OFERTA. Załącznik nr 1 do SIWZ. ..., dnia r. (pieczątka wykonawcy) Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP 4/WILiŚ/2018, CRZP 41/002/D/18

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA. Załącznik nr 1 do SIWZ. ..., dnia r. (pieczątka wykonawcy) Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP 4/WILiŚ/2018, CRZP 41/002/D/18"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ......, dnia r. (pieczątka wykonawcy) Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP 4/WILiŚ/2018, CRZP 41/002/D/18 OFERTA Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ul. Gabriela Narutowicza 11/ Gdańsk Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro na: dostawę odczynników, testów, szkła i materiałów laboratoryjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej Ja/My niżej podpisany(i): imię... nazwisko... imię... nazwisko... działający w imieniu i na rzecz: Pełna nazwa : Adres: REGON: NIP: Nr telefonu: Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: TAK*/NIE* Nr faksu (jeśli wykonawca posiada): Nazwa banku: Nr rachunku bankowego:

2 Oferuję(emy) realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ w następujących częściach (należy wypełnić tylko oferowane) Część A Odczynniki (WF) zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7A do SIWZ za cenę brutto:. zł słownie złotych: (...) zawierającą podatek VAT wg stawki..% w wysokości.. zł Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dotyczy Wykonawcy) Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) informuję (-emy), że: wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) w niżej wymienionym zakresie:*.. (należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego) Wartość towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego (wartość bez kwoty podatku):. zł. (słownie złotych:...) W przypadku, gdy wykonawca nie poinformuje Zamawiającego jednoznacznie, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający uzna, iż wybór jego oferty nie będzie prowadził do takiego obowiązku)

3 Część B Testy kuwetowe (WF) zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7B do SIWZ za cenę brutto:. zł słownie złotych: (...) zawierającą podatek VAT wg stawki..% w wysokości.. zł Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dotyczy Wykonawcy) Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) informuję (-emy), że: wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) w niżej wymienionym zakresie:*.. (należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego) Wartość towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego (wartość bez kwoty podatku):. zł. (słownie złotych:...) W przypadku, gdy wykonawca nie poinformuje Zamawiającego jednoznacznie, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający uzna, iż wybór jego oferty nie będzie prowadził do takiego obowiązku) Część C Szkło laboratoryjne (WF) zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7C do SIWZ za cenę brutto:. zł słownie złotych: (...) zawierającą podatek VAT wg stawki..% w wysokości.. zł

4 Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dotyczy Wykonawcy) Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) informuję (-emy), że: wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) w niżej wymienionym zakresie:*.. (należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego) Wartość towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego (wartość bez kwoty podatku):. zł. (słownie złotych:...) W przypadku, gdy wykonawca nie poinformuje Zamawiającego jednoznacznie, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający uzna, iż wybór jego oferty nie będzie prowadził do takiego obowiązku) Część D Materiały laboratoryjne (WF) zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7D do SIWZ za cenę brutto:. zł słownie złotych: (...) zawierającą podatek VAT wg stawki..% w wysokości.. zł Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.

5 Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dotyczy Wykonawcy) Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) informuję (-emy), że: wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) w niżej wymienionym zakresie:*.. (należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego) Wartość towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego (wartość bez kwoty podatku):. zł. (słownie złotych:...) W przypadku, gdy wykonawca nie poinformuje Zamawiającego jednoznacznie, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający uzna, iż wybór jego oferty nie będzie prowadził do takiego obowiązku) Część E Odczynniki (WP) zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7E do SIWZ za cenę brutto:. zł słownie złotych: (...) zawierającą podatek VAT wg stawki..% w wysokości.. zł Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.

6 Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dotyczy Wykonawcy) Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) informuję (-emy), że: wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) w niżej wymienionym zakresie:*.. (należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego) Wartość towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego (wartość bez kwoty podatku):. zł. (słownie złotych:...) W przypadku, gdy wykonawca nie poinformuje Zamawiającego jednoznacznie, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający uzna, iż wybór jego oferty nie będzie prowadził do takiego obowiązku) Część F Testy kuwetowe i paski testowe (WP) zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7F do SIWZ za cenę brutto:. zł słownie złotych: (...) zawierającą podatek VAT wg stawki..% w wysokości.. zł Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dotyczy Wykonawcy) Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) informuję (-emy), że:

7 wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) w niżej wymienionym zakresie:*.. (należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego) Wartość towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego (wartość bez kwoty podatku):. zł. (słownie złotych:...) W przypadku, gdy wykonawca nie poinformuje Zamawiającego jednoznacznie, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający uzna, iż wybór jego oferty nie będzie prowadził do takiego obowiązku) Część G Wypełnienie do eksykatora (WP) zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7G do SIWZ za cenę brutto:. zł słownie złotych: (...) zawierającą podatek VAT wg stawki..% w wysokości.. zł Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dotyczy Wykonawcy) Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) informuję (-emy), że: wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) w niżej wymienionym zakresie:*

8 .. (należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego) Wartość towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego (wartość bez kwoty podatku):. zł. (słownie złotych:...) W przypadku, gdy wykonawca nie poinformuje Zamawiającego jednoznacznie, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający uzna, iż wybór jego oferty nie będzie prowadził do takiego obowiązku) Część H Odczynnik do badań traserowych (WP) zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7H do SIWZ za cenę brutto:. zł słownie złotych: (...) zawierającą podatek VAT wg stawki..% w wysokości.. zł Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dotyczy Wykonawcy) Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) informuję (-emy), że: wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) w niżej wymienionym zakresie:*.. (należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego)

9 Wartość towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego (wartość bez kwoty podatku):. zł. (słownie złotych:...) W przypadku, gdy wykonawca nie poinformuje Zamawiającego jednoznacznie, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający uzna, iż wybór jego oferty nie będzie prowadził do takiego obowiązku) 1. Oświadczam(y), że cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ. Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą obciążały Zamawiającego. 2. Oświadczam(y), że oferowany przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie będzie przedmiotem praw osób trzecich. 3. Oświadczam(y), że dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w: Część A Odczynniki (WF) terminie wymaganym przez Zamawiającego tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy. terminie do dni od dnia zawarcia umowy (minimalny punktowany termin 3 dni). (Termin dostawy powinien być wyrażony w dniach kalendarzowych. Zgodnie ze SIWZ Zamawiający przyzna punkty za skrócenie terminu dostawy do 14, do 7 albo do 3 dni od zawarcia umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jednoznacznie terminu dostawy, Zamawiający uzna, że dostawa nastąpi w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy). Część B Testy kuwetowe (WF) terminie wymaganym przez Zamawiającego tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy. terminie do dni od dnia zawarcia umowy (minimalny punktowany termin 3 dni). (Termin dostawy powinien być wyrażony w dniach kalendarzowych. Zgodnie ze SIWZ Zamawiający przyzna punkty za skrócenie terminu dostawy do 14, do 7 albo do 3 dni od zawarcia umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jednoznacznie terminu dostawy, Zamawiający uzna, że dostawa nastąpi w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy).

10 Część C Szkło laboratoryjne (WF) terminie wymaganym przez Zamawiającego tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy. terminie do dni od dnia zawarcia umowy (minimalny punktowany termin 3 dni). (Termin dostawy powinien być wyrażony w dniach kalendarzowych. Zgodnie ze SIWZ Zamawiający przyzna punkty za skrócenie terminu dostawy do 14, do 7 albo do 3 dni od zawarcia umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jednoznacznie terminu dostawy, Zamawiający uzna, że dostawa nastąpi w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy). Część D Materiały laboratoryjne (WF) terminie wymaganym przez Zamawiającego tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy. terminie do dni od dnia zawarcia umowy (minimalny punktowany termin 3 dni). (Termin dostawy powinien być wyrażony w dniach kalendarzowych. Zgodnie ze SIWZ Zamawiający przyzna punkty za skrócenie terminu dostawy do 14, do 7 albo do 3 dni od zawarcia umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jednoznacznie terminu dostawy, Zamawiający uzna, że dostawa nastąpi w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy). Część E Odczynniki (WP) terminie wymaganym przez Zamawiającego tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy. terminie do dni od dnia zawarcia umowy (minimalny punktowany termin 3 dni). (Termin dostawy powinien być wyrażony w dniach kalendarzowych. Zgodnie ze SIWZ Zamawiający przyzna punkty za skrócenie terminu dostawy do 14, do 7 albo do 3 dni od zawarcia umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jednoznacznie terminu dostawy, Zamawiający uzna, że dostawa nastąpi w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy). Część F Testy kuwetowe i paski testowe (WP) terminie wymaganym przez Zamawiającego tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy. terminie do dni od dnia zawarcia umowy (minimalny punktowany termin 3 dni). (Termin dostawy powinien być wyrażony w dniach kalendarzowych. Zgodnie ze SIWZ Zamawiający przyzna punkty za skrócenie terminu dostawy do 14, do 7 albo do 3 dni od zawarcia umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jednoznacznie terminu dostawy, Zamawiający uzna, że dostawa nastąpi w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy).

11 Część G Wypełnienie do eksykatora (WP) terminie wymaganym przez Zamawiającego tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy. terminie do dni od dnia zawarcia umowy (minimalny punktowany termin 3 dni). (Termin dostawy powinien być wyrażony w dniach kalendarzowych. Zgodnie ze SIWZ Zamawiający przyzna punkty za skrócenie terminu dostawy do 14, do 7 albo do 3 dni od zawarcia umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jednoznacznie terminu dostawy, Zamawiający uzna, że dostawa nastąpi w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy). Część H Odczynnik do badań traserowych (WP) terminie wymaganym przez Zamawiającego tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy. terminie do dni od dnia zawarcia umowy (minimalny punktowany termin 3 dni). (Termin dostawy powinien być wyrażony w dniach kalendarzowych. Zgodnie ze SIWZ Zamawiający przyzna punkty za skrócenie terminu dostawy do 14, do 7 albo do 3 dni od zawarcia umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jednoznacznie terminu dostawy, Zamawiający uzna, że dostawa nastąpi w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy). 4. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 5. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowił załącznik nr 4A- 4H do SIWZ. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy będzie: Pan/Pani:. tel.:., faks: 6. Oświadczam(y), że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 7. Oświadczam(y), że udzielamy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w: Części A Odczynniki (WF) w wymiarze: wymaganym przez Zamawiającego tj. 12 m-cy.*. m-cy (maksymalny punktowany okres gwarancji 24 m-ce)*

12 Okres gwarancji powinien być wyrażony w pełnych miesiącach. Zgodnie ze SIWZ Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie gwarancji do co najmniej 18 m-cy albo co najmniej 24 m-cy. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jednoznacznie wymiaru gwarancji, Zamawiający uzna, iż zaoferował minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji równy 12 m-cy). Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. Części E Odczynniki (WP) w wymiarze: wymaganym przez Zamawiającego tj. 12 m-cy.*. m-cy (maksymalny punktowany okres gwarancji 24 m-ce)* Okres gwarancji powinien być wyrażony w pełnych miesiącach. Zgodnie ze SIWZ Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie gwarancji do co najmniej 18 m-cy albo co najmniej 24 m-cy. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jednoznacznie wymiaru gwarancji, Zamawiający uzna, iż zaoferował minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji równy 12 m-cy). Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. Części G Wypełnienie do eksykatora (WP) w wymiarze: wymaganym przez Zamawiającego tj. 12 m-cy.*. m-cy (maksymalny punktowany okres gwarancji 24 m-ce)* Okres gwarancji powinien być wyrażony w pełnych miesiącach. Zgodnie ze SIWZ Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie gwarancji do co najmniej 18 m-cy albo co najmniej 24 m-cy. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jednoznacznie wymiaru gwarancji, Zamawiający uzna, iż zaoferował minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji równy 12 m-cy). Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. Części H Odczynnik do badań traserowych (WP) w wymiarze: wymaganym przez Zamawiającego tj. 12 m-cy.*. m-cy (maksymalny punktowany okres gwarancji 24 m-ce)*

13 Okres gwarancji powinien być wyrażony w pełnych miesiącach. Zgodnie ze SIWZ Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie gwarancji do co najmniej 18 m-cy albo co najmniej 24 m-cy. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jednoznacznie wymiaru gwarancji, Zamawiający uzna, iż zaoferował minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji równy 12 m-cy). Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. 8. Oświadczam(y), że minimalny termin ważności oferowanych testów kuwetowych (Część B przedmiotu zamówienia) będzie stanowił wymagane przez Zamawiającego co najmniej 80% okresu ważności od daty produkcji*.% okresu ważności od daty produkcji (maksymalny punktowany okres ważności 95%)*. Zgodnie ze SIWZ Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie terminu ważności testów kuwetowych nie krótszego niż 90% albo 95% okresu ważności od daty produkcji W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jednoznacznie terminu ważności oferowanych testów kuwetowych Zamawiający uzna, iż zaoferował minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin ważności wynoszący co najmniej 80% okresu ważności od daty produkcji). 9. Oświadczam(y), że minimalny termin ważności oferowanych testów kuwetowych i pasków testowych (Część F przedmiotu zamówienia) będzie stanowił wymagane przez Zamawiającego co najmniej 80% okresu ważności od daty produkcji*.% okresu ważności od daty produkcji (maksymalny punktowany okres ważności 95%)*. Zgodnie ze SIWZ Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie terminu ważności testów i pasków testowych nie krótszego niż 90% albo 95% okresu ważności od daty produkcji W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jednoznacznie terminu ważności oferowanych testów i pasków testowych Zamawiający uzna, iż zaoferował minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin ważności wynoszący co najmniej 80% okresu ważności od daty produkcji). 10. Uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 11. Akceptuję(emy) warunki płatności zawarte we wzorze umowy. 12. Oświadczam(y), że wadium o wartości Części A Odczynniki (WF) 127,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia siedem 00/100) wnieśliśmy w dniu r. w formie/formach... Nr rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium wpłacone w pieniądzu (wypełnić, jeżeli dotyczy):

14 Części B Testy kuwetowe (WF) 1.326,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia sześć 00/100) wnieśliśmy w dniu r. w formie/formach... Nr rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium wpłacone w pieniądzu (wypełnić, jeżeli dotyczy): Części C Szkło laboratoryjne (WF) 36,00 zł (słownie złotych: trzydzieści sześć 00/100) wnieśliśmy w dniu r. w formie/formach... Nr rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium wpłacone w pieniądzu (wypełnić, jeżeli dotyczy): Części D Materiały laboratoryjne (WF) 120,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia 00/100) wnieśliśmy w dniu r. w formie/formach... Nr rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium wpłacone w pieniądzu (wypełnić, jeżeli dotyczy): Części E Odczynniki (WP) 70,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt 00/100) wnieśliśmy w dniu r. w formie/formach... Nr rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium wpłacone w pieniądzu (wypełnić, jeżeli dotyczy): Części F Testy kuwetowe i paski testowe (WP) 466,00 zł (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt sześć 00/100) wnieśliśmy w dniu r. w formie/formach... Nr rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium wpłacone w pieniądzu (wypełnić, jeżeli dotyczy):

15 Części G Wypełnienie do eksykatora (WP) 6,00 zł (słownie złotych: sześć 00/100) wnieśliśmy w dniu r. w formie/formach... Nr rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium wpłacone w pieniądzu (wypełnić, jeżeli dotyczy): Części H Odczynnik do badań traserowych (WP) 163,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt trzy 00/100) wnieśliśmy w dniu r. w formie/formach... Nr rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium wpłacone w pieniądzu (wypełnić, jeżeli dotyczy): 13. Oświadczam(y), iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:, które nie mogą być udostępniane*. Do oferty załączamy uzasadnienie zastrzeżenia przez nas informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa* (jeżeli dotyczy). 14. Oświadczenie w zakresie podwykonawstwa (wypełnić, jeżeli dotyczy) Części A Odczynniki (WF) Oświadczamy, że wykonanie zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie (należy wskazać części zamówienia i firmy (nazwy) podwykonawców): Części B Testy kuwetowe (WF) Oświadczamy, że wykonanie zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie (należy wskazać części zamówienia i firmy (nazwy) podwykonawców):.

16 Części C Szkło laboratoryjne (WF) Oświadczamy, że wykonanie zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie (należy wskazać części zamówienia i firmy (nazwy) podwykonawców):. Części D Materiały laboratoryjne (WF) Oświadczamy, że wykonanie zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie (należy wskazać części zamówienia i firmy (nazwy) podwykonawców): Części E Odczynniki (WP) Oświadczamy, że wykonanie zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie (należy wskazać części zamówienia i firmy (nazwy) podwykonawców):. Części F Testy kuwetowe i paski testowe (WP) Oświadczamy, że wykonanie zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie (należy wskazać części zamówienia i firmy (nazwy) podwykonawców):. Części G Wypełnienie do eksykatora (WP) Oświadczamy, że wykonanie zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie (należy wskazać części zamówienia i firmy (nazwy) podwykonawców):.

17 Części H Odczynnik do badań traserowych (WP) Oświadczamy, że wykonanie zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie (należy wskazać części zamówienia i firmy (nazwy) podwykonawców):. 15. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wypełnić, jeżeli dotyczy) Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, ustanowiliśmy pełnomocnika, którym jest. 16. Jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast powiadomimy o nich zamawiającego. 17. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:. 1). 2).. 3). 4)... 5) Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach. * niepotrzebne skreślić (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

..., dnia r. (pieczątka wykonawcy) OFERTA

..., dnia r. (pieczątka wykonawcy) OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ......, dnia... 2019r. (pieczątka wykonawcy) Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP 20/WILiŚ/2019, CRZP 92/002/D/19 OFERTA Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Załącznik nr 1 do SIWZ. ..., dnia r. (pieczątka wykonawcy) Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP 12/WILiŚ/2019, CRZP 60/002/D/19

OFERTA. Załącznik nr 1 do SIWZ. ..., dnia r. (pieczątka wykonawcy) Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP 12/WILiŚ/2019, CRZP 60/002/D/19 Załącznik nr 1 do SIWZ......, dnia... 2019r. (pieczątka wykonawcy) Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP 12/WILiŚ/2019, CRZP 60/002/D/19 OFERTA Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Nr faksu (jeśli wykonawca posiada):

OFERTA. Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Nr faksu (jeśli wykonawca posiada): Załącznik nr 1 do SIWZ 18/PN/SKO/2018., dnia 2018 r... (pieczątka wykonawcy) OFERTA Zamawiający: Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. Roberta Szewalskiego ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk Przystępując do

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Załącznik nr 1 do SIWZ. ..., dnia r. (nazwa i adres wykonawcy)

OFERTA. Załącznik nr 1 do SIWZ. ..., dnia r. (nazwa i adres wykonawcy) Załącznik nr 1 do SIWZ......, dnia... 2019r. (nazwa i adres wykonawcy) Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP 30/WILiŚ/2019, CRZP 196/002/D/19 OFERTA Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej

Bardziej szczegółowo

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro na:

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro na: Załącznik nr do SIWZ - ZMODYFIKOWANE Oznaczenie sprawy (nr referencyjny)., dnia 207 r... (pieczątka wykonawcy) OFERTA Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY ADRES:.

FORMULARZ OFERTY ADRES:. Załącznik nr 1 do SIWZ (Pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY NAZWA WYKONAWCY:.... ADRES:. NIP.. REGON.... Telefon:..... faks.... mail:. 1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Załącznik nr 1 do SIWZ.. (pieczątka Wykonawcy).., dnia. Nr postępowania: ZP/./008/R/17 OFERTA Zamawiający Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.: BUDOWIE CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO

na wykonanie zamówienia pn.: BUDOWIE CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO ...,... (nazwa / imię i nazwisko / siedziba adres Wykonawcy) miejscowość data REGON: NIP: tel. i fax.: e-mail: FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: BUDOWIE CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej nr 539 (Rudka)

Przebudowa drogi gminnej nr 539 (Rudka) Zał. nr 2 do SIWZ... (miejscowość, data) Ja/My (imię i nazwisko), niżej podpisani..... działając w imieniu i na rzecz.. (należy podać nazwę/firmę/ i adres Wykonawcy, w przypadku składania oferty wspólnej

Bardziej szczegółowo

RI Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciechanowiec FORMULARZ OFERTOWY

RI Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciechanowiec FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY A. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO. Gmina Ciechanowiec zwana dalej Zamawiającym ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, Adres poczty elektronicznej: infrastruktura@ciechanowiec.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Fiszera 14 80-231, Gdańsk

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Fiszera 14 80-231, Gdańsk (pieczątka wykonawcy) Załącznik nr 1 do SIWZ Nr postępowania: 6/SK/2009. FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Fiszera 14 80-231,

Bardziej szczegółowo

P O W I A T T U R E C K I

P O W I A T T U R E C K I OR.272.7.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa wyposażenia pracowni maszyn skrawających sterowanych numerycznie (CNC)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ OFERTOWY..., dnia... 1. INFORMACJE O WYKONAWCY 1) Niniejsza oferta zostaje złożona przez: NIP... REGON... Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy)... tel.... fax...

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak: 1/MOS/2016 pn:

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak: 1/MOS/2016 pn: Załącznik nr 1 do SIWZ Firma Wykonawcy 1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Garwolinie O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie

FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie Załącznik Nr 1 do SIWZ...... Wykonawca miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie I. Dane wykonawcy: 1. Pełna nazwa:... 2. Adres, województwo:... 3. Telefon/ faks:... 4.

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E

O Ś W I A D C Z E N I E Załącznik nr 1 Pełna nazwa i adres wykonawcy O Ś W I A D C Z E N I E Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę łodzi ratowniczych, oświadczam, że spełniam warunki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ OFERTOWY IZP.2719.2017 www.starostwokolskie.pl P O W I A T K O L S K I 1 Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Przetarg nieograniczony: Dostawa i montaż wyposażenia do uruchomienia stacji kontroli pojazdów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY OFERTA

FORMULARZ OFERTY OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY OFERTA ZAMAWIAJĄCY: GMINA ORLA ul. Mickiewicza 5 17-106 Orla W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZP1/02/2019 R. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. W. Broniewskiego w Międzyrzeczu w 2019r.

ZP1/02/2019 R. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. W. Broniewskiego w Międzyrzeczu w 2019r. Załącznik nr 1 do SIWZ... /pieczątka Wykonawcy/ FORMULARZ OFERTOWY W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór formularza ofertowego

Formularz ofertowy. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór formularza ofertowego Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór formularza ofertowego nr ref: DOA-ZP-VII.271.90.2017 Formularz ofertowy W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁOMŻA ul. Stary Rynek Łomża

MIASTO ŁOMŻA ul. Stary Rynek Łomża Załącznik nr 1 do SIWZ... ( pieczęć adresowa wykonawcy )... ( miejscowość i data) OFERTA MIASTO ŁOMŻA ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zamówienie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na zakup specjalistycznej aparatury laboratoryjnej Znak sprawy: DZ-2501/233/16/1. Oferta

Przetarg nieograniczony na zakup specjalistycznej aparatury laboratoryjnej Znak sprawy: DZ-2501/233/16/1. Oferta Załącznik nr 2 Oferta Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów 57 24-100 Puławy Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetarg

Bardziej szczegółowo

OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI,

OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI, Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczątka firmowa Wykonawcy) Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: Nazwa (firma)/imię nazwisko Adres. Adres do korespondencji. Nr telefonu/nr faksu e-mail: DO.2800.32.2015 -

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCA 1... adres ul... kod.. miasto.. kraj.. nr telefonu... nr faksu... adres ... NIP..., REGON... WYKONAWCA 2*... adres ul...

WYKONAWCA 1... adres ul... kod.. miasto.. kraj.. nr telefonu... nr faksu... adres  ... NIP..., REGON... WYKONAWCA 2*... adres ul... FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCA 1... adres ul.... nr telefonu... nr faksu... NIP..., REGON... WYKONAWCA 2*... adres ul.... nr telefonu... nr faksu... NIP..., REGON... WYKONAWCA 3*... adres ul.... NIP...,

Bardziej szczegółowo

P O W I A T T U R E C K I

P O W I A T T U R E C K I OR.272.7.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 4 do SIWZ Dostawa wyposażenia pracowni maszyn skrawających sterowanych numerycznie (CNC)

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2015. druk O F E R T A

Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2015. druk O F E R T A druk O F E R T A (pieczęć Wykonawcy [ów]) NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

Bardziej szczegółowo

Nazwa:.. Państwo:. Skrót lit.:. Siedziba:... Województwo: */.. Nr NIP:. Nr REGON:.. Nr telefonu:... Nr faksu:... Adres owy:..

Nazwa:.. Państwo:. Skrót lit.:. Siedziba:... Województwo: */.. Nr NIP:. Nr REGON:.. Nr telefonu:... Nr faksu:... Adres  owy:.. Załącznik nr 5 do siwz znak: PZD-ZP-IU.26.5.30.2018 OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka Skawa Naprawa w miejscowości Skawa etap II Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Żegluga Świnoujska ul. Wybrzeże Władysława IV 12, Świnoujście tel NIP: REGON:

Żegluga Świnoujska ul. Wybrzeże Władysława IV 12, Świnoujście tel NIP: REGON: Świnoujście, 18 grudnia 2018 r. Znak sprawy: ZP/11/2018 ul. Wyb. Władysława IV 12 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRA- GOWEGO PN.: Wykonanie okresowych atestacji tratw ratunkowych na jednostkach

Bardziej szczegółowo

AZ/3840/40/2016 Zał. nr 01 do SIWZ

AZ/3840/40/2016 Zał. nr 01 do SIWZ Zał. nr 01 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Sygnatura postępowania: BZP/59/DI/2016 Wsparcie techniczne dla oprogramowania RSA Authentication Manager Base

Sygnatura postępowania: BZP/59/DI/2016 Wsparcie techniczne dla oprogramowania RSA Authentication Manager Base Załącznik nr 3 do SIWZ... nazwa wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia... nr tel./faxu... e-mail... Nr NIP/ REGON BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie 7 00-955

Bardziej szczegółowo

O S P E Ł N I A N I U W A R U N K Ó W U D Z I A Ł U W P O S TĘPOWANIU. pełna nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy

O S P E Ł N I A N I U W A R U N K Ó W U D Z I A Ł U W P O S TĘPOWANIU. pełna nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy ZAŁĄCZNIK numer 1 do SIWZ (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O S P E Ł N I A N I U W A R U N K Ó W U D Z I A Ł U W P O S TĘPOWANIU Ja/My* - niżej podpisany/ni* działając w imieniu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie samochodów służbowych, ciągników rolniczych oraz przyczep Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Ubezpieczenie samochodów służbowych, ciągników rolniczych oraz przyczep Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Dwornej w Łomży

Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Dwornej w Łomży Załącznik nr 1 do SIWZ... ( pieczęć adresowa wykonawcy )... ( miejscowość i data) OFERTA MIASTO ŁOMŻA Pl. Stary Rynek 14 18-400 Łomża W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn.:.......

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Znak sprawy: ZS Zamawiający: Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku ul. M. Kajki Ełk

OFERTA. Znak sprawy: ZS Zamawiający: Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku ul. M. Kajki Ełk Załącznik nr 5 do SIWZ Znak sprawy: ZS6.271.1.2018 OFERTA FORMULARZ OFERTOWY Nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy Zamawiający: Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku ul. M. Kajki 4 19-300 Ełk W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z O F E R T OWY W Y K O N A W C Y

F O R M U L A R Z O F E R T OWY W Y K O N A W C Y Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy Wykonawcy F O R M U L A R Z O F E R T OWY W Y K O N A W C Y Wykonawca: (nazwa i siedziba firmy, telefon, fax) Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór formularza ofertowego Przebudowa nawierzchni dróg gminnych A. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO. Gmina Wielkie Oczy ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy NIP 7931505467, REGON: 650900588

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 NAZWA WYKONAWCY/ÓW...

Załącznik Nr 2 NAZWA WYKONAWCY/ÓW... Załącznik Nr 2 NAZWA WYKONAWCY/ÓW.... (Tel.. Fax.. e-mail..) CZĘŚĆ (w przypadku składania oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców) FORMULARZ OFERTY Miasto Konin Plac Wolności 1 62-500 Konin

Bardziej szczegółowo

... FORMULARZ OFERTY. Nr tel. :. Nr faksu : W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

... FORMULARZ OFERTY. Nr tel. :. Nr faksu : W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Załącznik Nr 1 do SIWZ. ( pieczęć Wykonawcy) ( ) FORMULARZ OFERTY Ja/My, niżej podpisany/i... działając w imieniu i na rzecz:. ( Nazwa i adres wykonawcy/ów).... NIP... REGON.... Nr tel. :. Nr faksu :.

Bardziej szczegółowo

O F E R T A ( F o r m u l a r z o f e r t o w y ) (nazwa i siedziba Wykonawcy) NIP.. Regon... Nr telefonu../ faksu.. .

O F E R T A ( F o r m u l a r z o f e r t o w y ) (nazwa i siedziba Wykonawcy) NIP.. Regon... Nr telefonu../ faksu..  . Załącznik nr 1 do SIWZ O F E R T A ( F o r m u l a r z o f e r t o w y ) (nazwa i siedziba Wykonawcy) NIP.. Regon... Nr telefonu../ faksu.. E-mail. w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w m. Strzyżewo Paczkowe, Wełnica, Wola Skorzęcka Zdziechowa, Modliszewko Gmina Gniezno Gmina Gniezno

FORMULARZ OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w m. Strzyżewo Paczkowe, Wełnica, Wola Skorzęcka Zdziechowa, Modliszewko Gmina Gniezno Gmina Gniezno FORMULARZ OFERTOWY Przedmiot przetargu Budowa sieci wodociągowej w m Strzyżewo Paczkowe, Wełnica, Wola Skorzęcka Zdziechowa, Modliszewko Gmina Gniezno Gmina Gniezno Zamawiający Gmina Gniezno Al Reymonta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na zadanie pn. Sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Kobiele Wielkie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na zadanie pn. Sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Kobiele Wielkie ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI WZORY DOKUMENTÓW SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie

FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie Załącznik Nr 1 do SIWZ...... Wykonawca miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie I. Dane wykonawcy: 1. Pełna nazwa: 2. Adres, województwo: 3. Osoba upoważniona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 NAZWA WYKONAWCY/ÓW...

Załącznik Nr 2 NAZWA WYKONAWCY/ÓW... Załącznik Nr 2 NAZWA WYKONAWCY/ÓW.... (tel.. fax.. e-mail..) CZĘŚĆ (w przypadku składania oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców) FORMULARZ OFERTY Miasto Konin Plac Wolności 1 62-500 Konin

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Rozbiórka byłego Przedszkola Nr 1 w Żywcu

OFERTA. Rozbiórka byłego Przedszkola Nr 1 w Żywcu Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/Lider Konsorcjum * Nazwa i adres firmy:.. tel./fax. :... NIP: REGON:. e-mail: http: MIASTO ŻYWIEC Rynek 2 34-300 Żywiec OFERTA Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:

FORMULARZ OFERTY. 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach: Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć, nazwa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Wykonawca¹:... Adres:... Fax:...e-mail... W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego pn. Dostawa materiałów biurowych

Bardziej szczegółowo

Numer telefonu...numer faksu... Regon...NIP... Regon...NIP...

Numer telefonu...numer faksu... Regon...NIP... Regon...NIP... Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ, numer sprawy 20/BF/BTiZ/ (nazwa, adres, numer telefonu, nr faksu Wykonawcy) OFERTA

Załącznik nr 2 do SIWZ, numer sprawy 20/BF/BTiZ/ (nazwa, adres, numer telefonu, nr faksu Wykonawcy) OFERTA Załącznik nr 2 do SIWZ, numer sprawy 20/BF/BTiZ/17 (nazwa, adres, numer telefonu, nr faksu Wykonawcy) OFERTA Ja (My), niżej podpisany (i) działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY ... ... NIP...REGON... Wykonawcy/*Pełnomocnika. Nr konta... Bank... Wykonawcy / *Pełnomocnika

FORMULARZ OFERTY ... ... NIP...REGON... Wykonawcy/*Pełnomocnika. Nr konta... Bank... Wykonawcy / *Pełnomocnika Załącznik nr 1 do SIWZ *Pełnomocnika) FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*...... NIP...REGON... Wykonawcy/*Pełnomocnika Nr konta... Bank... Wykonawcy / *Pełnomocnika Tel..., Faks....

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie*: (nazwa i siedziba Wykonawcy/Pieczęć firmowa)

FORMULARZ OFERTY. działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie*: (nazwa i siedziba Wykonawcy/Pieczęć firmowa) . ( pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Ja (My) niżej podpisani działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie*: (nazwa i siedziba Wykonawcy/Pieczęć

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego pn:

FORMULARZ OFERTOWY. W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego pn: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, Działanie

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PRZY SKŁADANIU OFERTY CENOWEJ

WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PRZY SKŁADANIU OFERTY CENOWEJ Załącznik Nr 1 WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PRZY SKŁADANIU OFERTY CENOWEJ Lp. NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU 1. Formularz oferty - podpisany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. W tym: Zadanie nr 1: Remont drogi dojazdowej w miejscowości Podwale ( nr ewid. grunt. 544/2). Cena ofertowa brutto :...

FORMULARZ OFERTOWY. W tym: Zadanie nr 1: Remont drogi dojazdowej w miejscowości Podwale ( nr ewid. grunt. 544/2). Cena ofertowa brutto :... Załącznik nr 1 () FORMULARZ OFERTOWY W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI WZORY DOKUMENTÓW SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI WZORY DOKUMENTÓW SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI WZORY DOKUMENTÓW SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o. o. Świnoujście, 17/01/2019 r.

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o. o. Świnoujście, 17/01/2019 r. SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o. o. REGON 812046670 ul Mieszka I 7 Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345 NIP 855-158-34-67 72-600 Świnoujście fax 91-321-41-74 NORDEA BANK POLSKA S.A.

Bardziej szczegółowo

słownie :...złotych (brutto)

słownie :...złotych (brutto) NAZWA WYKONAWCY/ÓW.... (Tel.. Fax.. e-mail..) Załącznik Nr 2 (w przypadku składania oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców) FORMULARZ O F E R T Y Miasto Konin Plac Wolności 1 62-500 Konin

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. wzór dla Zadania 2

FORMULARZ OFERTY. wzór dla Zadania 2 Załącznik nr 1B do SIWZ Formularz oferty FORMULARZ OFERTY wzór dla Zadania 2 W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Zał. nr 1 do SIWZ Zamawiający: ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH UL. SZEWSKA 37, 50-139 WROCŁAW FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

ZP/PN/25/2017 FORMULARZ OFERTY. CZĘŚĆ nr.

ZP/PN/25/2017 FORMULARZ OFERTY. CZĘŚĆ nr. ZP/PN/25/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ nr. Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego na Zakup instrumentów i akcesoriów dla orkiestry Opery Wrocławskiej potrzebnych do realizacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. wzór dla Zadania 1

FORMULARZ OFERTOWY. wzór dla Zadania 1 Załącznik nr 1A do SIWZ Formularz oferty FORMULARZ OFERTOWY wzór dla Zadania 1 W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego pn:

FORMULARZ OFERTOWY. W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego pn: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby PUHP LECH Sp. z o.o.

FORMULARZ OFERTY. DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby PUHP LECH Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do IDW Wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby PUHP LECH Sp. z o.o. w Białymstoku Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: 65 /2017 Załącznik nr 2 do ogłoszenia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zapisami

Numer sprawy: 65 /2017 Załącznik nr 2 do ogłoszenia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zapisami Projekt Rodzina w Centrum jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer sprawy: 65 /2017 Załącznik nr 2 do ogłoszenia FORMULARZ OFERTOWY Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy TAK /NIE* TAK /NIE*

Formularz ofertowy TAK /NIE* TAK /NIE* Nr sprawy: 3/12/2018/PT Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MAXI (tabor B) oraz 23 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MEGA (tabor C) - zasilanych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY po zmianach z dnia r.

FORMULARZ OFERTY po zmianach z dnia r. Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY po zmianach 04.03.2019r. OFERTA WYKONAWCY:.. ul. - _ W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór formularza ofertowego

Formularz ofertowy. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór formularza ofertowego Załącznik nr do SIWZ Wzór formularza ofertowego Formularz ofertowy W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest: Remont

Bardziej szczegółowo

Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum nr 1 w gminie Miechów w roku szkolnym 2015/2016

Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum nr 1 w gminie Miechów w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum nr 1 w gminie Miechów w roku szkolnym 2015/2016 Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. Nazwa (firma)..., Siedziba..., Nr telefonu/nr faksu..., Adres..., Adres do korespondencji..., Nr NIP... Nr REGON..., ...

FORMULARZ OFERTA. Nazwa (firma)..., Siedziba..., Nr telefonu/nr faksu..., Adres..., Adres do korespondencji..., Nr NIP... Nr REGON...,  ... FORMULARZ OFERTA Załącznik nr 3 do SIWZ i nr do umowy (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OFERTA Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców*: Nazwa (firma)..., Siedziba..., Nr telefonu/nr faksu..., Adres...,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Dostawa instalacja i konfiguracja komputerów w siedzibie zamawiającego

Zadanie 1 Dostawa instalacja i konfiguracja komputerów w siedzibie zamawiającego Znak sprawy: UD-VII-WZP-341-43-2008 Załącznik nr 1.1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (pieczęć wykonawcy) Nazwa Wykonawcy:...... Adres:... TELFAX:.... FAX.... e mail REGON:.... NIP:.... Dla: Miasto Stołeczne Warszawa

Bardziej szczegółowo

AZ/3840/41/2016 Zał. nr 01 do SIWZ

AZ/3840/41/2016 Zał. nr 01 do SIWZ Zał. nr 01 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: Ścieżka łączy Spisz

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: Ścieżka łączy Spisz OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: Ścieżka łączy Spisz Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa.. Siedziba.... Nr telefonu... Nr faksu.. nr NIP nr

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak: 3/IN/2016 pn:

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak: 3/IN/2016 pn: Załącznik nr 1 do SIWZ Firma Wykonawcy 1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Garwolinie O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. dot. zadania 1-10 ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH ORAZ OPIEKI MERYTORYCZNEJ DLA GRUP NAUCZYCIELI (ZADANIA 1 11) Adres

FORMULARZ OFERTY. dot. zadania 1-10 ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH ORAZ OPIEKI MERYTORYCZNEJ DLA GRUP NAUCZYCIELI (ZADANIA 1 11) Adres FORMULARZ OFERTY dot. zadania 1-10 ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH ORAZ OPIEKI MERYTORYCZNEJ DLA GRUP NAUCZYCIELI (ZADANIA 1 11) DANE WYKONAWCY 1 :.., dnia Nazwa: Adres: Adres e-mail:... NIP/PESEL 2 :..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór formularza ofertowego Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór formularza ofertowego A. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO. Gmina Prószków zwana dalej Zamawiającym ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, NIP: 9910284648, REGON: 531413248, Poczta elektroniczna

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................. 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY O F E R T A. (pełna nazwa Wykonawcy) (adres siedziby Wykonawcy) nr faks

FORMULARZ OFERTY O F E R T A. (pełna nazwa Wykonawcy) (adres siedziby Wykonawcy) nr faks FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) DO: Szkoły Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Rzeszowie 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 11 tel. 17/7482430, mail:kierownik@sp3.resman.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK

FORMULARZ OFERTY KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK FORMULARZ OFERTY KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK.., dnia.. DANE WYKONAWCY : Nazwa: Adres: Adres e-mail: Ja/My

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

Zamawiający: ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH UL. SZEWSKA 37, 50-139 WROCŁAW FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy:... Adres do korespondencji...

Nazwa Wykonawcy:... Adres do korespondencji... . Pieczęć nagłówkowa Załącznik nr 1 do SIWZ Data.. FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:...... Adres do korespondencji...... Regon... NIP... nr faksu... e-mail... nr tel.. 1. Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowa cena za 1 litr oleju opałowego wynosi: netto...zł podatek VAT... %...zł brutto słownie złotych brutto...

Jednostkowa cena za 1 litr oleju opałowego wynosi: netto...zł podatek VAT... %...zł brutto słownie złotych brutto... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DLA SZKÓŁ Z TERENU GMINY ROZPRZA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: GZO.271.2.2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki z o.o. Wodociągi Ustka. OFERTA

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki z o.o. Wodociągi Ustka. OFERTA OFERTA...... [pieczątka Firmy] [miejscowość, data] [pełna nazwa firmy Wykonawcy] [adres miejscowość, województwo, powiat, ul., nr]......... [telefon] [faks] [poczta elektroniczna]...... [NIP] [REGON] Strona

Bardziej szczegółowo

Składany przez wykonawcę/ców wraz z ofertą

Składany przez wykonawcę/ców wraz z ofertą Załącznik nr 2 do SIWZ Nr sprawy: PN/DPS/4/2017 Składany przez wykonawcę/ców wraz z ofertą (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.... (imię, nazwisko,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI WZORY DOKUMENTÓW SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI WZORY DOKUMENTÓW SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI WZORY DOKUMENTÓW SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Projekt Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu współfinansowany ze środków RPO WŁ

Projekt Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu współfinansowany ze środków RPO WŁ Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór formularza ofertowego

Formularz ofertowy. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór formularza ofertowego Załącznik nr do SIWZ Wzór formularza ofertowego Formularz ofertowy W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zagospodarowanie niesegregowanych

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w gm. Paradyż znak sprawy: ZP

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w gm. Paradyż znak sprawy: ZP Załącznik nr 1 do SIWZ... pieczęć adresowa Wykonawcy / Wykonawców Zamawiający: GMINA PARADYŻ ul. Konecka 4 26-333 Paradyż FORMULARZ OFERTOWY Wykonawca 1 Nazwa:...... Adres:... telefon... fax... e-mail...

Bardziej szczegółowo

Dostawę i zabudowę kompleksowej automatyki kotła WR-10 nr 2.

Dostawę i zabudowę kompleksowej automatyki kotła WR-10 nr 2. Załącznik Nr 1 do SIWZ... (pieczęć wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja/My, niżej podpisany/i... Działając w imieniu i na rzecz... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP... Nr konta

Bardziej szczegółowo

ZSS102.ZP PN załącznik nr 1 FORMULARZ CENOWY

ZSS102.ZP PN załącznik nr 1 FORMULARZ CENOWY FORMULARZ CENOWY na Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II przy ul. Przełajowej 6 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY.... działając w imieniu i na rzecz:...

FORMULARZ OFERTOWY.... działając w imieniu i na rzecz:... Ja (My), niżej podpisany (i): FORMULARZ OFERTOWY... działając w imieniu i na rzecz:... (pełna nazwa i adres Wykonawcy) Numer wpisu do KRS Wykonawcy (wypełnić, jeżeli dotyczy) :. Numer NIP/PESEL Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Gmina Płaska Płaska Płaska

FORMULARZ OFERTY. Gmina Płaska Płaska Płaska Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY..... miejscowość, data Gmina Płaska Płaska 53 16-326 Płaska Nazwa wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej podać wszystkich wykonawców): Dane teleadresowe (w przypadku oferty

Bardziej szczegółowo

Dostawa busa do przewozu osób niepełnosprawnych

Dostawa busa do przewozu osób niepełnosprawnych _ O F E R T A W Y K O N A W C Y Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: 1. Oferujemy dostawę samochodu marki..., rok produkcji...,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Gospodarka Komunalna w Celestynowie ul. Regucka 5 05-430 Celestynów. ... działając w imieniu i na rzecz:

FORMULARZ OFERTY. Gospodarka Komunalna w Celestynowie ul. Regucka 5 05-430 Celestynów. ... działając w imieniu i na rzecz: ZP-P/5/12 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Pieczęć zleceniobiorcy: NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO: MY NIŻEJ PODPISANI Gospodarka Komunalna w Celestynowie ul. Regucka 5 05-430 Celestynów...... działając

Bardziej szczegółowo

I I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY CZYSTY REGION. ul. Portowa 47, Kędzierzyn-Koźle

OFERTA ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY CZYSTY REGION. ul. Portowa 47, Kędzierzyn-Koźle (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OFERTA Do ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY CZYSTY REGION ul. Portowa 47, 47-205 Kędzierzyn-Koźle Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz ofertowy. Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na Usuwanie graffiti z ekranów i ze ścian budynków oraz mycie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony. Numer REGON... NIP:... Numer REGON... NIP:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony. Numer REGON... NIP:... Numer REGON... NIP: Załącznik nr 2 do siwz Zamawiający : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 FORMULARZ OFERTOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI WZORY DOKUMENTÓW SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do specyfikacji. pieczęć wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY. OFERTA NA CZĘŚĆ NR. (wpisać oznaczenie cyfrowe wybranych części zamówienia)

Załącznik nr 2 do specyfikacji. pieczęć wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY. OFERTA NA CZĘŚĆ NR. (wpisać oznaczenie cyfrowe wybranych części zamówienia) Załącznik nr 2 do specyfikacji pieczęć wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY OFERTA NA CZĘŚĆ NR. (wpisać oznaczenie cyfrowe wybranych części ) POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo