ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015*"

Transkrypt

1 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w KATOWICACH Wydział Fizjoterapii ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* s t u d i a s t a c j o n a r n e i n i e s t a c j o n a r n e Katowice 2014 *Organizacja jest zestawieniem roboczym, mającym na celu ułatwienie pracy. Stwierdzone niezgodności danych w niej zawartych z obowiązującymi planami studiów lub uchwałami i zarządzeniami prosimy zgłosić w Dziekanacie Fizjoterapii.

2 2

3 studia stacjonarne 2014/2015 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne I* I stopnia II III II stopnia I* II * Liczba grup podana wg proponowanych przez Radę Wydziału limitów przyjęć 3

4 FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia pierwszego stopnia rok I semestr 1 dzień szkoleniowo-organizacyjny zajęcia w semestrze zimowym przerwa świąteczna uzupełnianie zaliczeń przerwa międzysemestralna praktyka kliniczna wdrożeniowa semestr 2 zajęcia w semestrze letnim przerwa świąteczna przerwa majowa sesja egzaminacyjna sesja poprawkowa praktyka kliniczna I Egzaminy I II III IV Popr. Anatomia prawidłowa człowieka Fizjologia

5 Lp FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia pierwszego stopnia rok I semestr 1 semestr 2 ECT w ćw pw S E/Z w ćw pw 1. Język obcy ,5 Z ,5 Z Ć 2. Wychowanie fizyczne Z D 3. Technologia informacyjna ,5 Z D 4. Propedeutyka kultury fizycznej Z W 5. Etyka i deontologia ,5 Z W 6. Psychologia Z W 7. Pedagogika ,5 Z W 8. Podstawy ekonomii ,5 Z W 9. Anatomia prawidłowa człowieka ,5 Z E 1C/ 2D 10. Biologia medyczna ,5 Z D 11. Fizjologia ,5 Z ,5 E D 12. Biochemia Z D 13. Biofizyka ,5 Z D 14. Biomechanika ,5 Z D 15. Biomechanika kliniczna ,5 Z D 16. KRiMNR-metodyka nauczania Z D ruchu: KRiMNR-pływanie Ć ,5 Z KRiMNR-gimnastyka Ć 18. Kinezyterapia Z Ć 19. Masaż leczniczy Z Ć 20. Fizjoterapia ogólna Z W 21. Propedeutyka podstaw ,5 Z K fizjoterapii klinicznej 22. Podstawy fizjoterapii klinicznej Z W 23. Fizjoterapia kliniczna w Z W dysfunkcjach narządu ruchu 24. Analiza ruchu* ,5 Z D 25. Praktyka kliniczna Zal (wdrożeniowa) 26. Praktyka kliniczna I Zal ECT S Szkolenie BHP 4 godz Zal *do wyboru 1. Laboratorium analizy funkcjonalnej narządu ruchu lub 2. Narzędzia diagnostyki funkcjonalnej E/Z Gru py 5

6 FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia pierwszego stopnia rok II semestr 3 zajęcia w semestrze zimowym przerwa świąteczna uzupełnianie zaliczeń przerwa międzysemestralna praktyka kliniczna II semestr 4 zajęcia w semestrze letnim przerwa świąteczna przerwa majowa sesja egzaminacyjna sesja poprawkowa praktyka w pracowni kinezyterapii Egzaminy I II III IV Popr. Kinezyterapia

7 L p FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia pierwszego stopnia rok II semestr 3 semestr 4 Gru ECT ECT w ćw pw py S E/Z w ćw pw S E/Z 1. Podstawy prawa ,5 Z W 2. Anatomia na żywym człowieku ,5 Z Ć 3. Diagnostyka obrazowa narządu ruchu ,5 Z D 4. Biomechanika kliniczna ,5 Z D 5. Kinezjologia ,5 Z D 6. Patologia ogólna ,5 Z D 7. KRiMNR-lekka atletyka Ć 13 1,5 Z KRiMNR-zabawy i gry ruchowe D 8. KRiMNR-gry sportowe ,5 Z Ć 9. Kinezyterapia Z E Ć 10. Fizykoterapia ,5 Z Z Ć 11. Terapia manualna Z Ć 12. Masaż leczniczy Z Ć 13. Zaopatrzenie ortopedyczne ,5 Z D 14. Diagnostyka palpacyjna ,5 Z Ć 15. Podstawy fizjoterapii klinicznej ,5 Z W 16. PFK-w ortop. i traumat., neurol. i neuroch., pediatrii i neurologii Z K dziecięcej 17. PFK-w reumatologii, kardiologii, pulmonologii, intensywnej terapii ,5 Z K 18. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu ,5 Z W 19. FKwDNR - w neurologii dziecięcej ,5 Z ,5 Z K 20. FKwDNR - w neurologii i nerochirurgii ,5 Z ,5 Z K 21. Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych Z W 22. FKwCHW-w kardiologii i pulmonologii dziecięcej ,5 Z K 23. FKwCHW-w kardiologii ,5 Z K 24. FKwCHW-w pulmonologii ,5 Z K 25. Aktywność fizyczna osób ,5 Z Ć niepełnosprawnych* 26. Profilaktyka zdrowotna** Z D 27. y do swobodnego wyboru wg Z Z D/ oferty na str. 8 Ć 28. Praktyka kliniczna II Zal Praktyka w pracowni kinezyterapii Zal *do wyboru 1. Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych lub 2. Aktywna rehabilitacja. ** do wyboru 1. Profilaktyka chorób krążenia. i zaburzeń metabolicznych lub 2. Podstawy żywienia w jednostkach chorobowych. 7

8 WYKAZ PRZEDMIOTÓW DO SWOBODNEGO WYBORU studia stacjonarne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Rok/semestr SEMESTR ZIMOWY / LETNI rok II sem. 3 i 4 1. Aikido. 2. Badminton w rekreacji osób niepełnosprawnych. 3. Choreoterapia. 4. Joga. 5. Lekkoatletyczne formy ruchu w zapobieganiu otyłości. 6. Nordic walking. 7. Pilates. 8. Proksemika. 8

9 FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia pierwszego stopnia rok III semestr 5 praktyka kliniczna III zajęcia w semestrze zimowym przerwa świąteczna sesja egzaminacyjna sesja poprawkowa termin złożenia indeksu w dziekanacie Egzaminy I II III IV Popr. Fizykoterapia Podstawy fizjoterapii klinicznej semestr 6 praktyka w pracowni fizykoterapii praktyka kliniczna IV zajęcia w semestrze letnim (10 tyg.) przerwa świąteczna przerwa majowa sesja egzaminacyjna sesja poprawkowa termin złożenia prac licencjackich termin złożenia indeksu w dziekanacie Egzaminy I II III IV Popr. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych Egzamin dyplomowy 9 Terminy indywidualne

10 L p FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia pierwszego stopnia rok III semestr 5 semestr 6 ECT ECT w ćw pw S E/Z w ćw pw S E/Z 1. Ergonomia ogólna i kliniczna Z D 2. Kwalifikowana pierwsza pomoc Z D medyczna 3. Ćwiczenia w wodzie Z Ć 4. Fizykoterapia ,5 E Ć 5. Terapia manualna Z Ć 6. Korekcja wad postawy ,5 Z Ć 7. Terapia manualna tkanek miękkich ,5 Z Ć 8. Profilaktyka i promocja zdrowia ,5 Z W 9. Fizjoterapia oparta na dowodach naukowych ,5 Zal W 10. Propedeutyka badań biomedycznych ,5 Zal W 11. Budowa pracy dyplomowej ,5 Zal W 12. Public relation ,5 W 13. Seminarium licencjackie Zal E S 14. PFK-w geriatrii, psychiatrii, Z K chirurgii, ginekologii i położnictwie 15. Podstawy fizjoterapii klinicznej E _ 17. FKwDNR ortopedia i ,5 Z ,5 Z K traumatologia 17. FKwDNR - reumatologia ,5 Z ,5 Z K 18. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu E _ 19. FKwCHW- onkologia i opieka paliatywna ,5 Z K 20. FKwCHW- kardiologia ,5 Z ,5 Z K 21. FKwCHW- pulmonologia ,5 Z K 22. FKwCHW-geriatria i psychiatria ,5 Z K 23. FKwCHW- chirurgia, ginekologia i położnictwo ,5 Z K 24. Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych E _ 25. Masaż specjalistyczny* Z Ć 26. y do swobodnego wyboru Z Z D/ -wg oferty na str. 11 Ć 27. Praktyka kliniczna III Zal Praktyka w pracowni fizykoterapii Zal 29. Praktyka kliniczna IV Zal Gru py *do wyboru 1. Drenaż limfatyczny lub 2. Masaż funkcjonalny. 10

11 WYKAZ PRZEDMIOTÓW DO SWOBODNEGO WYBORU studia stacjonarne Rok/semestr rok III sem. 5 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (ilość grup) SEMESTR ZIMOWY 1. Fizjologia kliniczna; 2. Laboratorium lokomocji człowieka; 3. Pływanie osób niepełnosprawnych; 4. Pływanie w profilaktyce i leczeniu otyłości; 5. Prawne aspekty odpowiedzialności i ubezpieczenia fizjoterapeuty; 6. Wspinaczka halowa; 7. Zabiegi fizjoterapii w wellness. SEMESTR LETNI rok III sem Fizjologia kliniczna; 2. Laboratorium lokomocji człowieka; 3. Pływanie osób niepełnosprawnych; 4. Pływanie w profilaktyce i leczeniu otyłości; 5. Podstawy kynoterapii; 6. Prawne aspekty odpowiedzialności i ubezpieczenia fizjoterapeuty; 7. Profilaktyka i terapia dźwiękiem; 8. Wspinaczka halowa; 9. Zabiegi fizjoterapii w wellness. 11

12 FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia drugiego stopnia I rok semestr 1 dzień szkoleniowo-organizacyjny zajęcia w semestrze zimowym przerwa świąteczna uzupełnianie zaliczeń przerwa międzysemestralna praktyka w przychodni semestr 2 zajęcia w semestrze letnim przerwa świąteczna przerwa majowa sesja egzaminacyjna sesja poprawkowa praktyka - obóz rehabilitacyjny lub sportu adaptowanego Egzaminy I II III Popr. Metody specjalne w fizjoterapii Medycyna fizykalna i balneoklimatologia

13 Lp FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia drugiego stopnia I rok w ćw pw semestr 1 semestr 2 EC TS E/Z w ćw pw 1. Język obcy ,5 Z ,5 Z Ć 2. Podstawy genetyki ,5 Z W 3. Historia rehabilitacji ,5 Z W 4. Filozofia ,5 Z W 5. Bioetyka ,5 Z W 6. Socjologia niepełnosprawności i Z W rehabilitacji 7. Dydaktyka fizjoterapii Z D 8. Demografia i epidemiologia ,5 Z W 9. Antropometria Z Ć 10. Trening sportowy ,5 Z D 11. Neurofizjologia Z D 12. Podstawy treningu zdrowotnego ,5 Z Ć 13. Metody specjalne fizjoterapii Z E Ć 14. Medycyna fizykalna i balneoklimatologia 15. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii EC TS E/Z Z ,5 E Ć Gru py ,5 Z Z 1D/ 2K 16. Aktywność ruchowa adaptowana Z Ć 17. Sport osób niepełnosprawnych Z Ć 18. Metody kardiorehabilitacji ,5 Z Metodologia badań ,5 Z W 20. Seminarium magisterskie ,5 Z S 21. Statystyka Z D 22. y do swobodnego wyboru I -wg oferty na str y do swobodnego wyboru II -wg oferty na str Praktyka w przychodni (117 godz.) 25. Praktyka obóz rehabilitacyjny lub sportu adaptowanego (117 godz.) ,5 Z ,5 Z ,5 Zal ,5 Zal Szkolenie BHP 4 godz zal D/ Ć 13

14 WYKAZ PRZEDMIOTÓW DO SWOBODNEGO WYBORU studia stacjonarne STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok/semestr SEMESTR LETNI rok I sem Arteterapia w aktywności adaptowanej; 2. Diagnostyka funkcjonalna dzieci i niemowląt; 3. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w neurologii; 4. Fizjoterapia osób z zespołem Downa; 5. Język migany; 6. Metodyka bezpiecznego upadania osób niepełnosprawnych; 7. Pływanie korekcyjne; 8. Prawo uzdrowisk w Polsce; 9. Programowanie fizjoterapii w oparciu o metody specjalne 10. Sprzężenia zwrotne w fizjoterapii; 11. Trening cyklohydroterapeutyczny. 14

15 FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia drugiego stopnia II rok semestr 3 zajęcia w semestrze zimowym przerwa świąteczna uzupełnianie zaliczeń przerwa międzysemestralna praktyka medycyna uzdrowiskowa semestr 4 zajęcia w semestrze letnim (7 tyg.) przerwa świąteczna przerwa majowa praktyka kliniczna termin złożenia prac magisterskich Egzaminy Egzamin dyplomowy terminy indywidualne 15

16 Lp FIZJOTERAPIA studia stacjonarne studia drugiego stopnia II rok w ćw pw semestr 3 semestr 4 EC TS E/Z w ćw pw 1. Farmakologia Z D 2. Psychologia kliniczna i Z W psychoterapia 3. Pedagogika specjalna ,5 Z W 4. Zdrowie publiczne Z W 5. Prawo Z W 6. Ekonomia i systemy ochrony ,5 Z W zdrowia 7. Zarządzanie i marketing ,5 Z W ECT S E/Z Gru py 8. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii Z K 9. Protetyka i ortotyka Z D 10. Seminarium magisterskie Zal E S 11. Badania biomedyczne ,5 Zal W 12. Komunikacja społeczna i negocjacje Zal W 13. Analiza bibliograficzna w pracy naukowej ,5 Zal W 14. Budowa pracy dyplomowej Zal W 15. Metody specjalne fizykoterapii* ,5 Z Ć 16. Medycyna sportowa* ,5 Z Ć 17. Sport osób niepełnosprawnych* ,5 Z Ć 18. Metody specjalne fizjoterapii** Z Ć 19. Trening zdrowotny i profilaktyka uszkodzeń ciała* 20. y do swobodnego wyboru wg oferty na str Praktyka medycyna uzdrowiskowa (117 godz.) ,5 Z Ć ,5 Z D/ Ć ,5 Zal Praktyka kliniczna (253 godz.) ,5 Zal *do wyboru MODUŁY: I. 1. Metody specjalne fizykoterapii (Metody wysokoenergetyczne Leczenie ran owrzodzeń i odleżyn) i 2. Trening zdrowotny i profilaktyka uszkodzeń ciała (Trening zdrowotny w rodzinie Bezpieczne upadanie kurs podstawowy) LUB II. 1. Medycyna sportowa (Odnowa biologiczna Fizjoterapia w sporcie) i 2. Sport osób niepełnosprawnych (Sport osób z dysfunkcją narządu ruchu - Sport osób z niepełnosprawnością intelektualną i sensoryczną). III. Każdy przedmiot modułu I i II jest realizowany w wymiarze: ćw-26 godz, pw-12, ECTS-1,5. **z MODUŁU Metody specjalne fizjoterapii do wyboru 1 przedmiot: Metody specjalne fizjoterapii w ortopedii. lub Metody specjalne fizjoterapii w neurologii. lub Metody specjalne fizjoterapii w pediatrii. lub Metody specjalne fizjoterapii w terapii bólu i innych dysfunkcjach. 16

17 WYKAZ PRZEDMIOTÓW DO SWOBODNEGO WYBORU studia stacjonarne STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok/semestr SEMESTR LETNI rok II sem Arteterapia w aktywności adaptowanej; 2. Diagnostyka funkcjonalna dzieci i niemowląt; 3. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w neurologii; 4. Fizjoterapia osób z zespołem Downa; 5. Język migany; 6. Metodyka bezpiecznego upadania osób niepełnosprawnych; 7. Pływanie korekcyjne; 8. Prawo uzdrowisk w Polsce; 9. Programowanie fizjoterapii w oparciu o metody specjalne 10. Sprzężenia zwrotne w fizjoterapii; 11. Trening cyklohydroterapeutyczny. 17

18 18

19 studia niestacjonarne 2014/2015 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne I stopnia I* II stopnia I* II * Liczba grup podana wg proponowanych przez Radę Wydziału limitów przyjęć 19

20 FIZJOTERAPIA studia niestacjonarne studia pierwszego stopnia rok I semestr 1 dzień szkoleniowo-organizacyjny zajęcia w semestrze zimowym (soboty-niedziele) przerwa świąteczna praktyka kliniczna wdrożeniowa semestr 2 zajęcia w semestrze letnim (soboty-niedziele) sesja zjazdowa przerwa świąteczna przerwa majowa sesja egzaminacyjna sesja poprawkowa praktyka kliniczna I do Egzaminy I II Popr. Anatomia prawidłowa człowieka Fizjologia

21 Lp FIZJOTERAPIA studia niestacjonarne studia pierwszego stopnia rok I semestr 1 semestr 2 ECT w ćw pw S E/Z w ćw pw 1. Język obcy ,5 Z ,5 Z Ć 2. Wychowanie fizyczne Z D 3. Technologia informacyjna ,5 Z D 4. Propedeutyka kultury fizycznej Z W 5. Etyka i deontologia ,5 Z W 6. Psychologia Z W 7. Pedagogika ,5 Z W 8. Podstawy ekonomii ,5 Z W 9. Anatomia prawidłowa człowieka ,5 Z E 1C/ 2D 10. Biologia medyczna ,5 Z D 11. Fizjologia ,5 Z ,5 E D 12. Biochemia Z D 13. Biofizyka ,5 Z D 14. Biomechanika ,5 Z D 15. Biomechanika kliniczna ,5 Z D 16. KRiMNR-metodyka nauczania Z D ruchu: KRiMNR-pływanie Ć ,5 Z KRiMNR-gimnastyka Ć 18. Kinezyterapia Z Ć 19. Masaż leczniczy Z Ć 20. Fizjoterapia ogólna Z W 21. Propedeutyka podstaw ,5 Z K fizjoterapii klinicznej 22. Podstawy fizjoterapii klinicznej Z W 23. Fizjoterapia kliniczna w Z W dysfunkcjach narządu ruchu 24. Analiza ruchu* ,5 Z D 25. Praktyka kliniczna Zal (wdrożeniowa) 26. Praktyka kliniczna I Zal ECT S Szkolenie BHP 4 godz Zal *do wyboru 1. Laboratorium analizy funkcjonalnej narządu ruchu lub 2. Narzędzia diagnostyki funkcjonalnej E/Z Gru py 21

22 FIZJOTERAPIA studia niestacjonarne studia drugiego stopnia I rok semestr 1 dzień szkoleniowo-organizacyjny zajęcia w semestrze zimowym (soboty-niedziele) przerwa świąteczna praktyka w przychodni do semestr 2 zajęcia w semestrze letnim (soboty-niedziele) sesja zjazdowa dla grup I - II sesja zjazdowa dla grup III - IV sesja zjazdowa dla grup V - VI przerwa świąteczna przerwa majowa sesja egzaminacyjna sesja poprawkowa praktyka - obóz rehabilitacyjny lub sportu adaptowanego do Egzaminy I II III IV V VI Popr. Metody specjalne w fizjoterapii Medycyna fizykalna i balneoklimatologia

23 Lp FIZJOTERAPIA studia niestacjonarne studia drugiego stopnia I rok w ćw pw semestr 1 semestr 2 EC TS E/Z w ćw pw 1. Język obcy ,5 Z ,5 Z Ć 2. Podstawy genetyki ,5 Z W 3. Historia rehabilitacji ,5 Z W 4. Filozofia ,5 Z W 5. Bioetyka ,5 Z W 6. Socjologia niepełnosprawności i Z W rehabilitacji 7. Dydaktyka fizjoterapii Z D 8. Demografia i epidemiologia ,5 Z W 9. Antropometria Z Ć 10. Trening sportowy ,5 Z D 11. Neurofizjologia Z D 12. Podstawy treningu zdrowotnego ,5 Z Ć 13. Metody specjalne fizjoterapii Z E Ć 14. Medycyna fizykalna i balneoklimatologia 15. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii ECT S E/Z Z ,5 E Ć Gru py ,5 Z Z 1D/ 2K 16. Aktywność ruchowa adaptowana Z Ć 17. Sport osób niepełnosprawnych Z Ć 18. Metody kardiorehabilitacji ,5 Z Metodologia badań ,5 Z W 20. Seminarium magisterskie ,75 Zal S 21. Statystyka Z D 22. Komunikacja społeczna i negocjacje 23. y do swobodnego wyboru I wg oferty na str y do swobodnego wyboru II wg oferty na str Praktyka w przychodni (117 godz.) 26. Praktyka obóz rehabilitacyjny lub sportu adaptowanego (117 godz.) ,75 Z W ,5 Z ,5 Z ,5 Zal ,5 Zal Szkolenie BHP 4 godz Zal D/ Ć 23

24 WYKAZ PRZEDMIOTÓW DO SWOBODNEGO WYBORU studia niestacjonarne STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok/semestr SEMESTR LETNI rok II sem Arteterapia w aktywności adaptowanej; 2. Diagnostyka funkcjonalna dzieci i niemowląt; 3. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w neurologii; 4. Fizjoterapia osób z zespołem Downa; 5. Język migany; 6. Metodyka bezpiecznego upadania osób niepełnosprawnych; 7. Pływanie korekcyjne; 8. Prawo uzdrowisk w Polsce; 9. Programowanie fizjoterapii w oparciu o metody specjalne 10. Sprzężenia zwrotne w fizjoterapii; 11. Trening cyklohydroterapeutyczny. 24

25 FIZJOTERAPIA studia niestacjonarne studia drugiego stopnia II rok semestr 3 zajęcia w semestrze zimowym (soboty-niedziele) sesja zjazdowa dla grup I - II sesja zjazdowa dla grup III - IV sesja zjazdowa dla grupy V *czas trwania sesji zjazdowej dla poszczególnych grup do 5 dni przerwa świąteczna praktyka medycyna uzdrowiskowa do semestr 4 zajęcia w semestrze letnim (soboty-niedziele) przerwa świąteczna przerwa majowa praktyka kliniczna do termin złożenia prac magisterskich Egzaminy Egzamin dyplomowy terminy indywidualne 25

26 Lp FIZJOTERAPIA studia niestacjonarne studia drugiego stopnia II rok w ćw pw semestr 3 semestr 4 EC TS E/Z w ćw pw 1. Farmakologia Z D 2. Psychologia kliniczna i Z W psychoterapia 3. Pedagogika specjalna ,5 Z W 4. Zdrowie publiczne Z W 5. Prawo Z W 6. Ekonomia i systemy ochrony ,5 Z W zdrowia 7. Zarządzanie i marketing ,5 Z W EC TS E/Z Gru py 8. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii Z K 9. Protetyka i ortotyka Z D 10. Seminarium magisterskie Z E S 11. Badania biomedyczne Z W 12. Analiza bibliograficzna pracy Z W naukowej 13. Budowa pracy dyplomowej Z W 14. Metody specjalne fizykoterapii* ,5 Z Ć 15. Medycyna sportowa* ,5 Z Ć 16. Sport osób niepełnosprawnych* ,5 Z Ć 17. Metody specjalne fizjoterapii** Z Ć 18. Trening zdrowotny i profilaktyka uszkodzeń ciała* 19. y do swobodnego wyboru wg oferty na str Praktyka medycyna uzdrowiskowa (117 godz.) ,5 Z Ć ,5 Z D/ Ć ,5 Zal Praktyka kliniczna (253 godz.) ,5 Zal *do wyboru MODUŁY: I. 1. Metody specjalne fizykoterapii (Metody wysokoenergetyczne Leczenie ran owrzodzeń i odleżyn) i 2. Trening zdrowotny i profilaktyka uszkodzeń ciała (Trening zdrowotny w rodzinie Bezpieczne upadanie kurs podstawowy) LUB II. 1. Medycyna sportowa (Odnowa biologiczna Fizjoterapia w sporcie) i 2. Sport osób niepełnosprawnych (Sport osób z dysfunkcją narządu ruchu - Sport osób z niepełnosprawnością intelektualną i sensoryczną). III. Każdy przedmiot modułu I i II jest realizowany w wymiarze: ćw-13 godz, pw-25, ECTS-1,5. **z MODUŁU Metody specjalne fizjoterapii do wyboru 1 przedmiot: Metody specjalne fizjoterapii w ortopedii. lub Metody specjalne fizjoterapii w neurologii. lub Metody specjalne fizjoterapii w pediatrii. lub Metody specjalne fizjoterapii w terapii bólu i innych dysfunkcjach. 26

27 WYKAZ PRZEDMIOTÓW DO SWOBODNEGO WYBORU studia niestacjonarne STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok/semestr SEMESTR LETNI rok II sem Arteterapia w aktywności adaptowanej; 2. Diagnostyka funkcjonalna dzieci i niemowląt; 3. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w neurologii; 4. Fizjoterapia osób z zespołem Downa; 5. Język migany; 6. Metodyka bezpiecznego upadania osób niepełnosprawnych; 7. Pływanie korekcyjne; 8. Prawo uzdrowisk w Polsce; 9. Programowanie fizjoterapii w oparciu o metody specjalne 10. Sprzężenia zwrotne w fizjoterapii; 11. Trening cyklohydroterapeutyczny. 27

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017*

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017* AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w KATOWICACH Wydział Fizjoterapii ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017* s t u d i a s t a c j o n a r n e i n i e s t a c j o n a r n e Katowice

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia stacjonarne 2018/2019 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne Jednolite

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia stacjonarne 2017/2018 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne Jednolite

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 studia stacjonarne 2019/2020 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne I*

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016*

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w KATOWICACH Wydział Fizjoterapii ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* s t u d i a s t a c j o n a r n e i n i e s t a c j o n a r n e Katowice

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu/modułu

Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 45 15 30 E 3 2 Biologia medyczna 20 20

Bardziej szczegółowo

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 35 10 25 E 3 2 Biologia medyczna 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r.

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r. Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia 4.04.017 r. MODUŁY I ECTS DO PLANU NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII od roku akademickiego 017/018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE 1. Anatomia

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów

Informacje ogólne o kierunku studiów Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie Profil kształcenia Formy studiów

Bardziej szczegółowo

Semestr 1: Lp. Przedmiot Egz W C PZ ZP sem samksz. ECTS SumGodz. Podstawy diagnostyki obrazowej / Dokumentacja fizjoterapeutyczna

Semestr 1: Lp. Przedmiot Egz W C PZ ZP sem samksz. ECTS SumGodz. Podstawy diagnostyki obrazowej / Dokumentacja fizjoterapeutyczna Semestr 1: 2 Psychologia 15 10 15 1 40 25 3 Pedagogika 20 25 5 2 50 45 4 Socjologia 30 15 10 2 55 45 5 Międzynarodowe zdrowie publiczne 25 20 5 2 50 45 6 Metodologia badań naukowych i statystyka 20 20

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA Wydział prowadzący kierunek studiów Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 PLAN STUDÓW Semestr Σ W CA CL CP CK S PZ Forma zakończenia Anatomia prawidłowa człowieka cz. 5 5 0 Zo Kierunek: FZJOTERAPA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r.

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 W oparciu o Zarządzenie nr 35/2015/2016Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z W Z szkoleniowy (zimowy) Wychowanie fizyczne O Z

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z W Z szkoleniowy (zimowy) Wychowanie fizyczne O Z Ogółem Status przedmiotu w programie studiów Forma zaliczenia Godziny dydaktyczne Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego- cykl kształcenia 2017-2022 Kierunek fizjoterapia Profil praktyczny Plan

Bardziej szczegółowo

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z Ekonomia i systemy ochrony O Z

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z Ekonomia i systemy ochrony O Z Ogółem Status przedmiotu w programie studiów Forma zaliczenia Godziny dydaktyczne Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego- cykl kształcenia 2017-2022 Kierunekfizjoterapia Profil praktyczny Plan

Bardziej szczegółowo

1. LICZBA GODZIN I LICZBA PUNKTÓW ECTS W CYKLU KSZTAŁCENIA

1. LICZBA GODZIN I LICZBA PUNKTÓW ECTS W CYKLU KSZTAŁCENIA 1.1. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 1. LICZBA GODZIN I LICZBA PUNKTÓW W CYKLU KSZTAŁCENIA Liczba godzin w semestrze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RAZEM MODUŁ A: PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE 1 Anatomia prawidłowa człowieka

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Warszawa lipiec 2017 1 PISMO OKÓLNE NR 10 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Kierunek Fizjoterapia Rada Wydziału , korekta RW

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Kierunek Fizjoterapia Rada Wydziału , korekta RW Zalecenia E, z/o, z godziny kontaktowe wykłady zajęcia praktyczne Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Kierunek Fizjoterapia Rada Wydziału 06.06.2017, korekta RW 19.09.2017 5 letnie studia

Bardziej szczegółowo

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Cykl kształcenia od roku akademickiego 06/07 Plan studiów II stopnia Studia stacjonarne Treści kształcenia w zakresie Suma godzin Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Razem GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia seminarium

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia seminarium FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne nabór 2016/2017 wykłady ćwiczenia seminarium ZT razem bez SK PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 15 15 15 2 Zzo PO* Język obcy (j.angielski/j.niemiecki) 30 30

Bardziej szczegółowo

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Treści kształcenia w zakresie Suma godzin Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Razem GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH W Ć S I W Ć S I P W Ć S I W Ć S I P liczba godzin bezpośrednich 5 5 Genetyka liczba

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 dla I roku studiów Wydział: Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia Rodzaj zajęć: Lp. Przedmiot kod I MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY 1 Lektorat języka obcego 4 PLAN STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin ,

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin , Dla rocznika 2013-2016 L.p. INSTYTUT MEDYCZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA ROK I /rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Zajęcia teoretyczne. PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) Zzo. PO Etyka Zzo

Zajęcia teoretyczne. PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) Zzo. PO Etyka Zzo Symbol przedmiot u FIZJOTERAPIA I SEMESTR studia stacjonarne nabór 2016/2017 wykłady ćwiczenia seminarium ZT razem bez Samokształcenie SK PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 30 30 20 2 Zzo PO Etyka 30 30

Bardziej szczegółowo

PRZYPORZĄDKOWANIE ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTÓW DO ODPOWIEDNICH GRUP WYDZIAŁ: NAUK O ZDROWIU AWF W POZNANIU KIERUNEK: FIZJOTERAPIA

PRZYPORZĄDKOWANIE ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTÓW DO ODPOWIEDNICH GRUP WYDZIAŁ: NAUK O ZDROWIU AWF W POZNANIU KIERUNEK: FIZJOTERAPIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2019 Rektora z dnia 9 sierpnia 2019 r. PRZYPORZĄDKOWANIE ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTÓW DO ODPOWIEDNICH GRUP WYDZIAŁ: NAUK O ZDROWIU AWF W POZNANIU KIERUNEK: FIZJOTERAPIA LP.

Bardziej szczegółowo

Sporządzenie dokumentacji, opracowanie raportu. Obserwacja postawy i zachowania studenta Anatomia prawidłowa KF_W03 W, C C 1.

Sporządzenie dokumentacji, opracowanie raportu. Obserwacja postawy i zachowania studenta Anatomia prawidłowa KF_W03 W, C C 1. Tabela 2. Efekty kierunkowe w odniesieniu do metod realizacji modułów kształcenia dla kierunki I stopnia. Lp. Przedmiot Symbol efektu Egzamin pisemny Egzamin umiejętności praktycznych Metody weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Warszawa lipiec 2018 1 PISMO OKÓLNE NR 10 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Rok I Rok akademicki

Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA FORMA ZALICZENIA Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW 2017-2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Kierunek Fizjoterapia Rok I Rok akademicki 2017-2018 Forma studiów: STACJONARNE Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY

MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY Obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019 dla I roku studiów Wydział: Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek: FIZJOTERAPIA Rodzaj zajęć: I W/WS II Lp. Przedmiot kod MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY C/J/L/LS/S /P/PZ/

Bardziej szczegółowo

FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne. Forma zajęć ZT razem bez SK. Przedmiotu. Punkty ECTS ogółem. zaliczenia. Zajęcia teoretyczne.

FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne. Forma zajęć ZT razem bez SK. Przedmiotu. Punkty ECTS ogółem. zaliczenia. Zajęcia teoretyczne. FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne wykłady ćwiczenia samina - PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 15 15 15 2 Zzo PO* Język obcy (j.angielski/j.niemiecki) 30 30 30 2 Zzo PO Socjologia 15 15 15

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizjoterapia Profil: praktyczny Cykl kształcenia:

Kierunek: Fizjoterapia Profil: praktyczny Cykl kształcenia: Kierunek: Fizjoterapia Profil: praktyczny Cykl kształcenia: 2014-2017 KWALIFIKACJA formalny wynik procesu oceny i walidacji tzn. tytuł, stopień utożsamiany z odpowiadającym mu dyplomem, świadectwem, itp.

Bardziej szczegółowo

3 semestr (14 tyg.) 4 semestr (14 tyg.) w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w.+ ćw.

3 semestr (14 tyg.) 4 semestr (14 tyg.) w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w.+ ćw. PLAN 2-LETNICH STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA - KIERUNEK FIZJOTERAPIA, REALIZOWANY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013, ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY WYDZIAŁU REHABILITACJI RUCHOWEJ W DNIU 30.05.2012 R.

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Efekty kierunkowe w odniesieniu do metod realizacji modułów kształcenia dla kierunki Fizjoterapia II stopnia.

Tabela 2. Efekty kierunkowe w odniesieniu do metod realizacji modułów kształcenia dla kierunki Fizjoterapia II stopnia. Tabela 2. Efekty kierunkowe w odniesieniu do metod realizacji modułów kształcenia dla kierunki Fizjoterapia II stopnia. Semestr I Lp. Przedmiot Symbol efektu Egzamin pisemny Egzamin umiejętności praktycznych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS - od 01-go października 2012 roku

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS - od 01-go października 2012 roku Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie - od 0-go października 0 roku Rok I, semestr I (zimowy) zaliczenia A. y ogólne Technologie informacyjne wykład zalicze Technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia Symbol Przedmiot u Forma zaliczenia FIZJOTERAPIA I SEMESTR studia stacjonarne wykłady ćwiczenia samina - rium bez SK PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 30 30 20 2 Zzo PO Etyka 30 30 20 2 Zzo PO* Język

Bardziej szczegółowo

Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA ECTS ECTS LICZBA GODZIN

Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA ECTS ECTS LICZBA GODZIN KOD MODUŁU FORMA ZALICZENIA Samokształcenie (liczba godzin) Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW 2017-2022 Rok I Rok akademicki 2017-2018 Forma studiów: STACJONARNE OGÓŁEM SEMESTR I MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 6 18 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 6 6 E WZ/ZO 6 3 Biochemia WZ/ZO 3 4 Podstawy biologii WZ/ZO 3 5 Teoria wychowania fizycznego 18

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII Studia pierwszego stopnia I ROK STUDIÓW w systemie dziennym 008/009 i seminaria i seminaria 1 8 9 Anatomia prawidłowa, funkcjonalna 1 i rentgenowska 1 1 10 prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz ECTS 8

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE zal zal

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE zal zal STUDIA I STOPNIA STACJONARNE KIERUNEK : FIZJOTERAPIA I ROK obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej; dziedzina nauk o zdrowiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej, dziedzina

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie niestacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie niestacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 PLAN STUDÓW Semestr Σ W CA CL CP CK S PZ Forma zakończenia Anatomia prawidłowa człowieka cz. 40 0 30 Zo PW: Biologia medyczna / Genetyka z elementami genetyki człowieka ECTS 0 0 E 3 Fizjologia cz. / Fizjologia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH. kod FIZJ4.A1.LJO 6 1,2,3,4, 5, FIZJ4.A2.TI FIZJ4.A3.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH. kod FIZJ4.A1.LJO 6 1,2,3,4, 5, FIZJ4.A2.TI FIZJ4.A3. Obowiązujący od roku akademickiego 018/019 dla I roku studiów Lp. Wydział: Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek: FIZJOTERAPIA Rodzaj zajęć: I W/WS II 1 Lektorat języka obcego Technologia informacyjna 3 Ochrona

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2014/2017 KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2014/2017 KIERUNEK FIZJOTERAPIA I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Język obcy* E 4 200 120 120 80 30 2 30 2 30 2 30 2 2. Socjologia Z o 1 30 15 15 15 15 1 3. Informatyka Z o 5 50 30 30 20 15 1 15 1 4. B 1. Podstawy języka łacińskiego

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko, nr albumu

Imię i nazwisko, nr albumu Adres zamieszkania studenta... ************************************************************************************************************************ * Przyznano stypendium w wysokości...... data, podpisy

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. azwa przedmiotu zajęć A. y ogólne Technologia informacyjna wykład zalicze Technologia informacyjna zalicze Filozofia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA 2014/2017 KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA 2014/2017 KIERUNEK FIZJOTERAPIA I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Język obcy* E 4 200 60 0 60 140 15 2 15 2 15 2 15 2 2. Socjologia Z o 1 25 15 15 10 15 1 3. Informatyka Z o 5 50 30 0 30 20 15 1 15 1 B 1. Podstawy języka łacińskiego

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017 Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 10 30 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 10 10 E WZ/ZO 6 3 Biochemia 15 15 WZ/ZO

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO A1. Język obcy* E 4 200 72 72 128 18 2 18 2 18 2 18 2 A2. Socjologia Z o 1 30 15 15 15 15 1 A3. Informatyka Z o 5 50 30 30 20 15 1 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO A1. Język obcy* E 4 200 120 120 80 30 2 30 2 30 2 30 2 A2. Socjologia Z o 1 30 15 15 15 15 1 A3. Informatyka Z o 5 50 30 30 20 15 1 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane*

Bardziej szczegółowo

PRZYPORZĄDKOWANIE KIERUNKU STUDIÓW DO DYSCYPLIN NAUKOWYCH

PRZYPORZĄDKOWANIE KIERUNKU STUDIÓW DO DYSCYPLIN NAUKOWYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 04 kwietnia 2019 r. PRZYPORZĄDKOWANIE KIERUNKU STUDIÓW DO DYSCYPLIN NAUKOWYCH Wydział: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w sporcie_ stacjonarne , II stopień

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w sporcie_ stacjonarne , II stopień Ogółem godzin Wykłady Ćwiczenia Przedmiot Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w sporcie_ stacjonarne 19.05.2015, 17.05.2016 II stopień I rok II rok 15 tyg 15 tyg 15

Bardziej szczegółowo

II stopień. Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych _ niestacjonarne

II stopień. Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych _ niestacjonarne W Ćw Egz W Ćw Egz W Ćw Egz W Ćw Egz Historia rehabilitacji 15 15 15 0,5 0,5 Filozofia człowieka 15 15 15 0,5 0,5 Bioetyka 15 15 15 0,5 0,5 Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji Plan studiów II

Bardziej szczegółowo

II sem ECTS. Psychologia kliniczna i psychoterapia ,5 1,5

II sem ECTS. Psychologia kliniczna i psychoterapia ,5 1,5 Ogółem godzin Wykłady Ćwiczenia Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych _ stacjonarne 15.07.2014, korekta RW 19.05.2015 II stopień I rok II rok

Bardziej szczegółowo

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii. I rok. 15 tyg ECTS. Grupa treści humanistycznych

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii. I rok. 15 tyg ECTS. Grupa treści humanistycznych Przedmiot W Ćw Egz W Ćw Egz W Ćw Egz W Ćw Egz Historia rehabilitacji 15 0,5 0,5 Filozofia człowieka 15 0,5 0,5 Bioetyka 15 0,5 0,5 Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji Ogółem godzin Plan studiów

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB STACJONARNY. 1,5 1, zal zal

PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB STACJONARNY. 1,5 1, zal zal PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB STACJONARNY KIERUNEK : FIZJOTERAPIA I ROK rok akademicki: 2017/2018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE NAZWA SEMESTR I SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR 2016S

PLAN STUDIÓW NR 2016S 6. Promocja zdrowia i kultura fizyczna w rehabilitacji 45 45 45 PODSUMOANIE ARKUSZA 5 I II V godzin tygodniowo (semestr I - VI po 5 tygodni) P/S P/S P/S P/S P/S A. PRZEDMIOTY OGÓNE Technologia informacyjna.

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB NIESTACJONARNY

PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB NIESTACJONARNY KIERUNEK : FIZJOTERAPIA I ROK rok akademicki: 2017/2018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE NAZWA SEMESTR I SEMESTR II I II O DW PZ O DW PZ I II W S Ćw ZP BN PZ W S Ćw ZP BN PZ W S Ćw ZP BN PZ F-A-AF-01 1 Anatomia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii_ stacjonarne, , II stopień I rok

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii_ stacjonarne, , II stopień I rok Ogółem godzin Wykłady Ćwiczenia Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii_ stacjonarne, 19.05.2015, 17.05.2016 II stopień I rok II rok Przedmiot I sem II sem III

Bardziej szczegółowo

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Neurorehabilitacja II stopień

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Neurorehabilitacja II stopień Ogółem godzin Wykłady Ćwiczenia Przedmiot Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Neurorehabilitacja 30.06.2015 II stopień I rok II rok 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg I sem W Ćw Egz W Ćw

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy Instytut: Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia II st/st Specjalność: Brak RAPORT Z PLANU STUDIÓW II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy Forma studiów: stacjonarne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB STACJONARNY. 1,5 1, zal zal

PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB STACJONARNY. 1,5 1, zal zal KIERUNEK : FIZJOTERAPIA I ROK rok akademicki: 2017/2018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE NAZWA SEMESTR I SEMESTR II I II O DW PZ O DW PZ I II W S Ćw ZP BN PZ W S Ćw ZP BN PZ W S Ćw ZP BN PZ F-A-AF-01 1 Anatomia

Bardziej szczegółowo

semestr 1 1. METODYKA STUDIOWANIA I METODOLOGIA NAUKI ETYKA PSYCHOLOGIA. 4. SOCJOLOGIA.. 5. BIOCHEMIA. 6. BIOLOGIA MEDYCZNA.

semestr 1 1. METODYKA STUDIOWANIA I METODOLOGIA NAUKI ETYKA PSYCHOLOGIA. 4. SOCJOLOGIA.. 5. BIOCHEMIA. 6. BIOLOGIA MEDYCZNA. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce za I rok studiów w roku akademickim 2006/2007 studia stacjonarne I rok semestr 1 1. METODYKA STUDIOWANIA I METODOLOGIA NAUKI... 2. ETYKA... 3. PSYCHOLOGIA.

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia niestacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

Fizjoterapia, 5- letnie jednolite studia magisterskie

Fizjoterapia, 5- letnie jednolite studia magisterskie Fizjoterapia, 5- letnie jednolite studia magisterskie Fizjoterapia jest dyscypliną naukową dążącą do profesjonalizacji, czego dowodem jest powstanie akademickich jednostek organizacyjnych (katedr, instytutów),

Bardziej szczegółowo

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Program studiów obejmuje 3801godzin na ch stacjonarnych, dodatkowo 400 godzin praktyk zawodowych oraz 2719 godzin na studiów niestacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki I A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLEGO A1. Filozofia Z o 3 25 15 15 10 15 1 A2. Język obcy* E 2 100 60 60 40 30 2 30 2 A3. Historia rehabilitacji Z o 1 25 15 15 0 10 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane* Z

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki I A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLEGO A1. Filozofia Z o 3 25 15 15 10 15 1 A2. Język obcy* E 2 100 36 36 64 18 2 18 2 A3. Historia rehabilitacji Z o 1 25 15 15 10 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane* Z 2

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia stacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) * Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, czerwiec

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY

MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY Obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 Lp. Wydział: Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek: FIZJOTERAPIA Rodzaj zajęć: I W/WS II 1 Lektorat języka obcego 2 Technologia informacyjna 3 Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, WF w szkole forma studiów - stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów. Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

Informacje ogólne o kierunku studiów. Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie Profil kształcenia Formy studiów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII. Formy zaliczenia przedmiotów studia stacjonarne jednolite magisterskie semestr zimowy rok I 2019/2020

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII. Formy zaliczenia przedmiotów studia stacjonarne jednolite magisterskie semestr zimowy rok I 2019/2020 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII Formy zaliczenia przedmiotów studia stacjonarne jednolite magisterskie semestr zimowy rok I 2019/2020 Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia Koordynator/Prowadzący/ Egzaminator Anatomia

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne Ćwiczenia w placówkach ochrony zdrowia z nauczycielem akademickim

Zajęcia praktyczne Ćwiczenia w placówkach ochrony zdrowia z nauczycielem akademickim Samokszt ałcenie Seminaria /lab. Ćwiczenia Wykłady PLAN STUDIÓW I STOPNIA RATOWNICTWO MEDYCZNE L.p. WYDZIAŁ MEDYCZNY, IPRM Katedra Ratownictwa Medycznego PLAN NAUCZANIA NA STUDIACH ERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY

MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY Rodzaj zajęć: I W/WS II C/J/L/LS/S /P/PZ/ E ZO Z 1 Lektorat języka obcego 0915-7FIZJ-A01-L 6 1,2,3,4, 180 315 13 5, 6 0915-7FIZJ-A02-2 Wychowanie fizyczne 1,2 WF 60 60 0 3 Technologia informacyjna 0915-7FIZJ-A03-TI

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW II ROK. V sem z bezpośr. udziałem nauczyciela. konsultacje Ogółem. ćwiczenia konsult. ćwiczenia konsult. wykłady RYGOR E/Z RYGOR E/Z

PLAN STUDIÓW II ROK. V sem z bezpośr. udziałem nauczyciela. konsultacje Ogółem. ćwiczenia konsult. ćwiczenia konsult. wykłady RYGOR E/Z RYGOR E/Z Razem wykład konsultacje WSZECHNICA POLSKA SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE kierunek - Zdrowie publiczne studia niestacjonarne pierwszego stopnia PLAN STUDIÓW Liczba godzin I ROK II ROK III ROK Lp. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. I sem II sem III sem IV sem V sem VI sem VII sem. z bezpośr. udziałem nauczyciela ćwiczenia. z bezpośr. udziałem nauczyciela

PLAN STUDIÓW. I sem II sem III sem IV sem V sem VI sem VII sem. z bezpośr. udziałem nauczyciela ćwiczenia. z bezpośr. udziałem nauczyciela WSZECHNICA POLSKA SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE kierunek - Zdrowie publiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia PLAN STUDIÓW Liczba godzin I ROK II ROK III ROK Lp. Nazwa przedmiotu z bezpośrednim udziałem

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012* studia niestacjonarne DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2017/ /2023

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2017/ /2023 Rok I semestr I i II w roku akademickim 2017/2018 ROK 1 Przedmiot Forma SEMESTR I O/P; O/K; O; F zaliczenia ogółem wykłady seminaria ćwiczenia ECTS Anatomia 1/2 * O/P zaliczenie na ocenę 100 20-80 9 Biofizyka

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

EC TS EC TS EC TS EC TS EC TS

EC TS EC TS EC TS EC TS EC TS Załacznik nr 3 do Uchały nr 25 /2013 z dnia 23 rześnia 2013 Ramoy Rozkład Zajęć tudia Niestacjonarne Rok akademicki rozpoczęcia 2013-2014 Wynik sumoania godzin i punktó p. Naza przedmiotu MODUŁ 1 - iedzy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DOKTORSKA STUDIA DOKTORANCKIE. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 stacjonarne

SZKOŁA DOKTORSKA STUDIA DOKTORANCKIE. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 stacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach SZKOŁA DOKTORSKA ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, czerwiec 2019 * Liczba osób wg limitów

Bardziej szczegółowo

Plan studiów w latach 2012/ /2018 Rok I semestr I i II w roku akademickim 2012/2013 ROK 1 Przedmiot Forma

Plan studiów w latach 2012/ /2018 Rok I semestr I i II w roku akademickim 2012/2013 ROK 1 Przedmiot Forma Plan studiów w latach 2012/2013-2017/2018 Rok I semestr I i II w roku akademickim 2012/2013 ROK 1 Przedmiot Forma SEMESTR I O/P; O/K; O; F zaliczenia ogółem wykłady seminaria ćwiczenia ECTS Anatomia 1/2

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

1 rok 2 rok 3 rok 1 sem. 2 sem. 6 sem Lp. Nazwa przedmiotu ogółem w ćw. 3 sem. 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg ECTS

1 rok 2 rok 3 rok 1 sem. 2 sem. 6 sem Lp. Nazwa przedmiotu ogółem w ćw. 3 sem. 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg ECTS Plan -letnich studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE ze specjalnością dodatkową: gimnastyką korekcyjną lub odnową biologiczną lub trenerem personalnym obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020

Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020 Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020 I rok - rok akad. 2019/2020 Wydział Lekarski Anatomia prawidłowa egzamin 200 40 160 21 Histologia z embriologia egzamin 100 10 30 60 10 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Protokołu nr 2/2011 z posiedzenia Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 24 października 2011 roku.

Załącznik nr 9 do Protokołu nr 2/2011 z posiedzenia Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 24 października 2011 roku. Ramoy Rozkład Zajęć tudia tacjonarne Rok akademicki rozpoczęcia 009-010 Wynik sumoania g punktó iczba godzin zajęć i praktyk emestr 1 emestr emestr 3 emestr emestr emestr iczba godzin zajęć p. Wiedza ogólna

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2013/ /2019. ROK 1 Przedmiot Forma

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2013/ /2019. ROK 1 Przedmiot Forma Rok I semestr I i II w roku akademickim 2013/2014 ROK 1 Przedmiot Forma SEMESTR I O/P; O/K; O; F zaliczenia ogółem wykłady seminaria ćwiczenia ECTS Anatomia 1/2 * O/P zaliczenie na ocenę 100 20-80 9 Biofizyka

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo