Agregaty sprężarek śrubowych Grasso SP1, Grasso SP2, Grasso SPduo. Książka przeglądów (Tłumaczenie tekstu oryginalnego) P_202519_8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agregaty sprężarek śrubowych Grasso SP1, Grasso SP2, Grasso SPduo. Książka przeglądów (Tłumaczenie tekstu oryginalnego) P_202519_8"

Transkrypt

1 Grasso SP1, Grasso SP2, Grasso SPduo Książka przeglądów (Tłumaczenie tekstu oryginalnego) P_202519_8

2 COPYRIGHT Wszelkie prawa zastrzeżone. Nic z tej publikacji nie może być bez uprzedniej pisemnej zgody GEA Refrigeration Germany GmbH zwanej dalej producentem, powielane i rozpowszechniane w żadnej formie (druk, kopia, mikrofilm lub inne nośniki). To ograniczenie ma zastosowanie również do zawartych w niniejszej dokumentacji rysunków i wykresów.. WSKAZóWKA USTAWOWA Niniejsza publikacja została napisana z należytą starannością. Producent nie odpowiada jednak za błędy zawarte w niniejszej instrukcji bądź za ich ewentualne następstwa. 2 GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

3 STOSOWANE SYMBOLE Niebezpieczeństwo! Istnieje niebezpieczeństwo bezpośredniego zagrożenia mogącego doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Uwaga! Istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia mogącego doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Ostrzeżenie! Istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia mogącego doprowadzić do lekkich obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. Wskazówka! Należy zwrócić uwagę na zawarte wskazówki, których stosowanie jest ważne przy prawidłowej obsłudze urządzenia. GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

4 WPROWADZENIE Szanowni Klienci, kupując agregat sprężarek śrubowych nabyli Państwo produkt techniczny najwyższej jakości. Dziękujemy za okazane nam zaufanie. Agregat sprężarek śrubowych został skonstruowany i wyprodukowany zgodnie z najnowszymi wymogami techniki w celu zapewnienia długiej i niezawodnej eksploatacji. Aby móc w pełni korzystać z jego możliwości, konieczne jest przeprowadzanie regularnych konserwacji i przeglądów agregatu. Pozwoli to na: zwiększenie sprawności eksploatacyjnej agregatu, wydłużenie okresu użytkowania, planowanie czasów przestoju w dogodnych terminach, zredukowanie kosztów spowodowanych nieplanowanymi naprawami. Niniejsza książka serwisowa zawiera przepisy konserwacji i poświadczenia wykonywania prac serwisowych przez pierwsze 10 lat eksploatacji agregatu. W celu potwierdzenia wykonania przeglądów technicznych i prac konserwacyjnych poświadczenie wymaga wypełnienia i podpisania przez autoryzowanego montera. W okresie gwarancyjnym poświadczenie wykonania prac konserwacyjnych jest niezbędne także do ewentualnego uznania gwarancji przez GEA Refrigeration Germany GmbH. W celu zapewnienia regularnego wykonywania prac konserwacyjnych zaleca się zawrzeć długoterminową umowę z autoryzowanym serwisem producenta GEA Refrigeration Germany GmbH. Nasz dział serwisowy udziela niezbędnych informacji w tym zakresie i pomaga przy wyborze odpowiedniego serwisu. Uwaga! Należy przestrzegać zawartych w niniejszej dokumentacji zaleceń konserwacyjnych producentów części zamiennych! Czynności i terminy konserwacyjne są dostosowane do procesu zużycia zastosowanych elementów. Przestrzeganie przez użytkownika zaleceń producentów jest bezwzględnym warunkiem uznania przez GEA Refrigeration Germany GmbH roszczeń gwarancyjnych! W przypadku braku konkretnego zalecenia konserwacyjnego producenta stosować się do informacji podanych w książce serwisowej. Niebezpieczeństwo! Ustawienie w strefach zagrożonych wybuchem (strefa 1 i 2) Zastosowanie agregatów sprężarek śrubowych w strefach zagrożonych wybuchem wiąże się z koniecznością przestrzegania norm i przepisów bezpieczeństwa pracy dotyczących ochrony przeciwwybuchowej, w szczególności zaś w kwestii kwalifikacji personelu zatrudnionego do wykonywania prac konserwacyjnych, przestrzegania przepisów operatora, wyboru narzędzi specjalnych do wykonania prac konserwacyjnych oraz wyboru części zamiennych z punktu widzenia przestrzegania instrukcji eksploatacji podzespołów urządzenia zgodnie z informacjami podanymi w przepisach bezpieczeństwa pracy i wskazówkach konserwacji (patrz instrukcja eksploatacji). firmy GEA Refrigeration Germany GmbH Frank Müller, dyrektor ds. produkcji 4 GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

5 SPIS TREŚCI 1 PRZEGLĄD KONSERWACYJNY, TYP KONSERWACJI A2 9 2 PRZEGLĄD KONSERWACYJNY, TYP KONSERWACJI B PRZEGLĄD KONSERWACYJNY, TYP KONSERWACJI B PRZEGLĄD KONSERWACYJNY, TYP KONSERWACJI B PRZEGLĄD KONSERWACYJNY, TYP KONSERWACJI B PRZEGLĄD KONSERWACYJNY, TYP KONSERWACJI B PRZEGLĄD KONSERWACYJNY, TYP KONSERWACJI B PRZEGLĄD KONSERWACYJNY, TYP KONSERWACJI B PRZEGLĄD KONSERWACYJNY, TYP KONSERWACJI B PRZEGLĄD KONSERWACYJNY, TYP KONSERWACJI B PRZEGLĄD KONSERWACYJNY, TYP KONSERWACJI C INSTRUKCJA SERWISOWA 42 GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

6 6 GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

7 SPIS RYSUNKÓW Rys. 1 Kierunek przepływu 42 GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

8 8 GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

9 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji A2 1 PRZEGLĄD KONSERWACYJNY, TYP KONSERWACJI A2 (500 roboczogodzin) Typ agregatu: Uwaga! Nr. fab. agregatu: Nr. fab. sprężarki: Podczas wykonywania wszystkich prac konserwacyjnych i napraw pozbawionej ciśnienia sprężarki należy Rozdział 12, Strona 42 bezwzględnie przestrzegać zaleceń instrukcji serwisowej! Sprężarka Wartości / Typ Stan Zmierzyć przesunięcie osiowe Luz osiowy: NR (wir. pomoc) = mm, Luz osiowy: HR (wir. główny) = mm, Maks. dopuszczalny luz osiowy = mm Sprawdzić uszczelnienie wału Ilość = ml/h Sprawdzić ruch suwaka wydajności Sprawdzić ustawienie czujnika położenia suwaka wydajności Przegląd generalny w fabryce Agregat sprężarkowy Wartości / Typ Stan Wymiana filtra Czyszczenie / kontrola filtra ssącego Wymiana lub analiza chem-fiz. Kontrola poziomu Uzupełnienie Sprawdzić pompę (sprzęgło, uszczelnienie dławicy) Ilość = ltr., Typ : Wartość zadana - górna jedna trzecia Ilość uzupełniona = ltr. I = A Wymiana wkładów koalescencyjnych separatora Dokręcić połączenia śrubowe Pomiar współosiowości sprzęgła Maks. przesuniecie prom. = Maks. przesunięcie kątowe = [mm] GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

10 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji A2 Książka przeglądów Grasso SP1, Grasso SP2, Grasso SPduo Agregat sprężarkowy Wartości / Typ Stan Sprawdzić funkcjonowanie zaworów zwrotnych Sprawdzić szczelność agregatu Sprawdzić głośność pracy łożysk Sprawdzić działanie zaworów el-mag. regulacji wydajności (zmiany Vi jeżeli jest) oraz szybkość przestawiania pomiędzy położeniami krańcowymi Sprawdzić grzałkę I = A Przesmarować łożyska silnika (wg. tabliczki na silniku lub instrukcji silnika) Wyczyścić silnik (od zewnątrz) Sprawdzić procedurę rozruchową (patrz instrukcja obsługi) Test urządzeń zabezpieczających (patrz wykaz parametrów / wartości nastaw) Ciśnienie ssania p = bar Ciśnienie końcowe p = bar Ciśnienie p = bar Temperatura ssania t = C Temperatura tłoczenia/ wyregulować wtrysk Temperatura / Sprawdzić chłodzenie t = C t = C Pobór prądu przy 100% mocy I = A Dokręcić połączenia elektryczne w rozdzielnicy lokalnej Uwagi technika serwisowego: 10 GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

11 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji A2 Miejscowość: Data: Podpis (pieczęć) technika serwisowego: GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

12 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B1 Książka przeglądów Grasso SP1, Grasso SP2, Grasso SPduo 2 PRZEGLĄD KONSERWACYJNY, TYP KONSERWACJI B1 (5000 roboczogodzin lub w 1. roku eksploatacji) Typ agregatu: Uwaga! Nr. fab. agregatu: Nr. fab. sprężarki: Podczas wykonywania wszystkich prac konserwacyjnych i napraw pozbawionej ciśnienia sprężarki należy Rozdział 12, Strona 42 bezwzględnie przestrzegać zaleceń instrukcji serwisowej! Sprężarka Wartości / Typ Stan Zmierzyć przesunięcie osiowe Luz osiowy: NR (wir. pomoc) = mm, Luz osiowy: HR (wir. główny) = mm, Maks. dopuszczalny luz osiowy = mm Sprawdzić uszczelnienie wału Ilość = ml/h Sprawdzić ruch suwaka wydajności Sprawdzić ustawienie czujnika położenia suwaka wydajności Przegląd generalny w fabryce Agregat sprężarkowy Wartości / Typ Stan Wymiana filtra Czyszczenie / kontrola filtra ssącego Wymiana lub analiza chem-fiz. Kontrola poziomu Uzupełnienie Sprawdzić pompę (sprzęgło, uszczelnienie dławicy) Wymiana wkładów koalescencyjnych separatora Ilość = ltr., Typ : Wartość zadana - górna jedna trzecia Ilość uzupełniona = ltr. I = A Dokręcić połączenia śrubowe Pomiar współosiowości sprzęgła Maks. przesuniecie prom. = Maks. przesunięcie kątowe = [mm] 12 GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

13 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B1 Agregat sprężarkowy Wartości / Typ Stan Przesmarować sprzęgło (jeżeli jest to przewidziane w instrukcji konserwacji sprzęgła) Sprawdzić funkcjonowanie zaworów zwrotnych Sprawdzić szczelność agregatu Sprawdzić głośność pracy łożysk Sprawdzić działanie zaworów el-mag. regulacji wydajności (zmiany Vi jeżeli jest) oraz szybkość przestawiania pomiędzy położeniami krańcowymi Sprawdzić grzałkę I = A Przesmarować łożyska silnika (Smarowanie odstępach czasu i ilości zgodnie z dokumentacją lub tabliczce silnikowych) Wyczyścić silnik (od zewnątrz) Sprawdzić procedurę rozruchową (patrz instrukcja obsługi) Test urządzeń zabezpieczających (patrz wykaz parametrów / wartości nastaw) Ciśnienie ssania p = bar Ciśnienie końcowe p = bar Ciśnienie p = bar Temperatura ssania t = C Temperatura tłoczenia/ wyregulować wtrysk Temperatura / sprawdzić chłodzenie t = C t = C Pobór prądu przy 100% mocy I = A Dokręcić połączenia elektryczne w rozdzielnicy lokalnej GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

14 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B1 Książka przeglądów Grasso SP1, Grasso SP2, Grasso SPduo Uwagi technika serwisowego: Miejscowość: Data: Podpis (pieczęć) technika serwisowego: 14 GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

15 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B2 3 PRZEGLĄD KONSERWACYJNY, TYP KONSERWACJI B2 ( roboczogodzin lub w 2. roku eksploatacji) Typ agregatu: Uwaga! Nr. fab. agregatu: Nr. fab. sprężarki: Podczas wykonywania wszystkich prac konserwacyjnych i napraw pozbawionej ciśnienia sprężarki należy Rozdział 12, Strona 42 bezwzględnie przestrzegać zaleceń instrukcji serwisowej! Sprężarka Wartości / Typ Stan Zmierzyć przesunięcie osiowe Luz osiowy: NR (wir. pomoc) = mm, Luz osiowy: HR (wir. główny) = mm, Maks. dopuszczalny luz osiowy = mm Sprawdzić uszczelnienie wału Ilość = ml/h Sprawdzić ruch suwaka wydajności Sprawdzić ustawienie czujnika położenia suwaka wydajności Przegląd generalny w fabryce Agregat sprężarkowy Wartości / Typ Stan Wymiana filtra Czyszczenie / kontrola filtra ssącego Wymiana lub analiza chem-fiz. Kontrola poziomu Uzupełnienie Sprawdzić pompę (sprzęgło, uszczelnienie dławicy) Wymiana wkładów koalescencyjnych separatora Ilość = ltr., Typ : Wartość zadana - górna jedna trzecia Ilość uzupełniona = ltr. I = A Dokręcić połączenia śrubowe Pomiar współosiowości sprzęgła Maks. przesuniecie prom. = Maks. przesunięcie kątowe = [mm] GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

16 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B2 Książka przeglądów Grasso SP1, Grasso SP2, Grasso SPduo Agregat sprężarkowy Wartości / Typ Stan Przesmarować sprzęgło (jeżeli jest to przewidziane w instrukcji konserwacji sprzęgła) Sprawdzić funkcjonowanie zaworów zwrotnych Sprawdzić szczelność agregatu Sprawdzić głośność pracy łożysk Sprawdzić działanie zaworów el-mag. regulacji wydajności (zmiany Vi jeżeli jest) oraz szybkość przestawiania pomiędzy położeniami krańcowymi Sprawdzić grzałkę I = A Przesmarować łożyska silnika (wg. tabliczki na silniku lub instrukcji silnika) Wyczyścić silnik (od zewnątrz) Sprawdzić procedurę rozruchową (patrz instrukcja obsługi) Test urządzeń zabezpieczających (patrz wykaz parametrów / wartości nastaw) Ciśnienie ssania p = bar Ciśnienie końcowe p = bar Ciśnienie p = bar Temperatura ssania t = C Temperatura tłoczenia/ wyregulować wtrysk Temperatura / sprawdzić chłodzenie t = C t = C Pobór prądu przy 100% mocy I = A Dokręcić połączenia elektryczne w rozdzielnicy lokalnej Uwagi technika serwisowego: 16 GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

17 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B2 Miejscowość: Data: Podpis (pieczęć) technika serwisowego: GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

18 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B1 Książka przeglądów Grasso SP1, Grasso SP2, Grasso SPduo 4 PRZEGLĄD KONSERWACYJNY, TYP KONSERWACJI B1 ( roboczogodzin lub w 3. roku eksploatacji) Typ agregatu: Uwaga! Nr. fab. agregatu: Nr. fab. sprężarki: Podczas wykonywania wszystkich prac konserwacyjnych i napraw pozbawionej ciśnienia sprężarki należy Rozdział 12, Strona 42 bezwzględnie przestrzegać zaleceń instrukcji serwisowej! Sprężarka Wartości / Typ Stan Zmierzyć przesunięcie osiowe Luz osiowy: NR (wir. pomoc) = mm, Luz osiowy: HR (wir. główny) = mm, Maks. dopuszczalny luz osiowy = mm Sprawdzić uszczelnienie wału Ilość = ml/h Sprawdzić ruch suwaka wydajności Sprawdzić ustawienie czujnika położenia suwaka wydajności Przegląd generalny w fabryce Agregat sprężarkowy Wartości / Typ Stan Wymiana filtra Czyszczenie / kontrola filtra ssącego Wymiana lub analiza chem-fiz. Kontrola poziomu Uzupełnienie Sprawdzić pompę (sprzęgło, uszczelnienie dławicy) Wymiana wkładów koalescencyjnych separatora Ilość = ltr., Typ : Wartość zadana - górna jedna trzecia Ilość uzupełniona = ltr. I = A Dokręcić połączenia śrubowe Pomiar współosiowości sprzęgła Maks. przesuniecie prom. = Maks. przesunięcie kątowe = [mm] 18 GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

19 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B1 Agregat sprężarkowy Wartości / Typ Stan Przesmarować sprzęgło (jeżeli jest to przewidziane w instrukcji konserwacji sprzęgła) Sprawdzić funkcjonowanie zaworów zwrotnych Sprawdzić szczelność agregatu Sprawdzić głośność pracy łożysk Sprawdzić działanie zaworów el-mag. regulacji wydajności (zmiany Vi jeżeli jest) oraz szybkość przestawiania pomiędzy położeniami krańcowymi Sprawdzić grzałkę I = A Przesmarować łożyska silnika (wg. tabliczki na silniku lub instrukcji silnika) Wyczyścić silnik (od zewnątrz) Sprawdzić procedurę rozruchową (patrz instrukcja obsługi) Test urządzeń zabezpieczających (patrz wykaz parametrów / wartości nastaw) Ciśnienie ssania p = bar Ciśnienie końcowe p = bar Ciśnienie p = bar Temperatura ssania t = C Temperatura tłoczenia/ wyregulować wtrysk Temperatura / sprawdzić chłodzenie t = C t = C Pobór prądu przy 100% mocy I = A Dokręcić połączenia elektryczne w rozdzielnicy lokalnej Uwagi technika serwisowego: GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

20 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B1 Książka przeglądów Grasso SP1, Grasso SP2, Grasso SPduo Miejscowość: Data: Podpis (pieczęć) technika serwisowego: 20 GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

21 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B3 5 PRZEGLĄD KONSERWACYJNY, TYP KONSERWACJI B3 ( roboczogodzin lub w 4. roku eksploatacji) Typ agregatu: Uwaga! Nr. fab. agregatu: Nr. fab. sprężarki: Podczas wykonywania wszystkich prac konserwacyjnych i napraw pozbawionej ciśnienia sprężarki należy Rozdział 12, Strona 42 bezwzględnie przestrzegać zaleceń instrukcji serwisowej! Sprężarka Wartości / Typ Stan Zmierzyć przesunięcie osiowe Luz osiowy: NR (wir. pomoc) = mm, Luz osiowy: HR (wir. główny) = mm, Maks. dopuszczalny luz osiowy = mm Sprawdzić uszczelnienie wału Ilość = ml/h Sprawdzić ruch suwaka wydajności Sprawdzić ustawienie czujnika położenia suwaka wydajności Przegląd generalny w fabryce Agregat sprężarkowy Wartości / Typ Stan Wymiana filtra Czyszczenie / kontrola filtra ssącego Wymiana lub analiza chem-fiz. Kontrola poziomu Uzupełnienie Sprawdzić pompę (sprzęgło, uszczelnienie dławicy) Wymiana wkładów koalescencyjnych separatora Dokręcić połączenia śrubowe Pomiar współosiowości sprzęgła Ilość = ltr., Typ : Wartość zadana - górna jedna trzecia Ilość uzupełniona = ltr. I = A Maks. przesuniecie prom. = Maks. przesunięcie kątowe = [mm] GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

22 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B3 Książka przeglądów Grasso SP1, Grasso SP2, Grasso SPduo Agregat sprężarkowy Wartości / Typ Stan Przesmarować sprzęgło (jeżeli jest to przewidziane w instrukcji konserwacji sprzęgła) Sprawdzić funkcjonowanie zaworów zwrotnych Sprawdzić szczelność agregatu Sprawdzić głośność pracy łożysk Sprawdzić działanie zaworów el-mag. regulacji wydajności (zmiany Vi jeżeli jest) oraz szybkość przestawiania pomiędzy położeniami krańcowymi Sprawdzić grzałkę I = A Przesmarować łożyska silnika (wg. tabliczki na silniku lub instrukcji silnika) Wyczyścić silnik (od zewnątrz) Sprawdzić procedurę rozruchową (patrz instrukcja obsługi) Test urządzeń zabezpieczających (patrz wykaz parametrów / wartości nastaw) Ciśnienie ssania p = bar Ciśnienie końcowe p = bar Ciśnienie p = bar Temperatura ssania t = C Temperatura tłoczenia/ wyregulować wtrysk Temperatura / sprawdzić chłodzenie t = C t = C Pobór prądu przy 100% mocy I = A Dokręcić połączenia elektryczne w rozdzielnicy lokalnej Uwagi technika serwisowego: 22 GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

23 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B3 Miejscowość: Data: Podpis (pieczęć) technika serwisowego: GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

24 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B1 Książka przeglądów Grasso SP1, Grasso SP2, Grasso SPduo 6 PRZEGLĄD KONSERWACYJNY, TYP KONSERWACJI B1 ( roboczogodzin lub w 5. roku eksploatacji) Typ agregatu: Uwaga! Nr. fab. agregatu: Nr. fab. sprężarki: Podczas wykonywania wszystkich prac konserwacyjnych i napraw pozbawionej ciśnienia sprężarki należy Rozdział 12, Strona 42 bezwzględnie przestrzegać zaleceń instrukcji serwisowej! Sprężarka Wartości / Typ Stan Zmierzyć przesunięcie osiowe Luz osiowy: NR (wir. pomoc) = mm, Luz osiowy: HR (wir. główny) = mm, Maks. dopuszczalny luz osiowy = mm Sprawdzić uszczelnienie wału Ilość = ml/h Sprawdzić ruch suwaka wydajności Sprawdzić ustawienie czujnika położenia suwaka wydajności Przegląd generalny w fabryce Agregat sprężarkowy Wartości / Typ Stan Wymiana filtra Czyszczenie / kontrola filtra ssącego Wymiana lub analiza chem-fiz. Kontrola poziomu Uzupełnienie Sprawdzić pompę (sprzęgło, uszczelnienie dławicy) Wymiana wkładów koalescencyjnych separatora Ilość = ltr., Typ : Wartość zadana - górna jedna trzecia Ilość uzupełniona = ltr. I = A Dokręcić połączenia śrubowe Pomiar współosiowości sprzęgła Maks. przesuniecie prom. = Maks. przesunięcie kątowe = [mm] 24 GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

25 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B1 Agregat sprężarkowy Wartości / Typ Stan Przesmarować sprzęgło (jeżeli jest to przewidziane w instrukcji konserwacji sprzęgła) Sprawdzić funkcjonowanie zaworów zwrotnych Sprawdzić szczelność agregatu Sprawdzić głośność pracy łożysk Sprawdzić działanie zaworów el-mag. regulacji wydajności (zmiany Vi jeżeli jest) oraz szybkość przestawiania pomiędzy położeniami krańcowymi Sprawdzić grzałkę I = A Przesmarować łożyska silnika (wg. tabliczki na silniku lub instrukcji silnika) Wyczyścić silnik (od zewnątrz) Sprawdzić procedurę rozruchową (patrz instrukcja obsługi) Test urządzeń zabezpieczających (patrz wykaz parametrów / wartości nastaw) Ciśnienie ssania p = bar Ciśnienie końcowe p = bar Ciśnienie p = bar Temperatura ssania t = C Temperatura tłoczenia/ wyregulować wtrysk Temperatura / sprawdzić chłodzenie t = C t = C Pobór prądu przy 100% mocy I = A Dokręcić połączenia elektryczne w rozdzielnicy lokalnej Uwagi technika serwisowego: GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

26 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B1 Książka przeglądów Grasso SP1, Grasso SP2, Grasso SPduo Miejscowość: Data: Podpis (pieczęć) technika serwisowego: 26 GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

27 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B2 7 PRZEGLĄD KONSERWACYJNY, TYP KONSERWACJI B2 ( roboczogodzin lub w 6. roku eksploatacji) Typ agregatu: Uwaga! Nr. fab. agregatu: Nr. fab. sprężarki: Podczas wykonywania wszystkich prac konserwacyjnych i napraw pozbawionej ciśnienia sprężarki należy Rozdział 12, Strona 42 bezwzględnie przestrzegać zaleceń instrukcji serwisowej! Sprężarka Wartości / Typ Stan Zmierzyć przesunięcie osiowe Luz osiowy: NR (wir. pomoc) = mm, Luz osiowy: HR (wir. główny) = mm, Maks. dopuszczalny luz osiowy = mm Sprawdzić uszczelnienie wału Ilość = ml/h Sprawdzić ruch suwaka wydajności Sprawdzić ustawienie czujnika położenia suwaka wydajności Przegląd generalny w fabryce Agregat sprężarkowy Wartości / Typ Stan Wymiana filtra Czyszczenie / kontrola filtra ssącego Wymiana lub analiza chem-fiz. Kontrola poziomu Uzupełnienie Sprawdzić pompę (sprzęgło, uszczelnienie dławicy) Wymiana wkładów koalescencyjnych separatora Ilość = ltr., Typ : Wartość zadana - górna jedna trzecia Ilość uzupełniona = ltr. I = A Dokręcić połączenia śrubowe Pomiar współosiowości sprzęgła Maks. przesuniecie prom. = Maks. przesunięcie kątowe = [mm] GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

28 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B2 Książka przeglądów Grasso SP1, Grasso SP2, Grasso SPduo Agregat sprężarkowy Wartości / Typ Stan Przesmarować sprzęgło (jeżeli jest to przewidziane w instrukcji konserwacji sprzęgła) Sprawdzić funkcjonowanie zaworów zwrotnych Sprawdzić szczelność agregatu Sprawdzić głośność pracy łożysk Sprawdzić działanie zaworów el-mag. regulacji wydajności (zmiany Vi jeżeli jest) oraz szybkość przestawiania pomiędzy położeniami krańcowymi Sprawdzić grzałkę I = A Przesmarować łożyska silnika (wg. tabliczki na silniku lub instrukcji silnika) Wyczyścić silnik (od zewnątrz) Sprawdzić procedurę rozruchową (patrz instrukcja obsługi) Test urządzeń zabezpieczających (patrz wykaz parametrów / wartości nastaw) Ciśnienie ssania p = bar Ciśnienie końcowe p = bar Ciśnienie p = bar Temperatura ssania t = C Temperatura tłoczenia/ wyregulować wtrysk Temperatura / sprawdzić chłodzenie t = C t = C Pobór prądu przy 100% mocy I = A Dokręcić połączenia elektryczne w rozdzielnicy lokalnej Uwagi technika serwisowego: 28 GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

29 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B2 Miejscowość: Data: Podpis (pieczęć) technika serwisowego: GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

30 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B1 Książka przeglądów Grasso SP1, Grasso SP2, Grasso SPduo 8 PRZEGLĄD KONSERWACYJNY, TYP KONSERWACJI B1 ( roboczogodzin lub w 7. roku eksploatacji) Typ agregatu: Uwaga! Nr. fab. agregatu: Nr sprężarki: Podczas wykonywania wszystkich prac konserwacyjnych i napraw pozbawionej ciśnienia sprężarki należy Rozdział 12, Strona 42 bezwzględnie przestrzegać zaleceń instrukcji serwisowej! Sprężarka Wartości / Typ Stan Zmierzyć przesunięcie osiowe Luz osiowy: NR (wir. pomoc) = mm, Luz osiowy: HR (wir. główny) = mm, Maks. dopuszczalny luz osiowy = mm Sprawdzić uszczelnienie wału Ilość = ml/h Sprawdzić ruch suwaka wydajności Sprawdzić ustawienie czujnika położenia suwaka wydajności Przegląd generalny w fabryce Agregat sprężarkowy Wartości / Typ Stan Wymiana filtra Czyszczenie / kontrola filtra ssącego Wymiana lub analiza chem-fiz. Kontrola poziomu Uzupełnienie Sprawdzić pompę (sprzęgło, uszczelnienie dławicy) Wymiana wkładów koalescencyjnych separatora Ilość = ltr., Typ : Wartość zadana - górna jedna trzecia Ilość uzupełniona = ltr. I = A Dokręcić połączenia śrubowe Pomiar współosiowości sprzęgła Maks. przesuniecie prom. = Maks. przesunięcie kątowe = [mm] 30 GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

31 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B1 Agregat sprężarkowy Wartości / Typ Stan Przesmarować sprzęgło (jeżeli jest to przewidziane w instrukcji konserwacji sprzęgła) Sprawdzić funkcjonowanie zaworów zwrotnych Sprawdzić szczelność agregatu Sprawdzić głośność pracy łożysk Sprawdzić działanie zaworów el-mag. regulacji wydajności (zmiany Vi jeżeli jest) oraz szybkość przestawiania pomiędzy położeniami krańcowymi Sprawdzić grzałkę I = A Przesmarować łożyska silnika (wg. tabliczki na silniku lub instrukcji silnika) Wyczyścić silnik (od zewnątrz) Sprawdzić procedurę rozruchową (patrz instrukcja obsługi) Test urządzeń zabezpieczających (patrz wykaz parametrów / wartości nastaw) Ciśnienie ssania p = bar Ciśnienie końcowe p = bar Ciśnienie p = bar Temperatura ssania t = C Temperatura tłoczenia/ wyregulować wtrysk Temperatura / sprawdzić chłodzenie t = C t = C Pobór prądu przy 100% mocy I = A Dokręcić połączenia elektryczne w rozdzielnicy lokalnej Uwagi technika serwisowego: GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

32 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B1 Książka przeglądów Grasso SP1, Grasso SP2, Grasso SPduo Miejscowość: Data: Podpis (pieczęć) technika serwisowego: 32 GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

33 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B3 9 PRZEGLĄD KONSERWACYJNY, TYP KONSERWACJI B3 ( roboczogodzin lub w 8. roku eksploatacji) Typ agregatu: Uwaga! Nr. fab. agregatu: Nr. fab. sprężarki: Podczas wykonywania wszystkich prac konserwacyjnych i napraw pozbawionej ciśnienia sprężarki należy Rozdział 12, Strona 42 bezwzględnie przestrzegać zaleceń instrukcji serwisowej! Sprężarka Wartości / Typ Stan Zmierzyć przesunięcie osiowe Luz osiowy: NR (wir. pomoc) = mm, Luz osiowy: HR (wir. główny) = mm, Maks. dopuszczalny luz osiowy = mm Sprawdzić uszczelnienie wału Ilość = ml/h Sprawdzić ruch suwaka wydajności Sprawdzić ustawienie czujnika położenia suwaka wydajności Przegląd generalny w fabryce Agregat sprężarkowy Wartości / Typ Stan Wymiana filtra Czyszczenie / kontrola filtra ssącego Wymiana lub analiza chem-fiz. Kontrola poziomu Uzupełnienie Sprawdzić pompę (sprzęgło, uszczelnienie dławicy) Wymiana wkładów koalescencyjnych separatora Dokręcić połączenia śrubowe Pomiar współosiowości sprzęgła Ilość = ltr., Typ : Wartość zadana - górna jedna trzecia Ilość uzupełniona = ltr. I = A Maks. przesuniecie prom. = Maks. przesunięcie kątowe = [mm] GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

34 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B3 Książka przeglądów Grasso SP1, Grasso SP2, Grasso SPduo Agregat sprężarkowy Wartości / Typ Stan Przesmarować sprzęgło (jeżeli jest to przewidziane w instrukcji konserwacji sprzęgła) Sprawdzić funkcjonowanie zaworów zwrotnych Sprawdzić szczelność agregatu Sprawdzić głośność pracy łożysk Sprawdzić działanie zaworów el-mag. regulacji wydajności (zmiany Vi jeżeli jest) oraz szybkość przestawiania pomiędzy położeniami krańcowymi Sprawdzić grzałkę I = A Przesmarować łożyska silnika (wg. tabliczki na silniku lub instrukcji silnika) Wyczyścić silnik (od zewnątrz) Sprawdzić procedurę rozruchową (patrz instrukcja obsługi) Test urządzeń zabezpieczających (patrz wykaz parametrów / wartości nastaw) Ciśnienie ssania p = bar Ciśnienie końcowe p = bar Ciśnienie p = bar Temperatura ssania t = C Temperatura tłoczenia/ wyregulować wtrysk Temperatura / sprawdzić chłodzenie t = C t = C Pobór prądu przy 100% mocy I = A Dokręcić połączenia elektryczne w rozdzielnicy lokalnej Uwagi technika serwisowego: 34 GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

35 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B3 Miejscowość: Data: Podpis (pieczęć) technika serwisowego: GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

36 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B1 Książka przeglądów Grasso SP1, Grasso SP2, Grasso SPduo 10 PRZEGLĄD KONSERWACYJNY, TYP KONSERWACJI B1 ( roboczogodzin lub w 9. roku eksploatacji) Typ agregatu: Uwaga! Nr. fab. agregatu: Nr. fab. sprężarki: Podczas wykonywania wszystkich prac konserwacyjnych i napraw pozbawionej ciśnienia sprężarki należy Rozdział 12, Strona 42 bezwzględnie przestrzegać zaleceń instrukcji serwisowej! Sprężarka Wartości / Typ Stan Zmierzyć przesunięcie osiowe Luz osiowy: NR (wir. pomoc) = mm, Luz osiowy: HR (wir. główny) = mm, Maks. dopuszczalny luz osiowy = mm Sprawdzić uszczelnienie wału Ilość = ml/h Sprawdzić ruch suwaka wydajności Sprawdzić ustawienie czujnika położenia suwaka wydajności Przegląd generalny w fabryce Agregat sprężarkowy Wartości / Typ Stan Wymiana filtra Czyszczenie / kontrola filtra ssącego Wymiana lub analiza chem-fiz. Kontrola poziomu Uzupełnienie Sprawdzić pompę (sprzęgło, uszczelnienie dławicy) Wymiana wkładów koalescencyjnych separatora Ilość = ltr., Typ : Wartość zadana - górna jedna trzecia Ilość uzupełniona = ltr. I = A Dokręcić połączenia śrubowe Pomiar współosiowości sprzęgła Maks. przesuniecie prom. = Maks. przesunięcie kątowe = [mm] 36 GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

37 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B1 Agregat sprężarkowy Wartości / Typ Stan Przesmarować sprzęgło (jeżeli jest to przewidziane w instrukcji konserwacji sprzęgła) Sprawdzić funkcjonowanie zaworów zwrotnych Sprawdzić szczelność agregatu Sprawdzić głośność pracy łożysk Sprawdzić działanie zaworów el-mag. regulacji wydajności (zmiany Vi jeżeli jest) oraz szybkość przestawiania pomiędzy położeniami krańcowymi Sprawdzić grzałkę I = A Przesmarować łożyska silnika (wg. tabliczki na silniku lub instrukcji silnika) Wyczyścić silnik (od zewnątrz) Sprawdzić procedurę rozruchową (patrz instrukcja obsługi) Test urządzeń zabezpieczających (patrz wykaz parametrów / wartości nastaw) Ciśnienie ssania p = bar Ciśnienie końcowe p = bar Ciśnienie p = bar Temperatura ssania t = C Temperatura tłoczenia/ wyregulować wtrysk Temperatura / sprawdzić chłodzenie t = C t = C Pobór prądu przy 100% mocy I = A Dokręcić połączenia elektryczne w rozdzielnicy lokalnej Uwagi technika serwisowego: GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

38 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji B1 Książka przeglądów Grasso SP1, Grasso SP2, Grasso SPduo Miejscowość: Data: Podpis (pieczęć) technika serwisowego: 38 GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

39 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji C 11 PRZEGLĄD KONSERWACYJNY, TYP KONSERWACJI C ( roboczogodzin lub w 10. roku eksploatacji) Typ agregatu: Uwaga! Nr. fab. agregatu: Nr. fab. sprężarki: Podczas wykonywania wszystkich prac konserwacyjnych i napraw pozbawionej ciśnienia sprężarki należy Rozdział 12, Strona 42 bezwzględnie przestrzegać zaleceń instrukcji serwisowej! Sprężarka Wartości / Typ Stan Zmierzyć przesunięcie osiowe Luz osiowy: NR (wir. pomoc) = mm, Luz osiowy: HR (wir. główny) = mm, Maks. dopuszczalny luz osiowy = mm Sprawdzić uszczelnienie wału Ilość = ml/h Sprawdzić ruch suwaka wydajności Sprawdzić ustawienie czujnika położenia suwaka wydajności Przegląd generalny w fabryce Agregat sprężarkowy Wartości / Typ Stan Wymiana filtra Czyszczenie / kontrola filtra ssącego Wymiana lub analiza chem-fiz. Kontrola poziomu Uzupełnienie Sprawdzić pompę (sprzęgło, uszczelnienie dławicy) Wymiana wkładów koalescencyjnych separatora Ilość = ltr., Typ : Wartość zadana - górna jedna trzecia Ilość uzupełniona = ltr. I = A Dokręcić połączenia śrubowe Pomiar współosiowości sprzęgła Maks. przesuniecie prom. = Maks. przesunięcie kątowe = [mm] GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

40 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji C Książka przeglądów Grasso SP1, Grasso SP2, Grasso SPduo Agregat sprężarkowy Wartości / Typ Stan Przesmarować sprzęgło (jeżeli jest to przewidziane w instrukcji konserwacji sprzęgła) Sprawdzić funkcjonowanie zaworów zwrotnych Sprawdzić szczelność agregatu Sprawdzić głośność pracy łożysk Sprawdzić działanie zaworów el-mag. regulacji wydajności (zmiany Vi jeżeli jest) oraz szybkość przestawiania pomiędzy położeniami krańcowymi Sprawdzić grzałkę I = A Przesmarować łożyska silnika (wg. tabliczki na silniku lub instrukcji silnika) Wyczyścić silnik (od zewnątrz) Sprawdzić procedurę rozruchową (patrz instrukcja obsługi) Test urządzeń zabezpieczających (patrz wykaz parametrów / wartości nastaw) Ciśnienie ssania p = bar Ciśnienie końcowe p = bar Ciśnienie p = bar Temperatura ssania t = C Temperatura tłoczenia/ wyregulować wtrysk Temperatura / sprawdzić chłodzenie t = C t = C Pobór prądu przy 100% mocy I = A Dokręcić połączenia elektryczne w rozdzielnicy lokalnej Uwagi technika serwisowego: 40 GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

41 Przegląd konserwacyjny, typ konserwacji C Miejscowość: Data: Podpis (pieczęć) technika serwisowego: GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

42 Instrukcja serwisowa Książka przeglądów Grasso SP1, Grasso SP2, Grasso SPduo 12 INSTRUKCJA SERWISOWA Prace konserwacyjne i naprawy sprężarki pozbawionej ciśnienia [SI ] Uwaga! Podczas wykonywania wszystkich prac konserwacyjnych i napraw pozbawionej ciśnienia sprężarki, w przypadku agregatów sprężarek śrubowych z zaworem odcinającym po stronie ssącej DN 200 należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji serwisowej! 1. Dopuszczalne różnice ciśnienia zamykającego ręcznych zaworów odcinających są określone w EN / tabeli 1 w następujący sposób: DN PS 25, Δp [bar] ,5 3,5 PS 40, Δp [bar] ,5 3,5 Rys.1: Kierunek przepływu 1 Kierunek przepływu 2 Całkowicie podnoszony grzybek stożkowy zaworu Maksymalne różnice ciśnienia zamykającego obowiązują zawsze wtedy, gdy zawory są zamontowane w kierunku przepływu (patrz ilustracja), tzn. przepływ w kierunku rozdzielacza (przy zaworze kątowym na wrzeciono w kierunku wzdłużnym). 42 GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

43 Instrukcja serwisowa Uwaga! Podczas wykonywania wszystkich prac przy otwartej sprężarce i jej obiegu należy utrzymywać ciśnienie p przed zaworem odcinającym w przewodzie ssącym, np. w oddzielaczu czynnika chłodniczego, poniżej ciśnienia maksymalnego, wynoszącego p serwis = wartość z tabeli minus 1 do 2 bar. Proponowane są następujące sposoby utrzymywania ciśnienia przed zaworem odcinającym w przewodzie ssącym: a. Zespół usuwający Jeżeli do odsysania zawartości ze sprężarki i obiegu używany jest zespół usuwający, można go następnie użyć to utrzymywania ciśnienia przed zaworem odcinającym w przewodzie ssącym. W tym celu należy podłączyć moduł usuwający od strony ssącej przed zawór odcinający. Odessany i ponownie skroplony czynnik chłodniczy należy doprowadzić do strony cieczy urządzenia przez ręczny zawór regulacyjny. W zależności od wydajności modułu usuwającego można utrzymać wyżej wymienione ciśnienie po stronie ssącej. b. Połączenie przewodem giętkim z (pracującym) agregatem sprężarki śrubowej (SVA) Po pozbawieniu sprężarki i obiegu ciśnienia, przez połączenie obu SVA po stronie ssącej za pomocą przewodu giętkiego, odessać stronę ssącą konserwowanego SVA do poziomu ciśnienia p serwis. Występujące ewentualnie przemieszczenia czynnika chłodniczego zostają skompensowane przy następnej konserwacji pracującego uprzednio SVA. Dla wariantów a i b obowiązuje zasadniczo: Wszystkie prace muszą być przeprowadzane przez specjalistyczny personel. W bezpośrednim pobliżu należy przygotować maski przeciwgazowe. Należy zagwarantować. że nie dojdzie do wzrostu ciśnienia po stronie ssącej, spowodowanego przez obciążenia lub dopływ ciepła. Jeżeli prace przy sprężarce / obiegu miałyby być przeprowadzane przez dłuższy czas, należy zamknąć otwarte miejsca zatyczkami lub zaślepkami, jeżeli trzeba się liczyć ze wzrostem ciśnienia. Uwaga! Przy demontażu tych zamknięć należy zachować ostrożność! Przestrzeń pośrednia mogła się napełnić czynnikiem chłodniczym i może znajdować się pod ciśnieniem! Jeżeli niemożliwe jest utrzymanie podanej w punkcie 1 różnicy ciśnień (p serwis ) i ewentualności a lub b nie mogą zostać zrealizowane, to należy zamknąć zawory odcinające używając momentów, podanych w poniższej tabeli: DN Moment [Nm] do zamykania zaworów odcinających W przypadku zastosowania tych momentów za pomocą odpowiednich narzędzi, zagwarantowane jest niezawodne zamykanie zaworów odcinających do różnicy ciśnienia wynoszącej 14 bar. Uwaga Przy położeniu zabudowy przeciwnie do opisanego powyżej kierunku przepływu (patrz ilustracja), wartości z tabeli nie obowiązują. Możliwe są wtedy wyższe różnice ciśnienia zamykającego aż do maksymalnego ciśnienia roboczego GEA Refrigeration Germany GmbH P_202519_

44

Agregaty sprężarek śrubowych Grasso SSP1. Książka przeglądów (Tłumaczenie tekstu oryginalnego) P_252519_4

Agregaty sprężarek śrubowych Grasso SSP1. Książka przeglądów (Tłumaczenie tekstu oryginalnego) P_252519_4 Książka przeglądów (Tłumaczenie tekstu oryginalnego) P_252519_4 Książka przeglądów COPYRIGHT Wszelkie prawa zastrzeżone. Nic z tej publikacji nie może być bez uprzedniej pisemnej zgody GEA Refrigeration

Bardziej szczegółowo

Wskazówka: Podręcznik urządzenia, obsługi i konserwacji należy przechowywać w miejscu lokalizacji solarium lub urządzenia BEAUTY!

Wskazówka: Podręcznik urządzenia, obsługi i konserwacji należy przechowywać w miejscu lokalizacji solarium lub urządzenia BEAUTY! PL 1010941 Spis treści Adres użytkownika... 1 Tabliczka znamionowa... 1 Informacje ogólne... 2 Podręcznik urządzenia... 3 Podręcznik eksploatacji... 5 Podręcznik konserwacji... 9 Załącznik... 15 Wskazówka:

Bardziej szczegółowo

Zmiana rodzaju gazu na GZ 41,5 lub GZ 35. dla Vitodens 100-W, typ WB1B i Vitodens 100-E, typ AB1B

Zmiana rodzaju gazu na GZ 41,5 lub GZ 35. dla Vitodens 100-W, typ WB1B i Vitodens 100-E, typ AB1B Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Zmiana rodzaju gazu na GZ 41,5 lub GZ 35 dla Vitodens 100-W, typ WB1B i Vitodens 100-E, typ AB1B Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-L 100. Vitocell-L 100 Typ CVL, 500 do 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-L 100. Vitocell-L 100 Typ CVL, 500 do 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-L 100 Typ CVL, 500 do 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-L 100 VN01

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw zaworów odcinających czynnika chłodniczego EKRSVHTA

Instrukcja montażu. Zestaw zaworów odcinających czynnika chłodniczego EKRSVHTA Instrukcja montażu Zestaw zaworów odcinających czynnika chłodniczego EKRSVHTA EKRSVHTA Zestaw zaworów odcinających czynnika chłodniczego Instrukcja montażu Spis treści Strona 1. Wstęp... 1 2. Akcesoria...

Bardziej szczegółowo

Wymiana układu hydraulicznego

Wymiana układu hydraulicznego Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Wymiana układu hydraulicznego w kotle Vitodens 100-W, typ WB1C Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zmiana rodzaju gazu na G 230. Wskazówki bezpieczeństwa. Otwieranie kotła Vitodens. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zmiana rodzaju gazu na G 230. Wskazówki bezpieczeństwa. Otwieranie kotła Vitodens. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Zmiana rodzaju gazu na G 230 do kotła Vitodens 100-W, typ WB1C Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji pistoletu do piaskowania

Instrukcja obsługi i konserwacji pistoletu do piaskowania Instrukcja obsługi i konserwacji pistoletu do piaskowania Nr art. D 030 034 Wydanie z dnia 2000/08/PR-10 Bardzo dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo nas i nasze produkty. Prosimy przeczytać

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOCAL 100. dla użytkownika instalacji. Vitocal 100 Typ AWC (230/400 V) Odwracalna pompa ciepła powietrze/woda

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOCAL 100. dla użytkownika instalacji. Vitocal 100 Typ AWC (230/400 V) Odwracalna pompa ciepła powietrze/woda Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Vitocal 100 Typ AWC (230/400 V) Odwracalna pompa ciepła powietrze/woda VITOCAL 100 10/2006 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian. Przekładnie przemysłowe Przekładnie czołowe walcowe i walcowo-stożkowe, seria X.. Klasy momentu obrotowego 6,8 knm knm

Arkusz zmian. Przekładnie przemysłowe Przekładnie czołowe walcowe i walcowo-stożkowe, seria X.. Klasy momentu obrotowego 6,8 knm knm Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *21334323_1214* Arkusz zmian Przekładnie przemysłowe Przekładnie czołowe walcowe i walcowo-stożkowe, seria X.. Klasy momentu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Przestawienie rodzaju gazu na LPG - Propan

Przestawienie rodzaju gazu na LPG - Propan Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Przestawienie rodzaju gazu na LPG - Propan kotła Vitodens 100-W, typ WB1B Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek

Bardziej szczegółowo

Zestaw filtracyjny MINI Saturn Instrukcja obsługi i instalacji

Zestaw filtracyjny MINI Saturn Instrukcja obsługi i instalacji Zestaw filtracyjny MINI Saturn Instrukcja obsługi i instalacji Zachowaj instrukcję! 1 Spis treści Wskazówki bezpieczeństwa... 2 Zasady działania... 2 Przygotowanie do instalacji... 2 Montaż... 2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 Załącznik Nr 1 b do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług serwisowych w zakresie przeglądów i konserwacji dwóch stacjonarnych sprężarek

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL 100-L E 06. Zasobnik do instalacji ciepłej wody użytkowej w systemie zewnętrznego ładowania

Instrukcja eksploatacji VITOCELL 100-L E 06. Zasobnik do instalacji ciepłej wody użytkowej w systemie zewnętrznego ładowania Instrukcja eksploatacji Zasobnik do instalacji ciepłej wody użytkowej w systemie zewnętrznego ładowania Vitocell-L 100 Pionowy zasobnik pojemnościowy ze stali, z emaliowaną powłoką Ceraprotect VITOCELL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-050. Vitocell-050 Typ SVP, 600 i 900 litrów. Zbiornik do magazynowania wody grzewczej

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-050. Vitocell-050 Typ SVP, 600 i 900 litrów. Zbiornik do magazynowania wody grzewczej Vitocell-00 Typ SVP, 600 i 900 litrów Zbiornik do magazynowania wody grzewczej iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-00 VN01

Bardziej szczegółowo

Armaturen GmbH Instrukcja obsługi Filtr kątowy DIN z gwintem zewnętrznym Artykuł M&S nr 60100

Armaturen GmbH Instrukcja obsługi Filtr kątowy DIN z gwintem zewnętrznym Artykuł M&S nr 60100 Armaturen GmbH armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Filtr kątowy DIN z gwintem zewnętrznym Artykuł M&S nr 60100 M&S Armaturen GmbH Industriestraße 24-26 26446 Friedeburg

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Poni ej podajemy dopuszczalne zakresy pracy klimatyzatora: Tryb chłodzenia: Tryb grzania: Informujemy jednocze nie, e w celu zapewnienia wła

Poni ej podajemy dopuszczalne zakresy pracy klimatyzatora: Tryb chłodzenia: Tryb grzania: Informujemy jednocze nie, e w celu zapewnienia wła Dziękujemy za dokonanie zakupu klimatyzatora marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Klimatyzatory marki LG są zaprojektowane według najnowszych technologii i reprezentują światowe standardy jakości i

Bardziej szczegółowo

Wymiana wymiennika ciepła lub rury wody powrotnej

Wymiana wymiennika ciepła lub rury wody powrotnej Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Wymiana wymiennika ciepła lub rury wody powrotnej do kotłów Vitodens 200-W, 69 do 99 kw Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczający ogranicznik temperatury. Do pompy ciepłej wody użytkowej Vitocal 161-A, typ WWKS

Zabezpieczający ogranicznik temperatury. Do pompy ciepłej wody użytkowej Vitocal 161-A, typ WWKS Instrukcja montażu i serwisu dla personelu wykwalifikowanego VIESMANN Zabezpieczający ogranicznik temperatury Do pompy ciepłej wody użytkowej Vitocal 161-A, typ WWKS Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL Spis treści 1. Standardowy zakres dostawy... 2. Opcje... 3. Moduły dodatkowe... 4. Wydajność chłodnicza

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Zestaw uzupełniający mieszacza Open Therm do kotła Vitodens 100-W i 111-W Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA TYPU E NR KAT. 2681, 2650 Nr katalogowy 2681

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 1. Przedmiot Umowy

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 1. Przedmiot Umowy Załącznik nr 1 do Specyfikacji 1. Przedmiot Umowy Przedmiotem umowy są usługi serwisowe przy trzech biogazowych agregatach prądotwórczych produkcji DEUTZ AG (obecnie MWM) o mocy znamionowi 933 kw zainstalowanych

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Wymiana armatury gazowej. Wskazówki bezpieczeństwa. Otwieranie kotła Vitodens i demontaż palnika

VIESMANN. Instrukcja montażu. Wymiana armatury gazowej. Wskazówki bezpieczeństwa. Otwieranie kotła Vitodens i demontaż palnika Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Wymiana armatury gazowej kotła Vitodens 100-W, typ WB1B Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług utrzymania, i konserwacji systemów wentylacji i klimatyzacji na wybranych dworcach Zarządzanych

Bardziej szczegółowo

Dalsze informacje na temat przyporządkowania i obowiązywnania planu konserwacji: patrz Okólnik techniczny (TR) 2167

Dalsze informacje na temat przyporządkowania i obowiązywnania planu konserwacji: patrz Okólnik techniczny (TR) 2167 Dalsze informacje na temat przyporządkowania i obowiązywnania planu konserwacji: patrz Okólnik techniczny (TR) 2167 Roboczogodziny Poziom utrzymania E1 E10 E20 E40 E50 E60 E70 zgodnie z danymi x 50 x 4000

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA GOLD wielkości 04-80 1. Informacje ogólne Jeżeli centrala GOLD zawiera nagrzewnicę wodną bez zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego, obieg wodny nagrzewnicy

Bardziej szczegółowo

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 3140006 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul.

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOCELL 300-V VITOCELL 300-W. dla wykwalifikowanego personelu. Vitocell 300-V Vitocell 300-W Typ EVA

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOCELL 300-V VITOCELL 300-W. dla wykwalifikowanego personelu. Vitocell 300-V Vitocell 300-W Typ EVA Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Vitocell 300-V Vitocell 300-W Typ EVA Podgrzewacz pojemnościowy z wężownicą zewnętrzną Pojemność 130 do 200 litrów VITOCELL 300-V VITOCELL 300-W

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowe zabezpieczenie korpusu UGS. p ca. 750 bar DN 15. Zeszyt typoszeregu

Ciśnieniowe zabezpieczenie korpusu UGS. p ca. 750 bar DN 15. Zeszyt typoszeregu UGS p ca. 750 bar DN 15 Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu UGS Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana, powielana, przetwarzana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi OLIMPIA. Pompa dozująca. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi OLIMPIA. Pompa dozująca. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL OLIMPIA Pompa dozująca Zmiany zastrzeżone! Strona 1 Widok ogólny 1. Przyłącze przewodu dozującego 2. Przyłącze przewodu ssawnego 3. Zawór zasysający 4. Pokrętło do ustawiania

Bardziej szczegółowo

Vitocell 340-M / 360-M Typ SVKA i SVSA Uwaga!

Vitocell 340-M / 360-M Typ SVKA i SVSA Uwaga! Vitocell 340-M / 360-M Typ SVKA i SVSA Podgrzewacz uniwersalny o pojemności 750 i 950 litrów Uwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL

Bardziej szczegółowo

Wskazówka: Podręcznik urządzenia, obsługi i konserwacji należy przechowywać w miejscu lokalizacji solarium lub urządzenia BEAUTY!

Wskazówka: Podręcznik urządzenia, obsługi i konserwacji należy przechowywać w miejscu lokalizacji solarium lub urządzenia BEAUTY! Spis treści Adres użytkownika... 1 Tabliczka znamionowa... 1 Informacje ogólne... 2 Podręcznik urządzenia... 3 Podręcznik eksploatacji... 5 Podręcznik konserwacji... 9 Załącznik... 15 Wskazówka: Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig ,

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig , ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig. 935.06, 935.00 Edycja: 1/2016 Data: 01.07.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-L 100. Uwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych.

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-L 100. Uwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. Instrukcja eksploatacji Podgrzewacz do instalacji ciepłej wody użytkowej w systemie ładowania podgrzewacza Vitocell-L 100 Typ CVL, 500 do 1000 litrów Pionowy podgrzewacz pojemnościowy ze stali, z emaliowaną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016 ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY zair INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016 Data: 13.12.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH WYTYCZNE DOTYCZĄ ZAWORÓW KĄTOWYCH DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH NR KAT 3120, 3130 Nr katalogowy 3120 Nr katalogowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL 340-E/360-E. Vitocell 340-E Typ SVK, 750 i 1000 litrów Vitocell 360-E Typ SVS, 750 i 1000 litrów

Instrukcja eksploatacji VITOCELL 340-E/360-E. Vitocell 340-E Typ SVK, 750 i 1000 litrów Vitocell 360-E Typ SVS, 750 i 1000 litrów Vitocell 340-E Typ SVK, 750 i 1000 litrów Vitocell 360-E Typ SVS, 750 i 1000 litrów Podgrzewacz buforowy wody grzewczej z podgrzewem wody użytkowej iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wykonanie standardowe 3 Opcje 3-4

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie dodatkowe. Do jednostki zewnętrznej urządzeń Vitocal 200-S/222-S/242-S oraz Vitocaldens 222-F

Elektryczne ogrzewanie dodatkowe. Do jednostki zewnętrznej urządzeń Vitocal 200-S/222-S/242-S oraz Vitocaldens 222-F Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Elektryczne ogrzewanie dodatkowe Do jednostki zewnętrznej urządzeń Vitocal 200-S/222-S/242-S oraz Vitocaldens 222-F Wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Uzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Opaski do nawiercania. Instrukcja montażu UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH

Opaski do nawiercania. Instrukcja montażu UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH Opaski do nawiercania Instrukcja montażu UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH Nr kat 3510 1 Spis treści : 1. ZASTOSOWANIE 2. OPIS PRODUKTU 3. MONTAŻ 4. KONSERWACJA 5. URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOFLAME 300. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOFLAME 300. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Vitoflame 300 Typ VHG Niebieskopłomieniowy palnik olejowy z podgrzewem wstępnym oleju opałowego do kotłów Vitoladens 300-T i Vitola 200, typ

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6

Klapy odcinające PN6 4 111 Klapy odcinające PN6 K1i... Klapy odcinające PN6, z przyłączami gwintowanymi wewnętrznie Wykonane z żeliwa sferoidalnego, GG-25 DN¾", DN1" lub DN1¼" k vs 11 m 3 /h, 19 m 3 /h lub 30 m 3 /h Kąt obrotu

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOFLAME 300. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOFLAME 300. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Vitoflame 300 Typ VHG Niebieskopłomieniowy palnik olejowy z podgrzewem wstępnym oleju opałowego do kotłówvitoladens 300-T, Vitola 200, typ VX2A

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZAWORÓW ZWROTNYCH ANTYSKAŻENIOWYCH TYPU EA Z MOŻLIWOŚCIĄ NADZORU I ODWODNIENIEM NR KAT 372 DN20 DN50 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Agregaty sprężarek śrubowych Grasso SP2. Instrukcja obsługi (Tłumaczenie tekstu oryginalnego) P_271519_4

Agregaty sprężarek śrubowych Grasso SP2. Instrukcja obsługi (Tłumaczenie tekstu oryginalnego) P_271519_4 Instrukcja obsługi (Tłumaczenie tekstu oryginalnego) P_271519_4 COPYRIGHT Wszelkie prawa zastrzeżone. Nic z tej publikacji nie może być bez uprzedniej pisemnej zgody GEA Refrigeration Germany GmbH zwanej

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna WZÓR

Karta gwarancyjna WZÓR Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki JunkersBosch. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz komfortu na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE.

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE. OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE. Wytyczne dotyczą zasuw z miękkim uszczelnieniem klina, typu E i E2 o nr kat. 4010, 4710, 4480, 4150, 4100,4140, 4027, 4050,4051,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZ SSAWNY Fig ,

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZ SSAWNY Fig , ZETKAMA Spółka Akcyjna ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZ SSAWNY Fig. 935.06, 935.00 Edycja: 1/2011 Data: 16.02.2011 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu

Bardziej szczegółowo

24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 9 5 8 65 85 69 Powierzchnia podstawy i minmalne odstępy A 5 8 6 6 6 Kierunek przepływu powietrza 85 Główny kierunek wiatru przy instalacji wolnostojącej 5 69 Pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

Przeglądy konserwacyjne klimatyzatorów. celowość, częstotliwość i zakres pracy

Przeglądy konserwacyjne klimatyzatorów. celowość, częstotliwość i zakres pracy Przeglądy konserwacyjne klimatyzatorów. celowość, częstotliwość i zakres pracy I. Potrzeba stosowania przeglądów Skuteczność działania urządzeń klimatyzacyjnych zależy w znacznej mierze od właściwej ich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 4 241 Seria 02: DN40 i DN50 Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 Seria 01: DN65...150 VBF21... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN6, z przyłączami kołnierzowymi Korpus zaworu z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania Automat do zmiękczania skór 4M

Instrukcja użytkowania Automat do zmiękczania skór 4M Instrukcja użytkowania Automat do zmiękczania skór 4M 1. Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności EU Producent: Jasopels A/S Tel. +45 76 94 35 00 Adres: Fabriksvej 19 DK, 7441 Bording Urządzenie: Automat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji. - Zawory zaporowe PN Kat. Nr 218, 222, 412, 422, Zawory zwrotne PN Kat. Nr 292, 293, 464, 564

Instrukcja montażu i eksploatacji. - Zawory zaporowe PN Kat. Nr 218, 222, 412, 422, Zawory zwrotne PN Kat. Nr 292, 293, 464, 564 Strona: 1 Instrukcja montażu i eksploatacji Temat: - Zawory zaporowe PN 40 0 Kat. Nr 218, 222, 4, 422, 530 - Zawory zaporowe z mieszkiem PN 40 Kat. Nr 218M - Zawory zwrotne PN 40 0 Kat. Nr 292, 293, 464,

Bardziej szczegółowo

36 ** 815 * SI 70TUR. Rewersyjne gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy

36 ** 815 * SI 70TUR. Rewersyjne gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy SI TUR Rysunek wymiarowy 126 123 166 1 1263 1146 428 6 682 12 24 36 ** 1 4 166 1 6 114 344 214 138 3 4 2 6 1 1 Zasilanie ogrzewania /chłodzenia, wyjście z pompy ciepła, gwint Rp 2½ 2 Powrót ogrzewania

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe czterodrogowe PN10

Zawory obrotowe czterodrogowe PN10 4 252 Seria 02 Zawory obrotowe czterodrogowe PN10 VCI31... Zawory obrotowe czterodrogowe, PN10, z przyłączami z gwintem wewnętrznym Korpus zaworu z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica DN20 40 k vs 6,3 25

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

WWSP 432 SOL WWSP 540 SOL CWWSP 308 SOL CWWSP 411 SOL

WWSP 432 SOL WWSP 540 SOL CWWSP 308 SOL CWWSP 411 SOL WWSP 432 SOL WWSP 540 SOL CWWSP 308 SOL CWWSP 411 SOL Instrukcja montażu i użytkowania Solarny zbiornik ciepłej wody użytkowej 400 litrów, 361 080 / WWSP 432 SOL do pomp ciepła Solarny zbiornik ciepłej

Bardziej szczegółowo

Zawory równoważące USV-S

Zawory równoważące USV-S Zawory równoważące USV-S Zastosowanie Zawory USV-S stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania w celu ograniczenia przepływu w pionach lub pętlach poziomych. Zawory USV-S stosowane w instalacjach chłodzących

Bardziej szczegółowo

* _0814* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Korekta. Przekładnie przemysłowe

* _0814* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Korekta. Przekładnie przemysłowe Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy *21280320_0814* Korekta Przekładnie przemysłowe Wydanie 08/2014 21280320 / PL 1 Ważne wskazówki Napełnianie przekładni olejem 1 Ważne

Bardziej szczegółowo

22 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

22 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 151 125 101 54 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 695 669 628 2 x Ø7 452 20 1 2 241 3 4 1 Złącze śrubowe (Ø 10) do przyłączenia jednostki zewnętrznej 2

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu Wysokowydajna pompa do wody pitnej Calio-Therm S Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Calio-Therm S Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Kotły grzewcze na paliwa stałe: Logano S111-2 Logano S111-2 + Pelet Logano S112 Logano S121-2 Logano S131 Logano S171 Logano S181 Logano G221 Logano G221 Automatic Szanowni

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

30 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

30 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 11 12 101 4 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 69 669 628 2 x Ø7 42 20 1 2 241 3 4 1 2 3 4 6 7 Złącze śrubowe (Ø 10) do przyłączenia jednostki zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki Junkers. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz

Bardziej szczegółowo

POMPY. Seria STU4. CP wersja ze stałym ciśnieniem. Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 140 m

POMPY. Seria STU4. CP wersja ze stałym ciśnieniem. Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 140 m Pompa głębinowa ze stali szlachetnej 4 Seria STU4. CP wersja ze stałym ciśnieniem Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 140 m Pompy głębinowe STÜWA 4 zaprojektowano w sprawdzonej konstrukcji

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu i serwisu. Grzałka elektryczna. Wskazówki bezpieczeństwa. dla personelu wykwalifikowanego.

VIESMANN. Instrukcja montażu i serwisu. Grzałka elektryczna. Wskazówki bezpieczeństwa. dla personelu wykwalifikowanego. Instrukcja montażu i serwisu dla personelu wykwalifikowanego VIESMANN Grzałka elektryczna Do Vitocal 161-A Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu wykluczenia

Bardziej szczegółowo

PVC-U PP PP / PVDF 2)

PVC-U PP PP / PVDF 2) AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego 53 * 52-48 Wrocław Tel./Fax: +48 7 364 43 7 * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Materiał obudowy/dysku ) PVC-U PP PP / PVDF 2) Uszczelnienia

Bardziej szczegółowo

R295SP-F. Instrukcja montażu

R295SP-F. Instrukcja montażu R95SP-F Instrukcja montażu 4 Przyłącze spustowe wody 1 7 6 5 601-001 1 4 5 6 7 Zawór odcianjący Filtr skośny FY 69 Obsada sprężyny Zielona pokrywa sprężyny Zawór odcinający Lej spustowy Zawór spustowy

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Moduł komunikacyjny LON. Wskazówki bezpieczeństwa. Zastosowanie. dla personelu wykwalifikowanego. Nr katalog.

VIESMANN. Instrukcja montażu. Moduł komunikacyjny LON. Wskazówki bezpieczeństwa. Zastosowanie. dla personelu wykwalifikowanego. Nr katalog. Instrukcja montażu dla personelu wykwalifikowanego VIESMANN Moduł komunikacyjny LON Nr katalog. 7511 425 Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Opaski do nawiercania. Instrukcja montażu UNIWERSALNA OPASKA HACOM DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH

Opaski do nawiercania. Instrukcja montażu UNIWERSALNA OPASKA HACOM DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH Opaski do nawiercania Instrukcja montażu UNIWERSALNA OPASKA HACOM DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH Nr kat 3350 1 Spis treści : 1. ZASTOSOWANIE 2. OPIS PRODUKTU 3. MONTAŻ 4. KONSERWACJA 5. URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji & Utrzymania w ruchu

Instrukcja instalacji & Utrzymania w ruchu 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Instrukcja instalacji & Utrzymania w ruchu 1 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać

Bardziej szczegółowo

DK 47L DK 47H DK 57L DK 57H. Polski Instrukcja obsługi Odwadniacz DK 47, DK 57

DK 47L DK 47H DK 57L DK 57H. Polski Instrukcja obsługi Odwadniacz DK 47, DK 57 DK 47L DK 47H DK 57L DK 57H PL Polski Instrukcja obsługi 819151-00 Odwadniacz DK 47, DK 57 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Odwadniacze DK 47 i DK 57 stosować wyłącznie do odprowadzania kondensatu

Bardziej szczegółowo

LCH V / P kw ZIĘBIARKA CIECZY CHŁODZONA POWIETRZEM INFORMACJE OGÓLNE O SERII BUDOWA

LCH V / P kw ZIĘBIARKA CIECZY CHŁODZONA POWIETRZEM INFORMACJE OGÓLNE O SERII BUDOWA ZIĘBIARKA CIECZY CHŁODZONA POWIETRZEM LCH V / P - 301 1 536 kw INFORMACJE OGÓLNE O SERII Prosta i solidna konstrukcja ziębiarek cieczy z serii Ecomax przyczynia się do obniżenia kosztów inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający AM1. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający AM1. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMNN Zestaw uzupełniający M1 Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu wykluczenia ryzyka utraty zdrowia

Bardziej szczegółowo

14 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

14 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 11 12 101 4 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 69 669 628 2 x Ø7 42 20 1 2 241 3 4 1 2 3 4 6 7 Złącze śrubowe (Ø 10) do przyłączenia jednostki zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 4 241 Seria 02: DN40 i DN50 Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 Seria 01: DN65...150 VBF21... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN6, z przyłączami kołnierzowymi Korpus zaworu z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOVOLT. dla użytkownika instalacji PL 2/2010 Proszę zachować!

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOVOLT. dla użytkownika instalacji PL 2/2010 Proszę zachować! Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN VITOVOLT 2/2010 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w

Bardziej szczegółowo

40** 750* SI 50TUR. Rewersyjne gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy. Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

40** 750* SI 50TUR. Rewersyjne gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy. Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy 1 16 166 1 1 1 1 166 1 1 6 1 1 6 16 * ** 68 1 6 Zasilanie ogrzewania /chłodzenia, wyjście z pompy ciepła, gwint Rp ½ Powrót ogrzewania /chłodzenia, wejście do pompy ciepła, gwint Rp ½

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 Szanowni Państwo Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy Numatic Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Przekazane

Bardziej szczegółowo

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Powietrzne pompy ciepła typu split [system hydrobox] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 151 125 101 54 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 695 669 628 2 x Ø7 452 20 1 2 241 3 4 1 Złącze śrubowe

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LAK 9IMR

Dane techniczne LAK 9IMR Dane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min.

Bardziej szczegółowo

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący ze sprężyną zwrotną PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a 32-300 Olkusz dział sprzedaży: +48 (32)

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Filtrów siatkowych Nr kat. 7110 DN50 wersja z żeliwa GJS-400-15 DN200 wersja z żeliwa GJL-250 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 07-2019 1/6 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE... 3 2. OPIS TECHNICZNY...

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna na urządzenia powyżej 100 kw

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna na urządzenia powyżej 100 kw Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna na urządzenia powyżej 100 kw Szanowni Państwo! Niniejsza gwarancja dotyczy urządzeń produkcji Bosch Thermotechnik GmbH (zwanych dalej urządzeniami ) sprzedawanych przez

Bardziej szczegółowo

Zawór upustowy typ V 85 i typ V 185

Zawór upustowy typ V 85 i typ V 185 AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego * - Wrocław Tel./Fax: + * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Zawór upustowy typ V i typ V Materiał obudowy PVC-U PP PVDF Materiał membrany

Bardziej szczegółowo

Forane 427A Procedura retrofitu. Centre de Recherche Rhônes-Alpes

Forane 427A Procedura retrofitu. Centre de Recherche Rhônes-Alpes Forane 427A Procedura retrofitu Centre de Recherche Rhônes-Alpes 17 February 2010 Forane 427A Procedura retrofitu Etapy retrofitu Porady techniczne Możliwe przyczyny w przypadku braku wydajności Wskazówki

Bardziej szczegółowo