Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2014 r."

Transkrypt

1 AKADEMA WYCHOWANA FZYCZNEGO J. PŁSUDSKEGO WYDZAŁ WYCHOWANA FZYCZNEGO SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia r. w sprawie: Szczegółowej organizacji roku akademickiego 2014/2015 W oparciu o Zarządzenie Nr 38/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015, podaję do wiadomości szczegółową organizację studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak

2 KERUNEK: Stacjonarne: Wychowanie Fizyczne - stopień Sport - stopień Wychowanie Fizyczne - stopień Wychowanie Fizyczne - stopień: SłuŜby Mundurowe Wychowanie Fizyczne - stopień Wychowanie Fizyczne - stopień Niestacjonarne: 2

3 STUDA STACJONARNE ROK stopnia WF Semestr zimowy r r. - Zajęcia programowe r. poniedziałek - Uroczysta nauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w WWFiS r. piątek - Dzień wolny od zajęć r. - poniedziałek - Dzień wolny od zajęć r. środa - Zajęcia poniedziałkowe r. czwartek - Zajęcia wtorkowe r r. - Przerwa świąteczna zimowa Zaliczenie semestru do r. 1. Historia kultury fizycznej r r. - Sesja egzaminacyjna r r. - Przerwa międzysemestralna r r. - Sesja poprawkowa r. - Ostateczny termin złoŝenia indeksów w dziekanacie Semestr letni r r. - Zajęcia programowe r r. - Przerwa świąteczna wiosenna r. środa - Zajęcia piątkowe Zaliczenie semestru do r. 1. Anatomia 2. Biochemia 3. Psychologia r r. - Sesja egzaminacyjna r r. - Sesja egzaminacyjna poprawkowa r. - Ostateczny termin złoŝenia indeksów w dziekanacie 3

4 PLAN STUDÓW ROK STUDÓW STACJONARNYCH stopnia Kierunek: WYCHOWANE FZYCZNE rok akademicki 2014/2015 L.P. PRZEDMOT TYGODNOWY WYMAR GODZN semestr semestr EGZAMNY ECTS semestr semestr w. ćw. w. ćw. PRZEDMOTY OGÓLNE x Język obcy Z Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia Z PRZEDMOTY PODSTAWOWE x Anatomia E Biochemia E Biologia Z Pedagogika Z Psychologia E PRZEDMOTY KERUNKOWE x Metodyka wychowania fizycznego Z Trening ogólnorozwojowy/ Zaprawa wojskowa* Z Teoria i metodyka koszykówki Z Teoria i metodyka piłki siatkowej Z Teoria i metodyka gimnastyki Z Teoria i metodyka pływania Z Teoria i metodyka lekkoatletyki Z Rytmika i taniec Z Zabawy i gry ruchowe 1 2 Z Historia kultury fizycznej E Zajęcia ruchowe do wyboru* Z Praktyki psychologicznopedagogiczne WYKŁADY ĆWCZENA ; 23* 15; 17* 10 - Z - 1 godz. 21; 4 23* 30; 30; X 25; 27* 32* 32* +prakt. * dotyczy specjalności wychowanie fizyczne w słuŝbach mundurowych 4

5 STUDA STACJONARNE ROK stopnia WF Semestr zimowy r r. - Zajęcia programowe r. poniedziałek - Uroczysta nauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w WWFiS r. piątek - Dzień wolny od zajęć r. - poniedziałek - Dzień wolny od zajęć r. środa - Zajęcia poniedziałkowe r. czwartek - Zajęcia wtorkowe r r. - Przerwa świąteczna zimowa r r. - Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu r. - ZłoŜenie dokumentacji praktyk przez studentów r. - Ostateczny termin zaliczenia praktyk pedagogicznych Zaliczenie semestru do r. 1. Fizjologia 2. Biomechanika 3. Pedagogika 4. Teoria i metodyka gimnastyki r r. - Sesja egzaminacyjna ( część rocznika) r r. - Sesja egzaminacyjna ( część rocznika) r r. - OBÓZ ZMOWY( część rocznika) r r. - OBÓZ ZMOWY( część rocznika) r r. - Przerwa międzysemestralna ( w tym obóz zimowy) r r. - Sesja poprawkowa ( i część rocznika) r. - Ostateczny termin złoŝenia indeksów w dziekanacie Semestr V letni r r. - Zajęcia programowe r r. - Przerwa świąteczna wiosenna r. środa - Zajęcia piątkowe r r. - Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu r. - ZłoŜenie dokumentacji praktyk przez studentów r. - Ostateczny termin zaliczenia praktyk pedagogicznych Zaliczenie semestru do r. 1. Antropologia 2. Metodyka wychowania fizycznego 3. Teoria i metodyka lekkoatletyki 4. Teoria i metodyka pływania r r. - Sesja egzaminacyjna r r. - Sesja poprawkowa ( część rocznika) r r. - Sesja poprawkowa ( część rocznika) r. - Ostateczny termin złoŝenia indeksów w dziekanacie r r. - OBÓZ LETN ( część rocznika) r r. - OBÓZ LETN ( część rocznika) 5

6 PLAN STUDÓW ROK STUDÓW STACJONARNYCH stopnia Kierunek: WYCHOWANE FZYCZNE rok akademicki 2014/2015 L.P. PRZEDMOT TYGODNOWY WYMAR GODZN semestr semestr V EGZAMNY semestr w. ćw. w. ćw. PRZEDMOTY OGÓLNE X Język obcy Z Technologia informacyjna Z PRZEDMOTY PODSTAWOWE X Fizjologia E Antropologia E Pedagogika E PRZEDMOTY KERUNKOWE X Biomechanika E Metodyka wychowania fizycznego E Teoria i metodyka piłki noŝnej Z Teoria i metodyka piłki siatkowej Z Teoria i metodyka piłki ręcznej Z Teoria i metodyka gimnastyki E Gimnastyka artystyczna (Kobiety) Sporty walki (MęŜczyźni) Z Teoria i metodyka pływania E Teoria i metodyka lekkoatletyki E Organizacja i prawo w oświacie Z Pierwsza pomoc przedmedyczna Z Zajęcia ruchowe do wyboru *# Z Zajęcia ruchowe do wyboru * Z 2 2 ECTS semestr V Praktyki psychologiczno-pedagogiczne godz. Z w przedszkolu godz. 10 dni (60 OBÓZ ZMOWY - Z godz.) dni (60 OBÓZ LETN - Z-4-4 godz.) 4 18; 22* 3 12; 16* 30; 30; WYKŁADY ĆWCZENA X 34* 34* 22; 26* +prak+obóz 15; 19* +prak+obóz * dotyczy specjalności wychowanie fizyczne w słuŝbach mundurowych * # - zajęcia ruchowe do wyboru z roku ak.2013/2014 s.1 i 2 6

7 STUDA STACJONARNE ROK stopnia WF Semestr V zimowy r r. - Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej r. - ZłoŜenie dokumentacji praktyk przez studentów r. - Ostateczny termin zaliczenia praktyk pedagogicznych r r. - Zajęcia programowe r. poniedziałek - Uroczysta nauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w WWFiS r. piątek - Dzień wolny od zajęć r. - poniedziałek - Dzień wolny od zajęć r. środa - Zajęcia poniedziałkowe r. czwartek - Zajęcia wtorkowe r r. - Przerwa świąteczna zimowa Zaliczenie semestru do r. 1. Teoria wychowania fizycznego 2. Teoria sportu r r. - Sesja egzaminacyjna r r. - Przerwa międzysemestralna r r. - Sesja poprawkowa r. - Ostateczny termin złoŝenia indeksów w dziekanacie r r. - Programowa specjalizacja instruktorska z narciarstwa powszechnego zjazdowego ( grupa) r r. - Programowa specjalizacja instruktorska z narciarstwa powszechnego zjazdowego ( grupa) Semestr V letni r r. - Zajęcia programowe r r. - Przerwa świąteczna wiosenna r. środa - Zajęcia piątkowe Zaliczenie semestru do r. 1. Język obcy 2. Specjalizacja r r. - Sesja egzaminacyjna r r. - Sesja poprawkowa Terminy złoŝenia prac dyplomowych licencjackich i sesji egzaminacyjnej: - złoŝenie prac - do r.; sesja egzaminacyjna: r. - złoŝenie prac - do r.; sesja egzaminacyjna: r. 7

8 PLAN STUDÓW ROK STUDÓW STACJONARNYCH stopnia Kierunek: WYCHOWANE FZYCZNE rok akademicki 2014/2015 LP. PRZEDMOT TYGODNOWY WYMAR GODZN semestr V semestr V EGZAMNY semestr V ECTS w. ćw. w. ćw. PRZEDMOTY OGÓLNE X Język obcy E PRZEDMOTY PODSTAWOWE X Ochrona własności intelektualnej 1 - Z Teoria wychowania fizycznego E Seminarium dyplomowe E PRZEDMOTY KERUNKOWE X Antropomotoryka Z Edukacja zdrowotna 2 1 Z Teoria i metodyka piłki noŝnej Z Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne Z Teoria sportu E Emisja głosu Z śywienie człowieka Z Organizacja i kierowanie w kulturze fizycznej Z Socjologia Z Zajęcia ruchowe do wyboru Z SPECJALNOŚĆ SPORTOWA X Teoria treningu sportowego Z Specjalizacja instruktorska (sportowa) E SPECJALNOŚĆ REKREACYJNA X Teoria i metodyka rekreacji Z Specjalizacja instruktorska (rekreacja ruchowa) Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej WYKŁADY ĆWCZENA semestr V E (120 godz.) Z X

9 STUDA STACJONARNE ROK stopnia - KERUNEK SPORT Semestr zimowy r r. - Zajęcia programowe r. poniedziałek - Uroczysta nauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w WWFiS r. piątek - Dzień wolny od zajęć r. - poniedziałek - Dzień wolny od zajęć r. środa - Zajęcia poniedziałkowe r. czwartek - Zajęcia wtorkowe r r. - Przerwa świąteczna zimowa Zaliczenie semestru do r. 1. Biochemia r r. - Sesja egzaminacyjna r r. - Przerwa międzysemestralna r r. - Sesja poprawkowa r. - Ostateczny termin złoŝenia indeksów w dziekanacie Semestr letni r r. - Zajęcia programowe r r. - Przerwa świąteczna wiosenna r. środa - Zajęcia piątkowe Zaliczenie semestru do r. 1. Anatomia 2. Psychologia 3. Gimnastyka 4. Pływanie r r. - Sesja egzaminacyjna r r. - Sesja poprawkowa r. - Ostateczny termin złoŝenia indeksów w dziekanacie 9

10 PLAN STUDÓW ROK STUDÓW STACJONARNYCH stopnia Kierunek: SPORT rok akademicki 2014/2015 L.P. PRZEDMOT TYGODNOWY WYMAR GODZN semestr semestr EGZAMNY ECTS semestr semestr w. ćw. w. ćw. PRZEDMOTY OGÓLNE x Język obcy Z Technologia informacyjna Z-2-2 PRZEDMOTY PODSTAWOWE x Anatomia E Biochemia E Biochemia sportu Z Pedagogika Z Psychologia E Ekonomia Z Historia sportu Z PRZEDMOTY KERUNKOWE x Teoria sportu Z Biologiczne uwarunkowania wysiłku w sporcie Z Koszykówka/Streetball Z Piłka siatkowa/siatkówka plaŝowa Z Gimnastyka E Pływanie E Pierwsza pomoc przedmedyczna Z WYKŁADY ĆWCZENA X

11 STUDA STACJONARNE ROK stopnia - KERUNEK SPORT Semestr zimowy r r. - Zajęcia programowe r. poniedziałek - Uroczysta nauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w WWFiS r. piątek - Dzień wolny od zajęć r. - poniedziałek - Dzień wolny od zajęć r. środa - Zajęcia poniedziałkowe r. czwartek - Zajęcia wtorkowe r r. - Przerwa świąteczna zimowa Zaliczenie semestru do r. 1. Fizjologia 2. Pedagogika 3. Teoria sportu r r. - Sesja egzaminacyjna r r. - Przerwa międzysemestralna r r. - Sesja poprawkowa r. - Ostateczny termin złoŝenia indeksów w dziekanacie Semestr V letni r r. - Zajęcia programowe r r. - Przerwa świąteczna wiosenna r. środa - Zajęcia piątkowe Zaliczenie semestru do r. 1. Antropologia 2. Zarządzanie i marketing 3. Lekkoatletyka r r. - Sesja egzaminacyjna r r. - Sesja egzaminacyjna poprawkowa r. - Ostateczny termin złoŝenia indeksów w dziekanacie 11

12 PLAN STUDÓW ROK STUDÓW STACJONARNYCH stopnia Kierunek: SPORT rok akademicki 2014/2015 L.P. PRZEDMOT TYGODNOWY WYMAR GODZN semestr semestr V EGZAMNY semestr ECTS w. ćw. w. ćw. PRZEDMOTY OGÓLNE x Język obcy Z 2 2 PRZEDMOTY PODSTAWOWE x Fizjologia E Antropologia E Pedagogika E Zarządzanie i marketing E Olimpizm Z-4-4 PRZEDMOTY KERUNKOWE x Teoria sportu E Teoria treningu sportowego Z Prawo w sporcie Z Odnowa biologiczna Z Coaching sportowy Z Piłka noŝna/futsal Z Piłka ręczna/piłka ręczna uliczna Z Lekkoatletyka E Sporty walki (do wyboru) Z-4-3 WYKŁADY ĆWCZENA semestr V X

13 STUDA STACJONARNE ROK stopnia - KERUNEK SPORT Semestr V zimowy r r. - Zajęcia programowe r. poniedziałek - Uroczysta nauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w WWFiS r. piątek - Dzień wolny od zajęć r. - poniedziałek - Dzień wolny od zajęć r. środa - Zajęcia poniedziałkowe r. czwartek - Zajęcia wtorkowe r r. - Przerwa świąteczna zimowa r r. - Praktyka w klubach sportowych r. - ZłoŜenie dokumentacji praktyk przez studentów r. - Ostateczny termin zaliczenia praktyk Zaliczenie semestru do r. 1. Teoria treningu sportowego 2. Biomechanika sportu r r. - Sesja egzaminacyjna r r. - Przerwa międzysemestralna r r. - Sesja poprawkowa r. - Ostateczny termin złoŝenia indeksów w dziekanacie Semestr V letni r r. - Zajęcia programowe r r. - Przerwa świąteczna wiosenna r. środa - Zajęcia piątkowe Zaliczenie semestru do r. 1. Język obcy 2. Specjalizacja zawodowa r r. - Sesja egzaminacyjna r r. - Sesja poprawkowa Terminy złoŝenia prac dyplomowych licencjackich i sesji egzaminacyjnej: - złoŝenie prac - do r.; sesja egzaminacyjna: r. - złoŝenie prac - do r.; sesja egzaminacyjna: r. 13

14 PLAN STUDÓW ROK STUDÓW STACJONARNYCH stopnia Kierunek: SPORT rok akademicki 2014/2015 L.P. PRZEDMOT TYGODNOWY WYMAR GODZN semestr V semestr V EGZAMNY semestr V ECTS w. ćw. w. ćw. PRZEDMOTY OGÓLNE x Język obcy E PRZEDMOTY PODSTAWOWE x Socjologia sportu Z Ochrona własności intelektualnej Z Seminarium dyplomowe E PRZEDMOTY KERUNKOWE x Teoria treningu sportowego E Zarządzanie przedsięwzięciami sportowymi Z Biomechanika sportu E Traumatologia sportowa Z Genetyka w sporcie Z śywienie w sporcie Z Nauczanie czynności ruchowych Z Sponsoring sportowy Z Specjalizacja zawodowa E Praktyka w klubach sportowych Z godz WYKŁADY ĆWCZENA +prak. X prakt. 21 semestr V 14

15 STUDA STACJONARNE ROK stopnia WF Semestr zimowy r r. - Zajęcia programowe r. poniedziałek - Uroczysta nauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w WWFiS r. piątek - Dzień wolny od zajęć r. - poniedziałek - Dzień wolny od zajęć r. środa - Zajęcia poniedziałkowe r. czwartek - Zajęcia wtorkowe r r. - Przerwa świąteczna zimowa Zaliczenie semestru do r. 1. Filozofia 2. Teoria treningu r r. - Sesja egzaminacyjna r r. - Przerwa międzysemestralna r r. - Sesja poprawkowa r. - Ostateczny termin złoŝenia indeksów w dziekanacie Semestr letni r r. - Zajęcia programowe r r. - Przerwa świąteczna wiosenna r. środa - Zajęcia piątkowe Zaliczenie semestru do r. 1. Język obcy 2. Zaawansowana metodyka wychowania fizycznego 3. Fizjologia wysiłku fizycznego r r. - Sesja egzaminacyjna r r. - Sesja poprawkowa r. - Ostateczny termin złoŝenia indeksów w dziekanacie 15

16 PLAN STUDÓW ROK STUDÓW STACJONARNYCH stopnia Kierunek: WYCHOWANE FZYCZNE rok akademicki 2014/2015 L.P. PRZEDMOT TYGODNOWY WYMAR GODZN semestr semestr EGZAMNY ECTS semestr semestr w. ćw. w. ćw. PRZEDMOTY PODSTAWOWE x Język obcy E Ekologia Z Filozofia E Metody badań w wychowaniu Z fizycznym i sporcie 4-5. Statystyka Z Seminarium magisterskie Z - 3 PRZEDMOTY KERUNKOWE x Zaawansowana metodyka wychowania E fizycznego Teoria treningu E Biochemia wysiłku fizycznego Z Fizjologia wysiłku fizycznego E Trening zdrowotny Z Zarządzanie i marketing techniki decyzyjne Z Olimpizm Z Etnologia sportu i rekreacji Z Tenis Z Gimnastyka Z Lekkoatletyka Z Koszykówka Z Piłka ręczna Z-2-3 PRZEDMOTY DO WYBORU* Z Wykł. mon. z nauk hum i społ Z Wykł. mon. z nauk o kul.fizycznej Z-2-3 WYKŁADY ĆWCZENA X

17 STUDA STACJONARNE ROK stopnia WF specjalność: wychowanie fizyczne w słuŝbach mundurowych Semestr zimowy r r. - Zajęcia programowe r. poniedziałek - Uroczysta nauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w WWFiS r. piątek - Dzień wolny od zajęć r. - poniedziałek - Dzień wolny od zajęć r. środa - Zajęcia poniedziałkowe r. czwartek - Zajęcia wtorkowe r r. - Przerwa świąteczna zimowa Zaliczenie semestru do r. 1. Filozofia 2. Teoria treningu r r. - Sesja egzaminacyjna r r. - Przerwa międzysemestralna r r. - Sesja poprawkowa r. - Ostateczny termin złoŝenia indeksów w dziekanacie Semestr letni r r. - Zajęcia programowe r r. - Przerwa świąteczna wiosenna r. środa - Zajęcia piątkowe Zaliczenie semestru do r. 1. Język obcy 2. Zaawansowana metodyka wychowania fizycznego 3. Fizjologia wysiłku fizycznego r r. - Sesja egzaminacyjna r r. - Sesja poprawkowa r. - Ostateczny termin złoŝenia indeksów w dziekanacie 17

18 PLAN STUDÓW ROK STUDÓW STACJONARNYCH stopnia Kierunek: WYCHOWANE FZYCZNE rok akademicki 2014/2015 (specjalność: wychowanie fizyczne w słuŝbach mundurowych) L.P. PRZEDMOT TYGODNOWY WYMAR GODZN semestr semestr EGZAMNY ECTS semestr semestr w. ćw. w. ćw. PRZEDMOTY PODSTAWOWE x Język obcy E Ekologia Z Filozofia E Metody badań w wychowaniu Z fizycznym i sporcie 4-5. Statystyka Z Seminarium magisterskie Z - 3 PRZEDMOTY KERUNKOWE x Zaawansowana metodyka wychowania E fizycznego Teoria treningu E Biochemia wysiłku fizycznego Z Fizjologia wysiłku fizycznego E Trening zdrowotny Z Zarządzanie i marketing techniki decyzyjne Z Olimpizm Z Etnologia sportu i rekreacji Z Tenis Z Gimnastyka Z Lekkoatletyka Z Koszykówka Z Piłka ręczna Z-2-3 PRZEDMOTY DO WYBORU* Z Wykł. mon. z nauk hum i społ Z NSTRUKTOR WF W SŁUśBACH MUNDUROWYCH Surwiwal Z Preorientacja w słuŝbach mundurowych Z Obóz militarno-obronny godz. (5 dni) Z-2-2 WYKŁADY ĆWCZENA obóz X

19 STUDA STACJONARNE ROK stopnia WF Semestr zimowy r r. - Praktyka pedagogiczna w gimnazjum r. - ZłoŜenie dokumentacji praktyk przez studentów r. - Ostateczny termin zaliczenia praktyk pedagogicznych r r. - Praktyka pedagogiczna w szkole ponadgimnazjalnej r. - ZłoŜenie dokumentacji praktyk przez studentów r. - Ostateczny termin zaliczenia praktyk pedagogicznych r r. - Zajęcia programowe r. poniedziałek - Uroczysta nauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w WWFiS r. piątek - Dzień wolny od zajęć r. - poniedziałek - Dzień wolny od zajęć r. środa - Zajęcia poniedziałkowe r. czwartek - Zajęcia wtorkowe r r. - Przerwa świąteczna zimowa Zaliczenie semestru do r. 1. Pedagogika kultury fizycznej 2. Socjologia r r. - Sesja egzaminacyjna r r. - Przerwa międzysemestralna r r. - Sesja poprawkowa r. - Ostateczny termin złoŝenia indeksów w dziekanacie r r. - Programowa specjalizacja instruktorska z narciarstwa powszechnego zjazdowego Semestr V letni r r. - Zajęcia programowe r r. - Przerwa świąteczna wiosenna r. środa - Zajęcia piątkowe Zaliczenie semestru do r. 1. Psychologia aktywności fizycznej 2. Biometria 3. Specjalizacja r r. - Sesja egzaminacyjna r r. - Sesja poprawkowa Terminy złoŝenia prac dyplomowych magisterskich i sesji egzaminacyjnej: - złoŝenie prac - do r.; sesja egzaminacyjna: r. - złoŝenie prac - do r.; sesja egzaminacyjna: r. 19

20 PLAN STUDÓW ROK STUDÓW STACJONARNYCH stopnia Kierunek: WYCHOWANE FZYCZNE rok akademicki 2014/2015 L.P. PRZEDMOT TYGODNOWY WYMAR GODZN EGZAMNY semestr w. ćw. w. ćw. PRZEDMOTY PODSTAWOWE x Pedagogika kultury fizycznej E Psychologia aktywności fizycznej E Socjologia E Seminarium magisterskie E PRZEDMOTY KERUNKOWE x 8 13 ECTS 5. Turystyka szkolna Z Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i Z-4-2 sportowych 7. Wychowanie fizyczne specjalne Z Biometria E Podstawy dietetyki Z Pływanie Z Piłka noŝna Z Piłka siatkowa Z PRZEDMOTY DO WYBORU * x Zajęcia ruchowe Z Wykład monograficzny z nauk biologicznych Z SPECJALNOŚĆ SPORTOWA X a. Specjalizacja instruktorska (sportowa) E SPECJALNOŚĆ REKREACYJNA X 4 6 Specjalizacja instruktorska (rekreacja 15b. ruchowa) E SPECJALNOŚĆ EDUKACJA ZDROWOTNA X c. Korektywa i kompensacja E PRAKTYK x 6-16a. Praktyka pedagogiczna w gimnazjum 90 godz. - - Z Praktyka pedagogiczna w szkole 16b. ponadgimnazjalnej 30 godz. - - Z semestr V WYKŁADY ĆWCZENA a 6+2 b 6+1 C a -8+2 b -8+2 c specj. + prakt. a 3+2 b 3+1 c- 3+1 a -7+4 b -7+2 c specj. X

21 STUDA STACJONARNE ROK stopnia WF specjalność: wychowanie fizyczne w słuŝbach mundurowych Semestr zimowy r r. - Praktyka pedagogiczna w gimnazjum r. - ZłoŜenie dokumentacji praktyk przez studentów r. - Ostateczny termin zaliczenia praktyk pedagogicznych r r. - Praktyka pedagogiczna w szkole ponadgimnazjalnej r. - ZłoŜenie dokumentacji praktyk przez studentów r. - Ostateczny termin zaliczenia praktyk pedagogicznych r r. - Zajęcia programowe r. poniedziałek - Uroczysta nauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w WWFiS r. piątek - Dzień wolny od zajęć r. - poniedziałek - Dzień wolny od zajęć r. środa - Zajęcia poniedziałkowe r. czwartek - Zajęcia wtorkowe r r. - Przerwa świąteczna zimowa 1. Pedagogika kultury fizycznej 2. Socjologia 3. Walka wręcz - bez broni r r. - Sesja egzaminacyjna r r. - Przerwa międzysemestralna r r. - Sesja poprawkowa r. - Ostateczny termin złoŝenia indeksów w dziekanacie Semestr V letni r r. - Zajęcia programowe r r. - Przerwa świąteczna wiosenna r. środa - Zajęcia piątkowe Zaliczenie semestru do r. 1. Psychologia aktywności fizycznej 2. Biometria 3. Pływanie uŝytkowe i ekstremalne 4. Walka wręcz z bronią r r. - Sesja egzaminacyjna r r. - Sesja poprawkowa Terminy złoŝenia prac dyplomowych magisterskich i sesji egzaminacyjnej: - złoŝenie prac - do r.; sesja egzaminacyjna: r. - złoŝenie prac - do r.; sesja egzaminacyjna: r. 21

22 L.P. PLAN STUDÓW ROK STUDÓW STACJONARNYCH stopnia Kierunek: WYCHOWANE FZYCZNE rok akademicki 2014/2015 (specjalność: wychowanie fizyczne w słuŝbach mundurowych) PRZEDMOT TYGODNOWY WYMAR GODZN semestr semestr V EGZAMNY semestr w. ćw. w. ćw. PRZEDMOTY PODSTAWOWE x Pedagogika kultury fizycznej E Psychologia aktywności fizycznej E Socjologia E Seminarium magisterskie 1-1 E PRZEDMOTY KERUNKOWE x Turystyka szkolna Z Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych ECTS semestr V Z Wychowanie fizyczne specjalne Z Biometria E Podstawy dietetyki Z Piłka noŝna Z Piłka siatkowa Z NSTRUKTOR W-F W SŁUśBACH x MUNDUROWYCH Pływanie uŝytkowe i ekstremalne E Walka wręcz bez broni E Walka wręcz z bronią E Terenoznawstwo i biegi na orientację Z Techniki i strategie negocjacyjne Z Medycyna katastrof Z-3 1 PRZEDMOTY DO WYBORU * x Zajęcia ruchowe Z Wykład monograficzny z nauk biologicznych Z Wykład monograficzny z nauk o kulturze fizycznej Z-4-3 PRAKTYK x 6 21a. Praktyka pedagogiczna w gimnazjum 90 godz. - - Z Praktyka pedagogiczna w szkole 21b ponadgimnazjalnej 30 godz. - - Z WYKŁADY ĆWCZENA 19+prakt kolor szary - przedmioty realizowane wspólnie z kierunkiem WF (nauczycielskim) 22

23 TERMNARZ zjazdów i sesji egzaminacyjnych studentów niestacjonarnych studiów stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne rok Semestr rok ak.2014/ godz. 53 godz.wykł godz.ćwiczeń TERMN PŁATNOŚC: TYDZEŃ PRZED ROZPOCZĘCEM ZJAZDU Nr konta: Bank PeKaO S.A. Oddział Biała Podlaska Zjazd r r. 3 dni Zjazd r r. 3 dni Zjazd r r. 17 dni UWAGA! Przed przystąpieniem do sesji egzaminacyjnej naleŝy uzyskać wszystkie zaliczenia Ostateczny termin zaliczenia wszystkich przedmiotów do r. Egzamin: 1. Historia kultury fizycznej r., popr r. RAMOWY PLAN STUDÓW SEMESTR L.p. PRZEDMOT Semestralny wymiar godzin ECTS w. ćw. EGZAMNY PRZEDMOTY OGÓLNE X 5 1. Język obcy - 10 Z 3 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia 10 - Z-1 2 PRZEDMOTY PODSTAWOWE X 9 3. Anatomia 8 8 Z 3 4. Biologia 8 8 Z Psychologia Z 3 PRZEDMOTY KERUNKOWE X Trening ogólnorozwojowy - 10 Z Teoria i metodyka koszykówki - 14 Z 2 8. Teoria i metodyka gimnastyki - 14 Z 3 9. Teoria i metodyka pływania - 10 Z Rytmika i taniec - 10 Z Zabawy i gry ruchowe - 12 Z Historia kultury fizycznej 12 8 E-1 3 WYKŁADY ĆWCZENA X 30 23

24 TERMNARZ zjazdów i sesji egzaminacyjnych studentów niestacjonarnych studiów stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne rok Semestr rok akademicki 2014/ godz. 66 godz. wykł godz. ćwiczeń TERMN PŁATNOŚC: DWA TYGODNE PRZED ROZPOCZĘCEM ZJAZDU Nr konta: Bank PeKaO S.A. Oddział Biała Podlaska Zjazd r r. 3 dni Zjazd r r. 3 dni Zjazd r r. 3 dni Zjazd V r r. 3 dni Zjazd V r r. 3 dni Zjazd V r r. 3 dni Zjazd V r r. 13 dni r r. - Praktyka psychologiczno-pedagogiczna - wykłady UWAGA! Przed przystąpieniem do sesji egzaminacyjnej naleŝy uzyskać wszystkie zaliczenia Ostateczny termin zaliczenia wszystkich przedmiotów do r. 1. Anatomia r., popr r. 2. Biochemia r., popr r. 3. Psychologia r., popr r. RAMOWY PLAN STUDÓW L.P. PRZEDMOT SEMESTR Semestralny wymiar godzin w. ćw. EGZAMNY PRZEDMOTY OGÓLNE - 10 X 2 1. Język obcy - 10 Z 2 PRZEDMOTY PODSTAWOWE X Anatomia 8 8 E Biochemia 8 14 E Pedagogika Z 2 5. Psychologia E-2 3 PRZEDMOTY KERUNKOWE X Metodyka wychowania fizycznego Z 2 7. Teoria i metodyka koszykówki - 14 Z Teoria i metodyka piłki siatkowej - 14 Z 2 9. Teoria i metodyka gimnastyki - 14 Z Teoria i metodyka pływania - 10 Z Teoria i metodyka lekkoatletyki - 14 Z Rytmika i taniec - 10 Z Zabawy i gry ruchowe - 12 Z Praktyki psychologiczno-pedagogiczne 10 - Z 1 WYKŁADY ĆWCZENA ECTS X 30 24

25 TERMNARZ zjazdów i sesji egzaminacyjnych studentów niestacjonarnych studiów stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne rok Semestr V rok akademicki 2014/ godz. 73 godz. wykładów godz. ćwiczeń TERMN PŁATNOŚC CZESNEGO: DWA TYGODNE PRZED ROZPOCZĘCEM ZJAZDU Nr konta: Bank PeKaO S.A. Oddział Biała Podlaska Zjazd r r. 3 dni Zjazd r r. 3 dni Zjazd r r. 3 dni Zjazd V r r. 3 dni Zjazd V r r. 16 dni UWAGA! Przed przystąpieniem do sesji egzaminacyjnej naleŝy uzyskać wszystkie zaliczenia Ostateczny termin zaliczenia wszystkich przedmiotów do r. 1. Teoria wychowania fizycznego r., popr r. 2. Teoria sportu r., popr r r r. - PRAKTYKA PEDAGOGCZNA (120 godz.) w szkole podstawowej r. - ZłoŜenie dokumentacji praktyk przez studentów (w Biurze Organizacji Praktyk Pedagogicznych) r. - Ostateczny termin zaliczenia praktyk RAMOWY PLAN STUDÓW SEMESTR V LP. PRZEDMOT Semestralny wymiar godzin ECTS w. ćw. EGZAMNY PRZEDMOTY OGÓLNE - 10 X 2 1. Język obcy - 10 Z 2 PRZEDMOTY PODSTAWOWE 18 8 X 4 2. Teoria wychowania fizycznego 8 8 E Seminarium dyplomowe 10 - Z 2 PRZEDMOTY KERUNKOWE X Antropomotoryka Z Teoria i metodyka piłki noŝnej - 14 Z Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne Z Teoria sportu 8 14 E śywienie człowieka 8 8 Z Zajęcia ruchowe do wyboru - 10 Z 2 SPECJALNOŚĆ REKREACYJNA X Specjalizacja instruktorska Z 4 Praktyka pedagogiczna w szkole 11. podstawowej - 120godz. Z WYKŁADY ĆWCZENA (praktyki) X (praktyki) 25

