Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA"

Transkrypt

1 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie Na specjalność kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym mogą zostać zakwalifikowane osoby przyjęte na kierunek administracja posiadające dyplom ukończenia studiów na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne 2. Architektura krajobrazu * 1. Architektura krajobrazu 2. Architektura i urbanistyka 3. Bezpieczeństwo narodowe 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 5. Ekonomia 6. Europeistyka 7. Filologia 8. Filozofia 9. Historia 10. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 1

2 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne 5. Biologia 11. Inżynieria systemów bezpieczeństwa 12. Nauki o rodzinie 13. Pedagogika 14. Pedagogika specjalna 15. Politologia 16. Praca socjalna 17. Prawo 18. Socjologia 19. Stosunki międzynarodowe 20. Teologia 21. Zarządzanie 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Inżynieria bezpieczeństwa 5. Pedagogika specjalne sp.: resocjalizacja 6. Politologia 7. Prawo 8. Historia 9. Psychologia Bez dodatkowych uzupełnień 1. Agronomia 2. Biochemia 3. Biofizyka 4. Bioinformatyka 5. Bioinżynieria produkcji żywności 6. Biologia 7. Biologia medyczna 8. Biotechnologia 9. Dietetyka 10. Ekologia 2

3 Biologia 11. Fizjoterapia 12. Fizykoterapia 13. Geografia 14. Inżynieria biomedyczna 15. Inżynieria środowiska 16. Kosmetologia 17. Leśnictwo 18. Mikrobiologia 19. Oceanologia 20. Ochrona środowiska 21. Ogrodnictwo 22. Ratownictwo medyczne 23. Rolnictwo 24. Rybactwo 25. Zootechnika Z uzupełnieniami w ramach dodatkowych punktów ECTS (maksymalnie do 30 punktów ECTS) 1. Astronomia 2. Chemia 3. Drzewnictwo 4. Fizyka 5. Fizyka techniczna 6. Geofizyka 7. Geologia 8. Informatyka 9. Inżynieria sanitarna 10. Matematyka 11. Technologia żywności i żywienie człowieka 12. Towaroznawstwo 3

4 6. Biotechnologia Bez dodatkowych uzupełnień 1. Biochemia 2. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 3. Biofizyka 4. Bioinformatyka 5. Bioinżynieria produkcji żywności 6. Biologia 7. Biologia medyczna 8. Biotechnologia 9. Inżynieria biomedyczna 10. Inżynieria środowiska 11. Leśnictwo 12. Mikrobiologia 13. Ochrona i kształtowanie środowiska 14. Ochrona środowiska 15. Ogrodnictwo 16. Rolnictwo 17. Technologia żywności i żywienie człowieka 18. Zootechnika Z uzupełnieniami w ramach dodatkowych punktów ECTS (maksymalnie do 30 punktów ECTS) 1. Agronomia 2. Astronomia 3. Biofizyka 4. Chemia 5. Dietetyka 6. Ekologia 7. Fizyka 8. Fizyka techniczna 9. Geofizyka 4

5 10. Geografia 11. Geologia 12. Inżynieria materiałowa 13. Inżynieria produkcji 14. Inżynieria sanitarna 15. Matematyka 16. Oceanologia 17. Rybactwo 18. Technologia chemiczna 19. Towaroznawstwo 7. Budownictwo 1. Budownictwo 2. Architektura 8. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Brak ograniczeń 9. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 10. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 1. Architektura wnętrz 2. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 3. Grafika 4. Malarstwo 5. Rzeźba 6. Scenografia 7. Wzornictwo 1. Dyrygentura 2. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 3. Instrumentalistyka 4. Jazz i muzyka estradowa 5. Kompozycja i teoria muzyki 5

6 11. Ekonomia 1. Administracja 2. Ekonomia 3. Europeistyka 4. Finanse i rachunkowość 5. Gospodarka przestrzenna 6. Informatyka 7. Informatyka i ekonometria 8. Logistyka 9. Matematyka 10. Politologia 11. Polityka społeczna 12. Prawo 13. Socjologia 14. Stosunki międzynarodowe 15. Towaroznawstwo 16. Zarządzanie 17. Zarządzanie i inżynieria produkcji 18. Zarządzanie i marketing 12. Filologia polska Brak ograniczeń Inne kierunki, na których suma punktów ECTS z przedmiotów z zakresu nauk ekonomicznych wynosiła minimum Filologia polska spec. nauczanie języka polskiego, jako obcego Filologia spec. nauczycielska w zakresie języka angielskiego Filologia spec. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego 1. Filologia 2. Filologia polska 1. Filologia, spec. filologia angielska 2. Filologia spec. nauczycielska w zakresie języka angielskiego 1. Filologia, spec. filologia germańska 2. Filologia spec. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego 6

7 Filologia, spec. nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego Filologia, spec. filologia angielska Filologia, spec. filologia germańska 19. Filologia, spec. filologia rosyjska 1. Filologia, spec. filologia rosyjska 2. Filologia, spec. nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego 1. Filologia, spec. filologia angielska 1. Filologia, spec. filologia germańska 1. Filologia, spec. filologia rosyjska 2. Filologia, spec. filologia białoruska 3. Filologia, spec. filologia ukraińska 4. Filologia, spec. filologia wschodniosłowiańska 5. Filologia, spec. slawistyka 6. Filologia, spec. kultura Rosji i narodów sąsiednich 20. Filozofia Brak ograniczeń 21. Geodezja i kartografia * 1. Geodezja i kartografia 22. Gospodarka przestrzenna * 1. Architektura 2. Architektura krajobrazu 3. Architektura i urbanistyka 4. Gospodarka przestrzenna 23. Historia Brak ograniczeń 7

8 24. Informatyka * 25. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej Bez dodatkowych uzupełnień: 1. Automatyka i robotyka 2. Edukacja techniczno-informatyczna 3. Elektronika i telekomunikacja 4. Fizyka techniczna 5. Geodezja i kartografia 6. Informatyka (inżynierska) 7. Mechatronika 8. Nawigacja Absolwenci innych kierunków muszą mieć zrealizowane efekty kształcenia w zakresie: algebry liniowej i analizy matematycznej, metod probabilistycznych, fizyki, systemów operacyjnych, budowy komputerów, baz danych, algorytmów i programowania, inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej. Po przyjęciu na studia, student będący absolwentem kierunku niewymienionego powyżej, musi uzupełnić brakujące efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji ze studiów I stopnia. Polega to na umożliwieniu realizacji dodatkowych przedmiotów wycenionych maksymalnie na 30 punktów ECTS. 1. Edukacja techniczno-informatyczna 2. Energetyka 3. Inżynieria bezpieczeństwa 4. Inżynieria chemiczna i procesowa 5. Inżynieria środowiska 6. Leśnictwo 7. Mechanika i budowa maszyn 8. Mechatronika 9. Ochrona środowiska 10. Ogrodnictwo 11. Rolnictwo 12. Technika rolnicza i leśna 13. Technologia drewna 14. Technologia żywności i żywienie człowieka 15. Zarządzanie i inżynieria produkcji 8

9 26. Inżynieria środowiska* 27. Matematyka, spec. matematyka stosowana 28. Matematyka, spec. nauczanie matematyki 1. Budownictwo 2. Inżynieria środowiska Bez dodatkowych uzupełnień: 1. Astronomia 2. Automatyka i robotyka 3. Edukacja techniczno-informatyczna 4. Ekonomia 5. Elektronika i telekomunikacja 6. Finanse i rachunkowość 7. Fizyka 8. Fizyka techniczna 9. Geodezja i kartografia 10. Informatyka 11. Informatyka i ekonometria 12. Matematyka 13. Mechatronika 14. Nawigacja Absolwenci innych kierunków muszą mieć zrealizowane efekty kształcenia w zakresie: logiki matematycznej, analizy matematycznej, algebry liniowej i elementów algebry abstrakcyjnej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz geometrii i elementów topologii. Po przyjęciu na studia, student będący absolwentem kierunku niewinionego powyżej, musi uzupełnić brakujące efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji ze studiów I stopnia. Polega to na umożliwieniu realizacji dodatkowych przedmiotów wycenionych maksymalnie na 30 punktów ECTS. Bez dodatkowych uzupełnień: 1. Astronomia 2. Edukacja techniczno-informatyczna 3. Fizyka 9

10 4. Informatyka 5. Matematyka 29. Mechanika i budowa maszyn* 30. Mikrobiologia O przyjęcie na specjalność nauczanie matematyki mogą ubiegać się wyłącznie osoby mające potwierdzone uprawnienia do nauczania w szkole (specjalność nauczycielska na studiach pierwszego stopnia, studia podyplomowe itp.) Absolwenci innych kierunków muszą mieć zrealizowane efekty kształcenia w zakresie: logiki matematycznej, analizy matematycznej, algebry liniowej i elementów algebry abstrakcyjnej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz geometrii i elementów topologii. Po przyjęciu na studia, student będący absolwentem kierunku niewymienionego powyżej, musi uzupełnić brakujące efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji ze studiów I stopnia. Polega to na umożliwieniu realizacji dodatkowych przedmiotów wycenionych maksymalnie na 30 punktów ECTS. 1. Automatyka i robotyka 2. Edukacja techniczno-informatyczna 3. Elektrotechnika 4. Energetyka 5. Inżynieria bezpieczeństwa 6. Mechanika i budowa maszyn 7. Mechatronika 8. Metalurgia 9. Technika rolnicza i leśna 10. Technologia drewna 11. Transport 12. Zarządzanie i inżynieria produkcji Bez dodatkowych uzupełnień 1. Analityka medyczna 2. Biologia 3. Biologia medyczna 4. Biotechnologia 10

11 Mikrobiologia 5. Diagnostyka medyczna 6. Mikrobiologia Z uzupełnieniami w ramach dodatkowych punktów ECTS (maksymalnie do 30 punktów ECTS) 1. Agronomia 2. Biochemia 3. Biofizyka 4. Bioinżynieria produkcji żywności 5. Chemia 6. Dietetyka 7. Ekologia 8. Fizjoterapia 9. Fizyka techniczna 10. Fizykoterapia 11. Geologia 12. Inżynieria biomedyczna 13. Inżynieria sanitarna 14. Inżynieria środowiska 15. Kosmetologia 16. Leśnictwo 17. Oceanologia 18. Ochrona środowiska 19. Ogrodnictwo 20. Ratownictwo medyczne 21. Rolnictwo 22. Rybactwo 23. Technologia żywności i żywienie człowieka 24. Towaroznawstwo 25. Zootechnika 11

12 31. Nauki o rodzinie Brak ograniczeń Ochrona środowiska * (na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) Ochrona środowiska* (na Wydziale Nauk o Środowisku) 1. Architektura krajobrazu 2. Bioinżynieria produkcji żywności 3. Biotechnologia 4. Geodezja i kartografia 5. Gospodarka przestrzenna 6. Inżynieria chemiczna i procesowa 7. Inżynieria sanitarna 8. Inżynieria środowiska 9. Leśnictwo 10. Ochrona środowiska 11. Ogrodnictwo 12. Rolnictwo 13. Rybactwo 14. Technika rolnicza i leśna 15. Technologia chemiczna 16. Technologia żywności i żywienie człowieka 17. Towaroznawstwo 18. Zootechnika 1. Architektura krajobrazu 2. Bioinżynieria produkcji żywności 3. Biotechnologia 4. Budownictwo 5. Geodezja i kartografia 6. Gospodarka przestrzenna 7. Inżynieria chemiczna i procesowa 8. Inżynieria sanitarna 9. Inżynieria środowiska 12

13 34. Ochrona środowiska* - oferta w języku angielskim (na Wydziale Nauk o Środowisku) 35. Odnawialne źródła energii * 36. Ogrodnictwo * 10. Leśnictwo 11. Ochrona środowiska 12. Ogrodnictwo 13. Rolnictwo 14. Rybactwo 15. Technika rolnicza i leśna 16. Technologia chemiczna 17. Technologia żywności i żywienie człowieka 18. Towaroznawstwo 19. Zootechnika 1. Biotechnologia 2. Budownictwo 3. Inżynieria chemiczna i procesowa, 4. Inżynieria środowiska, 5. Ochrona środowiska, Wymagana znajomość języka angielskiego 1. Biotechnologia 2. Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego 3. Leśnictwo 4. Ochrona środowiska 5. Ogrodnictwo 6. Rolnictwo 7. Technika rolnicza i leśna 8. Towaroznawstwo 9. Zootechnika 1. Architektura krajobrazu 2. Bioinżynieria produkcji żywności 3. Biotechnologia 4. Geodezja i kartografia 5. Gospodarka przestrzenna 6. Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego 13

14 7. Leśnictwo 8. Ochrona środowiska 9. Ogrodnictwo 10. Rolnictwo 11. Rybactwo 12. Technika rolnicza i leśna 13. Technologia żywności i żywienie człowieka 14. Towaroznawstwo 15. Turystyka i rekreacja 16. Zootechnika 37. Pedagogika (spec. pedagogika opiekuńcza, diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową, edukacja dorosłych z gerontologią, menadżer kultury) 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 4. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 5. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 6. Edukacja techniczno-informatyczna 7. Filologia 8. Filologia polska 9. Filozofia 10. Historia 11. Kulturoznawstwo 12. Nauki o rodzinie 13. Pedagogika 14. Pedagogika specjalna 15. Politologia 16. Polityka społeczna 17. Praca socjalna 18. Socjologia 19. Turystyka i rekreacja 14

15 38. Pedagogika (spec. wczesna edukacja, pedagogika szkolna z przedsiębiorczością, terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego) 1. Pedagogika 2. Pedagogika specjalna oraz absolwencki kierunków z uprawnieniami nauczycielskimi lub pedagogicznymi 39. Pielęgniarstwo Pielęgniarstwo 40. Politologia 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 5. Europeistyka 6. Ekonomia 7. Filologia 8. Filozofia 9. Historia 10. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 11. Inżynieria systemów bezpieczeństwa 12. Nauki o rodzinie 13. Pedagogika 14. Pedagogika specjalna 15. Politologia 16. Praca socjalna 17. Prawo 18. Socjologia 19. Stosunki międzynarodowe 20. Teologia 21. Zarządzanie 15

16 41. Rolnictwo * 42. Rybactwo* 1. Architektura Krajobrazu 2. Bioinżynieria produkcji żywności 3. Biotechnologia 4. Geodezja i kartografia 5. Gospodarka przestrzenna 6. Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego 7. Leśnictwo 8. Ochrona środowiska 9. Ogrodnictwo 10. Rolnictwo 11. Rybactwo 12. Technika rolnicza i leśna 13. Technologia żywności i żywienie człowieka 14. Towaroznawstwo 15. Turystyka i rekreacja 16. Zootechnika Bez dodatkowych uzupełnień 1. Bioinżynieria produkcji żywności 2. Biotechnologia 3. Leśnictwo 4. Ochrona środowiska 5. Ogrodnictwo 6. Rolnictwo 7. Rybactwo 8. Technologia żywności i żywienie człowieka 9. Weterynaria 10. Zootechnika Absolwenci innych kierunków i obszarów kształcenia muszą mieć zrealizowane efekty kształcenia w zakresie: biologiczne podstawy rybactwa, chów i hodowla ryb, rybactwo na wodach otwartych. Po przyjęciu na studia absolwenci innych niż ww kierunków muszą 16

17 43. Stosunki międzynarodowe Brak ograniczeń 44. Technologia żywności i żywienie człowieka * 45. Towaroznawstwo * uzupełnić brakujące efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji ze studiów I stopnia. Polega to na umożliwieniu realizacji dodatkowych przedmiotów w ramach dodatkowych punktów ECTS (maksymalnie do 30 punktów ECTS). Ewentualne różnice programowe student powinien zrealizować w trakcie trzech semestrów nauki. 1. Bioinżynieria produkcji żywności 2. Biotechnologia 3. Chemia 4. Inżynieria biomedyczna 5. Inżynieria chemiczna i procesowa 6. Ochrona środowiska 7. Ogrodnictwo 8. Rolnictwo 9. Technika rolnicza i leśna 10. Technologia żywności i żywienie człowieka 11. Towaroznawstwo 12. Zarządzanie i inżynieria produkcji 13. Zootechnika 1. Bioinżynieria produkcji żywności 2. Biotechnologia 3. Chemia 4. Inżynieria biomedyczna 5. Inżynieria chemiczna i procesowa 6. Ochrona środowiska 7. Ogrodnictwo 8. Rolnictwo 9. Technika rolnicza i leśna 10. Technologia żywności i żywienie człowieka 11. Towaroznawstwo 12. Zarządzanie i inżynieria produkcji 13. Zootechnika 17

18 46. Zarządzanie 47. Zootechnika * 1. Administracja 2. Ekonomia 3. Europeistyka 4. Finanse i rachunkowość 5. Gospodarka przestrzenna 6. Informatyka 7. Informatyka i ekonometria 8. Logistyka 9. Matematyka 10. Politologia 11. Polityka społeczna 12. Prawo 13. Socjologia 14. Stosunki międzynarodowe 15. Towaroznawstwo 16. Zarządzanie 17. Zarządzanie i inżynieria produkcji 18. Zarządzanie i marketing Inne kierunki, na których suma punktów ECTS z przedmiotów z zakresu nauk ekonomicznych wynosiła minimum 10 Bez dodatkowych uzupełnień 1. Zootechnika Z uzupełnieniami w ramach dodatkowych punktów ECTS: 1. Bioinżynieria produkcji żywności (z wyłączeniem absolwentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt bez uzupełnień) 2. Biotechnologia 3. Gastronomia sztuka kulinarna 4. Leśnictwo 5. Ochrona środowiska 6. Rolnictwo 18

19 7. Rybactwo 8. Technologia żywności i żywienie człowieka Absolwenci ww kierunków mogą ubiegać się o przyjęcie na kierunek zootechnika, lecz będą zobligowani do zrealizowania ewentualnych dodatkowych treści kształcenia. Polega to na umożliwieniu realizacji dodatkowych przedmiotów w ramach dodatkowych punktów ECTS (maksymalnie do 30 punktów ECTS). Ewentualne różnice programowe student powinien zrealizować w trakcie trzech semestrów nauki. * - warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie tytułu inżyniera lub magistra inżyniera 19

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 53 /2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 maja 2015 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI NA NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA DODATKOWYCH KIERUNKACH

Bardziej szczegółowo

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ 1. Proszę określić status opracowania (proszę wybrać właściwą odpowiedź): 1.1. Praca dyplomowa 1.2. Praca naukowo-badawcza 1.3. Ekspertyza 2. Proszę określić status

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI SPIS TREŚCI Różne drogi na Politechnikę Łódzką... 6 Wybierz dla siebie... 7 Jakie dokumenty trzeba

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warto zostać inżynierem

Warto zostać inżynierem Warto zostać inżynierem Czy warto zostać inżynierem? Najbliższe dziesięciolecia należą do inżynierów. Dobry inżynier jest na wagę złota. Perspektywy rozwoju tej branży są bardzo dobre, dlatego warto planować

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.243.1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14384 Poz. 1445 1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADANYCH W 2006 ROKU STOPNI DOKTORA HABILITOWANEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA LATA 2003-2005

WYKAZ NADANYCH W 2006 ROKU STOPNI DOKTORA HABILITOWANEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA LATA 2003-2005 Załącznik do Komunikatu Nr 12 Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu nadanych stopni doktora habilitowanego. WYKAZ NADANYCH W 2006 ROKU STOPNI DOKTORA HABILITOWANEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane socjologicznych psychologicznych pedagogicznych polityki

zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane socjologicznych psychologicznych pedagogicznych polityki Praca Socjalna kształci na wysokim poziomie profesjonalistów od rozwiązywania problemów społecznych. Oferujemy studia licencjackie, stacjonarne, przygotowujące studentów do praktycznego rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA Grudzień 2011 1. Populacja uczących się i język nauczania W styczniu 2011, 38 % populacji stanowiły osoby w wieku 0-29 lat. Na koniec

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030 AWANGARDA NAUKI ZINTEGROWANA PRZESTRZEŃ WIEDZY I INNOWACJI AWANGARDA KULTURY PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA TWÓRCOM I PROJEKTANTOM MEDYCYNA JUTRA INNOWACYJNA SIEĆ MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

zas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników

zas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników zas na staż II Czas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ. Podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej przyroda.

PRZYRODA W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ. Podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej przyroda. Podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej przyroda. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia dla studentów rozpoczynaj cych studia w roku 2012/13 oraz latach pó¹niejszych Warszawa,

Bardziej szczegółowo