Kosztorys nakładczy. ul. Katarzynów 17

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosztorys nakładczy. ul. Katarzynów 17"

Transkrypt

1 Kosztorys nakładczy Data: Budowa: Łowicz ul. Świętojańska 1/3 działka nr ewid. 3002/8 Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łowiczu ul. Stanisławskiego Łowicz Jednostka opracowująca kosztorys:eco RESORT Łowicz ul. Katarzynów 17 Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Wiesław Ciesielski,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

2 strona nr: 2 Kosztorys nakładczy 1 Prace ziemne 1 KNR 201/106/4 Ręczne karczowanie pni, Fi cm 3 szt Robotnicy grupa I r-g 2,865 8, KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 10,66*1 = 10, ,660 10,660 m2 Robotnicy grupa II r-g 0,1249 1, KNR 231/806/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, kostka 14 cm 10,660 m2 Robotnicy grupa II r-g 0,2945 3, KNR 231/502/5 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 30% nowych płyt 10,660 m2 Brukarze grupa II r-g 0,2299 2,45073 Robotnicy grupa I r-g 0,042 0,44772 Robotnicy grupa II r-g 0,3547 3,78110 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0008 0,00853 Piasek do betonów zwykłych m3 0,0834 0,88904 Płyta chodnikowa betonowa 50x50x7 cm (M= 0,300) szt 4,08 13,04784 Woda m3 0,0456 0,48610 Materiały inne (Materiały) % 0,5 5 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - 30% nowej kostki 10,660 m2 Brukarze grupa III r-g 0,4937 5,26284 Robotnicy grupa II r-g 0,7405 7,89373 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 0,12472 Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara (M= 0,300) m2 1,025 3,27795 Piasek m3 0,0788 0,84001 Woda przemysłowa m3 0,026 0,27716 Materiały inne (Materiały) % 0,5 Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,26650 Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,13 1, Kalkulacja indywidualna Opłata za zajęcie chodnika 1,000 kpl Zajecie chodnika szt 1 1, KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5 m w gruncie kategorii III (9,66+0,61+9,66)*0,8*1,3 = 20, ,727 20,727 m3 Robotnicy grupa I r-g 4,2 87, KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III 20,727 m3 Robotnicy grupa I r-g 1,02 21,14154 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,63 13, KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za kaŝdy następny 1 km 20,727 m3 krotność=3 = 3 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,03 1, Kalkulacja indywidualna Opłata za składowanie ziemi na wysypisku. 20,727 m3 Opłata za składowanie ziemi na wysypisku m3 1 20, KNR 401/105/1 Analogia. Zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem. 20,727 m3 Robotnicy grupa I r-g 1,04 21, Kalkulacja indywidualna Dostarczenie piasku do zasypania wykopów 20,727 m2 Piasek m3 1,15 23,83605

3 strona nr: 3 2 Izolacje fundamentów 13 KNNRW 3/1201/1 Analogia. Oczyszczenie scierne fundamentów (9,66+0,61+9,66)*1,3 = 25, ,909 25,909 m2 Robotnicy r-g 0,94 24, C 1/309/3 Wykonanie izolacji przy uŝyciu zaprawy uszczelniającej elastycznej jednoskładnikowej SOPRO DSF 523, na powierzchni pionowej 25,900 m2 Robotnicy r-g 0,139 3,60010 Zaprawa uszczelniająca elastyczna jednoskładnikowa SOPRO DSF 523 kg 4,5 116,55000 Wyciąg m-g 0,0015 0,03885 Środek transportowy (1) m-g 0,0015 0, KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni 25,900 m2 Robotnicy r-g 0,067 1,73530 Folia kubełkowa m2 1,1 28,49000 Materiały inne (Materiały) % 8 16 KNR 401/602/6 (1) Izolacje poziome murów, warstwa wyrównawcza z zaprawy oraz papa smołowa na lepiku, 2-warstwowa 1*0,61 = 0, ,610 0,610 m2 Dekarze grupa II r-g 0,14 0,08540 Murarze grupa II r-g 0,17 0,10370 Robotnicy grupa I r-g 0,37 0,22570 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 6,47 3,94670 Drewno opałowe kg 4,5 2,74500 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 0,18300 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 3 1,83000 Papa smołowa izolacyjna m2 2,3 1,40300 Piasek do zapraw m3 0,017 0, Prace murarskie 17 KNR 401/347/9 Skucie nierówności do 4 cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej 0,82*4,42 = 3, ,56*2,83 = 1, ,64*1,5 = 2, ,669 7,669 m2 Cieśle grupa II r-g 0,17 1,30373 Robotnicy grupa I r-g 2,45 18, KNR 401/332/4 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej, grubość ścian 2 cegły 1,28*3,44/0,2 = 22, ,016 22,016 m Cieśle grupa II r-g 0,08 1,76128 Robotnicy grupa I r-g 1,06 23, KNR 401/306/1 (1) Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeŝy lub powierzchni ścian, zaprawa SOPRO TRASSKALKMOERTEL TKM 183, grubość 1/4 cegły (0,56+0,72)*3,44 = 4, ,403 4,403 m2 Cieśle grupa II r-g 0,08 0,35224 Murarze grupa III r-g 0,78 3,43434 Robotnicy grupa I r-g 0,74 3,25822 Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt ,10500 Zaprawa SOPRO TRASSKALKMOERTEL TKM 183 kg 18,15 79,91445 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,08806 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,17 0,74851

4 strona nr: 4 20 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami 1*0,52*3,15 = 1, ,74*0,52*1,64 = 0, ,269 2,269 m3 Cieśle grupa II r-g 0,25 0,56725 Murarze grupa II r-g 6,89 15,63341 Robotnicy grupa I r-g 8,23 18,67387 Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt ,06800 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 61,8 140,22420 Piasek do zapraw m3 0,322 0,73062 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 78,28050 Woda m3 0,152 0,34489 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 1,02105 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 2,11 4, KNR 401/314/2 Przemurowanie przesklepień łukowych otworów oraz węgarków w ścianach z cegieł, przesklepienia, szerokość/grubość 2+1/2 x 1+1/2 cegły 1,08 = 1, ,080 1,080 m Cieśle grupa II r-g 0,57 0,61560 Murarze grupa II r-g 3,14 3,39120 Robotnicy grupa I r-g 4,24 4,57920 Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m3 0,006 0,00648 Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt ,00000 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 9,6 10,36800 Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,013 0,01404 Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,009 0,00972 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,31 0,33480 Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 0,51 0,55080 Piasek do zapraw m3 0,05 0,05400 Woda m3 0,023 0,02484 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,07 0,07560 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,93 1, KNR 401/315/4 Uzupełnienie gzymsów z cegieł 2,64*0,09*0,05 = 0, ,012 0,012 m3 Murarze grupa II r-g 8,83 0,10596 Robotnicy grupa I r-g 9,25 0,11100 Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 441 5,29200 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 107,8 1,29360 Piasek do zapraw m3 0,28 0,00336 Woda m3 0,188 0,00226 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,56 0,00672 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 2,56 0, KNNRW 3/311/3 Osadzenie elementów w murze z cegły, kraty stalowe, balustrady, kratki wentylacyjne, naroŝniki stalowe - osadzenie sworzni bramy 6,000 szt Robotnicy r-g 0,59 3,54000 Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,004 0, KNR 1901/584/4 Wykonanie i montaŝ obróbek blacharskich z blachy miedzianej, obróbki gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokości cm 0,71*2,5 = 1, ,71*1,96 = 1, ,19*1,25*2 = 2, ,21*0,17 = 0, ,33*1,1*2+0,33*3,8 = 1, ,58*0,93 = 0, ,82*1,53-0,48*0,83 = 0, ,09*0,94-0,72*1,43 = 0, ,94*0,49*2 = 0, ,259 12,259 m2 Blacharze grupa II r-g 2,37 29,05383 Robotnicy grupa I r-g 1,27 15,56893 Blacha z miedzi walcowana na zimno kg 6,57 80,54163 Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) kg 0,055 0,67425 Gwoździe miedziane kg 0,06 0,73554 Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany kg 0,012 0,14711 Materiały inne (Materiały) % 0,3 Wyciąg m-g 0,1 1,22590

5 strona nr: 5 4 Prace tynkarskie 25 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach - pozostały tynk Elewacja południowo-zachodnia 0,43*3,15+0,58*3,15+1,08*0,94 = 4, Elewacja północno-wschodnia 0,43*2,21 = 0, ,147 5,147 m2 Robotnicy r-g 0,36 1, KNNRW 3/1201/1 Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, filary, pilastry, gzymsy 2,09*3,15*2-1,08*1,7*2-3,14*0,54*2+0,52* (1,7*2+3,14*0,54) = 8, ,93*3,44*2-3,15*2,27*2-2,03*2+0,97*(2,27* 2+3,83)+3,44*0,47*2 = 26, ,97*1,39*2+0,82*1,1*4+0,97*0,74*2 = 7, (0,83*2+0,48*2)*0,3+(1,41*2+0,72*2)*0,3+ (1,99*2+0,84)*0,3+2,57*2*0,48+0,84*2*0,48+ 0,84*2*0,2+0,36*0,28*4 = 7, ,56*3,15*2 = 3, *3,15*2+0,52*3,15+1,45*1,08*2 = 11, ,524 65,524 m2 Robotnicy r-g 0,94 61, KNR 1901/819/7 Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 40 cm 1,9*4+1,15*4 = 12, ,03+0,84*2 = 4, ,910 16,910 m Tynkarze grupa IV r-g 1,14 19,27740 Robotnicy grupa I r-g 0,3 5,07300 SOPRO kg ,93000 Materiały inne (Materiały) % 3 Wyciąg m-g 0,17 2, KNR 1901/819/8 Profile ciągnione zwykłe, dodatek za kaŝde dalsze 5 cm rozwinięcia 12,2 m krotność=4,00 = 4,00 Tynkarze grupa IV r-g 0,08 3,90400 Robotnicy grupa I r-g 0,04 1,95200 SOPRO kg 2,8 136,64000 Materiały inne (Materiały) % 3 Wyciąg m-g 0,012 0, KNR 1901/819/8 Profile ciągnione zwykłe, dodatek za kaŝde dalsze 5 cm rozwinięcia 3,03 m krotność=22 = 22 Tynkarze grupa IV r-g 0,08 5,33280 Robotnicy grupa I r-g 0,04 2,66640 SOPRO kg 2,8 186,64800 Materiały inne (Materiały) % 3 Wyciąg m-g 0,012 0, KNR 1901/819/2 Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 15 cm 2,09+2,64 = 4, ,730 4,730 m Tynkarze grupa IV r-g 0,63 2,97990 Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,47300 SOPRO kg 7,8 36,89400 Materiały inne (Materiały) % 3 Wyciąg m-g 0,092 0, KNR 1901/807/3 (1) Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach płaskich, Zaprawa wapienno-trasowa TRSAAKALKMOERTEL TZM 184 SOPRO - ściany do wysokości 0,6 m (0,43+0,57+0,43+0,57+0,58*2+0,54+0,89+0,7+ 0,66+0,66+0,7+0,72+0,56*2+0,57+1*2+0,57)* 0,6 = 7, ,374 7,374 m2 Tynkarze grupa III r-g 1,23 9,07002 Robotnicy grupa I r-g 0,51 3,76074 Zaprawa wapienno-trasowa TRSAAKALKMOERTEL TZM 184 SOPRO kg ,09000 Wyciąg m-g 0,04 0,29496 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,04 0,29496

6 strona nr: 6 32 KNR 1901/810/2 (1) Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat.iv na ościeŝach, z zaprawy cementowo-wapiennej, szerokość cm, Zaprawa wapienno-trasowa TRSAAKALKMOERTEL TZM 184 SOPRO - ściany do wysokości 0,6 m 0,6*2 = 1, ,200 1,200 m Tynkarze grupa III r-g 0,66 0,79200 Robotnicy grupa I r-g 0,28 0,33600 Zaprawa wapienno-trasowa TRSAAKALKMOERTEL TZM 184 SOPRO kg 8,75 10,50000 Wyciąg m-g 0,02 0,02400 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,02 0, KNR 1901/810/3 (1) Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat.iv na ościeŝach, z zaprawy cementowo-wapiennej, szerokość cm, Zaprawa wapienno-trasowa TRSAAKALKMOERTEL TZM 184 SOPRO - ściany do wysokości 0,6 m 0,6*4 = 2, ,400 2,400 m Tynkarze grupa III r-g 0,88 2,11200 Robotnicy grupa I r-g 0,32 0,76800 Zaprawa wapienno-trasowa TRSAAKALKMOERTEL TZM 184 SOPRO kg 14 33,60000 Wyciąg m-g 0,03 0,07200 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,03 0, KNR 1901/806/1 (1) Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10 mm, TRSAAKALKMOERTEL TZM 184 SOPRO - ściany do wysokości 0,6 m 7,374 = 7, ,2*0,25 = 0, ,4*0,4 = 0, ,634 8,634 m2 krotność=3 = 3 Tynkarze grupa III r-g 0,38 9,84276 Robotnicy grupa I r-g 0,25 6,47550 Zaprawa wapienno-trasowa TRSAAKALKMOERTEL TZM 184 SOPRO kg ,57000 Wyciąg m-g 0,03 0,77706 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,03 0, KNR 1901/807/3 (1) Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach płaskich, Zaprawa wapienno-trasowa TRSAAKALKMOERTEL TKM 183 SOPRO 2,09*2,55*2-1,08*1,1*2-3,14*0,54*0,54+0,52* (1,1*2+2*3,14*0,54*0,54*0,5) = 8, (0,72*2+0,7*2)*2,84+3,15*1,2*2-2,03*2+0,59* (1,67*2+3,83) = 15, ,64*2,55*2-1,1*1,08*2-3,14*0,54*0,54*0,5* 2+0,52*(1,1*2+2*3,14*0,54*0,5) = 12, ,82*4*0,48*2 = 3, ,130 40,130 m2 Tynkarze grupa III r-g 1,23 49,35990 Robotnicy grupa I r-g 0,51 20,46630 SOPRO kg ,5500 Wyciąg m-g 0,04 1,60520 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,04 1, KNR 1901/810/1 (1) Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat.iv na ościeŝach, z zaprawy cementowo-wapiennej, szerokość do 15 cm, TRSAAKALKMOERTEL TKM 183 SOPRO 3,32*2+1,9*2+3,32*2 = 17, ,080 17,080 m Tynkarze grupa III r-g 0,53 9,05240 Robotnicy grupa I r-g 0,25 4,27000 SOPRO kg 5,25 89,67000 Wyciąg m-g 0,02 0,34160 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,02 0,34160

7 strona nr: 7 37 KNR 1901/810/2 (1) Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat.iv na ościeŝach, z zaprawy cementowo-wapiennej, szerokość cm, TRSAAKALKMOERTEL TKM 183 SOPRO 3,32*2 = 6, ,640 6,640 m Tynkarze grupa III r-g 0,66 4,38240 Robotnicy grupa I r-g 0,28 1,85920 SOPRO kg 8,75 58,10000 Wyciąg m-g 0,02 0,13280 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,02 0, KNR 1901/810/3 (1) Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat.iv na ościeŝach, z zaprawy cementowo-wapiennej, szerokość cm, TRSAAKALKMOERTEL TKM 183 SOPRO 3,32*4 = 13, ,280 13,280 m Tynkarze grupa III r-g 0,88 11,68640 Robotnicy grupa I r-g 0,32 4,24960 SOPRO kg ,92000 Wyciąg m-g 0,03 0,39840 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,03 0, KNR 1901/806/1 (1) Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10 mm, TRSAAKALKMOERTEL TKM 183 SOPRO 40,13+17,08*0,15+6,64*0,25+13,28*0,4 = 49, ,664 49,664 m2 krotność=3 = 3 Tynkarze grupa III r-g 0,38 56,61696 Robotnicy grupa I r-g 0,25 37,24800 SOPRO kg ,7200 Wyciąg m-g 0,03 4,46976 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,03 4, KNR 1901/825/1 Analogia. Dodatek za wykonanie wnek w tynku 1,08*4+0,2*4 = 5, ,56*4+2,85*4 = 13, ,760 18,760 m Tynkarze grupa IV r-g 0,18 3,37680 Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,56280 Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,0003 0,00563 Materiały inne (Materiały) % 3 Wyciąg m-g 0,03 0, KNR 202/817/1 Osiatkowanie na ścianach i stropach 70,873 = 70, ,873 70,873 m2 krotność=1,5 = 1,5 Robotnicy grupa I r-g 0,0395 4,19923 Tynkarze grupa III r-g 0, ,56203 Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy kg 0,21 22,32500 Siatka tkana "Rabitza" m2 1,08 114,81426 Środek transportowy (1) m-g 0,0021 0,22325 Wyciąg m-g 0,0109 1, Kalkulacja indywidualna Wykonanie i montaŝ gazonów 2,000 szt Robocizna r-g 1,5 3,00000 Gazon szt 1 2,00000

8 strona nr: 8 5 Prace malarskie 43 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoŝy, powierzchnie pionowe, preparatem Verkieselung VK 690 SOPRO 12,2*0,6 = 7, ,03*1,5 = 4, ,73*0,15 = 0, ,634 = 8, ,664 = 49, ,873 70,873 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,08 5,66984 Preparat Verkieselung VK 690 SOPRO dm3 0,2 14,17460 Wyciąg m-g 0,002 0,14175 Środek transportowy (1) m-g 0,003 0, C 1/114/7 Malowanie elewacji farbami, farba silikatowa, 2-krotnie, tynk gładki 70,873 = 70, ,873 70,873 m2 Robotnicy r-g 0,182 12,89889 Farba silikatowa EUROLAN-SILIKAT dm3 0,35 24,80555 Wyciąg m-g 0,0004 0,02835 Środek transportowy (1) m-g 0,004 0, KNR 401/1212/6 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, miniowanie - elementy bramy 3,15*2,27 = 7, ,03 = 2, ,181 9,181 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,57 5,23317 Benzyna do lakierów dm3 0,011 0,10099 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,056 0,51414 Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 5, KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne - elementy bramy 9,181 m2 Malarze grupa II r-g 0,61 5,60041 Robotnicy grupa I r-g 0,33 3,02973 Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,31215 Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,70694 Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,077 0,70694 Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 5,14136

9 strona nr: 9 Zestawienie robocizny Kod ETO Nazwa zawodu Jedn. Ilość 22 Blacharze grupa II r-g 29, Brukarze grupa II r-g 2, Brukarze grupa III r-g 5, Cieśle grupa II r-g 4, Dekarze grupa II r-g 0, Malarze grupa II r-g 5, Murarze grupa II r-g 19, Murarze grupa III r-g 3, Robocizna r-g Robotnicy r-g 109, Robotnicy grupa I r-g 331, Robotnicy grupa II r-g 16, Tynkarze grupa III r-g 232, Tynkarze grupa IV r-g 34,8709 Razem (z dokładnością do zaokrągleń):797,41873

10 strona nr: 10 Zestawienie materiałów Nazwa materiału Jedn. Ilość Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m3 0,00648 Benzyna do lakierów dm3 0,41314 Blacha z miedzi walcowana na zimno kg 80,54163 Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 1 138,465 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,13325 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 155,8325 Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,01404 Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,00972 Drewno opałowe kg 2,745 Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany kg 0,14711 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,183 Farba olejna do gruntowania dm3 0,70694 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,51414 Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,70694 Farba silikatowa EUROLAN-SILIKAT dm3 24,80555 Folia kubełkowa m2 28,49 Gazon szt 2 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,3348 Gwoździe miedziane kg 0,73554 Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 0,5508 Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara m2 3,27795 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 1,83 Opłata za składowanie ziemi na wysypisku m3 20,727 Papa smołowa izolacyjna m2 1,403 Papier ścierny elektrokorundowy szt 10,28272 Piasek m3 24,67606 Piasek do betonów zwykłych m3 0,88904 Piasek do zapraw m3 0,79835 Płyta chodnikowa betonowa 50x50x7 cm szt 13,04784 Preparat Verkieselung VK 690 SOPRO dm3 14,1746 Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy kg 22,325 Siatka tkana "Rabitza" m2 114,81426 Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) kg 0,67425 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 78,2805 Woda m3 0,85809 Woda przemysłowa m3 0,27716 Zajecie chodnika szt 1 Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,024 Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,00563 Zaprawa SOPRO TRASSKALKMOERTEL TKM 183 kg 79,91445 Zaprawa uszczelniająca elastyczna jednoskładnikowa SOPRO DSF 523 kg 116,55 SOPRO kg 7 702,072 Zaprawa wapienno-trasowa TRSAAKALKMOERTEL TZM 184 SOPRO kg 1 208,76

11 strona nr: 11 Zestawienie sprzętu Nazwa sprzętu Jedn. Ilość Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,19143 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 8,11578 Piła do cięcia kostki m-g 0,2665 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 14,92344 Środek transportowy (1) m-g 0,75821 Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 1,3858 Wyciąg m-g 15,96758 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 6,57122 Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):49,17996

Przedmiar robót. ul. Katarzynów 17

Przedmiar robót. ul. Katarzynów 17 Przedmiar robót Data: 2009-09-09 Budowa: 99-400 Łowicz ul. Świętojańska 1/3 działka nr ewid. 3002/8 Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

UP Tarnów 1 A C E 2016 Zuzia (C) DataComp (lic. 1208) strona nr: 1. Kosztorys

UP Tarnów 1 A C E 2016 Zuzia (C) DataComp (lic. 1208) strona nr: 1. Kosztorys strona nr: 1 Kosztorys 1 Budynek A 1 KNR 401/535/7 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 196,900 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,39

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY TORUŃSKIEJ 66 W KOLE

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY TORUŃSKIEJ 66 W KOLE Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY TORUŃSKIEJ 66 W KOLE Data: 2011-08-19 Budowa:Remont elewacji Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego w Kole przy ulicy Toruńskiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont tarasu. Data: Budowa: Przedszkole nr 112 Obiekt: Kraków os. Na Wzgórzach. Sprawdzający:

Przedmiar robót. Remont tarasu. Data: Budowa: Przedszkole nr 112 Obiekt: Kraków os. Na Wzgórzach. Sprawdzający: Przedmiar robót Remont tarasu Data: 2012-08-06 Budowa: Przedszkole nr 112 Obiekt: Kraków os. Na Wzgórzach Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont tarasu 1 KNRW

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wykonanie prac naprawczych - renowacja zagłębień naświetli przy budynku " K "

Kosztorys ofertowy. Wykonanie prac naprawczych - renowacja zagłębień naświetli przy budynku  K Kosztorys ofertowy Budowa: Szpital Powiatowy w Poddębicach ul. A.Mickiewicza 16 Obiekt: Budynek "K" Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Poddębicach ul. Łęczycka 16 Jednostka opracowująca kosztorys: Marek

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty budowlane 1.1 KNR 202/2003/2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kompleksowy remont zaplecza sali gimnastycznej - roboty budowlane - ETAP 1 - STAN SUROWY.

Przedmiar robót. Kompleksowy remont zaplecza sali gimnastycznej - roboty budowlane - ETAP 1 - STAN SUROWY. Przedmiar robót STAN SUROWY. Budowa: S.P. nr 2 Obiekt lub rodzaj robót: SZKOŁA PODSTAWOWA Lokalizacja: Kraków ul Strzelców nr 5 A Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Data opracowania: 2014-10-09

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Fosa przy placu manewrowym dla samochodów straży pożarnej

Kosztorys ofertowy. Fosa przy placu manewrowym dla samochodów straży pożarnej Kosztorys ofertowy Budowa: Szpital Powiatowy w Poddębicach ul. A.Mickiewicza 16 Obiekt: Fosa Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Poddębicach ul. Łęczycka 16 Jednostka opracowująca kosztorys: Marek Łoś Projekty

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Roboty rozbiórkowe komórek gospodarczych przy ul. Noakowskiego 6 w Gliwicach Data: 10-01-04 Budowa: 44-100 Gliwice, ul. Noakowskiego 4 Kody CPV: 45110000-1 Obiekt: Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Podgórska Biblioteka Publiczna

Przedmiar. Podgórska Biblioteka Publiczna Przedmiar Data: 2011-08-08 Budowa: Kraków ul. Powroźnicza 2 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45215500-2 Obiekty uŝyteczności społecznej Obiekt: Malowanie dachów z drobnymi naprawami Zamawiający: Kraków

Bardziej szczegółowo

Dębica dnia 15.07.2008 r. Wszyscy wykonawcy

Dębica dnia 15.07.2008 r. Wszyscy wykonawcy Dębica dnia 15.07.2008 r. ITR-341-1-16/2008 Wszyscy wykonawcy Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane- Kostka brukowa i wymiana okien-boisko sportowe w Brzeźnicy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys inwestorski dodatkowy

Kosztorys. Kosztorys inwestorski dodatkowy Kosztorys Data: 2008-09-15 Budowa: Termomodernizacja Obiekt: Przedszkole Zamawiający: Gmina i Miasto Złoczew Jednostka opracowująca kosztorys: inż. Mirosław Frontczak Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Remont schodów zewnętrznych SPZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim

Kosztorys nakładczy. Remont schodów zewnętrznych SPZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim Kosztorys nakładczy Budowa: Schody zewnętrzne Obiekt lub rodzaj robót: Remont Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska 83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 21 Jednostka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar (kosztorys nakładczy) Rozbiórka komina c.o. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie

Przedmiar (kosztorys nakładczy) Rozbiórka komina c.o. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie Przedmiar (kosztorys nakładczy) Budowa: Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia Obiekt: Komin c.o. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: Z.P. Kosztorys uproszczony :588a DPS Łanowa 41b CZĘŚĆ II oferent.

ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: Z.P. Kosztorys uproszczony :588a DPS Łanowa 41b CZĘŚĆ II oferent. Elementy scalone nazwa elementu wartość elementu wyburzenia i rozbiórki 0.00 roboty murarskie 0.00 stolarka drzwiowa wewnętrzna 0.00 izolacja fundamentów 0.00 roboty inne 0.00 cały kosztorys 0.00 strona

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Ogrodzenie boiska sportowego w Pogwizdowie. Data: Zamawiający: Gmina Czarna. Sprawdzający:

Kosztorys ofertowy. Ogrodzenie boiska sportowego w Pogwizdowie. Data: Zamawiający: Gmina Czarna. Sprawdzający: Kosztorys ofertowy Data: 2009-06-10 Zamawiający: Gmina Czarna Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Kosztorys ofertowy 1 OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO 1.1 KNR 202/1804/11 ROZBIÓRKA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Wzmocnienie zarysowanych ścian - Naprawa tynków elewacji i malowanie Zał. nr 2a do SIWZ Nr 21/ZP/p.n./r.b./2010

Kosztorys ofertowy Wzmocnienie zarysowanych ścian - Naprawa tynków elewacji i malowanie Zał. nr 2a do SIWZ Nr 21/ZP/p.n./r.b./2010 Kosztorys ofertowy Wzmocnienie zarysowanych ścian - Naprawa tynków elewacji i malowanie Zał nr 2a do SIWZ Nr 21/ZP/pn/rb/2010 Data: 2010-07-02 Budowa: Naprawa tynków elewacji i malowanie Kody CPV: 45453000-7

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Data: 2012-03-01 Budowa: ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Roboty budowlane

Kosztorys ofertowy. Roboty budowlane Roboty budowlane Kosztorys ofertowy Data: 2010-06-04 Budowa: ul. Błonie 117 22-460 Szczebrzeszyn działka nr ewid. 1870/5 Obiekt: Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczebrzeszynie - przeniesienie mieszkanek

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Remont balkonów. Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13. Sprawdzający:...

Kosztorys. Remont balkonów. Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13. Sprawdzający:... Kosztorys Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys POKRYCIE DACHU.

Kosztorys POKRYCIE DACHU. Kosztorys Data: 2009-04-28 Budowa: REMONT POKRYCIA Obiekt: ul. Bema 6 Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. Bema 6 Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z oo

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE WG EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiar robót ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE WG EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO Przedmiar robót Data: 011-05-18 Budowa: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Obiekt/Rodzaj robót: ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE Lokalizacja: 59-500 Złotoryja ul. Wyszyńskiego 6 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA - Blok XX - Stare Miasto / II etap /

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA - Blok XX - Stare Miasto / II etap / Kosztorys ofertowy Data: 2010-01-14 Budowa: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ w BLOKU XX ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO Obiekt: BLOK XX - STARE MIASTO / od ulrynek Wielki 1, Staszica 18, Kolegiacka 14 i podwórze / 22-400

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn. podstawy nakładów wyliczenie ilości robót

Kosztorys. Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn. podstawy nakładów wyliczenie ilości robót strona nr: 1 Kosztorys 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 KNR 401/818/5 Zerwanie okładziny sciennej z tworzyw sztucznych 69,226 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,18 0,18000 2 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU PRZY HALI GŁOWNEJ-(DOKOŃCZENIE).

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU PRZY HALI GŁOWNEJ-(DOKOŃCZENIE). Przedmiar robót Data:2010-08-23 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik - Wykonanie budynku technicznego nr 1 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 117 Kraków Os. Na Lotnisku 15.

Przedmiar robót. Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 117 Kraków Os. Na Lotnisku 15. Przedmiar robót Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 117 Kraków Os. Na Lotnisku 15. Budowa: Kraków Os. Na Lotnisku 15. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Data opracowania: 2014-05-21 strona

Bardziej szczegółowo

Przedmiar (kosztorys najkładczy) Roboty rozbiórkowe tzw. BUNKRA" przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie

Przedmiar (kosztorys najkładczy) Roboty rozbiórkowe tzw. BUNKRA przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie Przedmiar (kosztorys najkładczy) Roboty rozbiórkowe tzw. BUNKRA" przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie Budowa: Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA Kosztorys ofertowy Data: 2009-06-13 Budowa: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ w BLOKU XX ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO Kody CPV: 45421135-9 Instalowanie okien drewnianych Obiekt: BLOK XX - STARE MIASTO 22-400 ZAMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Remont ogrodzenia działki w Złoczewie

Kosztorys nakładczy. Remont ogrodzenia działki w Złoczewie Kosztorys nakładczy Remont ogrodzenia działki w Złoczewie Data: 2009-05-18 Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń Obiekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie działka nr ewidencyjny 260 obręb

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy (nakładczy)

Kosztorys ślepy (nakładczy) Kosztorys ślepy (nakładczy) Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokrzatałcących nr 5 Jednostka opracowująca kosztorys: Zespół Szkół Ogólnokrzatałcących nr 5 ul.sikornik 5 44-100 Gliwice Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy - Załącznik nr. 12 Wymiana stolarki okiennej

Kosztorys ślepy - Załącznik nr. 12 Wymiana stolarki okiennej Kosztorys ślepy - Załącznik nr. 12 Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej nr. 2 w Sosnowcu ul. Jagielońska 2 41-200 Sosnowiec Jednostka opracowująca kosztorys: Adam Szafirski Sprawdzający:... Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1.3 KNR 401/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km

Przedmiar robót. 1.3 KNR 401/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km Przedmiar robót Nazwa i adres zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury ; ul. Mogilska 85, 30-90 Kraków Nazwa obiektu lub robót: Wojskowa Komenda, ul. Zawiszy Czarnego 7 Zuzia0 (C) Datacomp 994-0(lic.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Toruń Czerwiec 2010r Kosztorys Strona 2/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Elewacja

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont elewacji tylnej (od strony dziedzińca) Budowa: Kraków ul. Zacisze 5 Obiekt: Budynek usługowy Zamawiający: Małopolski Urząd Wjewódzki Kraków ul. Basztowa 22 w imieniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. P 152 Remont tarasu

Przedmiar. P 152 Remont tarasu Przedmiar Budowa: Przedszkole nr 152, Kraków os. Piastów 10 Obiekt: Kraków os. Piastów 10 Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie 31-450 Kraków ul. Ułanów 9 Kosztorys opracowali: J.Masłowski,...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Niepiekło DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Niepiekło DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejściowych do budynku ADRES INWESTYCJI : Piekary Śląskie, ul. ul. Gen. Okulickiego 1 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Okulickiego1 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2 KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2 Data: 2009-02-09 Budowa: ROBOTY ODTWORZENIOWE BUDOWLANE Obiekt: Żeromskiego 20,22; 12-22-400 Zamość Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Zamościu ul. Peowiaków

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. P 177 Ocieplenie elewacji

Przedmiar robót. P 177 Ocieplenie elewacji Przedmiar robót Budowa: Przedszkole nr 177 oś Kombatantów 13 w Krakowie Obiekt: Przedszkole nr 177 oś Kombatantów 13 w Krakowie Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2 KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ2 Data: 2009-03-05 Budowa: ROBOTY ODTWORZENIOWE BUDOWLANE Obiekt: Żeromskiego 8 22-400 Zamość Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Zamościu ul Peowiaków 8 Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy - szczegółowy MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

Kosztorys ofertowy - szczegółowy MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH Kosztorys ofertowy - szczegółowy Data: 2014-06-27 Budowa: ul. Poniatowskiego 3, 22-400 Zamość Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku gospodarczym.

Kosztorys nakładczy. Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku gospodarczym. Kosztorys nakładczy blacharskich na budynku gospodarczym. Data: 2011-09-18 Budowa: 45261410-1 Wymiana pokrycia i obróbek blacharskich. Obiekt/Rodzaj robót: Budynek gospodarczy. Działka Nr 170/2. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. TORUŃSKIEJ 62

Kosztorys nakładczy REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. TORUŃSKIEJ 62 Kosztorys nakładczy Data: 2016-08-19 Obiekt: Koło, Ul. Toruńska 62 Zamawiający: Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. ul. Asnyka 21 62-600 Koło Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski ponad połacą dachową - w budynku UP w Olkuszu przy ul. Kazimierza Wielkiego 58A. Budowa: UP Olkusz przy ul. Kazimierza Wielkiego 58A. Obiekt: jw. Zamawiający: POCZTA POLSKA CI OR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALCJI GAZOWEJ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH WRAZ Z PRZEJŚCIEM DO KAŻDEGO LOKALU DO KUCHENKI GAZOWEJ

Kosztorys ofertowy WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALCJI GAZOWEJ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH WRAZ Z PRZEJŚCIEM DO KAŻDEGO LOKALU DO KUCHENKI GAZOWEJ Kosztorys ofertowy WRAZ Z PRZEJŚCIEM DO KAŻDEGO LOKALU Budowa: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PUCK WEJHEROWSKA 14A i B strona nr: 2 Kosztorys Jm Norma Ilość Cena jedn.

Bardziej szczegółowo

260) strona nr: 1. Kosztorys ofertowy. Wartość netto

260) strona nr: 1. Kosztorys ofertowy. Wartość netto strona nr: 1 Kosztorys ofertowy Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów Jedn. Krot. Ilość Wartość jednostkowa 1 wykopy 1.1 KNR 404/302/2 -Analogia Rozebranie betonowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Eozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik - Wykonanie zbiornika retencyjnego Nr 2 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2 KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ2 Data: 2009-03-05 Budowa: ROBOTY ODTWORZENIOWE BUDOWLANE Obiekt: Żeromskiego 18 ; 22-400 Zamoś Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Zamościu ul Peowiaków 8 Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ( kosztorys ślepy )

Przedmiar robót ( kosztorys ślepy ) Przedmiar robót ( kosztorys ślepy ) 17 Roboty różne 122 KNR 4-01 0535-04-040 Rozebranie rynien 156,00 m 14,8+46,2+12,0+7,8+15,4+14,8+16,7+13,8+5,7+8,8 156,00 123 KNR 4-01 0535-06-040 Rozebranie rur spustowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ ZLECAJĄCEGO / ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR. III

Przedmiar. WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ ZLECAJĄCEGO / ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR. III Przedmiar WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ ZLECAJĄCEGO / ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR. III Budowa: ZSO III WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW Obiekt: ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT M Z B M RZESZÓW. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a. Narzuty

PRZEDMIAR ROBÓT M Z B M RZESZÓW. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a. Narzuty M Z B M RZESZÓW MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a KONTO: BANK PEKAO S.A. II 0/RZESZÓW, Nr 18 1240 2614 1111 0000 3959 6343, NIP 813-00-16-044 Sąd

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont dachów w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu

Przedmiar robót. Remont dachów w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu Przedmiar robót Remont dachów w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu Budowa: Warsztaty Szkolne ZSZ Rawicz Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BRAMA PRZESUWNA

Przedmiar robót BRAMA PRZESUWNA Firma Kosztorysowa Jarosław Kula 31-136 Kraków ul. Sobieskiego 22/4 tel. 602 124 118 Przedmiar robót Budowa: Remont i przebudowa KOD CPV 45000000-7 i 45111291-4 Lokalizacja: Kraków ul. Rajska 1 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Przedmiar robót Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Budowa: Roboty budowlane - dz. nr ew. gruntu 516/8 Lokalizacja: 32-329 Bolesław ul. Główna Nazwa i kod CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU NA DACHÓWKĘ CERAMICZNĄ, PRZEMUROWANIE KOMINÓW, WYMIANA OPIERZEŃ, OBRUBEK BLACHARSKICH

Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU NA DACHÓWKĘ CERAMICZNĄ, PRZEMUROWANIE KOMINÓW, WYMIANA OPIERZEŃ, OBRUBEK BLACHARSKICH Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU NA DACHÓWKĘ CERAMICZNĄ, PRZEMUROWANIE KOMINÓW, WYMIANA OPIERZEŃ, OBRUBEK BLACHARSKICH Budowa: GENERAŁA JÓZEFA HALLERA 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót MODERNIZACJA BUDYNKU DIAGNOSTYCZNEGO.

Przedmiar robót MODERNIZACJA BUDYNKU DIAGNOSTYCZNEGO. Przedmiar robót Data:2010-03-12 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

Bardziej szczegółowo

PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY

PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO wraz z DOCIEPLENIEM PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY w ZESPOLE STAROMIEJSKIM w ZAMOŚCIU. Załącznik Nr 1 do SIWZ 17/ZP/pn/rb/2010. Data: 2010-06-29 Budowa: ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna)

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Data: 2015-01-31 Budowa: REMONT ELEWACJI Obiekt: Budynek przy ul. Fabrycznej nr: 25 w Pudliszkach, (ściana

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY. Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY. Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Kosztorys Kosztorys opracowali: Piotr Sołtysiak Pucka Gospodarka Komunalna,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH WRAZ Z ICH PRZEBUDOWĄ. (BUDYNEK NR 1 - SALA GIMNASTYCZNA) I ETAP - DOCIEPLENIE STROPODACHU

BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH WRAZ Z ICH PRZEBUDOWĄ. (BUDYNEK NR 1 - SALA GIMNASTYCZNA) I ETAP - DOCIEPLENIE STROPODACHU KOSZTORYS OFERTOWY Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH WRAZ Z ICH PRZEBUDOWĄ. (BUDYNEK NR 1 - SALA GIMNASTYCZNA) I ETAP - DOCIEPLENIE STROPODACHU

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ

Kosztorys ofertowy REMONT DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ Kosztorys ofertowy Budowa: ul. Wyszyńskiego 3 Obiekt: Budynek mieszkalny Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej wzamościu Spółka z o.o ul. Peowiaków 8 w Zamościu Jednostka opracowująca kosztorys: 9/PN/WM/r.b/2009

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY

KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników

Bardziej szczegółowo

P-1 remont podlog i malowanie Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11391) strona nr: 1. Przedmiar robót

P-1 remont podlog i malowanie Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11391) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Remont podłóg 1.1 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów Robotnicy grupa I r-g 0,75 133,46 1.2 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy. Załącznik Nr 6 do Zaproszenia Znak; 27/PO/WM/r.b/2015 r REMONT KLATEK SCHODOWYCH

Szczegółowy kosztorys ofertowy. Załącznik Nr 6 do Zaproszenia Znak; 27/PO/WM/r.b/2015 r REMONT KLATEK SCHODOWYCH Szczegółowy kosztorys ofertowy Data: 2015-10-05 Budowa: ul. Peowiaków 14, 22-400 Zamość 45 000000-7 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Obiekt: Budynek mieszkalny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy strona nr: 1 Kosztorys ofertowy J.m. Norma Ilość Cena jedn. 1 Roboty rozbiórkowe 1.1 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm 7.73*0.3 = 2,319000 6.32*(0.3+0.0)*0.5

Bardziej szczegółowo

2017 wer OGRODZENIE Zuzia (C) DataComp (lic. 1208) strona nr: 1. Kosztorys

2017 wer OGRODZENIE Zuzia (C) DataComp (lic. 1208) strona nr: 1. Kosztorys strona nr: 1 1 ROBOTY REMONTOWE 1 KNNR 3/403/1 Rozbiórka elementów, betonowych Kosztorys Robotnicy r-g 17,85 17,85000 2 KNNR 3/403/2 Rozbiórka elementów, żelbetowych 3,200 m3 0,315 m3 Robotnicy r-g 29,7

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 109

Przedmiar robót. Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 109 Przedmiar robót Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 109 Budowa: Kraków, os. Urocze 9. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Data opracowania: 2014-03-13 J N strona nr: 2 Przedmiar robót Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Kosztorys Ofertowy Naprawa tarasu - Grodzka 3/2 - Zał. nr 5 do Zapytania ofertowego znak: 28/ZP/art.4 pkt8/r.b./2016

Szczegółowy Kosztorys Ofertowy Naprawa tarasu - Grodzka 3/2 - Zał. nr 5 do Zapytania ofertowego znak: 28/ZP/art.4 pkt8/r.b./2016 Szczegółowy Kosztorys Ofertowy Naprawa tarasu - Grodzka 3/2 - Zał. nr 5 do Zapytania ofertowego znak: 28/ZP/art.4 pkt8/r.b./2016 Data: 2016-09-21 Budowa: Naprawa tarasu Kody CPV: 45440000-3 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont balkonu, schodów wejściowych oraz wykonanie dodatkowego ogrodzenia

Przedmiar robót. Remont balkonu, schodów wejściowych oraz wykonanie dodatkowego ogrodzenia Przedmiar robót Remont balkonu, schodów wejściowych oraz wykonanie dodatkowego ogrodzenia Obiekt lub rodzaj robót: Przedszkole Nr 124, ul. Zwycięstwa 22, Kraków Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków,ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN.

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN. Przedmiar robót Data:2010-03-12 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2 KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ2 Data: 2009-03-05 Budowa: ROBOTY ODTWORZENIOWE BUDOWLANE Obiekt: Żeromskiego 14,16 ; 22-400 Zamoś Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Zamościu ul Peowiaków 8 Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont elewacji w L.O. Nr 1 w Lesznie

Przedmiar Remont elewacji w L.O. Nr 1 w Lesznie Przedmiar Budowa: L.O. Nr 1 w Lesznie Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Obiekt: Elewacja budynku głównego Zamawiający: Zespół Obsługi przy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 08.01.2016 Budowa: Remonty bieżni - zadanie 1 Obiekt: Bieżnia Stadion Miejski ul.lompy Zamawiający: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu Chorzów 41-500 Chorzów ul.dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy REMONT KOMINÓW

Szczegółowy kosztorys ofertowy REMONT KOMINÓW Szczegółowy kosztorys ofertowy Budowa: ul. Hrubieszowska 26, 22-400 Zamość 45 000000-7 Roboty budowlane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek mieszkalny, wielorodzinny Nazwa i kod CPV: 45262522-6 Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

Skucie starych tynków i innych elementów, usuwanie farby,czyszczenie

Skucie starych tynków i innych elementów, usuwanie farby,czyszczenie 1 1.1 KNNRw 0003 0601-0100 Skucie starych tynków i innych elementów, usuwanie farby,czyszczenie Ilość: 1,000 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach,filarach