26 TERMNARZ zjazdów i sesji egzaminacyjnych studentów niestacjonarnych studiów stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne rok Semestr V rok akademicki 2014/ godz. 61 godz. wykł.+ 94 godz. ćwiczeń TERMN PŁATNOŚC CZESNEGO: DWA TYGODNE PRZED ROZPOCZĘCEM ZJAZDU Nr konta: Bank PeKaO S.A. Oddział Biała Podlaska Zjazd r r. 3 dni Zjazd r r. 3 dni Zjazd r r. 3 dni Zjazd V r r. 3 dni Zjazd V r r. 3 dni Zjazd V r r. 7 dni UWAGA! Przed przystąpieniem do sesji egzaminacyjnej naleŝy uzyskać wszystkie zaliczenia Ostateczny termin zaliczenia wszystkich przedmiotów do r. 1. Język obcy r., popr r. 2. Specjalizacja r., popr r. Terminy złoŝenia prac dyplomowych licencjackich i sesji egzaminacyjnej: - złoŝenie prac - do r.; sesja egzaminacyjna: r. - złoŝenie prac - do r.; sesja egzaminacyjna: r. RAMOWY PLAN STUDÓW LP. PRZEDMOT SEMESTR V Semestralny wymiar godzin w. ćw. EGZAMNY PRZEDMOTY OGÓLNE - 10 X 3 1. Język obcy - 10 E-6 3 PRZEDMOTY PODSTAWOWE 8 10 X 8 2. Ochrona własności intelektualnej 8 - Z Seminarium dyplomowe - 10 E-6 6 PRZEDMOTY KERUNKOWE X Edukacja zdrowotna Z Emisja głosu - 16 Z Organizacja i kierowanie w kulturze fizycznej 8 - Z Socjologia 10 - Z Zajęcia ruchowe do wyboru - 10 Z-6 2 SPECJALNOŚĆ REKREACYJNA X 8 9. Teoria i metodyka rekreacji 6 8 Z Specjalizacja instruktorska E WYKŁADY ĆWCZENA 155 ECTS X 30 26

27 TERMNARZ zjazdów i sesji egzaminacyjnych studentów studiów niestacjonarnych stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne rok Semestr rok akademicki 2014/ godz. 62 godz. wykł godz. ćwiczeń TERMN PŁATNOŚC: TYDZEŃ PRZED ROZPOCZĘCEM ZJAZDU Nr konta: Bank PeKaO S.A. Oddział Biała Podlaska Zjazd r r. 3 dni Zjazd r r. 3 dni Zjazd r r. 3 dni Zjazd V r r. 3 dni Zjazd V r r. 13 dni UWAGA! Przed przystąpieniem do sesji egzaminacyjnej naleŝy uzyskać wszystkie zaliczenia Ostateczny termin zaliczenia wszystkich przedmiotów do r. 1. Filozofia r.; popr r. 2. Teoria treningu r., popr r. RAMOWY PLAN STUDÓW L.P. PRZEDMOT SEMESTR semestralny wymiar godzin w. ćw. EGZAMNY PRZEDMOTY PODSTAWOWE X Język obcy - 10 Z 2 2. Ekologia 8 - Z Filozofia 8 8 E Metody badań w wychowaniu fizycznym i sporcie Z-1 4 PRZEDMOTY KERUNKOWE X Teoria treningu E Biochemia wysiłku fizycznego - 14 Z Trening zdrowotny - 16 Z Etnologia sportu i rekreacji 12 - Z Gimnastyka - 14 Z Koszykówka - 12 Z-1 3 PRZEDMOTY DO WYBORU 14 - X Wykład monograficzny z nauk humanistycznych i społecznych WYKŁADY ĆWCZENA ECTS 14 - Z X 30 27

28 TERMNARZ zjazdów i sesji egzaminacyjnych studentów studiów niestacjonarnych stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne rok Semestr rok akademicki 2014/ godz. 54 godz. wykł godz. ćwiczeń TERMN PŁATNOŚC CZESNEGO: DWA TYGODNE PRZED ROZPOCZĘCEM ZJAZDU Nr konta: Bank PeKaO S.A. Oddział Biała Podlaska Zjazd r r. 3 dni Zjazd r r. 3 dni Zjazd r r. 3 dni Zjazd V r r. 3 dni Zjazd V r r. 3 dni Zjazd V r r. 3 dni Zjazd V r r. 6 dni UWAGA! Przed przystąpieniem do sesji egzaminacyjnej naleŝy uzyskać wszystkie zaliczenia Ostateczny termin zaliczenia wszystkich przedmiotów do r. 1. Język obcy r., popr r. 2. Fizjologia wysiłku fizycznego r., popr r. 3. Zaawansowana metodyka wychowania fizycznego r., popr r. RAMOWY PLAN STUDÓW L.P. PRZEDMOT SEMESTR Semestralny wymiar godzin w. ćw. EGZAMNY PRZEDMOTY PODSTAWOWE 8 32 X 8 1. Język obcy - 10 E Statystyka 8 12 Z Seminarium magisterskie - 10 Z 3 PRZEDMOTY KERUNKOWE X Zaawansowana metodyka wychowania fizycznego E Fizjologia wysiłku fizycznego - 14 E Zarządzanie i marketing techniki decyzyjne Z Olimpizm 12 - Z Tenis - 16 Z Lekkoatletyka - 14 Z Piłka ręczna - 12 Z-2 3 PRZEDMOTY DO WYBORU 14 - X Wykład monograficzny z nauk o kulturze fizycznej WYKŁADY ĆWCZENA ECTS 14 - Z X 30 28

29 TERMNARZ zjazdów i sesji egzaminacyjnych studentów studiów niestacjonarnych stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne rok Semestr rok akademicki 2014/ godz. 67 godz. wykładów godz. ćwiczeń TERMN PŁATNOŚC CZESNEGO: DWA TYGODNE PRZED ROZPOCZĘCEM ZJAZDU Nr konta: Bank PeKaO S.A. Oddział Biała Podlaska Zjazd r r. 3 dni Zjazd r r. 3 dni Zjazd r r. 3 dni Zjazd V r r. 3 dni Zjazd V r r. 3 dni Zjazd V r r. 10 dni UWAGA! Przed przystąpieniem do sesji egzaminacyjnej naleŝy uzyskać wszystkie zaliczenia Ostateczny termin zaliczenia wszystkich przedmiotów do r. 1. Socjologia r., popr r. 2. Pedagogika kultury fizycznej r., popr r r r. - PRAKTYKA PEDAGOGCZNA (30 godz.) w szkole ponadgimnazjalnej r. - ZłoŜenie dokumentacji praktyk przez studentów (w Biurze Organizacji Praktyk Pedagogicznych) r. - Ostateczny termin zaliczenia praktyk RAMOWY PLAN STUDÓW L.P. PRZEDMOT SEMESTR Semestralny wymiar godzin w. ćw. EGZAMNY PRZEDMOTY PODSTAWOWE X 7 1. Pedagogika kultury fizycznej E Socjologia E Seminarium magisterskie - 10 Z 3 PRZEDMOTY KERUNKOWE X 8 4. Wychowanie fizyczne specjalne Z Podstawy dietetyki 8 8 Z Piłka siatkowa - 12 Z-3 3 PRZEDMOTY DO WYBORU * X 5 7. Zajęcia ruchowe - 12 Z-3 2 Wykład monograficzny z nauk Z-3 3 biologicznych SPECJALZACJE X 4 9. Specjalizacja instruktorska (rekreacja) Z 4 PRAKTYK - 30 X Praktyka pedagogiczna w szkole ponadgimnazjalnej WYKŁADY ĆWCZENA ECTS - 30 godz. Z (praktyki) (praktyki) X 30 29

