RVG 142, RVG 5200 & RVG 6200

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RVG 142, RVG 5200 & RVG 6200"

Transkrypt

1 RVG 142, RVG 5200 & RVG 6200 Instrukcja bezpiecznej obsługi z przepisami i danymi technicznymi

2 Informacja prawna Podręcznik użytkownika informacje prawne i dane techniczne dla aparatów RVG 142, RVG 5200 i RVG 6200 zawiera dotyczące ich instrukcje bezpieczeństwa, informacje prawne i dane techniczne. Zalecamy dokładne zapoznanie się z tym podręcznikiem w celu jak najefektywniejszego wykorzystania urządzenia. Informacje zawarte w tym podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, uzasadnienia lub powiadomienia zainteresowanych osób. Żadnej części niniejszego podręcznika nie wolno powielać bez wyraźnej zgody firmy Carestream Dental, LLC. Prawo federalne USA zezwala na sprzedaż tego urządzenia wyłącznie przez lekarza lub na jego zlecenie. Oryginalna wersja językowa tego dokumentu to wersja angielska. Nazwa instrukcji: RVG 142, RVG 5200 i RVG 6200 Przewodnik użytkownika bezpieczeństwo, informacje prawne i dane techniczne Numer katalogowy: SM847_pl Numer wersji: 05 Data druku: Aparaty RVG 142, RVG 5200 i RVG 6200 są zgodne z dyrektywą 93/42/EWG w sprawie wyrobów medycznych. 2 RVG 5200 i RVG 6200 (SM847_pl) Ed05

3 Spis treści 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przeznaczenie Konwencje stosowane w tym podręczniku Instrukcje dotyczące ostrzeżeń i bezpieczeństwa Higiena i dezynfekcja Czyszczenie głowicy czujnika Czyszczenie kabla czujnika Czyszczenie i dezynfekcja akcesoriów pozycjonujących Czyszczenie modułu RVG Connect Oznaczenia i symbole Rozmieszczenie etykiet Informacje prawne Ogólne informacje prawne Zgodność z przepisami międzynarodowymi Dane techniczne Fabryka Producent Model Dane techniczne aparatów RVG 142, RVG 5200 i RVG Dane techniczne modułu RVG Connect Minimalne wymagania systemu komputerowego Informacje o charakterystyce obrazowej Kontrolowanie jakości obrazu Wymagania środowiskowe Informacje kontaktowe Adres producenta Fabryka Autoryzowani przedstawiciele RVG 5200 i RVG 6200 (SM847_pl) Ed05 3

4 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przeznaczenie Cyfrowe, wewnątrzustne czujniki RTG RVG 142, RVG 5200 i RVG 6200 są przeznaczone do obrazowania RTG obszarów okołozębowych i szczękowo-twarzowych pod kierunkiem stomatologów, chirurgów szczękowo-twarzowych i ortodontów. Aparaty RVG 142, RVG 5200 i RVG 6200 przesyłają pozyskany obraz do komputera za pomocą kabla USB. Aby to było możliwe, urządzenia te wymagają obecności dodatkowych elementów, takich jak, konwencjonalny zewnątrzustny aparat RTG i oprogramowanie do obrazowania. Oprócz tego z aparatu RVG 6200 można korzystać w połączeniu z modułem RVG Connect podłączonym do sieci LAN (Local Area Network). Konwencje stosowane w tym podręczniku Poniższe oznaczenia wskazują szczególnie istotne informacje albo ostrzegają o sytuacjach mogących nieść ryzyko uszkodzenia sprzętu lub zagrożenia dla zdrowia użytkowników. OSTRZEŻENIE: Ostrzega o konieczności unikania urazu użytkownika lub innych osób poprzez ścisłe przestrzeganie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa. Ważne: Alarmuje o stanie, który może spowodować problemy. Uwaga: Podkreśla ważne informacje. Wskazówka: Dostarcza dodatkowe informacje i wskazówki. 4 RVG 5200 i RVG 6200 (SM847_pl) Ed05

5 Instrukcje dotyczące ostrzeżeń i bezpieczeństwa OSTRZEŻENIA: Aparat Przed rozpoczęciem użytkowania aparatów RVG 142, RVG 5200 i RVG 6200 należy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zrozumieć je. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za eksploatację i konserwację tego aparatu. Ten aparat może być obsługiwany wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia. Osoby te MUSZĄ zostać przeszkolone w zakresie użytkowania tego aparatu. W razie potrzeby należy zatrudnić autoryzowanego serwisanta w celu wykonania czynności związanych z przeglądem i konserwacją aparatu. Aparat należy instalować w pracowni RTG zgodnej z aktualnymi normami w zakresie tego typu instalacji. W tym pomieszczeniu użytkownik musi mieć możliwość utrzymywania wzrokowej lub słuchowej komunikacji z pacjentem oraz w czasie ekspozycji mieć dostęp do modułu interfejsu akwizycji. W przypadku zagrożenia sejsmicznego użytkowanie aparatu jest ZABRONIONE. Po trzęsieniu ziemi należy upewnić się, że aparat działa prawidłowo przed ponownym użyciem. Niezastosowanie tego środka ostrożności może narazić pacjentów na niebezpieczeństwo. Aparaty RTG są dla pacjentów i operatora niebezpieczne, jeśli użytkownik nie przestrzega bezpiecznych współczynników ekspozycji i instrukcji obsługi. Aby zutylizować aparat lub jego elementy, należy skontaktować się z serwisem. Wszelkie modyfikacje aparatu są zabronione. NIE używać tego aparatu w środowisku wzbogaconym w tlen. Aparat nie jest przeznaczony do pracy z łatwopalnymi środkami znieczulającymi lub innymi środkami łatwopalnymi. Nie należy używać akcesoriów innych niż określone w tym dokumencie i sprzedawane przez firmę Carestream Dental. Przed umieszczeniem czujnika RVG w ustach pacjenta należy go włożyć w higieniczne osłony izolacyjne jednorazowego użytku. Aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego należy przy każdym nowym pacjencie używać nowej bariery higienicznej oraz dezynfekować czujnik RVG. Aby zapewnić najlepszą jakość obrazów konieczne jest podłączenie czujnika RVG do portu USB znajdującego się W TYLNEJ CZĘŚCI stacji roboczej. RVG Connect: zarządzanie i przydzielanie statycznego adresu IP jest obowiązkiem administratora sieci. Moduł RVG Connect: W celu uzyskania niezakłóconego funkcjonowania mechanizmu odzyskiwania obrazu NIE należy wyłączać modułu RVG Connect oraz NIE odłączać kabla Ethernet od modułu RVG Connect. Czujnik można umieścić w ustach pacjenta TYLKO I WYŁĄCZNIE, jeśli ikona RVG oprogramowania do obrazowania Imaging Software jest zielona. W przypadku stwierdzenia, że czujnik RVG jest zbyt gorący, należy go odłączyć i skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Komputer Aparat RVG 5200, RVG 6200 lub RVG 142 musi być zasilany ze źródła o niskim napięciu i niskiej mocy (<15 W) odizolowanego od sieci zasilającej za pomocą izolacji DI/RI (podwójna izolacja/izolacja wzmocniona). Port USB komputera lub koncentratora jest odizolowany od sieci zasilającej za pomocą izolacji DI/RI. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych i ekranie można znaleźć w podręczniku instalacji komputera. Wokół procesora należy zostawić wystarczającą ilość wolnego miejsca, aby zapewnić jego poprawną wentylację. Aby się upewnić, że najnowsze poprawki bezpieczeństwa zostały poprawnie zainstalowane, należy zawsze używać usługi Microsoft Windows Update. RVG 5200 i RVG 6200 (SM847_pl) Ed05 5

