KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7"

Transkrypt

1 Kajoch Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa 12, Kąkolewo Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Kąkolewie ADRES INWESTYCJI : Osieczna, Kąkolewo, ul. Krzywińska 14 INWESTOR : Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kąkolewie ADRES INWESTORA : Osieczna, Kąkolewo, ul. Krzywińska 14 Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Wymiana stolarki okiennej 2 Zamurowanie okien RAZEM netto podatek VAT Razem brutto Słownie: - 2 -

3 Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Ilość 1 Wymiana stolarki okiennej 1 KNR 4-01 Wykucie z muru podokienników betonowych m 74,820 d z lastryko - wewnętrznych 999 r-g 0, KNR 4-01 d Wykucie z muru podokienników stalowych - zewnętrznych Razem pozycja 1 74,820 m 70, r-g 0, KNR 0-19 d Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2, białe z nawietrzakiem plus mechanizmy otwierające górne skrzydła, szyba niskoemisyjna o współczynniku k= 1,0 W/m2K, Razem pozycja 2 70,220 7, r-g 9, dyble szt. 4, pianka poliuretanowa dm 3 0, silikon dm 3 0, gips szpachlowy kg 2, mineralna szpachlówka do tynków kg 4,2000 zewnętrznych płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm 0, materiały pomocnicze(od M2+M3+ % 1,5000 M4+M5+M6+M7) okna PCV białe z nawietrzakiem plus mechanizmy otwierające górne skrzydła, szyba niskoemisyjna o współczynniku k=1,0 W/m2K, 1, wyciąg m-g 0, środek transportowy m-g 0, KNR 0-19 d Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2, białe z nawietrzakiem plus mechanizmy otwierające górne skrzydła, szyba niskoemisyjna o współczynniku k=1,0 W/ m2k, Razem pozycja 3 7,140 2, r-g 10, dyble szt. 7, pianka poliuretanowa dm 3 0, silikon dm 3 0, gips szpachlowy kg 2, mineralna szpachlówka do tynków kg 4,7000 zewnętrznych płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm 1, materiały pomocnicze(od M2+M3+ % 1,5000 M4+M5+M6+M7) okna PCV białe z nawietrzakiem plus mechanizmy otwierające górne skrzydła, szyba niskoemisyjna o współczynniku k=1,0 W/m2K, 1, wyciąg m-g 0, środek transportowy m-g 0,0600 Razem pozycja 4 2,

4 Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Ilość 5 KNR 0-19 Wymiana okien na okna rozwierane i 7,125 d uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2, białe z nawietrzakiem plus mechanizmy otwierające górne skrzydła, szyba niskoemisyjna o współczynniku k=1,0 W/ m2k, 999 r-g 8, dyble szt. 4, pianka poliuretanowa dm 3 0, silikon dm 3 0, gips szpachlowy kg 2, mineralna szpachlówka do tynków kg 3,7800 zewnętrznych płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm 0, materiały pomocnicze(od M2+M3+ % 1,5000 M4+M5+M6+M7) okna PCV białe z nawietrzakiem plus mechanizmy otwierające górne skrzydła, szyba niskoemisyjna o współczynniku k=1,0 W/m2K, 1, wyciąg m-g 0, środek transportowy m-g 0, KNR 0-19 d Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2, białe z nawietrzakiem plus mechanizmy otwierające górne skrzydła, szyba niskoemisyjna o współczynniku k= 1,0 W/m2K, Razem pozycja 5 7, , r-g 7, dyble szt. 4, pianka poliuretanowa dm 3 0, silikon dm 3 0, gips szpachlowy kg 1, mineralna szpachlówka do tynków kg 3,3100 zewnętrznych płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm 0, materiały pomocnicze(od M2+M3+ % 1,5000 M4+M5+M6+M7) okna PCV białe z nawietrzakiem plus mechanizmy otwierające górne skrzydła, szyba niskoemisyjna o współczynniku k=1,0 W/m2K, 1, wyciąg m-g 0, środek transportowy m-g 0, d.1 kalk. własna Dostawa parapetów wewnętrznych plastikowych o szer. 36cm - wewnętrznych Razem pozycja 6 109,977 m 74,820 8 KNR 2-02 d parapety wewnętrzne plastikowe m 1,0000 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników Razem pozycja 7 74,820 szt 46, r-g 2, zaprawa m 3 0,

5 Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Ilość wyciąg m-g 0, d.1 kalk. własna Dostawa parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo o szer. 17cm- zewnętrznych Razem pozycja 8 46,000 m 70, KNR 2-02 d parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo Obsadzenie prefabrykowanych podokienników m 1,0000 Razem pozycja 9 70,220 szt 46, r-g 2, zaprawa m 3 0, wyciąg m-g 0, NNRNKB 202 d Razem pozycja 10 46,000 35,993 (z.x) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeŝach o szer. do 20 cm na podłoŝu z płyt gipsowych 999 r-g 1, x095 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha kg 4,8300 mieszanka wyciąg m-g 0, środek transportowy m-g 0, KNR 2-02 d Razem pozycja 11 35,993 55,036 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 999 r-g 0, farba emulsyjna Polinit dm 3 0, środek transportowy m-g 0, KNR 2-02 d Razem pozycja 12 55,036 16,050 Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych 999 r-g 0, farba olejna do gruntowania dm 3 0, farba olejna nawierzchniowa dm 3 0, grunt pokostowy dm 3 0, rozcieńczalnik dm 3 0, szpachlówka olejno-ŝywiczna dm 3 0, papier ścierny ark. 0, środek transportowy m-g 0,0016 Razem pozycja 13 16,

6 Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Ilość 14 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiórki m 3 1,035 d przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km 999 r-g 1, samochód dostawczy do 0.9 t m-g 1, KNR 4-04 d d.1 Razem pozycja 14 1,035 m 3 1,035 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dodatek za kaŝdy następny rozpoczęty 1 km samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,2040 Razem pozycja 15 1,035 kal.ind. Opłata za wysypisko m 3 1,035 opłata za wysypisko wraz z utylizacyjną m 3 1,0000 Razem pozycja 16 1,035 2 Zamurowanie okien 17 KNR 4-01 d Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 999 r-g 0, KNR 4-01 d ,132 Razem pozycja 17 5,132 m 3,140 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - wewnętrznych 999 r-g 0, KNR 4-01 d Razem pozycja 18 3,140,940 Wykucie z muru podokienników stalowych - zewnętrznych 999 r-g 0, KNR 4-01 d Razem pozycja 19 2,940 gniaz 2,000 d. Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 999 r-g 0, KNR 2-02 d Razem pozycja 20 2,000 m 3,600 Otwory w ścianach murowanych -uło- Ŝenie nadproŝy prefabrykowanych 999 r-g 0, nadproŝa prefabrykowane m 1, wyciąg m-g 0, KNR 4-01 d Razem pozycja 21 3,600 m 3 2,347 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 999 r-g 7,

7 Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego szt 34,5000 odmiana o wym. 49x24x24 cm cement portlandzki 35 bez dodatków t 0, wapno suchogaszone kg 10, piasek do zapraw m 3 0, woda z rurociągu m 3 0,0430 Ilość betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0, wyciąg m-g 0, KNR 0-23 d Razem pozycja 22 2,347 6,174 Przygotowanie starego podłoŝa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją AT- LAS UNI-GRUNT 999 r-g 0, emulsja gruntująca ATLAS UNI- kg 0,2000 GRUNT środek transportowy m-g 0, KNR 0-23 d Razem pozycja 23 6,174 6,174 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych gr. 8cm do ścian 999 r-g 1, płyty styropianowe 8cm m 3 0, uniwersalna zaprawa klejowa do płyt kg 6,0000 styropianowych ATLAS STOPTER K Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0, środek transportowy m-g 0, KNR 0-23 d Razem pozycja 24 6,174 szt 24,696 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 999 r-g 0, dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1, Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0, środek transportowy m-g 0, KNR 0-23 d Razem pozycja 25 24,696 6,174 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 999 r-g 0,

8 Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt uniwersalna zaprawa klejowa do płyt kg 4,0000 styropianowych ATLAS STOPTER K siatka z włókna szklanego 1,1350 Ilość Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0, środek transportowy m-g 0, KNR 0-23 d Razem pozycja 26 6,174 6,174 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŝu - nałoŝenie podkładowej masy tynkarskiej 999 r-g 0, podkładowa masa tynkarska ATLAS kg 0,3000 CERPLAST środek transportowy m-g 0, KNR 0-23 d Razem pozycja 27 6,174 6,174 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŝu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 999 r-g 0, sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 3,0000 ATLAS CERMIT DR Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0, środek transportowy m-g 0, KNR 0-33 d Razem pozycja 28 6,174 Malowanie elewacji 6, r-g 0, farba elewacyjna zewnętrzna dm 3 0, środek transportowy m-g 0, KNR 4-01 d Razem pozycja 29 6,174 6,174 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłoŝu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 999 r-g 1, cement portlandzki 35 bez dodatków t 0, wapno suchogaszone kg 6, piasek do zapraw m 3 0, woda z rurociągu m 3 0,

9 Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Ilość wyciąg m-g 0, betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0400 Razem pozycja 30 6, KNR 0-12 d Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej 1, r-g 2, płytki ceramiczne lub terakotowe 1, zaprawa klejąca kg 5, zaprawa spoinująca kg 0, wyciąg m-g 0, środek transportowy m-g 0, NNRNKB 202 d Razem pozycja 31 1,042 6,174 (z.x) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podło- Ŝu z tynku 999 r-g 0, x095 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha kg 4,7000 mieszanka wyciąg m-g 0, środek transportowy m-g 0, KNR 2-02 d Razem pozycja 32 6,174 11,880 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 999 r-g 0, farba emulsyjna Polinit dm 3 0, środek transportowy m-g 0, KNR 2-02 d Razem pozycja 33 11,880 7,920 Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych 999 r-g 0, farba olejna do gruntowania dm 3 0, farba olejna nawierzchniowa dm 3 0, grunt pokostowy dm 3 0, rozcieńczalnik dm 3 0, szpachlówka olejno-ŝywiczna dm 3 0, papier ścierny ark. 0, środek transportowy m-g 0,0016 Razem pozycja 34 7,920 Ogółem wartość kosztorysowa robót Słownie: - 9 -

10 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Wymiana stolarki okiennej 1 KNR 4-01 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - wewnętrznych m d ,12*4+2,2*2+1,59+1,58*2+1,58*4+1,05*3+1,61*4+1,65*3+2,21*6+1,66*4+ 1,6*5+1,66*3+1,58+1,64+0,94+1,61+1,68 m 74,820 2 KNR 4-01 d KNR 0-19 d KNR 0-19 d Wykucie z muru podokienników stalowych - zewnętrznych 1,02*4+2,1*2+1,49+1,48*2+1,48*4+0,95*3+1,51*4+1,55*3+2,11*6+1,56*4+ 1,5*5+1,56*3+1,48+1,54+0,84+1,51+1,58 Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2, białe z nawietrzakiem plus mechanizmy otwierające górne skrzydła, szyba niskoemisyjna o współczynniku k=1,0 W/m2K, m RAZEM 74,820 m 70,220 RAZEM 70, ,02*1,75*4 7,140 RAZEM 7,140 Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2, białe z nawietrzakiem plus mechanizmy otwierające górne skrzydła, szyba niskoemisyjna o współczynniku k=1,0 W/m2K, 03 1,49*0,71 1, ,58*0,7 1,106 5 KNR 0-19 d KNR 0-19 d Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2, białe z nawietrzakiem plus mechanizmy otwierające górne skrzydła, szyba niskoemisyjna o współczynniku k=1,0 W/m2K, RAZEM 2, ,95*2,5*3 7,125 RAZEM 7,125 Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2, białe z nawietrzakiem plus mechanizmy otwierające górne skrzydła, szyba niskoemisyjna o współczynniku k=1,0 W/m2K, 02 2,1*1,74*2 7, ,48*2,5*2 7, ,48*2,48*4 14, ,51*1,18*4 7, ,55*1,76*3 8, ,11*1,78*6 22, ,56*1,78*4 11, ,5*1,71*5 12, ,56*1,77*3 8, ,48*1,71 2, ,54*1,77 2, ,84*1,76 1, ,51*2,51 3,790 7 d.1 kalk. własna 8 KNR 2-02 d d.1 kalk. własna 10 KNR 2-02 d NNRNKB d Dostawa parapetów wewnętrznych plastikowych o szer. 36cm - wewnętrznych m RAZEM 109,977 poz.1 m 74,820 RAZEM 74,820 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników szt 46 szt 46,000 RAZEM 46,000 Dostawa parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo m o szer. 17cm- zewnętrznych poz.2 m 70,220 RAZEM 70,220 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników szt 46 szt 46,000 RAZEM 46,000 (z.x) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeŝach o szer. do 20 cm na podłoŝu z płyt gipsowych 01 0,17*(1,02+1,75*2)*4 02 0,17*(2,1+1,74*2)*2 1, ,17*(1,49+0,71)*2 0, ,17*(1,48+2,5*2)*2 2, ,17*(1,48+2,48*2)*2 2, ,17*(0,95+2,5*2)*3 3, ,17*(1,51+1,18*2)*4 2, ,17*(1,55+1,76*2)*3 2, ,17*(2,11+1,78*2)*6 5, ,17*(1,56+1,78*2)*4 3, ,17*(1,5+1,71*2)*5 4, ,17*(1,56+1,77*2)*3 2, ,17*(1,48+1,71*2) 0, ,17*(1,54+1,77*2) 0,

11 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 015 0,17*(0,84+3,52*2) 1, ,17*(1,51+2,51*2) 1, ,17*(1,58+0,7*2) 0,507 RAZEM 35, KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 4-04 d Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.11 35,993 0,89*1,64*10 14,596 0,9*1,64*2 2,952 0,84*0,89*2 1,495 RAZEM 55,036 Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych 0,89*1,5*10 13,350 0,9*1,5*2 2,700 RAZEM 16,050 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu m 3 samochodem dostawczym na odległość do 1 km poz.1*0,3*0,045 m 3 1,010 poz.20*0,25*0,25*0,2 m 3 0,025 RAZEM 1, KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu m 3 d samochodem dostawczym - dodatek za kaŝdy następny rozpoczęty 1 km poz.14 m 3 1,035 RAZEM 1, kal.ind. Opłata za wysypisko m 3 d.1 poz.15 m 3 1,035 RAZEM 1,035 2 Zamurowanie okien 17 d.2 KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ,1*1,74 3, ,84*1,76 1, KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 2-02 d KNR 4-01 d Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - wewnętrznych m RAZEM 5,132 2,2+0,94 m 3,140 RAZEM 3,140 Wykucie z muru podokienników stalowych - zewnętrznych m 2,1+0,84,940 RAZEM 2,940 Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej gniazd. 2 gniazd. 2,000 RAZEM 2,000 Otwory w ścianach murowanych -ułoŝenie nadproŝy prefabrykowanych m 3,6 m 3,600 RAZEM 3,600 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej m 3 bloczkami z betonu komórkowego 02 0,38*2,1*1,74 m 3 1, ,38*0,84*1,76 m 3 0, ,38*1,51*0,69 m 3 0,396 RAZEM 2, KNR 0-23 Przygotowanie starego podłoŝa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne d gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 02 2,1*1,74 3, ,84*1,76 1, ,51*0,69 1, KNR 0-23 d KNR 0-23 d KNR 0-23 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych gr. 8cm do ścian poz.23 6,174 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - szt przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu poz.24*4 szt 24,696 RAZEM 24,696 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.24 6,

12 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 27 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT d DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŝu - nałoŝenie podkładowej masy tynkarskiej poz.26 6, KNR 0-23 d KNR 0-33 d KNR 4-01 d KNR 0-12 d NNRNKB d KNR 2-02 d KNR 2-02 d Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŝu - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz.27 6,174 Malowanie elewacji poz.28 6,174 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowowapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłoŝu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.23 6,174 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej 016 1,51*0,69 1,042 RAZEM 1,042 (z.x) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłoŝu z tynku poz.30 6,174 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 1,8*6,6 11,880 RAZEM 11,880 Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych 1,2*6,6 7,920 RAZEM 7,

13 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość Cena 1. robocizna r-g 1 393,5366 RAZEM Słownie:

14 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW L p. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 1. bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego szt 80, ,9715 odmiana o wym. 49x24x24 cm 2. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,0742 0, dyble szt. 569, , dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 25, , emulsja gruntująca ATLAS UNI- kg 1,2348 1,2348 GRUNT 6. farba elewacyjna zewnętrzna dm 3 2,1609 2, farba emulsyjna Polinit dm 3 19, , farba olejna do gruntowania dm 3 2,3610 2, farba olejna nawierzchniowa dm 3 2,0375 2, gips szpachlowy kg 239, , gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 202, , grunt pokostowy dm 3 4,3146 4, mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 431, , nadproŝa prefabrykowane m 3,6720 3, okna PCV białe z nawietrzakiem plus mechanizmy otwierające górne 126, ,406 0 skrzydła, szyba niskoemisyjna o współczynniku k=1,0 W/m2K, 16. opłata za wysypisko wraz z utylizacyjną m 3 1,0350 1, papier ścierny ark. 11, , parapety wewnętrzne plastikowe m 74, , parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej m 70, ,2200 malowanej proszkowo 20. pianka poliuretanowa dm 3 32, , piasek do zapraw m 3 0,3825 0, płytki ceramiczne lub terakotowe 1,0628 1, płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm 95, , płyty styropianowe 8cm m 3 0,5094 0, podkładowa masa tynkarska ATLAS kg 1,8522 1,8522 CERPLAST 26. rozcieńczalnik dm 3 1,0259 1, siatka z włókna szklanego 7,0075 7, silikon dm 3 6,4133 6, sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 18, ,5220 ATLAS CERMIT DR szpachlówka olejno-ŝywiczna dm 3 12, , uniwersalna zaprawa klejowa do płyt kg 61, ,7400 styropianowych ATLAS STOPTER K wapno suchogaszone kg 66, , woda z rurociągu m 3 0,1423 0, zaprawa m 3 1,1960 1, zaprawa klejąca kg 5,4184 5, zaprawa spoinująca kg 0,6773 0, materiały pomocnicze zł RAZEM Grupa Dostawca Cena dostawcy Raba t ma ks ym alny Raba t zastosowany Słownie:

15 ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa Jm Ilość Cena 1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0, samochód dostawczy do 0.9 t m-g 1, środek transportowy m-g 8, wyciąg m-g 17, Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,1710 RAZEM Słownie:

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile Al. Powstańców Wlkp. 164 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV Kajoch Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45421100-5 NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w Drzeczkowie, Frankowie i Kątach - wymiana

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARKU ul.sądowa 21 KOSZTORYS INWESTORSKI CPV 45321000-3 CPV 45421125-6 CPV454221 00-2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DOCIEPLNIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYMIANA STOLARKI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ocieplenia i prac remontowych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku (budynek kotłowni) ściana wschodnia i północna ADRES INWESTYCJI : Szkoła

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : 61-381 POZNAŃ - OS. ARMII KRAJOWEJ 100 INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 18 ADRES INWESTORA : Os. Armii Krajowej 100, 61-381

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt 1 Stolarka okienna. 2 Drzwi wejściowe. 3 Wymiana grzejników. 4 Utylizacja materiałów rozbiórkowych. 5 Docieplenie sali gimnastycznej. netto.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - korytarz ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Mazurek DATA OPRACOWANIA : 05-2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Mazurek DATA OPRACOWANIA : 05-2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK SOCJALNO BIUROWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - ROBOTY BUDOWLANE - ZMIANA ILOŚCI OKIEN ADRES INWESTYCJI : 59-300 Lubin, ul. Zielona Dz 234 INWESTOR : MPWiK Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT PRZYCHODNI NR 4 ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A KRÓL Ogółem

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski.

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Kosztorys ofertowy Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Data: 2011-07-20 Budowa: Remont świetlicy wiejskiej w Lekowie Obiekt: Świetlica

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń gospodarczych ADRES INWESTYCJI : Leszno, ul. Starozamkowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ` KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki -wejscie z pom nr 7 (lewa) ADRES INWESTYCJI : ul. Poznańska 62-800 Kalisz INWESTOR : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - ganinet zabiegowy ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Remont elewacji i posadzki w magazynie EZSZ Strażów NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w EZSZ Strażów ADRES INWESTYCJI : Strażów INWESTOR : PKP Energetyka S. A..Zakład Południowy ADRES INWESTORA : 31-403

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS nakładczy SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 24.08.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS nakładczy SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 24.08.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS nakładczy NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : WEWNĘTRZNY INWESTOR : POOZ ADRES INWESTORA : ROOSEVELTA 3 BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A.KRÓL DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys inwestorski Obiekt Kod CPV 45453100-8 - Roboty renowacyjne Budowa śeromskiego 11 Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa śeromskiego 11, AWiL-2 Niemcewicza 15. Stawka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Budowa 78-520 ZŁOCIENIEC UL WOLNOŚCI 14 Inwestor WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI Kosztorys Strona 2/12 Nr Podstawa,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa, Kąkolewo 64-3 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie budynku, nałozenie tynku, wymiana parapetów zewnętrznych, rynien

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego nr 4 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Szarotki 5A INWESTOR : ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r.

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Zepołu Szkół Ponadgimnazjalnych, roboty remontowe wewnętrzne sala nr 207 ROBOTY MALARSKIE, STOLARSKIE Budowa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 Słupsk ul. Szczecińska 60 Biuro

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY CHANÓW

KOSZTORYS OFERTOWY CHANÓW PD CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O. UL. WOJKSA POLSKIEGO 1/2, 06-400 CIE- CHANÓW KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku koszarowego ADRES INWESTYCJI : Turowo 12, 06-415

Bardziej szczegółowo

R M S. m m2. obmiar = 0.8*2.5*1 = 2.000m R -- 1* robocizna r-g r-g/m 2

R M S. m m2. obmiar = 0.8*2.5*1 = 2.000m R -- 1* robocizna r-g r-g/m 2 1 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i 0929-10 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - obmiar = 0.8*2.5*1 = 2.000 1* robocizna r-g 8.2400 4.12r-g/ 2* pianka poliuretanowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Toruń Czerwiec 2010r Kosztorys Strona 2/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Elewacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Cz.Sp.M. ul. Kombatantów 4

KOSZTORYS ŚLEPY. Cz.Sp.M. ul. Kombatantów 4 Cz.Sp.M. ul. Kombatantów 4 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ścian oszklonych na ściany murowane + ocieplenie ADRES INWESTYCJI : Czeladź ul. 35-Lecia 14 INWESTOR : Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wymiana drzwi wejściowych

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wymiana drzwi wejściowych Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Wymiana drzwi wejściowych Obiekt Roboty remontowe-zad 5 Budowa Koszalin ul.szpitalna 2 Inwestor ZOZ MSWiA Koszalin ul.szpitalna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. GALA projekt architektura i nieruchomości Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3

PRZEDMIAR. GALA projekt architektura i nieruchomości Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3 GALA projekt architektura i nieruchomości 7-75 Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2007 R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : Intercenbud IV kw r

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2007 R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : Intercenbud IV kw r PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ELEWACJI W BUDYNKU. U.G. ADRES INWESTYCJI : 34-322 GILOWICE UL. KRAKOWSKA 40 INWESTOR : URZĄD GMINY W GILOWICACH ADRES INWESTORA : 34-322 GILOWICE UL.KRAKOWSKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik do SIWZ nr 11

PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik do SIWZ nr 11 . AKADEMIA MORSKA 70-500 Szczecin ul. Wały Chrobrego 1-2 PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik do SIWZ nr 11 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego nr 2 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Sławomira 9 A INWESTOR : ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Uzupełnienie tynków na antresoli WTMiT ADRES INWESTYCJI : ul. Piastów 41 Szczecin

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY OBRZYKO OBRZYCKO RYNEK 19. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.

URZĄD GMINY OBRZYKO OBRZYCKO RYNEK 19. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0. URZĄD GMINY OBRZYKO 64-520 OBRZYCKO RYNEK 19 KOSZTORYS OFERTOWY : MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIOTROWIE : PIOTROWO GM OBRZYCKO : URZĄD GMINY OBRZYCKO : 64-520 OBRZYCKO RYNEK 19 : OGÓLNOBUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. 62-800 Kalisz ul. Wrocławska 193-195. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej

KOSZTORYS OFERTOWY. 62-800 Kalisz ul. Wrocławska 193-195. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej 62-800 Kalisz ul. Wrocławska 193-195 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : B-32 IV Kompania Wymiana okien łukowych ADRES INWESTYCJI : 62-800 Kalisz ul. Wrocławska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY

KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - Przebudowa i docieplenie elewacji.

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - Przebudowa i docieplenie elewacji. KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - Przebudowa i docieplenie elewacji. ADRES INWESTYCJI : WIERUSZÓW ul. WARYŃSKIEGO BRANŻA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : Poziom

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty malarskie

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty malarskie KOSZTORYS NAKŁADCZY 45442100-8 Roboty malarskie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-malarskie korytarzy I i II piętra ADRES INWESTYCJI : 91-142 Łódź ul.rojna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Przedmiar Kosztorys Budowa: ROBOTY REMONTOWE - wymiana okien Gimnazjum Nr 8 w Lesznie, ul Rumuńska Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421125-6 Instalowanie okien

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 21.05.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 21.05.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku na potrzeby PSOUU Koło w Gryfinie ADRES INWESTYCJI : Gryfino, ul. Szczecińska INWESTOR : PSOUU KOŁO W GRYFINIE ADRES INWESTORA : Gryfino, ul. Sprzymierzonych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY 45216121-8 Obiekty straży pożarnej KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku - termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Święciechowa, ul. LESZCZYŃSKICH BIURO INŻYNIERSKIE MICHAŁ IZYDOREK

PRZEDMIAR Święciechowa, ul. LESZCZYŃSKICH BIURO INŻYNIERSKIE MICHAŁ IZYDOREK BIURO INŻYNIERSKIE MICHAŁ IZYDOREK 64-115 Święciechowa, ul. LESZCZYŃSKICH 502 721 715 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Podest pod klimatyzatory, roboty naprawcze po wykonaniu instalacji klimatyzacji ADRES

Bardziej szczegółowo

Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia II piętra ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. Aleksandrowska 123 INWESTOR : Dom Dziecka Nr.1 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY Data opracowania: 2007-03-15 KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY Nazwa zadania: Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Kołaczycach. Adres inwestycji: Zamawiający: Wykonawca: Adres wykonawcy: 38-213

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy

Przedmiar robót. Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy Przedmiar robót Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy Data: 2010-04-16 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Lesznie Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45410000-4 Tynkowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Wożniak DATA OPRACOWANIA : 28 lipiec 2011 r. Stawka roboczogodziny : NARZUTY

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Wożniak DATA OPRACOWANIA : 28 lipiec 2011 r. Stawka roboczogodziny : NARZUTY PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45321000-3 Izolacja cieplna 45410000-4 Tynkowanie 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12 KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45321000-3 NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku gimnazjum nr 2 w Gostyniu ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T UNIWERSYTET WARSZAWSKI WARSZAWA, ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚ- CIE 26/28 P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45421132-8 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ZGN w Dzielnicy WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : ul. Płocka 16 4 INWESTOR : ZGN Warszawa Wola Administracja Młynów ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI PRZEDMIAR INWESTORSKI 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Naprawa i renowacja elewacji muru ADRES INWESTYCJI : ul. Staszica 1, 64-980 Trzcianka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE BUDYNKU ADM-GOSPODARCZEGO ADRES INWESTYCJI : UL. PRÓCHNIKA INWESTOR : SZPITAL REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYB. ADRES INWESTORA : ROOSEVELTA 3 BRANŻA : BUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Termomodernizacja budynku przy ul.prądnickiej 76 w Krakowie Obiekt lub rodzaj robót: Roboty dociepleniowe Lokalizacja: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, ul. Prądnicka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY 45216121-8 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Obiekty straży pożarnej NAZWA INWESTYCJI : Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Kłobucku - termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T UNIWERSYTET WARSZAWSKI WARSZAWA, ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚ- CIE 26/28 P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45421132-8 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty remontowo-budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty remontowo-budowlane PRZEDMIAR ROBÓT Roboty remontowo-budowlane Obiekt Kod CPV CPV, 45422100-2 Budowa Budynek Ratusza w Pasymiu Inwestor Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu 12-130 Pasym ul. Rynek 8 Załącznik Strona 2/8 OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Podhalańska 9, 70-452 Szczecin PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont mieszkania ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ZBILK Szczecin ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin, ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OCIEPLENIA I WYKONANIA ELEWACJI

KOSZTORYS OCIEPLENIA I WYKONANIA ELEWACJI Strona tytułowa Rodzaj: KOSZTORYS Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: INWESTOR: KOSZTORYSANT: KOSZTORYS OCIEPLENIA I WYKONANIA ELEWACJI Budynek administracyjny j.w. budowlana Wczasowa 40 87-300 Brodnica

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie montaŝu drzwi poŝarowych w obiekcie DPS ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.rojna INWESTOR : Domu Pomocy Społecznej ADRES INWESTORA : Łódź ul.rojna DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

7 NNRNKB *2.75 m RAZEM Naprawa tynków i powłok malarskich w przedpokoju (miejscowe uszkodzenia na ścianach i suficie) 6

7 NNRNKB *2.75 m RAZEM Naprawa tynków i powłok malarskich w przedpokoju (miejscowe uszkodzenia na ścianach i suficie) 6 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Naprawa wypraw wewnętrznych. Naprawa tynków i powłok malarskich po zalaniu w kuchni ( pod oknem w kuchni, na odcinku od drzwi tarasowych do ściany

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie stolarki budowlanej

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie stolarki budowlanej KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej na drewniane wraz z robotami towarzyszącymi

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: SPORZĄDZIŁ : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: SPORZĄDZIŁ : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Gmachu Głównego w celu dostosowania budynku do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w Płocku, przy ul. Łukasiewicza 17 - PRZEBUDOWA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ 1 PIĘTRA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 B. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny AL. PIASTÓW 17 ; SZCZECIN

Załącznik nr 8 B. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny AL. PIASTÓW 17 ; SZCZECIN Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie PRZEDMIARY AL. PIASTÓW 17 ; 70-310 SZCZECIN Załącznik nr 8 B NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ MAGAZYNU PRZECHOWALNICTWA PRÓBEK KATEDRY OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowo - Audytorska Łódź, ul. Amatorska 15 KOSZTORYS NAKŁADCZY

Pracownia Projektowo - Audytorska Łódź, ul. Amatorska 15 KOSZTORYS NAKŁADCZY Pracownia Projektowo - Audytorska 93-420 Łódź, ul. Amatorska 15 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty

Bardziej szczegółowo

19 KOSZTORYS OFERTOWY

19 KOSZTORYS OFERTOWY D.M. Pń Oś B. Chrobrego 19 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont auli ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Bydgoska 4a INWESTOR : Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji Przedmiar robót Budowa: Przedszkole nr 177 os.kombatantów Obiekt lub rodzaj robót: Data opracowania: 2013-06-11 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 - ściana szczytowa 1.1 KNRW 202/1609/1 Rusztowania ramowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik - Wykonanie budynku technicznego nr 1 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach komunalnych. Miasto Nowy Sacz ul. Rynek 1, Nowy Sącz

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach komunalnych. Miasto Nowy Sacz ul. Rynek 1, Nowy Sącz Przedmiar robót Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Zamawiający: Jednostka opracowująca: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach komunalnych Mieszkania komunalne - wymiana stolarki

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKOJU Nr 31 ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T UNIWERSYTET WARSZAWSKI WARSZAWA, ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚ- CIE 26/28 P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45421132-8 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Użyteczności Publicznej ADRES INWESTYCJI : Wieliczka, ul. Niepołomicka 26c

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Użyteczności Publicznej ADRES INWESTYCJI : Wieliczka, ul. Niepołomicka 26c KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Użyteczności Publicznej ADRES INWESTYCJI : Wieliczka, ul. Niepołomicka 26c DATA OPRACOWANIA : 27.2.214 Ogółem wartość kosztorysowa robót :. zł WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS BUDOWLANY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 45453000-7 45442100-8 45331000-6 45262100-2 45261000-4 45453000-7 45410000-4 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA

PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA NAZWA INWESTYCJI : USUNIĘCIA USZKODZENIA NA RURZE WODNEJ NAD ORTOPEDIĄ ADRES INWESTYCJI : 47-200 KĘDZIERZYN - KOŹLE UL. ROOSEVELTA 2 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys REMONT KLATEK SCHODOWYCH. Budowa: PUCK, UL. POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Kosztorys REMONT KLATEK SCHODOWYCH. Budowa: PUCK, UL. POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Kosztorys Budowa: PUCK, UL. POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS bez wartości pienięŝnej

KOSZTORYS bez wartości pienięŝnej KOSZTORYS bez wartości pienięŝnej NAZWA INWESTYCJI : Sąd Rejonowy w Legnicy - kancelaria tajna ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 19 INWESTOR : Sąd Rejonowy w Legnicy ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY

KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY Przedsiebiorstwo Budowlane "ATLANT" Wiktor Kuśmirek 05-402 OTWOCK ul.skrzetuskiego 20 KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45410000-4 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/1 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/1 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/1 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE KORYTARZ ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont spalonej elewacji budynku DS-1 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. B.Warszawy 55 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Termomodernizacja budynku. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Termomodernizacja budynku. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : Przełajowa 8 Inwestor : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Adres : POZNAŃ, UL. PRZEŁAJOWA 8 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

GMINA POPIELÓW Popielów, ul. Opolska 13

GMINA POPIELÓW Popielów, ul. Opolska 13 GMINA POPIELÓW 46-090 Popielów, ul. Opolska 13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ ADRES INWESTYCJI : PSP KARŁOWICE, UL. KOLEJOWA 9 INWESTOR : GMINA POPIELANÓW ADRES INWESTORA : UL.OPOLSKA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont gzymsu pośredniego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Żeromskiego INWESTOR : Miasto Poznań, Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT -Wymiana stolarki okiennej -CPV

PRZEDMIAR ROBÓT -Wymiana stolarki okiennej -CPV PRZEDMIAR ROBÓT -Wymiana stolarki okiennej -CPV 45420000-7 NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA OKIEN W BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ - I pietro i poddasze ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. STOŁCZYŃSKA 161 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopomorski Uniwersytet Szczecinie Technologicznyw Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont portierni i holu parter budynku BJM ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Piastów 58 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY KOSZTORYS. 1* robocizna 0.092r-g/m2 r-g * wapno suchogaszone t/m2 t

KOSZTORYS OFERTOWY KOSZTORYS. 1* robocizna 0.092r-g/m2 r-g * wapno suchogaszone t/m2 t KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont holu w ZSMEiE ADRES INWESTYCJI : ul. św. Józefa 26, Toruń BRANŻA : Budowlana Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Remont mieszkania Remont lokalu nr 3 Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Witold Prusak

Przedmiar robót Remont mieszkania Remont lokalu nr 3 Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Witold Prusak Przedmiar robót Budowa: Remont mieszkania Nazwa obiektu lub robót: Remont lokalu nr 3 Lokalizacja: Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Zamawiający: Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Jednostka opracowująca: Witold

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa: Listopadowa 34 Obiekt: Budynek mieszkalny Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o ul.

Kosztorys ofertowy. Budowa: Listopadowa 34 Obiekt: Budynek mieszkalny Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o ul. Kosztorys ofertowy Budowa: Listopadowa 34 Obiekt: Budynek mieszkalny Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o ul. Peowiaków 8 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej. Miasto Nowy Sacz ul. Rynek 1, Nowy Sącz

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej. Miasto Nowy Sacz ul. Rynek 1, Nowy Sącz Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Zamawiający: Jednostka opracowująca: Wymiana stolarki okiennej ZSPG nr 1 - wymiana stolarki ZSPG nr 1 29 listopada Miasto

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. DATA OPRACOWANIA :. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. DATA OPRACOWANIA :. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ docieplenie i elewacje ADRES INWESTYCJI : 82-230 NOWY STAW DZ. NR 16 INWESTOR : URZĄD MIASTA ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane ZBILK R14 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane LOKAL MIESZKALNY : Remont lokalu SZCZECIN UL. Dunikowskiego 8 m 8 : Szczecin ul.dunikowskiego8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45410000-4 Tynkowanie 45440000-3 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Słownie: zł KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt Budowa Inwestor Poradnia Leczenia UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia od Substancji Psychoaktywnych Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T UNIWERSYTET WARSZAWSKI WARSZAWA, ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚ- CIE 26/28 P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45421132-8 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy różnicowy

Kosztorys ofertowy różnicowy B I U R O P R O J E K T O W E J A N D W O R Z Y C K I ul. Wyspiańskiego 21/8, 22-600 Tomaszów Lubelski tel. 0-503-052-668, e-mail: janekdworzycki@interia.pl www.projekty-dworzycki.pl NIP 921-163-45-68

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA" MIASTA STOLECZNEGO WARSZA- WY WARSZAWA UL. BEMA 70 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA MIASTA STOLECZNEGO WARSZA- WY WARSZAWA UL. BEMA 70 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA" MIASTA STOLECZNEGO WARSZA- WY -225 WARSZAWA UL. BEMA 70 Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : Tyszkiewicza 8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 18 KWIECIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 18 KWIECIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE ADRES INWESTYCJI : OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL.GIMNAZJALNA INWESTOR : I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ADRES INWESTORA : OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. GIMNAZJALNA BRANŻA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Rejon 6 ul. Podhalańska 70-452 Szczecin NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Wielkopolska 43a/22 INWESTOR : ZBILK Szczecin ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin, ul.

Bardziej szczegółowo

JW TORUŃ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Kosztorys Zatwierdzam

JW TORUŃ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Kosztorys Zatwierdzam JW 4620 87-100 TORUŃ KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUD. NR 124 ADRES INWESTYCJI : TORUŃ ul. Okólna 37 INWESTOR : JW 4620 ADRES INWESTORA : 87-100 TORUŃ ul Okólna 37 BRANŻA :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45410000-4 Tynkowanie 45440000-3 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wanda Żach DATA OPRACOWANIA : 28,08,2008r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wanda Żach DATA OPRACOWANIA : 28,08,2008r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kuchni związana z wymianą wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr. 127 ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Kowieńska 12/20 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA BUDYNKU "A 22" ADRES INWESTYCJI : WYDZIAŁ MECHANICZNY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar ASP 09/01/003

Przedmiar ASP 09/01/003 Przedmiar ASP 09/01/003 Obiekt Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Budowa Gdańsk, ul. Chlebnicka 13/16 Inwestor Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 80-836 Gdańsk, Targ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bór PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSERWA- TORSKA "PROKON"

PRZEDMIAR. ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bór PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSERWA- TORSKA PROKON PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSERWA- TORSKA "PROKON" ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bór PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45351000-2 Mechaniczne instalacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Grzegorz Papiernik ul. Działkowca nr 8, 57-200 Ząbkowice Śl. PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45321000-3 Termomodernizacja elewacji 45111100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo