zadania 770,00 710,00 603,50 Procent Dofinansowanie Zasada 20% Wydruk testowy 10 / 24

11 Zadanie 1 Nazwa 1) 300 znaków Opis zadania 5000 znaków Grupy docelowe 2000 znaków Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania (P 1) P1 (P 2) P2 Wydruk testowy 11 / 24

12 (P 1) P1 Działania w ramach zadania realizowane przez Partnera P1 Nazwa Data rozpoczęcia działań realizowanych przez partnera w ramach zadania Data zakończenia działań realizowanych przez partnera w ramach zadania Wojewodztwa / NUTS II 1.1 Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania dolnośląskie jaworski Miejsce realizacji działań partnera w ramach zadania Powiaty / NUTS III zgorzelecki złotoryjski 1.2 Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania dolnośląskie jaworski Czy dany partner jest zaangazowany finansowo w realizację zadania? Tak 1. w ramach kategorii personel Ryczałtowe rozliczanie kosztów personelu Ryczałtowe rozliczanie kosztów personelu 2. biurowe i administracyjne 5 260, ,00 85,00% 4 471,00 Nie Procent Dofinansowanie Koszty pośrednie 789,00 789,00 85,00% 670,65 3. w ramach kategorii podróże i zakwaterowanie Jednostka Liczba zgorzelecki złotoryjski Gminy (po polskiej stronie obszaru wsparcia) Bolków Zgorzelec Złotoryja - gmina wiejska Bolków Zgorzelec Złotoryja - gmina wiejska Poza obszarem wsparcia (poziom NUTS 2, NUTS 3) Dresden / Drezno znaków vvvvvvv 5 20,00 100,00 100,00 85,00% 85,00 Nie znaków ddd , , ,00 85,00% 2 550,00 Nie Razem 3 100, , ,00 0,00 4. w ramach kategorii eksperci zewnętrzni/ usługi zewnętrzne Jednostka Liczba znaków vvv 1 100,00 100,00 100,00 85,00% 85,00 Nie Wydruk testowy 12 / 24

13 Jednostka Liczba znaków xxx 4 25,00 100,00 100,00 85,00% 85,00 Nie znaków fff , , ,00 85,00% 5 100,00 Nie znaków zzz , , ,00 85,00% 1 700,00 Tak Razem 8 200, , , ,00 5. w ramach kategorii wyposażenie Jednostka Liczba Procent Dofinansowanie Zasada 20% znaków xxx , , ,00 85,00% 4 250,00 Nie znaków zzz , , ,00 85,00% 8 500,00 Nie Razem , , ,00 0,00 6. w ramach kategorii infrastruktura i roboty budowlane Razem Jednostka Liczba Dofinansowanie Razem wydatki partnera w ramach zadania , , ,65 Harmonogram wydatków Partnera w ramach zadania Rok Kwartał Wnioskowane dofinansowanie , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 943,50 Wskaźnik projektowy, za którego osiągnięcie odpowiedzialny jest Partner P1 Wydruk testowy 13 / 24

14 Nazwa wskaźnika 3.6 Liczba wspólnych inicjatyw (szkoleń, staży, praktyk, programów itp.) mających na celu zwiększenie szans na zatrudnienie i dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy 3.7 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Jednostka miary docelowa wskaźnika w części, za którą odpowiada Partner sztuki 3 osoby 20 Wydruk testowy 14 / 24

15 (P 2) P2 Działania w ramach zadania realizowane przez Partnera P2 Nazwa Data rozpoczęcia działań realizowanych przez partnera w ramach zadania Data zakończenia działań realizowanych przez partnera w ramach zadania Wojewodztwa / NUTS II 1.1 Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania Dresden Bautzen 1.2 Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania Dresden Bautzen Miejsce realizacji działań partnera w ramach zadania Powiaty / NUTS III Görlitz Görlitz Gminy (po polskiej stronie obszaru wsparcia) Poza obszarem wsparcia (poziom NUTS 2, NUTS 3) 1.3 Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania dolnośląskie jaworski zgorzelecki złotoryjski Bolków Zgorzelec Złotoryja - gmina wiejska Czy dany partner jest zaangazowany finansowo w realizację zadania? Tak 1. w ramach kategorii personel Jednostka Liczba znaków xxx , , ,00 85,00% ,00 Nie Razem , , ,00 0,00 2. biurowe i administracyjne Procent Dofinansowanie Koszty pośrednie 1 800, ,00 85,00% 1 530,00 3. w ramach kategorii podróże i zakwaterowanie Jednostka Liczba znaków xxx 4 20,00 80,00 40,00 85,00% 34,00 Nie znaków xxx 5 30,00 150,00 120,00 85,00% 102,00 Nie Razem 230,00 160,00 136,00 0,00 4. w ramach kategorii eksperci zewnętrzni/ usługi zewnętrzne Jednostka Liczba znaków cccc 1 200,00 200,00 150,00 85,00% 127,50 Nie Wydruk testowy 15 / 24

16 Jednostka Liczba znaków rrr 5 150,00 750,00 650,00 85,00% 552,50 Nie Razem 950,00 800,00 680,00 0,00 5. w ramach kategorii wyposażenie Jednostka Liczba Procent Dofinansowanie Zasada 20% znaków xxx , , ,00 85,00% ,00 Nie Razem , , ,00 0,00 6. w ramach kategorii infrastruktura i roboty budowlane Razem Jednostka Liczba Dofinansowanie Razem wydatki partnera w ramach zadania , , ,00 Harmonogram wydatków Partnera w ramach zadania Rok Kwartał Wnioskowane dofinansowanie , , , , , , , , , , , , ,00 700,00 595,00 Wskaźnik projektowy, za którego osiągnięcie odpowiedzialny jest Partner P2 Nazwa wskaźnika 3.6 Liczba wspólnych inicjatyw (szkoleń, staży, praktyk, programów itp.) mających na celu zwiększenie szans na zatrudnienie i dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy 3.7 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Jednostka miary docelowa wskaźnika w części, za którą odpowiada Partner sztuki 2 osoby 20 Wydruk testowy 16 / 24

17 Zadanie 2 Nazwa 2) 300 Zeichen Opis zadania 2) 5000 znaków Grupy docelowe 2) 2000 znaków Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania (P 1) P1 (P 2) P2 Wydruk testowy 17 / 24

18 (P 1) P1 Działania w ramach zadania realizowane przez Partnera P1 Nazwa Data rozpoczęcia działań realizowanych przez partnera w ramach zadania Data zakończenia działań realizowanych przez partnera w ramach zadania Wojewodztwa / NUTS II Miejsce realizacji działań partnera w ramach zadania Powiaty / NUTS III 2.1 Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania dolnośląskie zgorzelecki złotoryjski Gminy (po polskiej stronie obszaru wsparcia) Zgorzelec Złotoryja - gmina wiejska Poza obszarem wsparcia (poziom NUTS 2, NUTS 3) 2.2 Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania dolnośląskie jaworski zgorzelecki złotoryjski Bolków Zgorzelec Złotoryja - gmina wiejska Czy dany partner jest zaangazowany finansowo w realizację zadania? Tak 1. w ramach kategorii personel Ryczałtowe rozliczanie kosztów personelu Ryczałtowe rozliczanie kosztów personelu 2. biurowe i administracyjne 841,00 841,00 85,00% 714,85 Nie Procent Dofinansowanie Koszty pośrednie 126,15 126,15 85,00% 107,22 3. w ramach kategorii podróże i zakwaterowanie Jednostka Liczba znaków sssssss 3 35,00 105,00 105,00 85,00% 89,25 Nie Razem 105,00 105,00 89,25 0,00 4. w ramach kategorii eksperci zewnętrzni/ usługi zewnętrzne Jednostka Liczba znaków ddddd , , ,00 85,00% 1 700,00 Nie znaków ssssss 3 700, , ,00 85,00% 1 785,00 Nie Razem 4 100, , ,00 0,00 Wydruk testowy 18 / 24

19 5. w ramach kategorii wyposażenie Jednostka Liczba Procent Dofinansowanie Zasada 20% Razem 6. w ramach kategorii infrastruktura i roboty budowlane Jednostka Liczba Razem Dofinansowanie Razem wydatki partnera w ramach zadania 5 172, , ,32 Harmonogram wydatków Partnera w ramach zadania Rok Kwartał Wnioskowane dofinansowanie , , , , , , , ,15 996,32 Wskaźnik projektowy, za którego osiągnięcie odpowiedzialny jest Partner P1 Nazwa wskaźnika 3.8 Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów (P 2) P2 Działania w ramach zadania realizowane przez Partnera P2 Nazwa Data rozpoczęcia działań realizowanych przez partnera w ramach zadania Jednostka miary docelowa wskaźnika w części, za którą odpowiada Partner sztuki 1 Data zakończenia działań realizowanych przez partnera w ramach zadania Wojewodztwa / NUTS II 2.1 Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania Dresden Bautzen 2.2 Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania Dresden Bautzen Czy dany partner jest zaangazowany finansowo w realizację zadania? Nie Miejsce realizacji działań partnera w ramach zadania Powiaty / NUTS III Gminy (po polskiej stronie obszaru wsparcia) Poza obszarem wsparcia (poziom NUTS 2, NUTS 3) Wydruk testowy 19 / 24

20 3.6 Dochody w projekcie Czy partnerzy projektu przewidują, iż projekt będzie generował dochód po jego ukończeniu? Nie 3.7 Harmonogram rzeczowy Numer zadania Zadanie 1 Zadanie 2 Rok Kwartał Finansowanie projektu Harmonogram finansowy Harmonogram wydatków na realizację zadań Zadanie 1 Rok Kwartał Suma wydatków kwalifikowalnych Suma , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Razem , , ,65 Zadanie 2 Rok Kwartał Suma wydatków kwalifikowalnych Suma , , , , , , , ,15 996,32 Razem 5 172, , ,32 Przygotowanie projektu Rok Kwartał Suma wydatków kwalifikowalnych Suma ,00 962,00 817, Harmonogram wydatków partnerów projektu (P 1) P1 Rok Kwartał Suma wydatków kwalifikowalnych Suma , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 Razem , , ,17 (P 2) P2 Wydruk testowy 20 / 24

21 Rok Kwartał Suma wydatków kwalifikowalnych Suma ,00 710,00 603, , , , , , , , , , , , , ,00 700,00 595,00 Razem , , ,50 Wydruk testowy 21 / 24

22 3.8.2 Kategoria kosztów Kategorie kosztów Udział % poszczególnych kategorii kosztów w wydatkach projektu 1 Personel , ,00 27,21% 2 biurowe i administracyjne 2 715, ,15 3,96% 3 Podróże i zakwaterowanie 3 915, ,00 5,71% 4 Eksperci zewnętrzni/usługi zewnętrzne , ,00 19,34% 5 Wyposażenie , ,00 43,78% 6 Infrastruktura i roboty budowlane 0,00 0,00 0,00% Razem , ,15 100% partnerów projektu Kategorie kosztów P 1 P 2 1 Personel 6 143, ,00 2 biurowe i administracyjne 915, ,00 3 Podróże i zakwaterowanie 3 415,00 370,00 4 Eksperci zewnętrzni/usługi zewnętrzne ,00 800,00 5 Wyposażenie , ,00 6 Infrastruktura i roboty budowlane 0,00 0,00 Razem wydatki Partnera Projektu , ,00 Udział % partnera w wydatkach kwalifikowalnych Razem dofinansowanie EFRR na partnera % przypadający na partnera 57,90% 42,10% , ,50 57,90% 42,10% Wydruk testowy 22 / 24

23 3.8.4 Źródła finansowania (P 1) P1 Źródło finansowania 1. Środki wspólnotowe , ,17 2. Krajowe środki publiczne, w tym 5 665, , Budżet państwa, w tym 0,00 0, Budżet samorządu terytorialnego 5 665, , Inne krajowe środki publiczne 0,00 0,00 3. Środki prywatne 0,00 0,00 4. Suma , ,15 (P 2) P2 Źródło finansowania 1. Środki wspólnotowe , ,50 2. Krajowe środki publiczne, w tym 7 400, , Budżet państwa, w tym 0,00 0, a Budżet federalny (Bundesrepublik Deutschland) 0,00 0, b Budżet krajowy (Freistaat Sachsen) 0,00 0, Budżet samorządu terytorialnego 7 400, , Inne krajowe środki publiczne 0,00 0,00 3. Środki prywatne 0,00 0,00 4. Suma , ,00 4. Oddziaływanie projektu 4.1 Transgraniczny charakter projektu Jakie korzyści/jakie pozytywne zmiany dla polskiej i saksońskiej części obszaru wsparcia przyniosą efekty projektu? 1500 znaków Jaki wkład ma projekt we wzmocnienie powiązań społecznych i ekonomicznych polskiej i saksońskiej części obszaru wsparcia? 1500 znaków W jakim stopniu transgraniczna realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia założonego celu? Czy partnerski sposób realizacji projektu przynosi wartość dodaną? Jaka jest korzyść z rezultatów osiągniętych dzięki współpracy partnerów z obu stron granicy? 1500 znaków 4.2 Trwałość projektu W jaki sposób zapewniona zostanie trwałość efektów projektu? 1500 znaków Trwałość finansowa 1500 znaków 4.3 Powiązanie projektu z obowiązującymi strategiami i zrealizowanymi projektami Realizacja strategii i polityk obejmujących obszar wsparcia 3000 znaków Realizacja celów Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego 1000 znaków Realizacja innych strategii, polityk EU o znaczeniu wykraczającym poza obszar kwalifikowalności Programu 2000 znaków Efekt synergii z innymi projektami 1500 znaków 4.4 Polityki horyzontalne W jakim stopniu realizacja projektu przyczynia się do realizacji polityk horyzontalnych? Zrównoważony rozwój Wydruk testowy 23 / 24

24 Wpływ projektu Neutralny 1000 znaków Równość szans i niedyskryminacja Wpływ projektu Pozytywny 1000 znaków Równouprawnienie płci Wpływ projektu Neutralny 1000 znaków Wydruk testowy 24 / 24

Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Numer wniosku o dofinansowanie Symbol naboru PLSN.04.01.00-IP.01-00-R06/17 Data złożenia wniosku Tytuł/ Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Numer wniosku o dofinansowanie Symbol naboru PLSN.01.01.00-IP.01-00-R08/17 Data złożenia wniosku Tytuł/ Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu. Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu. Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Niniejszy dokument stanowi wzór wniosku o dofinansowanie. Zawarto w nim informacje, które wymagane będą do uzupełnienia wniosku w formie elektronicznej. Wniosek w formie elektronicznej, który zostanie

Bardziej szczegółowo

07.12.2015. Wniosek o dofinansowanie projektu. Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020

07.12.2015. Wniosek o dofinansowanie projektu. Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Niniejszy dokument stanowi wzór wniosku o dofinansowanie. Zawarto w nim informacje, które wymagane będą do uzupełnienia wniosku w formie elektronicznej. Wniosek w formie elektronicznej, który zostanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny na lata Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Wkład UE Wkład własny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Regionalny Program Operacyjny na lata Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Wkład UE Wkład własny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 0000 0000 0000 0000 A.

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1 Suma kontrolna: Data wpływu wersji elektronicznej: Numer wniosku Data wpływu wersji papierowej: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1 Suma kontrolna Data wpływu wersji elektronicznej: Numer wniosku: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (zakres EFRR) Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór II Wersja nr 1 marzec 2017 r. ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (zakres

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Magdalena Dunikowska 2/3 lutego 2016 r. Jelenia Góra / Żary Struktura wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wersja nr 1. OPOLE, CZERWIEC 2017 r.

Wersja nr 1. OPOLE, CZERWIEC 2017 r. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 2020 Wersja nr 1 OPOLE, CZERWIEC 2017 r.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (zakres EFRR) Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu wybór operatora RPO WO 2014-2020 czerwiec 2017 r. ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (zakres EFRR) Wersja 1 Opole,

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia... 2015 r. Suma kontrolna Data wpływu Numer wniosku Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wniosek o dofinansowanie projektu z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w Programie Współpracy INTERREG. Polska Saksonia

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w Programie Współpracy INTERREG. Polska Saksonia Instrukcja wypełniania wniosku w Programie Współpracy INTERREG 1. Forma przygotowania i złożenia wniosku Polska Saksonia 2014-2020 Wniosek w Programie Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 należy

Bardziej szczegółowo

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 0000 0000 0000

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Karta oceny merytorycznej (jakości) projektu.

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Karta oceny merytorycznej (jakości) projektu. Nr Wniosku:... LISTA SPRAWDZAJĄCA Karta oceny merytorycznej (jakości) projektu. Tytuł Projektu: Beneficjent (Partner) Wiodący: Oś priorytetowa: Nazwisko osoby oceniającej, data zakończenia etapu oceny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 0000 0000 0000

Bardziej szczegółowo

suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15

suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15 suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15 WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA XI - POMOC

Bardziej szczegółowo

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 0000 0000 0000

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie na każdym etapie oceniany jest jako całość, tzn. w procesie oceny nie następuje rozdzielenie na polską i niemiecką część projektu. Etapy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Wprowadzenie. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia Przygotowanie wniosku o dofinansowanie Wprowadzenie Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Magdalena Dunikowska Małgorzata Terpiłowska maj 2017 r. Jelenia Góra/ Bolesławiec

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Karta oceny merytorycznej (jakości) projektu.

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Karta oceny merytorycznej (jakości) projektu. Nr Wniosku:... LISTA SPRAWDZAJĄCA Karta oceny merytorycznej (jakości) projektu. Tytuł Projektu: Beneficjent (Partner) Wiodący: Oś priorytetowa: Nazwisko osoby oceniającej, data zakończenia etapu oceny

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Karta oceny formalno-administracyjnej

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Karta oceny formalno-administracyjnej Nr Wniosku: LISTA SPRAWDZAJĄCA Karta oceny formalno-administracyjnej Tytuł Projektu: Beneficjent (Partner) Wiodący: Oś priorytetowa: Nazwisko osoby oceniającej, data zakończenia etapu oceny 1 Kryterium

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) (przykładowo) dla osi priorytetowej:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (zakres EFRR) Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu poddziałania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór I Wersja nr 1, październik 2017 r. ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wersja robocza. A. Dane projektu 0,00 0,00 0,00. Konkursowy. Pomoc de minimis, Pomoc Publiczna, Bez Pomocy Publicznej. Nie

Wersja robocza. A. Dane projektu 0,00 0,00 0,00. Konkursowy. Pomoc de minimis, Pomoc Publiczna, Bez Pomocy Publicznej. Nie Numer naboru: Numer wniosku: Data złożenia:. WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) A.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Wprowadzenie. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia Przygotowanie wniosku o dofinansowanie Wprowadzenie Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Magdalena Dunikowska Małgorzata Terpiłowska 5 i 6 czerwca 2018 r. Bolesławiec/

Bardziej szczegółowo

(POWIATOWY URZĄD PRACY)

(POWIATOWY URZĄD PRACY) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (POWIATOWY URZĄD PRACY) dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (zakres EFRR) Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór I Wersja nr 1, kwiecień 2018 r. ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (zakres

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (zakres EFRR) Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór II Wersja nr 1, lipiec 2017 r. ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1452/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr 1452/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. Uchwała Nr 1452/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia wzoru wniosku preselekcyjnego dla Działania 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony

Bardziej szczegółowo

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 0000 0000 0000

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 A. Dane projektu A1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 0000 0000 0000

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Karta oceny merytorycznej (wykonalności) projektu.

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Karta oceny merytorycznej (wykonalności) projektu. Nr Wniosku: PLSN.04.01.00-02-0003/15 LISTA SPRAWDZAJĄCA Karta oceny merytorycznej (wykonalności) projektu. Tytuł Projektu: Beneficjent (Partner) Wiodący: Oś priorytetowa: Nazwisko osoby oceniającej, data

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 0000 0000 0000

Bardziej szczegółowo

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 0000 0000 0000

Bardziej szczegółowo

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 0000 0000 0000

Bardziej szczegółowo

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 0000 0000 0000

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy Program InterregEuropa Środkowa

Transnarodowy Program InterregEuropa Środkowa Transnarodowy Program InterregEuropa Środkowa Polityka spójności w Europie W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii, rozwija ona i prowadzi działania służące wzmacnianiu jej spójności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Wprowadzenie. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia Przygotowanie wniosku o dofinansowanie Wprowadzenie Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Krzysztof Kolanowski Dorota Patrzałek 5 października 2017 r. Jelenia Góra

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 2020 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych Załącznik nr 14.3 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych I OCENA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI.

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Załącznik 5.1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą

Bardziej szczegółowo

23.11.2015 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w Programie Współpracy INTERREG. Polska Saksonia 2014-2020

23.11.2015 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w Programie Współpracy INTERREG. Polska Saksonia 2014-2020 Instrukcja wypełniania wniosku w Programie Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Wniosek należy złożyć w formie wydruku w dwóch jednobrzmiących wersjach językowych: w języku polskim i języku niemieckim.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej 1. FISZKA Numer wniosku (Sygnatura) Data wpływu Status wniosku 1 Data rozpoczęcia weryfikacji Data zakończenia weryfikacji Data zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Schemat B MRPO MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wspólny Region Wspólne Cele

Wspólny Region Wspólne Cele Wspólny Region Wspólne Cele Ogólne wskazówki dotyczące wniosku Wnioski o dofinansowanie projektów należy przyporządkować konkretnemu zaproszeniu do składania wniosków o dofinansowanie projektów ( Call

Bardziej szczegółowo

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 0000 0000 0000

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Podręcznika dla wnioskodawców RPO WO (EFS) Wersja 2 Sierpień 2015 r. ZAŁĄCZNIK NR 1

Załącznik nr 1 do Podręcznika dla wnioskodawców RPO WO (EFS) Wersja 2 Sierpień 2015 r. ZAŁĄCZNIK NR 1 ZAŁĄCZNIK NR 1 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 2020 Wersja nr 2 Sierpień

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 0000 0000 0000

Bardziej szczegółowo

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 0000 0000 0000

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU Wypełnia Operator grantów Data i godzina wpływu wniosku do Operatora: Nr wniosku: Osoba przyjmujące wniosek: Wypełnia Wnioskodawca 1.1 Wnioskodawca: 1.2 Tytuł projektu: 1.3 Data rozpoczęcia projektu: 1.4

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego, Osi IX Wysoka jakość edukacji w ramach RPO WO 2014-2020, Nabór nr I Wersja nr 1, sierpień 2016 r. ZAŁĄCZNIK NR 3 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Priorytet Działanie WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

Priorytet Działanie WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA projekt 1.0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wielkopolska Priorytet Działanie WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 20072013

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE BUDŻET PROJEKTU Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-202 Magdalena Dunikowska 5 i 6 czerwca 2018 r. Bolesławiec/ Zgorzelec ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU Załącznik 2 - Wzór wniosku o przyznanie grantu Wypełnia Operator grantów Data i godzina wpływu wniosku do Operatora: Nr wniosku Osoba przyjmujące wniosek: Wypełnia wnioskodawca 1.1 Wnioskodawca: 1.2 Tytuł

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE BUDŻET PROJEKTU Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-202 Magdalena Dunikowska 25 września 2019 r. Zgorzelec ZAGADNIENIA 1) Rozliczenia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów funduszy poręczeniowych w ramach Działania 2.1 Schemat D MRPO MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wniosek o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PLAN DZIAŁAŃ W PROJEKCIE BUDŻET PROJEKTU Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-202 Magdalena Dunikowska maj 2017 r. Jelenia Góra/

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 A. Opis wnioskodawcy A.1 Dane wnioskodawcy Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 3 do REGULAMINU KONKURSU dotyczącego projektów złożonych w ramach: Osi IX Wysoka jakość edukacji 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór

Bardziej szczegółowo

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 0000 0000 0000

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 3 do REGULAMINU KONKURSU dotyczącego projektów złożonych w ramach: Osi IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 Rozwój edukacji, dla poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 492/45/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 maja 2015 roku Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Załącznik nr I Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

FISZKA Numer wniosku (Sygnatura) Data wpływu Status wniosku

FISZKA Numer wniosku (Sygnatura) Data wpływu Status wniosku FISZKA Numer wniosku (Sygnatura) Data wpływu Status wniosku Data rozpoczęcia weryfikacji Data zakończenia weryfikacji Data zatwierdzenia wniosku SEKCJA 1- INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 1.1 Nazwa wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Metryka wniosku INFORMACJE O PROJEKCIE. 1.1 Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata

Metryka wniosku INFORMACJE O PROJEKCIE. 1.1 Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Metryka

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o grant międzynarodowy

Wzór wniosku o grant międzynarodowy FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY Wzór wniosku o grant międzynarodowy Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu w projekcie Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową, działanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku grantowego na realizację inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej

Formularz wniosku grantowego na realizację inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej ZAŁĄCZNIK NR 4 Formularz wniosku grantowego na realizację inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej DANE WNIOSKODAWCY I. 1. Nazwa Wnioskodawcy: I. 2. Forma prawna: I. 3. Numer w KRS lub innego właściwego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków dotacji rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia Dorota Patrzałek 10 i 11 października 2018 r. Bolesławiec/ Zgorzelec

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia Dorota Patrzałek 10 i 11 października 2018 r. Bolesławiec/ Zgorzelec Kryteria współpracy, efekt transgraniczny i partnerstwo w projekcie transgranicznym. Logika projektu: definiowanie problemu / uzasadnienie projektu formułowanie celów, zadań, działań. Produkty projektu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 A. Dane projektu A1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

LOGOTYPY. Całkowita wartość projektu (w zł) Kwota wydatków kwalifikowalnych (w zł) Kwota dofinansowania (w zł)

LOGOTYPY. Całkowita wartość projektu (w zł) Kwota wydatków kwalifikowalnych (w zł) Kwota dofinansowania (w zł) Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego/

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 1. IDENTYFIKACJA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w programie PL-SN

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w programie PL-SN Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w programie PL-SN Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Natalia Malkiewicz Magdalena Dunikowska 23 sierpnia 2017 r. Jelenia Góra

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 0000 0000 0000

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego z programu Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą - wolontariat 2019

Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego z programu Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą - wolontariat 2019 Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego z programu Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą - wolontariat 2019 Nazwa programu dotacyjnego Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą - wolontariat 2019

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr 1/2018 Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 0000 0000 0000

Bardziej szczegółowo

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 0000 0000 0000

Bardziej szczegółowo