6 Higiena i dezynfekcja Czyszczenie głowicy czujnika OSTRZEŻENIA: Po użyciu z każdym pacjentem głowicę czujnika należy zdezynfekować. W żadnym przypadku czujnika nie należy umieszczać w autoklawie, ponieważ może to skutkować poważnym uszkodzeniem tego urządzenia. W żadnym przypadku czujnika nie należy poddawać dezynfekcji promieniami UV ani czyszczeniu ultradźwiękami, ponieważ może to skutkować poważnym uszkodzeniem tego urządzenia. Podczas wyjmowania z higienicznej osłony izolacyjnej czujnika nie należy przesuwać za pomocą kabla. Przed dezynfekcją czujnik RVG należy wyczyścić. Środka dezynfekującego należy używać zgodnie ze wskazówkami producenta. Przed dezynfekcją czujnik RVG należy wyczyścić. Aby to zrobić, należy postępować następująco: 1. Usunąć higieniczne ochronne osłony izolacyjne. 2. Usunąć zabrudzenia lub materię organiczną z powierzchni czujnika za pomocą ściereczki jednorazowego użytku lub szczoteczki do czyszczenia powierzchni. 3. Skontrolować czujnik pod względem obecności zabrudzeń. W przypadku stwierdzenia obecności zabrudzeń czyszczenie należy powtórzyć. 4. Zdezynfekować głowicę czujnika za pomocą ściereczek dezynfekujących jednorazowego użytku nasączonych środkiem dezynfekującym średniego stopnia do zastosowań szpitalnych, opatrzonym etykietą z informacją o działaniu prątkobójczym (na przykład: produkt zawierający chlor, roztwór czwartorzędowego związku amoniowego i alkoholu, związki fenolowe, jodofory, produkt na bazie chloru zarejestrowany przez Agencję Ochrony Środowiska EPA). Należy przestrzegać instrukcji użytkowania producenta. Czyszczenie kabla czujnika Kabel należy czyścić za pomocą ściereczek jednorazowego użytku nasączonych środkiem dezynfekującym średniego stopnia do zastosowań szpitalnych, opatrzonym etykietą z informacją o działaniu prątkobójczym. Czyszczenie i dezynfekcja akcesoriów pozycjonujących Codzienne czynności konserwacyjne dotyczące akcesoriów pozycjonujących Akcesorium Czynność konserwacyjna Uchwyt RVG Czyszczenie uchwytu RVG Przed dezynfekcją uchwyt RVG należy wyczyścić. Aby wyczyścić uchwyt czujnika, należy wykonać następujące czynności: 1. Usunąć wszystkie zabrudzenia i materię organiczną za pomocą ściereczki jednorazowego użytku. 2. Spłukać bieżącą wodą. 3. Szorować za pomocą miękkiej szczotki, ciepłej wody oraz mydła lub detergentu. 4. Spłukać bieżącą wodą. 5. Osuszyć sprężonym powietrzem lub higieniczną ściereczką jednorazowego użytku. 6. Wzrokowo skontrolować uchwyt czujnika RVG pod względem obecności zabrudzeń. W przypadku stwierdzenia obecności zabrudzeń powtórzyć czynności od 1 do 5. 6 RVG 5200 i RVG 6200 (SM847_pl) Ed05

7 RVG Holder (ciąg dalszy) Dezynfekcja uchwytu RVG OSTRZEŻENIA: Należy korzystać z medycznych urządzeń do autoklawowania dopuszczonych do użytku przez Agencję Żywności i Leków FDA w USA lub lokalne organy władzy. Dezynfekcja uchwytu czujnika RGV za pomocą autoklawu chemicznego jest ZABRONIONA. W każdym przypadku użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zaleceń producenta autoklawu w zakresie parametrów pracy. Należy używać materiału pakowego dopuszczonego przez Agencję Żywności i Leków FDA lub oznaczonych znakiem CE. Aby zdezynfekować uchwyt czujnika RVG po jego oczyszczeniu, należy postępować następująco: 1. Dezynfekować w autoklawie parowym w temperaturze 134 C (273 F) przez 3 minuty z użyciem wody destylowanej. 2. Przed użyciem pozostawić do wyschnięcia. Wysięgnik i pierścień RINN OSTRZEŻENIE: Unikać bezpośredniej styczności z metalowymi elementami autoklawu. Dezynfekcja wysięgnika i pierścienia RINN Aby zdezynfekować wysięgnik i pierścień RINN, należy wykonać następujące czynności: Czyszczenie modułu RVG Connect 1. Rozmontować wysięgnik metalowy i plastikowy pierścień. 2. Usunąć z elementów wszelkie zabrudzenia za pomocą gorącej wody i mydła. 3. Umieścić elementy w workach do dezynfekcji i umieścić na środkowej tacy autoklawu zachowując pewną odległość od ścian i elementów grzejnych urządzenia. Elementy z tworzyw sztucznych należy umieścić w innych workach niż wysięgnik metalowy, aby uniknąć stopienia lub odkształcenia. 4. Przed użyciem do kolejnego pacjenta dezynfekować w autoklawie parowym, w temperaturze 132 C (270 F) przez 10 minut. Nie przekraczać temperatury 134 C (273 F). NIE używać glutaraldehydu na bazie fenoli. NIE używać urządzeń czyszczących do zastosowań specjalnych lub ultradźwiękowych. NIE STOSOWAĆ CHEMIKLAWU ani STERYLIZACJI SUCHYM GORĄCYM POWIETRZEM. NIE STOSOWAĆ sterylizacji na zimno Uwaga: Elementy z tworzyw sztucznych mają ograniczoną żywotność i w związku z tym należy je co pewien czas wymieniać. Każda metoda sterylizacji powoduje skrócenie żywotności elementów z tworzyw sztucznych. Moduł RVG Connect należy czyścić za pomocą ściereczek jednorazowego użytku nasączonych środkiem dezynfekującym średniego stopnia do zastosowań szpitalnych, opatrzonym etykietą z informacją o działaniu prątkobójczym. RVG 5200 i RVG 6200 (SM847_pl) Ed05 7

8 Oznaczenia i symbole Symbol aparatu typu BF zgodny z normą IEC W Unii Europejskiej symbol ten oznacza: NIE wyrzucać wyrobu do pojemnika na śmieci; należy skorzystać z usług odpowiedniego zakładu celem recyklingu i utylizacji. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat programów odbioru i recyklingu dostępnych dla tego wyrobu, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym. Ostrzeżenie Należy zapoznać się z instrukcją obsługi / broszurą urządzenia Data produkcji. Adres producenta. 8 RVG 5200 i RVG 6200 (SM847_pl) Ed05

9 Rozmieszczenie etykiet Poniższe ilustracje przedstawiają rozmieszczenie etykiet dla aparatów RVG 5200, RVG 6200 i RVG Connect Rysunek 1: Etykieta na pudełku czujnika RVG 142, RVG 5200 i RVG 6200 Rysunek 2: Etykieta kabla USB RVG 142, RVG 5200 i RVG 6200 Type: CIC33 Date: 2019/02/16 N EBJL0003 EBJL0003 Rysunek 3: Etykieta produktu RVG 142 Rysunek 4: Etykieta modułu RVG Connect RVG Connect Carestream Dental, LLC DDJI0020 Input: 48-56V 0.25A DDJI0020 RVG 5200 i RVG 6200 (SM847_pl) Ed05 9

10 2 Informacje prawne Ogólne informacje prawne Zgodność z normami europejskimi i międzynarodowymi EN /IEC EN /IEC EN /IEC EN 62366/IEC EN ISO EN ISO EN 1041 EN 62304/IEC EN ISO CAN/CSA C22.2 nr ANSI/AAMI ES Elektryczny sprzęt medyczny Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego. Medyczne urządzenia elektryczne, Część 1-2: Ogólne wymagania dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych Norma uzupełniająca: Zakłócenia elektromagnetyczne Wymogi i badania. Medyczne urządzenia elektryczne, Część 1-6: Ogólne wymagania dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych norma uzupełniająca: Użyteczność Urządzenia medyczne Zastosowanie inżynierii użyteczności do urządzeń medycznych Urządzenia medyczne Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych Urządzenia medyczne Symbole do zastosowania na etykietach urządzeń medycznych oraz etykietowanie i informacje wymagane do podania - Część 1: Wymagania ogólne Informacje dostarczane przez producenta z urządzeniami medycznymi Oprogramowanie wyrobów medycznych Procesy cyklu życia oprogramowania Biologiczna ocena urządzeń medycznych Część 1: Ocena i badanie w procesie zarządzania ryzykiem Elektryczny sprzęt medyczny Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego. Elektryczny sprzęt medyczny Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego. 10 RVG 5200 i RVG 6200 (SM847_pl) Ed05

11 Klasyfikacja zgodna z normą EN/IEC Rodzaj zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym Stopień ochrony przed porażeniem prądem Ochrona przed szkodliwym wnikaniem wody Tryb pracy Palne środki znieczulające Urządzenie klasy 1 Typ BF Brak ochrony Praca ciągła Urządzenia nie można stosować w obecności palnych środków znieczulających ani łatwopalnej mieszaniny środków znieczulających z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu. Zgodność z normą EN/IEC Środki ostrożności związane z kompatybilnością elektromagnetyczną OSTRZEŻENIA: Urządzenia medyczne wymagają szczególnych środków ostrożności związanych ze zgodnością elektromagnetyczną (EMC). Aparaty RVG 142, RVG 5200 i RVG 6200 są przeznaczone do użytkowania w profesjonalnym środowisku placówki medycznej. Aparaty RVG 142, RVG 5200 i RVG 6200 muszą zostać zainstalowane i być użytkowane zgodnie z dostarczonymi informacjami na temat zgodności elektromagnetycznej. Urządzenia komunikacyjne: Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne o częstotliwości radiowej (RF) mogą wpływać na zgodność elektromagnetyczną aparatów RVG 142, RVG 5200 i RVG Aparaty RVG 142, RVG 5200 i RVG 6200 mogą ulegać zakłóceniom pochodzącym z innych urządzeń, nawet jeśli są one zgodne z wymaganiami dotyczącymi emisji CISPR. Elementy aparatów RVG 142, RVG 5200 i RVG 6200 Czujnik Kabel USB Moduł RVG Connect Długość 3 m Przeznaczony do użytku wyłącznie z aparatem RVG 6200 OSTRZEŻENIA: Ograniczenia dotyczące użytkowania: Używanie akcesoriów, kabli lub przetworników innych niż określone w tym podręczniku użytkownika, z wyjątkiem kabli, akcesoriów lub przetworników oferowanych do sprzedaży przez firmę Carestream Dental LLC, jako części zamiennych elementów wewnętrznych może skutkować wyższymi poziomami emisji lub obniżonym poziomem odporności aparatów RVG 142, RVG 5200 i RVG RVG 5200 i RVG 6200 (SM847_pl) Ed05 11

12 Aparatów RVG 142, RVG 5200 i RVG 6200 nie należy używać w bezpośredniej bliskości innych urządzeń ani umieszczać piętrowo na innych urządzeniach lub pod nimi. W razie konieczności pracy przy urządzeniach ustawionych w pobliżu lub jedno na drugim należy sprawdzić, czy aparaty RVG 142, RVG 5200 i RVG 6200 działają prawidłowo w konfiguracjach, w jakich będą używane. Wskazówki i deklaracja producenta emisja fal elektromagnetycznych (IEC ) RVG_5200_RVG_6200_RVG_142_S&R_Ed04.docx Aparaty RVG 142, RVG 5200 i RVG 6200 są przeznaczone do użytkowania w określonym poniżej środowisku promieniowania elektromagnetycznego. Klient lub użytkownik aparatów RVG 142, RVG 5200 i RVG 6200 jest zobowiązany zagwarantować, aby były użytkowane w środowisku takim, jak opisane. Testy emisji Emisje fal o częstotliwości radiowej CISPR 11 Emisje fal o częstotliwości radiowej CISPR 11 Emisje harmoniczne IEC Wahania napięcia/ emisje migotania IEC Zgodność z normami Grupa 1 Klasa B Klasa A Spełnia wymagania Środowisko elektromagnetyczne wytyczne Aparaty RVG 142, RVG 5200 i RVG 6200 wykorzystują energię fal radiowych wyłącznie w celach związanych z funkcjami wewnętrznymi. Z tego powodu emisje fal radiowych są bardzo niewielkie i nie powinny powodować zakłóceń w znajdujących się w pobliżu urządzeniach elektronicznych. Aparaty RVG 142, RVG 5200 i RVG 6200 mogą być użytkowane we wszystkich lokalizacjach, w tym w gospodarstwach domowych, a także w zakładach podłączonych bezpośrednio do publicznej niskonapięciowej sieci energetycznej zasilającej zabudowania mieszkalne. 12 RVG 5200 i RVG 6200 (SM847_pl) Ed05

13 Wskazówki i deklaracja producenta odporność elektromagnetyczna Aparaty RVG 142, RVG 5200 i RVG 6200 są przeznaczone do użytkowania w określonym poniżej środowisku promieniowania elektromagnetycznego. Klient lub użytkownik aparatów RVG 142, RVG 5200 i RVG 6200 jest zobowiązany zagwarantować, aby były użytkowane w środowisku takim, jak opisane. Zasadniczy parametr czujników RVG 142; RVG 5200 i RVG 6200 stanowi jakość obrazu. Jakość obrazu jest określana w kategorii kontrastu i rozdzielczości. Środowisko elektromagnetyczne Test odporności IEC Poziom testu wytyczne Wyładowania elektrostatyczne IEC Odporność na powtarzalne szybkie zakłócenia impulsowe IEC Przepięcia IEC Spadki, krótkie zaniki i wahania napięcia na przewodach zasilania IEC Pole magnetyczne o częstotliwości zasilania (50/60 Hz) IEC ±8 kv, styk ±15 kv, powietrze ±2 kv dla układów zasilających ±1 kv dla układów wejścia/wyjścia Nie dotyczy Nie dotyczy 30 A/m Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub pokryte płytkami ceramicznymi. Jeżeli podłogi pokryte są tworzywem sztucznym, wilgotność względna powinna wynosić co najmniej 30%. Jakość zasilania powinna być na poziomie typowym dla środowiska produkcyjnego lub szpitalnego. Nie dotyczy Nie dotyczy Pole magnetyczne o częstotliwości sieci energetycznej powinno mieścić się w przedziale charakterystycznym dla normalnej lokalizacji w typowym środowisku przemysłowym lub szpitalnym UWAGA: UT jest napięciem prądu zmiennego przed zastosowaniem poziomu testowego. RVG 5200 i RVG 6200 (SM847_pl) Ed05 13

14 Wskazówki i deklaracja producenta odporność elektromagnetyczna (IEC ) Aparaty RVG 142, RVG 5200 i RVG 6200 są przeznaczone do użytkowania w określonym poniżej środowisku promieniowania elektromagnetycznego. Klient lub użytkownik aparatów RVG 142, RVG 5200 i RVG 6200 jest zobowiązany zagwarantować, aby były użytkowane w środowisku takim, jak opisane. Środowisko elektromagnetyczne Test odporności IEC Poziom testu wytyczne Odporność na zaburzenia radioelektryczne wprowadzane do przewodów IEC Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych IEC Vrms Od 150 khz do 80 MHz i 6V przy częstotliwościach ISM i amatorskich radiowych. 3 V/m od 80 MHz do 2,7 GHz Poziomy testu i częstotliwości zgodnie z tabelą 9 według normy IEC : 2014 Środowisko profesjonalnej placówki medycznej. OSTRZEŻENIE: Przenośny sprzęt łączności radiowej (RF) (w tym urządzenia peryferyjne takie jak kable antenowe i anteny zewnętrzne) należy używać w odległości nie mniejszej niż 30 cm (12 cali) od jakiejkolwiek części systemu RVG, łącznie z kablami wyszczególnionymi przez producenta. W przeciwnym razie może to wpłynąć negatywnie na sposób działania sprzętu UWAGA: Podane wytyczne nie we wszystkich sytuacjach znajdują zastosowanie. Propagacja fal elektromagnetycznych podlega zmianom wynikającym z pochłaniania i odbijania fal od powierzchni, przedmiotów i ludzi. a. Natężeń pola pochodzących z przekaźników stałych, takich jak radiowe stacje bazowe telefonów (komórkowych / bezprzewodowych) czy radiotelefony, krótkofalówki, transmisje radiowe AM i FM oraz transmisje telewizyjne, nie można dokładnie przewidzieć w teorii. Aby oszacować warunki elektromagnetyczne wynikające z działania nadajników radiowych, należy przeprowadzić badanie na miejscu. Jeśli natężenie mierzonego pola w lokalizacji systemów RVG przekracza powyższe dopuszczalne poziomy, należy sprawdzić, czy systemy RVG działają poprawnie. W przypadku stwierdzenia niepoprawnego działania, konieczne może być podjęcie dodatkowych środków, takich jak zmiana ustawienia lub lokalizacji systemu RVG. Uwaga: Nieprzerwana komunikacja ma zasadnicze znaczenie dla zgodności elektromagnetycznej. Zgodność z przepisami międzynarodowymi Dyrektywa 93/42/EWG (Europejska Wspólnota Gospodarcza) dotycząca wyrobów medycznych, klasa IIa według reguły 16 zmienionej przez 2007/47/EWG Aparaty RVG 142, RVG 5200 i RVG 6200 są urządzeniami promieniotwórczymi specjalnie przeznaczonymi do rejestrowania diagnostycznych obrazów RTG. Dyrektywa 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych, klasa I według reguły 12 zmienionej przez 2007/47/EWG. Moduł RVG Connect jest urządzeniem promieniotwórczym. FDA Center for Degreasing & Radiologi cal Health (CDRH-CFR tytuł 21 rozdział 1) (USA) Przepisy dotyczące urządzeń medycznych (Kanada). Federalna Komisja Łączności (FCC część 15) w przypadku modułu RVG Connect (USA) Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania pewnych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (RoHS) 14 RVG 5200 i RVG 6200 (SM847_pl) Ed05

15 3 Dane techniczne Fabryka TROPHY 4, rue F. Pelloutier, Croissy-Beaubourg Marne la Vallée Cedex 2, France Producent Model RVG 5200 RVG 6200 RVG 142 RVG 5200 i RVG 6200 (SM847_pl) Ed05 15

16 Dane techniczne aparatów RVG 142, RVG 5200 i RVG 6200 Podzespoły Specyfikacja Czujnik RVG Technologia czujnika CMOS Scyntylator Światłowód** Matryca czujnika Wymiary 1: 1168 x 1562 pikseli Wymiary 2*: 1402 x 1874 pikseli Wymiary aktywnej powierzchni czujnika Skala szarości Wymiar Waga Wymiary 1: 22,2 x 29,6 mm Wymiary 2*: 26,6 x 35,5 mm 4096 poziomów szarości (12 bitów) Wymiary 1: 27,6 mm (sz.) x 37,7 mm (wys.) x 7,3 mm (gł.) Wymiary 2*: 32,2 mm (sz.) x 44,2 mm (wys.) x 7,3 mm (gł.) Wymiary 1: 65 g Wymiary 2*: 75 g Napięcie wejściowe 5 V DC (interfejs USB) Interfejs USB USB 2.0 High Speed Złącze USB Wtyczka typu A *Wymiary 2: Dostępne wyłącznie w przypadku aparatów RVG 5200 i RVG 6200 **Światłowód Użytkowanie wyłącznie w przypadku aparatów RVG 5200 i RVG RVG 5200 i RVG 6200 (SM847_pl) Ed05

17 Dane techniczne modułu RVG Connect Podzespoły Specyfikacja Moduł RVG Connect Interfejs Ethernet 100 BaseT Złącze USB Gniazdo typu A Interfejs USB Interfejs zasilania Wymiar Waga Napięcie wejściowe USB 2.0 High Speed POE (Power Over Ethernet) 802.3af 60 mm (sz.) x 115 mm (wys.) x 30 mm (gł.) 120 g V DC RVG 5200 i RVG 6200 (SM847_pl) Ed05 17

18 Minimalne wymagania systemu komputerowego Komputer i wszelkie urządzenia peryferyjne muszą być zgodne z normą IEC Element Procesor RAM Dysk twardy Karta graficzna Wyświetlanie System operacyjny USB 2.0 Ethernet Napęd CD/DVD Nośnik kopii zapasowych Wyświetlanie i akwizycja 2 GHz Intel Duo Core 2 GB 1,2 GB na instalację oprogramowania 80 GB wolnego miejsca do korzystania z oprogramowania. Karta bazująca Nvidia/ATI z 256 MB RAM minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 Obsługa 32-bitowego trybu kolorowego Windows 7 (64 bity) Windows 8.1 Windows 10 Dostępne 2 porty 100 BaseT Napęd DVD-ROM jest niezbędny do instalacji produktu. Wymienny/przenośny, zewnętrzny dysk twardy. Informacje o charakterystyce obrazowej Charakterystyka obrazowa aparatów RVG 142, RVG 5200 i RVG 6200 jest zgodna z normą IEC : Kontrolowanie jakości obrazu Aby uzyskać optymalne wyniki należy przeprowadzić test kontroli jakości obrazu. Opis tej czynności znajduje się w Podręczniku użytkownika i instalacji. 18 RVG 5200 i RVG 6200 (SM847_pl) Ed05

19 Wymagania środowiskowe Warunki eksploatacji Temperatury C Wilgotność względna 30 85% Ciśnienie atmosferyczne wysokość n.p.m hpa Maks m Warunki przechowywania Temperatury C Wilgotność względna 10 90% Ciśnienie atmosferyczne hpa Warunki transportu Temperatury C Wilgotność względna 10 90% Ciśnienie atmosferyczne hpa RVG 5200 i RVG 6200 (SM847_pl) Ed05 19

20 4 Informacje kontaktowe Adres producenta Fabryka Trophy 4, rue F. Pelloutier, Croissy-Beaubourg Marne la Vallée Cedex 2, France Autoryzowani przedstawiciele Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej Trophy 4, Rue F. Pelloutier, Croissy-Beaubourg Marne-la-Vallée Cedex 2, France Autoryzowany przedstawiciel w Brazylii CARESTREAM DENTAL BRASIL EIRELI Rua Romualdo Davoli, 65 1º Andar, Sala 01 - São José dos Campos São Paulo - Brazylia Cep (kod pocztowy): RVG 5200 i RVG 6200 (SM847_pl) Ed05

21 For more information, visit: SM847 Ed

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Przenośne urządzenia komunikacji w paśmie częstotliwości radiowych mogą zakłócać pracę medycznego sprzętu elektrycznego. REF Rev.

Przenośne urządzenia komunikacji w paśmie częstotliwości radiowych mogą zakłócać pracę medycznego sprzętu elektrycznego. REF Rev. Wytyczne i deklaracja producenta emisje elektromagnetyczne odporności elektromagnetycznej zalecana odległość pomiędzy przenośnym i mobilnym wyposażeniem komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości radiowe

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Polski Strona AirMini 1-2 Air10 -as sorozat Lumis -as sorozat 3-5 S9 -as sorozat 6-8 Stellar 9-11 S8 & S8 -as sorozat II VPAP -as

Bardziej szczegółowo

HI-PRO 2. Instrukcja instalacji. Nr dok PL/03 Nr części PL

HI-PRO 2. Instrukcja instalacji. Nr dok PL/03 Nr części PL HI-PRO 2 Instrukcja instalacji Nr dok. 7-50-0980-PL/03 Nr części 7-50-09800-PL Informacja o prawach autorskich 2015, 2019 Natus Medical Denmark ApS. Wszelkie prawa zastrzeżone. Otometrics, ikonaotometrics,

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Polski Strona AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Podręcznik użytkownika Certyfikacja Deklaracja FCC Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna zasilaczy buforowych pracujących bezpośrednio na szyny DC

Specyfikacja techniczna zasilaczy buforowych pracujących bezpośrednio na szyny DC 1. Wymagania ogólne. SM/ST/2008/04 Specyfikacja techniczna zasilaczy buforowych pracujących bezpośrednio na szyny DC Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI KAMERY W OBUDOWACH KOPUŁOWYCH IT-240 NV IT-260 N IT-260 NV IT- 261 IRNV IT-262 IRNV IT-263 DN Janex Int. 2012 Bezpieczeństwo Ostrzeżenia NIEBEZPIECZEŃSTWO! Duże zagrożenie: Błyskawica

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI KAMERA W OBUDOWIE KOPUŁOWEJ IN-965N IN-966IRN Wszelkie prawa zastrzeżone Janex International Sp. z o.o. Bezpieczeństwo Ostrzeżenia NIEBEZPIECZEŃSTWO! Duże zagrożenie: Błyskawica z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Mierniki cęgowe. FLUKE 321 i 322. Październik Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja obsługi. Mierniki cęgowe. FLUKE 321 i 322. Październik Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi Mierniki cęgowe FLUKE 321 i 322 Październik 2005 2005 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zasady Bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia elektrycznego lub uszkodzenia miernika

Bardziej szczegółowo

Przepisy i normy związane:

Przepisy i normy związane: Przepisy i normy związane: 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu

Bardziej szczegółowo

WHITE W Wskazówki i deklaracja producenta dot. odporności elektromagnetycznej Udary IEC/EN 61000-4-5 ±1kV linia/linie i neutralny ±1kV linia/linie i neutralny Zasilanie typowe dla szpitali lub otoczenia

Bardziej szczegółowo

Zasilacz UPS na szynę DIN Phoenix Contact QUINT-UPS/ 1AC/1AC/500VA, 120 V/AC / 230 V/AC, 120 V/AC / 230 V/AC, 5.2 A

Zasilacz UPS na szynę DIN Phoenix Contact QUINT-UPS/ 1AC/1AC/500VA, 120 V/AC / 230 V/AC, 120 V/AC / 230 V/AC, 5.2 A INSTRUKCJA OBSŁUGI Zasilacz UPS na szynę DIN Phoenix Contact QUINT-UPS/ 1AC/1AC/500VA, 120 V/AC / 230 V/AC, 120 V/AC / 230 V/AC, 5.2 A Nr produktu 512985 Strona 1 z 7 PL Instrukcja montażu dla elektryka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Rev: 1.0.0 7106500686 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RF 12V 8A kod produktu: T53B

Kontroler LED RF 12V 8A kod produktu: T53B Kontroler LED RF 12V 8A kod produktu: T53B INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T53B. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-302 WOLTOMIERZ ANALOGOWY AC/DC

INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-302 WOLTOMIERZ ANALOGOWY AC/DC INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-302 WOLTOMIERZ ANALOGOWY AC/DC 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW Znaczenie symbolu UWAGA Oznaczenie to wskazuje warunki pracy i zasady obsługi przyrządu, których nieprzestrzeganie grozi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Przepisy i normy związane Obowiązuje od 15 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Ogólna prezentacja telefonu

Ogólna prezentacja telefonu Ogólna prezentacja telefonu Dziękujemy za wybór smartfonu HUAWEI. W pierwszej kolejności przedstawimy parę podstawowych cech urządzenia. Przytrzymaj wciśnięty klawisz zasilania, aby włączyć telefon. Po

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Pirometr stacjonarny Pyro NFC

Pirometr stacjonarny Pyro NFC Pirometr stacjonarny Pyro NFC Wydanie LS 13/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 Specyfikacja...3 Przygotowanie...4 Optyka...4 Odległości i pole pomiarowe...5 Temperatura otoczenia...5 Jakość powietrza...5 Zakłócenia

Bardziej szczegółowo

ZTE MF 631. Bezprzewodowy modem USB

ZTE MF 631. Bezprzewodowy modem USB ZTE MF 631 Bezprzewodowy modem USB PLAY_INSTRUKCJA_115x55_v3_ROZKLADOWKI.indd 1-2 Symbol SAR współczynnik absorpcji promieniowania. Konstrukcja niniejszej karty transmisji danych MF631 zapewnia zgodność

Bardziej szczegółowo

KONTROLER LED RGB 2.4G model: RF201

KONTROLER LED RGB 2.4G model: RF201 KONTROLER LED RGB 2.4G model: RF201 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera RGB. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Antena DVB-T Goobay INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 944071. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

Antena DVB-T Goobay INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 944071. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Antena DVB-T Goobay Nr produktu 944071 Strona 1 z 6 Opis i funkcje Produkt ten jest anteną DVB-T, posiada zasilanie odbioru cyfrowej telewizji naziemnej HD/SD. Antena posiada niskoszumowy

Bardziej szczegółowo

Licznik kosztów energii Wskaźnik panelowy cyfrowy Trumeter APM-VOLT-APN

Licznik kosztów energii Wskaźnik panelowy cyfrowy Trumeter APM-VOLT-APN INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1362369 Licznik kosztów energii Wskaźnik panelowy cyfrowy Trumeter APM-VOLT-APN Strona 1 z 8 Szanowni Państwo Dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt jest zgodny z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

TESTER NAPIĘCIA AX-T902

TESTER NAPIĘCIA AX-T902 ~ AC TESTER NAPIĘCIA AX-T902 L1 L2 V AUTO TEST Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Przeczytaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Przełącznik kołyskowy radiowy Conrad RSLT3, 1-kanałowy, 433 MHz, zasięg do 70 m

Przełącznik kołyskowy radiowy Conrad RSLT3, 1-kanałowy, 433 MHz, zasięg do 70 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Przełącznik kołyskowy radiowy Conrad RSLT3, 1-kanałowy, 433 MHz, zasięg do 70 m Numer produktu: 646477 Zastosowanie Ten radiowy przełącznik naścienny może być używany do programowania

Bardziej szczegółowo

Jonizator 100A Instrukcja obsługi

Jonizator 100A Instrukcja obsługi Jonizator 100A Instrukcja obsługi KR-4 Ranger TM 3000 㔲 Ⰲ 㯞 ION-100A Jonizator PL-1 1. WPROWADZENIE Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wskazówki dotyczące instalacji, obsługi oraz konserwacji Jonizatora

Bardziej szczegółowo

kod produktu:

kod produktu: Kontroler RGB RF 12V 6A + pilot 20 przycisków kod produktu: 245008 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera RGB RF. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji VONT-SP1504

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji VONT-SP1504 Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji Switch PoE VONT-SP1504 Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery należy wnikliwie zapoznać się z poniższą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Pirometr przenośny model: 8861B

Pirometr przenośny model: 8861B www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl tel.: 91-880 88 80, 32-444 90 90 fax: 91-880 80 89, 32-444 90 91 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka przemysłowa pomiary temperatury i wilgotności. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa APC PNET1GB do sieci LAN

Ochrona przeciwprzepięciowa APC PNET1GB do sieci LAN INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja Obsługi Ochrona przeciwprzepięciowa APC PNET1GB do sieci LAN Nr produktu 971884 Strona 1 z 6 1. WSTĘP Drogi Kliencie, Dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt spełnia wymogi

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 666

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 666 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 666 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 20 grudnia 2018 r. Nazwa i adres: AB 666

Bardziej szczegółowo

DETEKTOR OBECNOŚCI NAPIĘCIA UT11 A/B MIE0168. Instrukcja obsługi

DETEKTOR OBECNOŚCI NAPIĘCIA UT11 A/B MIE0168. Instrukcja obsługi DETEKTOR OBECNOŚCI NAPIĘCIA UT11 A/B MIE0168 Instrukcja obsługi Drogi użytkowniku, Dziękujemy za wybranie naszego produktu Detektor obecności napięcia, seria UT11 A/B. Aby używanie przyrządu było bezpieczne,

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM

ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM SENTRY OPTRONICS Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. SPECYFIKACJA...5 2.1. Cechy konstrukcyjne i użytkowe...5

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Dokument operacyjny Informacje uzupełniające

Dokument operacyjny Informacje uzupełniające Dokument operacyjny Informacje uzupełniające Informacje o zgodności z przepisami dotyczące systemu zabezpieczenia maszyny MSS3s (A5:S3) INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY CATERPILLAR

Bardziej szczegółowo

Dokument operacyjny Informacje uzupełniające

Dokument operacyjny Informacje uzupełniające Dokument operacyjny Informacje uzupełniające Informacje o zgodności z przepisami dotyczące elementów systemu GRADE 1 Spis treści strona Oznaczenia i etykiety bezpieczeństwa... 3 Komunikaty bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PROGENY CLEARVISION INSTRUKCJA OBSŁUGI I SYSTEM CZUJNIKÓW INSTALACJI CYFROWYCH. 00-02-1672 Aktual. A (ECN P2510)

PROGENY CLEARVISION INSTRUKCJA OBSŁUGI I SYSTEM CZUJNIKÓW INSTALACJI CYFROWYCH. 00-02-1672 Aktual. A (ECN P2510) PROGENY CLEARVISION SYSTEM CZUJNIKÓW CYFROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI I 0120 INSTALACJI 00-02-1672 Aktual. A (ECN P2510) PROGENY CLEARVISION SYSTEM CZUJNIKÓW CYFROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI 00-02-1672

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 666

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 666 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 666 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 11 stycznia 2018 r. Nazwa i adres: AB 666

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca aparatu cyfrowego Polski

Stacja dokująca aparatu cyfrowego Polski HP Photosmart 6220 Stacja dokująca aparatu cyfrowego Polski Pozbywanie się zużytego sprzętu przez użytkowników w prywatnych gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej Ten symbol na produkcie lub jego

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC . kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC Informacje ogólne Urządzenie wskazujące IndiTop z Alfa Laval jest prostym i łatwym w obsłudze elektrycznym urządzeniem zwrotnym

Bardziej szczegółowo

Stacja załączająca US-12N Nr produktu

Stacja załączająca US-12N Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N Nr produktu 000513123 Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N 230V AC 12A Nr artykułu 400033 Szanowni klienci, Dziękujemy za pokładane w nas

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

ZAKRES BADAŃ BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I EMC CELAMED Centralne Laboratorium Aparatury Medycznej Aspel S.A.

ZAKRES BADAŃ BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I EMC CELAMED Centralne Laboratorium Aparatury Medycznej Aspel S.A. Przedstawiony formularz umożliwia wybór badań będących przedmiotem zamówienia, sporządzenia planu badań. Dla ułatwienia wyboru przedstawiono krótką charakterystykę techniczną możliwości badawczych, oraz

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

UP-D711MD. Czarno biała termiczna drukarka cyfrowa formatu A7. Omówienie

UP-D711MD. Czarno biała termiczna drukarka cyfrowa formatu A7. Omówienie UP-D711MD Czarno biała termiczna drukarka cyfrowa formatu A7 Omówienie Model UP-D711MD jest lekką, kompaktową i zapewniającą łatwą integrację drukarką monochromatyczną do cyfrowych obrazów graficznych,

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi

Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi PL Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi CECH-ZDC1E Środki ostrożności Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją w celu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Quick TS1100. Stacja lutownicza do lutowania bezołowiowego WERSJA ANTYELEKTROSTATYCZNA (ESD)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Quick TS1100. Stacja lutownicza do lutowania bezołowiowego WERSJA ANTYELEKTROSTATYCZNA (ESD) INSTRUKCJA OBSŁUGI Quick TS1100 Stacja lutownicza do lutowania bezołowiowego WERSJA ANTYELEKTROSTATYCZNA (ESD) 1 1. BEZPIECZEŃTWO! OSTRZEŻENIE Gdy stacja lutownicza jest włączona, temperatura grota jest

Bardziej szczegółowo

ZGRZEWARKI DO RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

ZGRZEWARKI DO RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 311/1 311/2 ZGRZEWARKI DO RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWIS: BETA POLSKA SP. Z O.O. SKARBIMIERZYCE, UL. WIOSENNA 12, 72-002 DOŁUJE TEL. 091 48 08 226 www.beta-polska.pl PARAMETRY TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 295

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 295 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 295 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 23 października 2018 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości. OID20x

Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości. OID20x Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości OID0x 800005 / 00 08 / 01 Spis treści 1 Uwagi wstępne... 1.1 Stosowane symbole... 1. Użyte znaki ostrzegawcze... Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... Funkcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji VONT-STR301

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji VONT-STR301 Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji Splitter PoE VONT-STR301 Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery należy wnikliwie zapoznać się z poniższą

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna stacja dokująca z USB typu C

Uniwersalna stacja dokująca z USB typu C Uniwersalna stacja dokująca z USB typu C Instrukcja użytkowania DA-70864 Wstęp Niniejsza stacja dokująca z USB typu C oferuje zintegrowane rozwiązanie umożliwiające zasilanie, przesyłanie danych, sygnału

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Drukmistrz.pl Utworzono: Tuesday, 18 December 2018

Drukmistrz.pl Utworzono: Tuesday, 18 December 2018 DRUKARKI > wielofunkcyjne atramentowe > Nazwa produktu: Producent: HP Model produktu: DRUHP/PS_5510 Użyj tego prostego w obsłudze urządzenia wielofunkcyjnego HP z ekranem dotykowym do drukowania zdjęć

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA MODEL: ELS 30 M (400V) INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 295

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 295 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 295 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 17 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 295

Bardziej szczegółowo

Przyrząd pomiarowy Testboy

Przyrząd pomiarowy Testboy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000100858 Przyrząd pomiarowy Testboy Strona 1 z 6 Instrukcje bezpieczeństwa Dodatkowym źródłem zagrożenia są części mechaniczne, które mogą powodować poważne uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROZDZIELACZ PCT SYGNAŁU VIDEO 4 DO 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROZDZIELACZ PCT SYGNAŁU VIDEO 4 DO 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ROZDZIELACZ PCT SYGNAŁU VIDEO 4 DO 1 VSB41E #05724 wersja 1.0 Wstęp 4-portowy rozdzielacz sygnału VSB41E pozwala czterem użytkownikom podłączyć się do jednego współdzielonego projektora

Bardziej szczegółowo

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130 1 Materac przeznaczony jest do leczenia odleżyn w warunkach szpitalnych oraz domowych. Delikatny masaż skóry poprawia krążenie krwi oraz utlenienie tkanek, chroniąc przed powstawaniem odleżyn. Łatwy w

Bardziej szczegółowo

USB Type-C Multiport Travel Dock, 6-portowy

USB Type-C Multiport Travel Dock, 6-portowy USB Type-C Multiport Travel Dock, 6-portowy Instrukcja użytkowania DA-70867 1.0 WPROWADZENIE Jest to adapter ładowania USB-C do dwóch USB 3.0, HDMI, Micro SD, SD/MMC, Type-C Data i PD. Port USB 3.0 umożliwia

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

ZAKRES nr III - WYPOSAŻENIE IT

ZAKRES nr III - WYPOSAŻENIE IT Lp. Przedmiot zamówienia j.m. liczba Specyfikacja Wyposażenie pracowni matematycznej 1 Laptop dla nauczyciela - 15 cali, 4 GB RAM 2 Matematyka - plansze interaktywne, CD ROM 3 Edukacyjny program multimedialny

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC311

Centronic EasyControl EC311 Centronic EasyControl EC311 pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot ścienny Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM

ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM SENTRY OPTRONICS Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. SPECYFIKACJA...5 2.1. Cechy konstrukcyjne i użytkowe...5

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie Odstraszacz szkodników Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 620376 Wersja 06/08 Przeznaczenie Odstraszacz szkodników jest skuteczny na myszach, szczurach i innych szkodnikach, działa na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA

DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA Niniejszą deklarację składa się na wyłączną odpowiedzialność firmy ICU Medical zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 93/42/EWG z 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych; Główna siedziba firmy: Instytucja

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Tester kolejności faz Model

Instrukcja Obsługi. Tester kolejności faz Model Instrukcja Obsługi Tester kolejności faz Model 480400 Wstęp Gratulujemy zakupu testera kolejności faz firmy Extech, model 480400. To poręczne urządzenie wykrywa kolejność faz w systemach trójfazowych.

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

RET-412A PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

RET-412A PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 2 Uwagi producenta 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa UWAGA!!! Podczas pracy urządzenia, niektóre jego części mogą znajdować się pod niebezpiecznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji VONT-LE102

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji VONT-LE102 Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji Przedłużacz (repeater) Ethernet z PoE VONT-LE102 Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery należy wnikliwie

Bardziej szczegółowo

Gniazdo ogrodowe z lampą Heitronic 35113, 2x, 230 V, 3500 W, (DxSxW) 155 x 155 x 400 mm

Gniazdo ogrodowe z lampą Heitronic 35113, 2x, 230 V, 3500 W, (DxSxW) 155 x 155 x 400 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1227603 Gniazdo ogrodowe z lampą Heitronic 35113, 2x, 230 V, 3500 W, (DxSxW) 155 x 155 x 400 mm Strona 1 z 5 Dziękujemy za zakupienie naszego produktu. Nasz produkt jest

Bardziej szczegółowo

LODÓWKA SAMOCHODOWA TERMOELEKTRYCZNA R-4024

LODÓWKA SAMOCHODOWA TERMOELEKTRYCZNA R-4024 Instrukcja obsługi LODÓWKA SAMOCHODOWA TERMOELEKTRYCZNA R-4024 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia ION PC PL - 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przed przystąpieniem do korzystania z systemu operacyjnego proszę zapoznać się i zastosować się do wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe przełączniki 5-portowe Fast Ethernet z 1 slotem SFP oraz 4 portami PoE+ PSE. Seria KSD-541, KSD-541-HP

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe przełączniki 5-portowe Fast Ethernet z 1 slotem SFP oraz 4 portami PoE+ PSE. Seria KSD-541, KSD-541-HP Przemysłowe przełączniki 5-portowe Fast Ethernet z 1 slotem SFP oraz 4 portami PoE+ PSE Seria KSD-541, KSD-541-HP Cechy kluczowe: 5 portów RJ-45 10/100Mb/s oraz jeden slot 100Mb/s SFP Wszystkie porty miedziane

Bardziej szczegółowo

KT-FAMILY PRO. Inhalator mechaniczny. Instrukcja obsługi

KT-FAMILY PRO. Inhalator mechaniczny. Instrukcja obsługi KT-FAMILY PRO Inhalator mechaniczny Instrukcja obsługi Rys. A 14 15 16 13 2 KT-FAMILY PRO Inhalator mechaniczny - instrukcja obsługi Rys. B Rys. C Rys. D Rys. E Rys. F Rys. G KT-FAMILY PRO Inhalator mechaniczny

Bardziej szczegółowo

UXNR SEPT2018. Dokument operacyjny. System Bluetooth zabezpieczenia maszyny Sieć i brelok SAFETY.CAT.COM

UXNR SEPT2018. Dokument operacyjny. System Bluetooth zabezpieczenia maszyny Sieć i brelok SAFETY.CAT.COM UXNR8458 28SEPT2018 Dokument operacyjny System Bluetooth zabezpieczenia maszyny Sieć i brelok SAFETY.CAT.COM Spis treści strona Nazwa produktu (marka, model, typ)... 2 Właściwości... 3 Deklaracja zgodności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wskaźnik rotacji faz FLUKE Kwiecień Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja obsługi. Wskaźnik rotacji faz FLUKE Kwiecień Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi Wskaźnik rotacji faz FLUKE 9040 Kwiecień 2005 2005 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Każdy produkt firmy Fluke będzie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online. V3S153-2BAAAAAP01 Visionary-B SYSTEMY WIZYJNE 3D

Karta charakterystyki online. V3S153-2BAAAAAP01 Visionary-B SYSTEMY WIZYJNE 3D Karta charakterystyki online V3S153-2BAAAAAP01 Visionary-B A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Rysunek może się różnić Szczegółowe dane techniczne Cechy Zadanie Technologia Kategoria produktu Odstęp

Bardziej szczegółowo

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna. 1. kat iii. Ethernet.

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna.  1. kat iii. Ethernet. c kat iii piec ze eńs ieczeń Bezpieczeństwo elektr yczne Ḵ - MIERNIK SyNCHRONIzACJI Przejrzysta wizualizacja parametrów (różnica częstotliwości, napięć i przesunięcia fazowego) na kolorowym wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo