Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ"

Transkrypt

1 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień 2012 * Organizacja jest zestawieniem roboczym, mającym na celu ułatwienie pracy. Stwierdzone niezgodności danych w niej zawartych z obowiązującymi planami studiów lub uchwałami i zarządzeniami prosimy zgłosić w Dziekanacie Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką.

2 - 1 -

3 - 2 -

4 - 3 -

5 Rodzaj studiów Studia niestacjonarne 2012/2013 Liczba grup studenckich Rok studiów Liczba grup dziekańskie ćwiczeniowe numer grupy ZARZĄDZANIE 3-letnie niestacjonarne studia pierwszego stopnia specjalność: zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią I 4* 8* Iab IIab IIIab IVab II 2 3 Iab IIa III 2 3 Iab IIa specjalność: zarządzanie sportem I 4* 8* Vab VIab VIIab VIIIab II 2 3 Vab VIa III 2 3 IVab Va specjalność: zarządzanie kryzysowe I 1* 2* IXab II 1 1 IXa III 1 1 VIIa specjalność: zarządzanie w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych I 1* 2* Xab II III TURYSTYKA I REKREACJA 3-letnie niestacjonarne studia pierwszego stopnia 2-letnie niestacjonarne studia drugiego stopnia I 3* 6* II 2 4 III 1 2 TURYSTYKA I REKREACJA I 6* 12* II 3 6 * Liczba grup podana wg limitów przyjęć (Uchwała Senatu AWF Nr AR001-4-VI/2012) - 4 -

6 ZARZĄDZANIE niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - I rok specjalność: zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią specjalność: zarządzanie sportem specjalność: zarządzanie kryzysowe specjalność: zarządzanie w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych semestr 1 Dzień szkoleniowo-organizacyjny Zajęcia w semestrze zimowym (soboty-niedziele) Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Termin złożenia indeksu w dziekanacie Egzaminy (dla wszystkich specjalności) Iab IIab IIIab IVab Vab VIab VIIab VIIIab IXab Xab Popr. Marketing semestr 2 Zajęcia w semestrze letnim (soboty-niedziele) Przerwa świąteczna Przerwa majowa Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Praktyka w zakresie zarządzania w semestrze 2 (2 tygodnie) Termin złożenia indeksu w dziekanacie Egzaminy (dla wszystkich specjalności) Iab IIab IIIab IVab Vab VIab VIIab VIIIab IXab Xab Popr. Matematyka Podstawy zarządzania Mikroekonomia

7 ZARZĄDZANIE niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - I rok Wykłady i ćwiczenia realizowane wspólnie dla wszystkich specjalności Semestr 1 Semestr 2 Grupy E/Z 1. Podstawy zarządzania W/D ZO/E-2 2. Mikroekonomia W/D ZO/E-2 3. Prawo W/D ZO-2 4. Matematyka W/D ZO/E-2 5. Marketing W/D ZO/E-1 6. Historia gospodarcza W/D ZO Język angielski Ć ZO Technologia informacyjna D ZO-1 9. Psychologia W/D ZO Moduł z obszaru nauk o kulturze fizycznej 11. Moduł z obszaru nauk społecznych W/D ZO W/D ZO Wychowanie fizyczne* D ZO Praktyka w zakresie specjalności 2 tygodnie ZZ Szkolenie BHP 4 godziny w sem ZZ-1 Razem * Wychowanie fizyczne (inny przedmiot w każdym semestrze) semestr 1 Joga semestr 2 Aerobik TBC (Total Body Condition) semestr 3 Zespołowe gry sportowe - 6 -

8 ZARZĄDZANIE niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - rok I specjalność: zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią Semestr 1 Semestr 2 Grupy E/Z 1. Geneza i rozwój turystyki W/D ZO-1 2. Geografia turystyczna W/D ZO-1 Razem ZARZĄDZANIE niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - I rok specjalność: zarządzanie sportem Semestr 1 Semestr 2 Grupy E/Z 1. Geneza i rozwój sportu W/D ZO-1 2. Systemy szkolenia w sporcie W/D ZO-1 Razem

9 ZARZĄDZANIE niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - I rok specjalność: zarządzanie kryzysowe Semestr 1 Semestr 2 Grupy E/Z 1. Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa W/D ZO-1 2. Bezpieczeństwo publiczne W/D ZO-1 Razem ZARZĄDZANIE niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - I rok specjalność: zarządzanie w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych 1. Organizacja systemu ochrony zdrowia 2. Infrastruktura w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych Semestr 1 Semestr 2 Grupy E/Z W/D ZO W/D ZO-1 Razem

10 ZARZĄDZANIE niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - II rok specjalność: zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią specjalność: zarządzanie sportem specjalność: zarządzanie kryzysowe semestr 3 Zajęcia w semestrze zimowym (soboty-niedziele) Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Termin składania indeksu w dziekanacie Egzaminy (dla wszystkich specjalności) Iab IIa Vab VIa IXa Popr. Finanse Statystyka opisowa semestr 4 Zajęcia w semestrze letnim (soboty-niedziele) Przerwa świąteczna Przerwa majowa Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Praktyka w zakresie specjalności w semestrze 4 (2 tygodnie) Termin złożenia indeksu w dziekanacie Egzaminy (dla wszystkich specjalności) Iab IIa Vab VIa IXa Popr. Badania marketingowe

11 ZARZĄDZANIE niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - II rok Wykłady i ćwiczenia realizowane wspólnie dla wszystkich specjalności Semestr 3 Semestr 4 Grupy E/Z 1. Nauki o organizacji W/D ZO-3 2. Finanse W/D Z0/E-3 3. Statystyka opisowa W/D ZO/E-3 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi W/D ZO-4 5. Badania marketingowe W/D ZO/E-4 6. Język angielski Ć ZO-4 7. Praktyka w zakresie specjalności - 2 tygodnie ZZ-4 8. Język obcy drugi do wyboru Ć ZO-5 9. y z zakresu treści humanistycznych** 10. y z zakresu treści ekonomicznych** 11. y z zakresu treści związanych ze specjalnością** 12. Konwersatorium lub zajęcia rekreacyjne** W ZO W ZO W ZO D/Ć* ZO-6 Razem * w zależności od przedmiotu zgodnie z zarządzeniem nr 15/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką z późn. zm. ** przedmioty do wyboru realizowane wspólnie dla wszystkich specjalności

12 1. y z zakresu treści ekonomicznych semestr 3 a) Konsulting personalny 1 W b) Inwestycje turystyczne 1 W semestr 4 a) Zmiana wartości pieniądza w czasie 1 W b) Zarządzanie karierą zawodową w organizacji 1 W 2. y z zakresu treści humanistycznych semestr 3 a) Socjologia turystyki i podróży 1 W b) Propedeutyka kultury fizycznej 1 W semestr 4 a) Psychologia zarządzania 1 W b) Humanistyczne refleksje nad turystyką 1 W 3. y z zakresu treści związanych ze specjalnością semestr 3 a) Podstawy securitologii 1 W b) Prawne aspekty patologii w sporcie 1 W semestr 4 a) Infrastruktura teleinformatyczna przedsiębiorstw sportowych i turystycznych 1 W b) Analiza ryzyk oraz sposoby ich ubezpieczania 1 W 4. Konwersatorium lub zajęcia rekreacyjne: semestr 3 a) Inwestycje rzeczowe i kapitałowe 1 D b) Produkty innowacyjne w turystyce 1 D c) Zajęcia rekreacyjne taniec 1 D d) Zajęcia rekreacyjne pływanie 2 Ć semestr 4 a) Produkty innowacyjne w turystyce 1 D b) Współczesne szanse i zagrożenia rozwoju turystyki i sportu 1 D c) Zajęcia rekreacyjne taniec 1 D d) Zajęcia rekreacyjne pływanie 1 Ć

13 ZARZĄDZANIE niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - II rok specjalność: zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią Semestr 3 Semestr 4 Grupy E/Z 1. Zarządzanie kulturą fizyczną W/D ZO-3 2. Ekonomika w turystyce, hotelarstwie i gastronomii W/D ZO-4 Razem ZARZĄDZANIE niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - II rok specjalność: zarządzanie sportem Semestr 3 Semestr 4 Grupy E/Z 1. Zarządzanie kulturą fizyczną W/D ZO-3 2. Ekonomika sportu W/D ZO-4 Razem

14 ZARZĄDZANIE niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - II rok specjalność: zarządzanie kryzysowe Semestr 3 Semestr 4 Grupy E/Z 1. Obrona cywilna W/D ZO-3 2. Teoria edukacji dla bezpieczeństwa W/D ZO-4 Razem

15 ZARZĄDZANIE niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - III rok specjalność: zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią specjalność: zarządzanie sportem specjalność: zarządzanie kryzysowe specjalność: zarządzanie w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych semestr 5 Zajęcia w semestrze zimowym (soboty-niedziele) Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Termin składania indeksu w dziekanacie Egzaminy (dla wszystkich specjalności) Iab IIa IVab Va VIIa Popr. Zarządzanie jakością VIIIa Informatyka w zarządzaniu semestr 6 Zajęcia w semestrze letnim (soboty-niedziele) Przerwa świąteczna Przerwa majowa Termin złożenia indeksu w dziekanacie Pierwszy cykl egzaminu dyplomowego Drugi cykl egzaminu dyplomowego Poprawkowy egzamin dyplomowy

16 ZARZĄDZANIE niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - III rok Wykłady i ćwiczenia realizowane wspólnie dla wszystkich specjalności Semestr 5 Semestr 6 Grupy E/Z 1. Zachowania organizacyjne W/D ZO Zarządzanie projektami W/D ZO-6 3. Zarządzanie jakością W/D ZO/E-5 4. Informatyka w zarządzaniu D ZO/E-5 5. Finanse przedsiębiorstwa W/D ZO-5 6. Egzamin dyplomowy E-6 7. Język obcy drugi do wyboru Ć ZO-5 8. y z zakresu treści humanistycznych** 9. y z zakresu treści ekonomicznych** 10. y z zakresu treści związanych ze specjalnością** 11. Konwersatorium lub zajęcia rekreacyjne** W ZO W ZO W ZO D/Ć* ZO-6 Razem * w zależności od przedmiotu zgodnie z zarządzeniem nr 15/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką z późn. zm. ** przedmioty realizowane wspólnie dla wszystkich specjalności do wyboru inny przedmiot w każdym semestrze

17 1. y z zakresu treści ekonomicznych semestr 5 a) Finanse samorządu terytorialnego 1 W b) Zarządzanie podatkami 1 W semestr 6 a) Projektowanie i wdrażanie systemu zarządzania jakością w organizacji 1 W b) Wycena przedsiębiorstw 1 W 2. y z zakresu treści humanistycznych semestr 5 a) Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu 1 W b) Humanistyczne refleksje nad sportem 1 W semestr 6 a) Deformacje w relacjach społecznych 1 W 3. y z zakresu treści związanych ze specjalnością semestr 5 a) Jednostka i grupa społeczna w sytuacji zagrożenia 1 W b) Public relations, negocjacje i komunikacja 1 W semestr 6 a) Prawo humanitarne w turystyce 1 W b) Prawo sportowe 1 W 4. Konwersatorium lub zajęcia rekreacyjne semestr 5 a) Marketing regionu turystycznego 1 D b) Wykorzystanie systemów klasy ERP i CRM w nowoczesnych przedsiębiorstwach turystycznych 1 D c) Protokół dyplomatyczny i etykieta 1 D d) Zajęcia rekreacyjne joga 1 Ć semestr 6 a) Marketing regionu turystycznego 1 D b) Wykorzystanie systemów klasy ERP i CRM w nowoczesnych przedsiębiorstwach turystycznych 1 D c) Protokół dyplomatyczny i etykieta 1 D d) Zajęcia rekreacyjne joga 1 Ć e) Zajęcia rekreacyjne kolarstwo 1 Ć

18 ZARZĄDZANIE specjalność: zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - III rok Semestr 5 Semestr 6 Grupy E/Z 1. Polityka państwa wobec turystyki i sportu 2. Programowanie i obsługa ruchu turystycznego W/D ZO W/D ZO-6 Razem ZARZĄDZANIE specjalność: zarządzanie sportem niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - III rok Semestr 5 Semestr 6 Grupy E/Z 1. Polityka państwa wobec turystyki i sportu W/D ZO-5 2. Organizacja imprez sportowych W/D ZO-6 Razem

19 1. ZARZĄDZANIE specjalność: zarządzanie kryzysowe niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - III rok Semestr 5 Semestr 6 Grupy E/Z Zagrożenie ekologiczne W/D ZO-5 2. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych W/D ZO-6 Razem

20 TURYSTYKA I REKREACJA niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - I rok semestr 1 Dzień szkoleniowo-organizacyjny Zajęcia w semestrze zimowym (soboty-niedziele) Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Termin złożenia indeksu: Egzaminy I II III Popr. Ekonomia Podstawy rekreacji Geografia turystyczna Anatomia i fizjologia człowieka semestr 2 Zajęcia w semestrze letnim (soboty-niedziele) Przerwa świąteczna Przerwa majowa Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Termin złożenia indeksu w dziekanacie Egzaminy I II III Popr. Zarządzanie Prawo

21 TURYSTYKA I REKREACJA niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - I rok Semestr 1 Semestr 2 13 tygodni 13 tygodni Grupy E/Z 1. Anatomia i fizjologia człowieka W/Ć ZO/E-1 2. Prawo W/D ZO/E-2 3. Ekonomia W/D ZO/E-1 4. Zarządzanie W/D ZO/E-2 5. Podstawy turystyki W/D ZO-1 6. Geografia turystyczna W/D ZO/E-1 7. Historia turystyki i rekreacji W/D ZO-1 8. Turystyka i rekreacja zdrowotna W/D ZO-2 9. Język angielski Ć ZO/E Technologia informacyjna D ZO Moduł językowy język obcy drugi do wyboru Ć ZO Socjologia W/D ZO Wychowanie fizyczne: a) Indywidualne formy aktywności ruchowej D ZO-1 b) Zespołowe formy aktywności ruchowej D ZO Psychologia W/D ZO Podstawy rekreacji W/D ZO/E Obsługa ruchu turystycznego W/D ZO Turystyka aktywna W/D ZO Hotelarstwo W/D ZO Edukacja zdrowotna W/D ZO Organizacja imprez rekreacyjnych W/D ZO Filozofia W/D ZO Szkolenie BHP 4 godziny w sem ZZ-1 Razem

22 TURYSTYKA I REKREACJA niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - II rok semestr 3 Zajęcia w semestrze zimowym (soboty-niedziele) Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Termin złożenia indeksu w dziekanacie Egzaminy I II III Popr. Pedagogika czasu wolnego Historia architektury i sztuki semestr 4 Zajęcia w semestrze letnim (soboty-niedziele) Przerwa świąteczna Przerwa majowa Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Praktyka w zakresie turystyki w semestrze 4 Termin złożenia indeksu w dziekanacie Egzaminy I II III Popr. Podstawy rekreacji

23 TURYSTYKA I REKREACJA niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - II rok Semestr 3 Semestr 4 Grupy E/Z 1. Historia architektury i sztuki W/D ZO/E Psychologia W/D ZO-3 3. Podstawy rekreacji W/D ZO/E-4 4. Pedagogika czasu wolnego W/D ZO/E-3 5. Aktywność ruchowa adaptacyjna W/D ZO-4 6. Kinezypsychoprofilaktyka W/D ZO-4 7. Kulturalno-rozrywkowe formy rekreacji 8. Zagospodarowanie w turystyce i rekreacji D ZO W/D ZO-3 9. Język obcy Ć ZO/E Etyka W ZO Praktyka w zakresie turystyki (2 tyg.) 80 godz ZZ do wyboru** W ZO do wyboru** W ZO Studium instruktorskie*** Ć/L* ZO/E Studium instruktorskie*** Ć/L* ZO/E Studium instruktorskie*** Ć/L* ZO/E Formy aktywności ruchowej**** D/Ć/L* 18. Sporty ekstremalne***** Ć/L* ZO-3 Razem * w zależności od przedmiotu zgodnie z zarządzeniem nr 15/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką z późn. zm. ZO- 4,5,6-22 -

24 ** PRZEDMIOTY DO WYBORU semestr 3 (1 do wyboru) 1. Aktywność i sprawność fizyczna w życiu człowieka - 1 W semestr 4 (1 do wyboru) 1. Geografia regionalna świata - 1 W *** STUDIUM INSTRUKTORSKIE (do wyboru inny w każdym semestrze) Zaliczenie studium instruktorskiego jest obligatoryjne. Warunkiem uzyskania uprawnień jest uzyskanie zaliczenia i pozytywna ocena z egzaminu końcowego. Egzamin jest fakultatywny i nie jest wymagany do zaliczenia danego semestru studiów. semestr 3 (2 do wyboru): 1. Fitness nowoczesne formy gimnastyki - 2Ć 2. Snowboard 1L 3. Turystyka rowerowa 1L 4. Samoobrona 1Ć 5. Badminton rekreacyjny 1Ć 6. Zespołowe gry rekreacyjne piłka nożna 1Ć 7. Tenis ziemny 1Ć semestr 4 (1 do wyboru): 1. Żeglarstwo deskowe 1L 2. Kajakarstwo turystyczne 1Ć 3. Kinezygerontoprofilaktyka 1Ć 4. Narciarstwo powszechne zjazdowe 1L 5. Fitness Jogging 1Ć + kontynuacja z semestru 3: 1. Fitness nowoczesne formy gimnastyki - 2Ć 2. Snowboard 1L 3. Turystyka rowerowa 1L 4. Samoobrona 1Ć 5. Badminton rekreacyjny 1Ć 6. Zespołowe gry rekreacyjne piłka nożna 1Ć 7. Tenis ziemny 1Ć **** FORMY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ semestr 4 (1 do wyboru) 1. Piłka ręczna plażowa - 1Ć 2. Szermierka rekreacyjna 1Ć 3. Narciarstwo zajazdowe 1L 4. Step reebok - 1Ć ***** SPORTY EKSTREMALNE wykład w ramach sportów ekstremalnych realizowany jest wspólnie dla wszystkich przedmiotów semestr 3 (1 do wyboru) 1. Surwiwal i rajdy przygodowe (zajęcia realizowane poza obiektami AWF) - 2Ć 2. Wspinaczka skalna (zajęcia realizowane poza obiektami AWF) 2L 3. Techniki linowe (zajęcia realizowane poza obiektami AWF) 2L

25 TURYSTYKA I REKREACJA niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - III rok semestr 5 Zajęcia w semestrze zimowym (soboty-niedziele) Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Turystyka kwalifikowana - sporty zimowe (do wyboru) rozpoczynający się w semestrze 5 z zaliczeniem w semestrze Praktyka w zakresie rekreacji w semestrze 5 (2 tygodnie) realizowana poza zajęciami dydaktycznymi do końca sesji poprawkowej Termin złożenia indeksu w dziekanacie Egzaminy I Popr. Język obcy Ekologia i ochrona środowiska Obsługa ruchu turystycznego Studium instruktorskie Studium instruktorskie semestr 6 Zajęcia w semestrze letnim (soboty-niedziele) Przerwa świąteczna Przerwa majowa Turystyka kwalifikowana - sporty letnie (do wyboru) Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Termin złożenia indeksu w dziekanacie Pierwszy cykl egzaminu dyplomowego Drugi cykl egzaminu dyplomowego Poprawkowy egzamin dyplomowy Egzaminy I Popr. Studium instruktorskie

26 TURYSTYKA I REKREACJA niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia - III rok Semestr 5 Semestr 6 Grupy E/Z 1. Ekologia i ochrona środowiska W/D ZO/E-5 2. Krajoznawstwo W ZO-5 3. Obsługa ruchu turystycznego W/D ZO/E-5 4. Hotelarstwo W/D ZO-5 5. Trening zdrowotny i rekreacyjny W/D ZO-6 6. Przedsiębiorczość W ZO-6 7. Egzamin dyplomowy E-6 8. Język obcy Ć ZO/E-5 9. Ergonomia W ZO Praktyka w zakresie rekreacji 80 godz. (2 tyg.) ZZ Konwersatorium** D ZO Konwersatorium** D ZO Turystyka kwalifikowana*** W/Ć ZO-5,6 14. Studium instruktorskie**** Ć/L* ZO/E Studium instruktorskie**** Ć/L* ZO/E Studium instruktorskie**** Ć/L* ZO/E Formy aktywności ruchowej***** D/Ć/L* ZO-5,6 Razem * w zależności od przedmiotu zgodnie z zarządzeniem nr 15/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką z późn. zm. ** KONWERSATORIUM (do wyboru inny przedmiot w każdym semestrze) semestr 5 (1 do wyboru) 1. Psychospołeczne aspekty aktywności fizycznej 1 D semestr 6 (1 do wyboru) 1. Dieta, suplementacja i ćwiczenia fizyczne w kształtowaniu wymarzonej sylwetki - 1 D

27 *** TURYSTYKA KWALIFIKOWANA semestr 6 (wybór 1 przedmiotu) 1. Turystyka kajakowa - 1 Ć 2. Snowboard - 1 L **** STUDIUM INSTRUKTORSKIE (kontynuacja) Zaliczenie studium instruktorskiego jest obligatoryjne. Warunkiem uzyskania uprawnień jest uzyskanie zaliczenia i pozytywna ocena z egzaminu końcowego. Egzamin jest fakultatywny i nie jest wymagany do zaliczenia danego semestru studiów. semestr 5 (kontynuacja z semestru 3 i 4 w r.ak. 2011/2012) 1. Aerobic - 1 Ć 2. Fitness jogging 1Ć 3. Siatkówka - 1 Ć 4. Fitness ćwiczenia siłowe - 2 Ć 5. Badminton - 1 Ć 6. Snowboard 1 L + (kontynuacja z semestru 4 w r.ak. 2011/2012) 1. Tenis 2Ć semestr 6 (kontynuacja z semestru 4 i 5 w r.ak. 2011/2012) 1. Tenis - 2Ć ***** FORMY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ semestr 5 (1 do wyboru) 1. Ćwiczenia siłowe dla różnych sportów - 1 Ć 2. Nordic walking - 1 D semestr 6 (1 do wyboru) 1. Wspinaczka halowa - 1 Ć 2. Profilaktyka jogą 1 Ć

28 TURYSTYKA I REKREACJA niestacjonarne 3-semestralne studia drugiego stopnia - rok I semestr 1 Dzień szkoleniowo-organizacyjny Zajęcia w semestrze zimowym Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Termin złożenia indeksu: Egzaminy (dla wszystkich specjalności) I Popr. Socjologia czasu wolnego Historia kultury semestr 2 Zajęcia w semestrze letnim Przerwa świąteczna Przerwa majowa Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Termin złożenia indeksu w dziekanacie Egzaminy (dla wszystkich specjalności) I Popr. Diagnostyka i monitoring aktywności fizycznej

29 Egzaminy dla specjalności: turystyka aktywna I Popr. Podstawy turystyki aktywnej Egzaminy dla specjalności: trener personalny I Popr. Biologiczne aspekty treningu

30 TURYSTYKA I REKREACJA niestacjonarne 3-semestralne studia drugiego stopnia - rok I Wykłady i ćwiczenia realizowane wspólnie dla wszystkich specjalności Semestr 1 Semestr 2 grupy E/Z 1. Historia kultury W ZO/E-1 2. Socjologia czasu wolnego W/D ZO/E-1 3. Regiony turystyczne W/D ZO-2 4. Język angielski Ć ZO/E-3 Moduł językowy - język obcy do ZO-1,2, Ć wyboru 3 Informatyka w turystyce i W/D ZO-1 rekreacji 7. Polityka turystyczna W/D ZO-1 8. Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych W/D ZO-2 9. Bioróżnorodność W/D ZO Moduł z obszaru turystyki i rekreacji W ZO Turystyka sportowa W ZO Moduł z obszaru nauk o kulturze fizycznej W ZO Diagnostyka i monitoring aktywności fizycznej W/D ZO/E Seminarium magisterskie W/Ć ZO/E Metodologia badań naukowych W/D ZO Statystyka matematyczna W/D ZO-1 Zarządzanie organizacjami W/D ZO-1 sportowymi i turystycznymi 18. Żywienie i suplementacja W/D ZO Prawo w turystyce i rekreacji W/D ZO Fitness i wellness D ZO Wychowanie fizyczne D ZO-1 Razem

31 TURYSTYKA I REKREACJA stacjonarne 3-semestralne studia drugiego stopnia - rok I specjalność: turystyka aktywna Moduł Semestr 1 Semestr 2 13 tygodni 13 tygodni grupy E/Z 1. Podstawy turystyki aktywnej W/D ZO/E Zagospodarowanie w turystyce aktywnej Geograficzne i kulturowe uwarunkowania turystyki aktywnej W ZO W ZO-2 4. Turystyka aktywna na wodzie Razem D/Ć/ L ZO-2 TURYSTYKA I REKREACJA stacjonarne 3-semestralne studia drugiego stopnia - rok I specjalność: trener personalny Moduł Semestr 1 Semestr 2 13 tygodni 13 tygodni grupy E/Z 1. Biologiczne aspekty treningu W/D ZO/E-2 2. Metody i środki treningowe W/D ZO Planowanie i programowanie treningu Współczesne trendy w treningu motorycznym W/D ZO/E W ZO-2 Razem

32 TURYSTYKA I REKREACJA niestacjonarne 2-letnie studia drugiego stopnia - rok II semestr 3 Zajęcia w semestrze zimowym Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Termin złożenia indeksu: Egzaminy I II III Popr. Planowanie turystyczne Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym semestr 4 Zajęcia w semestrze letnim Przerwa świąteczna Przerwa majowa Termin złożenia indeksu w dziekanacie Termin złożenia prac magisterskich Egzaminy Egzamin dyplomowy terminy indywidualne

33 TURYSTYKA I REKREACJA niestacjonarne 2-letnie studia drugiego stopnia - rok II Semestr 3 Semestr 4 grupy E/Z 1. Planowanie turystyczne W/D ZO/E-3 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym W/D ZO/E-3 3. Turystyka aktywna i przygodowa W/D ZO-3 4. Seminarium magisterskie Praktyka w przedsiębiorstwie turystycznym (2tyg.) 60 godz ZZ-3 6. do wyboru z zakresu ekonomii* W ZO-4 7. do wyboru z zakresu nauk o kulturze fizycznej ** D ZO-4 8. do wyboru z zakresu turystyki *** W/D ZO-4 9. do wyboru z zakresu rekreacji**** W/D ZO-4 Razem * PRZEDMIOTY DO WYBORU Z ZAKRESU EKONOMII Semestr 3 (1 do wybory) 1. Finanse w turystyce i rekreacji 1W 2. Ekonomiczna i ekologiczna efektywność inwestycji turystycznych 1W Semestr 4 (1 do wyboru) 1. Produkt turystyczny 1W 2. Zarządzanie jakością w turystyce i rekreacji 1W ** PRZEDMIOTY DO WYBORU Z ZAKRESU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Semestr 3 (1 do wyboru) 1. Profilaktyka jogą 2D 2. Planowanie obciążeń wysiłkowych w rekreacji 2D Semestr 4 (1 do wyboru) 1. Fitness i wellness 2D 2. Ekstremalne formy aktywności fizycznej 1D

34 *** PRZEDMIOTY DO WYBORU Z ZAKRESU TURYSTYKI Semestr 3 (1 do wyboru) 1. Turystyka pielgrzymkowa 1D 2. Turystyka wiejska 2D Semestr 4 (1 do wyboru) 1. Turystyka przemysłowa 1D 2. Ekoturystyka 2D **** PRZEDMIOTY DO WYBORU Z ZAKRESU Semestr 3 (1 do wyboru) 1. Rekreacja osób starszych i niepełnosprawnych 1D 2. Działalność ośrodków sportu i rekreacji 2D Semestr 4 (1 do wyboru) 1. Organizacja imprez rekreacyjnych 1D 2. Rekreacyjne formy aktywności fizycznej 2D

35 - 34 -

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012* studia niestacjonarne DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia niestacjonarne Katowice, kwiecień 2016 r. - 2 -

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia stacjonarne Katowice, kwiecień 2016 r. - 1 - - 2

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie

Kierunek Zarządzanie Zarządzenie Nr 29/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia niestacjonarne Katowice, kwiecień 2017 r. - 2 -

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia niestacjonarne Katowice, kwiecień 2018 r. - 2 -

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia stacjonarne Katowice, kwiecień 2017 r. - 1 - - 2

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień 2010

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012* studia niestacjonarne DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień 2013

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia stacjonarne Katowice, kwiecień 2018 r. - 1 - - 2

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013* studia niestacjonarne DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Po zmianach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Po zmianach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013* studia stacjonarne DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012* studia stacjonarne DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień 2011

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne KIERUNKI: - Wychowanie Fizyczne - Turystyka

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. PRZEDMIOTY OGÓlNE

Forma zaliczenia. PRZEDMIOTY OGÓlNE PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA I STOPNIA dla I roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 studia stacjonarne i niestacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 studia stacjonarne i niestacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 studia stacjonarne i niestacjonarne KIERUNKI: studia stacjonarne:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 studia stacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 studia stacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 studia stacjonarne KIERUNKI: - Wychowanie Fizyczne - Turystyka i

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia stacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia stacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia stacjonarne KIERUNKI: - Wychowanie Fizyczne I stopień, II

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia stacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia stacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia stacjonarne KIERUNKI: - wychowanie fizyczne I stopień, II

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 studia niestacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 studia niestacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 studia niestacjonarne KIERUNKI: - Wychowanie Fizyczne - Turystyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia stacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia stacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia stacjonarne KIERUNKI: - Wychowanie Fizyczne I stopień, II

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 72/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 7 grudnia 2012 roku. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia niestacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia niestacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia niestacjonarne KIERUNKI: - Wychowanie Fizyczne II stopień

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia niestacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia niestacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia niestacjonarne KIERUNKI: - wychowanie fizyczne II stopień

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia stacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia stacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia stacjonarne KIERUNKI: - Wychowanie Fizyczne - Turystyka i

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia r.

PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia r. PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia 1.07.2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 22/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Warszawa lipiec 2018 1 PISMO OKÓLNE NR 11/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 32/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 18 września 2013r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 Warszawa lipiec 2016 1 PISMO OKÓLNE NR 9/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO STUDIA DOKTORANCKIE ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, maj 2015 *

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 3 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 27/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 3 lipca 2012r. Zarządzenie Nr 27/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia niestacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia niestacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia niestacjonarne KIERUNKI: - Wychowanie Fizyczne II stopień

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 22/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26.09.2011r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO STUDIA DOKTORANCKIE ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Przedmiot

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Przedmiot 1 PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Rygor Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 Semestr 5 Semestr 6 RAZEM Wykład Ćw. W. Ćw. W. Ćw. W. Ćw.. W. Ćw. W. Ćw. W. Ćw. 1. Język obcy I 160 160 E/Z 40Z 40Z 40Z 20Z

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Przedmiot

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Przedmiot 1 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 1. Język obcy I 270 270 E/Z 60Z 60Z 60Z 30Z 30Z 30E 2. Język obcy II ( do wyboru ) 150 150 Z 30Z 30Z 30Z 30Z 30Z 3. Technologia informacyjna 30 30 Z 30Z 4. Socjologia 30 30

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r.

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia stacjonarne 2018/2019 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne Jednolite

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015*

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w KATOWICACH Wydział Fizjoterapii ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* s t u d i a s t a c j o n a r n e i n i e s t a c j o n a r n e Katowice

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT Ogół. Wykł. Ćw. Wyk Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw. Wykł Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw.

PRZEDMIOT Ogół. Wykł. Ćw. Wyk Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw. Wykł Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw. Grupa przedmiotów przygotowania A 5 5 5 55 x ogólnego Technologia informacyjna 5 5 5 5 E- x Język obcy 5 5 5 5 E- x Organizacja i prawo w oświacie E- x Informacja biblioteczna Z- 5 Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

PRZYPORZĄDKOWANIE ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTÓW DO ODPOWIEDNICH GRUP WYDZIAŁ: NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ AWF W POZNANIU KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA

PRZYPORZĄDKOWANIE ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTÓW DO ODPOWIEDNICH GRUP WYDZIAŁ: NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ AWF W POZNANIU KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 35/2019 Rektora z dnia 9 sierpnia 2019 r. PRZYPORZĄDKOWANIE ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTÓW DO ODPOWIEDNICH GRUP WYDZIAŁ: NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ AWF W POZNANIU KIERUNEK: TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 studia stacjonarne 2019/2020 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne I*

Bardziej szczegółowo

UWAGA STUDENCI I rok stacjonarne studia II stopnia kierunek wychowanie fizyczne

UWAGA STUDENCI I rok stacjonarne studia II stopnia kierunek wychowanie fizyczne UWAGA STUDENCI I rok stacjonarne studia II stopnia kierunek wychowanie fizyczne Proszę o dokonanie wyboru przez USOSWEB: - specjalności - form aktywności ruchowej -przedmiotów teoretycznych - specjalizację

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DOKTORSKA STUDIA DOKTORANCKIE. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 stacjonarne

SZKOŁA DOKTORSKA STUDIA DOKTORANCKIE. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 stacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach SZKOŁA DOKTORSKA ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, czerwiec 2019 * Liczba osób wg limitów

Bardziej szczegółowo

kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE studia I stopnia

kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE studia I stopnia Zarządzenie Nr 20/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 16.06.2014r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania

Bardziej szczegółowo

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Krajowe Ramy Kwalifikacji 3.5.1. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Specjalności: 1. Obsługa ruchu turystycznego 2. Rekreacja ruchowa 3. Menedżer

Bardziej szczegółowo

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Krajowe Ramy Kwalifikacji 3.5.1. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Specjalności: 1. Obsługa ruchu turystycznego 2. Rekreacja ruchowa 3. Menedżer

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Plan studiów stacjonarnych II stopnia: Specjalność Nauczycielsko - Trenerska

POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Plan studiów stacjonarnych II stopnia: Specjalność Nauczycielsko - Trenerska POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Plan studiów stacjonarnych II stopnia: Specjalność Nauczycielsko - Trenerska Lp. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu ECTS E G Z Z A L Suma godzin

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zarządzam, co następuje.

Działając na podstawie 61 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zarządzam, co następuje. Zarządzenie Nr 3/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w zarządzeniach w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa 1, 2, 3 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 4 1 EOL104 Psychologia pracy 15

Bardziej szczegółowo

Narciarstwo alpejskie 6 Katedra Sportów Indywidualnych Nordic walking 7 Katedra Sportów Indywidualnych Pływanie zdrowotno-rekreacyjne 8

Narciarstwo alpejskie 6 Katedra Sportów Indywidualnych Nordic walking 7 Katedra Sportów Indywidualnych Pływanie zdrowotno-rekreacyjne 8 Każdy student wybiera: 1. Specjalność (wybrać jedną specjalność) - EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - TRENING SPORTOWY - OPIEKUN OSOBY STARSZEJ / ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - FUNKCJONALNY TRENING ZDROWOTNY

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje studentów rozpoczynających studia w 2018 r. Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Obowiązuje studentów rozpoczynających studia w 2018 r. Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa Obowiązuje studentów rozpoczynających studia w 2018 r. 1, 2, 3, 4 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia Nazwa 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 31/2013 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 13 września 2013 r.

UCHWAŁA nr 31/2013 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 13 września 2013 r. UCHWAŁA nr 31/2013 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie studiów na kierunku turystyka i rekreacja Na

Bardziej szczegółowo

Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT

Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia w ćw ogółem (Z, Zo lub

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017*

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017* AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w KATOWICACH Wydział Fizjoterapii ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017* s t u d i a s t a c j o n a r n e i n i e s t a c j o n a r n e Katowice

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia stacjonarne 2017/2018 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne Jednolite

Bardziej szczegółowo

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener. Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener. Studia stacjonarne i niestacjonarne. Absolwent specjalności trenerskiej zdobywa uprawnienia trenera II klasy w następujących dyscyplinach sportu: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, strzelectwo sportowe, pływanie, tenis,

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2014 r.

Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2014 r. AKADEMA WYCHOWANA FZYCZNEGO J. PŁSUDSKEGO WYDZAŁ WYCHOWANA FZYCZNEGO SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2014

Bardziej szczegółowo

1 rok 2 rok 3 rok 1 sem. 2 sem. 6 sem Lp. Nazwa przedmiotu ogółem w ćw. 3 sem. 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg ECTS

1 rok 2 rok 3 rok 1 sem. 2 sem. 6 sem Lp. Nazwa przedmiotu ogółem w ćw. 3 sem. 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg ECTS Plan -letnich studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE ze specjalnością dodatkową: gimnastyką korekcyjną lub odnową biologiczną lub trenerem personalnym obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

ECTS Laboratoria. Wykłady

ECTS Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 6 do Uchwały nr 19/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 02.07.2018 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne - Trener personalny Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki

Bardziej szczegółowo

U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A

U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P r o g

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Warszawa lipiec 2015 OPRACOWANIE: BEATA PROKOP Copyright by Akademia Wychowania Fizycznego 2 PISMO

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017 Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 10 30 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 10 10 E WZ/ZO 6 3 Biochemia 15 15 WZ/ZO

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Warszawa lipiec 2018 1 OPRACOWANIE: Beata Prokop,Edyta Rzemek,Edyta Sienkiewicz-Dianzenza Copyright

Bardziej szczegółowo

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku wychowanie fizyczne specjalność: odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, wychowanie fizyczne w Semestr I (limit 30) szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2013/2014 WF STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia przedmioty BIOMEDYCZNE do wyboru

Rok akademicki 2013/2014 WF STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia przedmioty BIOMEDYCZNE do wyboru Rok akademicki 2013/2014 WF STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia przedmioty BIOMEDYCZNE do wyboru ROK II, SEMESTR 3 studia I stopnia niestacjonarne 4 biomedyczny 6 12 Masaż klasyczny Nowe w biologii Podstawy

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program)

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Wydział : Wychowania fizycznego Kierunek : Wychowanie fizyczne Studia drugiego stopnia Specjalność: FITNESS 3. Biomechaniczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Warszawa lipiec 2017 1 OPRACOWANIE: Beata Prokop, Edyta Rzemek, Edyta Sienkiewicz-Dianzenza Copyright

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dnia roku

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dnia roku Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23.05.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT Rok akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, niestacjonarne (nowy program) Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. W-4

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 6 18 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 6 6 E WZ/ZO 6 3 Biochemia WZ/ZO 3 4 Podstawy biologii WZ/ZO 3 5 Teoria wychowania fizycznego 18

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia niestacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport ROK I, SEMESTR 1, studia II stopnia stacjonarne (nowy program) Symbol Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. F-3 Filozofia

Bardziej szczegółowo

ECTS Laboratoria. Wykłady

ECTS Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2018 Rady Wydziału PrzyrodniczoTechnicznego z dnia 02.07.2018 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne animator czasu wolnego Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j Załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 30 Aerobik klasyczny PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY

Załącznik nr 2. 30 Aerobik klasyczny PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY Załącznik nr 2 przedmioty TEORETYCZNE do wyboru ROK III, SEMESTR 5 studia I stopnia, stacjonarne 2 teoretyczny 10 20 Podstawy rekreacyjnego uprawiania żeglarstwa morskiego Praca opiekuńczo-wychowawcza

Bardziej szczegółowo

E ZO Łącznie w lab. war ćw. w lab. c w lab. war c w lab. war c w lab. war c w lab. war. 3. Antropologia E ZO

E ZO Łącznie w lab. war ćw. w lab. c w lab. war c w lab. war c w lab. war c w lab. war. 3. Antropologia E ZO Lp. Przedmiot Forma zaliczeni a MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH ECTS 2 ECTS 3 ECTS 4 ECTS E ZO Łącznie w lab. war ćw. w lab. c w lab. war c w lab. war c w lab. war c w lab. war 1. Anatomia E 50 20 30 0

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j Załącznik

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technic Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Specjalność: Trener personalny Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2018/2019 Forma

Bardziej szczegółowo