Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach"

Transkrypt

1 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012* studia niestacjonarne DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień 2011 * Organizacja jest zestawieniem roboczym, mającym na celu ułatwienie pracy. Stwierdzone niezgodności danych w niej zawartych z obowiązującymi planami studiów lub uchwałami i zarządzeniami prosimy zgłosić w Dziekanacie Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką.

2 - 1 -

3 - 2 -

4 Rodzaj studiów Studia niestacjonarne 2011/2012 Liczba grup studenckich Rok studiów Liczba grup dziekańskie ćwiczeniowe numer grupy 3-letnie niestacjonarne studia pierwszego stopnia ZARZĄDZANIE specjalność: zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią I 4* 8* Iab IIab IIIab IVab II 2 4 Iab IIab III 3 5 Iab IIab IIIa specjalność: zarządzanie sportem I 4* 8* Vab VIab VIIab VIIIab II 3 5 IVab Vab VIa III 1 2 Vab specjalność: zarządzanie kryzysowe I 1* 2* IXab II 1 2 VIIab III 1 1 VIIa specjalność: zarządzanie w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych I 1* 2* Xab II III 1 1 VIIIa TURYSTYKA I REKREACJA 3-letnie niestacjonarne studia pierwszego stopnia I 3* 6* II 1 2 III 2 4 TURYSTYKA I REKREACJA 2-letnie niestacjonarne studia drugiego stopnia I 6* 12* * Liczba grup podana wg limitów przyjęć (Uchwała RWZST Nr 1-IV /2011) - 3 -

5 ZARZĄDZANIE niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - I rok specjalność: zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią specjalność: zarządzanie sportem specjalność: zarządzanie kryzysowe specjalność: zarządzanie w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych semestr 1 Dzień szkoleniowo-organizacyjny Zajęcia w semestrze zimowym (soboty-niedziele) Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Termin złoŝenia indeksu w dziekanacie Egzaminy (dla wszystkich specjalności) Iab IIab IIIab IVab Vab VIab VIIab VIIIab IXab Xab Popr. Mikroekonomia Podstawy zarządzania Marketing semestr 2 Zajęcia w semestrze letnim (soboty-niedziele) Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Praktyka w zakresie zarządzania w semestrze 2 (2 tygodnie) Termin złoŝenia indeksu w dziekanacie Egzaminy (dla wszystkich specjalności) Iab IIab IIIab IVab Vab VIab VIIab VIIIab IXab Xab Popr. Prawo Matematyka Rachunkowość finansowa

6 ZARZĄDZANIE niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - I rok Lp. Wykłady i ćwiczenia realizowane wspólnie dla wszystkich specjalności Semestr 1 Semestr 2 1. Podstawy zarządzania W/D ZO/E-1 2. Mikroekonomia W/D ZO/E-1 3. Prawo W/D ZO/E-2 4. Matematyka W/D ZO/E-2 5. Marketing W/D ZO/E-1 6. Rachunkowość finansowa W/D ZO/E-2 7. Język angielski Ć ZO-4 8. Technologia informacyjna D ZO-1 9. Psychologia W/D ZO Socjologia W/D ZO Historia gospodarcza W/D ZO Praktyka w zakresie zarządzania - 2 tygodnie ZZ Język obcy drugi do wyboru Ć ZO Szkolenie BHP 4 godziny w sem ZZ-1 Razem

7 Lp. ZARZĄDZANIE niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - rok I specjalność: zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią Semestr 1 Semestr 2 1. Rynek turystyczny W/D ZO-2 2. Ekologiczne uwarunkowania turystyki i sportu W ZO-1 3. Geneza i rozwój turystyki W/D ZO-2 4. Geografia turystyczna W/D ZO-1 Razem Lp. ZARZĄDZANIE niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - I rok specjalność: zarządzanie sportem Semestr 1 Semestr 2 1. Infrastruktura sportowa W/D ZO-2 2. Ekologiczne uwarunkowania turystyki i sportu W ZO-1 3. Geneza i rozwój sportu W/D ZO-2 4. Systemy szkolenia w sporcie W/D ZO-1 Razem

8 Lp. ZARZĄDZANIE niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - I rok specjalność: zarządzanie kryzysowe 1. Polityka bezpieczeństwa i obronności 2. Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa 3. Historyczne aspekty bezpieczeństwa Semestr 1 Semestr W/D ZO W/D ZO W/D ZO-2 4. Bezpieczeństwo publiczne W/D ZO-1 Razem ZARZĄDZANIE niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - I rok specjalność: zarządzanie w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych Lp. 1. Polityka zdrowotna i zarządzanie w ochronie zdrowia 2. Organizacja systemu ochrony zdrowia 3. Infrastruktura w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych Semestr 1 Semestr W/D ZO W/D ZO W/D ZO-1 4. Historia fizjoterapii W/D ZO-2 Razem

9 ZARZĄDZANIE niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - II rok specjalność: zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią specjalność: zarządzanie sportem specjalność: zarządzanie kryzysowe semestr 3 Zajęcia w semestrze zimowym (soboty-niedziele) Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Termin składania indeksu w dziekanacie Egzaminy (dla wszystkich specjalności) Iab IIab IVab Vab VIa VIIab Popr. Finanse Statystyka opisowa semestr 4 Zajęcia w semestrze letnim (soboty-niedziele) Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Praktyka w zakresie specjalności w semestrze 4 (2 tygodnie) Termin złoŝenia indeksu w dziekanacie Egzaminy (dla wszystkich specjalności) Iab IIab IVab Vab VIa VIIab Popr. Badania marketingowe

10 ZARZĄDZANIE niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - II rok Lp. Wykłady i ćwiczenia realizowane wspólnie dla wszystkich specjalności Semestr 3 Semestr 4 1. Nauki o organizacji W/D ZO-3 2. Finanse W/D Z0/E-3 3. Statystyka opisowa W/D ZO/E-3 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi W/D ZO-4 5. Badania marketingowe W/D ZO/E-4 6. Język angielski Ć ZO-4 7. Praktyka w zakresie specjalności - 2 tygodnie ZZ-4 8. Język obcy drugi do wyboru Ć ZO-5 9. y z zakresu treści humanistycznych** 10. y z zakresu treści ekonomicznych** 11. y z zakresu treści związanych ze specjalnością** 12. Konwersatorium lub zajęcia rekreacyjne** W ZO W ZO W ZO D/Ć* ZO-6 Razem * w zaleŝności od przedmiotu zgodnie z zarządzeniem nr 15/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką z późn. zm. ** przedmioty do wyboru realizowane wspólnie dla wszystkich specjalności - 9 -

11 1. y z zakresu treści ekonomicznych semestr 3 a) Konsulting personalny 1 W b) Inwestycje turystyczne 1 W semestr 4 a) Zmiana wartości pieniądza w czasie 1 W b) Zarządzanie karierą zawodową w organizacji 1 W 2. y z zakresu treści humanistycznych semestr 3 a) Socjologia turystyki i podróŝy 1 W b) Propedeutyka kultury fizycznej 1 W semestr 4 a) Psychologia zarządzania 1 W b) Humanistyczne refleksje nad turystyką 1 W 3. y z zakresu treści związanych ze specjalnością semestr 3 a) Podstawy securitologii 1 W b) Prawne aspekty patologii w sporcie 1 W semestr 4 a) Infrastruktura teleinformatyczna przedsiębiorstw sportowych i turystycznych 1 W b) Analiza ryzyk oraz sposoby ich ubezpieczania 1 W 4. Konwersatorium lub zajęcia rekreacyjne: semestr 3 a) Inwestycje rzeczowe i kapitałowe 1 D b) Produkty innowacyjne w turystyce 1 D c) Współczesne szanse i zagroŝenia rozwoju turystyki i sportu 1 D d) Ochrona praw konsumenta 1 D e) Zajęcia rekreacyjne taniec 1 D f) Zajęcia rekreacyjne pływanie 2 Ć semestr 4 a) Inwestycje rzeczowe i kapitałowe 1 D b) Produkty innowacyjne w turystyce 1 D c) Współczesne szanse i zagroŝenia rozwoju turystyki i sportu 1 D d) Ochrona praw konsumenta 1 D e) Zajęcia rekreacyjne taniec 1 D f) Zajęcia rekreacyjne pływanie 1 Ć

12 Lp. ZARZĄDZANIE niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - II rok specjalność: zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią Semestr 3 Semestr 4 1. Zarządzanie kulturą fizyczną W/D ZO-3 2. Ekonomika w turystyce, hotelarstwie i gastronomii W/D ZO-4 Razem Lp. ZARZĄDZANIE niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - II rok specjalność: zarządzanie sportem Semestr 3 Semestr 4 1. Zarządzanie kulturą fizyczną W/D ZO-3 2. Ekonomika sportu W/D ZO-4 Razem

13 ZARZĄDZANIE niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - II rok specjalność: zarządzanie kryzysowe Lp. Semestr 3 Semestr 4 1. Obrona cywilna W/D ZO-3 2. Teoria edukacji dla bezpieczeństwa W/D ZO-4 Razem

14 ZARZĄDZANIE niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - III rok specjalność: zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią specjalność: zarządzanie sportem specjalność: zarządzanie kryzysowe specjalność: zarządzanie w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych semestr 5 Zajęcia w semestrze zimowym (soboty-niedziele) Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Termin składania indeksu w dziekanacie Egzaminy (dla wszystkich specjalności) Iab IIab IIIa Vab VIIa VIIIa Popr. Zarządzanie jakością Informatyka w zarządzaniu semestr 6 Zajęcia w semestrze letnim (soboty-niedziele) Przerwa świąteczna Termin złoŝenia indeksu w dziekanacie Pierwszy cykl egzaminu dyplomowego Drugi cykl egzaminu dyplomowego Poprawkowy egzamin dyplomowy

15 Lp. ZARZĄDZANIE niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - III rok Wykłady i ćwiczenia realizowane wspólnie dla wszystkich specjalności Semestr 5 Semestr 6 1. Zachowania organizacyjne W/D ZO-5 2. Zarządzanie projektami W/D ZO-6 3. Zarządzanie jakością W/D ZO/E-5 4. Informatyka w zarządzaniu D ZO/E-5 5. Finanse przedsiębiorstwa W/D ZO-5 6. Egzamin dyplomowy E-6 7. Język obcy drugi do wyboru Ć ZO-5 8. y z zakresu treści humanistycznych** 9. y z zakresu treści ekonomicznych** 10. y z zakresu treści związanych ze specjalnością** 11. Konwersatorium lub zajęcia rekreacyjne** W ZO W ZO W ZO D/Ć* ZO-6 Razem * w zaleŝności od przedmiotu zgodnie z zarządzeniem nr 15/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką z późn. zm. ** przedmioty realizowane wspólnie dla wszystkich specjalności do wyboru inny przedmiot w kaŝdym semestrze

16 1. y z zakresu treści ekonomicznych semestr 5 a) Finanse samorządu terytorialnego 1 W b) Język migany w zarządzaniu 1 W semestr 6 a) Projektowanie i wdraŝanie systemu zarządzania jakością w organizacji 1 W b) Wycena przedsiębiorstw 1 W 2. y z zakresu treści humanistycznych semestr 5 a) Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu 1 W b) Humanistyczne refleksje nad sportem 1 W semestr 6 a) Deformacje w relacjach społecznych 1 W b) Humanistyczne refleksje nad niepełnosprawnością 1 W 3. y z zakresu treści związanych ze specjalnością semestr 5 a) Jednostka i grupa społeczna w sytuacji zagroŝenia 1 W b) Public relations, negocjacje i komunikacja 1 W semestr 6 a) Prawo humanitarne w turystyce 1 W b) Prawo sportowe 1 W 4. Konwersatorium lub zajęcia rekreacyjne semestr 5 a) Marketing regionu turystycznego 1 D b) Wykorzystanie systemów klasy ERP i CRM w nowoczesnych przedsiębiorstwach turystycznych 1 D c) Protokół dyplomatyczny i etykieta 1 D d) Zajęcia rekreacyjne joga 1 Ć e) Zajęcia rekreacyjne kolarstwo 1 Ć semestr 6 a) Marketing regionu turystycznego 1 D b) Wykorzystanie systemów klasy ERP i CRM w nowoczesnych przedsiębiorstwach turystycznych 1 D c) Protokół dyplomatyczny i etykieta 1 D d) Zajęcia rekreacyjne joga 1 Ć e) Zajęcia rekreacyjne kolarstwo 1 Ć

17 Lp. ZARZĄDZANIE specjalność: zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - III rok Semestr 5 Semestr 6 1. Polityka państwa wobec turystyki i sportu 2. Programowanie i obsługa ruchu turystycznego W/D ZO W/D ZO-6 Razem Lp. ZARZĄDZANIE specjalność: zarządzanie sportem niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - III rok Semestr 5 Semestr 6 1. Polityka państwa wobec turystyki i sportu W/D ZO-5 2. Organizacja imprez sportowych W/D ZO-6 Razem

