System plików. dr inż. Krzysztof Patan. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System plików. dr inż. Krzysztof Patan. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski"

Transkrypt

1 System plików dr inż. Krzysztof Patan Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski

2 Wstęp System plików System plików jest tym komponentem systemu operacyjnego, który dostarcza mechanizmy bezpośredniego przechowywania i dostępu do danych oraz do programów System plików na stałe rezyduje w pamięci pomocniczej W systemie plików można wyodrębnić: zbiór plików każdy plik zawiera powiązane ze sobą informacje strukturę katalogów organizacja plików na dysku oraz udostępnianie informacji o wszystkich plikach w systemie strefy (partycje) wyodrębnianie fizyczne lub logiczne wielkich zbiorów katalogów

3 Wstęp System plików System plików jest tym komponentem systemu operacyjnego, który dostarcza mechanizmy bezpośredniego przechowywania i dostępu do danych oraz do programów System plików na stałe rezyduje w pamięci pomocniczej W systemie plików można wyodrębnić: zbiór plików każdy plik zawiera powiązane ze sobą informacje strukturę katalogów organizacja plików na dysku oraz udostępnianie informacji o wszystkich plikach w systemie strefy (partycje) wyodrębnianie fizyczne lub logiczne wielkich zbiorów katalogów

4 Pliki Komputery przechowują informacje na wielu różnych nośnikach: dyski magnetyczne, taśmy magnetyczne, dyski optyczne, etc. System operacyjny powinien dostarczyć jednolity logiczny obraz przechowywanych informacji Niezależnie od fizycznych nośników, system operacyjny definiuje logiczną jednostkę magazynowania informacji plik Plik jest zbiorem powiązanych ze sobą informacji, zapisanym w pamięci pomocniczej Niesprecyzowane pojęcie pliku najczęściej pliki reprezentują programy oraz dane mogą mieć postać liczbową, alfanumeryczną lub binarną mogą mieć format swobodny lub ściśle określony plik może być ciągiem bitów, wierszy lub rekordów

5 Atrybuty pliku Dla wygody użytkowników komputera pliki zaopatrywane są w pewne atrybuty (cechy). Zawierają one kluczowe informacje o pliku oraz umożliwiają proste odwoływanie się do niego Nazwa Typ informacja o typie pliku potrzebna jest w systemach które rozróżniają typy plików Położenie wskaźnik do urządzenia dyskowego i położenia pliku na tym urządzeniu Rozmiar bieżący rozmiar pliku; czasami maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku Ochrona info o tym kto może plik czytać, zapisywać, wykonywać, etc. Czas, data, identyfikator użytkownika info o czasie utworzenia pliku, ostatniej modyfikacji, ostatnim użyciu pliku

6 Operacje plikowe System operacyjny dostarcza podstawowego zbioru funkcji systemowych do operowania na plikach: Tworzenie pliku należy znaleźć miejsce w systemie plików w katalogu należy utworzyć wpis o jego nazwie i położeniu Zapisywanie pliku podając nazwę pliku oraz informację, która ma być zapisana, wywoływana jest funkcja systemowa system operacyjny przeszukuje katalog w celu znalezienia położenia pliku system operacyjny musi przechowywać tzw. wskaźnik pisania. Wskaźnik ten określa miejsce w pliku do którego będzie odnosić się następna operacja pisania

7 Usuwanie pliku odnajduje się nazwę pliku w katalogu oraz odpowiadający jej wpis katalogowy zwalania się całą przestrzeń zajmowaną przez plik likwiduje się dany wpis katalogowy Czytanie pliku podając nazwę pliku oraz miejsce w pamięci operacyjnej gdzie ma być umieszczony czytany blok, wywoływana jest funkcja systemowa system operacyjny przeszukuje katalog w celu znalezienia położenia pliku oraz odpowiednich wpisów katalogowych system operacyjny musi przechowywać tzw. wskaźnik czytania. Wskaźnik ten określa miejsce w pliku, od którego będzie wykonywana następna operacja czytania w celu uproszczenia przechowuje się jedynie wskaźnik bieżącego położenia w pliku

8 Metody dostępu do pliku W przypadku potrzeby przeczytania informacji zapisanej w pliku, należy uzyskać do niej dostęp, a następnie przekopiować do pamięci operacyjnej Dostęp sekwencyjny metoda opiera się na taśmowym modelu pliku informacje są zapisywane i przetwarzane po kolei, jeden rekord za drugim operacja czytania pobiera rekord i przesuwa wskaźnik położenia o jedną pozycje do przodu operacja pisania umieszcza dane na końcu pliku i umieszcza wskaźnik położenia za nowo zapisanymi danymi możliwość przewijania pliku wstecz lub wprzód o n rekordów Pocz¹tek Pozycja bie ¹ca Koniec Przewiñ Czytaj, pisz

9 Dostęp bezpośredni (względny) metoda opera się na dyskowym modelu pliku plik składa się z rekordów logicznych o stałej długości rekordy mogą być bezpośrednio czytane i zapisywane bez zachowania specjalnego porządku operacje plikowe muszą jako parametr zawierać numer rekordu np. pisz n, czytaj n możliwość symulacji pliku o dostępie sekwencyjnym przez plik o dostępie bezpośrednim

10 Indeksowanie metoda oparta na dostępie bezpośrednim każda pozycja w pliku zawiera tzw. pole indeksowe indeks zawiera wskaźnik do bloku w pliku w celu znalezienia odpowiedniego wpisu w pliku przeszukuje się najpierw indeks, a następnie używa wskaźnika do uzyskania bezpośredniego dostępu do wpisu w pliku metoda umożliwia przeszukanie wielkiego pliku przy użyciu niewielu operacji wej-wyj

11 Przykład tworzenia pliku z indeksem numer narzêdzie rekordu M³otek Siekiera Pi³a GwóŸdŸ stal 50mm... GwóŸdŸ 2 Plik indeksowy Plik spowinowacony

12 Struktura katalogów System plików podzielony jest na strefy (minidyski, woluminy, wolumeny, partycje) Strefy mieszczą pliki i katalogi Każda strefa zawiera informacje o zawartej w nich plikach i katalogach (katalog urządzenia, tablica zawartości tomu, katalog) a) b) Katalog Katalog Strefa I Pliki Katalog Dysk 1 Strefa I Pliki Dysk 1 Strefa II Pliki Dysk 2

13 Katalog jednopoziomowy katalog user pascal dane test poczta lotus3 pliki wszystkie pliki ujęte są w tym samym katalogu łatwość tworzenia i obsługi! Wady kolizje nazw plików różnych użytkowników Przykład: 15 studentów zapisuje wyniki swojej pracy w pliku zad2.txt problemy z pamiętaniem ogromnej liczby plików o nazwach jednoznacznych

14 Katalog dwupoziomowy user1 user2 user3 katalog plików dane u ytkownika pascal dane test poczta lotus3 dane test pliki System plików podzielony jest na: MFD główny katalog plików (ang. Master File Directory) UFD katalog plików użytkownika (ang. User File Directory) Główny katalog plików jest indeksowany nazwami użytkowników lub numerami kont Każdy wpis w katalogu głównym wskazuje na katalog odpowiadający danemu użytkownikowi Nazwa ścieżki definiowana przez nazwę użytkownika oraz nazwę pliku

15 Drzewo katalogów korzeñ apps dos users winzip pascal defrag doskey format user1 user2 winzip zip.ini bp.exe vga tp.cfg lotus3 dane test Uogólnienie katalogu dwupoziomowego Możliwość stosowania przez użytkowników własnych podkatalogów

