PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE TERENU I MONTAZ ZANAKÓW DROGO- WYCH PRZY PRZEDSZKOLU NR 40 ADRES INWESTYCJI : ŁODŹ, UL. UROCZYSKO 17, Działki 367/3, 367/4, 367/6, 367/7 obręb G-23 INWESTOR : MIASTO ŁÓDŹ ADRES INWESTORA : ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104 Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Koszty zakupu [Kz]... % M Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie:

2 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 2 UTWARDZENIE Z PŁYT AŻUROWYCH ( MIEJSCA POSTOJOWE ) 3 ODTWORZENIE JEZDNI Z TRYLINKI 4 UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ ( CHODNIK ) 5 KOSZ NA ŚMIECI 6 ZNAKI DROGOWE RAZEM Słownie: - 2 -

3 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 d Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 24.0* RAZEM d Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m RAZEM d Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m * m RAZEM d Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 24.0* RAZEM d.1 wycena indywidualna Wywóz i utylizacja ziemi m *24.0 m RAZEM d.1 wycena indywidualna Wywóz i utylizacja gruzu m *0.15*0.30 m *0.5*0.15*10% m RAZEM UTWARDZENIE Z PŁYT AŻUROWYCH ( MIEJSCA POSTOJOWE ) Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości cm 21.10* * (21.4+2*5.0)* wycena indywidualna RAZEM Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = RAZEM Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 5x35cm i 5x45 cm w gruncie kat.iii-iv m (21.4+2*5.0) m RAZEM Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV Wywóz i utylizacja ziemi m *0.31 m *0.45*0.05 m (21.4+2*5.0)*0.35*0.05 m Ława pod krawężniki betonowa z oporem m 3 RAZEM RAZEM * m (21.4+2*5.0)* m RAZEM Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m (21.4+2*5.0) m RAZEM Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m RAZEM

4 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 21.10* z.o z.o Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = * Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m RAZEM RAZEM * RAZEM Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węż- szych niż 2.5 m Krotność = * RAZEM Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych 60x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 21.10* RAZEM Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm - wypełnienie płyt 105.5* RAZEM ODTWORZENIE JEZDNI Z TRYLINKI 21 d z.o. 22 d z.o. 23 d d d.4 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 24.0* RAZEM Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węż- szych niż 2.5 m Krotność = * RAZEM Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 24.0* RAZEM Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych szesciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem ( przyjęto 10% nowych płyt) 24.0* RAZEM UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ ( CHODNIK ) Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta d d d * * * *(21.4+2*5.0) RAZEM Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = RAZEM Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.iii-iv m (21.4+2*5.0) m RAZEM Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

5 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem RAZEM d.4 wycena indywidualna Wywóz i utylizacja ziemi m *0.25 m m d d d z.o. Ława pod obrzeża betonowa z oporem m 3 RAZEM ( )* m RAZEM Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m m RAZEM Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 1.5* * RAZEM d z.o. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m Krotność = 7 1.5* * RAZEM d Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej 20x10 grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1.5* * RAZEM KOSZ NA ŚMIECI 35 d.5 wycena indywidualna KS Kosz na śmieci betonowy 90-95l szt 36 d.6 1 szt RAZEM ZNAKI DROGOWE Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm d d d szt RAZEM Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o szt. powierzchni do 0.3 m2 1 szt RAZEM Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o szt. powierzchni do 0.3 m2 2 szt RAZEM Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o szt. powierzchni ponad 0.3 m2 2+2 szt RAZEM szt

6 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych d o grubości 15 cm z wypełnieniem spo- in zaprawą cementową przedmiar = r-g r-g/ 2 d r-g/m 3 d Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej przedmiar = m Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m 3 przedmiar = m 3 m r-g r-g/m 3 r-g m-g * sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min 1.18m-g/m 3 4 d Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm przedmiar = r-g/ r-g m-g * walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g/ 5 d.1 wycena indywidualna Wywóz i utylizacja ziemi przedmiar = m 3 m 3 m * wywóz i utylizacja ziemi 1m 3 /m 3 6 d.1 wycena indywidualna Wywóz i utylizacja gruzu przedmiar = m 3 m 3 m * wywóz i utylizacja gruzu 1m 3 /m 3 2 UTWARDZENIE Z PŁYT AŻUROWYCH ( MIEJSCA POSTOJOWE ) Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm przedmiar =

7 0.4996r-g/ r-g m-g * walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g/ Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2.2 przedmiar = r-g *2.2= r-g/ Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 5x35cm i 5x45 cm w gruncie kat.iii- IV przedmiar = m m r-g/m Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV przedmiar = r-g r-g/ r-g m * woda 0.005m 3 / 11 wycena indywidualna Wywóz i utylizacja ziemi przedmiar = m 3 m 3 m * wywóz i utylizacja ziemi 1m 3 /m Ława pod krawężniki betonowa z oporem m 3 przedmiar = m r-g/m 3 r-g m m m * deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii 0.04m 3 /m m 3 /m 3 4* woda 0.47m 3 /m 3 5* materiały pomocnicze 0.5%(od M2+M3+M4) - 7 -

8 6* Beton zwykły C12/15 (B-15) m m 3 /m 3 13 m Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej przedmiar = m 0.429r-g/m 2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm 1.02m/m m 3 /m 4* cement portlandzki zwykły bez dodatków t/m 5* woda m 3 /m 6* materiały pomocnicze r-g/m Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej przedmiar = m 2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm 1.02m/m m 3 /m 4* cement portlandzki zwykły bez dodatków t/m 5* woda m 3 /m 6* materiały pomocnicze Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm przedmiar = r-g m m t m m r-g m t m r-g/ r-g m m * Pospółka m 3 / 3* woda 0.008m 3 / 4* materiały pomocnicze m-g m-g * Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g/ 6* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g/ - 8 -

9 16 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 przedmiar = *2=0.0004r-g/ r-g m m * Pospółka *2=0.0246m 3 / 3* woda 0.001*2=0.002m 3 / 4* materiały pomocnicze m-g m-g * Równiarka samojezdna 74kW (1) *2=0.0002m-g/ 6* Walec statycz.samoj.10t (1) *2=0.0004m-g/ z.o. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m przedmiar = *1.4*1.5= r-g/ r-g t t t m * Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane t/ 3* Miał kamienny łamany (kruszyny) t/ 4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work /20*8= t/ 5* woda 0.008m 3 / 6* materiały pomocnicze m-g m-g * Równiarka samojezdna 74kW (1) *1.8=0.0045m-g/ 8* Walec statycz.samoj.10t (1) *1.8= m-g/ z.o. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m Krotność = 2 przedmiar = *1.4*1.5*2= r-g/ r-g * Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane t *2=0.0424t/ 3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t ( /20= )*2= t/ 4* woda m *2=0.002m 3 / - 9 -

10 5* materiały pomocnicze m-g m-g * Równiarka samojezdna 74kW (1) *1.8*2= m-g/ 7* Walec statycz.samoj.10t (1) *1.8*2= m-g/ Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych 60x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową przedmiar = r-g/ r-g szt m t m * Płyta ażurowa, betonowa o wym. 8x40x60 cm 4.25szt/ m 3 / 4* cement portlandzki zwykły bez dodatków t/ 5* woda m 3 / 6* materiały pomocnicze Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm - wypełnienie płyt przedmiar = r-g/ r-g m m m m * glina budowlana m 3 / m 3 / 4* żwir m 3 / 5* woda 0.008m 3 / 6* materiały pomocnicze m-g m-g m-g * brona talerzowa (bez ciągnika) m-g/ 8* ciągnik kołowy 37 kw/50 KM m-g/ 9* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g/ 3 ODTWORZENIE JEZDNI Z TRYLINKI 21 d z.o. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m przedmiar = *1.4*1.5= r-g/ r-g

11 t t t m * Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane t/ 3* Miał kamienny łamany (kruszyny) t/ 4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work /20*8= t/ 5* woda 0.008m 3 / 6* materiały pomocnicze m-g m-g * Równiarka samojezdna 74kW (1) *1.8=0.0045m-g/ 8* Walec statycz.samoj.10t (1) *1.8= m-g/ 22 d z.o. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m Krotność = 7 przedmiar = *1.4*1.5*7= r-g/ r-g t t m * Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane *7=0.1484t/ 3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work ( /20= )*7= t/ 4* woda 0.001*7=0.007m 3 / 5* materiały pomocnicze m-g m-g * Równiarka samojezdna 74kW (1) *1.8*7= m-g/ 7* Walec statycz.samoj.10t (1) *1.8*7= m-g/ 23 d Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu przedmiar = r-g/ r-g m t m * piasek m 3 / 3* cement portlandzki zwykły bez dodatków t/ 4* woda m 3 / 5* materiały pomocnicze 24 d Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych szesciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem ( przyjęto 10% nowych płyt) przedmiar =

12 0.6918r-g/ r-g szt m m * płyty drogowe betonowe sześciokątne 15 cm 9.23*10/100=0.923szt./ 0.07m 3 / 4* woda 0.025m 3 / 5* materiały pomocnicze 4 UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ ( CHODNIK ) 25 d Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta przedmiar = r-g/ r-g m-g * walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g/ 26 d Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 3 przedmiar = r-g *3=0.3186r-g/ 27 d Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.iii-iv przedmiar = m m r-g/m 28 d Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV przedmiar = r-g r-g/ r-g m * woda 0.005m 3 / 29 d.4 wycena indywidualna Wywóz i utylizacja ziemi przedmiar = m 3 m