18 Lp. 1. ZARZĄDZANIE specjalność: zarządzanie kryzysowe niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - III rok Semestr 5 Semestr 6 ZagroŜenie ekologiczne W/D ZO-5 2. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych W/D ZO-6 Razem Lp. ZARZĄDZANIE specjalność: zarządzanie w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - III rok Semestr 5 Semestr 6 1. Organizacja imprez sportowych osób niepełnosprawnych 2. Marketing w fizjoterapii i sporcie osób niepełnospranych W/D ZO W/D ZO-6 Razem

19 TURYSTYKA I REKREACJA niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - I rok semestr 1 Dzień szkoleniowo-organizacyjny Zajęcia w semestrze zimowym (soboty-niedziele) Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Termin złoŝenia indeksu: Egzaminy I II III Popr. Ekonomia Zarządzanie Podstawy turystyki semestr 2 Zajęcia w semestrze letnim (soboty-niedziele) Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Termin złoŝenia indeksu w dziekanacie Egzaminy I II III Popr. Fizjologia człowieka Prawo i ochrona własności intelektualnej Geografia turystyczna

20 Lp. TURYSTYKA I REKREACJA niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - I rok Semestr 1 Semestr 2 1. Fizjologia człowieka W/Ć ZO/E-2 2. Prawo i ochrona własności intelektualnej W/D ZO/E-2 3. Ekonomia W/D ZO/E-1 4. Zarządzanie W/D ZO/E-1 5. Podstawy turystyki W/D ZO/E-1 6. Geografia turystyczna W/D ZO/E-2 7. Ekonomika turystyki i rekreacji W/D ZO-1 8. Historia turystyki i rekreacji W/D ZO-1 9. Turystyka i rekreacja uzdrowiskowa 10. Metodyka plenerowych form aktywności ruchowej W/D ZO W/D ZO Rekreacja przez przygodę W/Ć ZO Język obcy Ć ZO/E Technologia informacyjna D ZO Filozofia W/D ZO Socjologia W/D ZO Szkolenie BHP 4 godziny w sem ZZ-1 Razem

21 TURYSTYKA I REKREACJA niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - II rok semestr 3 Zajęcia w semestrze zimowym (soboty-niedziele) Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Termin złoŝenia indeksu w dziekanacie Egzaminy I Popr. Pedagogika czasu wolnego Historia architektury i sztuki semestr 4 Zajęcia w semestrze letnim (soboty-niedziele) Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Praktyka w zakresie turystyki w semestrze 4 Termin złoŝenia indeksu w dziekanacie Egzaminy I Popr. Podstawy rekreacji

22 TURYSTYKA I REKREACJA niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - II rok Lp. Semestr 3 Semestr 4 1. Historia architektury i sztuki W/D ZO/E-3 2. Psychologia W/D ZO-3 3. Podstawy rekreacji W/D ZO/E-4 4. Pedagogika czasu wolnego W/D ZO/E-3 5. Aktywność ruchowa adaptacyjna W/D ZO-4 6. Kinezypsychoprofilaktyka W/D ZO-4 7. Kulturalno-rozrywkowe formy rekreacji 8. Zagospodarowanie w turystyce i rekreacji D ZO W/D ZO-3 9. Język obcy Ć ZO/E Etyka W ZO Praktyka w zakresie turystyki (2 tyg.) 80 godz ZZ do wyboru** W ZO do wyboru** W ZO Studium instruktorskie*** Ć/L* ZO/E Studium instruktorskie*** Ć/L* ZO/E Studium instruktorskie*** Ć/L* ZO/E Formy aktywności ruchowej**** D/Ć/L* 18. Sporty ekstremalne***** Ć/L* ZO-3 Razem * w zaleŝności od przedmiotu zgodnie z zarządzeniem nr 15/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką z późn. zm. ZO- 4,5,6-21 -

23 ** PRZEDMIOTY DO WYBORU semestr 3 (1 do wyboru) 1. Aktywność i sprawność fizyczna w Ŝyciu człowieka - 1 W semestr 4 (1 do wyboru) 1. Geografia regionalna świata - 1 W *** STUDIUM INSTRUKTORSKIE (do wyboru inny w kaŝdym semestrze) Zaliczenie studium instruktorskiego jest obligatoryjne. Warunkiem uzyskania uprawnień jest uzyskanie zaliczenia i pozytywna ocena z egzaminu końcowego. Egzamin jest fakultatywny i nie jest wymagany do zaliczenia danego semestru studiów. semestr 3 (2 do wyboru): 1. Aerobic - 1 Ć 2. Fitness jogging 1 Ć 3. Siatkówka - 1 Ć 4. Snowboard - 1 L 5. Badminton 1 Ć semestr 4 (1 do wyboru): 1. Windsurfing - 1 L 2. Tenis - 2 Ć + kontynuacja z semestru 3: 1. Aerobic - 1 Ć 2. Fitness jogging 1 Ć 3. Siatkówka - 1 Ć 4. Snowboard - 1 L 5. Badminton 1 Ć **** FORMY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ semestr 4 (1 do wyboru) 1. Piłka ręczna plaŝowa - 1 Ć 2. Szermierka rekreacyjna 1 Ć ***** SPORTY EKSTREMALNE wykład w ramach sportów ekstremalnych realizowany jest wspólnie dla wszystkich przedmiotów semestr 3 (1 do wyboru) 1. Surwiwal i rajdy przygodowe (zajęcia realizowane poza obiektami AWF) - 1 Ć 2. Wspinaczka skalna (zajęcia realizowane poza obiektami AWF) 1 L 3. Techniki linowe (zajęcia realizowane poza obiektami AWF) 1L

24 TURYSTYKA I REKREACJA niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - III rok semestr 5 Zajęcia w semestrze zimowym (soboty-niedziele) Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Turystyka kwalifikowana - sporty zimowe (do wyboru) rozpoczynający się w semestrze 5 z zaliczeniem w semestrze Praktyka w zakresie rekreacji w semestrze 5 (2 tygodnie) realizowana poza zajęciami dydaktycznymi do końca sesji poprawkowej Termin złoŝenia indeksu w dziekanacie Egzaminy I II Popr. Język obcy Ekologia i ochrona środowiska Obsługa ruchu turystycznego Studium instruktorskie Studium instruktorskie semestr 6 Zajęcia w semestrze letnim (soboty-niedziele) Przerwa świąteczna Turystyka kwalifikowana - sporty letnie (do wyboru) Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Termin złoŝenia indeksu w dziekanacie Pierwszy cykl egzaminu dyplomowego Drugi cykl egzaminu dyplomowego Poprawkowy egzamin dyplomowy Egzaminy I II Popr. Studium instruktorskie

25 Lp. TURYSTYKA I REKREACJA niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - III rok Semestr 5 Semestr 6 1. Ekologia i ochrona środowiska W/D ZO/E-5 2. Krajoznawstwo W ZO-5 3. Obsługa ruchu turystycznego W/D ZO/E-5 4. Hotelarstwo W/D ZO-5 5. Trening zdrowotny i rekreacyjny W/D ZO-6 6. Przedsiębiorczość W ZO-6 7. Egzamin dyplomowy E-6 8. Język obcy Ć ZO/E-5 9. Ergonomia W ZO Praktyka w zakresie rekreacji 80 godz. (2 tyg.) ZZ Konwersatorium** D ZO Konwersatorium** D ZO Turystyka kwalifikowana*** W/Ć ZO Studium instruktorskie**** Ć/L* ZO/E Studium instruktorskie**** Ć/L* ZO/E Studium instruktorskie**** Ć/L* ZO/E Formy aktywności ruchowej***** D/Ć/L* ZO-5,6 Razem * w zaleŝności od przedmiotu zgodnie z zarządzeniem nr 15/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką z późn. zm. ** KONWERSATORIUM (do wyboru inny przedmiot w kaŝdym semestrze) semestr 5 (1 do wyboru) 1. Współczesne szanse i zagroŝenia rozwoju turystyki i sportu - 1 D 2. Psychospołeczne aspekty aktywności fizycznej 1 D semestr 6 (1 do wyboru) 1. Dieta, suplementacja i ćwiczenia fizyczne w kształtowaniu wymarzonej sylwetki - 1 D 2. Turystyka i krajoznawstwo na obszarach chronionych 1 D

26 *** TURYSTYKA KWALIFIKOWANA semestr 6 (wybór 1 przedmiotu) 1. Narciarstwo zjazdowe - 1 L 2. Wspinaczka skałkowa 1 L 3. Turystyka kolarska - 1 L 4. Turystyka kajakowa - 1 Ć 5. Snowboard - 1 L **** STUDIUM INSTRUKTORSKIE (kontynuacja) Zaliczenie studium instruktorskiego jest obligatoryjne. Warunkiem uzyskania uprawnień jest uzyskanie zaliczenia i pozytywna ocena z egzaminu końcowego. Egzamin jest fakultatywny i nie jest wymagany do zaliczenia danego semestru studiów. semestr 5 (kontynuacja z semestru 3 i 4 w r.ak. 2010/2011) 1. Aerobic - 1 Ć 2. Pływanie - 1 Ć 3. Koszykówka - 1 Ć 4. Fitness ćwiczenia siłowe - 2 Ć 5. Siatkówka - 1 Ć 6. Snowboard 1 L + (kontynuacja z semestru 4 w r.ak. 2010/2011) 1. Fitness nowoczesne formy gimnastyki - 1 Ć 2. Tenis - 1 Ć 3. Piłka noŝna - 1 Ć semestr 6 (kontynuacja z semestru 4 i 5 w r.ak. 2010/2011) 1. Fitness nowoczesne formy gimnastyki - 1 Ć 2. Tenis - 1 Ć 3. Piłka noŝna - 1 Ć ***** FORMY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ semestr 5 (1 do wyboru) 1. Ćwiczenia siłowe dla róŝnych sportów - 1 Ć 2. Nordic walking - 1 D 3. Narciarstwo turystyczne 1 Ć semestr 6 (1 do wyboru) 1. Siatkówka plaŝowa - 1 Ć 2. Wspinaczka halowa - 2 Ć 3. Profilaktyka jogą 1 Ć

27 TURYSTYKA I REKREACJA niestacjonarne 2-letnie studia drugiego stopnia - rok I semestr 1 Dzień szkoleniowo-organizacyjny Zajęcia w semestrze zimowym Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Termin złoŝenia indeksu: Egzaminy I II III IV V VI Popr. Socjologia czasu wolnego Informatyka w turystyce i rekreacji Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych BioróŜnorodność semestr 2 Zajęcia w semestrze letnim Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Termin złoŝenia indeksu w dziekanacie Egzaminy I II III IV V VI Popr. Historia kultury Regiony turystyczne Polityka turystyczna

28 Lp. TURYSTYKA I REKREACJA niestacjonarne 2-letnie studia drugiego stopnia - rok I Semestr 1 Semestr 2 15 tygodni 15 tygodni grupy E/Z 1. Historia kultury W ZO/E-2 2. Socjologia czasu wolnego W/D ZO/E-1 3. Regiony turystyczne W/D ZO/E-2 4. Język obcy I Ć ZO-2 5. Język obcy II Ć ZO-2 Informatyka w turystyce i W/D ZO/E-1 rekreacji 7. Polityka turystyczna W/D ZO/E-2 8. Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych W/D ZO/E-1 9. BioróŜnorodność W/D ZO/E Turystyka kwalifikowana W/D ZO Turystyka sportowa W ZO Rozwój zrównowaŝony w turystyce i rekreacji W ZO Diagnostyka i monitoring aktywności fizycznej W/D ZO Techniki relaksacyjne W/Ć ZO Szkolenie BHP 4 godziny w sem ZZ-1 Razem

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia stacjonarne Katowice, kwiecień 2016 r. - 1 - - 2

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie

Kierunek Zarządzanie Zarządzenie Nr 29/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia niestacjonarne Katowice, kwiecień 2016 r. - 2 -

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012* studia niestacjonarne DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012* studia stacjonarne DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień 2011

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013* studia niestacjonarne DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013* studia stacjonarne DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia stacjonarne Katowice, kwiecień 2017 r. - 1 - - 2

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień 2010

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia niestacjonarne Katowice, kwiecień 2017 r. - 2 -

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia stacjonarne Katowice, kwiecień 2018 r. - 1 - - 2

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia niestacjonarne Katowice, kwiecień 2018 r. - 2 -

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 22/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień 2013

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Po zmianach Katowice,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 studia stacjonarne i niestacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 studia stacjonarne i niestacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 studia stacjonarne i niestacjonarne KIERUNKI: studia stacjonarne:

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Po zmianach Katowice,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 studia stacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 studia stacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 studia stacjonarne KIERUNKI: - Wychowanie Fizyczne - Turystyka i

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 studia niestacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 studia niestacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 studia niestacjonarne KIERUNKI: - Wychowanie Fizyczne - Turystyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia stacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia stacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia stacjonarne KIERUNKI: - Wychowanie Fizyczne I stopień, II

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia stacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia stacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia stacjonarne KIERUNKI: - Wychowanie Fizyczne I stopień, II

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia stacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia stacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia stacjonarne KIERUNKI: - Wychowanie Fizyczne - Turystyka i

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne KIERUNKI: - Wychowanie Fizyczne - Turystyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia niestacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia niestacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia niestacjonarne KIERUNKI: - Wychowanie Fizyczne II stopień

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia stacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia stacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia stacjonarne KIERUNKI: - wychowanie fizyczne I stopień, II

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Przedmiot

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Przedmiot 1 PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Rygor Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 Semestr 5 Semestr 6 RAZEM Wykład Ćw. W. Ćw. W. Ćw. W. Ćw.. W. Ćw. W. Ćw. W. Ćw. 1. Język obcy I 160 160 E/Z 40Z 40Z 40Z 20Z

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. PRZEDMIOTY OGÓlNE

Forma zaliczenia. PRZEDMIOTY OGÓlNE PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA I STOPNIA dla I roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia niestacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia niestacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia niestacjonarne KIERUNKI: - wychowanie fizyczne II stopień

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Przedmiot

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Przedmiot 1 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 1. Język obcy I 270 270 E/Z 60Z 60Z 60Z 30Z 30Z 30E 2. Język obcy II ( do wyboru ) 150 150 Z 30Z 30Z 30Z 30Z 30Z 3. Technologia informacyjna 30 30 Z 30Z 4. Socjologia 30 30

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia r.

PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia r. PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia 1.07.2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 22/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26.09.2011r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Warszawa lipiec 2018 1 PISMO OKÓLNE NR 11/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

PRZYPORZĄDKOWANIE ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTÓW DO ODPOWIEDNICH GRUP WYDZIAŁ: NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ AWF W POZNANIU KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA

PRZYPORZĄDKOWANIE ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTÓW DO ODPOWIEDNICH GRUP WYDZIAŁ: NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ AWF W POZNANIU KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 35/2019 Rektora z dnia 9 sierpnia 2019 r. PRZYPORZĄDKOWANIE ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTÓW DO ODPOWIEDNICH GRUP WYDZIAŁ: NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ AWF W POZNANIU KIERUNEK: TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO STUDIA DOKTORANCKIE ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, maj 2015 *

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 3 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 27/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 3 lipca 2012r. Zarządzenie Nr 27/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015*

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w KATOWICACH Wydział Fizjoterapii ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* s t u d i a s t a c j o n a r n e i n i e s t a c j o n a r n e Katowice

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 72/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 7 grudnia 2012 roku. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 Warszawa lipiec 2016 1 PISMO OKÓLNE NR 9/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Krajowe Ramy Kwalifikacji 3.5.1. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Specjalności: 1. Obsługa ruchu turystycznego 2. Rekreacja ruchowa 3. Menedżer

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO STUDIA DOKTORANCKIE ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Krajowe Ramy Kwalifikacji 3.5.1. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Specjalności: 1. Obsługa ruchu turystycznego 2. Rekreacja ruchowa 3. Menedżer

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia niestacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia niestacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia niestacjonarne KIERUNKI: - Wychowanie Fizyczne II stopień

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r.

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa 1, 2, 3 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 4 1 EOL104 Psychologia pracy 15

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2014 r.

Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2014 r. AKADEMA WYCHOWANA FZYCZNEGO J. PŁSUDSKEGO WYDZAŁ WYCHOWANA FZYCZNEGO SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2014

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT Ogół. Wykł. Ćw. Wyk Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw. Wykł Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw.

PRZEDMIOT Ogół. Wykł. Ćw. Wyk Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw. Wykł Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw. Grupa przedmiotów przygotowania A 5 5 5 55 x ogólnego Technologia informacyjna 5 5 5 5 E- x Język obcy 5 5 5 5 E- x Organizacja i prawo w oświacie E- x Informacja biblioteczna Z- 5 Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje studentów rozpoczynających studia w 2018 r. Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Obowiązuje studentów rozpoczynających studia w 2018 r. Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa Obowiązuje studentów rozpoczynających studia w 2018 r. 1, 2, 3, 4 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia Nazwa 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zarządzam, co następuje.

Działając na podstawie 61 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zarządzam, co następuje. Zarządzenie Nr 3/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w zarządzeniach w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 32/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 18 września 2013r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 31/2013 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 13 września 2013 r.

UCHWAŁA nr 31/2013 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 13 września 2013 r. UCHWAŁA nr 31/2013 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie studiów na kierunku turystyka i rekreacja Na

Bardziej szczegółowo

1 rok 2 rok 3 rok 1 sem. 2 sem. 6 sem Lp. Nazwa przedmiotu ogółem w ćw. 3 sem. 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg ECTS

1 rok 2 rok 3 rok 1 sem. 2 sem. 6 sem Lp. Nazwa przedmiotu ogółem w ćw. 3 sem. 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg ECTS Plan -letnich studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE ze specjalnością dodatkową: gimnastyką korekcyjną lub odnową biologiczną lub trenerem personalnym obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia stacjonarne 2018/2019 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne Jednolite

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia niestacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 studia stacjonarne 2019/2020 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne I*

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j Załącznik

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DOKTORSKA STUDIA DOKTORANCKIE. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 stacjonarne

SZKOŁA DOKTORSKA STUDIA DOKTORANCKIE. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 stacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach SZKOŁA DOKTORSKA ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, czerwiec 2019 * Liczba osób wg limitów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR VI. PROREKTOR w BYDGOSZCZY 2. MARKETING W ORGANIZACJI. ROZKŁAD ZAJĘĆ w SEMESTRZE

PLAN STUDIÓW NR VI. PROREKTOR w BYDGOSZCZY 2. MARKETING W ORGANIZACJI. ROZKŁAD ZAJĘĆ w SEMESTRZE 1. W HANDLU i USŁUGACH A. 1. PRZEDMIOTY OGÓLNE - INNE WYMAGANIA Język obcy kontynuowany do wyboru 4 4 5 80 0 0 80 0 0 0 0 20 20 20 20 0 2. Technologie informacyjne 2 4 30 10 0 20 0 0 0 10 15 0 0 0 0 0

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia stacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT Rok akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, niestacjonarne (nowy program) Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. W-4

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j Załącznik

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017*

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017* AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w KATOWICACH Wydział Fizjoterapii ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017* s t u d i a s t a c j o n a r n e i n i e s t a c j o n a r n e Katowice

Bardziej szczegółowo

SEMESTRY. Wymiar godzin. Forma zaliczenia. Zaję cia kont aktowe. Łącz na liczb a godzi n. Sam. kszta łceni e. W Ćw Og.

SEMESTRY. Wymiar godzin. Forma zaliczenia. Zaję cia kont aktowe. Łącz na liczb a godzi n. Sam. kszta łceni e. W Ćw Og. Moduł PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA I STOPNIA dla I roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki

Bardziej szczegółowo

kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE studia I stopnia

kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE studia I stopnia Zarządzenie Nr 20/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 16.06.2014r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania

Bardziej szczegółowo

Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT

Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia w ćw ogółem (Z, Zo lub

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Plan studiów stacjonarnych II stopnia: Specjalność Nauczycielsko - Trenerska

POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Plan studiów stacjonarnych II stopnia: Specjalność Nauczycielsko - Trenerska POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Plan studiów stacjonarnych II stopnia: Specjalność Nauczycielsko - Trenerska Lp. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu ECTS E G Z Z A L Suma godzin

Bardziej szczegółowo

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan obowiązuje studentów I i II roku.

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan obowiązuje studentów I i II roku. Lp. Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan obowiązuje studentów I i II roku. Przedmiot Pun- Liczba kty po 1 2 3 ECTS sem. w c w c w c 1 Historia gospodarcza 4 z

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Warszawa lipiec 2015 OPRACOWANIE: BEATA PROKOP Copyright by Akademia Wychowania Fizycznego 2 PISMO

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Warszawa lipiec 2017 1 OPRACOWANIE: Beata Prokop, Edyta Rzemek, Edyta Sienkiewicz-Dianzenza Copyright

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r.

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 W oparciu o Zarządzenie nr 35/2015/2016Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program)

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Wydział : Wychowania fizycznego Kierunek : Wychowanie fizyczne Studia drugiego stopnia Specjalność: FITNESS 3. Biomechaniczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Warszawa lipiec 2018 1 OPRACOWANIE: Beata Prokop,Edyta Rzemek,Edyta Sienkiewicz-Dianzenza Copyright

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia stacjonarne 2017/2018 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne Jednolite

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017 Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 10 30 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 10 10 E WZ/ZO 6 3 Biochemia 15 15 WZ/ZO

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: niestacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Rok studiów: pierwszy : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane 1 Język obcy I 2,0 1,16 0,84 1,16 Z o 30 30 2 2 Technologie informacyjne I 1,0 0,65

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE) Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE) PRZEDMIOTY OGÓLNE W TYGODNIU SEMESTR: I II III IV V VI RAZEM W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S 12 24 1.

Bardziej szczegółowo

ECTS Laboratoria. Wykłady

ECTS Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2018 Rady Wydziału PrzyrodniczoTechnicznego z dnia 02.07.2018 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne animator czasu wolnego Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1

Bardziej szczegółowo