You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2015-05-26. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)"

Transkrypt

1 5.3. Siłowniki hydrauliczne Do wykonywania rozmaitych zadań i czynności stosowane są różnego rodzaju siłowniki i silniki hydrauliczne zwane ogólnie urządzeniami roboczymi lub wykonawczymi. Działanie tego rodzaju urządzeń polega na zmianie energii ciśnienia (potencjalnej) lub energii kinetycznej cieczy na energię mechaniczną. Siłownik hydrauliczny, nazywany niekiedy gwarowo cylindrem siłowym lub jedynie cylindrem, służy do przemieszczania lub utrzymywania jakiegoś elementu np. urządzenia przemysłowego. Działanie siłownika polega na wykorzystywaniu naporu cieczy roboczej, dostarczanej pod odpowiednim ciśnieniem przez źródło energii i odpowiednio skierowanej przez urządzenia rozdzielcze. Energia ciśnienia cieczy jest zużywana w siłowniku na mechaniczną pracę liniowego ruchu tłoczyska lub obrotowego ruchu wału. Ogólnie siłowniki stosowane w hydraulicznych układach podzielić można na siłowniki jednostronnego działania oraz siłowniki dwustronnego działania. W siłowniku jednostronnego działania (rys. 5.46) wymuszany ruch tłoczyska jest następstwem oddziaływania różnicy ciśnień, wywołanej stosownym doprowadzeniem cieczy roboczej pod odpowiednim ciśnieniem, a powrotny ruch tłoczyska wykonuje dzięki naciskowi zewnętrznemu - np. odpowiednio napiętej sprężyny (z jednoczesnym umożliwieniem odpływania uprzednio doprowadzonej cieczy). Rys Schematy siłowników hydraulicznych jednostronnego działania. a - siłownik nurnikowy, b - siłownik tłokowy. 1

2 Rys Schematy siłowników hydraulicznych dwustronnego działania. a - siłownik tłokowy o pojedynczym tłoczysku, b - siłownik tłokowy. W siłowniku dwustronnego działania (rys. 5.47) ruchy tłoczyska w obu kierunkach są wymuszane dzięki wytwarzaniu odpowiednich różnic ciśnienia, a więc wyłącznie przez stosowne doprowadzenie do siłownika cieczy roboczej pod ciśnieniem, przy czym umożliwia się jednocześnie swobodne odpływanie cieczy znajdującej się po przeciwnej stronie tłoka. Ciecz robocza wytwarza w tłoczysku siłownika określony nacisk osiowy, zależny od jej ciśnienia oraz geometrycznych rozmiarów tłoka i tłoczyska. Nacisk osiowy lub inaczej siła od ciśnienia cieczy na tłoczysku siłownika jednostronnego działania wynoszą: (rys. 5.46); R 2 D R p D D d (rys. 5.47a); R p1 p2 4 4 (rys. 5.47b); 2 2 D d p p gdzie: p 1 - ciśnienie po stronie roboczej, p 2 przeciwciśnienie D oraz d - wymiary (wg oznaczeń na rysunkach). 1 2 Elementy robocze siłowników hydraulicznych mogą być wykonane jako nurnik) lub tłoki, w związku z czym ogólnie rozróżnia się siłowniki nurnikowe (rys. 5.48) i siłowniki tłokowe (rys. 5.49). 4 2

3 Rys Nurnikowy siłownik hydrauliczny. Siłownik nurnikowy charakteryzuje się tym, że szczelność pomiędzy cylindrem i nurnikiem utrzymuje jedynie dławica, a pomiędzy wewnętrzną ścianką cylindra i zewnętrzną ścianką nurnika istnieje duży luz. Prosty siłownik nurnikowy cechuje oczywiście działanie jednostronne. Aby uzyskać działanie obustronne, trzeba zastosować albo dwa siłowniki w układzie przeciwsobnym, albo specjalny siłownik o dwóch cylindrach i wspólnym nurniku. Tłokowy siłownik przedstawiony na rys składa się z cylindra w postaci tulei, głowic, tłoka i tłoczyska. Zwykle tłoczysko jest zakończone nastawnym zaczepem, który wraz z uchami głowicy służy do łączenia siłownika z częścią uruchamianą i konstrukcją urządzenia. Tłok i wyjście tłoczyska z głowicy są uszczelnione gumowymi pierścieniami typu "O". Jeżeli podczas pracy siłownik porusza się względem swego zamocowania, ucho głowicy lub końcówkę tłoczyska zaopatruje się w wahliwe przeguby kulowe. Rys Tłokowy siłownik hydrauliczny Odnosząc do określonego ciśnienia roboczego, omawiany siłownik wywiera niejednakowe naciski, zależnie od strony tłoka, na którą działa napór cieczy roboczej. Czynna powierzchnia tłoka jest bowiem z jednej strony zmniejszona o przekrój tłoczyska, a z drugiej jest równa pełnemu przekrojowi tłoka. 3

4 Jeżeli wymaga się, aby naciski lub prędkości tłoczyska były w obu kierunkach jednakowe, wykorzystuje się wszelkie dostępne środki w celu ograniczenia do minimum różnicy czynnych powierzchni obu stron tłoka. Z tego względu dąży się zwykle do stosowania tłoczyska o możliwie małej średnicy, czemu stoją na przeszkodzie wymagania wytrzymałościowe. Kiedy wymagane są w obu kierunkach działania siłownika jednakowe naciski osiowe przy określonym ciśnieniu roboczym lub identyczne prędkości przesuwu przy stałej wydajności cieczy, zaopatruje się siłownik w dodatkowe tłoczysko o takiej samej średnicy jak i tłoczysko przenoszące. Jednak wykonanie takie zwiększa długość siłownika, ponieważ tłoczyska wystają po obu stronach cylindra, a ponadto komplikuje konstrukcję siłownika z uwagi na konieczność utrzymania dokładnej współosiowości trzech walcowych powierzchni wewnętrznych w cylindrze oraz zewnętrznych na tłoku i tłoczyskach. Aby uzyskać dostatecznie duży skok przemieszczanego elementu roboczego, stosuje się nieraz kilka typowych siłowników współpracujących szeregowo lub siłownik teleskopowy. Na rys przedstawiono schemat działania siłownika teleskopowego. Duży osiowy nacisk siłownika bez zbytniego zwiększania średnicy cylindra uzyskać można stosując podwójny tłok szeregowy (rys. 5.51) - dzięki sumowaniu się naporu cieczy działającego na każdy z tłoków osadzonych na wspólnym tłoczysku. Rozwiązanie takie nadaje się szczególnie Rys Schemat dobrze do uruchamiania uchwytów lub działania siłownika zacisków obrabiarek, kiedy wymaga się teleskopowego. możliwie małej średnicy cylindra siłownika. 4

5 5.6. Silniki hydrauliczne Na ogół silnik hydrauliczny stosuje się tylko wówczas, gdy wymagany jest długotrwały ruch obrotowy o nieograniczonym kącie obrotu elementu roboczego. Zasadniczo jako silnik hydrauliczny służyć może każda pompa o odpowiedniej sprawności, z wyjątkiem pomp sterowanych zaworami zwrotnymi. Do pompy pracującej jako silnik doprowadza się ciecz pod ciśnieniem, a z jej wału odbiera się napęd. Silnik hydrauliczny charakteryzują dwie podstawowe wielkości: objętość cieczy q (l/obr) - jaką pochłania silnik podczas jednego pełnego obrotu jego wału - czyli tzw. chłonność, oraz maksymalne ciśnienie zasilania p (kg/cm 2 ). Chłonność q silnika zależy od geometrycznych rozmiarów jego elementów. Znając chłonność silnika można określić prędkość obrotową n jego wału w okresie zasilania silnika cieczą Q (l/min): Silnik hydrauliczny charakteryzują dwie podstawowe wielkości: objętość cieczy q (l/obr) - jaką pochłania silnik podczas jednego pełnego obrotu jego wału - czyli tzw. chłonność, oraz maksymalne ciśnienie zasilania p (kg/cm 2 ). Chłonność q silnika zależy od geometrycznych rozmiarów jego elementów. Znając chłonność silnika można określić prędkość obrotową n jego wału w okresie zasilania silnika cieczą Q (l/min): gdzie: v Q n q v - sprawność objętościowa silnika Q p N 450 gdzie: - sprawność ogólna silnika Moment, jaki można uzyskać na wale wynosi: N M 716,2 n 5

6 Cenną zaletą silnika hydraulicznego jest jego duży moment obrotowy, w stosunku do ciężaru i momentu bezwładności wirnika. Dzięki temu okres rozpędzania silnika hydraulicznego po rozruchu jest bardzo krótki. Okres ten wyznaczyć można z zależności: gdzie: M - moment obrotowy n t 30 M obrotowy silnika w kgm, - moment bezwładności wirnika w kgm/s 2, n - prędkość obrotowa wału, do której rozpędza się silnik, w obr/min. Zależnie od rodzaju silnika hydraulicznego jego rozpędzanie trwa od kilku setnych do paru tysięcznych sekundy, czyli kilkakrotnie krócej niż rozpędzanie silnika elektrycznego podobnej mocy. Ogólnie wśród silników hydraulicznych rozróżnia się silniki o stałej chłonności (nienastawne np. zębate) i o zmiennej chłonności (nastawne). Ze względu na małą sprawność oraz duże opory biegu luzem silniki o stałej chłonności stosowane są rzadko i tylko w przypadkach niewielkiego zapotrzebowania mocy. Zadowalającą w praktyce sprawność wykazuje silnik zębaty jedynie w przypadku zasilania cieczą o ciśnieniu co najmniej kg/cm 2 oraz odciążenia od sił promieniowych lub odpowiednio masywnego ułożyskowania oraz zastosowania sztywnych wałków i kompensacji luzu osiowego. Jako silnik hydrauliczny służyć może również pompa łopatkowa, lecz wówczas trzeba zastosować w niej mechanizm docisku łopatek do stojana oraz odciążenia wału od roboczego ciśnienia cieczy. Silniki tego typu produkuje się jako zwykłe nienawrotne) oraz nawrotne (rewersyjne). Na rysunku 5.75 przedstawiono nawrotny silnik hydrauliczny, w którym kierunek obrotu wału zmienia się przez zmianę kierunku doprowadzania cieczy (do przelotu górnego lub dolnego). 6

7 Rys Hydrauliczny silnik łopatkowy Przeważnie produkowane są silniki łopatkowe o chłonności od 12 cm3 do 1000 cm 3 oraz ciśnieniu roboczym 140 kg/cm 2 i ciśnieniu maksymalnym 210 kg/cm 2. Silniki łopatkowe pracują zwykle przy obciążeniu nominalnym w zakresie od n = 200 do n = 2200 obr/min. Przy zmniejszonym obciążeniu nominalna prędkość obrotowa może być obniżona do 150 obr/min. Do celów specjalnych (np. do napędu wciągarek okrętowych, w maszynach górniczych i przemyśle metalurgicznym) produkuje się również silniki łopatkowe o dużych momentach obrotowych, sięgających do 4000 kgm przy n = obr/min. Obecnie najszerzej stosowane są hydrauliczne silniki tłokowe (wielotłokowe), osiowe (rys. 5.76) i promieniowe, na takie same ciśnienia robocze, jak wytwarzane przez podobne pompy hydrauliczne. W silniku według rys tłoczek dzięki odpowiedniemu kształtowi bieżni w czasie jednego obrotu wykonuje kilka skoków roboczych. W tego typu silnikach stosuje się bieżnie (prowadnice) w postaci gwiazdy o czterech, pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu lub dziewięciu garbach. W celu zwiększenia momentu obrotowego silnika hydraulicznego stosuje się dwa lub trzy rzędy cylindrów. Całkowita liczba cylindrów silnika sięga nieraz od 50 do 60. 7

8 Zawory bezpieczeństwa i przelewowe Każdy układ hydrauliczny powinien być zabezpieczony przed przeciążeniem, czyli przed podwyższaniem się w nim ciśnienia ponad dopuszczalną wartość. Zabezpieczenie takie zapewnia się przez włączenie na odgałęzieniu przewodu tłocznego pompy zaworu bezpieczeństwa, który otwiera się samoczynnie w przypadku podwyższenia się ciśnienia do określonej wartości. W zwykłych warunkach pracy urządzenia zawór bezpieczeństwa pozostaje całkowicie zamknięty i ciecz robocza w całości doprowadzana jest do odbiornika (urządzenia roboczego). Często jednak, np. w przypadku regulacji prędkości przez dławienie, w zwykłych warunkach pracy tylko część cieczy dostarczanej przez pompę ma dopływać do urządzenia wykonawczego, a reszta powinna odpływać do zbiornika lub innej gałęzi układu, w której panuje niższe ciśnienie. W takich przypadkach zawór przepuszczający nadmiar cieczy z odgałęzienia roboczego jest nazywany zaworem przelewowym. Przeważnie zawór przelewowy spełnia jednocześnie zadania zaworu bezpieczeństwa. W zwykłych warunkach pracy urządzenia zawór przelewowy na ogół ciągle przepuszcza ciecz i w związku z tym stawia mu się znacznie wyższe wymagania niż zaworowi bezpieczeństwa - zarówno gdy chodzi o dokładność regulacji ciśnienia, jak i działanie bez drgań oraz powodowania pulsacji ciśnienia. Jeżeli jest to konieczne, w jednym układzie hydrauiicznym może pracować jednocześnie kilka zaworów przelewowych zainstalowanych szeregowo, czyli kolejno przepuszczających ciecz i utrzymujących rozmaite wartości ciśnienia w różnych odcinkach jej obiegu. Na rys i 5.91 pokazano najprostsze wykonanie zaworów bezpieczeństwa bezpośredniego działania. Roboczy kierunek przepływu cieczy przez zawór oznaczony jest na korpusie strzałką. Rys Kulkowy zawór bezpieczeństwa Rys Stożkowy zawór bezpieczeństwa 8

9 Zawór bezpieczeństwa powinien odznaczać się zdolnością natychmiastowego otwierania się w przypadku nagłego wzrostu ciśnienia, ponieważ tylko wówczas skutecznie zapobiega chwilowemu choćby podwyższaniu się ciśnienia w układzie. Do częstej i długotrwałej pracy nadają się raczej zawory stożkowe lub tłoczkowe. Dotyczy to zwłaszcza tłoczkowego zaworu bezpieczeństwa (rys. 5.92), w którym podczas otwierania wolnego przelotu tłoczek nasuwa się na trzpień i ciecz zawarta w komorze jest wytłaczana przez kalibrowany otwór. Zapewnia to dość skuteczne działanie tłumiące, zapobiegające drganiom zaworu. Rys Tłoczkowy zawór bezpieczeństwa Każdy z przedstawionych na rys. 5.90, 5.91 i 5.92 zaworów bezpieczeństwa po odpowiednim ustawieniu wstępnego napięcia sprężyny może służyć jako typowy zawór przelewowy. Zawory takie nie nadają się jednak do układów o wysokich ciśnieniach roboczych i dużych przepustowościach cieczy. Z uwagi na konieczność stosowania bardzo twardych sprężyn (np. przy czynnym przekroju 3 cm 2 i ciśnieniu 160 kg/cm 2 sprężyna powinna wywierać nacisk 480 kg), co stwarza istotne trudności konstrukcyjne. Z tego względu w praktyce średnice czynnych zaworów o działaniu bezpośrednim w układach o wysokim ciśnieniu roboczym ogranicza się do około 25 mm. Zawory z gniazdem ruchomym. W zaworach według rysunków 5.90, 5.91 i 5.92 docisk zaworu do gniazda maleje w miarę wzrostu ciśnienia p1 i w chwili oderwania zaworu od gniazda staje się równy zeru. Wskutek stopniowego zmniejszania się docisku szczelność zaworu zmniejsza się. Jednocześnie powstają warunki sprzyjające jego drganiom. Zawory z gniazdami ruchomymi zapewniają zwiększający się docisk zaworu do gniazda, a wiec polepszenie szczelności przy wzroście ciśnienia do pewnej jego wartości, bliskiej ciśnieniu otwarcia, po czym docisk szybko zmniejsza się do chwili otwarcia zaworu. 9

10 Zasada działania zaworu z gniazdem ruchomym jest następująca. Kulka zaworu (rys. 5.93) obciążona słabą sprężyną osadzona jest na gnieździe, które jest tłokiem obciążonym sprężyną. Gdy ciśnienie wzrasta, zawór wraz z gniazdem porusza się ku dołowi. Gdy kulka zaworu oprze się o zderzak, to dalszy ruch gniazda powoduje otwarcie zaworu. Rys Schemat zaworu z ruchomym gniazdem. Na rys przedstawiono przekrój (bezpieczeństwa) z gniazdem ruchomym. zaworu ograniczającego Rys Zawór bezpieczeństwa z gniazdem ruchomym. Aby zmniejszyć wstępne napięcie sprężyny, przy założonym natężeniu przepływu cieczy i ciśnieniu roboczym, oraz zwiększyć czułość zaworów bezpieczeństwa, stosuje się rozmaite specjalne rozwiązania konstrukcyjne. Jako przykład - w zaworze pokazanym na rysunku 5.95 otwarcie właściwego zaworu bezpieczeństwa (głównego, w postaci tłoczka dociskanego do gniazda przez sprężynę) sterowane jest otwarciem zaworu sterowniczego w postaci iglicy dociskanej do gniazda przez sprężynę, której wstępne napięcie można regulować pokrętłem. 10

11 Zawory zwrotne zwykłe Na rysunku przedstawiono schemat zaworu zwykłego, dostosowanego do montażu przewodowego. Podanie cieczy do przyłącza A powoduje odsunięcie grzybka 2 od gniazda 4 i przepływ cieczy przyłączem B do dalszych elementów układu hydrostatycznego. Podanie cieczy do przyłącza B powoduje tylko zwiększony docisk grzybka 2 do gniazda 4, więc przepływ cieczy jest niemożliwy. Sprężyna 3 jest dobierana tak, aby zawór otwierał się przy stosunkowo niedużym ciśnieniu. Najczęściej ciśnienie otwarcia wynosi [MPa], gdyż zawór nie powinien powodować zbyt dużych strat energetycznych. Otwory przyłączeniowe mogą być także wyprowadzone na jedną powierzchnię do połączenia zaworu z blokiem elementów sterujących (montaż płytowy). Rys Schemat zaworu zwrotnego zwykłego: 1 - korpus, 2 - grzybek, 3 - sprężyna, 4 - gniazdo, A, B - przyłącza Zawory zwrotne sterowane pojedyncze bez odprowadzenia przecieków Zawory zwrotne sterowane w porównaniu z zaworami zwykłymi umożliwiają dodatkowo przepływ cieczy w kierunku przeciwnym do normalnego. Wymuszone otwarcie drogi dla tego przepływu następuje pod wpływem ciśnieniowego sygnału sterującego. Na rysunku pokazano schemat zaworu dostosowanego do montażu płytowego. Zasadę działania zaworu przedstawimy dla dwóch sytuacji związanych z ciśnieniowym sygnałem sterującym: w przyłączu X nie ma sygnału ciśnieniowego, w przyłączu X jest sygnał ciśnieniowy o odpowiedniej wartości. Jeżeli w przyłączu X nie ma sygnału ciśnieniowego, to zawór działa w konwencjonalny sposób, czyli: otwiera się przy podaniu cieczy do przyłącza A, pozostaje zamknięty przy podaniu cieczy do przyłącza B. Jeżeli w przyłączu X wystąpi sygnał ciśnieniowy, to za pomocą tłoczka 4 grzybek 1 zostanie odsunięty od gniazda. Zatem w wymuszony sposób zostanie otwarta droga przepływu z B do A. 11

12 Rys Schemat zaworu zwrotnego sterowanego, pojedynczego, bez odprowadzenia przecieków: 1 - grzybek, 3 - sprężyna, 4 - tłoczek sterujący, K1, K2 - komory tłoczka sterującego, A, B - przyłącza robocze, X - przyłącze ciśnienia sterującego Zawory zwrotne sterowane pojedyncze z odprowadzeniem przecieków Na rysunku pokazano schemat zaworu dwustopniowego, dostosowanego do montażu płytowego. Zasada działania zaworu jest praktycznie taka sama jak jednostopniowego, a występujące różnice można sprowadzić do dwóch punktów: komora K2 jest oddzielona od przyłącza A i połączona ze zbiornikiem za pomocą przyłącza Y. Zatem oddziaływanie ciśnienia w przyłączu A na tłoczek 4 jest zmniejszone. podczas wymuszonego otwierania drogi przepływu z B do A tłoczek 4 najpierw odsuwa od gniazda kulkę 2. Powoduje to rozpoczęcie przepływu i zmniejszenie ciśnienia w przyłączu B. W trakcie dalszego ruchu tłoczek 4 odsuwa grzybek 1 od gniazda, a początkowa wartość siły wymagana do odsunięcia jest mniejsza niż w zaworze jednostopniowym. Rys Schemat zaworu zwrotnego sterowanego, pojedynczego, z odprowadzeniem przecieków: 1 - grzybek, 2 - kulka, 3 - sprężyna, 4 - tłoczek sterujący, K1, K2 - komory tłoczka sterującego, A, B - przyłącza robocze, X - przyłącze ciśnienia sterującego, Y - przyłącze dla odprowadzenia przecieków 12

13 Zawory zwrotne sterowane podwójne Zawory zwrotne budowane są również w układzie podwójnym (bliźniaczym). Są to dwa zawory zwrotne sterowane, otwierane na przemian jednym tłoczkiem. Na rysunku pokazano schemat takiego zaworu w wersji jednostopniowej do montażu płytowego. Zasada działania zaworu opiera się na następujących wariantach dróg przepływu cieczy. Rys Schemat zaworu zwrotnego sterowanego podwójnego: 1, 2 - grzybki, 3 - tłoczek, A, B - przyłącza do źródła zasilania, A1, B1 - przyłącza do silnika lub siłownika Symbole graficzne zaworów zwrotnych W tabeli 5.4. przedstawiono symbole graficzne omawianych zaworów zwrotnych. Tabela 5.4. Symbole graficzne zaworów zwrotnych 13

14 Rozdzielacze suwakowe Rozdzielacze suwakowe znalazły największe zastosowanie praktyczne spośród innych konstrukcji tego typu. Każdy rozdzielacz suwakowy składa się z dwóch zasadniczych części pokazanych na rysunku (z pominięciem sterowania): suwaka 1 współpracującego z tuleją 2 mającą wewnątrz kilka podtoczeń 3 (kanałów pierścieniowych), znajdujących się w pewnej odległości od siebie. Podtoczenia 3 zaopatrzone są w przyłącza, czyli otwory do połączenia rozdzielacza z układem hydrostatycznym. Przesuwanie suwaka 1 w tulei 2 powoduje zmiany schematu połączeń między przyłączami P, T, A, B. Przedstawiony rozdzielacz może zrealizować trzy warianty (schematy) połączeń, mianowicie: w położeniu I występują połączenia P A i B T, w położeniu II (środkowym) wszystkie połączenia są odcięte od siebie, w położeniu III występują połączenia P B i A T. Jest to zatem rozdzielacz trójpołożeniowy, czterodrogowy otwory T są zwykle ze sobą połączone i wyprowadzone na zewnątrz jako jeden otwór. Fragment symbolu graficznego rozdzielacza zawiera trzy kratki sklejone ze sobą, przy czym ich liczba odpowiada liczbie położeń suwaka 1. W każdej kratce narysowany jest schemat połączeń między drogami P, T, A, B realizowany w danym położeniu suwaka 1. Rys Zasada działania rozdzielacza suwakowego, czterodrogowego, trójpołożeniowego: a) szkic rozwiązania konstrukcyjnego i zasada działania, b) fragment symbolu graficznego, 1 - dwutłoczkowy suwak, 2 - tuleja, 3 - kanał pierścieniowy Rozdzielacze jednostopniowe sterowane mechanicznie Na rysunku pokazano przykład schematu rozdzielacza jednostopniowego, czterodrogowego, trójpołożeniowego, sterowanego mechanicznie (dźwignią ręczną), dostosowanego do montażu płytowego. 14

15 Rys Schemat rozdzielacza czterodrogowego trójpołożeniowego, sterowanego mechanicznie: 1 - korpus, 2 - kanał pierścieniowy, 3 - krawędź sterująca, 4 - suwak, 5, 6 - sprężyny centrujące, 7 - dźwignia, P - przyłącze do pompy, T - przyłącze do zbiornika, A, B - przyłącza do odbiornika Rozdzielacze jednostopniowe sterowane hydraulicznie Na rysunku pokazano przykład schematu rozdzielacza jednostopniowego, czterodrogowego, dwupołożeniowego, sterowanego hydraulicznie, dostosowanego do montażu płytowego. Jeżeli do przyłącza X1 doprowadzony jest sygnał ciśnieniowy i jednocześnie przyłącze X2 jest połączone ze zbiornikiem (tak jak częściowo pokazano na rysunku), to tłoczek 2 przesuwa suwak 1 w prawo. Działa wtedy zatrzask 3 i ustala to położenie suwaka. Po zaniknięciu sygnału w przyłączu X1 sprężyna 5 przesuwa tłoczek 2 w lewo, suwak pozostaje w prawym położeniu. Realizowane są wtedy połączenia P B i A T. Jeżeli do przyłącza X2 zostanie doprowadzony sygnał sterujący i jednocześnie przyłącze X1 zostanie połączone ze zbiornikiem, to tłoczek 4 przesunie suwak 1 w lewo. To nowe położenie suwaka 1 zostanie ustalone przez zatrzask 7. Po zaniknięciu sygnału w przyłączu X2 sprężyna 6 przesunie tłoczek 4 w prawo, suwak pozostanie w lewym położeniu. Realizowane są wtedy połączenia P A i B T. Omawiane rozdzielacze charakteryzują się dużą niezawodnością działania, a do ich przesterowania wystarcza na ogół ciśnienie [MPa]. 15

16 Rys Schemat rozdzielacza 4/2 sterowanego hydraulicznie: 1 - suwak, 2, 4 - tłoczki, 3, 7 - zatrzaski, 5, 6 - sprężyny tłoczków, X1, X2 - przyłącza ciśnieniowych sygnałów sterujących Najbardziej rozpowszechnione są rozdzielacze suwakowe sterowane elektrycznie, przy czym stosowane w nich elektromagnesy klasyfikujemy w następujący sposób: Ze względu na rodzaj prądu rozróżniamy: 1. Elektromagnesy prądu stałego. 2. Elektromagnesy prądu zmiennego. Ze względu na kontakt elektromagnesów z olejem rozróżniamy 1. Elektromagnesy suche. 2. Elektromagnesy mokre. Elektromagnesy prądu stałego charakteryzują się większą trwałością ( cykli) i miękkością przesterowania. Ponadto nie przepalają się gdy zwora nie przesunie się do końca a cewka pozostanie pod prądem. Mogą pracować w temperaturze do 150 [ o C] i wytrzymują dużą częstotliwość przesterowań (15000/godz.). Są jednak o około 20 30% droższe od elektromagnesów prądu zmiennego. Elektromagnesy prądu zmiennego charakteryzują się krótszym czasem przesterowania (8 15 [ms]), mniejszą trwałością ( cykli), mniejszą częstotliwością przełączeń (7200/godz.). Ponadto cechują je duże skoki wartości prądu pobieranego przy przesterowaniu, przewyższające około 4 5 razy wartość nominalną. 16

17 Elektromagnesami suchymi nazywamy takie elektromagnesy, których cewki i zwora chłodzone są powietrzem. Są one prostsze konstrukcyjnie i o 20 30% tańsze. Mają jednak następujące wady: muszą być oddzielone od suwaka uszczelnieniem stykowym, pogarszającym warunki pracy (opory ruchu) i stwarzającym niebezpieczeństwo przecieków, nie mogą być stosowane w maszynach pracujących na wolnym powietrzu i w wilgoci. Elektromagnesami mokrymi nazywamy takie elektromagnesy, których cewki i zwora chłodzone są olejem. Elektromagnesy mokre są lepiej smarowane i szczelnie oddzielone od wpływów atmosferycznych, a więc bardziej trwałe. Obydwa rodzaje elektromagnesów, suche i mokre, wykonywane są na prąd stały i zmienny, na zróżnicowane napięcia np. 24 [V], 220 [V], 380 [V]. W ostatnich czasach użytkownicy ze względu na bezpieczeństwo preferują napięcie 24 [V]. Na rysunku pokazano schemat rozdzielacza jednostopniowego, czterodrogowego, dwupołożeniowego, sterowanego elektrycznie, wyposażonego w elektromagnesy suche, do stosowanego do montażu płytowego. Rysunek przedstawia tzw. rozdzielacz impulsowy. Oznacza to, że suwak 6 rozdzielacza pozostaje w takim położeniu, do którego przesterował go krótkotrwały sygnał sterujący w tym wypadku sygnał podany do elektromagnesu 1. W położeniu suwaka 6 pokazanym na rysunku mamy następujące połączenia między drogami: P B i A T. Po przesterowaniu rozdzielacza schemat połączeń zmieni się na przeciwny, czyli P A i B T. Elektromagnesy 1 i 2 mają przyciski awaryjne 4 i 5, za pomocą których można z zewnątrz uruchomić ręcznie suwak lub sprawdzić działanie elektromagnesów. Rys Schemat rozdzielacza 4/2 sterowanego elektrycznie, wyposażonego w elektromagnesy suche: 1 - elektromagnes prądu zmiennego, 2 - elektromagnes prądu stałego, 3 - tuleje uszczelniające, 4, 5 przyciski awaryjne, 6 - suwak 17

ROZDZIELACZE - Zawory rozdzielcze

ROZDZIELACZE - Zawory rozdzielcze ROZDZIELACZE - Zawory rozdzielcze Zadaniem rozdzielaczy jest doprowadzenie i odprowadzenie cieczy z gałęzi układu hydrostatycznego, sterowane sygnałem zewnętrznym. Klasyfikacja 1. Ze względu na stosowane

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 5 Zastosowanie zaworu zwrotnego sterowanego w układach hydraulicznych maszyn roboczych Opracowanie: P. Jędraszczyk, Z. Kudżma, P. Osiński,

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Rozdzielacze hydrauliczne. 3. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych. 4. Obliczenia hydrauliczne przyjętego rozwiązania.

1. Wstęp. 2. Rozdzielacze hydrauliczne. 3. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych. 4. Obliczenia hydrauliczne przyjętego rozwiązania. 1. Wstęp. 2. Rozdzielacze hydrauliczne. 3. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych. 4. Obliczenia hydrauliczne przyjętego rozwiązania. 5. Rysunki konstrukcyjne, zestawienie całości. 6. Warunki techniczne odbioru.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego.

Wprowadzenie. Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego. Napędy hydrauliczne Wprowadzenie Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego. W napędach tych czynnikiem przenoszącym

Bardziej szczegółowo

symbol graficzny Kierunek przepływu i oznaczenie czynnika hydraulicznego Kierunek przepływu i oznaczenie czynnika pneumatycznego

symbol graficzny Kierunek przepływu i oznaczenie czynnika hydraulicznego Kierunek przepływu i oznaczenie czynnika pneumatycznego / / Symbole ogólne symbol graficzny opis Kierunek przepływu i oznaczenie czynnika hydraulicznego Kierunek przepływu i oznaczenie czynnika pneumatycznego Zmienność albo nastawialność (pompy, sprężyny, itp.)

Bardziej szczegółowo

symbol graficzny kierunek przepływu i oznaczenie czynnika hydraulicznego kierunek przepływu i oznaczenie czynnika pneumatycznego

symbol graficzny kierunek przepływu i oznaczenie czynnika hydraulicznego kierunek przepływu i oznaczenie czynnika pneumatycznego wg normy PNISO 12191:1994 1. SYMBOLE OGÓLNE opis kierunek i oznaczenie czynnika hydraulicznego kierunek i oznaczenie czynnika pneumatycznego zmienność albo nastawialność pompy, sprężyny, itp. obramowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. - Napęd pneumatyczny. - Sterowanie pneumatyczne

Wprowadzenie. - Napęd pneumatyczny. - Sterowanie pneumatyczne Wprowadzenie Pneumatyka - dziedzina nauki i techniki zajmująca się prawami rządzącymi przepływem sprężonego powietrza; w powszechnym rozumieniu także technika napędu i sterowania pneumatycznego. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz sterowany elektrycznie typu WE 10

Rozdzielacz sterowany elektrycznie typu WE 10 Rozdzielacz sterowany elektrycznie typu WE 10 NG 10 1, MPa do 10 dm /min WK 91 00 0.001r. Rozdzielacze suwakowe przeznaczone są do sterowania kierunkiem przepływu cieczy, co powoduje określony kierunek

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 2. Temat: Zaprojektowanie i praktyczna realizacja prostych hydraulicznych układów sterujących i napędów

Ćwiczenie Nr 2. Temat: Zaprojektowanie i praktyczna realizacja prostych hydraulicznych układów sterujących i napędów Ćwiczenie Nr 2 Temat: Zaprojektowanie i praktyczna realizacja prostych hydraulicznych układów sterujących i napędów 1. Wprowadzenie Sterowanie prędkością tłoczyska siłownika lub wału silnika hydraulicznego

Bardziej szczegółowo

PL B1. PYSZNY PIOTR PRO-TECH, Rybnik, PL BUP 13/08. JAKUB PYSZNY, Rybnik, PL WOJCIECH PYSZNY, Rybnik, PL

PL B1. PYSZNY PIOTR PRO-TECH, Rybnik, PL BUP 13/08. JAKUB PYSZNY, Rybnik, PL WOJCIECH PYSZNY, Rybnik, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210526 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381290 (51) Int.Cl. F15B 13/02 (2006.01) E21D 23/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz hydrauliczny typ WMM22

Rozdzielacz hydrauliczny typ WMM22 Rozdzielacz hydrauliczny typ WMM22 NG 22 35 MPa 450 dm 3 /min WK 450 214 04.2001r. Rozdzielacze suwakowe przeznaczone są do sterowania kierunkiem przepływu cieczy, co powoduje określony kierunek ruchu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Układy rewersyjne

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Układy rewersyjne Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Układy rewersyjne Wstęp Celem ćwiczenia jest budowa różnych układów hydraulicznych pełniących zróżnicowane funkcje. Studenci po odbyciu ćwiczenia powinni umieć porównać

Bardziej szczegółowo

Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne

Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne Copyright by: Krzysztof Serafin. Brzesko 2007 Na podstawie skryptu 1220 AGH Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne 1. Siłownik z zabudowanym blokiem sterującym Ten ruch wahadłowy tłoka siłownika jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Wstęp teoretyczny Poprzednie ćwiczenia poświęcone były sterowaniom dławieniowym. Do realizacji

Bardziej szczegółowo

dr inż. Piotr Pawełko / Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia patrz punkt 6!!!

dr inż. Piotr Pawełko / Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia patrz punkt 6!!! Laboratorium nr2 Temat: Sterowanie pośrednie siłownikami jednostronnego i dwustronnego działania. 1. Wstęp Sterowanie pośrednie stosuje się do sterowania elementami wykonawczymi (siłownikami, silnikami)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Siłownik hydrauliczny z układem blokującym swobodne przemieszczenie elementu roboczego siłownika. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Siłownik hydrauliczny z układem blokującym swobodne przemieszczenie elementu roboczego siłownika. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 229886 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 417208 (51) Int.Cl. F15B 15/08 (2006.01) F15B 15/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

1. ROZDZIELACZE RBS ROZDZIELACZE RS ZAWORY PRZELEWOWE TYPU ZPR10 ORAZ ZPR SIŁOWNIK HYDRAULICZNY NURNIKOWY..

1. ROZDZIELACZE RBS ROZDZIELACZE RS ZAWORY PRZELEWOWE TYPU ZPR10 ORAZ ZPR SIŁOWNIK HYDRAULICZNY NURNIKOWY.. SPIS TREŚCI: I. ROZDZIELACZE: 1. ROZDZIELACZE RBS. 4 2. ROZDZIELACZE RS12. 12 II. WYROBY INNE: 1. ZAWORY PRZELEWOWE TYPU ZPR10 ORAZ ZPR16. 22 2. SIŁOWNIK HYDRAULICZNY NURNIKOWY..23 2 ArtHydral Wytwórnia

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz hydrauliczny typ WMM16

Rozdzielacz hydrauliczny typ WMM16 Rozdzielacz hydrauliczny typ WMM16 NG 16 35 MPa dm 3 /min WK 450 209 04.2001r. Rozdzielacze suwakowe przeznaczone są do sterowania kierunkiem przepływu cieczy, co powoduje określony kieru nek ruchu lub

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska Praca dyplomowa inżynierska PROWADZĄCY PRACĘ: prof. dr hab. inż. Edward Palczak, prof. zw.pwr. AUTOR: Maciej Durko Wrocław 2010 Temat pracy dyplomowej inż. Projekt wstępny rozdzielacza serwomechanizmu

Bardziej szczegółowo

07 - Zawory i elektrozawory. - Podstawowe zasady, schematy działania - Krzywe natężenia przepływu

07 - Zawory i elektrozawory. - Podstawowe zasady, schematy działania - Krzywe natężenia przepływu - Zawory i elektrozawory - Podstawowe zasady, schematy działania - Krzywe natężenia przepływu INFORMACJE OGÓLNE W układach pneumatycznych zawór jest elementem, który kieruje sprężonym powietrzem, zmieniając

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy typ DB

Zawór przelewowy typ DB Zawór przelewowy typ DB NG,, 0 1,5 MPa do 600 dm /min. WK 49 180 04. 01r Zawory przelewowe typu DB... służą do ograniczania ci śnienia w układzie hydraulicznym lub jego części, natomiast w wykonaniu DBW...

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 9 Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Opracowanie: M. Stosiak, K. Towarnicki Wrocław 2016 Wstęp teoretyczny

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny

Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 11 Sterowanie objętościowe konwencjonalne Opracowanie: R. Cieślicki, Z. Kudźma, P. Osiński, J. Rutański, M. Stosiak Wrocław 2016 Spis

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy typ WH22

Rozdzielacz suwakowy typ WH22 Rozdzielacz suwakowy typ WH22 NG 22 5 MPa 450 dm /min WK 460 200 04.2001r. Rozdzielacze suwakowe przeznaczone są do sterowania kierunkiem przepływu cieczy, co powoduje określony kierunek ruchu lub zatrzymanie

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy typ WMM6

Rozdzielacz suwakowy typ WMM6 Rozdzielacz suwakowy typ WMM6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 450 58 04.001r. Rozdzielacze umożliwiają zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianę kierunku płynięcia strumienia cieczy, co powoduje odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELACZE I BLOKI ZAWOROWE

ROZDZIELACZE I BLOKI ZAWOROWE ROZDZIELACZE I BLOKI ZAWOROWE Niniejsza część katalogu odnosi się do bloków zaworowych JM-BZF1 i JM-BZF2 oraz rozdzielaczy blokowych JM-RB1, JM-RB2, JM-RB3, JM-RB4 i JM-RB5 produkowanych przez firmę Jammet

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr 5 Charakterystyka rozdzielacza hydraulicznego. Opracowanie: Z.Kudźma, P. Osiński J. Rutański, M. Stosiak Wiadomości wstępne Rozdzielacze

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 3 Metody ograniczenia strat mocy w układach hydraulicznych Opracowanie: Z. Kudźma, P. Osiński, U. Radziwanowska, J. Rutański, M. Stosiak

Bardziej szczegółowo

Urządzenia nastawcze

Urządzenia nastawcze POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Urządzenia nastawcze Laboratorium automatyki (A-V) Opracował: dr inż. Leszek Remiorz Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Zawory liniowe. Zawór zwrotny bliźniaczy sterowany. Zawór zwrotny bliźniaczy sterowany. Opis:

Zawory liniowe. Zawór zwrotny bliźniaczy sterowany. Zawór zwrotny bliźniaczy sterowany. Opis: Zawór zwrotny bliźniaczy sterowany Zawory zwrotne bliźniacze sterowane służą do blokowania odbiornika w obu kierunkach. Przepływ jest swobodny w jednym kierunku a w drugim jest kontrolowany ciśnieniem

Bardziej szczegółowo

- PZ3-III-2 (płyta polska prostokątna, przyłącza gwintowe metryczne)...str wykresy: grupa II (PZ3, sekcja PZW3)...str.12 5c.

- PZ3-III-2 (płyta polska prostokątna, przyłącza gwintowe metryczne)...str wykresy: grupa II (PZ3, sekcja PZW3)...str.12 5c. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...str.3 2. Budowa pompy...str.3 3. Budowa oznaczenia pomp PZ3 (grupa I, II i III)...str.4 4. Dane techniczne 4a. Grupa I...str.5 4b. Grupa II...str.5 4c. Grupa III...str.5

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL BUP 06/16

PL B1. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL BUP 06/16 PL 224347 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224347 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 409481 (51) Int.Cl. F15B 13/043 (2006.01) F16K 31/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Budowa pompy

Wprowadzenie. Budowa pompy 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...str.3 2. Budowa pompy...str.3 3. Budowa oznaczenie pomp zębatych PZ2...str.4 4. Dane techniczne...str.5 5. Pozostałe dane techniczne...str.6 6. Karty katalogowe PZ2-K-6,3;

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1. (54) Urządzenie zmieniające siłę hamowania BUP 17/93 Tryb., PL

(13) B1 PL B1. (54) Urządzenie zmieniające siłę hamowania BUP 17/93 Tryb., PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 168675 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 293513 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 15.02.1992 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: B61H9/02 (54)

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE AGREGATY HYDRAULICZNE

KOMPAKTOWE AGREGATY HYDRAULICZNE KOMPAKTOWE AGREGATY HYDRAULICZNE MINIAGREGAT SPALINOWY KAH-2.8HP-R-Z8 MINIAGREGAT Z SILNIKIEM PRĄDU STAŁEGO 12 LUB 24 VDC KAH-12VDC-A-Z10 KAH-24VDC-D-Z8 MINIAGREGAT Z SILNIKIEM TRÓJFAZOWYM LUB JEDNOFAZOWYM

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz nabojowy szczelny typ 2URES10

Rozdzielacz nabojowy szczelny typ 2URES10 ZASTSWANIE Rozdzielacz nabojowy typ URES0 przeznaczony jest do sterowania kierunkiem przepływu cieczy, co powoduje określony kierunek ruchu lub zatrzymanie odbiornika (cylindra lub silnika hydraulicznego).

Bardziej szczegółowo

ul. Wapiennikowa 90, KIELCE, tel , fax

ul. Wapiennikowa 90, KIELCE, tel , fax SP Ó Ł KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. 6-9-, fax. - 6-9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl ZAWORY ROZDZIELAJĄCE TYPU ZE G/8, /, /, / i / sterowane elektromagnetycznie sterowane jednostronnie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Budowa pompy

Wprowadzenie. Budowa pompy 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. Wprowadzenie...str.3 Budowa pompy...str.3 Budowa oznaczenia pomp PZ3 (grupa I, II i III)...str.4 Dane techniczne 4a. Grupa I...str.5 4b. Grupa II...str.5 4c. Grupa III...str.5

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (72) Twórcy wynalazku:

(73) Uprawniony z patentu: (72) Twórcy wynalazku: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176418 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21)Numer zgłoszenia: 310220 (22) Data zgłoszenia: 28.08.1995 (51) IntCl6: F15B 13/02 E21D

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Elektryczne, Hydrauliczne i Pneumatyczne

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Elektryczne, Hydrauliczne i Pneumatyczne Laboratorium nr1 Temat: Sterowanie bezpośrednie siłownikami jednostronnego i dwustronnego działania. 1. Wstęp Sterowanie bezpośrednie pracą aktuatora pneumatycznego (siłownika lub silnika) stosuje się

Bardziej szczegółowo

NAPĘD I STEROWANIE PNEUMATYCZNE PODSTAWY

NAPĘD I STEROWANIE PNEUMATYCZNE PODSTAWY PIOTR PAWEŁKO NAPĘD I STEROWANIE PNEUMATYCZNE PODSTAWY ĆWICZENIA LABORATORYJNE Układy z pneumatycznymi przekaźnikami czasowymi Materiały przeznaczone są dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i

Bardziej szczegółowo

Zawór stałej mocy LV 06 Elementy sterowania dla typoszeregu 5 i typoszeregu E/C

Zawór stałej mocy LV 06 Elementy sterowania dla typoszeregu 5 i typoszeregu E/C RL 95546/05.87 Elementy sterowania dla typoszeregu 5 i typoszeregu E/C RL 95546/05.87 Zastąpiono 01.82 Klucz typowielkości Oznaczenia Zawór stałej mocy Wielkość nominalna Wielkość nominalna Wykonanie 1

Bardziej szczegółowo

(57) 1. Hydrauliczny zawór bezpieczeństwa, (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (22) Data zgłoszenia:

(57) 1. Hydrauliczny zawór bezpieczeństwa, (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (22) Data zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 169680 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 297348 (22) Data zgłoszenia: 07.01.1993 (51) IntCl6: F16K 17/00 (54)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wprowadzenie...str.3 Budowa oznaczenia...str.4 Dane techniczne pomp PZ4 3a. Grupa I...str.5 3b. Grupa II...str.5 3c. Grupa III...str.

SPIS TREŚCI Wprowadzenie...str.3 Budowa oznaczenia...str.4 Dane techniczne pomp PZ4 3a. Grupa I...str.5 3b. Grupa II...str.5 3c. Grupa III...str. 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...str.3 Budowa oznaczenia...str.4 Dane techniczne pomp PZ4 3a. Grupa I...str.5 3b. Grupa II...str.5 3c. Grupa III...str.6 Wymiary gabarytowe 4a. Grupa I (geometryczna objętość:

Bardziej szczegółowo

WK /2 drogowy rozdzielacz zaworowy URZS 16 Pokrywa rozdzielacza zaworowego ULZS 16. NG 16 do 42 MPa 140 dm 3 /min OPIS DZIAŁANIA r.

WK /2 drogowy rozdzielacz zaworowy URZS 16 Pokrywa rozdzielacza zaworowego ULZS 16. NG 16 do 42 MPa 140 dm 3 /min OPIS DZIAŁANIA r. 2/2 drogowy rozdzielacz zaworowy URZS 16 Pokrywa rozdzielacza zaworowego ULZS 16 NG 16 do 42 MPa 140 dm 3 /min WK 450 950 04.1999r. 2/2 drogowy zawór nabojowy URZS 16 można stosować w układach hydraulicznych

Bardziej szczegółowo

9.Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np., gdy wybrałeś odpowiedź A :

9.Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np., gdy wybrałeś odpowiedź A : 6.Czytaj uważnie wszystkie zadania. 7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C,

Bardziej szczegółowo

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOD6

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOD6 Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOD6 WN 6 do 35 MPa 3 do 6 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 425 72 3.25 ZASTOSOWANIE Zawór odciążający typ UZOD6 stosowany jest w układach hydraulicznych

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności dokonywania pomiarów parametrów roboczych układu pompowego. Zapoznanie z budową

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE10 z zaworami przelewowo - zwrotnymi 3

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE10 z zaworami przelewowo - zwrotnymi 3 Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE10 z zaworami przelewowo - zwrotnymi 3 NG10 do 35MPa do 85 dm /min Zastosowanie Rozdzielacze suwakowe sterowane elektrycznie typ 6UREE10 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE

WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE Historia Czerpak do wody używany w Egipcie ok. 1500 r.p.n.e. Historia Nawadnianie pól w Chinach Historia Koło wodne używane w Rzymie Ogólna klasyfikacja pomp POMPY POMPY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Układy ruchu szybkiego

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Układy ruchu szybkiego Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Układy ruchu szybkiego Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwością realizowania oprócz ruchu roboczego siłownika także ruchu szybkiego (z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

...str.3...str.4 ...str.5...str.5 ...str.6...str.8...str.10

...str.3...str.4 ...str.5...str.5 ...str.6...str.8...str.10 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...str.3 2. Budowa oznaczenia silników MZ3...str.4 3. Dane techniczne 3a. Grupa II...str.5 3b. Grupa III...str.5 4. Karty katalogowe 4a. Grupa II...str.6 4b. Grupa III...str.8

Bardziej szczegółowo

Opis działania. 1. Opis działania. 1.1.1 Uwagi ogólne

Opis działania. 1. Opis działania. 1.1.1 Uwagi ogólne 1. Opis działania 1.1.1 Uwagi ogólne Zawory elektromagnetyczne odcinają przepływ medium przy użyciu membrany lub uszczelki gniazda. Zawory elektromagnetyczne zamykają się szczelnie tylko w kierunku przepływu

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH "BUMAR" Sp. z o.o. Fabryka Maszyn Budowlanych ODLEWY ALUMINIOWE

FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH BUMAR Sp. z o.o. Fabryka Maszyn Budowlanych ODLEWY ALUMINIOWE Fabryka Maszyn Budowlanych BUMAR Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6 73-200 CHOSZCZNO ODLEWY ALUMINIOWE 1.PIASKOWE DO 100 KG 2.KOKILOWE DO 30 KG 3.CISNIENIOWE DO 3 KG 1. Zapewniamy atesty i sprawdzenie odlewów

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 6 Układy hydrauliczne z prostownikiem i regulatorem przepływu Opracowanie: P. Jędraszczyk, Z. Kudżma, P. Osiński, J. Rutański, M. Stosiak

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B3

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172211 (13) B3 (21) Numer zgłoszenia: 301771 (22) Data zgłoszenia: 03.01.1994 (51) Int.Cl.6: F15B 20/00 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE10 z zaworem krzyżowym. do 35MPa

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE10 z zaworem krzyżowym. do 35MPa Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE10 z zaworem krzyżowym NG10 do 35MPa 3 do 85 dm /min WK 41 980 Zastosowanie Rozdzielacze suwakowe sterowane elektrycznie typ 6UREE10 przeznaczone są

Bardziej szczegółowo

Zawór hamujący typ UZPHD4

Zawór hamujący typ UZPHD4 Zawór hamujący typ UZPHD4 WN4 3 do 31,5 MPa do 0 dm /min KAR ARTA KATALOGOWA - INSTRU RUKCJA OBSŁUGI WK 496 390 05.014 ZASTOSOWANIE Zawór hamujący typ UZPHD4 przeznaczony jest do: realizacji swobodnego

Bardziej szczegółowo

Zawór hamujący sterowany typ UZPHE6

Zawór hamujący sterowany typ UZPHE6 Zawór hamujący sterowany typ UZPHE6 3 WN6 do 35 MPa do 60 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 499 943 07.2015 ZASTOSOWANIE Zawór hamujący (zwrotno-przelewowy sterowany) typ UZPHE6 jest stosowany

Bardziej szczegółowo

Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC6

Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC6 Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC6 WN 6 do 21 MPa do 0 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 49 060 05.2015 ZASTOSOWANIE Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC6 przeznaczony jest do utrzymywania

Bardziej szczegółowo

Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC6

Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC6 Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC6 WN6 do 21 MPa do 0 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 49 060 10.2018 ZASTOSOWANIE Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC6 przeznaczony jest do utrzymywania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie OB-7

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie OB-7 POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB-7 Temat: BADANIE UKŁADU NAPĘDU I STEROWANIA JEDNOSTKI OBRÓBCZEJ WIERTARSKIEJ Opracował: mgr inż. St. Sucharzewski Zatwierdzał:

Bardziej szczegółowo

Temat /6/: DYNAMIKA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE.

Temat /6/: DYNAMIKA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE. 1 Temat /6/: DYNAMIKA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE. Celem ćwiczenia jest doświadczalne określenie wskaźników charakteryzujących właściwości dynamiczne hydraulicznych układów sterujących

Bardziej szczegółowo

rozdzielacze zaworowe elementy i układy hydrauliki siłowej

rozdzielacze zaworowe elementy i układy hydrauliki siłowej rozdzielacze zaworowe elementy i układy hydrauliki siłowej 2/2 drogowy rozdzielacz zaworowy URZS 16 Pokrywa rozdzielacza zaworowego ULZS 16 NG 16 do 42 MPa 140 dm 3 /min WK 450 950 04.1999r. 2/2 drogowy

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE6 z zaworem krzyżowym. do 35MPa

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE6 z zaworem krzyżowym. do 35MPa Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE6 z zaworem krzyżowym NG6 do 35MPa 3 do dm /min WK 4 850 08.03 Zastosowanie Rozdzielacze suwakowe sterowane elektrycznie typ 6UREE6 przeznaczone są

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz proporcjonalny typ USEB6

Rozdzielacz proporcjonalny typ USEB6 WN6 Rozdzielacz proporcjonalny typ USEB6 do 1,5 MPa do 2 dm /min WK 420 50 04.2011 ZASOSOWANIE Rozdzielacz proporcjonalny typ USEB6 jest przeznaczony do sterowania kierunkiem i szybkością ruchu odbiornika.

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAWORÓW HYDRAULIKI SIŁOWEJ

KATALOG ZAWORÓW HYDRAULIKI SIŁOWEJ WROPOL Engineering Lutynia k/wrocławia, ul. Wróblowicka 3; 55-330 Miękinia tel. / fax. (0..71) 317 12 18 ; 317 78 70 www.wropol.pl KATALOG ZAWORÓW HYDRAULIKI SIŁOWEJ VER. CATALOG / WHS / 01409 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych S t r o n a 1 Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Temat: Elementy i układy pneumatyki Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami i układami pneumatyki na bazie

Bardziej szczegółowo

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3 WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z Ogólną instrukcją obsługi: NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE Wiertarki, Wkrętaki,

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170813 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Numer zgłoszenia: 299894 (22) Data zgłoszenia: 29.07.1993 (51) IntCl6 F16D 31/04 F16D 25/04

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB6

Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB6 Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB6 WN6 3 do 31,5 MPa do 32 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 420 520 05.2015 ZASTOSOWANIE Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB6 jest przeznaczony do sterowania

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie charakterystyk statycznych zaworu przelewowego i redukcyjnego

Wyznaczanie charakterystyk statycznych zaworu przelewowego i redukcyjnego Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: NAPĘDY PŁYNOWE Ćwiczenie nr: H-2 Wyznaczanie charakterystyk statycznych

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny sterowany typ UZSB10

Zawór zwrotny sterowany typ UZSB10 Zawór zwrotny sterowany typ UZS10 WN10 do 31,5 MPa 3 do 60 dm /min KAR ARTA KATALOGOWA - INSTRU RUKCJA OSŁUGI WK 470 400 04.2014 ZASTOSOWANIE Zawór zwrotny sterowany płytowy typ UZS10 10 stosowany jest

Bardziej szczegółowo

odolejacz z układem samoczynnego powrotu oleju do sprężarki,

odolejacz z układem samoczynnego powrotu oleju do sprężarki, CHŁODNICZE typu W92MARS Jednostopniowe agregaty sprężarkowe typu W92M są przeznaczone do pracy w lądowych i morskich urządzeniach chłodniczych w zakresie temperatur wrzenia 35 o C do +5 o C i temperatur

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 2 Metody sterowania prędkością odbiornika hydraulicznego w układach z pompą stałej wydajności sterowanie dławieniowe Opracowanie: Z.

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny sterowany typ UZSB32

Zawór zwrotny sterowany typ UZSB32 Zawór zwrotny sterowany typ UZS2 WN2 do 1,5 MPa do 60 dm /min KAR ARTA KATALOGOWA - INSTRU RUKCJA OSŁUGI WK 450 60 04.2014 ZASTOSOWANIE Zawór zwrotny sterowany płytowy typ UZS2 stosowany jest w układach

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie parametrów Jedn. Wartości graniczne Temperatura odparowania t o C od 30 do +5 Temperatura skraplania t k C od +20 do +40

Wyszczególnienie parametrów Jedn. Wartości graniczne Temperatura odparowania t o C od 30 do +5 Temperatura skraplania t k C od +20 do +40 CHŁODNICZE typu D58ARS Jednostopniowe agregaty sprężarkowe typu D58 są przeznaczone do pracy w lądowych i morskich urządzeniach chłodniczych w zakresie temperatur wrzenia 35 o C do +10 o C i temperatur

Bardziej szczegółowo

PL B1. Głowica pomiarowa do badania charakterystyk tribologicznych i szczelności ślizgowych uszczelnień czołowych

PL B1. Głowica pomiarowa do badania charakterystyk tribologicznych i szczelności ślizgowych uszczelnień czołowych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)196330 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 343384 (51) Int.Cl. G01N 3/56 (2006.01) G01M 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym 1 Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wentylatory są niezbędnym elementem systemów wentylacji

Bardziej szczegółowo

CHŁODNICZE AGREGATY SPRĘŻARKOWE typu W92MARS

CHŁODNICZE AGREGATY SPRĘŻARKOWE typu W92MARS CHŁODNICZE AGREGATY SPRĘŻARKOWE typu W92MARS Dębica 2017 BUDOWA I WYPOSAŻENIE Budowa agregatów oraz szeroki zakres wyposażenia zestawionego fabrycznie umożliwiają prace urządzeń w cyklu ręcznym lub automatycznym,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Badanie aktuatora elektrohydraulicznego. Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów Przemysłowych - laboratorium. Instrukcja laboratoryjna

Ćwiczenie 1. Badanie aktuatora elektrohydraulicznego. Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów Przemysłowych - laboratorium. Instrukcja laboratoryjna Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów Przemysłowych - laboratorium Ćwiczenie 1 Badanie aktuatora elektrohydraulicznego Instrukcja laboratoryjna Opracował : mgr inż. Arkadiusz Winnicki Warszawa 2010 Badanie

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE CIŚNIENIA - zawory

WYSOKIE CIŚNIENIA - zawory Rozdzielacze hydrauliczne Zawór przełączający D3V Korpus - odlew z żelaza Trzpień - stal utwardzana Zawór przełączający 3 drogowy stosowany w układach hydraulicznych do sterowania kierunkiem u cieczy j.

Bardziej szczegółowo

09 - Dobór siłownika i zaworu. - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika

09 - Dobór siłownika i zaworu. - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika - Dobór siłownika i zaworu - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika OPÓR PRZEPŁYWU W ZAWORZE Objętościowy współczynnik przepływu Qn Przepływ oblicza się jako stosunek

Bardziej szczegółowo

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5 WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

Przewodnik produktów 3.01 Minizawory sterowane mechanicznie Seria Zawory sterowane mechanicznie Seria 1 i 3

Przewodnik produktów 3.01 Minizawory sterowane mechanicznie Seria Zawory sterowane mechanicznie Seria 1 i 3 2005-2006 K A T A L O G.00 Przewodnik produktów.01 Minizawory sterowane mechanicznie Seria 2.02 Zawory sterowane mechanicznie Seria 1 i.0 Zawory sterowane mechanicznie ze wspomaganiem pneumatycznym Seria

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamawiającego: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie Warszawa Warszawa,

Nazwa zamawiającego: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie Warszawa Warszawa, Nazwa zamawiającego: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202 02 486 Warszawa Warszawa, 04.06.2018 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej ZO/05/05/2018 na dostawę elementów

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 10 Badania porównawcze układów sterowania i regulacji prędkością odbiornika hydraulicznego Opracowanie: H. Kuczwara, Z. Kudźma, P. Osiński,

Bardziej szczegółowo

Opis urządzeń. Zawór hamulcowy przyczepy z nastawnym wyprzedzeniem

Opis urządzeń. Zawór hamulcowy przyczepy z nastawnym wyprzedzeniem Zawór hamulcowy przyczepy z nastawnym wyprzedzeniem 971 002 Zastosowanie Cel Konserwacja Zalecenie montażowe Pojazdy z konwencjonalnym dwuprzewodowym sterowaniem hamowania (nie Trailer EBS). Regulacja

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczne, elektryczne i elektrohydrauliczne siłowniki do zaworów regulacyjnych i klap

Pneumatyczne, elektryczne i elektrohydrauliczne siłowniki do zaworów regulacyjnych i klap Siłowniki Pneumatyczne, elektryczne i elektrohydrauliczne siłowniki do zaworów regulacyjnych i klap Siłowniki membranowe do 2800 cm² Siłowniki elektryczne do 12,5 kn Siłowniki elektrohydrauliczne tłokowe

Bardziej szczegółowo

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki k. Warszawy, PL BUP 20/10

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki k. Warszawy, PL BUP 20/10 PL 214845 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214845 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387534 (51) Int.Cl. F16F 9/50 (2006.01) F16F 9/508 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I TESTOWANIE UKŁADÓW ELEKTROPNEUMATYKI

BUDOWA I TESTOWANIE UKŁADÓW ELEKTROPNEUMATYKI INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ĆWICZENIE NR P-3 BUDOWA I TESTOWANIE UKŁADÓW ELEKTROPNEUMATYKI Koncepcja i opracowanie: dr hab. inż. Witold Pawłowski dr inż. Michał

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny Sterowanie układem hydraulicznym z proporcjonalnym zaworem przelewowym Opracowanie: Z. Kudźma, P. Osiński, M. Stosiak 1 Proporcjonalne elementy

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/10

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/10 PL 213989 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213989 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387578 (51) Int.Cl. E03F 5/22 (2006.01) F04B 23/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Więcej niż automatyka More than Automation

Więcej niż automatyka More than Automation Więcej niż automatyka More than Automation SCHŁADZACZE PARY: PIERŚCIENIOWE TYPU SP-1, LANCOWE i TŁOCZKOWE TYPU ST-1 SCHŁADZACZ PIERŚCIENIOWY PARY TYPU SP-1 ZASTOSOWANIE: Dla średnic rurociągów parowych

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 4 Sterowanie sekwencyjne Opracowanie: P. Osiński, M. Stosiak, K. Towarnicki Wrocław 2016 Wstęp teoretyczny Układy sekwencyjne są układami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych S t r o n a 1 Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Temat: Elementy i układy pneumatyki Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami i układami pneumatyki na bazie

Bardziej szczegółowo

Zawory przelewowe sterowane pośrednio Seria R4V / R6V

Zawory przelewowe sterowane pośrednio Seria R4V / R6V Charakterystyka Seria RV / R6V serii RV (z przyłączem typu D wg DIN 230) i R6V (z przyłączem typu E wg DIN 230) zbudowane są ze stopnia sterującego z regulacją ręczną oraz stopnia głównego typu grzybkowego.

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB6

Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB6 Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB6 WN6 3 do 31,5 MPa do 32 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 420 520 11.2016 ZASTOSOWANIE Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB6 jest przeznaczony do sterowania

Bardziej szczegółowo

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna Politechnika Lubelska i Napędów Lotniczych Instrukcja laboratoryjna Badania wentylatora /. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z budową i metodami badań podstawowych typów wentylatorów. II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WK Zawór redukcyjno-przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZCR10 WN 10 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASTOSOWANIE

WK Zawór redukcyjno-przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZCR10 WN 10 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASTOSOWANIE ZSTOSOWNIE OPIS DZIŁNI Zawór redukcyjno-przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZCR10 WN 10 3 do 35 MPa do 10 dm /min KRT KTLOGOW - INSTRUKCJ OSŁUGI Zawór redukcyjno-przelewowy sterowany pośrednio

Bardziej szczegółowo