13 1* wywóz i utylizacja ziemi m m 3 /m 3 30 Ława pod obrzeża betonowa z oporem m 3 d przedmiar = m r-g/m 3 r-g m m m * deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii 0.04m 3 /m m 3 /m 3 4* woda 0.47m 3 /m 3 5* materiały pomocnicze 0.5%(od M2+M3+M4) 6* Beton zwykły C12/15 (B-15) 1.04m 3 /m 3 m d Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem przedmiar = m m r-g/m 2* Obrzeże trawnikowe x30x8cm szare 1.02m/m 0.006m 3 /m 4* materiały pomocnicze 32 d z.o. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m przedmiar = r-g m m *1.4*1.5= r-g/ r-g t t t m * Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane t/ 3* Miał kamienny łamany (kruszyny) t/ 4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work /20*8= t/ 5* woda 0.008m 3 / 6* materiały pomocnicze m-g m-g * Równiarka samojezdna 74kW (1) *1.8=0.0045m-g/ 8* Walec statycz.samoj.10t (1) *1.8= m-g/

14 33 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego d z.o. cementem - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m Krotność = 7 przedmiar = *1.4*1.5*7= r-g/ r-g t t m * Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane *7=0.1484t/ 3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work ( /20= )*7= t/ 4* woda 0.001*7=0.007m 3 / 5* materiały pomocnicze m-g m-g * Równiarka samojezdna 74kW (1) *1.8*7= m-g/ 7* Walec statycz.samoj.10t (1) *1.8*7= m-g/ 34 d Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej 20x10 grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej przedmiar = r-g/ r-g * Kostka brukowa z betonu 10x20 gr.8 cm,żółta z płukaną powierzchnią / m m 3 / 4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t t/ 5* woda m m 3 / 6* materiały pomocnicze m-g m-g * Wibrator powierz.elek.do 225kg 0.13m-g/ 8* piła do cięcia kostki 0.025m-g/ 5 KOSZ NA ŚMIECI 35 d.5 wycena indywidualna KS Kosz na śmieci betonowy 90-95l przedmiar = szt szt 1* Kosz na śmieci betonowy: pojemność całkowita kosza- 90 l l.całkowita wysokość kosza- 80 cm, powierzchnia betonowa wykonana z kruszywa płukanego amfibolitu barwionego na czarno, kosz winien być wykonany z betonu o klasie C40/50. 1szt/szt szt

15 6 ZNAKI DROGOWE 36 szt. d Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm przedmiar = szt r-g/szt. 2* Słupek do znaków drog. z rur stalowych ocynkowany śr.60mm 1szt/szt. 3* Beton zwykły C16/20 (B-20) 0.30m 3 /szt. 4* woda 0.005m 3 /szt. 5* materiały pomocnicze 37 d r-g/szt. Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 przedmiar = szt. r-g szt m m szt. r-g * znak drogowy T27 45cmx45 cm folia odblaskowa II generacji + komplet uchwytów 1szt./szt. 3* materiały pomocnicze 38 d Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 przedmiar = szt. szt szt r-g/szt. 2* znak drogowy B-33 folia odblaskowa II generacji + komplet uchwytów 1szt./szt. 3* materiały pomocnicze 39 d r-g/szt. Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 przedmiar = szt. 2* znak drogowy D-52 o wym 90x42cm folia odblaskowa II generacji + komplet uchwytów 2szt. 3* znak drogowy D-53 o wym 90x42cm folia odblaskowa II generacji + komplet uchwytów 2szt. 4* materiały pomocnicze r-g szt szt. r-g szt szt

16 RAZEM Koszty pośrednie [Kp] RAZEM Koszty zakupu [Kz] RAZEM Zysk [Z] RAZEM PODSUMOWANIE CAŁY KOSZTORYS RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie:

17 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1. robocizna r-g RAZEM Słownie: ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1. Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g Walec statycz.samoj.10t (1) m-g walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g brona talerzowa (bez ciągnika) m-g ciągnik kołowy 37 kw/50 KM m-g Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g piła do cięcia kostki m-g sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g RAZEM Słownie: ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena Wartość Grupa 1. Kosz na śmieci betonowy: pojemność całkowita kosza- 90 szt l l.całkowita wysokość kosza- 80 cm, powierzchnia betonowa wykonana z kruszywa płukanego amfibolitu barwionego na czarno, kosz winien być wykonany z betonu o klasie C40/ wywóz i utylizacja gruzu m wywóz i utylizacja ziemi m Słupek do znaków drog. z rur stalowych ocynkowany śr.60mm szt znak drogowy T27 45cmx45 cm folia odblaskowa II generacji szt komplet uchwytów 6. znak drogowy B-33 folia odblaskowa II generacji + komplet szt uchwytów 7. znak drogowy D-52 o wym 90x42cm folia odblaskowa II generacji szt komplet uchwytów 8. znak drogowy D-53 o wym 90x42cm folia odblaskowa II generacji szt komplet uchwytów 9. Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane t Miał kamienny łamany (kruszyny) t piasek m Pospółka m żwir m glina budowlana m cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t płyty drogowe betonowe sześciokątne 15 cm szt Obrzeże trawnikowe x30x8cm szare m Kostka brukowa z betonu 10x20 gr.8 cm,żółta z płukaną powierzchnią 20. Płyta ażurowa, betonowa o wym. 8x40x60 cm szt krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm m Beton zwykły C12/15 (B-15) m Beton zwykły C16/20 (B-20) m deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m woda m materiały pomocnicze zł RAZEM Słownie:

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRE

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRE Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRES INWESTYCJI : ul. Broniewskiego 26A, Łódź INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE TERENU I MONTAZ URZĄDZEN KOMUNAL- NYCH W REJONIE KRAŃCÓWKI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. RZGOWSKIEJ ADRES INWESTYCJI : ŁODŹ, UL. RZGOWSKA, Działki 401/3,401/4 obręb

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP

KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRES INWESTYCJI : ul. Broniewskiego 26A, Łódź INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Zagospodarowanie terenu

PRZEDMIAR ROBÓT Zagospodarowanie terenu Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIELNIE Budowa: MIELNO gm. MIELNO, DZ. NR 140/2, OBR. NR 0012 Inwestor: KRAJOWE ZRZESZENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DETAL Piotr Iskrzyński 97-500 Radomsko ul Ciepła 56 45233140-2 Roboty drogowe PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu wraz z oświetleniem na działce

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie nawierzchni dróg

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie nawierzchni dróg Zakład Budowlany KLIER 54-030 WROCŁAW, UL. PRZEMYSKA 16A KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI : Budowa miejsc

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4523-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S) PRZEDMIAR ROBÓT+ KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie nawierzchni działki nr 48/2 z obrębu 4082 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Zofii Nałkowskiej INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU 1 KNR 2-31 d.1 0801-01 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m 2 22.70*7.70-(3.80+1.20)/2*6.00

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY

KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CHODNIKÓW ADRES INWESTYCJI : SZPITAL w CZERWONEJ GÓRZE INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP

KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRES INWESTYCJI : ul. Broniewskiego 26A, Łódź INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW RAZEM KNR 0-11 RAZEM KRAWĘŻNIKI 8 KNR m

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW RAZEM KNR 0-11 RAZEM KRAWĘŻNIKI 8 KNR m KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU 1 KNR 2-31 d.1 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.i-iv

Bardziej szczegółowo

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy strona nr: 1 Kosztorys ofertowy J.m. Norma Ilość Cena jedn. 1 Roboty rozbiórkowe 1.1 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm 7.73*0.3 = 2,319000 6.32*(0.3+0.0)*0.5

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 21 marzec Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : 21 marzec Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7 40-940 Katowice PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie nawierzchni ADRES INWESTYCJI : UP Gorzyce, ul. Kościelna 25 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000- Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa podstacji trakcyjnej ŁACHÓW 110/15/3 kv - Drogi i place ADRES INWESTYCJI : Łachów gm. Włoszczowa. nr ewid. działki 375/7 INWESTOR : PKP ENERGETYKA S.A. - Zakład

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 6. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 6. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys 6 Obiekt Budowa budynku biurowo-socjalnego oraz budynku warsztatowego, wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, placu utwardzonego Budowa Zawiercie ul Podmiejska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Branża drogowa. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej stanowiącej ul. Bolesława Prusa w Mogilnie. Kod CPV

PRZEDMIAR ROBÓT. Branża drogowa. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej stanowiącej ul. Bolesława Prusa w Mogilnie. Kod CPV PRZEDMIAR ROBÓT Branża drogowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 259/44, 326/1, 323 - obręb Mogilno Gmina Mogilnoul. Narutowicza 188-300 Mogilno NORMAN Bartłomiej Siekierkowski ul. Koronowska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 068-02-200 NAZWA INWESTYCJI : Świetlica wiejska w Jasinie,gm.Swarzędz ADRES INWESTYCJI : Jasin ul.sołecka, dz. nr 169/5 INWESTOR : Gmina Swarzędz WYKONAWCA ROBÓT : Projekt-architektura

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowania Krzysztof Struczyk Bolesławiec ul. Kresów II RP nr 15. PRZEDMIAR ROBÓT

Usługi Projektowania Krzysztof Struczyk Bolesławiec ul. Kresów II RP nr 15. PRZEDMIAR ROBÓT Usługi Projektowania Krzysztof Struczyk Bolesławiec ul. Kresów II RP nr 5. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 452723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw NAZWA

Bardziej szczegółowo

GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE

GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE Przedmiar robót Nazwa obiektu lub robót: Zamawiający: Gmin Czchów 32-860 Czchów Rynek 12 Jednostka opracowująca: GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE Grzegorz Gryz 32-861 Iwkowa 455 Data

Bardziej szczegółowo

Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie

Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ul. Slonecznej w Czarnej Wodzie ADRES INWESTYCJI : Czarna Woda INWESTOR : Gmina Miejska Czarna Woda ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dla: Gmina Miejska w Łęknicy Łęknica ul. Żurawska 1. Rodzaj robót: Roboty drogowe

Przedmiar robót. Dla: Gmina Miejska w Łęknicy Łęknica ul. Żurawska 1. Rodzaj robót: Roboty drogowe Przedmiar robót Dla: Gmina Miejska w Łęknicy 68-208 Łęknica ul. Żurawska 1 Rodzaj robót: Roboty drogowe Zakres robót: Przebudowa parkingu - Kod CPV 45233140-2 Lokalizacja robót: Łęknica Pl.Pokoju Str.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2016-03-083 Obiekt BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH - Zadanie 1 Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Budowa Przecław, osiedle Zielone Pole, działki nr 2/26,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie Przedmiar Data: 2013-09-02 Budowa: Tarnów al. Tarnowskich dz. 1/20 Obiekt: PT Tarnów - prace drogowe Zamawiający: PKP Energetyka SA Warszawa ul. HoŜa 63/67 strona nr: 2 Przedmiar 1 Roboty drogowe 2 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY Szczecin ul. Monte Cassino 18 BIURO ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE ''ROZWARSKI I SPŁAWSKI''

KOSZTORYS NAKŁADCZY Szczecin ul. Monte Cassino 18 BIURO ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE ''ROZWARSKI I SPŁAWSKI'' BIURO ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE ''ROZWARSKI I SPŁAWSKI'' 70-467 Szczecin ul. Monte Cassino 18 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Kosztorys nakładczy

Kosztorys Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Darłowo, ul.wieniawskiego Gmina Miasto Darłowo Darłowo wrzesień 2010 Przedmiar Strona 2/10

Bardziej szczegółowo

Szegółowy kosztorys ofertowy. WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH i UTWARDZEBBNIE PLACÓW POD ŚMIETNIKI I TRZEPAK

Szegółowy kosztorys ofertowy. WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH i UTWARDZEBBNIE PLACÓW POD ŚMIETNIKI I TRZEPAK Szegółowy kosztorys ofertowy Budowa: Polna 32 Obiekt: Roboty brukarskie Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Polna 32 dnostka opracowująca kosztorys: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa Słownie: zł Kosztorys wzorcowy Obiekt Budowa Wzorcowy kosztorys na roboty drogowe z kostki betonowej polbruk i płyt otworowych MEBA gr. 10 cm SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

Ś L E P Y. Pracownia Projektowania i Obsługi Inwestycji "KONSBUD" - M.i A. Zybura Piekary Śląskie, ul. Westerplatte 15

Ś L E P Y. Pracownia Projektowania i Obsługi Inwestycji KONSBUD - M.i A. Zybura Piekary Śląskie, ul. Westerplatte 15 Pracownia Projektowania i Obsługi Inwestycji "KONSBUD" - M.i A. Zybura 41-947 Piekary Śląskie, ul. Westerplatte 15 45233140-2 Roboty drogowe Ś L E P Y Dla: Gmina Piekary Śląskie 41-940 Piekary Śląskie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe.

Przedmiar robót. Roboty drogowe. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : OBŁOŻENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW BIEGNĄCYCH OD PROSEKTORIUM DO STACJI TRAFO

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu w m. Rzeczenica ADRES INWESTYCJI : Rzeczenica INWESTOR : Gmina Rzeczenica

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu w m. Rzeczenica ADRES INWESTYCJI : Rzeczenica INWESTOR : Gmina Rzeczenica KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu w m. Rzeczenica ADRES INWESTYCJI : Rzeczenica INWESTOR : Gmina Rzeczenica DATA OPRACOWANIA : 24.03.2010 Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version  WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki 61-716 Poznań ul. Kosciuszki 112 a/12 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233260-9

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Przedmiar robót Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Obiekt Budowa Inwestor ul. Nadmorska, gm. Władysławowo Gmina Miasta Władysławowo Sporządził mgr inż. Ewa Trybulska Bytów, grudzień

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Inwestor Wykonawca Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika. PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys wykonano w SEKO OWEOB "Promocja" Sp. z o.o. ul. Główna. Gmina Subkowy. Zamawiający. ul.

Remont chodnika. PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys wykonano w SEKO OWEOB Promocja Sp. z o.o. ul. Główna. Gmina Subkowy. Zamawiający. ul. PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa CPV: Nazwa zadania: Adres: Zamawiający: Adres: Rodzaj robót: Data opracowania: NAKŁADCZY Remont zjazdu. Wielka Słońca ul. Główna Gmina Subkowy. Subkowy ul. Wybickiego remontowe 2015.05.10r.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Podatek Vat [PV]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Podatek Vat [PV]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : Układanie chodników z kostki betonowej ul. Wałowa ADRES INWESTYCJI : Miejska Górka INWESTOR : Gmina Miejscka Górka ADRES INWESTORA : Rynek 33, 93-910 Miejska Górka BRANśA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Władysława Reymonta w Kolbuszowej na odcinku o długości 160,5 mb ADRES INWESTYCJI : Kolbuszowa INWESTOR : Gmina Kolbuszowa ADRES INWESTORA : 36-100

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Marek Filipek

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Marek Filipek Marek Filipek KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni dojść i dojazdów z iejscai postojowi ADRES INWESTYCJI : Sopot Al. Niepodległości 759a dz. nr 82/7 INWESTOR : Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

JW TORUŃ UL. OKÓLNA 37 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. kosztorys zatwierdzam

JW TORUŃ UL. OKÓLNA 37 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. kosztorys zatwierdzam JW 4620 87-100 TORUŃ UL. OKÓLNA 37 KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI DOJAZDOWEJ I PARKINGU ADRES INWESTYCJI : TORUŃ ul. Okólna 37 INWESTOR : JW 4620 ADRES INWESTORA : 87-100

Bardziej szczegółowo

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Przedmiar robót Obiekt Budowa Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3 Inwestor Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Drogi i place

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Drogi i place Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Nakłady Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego Obiekt lub rodzaj robót: Drogi i place Lokalizacja: Lubanie dz nr 77/14 Nazwa i kod CPV: 45232100-3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem Przedmiar robót Budowa: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 Lokalizacja: Kraków ul. Urzędnicza 65 Inwestor: ZEO Kraków Wartość kosztorysu: zł Data opracowania: 2012-10-24 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Plac

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Zabudowa Ławek i koszy w Bolesławiu na działkach nr ew. gr. 1619, 208/6, 1617, 1618/54, 715/2, 1602, 1618,72, 1621, 145/6, 1112/3, 145/5 672/22, 145/4 Budowa: Działki nr. ew.1619, 208/6,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Data: 2013-09-10 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233222-1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK RONMARK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, UL. Wólczańska 169 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK RONMARK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS ZEROWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : Układanie chodników z kostki betonowej ul. Górków ADRES INWESTYCJI : Miejska Górka INWESTOR : Gmina Miejscka Górka ADRES INWESTORA : Rynek 33, 93-910 Miejska Górka BRANśA

Bardziej szczegółowo

Nowy Staw. Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 1 OWEOB "Promocja" Sp. z o.o. Lp Podstawa Opis Jm Cj/ Kbj R_brutto/ M+Kz/ M S_brutto/

Nowy Staw. Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 1 OWEOB Promocja Sp. z o.o. Lp Podstawa Opis Jm Cj/ Kbj R_brutto/ M+Kz/ M S_brutto/ Lp Podstawa Opis Jm Cj/ Kbj R_brutto/ M+Kz/ M S_brutto/ R_netto S_netto 1 2 3 4 5 6 7 8 P1 KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za m2 0126-0100 pomocą spycharek.grubość warstwy do 15 cm.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAPRAWA CHODNIKA PRZY ZJEŹDZIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH V KOMISARIAT POLICJI W GDAŃSKU

PRZEDMIAR NAPRAWA CHODNIKA PRZY ZJEŹDZIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH V KOMISARIAT POLICJI W GDAŃSKU Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15 PRZEDMIAR NAPRAWA CHODNIKA PRZY ZJEŹDZIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH V KOMISARIAT POLICJI W GDAŃSKU NAZWA INWESTYCJI : Naprawa chodnika przy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający:

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający: Przedmiar robót Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na budowie chodnika prawostronnego na odcinku ref. 050 od km 3+438,95 do km 3+672,97 w miejscowości Poznachowice Dolne Data: 2010-08-26 Budowa:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu

Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu Obiekt Rozbudowa,przebudowa i nadbudowa Wiejskiego Domu Kultury na dz. nr 976/1 w m.swornegacie gm.chojnice Kod CPV 45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOSZTORYS OFERTOWY 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE OGRODZENIA SYSTEMOWEGO SZKOŁY OD STRONY UL. TRYBUNALSKIEJ ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH)

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Data: 2015-03-05 Budowa: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork Kody

Bardziej szczegółowo

Gmina Warnice Warnice, Warnice 66 KOSZTORYS OFERTOWY

Gmina Warnice Warnice, Warnice 66 KOSZTORYS OFERTOWY Gmina Warnice 74-0 Warnice, Warnice 66 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Przylep - remont chodnika i ogrodzenia ADRES INWESTYCJI : Stary

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Marcin Matysiak mgr Bartłomiej Siekierkowski. Bydgoszcz 14 styczeń 2013 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. Marcin Matysiak mgr Bartłomiej Siekierkowski. Bydgoszcz 14 styczeń 2013 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt BUDYNEK LEŚNICZÓWKI Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM - Zagospodarowanie terenu Kod CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni Budowa ul.sportowa, dz. nr 2007/6 obręb 000 Skwierzyna-2,oraz

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia dla następujących lokalizacji: Część A - Zespół Szkół nr 34 ADRES INWESTYCJI : Toruń,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Zamek Żupny w Wieliczce - remont dziedzińca Zamku -nawierzchnie - przeliczenie 2014 r.(2)

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Zamek Żupny w Wieliczce - remont dziedzińca Zamku -nawierzchnie - przeliczenie 2014 r.(2) Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Zamek Żupny w Wieliczce Inwestor: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka ul. Zamkowa Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownie Konserwacji Zabytków ARKONA sp.o.o. Kraków

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Kurela DATA OPRACOWANIA : Marzec Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : I kw 2011 NARZUTY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Kurela DATA OPRACOWANIA : Marzec Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : I kw 2011 NARZUTY KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : "Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Chechło Drugie" ADRES INWESTYCJI : dz. nr 117/16 obr. 3 Chechło Drugie INWESTOR : Gmina Dobroń

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Przedmiar robót Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Budowa: Roboty budowlane - dz. nr ew. gruntu 516/8 Lokalizacja: 32-329 Bolesław ul. Główna Nazwa i kod CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. MAREK PATUŁA DATA OPRACOWANIA : R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : II KW. 2016R.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. MAREK PATUŁA DATA OPRACOWANIA : R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : II KW. 2016R. KOSZTORYS ŚLEPY ŚMIETNIKÓW PODZIEMNYCH ADRES INWESTYCJI : TORUŃ UL. PODMURNA/SZEROKA INWESTOR : GMINA MIASTA TORUŃ ADRES INWESTORA : TORUŃ UL.WAŁY GENERAŁA SIKORSKIEGO 8 BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlano - drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlano - drogowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Remont nawierzchni drogowej na plaży nadzatokowej w JURACIE- odcinek drogi km 0+354,00 -- 0+616,41 Działka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne Koszty zakupu Przedmiar Strona 2/7 Nr Podstawa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku gospodarczego z dwoma garaŝami, pomieszczeniem gospodarczym oraz wiatą na drewno dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie ADRES INWESTYCJI : 63-810

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. DROGA DOJAZDOWA I MIEJSCA POSTOJOWE - Wyszyńskiego 3

Kosztorys ofertowy. DROGA DOJAZDOWA I MIEJSCA POSTOJOWE - Wyszyńskiego 3 Kosztorys ofertowy Budowa: ul. Wyszyńskiego 3 Obiekt: Droga i zabruki przy budynku Wyszyńskiego 3 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o ul. Peowiaków 8 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : MINI PLAC ZABAW

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : MINI PLAC ZABAW KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : MINI PAC ZABAW KOD CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kałtowania placów zabaw, KOD CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

KOSZTORYS ZEROWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych KOSZTORYS ZEROWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu i rekultywacja terenu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Prace drogowe

Przedmiar. Prace drogowe Przedmiar Data: 2014-04-05 Budowa: Zaplecze Techniczne Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Nowym Sączu Obiekt: Nowy Sącz Zamawiający: PKP Energetyka Kraków ul. Kamienna 14 Sprawdzający:... Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY

KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY JW 4620 87-00 TORUŃ KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT CHODNIKA OD BUD NR DO BUD NR 98 ADRES INWESTYCJI : TORUŃ ul. Okólna 37 INWESTOR : JW 4620 ADRES INWESTORA : 87-00 TORUŃ UL

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Szkoła w Tymieniu Gmina Będzino Będzino Czerwiec 2009 Przedmiar Strona 2/7 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 1. Roboty rozbiórkowe 1 KNR 2-31

Bardziej szczegółowo

33 Baza Lotnictwa Transportowego Powidz ul.witkowska 8

33 Baza Lotnictwa Transportowego Powidz ul.witkowska 8 33 Baza Lotnictwa Transportowego 62-430 Powidz ul.witkowska 8 NAZWA INWESTYCJI : Roboty nawierzchniowe ADRES INWESTYCJI : Kompleks 6015 przy bud. nr 89, 33 Baza Lotnictwa Transportowego INWESTOR : 33 Baza

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Zabużańska 53a, Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Zabużańska 53a, Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość Robót. Słownie :... NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość Robót. Słownie :... NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : REMONT DRÓG i CHODNIKÓW os.towarowa Obiekt : Roboty drogowe Adres : PIŁA Inwestor : Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile Adres : 64-920 Piła, ul.sikorskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek)

KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek) NAZWA INWESTYCJI : Łososina Dolna- lotnisko DATA OPRACOWANIA : 2014 KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek) Stawka roboczogodziny : 0.00 zł NARZUTY Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł WYKONAWCA : INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe Roboty odwadniające

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe Roboty odwadniające KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe 45232452-5 Roboty odwadniające NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4192P NA OD- CINKU DOBIESZCZYZNA-SUCHA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Szczecin ul. Boh. Getta Warszawskiego. Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

PRZEDMIAR Szczecin ul. Boh. Getta Warszawskiego. Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 70-302 Szczecin ul. Boh. Getta Warszawskiego 1 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni ( trawnik )na ogrodzonym placu zabaw na maty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0. PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont chodnika oraz opaski wokół budynku ADRES INWESTYCJI : 64-100 Leszno, ul. Sikorskiego INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : 64-100 Leszno, ul. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Obiekt Budowa Piła ul.kalina Inwestor Nadleśnictwo Kaczory ul.kościelna 17

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Witold Krygier Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

mgr inż. Witold Krygier Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: mgr inż. Witold Krygier 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska sportowego ADRES INWESTYCJI : 93-030 Łódź ul. Bednarska 15 INWESTOR : Dom

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa dróg po wybudowanej infrastrukturze technicznej w m. Wytowno. ul. Szczecińska Słupsk

Przedmiar robót. Budowa dróg po wybudowanej infrastrukturze technicznej w m. Wytowno. ul. Szczecińska Słupsk Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe ZUW Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86 76-200 Słupsk "BIURO" Anna Dębowska-Raczyńska ul. Piłsudskiego 21E/7 78-400 Szczecinek Sporządził mgr inż. Janusz Raczyński

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Poszerzenie i wymiana nawierzchni chodników

Przedmiar Robót. Poszerzenie i wymiana nawierzchni chodników Inwestor: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego ul. Sucharskiego 4 35-225 Rzeszów 2015-04-20 Przedmiar Robót Nazwa budowy: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Adres budowy: ul. Sucharskiego 4, 35-225

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Budowa Kołobrzeg ul. Tarnowskiego dz. nr 10/50 obręb 14 Gmina Miejska Kołobrzeg Inwestor Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty rekreacyjnej w Donimierzu- Etap I ADRES INWESTYCJI : Donimierz działka nr 120 INWESTOR : GMINA SZEMUD ADRES INWESTORA : UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBRĘBIE WSI WA- LERIANÓW ADRES INWESTYCJI : Walerianów, gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

Przedmiar 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. Obmiar (w km) [1] Białowieża - Stobno od km 3+590 do km

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodnika w m. Suchowo, Gm. Kalisz Pomorski, ADRES INWESTYCJI : 78-540 Kalisz Pomorski, m. Suchowo, INWESTOR : Gmina Kalisz Pomorski - Urząd Miejski, ADRES

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Brucko-Stempkowski DATA OPRACOWANIA : wrrzesień 2017 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania wrrzesień 2017 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Brucko-Stempkowski DATA OPRACOWANIA : wrrzesień 2017 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania wrrzesień 2017 r. arch_it piotr zybura ul wierzbowa 15 lok 52, 50-056 wrocław KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzeczoznawca SKB nr upr. 171/04 inż. Wojciech Ładecki DATA OPRACOWANIA : listopad 2012 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzeczoznawca SKB nr upr. 171/04 inż. Wojciech Ładecki DATA OPRACOWANIA : listopad 2012 r. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 000000- Roboty budowlane 00- Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa zespołu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r.

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami branża

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r.

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami branża

Bardziej szczegółowo

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł RONMARK KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa woj. zachodniopomorskie, pow. Sławieński, gm. Sławno Inwestor Miasto Sławno,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys. nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika

Zatwierdzam: Kosztorys. nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika Budowa Chodniki od strony zach., płd. i płd.-wsch.

Bardziej szczegółowo