30 TERMNARZ zjazdów i sesji egzaminacyjnych studentów studiów niestacjonarnych stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne rok Semestr V rok akademicki 2014/ godz. 43 godz. wykł godz. ćwiczeń TERMN PŁATNOŚC CZESNEGO: DWA TYGODNE PRZED ROZPOCZĘCEM ZJAZDU Nr konta: Bank PeKaO S.A. Oddział Biała Podlaska Zjazd r r. 3 dni Zjazd r r. 3 dni Zjazd r r. 3 dni Zjazd V r r. 3 dni Zjazd V r r. 3 dni Zjazd V r r. 8 dni UWAGA! Przed przystąpieniem do sesji egzaminacyjnej naleŝy uzyskać wszystkie zaliczenia Ostateczny termin zaliczenia wszystkich przedmiotów do r. Egzamin: 1. Psychologia aktywności fizycznej r., popr r. 2. Biometria r., popr r. 3. Specjalizacja r., popr r. Terminy złoŝenia prac dyplomowych magisterskich i sesji egzaminacyjnej: - złoŝenie prac - do r.; sesja egzaminacyjna: r. - złoŝenie prac - do r.; sesja egzaminacyjna: r. RAMOWY PLAN STUDÓW L.P. PRZEDMOT SEMESTR V Semestralny wymiar godzin w. ćw. EGZAMNY PRZEDMOTY PODSTAWOWE X Psychologia aktywności fizycznej E Seminarium magisterskie - 18 E-4 9 PRZEDMOTY KERUNKOWE X Turystyka szkolna Z Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych ECTS 8 8 Z Biometria - 14 E Pływanie - 14 Z Piłka noŝna - 12 Z-4 3 SPECJALZACJE X 6 8. Specjalizacja instruktorska (rekreacja) E-4 6 WYKŁADY ĆWCZENA X 30 30

31 ZBORCZY TERMNARZ OBOZÓW ( r. ak. 2014/2015) RODZAJ OBOZU TERMNY OBOZÓW OBOZY ZMOWE TERMN UCZESTNCY OBOZÓW 1 obóz r. 2 obóz r. OBOZY LETNE 1 obóz r. 2 obóz r. rok WF - studia stopnia stacjonarne ( część rocznika) Specjalizacja z narciarstwa zjazdowego powszechnego WF stopień (grupa ) rok WF - studia stopnia stacjonarne część + specjalizacja z narciarstwa zjazdowego powszechnego WF stopień (grupa ) i WF stopień rok WF - studia stopnia stacjonarne ( część rocznika) rok WF - studia stopnia stacjonarne ( część rocznika) 31

32 ZBORCZY TERMNARZ PRAKTYK PEDAGOGCZNYCH ZAWODOWYCH ( r. ak. 2014/2015) KERUNEK ROK STUDÓW STACJONARNE WF º rok, sem. WF º rok, V sem. WF º rok, V sem. WF º rok, sem. WF º rok, sem. RODZAJ PRAKTYK Praktyka psychologicznopedagogiczna w przedszkolu Praktyka psychologicznopedagogiczna w przedszkolu Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej Praktyka pedagogiczna w gimnazjum Praktyka pedagogiczna w szkole ponadgimnazjalnej CZAS TRWANA PRAKTYK 10 godz. 10 godz. 120 godz. 90 godz. 30 godz. TERMN PRAKTYK r r r r r r r r r r. TERMN ZŁOśENA DOKUMENTACJ PRAKTYK PRZEZ STUDENTA OSTATECZNY TERMN PRAKTYK r r r r r r r r r r. Sport º rok, V sem. Praktyka w klubach sportowych 60 godz r r r r. NESTACJONARNE WF º rok, sem. WF º rok, V sem. WF º rok, sem. Praktyka psychologicznopedagogiczna (wykłady) Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej Praktyka pedagogiczna w szkole ponadgimnazjalnej 10 godz. 120 godz. 30 godz r r r r r r r r r r. 32

33 TERMNY EGZAMNÓW MAGSTERSKCH (rok akademicki 2014/2015) Kierunek studiów termin termin egzaminów egzaminów złoŝenia prac złoŝenia prac magisterskich magisterskich S t u d i a s t a c j o n a r n e rok WF S t u d i a n i e s t a c j o n a r n e rok WF TERMNY EGZAMNÓW LCENCJACKCH (rok akademicki 2014/2015) Kierunek studiów termin termin egzaminów egzaminów złoŝenia prac złoŝenia prac licencjackich licencjackich S t u d i a s t a c j o n a r n e rok WF rok Sport S t u d i a n i e s t a c j o n a r n e rok WF

34 KERUNEK: Stacjonarne: Turystyka i Rekreacja - stopień Turystyka i Rekreacja - stopień Fizjoterapia - stopień Kosmetologia - stopień 34

35 STUDA STACJONARNE ROK stopnia TiR Semestr zimowy r r. - Zajęcia programowe r. poniedziałek - Uroczysta nauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w WWFiS r. piątek - Dzień wolny od zajęć r. - poniedziałek - Dzień wolny od zajęć r. środa - Zajęcia poniedziałkowe r. czwartek - Zajęcia wtorkowe r r. - Przerwa świąteczna zimowa Zaliczenie semestru do r. 1. Psychologia 2. Ekologia i ochrona środowiska 3. Podstawy ekonomii 4. Podstawy turystyki r r. - Sesja egzaminacyjna r r. - Przerwa międzysemestralna r r. - Sesja poprawkowa r. - Ostateczny termin złoŝenia indeksów w dziekanacie Semestr letni r r. - Zajęcia programowe r r. - Przerwa świąteczna wiosenna r. środa - Zajęcia piątkowe Zaliczenie semestru do r. 1. Zarządzanie 2. Teoria i metodyka rekreacji 3. Obsługa ruchu turystycznego 4. Turystyka kwalifikowana i alternatywna r r. - Sesja egzaminacyjna r r. - Sesja poprawkowa r. - Ostateczny termin złoŝenia indeksów w dziekanacie r r. - 7 dni ( 42 godziny) - OBÓZ WĘDROWNY r r. - 7 dni ( 42 godziny) - OBÓZ WĘDROWNY 35

36 L.P. PLAN STUDÓW ROK STUDÓW STACJONARNYCH stopnia Kierunek: TURYSTYKA REKREACJA rok akademicki 2014/2015 PRZEDMOT TYGODNOWY WYMAR GODZN semestr semestr EGZAMNY ECTS semestr semestr w. ćw. w. ćw. PRZEDMOTY OGÓLNE X Język obcy Z 2 2 PRZEDMOTY PODSTAWOWE X Psychologia E Ekologia i ochrona środowiska E Podstawy ekonomii E Zarządzanie E Anatomia Z-2-3 PRZEDMOTY KERUNKOWE X Podstawy turystyki E Teoria i metodyka rekreacji E Geografia turystyczna Z Krajoznawstwo Z Obsługa ruchu turystycznego E-2-4 Turystyka i rekreacja osób Z niepełnosprawnych Turystyka kwalifikowana i alternatywna E-2-3 WYCHOWANE FZYCZNE (do wyboru) X Gimnastyczne formy rekreacji Z Gry i zabawy Z Obóz wędrowny 7 dni godz./sem. Z-2-4 WYKŁADY ĆWCZENA obóz x

37 STUDA STACJONARNE ROK stopnia TiR Semestr zimowy r r. - Zajęcia programowe r. poniedziałek - Uroczysta nauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w WWFiS r. piątek - Dzień wolny od zajęć r. - poniedziałek - Dzień wolny od zajęć r. środa - Zajęcia poniedziałkowe r. czwartek - Zajęcia wtorkowe r r. - Przerwa świąteczna zimowa Zaliczenie semestru do r. 1. Historia architektury i sztuki 2. Fizjologia człowieka 3. Hotelarstwo r r. - OBÓZ ZMOWY r r. - Sesja egzaminacyjna r r. - Przerwa międzysemestralna r r. - Sesja poprawkowa r. - Ostateczny termin złoŝenia indeksów w dziekanacie Semestr V letni r r. - Zajęcia programowe r r. - Przerwa świąteczna wiosenna r. środa - Zajęcia piątkowe Zaliczenie semestru do r. 1. Prawo w turystyce i rekreacji 2. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne r r. - Sesja egzaminacyjna r r. - Sesja poprawkowa r. - Ostateczny termin złoŝenia indeksów w dziekanacie r r. OBÓZ LETN PRAKTYKA ZMOWA/LETNA CĄGŁA REKREACJA luty lub czerwiec sierpień 2015r. 2 tygodnie (60 godzin) PRAKTYKA WAKACYJNA CĄGŁA TURYSTYKA czerwiec- sierpień 2015r. 2 tygodnie (60 godzin) r. - Termin złoŝenia dokumentacji praktyk przez studenta r. Ostateczny termin zaliczenia praktyk (zaliczenie do semestru V) 37

38 PLAN STUDÓW ROK STUDÓW STACJONARNYCH stopnia Kierunek: TURYSTYKA REKREACJA rok akademicki 2014/2015 L.P. PRZEDMOT TYGODNOWY WYMAR GODZN semestr semestr V EGZAMNY semestr ECTS w. ćw. w. ćw. PRZEDMOTY OGÓLNE X Język angielski Z 1 2 PRZEDMOTY PODSTAWOWE X Historia architektury i sztuki E Fizjologia człowieka E Prawo w turystyce i rekreacji E PRZEDMOTY KERUNKOWE X Hotelarstwo E Pedagogika czasu wolnego Z Wychowanie zdrowotne Z Wprowadzenie do marketingu usług TiR Z Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne E Technologia informacyjna Z Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia Z-4-2 WYCHOWANE FZYCZNE (do wyboru) X Fitness Z Aktywność fizyczna w wodzie Z-3, Organizacja imprezy rekreacyjnej Z-4-1 SPECJALZACJA (do wyboru) 1 2 X nstruktor rekreacji wybrana dyscyplina Z Turystyka aktywna Z Hotelarstwo Z Obsługa ruchu turystycznego Z Obóz zimowy 9 dni 52 godz. - Z Obóz letni - 9 dni 52 godz. Z Praktyka wakacyjna ciągła - rekreacja Praktyka wakacyjna ciągła - turystyka WYKŁADY ĆWCZENA - 60 godz. 60 godz obóz+ 22+obóz praktyki Z-4 Z-4 semestr V x

39 STUDA STACJONARNE ROK stopnia TiR Semestr V zimowy r r. - Zajęcia programowe r. poniedziałek - Uroczysta nauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w WWFiS r. piątek - Dzień wolny od zajęć r. - poniedziałek - Dzień wolny od zajęć r. środa - Zajęcia poniedziałkowe r. czwartek - Zajęcia wtorkowe r r. - Przerwa świąteczna zimowa Zaliczenie semestru do r. 1. Język angielski 2. Filozofia 3. Ekonomika turystyki i rekreacji 4. Podstawy treningu zdrowotnego 5. Specjalizacja r r. - Sesja egzaminacyjna r r. - Przerwa międzysemestralna r r. - Sesja poprawkowa r. - Ostateczny termin złoŝenia indeksów w dziekanacie Semestr V letni r r. - Zajęcia programowe r r. - Przerwa świąteczna wiosenna r. środa - Zajęcia piątkowe Zaliczenie semestru do r. Terminy złoŝenia prac dyplomowych licencjackich i sesji egzaminacyjnej: - złoŝenie prac - do r.; sesja egzaminacyjna: r. - złoŝenie prac - do r.; sesja egzaminacyjna: r. 39

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r.

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo

W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E

W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E PRZEDMIOTY OGÓLNE Wymiar godzin W Ćw. Og. Zajęcia kontaktowe** Łączna Praca liczba własna godzin PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE I STOPNIA Akademia Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2016/2017 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia r.

Pismo okólne Nr 1/2016/2017 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia r. AKADEMA WYCHOWANA FZYCZNEGO J. PŁSUDSKEGO WYDZAŁ WYCHOWANA FZYCZNEGO SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2016/2017 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2016

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012* studia niestacjonarne DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, WF w szkole forma studiów - stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

A C H M U N D U R O W Y C H

A C H M U N D U R O W Y C H A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 Warszawa lipiec 2016 1 PISMO OKÓLNE NR 9/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Warszawa lipiec 2018 1 PISMO OKÓLNE NR 11/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. PRZEDMIOTY OGÓlNE

Forma zaliczenia. PRZEDMIOTY OGÓlNE PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA I STOPNIA dla I roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia r.

PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia r. PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia 1.07.2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015

Bardziej szczegółowo

1 rok 2 rok 3 rok 1 sem. 2 sem. 6 sem Lp. Nazwa przedmiotu ogółem w ćw. 3 sem. 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg ECTS

1 rok 2 rok 3 rok 1 sem. 2 sem. 6 sem Lp. Nazwa przedmiotu ogółem w ćw. 3 sem. 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg ECTS Plan -letnich studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE ze specjalnością dodatkową: gimnastyką korekcyjną lub odnową biologiczną lub trenerem personalnym obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku wychowanie fizyczne specjalność: odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, wychowanie fizyczne w Semestr I (limit 30) szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Warszawa lipiec 2017 1 OPRACOWANIE: Beata Prokop, Edyta Rzemek, Edyta Sienkiewicz-Dianzenza Copyright

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne Plan studiów stacjonarnych załącznik nr do Uchwały nr 6/03 z dnia 3 września 03 Kierunek: Wychowanie fizyczne Rozkład godzin w semestrze Forma Godziny ogółem Lp. Przedmiot zaliczenia ECTS ECTS 3 ECTS 4

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Warszawa lipiec 2018 1 OPRACOWANIE: Beata Prokop,Edyta Rzemek,Edyta Sienkiewicz-Dianzenza Copyright

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I I S T O P N I A N A K I E R U N K U W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E. wychowanie fizyczne.

P R O G R A M S T U D I Ó W I I S T O P N I A N A K I E R U N K U W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E. wychowanie fizyczne. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013* studia niestacjonarne DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Warszawa lipiec 2015 OPRACOWANIE: BEATA PROKOP Copyright by Akademia Wychowania Fizycznego 2 PISMO

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j Załącznik

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r.

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 W oparciu o Zarządzenie nr 35/2015/2016Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j Załącznik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 3 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 27/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 3 lipca 2012r. Zarządzenie Nr 27/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Zajęcia teoretyczne ECTS. ECTS Ćwiczenia. Laboratoria. Wykłady

Liczba godzin w semestrze Zajęcia teoretyczne ECTS. ECTS Ćwiczenia. Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 2 do Uchwały nr 35/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 20.06.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

ECTS Laboratoria. Wykłady

ECTS Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2018 Rady Wydziału PrzyrodniczoTechnicznego z dnia 02.07.2018 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne animator czasu wolnego Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Plan studiów stacjonarnych II stopnia: Specjalność Nauczycielsko - Trenerska

POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Plan studiów stacjonarnych II stopnia: Specjalność Nauczycielsko - Trenerska POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Plan studiów stacjonarnych II stopnia: Specjalność Nauczycielsko - Trenerska Lp. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu ECTS E G Z Z A L Suma godzin

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT Rok akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, niestacjonarne (nowy program) Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. W-4

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T. Ogólna charakterystyka studiów. Sport

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T. Ogólna charakterystyka studiów. Sport A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Niestacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT

Załącznik nr 2 Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Niestacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT Załącznik nr 2 Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Niestacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, niestacjonarne Lp. Katedry

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT Załącznik nr 1 Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne Lp. Katedry Liczba

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012* studia stacjonarne DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień 2011

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. Lp Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2014/2015 Semestr 1 Semestr 2 w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Anatomia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dnia roku

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dnia roku Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23.05.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT

Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne (nowy program) Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. W-4 Anatomia

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

WYCHOWANIE FIZYCZNE PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO WYDZIAŁ PEDAGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIE PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZE STOPNIA dla kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE Sylwetka absolwenta Absolwent studiów zawodowych na

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 28/2016/2017 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu. w Białej Podlaskiej. z dnia r.

Pismo okólne Nr 28/2016/2017 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu. w Białej Podlaskiej. z dnia r. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 8/16/17 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013* studia stacjonarne DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Rozkład godzin w semestrze EC TS EC TS EC TS EC TS EC TS EC TS MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH.

Rozkład godzin w semestrze EC TS EC TS EC TS EC TS EC TS EC TS MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH. Lp. Przedmiot Forma zaliczeni a E ZO Łącz nie MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Godziny ogółem 1. Anatomia E 50 20 30 0 0 20 30 4 EC TS EC TS w lab. war ćw. w lab. c w lab. war c w lab. war c w lab. war c

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technic Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Specjalność: Trener personalny Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2018/2019 Forma

Bardziej szczegółowo

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener. Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener. Studia stacjonarne i niestacjonarne. Absolwent specjalności trenerskiej zdobywa uprawnienia trenera II klasy w następujących dyscyplinach sportu: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, strzelectwo sportowe, pływanie, tenis,

Bardziej szczegółowo

Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT

Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia w ćw ogółem (Z, Zo lub

Bardziej szczegółowo

ECTS Laboratoria. Wykłady

ECTS Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 6 do Uchwały nr 19/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 02.07.2018 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne - Trener personalny Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki

Bardziej szczegółowo

E ZO Łącznie w lab. war ćw. w lab. c w lab. war c w lab. war c w lab. war c w lab. war. 3. Antropologia E ZO

E ZO Łącznie w lab. war ćw. w lab. c w lab. war c w lab. war c w lab. war c w lab. war. 3. Antropologia E ZO Lp. Przedmiot Forma zaliczeni a MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH ECTS 2 ECTS 3 ECTS 4 ECTS E ZO Łącznie w lab. war ćw. w lab. c w lab. war c w lab. war c w lab. war c w lab. war 1. Anatomia E 50 20 30 0

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program)

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Wydział : Wychowania fizycznego Kierunek : Wychowanie fizyczne Studia drugiego stopnia Specjalność: FITNESS 3. Biomechaniczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 6 18 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 6 6 E WZ/ZO 6 3 Biochemia WZ/ZO 3 4 Podstawy biologii WZ/ZO 3 5 Teoria wychowania fizycznego 18

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 Warszawa lipiec 2016 1 OPRACOWANIE: BEATA PROKOP Copyright by Akademia Wychowania Fizycznego 2 PISMO

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Semestr 1 Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 2 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017 Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 10 30 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 10 10 E WZ/ZO 6 3 Biochemia 15 15 WZ/ZO

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2016/2017 Dziekana Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia r.

Pismo okólne Nr 1/2016/2017 Dziekana Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia r. AKADEMA WYCHOWANA FZYCZNEGO J. PŁSUDSKEGO WYDZAŁ TURYSTYK ZDROWA w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2016/2017 Dziekana Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2016 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień 2010

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2017/2018 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia r.

Pismo okólne Nr 1/2017/2018 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia r. AKADEMA WYCHOWANA FZYCZNEGO J. PŁSUDSKEGO WYDZAŁ WYCHOWANA FZYCZNEGO SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2017/2018 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2017

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Warszawa lipiec 2017 1 PISMO OKÓLNE NR 10 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 22/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26.09.2011r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania

Bardziej szczegółowo

ECTS Laboratoria. Wykłady

ECTS Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23.05.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT Ogół. Wykł. Ćw. Wyk Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw. Wykł Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw.

PRZEDMIOT Ogół. Wykł. Ćw. Wyk Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw. Wykł Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw. Grupa przedmiotów przygotowania A 5 5 5 55 x ogólnego Technologia informacyjna 5 5 5 5 E- x Język obcy 5 5 5 5 E- x Organizacja i prawo w oświacie E- x Informacja biblioteczna Z- 5 Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

SEMESTRY. Wymiar godzin. Forma zaliczenia. Zaję cia kont aktowe. Łącz na liczb a godzi n. Sam. kszta łceni e. W Ćw Og.

SEMESTRY. Wymiar godzin. Forma zaliczenia. Zaję cia kont aktowe. Łącz na liczb a godzi n. Sam. kszta łceni e. W Ćw Og. Moduł PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA I STOPNIA dla I roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 72/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 7 grudnia 2012 roku. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek Sport

Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek Sport Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek Sport ROK I, SEMESTR 1, studia II stopnia niestacjonarne (nowy program) Symbol Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia stacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia stacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia stacjonarne KIERUNKI: - Wychowanie Fizyczne I stopień, II

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ) Specjalność: od 2 semestru Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 1 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia edukacji 9 WO 2 5 Psychologia

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

wychowanie fizyczne praktyczny

wychowanie fizyczne praktyczny A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012* studia niestacjonarne DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

sport praktyczny studia stacjonarne

sport praktyczny studia stacjonarne A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Po zmianach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: Rok studiów: I Rok akad. (profil ) Specjalność: Lp Semestr 2 1 Logika ZO 1 2 Etyka WO 2 3 Antropologia kulturowa 18 ZO 2 4 Socjologia edukacji 18 ZO 2 5 Psychologia zachowań społecznych E WZ/ZO 3 6 Metodologia badań pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport ROK I, SEMESTR 1, studia II stopnia stacjonarne (nowy program) Symbol Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. F-3 Filozofia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia stacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia stacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia stacjonarne KIERUNKI: - wychowanie fizyczne I stopień, II

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 studia stacjonarne i niestacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 studia stacjonarne i niestacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 studia stacjonarne i niestacjonarne KIERUNKI: studia stacjonarne:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach II stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014. Kierunek Sport

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach II stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014. Kierunek Sport Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach II stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014. Kierunek Sport Załącznik nr 3 ROK I, SEMESTR 1 Symbol Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 Warszawa lipiec 2014 OPRACOWANIE: BEATA PROKOP Copyright by Akademia Wychowania Fizycznego 2 PISMO

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 studia stacjonarne 2019/2020 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne I*

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Egz/ zal po. Godziny zajęć, w tym: semestrze. Razem. ćs ć k le l p s

Forma zaliczenia Egz/ zal po. Godziny zajęć, w tym: semestrze. Razem. ćs ć k le l p s Załącznik nr 11a Plan studió niestacjonarnych I stopnia Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia 1). PLAN STUDIÓW Oboiązuje od roku akademickiego 01/013 Zatierdzony Uchałą Rady Wydziału nr 30/01 z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka specjalizacyjna specjalność sportowa. KOD WF/I/st/ 2. KIERUNEK: Wychowanie Fizyczne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka specjalizacyjna specjalność sportowa. KOD WF/I/st/ 2. KIERUNEK: Wychowanie Fizyczne KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka specjalizacyjna specjalność sportowa KOD WF/I/st/ 2. KIERUNEK: Wychowanie Fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przygotowania podstawowego 330 godzin MODUŁ 1)

Przedmioty przygotowania podstawowego 330 godzin MODUŁ 1) I Przedmioty przygotowania ogólnego (modu ł, 50 godzin zaj ęć) Wprowadzenie do metodologii badań 5 0 5 2 Podstawy statystyki 5 5 35 3 Jezyk obcy 60 60 20 5 5 RAZEM 80 70 50 50 Przedmioty przygotowania

Bardziej szczegółowo

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Krajoe Ramy Kalifikacji 3.5. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Specjalności: Wychoanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną 2. Wychoanie fizyczne z turystyką

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 studia stacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 studia stacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 studia stacjonarne KIERUNKI: - Wychowanie Fizyczne - Turystyka i

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 18 9 WZ/ZO 4 2 Socjologia 3 Wstęp do psychologii 4 Psychologia

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I ZDROWIA ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO /2019 WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I ZDROWIA ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ: SEMESTR ZIMOWY Rok studiów III ROK I ROK

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA Wydział prowadzący kierunek studiów Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2018/2019 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia r.

Pismo okólne Nr 1/2018/2019 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia r. AKADEMA WYCHOWANA FZYCZNEGO J. PŁSUDSKEGO WYDZAŁ WYCHOWANA FZYCZNEGO SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2018/2019 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 03.09.2018

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia niestacjonarne Katowice, kwiecień 2016 r. - 2 -

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2014/2015

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2014/2015 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 30 15 WZ/ZO 4 2 Socjologia

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień 2013

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia niestacjonarne Katowice, kwiecień 2017 r. - 2 -

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie

Kierunek Zarządzanie Zarządzenie Nr 29/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Krajowe Ramy Kwalifikacji 3.5.1. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Specjalności: 1. Obsługa ruchu turystycznego 2. Rekreacja ruchowa 3. Menedżer

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I KRK Semestr 1 Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 15 30 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 15 ZO 2 Innowacje i współczesne kierunki 3 pedagogiczne

Bardziej szczegółowo