16 Katalog główny korzeń, pliki liście Katalog bieżący katalog aktywny, roboczy Każdy plik ma jednoznaczną ścieżkę bezwzględną Ścieżki względne i bezwzględne Ścieżki przeszukiwania ciąg katalogów przeszukiwanych w celu odnalezienia pliku

17 Grafy katalogów user1 user2 winzip pascal dane dane turbo moje bp.exe vga tp.cfg lotus3 dane test Graf - uogólnienie drzewa katalogów Możliwość dzielenia katalogów i plików pomiędzy wielu użytkowników

18 Implementacja plików i katalogów dzielonych dowiązanie (ang. link) umieszcza się dodatkowy wpis w katalogu nowy wpis zawiera wskaźnik do innego katalogu lub pliku dowiązanie zostaje pomijane podczas przeglądania katalogów (uniknięcie cykli) powielenie informacji każdy katalog użytkowujący plik posiada odpowiedni wpis katalogowy wszystkie wpisy katalogowe pliku dzielonego są identyczne problemy z utrzymaniem spójności podczas operacji na pliku Problemy ze strukturami grafowymi złożona struktura jednemu plikowi odpowiada wiele ścieżek procedura usuwania

19 Metody przydziału miejsca na dysku Problem: Jak przydzielić miejsce na dysku tak aby obszar dyskowy był zagospodarowany efektywnie, a dostęp do plików szybki?

20 Przydział ciągły plik zajmuje ciąg kolejnych bloków na dysku Pamiêæ dyskowa 0 lista Plik Katalog Pocz¹tek D³ugoœæ wyniki lista wyniki dane dane 19 Wady fragmentacja zewnętrzna znajomość wielkości obszaru potrzebnego dla danego pliku (fragmentacja wewnętrzna)

21 Przydział listowy plik jest listą powiązanych ze sobą bloków dyskowych; katalog zawiera wskaźniki do pierwszego i ostatniego bloku pliku każdy blok zawiera wskaźnik do kolejnego bloku Pamiêæ dyskowa Katalog Plik Pocz¹tek Koniec dane nil

22 Zalety: uniknięcie wad przydziału ciągłego Wady: możliwość stosowania jedynie do pliku o dostępie sekwencyjnym wskaźniki zajmują dodatkową przestrzeń niska niezawodność kiedy blok ulega uszkodzeniu, tracony jest wskaźnik do reszty pliku

23 Przydział indeksowy plik ma własny blok indeksowy, który jest tablicą adresów bloków dyskowych przydzielonych danemu plikowi 0 Pamiêæ dyskowa Plik dane Katalog Blok indeksowy nil nil

24 Zalety: uniknięcie wad przydziału ciągłego umożliwia dostęp bezpośredni do pliku Wady: marnotrawstwo przestrzeni na wskaźniki w bloku indeksowym należy poświęcić więcej miejsca niż na wskaźniki w przydziale listowym kwestia rozmiaru bloku indeksowego

25 Zarządzanie wolną przestrzenią Problem Jak wtórnie zagospodarować przestrzeń dyskową po usuniętych plikach? Utrzymuje się tzw. listę wolnych obszarów. Na niej odnotowane są wszystkie bloki dyskowe które są wolne (nie przydzielone do żadnego pliku czy katalogu) Tworzenie pliku sprawdzenie czy lista wolnych obszarów wykazuje wymaganą ilość wolnego miejsca na dysku jeśli tak, to przydziela się to miejsce nowemu plikowi przydzielone bloki są usuwane z listy wolnych obszarów Usuwanie pliku zwalnia się bloki pamięci dyskowej zajmowane przez plik zwolnione bloki umieszcza się na liście wolnych obszarów

26 Zarządzanie wolną przestrzenią Problem Jak wtórnie zagospodarować przestrzeń dyskową po usuniętych plikach? Utrzymuje się tzw. listę wolnych obszarów. Na niej odnotowane są wszystkie bloki dyskowe które są wolne (nie przydzielone do żadnego pliku czy katalogu) Tworzenie pliku sprawdzenie czy lista wolnych obszarów wykazuje wymaganą ilość wolnego miejsca na dysku jeśli tak, to przydziela się to miejsce nowemu plikowi przydzielone bloki są usuwane z listy wolnych obszarów Usuwanie pliku zwalnia się bloki pamięci dyskowej zajmowane przez plik zwolnione bloki umieszcza się na liście wolnych obszarów

27 Zarządzanie wolną przestrzenią Problem Jak wtórnie zagospodarować przestrzeń dyskową po usuniętych plikach? Utrzymuje się tzw. listę wolnych obszarów. Na niej odnotowane są wszystkie bloki dyskowe które są wolne (nie przydzielone do żadnego pliku czy katalogu) Tworzenie pliku sprawdzenie czy lista wolnych obszarów wykazuje wymaganą ilość wolnego miejsca na dysku jeśli tak, to przydziela się to miejsce nowemu plikowi przydzielone bloki są usuwane z listy wolnych obszarów Usuwanie pliku zwalnia się bloki pamięci dyskowej zajmowane przez plik zwolnione bloki umieszcza się na liście wolnych obszarów

28 Zarządzanie wolną przestrzenią Problem Jak wtórnie zagospodarować przestrzeń dyskową po usuniętych plikach? Utrzymuje się tzw. listę wolnych obszarów. Na niej odnotowane są wszystkie bloki dyskowe które są wolne (nie przydzielone do żadnego pliku czy katalogu) Tworzenie pliku sprawdzenie czy lista wolnych obszarów wykazuje wymaganą ilość wolnego miejsca na dysku jeśli tak, to przydziela się to miejsce nowemu plikowi przydzielone bloki są usuwane z listy wolnych obszarów Usuwanie pliku zwalnia się bloki pamięci dyskowej zajmowane przez plik zwolnione bloki umieszcza się na liście wolnych obszarów

29 Wektor bitowy każdy blok jest reprezentowany przez 1 bit: blok wolny 1, blok przydzielony 0 Przykład. Dysk posiada następujące bloki wolne: 2,3,5,7,10,11,15,16,20. Pozostałe bloki są przydzielone. Określić postać wektora bitowego dla tego dysku Właściwości wektor bitowy = wydajne wyszukiwanie pierwszego lub n wolnych bloków mała wydajność w przypadkach, gdy wektora bitowego nie można w całości umieścić w pamięci operacyjnej Przykład. Dysk o pojemności 16GB, każdy blok o rozmiarze 512B liczba blokow = 16GB 512B = = 32MB

30 Wektor bitowy każdy blok jest reprezentowany przez 1 bit: blok wolny 1, blok przydzielony 0 Przykład. Dysk posiada następujące bloki wolne: 2,3,5,7,10,11,15,16,20. Pozostałe bloki są przydzielone. Określić postać wektora bitowego dla tego dysku Właściwości wektor bitowy = wydajne wyszukiwanie pierwszego lub n wolnych bloków mała wydajność w przypadkach, gdy wektora bitowego nie można w całości umieścić w pamięci operacyjnej Przykład. Dysk o pojemności 16GB, każdy blok o rozmiarze 512B liczba blokow = 16GB 512B = = 32MB

31 Wektor bitowy każdy blok jest reprezentowany przez 1 bit: blok wolny 1, blok przydzielony 0 Przykład. Dysk posiada następujące bloki wolne: 2,3,5,7,10,11,15,16,20. Pozostałe bloki są przydzielone. Określić postać wektora bitowego dla tego dysku Właściwości wektor bitowy = wydajne wyszukiwanie pierwszego lub n wolnych bloków mała wydajność w przypadkach, gdy wektora bitowego nie można w całości umieścić w pamięci operacyjnej Przykład. Dysk o pojemności 16GB, każdy blok o rozmiarze 512B liczba blokow = 16GB 512B = = 32MB

32 Wektor bitowy każdy blok jest reprezentowany przez 1 bit: blok wolny 1, blok przydzielony 0 Przykład. Dysk posiada następujące bloki wolne: 2,3,5,7,10,11,15,16,20. Pozostałe bloki są przydzielone. Określić postać wektora bitowego dla tego dysku Właściwości wektor bitowy = wydajne wyszukiwanie pierwszego lub n wolnych bloków mała wydajność w przypadkach, gdy wektora bitowego nie można w całości umieścić w pamięci operacyjnej Przykład. Dysk o pojemności 16GB, każdy blok o rozmiarze 512B liczba blokow = 16GB 512B = = 32MB

33 Wektor bitowy każdy blok jest reprezentowany przez 1 bit: blok wolny 1, blok przydzielony 0 Przykład. Dysk posiada następujące bloki wolne: 2,3,5,7,10,11,15,16,20. Pozostałe bloki są przydzielone. Określić postać wektora bitowego dla tego dysku Właściwości wektor bitowy = wydajne wyszukiwanie pierwszego lub n wolnych bloków mała wydajność w przypadkach, gdy wektora bitowego nie można w całości umieścić w pamięci operacyjnej Przykład. Dysk o pojemności 16GB, każdy blok o rozmiarze 512B liczba blokow = 16GB 512B = = 32MB

34 Lista powiązana wiąże się ze sobą wszystkie wolne bloki i przechowuje wskaźnik do pierwszego wolnego bloku dyskowego wskaźnik do pierwszego wolnego elementu przechowuje się w specjalnym miejscu na dysku oraz podręcznie w pamięci operacyjnej wskaÿnik do pierwszego bloku 2 Właściwości: w pamięci operacyjnej przechowuje się jedynie wskaźnik do pierwszego wolnego bloku dyskowego metoda nie jest wydajna w celu przejrzenia listy należy odczytać każdy blok duża liczba operacji IO nil

35 Lista powiązana wiąże się ze sobą wszystkie wolne bloki i przechowuje wskaźnik do pierwszego wolnego bloku dyskowego wskaźnik do pierwszego wolnego elementu przechowuje się w specjalnym miejscu na dysku oraz podręcznie w pamięci operacyjnej wskaÿnik do pierwszego bloku 2 Właściwości: w pamięci operacyjnej przechowuje się jedynie wskaźnik do pierwszego wolnego bloku dyskowego metoda nie jest wydajna w celu przejrzenia listy należy odczytać każdy blok duża liczba operacji IO nil

36 Lista powiązana wiąże się ze sobą wszystkie wolne bloki i przechowuje wskaźnik do pierwszego wolnego bloku dyskowego wskaźnik do pierwszego wolnego elementu przechowuje się w specjalnym miejscu na dysku oraz podręcznie w pamięci operacyjnej wskaÿnik do pierwszego bloku 2 Właściwości: w pamięci operacyjnej przechowuje się jedynie wskaźnik do pierwszego wolnego bloku dyskowego metoda nie jest wydajna w celu przejrzenia listy należy odczytać każdy blok duża liczba operacji IO nil

37 Lista powiązana wiąże się ze sobą wszystkie wolne bloki i przechowuje wskaźnik do pierwszego wolnego bloku dyskowego wskaźnik do pierwszego wolnego elementu przechowuje się w specjalnym miejscu na dysku oraz podręcznie w pamięci operacyjnej wskaÿnik do pierwszego bloku 2 Właściwości: w pamięci operacyjnej przechowuje się jedynie wskaźnik do pierwszego wolnego bloku dyskowego metoda nie jest wydajna w celu przejrzenia listy należy odczytać każdy blok duża liczba operacji IO nil

38 Implementacja katalogu Realizacja katalogu kolejny etap konstruowania systemu plików Wybór algorytmów przydzielania miejsca dla katalogu i zarządzania nim są niezwykle ważne na wydajność i niezawodność systemu plików Lista liniowa lista nazw plików z wskaźnikami do bloków danych Właściwości prosta implementacja metoda kosztowna ze względu na czas działania Dodawanie pliku do katalogu przeszukujemy listę sprawdzając czy nie występuje w niej plik o takiej nazwie jeśli nazwa jest unikatowa, dodajemy nowy wpis na końcu listy

39 Implementacja katalogu Realizacja katalogu kolejny etap konstruowania systemu plików Wybór algorytmów przydzielania miejsca dla katalogu i zarządzania nim są niezwykle ważne na wydajność i niezawodność systemu plików Lista liniowa lista nazw plików z wskaźnikami do bloków danych Właściwości prosta implementacja metoda kosztowna ze względu na czas działania Dodawanie pliku do katalogu przeszukujemy listę sprawdzając czy nie występuje w niej plik o takiej nazwie jeśli nazwa jest unikatowa, dodajemy nowy wpis na końcu listy

40 Implementacja katalogu Realizacja katalogu kolejny etap konstruowania systemu plików Wybór algorytmów przydzielania miejsca dla katalogu i zarządzania nim są niezwykle ważne na wydajność i niezawodność systemu plików Lista liniowa lista nazw plików z wskaźnikami do bloków danych Właściwości prosta implementacja metoda kosztowna ze względu na czas działania Dodawanie pliku do katalogu przeszukujemy listę sprawdzając czy nie występuje w niej plik o takiej nazwie jeśli nazwa jest unikatowa, dodajemy nowy wpis na końcu listy

41 Implementacja katalogu Realizacja katalogu kolejny etap konstruowania systemu plików Wybór algorytmów przydzielania miejsca dla katalogu i zarządzania nim są niezwykle ważne na wydajność i niezawodność systemu plików Lista liniowa lista nazw plików z wskaźnikami do bloków danych Właściwości prosta implementacja metoda kosztowna ze względu na czas działania Dodawanie pliku do katalogu przeszukujemy listę sprawdzając czy nie występuje w niej plik o takiej nazwie jeśli nazwa jest unikatowa, dodajemy nowy wpis na końcu listy

42 Implementacja katalogu Realizacja katalogu kolejny etap konstruowania systemu plików Wybór algorytmów przydzielania miejsca dla katalogu i zarządzania nim są niezwykle ważne na wydajność i niezawodność systemu plików Lista liniowa lista nazw plików z wskaźnikami do bloków danych Właściwości prosta implementacja metoda kosztowna ze względu na czas działania Dodawanie pliku do katalogu przeszukujemy listę sprawdzając czy nie występuje w niej plik o takiej nazwie jeśli nazwa jest unikatowa, dodajemy nowy wpis na końcu listy

43 Usuwanie pliku z katalogu przeszukujemy listę, znajdujemy odpowiedni wpis katalogowy zwalniamy przydzieloną plikowi pamięć dyskową Wykorzystanie zwolnionej pozycji katalogowej 1 oznaczenie danej pozycji jako nieużywanej 2 dodanie do wykazu wolnych pozycji katalogowych 3 skopiowanie ostatniej pozycji katalogowej w zwolnione miejsce skrócenie katalogu Przyspieszenie przeszukiwania listy liniowej 1 realizacja programowej pamięci podręcznej 2 realizacja listy liniowej uporządkowanej 3 drzewiaste struktury danych B-drzewa

44 Usuwanie pliku z katalogu przeszukujemy listę, znajdujemy odpowiedni wpis katalogowy zwalniamy przydzieloną plikowi pamięć dyskową Wykorzystanie zwolnionej pozycji katalogowej 1 oznaczenie danej pozycji jako nieużywanej 2 dodanie do wykazu wolnych pozycji katalogowych 3 skopiowanie ostatniej pozycji katalogowej w zwolnione miejsce skrócenie katalogu Przyspieszenie przeszukiwania listy liniowej 1 realizacja programowej pamięci podręcznej 2 realizacja listy liniowej uporządkowanej 3 drzewiaste struktury danych B-drzewa

45 Usuwanie pliku z katalogu przeszukujemy listę, znajdujemy odpowiedni wpis katalogowy zwalniamy przydzieloną plikowi pamięć dyskową Wykorzystanie zwolnionej pozycji katalogowej 1 oznaczenie danej pozycji jako nieużywanej 2 dodanie do wykazu wolnych pozycji katalogowych 3 skopiowanie ostatniej pozycji katalogowej w zwolnione miejsce skrócenie katalogu Przyspieszenie przeszukiwania listy liniowej 1 realizacja programowej pamięci podręcznej 2 realizacja listy liniowej uporządkowanej 3 drzewiaste struktury danych B-drzewa

46 Tablica haszowania tablica haszowania jest uogólnieniem zwykłej tablicy w tablicy haszowania k-ty element trafia na pozycję h(k), gdzie h jest pewną funkcją za pomocą której oblicza się pozycję k-tego elementu Zbiór nazw plików U T 0 h( k ) 1 k 1 k 4 k 2 k 3 h( k 3 ) =h( k 4 ) h( k 2 ) funkcja h odwzorowuje zbiór nazw plików U w zbiór pozycji tablicy haszowania T Wady: możliwość wystąpienia kolizji h : U {0, 1,..., m 1} m-1

47 Rozwiązywanie kolizji kolizji można uniknąć stosując tzw. metodę łańcuchową wszystkie elementy (nazwy plików), którym odpowiada ta sama pozycja w tablicy haszowania, zostają umieszczone na jednej liście Zbiór nazw plików U k 6 k 1 k 4 k 7 k 2 k 5 k 3 T k 1 k 6 nil nil k 3 k 4 k 7 k 2 k 5 nil funkcja h odwzorowuje zbiór nazw plików U w zbiór pozycji tablicy haszowania T h : U {0, 1,..., m 1}

48 Funkcja haszowania haszowanie modularne h(k) = k mod m gdzie: k nazwa pliku m rozmiar tablicy haszowania

KOMPONENTY SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

KOMPONENTY SYSTEMÓW OPERACYJNYCH KOMPONENTY SYSTEMÓW OPERACYJNYCH dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl PRZYDZIAŁ CZASU PROCESORA Cel: Stałe

Bardziej szczegółowo

ang. file) Pojęcie pliku (ang( Typy plików Atrybuty pliku Fragmentacja wewnętrzna w systemie plików Struktura pliku

ang. file) Pojęcie pliku (ang( Typy plików Atrybuty pliku Fragmentacja wewnętrzna w systemie plików Struktura pliku System plików 1. Pojęcie pliku 2. Typy i struktury plików 3. etody dostępu do plików 4. Katalogi 5. Budowa systemu plików Pojęcie pliku (ang( ang. file)! Plik jest abstrakcyjnym obrazem informacji gromadzonej

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna

System plików warstwa fizyczna System plików warstwa fizyczna Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu Przydział miejsca na dysku Zarządzanie wolną przestrzenią Implementacja katalogu Przechowywanie podręczne Integralność systemu plików Semantyka

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna

System plików warstwa fizyczna System plików warstwa fizyczna Dariusz Wawrzyniak Przydział miejsca na dysku Zarządzanie wolną przestrzenią Implementacja katalogu Przechowywanie podręczne Integralność systemu plików Semantyka spójności

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna

System plików warstwa fizyczna System plików warstwa fizyczna Dariusz Wawrzyniak Przydział miejsca na dysku Przydział ciągły (ang. contiguous allocation) cały plik zajmuje ciąg kolejnych bloków Przydział listowy (łańcuchowy, ang. linked

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa logiczna

System plików warstwa logiczna Dariusz Wawrzyniak Pojęcie u Plik jest abstrakcyjnym obrazem informacji gromadzonej i udostępnianej przez system komputerowy. Plik jest podstawową jednostką logiczną magazynowania informacji w systemie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku Zapisywanie pliku Czytanie pliku Zmiana pozycji w pliku Usuwanie pliku Skracanie pliku

Tworzenie pliku Zapisywanie pliku Czytanie pliku Zmiana pozycji w pliku Usuwanie pliku Skracanie pliku System plików Definicje: Plik jest logiczną jednostką magazynowania informacji w pamięci nieulotnej Plik jest nazwanym zbiorem powiązanych ze sobą informacji, zapisanym w pamięci pomocniczej Plik jest

Bardziej szczegółowo

1. Pliki i ich organizacja

1. Pliki i ich organizacja 1. Pliki i ich organizacja (1.1) Pojęcie pliku Dane bezpośrednio potrzebne procesorowi do wykonywania jego zadań są umieszczane w pamięci operacyjnej systemu. Jest to jednak pamięć ulotna i dane w niej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 5 - zarządzanie pamięcią pomocniczą

SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 5 - zarządzanie pamięcią pomocniczą Wrocław 2007 SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 5 - zarządzanie pamięcią pomocniczą Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl www.equus.wroc.pl/studia.html 1 PLAN: 3. Struktura katalogowa

Bardziej szczegółowo

obszar bezpośrednio dostępny dla procesora rozkazy: load, store (PAO rejestr procesora)

obszar bezpośrednio dostępny dla procesora rozkazy: load, store (PAO rejestr procesora) Pamięć operacyjna (main memory) obszar bezpośrednio dostępny dla procesora rozkazy: load, store (PAO rejestr procesora) cykl rozkazowy: pobranie rozkazu z PAO do rejestru rozkazów dekodowanie realizacja

Bardziej szczegółowo

System plików. Warstwowy model systemu plików

System plików. Warstwowy model systemu plików System plików System plików struktura danych organizująca i porządkująca zasoby pamięci masowych w SO. Struktura ta ma charakter hierarchiczny: urządzenia fizyczne strefy (partycje) woluminy (w UNIXie:

Bardziej szczegółowo

System plików przykłady. implementacji

System plików przykłady. implementacji Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu CP/M MS DOS ISO 9660 UNIX NTFS System plików (2) 1 Przykłady systemu plików (1) CP/M katalog zawiera blok kontrolny pliku (FCB), identyfikujący 16 jednostek alokacji (zawierający

Bardziej szczegółowo

System plików. - warstwa logiczna. - warstwa fizyczna. - przykłady implementacji. Systemy operacyjne Wykład 6 1

System plików. - warstwa logiczna. - warstwa fizyczna. - przykłady implementacji. Systemy operacyjne Wykład 6 1 System plików - warstwa logiczna - warstwa fizyczna - przykłady implementacji Systemy operacyjne Wykład 6 1 System plików warstwa logiczna Pojęcie pliku. Typy i struktury plików. Metody dostępu do plików.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości o systemach plików.

Podstawowe wiadomości o systemach plików. Podstawowe wiadomości o systemach plików. Komputery mogą przechowywać informacje w kilku różnych postaciach fizycznych na różnych nośnikach i urządzeniach np. w postaci zapisów na dysku twardym, płytce

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią operacyjną

Zarządzanie pamięcią operacyjną SOE Systemy Operacyjne Wykład 7 Zarządzanie pamięcią operacyjną dr inż. Andrzej Wielgus Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki WEiTI PW Hierarchia pamięci czas dostępu Rejestry Pamięć podręczna koszt

Bardziej szczegółowo

System plików przykłady implementacji

System plików przykłady implementacji System plików przykłady implementacji Dariusz Wawrzyniak CP/M MS DOS ISO 9660 UNIX NTFS Plan wykładu System plików (2) Przykłady implementacji systemu plików (1) Przykłady implementacji systemu plików

Bardziej szczegółowo

System plików. Atrybuty pliku. Typy plików. Pojęcie pliku (ang. file) Zadania systemu operacyjnego. Struktura pliku. Dariusz Wawrzyniak 1

System plików. Atrybuty pliku. Typy plików. Pojęcie pliku (ang. file) Zadania systemu operacyjnego. Struktura pliku. Dariusz Wawrzyniak 1 1. Pojęcie pliku 2. Typy i struktury plików 3. Metody dostępu do plików 4. Katalogi 5. Budowa systemu plików 6. Przechowywanie podręczne 7. Integralność systemu plików 8. Semantyka spójności 9. Przykłady

Bardziej szczegółowo

System plików. Systemy operacyjne System plików 1. Pojęcie pliku (ang. file)

System plików. Systemy operacyjne System plików 1. Pojęcie pliku (ang. file) 1. Pojęcie pliku 2. Typy i struktury plików 3. Metody dostępu do plików 4. Katalogi 5. Budowa systemu plików 6. Przechowywanie podręczne 7. Integralność systemu plików 8. Semantyka spójności 9. Przykłady

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne System plików

Systemy operacyjne System plików Systemy operacyjne System plików Dr inż. Dariusz Caban mailto:dariusz.caban@pwr.wroc.pl tel.: (071)320-2823 Pamięci o bezpośrednim dostępie powierzchnia/głowica sektor cylinder/ścieżka Przykłady: HDD,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wykład nr 7 (11.01.2017) Rok akademicki 2016/2017, Wykład

Bardziej szczegółowo

wykład Organizacja plików Opracował: dr inż. Janusz DUDCZYK

wykład Organizacja plików Opracował: dr inż. Janusz DUDCZYK wykład Organizacja plików Opracował: dr inż. Janusz DUDCZYK 1 2 3 Pamięć zewnętrzna Pamięć zewnętrzna organizacja plikowa. Pamięć operacyjna organizacja blokowa. 4 Bufory bazy danych. STRUKTURA PROSTA

Bardziej szczegółowo

sprowadza się od razu kilka stron!

sprowadza się od razu kilka stron! Bazy danych Strona 1 Struktura fizyczna 29 stycznia 2010 10:29 Model fizyczny bazy danych jest oparty na pojęciu pliku i rekordu. Plikskłada się z rekordów w tym samym formacie. Format rekordujest listą

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Model logiczny i fizyczny. Operacje na pliku. Dyski. Mechanizmy składowania

Bazy danych. Plan wykładu. Model logiczny i fizyczny. Operacje na pliku. Dyski. Mechanizmy składowania Plan wykładu Bazy danych Wykład 10: Fizyczna organizacja danych w bazie danych Model logiczny i model fizyczny Mechanizmy składowania plików Moduł zarządzania miejscem na dysku i moduł zarządzania buforami

Bardziej szczegółowo

2012-01-16 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH INDEKSY - DEFINICJE. Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew

2012-01-16 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH INDEKSY - DEFINICJE. Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew 0-0-6 PLAN WYKŁADU Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew BAZY DANYCH Wykład 9 dr inż. Agnieszka Bołtuć INDEKSY - DEFINICJE Indeksy to pomocnicze struktury

Bardziej szczegółowo

16MB - 2GB 2MB - 128MB

16MB - 2GB 2MB - 128MB FAT Wprowadzenie Historia FAT jest jednym z najstarszych spośród obecnie jeszcze używanych systemów plików. Pierwsza wersja (FAT12) powstała w 1980 roku. Wraz z wzrostem rozmiaru dysków i nowymi wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą. Struktura pliku. Koncepcja pliku. Atrybuty pliku

Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą. Struktura pliku. Koncepcja pliku. Atrybuty pliku Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą Koncepcja pliku Metody dostępu Organizacja systemu plików Metody alokacji Struktura dysku Zarządzanie dyskiem Struktura pliku Prosta sekwencja słów lub

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs systemu plików. Implementacja systemu plików.

I. Interfejs systemu plików. Implementacja systemu plików. System plików I. Interfejs systemu plików. Pojęcie pliku i jego atrybuty, typy plików, operacje plikowe. Tablica otwartych plików. Struktura pliku. Metody dostępu do pliku. Struktura katalogowa. Montowanie

Bardziej szczegółowo

UNIX SYSTEM PLIKÓW. UNIX System plików

UNIX SYSTEM PLIKÓW. UNIX System plików UNIX SYSTEM PLIKÓW UNIX System plików UNIX SYSTEM PLIKÓW Jednym z podstawowych zadań SO jest zarządzanie zasobami danych Komputer może być wyposażony w różnego rodzaju urządzenia przechowujące dane i programy

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Celem wykładu jest prezentacja różnych podejść do implementacji systemu plików. Podejścia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH HIERARCHIA MECHANIZMÓW SKŁADOWANIA PRZECHOWYWANIA BAZ DANYCH

PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH HIERARCHIA MECHANIZMÓW SKŁADOWANIA PRZECHOWYWANIA BAZ DANYCH PLAN WYKŁADU Składowanie danych Podstawowe struktury plikowe Organizacja plików BAZY DANYCH Wykład 8 dr inż. Agnieszka Bołtuć HIERARCHIA MECHANIZMÓW SKŁADOWANIA Podstawowy mechanizm składowania pamięć

Bardziej szczegółowo

System plików. System plików. Operacje plikowe. Inne operacje. Typy plików. Typy dostępu do plików

System plików. System plików. Operacje plikowe. Inne operacje. Typy plików. Typy dostępu do plików System System Plik jest logiczną jednostką magazynowania informacji w pamięci nieulotnej Plik jest nazwanym zbiorem powiązanych ze sobą informacji, zapisanym w pamięci pomocniczej Plik jest ciągiem bitów,

Bardziej szczegółowo

System plików. Definicje:

System plików. Definicje: System plików Definicje: System plików Plik jest logiczną jednostką magazynowania informacji w pamięci nieulotnej Plik jest nazwanym zbiorem powiązanych ze sobą informacji, zapisanym w pamięci pomocniczej

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa logiczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

System plików warstwa logiczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Nazwa modułu Celem wykładu jest pokazanie systemu plików, jako abstrakcyjnego obrazu informacji, przechowywanej i udostępnianej przez system operacyjny.

Bardziej szczegółowo

Przykładowe B+ drzewo

Przykładowe B+ drzewo Przykładowe B+ drzewo 3 8 1 3 7 8 12 Jak obliczyć rząd indeksu p Dane: rozmiar klucza V, rozmiar wskaźnika do bloku P, rozmiar bloku B, liczba rekordów w indeksowanym pliku danych r i liczba bloków pliku

Bardziej szczegółowo

System plików. Implementacja systemu plików. I. Interfejs systemu plików.

System plików. Implementacja systemu plików. I. Interfejs systemu plików. Wiesław Płaczek Systemy Operacyjne: Wykład 8 1 System plików I. Interfejs systemu plików. Pojęcie pliku. Metody dostępu. Struktura katalogowa. Montowanie systemu plików. Dzielenie plików. Ochrona. II.

Bardziej szczegółowo

System plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą. Koncepcja pliku. Atrybuty pliku. Struktura pliku. Typ pliku nazwa, rozszerzenie (extension)

System plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą. Koncepcja pliku. Atrybuty pliku. Struktura pliku. Typ pliku nazwa, rozszerzenie (extension) System plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą Koncepcja pliku Ciągła logiczna przestrzeń adresowa Koncepcja pliku Metody dostępu Organizacja systemu plików Metody alokacji Struktura dysku Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Operacje na plikach. Organizacja systemu plików. Typy plików. Struktury plików. Pliki indeksowane. Struktura wewn etrzna

Operacje na plikach. Organizacja systemu plików. Typy plików. Struktury plików. Pliki indeksowane. Struktura wewn etrzna Organizacja systemu plików organizacja logiczna pliku: rekordy o sta lej lub zmiennej d lugości np. w systemie Unix typowo pliki zorganizowane sa jako sekwencje bajtów, zatem sa to rekordy o sta lej d

Bardziej szczegółowo

Pamięć. Jan Tuziemski Źródło części materiałów: os-book.com

Pamięć. Jan Tuziemski Źródło części materiałów: os-book.com Pamięć Jan Tuziemski Źródło części materiałów: os-book.com Cele wykładu Przedstawienie sposobów organizacji pamięci komputera Przedstawienie technik zarządzania pamięcią Podstawy Przed uruchomieniem program

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych. Wykład 4 Tablice nieporządkowane i uporządkowane

Algorytmy i struktury danych. Wykład 4 Tablice nieporządkowane i uporządkowane Algorytmy i struktury danych Wykład 4 Tablice nieporządkowane i uporządkowane Tablice uporządkowane Szukanie binarne Szukanie interpolacyjne Tablice uporządkowane Szukanie binarne O(log N) Szukanie interpolacyjne

Bardziej szczegółowo

Sektor. Systemy Operacyjne

Sektor. Systemy Operacyjne Sektor Sektor najmniejsza jednostka zapisu danych na dyskach twardych, dyskietkach i itp. Sektor jest zapisywany i czytany zawsze w całości. Ze względów historycznych wielkość sektora wynosi 512 bajtów.

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 12 Wspomaganie systemu operacyjnego: pamięć wirtualna Partycjonowanie Pamięć jest dzielona, aby mogło korzystać z niej wiele procesów. Dla jednego procesu przydzielana jest

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, /15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, /15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 15/15 PYTANIA NA EGZAMIN LICENCJACKI 84. B drzewa definicja, algorytm wyszukiwania w B drzewie. Zob. Elmasri:

Bardziej szczegółowo

System plików Linuksa

System plików Linuksa Łódzka Grupa Użytkowników Linuksa Studenckie Koło Naukowe PŁ Strona 1 z 15 System plików Linuksa Bartłomiej Świercz 20 maja 2002 roku Strona 1 z 15 1. Wstęp Podstawowymi składnikami jądra Linux a są: moduł

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski

Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski : idea Indeksowanie: Drzewo decyzyjne, przeszukiwania binarnego: F = {5, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 30, 34, 35, 37, 40, 45, 50, 60} 30 12 40 7 15 35 50 Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości.

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych Baza danych to: zbiór informacji zapisanych według ściśle określonych reguł, w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych, zbiór

Bardziej szczegółowo

< K (2) = ( Adams, John ), P (2) = adres bloku 2 > < K (1) = ( Aaron, Ed ), P (1) = adres bloku 1 >

< K (2) = ( Adams, John ), P (2) = adres bloku 2 > < K (1) = ( Aaron, Ed ), P (1) = adres bloku 1 > Typy indeksów Indeks jest zakładany na atrybucie relacji atrybucie indeksowym (ang. indexing field). Indeks zawiera wartości atrybutu indeksowego wraz ze wskaźnikami do wszystkich bloków dyskowych zawierających

Bardziej szczegółowo

Działanie systemu operacyjnego

Działanie systemu operacyjnego Budowa systemu komputerowego Działanie systemu operacyjnego Jednostka centralna dysku Szyna systemowa (magistrala danych) drukarki pamięci operacyjnej sieci Pamięć operacyjna Przerwania Przerwania Przerwanie

Bardziej szczegółowo

Definicja pliku kratowego

Definicja pliku kratowego Pliki kratowe Definicja pliku kratowego Plik kratowy (ang grid file) jest strukturą wspierająca realizację zapytań wielowymiarowych Uporządkowanie rekordów, zawierających dane wielowymiarowe w pliku kratowym,

Bardziej szczegółowo

Struktura i funkcjonowanie komputera pamięć komputerowa, hierarchia pamięci pamięć podręczna. System operacyjny. Zarządzanie procesami

Struktura i funkcjonowanie komputera pamięć komputerowa, hierarchia pamięci pamięć podręczna. System operacyjny. Zarządzanie procesami Rok akademicki 2015/2016, Wykład nr 6 2/21 Plan wykładu nr 6 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Struktury systemów operacyjnych

Struktury systemów operacyjnych Struktury systemów operacyjnych Jan Tuziemski Część slajdów to zmodyfiowane slajdy ze strony os-booi.com copyright Silberschatz, Galvin and Gagne, 2013 Cele wykładu 1. Opis usług dostarczanych przez OS

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią operacyjną

Zarządzanie pamięcią operacyjną Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu Pamięć jako zasób systemu komputerowego hierarchia pamięci przestrzeń owa Wsparcie dla zarządzania pamięcią na poziomie architektury komputera Podział i przydział pamięci

Bardziej szczegółowo

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu Pliki. Operacje na plikach w Pascalu ścieżka zapisu, pliki elementowe, tekstowe, operacja plikowa, etapy, assign, zmienna plikowa, skojarzenie, tryby otwarcia, reset, rewrite, append, read, write, buforowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 6 4. Metody Implementacji Baz Danych

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 6 4. Metody Implementacji Baz Danych PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 6 4. Metody Implementacji Baz Danych 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 1 Statyczny model pamiętania bazy danych 1. Dane przechowywane są w pamięci zewnętrznej podzielonej

Bardziej szczegółowo

Budowa systemów komputerowych

Budowa systemów komputerowych Budowa systemów komputerowych Krzysztof Patan Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski k.patan@issi.uz.zgora.pl Współczesny system komputerowy System komputerowy składa

Bardziej szczegółowo

Od programu źródłowego do procesu

Od programu źródłowego do procesu Zarządzanie pamięcią Przed wykonaniem program musi być pobrany z dysku i załadowany do pamięci. Tam działa jako proces. Podczas wykonywania, proces pobiera rozkazy i dane z pamięci. Większość systemów

Bardziej szczegółowo

System plików ReiserFs

System plików ReiserFs System plików ReiserFs Mateusz Zakrzewski 18 stycznia 2004 1 Najważniejsze informacje. Autor tego systemu plików: Hans Reiser oraz firma Namesys. ReiserFs to skrót od Reiser File System. Wersja 3 to najnowsza

Bardziej szczegółowo

Haszowanie (adresowanie rozpraszające, mieszające)

Haszowanie (adresowanie rozpraszające, mieszające) Haszowanie (adresowanie rozpraszające, mieszające) Tadeusz Pankowski H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom, Implementacja systemów baz danych, WNT, Warszawa, Haszowanie W adresowaniu haszującym wyróżniamy

Bardziej szczegółowo

Tabela wewnętrzna - definicja

Tabela wewnętrzna - definicja ABAP/4 Tabela wewnętrzna - definicja Temporalna tabela przechowywana w pamięci operacyjnej serwera aplikacji Tworzona, wypełniana i modyfikowana jest przez program podczas jego wykonywania i usuwana, gdy

Bardziej szczegółowo

Działanie systemu operacyjnego

Działanie systemu operacyjnego Budowa systemu komputerowego Działanie systemu operacyjnego Jednostka centralna dysku Szyna systemowa (magistrala danych) drukarki pamięci operacyjnej I NIC sieci Pamięć operacyjna Przerwania Przerwania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią. Od programu źródłowego do procesu. Dołączanie dynamiczne. Powiązanie programu z adresami w pamięci

Zarządzanie pamięcią. Od programu źródłowego do procesu. Dołączanie dynamiczne. Powiązanie programu z adresami w pamięci Zarządzanie pamięcią Przed wykonaniem program musi być pobrany z dysku i załadowany do pamięci. Tam działa jako proces. Podczas wykonywania, proces pobiera rozkazy i dane z pamięci. Większość systemów

Bardziej szczegółowo

Celem wykładu jest prezentacja różnych podejść do implementacji systemu plików. Podejścia opierają się na założeniu, że urządzeniem składowania

Celem wykładu jest prezentacja różnych podejść do implementacji systemu plików. Podejścia opierają się na założeniu, że urządzeniem składowania Celem wykładu jest prezentacja różnych podejść do implementacji systemu plików. Podejścia opierają się na założeniu, że urządzeniem składowania danych jest dysk i dotyczą one przede wszystkim organizacji

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 10 Pamięć zewnętrzna Dysk magnetyczny Podstawowe urządzenie pamięci zewnętrznej. Dane zapisywane i odczytywane przy użyciu głowicy magnetycznej (cewki). Dane zapisywane

Bardziej szczegółowo

Tablice z haszowaniem

Tablice z haszowaniem Tablice z haszowaniem - efektywna metoda reprezentacji słowników (zbiorów dynamicznych, na których zdefiniowane są operacje Insert, Search i Delete) - jest uogólnieniem zwykłej tablicy - przyspiesza operacje

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 7 Jan Kazimirski 1 Pamięć podręczna 2 Pamięć komputera - charakterystyka Położenie Procesor rejestry, pamięć podręczna Pamięć wewnętrzna pamięć podręczna, główna Pamięć zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Techniki wyszukiwania danych haszowanie

Techniki wyszukiwania danych haszowanie Algorytmy i struktury danych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski Techniki wyszukiwania danych haszowanie 1 Cel

Bardziej szczegółowo

Haszowanie. dr inż. Urszula Gałązka

Haszowanie. dr inż. Urszula Gałązka Haszowanie dr inż. Urszula Gałązka Problem Potrzebujemy struktury do Wstawiania usuwania wyszukiwania Liczb, napisów, rekordów w Bazach danych, sieciach komputerowych, innych Rozwiązanie Tablice z haszowaniem

Bardziej szczegółowo

Struktura dysku. Dyski podstawowe i dynamiczne

Struktura dysku. Dyski podstawowe i dynamiczne Struktura dysku Dyski podstawowe i dynamiczne System Windows 2000 oferuje dwa rodzaje konfiguracji dysków: dysk podstawowy i dysk dynamiczny. Dysk podstawowy przypomina struktury dyskowe stosowane w systemie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy...P Polecenia podstawowe...p... 18

1. Podstawy...P Polecenia podstawowe...p... 18 Spis treści Wstęp...P... 5 1. Podstawy...P... 7 Wersje systemu MS-DOS 8 Windows NT: konsola czy DOS? 9 Jak uruchomić system MS-DOS 10 Szybkie uruchamianie 13 Okno a pełny ekran 14 Windows 2000/XP a pełnoekranowe

Bardziej szczegółowo

Tablice z haszowaniem

Tablice z haszowaniem Tablice z haszowaniem - efektywna metoda reprezentacji słowników (zbiorów dynamicznych, na których zdefiniowane są operacje Insert, Search i Delete) - jest uogólnieniem zwykłej tablicy - przyspiesza operacje

Bardziej szczegółowo

Działanie systemu operacyjnego

Działanie systemu operacyjnego Działanie systemu operacyjnego Budowa systemu komputerowego Jednostka centralna Sterownik dysku Sterownik drukarki Sterownik sieci Szyna systemowa (magistrala danych) Sterownik pamięci operacyjnej Pamięć

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Zarządzanie pamięcią

Wykład 7. Zarządzanie pamięcią Wykład 7 Zarządzanie pamięcią -1- Świat idealny a świat rzeczywisty W idealnym świecie pamięć powinna Mieć bardzo dużą pojemność Mieć bardzo krótki czas dostępu Być nieulotna (zawartość nie jest tracona

Bardziej szczegółowo

dr inż. Krzysztof Patan Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski k.patan@issi.uz.zgora.pl WSTĘP 1 Struktury danych oraz algorytmy do implementacji interfejsu systemu plików

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane funkcje systemów plików. Ewa Przybyłowicz

Zaawansowane funkcje systemów plików. Ewa Przybyłowicz Zaawansowane funkcje systemów plików. Ewa Przybyłowicz Agenda: 1. Idea journalingu. 2. NTFS. 3. ext4. 4. exfat. 5. Porównanie systemów. Idea journalingu. Dziennik systemu plików zapewnia możliwość odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i. Wykład 5: Drzewa. Dr inż. Paweł Kasprowski

Algorytmy i. Wykład 5: Drzewa. Dr inż. Paweł Kasprowski Algorytmy i struktury danych Wykład 5: Drzewa Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Drzewa Struktury przechowywania danych podobne do list ale z innymi zasadami wskazywania następników Szczególny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wolną przestrzenią

Zarządzanie wolną przestrzenią wydajność metody przydziału - różnice w zapotrzebowaniu na pamięć i czas dostępu do bloków danych przydział ciągły - pobranie danych wymaga 1 kontaktu z dyskiem ( dostęp sekwencyjny i swobodny) przydział

Bardziej szczegółowo

Fizyczna organizacja danych w bazie danych

Fizyczna organizacja danych w bazie danych Fizyczna organizacja danych w bazie danych PJWSTK, SZB, Lech Banachowski Spis treści 1. Model fizyczny bazy danych 2. Zarządzanie miejscem na dysku 3. Zarządzanie buforami (w RAM) 4. Organizacja zapisu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie partycji i dysków logicznych

Tworzenie partycji i dysków logicznych Tworzenie partycji i dysków logicznych Podstawowe pojęcia Dysk twardy fizyczny napęd, który służy do przechowywania danych Dysk podstawowy zawierają tzw. woluminy podstawowe, takie jak partycje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zad. 1. Systemy Baz Danych przykładowe zadania egzaminacyjne

Zad. 1. Systemy Baz Danych przykładowe zadania egzaminacyjne Zad. 1 Narysuj schemat związków encji dla przedstawionej poniżej rzeczywistości. Oznacz unikalne identyfikatory encji. Dla każdego związku zaznacz jego opcjonalność/obowiązkowość oraz stopień i nazwę związku.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 006 Wydajność systemu 2 SO i SK/WIN Najprostszym sposobem na poprawienie wydajności systemu, jeżeli dysponujemy zbyt małą ilością pamięci RAM

Bardziej szczegółowo

Modelowanie hierarchicznych struktur w relacyjnych bazach danych

Modelowanie hierarchicznych struktur w relacyjnych bazach danych Modelowanie hierarchicznych struktur w relacyjnych bazach danych Wiktor Warmus (wiktorwarmus@gmail.com) Kamil Witecki (kamil@witecki.net.pl) 5 maja 2010 Motywacje Teoria relacyjnych baz danych Do czego

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne (2) Zdzisław Szyjewski

Technologie informacyjne (2) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne (2) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne Technologie pracy z komputerem Funkcje systemu operacyjnego Przykłady systemów operacyjnych Zarządzanie pamięcią Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

2009-03-21. Paweł Skrobanek. C-3, pok. 321 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl http://pawel.skrobanek.staff.iiar.pwr.wroc.pl

2009-03-21. Paweł Skrobanek. C-3, pok. 321 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl http://pawel.skrobanek.staff.iiar.pwr.wroc.pl Wrocław 2007-09 SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 2 Paweł Skrobanek C-3, pok. 321 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl http://pawel.skrobanek.staff.iiar.pwr.wroc.pl 1 PLAN: 2. Usługi 3. Funkcje systemowe 4. Programy

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Partycjonowanie 1

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Partycjonowanie 1 i sieci komputerowe Szymon Wilk Partycjonowanie 1 1. Partycja To logiczny, wydzielony obszar dysku twardego, który może być sformatowany przez system operacyjny w odpowiednim systemie plików 2. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Wykład 6. Struktury danych

Podstawy Informatyki. Wykład 6. Struktury danych Podstawy Informatyki Wykład 6 Struktury danych Stałe i zmienne Podstawowymi obiektami występującymi w programie są stałe i zmienne. Ich znaczenie jest takie samo jak w matematyce. Stałe i zmienne muszą

Bardziej szczegółowo

Wbudowane systemy operacyjne

Wbudowane systemy operacyjne Wbudowane systemy operacyjne Wbudowane systemy operacyjne System Plików Dr inż. Damian Radziewicz Wrocław 2018 Plan wykładu Systemy Plików Podstawowe pojęcia budowa dysku System FAT System NTFS System

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne (3) Zdzisław Szyjewski

Technologie informacyjne (3) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne (3) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne Technologie pracy z komputerem Funkcje systemu operacyjnego Przykłady systemów operacyjnych Zarządzanie pamięcią Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - BD. Indeksy. Wykład przygotował: Robert Wrembel. BD wykład 7 (1)

Bazy danych - BD. Indeksy. Wykład przygotował: Robert Wrembel. BD wykład 7 (1) Indeksy Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 7 (1) 1 Plan wykładu Problematyka indeksowania Podział indeksów i ich charakterystyka indeks podstawowy, zgrupowany, wtórny indeks rzadki, gęsty Indeks

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX)

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) W informatyce występują ściśle obok siebie dwa pojęcia: sprzęt (ang. hardware) i oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Indeksy. Wprowadzenie. Indeksy jednopoziomowe indeks podstawowy indeks zgrupowany indeks wtórny. Indeksy wielopoziomowe

Indeksy. Wprowadzenie. Indeksy jednopoziomowe indeks podstawowy indeks zgrupowany indeks wtórny. Indeksy wielopoziomowe 1 Plan rozdziału 2 Indeksy Indeksy jednopoziomowe indeks podstawowy indeks zgrupowany indeks wtórny Indeksy wielopoziomowe Indeksy typu B-drzewo B-drzewo B+ drzewo B* drzewo Wprowadzenie 3 Indeks podstawowy

Bardziej szczegółowo

Pojęcie systemu informacyjnego i informatycznego

Pojęcie systemu informacyjnego i informatycznego BAZY DANYCH Pojęcie systemu informacyjnego i informatycznego DANE wszelkie liczby, fakty, pojęcia zarejestrowane w celu uzyskania wiedzy o realnym świecie. INFORMACJA - znaczenie przypisywane danym. SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Schematy zarzadzania pamięcia

Schematy zarzadzania pamięcia Schematy zarzadzania pamięcia Segmentacja podział obszaru pamięci procesu na logiczne jednostki segmenty o dowolnej długości. Postać adresu logicznego: [nr segmentu, przesunięcie]. Zwykle przechowywana

Bardziej szczegółowo

PRZYDZIAŁ PAMIĘCI OPERACYJNEJ

PRZYDZIAŁ PAMIĘCI OPERACYJNEJ PRZYDZIAŁ PAMIĘCI OPERACYJNEJ dr inż. Krzysztof Patan Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski k.patan@issi.uz.zgora.pl Wstęp Pamięć komputera wielka tablica słów (bajtów)

Bardziej szczegółowo

1 Struktura pamięci masowej. 1.1 Wprowadzenie... 1 1.2 Algorytmy dostępu do dysku... 4 1.3 Zarządzanie dyskiem... 5 1.4 Struktury RAID...

1 Struktura pamięci masowej. 1.1 Wprowadzenie... 1 1.2 Algorytmy dostępu do dysku... 4 1.3 Zarządzanie dyskiem... 5 1.4 Struktury RAID... Spis treści 1 Struktura pamięci masowej 1 1.1 Wprowadzenie.............................................. 1 1.2 Algorytmy dostępu do dysku....................................... 4 1.3 Zarządzanie dyskiem...........................................

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemu plików

Organizacja systemu plików Organizacja systemu plików organizacja logiczna pliku: rekordy o sta lej lub zmiennej d lugości np. w systemie Unix typowo pliki zorganizowane sa jako sekwencje bajtów, zatem sa to rekordy o sta lej d

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH

WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH Pojęcie danych i baz danych Dane to wszystkie informacje jakie przechowujemy, aby w każdej chwili mieć do nich dostęp. Baza danych (data base) to uporządkowany zbiór danych z

Bardziej szczegółowo

Archiwum DG 2016 PL-SOFT

Archiwum DG 2016 PL-SOFT 2 1 to kompleksowe narzędzie ochrony Twoich danych genealogicznych utworzonych w programie Drzewo genealogiczne. Aplikacja nie wymaga instalacji na komputerze i jest uruchamiana bezpośrednio z dysku USB.

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Baza danych to:

Baza danych. Baza danych to: Baza danych Baza danych to: zbiór danych o określonej strukturze, zapisany na zewnętrznym nośniku (najczęściej dysku twardym komputera), mogący zaspokoić potrzeby wielu użytkowników korzystających z niego

Bardziej szczegółowo

Sortowanie zewnętrzne

Sortowanie zewnętrzne Algorytmy i struktury danych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski Sortowanie zewnętrzne 1 Wstęp Bardzo często

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Tablice. Pliki

Wykład 4. Tablice. Pliki Informatyka I Wykład 4. Tablice. Pliki Dr inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2017 Tablice Tablica uporządkowany zbiór elementów określonego typu Każdy element tablicy posiada

Bardziej szczegółowo