Uruchamianie programów w systemie Linux, potoki, strumienie, procesy, alias

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uruchamianie programów w systemie Linux, potoki, strumienie, procesy, alias"

Transkrypt

1 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 1 Uruchamianie programów w systemie Linux, potoki, strumienie, procesy, alias

2 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 2 Plan zajęć 1. Programy i ich uruchamianie w systemie Linux, strumienie, potoki. 2. Procesy : monitorowanie procesów, procesy pierwszo- i drugoplanowe, komunikacja z procesami, wysyłanie sygnałów. 3. Aliasy 4. Zmienne środowiskowe

3 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 3 Plik program, uruchomienie programu student]$ ls -l /pub/programy wyświetlenie zawartości katalogu /pub/programy -rw-r--r-- 1 kubzdela people 1450 paz 11 12:04 opis -rwxr-xr-x 1 kubzdela people 1450 paz 11 12:02 prog1 -rwxr-xr-x 1 kubzdela people 1450 paz 11 12:03 prog2 -rwxr-xr-x 1 kubzdela people 1450 paz 11 12:03 prog3 -rwxr-xr-x 1 kubzdela people 1450 paz 11 12:04 prog4 Rozwijanie nazw przez system Program do wykonania

4 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 4 Plik program, uruchomienie programu student]$ /pub/programy/prog1 3,14159 uruchomienie programu prog1(oblicza wartość liczby π) student]$ /pub/programy/prog2 podaj x= uruchomienie programu prog2 (oblicza kwadrat podanej liczby) student]$ cd /pub/programy programy]$./prog2 programy]$ cd lub

5 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 5 Przetwarzanie danych, wejście wyjście, strumienie Strumień - ciąg bajtów, który może być przesyłany miedzy aplikacjami (poleceniami), przesyłany do pliku lub na terminal, pobierany z pliku lub terminala, itd.

6 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 6 Przetwarzanie danych, wejście wyjście, strumienie student]$ /pub/programy/prog1 > ~/liczba_pi wykonanie programu prog1, przekierowanie strumienia wyjściowego - wynik zapisany do pliku liczba_pi student]$ more ~/liczba_pi wyświetlenie zawartości pliku liczba_pi student]$ /pub/programy/prog2 < ~/liczba_pi wykonanie programu prog2, przekierowanie strumienia wejściowego - dane wejściowe (liczba której ma zostać obliczony kwadrat) zostają pobrane z pliku liczba_pi podaj x=

7 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 7 Przetwarzanie danych, wejście wyjście, strumienie student]$ cd student]$ /pub/programy/prog1 >> liczba_pi wykonanie programu prog1, wynik dopisany do pliku liczba_pi student]$ more liczba_pi wyświetlenie zawartości pliku liczba_pi

8 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 8 Przetwarzanie danych, wejście wyjście, strumienie student]$ echo system linux system linux student]$ echo system linux > ~/napis student]$ more ~/napis system linux student]$ echo jest the best >> ~/napis dopisanie tekstu do pliku system linux jest the best student]$ cat napis liczba_pi > dubel połączenie dwóch plików, zapisanie zawartości do nowego pliku

9 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 9 Potoki przetwarzanie potokowe bezpośrednie przekazywanie wyników z jednego działającego programu jako danych wejściowych do kolejnego programu Przykład: student]$ polecenie1 polecenie2 lub student]$ polecenie1 > plik student]$ polecenie2 < plik

10 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 1 0 Potoki student]$ cd /pub/programy programy]$./prog1./prog2 wykonanie programu prog1, wynik - wartość π przekazana jako dana wejściowa dla programu prog2 podaj x=

11 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 1 1 [Enter] Polecenia more, less = stronicowanie tekstu na ekranie następny ekran następny wiersz zakończenie pracy poprzedni ekran [d] pół ekranu do przodu polecenie less : strona do przodu strona do tyłu student]$ ls /dev student]$ ls /dev more student]$ ls /dev less wyświetlenie zawartości katalogu /dev z użyciem stronicowania student]$ cat /pub/programy/opis more student]$ more /pub/programy/opis wyświetlenie zawartości pliku opis z użyciem stronicowania

12 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 1 2 Proces Proces = każdy uruchomiony egzemplarz danego programu Stany procesu: działający, czekający na udostępnienie przez system operacyjny zasobów, przeznaczony do zniszczenia, Zatrzymany przez użytkownika. Dziedziczenie procesów: Proces macierzysty Proces potomny Proces potomny Proces potomny

13 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 1 3 Polecenie report process status = ps = monitorowanie procesu student]$ ps (brak parametrów = lista procesów uruchomionych na aktualnej konsoli) PID TTY TIME CMD pts/15 0:00 ps pts/15 0:00 bash PID: identyfikator (unikalny, przypisany przez jądro systemu numer) procesu TTY: nazwa pliku oznaczającego nasz terminal TIME: zliczony czas pracy procesora zużyty przez proces CMD: polecenie powłoka proces który czyta zlecenie systemu operacyjnego z terminala, powłoka tworzy inny proces

14 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 1 4 Polecenie report process status = ps = monitorowanie procesu student]$ ps -f opcja -f : (full list) pełna lista informacyjna USER PID PPID C STIME TTY TIME CMD student :58:09 pts/15 0:00 ps student :35:35 pts/15 0:00 bash Proces macierzysty USER: nazwa użytkownika właściciela procesu, PPID: identyfikator procesu macierzystego, Każdy proces ma swojego właściciela (proces ps został zainicjowany jako proces potomny procesu macierzystego bash)

15 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 1 5 Polecenie report process status = ps = monitorowanie procesu student]$ ps -l opcja -l : (long list) długa lista informacyjna F S UID PID PPID C PRI NI ADDR SZ WCHAN STIME TTY TIME CMD 8 O student ? :55:21 pts/4 0:00 ps -lf 8 S student ? 325? 15:55:07 pts/4 0:00 -bash S: status procesu O uruchomiony, S - uśpiony, R proces w kolejce do wykonania, T proces zatrzymany, Z proces przerwany, podczas gdy proces macierzysty jest wykonywany

16 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 1 6 Polecenie report process status = ps = monitorowanie procesu student]$ logname student nazwa zalogowanego użytkownika student]$ ps -u student opcja -u użytkownik: (user) wszystkie procesy wskazanego użytkownika PID TTY TIME CMD 1916 pts/2 0:00 ps 1196 pts/2 0:00 bash student]$ ps -u root student]$ ps -u root more nie każdy proces jest związany z terminalem PID TTY TIME CMD 0? 0:01 sched 1? 0:07 init ? 0:00 sshd

17 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 1 7 student]$ kill [nr sygnału] [PID ident. procesu] student]$ kill -l opcja -l : wyświetla listę (pełną) możliwych do wysłania sygnałów wybrane sygnały : Polecenie kill = komunikacja z procesem, przesłanie standardowego sygnału do procesu 2 przerwanie wykonania procesu 9 unicestwienie (bezwarunkowe) procesu 15 (domyślne) zakończenie procesu, tzw. Miękkie 19 zatrzymanie wykonania procesu (możliwe wznowienie procesu za pomocą fg, bg) Przykład: student]$ kill student]$ kill

18 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d Zainicjuj proces w aktywnym terminalu: student]$ /pub/programy/prog3 program wystartowal... Ćwiczenie 1 komunikacja z procesami 2.Zatrzymaj proces kombinacją klawiszy [Ctrl]+[z] 3.Wyświetl informacje o bieżących procesach poleceniem ps 4.Zakończ proces zainicjowany przez program prog3 poleceniem kill 5.Ponownie wyświetl informacje o bieżących procesach poleceniem ps 6.Jeśli proces prog3 nie został usunięty, powtórz próbę usunięcia procesu prog3 poleceniem kill -9 7.Wyświetl informacje o bieżących procesach poleceniem ps

19 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 1 9 Ćwiczenie 1 - cd komunikacja z procesami student]$ /pub/programy/prog3 zainicjowanie procesu program wystartował... Stopped zatrzymanie procesu (wysłanie sygnału nr 9) student]$ ps lista procesów uruchomionych na aktualnej konsoli PID TTY TIME COMMAND 4992 ttyp2 0:01 prog3 student]$ kill 4992 wysłanie sygnału (nr 15) zakończenia procesu student]$ ps proces zainicjowany przez prog3 nie został zakończony 4992 ttyp2 0:01 prog3 student]$ kill wysłanie sygnału (nr 9) zakończenia procesu [1] Killed /pub/programy/prog3

20 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 2 0 Procesy, zadania pierwszoplanowe, zadania w tle Zadanie pierwszoplanowe powłoka otrzymując polecenie od użytkownika uruchamia je, czeka na jego zakończenie zadanie jest uruchomione jako tzw. pierwszoplanowe terminal jest zablokowany do momentu zakończenia zadania Zadania w tle zadanie uruchomione jako drugoplanowe, nie blokuje okna terminalu zadanie jest realizowane po wylogowaniu się użytkownika możliwość uruchamiania z jednego terminala wielu zadań w tle Składnia (uruchomienie polecenia w tle): $ polecenie &

21 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 2 1 Polecenie jobs = monitorowanie zadań (zatrzymanych, pracujących w tle) student]$ /pub/programy/prog3 & zainicjowanie procesu w tle [1] 5074 student]$ /pub/programy/prog3 zainicjowanie procesu na pierwszym planie program wystartował zatrzymanie procesu Stopped student]$ jobs wyświetlenie informacji o procesach zatrzymanych i pracujących w tle [1] + Running /pub/programy/prog3 & [2] + Stopped /pub/programy/prog3 PID student]$ jobs -l [1] Running /pub/programy/prog3 & [2] Stopped /pub/programy/prog3 student]$ ps PID TTY TIME COMMAND 5074 ttyp2 0:01 prog ttyp2 0:01 prog3 student]$ kill

22 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 2 2 fg bg Polecenia fg [nr zadania] foreground = wznowienie zatrzymanego zadania na pierwszym planie bg [nr zadania] background = wznowienie zatrzymanego zadania w tle brak opcji = uruchomienie ostatnio zatrzymanego zadania fg %nr_zadania bg %nr_zadania wznowienie zadania o podanym numerze (zwracanym poleceniem jobs)

23 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 2 3 student]$ /pub/programy/prog3 & [1] 5074 student]$ jobs [1] + Running /pub/programy/prog3 & student]$ fg %1 wznowienie (przeniesienie) zadania [1] jako zadania pierwszoplanowego Stopped zatrzymanie zadania pierwszoplanowego student]$ ps PID TTY Polecenia fg [nr zadania] bg [nr zadania] TIME COMMAND 4992 ttyp2 0:01 prog3 student]$ bg wznowienie ostatnio zatrzymanego zadania jako zadania w tle [1] /pub/programy/prog3&

24 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 2 4 Polecenia fg [nr zadania] bg [nr zadania] student]$ jobs -l [1] Running /pub/programy/prog3 & student]$ kill [1] - Killed /pub/programy/prog3 &

25 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 2 5 Ćwiczenie 2 zadania pierwszoplanowe, zadania w tle, monitorowanie zadań 1. Zainicjuj proces pierwszoplanowy (plikiem /pub/programy/prog3) w aktywnym terminalu. 2.Zatrzymaj wykonywanie procesu kombinacją klawiszy [Ctrl]+[z]. 3.Wyświetl informacje o zatrzymanych zadaniach 4.Aktywuj w tle zatrzymany proces

26 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 2 6 Ćwiczenie 2 zadania pierwszoplanowe, zadania w tle, monitorowanie zadań 1. Zainicjuj proces pierwszoplanowy (plikiem /pub/programy/prog3) w aktywnym terminalu. 2.Zatrzymaj wykonywanie procesu kombinacją klawiszy [Ctrl]+[z]. 3.Wyświetl informacje o zatrzymanych zadaniach 4.Aktywuj w tle zatrzymany proces student]$ /pub/programy/prog3 program wystartował... student]$ jobs [1] + Stopped /pub/programy/prog3 student]$ bg [1] /pub/programy/prog3&

27 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 2 7 Ćwiczenie 2 - cd zadania pierwszoplanowe, zadania w tle, monitorowanie zadań 1.Uruchom w tle nowe zadanie (plik /pub/programy/prog3) 2.Wyświetl informacje o aktualnie uruchomionych procesach wyświetlając PID dla każdego zadania 3.Zakończ działanie procesów zainicjowanych plikiem /pub/programy/prog3 4.Wyświetl informacje o aktualnie uruchomionych procesach wyświetlając PID dla każdego zadania

28 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 2 8 Ćwiczenie 2 - cd zadania pierwszoplanowe, zadania w tle, monitorowanie zadań 1.Uruchom w tle nowe zadanie (plik /pub/programy/prog3) 2.Wyświetl informacje o aktualnie uruchomionych procesach wyświetlając PID dla każdego zadania 3.Zakończ działanie procesów zainicjowanych plikiem /pub/programy/prog3 4.Wyświetl informacje o aktualnie uruchomionych procesach wyświetlając PID dla każdego zadania student]$ /pub/programy/prog3 & [2] 5074 student]$ ps PID TTY TIME COMMAND 5054 ttyp2 0:52 /pub/programy/prog ttyp2 0:00 /pub/programy/prog3 student]$ kill student]$ ps

29 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 2 9 Automatyzacja rutynowych czynności Polecenia alias, unalias Zastąpienie długiego zapisu polecenia, lub ciągu poleceń krótszym ciągiem znaków tzw. aliasem Alias może być wykonywany przez tego użytkownika, który go zdefiniował Aliasy są aktywne tylko do zakończenia sesji Usunięcie aliasu - Polecenie unalias

30 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 3 0 Polecenia alias, unalias student]$ alias brak parametrów = wyświetlenie wszystkich zdefiniowanych aliasów student]$ alias p1= /pub/programy/prog1 student]$ p1 zdefiniowanie nowego aliasu uruchomienie programu /pub/programy/prog1 przy użyciu zdefiniowanego aliasu student]$ unalias p1 student]$ p1 usunięcie aliasu

31 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 3 1 Polecenia alias, unalias student]$ alias p2= cd;clear;/pub/programy/prog1 zdefiniowanie aliasu wykonującego 3 polecenia: przejście do katalogu domowego, wyczyszczenie ekranu, uruchomienie programu prog1 student]$ cd / /]$ p2... student]$

32 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 3 2 Ćwiczenie 3 aliasy Zdefiniuj alias dir który wyświetla zawartość katalogu pokazując pliki ukryte, oraz pełne informacje o prawach dostępu do plików, stronicując wydruk; Zdefiniuj alias hs, pokazujący ostatnio wykonywane 3 polecenia (wykorzystaj polecenie history) Zdefiniuj alias jm, którego rezultatem będzie wyświetlenie informacji o zalogowanym użytkowniku, nazwie serwera, oraz dzisiejszej dacie Sprawdź działanie zdefiniowanych aliasów

33 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 3 3 Ćwiczenie 3 - cd aliasy student]$ alias dir= ls -al more alias który wyświetla zawartość katalogu pokazując pliki ukryte, oraz pełne informacje o prawach dostępu do plików, stronicując wydruk student]$ alias hs= history 3 alias pokazujący ostatnio wykonywane 3 polecenia student]$ alias jm= logname;hostname;date alias który wyświetla informacje o zalogowanym użytkowniku, nazwie serwera, oraz dzisiejszą datę

34 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 3 4 plik.bashrc Skrypt = plik tekstowy, którego treścią są polecenia przeznaczone do wykonania przez powłokę.bashrc = skrypt wykonywany w momencie zalogowania się użytkownika do systemu, może zawierać definicje aliasów, podstawienia wartości pod zmienne środowiskowe, etc. student]$ more.bashrc

Laboratorium systemów operacyjnych ćwiczenie nr 3. [ilość modułów: 1] Temat zajęć: Procesy w systemie operacyjnym

Laboratorium systemów operacyjnych ćwiczenie nr 3. [ilość modułów: 1] Temat zajęć: Procesy w systemie operacyjnym Temat zajęć: Procesy w systemie operacyjnym Czas realizacji zajęć: 45 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Pojęcie procesu, procesy w systemie, usuwanie procesów, priorytety

Bardziej szczegółowo

Moduł 4: Strumienie, potoki, sterowanie procesami

Moduł 4: Strumienie, potoki, sterowanie procesami Moduł 4: Strumienie, potoki, sterowanie procesami Strumienie i potoki Standardowe strumienie są podstawowymi kanałami komunikacji pomiędzy komputerem a otoczeniem. Do podstawowych strumieni należą Standard

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I laboratorium 3 (Informatyka stacjonarne 2 rok, semestr zimowy)

SYSTEMY OPERACYJNE I laboratorium 3 (Informatyka stacjonarne 2 rok, semestr zimowy) Procesy i shell. Polecenia ps, sleep, exit, jobs, bg, fg, top, kill, bash, tcsh, which, type, whereis, touch. Metaznak & i >>. Dowiązania miękkie i twarde. Proces jest programem, który jest wykonywany

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolumnie wyświetlany jest identyfikator procesu (pid)

W pierwszej kolumnie wyświetlany jest identyfikator procesu (pid) Ćwiczenie 2 Cel ćwiczenia: Poznanie mechanizmów wejścia/wyjścia, zapoznanie się ze sposobami wyświetlania plików tekstowych i wyszukiwania informacji, podstawowe operacje na plikach tekstowych, zmienne

Bardziej szczegółowo

Egzamin pisemny z przedmiotu: Systemy operacyjne Semestr I

Egzamin pisemny z przedmiotu: Systemy operacyjne Semestr I Egzamin pisemny z przedmiotu: Systemy operacyjne Semestr I Uwaga: Test odnosi się do systemu operacyjnego Linux! 1) Linux jest systemem wielodostępnym, co oznacza, że: a) pozwala na logowanie się do systemu

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne I: Procesy

Systemy Operacyjne I: Procesy Politechnika Poznańska 4 kwietnia 2013 Materiały Prezentacja oraz inne materiały zostały przygotowane na podstawie: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX - dr D.Wawrzyniak Systemy operacyjne - skrypt -

Bardziej szczegółowo

Powłoka I. Popularne implementacje. W stylu sh (powłoki zdefiniowanej w POSIX) W stylu csh. bash (najpopularniejsza) zsh ksh mksh.

Powłoka I. Popularne implementacje. W stylu sh (powłoki zdefiniowanej w POSIX) W stylu csh. bash (najpopularniejsza) zsh ksh mksh. Powłoka I Popularne implementacje W stylu sh (powłoki zdefiniowanej w POSIX) bash (najpopularniejsza) zsh ksh mksh W stylu csh csh tcsh 12 października 2018 1 / 16 Powłoka II Zachęta Komunikuje się z użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Instrukcja laboratoryjna. Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX. Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier

Systemy operacyjne. Instrukcja laboratoryjna. Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX. Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier Systemy operacyjne Instrukcja laboratoryjna Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier Olsztyn 2009 1 Wprowadzenie. Cel zajęć praktycznych. Wymagania stawiane studentom

Bardziej szczegółowo

Znaki globalne w Linuxie

Znaki globalne w Linuxie Znaki globalne w Linuxie * reprezentuje jeden lub wiele znaków (wild-card character)? reprezentuje dokładnie jeden znak (wild-card character) [abcde] reprezentuje dokładnie jeden znak z wymienionych [a-e]

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemu Linux

Wstęp do systemu Linux M. Trzebiński Linux 1/8 Wstęp do systemu Linux Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN 6lipca2015 Uruchomienie maszyny w CC1 M. Trzebiński Linux

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki Shell podstawy

Wstęp do informatyki Shell podstawy Wstęp do informatyki Shell podstawy Podstawowe polecenia less plik(i) Przeglądaj interaktywnie zawartość plików. Można używać klawiszy kursora, PgDn, PgUp, etc. Koniec pracy (q), wyszukiwanie / Less is

Bardziej szczegółowo

Współczesne systemy komputerowe

Współczesne systemy komputerowe 1. Powłoki, konfiguracja. Do komunikacji użytkownika z jądrem systemu operacyjnego służy powłoka systemu (shell), w linuksie jest dostępnych kilka powłok; o The C shell (/bin/csh, często link do /bin/tcsh);

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne - Linux 2

Technologie Informacyjne - Linux 2 Technologie Informacyjne - 2 Instytut Matematyki Uniwersytet Gdański Powłoka - polecenia pośredniczace Polecenie grep wypisuje z pliku lub strumienia wejściowego te wiersze, które sa zgodne z podanym wyrażeniem.

Bardziej szczegółowo

Powłoka, redyrekcja, potok

Powłoka, redyrekcja, potok UNIX POWŁOKA I POTOK WYKŁAD 5 Powłoka, redyrekcja, potok UNIX POWŁOKA POWŁOKA ( ang. SHELL) - to program interpretujący polecenia użytkownika. nazywamy powłoką. Powłoka przyjmuje polecenia od użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania Linux a

Podstawy użytkowania Linux a Podstawy użytkowania Linux a Systemy Operacyjne Mateusz Hołenko 3 marca 2013 Plan zajęć Rozpoczynanie pracy z systemem Podstawowe polecenia Pomoc systemowa Interpreter poleceń Mateusz Hołenko Podstawy

Bardziej szczegółowo

Procesy. Systemy Operacyjne 2 laboratorium. Mateusz Hołenko. 9 października 2011

Procesy. Systemy Operacyjne 2 laboratorium. Mateusz Hołenko. 9 października 2011 Procesy Systemy Operacyjne 2 laboratorium Mateusz Hołenko 9 października 2011 Plan zajęć 1 Procesy w systemie Linux proces procesy macierzyste i potomne procesy zombie i sieroty 2 Funkcje systemowe pobieranie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami

Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami Proces, najogólniej rzecz ujmując, jest wykonywanym programem. Na linuxowy proces składają się: Liniowa przestrzeń adresowa, w której z kolei można wydzielić sekcję tekstu zawierającą

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Filtry, strumienie standardowe oraz przetwarzanie potokowe. stderr

Temat zajęć: Filtry, strumienie standardowe oraz przetwarzanie potokowe. stderr Temat zajęć: Filtry, strumienie standardowe oraz przetwarzanie potokowe Czas realizacji zajęć: 180 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Strumienie standardowe i ich przekierowywanie,

Bardziej szczegółowo

Linux: Procesy. Systemy Operacyjne. Mateusz Hołenko. 26 marca 2013

Linux: Procesy. Systemy Operacyjne. Mateusz Hołenko. 26 marca 2013 Linux: Procesy Systemy Operacyjne Mateusz Hołenko 26 marca 2013 Plan zajęć Co to jest sygnał? Polecenia systemowe Sygnały Zadania Mateusz Hołenko Linux: Procesy [2/18] Co to jest proces? Co to jest proces?

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. System operacyjny Linux - wstęp. Anna Wojak

Systemy operacyjne. System operacyjny Linux - wstęp. Anna Wojak Systemy operacyjne System operacyjny Linux - wstęp Anna Wojak 1 1 Wstęp Linux jest systemem z rodziny Unix. Pierwsza wersja systemu została opracowana w 1969 roku przez K.Thompsona i D.Ritchie Jest to

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Procesy w systemach UNIX 3.2 Polecenia związane z procesami

Laboratorium Procesy w systemach UNIX 3.2 Polecenia związane z procesami Laboratorium 3 3.1 Procesy w systemach UNIX 3.2 Polecenia związane z procesami 1 3.1 Procesy w systemach UNIX Z systemami unixowymi związane jest pojęcie procesu. W takim ujęciu, proces, rozumiany jest

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów informatycznych WPROWADZENIE DO SYSTEMU LINUX

Architektura systemów informatycznych WPROWADZENIE DO SYSTEMU LINUX Architektura systemów informatycznych WPROWADZENIE DO SYSTEMU LINUX Materiały: www.staff.amu.edu.pl/~evert/asi.php W razie nieobecności proszę o zapoznanie się z materiałem z ćwiczeń w domu Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyczne w językoznawstwie

Narzędzia informatyczne w językoznawstwie Narzędzia informatyczne w językoznawstwie Wiersz poleceń - Potoki i pliki wsadowe Marcin Junczys-Dowmunt junczys@amu.edu.pl Zakład Logiki Stosowanej http://www.logic.amu.edu.pl 22. października 2008 Marcin

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA INFORMATYCZNA BASH - PODSTAWOWE INFORMACJE

PRACOWNIA INFORMATYCZNA BASH - PODSTAWOWE INFORMACJE PRACOWNIA INFORMATYCZNA BASH - PODSTAWOWE INFORMACJE Magda Mielczarek Pracownia Informatyczna 2015/2016 1 Podstawowe definicje Linux system operacyjny, które oferuje kompletne środowisko programistyczne

Bardziej szczegółowo

Jądro Powłoka System plików Programy użytkowe

Jądro Powłoka System plików Programy użytkowe LINUX Jądro Powłoka System plików Programy użytkowe / tmp etc dev bin usr home proc bin lib ułatwienia pliki ukryte pol1;pol2 pol1 \ arg1 \ arg2 ~/.. $HOME.nazwa ls -a metaznaki *? [.] maskowanie

Bardziej szczegółowo

1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 1 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Programowanie w powłoce bash (shell scripting) 1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do programowania w powłoce Skrypt powłoki

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7 Rozdział 1. Wprowadzenie do systemów operacyjnych Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Linux... 27

Wstęp... 7 Rozdział 1. Wprowadzenie do systemów operacyjnych Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Linux... 27 Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Wprowadzenie do systemów operacyjnych... 11 Lekcja 1. Budowa systemu komputerowego... 11 Lekcja 2. Czym jest system operacyjny... 15 Lekcja 3. Różnorodność systemów operacyjnych...

Bardziej szczegółowo

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi III Klasa - Linux

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi III Klasa - Linux Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi III Klasa - Linux SKRYPTY POWŁOKI mgr inż. Tomasz Borowiec SKRYPTY POWŁOKI - PODSTAWY W Linuksie skrypt jest plikiem tekstowym zawierającym polecenia systemowe

Bardziej szczegółowo

Niektóre katalogi są standardowymi katalogami zarezerwowanymi do użytku przez system. Znaczenie wybranych katalogów systemowych jest następujące:

Niektóre katalogi są standardowymi katalogami zarezerwowanymi do użytku przez system. Znaczenie wybranych katalogów systemowych jest następujące: Podstawy systemu Linux Linux jest systemem operacyjnym dla komputerów PC, opracowany na początku lat dziewięćdziesiątych przez Linusa Torvaldsa. Podobnie jak Unix jest on systemem wielozadaniowym - umożliwia

Bardziej szczegółowo

BASH - LINIA POLECEŃ. Bioinformatyka 2018/2019

BASH - LINIA POLECEŃ. Bioinformatyka 2018/2019 BASH - LINIA POLECEŃ Bioinformatyka 2018/2019 PODSTAWOWE DEFINICJE Linux system operacyjny, które oferuje kompletne środowisko programistyczne Powłoka interfejs wiersza poleceń zapewniający komunikację

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Unix/Linux 3. procesy, archiwa i inne Tomasz Bartuś

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Unix/Linux 3. procesy, archiwa i inne Tomasz Bartuś Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica Unix/Linux 3 procesy, archiwa i inne Tomasz Bartuś 2012 Ustawienia poczty W związku z tym, że serwery AGH (galaxy, student i inne), obsługują pocztę z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemu Linux

Wstęp do systemu Linux M. Trzebiński Linux 1/8 Wstęp do systemu Linux Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IVedycja:2016r. IFJ PAN Uruchomienie terminala Jeżeli na komputerze

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Tryb konsolowy - ćwiczenia. 012a

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Tryb konsolowy - ćwiczenia. 012a Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Ćwiczenia 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Tryb konsolowy - ćwiczenia 012a Źródło: http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/pl/library/serv

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE ĆWICZENIE POLECENIA SYSTEMU MSDOS

SYSTEMY OPERACYJNE ĆWICZENIE POLECENIA SYSTEMU MSDOS SYSTEMY OPERACYJNE ĆWICZENIE POLECENIA SYSTEMU MSDOS 1. Podstawowe informacje Aby uruchomić Wiersz poleceń należy wybrać menu Start, a następnie Uruchom gdzie należy wpisać cmd i zatwierdzić je klawiszem

Bardziej szczegółowo

5. Linux - powłoka Kilka słów o powłoce Zmienne systemowe

5. Linux - powłoka Kilka słów o powłoce Zmienne systemowe 5. Linux - powłoka 5.1. Kilka słów o powłoce Powłoka (shell) jest interpretatorem poleceń przeczytanych z klawiatury lub pliku - jest czymś w rodzaju command.cnm w systemach windowsowych. Każde polecenie

Bardziej szczegółowo

Powłoka interpreter poleceń systemu UNIX

Powłoka interpreter poleceń systemu UNIX SOE - Systemy Operacyjne Wykład 4 Powłoka interpreter poleceń systemu UNIX dr inż. Andrzej Wielgus Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki WEiTI PW Powłoka Interpreter poleceń, powłoka (ang. shell)

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA Komendy Linux WB -> w konsoli tty2 finger exit man pwd pwd finger ls man ls. -> po 2 minusach interpretacja słowa

ZAJĘCIA Komendy Linux WB -> w konsoli tty2 finger exit man pwd pwd finger ls man ls. -> po 2 minusach interpretacja słowa ZAJĘCIA Komendy Linux WB -> w konsoli tty2 finger exit man pwd pwd finger man -l -a -al -> po 2 minusach interpretacja słowa --all -h -> wyświetlanie informacji w innych lokalizacjach -> (z pomocą klawisz

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Tryb konsolowy ćwiczenie b

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Tryb konsolowy ćwiczenie b Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Ćwiczenie 2. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Tryb konsolowy ćwiczenie 2 012b Źródło: http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/pl/library/serv

Bardziej szczegółowo

Szkolenie AGH Linux. Nie bój się konsoli i zdaj kolosa na 5.0!!! Tytuł wcale nie przesadzony ;)

Szkolenie AGH Linux. Nie bój się konsoli i zdaj kolosa na 5.0!!! Tytuł wcale nie przesadzony ;) Szkolenie AGH Linux Nie bój się konsoli i zdaj kolosa na 5.0!!! Tytuł wcale nie przesadzony ;) O mnie Imię i nazwisko: Pieczyrak Paweł Kryptonim: Morfeusz888 Osiągnięcia Administrator pomocniczy na publicznym

Bardziej szczegółowo

Linux cz.2: terminal, użytkownicy, grupy

Linux cz.2: terminal, użytkownicy, grupy Linux cz.2: terminal, użytkownicy, grupy Wykład: terminal, konsola, GUI, pseudoterminal, proces, zadanie, usługa, daemon, użytkownicy w Linuxie, grupy, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, moduł ładowalny,

Bardziej szczegółowo

Chemiateoretyczna. Monika Musiał. Ćwiczenia

Chemiateoretyczna. Monika Musiał. Ćwiczenia Chemiateoretyczna Monika Musiał Ćwiczenia SYSTEM LINUX- podstawowe komendy Operacje na katalogach i plikach pwd wypisanie ścieżki do bieża cego katalogu. oznacza katalog bieża cy.. oznacza katalog nadrzȩdny

Bardziej szczegółowo

Podstawy używania konsoli tekstowej w systemie Linux. Andrzej Zbrzezny

Podstawy używania konsoli tekstowej w systemie Linux. Andrzej Zbrzezny Podstawy używania konsoli tekstowej w systemie Linux Andrzej Zbrzezny 25 października 2012 Rozdział 1 Podstawy konsoli 1.1 Podstawy użytkowania Linuksa w konsoli tekstowej 1. Włączanie i wyłączanie systemu

Bardziej szczegółowo

Powłoka bash. Kurs systemu Unix 1

Powłoka bash. Kurs systemu Unix 1 Powłoka bash Kurs systemu Unix 1 Skrypty powłoki Skrypt powłoki to plik tekstowy, rozpoczynający się sekwencją: #!/usr/local/bin/bash # taki sobie skrypt lub podobną. Polecenie: sekwencja napisów, odzielonych

Bardziej szczegółowo

BASH - WPROWADZENIE Bioinformatyka 4

BASH - WPROWADZENIE Bioinformatyka 4 BASH - WPROWADZENIE Bioinformatyka 4 DLACZEGO BASH? Praca na klastrach obliczeniowych Brak GUI Środowisko programistyczne Szybkie przetwarzanie danych Pisanie własnych skryptów W praktyce przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia komputerowa. Dariusz wardecki, wyk II

Pracownia komputerowa. Dariusz wardecki, wyk II Pracownia komputerowa Dariusz wardecki, wyk II Systemy operacyjne Desktopowe Mobilne Systemy operacyjne Systemy Unixowe Windows! Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP... Linux Mac OS X Mountain

Bardziej szczegółowo

2. System uprawnień w linuxie

2. System uprawnień w linuxie 2. System uprawnień w linuxie Uprawnienia do plików: -rw-r--r-x 1 pawelza students 0 Lis 17 08:21 plik Mamy tutaj trzy grupy uprawnień: -rw - dla właściciela (owner, oznaczany też "user" reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Administracja serwerami

Administracja serwerami 1. Start systemu. System operacyjny Linux startuje w następujących krokach; o BIOS i Boot Manager (GRUB); o Jądro systemu (Kernel); o Startowy ramdysk (Initial Ram File System, Initial RAM Disk); o Proces

Bardziej szczegółowo

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Specjalność: Informatyka Stosowana Rok III Semestr V 1. Logowanie w systemie Unix. Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 14 Środowisko i aliasy

Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 14 Środowisko i aliasy Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 14 i aliasy Jarosław Piersa Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2012-11-27 Kodowanie polskich znaków Standardy kodowania Koniec

Bardziej szczegółowo

Konsola i interpreter poleceń

Konsola i interpreter poleceń ZGŁASZANIE BŁĘDÓW I ERRATA Rozdział 1. Konsola i interpreter poleceń 1.1. Wykorzystanie interpretera... 27 1.2. Przekierowania... 28 1.3. Przykładowe polecenia wykorzystujące przekierowania... 32 1.4.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia Linux konsola

Ćwiczenia Linux konsola Ćwiczenia Linux konsola Ćwiczenie wstępne: Wyczyść terminal za pomocą polecenia clear. Ćwiczenie 1. Wyświetlanie pomocy 1. Wyświetl pomoc za pomocą poleceń man man oraz info (wyjście z pomocy: klawisz

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix

System operacyjny UNIX Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Specjalność: Automatyka i Robotyka Rok II Semestr IV 1. Logowanie w systemie Unix. System operacyjny UNIX Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Do zalogowania

Bardziej szczegółowo

Operatory zmiany sposobu przypisania standardowych strumieni >,<,>> Jeżeli pierwsze polecenie powiodło się to wykona drugie

Operatory zmiany sposobu przypisania standardowych strumieni >,<,>> Jeżeli pierwsze polecenie powiodło się to wykona drugie Linux Polecenia Opracował: Andrzej Nowak Operatory zmiany sposobu przypisania standardowych strumieni >,> Przykłady: 2> plik przypisuje standardowe wyjście błędów do pliku, 1>&2 przypisanie standardowe

Bardziej szczegółowo

Bash - wprowadzenie. Bash - wprowadzenie 1/39

Bash - wprowadzenie. Bash - wprowadzenie 1/39 Bash - wprowadzenie Bash - wprowadzenie 1/39 Bash - wprowadzenie 2/39 Czym jest bash? Rysunek : Zadanie powłoki to ukrycie wywołań systemowych Bash - wprowadzenie 3/39 Czym jest bash? Przykład polecenia:

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe zaplanowanie zadania program at.

Jednorazowe zaplanowanie zadania program at. Strona1 Crontab at Strona2 Jednorazowe zaplanowanie zadania program at. Jeśli potrzebujemy wykonać jakieś zadanie, czy też polecenie jednorazowo za jakiś czas (np. o określonej godzinie zamknąć automatycznie

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji systemu operacyjnego Linux Red Hat 7.3 (1)

Proces instalacji systemu operacyjnego Linux Red Hat 7.3 (1) Proces instalacji systemu operacyjnego Linux Red Hat 7.3 (1) 1. Ustawiamy w biosie bootowanie systemu z CD-ROMu bądź z dyskietki (tworzymy wówczas dyskietki startowe). 2. Aby rozpocząć proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie wejścia wyjścia:

Przekierowanie wejścia wyjścia: Przekierowanie wejścia wyjścia: program ma trzy podstawowe strumienie wejścia-wyjścia - standardowe wejście - standardowe wyjście - standardowe wyjście diagnostyczne przekierowanie standardowego wyjścia

Bardziej szczegółowo

Utwórz na pulpicie katalog: pierwsza-litera-imienia_nazwisko (np. j_kowalski). W tym katalogu zapisz pliki, które będą tworzone w ramach ćwiczenia

Utwórz na pulpicie katalog: pierwsza-litera-imienia_nazwisko (np. j_kowalski). W tym katalogu zapisz pliki, które będą tworzone w ramach ćwiczenia Ćwiczenie 1 Utwórz na pulpicie katalog: pierwsza-litera-imienia_nazwisko (np. j_kowalski). W tym katalogu zapisz pliki, które będą tworzone w ramach ćwiczenia 1. Wykorzystując odpowiednie polecenie zapisz

Bardziej szczegółowo

Windows XP Wiersz polecenia

Windows XP Wiersz polecenia Windows XP Wiersz polecenia, opracował Jan Biernat 1 z 7 Windows XP Wiersz polecenia DOS (ang. Disk Operating System) pierwszy przenośny (dyskowy) system operacyjny komputerów PC i mikrokomputerów lat

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 02 Praca w systemie plików

Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 02 Praca w systemie plików Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 02 Praca w systemie plików Jarosław Piersa Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2013-10-08 Co to jest konsola / terminal UNIX-owy?

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komputerowa wykład III

Pracownia Komputerowa wykład III Pracownia Komputerowa wykład III dr Magdalena Posiadała-Zezula http://www.fuw.edu.pl/~mposiada/pk16 1 Powłoki - rodzaje! W Linux ie mamy kilka powłok do wyboru:! sh : Bourne Shell, oryginalna powłoka systemu

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna I ORGANIZACJA ZAJĘĆ, ZASADY ZALICZENIA

Pracownia Informatyczna I ORGANIZACJA ZAJĘĆ, ZASADY ZALICZENIA Pracownia Informatyczna I ORGANIZACJA ZAJĘĆ, ZASADY ZALICZENIA 1 Organizacja zajęć ½ semestru mgr Magda Mielczarek Katedra Genetyki, pokój nr 14 e-mail: magda.mielczarek@up.wroc.pl tel: 71-320-57-51 Slajdy

Bardziej szczegółowo

Uruchamianie zadań w środowisku CLUSTERIX z wykorzystaniem klienta tekstowego systemu GRMS

Uruchamianie zadań w środowisku CLUSTERIX z wykorzystaniem klienta tekstowego systemu GRMS Uruchamianie zadań w środowisku CLUSTERIX z wykorzystaniem klienta tekstowego systemu GRMS Logowanie 1. Logujemy się poprzez ssh na serwer dostępowy na konto studentxx, które zostało przydzielone w użytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych Komputerów Tryb linii komend i programowanie wsadowe w systemach DOS/Windows

Laboratorium Systemów Operacyjnych Komputerów Tryb linii komend i programowanie wsadowe w systemach DOS/Windows Laboratorium Systemów Operacyjnych Komputerów Tryb linii komend i programowanie wsadowe w systemach DOS/Windows 1. Tryb linii komend Tryb linii komend pozwala użytkownikowi na zlecanie wykonywania operacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/semestr 2(rok)/(sem) Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Warto pamiętać o opcji autouzupełniania, której używamy naciskając klawisz [Tab]

WPROWADZENIE. Warto pamiętać o opcji autouzupełniania, której używamy naciskając klawisz [Tab] WPROWADZENIE Po uruchomieniu terminala użytkownik uzyskuje tzw. znak zachęty (ang. shell prompt), np. $ lub #. Po zobaczeniu znaku zachęty można już zacząć wpisywać polecenia dla systemu. Historia wykonanych

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 03 Praca z plikami, c.d.

Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 03 Praca z plikami, c.d. Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 03 Praca z plikami, c.d. Jarosław Piersa Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2012-10-09 Kolokwium I. 2012-10-30 (wtorek), godz.

Bardziej szczegółowo

IG1: INSTALACJA KOMUNIKATORA GADU-GADU

IG1: INSTALACJA KOMUNIKATORA GADU-GADU IG1: INSTALACJA KOMUNIKATORA GADU-GADU 1. UŜytkownik pragnie zainstalować komunikator Gadu-Gadu. 2. UŜytkownik pobiera plik instalacyjny z Internetu i uruchamia go. 3. Instalator instaluje nowe oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie użytkownikami w

Zarządzanie użytkownikami w Zarządzanie użytkownikami w systemie Linux Konta użytkowników Konto to wszystkie pliki, zasoby i informacje należące do użytkownika. Każdy użytkownik jest identyfikowany przez unikatową liczbę całkowitą

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2 1. Instalacja serwera WWW Aby zainstalować serwer WWW w systemie Linux, należy wykorzystać menedżer pakietów apt-get. Polecenia które należy wpisać w terminalu użytkownika root 1 : apt-get install build-essential

Bardziej szczegółowo

Skrypty startowe. Tryb interaktywny tryb logowania: nie logowanie: Tryb nieinteraktywny

Skrypty startowe. Tryb interaktywny tryb logowania: nie logowanie: Tryb nieinteraktywny Powłoka Bash Skrypty startowe Tryb interaktywny tryb logowania:. /etc/profile if [ -f $HOME/.bash profile ]; then. $HOME/.bash profile elif [ -f $HOME/.bash login. $HOME/.bash login elif [ -f $HOME/.profile

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści: 1. Wstęp...2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 3 Zarządzanie użytkownikami Użytkownicy i grupy Katalogi domowe Hasła Pliki konfiguracyjne Polecenia konsolowe Moduł YaST-a Łamanie

Bardziej szczegółowo

4. Procesy pojęcia podstawowe

4. Procesy pojęcia podstawowe 4. Procesy pojęcia podstawowe 4.1 Czym jest proces? Proces jest czymś innym niż program. Program jest zapisem algorytmu wraz ze strukturami danych na których algorytm ten operuje. Algorytm zapisany bywa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT KONSOLI W SYSTEMIE WINDOWS

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT KONSOLI W SYSTEMIE WINDOWS ZAGADNIENIA Laboratorium 1 Architektura komputerów II Budowa i podstawowe zasady związane z funkcjonowaniem komputera (zagadnienia związane z procesorem, dyskiem twardym, pamięciami, urządzeniami peryferyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Administracja serwerami

Administracja serwerami 1. Monitorowanie procesów. Do wyświetlania procesów można użyć polecenia ps; user@suse:~> ps PID TTY TIME CMD 9170 pts/0 00:00:00 bash 9190 pts/0 00:00:00 ps a x w u f l procesy kontrolowane przez terminal

Bardziej szczegółowo

4. Procesy pojęcia podstawowe

4. Procesy pojęcia podstawowe 4. Procesy pojęcia podstawowe 4.1 Czym jest proces? Proces jest czymś innym niż program. Program jest zapisem algorytmu wraz ze strukturami danych na których algorytm ten operuje. Algorytm zapisany bywa

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Jak zacząć pracę z etrader Pekao?

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Jak zacząć pracę z etrader Pekao? etrader Pekao Podręcznik użytkownika Jak zacząć pracę z etrader Pekao? Spis treści 1. Jak zacząć korzystać z etrader?... 3 2. Wymagania systemowe... 3 3. Uruchamianie platformy etrader... 3 4. Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO ETRADER PEKAO ROZDZIAŁ I. JAK ZACZĄĆ PRACĘ Z ETRADER PEKAO? SPIS TREŚCI

PRZEWODNIK PO ETRADER PEKAO ROZDZIAŁ I. JAK ZACZĄĆ PRACĘ Z ETRADER PEKAO? SPIS TREŚCI PRZEWODNIK PO ETRADER PEKAO ROZDZIAŁ I. JAK ZACZĄĆ PRACĘ Z ETRADER PEKAO? SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. JAK ZACZĄĆ PRACĘ Z ETRADER PEKAO? 2 1. JAK ZACZĄĆ KORZYSTAĆ Z ETRADER? 3 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE 3 3. URUCHAMIANIE

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne na platformach mobilnych 2 Podstawy obsługi powłoki Bash

Systemy operacyjne na platformach mobilnych 2 Podstawy obsługi powłoki Bash Systemy operacyjne na platformach mobilnych 2 Podstawy obsługi powłoki Bash Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Rozproszonych

Zakład Systemów Rozproszonych Zakład Systemów Rozproszonych Politechnika Rzeszowska Moduł 1: Wprowadzenie do systemu UNIX Interpretator poleceń Interpreter poleceń użytkownika, czyli inaczej powłoka. Powłoka pośredniczy pomiędzy użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie protokołów w USOSweb. Instrukcja dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.

Wypełnianie protokołów w USOSweb. Instrukcja dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne. Wypełnianie protokołów w USOSweb. Instrukcja dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne. I. Uruchamianie serwisu i logowanie. Po uruchomieniu przeglądarki należy wpisać adres aplikacji www.usosweb.uni.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: F***** Ćwiczenie pt. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWNIK. APLIKACJE UŻYTKOWE (wszelkie programy zawarte domyślnie w systemie operacyjnym jak i samodzielnie zainstalowane przez użytkownika systemu)

UŻYTKOWNIK. APLIKACJE UŻYTKOWE (wszelkie programy zawarte domyślnie w systemie operacyjnym jak i samodzielnie zainstalowane przez użytkownika systemu) System operacyjny mgr inż. Sławomir Kopko System operacyjny (OS - Operating System) zaraz po sprzęcie jest jednym z najważniejszych składników komputera. Najprościej mówiąc jest to oprogramowanie zarządzające

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA INFORMATYCZNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU BASH - PODSTAWOWE INFORMACJE

PRACOWNIA INFORMATYCZNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU BASH - PODSTAWOWE INFORMACJE PRACOWNIA INFORMATYCZNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU BASH - PODSTAWOWE INFORMACJE M.Mielczarek Pracownia Informatyczna 2017/2018 1 PRACOWNIA INFORMATYCZNA PROWADZĄCY: Dr Magda Mielczarek (biolog) Katedra

Bardziej szczegółowo

Obliczenie pola wieloboku na podstawie współrzędnych wierzchołków

Obliczenie pola wieloboku na podstawie współrzędnych wierzchołków Obliczenie pola wieloboku na podstawie współrzędnych wierzchołków Algorytmy 1. Metoda pierwsza wzory Gaussa - dla każdego punktu mnożymy współrzędną przez różnicę drugich współrzędnych punktu następnego

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne ćwiczenia 1 procesy, wątki, polecenia UNIXa.

Systemy operacyjne ćwiczenia 1 procesy, wątki, polecenia UNIXa. Systemy operacyjne ćwiczenia 1 procesy, wątki, polecenia UNIXa. 1. Na ćwiczeniach będziemy: pisać skrypty powłoki UNIXa (tcsh, bash, Perl), programować w C (pierwsze 6-8 zajęć), Javie, i Adzie (kolejne

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_01 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Określanie właściwości stron WWW (domyślne pliki startowe, katalogi wirtualne,

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera baz danych PostgreSQL ze źródeł i pierwsze uruchomienie

Instalacja serwera baz danych PostgreSQL ze źródeł i pierwsze uruchomienie Instalacja serwera baz danych PostgreSQL ze źródeł i pierwsze uruchomienie Kroki wstępne 1. Uruchamiamy wcześniej utworzoną maszynę wirtualną 2. Po uruchomieniu systemu ukaże się ekran logowania: 3. Logujemy

Bardziej szczegółowo

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S SMS SYSTEM

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S SMS SYSTEM 3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S SMS SYSTEM SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE DO APLIKACJI... 3 2. WYGLĄD OKNA... 4 3. SKRZYNKA NADAWCZA... 5 3.1. SKRZYNKA NADAWCZA - Przyciski filtrowania...

Bardziej szczegółowo

Formy dialogowe w środowisku Gnome

Formy dialogowe w środowisku Gnome Środowisko graficzne Gnome posiada wiele atrakcyjnych funkcji, które często nie są przez administratorów wykorzystywane. Jedną z nich jest dołączony zestaw form dialogowych o nazwie Zenity ( http://library.gnome.org/users/zenity/stable/

Bardziej szczegółowo

Środowisko programisty

Środowisko programisty Instytut Matematyki i Informatyki Akademia Jana Długosza w Częstochowie Elementy konstrukcyjne Kolejne wykonywanie kilku poleceń operator ; $ sleep 3 ; import -frame ekran.jpg $ unzip /home/student/muzyka/abba.zip

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania dla środowiska Linux

Instrukcja instalacji oprogramowania dla środowiska Linux Instrukcja instalacji oprogramowania dla środowiska Linux Kurs Python od podstaw Przygotuj się jeszcze przed zajęciami! Specyfikacja komputera Python od podstaw minimum 8 GB RAM, rekomendowany procesor

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Strumienie w systemach UNIX 4.2 Filtry strumieniowe

Laboratorium Strumienie w systemach UNIX 4.2 Filtry strumieniowe Laboratorium 4 4.1 Strumienie w systemach UNIX 4.2 Filtry strumieniowe 1 4.1 Strumienie w systemach UNIX W Linuxie, jaz każdym procesem związane są tzw. strumienie. Z każdym procesem związane są zwykle

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 03 Praca w powłoce UNIX-owej

Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 03 Praca w powłoce UNIX-owej Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 03 UNIX-owej Jarosław Piersa Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2012-10-09 Co to jest konsola / terminal UNIX-owy? Odpowiednik

Bardziej szczegółowo

Linux: potoki, przekierowania i inne operatory sterujące w przykładach

Linux: potoki, przekierowania i inne operatory sterujące w przykładach - 1/9 - Linux: potoki, przekierowania i inne operatory sterujące w przykładach Strumienie danych: stdin, stdout, sterr... 2 Przekierowanie standardowego strumienia wyjścia (stout) do pliku - operatory

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

9. Procesy, urządzenia i system plików w systemie Linux

9. Procesy, urządzenia i system plików w systemie Linux 9. Procesy, urządzenia i system plików w systemie Linux 9.1. Procesy Z systemami unixowymi związane jest pojęcie procesu. W takim ujęciu, proces, rozumiany jest jako wykonywany w systemie program. Każdy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Ćwiczenie 2. Ćwiczenie 3. Opisz działanie następujących komend systemowych : COPY EDIT FDISK FIND FORMAT XCOPY

Ćwiczenie 1. Ćwiczenie 2. Ćwiczenie 3. Opisz działanie następujących komend systemowych : COPY EDIT FDISK FIND FORMAT XCOPY Ćwiczenie 1 Opisz działanie następujących komend systemowych : COPY EDIT FDISK FIND FORMAT XCOPY Ćwiczenie 2 Na dysku d utworzyć drzewo katalogów (a) i zmienić katalog bieżący na przemysłowe (b) Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

tworzenie katalogów Aby utworzyć nowy katalog wpisz: mkdir katalog1 Ta komenda utworzy katalog o nazwie katalog1.

tworzenie katalogów Aby utworzyć nowy katalog wpisz: mkdir katalog1 Ta komenda utworzy katalog o nazwie katalog1. Linux podobnie jak MacOS X są systemami opartymi na Unixie. Wiele programów linuxowych działa z poziomu terminala dlatego aby móc ich używać należy poznać podstawowe komendy systemu Unix. Nauczycie się

Bardziej szczegółowo