Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT"

Transkrypt

1 Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia w ćw ogółem (Z, Zo lub E) 1. W-4 Anatomia E 2. S-3 Antropologia fizyczna E 3. S-1 Ćwiczenia siłowe 4. W-7 Fitness 5. W-5 Historia sportu Zo 6. W-7 Lekkoatletyczne konkurencje biegowe 7. W-9 Pływanie 8. S-2 Podstawy marketingu Zo 9. S-2 Podstawy zarządzania E 10. Przedmiot teoretyczny do Zo wyboru Szkolenie BHP Z Razem Legenda: w wykład, ćw ćwiczenia, Z-zaliczenie, Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin. ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA WYBRANA PRZEZ STUDENTA: TRENERSKA 12. W-7 Lekkoatletyczne formy ruchu Specjalizacja zawodowa Zo Razem =30 MENEDŻER SPORTU 12. S-1 Marketing olimpijski Zo 13. S-1 Zachowania uczestników Zo widowisk sportowych Razem =30-1 -

2 ROK I, SEMESTR 2 studia I stopnia, stacjonarne Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. W-3 Biochemia Zo 2. S-1 Ćwiczenia kompensacyjne w Zo treningu sportowym 3. S-2 Ekonomia E 4. W-7 Gimnastyka z elementami akrobatyki 5. W-5 Gry i zabawy ruchowe w etapie wstępnym treningu 6. - Język obcy Zo 7. S-1 Judo 8. S-2 Podstawy zarządzania kadrami E 9. S-2 Technologie informacyjne Zo 10. S-1 Teoria sportu E 11. W-5 Wymowa i impostacja głosu Razem ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA WYBRANA PRZEZ STUDENTA: TRENERSKA: 12. W-5 Podstawy teorii wychowania Zo fizycznego Specjalizacja zawodowa Zo Razem =30 MENEDŻER SPORTU: 12. W-1 Gry integracyjne Zo Przedmiot teoretyczny do Zo wyboru 14. S-2 Zarządzanie finansami w Zo sporcie Razem =30 Legenda: w wykład, ćw ćwiczenia, Z-zaliczenie, Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin

3 ROK II, SEMESTR 3 studia I stopnia stacjonarne Liczba Liczba Forma godzin Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. S-1 Badminton 2. W-3 Biochemia wysiłku fizycznego E 3. W-3 Fizjologia Zo 4. Język obcy Zo 5. S-1 Ju-jitsu 6. S-2 Metody i techniki zarządzania E przedsiębiorstwem sportowym 7. S-1 Organizacja zawodów i Zo zgrupowań sportowych Razem ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA WYBRANA PRZEZ STUDENTA: TRENERSKA: 8. W-4 Antropomotoryka Zo 9. S-3 Kontrola auksologiczna 10. S-1 Praktyka w klubiewprowadzenie Zo 11. Praktyka w klubie-warsztaty Zo trenerskie 12. Specjalizacja zawodowa Zo 13. S-1 Tenis stołowy DYSC. 14. W-7 Lekkoatletyczne konkurencje INDYWID. DYSC. techniczne ZESPOŁOWE Razem =30 MENEDŻER SPORTU 8. S-2 Komunikacja społeczna Zo 9. S-2 Praktyka zawodowa Z menedżerska 10. S-2 Praktyka zawodowa Zo menedżerskawprowadzenie 11. S-1 Tenis stołowy 12. S-3 Trener personalny Zo 13. S-2 Wprowadzenie do Zo coachingu Razem =30 Legenda: w wykład, ćw ćwiczenia, Z-zaliczenie, Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin

4 ROK II, SEMESTR 4 studia I stopnia, stacjonarne Liczba Liczba Forma godzin Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. W-10 Biomechanika sportu E 2. W-3 Fizjologia wysiłku E 3. Język obcy Zo 4. S-1 Metodologia pracy dyplomowej 5. - Przedmiot teoretyczny do Zo wyboru 6. W-8 Psychologia E 7. F-3 Socjologia sportu Zo 8. S-1 Tenis 9. S-1 Teoria treningu sportowego E Razem ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA WYBRANA PRZEZ STUDENTA: TRENERSKA: 10. S-3 Motoryczność sportowca Zo Specjalizacja zawodowa Zo 12. S-2 Zarządzanie obiektami i finansami w klubie Razem =30 MENEDŻER SPORTU 10. S-2 Budowanie i rozwijanie Zo zespołów sportowych 11. S-1 Orienteering Zo 12. S-2 Trening menedżerski Zo Razem =30 Legenda: w wykład, ćw ćwiczenia, Z-zaliczenie, Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin

5 ROK III, SEMESTR 5 studia I stopnia, stacjonarne Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia w ćw ogółem (Z, Zo lub E) 1. S-2 Coaching sportowy E 2. - Język obcy E 3. S-3 Podstawy dietetyki Zo 4. S-3 Podstawy fizjopatologii i zarys Zo medycyny sportu 5. S-3 Podstawy ratownictwa Zo medycznego 6. W-4 Podstawy statystyki 7. W-2 Prawo w sporcie i ochrona Zo własności intelektualnej 8. - Seminarium pracy [40]* [40]* 2 Z dyplomowej* 9. S-4 Teoria i praktyka sportu osób Zo niepełnosprawnych Zgrupowanie sportowe obóz Zo (praktyka terenowa) Razem 24 ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA WYBRANA PRZEZ STUDENTA: TRENERSKA 11. W-5 Nauczanie czynności ruchowych Zo Specjalizacja zawodowa Zo Razem MENEDŻER SPORTU Przedmiot humanistyczny do wyboru Przedmiot humanistyczny do Zo wyboru 13. S-2 Zarządzanie procesami w E klubie sportowym Razem Seminarium pracy dyplomowej realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych ze studentem. *godziny pracy własnej studenta - 5 -

6 ROK III, SEMESTR 6 studia I stopnia, stacjonarne Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. S-3 Doping farmakologiczny Zo 2. - Egzamin dyplomowy [170]* [170]* 8 E 3. S-4 Odnowa biologiczna Zo 4. W-8 Pedagogika Zo 5. - Seminarium pracy [40]* [40]* 2 Zo dyplomowej* 6. W-5 Wymowa i impostacja głosu Razem ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA WYBRANA PRZEZ STUDENTA: TRENERSKA: 7. - Praktyka w klubie warsztaty Zo trenerskie 2 8. S-1 Projektowanie systemów Zo treningowych 9. - Specjalizacja zawodowa E 10. S-3 Traumatologia sportowa Zo Razem =30 MENEDŻER SPORTU 7. S-2 Praktyka zawodowa Z menedżerska 8. S-2 Projektowanie systemów w Zo organizacji 9. S-2 Psychologia biznesu Zo 10. S-2 Public relations Zo 11. W-7 Zarządzanie infrastrukturą 1 Zo sportową S-2 Zarządzanie wiedzą i Zo informacją w firmie sportowej Razem =30 Seminarium pracy dyplomowej realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych ze studentem. *godziny pracy własnej studenta - 6 -

7 Rok akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, niestacjonarne Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 14. W-4 Anatomia E 15. S-3 Antropologia fizyczna E 16. S-1 Ćwiczenia siłowe Zo 17. W-7 Fitness Zo 18. W-5 Historia sportu Zo 19. W-7 Lekkoatletyczne konkurencje Zo biegowe 20. W-9 Pływanie Zo 21. S-2 Podstawy marketingu Zo 22. S-2 Podstawy zarządzania E 23. Przedmiot teoretyczny do Zo wyboru Szkolenie BHP Z Razem Legenda: w wykład, ćw ćwiczenia, Z-zaliczenie, Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin. ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA WYBRANA PRZEZ STUDENTA: TRENERSKA 25. W-7 Lekkoatletyczne formy ruchu Specjalizacja zawodowa Zo Razem =30 MENEDŻER SPORTU 12. S-1 Marketing olimpijski Zo 13. S-1 Zachowania uczestników Zo widowisk sportowych Razem =30-7 -

8 ROK I, SEMESTR 2 studia I stopnia, niestacjonarne Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 14. W-3 Biochemia Zo 15. S-1 Ćwiczenia kompensacyjne w Zo treningu sportowym 16. S-2 Ekonomia E 17. W-7 Gimnastyka z Zo elementami akrobatyki 18. W-5 Gry i zabawy ruchowe w Zo etapie wstępnym treningu Język obcy Zo 20. S-1 Judo Zo 21. S-2 Podstawy zarządzania kadrami E 22. S-2 Technologie informacyjne Zo 23. S-1 Teoria sportu E 24. W-5 Wymowa i impostacja głosu Zo Razem ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA WYBRANA PRZEZ STUDENTA: TRENERSKA: 25. W-5 Podstawy teorii wychowania Zo fizycznego Specjalizacja zawodowa Zo Razem =30 MENEDŻER SPORTU: 12. W-1 Gry integracyjne Zo Przedmiot teoretyczny do wyboru 14. S-2 Zarządzanie finansami w Zo sporcie Razem =30 Legenda: w wykład, ćw ćwiczenia, Z-zaliczenie, Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin

9 ROK II, SEMESTR 3 studia I stopnia niestacjonarne Liczba Liczba Forma godzin Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. S-1 Badminton Zo 2. W-3 Biochemia wysiłku fizycznego E 3. W-3 Fizjologia Zo 4. Język obcy Zo 5. S-1 Ju-jitsu Zo 6. S-2 Metody i techniki zarzadzania przedsiębiorstwem E sportowym 7. S-1 Organizacja zawodów i Zo zgrupowań sportowych Razem ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA WYBRANA PRZEZ STUDENTA: MENEDŻER SPORTU 8. S-2 Komunikacja społeczna Zo 9. S-2 Praktyka zawodowa Z menedżerska 10. S-2 Praktyka zawodowa Zo menedżerska-wprowadzenie 11. S-1 Tenis stołowy Zo 12. S-3 Trener personalny Zo 13. S-2 Wprowadzenie do coachingu Zo Razem =30 Legenda: w wykład, ćw ćwiczenia, Z-zaliczenie, Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin

10 ROK II, SEMESTR 4 studia I stopnia, niestacjonarne Liczba Liczba Forma godzin Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. W-10 Biomechanika sportu E 2. W-3 Fizjologia wysiłku E 3. - Język obcy Zo 4. S-1 Metodologia pracy Zo dyplomowej 5. Przedmiot teoretyczny do Zo wyboru 6. W-8 Psychologia E 7. F-3 Socjologia sportu Zo 8. S-1 Tenis Zo 9. S-1 Teoria treningu sportowego E Razem ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA WYBRANA PRZEZ STUDENTA: MENEDŻER SPORTU 10. S-2 Budowanie i rozwijanie Zo zespołów sportowych 11. S-1 Orienteering Zo 12. S-2 Trening menedżerski Zo Razem =30 Legenda: w wykład, ćw ćwiczenia, Z-zaliczenie, Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin

11 ROK III, SEMESTR 5 studia I stopnia, niestacjonarne Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 13. S-2 Coaching sportowy E Język obcy E 15. S-3 Podstawy dietetyki Zo 16. S-3 Podstawy fizjopatologiczne i Zo zarys medycyny sportu 17. S-3 Podstawy ratownictwa Zo medycznego 18. W-4 Podstawy statystyki 19. W-2 Prawo w sporcie i ochrona Zo własności intelektualnej Seminarium pracy [40]* [40]* 2 dyplomowej* 21. S-4 Teoria i praktyka sportu osób Zo niepełnosprawnych Zgrupowanie sportowe obóz Zo (praktyka terenowa) Razem ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA WYBRANA PRZEZ STUDENTA: Zo Zo MENEDŻER SPORTU Przedmiot humanistyczny do wyboru Przedmiot humanistyczny do wyboru 25. S-2 Zarządzanie procesami w E klubie sportowym Razem =30 Legenda: w wykład, ćw ćwiczenia, Z-zaliczenie, Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin. Seminarium pracy dyplomowej realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych ze studentem. *godziny pracy własnej studenta

12 ROK III, SEMESTR 6 studia I stopnia, niestacjonarne Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. S-3 Doping farmakologiczny Zo 2. - Egzamin dyplomowy [170]* [170]* 8 E 3. S-4 Odnowa biologiczna Zo 4. W-8 Pedagogika Zo 5. - Seminarium pracy [40]* [40]* 2 Zo dyplomowej* 6. W-5 Wymowa i impostacja głosu Zo Razem ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA WYBRANA PRZEZ STUDENTA: MENEDŻER SPORTU 7. S-2 Praktyka zawodowa Z menedżerska 8. S-2 Projektowanie systemów w Zo organizacji 9. S-2 Psychologia biznesu Zo 10. S-2 Public relations Zo 11. W-7 Zarządzanie infrastrukturą sportową 12. S-2 Zarządzanie wiedzą i informacją w firmie sportowej Razem =30 Legenda: w wykład, ćw ćwiczenia, Z-zaliczenie, Zo zaliczenie na ocen ę, E egzamin. Seminarium pracy dyplomowej realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych ze studentem. *godziny pracy własnej studenta

13 Studia II stopnia Rok akademicki 2017/2018 Kierunek Sport ROK I, SEMESTR 1, studia II stopnia stacjonarne Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 27. S-1 Dydaktyka sportu Zo 28. F-3 Filozofia z elementami etyki Zo 29. S-2 Marketing w sporcie Zo 30. S-3 Metodologia badań naukowych 31. S-3 Praktyczne aspekty medycyny sportowej Zo Zo 32. S-1 Psychologia sportu E Szkolenie BHP* Z 34. S-1 Trening zdrowotny E 35. S-2 Zarządzanie kadrami w sporcie E Razem *nie dotyczy osób, które odbyły szkolenie BHP w uczelni macierzystej na studiach I stopnia

14 ROK I, SEMESTR 2, studia stacjonarne Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia w ćw ogółem (Z, Zo lub E) 1. S-1 Edukacja olimpijska E 2. S-3 Morfologiczne i biologiczne podstawy sportu E 3. S-1 Pedagogika sportu E 4. - Seminarium magisterskie Z Razem Legenda: w wykład, ćw ćwiczenia, Z zaliczenie, Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin

15 ROK I, SEMESTR 2, studia stacjonarne Specjalność: Trener Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia W-3 Fizjologia i biochemia treningu sportowego S-1 Podstawy kierowania treningiem sportowym - Przedmiot praktyczny do - Przedmiot praktyczny do wyboru2 - Przedmiot teoretyczny do E E Specjalizacja instruktorska Zo Specjalizacja zawodowa Zo Razem

16 ROK I, SEMESTR 2, studia stacjonarne Specjalność: Trener przygotowania motorycznego Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 5. W-3 Fizjologia i biochemia treningu sportowego 6. S-3 Monitorowanie zdolności motorycznych w warunkach wysiłku startowego 7. - Przedmiot praktyczny do 8. - Przedmiot praktyczny do wyboru Przedmiot teoretyczny do 10. S-3 Przygotowanie sportowca do wysiłku treningowego i startowego E E Zo Zo Zo E Specjalizacja instruktorska Zo 12. W-4 Statystyka i analiza aktywności sportowca Zo Razem

17 ROK I, SEMESTR 2, studia stacjonarne Specjalność: Menedżer organizacji sportowej Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 5. S-3 Gry integracyjne w rozwijaniu zespołów Zo 6. S-2 Mediatyzacja sportu Zo 7. S-2 Metodyka wystąpień publicznych Zo 8. W-1 Podstawy turystyki i rekreacji Zo 9. S-2 Praktyka zawodowa Z Przedmiot teoretyczny do 11. S-2 Sponsoring w sporcie E 12. W-10 Technologie informatyczne i internet w organizacji sportu Zo Razem

18 ROK I, SEMESTR 2, studia stacjonarne Specjalność: Sport Paraolimpijski Liczba godzin Liczba Forma Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia Katedry 5. S-4 Ćwiczenia siłowo - wytrzymałościowe stosowane w treningu osób niepełnosprawnych 6. S-4 Fizjologiczne aspekty treningu sportowego osób niepełnosprawnych 7. - Przedmiot praktyczny do 8. - Przedmiot teoretyczny do 9. - Przedmiot teoretyczny do wyboru Zo E Zo Zo Specjalizacja instruktorska Zo 11. S-4 Sport paraolimpijski E 12. S-4 Wybrane techniki relaksacji w sporcie osób niepełnosprawnych Zo Razem

19 ROK I, SEMESTR 2, studia stacjonarne Specjalność: Odnowa biologiczna w sporcie Kod Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczeni a [w] [ćw] ogółem [Zo lub E] 5. S-4 Masaż klasyczny Zo 6. - Przedmiot praktyczny do 7. - Przedmiot praktyczny do wyboru Przedmiot teoretyczny do wyboru Zo Zo 9. - Specjalizacja instruktorska Zo 10. S-4 Sport paraolimpijski Zo 11. S-4 Teoria odnowy biologicznej E 12. S-4 Wybrane techniki relaksacji w sporcie Zo Razem

20 ROK I SEMESTR 2, studia stacjonarne Specjalność: Żywienie i suplementacja w sporcie Lp Katedry S-3 Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze w ćw Liczba godzin ogółem ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) Chemia żywności Zo W-3 Fizjologia i biochemia treningu sportowego E S-3 Podstawy żywienia człowieka E Przedmiot praktyczny do Przedmiot praktyczny do wyboru2 Przedmiot teoretyczny do Przedmiot teoretyczny do wyboru Zo - Specjalizacja instruktorska Zo W-4 Statystyka i analiza aktywności sportowca Zo Razem

21 ROK I, SEMESTR 2, studia stacjonarne Specjalność: Trener personalny Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 5. W-3 Fizjologia i biochemia treningu sportowego E 6. S-4 Odnowa biologiczna w wybranych dyscyplinach sportu Zo 7. - Praktyka zawodowa Z Przedmiot praktyczny do - Przedmiot praktyczny do wyboru2 - Przedmiot teoretyczny do Zo Zo Specjalizacja instruktorska Zo 12. S-1 Teoretyczno-praktyczne aspekty treningu siłowego Zo Razem

22 ROK II, SEMESTR 3, studia stacjonarne Specjalność: Trener przygotowania motorycznego Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. W-4 Anatomia na żywym człowieku E 2. W-10 Biomechanika treningu siły mięśniowej Zo 3. - Język obcy w sporcie Zo 4. S-3 Kształtowanie i diagnozowanie specyficznych zdolności koordynacyjnych 5. S-3 Kształtowanie i kontrola zdolności szybkościowych, siłowych i wytrzymałościowych Zo E 6. S-3 Podstawy treningu personalnego Zo 7. - Przedmiot teoretyczny do wyboru 8. - Przedmiot teoretyczny do wyboru 9. - Seminarium pracy dyplomowej [50]* [50]* 0 Z 10. S-3 Specjalistyczne warsztaty trenerskie Zo 11. Specjalizacja instruktorska Zo 12. S-3 Trening funkcjonalny Zo 13. S-3 Żywienie i suplementacja w sporcie Zo Razem Seminarium pracy dyplomowej realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych z magistrantem. *godziny pracy własnej studenta

23 ROK II, SEMESTR 3, studia stacjonarne Specjalność: Menedżer organizacji sportowej Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. W-5 Gry i zabawy ruchowe Zo 2. - Język obcy w sporcie Zo 3. W-1 Kreowanie innowacyjnych form w aktywności rekreacyjnosportowej 4. W-1 Organizacja przedsięwzięć rekreacyjnych 5. S-1 Organizacja przedsięwzięć sportowych 6. S-3 Płeć w sporcie-aspekt praktyczny Zo Zo Zo Zo 7. S-2 Prakseologia E 8. - Seminarium pracy dyplomowej [50]* [50]* 0 Z 9. S-2 Warsztaty menedżerskie Z 10. S-2 Zachowania organizacyjne Zo 11. S-2 Zarządzanie talentami w organizacji sportowej E 12. W-6 Zespołowe gry sportowe Zo 13. S-3 Żywienie i suplementacja w sporcie Zo Razem Seminarium pracy dyplomowej realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych z magistrantem. *godziny pracy własnej studenta

24 ROK II, SEMESTR 3, studia stacjonarne Specjalność: Odnowa biologiczna w sporcie Lp. Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin Liczba Forma Kate dry w semestrze godzin ECTS zaliczenia [w] [ćw] ogółem [Zo lub E] 1. - Język obcy w sporcie Zo 2. S-4 Kinezyterapia jako środek odnowy biologicznej Zo 3. S-4 Komplementarne metody oceny stanu psychofizycznego sportowców E 4. S-4 Masaż sportowy E 5. S-4 Monitorowanie efektywności treningu 6. S-4 Odnowa psychologiczna w sporcie E Zo 7. - Seminarium pracy dyplomowej [50]* [50]* 0 Z 8. - Specjalizacja instruktorska Zo 9. W-6 Zespołowe gry sportowe Zo 10. S-3 Żywienie i suplementacja w sporcie Zo Razem Seminarium pracy dyplomowej realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych z magistrantem. *godziny pracy własnej studenta

25 ROK II SEMESTR 3, studia stacjonarne Specjalność: Żywienie i suplementacja w sporcie Lp Symb ol Kate dry W-4 S-3 W-10 Nazwa przedmiotu Anatomia na żywym człowieku Antropologia ontogenetyczna Biomechanika treningu siły mięśniowej Liczba godzin w semestrze w ćw Liczba godzin ogółem ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) E Zo Zo S-3 Chemia żywności Zo S-3 Fizjologia i patofizjologia procesów trawienia i wchłaniania - Język obcy w sporcie Zo 7. S-3 Metodologia badań żywieniowych Zo 8. S-3 Podstawy toksykologii żywności Zo 9. S-3 Podstawy żywienia człowieka E S-3 Poradnictwo dietetyczne Zo W-8 Psychodietetyka Zo - Seminarium pracy dyplomowej [50]* [50]* 0 Z - Specjalizacja instruktorska Zo Razem Seminarium pracy dyplomowej realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych z magistrantem. *godziny pracy własnej studenta

26 ROK II, SEMESTR 4, studia stacjonarne Specjalność: Trener przygotowania motorycznego Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. - Egzamin magisterski [120]* [120]* 10 E 2. S-1 Motywacja w sporcie 3. F-2 Odbudowa zdolności motorycznych po urazach i kontuzjach 4. - Seminarium pracy dyplomowej 5. S-3 Specjalistyczne warsztaty trenerskie 2 [50]* [50]* 10 Zo 6. - Specjalizacja instruktorska E 7. S-3 Trening regeneracyjny i mentalny Zo Razem Seminarium pracy dyplomowej realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych z magistrantem. *godziny pracy własnej studenta

27 ROK II, SEMESTR 4, studia stacjonarne Specjalność: Menedżer organizacji sportowej Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. - Egzamin magisterski [120]* [120]* 10 E 2. - Seminarium pracy dyplomowej [50]* [50]* 10 Zo 3. F-3 Socjologia biznesu Zo 4. W-7 Taniec nowoczesny 5. S-2 Warsztaty menedżerskie Zo 6. S-2 Zarządzanie projektami Zo Razem Seminarium pracy dyplomowej realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych z magistrantem. *godziny pracy własnej studenta

28 ROK II, SEMESTR 4, studia stacjonarne Specjalność: Odnowa biologiczna w sporcie Lp. Kod Katedry Nazwa przedmiotu Liczba godzin Liczba Forma w semestrze godzin ECTS zalicze nia [w] [ćw] ogółem [Zo lub E] 1. - Egzamin magisterski [120]* [120]* 10 E 2. S-4 Metody odnowy biologicznej w wybranych dyscyplinach sportu 3. S-4 Profilaktyka stanów przeciążeniowych w sporcie 4. - Seminarium pracy dyplomowej Zo Zo [50]* [50]* 10 Zo 5. - Specjalizacja instruktorska E 6. S-4 Zabiegi fizykalne w odnowie biologicznej Zo Razem Seminarium pracy dyplomowej realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych z magistrantem. *godziny pracy własnej studenta

29 ROK II SEMESTR IV, studia stacjonarne Specjalność: Żywienie i suplementacja w sporcie. Lp. Katedry Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze w ćw Liczba godzin ogółem ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 1. S-3 Doping farmakologiczny Zo 2. S-3 Dozwolone wspomaganie wysiłku fizycznego Zo Egzamin magisterski [120]* [120]* 10 E Seminarium pracy dyplomowej [50]* [50]* 10 Zo 5. - Specjalizacja instruktorska E 6. S-3 Żywienie sportowca Zo Razem Seminarium pracy dyplomowej realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych z magistrantem. *godziny pracy własnej studenta

30 Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek Sport ROK I, SEMESTR 1, studia II stopnia niestacjonarne Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. S-1 Dydaktyka sportu Zo 2. F-3 Filozofia z elementami etyki Zo 3. S-2 Marketing w sporcie Zo 4. S-3 Metodologia badań Zo naukowych 5. S-3 Praktyczne aspekty Zo medycyny sportowej 6. S-1 Psychologia sportu E 7. - Szkolenie BHP Z 8. S-1 Trening zdrowotny E 9. S-2 Zarządzanie kadrami w E sporcie Razem

31 ROK I, SEMESTR 2, studia niestacjonarne Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zalicze nia w ćw ogółe m (Z, Zo lub E) 1. S-1 Edukacja olimpijska E 2. S-3 Morfologiczne i biologiczne E podstawy sportu 3. S-1 Pedagogika sportu E 4. - Seminarium magisterskie Z Razem Legenda: w wykład, ćw ćwiczenia, Z zaliczenie, Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin. ROK I, SEMESTR 2, studia niestacjonarne Specjalność: Trener Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 5. W-3 Fizjologia i biochemia treningu E sportowego 6. S-1 Podstawy kierowania E treningiem sportowym 7. - Przedmiot praktyczny do Zo 8. - Przedmiot praktyczny do Zo wyboru Przedmiot teoretyczny do Zo Specjalizacja instruktorska Zo Specjalizacja zawodowa Zo Razem

32 ROK I, SEMESTR 2, studia niestacjonarne Specjalność: Trener przygotowania motorycznego Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 5. W-3 Fizjologia i biochemia treningu Sportowego 6. S-3 Monitorowanie zdolności motorycznych w warunkach wysiłku startowego E E 7. - Przedmiot praktyczny do Zo 8. - Przedmiot praktyczny do wyboru Zo 9. - Przedmiot teoretyczny do Zo 10. S-3 Przygotowanie sportowca do E wysiłku treningowego i startowego Specjalizacja instruktorska Zo 12. W-4 Statystyka i analiza aktywności Zo sportowca Razem ROK I, SEMESTR 2, studia niestacjonarne Specjalność: Menedżer organizacji sportowej Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 5. S-3 Gry integracyjne w rozwijaniu zespołów Zo 6. S-2 Mediatyzacja sportu Zo 7. S-2 Metodyka wystąpień Zo publicznych 8. W-1 Podstawy turystyki i rekreacji Zo 9. Praktyka zawodowa Z Przedmiot teoretyczny do Zo 11. S-2 Sponsoring w sporcie E 12. W-10 Technologie informatyczne i Internet w organizacji sportu Zo Razem Legenda: w wykład, ćw ćwiczenia, Z- zaliczenie, Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin

33 ROK I, SEMESTR 2, studia niestacjonarne Specjalność: Sport Paraolimpijski Lp. Katedry Nazwa przedmiotu 5. S-4 Ćwiczenia siłowo wytrzymałościowe stosowane w treningu osób niepełnosprawnych 6. S-4 Fizjologiczne aspekty treningu sportowego osób niepełnosprawnych Liczba godzin Liczba Forma w semestrze godzin ECTS zaliczenia w ćw ogółem (Z, Zo lub E) Zo E 7. - Przedmiot praktyczny do wyboru Zo 8. - Przedmiot teoretyczny do Zo 9. Przedmiot teoretyczny do Zo wyboru Specjalizacja instruktorska Zo 11. S-4 Sport paraolimpijski E 12. S-4 Wybrane techniki relaksacji w Zo sporcie osób niepełnosprawnych Razem Legenda: w wykład, ćw ćwiczenia, Z zaliczenie, Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin

34 ROK I, SEMESTR 2, studia niestacjonarne Specjalność: Odnowa biologiczna w sporcie Kod Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczeni a [w] [ćw] ogółem [Zo lub E] 5. S-4 Masaż klasyczny Zo 6. - Przedmiot praktyczny do Zo 7. - Przedmiot praktyczny do wyboru Zo 8. - Przedmiot teoretyczny do Zo 9. - Specjalizacja instruktorska Zo 10. S-4 Sport Paraolimpijski Zo 11. S-4 Teoria odnowy biologicznej E 12. S-4 Wybrane techniki relaksacji w Zo sporcie Razem

35 ROK I SEMESTR 2, studia niestacjonarne Specjalność: Żywienie i suplementacja w sporcie Liczba godzin Liczba Forma Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia Katedry w ćw ogółem (Zo lub E) S-3 5. Chemia żywności Zo 6. W-3 Fizjologia i biochemia treningu sportowego E 7. S Podstawy żywienia człowieka E Przedmiot praktyczny do Przedmiot praktyczny do wyboru2 Przedmiot teoretyczny do Przedmiot teoretyczny do wyboru Zo Zo Zo Zo Specjalizacja instruktorska Zo 13. W-4 Statystyka i analiza aktywności sportowca Zo Razem

36 ROK I, SEMESTR 2, studia niestacjonarne Specjalność: Trener personalny Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 5. W-3 Fizjologia i biochemia treningu E sportowego 6. S-4 Odnowa biologiczna w Zo wybranych dyscyplinach sportu 7. - Praktyka zawodowa Z 8. - Przedmiot praktyczny do Zo 9. - Przedmiot praktyczny do Zo wyboru Przedmiot teoretyczny do Zo Specjalizacja instruktorska Zo 12. S-1 Teoretyczno-praktyczne Zo aspekty treningu siłowego Razem Legenda: w wykład, ćw ćwiczenia, Z-zaliczenie, Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin

37 ROK I, SEMESTR 3, studia niestacjonarne Specjalność: Trener przygotowania motorycznego Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. W-4 Anatomia na żywym człowieku E 2. W-10 Biomechanika treningu siły Zo mięśniowej 3. - Język obcy w sporcie Zo S-3 Kształtowanie i diagnozowanie Zo 4. specyficznych zdolności koordynacyjnych 5. S-3 Kształtowanie i kontrola zdolności szybkościowych, siłowych i wytrzymałościowych E 6. S-3 Podstawy treningu Zo personalnego 7. - Przedmiot teoretyczny do Zo wyboru 8. - Przedmiot teoretyczny do Zo wyboru 9. - Seminarium pracy dyplomowej [50]* [50]* 0 Z 10. S-3 Specjalistyczne warsztaty Zo trenerskie Specjalizacja instruktorska Zo 12. S-3 Trening funkcjonalny Zo 13. S-3 Żywienie i suplementacja w Zo sporcie Razem Seminarium pracy dyplomowej realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych z magistrantem. *godziny pracy własnej studenta

38 ROK II, SEMESTR 3, studia niestacjonarne Specjalność: Menedżer organizacji sportowej Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. W-5 Gry i zabawy ruchowe Zo 2. - Język obcy w sporcie Zo 3. W-1 Kreowanie innowacyjnych Zo form aktywności rekreacyjnosportowej 4. W-1 Organizacja przedsięwzięć Zo rekreacyjnych 5. S-1 Organizacja przedsięwzięć Zo sportowych 6. S-3 Płeć w sporcie-aspekt Zo praktyczny 7. S-2 Prakseologia E 8. - Seminarium pracy [50]* [50]* 0 Z dyplomowej 9. S-2 Warsztaty menedżerskie Z 10. S-2 Zachowania organizacyjne Zo 11. S-2 Zarządzanie talentami w E organizacji sportowej 12. W-6 Zespołowe gry sportowe Zo 13. S-3 Żywienie i suplementacja w Zo sporcie Razem Legenda: w wykład, ćw ćwiczenia, Z-zaliczenie, Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin. Seminarium pracy dyplomowej realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych z magistrantem. *godziny pracy własnej studenta

39 ROK II, SEMESTR 4, studia niestacjonarne Specjalność: Trener przygotowania motorycznego Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia w ćw ogółem (Z, Zo lub E) 1. - Egzamin magisterski [120]* [120]* 10 E 2. S-1 Motywacja w sporcie Zo 3. F-2 Odbudowa zdolności motorycznych po urazach i kontuzjach Zo 4. - Seminarium pracy [50] [50]* 10 Zo dyplomowej 5. S-3 Specjalistyczne warsztaty Zo trenerskie Specjalizacja instruktorska E 7. S-3 Trening regeneracyjny i Zo mentalny Razem Seminarium pracy dyplomowej realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych z magistrantem. *godziny pracy własnej studenta. ROK II, SEMESTR 4, studia niestacjonarne Specjalność: Menedżer organizacji sportowej Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia w ćw ogółem (Z, Zo lub E) 7. - Egzamin magisterski [120]* [120]* 10 E 8. - Seminarium pracy dyplomowej [50]* [50]* 10 Zo 9. F-3 Socjologia biznesu Zo 10. W-7 Taniec nowoczesny Zo 11. S-2 Warsztaty menedżerskie Z 12. S-2 Zarządzanie projektami Zo Razem Legenda: w wykład, ćw ćwiczenia, Z-zaliczenie, Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin. Seminarium pracy dyplomowej realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych z magistrantem. *godziny pracy własnej studenta

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport ROK I, SEMESTR 1, studia II stopnia stacjonarne (nowy program) Symbol Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. F-3 Filozofia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach II stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014. Kierunek Sport

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach II stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014. Kierunek Sport Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach II stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014. Kierunek Sport Załącznik nr 3 ROK I, SEMESTR 1 Symbol Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek Sport

Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek Sport Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek Sport ROK I, SEMESTR 1, studia II stopnia niestacjonarne (nowy program) Symbol Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT

Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne (nowy program) Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. W-4 Anatomia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT Rok akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, niestacjonarne (nowy program) Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. W-4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Niestacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT

Załącznik nr 2 Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Niestacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT Załącznik nr 2 Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Niestacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, niestacjonarne Lp. Katedry

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT Załącznik nr 1 Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne Lp. Katedry Liczba

Bardziej szczegółowo

Plan studiów II stopnia na lata 2018/ /20, kierunek SPORT (STUDIA NIESTACJONARNE) Ogółem godz. I rok 2018/19 II rok 2019/20 Nazwa przedmiotu

Plan studiów II stopnia na lata 2018/ /20, kierunek SPORT (STUDIA NIESTACJONARNE) Ogółem godz. I rok 2018/19 II rok 2019/20 Nazwa przedmiotu UMA GODZ. ECT Katedra UMA ECT Lp W ćw ECT I Moduł przedmiotów podstawowych i kierunkowych 1 Zarządzanie kadrami w sporcie 9 15 24 66 90 4 9 15 4E -2 2 Marketing w sporcie 12 6 18 57 75 4 12 6 4-2 3 Trening

Bardziej szczegółowo

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener. Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener. Studia stacjonarne i niestacjonarne. Absolwent specjalności trenerskiej zdobywa uprawnienia trenera II klasy w następujących dyscyplinach sportu: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, strzelectwo sportowe, pływanie, tenis,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze w ćw

Liczba godzin w semestrze w ćw Absolwent specjalności zdobywa wiedzę z zakresu prawidłowego żywienia człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości diety w wybranych dyscyplinach sportu. Zdobywa również wiedzę na temat suplementów

Bardziej szczegółowo

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener przygotowania motorycznego. Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener przygotowania motorycznego. Studia stacjonarne i niestacjonarne. Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy ze sportowcami wyczynowymi. Jest fachowcem w dziedzinie specjalistycznego przygotowania zawodnika, szczególnie pod kątem wymagań stawianych przez konkretną

Bardziej szczegółowo

Kierunek SPORT specjalność: studia II stopnia Sport paraolimpijski Sport paraolimpijski

Kierunek SPORT specjalność: studia II stopnia Sport paraolimpijski Sport paraolimpijski Absolwent specjalności uzyskuje kompleksową wiedzę dotyczącą dyscyplin i konkurencji rozgrywanych na letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich. Poznaje specyfikę poszczególnych dyscyplin z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Kierunek sport. Specjalność: Menedżer organizacji sportowej.

Kierunek sport. Specjalność: Menedżer organizacji sportowej. Kierunek sport. Specjalność:. Jaki jest idealny kandydat? Zainteresowany zagadnieniami w obszarze zarządzania w sporcie, marketingiem sportowym oraz kształtowaniem nowoczesnego rynku sportu i rekreacji.

Bardziej szczegółowo

Absolwent specjalności "Odnowa biologiczna w sporcie" uzyskuje kompleksową wiedzę w zakresie oddziaływania środkami odnowy biologicznej w

Absolwent specjalności Odnowa biologiczna w sporcie uzyskuje kompleksową wiedzę w zakresie oddziaływania środkami odnowy biologicznej w Absolwent specjalności "" uzyskuje kompleksową wiedzę w zakresie oddziaływania środkami odnowy biologicznej w poszczególnych okresach szkolenia sportowego w sporcie osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Katedra Biologicznych Podstaw Sportu 1 2 3 4 5 Stopień naukowy, imię i nazwisko pracownika. Dietetyka i wspomaganie

Katedra Biologicznych Podstaw Sportu 1 2 3 4 5 Stopień naukowy, imię i nazwisko pracownika. Dietetyka i wspomaganie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2015/2016 Rady ydziału Nauk o Sporcie z dnia 10.09.2015 r. ykaz nauczycieli akademickich (adiunktów i wykładowców) ydziału Nauk o Sporcie upoważnionych do prowadzenia wykładów

Bardziej szczegółowo

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener personalny. Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener personalny. Studia stacjonarne i niestacjonarne. Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy głównie z osobami uprawiającymi sport rekreacyjnie. Jest fachowcem w dziedzinie treningu indywidualnego. Trener tej specjalności potrafi dostosować rodzaj

Bardziej szczegółowo

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku wychowanie fizyczne specjalność: odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, wychowanie fizyczne w Semestr I (limit 30) szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT Ogół. Wykł. Ćw. Wyk Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw. Wykł Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw.

PRZEDMIOT Ogół. Wykł. Ćw. Wyk Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw. Wykł Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw. Grupa przedmiotów przygotowania A 5 5 5 55 x ogólnego Technologia informacyjna 5 5 5 5 E- x Język obcy 5 5 5 5 E- x Organizacja i prawo w oświacie E- x Informacja biblioteczna Z- 5 Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

1 rok 2 rok 3 rok 1 sem. 2 sem. 6 sem Lp. Nazwa przedmiotu ogółem w ćw. 3 sem. 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg ECTS

1 rok 2 rok 3 rok 1 sem. 2 sem. 6 sem Lp. Nazwa przedmiotu ogółem w ćw. 3 sem. 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg ECTS Plan -letnich studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE ze specjalnością dodatkową: gimnastyką korekcyjną lub odnową biologiczną lub trenerem personalnym obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, WF w szkole forma studiów - stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Zajęcia teoretyczne ECTS. ECTS Ćwiczenia. Laboratoria. Wykłady

Liczba godzin w semestrze Zajęcia teoretyczne ECTS. ECTS Ćwiczenia. Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 2 do Uchwały nr 35/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 20.06.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

Rozkład godzin w semestrze EC TS EC TS EC TS EC TS EC TS EC TS MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH.

Rozkład godzin w semestrze EC TS EC TS EC TS EC TS EC TS EC TS MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH. Lp. Przedmiot Forma zaliczeni a E ZO Łącz nie MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Godziny ogółem 1. Anatomia E 50 20 30 0 0 20 30 4 EC TS EC TS w lab. war ćw. w lab. c w lab. war c w lab. war c w lab. war c

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program)

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Wydział : Wychowania fizycznego Kierunek : Wychowanie fizyczne Studia drugiego stopnia Specjalność: FITNESS 3. Biomechaniczne podstawy

Bardziej szczegółowo

ECTS Laboratoria. Wykłady

ECTS Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 6 do Uchwały nr 19/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 02.07.2018 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne - Trener personalny Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Plan studiów stacjonarnych II stopnia: Specjalność Nauczycielsko - Trenerska

POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Plan studiów stacjonarnych II stopnia: Specjalność Nauczycielsko - Trenerska POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Plan studiów stacjonarnych II stopnia: Specjalność Nauczycielsko - Trenerska Lp. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu ECTS E G Z Z A L Suma godzin

Bardziej szczegółowo

E ZO Łącznie w lab. war ćw. w lab. c w lab. war c w lab. war c w lab. war c w lab. war. 3. Antropologia E ZO

E ZO Łącznie w lab. war ćw. w lab. c w lab. war c w lab. war c w lab. war c w lab. war. 3. Antropologia E ZO Lp. Przedmiot Forma zaliczeni a MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH ECTS 2 ECTS 3 ECTS 4 ECTS E ZO Łącznie w lab. war ćw. w lab. c w lab. war c w lab. war c w lab. war c w lab. war 1. Anatomia E 50 20 30 0

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne Plan studiów stacjonarnych załącznik nr do Uchwały nr 6/03 z dnia 3 września 03 Kierunek: Wychowanie fizyczne Rozkład godzin w semestrze Forma Godziny ogółem Lp. Przedmiot zaliczenia ECTS ECTS 3 ECTS 4

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technic Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Specjalność: Trener personalny Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2018/2019 Forma

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 3 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 27/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 3 lipca 2012r. Zarządzenie Nr 27/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania

Bardziej szczegółowo

ECTS Laboratoria. Wykłady

ECTS Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2018 Rady Wydziału PrzyrodniczoTechnicznego z dnia 02.07.2018 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne animator czasu wolnego Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dnia roku

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dnia roku Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23.05.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

sport praktyczny studia stacjonarne

sport praktyczny studia stacjonarne A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 72/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 7 grudnia 2012 roku. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. PRZEDMIOTY OGÓlNE

Forma zaliczenia. PRZEDMIOTY OGÓlNE PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA I STOPNIA dla I roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

ECTS Laboratoria. Wykłady

ECTS Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23.05.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) PWSZ w Nysie psychofizyczne kształtowanie człowieka studia niestacjonarne I stopnia, profil praktyczny, w systemie specjalność: trener osobisty Rok I, semestr I (zimowy) * A. y kształcenia ogólnego 1.

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012* studia niestacjonarne DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r.

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 W oparciu o Zarządzenie nr 35/2015/2016Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Warszawa lipiec 2017 1 OPRACOWANIE: Beata Prokop, Edyta Rzemek, Edyta Sienkiewicz-Dianzenza Copyright

Bardziej szczegółowo

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w sporcie_ stacjonarne , II stopień

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w sporcie_ stacjonarne , II stopień Ogółem godzin Wykłady Ćwiczenia Przedmiot Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w sporcie_ stacjonarne 19.05.2015, 17.05.2016 II stopień I rok II rok 15 tyg 15 tyg 15

Bardziej szczegółowo

W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E

W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E PRZEDMIOTY OGÓLNE Wymiar godzin W Ćw. Og. Zajęcia kontaktowe** Łączna Praca liczba własna godzin PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE I STOPNIA Akademia Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Warszawa lipiec 2018 1 OPRACOWANIE: Beata Prokop,Edyta Rzemek,Edyta Sienkiewicz-Dianzenza Copyright

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 22/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26.09.2011r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN studiów II stopnia STACJONARNYCH KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE - AWF we Wrocławiu od roku 2017/2018

PLAN studiów II stopnia STACJONARNYCH KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE - AWF we Wrocławiu od roku 2017/2018 PLAN studiów II stopnia STACJONARNYCH KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE - AWF we Wrocławiu od roku 2017/2018 Nazwa przedmiotu Ogółem godzin: Forma Praca wykłady ćwiczenia Ogół godzin zaliczenia E- własna egzamin

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r.

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia r.

PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia r. PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia 1.07.2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów

Informacje ogólne o kierunku studiów Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie Profil kształcenia Formy studiów

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia niestacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia niestacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia niestacjonarne KIERUNKI: - wychowanie fizyczne II stopień

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 32/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 18 września 2013r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przygotowania podstawowego 330 godzin MODUŁ 1)

Przedmioty przygotowania podstawowego 330 godzin MODUŁ 1) I Przedmioty przygotowania ogólnego (modu ł, 50 godzin zaj ęć) Wprowadzenie do metodologii badań 5 0 5 2 Podstawy statystyki 5 5 35 3 Jezyk obcy 60 60 20 5 5 RAZEM 80 70 50 50 Przedmioty przygotowania

Bardziej szczegółowo

UWAGA STUDENCI I rok stacjonarne studia II stopnia kierunek wychowanie fizyczne

UWAGA STUDENCI I rok stacjonarne studia II stopnia kierunek wychowanie fizyczne UWAGA STUDENCI I rok stacjonarne studia II stopnia kierunek wychowanie fizyczne Proszę o dokonanie wyboru przez USOSWEB: - specjalności - form aktywności ruchowej -przedmiotów teoretycznych - specjalizację

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA Wydział prowadzący kierunek studiów Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Po zmianach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013* studia niestacjonarne DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 6 18 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 6 6 E WZ/ZO 6 3 Biochemia WZ/ZO 3 4 Podstawy biologii WZ/ZO 3 5 Teoria wychowania fizycznego 18

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T. Ogólna charakterystyka studiów. Sport

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T. Ogólna charakterystyka studiów. Sport A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18 z dnia 22.03.2019 r. Wydział realizujący kształcenie: P l a n s t u d i ó w Kierunek, na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017 Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 10 30 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 10 10 E WZ/ZO 6 3 Biochemia 15 15 WZ/ZO

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. Lp Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2014/2015 Semestr 1 Semestr 2 w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Anatomia

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18 z dnia 22.03.2019 r. Wydział realizujący kształcenie: P l a n s t u d i ó w Kierunek, na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień 2010

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 Warszawa lipiec 2016 1 PISMO OKÓLNE NR 9/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r.

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r. Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia 4.04.017 r. MODUŁY I ECTS DO PLANU NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII od roku akademickiego 017/018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE 1. Anatomia

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Egz/ zal po. Godziny zajęć, w tym: semestrze. Razem. ćs ć k le l p s

Forma zaliczenia Egz/ zal po. Godziny zajęć, w tym: semestrze. Razem. ćs ć k le l p s Załącznik nr 11a Plan studió niestacjonarnych I stopnia Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia 1). PLAN STUDIÓW Oboiązuje od roku akademickiego 01/013 Zatierdzony Uchałą Rady Wydziału nr 30/01 z dnia

Bardziej szczegółowo

BADANIE: JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH I KURSACH ANKIETA EWALUACYJNA

BADANIE: JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH I KURSACH ANKIETA EWALUACYJNA ANKIETA EWALUACYJNA STUDIA PODYPLOMOWE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA NAUCZYCIELI POSIADAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ) Specjalność: od 2 semestru Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 1 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia edukacji 9 WO 2 5 Psychologia

Bardziej szczegółowo

Narciarstwo alpejskie 6 Katedra Sportów Indywidualnych Nordic walking 7 Katedra Sportów Indywidualnych Pływanie zdrowotno-rekreacyjne 8

Narciarstwo alpejskie 6 Katedra Sportów Indywidualnych Nordic walking 7 Katedra Sportów Indywidualnych Pływanie zdrowotno-rekreacyjne 8 Każdy student wybiera: 1. Specjalność (wybrać jedną specjalność) - EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - TRENING SPORTOWY - OPIEKUN OSOBY STARSZEJ / ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - FUNKCJONALNY TRENING ZDROWOTNY

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Semestr 1 Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 2 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu/modułu

Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 45 15 30 E 3 2 Biologia medyczna 20 20

Bardziej szczegółowo

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii_ stacjonarne, , II stopień I rok

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii_ stacjonarne, , II stopień I rok Ogółem godzin Wykłady Ćwiczenia Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii_ stacjonarne, 19.05.2015, 17.05.2016 II stopień I rok II rok Przedmiot I sem II sem III

Bardziej szczegółowo

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii. I rok. 15 tyg ECTS. Grupa treści humanistycznych

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii. I rok. 15 tyg ECTS. Grupa treści humanistycznych Przedmiot W Ćw Egz W Ćw Egz W Ćw Egz W Ćw Egz Historia rehabilitacji 15 0,5 0,5 Filozofia człowieka 15 0,5 0,5 Bioetyka 15 0,5 0,5 Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji Ogółem godzin Plan studiów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK DIETETYKA STUDIA STACJONARNE Plan zatwierdzony na Radzie Wydziału

Bardziej szczegółowo

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 35 10 25 E 3 2 Biologia medyczna 15

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 2 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia edukacji

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2014 r.

Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2014 r. AKADEMA WYCHOWANA FZYCZNEGO J. PŁSUDSKEGO WYDZAŁ WYCHOWANA FZYCZNEGO SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2014

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Warszawa lipiec 2018 1 PISMO OKÓLNE NR 11/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA Tryb niestacjonarny TRENER PERSONALNY 2016

PODYPLOMOWE STUDIA Tryb niestacjonarny TRENER PERSONALNY 2016 PODYPLOMOWE STUDIA Tryb niestacjonarny TRENER PERSONALNY 2016 CEL STUDIÓW Studia podyplomowe na kierunku trener personalny mają na celu przygotowanie specjalistów do pracy w sektorach fitness i rekreacji,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK DIETETYKA STUDIA NIESTACJONARNE Rzeszów, 01.06.2017 r. LP. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I I S T O P N I A N A K I E R U N K U W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E. wychowanie fizyczne.

P R O G R A M S T U D I Ó W I I S T O P N I A N A K I E R U N K U W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E. wychowanie fizyczne. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z W Z szkoleniowy (zimowy) Wychowanie fizyczne O Z

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z W Z szkoleniowy (zimowy) Wychowanie fizyczne O Z Ogółem Status przedmiotu w programie studiów Forma zaliczenia Godziny dydaktyczne Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego- cykl kształcenia 2017-2022 Kierunek fizjoterapia Profil praktyczny Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/KZ forma zal. po I rok II rok III rok Razem semestrze * Lp. Przedmiot kod semestr semestr semestr semestr

Bardziej szczegółowo

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z Ekonomia i systemy ochrony O Z

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z Ekonomia i systemy ochrony O Z Ogółem Status przedmiotu w programie studiów Forma zaliczenia Godziny dydaktyczne Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego- cykl kształcenia 2017-2022 Kierunekfizjoterapia Profil praktyczny Plan

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Warszawa lipiec 2015 OPRACOWANIE: BEATA PROKOP Copyright by Akademia Wychowania Fizycznego 2 PISMO

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: Rok studiów: I Rok akad. (profil ) Specjalność: Lp Semestr 2 1 Logika ZO 1 2 Etyka WO 2 3 Antropologia kulturowa 18 ZO 2 4 Socjologia edukacji 18 ZO 2 5 Psychologia zachowań społecznych E WZ/ZO 3 6 Metodologia badań pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zarządzam, co następuje.

Działając na podstawie 61 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zarządzam, co następuje. Zarządzenie Nr 3/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w zarządzeniach w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 PLAN STUDÓW Semestr Σ W CA CL CP CK S PZ Forma zakończenia Anatomia prawidłowa człowieka cz. 5 5 0 Zo Kierunek: FZJOTERAPA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 studia stacjonarne 2019/2020 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne I*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Lp. Przedmiot kod C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/KZ MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY Język obcy,,, 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 5 0 5 9 Wychowanie fizyczne.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007/2008 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 17/2007/2008 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 17/2007/2008 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2007 roku W sprawie: realizacji Zajęć do wyboru na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo