Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI"

Transkrypt

1 Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI

2

3 SPIS TREŚCI Różne drogi na Politechnikę Łódzką... 6 Wybierz dla siebie... 7 Jakie dokumenty trzeba złożyć... 7 Jakie przedmioty wybierać... 8 Szansa dla olimpijczyków Ważne terminy Jak przeliczać wyniki na punkty Adresy i telefony dziekanatów Adresy i telefony organizacji studenckich

4 RÓŻNE DROGI NA POLITECHNIKĘ ŁÓDZKĄ Jeżeli czytasz ten informator, to znaczy, że myślisz o studiowaniu w Politechnice Łódzkiej. To bardzo trafny wybór. Przygotowaliśmy dla naszych kandydatów kilka tysięcy miejsc na wielu atrakcyjnych kierunkach. Firmy i przedsiębiorstwa czekają na naszych absolwentów, warto więc dołączyć do ich grona. Szczegóły dotyczące programów kształcenia, możliwości zdobywania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności przydatnych w przyszłej pracy możesz znaleźć w naszych informatorach o studiach, wydawanych przez Dział Promocji i w licznych promocyjnych materiałach Wydziałów. Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, której Komisja Europejska przyznała prestiżowy certyfikat ECTS Label. Na stronie umieściliśmy katalog, w którym znajdziesz m.in. pełną wiedzę o programach studiów, a także wiele praktycznych informacji. Polecamy też stronę Sekcji Rekrutacji Nim jednak dołączysz do grona studentów Politechniki Łódzkiej musisz przejść przez tak zwane postępowanie kwalifikacyjne. Tylko nielicznych może ono ominąć, o czym informujemy w rozdziale Szansa dla olimpijczyków na stronach Postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem określonym przez Senat Politechniki Łódzkiej, dlatego ważne jest, abyś śledził stronę internetową Sekcji Rekrutacji, gdzie zostanie on zamieszczony do końca marca 2012 r. Określone w harmonogramie terminy opisaliśmy na stronach W trakcie postępowania kwalifikacyjnego, będziemy brać pod uwagę wyniki uzyskane podczas: egzaminu maturalnego, czyli tzw. nowej matury, egzaminu dojrzałości, czyli tzw. starej matury. Aby zostać studentem wybranego kierunku trzeba wykazać się wiedzą z określonych przedmiotów. Jakie to są przedmioty, opisaliśmy dokładnie w rozdziale Jakie przedmioty wybierać na stronach Jeżeli będziesz je zdawać w ramach egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, to uczelnia uzna otrzymane przez Ciebie wyniki i uwzględni je w klasyfikacji na studia. Zasady przeliczania ocen podajemy na stronach w rozdziale Jak przeliczać wyniki na punkty. Brak oceny z egzaminu nie wyklucza Cię z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale w takim przypadku otrzymasz 0 punktów z tego przedmiotu. 6

5 WYBIERZ KIERUNEK DLA SIEBIE Pierwszą i chyba najważniejszą sprawą jest podjęcie decyzji o tym, na jakim wydziale i kierunku chcesz studiować. Politechnika Łódzka bardzo elastycznie podchodzi do Twoich zainteresowań. Możesz zadeklarować chęć przystąpienia do rekrutacji na ośmiu wybranych przez siebie kierunkach studiów ze wszystkich dostępnych na wydziałach Politechniki Łódzkiej, definiowanych przez nazwę kierunku, wydział prowadzący i formę studiów (stacjonarne, czyli dzienne lub niestacjonarne, czyli wieczorowe, zaoczne). W Podaniu o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej dokładnie ustal, jakie są Twoje priorytety i na jakim kierunku zależy Ci najbardziej, a na jakich mniej. Zwróć uwagę, aby poprawnie wypełnić formularz, gdyż możesz być przyjęty wyłącznie na jeden i formę studiów. Kierunki będą rozpatrywane w podanej przez Ciebie kolejności. Jakie dokumenty trzeba złożyć Dokumentów jest kilka. Skompletuj je starannie. W Twojej teczce, która trafi do Sekcji Rekrutacji Politechniki Łódzkiej, muszą znaleźć się następujące dokumenty: 1. Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej, które wypełniasz na naszej stronie internetowej, drukujesz i podpisujesz. Jeśli nie masz dostępu do Internetu, podanie możesz uzupełnić w Sekcji Rekrutacji. Uwaga: Wypełnienie formularza to elektroniczna rejestracja wstępna. Uaktywnienie statusu kandydata i kwalifikacja na studia następuje po dostarczeniu do Sekcji Rekrutacji wydrukowanego i podpisanego formularza wraz z resztą wymaganych dokumentów. Ogłaszane wyniki to ostateczne listy przyjętych (a nie wstępnie zakwalifikowanych) na studia w Politechnice Łódzkiej. 2. Świadectwo dojrzałości. Jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą, możesz złożyć swoje dokumenty jeszcze przed otrzymaniem świadectwa dojrzałości. Jeżeli złożyłeś teczkę bez świadectwa, musisz dostarczyć je w odpowiednim terminie do dziekanatu tego wydziału, którego podałeś jako pierwszy na liście. Uwaga: Politechnika Łódzka honoruje jedynie oryginały świadectw dojrzałości lub ich oryginalne odpisy wystawione przez OKE w przypadku nowej matury lub wystawione przez szkołę w przypadku starej matury. 7

6 3. 3 fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. 4. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość. 5. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto PŁ. Wysokość opłaty i numer konta można odnaleźć na stronie internetowej Sekcji Rekrutacji. Swoje dokumenty możesz przynieść osobiście lub przesłać je pocztą na adres Sekcji Rekrutacji Politechniki Łódzkiej, wtedy o ich przyjęciu decyduje data stempla pocztowego. JAKIE PRZEDMIOTY WYBIERAĆ Generalnie obowiązuje zasada, że aby zostać studentem Politechniki Łódzkiej musisz zdać egzamin maturalny z matematyki, języka obcego fizyki lub chemii (Ty wybierasz). Są jednak pewne wyjątki. W dalszej części tego rozdziału podamy dokładny wykaz przedmiotów kwalifikacyjnych, abyś nie pogubił się w tym, jakie egzaminy Cię obowiązują. Na wstępie dwie ważne uwagi: 1. Brak oceny z któregokolwiek egzaminu nie zamyka drogi na studia w Politechnice, ale do ogólnej punktacji przyjmowane jest 0 punktów za ten przedmiot. 2. Kandydaci, którzy nie zdawali lub nie zdali egzaminu maturalnego z żadnego z wymaganych przedmiotów kwalifikacyjnych mogą ubiegać się o przyjęcie na studia dopiero w ostatnim terminie rekrutacji. 8

7 Przejdźmy do szczegółowego opisu przedmiotów kwalifikacyjnych: WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa mechanika i budowa maszyn mechatronika transport zarządzanie i inżynieria produkcji WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI automatyka i robotyka elektronika i telekomunikacja elektrotechnika energetyka informatyka inżynieria bezpieczeństwa pracy mechatronika transport 9

8 WYDZIAŁ CHEMICZNY chemia chemia budowlana inżynieria materiałowa nanotechnologia technologia chemiczna ochrona środowiska fizyka, chemia, biologia lub geografia (do wyboru) WYDZIAŁ TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH I WZORNICTWA TEKSTYLIÓW edukacja techniczno-informatyczna inżynieria bezpieczeństwa pracy inżynieria materiałowa włókiennictwo wzornictwo dodatkowy sprawdzian uzdolnień plastycznych, polegający na wykonaniu ołówkiem rysunku odręcznego i dwóch kompozycji: czarnobiałej i barwnej WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI biotechnologia technologia żywności i żywienie człowieka ochrona środowiska fizyka, chemia lub biologia (do wyboru) fizyka, chemia, biologia lub geografia (do wyboru) 10

9 WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA architektura i urbanistyka architektura wnętrz budownictwo inżynieria środowiska dodatkowy sprawdzian uzdolnień plastycznych, polegający na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych dotyczących zadanych tematów WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ fizyka techniczna informatyka matematyka WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA europeistyka inżynieria bezpieczeństwa pracy zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie (studia inżynierskie) zarządzanie (studia licencjackie) historia lub geografia (do wyboru) dwa języki obce 11

10 WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria bezpieczeństwa pracy inżynieria środowiska INSTYTUT PAPIERNICTWA I POLIGRAFII papiernictwo i poligrafia KOLEGIUM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ gospodarka przestrzenna fizyka, chemia lub geografia (do wyboru) KOLEGIUM LOGISTYKI logistyka KOLEGIUM TOWAROZNAWSTWA towaroznawstwo 12

11 CENTRUM KSZTAŁCENIA MIĘDZYNARODOWEGO Kandydatów na wszystkie kierunki studiów w Centrum Kształcenia Międzynarodowego obowiązuje egzamin z języka obcego, w którym odbywają się zajęcia. Osoby z nową maturą muszą uzyskać co najmniej 60% punktów na poziomie podstawowym z części ustnej i 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej. Kandydaci ze starą maturą muszą mieć co najmniej 130 punktów, czyli nie mniej niż ocenę dobrą na egzaminie dojrzałości z języka obcego, w którym planują podjąć studia. Jeżeli na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości zdajesz egzamin z języka obcego, który jest drugim językiem nauczania (klasy dwujęzyczne) nie obowiązują Cię podane wyżej progi punktowe. Uwaga: Drugi język obcy nie jest obowiązkowy, ale zdawany na maturze jest dodatkowo punktowany. elektronika i telekomunikacja informatyka fizyka techniczna mechanika i budowa maszyn biotechnologia inżynieria biomedyczna inżynieria architektoniczna zarządzanie i inżynieria produkcji (język angielski) zarządzanie i inżynieria produkcji (język francuski) matematyka, język angielski, drugi język obcy matematyka, język angielski, drugi język obcy fizyka, chemia lub biologia (do wyboru) matematyka, język angielski, drugi język obcy, dodatkowy sprawdzian uzdolnień plastycznych, polegający na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych dotyczących zadanych tematów matematyka, język angielski, drugi język obcy matematyka, język francuski, drugi język obcy 13

12 SZANSA DLA OLIMPIJCZYKÓW Laureaci finaliści olimpiad stopnia centralnego mają szczególne uprawnienia, które nadał im Senat Politechniki Łódzkiej w specjalnej uchwale. Te przywileje mogą być wykorzystane w roku zdania matury lub w roku następnym. Jeżeli jesteś finalistą bądź laureatem olimpiady stopnia centralnego, możesz zostać przyjęty na wybrane kierunki automatycznie. Uwaga: Są jednak pewne wyjątki. Jeśli chcesz studiować na kierunku: architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, inżynieria architektoniczna wzornictwo musisz przejść przez dodatkowe sprawdziany uzdolnień plastycznych, o których jest mowa w rozdziale Jakie przedmioty wybierać. Jeżeli zamierzasz studiować w Centrum Kształcenia Międzynarodowego, obowiązują Cię progi punktowe związane z egzaminem z języka obcego opisane również w rozdziale Jakie przedmioty wybierać. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci finaliści i laureaci następujących olimpiad stopnia centralnego: Olimpiada Fizyczna wszystkie kierunki studiów; Olimpiada Matematyczna wszystkie kierunki studiów; Olimpiada Chemiczna wszystkie kierunki studiów; Olimpiada Biologiczna Wydziały: Biotechnologii i Nauk o Żywności, Chemiczny ( ochrona środowiska); Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna Wydział Organizacji i Zarządzania ( europeistyka); Olimpiada Historyczna Wydział Organizacji i Zarządzania ( europeistyka); Olimpiada Informatyczna Wydziały: Chemiczny, Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki ( informatyka), Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej ( informatyka), 14

13 Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów ( edukacja techniczno-informatyczna), Organizacji i Zarządzania (kierunki: zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji); Olimpiada Losy Polaków na Wschodzie Wydział Organizacji i Zarządzania ( europeistyka); Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Wydziały: Biotechnologii i Nauk o Żywności ( ochrona środowiska), Chemiczny, Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ( inżynieria środowiska), Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska ( inżynieria środowiska), Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Organizacji i Zarządzania (kierunki: zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria bezpieczeństwa pracy); Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Wydziały: Mechaniczny ( zarządzanie i inżynieria produkcji), Organizacji i Zarządzania (kierunki: zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, europeistyka); Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Wydział Organizacji i Zarządzania (kierunki: zarządzanie, europeistyka); Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka Wydział Organizacji i Zarządzania (kierunki: zarządzanie, europeistyka); Olimpiada Wiedzy Technicznej: w grupie mechaniczno-budowlanej Wydziały: Mechaniczny ( mechanika i budowa maszyn), Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Organizacji i Zarządzania (kierunki: zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria bezpieczeństwa pracy), w grupie elektryczno-elektronicznej Wydziały: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Organizacji i Zarządzania (kierunki: zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria bezpieczeństwa pracy); Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Wydział Organizacji i Zarządzania ( europeistyka); 15

14 Olimpiada Wiedzy o Żywieniu Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności ( technologia żywności i żywienie człowieka); Olimpiada Wiedzy o Żywności Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności ( technologia żywności i żywienie człowieka). Bez egzaminów mogą być też przyjęci laureaci stopnia centralnego następujących olimpiad: Olimpiada Astronomiczna Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej; Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Euroelektra Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Uwaga: Wyżej wymienieni laureaci mogą być przyjęci wyłącznie na te kierunki, na które jest prowadzona rekrutacja. 16

15 Ważne terminy W chwili gdy przygotowujemy ten informator, harmonogram postępowania kwalifikacyjnego nie jest jeszcze znany. Zostanie on określony przez Senat Politechniki Łódzkiej do końca marca 2012 r. Zaraz potem ogłosimy go na stronie internetowej Przestrzeganie podanych terminów jest bardzo istotne. Szkoda jeśli przegapiłbyś jakąś ważną datę i przez to stracił możliwość studiowania na wybranym kierunku. Warto je zatem zapamiętać. Są to: Terminy dostarczania dokumentów Jeżeli zdawałeś egzamin maturalny w roku bieżącym, to możesz złożyć swoje dokumenty bez świadectwa dojrzałości. Musisz jednak pamiętać, aby dostarczyć je do dziekanatu tego wydziału, którego podałeś w pierwszej kolejności (pierwszy na liście) w nieprzekraczalnym terminie określonym przez uczelnię. Terminy sprawdzianów predyspozycji W naszym kalendarzu zostaną przewidziane terminy, w których odbędą się sprawdziany uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunki: wzornictwo, architektura i urbanistyka, architektura wnętrz na inżynieria architektoniczna. Pamiętaj! Na organizowanych przez uczelnie sprawdzianach predyspozycji nie ma usprawiedliwionej nieobecności. Wszelkie informacje związane z organizacją sprawdzianu (data, godzina, sala) możesz sprawdzić, korzystając z zakładki Status kandydata na stronie Ogłoszenie wyników Wyniki zostaną udostępnione na stronie w zakładce Status kandydata. Będą one również wywieszone na tablicach ogłoszeniowych na poszczególnych wydziałach, w Centrum Kształcenia Międzynarodowego, w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii, w Kolegium Gospodarki Przestrzennej, w Kolegium Logistyki w Kolegium Towaroznawstwa. Uwaga: Kandydaci, którzy zostali przyjęci na studia, a złożyli odpisy świadectw dojrzałości muszą do dnia 16 sierpnia 2012 r. dostarczyć do właściwego dziekanatu oryginał świadectwa. Jeżeli uważnie prześledziłeś zasady rekrutacji na Politechnikę Łódzką na razie bez określonych dat i godzin na pewno zauważyłeś, że im lepiej się przygotujesz, tym większa szansa, że dostaniesz się na wymarzony. 17

16 Jak przeliczać wyniki na punkty Aby zapewnić sobie miejsce na liście przyjętych, będziesz musiał zebrać jak najwięcej punktów. Jeżeli zdałeś Maturę Międzynarodową i ubiegasz się o przyjęcie na Politechnikę, Twoje wyniki zostaną przeliczone na punkty w niżej podany sposób: w = wynik całkowity podany na dyplomie IB Liczba punktów = w x 25 Jeżeli starasz się o przyjęcie na studia na podstawie egzaminu maturalnego ( nowa matura ), Twoje wyniki zostaną przeliczone na punkty zgodnie z zasadami podanymi w poniższych tabelach. Będziesz kwalifikowany na podstawie liczby punktów uzyskanej z poziomu podstawowego lub rozszerzonego. W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości masz podane wyniki z dwóch poziomów egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający Ci większą liczbę punktów. Punkty z matematyki wynik egzaminu maturalnego (poziom podstawowy lub rozszerzony) poniżej 30% lub brak oceny (poziom podstawowy) od 30% do 100% (poziom rozszerzony) od 30% do 100% liczba punktów za każdy procent Punkty z fizyki, chemii, biologii, geografii, historii wynik egzaminu maturalnego (poziom podstawowy lub rozszerzony) poniżej 30% lub brak oceny (poziom podstawowy) od 30% do 100% (poziom rozszerzony) Od 30% do 100% liczba punktów za każdy procent 0 1,2 3 18

17 Punkty z języka obcego wynik części pisemnej egzaminu maturalnego (poziom podstawowy lub rozszerzony) poniżej 30% lub brak oceny (poziom podstawowy) od 30% do 100% (poziom rozszerzony) od 30% do 100% liczba punktów za każdy procent 0 0,8 2 Uwaga: W szkołach lub oddziałach dwujęzycznych (język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania, wybrany jako przedmiot obowiązkowy) wynik części pisemnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty wg wzoru: w przedziale od 30% do 100% (w 6+100)/3,5 gdzie w wyrażony w procentach wynik egzaminu maturalnego. Jeżeli wystartujesz po indeks Politechniki, a masz starą maturę, także będziemy przeliczać Twoje wyniki na punkty. ocena z egzaminu dojrzałości liczba punktów z matematyki liczba punktów z fizyki, chemii, biologii, geografii lub historii liczba punktów z języka obcego brak oceny

18 Dodatkowe sprawdziany Jeżeli chcesz podjąć studia na kierunku: architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, inżynieria architektoniczna lub wzornictwo musisz wziąć udział w dodatkowych sprawdzianach. Przeprowadzane są w Politechnice i oceniane w punktach. Wszystkie te punkty dodaje się do zdobytych wcześniej. Na sprawdzianie obowiązującym na kierunkach: architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, inżynieria architektoniczna możesz otrzymać maksymalnie 500 punktów, a sprawdzian uważa się za zdany począwszy od 250 punktów. Na sprawdzianie obowiązującym na kierunku wzornictwo możesz otrzymać maksymalnie 400 punktów. Aby go zdać musisz uzyskać minimalnie 200 punktów. Jeżeli zabraknie Ci punktów by zostać studentem wymarzonego kierunku, to wyniki, które uzyskałeś z dodatkowych sprawdzianów nie są brane pod uwagę przy klasyfikacji na wydziały lub kierunki, na których te sprawdziany nie obowiązują. Ogólne wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej w zakładce Status kandydata. Będą również wywieszone na tablicach ogłoszeniowych na poszczególnych wydziałach, w Centrum Kształcenia Międzynarodowego, w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii, w Kolegium Gospodarki Przestrzennej, w Kolegium Logistyki w Kolegium Towaroznawstwa. 20

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zatwierdzone przez Radę Wydziału InŜynierii Produkcji Uchwałą nr.

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

na rok akademicki 2014/2015

na rok akademicki 2014/2015 ZASADY, TRYB I ZAKRES REKRUTACJI OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA (NARODOWOŚCI POLSKIEJ) Z PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, GRUZJI, KAZACHSTANU, TURKMENISTANU, UZBEKISTANU NA KSZTAŁCENIE W POLSCE ZE STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja III nabór wniosków

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja III nabór wniosków 1 Informacja o projekcie i postanowienia ogólne 1. Głównym celem Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego jest: umożliwienie młodym Polakom ze Wschodu, osiągającym dobre wyniki w nauce, podjęcia,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy PODZIEL SIĘ WIEDZĄ, TEN E-BOOK TO ŚWIETNY PREZENT DLA PRZYJACIÓŁ, KTÓRY NIC NIE KOSZTUJE! Możesz go wysłać jako specjalny prezent pocztą elektroniczną, możesz go również

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA Grudzień 2011 1. Populacja uczących się i język nauczania W styczniu 2011, 38 % populacji stanowiły osoby w wieku 0-29 lat. Na koniec

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ POLICJANTEM

JAK ZOSTAĆ POLICJANTEM JAK ZOSTAĆ POLICJANTEM Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia Komendant Główny Policji ma bardzo dobrą propozycję możesz zostać

Bardziej szczegółowo