Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:"

Transkrypt

1 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Budowa ZŁOCIENIEC UL WOLNOŚCI 14 Inwestor WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI

2 Kosztorys Strona 2/12 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena 1 KNR /01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m 15,40*9,45+10,34*10,00 = 248,930m2 248,93 m2 Monterzy gr.ii r-g 0,3782 Robotnicy gr.i r-g 0,17 Płyty pomostowe robocze m2 0,0141 Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 Bale iglaste obrzynane kl.ii gr.50mm m3 0,00003 Deski iglaste obrzynane kl.ii 25mm m3 0,00018 Deski iglaste obrzynane kl.iii 25mm m3 0,00002 Haki do muru kg 0,012 Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009 pomocnicze % 1,5 Rusztowanie rurowe m-g 0,156 + VAT 2 KNR AT /02 Zabezpieczenie okien folią (1,34*1,36)*12+2,13*0,90 = 23,786m2 23,786 m2 0 r-g 0,12 Folia polietylenowa osłonowa o grubości 0,06-0,10 mm 0 m2 1,1 pomocnicze % 2 + VAT 3 KNR /06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŝytku 9,50*2,00 = 19,000m 19 m 0 r-g 0,11 + VAT 4 Odkopanie i odsunięcie od ściany rury spustowej i ponowne podłączenie do kanalizacji deszczowej(rura Ŝeliwna z rewizją) 2,00 = 2,000szt 2 szt + VAT 5 KNR /08 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów,balkonów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do uŝytku 10,20*0,30 = 3,060m2 3,06 m2 0 r-g 0,3 + VAT

3 Kosztorys Strona 3/12 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena 6 KNR /04 Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowej-analogia do rozebrania ścianki z luksferów 2,25*1,81+1,95*1,81+1,50*1,81 = 10,317m2 10,317 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,61 + VAT 7 KNR 4-01w 0304/02 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej-otwory po luksferach 2,25*1,81+1,95*1,81+1,50*1,81-(1,56*1,10)*2,00 = 6,885m3 6,885 m3 Robotnicy r-g 7,15 Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24 szt 34,5 Cement portlandzki 35 kg 18 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 10,6 Piasek do zapraw m3 0,095 pomocnicze % 1,5 Betoniarka 150dm3 m-g 0,13 Wyciąg m-g 0,9 + VAT 8 KNR /06 MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia (klatki schodowe) (1,56*1,10)*2,00 = 3,432m2 3,432 m2 0 r-g 4,07 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego 0 szt 6,26 Pianka poliuretanowa 0 dm3 0,34 Silikon 0 dm3 0,07 Gładź gipsowa 0 kg 2,7 Okna rozwierno-uchylne jednodzielne z PCV m2 1 pomocnicze % 1,5 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0 m-g 0,05 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0 m-g 0,06 + VAT 9 KNR /01 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m2 (okienka piwniczne) (0,50*0,50)*3,00 = 0,750m2 0,75 m2 0 r-g 22 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego 0 szt 20 Pianka poliuretanowa 0 dm3 0,5 Silikon 0 dm3 0,13

4 Kosztorys Strona 4/12 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Gładź gipsowa 0 kg 5,5 Okna rozwierno uchylne jednodzielne z PCV m2 1 pomocnicze % 1,5 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0 m-g 0,06 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0 m-g 0,07 + VAT 10 KNR 2-02w 0803/03 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (tynkowanie ścian po zamurowaniu otworów - klatki schodowe) 2,25*1,81+1,95*1,81+1,50*1,81-(1,56*1,10)*2,00 = 6,885m2 6,885 m2 0 r-g 0,681 Zaprawa wapienna M 2 0 m3 0,0027 Zaprawa cementowo-wapienna M 4 0 m3 0,0206 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 0 m3 0,0021 pomocnicze % 1,5 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0 m-g 0, VAT 11 KNR-W /02 Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5m-klatka schodowa 2,00 = 2,000szt 2 szt Robotnicy r-g 2,18 Cement portlandzki 35 kg 8,63 Podokiennik PCV szt pomocnicze % 1,5 Betoniarka 150dm3 m-g 0,04 Wyciąg m-g 0,14 + VAT 12 KNR 2-02u2 2609/08 Ochrona naroŝników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki-klatka schodowa 2,25*2,00+1,95*2,00+1,50*2,00+1,10*4,00+1,56*2,00 = 18,920m 18,92 m Tynkarze gr.iii r-g 0,21 Tynkarze gr.ii r-g 0,06 Robotnicy gr.i r-g 0,03 Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 0,34 Kątowniki 25x25x3mm mb 1,05 pomocnicze % 1,5 śuraw okienny przenośny m-g 0,001 Środek transportowy m-g 0,002

5 Kosztorys Strona 5/12 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena + VAT 13 KNR 4-01w 1204/05 Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian -gruntowanie-klatka schodowa 2,25*1,81+1,95*1,81+1,50*1,81-(1,56*1,10)*2,00+2,20*0,35+2,20*0,30+2, 56*0,50+1,95*0,50+1,81*0,50 = 11,475m2 11,475 m2 Robotnicy r-g 0,067 Farba gruntująca dm3 0,154 pomocnicze % 2 + VAT 14 KNR 4-01w 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian-klatka schodowa 2,25*1,81+1,95*1,81+1,50*1,81-(1,56*1,10)*2,00+2,20*0,35+2,20*0,30+2, 56*0,50+1,95*0,50+1,81*0,50 = 11,475m2 11,475 m2 Robotnicy r-g 0,127 Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 pomocnicze % 2 + VAT 15 KNR-W /02 Malowanie dwukrotne bez szpachlowania farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian-klatka schodowa (2,20*1,50)*2,00 = 6,600m2 6,6 m2 Robotnicy r-g 0,384 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,111 Rozcieńczalnik dm3 0,06 Farba olejna do gruntowania dm3 0,149 pomocnicze % 2 + VAT 16 KNR-W /02 Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej-zagrzybione ściany 221,741*10% = 22,174m2 22,174 m2 Robotnicy r-g 0,41

6 Kosztorys Strona 6/12 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena + VAT 17 KNR-W /03 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III ścian, loggii, balkonów o podłoŝach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 221,741*10% = 22,174m2 22,174 m2 Robotnicy r-g 1,22 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 4,2 Wapno suchogaszone t 0,0058 Piasek do zapraw m3 0,0229 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,03 Betoniarka 150dm3 m-g 0,03 + VAT 18 KNR AT /03 Skucie tynków cementowo-wapiennych (ościeŝa okienne ) (1,36*0,15)*24,00+(1,34*0,15)*12,00 = 7,308m2 7,308 m2 0 r-g 0,36 + VAT 19 KNR /01 Przygotowanie starego podłoŝa pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie-analogia - na podst.zknr C /02 15,54*9,50-(1,36*1,34)*12,00-2,13*0,88-(1,56*1,10)*2,00+10,20*9,93 = 221,741m2 221,741 m2 Robotnicy r-g 0,256 + VAT 20 KNR /03 Przygotowanie starego podłoŝa pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym - analogia -na podst.zknr C /07 15,54*9,50-(1,36*1,34)*12,00-2,13*0,88-(1,56*1,10)*2,00+10,20*9,93 = 221,741m2 221,741 m2 Robotnicy r-g 0,0635 Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,26 Wyciąg m-g 0,002 Środek transportowy m-g 0,001 + VAT

7 Kosztorys Strona 7/12 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena 21 KNR /11 Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi systemem przy uŝyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoŝa i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 15,54+10,20-0,90 = 24,840m 24,84 m Tynkarze gr.ii r-g 0,223 Robotnicy gr.i r-g 0,014 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 2,58 Listwy cokołowe m 1,05 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0, VAT 22 KNR /01 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych ze styropianu ekstrudowanego wraz z wyrównaniem pod warstwę zbrojną przy uŝyciu gotowych zapraw klejacychanalogia - na podst. ZKNR C /06 - cokół budynku 15,50*0,45+10,20*0,45-0,90*0,45-(0,50*0,50)*3,00 = 10,410m2 10,41 m2 Robotnicy r-g 1,6934 Płyty styropianowe ekstrudowane gr. 12 cm m3 0,105 Zaprawa klejowa CERESIT ZS - sucha mieszanka kg 5,00 Wyciąg m-g 0,0372 Środek transportowy m-g 0, VAT 23 KNR /01 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych gr 14 cm wraz z wyrównaniem płyt styropianowych pod warswę zbrojną- przy uŝyciu gotowych zapraw klejacych- analogia - na podst.zknr C /06 15,54*9,05-(1,36*1,34)*12,00-2,13*0,90-(1,56*1,10)*2,00+10,20*9,48 = 210,115m2 210,115 m2 Robotnicy r-g 1,6934 Płyty styropianowe CT 315 gr 14 cm m3 0,146 Zaprawa klejowa CERESIT ZS kg 5,00 śuraw okienny przenośny m-g 0,0135 Środek transportowy m-g 0,01 + VAT 24 KNR /02 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie do ościeŝy płyt styropianowych gr 3,0 cm wraz z wyrównaniem płyt styropianowych pod warswę zbrojną przy uŝyciu gotowych zapraw klejacych- analogia - na podst. ZKNR C /01

8 Kosztorys Strona 8/12 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena (1,36*0,29)*24,00+(1,34*0,29)*12,00+(1,10*0,29)*4,00+(1,56*0,29)*2,00 = 16,310m2 16,31 m2 Robotnicy r-g 1,424 Płyty styropianowe CT 315 gr. 3 cm m3 0,0315 Zaprawa klejowa CERESIT ZS kg 5,00 Wyciąg m-g 0,0081 Środek transportowy m-g 0,006 + VAT 25 KNR /04 Ocieplenie ścian z cegły metodą lekką-mokrą przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych z zatyczką styropianową - analogia - na podst. ZKNR C-2 105/02 222,00*4,00 = 888,000szt 888 szt Tynkarze gr.ii r-g 0,0084 Robotnicy r-g 0,0557 Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1,00 śuraw okienny przenośny m-g 0,0002 Środek transportowy m-g 0, VAT 26 KNR /06 Przyklejenie jednej warstwy siatki gr. 160 gr/m2 na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejacych- analogia - na podst ZKNR C-2 105/07 15,54*9,50-(1,36*1,34)*12,00-2,13*0,88-(1,56*1,10)*2,00+10,20*9,93 = 221,741m2 221,741 m2 Robotnicy r-g 0,598 Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 4,12 Siatka z włókna szklanego CT 325 m2 1,137 Wyciąg jednomasztowy m-g 0,07 Samochód samowyładowawczy m-g 0,05 + VAT 27 KNR /06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system CERESIT przyklejenie 2 warstwy siatki gr 160 g/m2 na ścianach do wysokości 2 m - analogia na podst. ZKNR C-2 105/15 15,54*2,00+10,20*2,00-2,00*0,90 = 49,680m2 49,68 m2 0 r-g 0,505 Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 sucha mieszanka kg 3,40 Siatka z włókna szklanego CT 325 m2 1,080

9 Kosztorys Strona 9/12 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Wyciąg jednomasztowy m-g 0,070 Samochód samowyładowawczy 5t m-g 0,050 + VAT 28 KNR /07 Przyklejenie jednej warstwy siatki gr 160 g/m2 na ościeŝach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących-analogia- na podst. ZKNR C-2 105/09 (1,36*0,29)*24,00+(1,34*0,29)*12,00+(1,10*0,29)*4,00+(1,56*0,29)*2,00 = 16,310m2 16,31 m2 Robotnicy r-g 0,1351 Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 4,40 Siatka z włókna szklanego CT 325 m2 1,40 Wyciąg jednomasztowy m-g 0,07 Samochód samowyładowawczy 5 t m-g 0,05 + VAT 29 KNR /08 Ochrona naroŝników wypukłych kątownikiem metalowym - analogia ZKNR C-2 107/05 1,36*24,00+1,34*12,00+1,10*4,00+1,56*2,00+2,13*2,00+0,90+9,85*2,00 = 81,100m 81,1 m Tynkarze gr.iii r-g 0,1067 Tynkarze gr.ii r-g 0,1067 Robotnicy r-g 0,0066 Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 0,9 Kątowniki aluminiowe z siatką m 1,176 Wyciąg jedomasztowy m-g 0,07 Samochód samowyładowawczy 5 t m-g 0,05 + VAT 30 KNR /04 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy (spadki pod parapety) (1,34*0,29)*12,00+(1,56*0,29)*2,00 = 5,568m2 5,568 m2 0 r-g 1,1681 Zaprawa cementowa M 12 0 m3 0,028 pomocnicze % 1,5 śurawik okienny przenośny 0,15 t 0 m-g 0,1427

10 Kosztorys Strona 10/12 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena + VAT 31 KNR /03 Przygotowanie starego podłoŝa pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym - analogia -na podst.zknr C /07-po wtopieniu siatki 15,54*9,50-(1,36*1,34)*12,00-2,13*0,88-(1,56*1,10)*2,00+10,20*9,93 = 221,741m2 221,741 m2 Robotnicy r-g 0,0635 Preparat gruntujący CERESIT CT 16 dm3 0,26 Wyciąg m-g 0,002 Środek transportowy m-g 0,001 + VAT 32 KNR 2-02u2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm-parapety (1,44*0,35)*12,00+(1,66*0,35)*2,00+(0,60*0,35)*3,00 = 7,840m2 7,84 m2 Blacharze gr.ii r-g 0,64 Robotnicy gr.i r-g 0,71 Blacha powlekana płaska m2 1,23 Wkręty do blach samogwintujące szt 17,2 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,008 + VAT 33 KNR /02 Wyprawa elew. cienkowarstwowa CERESIT CT 77 (tynk mozaikowy) wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłoŝu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (cokół ) 15,50*0,45+10,20*0,45-0,90*0,45-(0,50*0,50)*3,00 = 10,410m2 10,41 m2 0 r-g 0,5318 Tynk mozaikowy CT 77 kg 3 + VAT 34 KNR /02 Wyprawy z tynku silikonowego CT wykonywane ręcznie grubości 1,5 mm - analogia - na podst. ZKNR C-2 116/03 15,54*9,05-(1,36*1,34)*12,00-2,13*0,90-(1,56*1,10)*2,00+10,20*9,48 = 210,115m2 210,115 m2 Robotnicy r-g 0,5435 Tynk silikonow CT 74 gr B kg 2,57 Wyciąg jednomasztowy m-g 0,0055

11 Kosztorys Strona 11/12 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Samochód samowyładowawczy 5 t m-g 0, VAT 35 KNR 2-02u2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm-ogniomur 10,20*0,65 = 6,630m2 6,63 m2 Blacharze gr.ii r-g 0,64 Robotnicy gr.i r-g 0,71 Blacha powlekana płaska m2 1,23 Wkręty do blach samogwintujące szt 17,2 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,008 + VAT 36 KNR-W /02 Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych 1,00 = 1,000szt 1 szt Robotnicy r-g 0,68 Cegła budowlana pełna szt 2 Cement portlandzki 35 kg 2,07 Piasek do zapraw m3 0,005 Kratki wentylacyjne stalowe z Ŝaluzją surowe 14x14cm szt 1 pomocnicze % 1,5 + VAT 37 KNR /03 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12cm 9,50*2,00 = 19,000m 19 m Blacharze gr.iii r-g 0,013 Blacharze gr.ii r-g 0,6338 Robotnicy gr.i r-g 0,1883 Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 2,07 Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 kg 0,023 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0, VAT

12 Kosztorys Strona 12/12 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena 38 KNR /09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (2,25*1,81+1,95*1,81+1,50*1,81)*0,14+7,308*0,03+22,174*0,03 = 2,329m3 2,329 m3 Robotnicy gr.i r-g 1,39 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,72 + VAT 39 KNR /10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kaŝdy następny 1km ponad 1km Krotność -2,00 (2,25*1,81+1,95*1,81+1,50*1,81)*0,14+7,308*0,03+22,174*0,03 = 2,329m3 2,329 m3 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,02 + VAT OGÓŁEM Pozycje uproszczone Łącznie Podatek VAT Ogółem kosztorys

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Termomodernizacja budynku przy ul.prądnickiej 76 w Krakowie Obiekt lub rodzaj robót: Roboty dociepleniowe Lokalizacja: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, ul. Prądnicka

Bardziej szczegółowo

22 Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,4m2-okienka piwniczne z obróbką obsadzenia i nawietrzakami

22 Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,4m2-okienka piwniczne z obróbką obsadzenia i nawietrzakami Przedmiar Strona 1/12 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m 2 Zabezpieczenie okien folią 3 Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do uŝytku 4 Odkopanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji Przedmiar robót Budowa: Przedszkole nr 177 os.kombatantów Obiekt lub rodzaj robót: Data opracowania: 2013-06-11 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 - ściana szczytowa 1.1 KNRW 202/1609/1 Rusztowania ramowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys inwestorski Obiekt Kod CPV 45453100-8 - Roboty renowacyjne Budowa śeromskiego 11 Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa śeromskiego 11, AWiL-2 Niemcewicza 15. Stawka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski.

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Kosztorys ofertowy Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Data: 2011-07-20 Budowa: Remont świetlicy wiejskiej w Lekowie Obiekt: Świetlica

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ocieplenia i prac remontowych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku (budynek kotłowni) ściana wschodnia i północna ADRES INWESTYCJI : Szkoła

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Toruń Czerwiec 2010r Kosztorys Strona 2/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Elewacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARKU ul.sądowa 21 KOSZTORYS INWESTORSKI CPV 45321000-3 CPV 45421125-6 CPV454221 00-2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DOCIEPLNIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYMIANA STOLARKI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Kosztorys ślepy Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2017-05-23 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile Al. Powstańców Wlkp. 164 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy OCIEPLENIE ŚCIANY

Kosztorys ofertowy OCIEPLENIE ŚCIANY Kosztorys ofertowy Data: 2009-05-14 Budowa: Ocieplenie ściany południowej Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 16 Zamawiający: Wspólnota

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym ściana południowa docieplona sytropianem 12cm

Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym ściana południowa docieplona sytropianem 12cm Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym docieplona sytropianem 12cm ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

Zielone 28 - wersja z styropianem ZUZIA12 (C) Datacomp (lic. 1C54D6A1) strona nr: 2. Kosztorys

Zielone 28 - wersja z styropianem ZUZIA12 (C) Datacomp (lic. 1C54D6A1) strona nr: 2. Kosztorys Kosztorys slepy Tarnowie oś. Zielone 28( wersja ze styropianem gr.5cm) Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2016-09-06 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy Obiekt Szkoła Rogowo - roboty budowlane termoizolacyjne Budowa Rogowo gm. Białogard Inwestor Gmina Białogard 78-200

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy

Przedmiar robót. Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy Przedmiar robót Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy Data: 2010-04-16 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Lesznie Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45410000-4 Tynkowanie

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt 1 Stolarka okienna. 2 Drzwi wejściowe. 3 Wymiana grzejników. 4 Utylizacja materiałów rozbiórkowych. 5 Docieplenie sali gimnastycznej. netto.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 Kajoch Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Kąkolewie ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2007 R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : Intercenbud IV kw r

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2007 R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : Intercenbud IV kw r PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ELEWACJI W BUDYNKU. U.G. ADRES INWESTYCJI : 34-322 GILOWICE UL. KRAKOWSKA 40 INWESTOR : URZĄD GMINY W GILOWICACH ADRES INWESTORA : 34-322 GILOWICE UL.KRAKOWSKA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Obiekt Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach- część istniejąca przed przebudową Kod CPV 45453000-7 Budowa Spytkowice 566 Inwestor Gmina Spytkowice

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy - szatnia 1 Tynki wewn trzne Robocizna Robocizna Robocizna Materiały Sprz Materiały 2 Roboty na poddaszu Robocizna Materiały

Kosztorys nakładczy - szatnia 1 Tynki wewn trzne Robocizna Robocizna Robocizna Materiały Sprz Materiały 2 Roboty na poddaszu Robocizna Materiały Kosztorys nakładczy - szatnia Strona 1/7 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena 1 Tynki wewnętrzne 1 KSNR 3 0601/01 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji. ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji. ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20 INWESTOR : Dom Dziecka nr 5 ADRES INWESTORA : 90-159 Łódź, ul. Małachowskiego54

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: KOSZTORYS NAKŁADCZY Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45410000-4 - Tynkowanie 45321000-3 - Izolacja cieplna Hufiec ZHP Olkusz przy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Kosztorys. Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt 1 2 3 Docieplenie - Blok Nr 5 Słowackiego 5 - ciana od strony klatek wejsciowych KNR 2-02 1610/02 wyd.v 1995 - Rusztowania ramowe zewnętrzne przycienne o wysokoci do 16m 70,0 * 16,2 1134 m2 Monterzy gr.ii

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Cz.Sp.M. ul. Kombatantów 4

KOSZTORYS ŚLEPY. Cz.Sp.M. ul. Kombatantów 4 Cz.Sp.M. ul. Kombatantów 4 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ścian oszklonych na ściany murowane + ocieplenie ADRES INWESTYCJI : Czeladź ul. 35-Lecia 14 INWESTOR : Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OCIEPLENIA I WYKONANIA ELEWACJI

KOSZTORYS OCIEPLENIA I WYKONANIA ELEWACJI Strona tytułowa Rodzaj: KOSZTORYS Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: INWESTOR: KOSZTORYSANT: KOSZTORYS OCIEPLENIA I WYKONANIA ELEWACJI Budynek administracyjny j.w. budowlana Wczasowa 40 87-300 Brodnica

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY CHANÓW

KOSZTORYS OFERTOWY CHANÓW PD CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O. UL. WOJKSA POLSKIEGO 1/2, 06-400 CIE- CHANÓW KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku koszarowego ADRES INWESTYCJI : Turowo 12, 06-415

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Mazurek DATA OPRACOWANIA : 05-2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Mazurek DATA OPRACOWANIA : 05-2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK SOCJALNO BIUROWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - ROBOTY BUDOWLANE - ZMIANA ILOŚCI OKIEN ADRES INWESTYCJI : 59-300 Lubin, ul. Zielona Dz 234 INWESTOR : MPWiK Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ul. Bitwy pod Studziankami 3

Przedmiar robót ul. Bitwy pod Studziankami 3 Przedmiar robót ul. Bitwy pod Studziankami 3 1. Docieplenie ścian ściana szczytowa wschodnia CPV: 1 KNR 2-2 161-2-5 Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 16 m. 1. 222-149 r-g,2483 4,9198

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE BUDYNKU ADM-GOSPODARCZEGO ADRES INWESTYCJI : UL. PRÓCHNIKA INWESTOR : SZPITAL REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYB. ADRES INWESTORA : ROOSEVELTA 3 BRANŻA : BUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 12/2010

Przedmiar robót 12/2010 Przedmiar robót 12/2010 Obiekt Kod CPV 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych Budowa Szkoła Podstawowa nr 2 Sułoszowa III Inwestor Urząg Gminy Sułoszowa Biuro kosztorysowe "BOWO" Kraków

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. P 177 Ocieplenie elewacji

Przedmiar robót. P 177 Ocieplenie elewacji Przedmiar robót Budowa: Przedszkole nr 177 oś Kombatantów 13 w Krakowie Obiekt: Przedszkole nr 177 oś Kombatantów 13 w Krakowie Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Remont elewacji i posadzki w magazynie EZSZ Strażów NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w EZSZ Strażów ADRES INWESTYCJI : Strażów INWESTOR : PKP Energetyka S. A..Zakład Południowy ADRES INWESTORA : 31-403

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji Przedmiar robót Data: 3/14/2013 Budowa: Rada dzielnicy i sala komputerowa Obiekt/Rodzaj robót: Szkoła nr 31 Lokalizacja: Kraków ul.b.prusa 18 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys Obiekt Budowa ul. Konopnickiej 4 Inwestor ZGM Jastrowie Koszty zakupu "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17 KOSZTORYS OFERTOWY ZAD I ZAŁĄCZNIK nr 7 NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń 301,304, 02 oraz klatki schodowej w budynku

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Kosztorys ofertowy Data: 2010-05-04 Budowa: ul. Peowiaków 10 Kody CPV: 45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne Obiekt: Budynek mieszkalny ul. Peowiaków 10 22-400 Zamość Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa, Kąkolewo 64-3 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie budynku, nałozenie tynku, wymiana parapetów zewnętrznych, rynien

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Uzupełnienie tynków na antresoli WTMiT ADRES INWESTYCJI : ul. Piastów 41 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY. Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY. Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Kosztorys Kosztorys opracowali: Piotr Sołtysiak Pucka Gospodarka Komunalna,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY SZCZEGÓŁOWY NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej - cały obiekt - ocieplenie z wyprawą, podbitka okapu, opaska. ADRES INWESTYCJI : Międzyleś gmina Poświętne INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS nakładczy SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 24.08.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS nakładczy SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 24.08.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS nakładczy NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : WEWNĘTRZNY INWESTOR : POOZ ADRES INWESTORA : ROOSEVELTA 3 BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A.KRÓL DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE Przedmiar Data: 2013-10-07 Budowa: SP Krzywe Obiekt: Szkoła Podst. w miejscowości Krzywe Zamawiający: Gmina Dydnia Jednostka opracowująca kosztorys: K.W. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - korytarz ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja Auli Politechniki Warszawskiej Filia Płock ADRES INWESTYCJI : Płock ul.jachowicza INWESTOR : Politechnika Warszawska Filia Płock Ogółem wartość

Bardziej szczegółowo

ZS 2 ele I etap 2012 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 5899) strona nr: 1. Kosztorys

ZS 2 ele I etap 2012 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 5899) strona nr: 1. Kosztorys strona nr: 1 Kosztorys 1 Element 1.1 KNR 1323/1001/11 Zabezpieczenie okien folia Robocizna razem r-g 0.1002 16.05805 Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10 mm m2 0.183 29.32758 Gwoździe budowlane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : 61-381 POZNAŃ - OS. ARMII KRAJOWEJ 100 INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 18 ADRES INWESTORA : Os. Armii Krajowej 100, 61-381

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego od strony wejść ADRES INWESTYCJI : 64-920 Piła ul. Boh. Staligradu 1-3-5-7-9-11-13 INWESTOR : Miejski Zakład Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji z robotami towarzyszącymi, malowanie pomieszczeń.

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji z robotami towarzyszącymi, malowanie pomieszczeń. Przedmiar robót Budowa: Termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 5 Bielsko-Biała ul. Słowackiego. Inwestor: Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Plac

Bardziej szczegółowo

R M S. m m2. obmiar = 0.8*2.5*1 = 2.000m R -- 1* robocizna r-g r-g/m 2

R M S. m m2. obmiar = 0.8*2.5*1 = 2.000m R -- 1* robocizna r-g r-g/m 2 1 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i 0929-10 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - obmiar = 0.8*2.5*1 = 2.000 1* robocizna r-g 8.2400 4.12r-g/ 2* pianka poliuretanowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY 45216121-8 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Obiekty straży pożarnej NAZWA INWESTYCJI : Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Kłobucku - termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. GALA projekt architektura i nieruchomości Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3

PRZEDMIAR. GALA projekt architektura i nieruchomości Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3 GALA projekt architektura i nieruchomości 7-75 Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. RSM Rawicz

Kosztorys. RSM Rawicz RSM Rawicz Kosztorys NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie szczytu południowego - tynk w górnej części /jak obecnie/ ADRES INWESTYCJI : ul. Kopernika 3 63-900 RAWICZ INWESTOR : Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski mgr inż. Wojciech Pawłowski PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek "Ł-2" ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa ADRES INWESTYCJI : Ocieplenie budynku "Ł-2" Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE DACHU - TJ. WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z BLACHY NA BLACHODACHÓWKĘ NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Koszt1 Such.10 szczyt zerowy.kst

Koszt1 Such.10 szczyt zerowy.kst OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 1 KNR 4-01 Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub 0426-03 analogia półwpust- rozebranie boazerii PCW i styropianu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 21.05.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 21.05.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku na potrzeby PSOUU Koło w Gryfinie ADRES INWESTYCJI : Gryfino, ul. Szczecińska INWESTOR : PSOUU KOŁO W GRYFINIE ADRES INWESTORA : Gryfino, ul. Sprzymierzonych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. S P likwidacja zawilgoceń szatni szkolnej, kontynuacja wymiany stolarki okiennej

Przedmiar robót. S P likwidacja zawilgoceń szatni szkolnej, kontynuacja wymiany stolarki okiennej Przedmiar robót Budowa: Szkoła Podstawowa Nr 156 w Krakowie, Kraków, ul. Centralna 39 Obiekt: Szkoła Podstawowa Nr 156 w Krakowie, Kraków, ul. Centralna 39 Zamawiający: ZEO w Krakowie, Kraków, ul. Ułanów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy REMONT KOMINÓW

Szczegółowy kosztorys ofertowy REMONT KOMINÓW Szczegółowy kosztorys ofertowy Budowa: ul. Hrubieszowska 26, 22-400 Zamość 45 000000-7 Roboty budowlane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek mieszkalny, wielorodzinny Nazwa i kod CPV: 45262522-6 Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys ślepy Obiekt Kod CPV 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów Budowa Toruń ul. Łyskowskiego 28 Inwestor Zespół Szkół nr 8

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Termomodernizacja budynku. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Termomodernizacja budynku. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : Przełajowa 8 Inwestor : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Adres : POZNAŃ, UL. PRZEŁAJOWA 8 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI PROJEKTOWANIE I USŁUGI BUDOWANE BOGDAN SOWIŃSKI ŁÓDŹ, U. STRUMYKOWA 10a KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPENIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ EWEJ OFICYNY ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, U. WÓCZAŃSKA 145 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Koszalin ul. Żytnia 32, 32a Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Koszty zakupu Kosztorys Strona 2/23 Nr Podstawa,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH I PIWNIC I WYMIANA OKIEN NA KL. SCHODOWYCH

Kosztorys ofertowy MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH I PIWNIC I WYMIANA OKIEN NA KL. SCHODOWYCH Kosztorys ofertowy Budowa: Polna 30 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Obiekt: Budynek mieszkalny Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 AZK ŁODŹ-BAŁUTY KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ MAGNUSKI DATA OPRACOWANIA : 19.06.2015 Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - Przebudowa i docieplenie elewacji.

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - Przebudowa i docieplenie elewacji. KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - Przebudowa i docieplenie elewacji. ADRES INWESTYCJI : WIERUSZÓW ul. WARYŃSKIEGO BRANŻA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : Poziom

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający:... ...

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający:... ... Kosztorys ofertowy Budowa: Roboty budowlane - docieplenie budynku Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - Partyzantów 5 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Partyzantów 5 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł ADMINISTRACJA OSIEDLA NR AO 3 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. BEMA 32 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DOCIEPLENIA SZCZYTU ADRES INWESTYCJI : CHILMANOWICZA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - przedmiar

Kosztorys - przedmiar Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys - przedmiar Obiekt Kod CPV 45453100-8 Budowa SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEśA JANA PAWŁA II W NOWEJ WSI GM. SUWAŁKI Inwestor URZĄD GMINY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY Data opracowania: 2007-03-15 KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY Nazwa zadania: Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Kołaczycach. Adres inwestycji: Zamawiający: Wykonawca: Adres wykonawcy: 38-213

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ - Ocieplenie ścian

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT ELEWACJI I SCHODÓW TECHNICZNYCH HALI SPORTOWEJ TOSIR UL. KRUPNICZA

Przedmiar robót REMONT ELEWACJI I SCHODÓW TECHNICZNYCH HALI SPORTOWEJ TOSIR UL. KRUPNICZA Przedmiar robót REMONT ELEWACJI I SCHODÓW TECHNICZNYCH HALI SPORTOWEJ TOSIR UL. KRUPNICZA Obiekt Kod CPV Inwestor Biuro kosztorysowe REMONT ELEWACJI I SCHODÓW TECHNICZNYCH HALI SPORTOWEJ TOSIR PRZY UL.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ - Ocieplenie ścian

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont spalonej elewacji budynku DS-1 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. B.Warszawy 55 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna)

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Data: 2015-01-31 Budowa: REMONT ELEWACJI Obiekt: Budynek przy ul. Fabrycznej nr: 25 w Pudliszkach, (ściana

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Wzmocnienie zarysowanych ścian - Naprawa tynków elewacji i malowanie Zał. nr 2a do SIWZ Nr 21/ZP/p.n./r.b./2010

Kosztorys ofertowy Wzmocnienie zarysowanych ścian - Naprawa tynków elewacji i malowanie Zał. nr 2a do SIWZ Nr 21/ZP/p.n./r.b./2010 Kosztorys ofertowy Wzmocnienie zarysowanych ścian - Naprawa tynków elewacji i malowanie Zał nr 2a do SIWZ Nr 21/ZP/pn/rb/2010 Data: 2010-07-02 Budowa: Naprawa tynków elewacji i malowanie Kody CPV: 45453000-7

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ZGM Czerwionka-Leszczyny 44-230 Czerwionka - Leszczyny ul. ligonia 5c KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 09.05.2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09.05.2011. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 09.05.2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09.05.2011. Data zatwierdzenia ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ścian budynku Miejskiego Przedszkola nr 10 wraz z rozbiórką tarasów i robotami towarzyszącymi ADRES INWESTYCJI : 09-400 Płock, ul. M.C. Skłodowskiej 2a INWESTOR : Gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Starostwo Powiatowe w Gryfinie DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedmiar. Starostwo Powiatowe w Gryfinie DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Gryfinie Przedmiar DATA OPRACOWANIA : 21.07.2017 Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 21.07.2017 Data zatwierdzenia Dokument został

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT CPV 45450000-6

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT CPV 45450000-6 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT CPV 45450000-6 45110000-1, Roboty w zakresie b 45261000-4, Wykonywanie pokryć i 45410000-4, Tynkowanie 45453000-7, Roboty reontowe i r 45262100-2, Roboty przy wznoszen Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przyjemskiego oczyszczenie mechaniczne i zmycie m

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przyjemskiego oczyszczenie mechaniczne i zmycie m OBMIAR Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przyjemskiego 24 1 1 KNR 0-23 2611- Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 866.240+74.496+82.192

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r.

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Zepołu Szkół Ponadgimnazjalnych, roboty remontowe wewnętrzne sala nr 207 ROBOTY MALARSKIE, STOLARSKIE Budowa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 Słupsk ul. Szczecińska 60 Biuro

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Budowa Inwestor Rusinowo, Gmina Świdwin Gmina Świdwin, Plac Konstytucji 3-go maja 1, 78-300 Świdwin Koszty zakupu Świdwin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy

PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie elewacji w budynku administracyjno

Bardziej szczegółowo

Dębica dnia 15.07.2008 r. Wszyscy wykonawcy

Dębica dnia 15.07.2008 r. Wszyscy wykonawcy Dębica dnia 15.07.2008 r. ITR-341-1-16/2008 Wszyscy wykonawcy Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane- Kostka brukowa i wymiana okien-boisko sportowe w Brzeźnicy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Bartłomiej Linkiewicz DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Bartłomiej Linkiewicz DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PPIOI PROBUD Sp. z o. o. Konieczki 5B 9-300 EŁK PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000- Przygotowanie terenu pod budowę 45500- Roboty budowlane w zakresie budowy placówek

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dokończenie wymiany stolarki okiennej. Remont elewacji

Przedmiar robót. Dokończenie wymiany stolarki okiennej. Remont elewacji Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Przedszkole nr 82 Lokalizacja: Kraków, ul. Głowackiego 2 Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty, Krakow, ul. Ułanów 9 strona nr: 2 Przedmiar robót Opis pozycji 1 Remont

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH I WIATROŁAPÓW - 2 szt.

Kosztorys ofertowy. MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH I WIATROŁAPÓW - 2 szt. Kosztorys ofertowy Budowa: Listopadowa 45 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Obiekt: Budynek mieszkalny Zamawiający: Zakład Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys POKRYCIE DACHU.

Kosztorys POKRYCIE DACHU. Kosztorys Data: 2009-04-28 Budowa: REMONT POKRYCIA Obiekt: ul. Bema 6 Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. Bema 6 Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z oo

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN.

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN. Przedmiar robót Data:2010-03-12 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA Kosztorys ofertowy Data: 2009-06-13 Budowa: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ w BLOKU XX ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO Kody CPV: 45421135-9 Instalowanie okien drewnianych Obiekt: BLOK XX - STARE MIASTO 22-400 ZAMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Dom Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni, Cegłów DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "JEDLINA" DPS "Jedlina" w Mieni, Cegłów

KOSZTORYS ŚLEPY. Dom Pomocy Społecznej Jedlina w Mieni, Cegłów DOM POMOCY SPOŁECZNEJ JEDLINA DPS Jedlina w Mieni, Cegłów KOSZTORYS ŚLEPY Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku nr 1 DPS "Jedlina" Adres inwestycji: Inwestor: Adres inwestora: Dom Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni, 05-319 Cegłów DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "JEDLINA"

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV Kajoch Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45421100-5 NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w Drzeczkowie, Frankowie i Kątach - wymiana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Przedmiar Kosztorys Budowa: ROBOTY REMONTOWE - wymiana okien Gimnazjum Nr 8 w Lesznie, ul Rumuńska Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421125-6 Instalowanie okien

Bardziej szczegółowo

PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY

PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO wraz z DOCIEPLENIEM PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY w ZESPOLE STAROMIEJSKIM w ZAMOŚCIU. Załącznik Nr 1 do SIWZ 17/ZP/pn/rb/2010. Data: 2010-06-29 Budowa: ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - ganinet zabiegowy ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15

Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15 Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15 KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont części elewacji Budynku Technicznego (Scena przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2011-09-145 Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe BUDYNEK RADIOTERAPII, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Srzałowska 22, 71-730 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA - Blok XX - Stare Miasto / II etap /

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA - Blok XX - Stare Miasto / II etap / Kosztorys ofertowy Data: 2010-01-14 Budowa: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ w BLOKU XX ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO Obiekt: BLOK XX - STARE MIASTO / od ulrynek Wielki 1, Staszica 18, Kolegiacka 14 i podwórze / 22-400

Bardziej szczegółowo