KOSZTORYS OFERTOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS OFERTOWY"

Transkrypt

1 Usługi Projektowe Romuald Sąsiadek Samolicz sykal.pl KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa robót: Lokalizacja: KANALIZACJA SANITARNA Przyczyna Górna WSCHOWA UL. OBROŃCÓW WARSZAWY - Przyczyna Górna Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom cen.... robót poziom cen.... robocizny stawka robocizny kalkulacyjnej poziom cen.... materiałów poziom cen.... sprzętu narzuty kosztów pośrednich od.. R+S zysk.... od.. R+S+Ko dopłata /. opust od... całości podatek VAT %... % Wartość robót netto: Słownie: Wartość robót brutto: Słownie: Kosztorys sporządził:... Data opracowania kosztorysu:...

2 Usługi Projektowe Romuald Sąsiadek Samolicz sykal.pl TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa robót: Lokalizacja: KANALIZACJA SANITARNA Przyczyna Górna WSCHOWA UL. OBROŃCÓW WARSZAWY - Przyczyna Górna Zamawiający:.. poziom cen.... robót poziom cen.... robocizny stawka robocizny kalkulacyjnej poziom cen.... materiałów poziom cen.... sprzętu narzuty kosztów pośrednich od.. R+S zysk.... od... R+S+Ko dopłata /. opust od... całości podatek VAT %... % KOSZTORYS Strona DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM 1 Kanalizacja sanitarna SR-istn. - SR-35 do SR Roboty ziemne 1.2 Roboty montaŝowe 1.3 Roboty wykończeniowe 2 Koszty pozostałe O G Ó Ł E M O G Ó Ł E M N E T T O P o d a t e k V A T O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T

3 Usługi Projektowe Romuald Sąsiadek KOSZTORYS OFERTOWY Samolicz sykal.pl Nazwa robót: Lokalizacja: Zamawiający:.. KANALIZACJA SANITARNA Przyczyna Górna WSCHOWA UL. OBROŃCÓW WARSZAWY - Przyczyna Górna KOSZTORYS Strona S Y M B O L I N A Z W A P O Z Y C J I K O S Z T O R Y S O W E J MIARY ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ 1 Kanalizacja sanitarna SR-istn. - SR-35 do SR Roboty ziemne KNR Wykop na odkład z zasypem w obudowie OW WRONKI typ boksowy w gruncie kategorii 3 głęb do 2,5 m i szer do 2,0 dla rurociągów ø do 600 m³ 1778, Robotnik budowlany r-godz 0, R... Koparka gąsienicowa 1,0 m³ m-godz 0, Zagęszczarka wibrac spalin 100 m³/h m-godz 0, Samochód wywrotka Mg m-godz 0, Obudowa wykopów OW WRONKI - typ boksowy m-godz 0, S... Razem K. Bezpośrednie... K. Pośr... %... Zysk... % MAT Piasek do nawierzchni drogowych m³ 115, Piasek do nawierzchni drogowych m³ 1, M KNNR N Roboty ziemne ładowarkami gąsienicowymi 1,00 m³ w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku wywrotkami 10 MG m³ 115, Robotnik budowlany r-godz 0, R... Spycharka gąsienicowa 100 km m-godz 0, Ładowarka gąsienicowa 1,0 m³ m-godz 0, Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0, S... Razem K. Bezpośrednie... K. Pośr... %... Zysk... % KNNR N Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 15 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - dodatek za kolejne 9 km - Krotność = 9 m³ 115, Samochód wywrotka Mg m-godz 0, S... Razem K. Bezpośrednie... K. Pośr... %... Zysk... %...

4 KOSZTORYS Strona S Y M B O L I N A Z W A P O Z Y C J I K O S Z T O R Y S O W E J MIARY ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ 1.2 Roboty montaŝowe KNNR N Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 250 łączony na wcisk w wykopie skarpowym metr 735, Robotnik budowlany r-godz 0, R... Rury kanal (zewn) PCW kielich ø 250 metr 1, Materiały pomocnicze %M 2, M... Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0, S... Razem K. Bezpośrednie... K. Pośr... %... Zysk... % KNNR N Kształtki PVC kanalizacyjne zewnęrzne 2-kielichowe łączone na wcisk ø 250 w wykopie skarpowym - ANALOGIA ODGAŁĘZIENIA TRÓJNIKI szt 6, Robotnik budowlany r-godz 0, R... Kształtki kanal PVC 2-kielich ø 250 szt 1, Materiały pomocnicze %M 2, M... Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0, S... Razem K. Bezpośrednie... K. Pośr... %... Zysk... % KNNR N Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości 3 m szt 18, Robotnik budowlany r-godz 21, R... Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R kg 3, Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 6, Beton Ŝwirowy B-7,5 m³ 0, Beton Ŝwirowy B-10 m³ 0, Zaprawa cementowa M-7 m³ 0, Kręgi betonowe ø 1000 L=500 szt 5, Pokrywa nadstudzienna Ŝelbet ø 1200/600 szt 1, Stopnie Ŝel do studzienek i kanałów szt 8, Włazy kanałowe Ŝeliwne typ cięŝki szt 1, Materiały pomocnicze %M 2, M... śuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 3, Samochód skrzyniowy Mg m-godz 2, S... Razem K. Bezpośrednie... K. Pośr... %... Zysk... % KNNR N Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø za kaŝde 0,5 m róŝnicy głębokości szt -31, Robotnik budowlany r-godz 2, R... Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R kg 0, Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 1,

5 KOSZTORYS Strona S Y M B O L I N A Z W A P O Z Y C J I K O S Z T O R Y S O W E J MIARY ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ Zaprawa cementowa M-7 m³ 0, Kręgi betonowe ø 1000 L=500 szt 1, Stopnie Ŝel do studzienek i kanałów szt 1, Materiały pomocnicze %M 2, M... śuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0, Samochód skrzyniowy Mg m-godz 0, S... Razem K. Bezpośrednie... K. Pośr... %... Zysk... % KNNR N Przewiert maszyną do wierceń poziomych WP-30/60 długości do 20 m rurami ø 400 w gruncie kategorii 3/4 - Analogia - Przecisk - Rura ochronna metr 20, Robotnik budowlany r-godz 7, R... Elektrody rutylowe ø 3,5 szt 17, Rura stal Z/S przewod S CZ ø 406,4x5,6 metr 1, Materiały pomocnicze %M 3, M... Urządzenie przewiertowe WP 30/60 m-godz 1, śuraw samochodowy Mg m-godz 1, Wyciąg do urobku ziemi elektr 0,18 Mg m-godz 1, Samochód skrzyniowy Mg m-godz 0, Przyczepa dłuŝycowa 10 Mg m-godz 0, Spawarka wirująca 500 A m-godz 1, S... Razem K. Bezpośrednie... K. Pośr... %... Zysk... % KNNR N Rura ochronna stalowa - Analogia odc. 4 m metr 8, Robotnik budowlany r-godz 0, R... Elektrody rutylowe ø 3,5 100 szt 0, Rura stal Z/S przewod ZO1-WM ø 406,4x5 metr 1, Materiały pomocnicze %M 1, M... śuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0, Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0, Przyczepa dłuŝycowa 10 Mg m-godz 0, Spawarka spalinowa 300 A m-godz 0, S... Razem K. Bezpośrednie... K. Pośr... %... Zysk... % KNNR N Próba szczelności kanałów rurowych ø 250 (długość 50 m) szt 14, Robotnik budowlany r-godz 4, R... Deski igl obrzynane nasyc mm kl.3 m³ 0, Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0, Woda przemysłowa m³ 2, Rura gwintowana Z/S PN OC ø 50 metr 1, Uszczelka gumowa płaska ø 250 szt 1, Materiały pomocnicze %M 3, M...

6 KOSZTORYS Strona S Y M B O L I N A Z W A P O Z Y C J I K O S Z T O R Y S O W E J MIARY ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 3, S... Razem K. Bezpośrednie... K. Pośr... %... Zysk... % KNNR N Analogia - MontaŜ rury ochronnej AROTA metr 2, Robotnik budowlany r-godz 0, R... Rury kanal (zewn) PCW kielich ø 110 metr 1, Materiały pomocnicze %M 2, M... Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0, S... Razem K. Bezpośrednie... K. Pośr... %... Zysk... % KNNR N Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające m-godz 80, Robotnik budowlany r-godz 1, R... Pompa głębinowa elektryczna do 240 m³/h m-godz 1, Agregat prądotwórczy 10 kva m-godz 1, S... Razem K. Bezpośrednie... K. Pośr... %... Zysk... % Roboty wykończeniowe KNR Plantowanie terenu spycharkami 75 KM grunt kat 3 m² 3750, Robotnik budowlany r-godz 0, R... Spycharka gąsienicowa 75 km m-godz 0, Zrywarka przyczepna m-godz 0, S... Razem K. Bezpośrednie... K. Pośr... %... Zysk... %... 2 Koszty pozostałe Wykonanie oznakowania drogowego na czas trwania robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu ( kalkulacja własna) kmpl 1, Wykonanie oznakowania drogowego na czas trwania robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu ( kalkulacja własna) kmpl 1, M...

7 KOSZTORYS Strona S Y M B O L I N A Z W A P O Z Y C J I K O S Z T O R Y S O W E J MIARY ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ Badania i okreslenie współczynnika zagęszczenia gruntu (kalkulacja własna) kmpl 1, kmpl 1, Badania i okreslenie współczynnika zagęszczenia gruntu (kalkulacja własna) M Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (kalkulacja własna) kmpl 1, kmpl 1, Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (kalkulacja własna) M Opłata za zajęcie pasów drogowych w trakcie trwania robót wynikającyce z decyzji zarządcy dróg (starostwo Powiatowe we Wschowie) na zajęcie pasów drogowych kmpl 1, Opłata za zajęcie pasów drogowych w trakcie trwania robót wynikającyce z decyzji zarządcy dróg (starostwo Powiatowe we Wschowie) na zajęcie pasów drogowych kmpl 1, M Inspekcja telewizyjna kanału sanitarnego po wykonaniu i zasypaniu wykopów szt 1, szt 1, Inspekcja telewizyjna kanału sanitarnego po wykonaniu i zasypaniu wykopu M... OGÓLEM KOSZTORYS

8 Usługi Projektowe Romuald Sąsiadek Nazwa robót: Lokalizacja: PRZEDMIAR OFERTOWY KANALIZACJA SANITARNA Przyczyna Górna WSCHOWA UL. OBROŃCÓW WARSZAWY - Przyczyna Górna Samolicz sykal.pl Zamawiający:.. PRZEDMIAR Strona S Y M B O L P O Z Y C J I 1 Kanalizacja sanitarna SR-istn. - SR-35 do SR Roboty ziemne N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J MIARY KNR Wykop na odkład z zasypem w obudowie OW WRONKI typ boksowy w gruncie kategorii 3 głęb do 2,5 m i szer do 2,0 dla rurociągów ø do 600 m³ 1778, MAT Piasek do nawierzchni drogowych m³ 115, KNNR N Roboty ziemne ładowarkami gąsienicowymi 1,00 m³ w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku wywrotkami 10 MG m³ 115, KNNR N Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 15 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - dodatek za kolejne 9 km - Krotność = 9 m³ 115,200 ILOŚĆ 1.2 Roboty montaŝowe KNNR N Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 250 łączony na wcisk w wykopie skarpowym metr 735, KNNR N Kształtki PVC kanalizacyjne zewnęrzne 2-kielichowe łączone na wcisk ø 250 w wykopie skarpowym - ANALOGIA ODGAŁĘZIENIA TRÓJNIKI szt 6, KNNR N Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości 3 m szt 18, KNNR N Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø za kaŝde 0,5 m róŝnicy głębokości szt -31,000 Lp Nazwa Obliczenie ilości 1 - róŝnica wysokośći -(13*2) -26, róŝnica wysokośći -(5*1) -5, KNNR N Przewiert maszyną do wierceń poziomych WP-30/60 długości do 20 m rurami ø 400 w gruncie kategorii 3/4 - Analogia - Przecisk - Rura ochronna metr 20, KNNR N Rura ochronna stalowa - Analogia odc. 4 m metr 8, KNNR N Próba szczelności kanałów rurowych ø 250 (długość 50 m) szt 14,700 Lp Nazwa Obliczenie ilości 1 Próba szczelnośi 735/50 14, KNNR N Analogia - MontaŜ rury ochronnej AROTA metr 2, KNNR N Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające m-godz 80, Roboty wykończeniowe KNR Plantowanie terenu spycharkami 75 KM grunt kat 3 m² 3750,000 Lp Nazwa Obliczenie ilości 1 Plantowanie terenu 750*5 3750,000 2 Koszty pozostałe Wykonanie oznakowania drogowego na czas trwania robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu ( kalkulacja własna) kmpl 1, Badania i okreslenie współczynnika zagęszczenia gruntu (kalkulacja własna) kmpl 1, Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (kalkulacja własna) kmpl 1, Opłata za zajęcie pasów drogowych w trakcie trwania robót wynikającyce z decyzji zarządcy dróg (starostwo Powiatowe we Wschowie) na zajęcie pasów drogowych kmpl 1,000

9 PRZEDMIAR Strona S Y M B O L P O Z Y C J I N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J MIARY Inspekcja telewizyjna kanału sanitarnego po wykonaniu i zasypaniu wykopów szt 1,000 ILOŚĆ

10 Usługi Projektowe Romuald Sąsiadek Samolicz sykal.pl LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa robót: KANALIZACJA SANITARNA Przyczyna Górna Lokalizacja: WSCHOWA UL. OBROŃCÓW WARSZAWY - Przyczyna Górna Zamawiający:.. KOSZTORYS Strona LP SYMBOL N A Z W A OSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ R O B O C I Z N A Robotnik budowlany r-godz 2455,17 R A Z E M : M A T E R I A Ł Y Inspekcja telewizyjna kanału sanitarnego po szt 1,00 wykonaniu i zasypaniu wykopu Badania i okreslenie współczynnika zagęszczenia kmpl 1,00 gruntu (kalkulacja własna) Opłata za zajęcie pasów drogowych w trakcie kmpl 1,00 trwania robót wynikającyce z decyzji zarządcy dróg (starostwo Powiatowe we Wschowie) na zajęcie pasów drogowych Wykonanie dokumentacji geodezyjnej kmpl 1,00 powykonawczej (kalkulacja własna) Wykonanie oznakowania drogowego na czas kmpl 1,00 trwania robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu ( kalkulacja własna) Elektrody rutylowe ø 3,5 100 szt 1, Elektrody rutylowe ø 3,5 szt 340, Piasek do nawierzchni drogowych m³ 115, Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R kg 43, Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 80, Beton Ŝwirowy B-7,5 m³ 4, Beton Ŝwirowy B-10 m³ 8, Zaprawa cementowa M-7 m³ 0, Deski igl obrzynane nasyc mm kl.3 m³ 0, Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0, Woda przemysłowa m³ 39, Rura gwintowana Z/S PN OC ø 50 metr 22, Rura stal Z/S przewod S CZ ø 406,4x5,6 metr 20, Rura stal Z/S przewod ZO1-WM ø 406,4x5 metr 8, Kręgi betonowe ø 1000 L=500 szt 59, Pokrywa nadstudzienna Ŝelbet ø 1200/600 szt 18, Rury kanal (zewn) PCW kielich ø 110 metr 2, Rury kanal (zewn) PCW kielich ø 250 metr 749, Kształtki kanal PVC 2-kielich ø 250 szt 6, Stopnie Ŝel do studzienek i kanałów szt 91, Włazy kanałowe Ŝeliwne typ cięŝki szt 18, Uszczelka gumowa płaska ø 250 szt 14,70 Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : S P R Z Ę T Koparka gąsienicowa 1,0 m³ m-godz 218, Spycharka gąsienicowa 75 km m-godz 9, Spycharka gąsienicowa 100 km m-godz 1, Ładowarka gąsienicowa 1,0 m³ m-godz 6, Zrywarka przyczepna m-godz 3, Zagęszczarka wibrac spalin 100 m³/h m-godz 99,59

11 KOSZTORYS Strona LP SYMBOL N A Z W A OSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ Pompa głębinowa elektryczna do 240 m³/h m-godz 80, Urządzenie przewiertowe WP 30/60 m-godz 31, śuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 39, śuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1, śuraw samochodowy Mg m-godz 32, Wyciąg do urobku ziemi elektr 0,18 Mg m-godz 31, Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 63, Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0, Samochód skrzyniowy Mg m-godz 36, Przyczepa dłuŝycowa 10 Mg m-godz 1, Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 13, Samochód wywrotka Mg m-godz 186, Obudowa wykopów OW WRONKI - typ m-godz 289,88 boksowy Spawarka wirująca 500 A m-godz 31, Spawarka spalinowa 300 A m-godz 1, Agregat prądotwórczy 10 kva m-godz 80,00 R A Z E M :

KOSZTORYS INWESTORSKI 003-02-001

KOSZTORYS INWESTORSKI 003-02-001 Samolicz sykal.pl KOSZTORYS INWESTORSKI 003-02-001 CPV: Budowa: Gmina Turek Obiekt: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Słodków, Gmina Turek wraz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ABR

KOSZTORYS OFERTOWY ABR Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej.........................

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ. Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

POZNAŃ. Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: SPECJALIZTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 29-05-2014 SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: SPECJALIZTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD PRZEDMIAR Strona

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI f-ma SOFTBUD KOSZTORYS INWESTORSKI 000-00-181 Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka......

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY

KOSZTORYS ŚLEPY KOSZTORYS ŚLEPY 367-07-010 CPV: 45216122-5 Roboty budowlane w zakresie pogotowia ratunkowego 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa: - Etap

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI 223-00-006

KOSZTORYS INWESTORSKI 223-00-006 Inwestor:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... poziom...... cen.... materiałów..............................

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej.........................

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:... Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej.........................

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY KOSZTORYS OFERTOWY 057-00-501 CPV: 45214210-5 Szkoły podstawowe Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka......

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY MTM TOMASZ MAŁKUS WSCHOWA Samolicz sykal.pl KOSZTORYS OFERTOWY 044-03-001 CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych Budowa: BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH Obiekt: Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL Mosina, M.Dąbrowskiej 4

PRZEDMIAR ROBÓT. AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL Mosina, M.Dąbrowskiej 4 AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL 62-5 Mosina, M.Dąbrowskiej 4 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Siec kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry ADRES INWESTYCJI : Mosina ul. Fredry INWESTOR : GMINA MOSINA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS Strona 7 SYKAL LP SYMBOL N A Z W A JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

KOSZTORYS Strona 7 SYKAL LP SYMBOL N A Z W A JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ KOSZTORYS Strona 7 LP SYMBOL N A Z W A JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ 11 43251 Betoniarka spalinowa 150 dm³ m-godz 40,320 12 75272 Przecinarka tarczowa mater ceramicznych m-godz 3,000 R A Z E M : LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:... Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej.........................

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:... Samolicz KOSZTORYS OFERTOWY Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny.........

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł - - KOSZTORYS ŚLEPY - OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : - Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i przepompownią ścieków w m. Nowa Wieś KsiąŜęca gm. Bralin PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa sieci wodociągowej w ul. Staszica Sieć kanalizacji sanitarnej Sanitarne Żyrardów Żyrardów CPV:

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa sieci wodociągowej w ul. Staszica Sieć kanalizacji sanitarnej Sanitarne Żyrardów Żyrardów CPV: Samolicz sykalpl CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania scieków Budowa sieci wodociągowej w ul Staszica Sieć kanalizacji sanitarnej Żyrardów 96-300

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Samolicz KOSZTORYS INWESTORSKI Poziomy cen: poziom... cen... robót... poziom... cen... robocizny... stawka... robocizny. kalkulacyjnej. poziom... cen... materiałów... poziom... cen... sprzętu... narzuty...

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Samolicz KOSZTORYS OFERTOWY Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny.........

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY A

KOSZTORYS ŚLEPY A Samolicz sykal.pl KOSZTORYS ŚLEPY 001-03-00A CPV: 45222110-03 Budowa: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Obiekt: Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY

KOSZTORYS ŚLEPY Samolicz sykal.pl KOSZTORYS ŚLEPY 367-06-010 CPV: 45216122-5 Roboty budowlane w zakresie pogotowia ratunkowego 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY Sykal sykal.pl KOSZTORYS OFERTOWY 244-17-000 CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych Budowa: Teren rekracyjny przy Świetlicy Wiejskiej w Prusinowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 4590-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. PDF created with pdffactory trial version BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KĄKOLEWIE KĄKOLEWO. Nazwa robót: Lokalizacja:

KOSZTORYS ŚLEPY. PDF created with pdffactory trial version  BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KĄKOLEWIE KĄKOLEWO. Nazwa robót: Lokalizacja: f-ma SOFTBUD KOSZTORYS ŚLEPY Nazwa robót: Lokalizacja: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KĄKOLEWIE KĄKOLEWO Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen....

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej.........................

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa kanału sanitarnego, przepompowni ścieków, i rurociągo tłocznego ścieków. ul. Ks. A. Kostki, Wschowa

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa kanału sanitarnego, przepompowni ścieków, i rurociągo tłocznego ścieków. ul. Ks. A. Kostki, Wschowa Samolicz sykal.pl KOSZTORYS OFERTOWY CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Nazwa robót: Lokalizacja: Zamawiający:.. Budowa kanału sanitarnego,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 108/2015 Obiekt Budowa Sejny, dz. nr 3 Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny ul. Edwarda

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF created with pdffactory trial version Boisko wielofunkcyjne Roboty budowlane Słone, dz.

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF created with pdffactory trial version  Boisko wielofunkcyjne Roboty budowlane Słone, dz. f-ma SOFTBUD Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt: Rodzaj robót: Lokalizacja: Boisko wielofunkcyjne Roboty budowlane Słone, dz.140 Zamawiający:.. Wykonawca:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót..............................

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY RYDZYNA-KŁODA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KŁODZIE-ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

KOSZTORYS OFERTOWY RYDZYNA-KŁODA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KŁODZIE-ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZAGOSPODAROWANIE TERENU. f-ma SOFTBUD KOSZTORYS OFERTOWY KŁODZIE- Zamawiający:.. Poziomy cen: stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... poziom...... cen.... materiałów..............................

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:... Samolicz KOSZTORYS OFERTOWY Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... poziom...... cen....

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY

KOSZTORYS ŚLEPY Inwestor:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej.........................

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY KOSZTORYS OFERTOWY 9974-01-00 Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny.........

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY

KOSZTORYS ŚLEPY Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej.........................

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych działki nr 48/13,

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Gmina Piaski ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł Podatek VAT... % :... zł Wartość robót ogółem :...

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY ... poziom... cen... robocizny... stawka... robocizny... kalkulacyjnej... poziom... cen... materiałów...

KOSZTORYS ŚLEPY ... poziom... cen... robocizny... stawka... robocizny... kalkulacyjnej... poziom... cen... materiałów... KOSZTORYS ŚLEPY Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dz. nr 137/14 i 137/16 w Rybnie Wielkim Gmina Kiszkowo Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen... robocizny.....................

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów. Rozbudowa sieci wodociągowej Zasutowo Wodociagowe Zasutowo Gmina Nekla

KOSZTORYS OFERTOWY. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów. Rozbudowa sieci wodociągowej Zasutowo Wodociagowe Zasutowo Gmina Nekla KOSZTORYS OFERTOWY Poziomy cen: stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... poziom...... cen.... materiałów.............................. poziom...... cen.... sprzętu..............................

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:... KOSZTORYS OFERTOWY GM., POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny.........

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej.........................

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek Inwestor: Urząd Gminy 87-340 Osiek Wykonawca: Przedmiar robót Nazwa budowy: Kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej Adres budowy: Osiek, 87-340 Osiek Branża: sanitarna Podstawa opracowania:knnr, AW, KNNR,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY 361-01-010

KOSZTORYS ŚLEPY 361-01-010 Inwestor:.. Poziomy cen: KOSZTORYS ŚLEPY 361-01-010 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień {CPV} CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY

KOSZTORYS ŚLEPY Samolicz sykal.pl KOSZTORYS ŚLEPY 127-00-000 CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Budowa: Łagiewniki Kościelne Obiekt: Remont piwniczki lodowej Rodzaj robót: Budowlane Lokalizacja: Łagiewniki

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 ADRES INWESTYCJI : Kosztorys na wykonanie kanalizacji sanitarnej do budynków nr 23 INWESTOR : Urząd Miejski w Zdzieszowicach, 47-330 Zdzieszowice,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY Gmina i Miasto Poziomy cen: poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... dopłata...... do... robocizny...............................

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. KOLEKTOR SANITARNY PCV 250 i PCV 200, KOLEKTOR TŁOCZNY PE 110, PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW gm.osieczna Wieś KĄKOLEWO CPV: Budowa: Obiekt:

PRZEDMIAR. KOLEKTOR SANITARNY PCV 250 i PCV 200, KOLEKTOR TŁOCZNY PE 110, PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW gm.osieczna Wieś KĄKOLEWO CPV: Budowa: Obiekt: PROCOROL JANIKOWO f-ma SOFTBUD Poznań PRZEDMIAR CPV: Budowa: Obiekt: Rodzaj robót: Lokalizacja: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków BUDOWA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY KOSZTORYS OFERTOWY 026-04-020 Zamawiający:.. Wykonawca:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka......

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY 733-00-002

KOSZTORYS OFERTOWY 733-00-002 Rodzaj robót: Przyłącze wodociągowe Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom.... cen.. robót.............. poziom.... cen.. robocizny.............. stawka.... robocizny...... kalkulacyjnej.......... poziom....

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Lokalizacja: kolektor dz.nr 237/2, 398 ark.10 Inwestor: GMINA SWARZĘDZ Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 01-07-2013 SPIS DZIAŁÓW Lokalizacja: kolektor dz.nr 237/2, 398 ark.10 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE - PRZYŁĄCZA

Przedmiar robót / kosztorys ślepy ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE - PRZYŁĄCZA Przedmiar robót / kosztorys ślepy Data: 2011-09-12 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej Obiekt: PRZYŁACZA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Zamość ul. Wyszyńskiego 71/21. BIURO PROJEKTÓW "ARCHITEKCI" mgr inŝ. Joanna Rączka

KOSZTORYS OFERTOWY Zamość ul. Wyszyńskiego 71/21. BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKCI mgr inŝ. Joanna Rączka BIURO PROJEKTÓW "ARCHITEKCI" mgr inŝ. Joanna Rączka 22-400 Zamość ul. Wyszyńskiego 71/21 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : PUNKT INFORMACJI TURYSRTYCZNEJ ADRES INWESTYCJI : 22-440 KASNOBRÓD ul. Tomaszowska

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja deszczowa - rondo Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar

Kanalizacja deszczowa - rondo Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1 Sieć kanalizacji deszczowej - Rondo w Rajczy 1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Instalacja klimatyzacyjna Rodzaj robót: Sanitarne. Budowa: Adaptacja budynku dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poddębicach Obiekt:

KOSZTORYS ŚLEPY. Instalacja klimatyzacyjna Rodzaj robót: Sanitarne. Budowa: Adaptacja budynku dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poddębicach Obiekt: f-ma SOFTBUD Poznań KOSZTORYS ŚLEPY CPV: 45331230-7 Instalacja klimatyzacji Budowa: Adaptacja budynku dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poddębicach Obiekt: Instalacja klimatyzacyjna Rodzaj robót: Sanitarne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Samolicz sykal.pl KOSZTORYS OFERTOWY CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Rodzaj robót: Remont jezdni ul. Bukowskiej w Strykowie na dł. 3000 mb Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen....

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo medyczne. Kanalizacja

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo medyczne. Kanalizacja Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-02-23 Budowa: Ratownictwo medyczne. Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Obiekt:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY

KOSZTORYS ŚLEPY Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej.........................

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. KOSZTORYS NAKŁADCZY

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy INW/03/01/2010

Kosztorys ofertowy INW/03/01/2010 Kosztorys ofertowy INW/03/01/2010 Kanalizacja deszczowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej Darłowo, Starówka Miasto Darłowo

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie:

Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz. nr 1523), Różanej i Wiosny Ludów w Dobrzycy. ETAP I budowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK WARSZTATÓW - KANALIZACJA SANITARNA (brudna) ADRES INWESTYCJI : 94-468 Łódź, ul. Gen. S. Maczka 35 INWESTOR : PORT LOTNICZY ŁÓDŻ ADRES INWESTORA : 94-468 Łódź,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Sanitarna. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Sanitarna. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań Egz. nr:... KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor : Gmina Śrem Adres : Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Osiedle PRZY LESIE Urząd Miejski w Słupsku Zakład Budownictwa Ogolnego mgr inŝ. Michał

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Przedmiar robót Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Obiekt Budowa Suwałki, ul. Krzywólka / nr dz. ewid. Obręb nr

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Sykal sykal.pl KOSZTORYS OFERTOWY Budowa: INFRASTRUKTURA REKREACYJNA I TURYSTYCZNA NA SZLAKU ŚW. JAKUBA W RĄBINIU Obiekt: RYNEK ORAZ TEREN ZA ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowalne Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY RYDZYNA-KŁODA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KŁODZIE - ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY NA ŚCIEKI V=10M3 ROBOTY BUDOWLANE.

KOSZTORYS OFERTOWY RYDZYNA-KŁODA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KŁODZIE - ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY NA ŚCIEKI V=10M3 ROBOTY BUDOWLANE. f-ma SOFTBUD KOSZTORYS OFERTOWY Zamawiający:.. Poziomy cen: stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... poziom...... cen.... materiałów.............................. poziom......

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:... Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej.........................

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-09-08 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Jednostka opracowująca kosztorys: Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 00025

Przedmiar robót 00025 Przedmiar robót 00025 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45000000-7 - Roboty budowlane Kępka gm. Kępice Gmina kępice Sporządził Ryszard Lisiński - Biuro Obsługi Inwestora ABOL Bytów czerwiec 2009r. "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Włoszakowice Szkoła we Włoszakowicach Instalacja c.o. Budowa: Obiekt: Rodzaj robót: Zamawiający:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Włoszakowice Szkoła we Włoszakowicach Instalacja c.o. Budowa: Obiekt: Rodzaj robót: Zamawiający:... Przedsiębiorstwo Projektowo-Instalacyjne PROJDEMB Grzegorz Dembski ul. Leszczyńska 35 64-140 e mail:g.dembski@wp.pl NIP: 929-149-68-83, REGON: 300601500: 691/772 910 Zamawiający:.. Poziomy cen: KOSZTORYS

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł - - KOSZTORYS ŚLEPY - OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kanalizacji w ul. Stawowej i Krotoszyńskiej w m. Koźmin Wlkp. PRZYKANALIKI DO WPUSTÓW ULICZNYCH ADRES INWESTYCJI : ul. Stawowa - ul. Krotoszyńska

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. Urząd Gminy Szemud UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231300-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości Krzysztof Koczorowski ul. Szkolna 4, Baborówko, 64-500 Szamotuły 45000000-7 Roboty budowlane 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:... Kosztorys sporządził:...

KOSZTORYS ŚLEPY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:... Kosztorys sporządził:... Samolicz sykal.pl KOSZTORYS ŚLEPY Nazwa robót: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Koscianie - ETAP II - Prace instalacji wod-kan i c.o. Lokalizacja: 64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7 Zamawiający:..

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Projektowana sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Kopernika w Tucholi. ZADANIE I 45231300-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz KOSZTORYS PRZEDMIAR ROBÓT 003-13-001 Poziomy cen: poziom.... cen.. robót.............. poziom.... cen.. robocizny.............. stawka.... robocizny..... kalkulacyjnej........... dopłata.... do..

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor: Gmina Mosina Pl.20 Października Mosina. CPV: Ogólne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagów

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor: Gmina Mosina Pl.20 Października Mosina. CPV: Ogólne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagów Samolicz PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: Budowa kanalizacji deszczowej na odc.od istn.studni D28 do studni D40 Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 08-02-2016 Samolicz SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach Przedmiar Data: 2009-04-22 Budowa: Kołaczyce Obiekt: ul. Ostoi Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY

KOSZTORYS ŚLEPY f-ma SOFTBUD Poznań LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY KOSZTORYS ŚLEPY 136-05-020 Budowa: Obiekt: Rodzaj robót: Inwestor: NOWE MIASTO nad PILICĄ OGZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - Etap II Technologia Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY ... stawka... robocizny... kalkulacyjnej... poziom... cen... materiałów...

KOSZTORYS ŚLEPY ... stawka... robocizny... kalkulacyjnej... poziom... cen... materiałów... KOSZTORYS ŚLEPY Budowa: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Imiołki Gmina Kiszkowo Rodzaj robót: Roboty ziemne i montażowe przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Poziomy cen:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... dopłata...... do... robocizny...............................

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:... KOSZTORYS OFERTOWY Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej.........................

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1

KOSZTORYS ŚLEPY. Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 Zakład Usługowy Jarosław Polakowski 82-300 Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Pilonie ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Usługi Projektowe Czesław Syska

KOSZTORYS OFERTOWY. Usługi Projektowe Czesław Syska Usługi Projektowe Czesław Syska KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : KANAIZACJA SANITARNA ADRES INWESTYCJI : PÓŁNOCNO-ZACHODNIA CZĘŚĆ MIASTA JASTROWIE INWESTOR : ZECiUK S z o.o. ul. Wojska Polskiego 9

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Budowa: Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie Obiekt: BUDYNEK DYDAKTYCZNY Rodzaj robót: SIECI ZEWNĘTRZNE - przyłącza, sieci

Bardziej szczegółowo

1. Roboty ziemne dla kanalizacji sanitarnej - CPV Roboty ziemne na placu budowy

1. Roboty ziemne dla kanalizacji sanitarnej - CPV Roboty ziemne na placu budowy Przedmiar Robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa zatoki z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych ADRES INWESTYCJI : ul. Gdańska, 84-120 Władysławowo INWESTOR : Referat Gospodarki Komunalnej Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY

KOSZTORYS ŚLEPY Biuro Usług Technicznych Robert Musielak f-ma SOFTBUD Poznań KOSZTORYS ŚLEPY 375-00-100 Inwestor:.. Budowa: Rodzaj robót: Lokalizacja: PROJEKT DŹWIGU 5-CIO PRZYSTANKOWEGO WRAZ Z SZYBEM ZEWNĘTRZNYM PRZY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY

KOSZTORYS ŚLEPY f-ma SOFTBUD Poznań KOSZTORYS ŚLEPY 001-01-117 Budowa: Obiekt: Rodzaj robót: Lokalizacja: MontaŜ elementów małej architektury strefy przybrzeŝnej jeziora Wielki Mędromierz Wielki Mędromierz - Strefa przbrzeŝna

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska, 84-7 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 456-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Legnica, ul. Kawaleryjska 2a. Pracownia Projektowa "INSPRO" Stefan Augustyn

PRZEDMIAR ROBÓT Legnica, ul. Kawaleryjska 2a. Pracownia Projektowa INSPRO Stefan Augustyn Pracownia Projektowa "INSPRO" Stefan Augustyn 59-220 Legnica, ul. Kawaleryjska 2a PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Budowa: Rodzaj robót: Lokalizacja: Zamawiający:... Wartość robót netto: bez VAT... Słownie:... Wartość robót brutto:...

KOSZTORYS ŚLEPY. Budowa: Rodzaj robót: Lokalizacja: Zamawiający:... Wartość robót netto: bez VAT... Słownie:... Wartość robót brutto:... Samolicz sykal.pl KOSZTORYS ŚLEPY Budowa: Rodzaj robót: Lokalizacja: Plac zabaw dla dzieci w ramach projektu "Radosna Szkoła" Roboty ogólnobudowlane,nawierzchnie,zieleń,dostawa i montaż urządzeń placu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY

KOSZTORYS ŚLEPY LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY Inwestor:.. KOSZTORYS 000-00-010 Strona 1 07-09-2015 LP SYMBOL N A Z W A JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ R O B O C I Z N A 1 999 Robotnik budowlany r-godz 35,52 R A Z E M : M A

Bardziej szczegółowo

TOM 03 STRONA TYTUŁOWA OPRACOWANIA EGZ. NR 1

TOM 03 STRONA TYTUŁOWA OPRACOWANIA EGZ. NR 1 TOM 03 STRONA TYTUŁOWA OPRACOWANIA EGZ. NR 1 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Siedziba: 62-069 Dąbrowa, ul. Graniczna 27 Biuro: 60-461 Poznań, ul. Ajschylosa 23 tel. +48 606 920 888 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY

KOSZTORYS ŚLEPY Poziomy cen: poziom... cen... robocizny... stawka... robocizny. kalkulacyjnej. dopłata... do... robocizny... poziom... cen... materiałów... koszty... zakupu... materiałów... poziom... cen... sprzętu...

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. DOM POGODNEJ STAROSCI "POGODNA JESIEŃ" Rodzaj robót: Roboty sanitarne c.o. i c.w. Lokalizacja: Rokitno dziłak nr 153/4 i 153/7

KOSZTORYS OFERTOWY. DOM POGODNEJ STAROSCI POGODNA JESIEŃ Rodzaj robót: Roboty sanitarne c.o. i c.w. Lokalizacja: Rokitno dziłak nr 153/4 i 153/7 Samolicz sykal.pl KOSZTORYS OFERTOWY Budowa: DOM POGODNEJ STAROSCI "POGODNA JESIEŃ" Obiekt: DOM POGODNEJ STAROSCI "POGODNA JESIEŃ" Rodzaj robót: Roboty sanitarne c.o. i c.w. Lokalizacja: Rokitno dziłak

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jagodziński (SANITARNA) DATA OPRACOWANIA : 2012-09. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jagodziński (SANITARNA) DATA OPRACOWANIA : 2012-09. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Wojskowy Zarząd Infrastruktury ul. Kościuszki 92/98, 60-967 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS Strona 2 SYKAL LP SYMBOL N A Z W A JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

KOSZTORYS Strona 2 SYKAL LP SYMBOL N A Z W A JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ KOSZTORYS Strona 2 LP SYMBOL N A Z W A JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ 44 5833502 Tuleja gumowa uszczelniająca ø 65 szt 2,00 45 6160101 Podgrzewacz elektryczny V=150 dm3 szt 1,00 46 6351621 Umywalka porcelanowa

Bardziej szczegółowo

Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w Dębicy

Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w Dębicy P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w Dębicy Data: 2012-04-17 Budowa: Kanalizacja sanitarna. Zamawiający: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 39-200 Dębica ul. Kosynierów

Bardziej szczegółowo

Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Melbud" s.c.

Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Melbud s.c. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Melbud" s.c. 87-100 Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax 56-62-36-235 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Budowa: Rodzaj robót: Lokalizacja: Zamawiający:... Wartość robót netto: bez VAT... Słownie:... Wartość robót brutto:...

KOSZTORYS ŚLEPY. Budowa: Rodzaj robót: Lokalizacja: Zamawiający:... Wartość robót netto: bez VAT... Słownie:... Wartość robót brutto:... Samolicz sykal.pl KOSZTORYS ŚLEPY Budowa: Rodzaj robót: Lokalizacja: Plac zabaw dla dzieci w ramach projektu "Radosna Szkoła" Roboty ogólnobudowlane,nawierzchnie,zieleń,dostawa i montaż urządzeń placu

Bardziej szczegółowo