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Naprawa uszkodzonych fundamentów i podbicia - Kamienica przy ul. Pereca 9 i 11

Kosztorys. Naprawa uszkodzonych fundamentów i podbicia - Kamienica przy ul. Pereca 9 i 11 Kosztorys Data: 2013-03-06 Budowa: Naprawa uszkodzonych fundamentów Obiekt: Kamienica ul. Pereca 9 i 11 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Kosztorys opracowali: Ryszard Laszczak,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Przedmiar WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Biuro Obsługi Budownictwa Andrzej Giszczyński 63-840 Krobia ul. Harcerska 6/8 tel: 600430367, 65 5738407 Przedmiar WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Remont mieszkania Remont lokalu nr 3 Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Witold Prusak

Przedmiar robót Remont mieszkania Remont lokalu nr 3 Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Witold Prusak Przedmiar robót Budowa: Remont mieszkania Nazwa obiektu lub robót: Remont lokalu nr 3 Lokalizacja: Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Zamawiający: Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Jednostka opracowująca: Witold

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT W UKŁADZIE KOSZTORYSOWYM

PRZEDMIAR ROBÓT W UKŁADZIE KOSZTORYSOWYM ul. Niebiańska 31a, 71-493 Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT W UKŁADZIE KOSZTORYSOWYM Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: BRANŻE: REMONT

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa budynku koszarowo-biurowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4

Przedmiar robót. Przebudowa budynku koszarowo-biurowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 Firma Kosztorysowa Jarosław Kula 31-136 Kraków ul. Jana III Sobieskiego 22/4 tel. 602 124 118 Przedmiar robót Budowa: Budynek koszarowo-biurowy Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane w hali garażowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont izolacji i kanalizacji

Przedmiar robót. Remont izolacji i kanalizacji Przedmiar robót Budowa: Izolacja ściany małej sali gimnastycznej Obiekt lub rodzaj robót: Gimnazjum nr 17 Lokalizacja: Kraków, ul.litewska 34 Data opracowania: 2014-03-20 strona nr: 2 Przedmiar robót 1

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Kosztorys ślepy Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2017-05-23 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy Obiekt Szkoła Rogowo - roboty budowlane termoizolacyjne Budowa Rogowo gm. Białogard Inwestor Gmina Białogard 78-200

Bardziej szczegółowo

Tucholska 22-24a izolacja przeciwilgociowa pionowa ścian piwnic, wymiana okiene...

Tucholska 22-24a izolacja przeciwilgociowa pionowa ścian piwnic, wymiana okiene... Strona 1 z 7 Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Pile 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 64-920 Piła

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Projekt boiska treningowego Data: 2007-10-11 Budowa: Boisko treningowe Obiekt: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu Chorzów - Stadion Miejski, Chorzów ul.cicha 6 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYMIANA POKRYCIA DACHU OCIEPLENIE STROPU PODDASZA

Kosztorys ofertowy WYMIANA POKRYCIA DACHU OCIEPLENIE STROPU PODDASZA Kosztorys ofertowy Data: 2014-04-28 Budowa: ul. Reja 13 a 22-400 Zamość Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45262522-6 Roboty murarskie Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys REMONT POKRYCIA DACHU, WYMIANA OKIEN, PRZEMIESZCZENIE LINII PRODUKCYJNEJ POD PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE C.N.C.

Kosztorys REMONT POKRYCIA DACHU, WYMIANA OKIEN, PRZEMIESZCZENIE LINII PRODUKCYJNEJ POD PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE C.N.C. Kosztorys REMONT POKRYCIA DACHU, WYMIANA OKIEN, PRZEMIESZCZENIE LINII PRODUKCYJNEJ POD PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE C.N.C. Budowa: HALA PRODUKCYJNA - ŻÓŁKÓW ; DZIAŁKA NR EWID. 123/22 Obiekt: HALA PRODUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Roboty budowlane

Kosztorys ofertowy. Roboty budowlane Roboty budowlane Kosztorys ofertowy Data: 2010-06-04 Budowa: ul. Błonie 117 22-460 Szczebrzeszyn Działka nr ewid. 1870/5 Obiekt: Adaptacja budynku Szkoły Podst. w Szczebrzeszynie - przeniesienie mieszkanek

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A.Zarzycki DATA OPRACOWANIA : X Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A.Zarzycki DATA OPRACOWANIA : X Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT PODJAZDU PRZYCHODNIA nr 10 ul Murarska [ dostosowanie Placówki do wymogów Rozp.Min.Zdrowia z dn. 10.11.2006 r] ADRES INWESTYCJI : Łódź ul Murarska 4 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Ocieplenie budynku garażu OSP Kacice i utwardzenie terenu przyległego

Kosztorys. Ocieplenie budynku garażu OSP Kacice i utwardzenie terenu przyległego Kosztorys Jednostka opracowująca kosztorys: RIiR Budowa: Budynek garażu OSP w Kacicach Zamawiający: Gmina Słomniki Urząd Miejski w Słomnikach Kosztorys opracowali: Grzegorz Szczęśniak,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie-Chyszów I etap Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar

Nawierzchnie-Chyszów I etap Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 PLAC HANDLOWY SST 01 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - korytarz ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. S P likwidacja zawilgoceń szatni szkolnej, kontynuacja wymiany stolarki okiennej

Przedmiar robót. S P likwidacja zawilgoceń szatni szkolnej, kontynuacja wymiany stolarki okiennej Przedmiar robót Budowa: Szkoła Podstawowa Nr 156 w Krakowie, Kraków, ul. Centralna 39 Obiekt: Szkoła Podstawowa Nr 156 w Krakowie, Kraków, ul. Centralna 39 Zamawiający: ZEO w Krakowie, Kraków, ul. Ułanów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kosztorys remont posadzki w sali gimnastycznej Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia

Przedmiar robót Kosztorys remont posadzki w sali gimnastycznej Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Zamawiający: remont posadzki w sali gimnastycznej Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 AZK ŁODŹ-BAŁUTY KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ MAGNUSKI DATA OPRACOWANIA : 19.06.2015 Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Remont elewacji i posadzki w magazynie EZSZ Strażów NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w EZSZ Strażów ADRES INWESTYCJI : Strażów INWESTOR : PKP Energetyka S. A..Zakład Południowy ADRES INWESTORA : 31-403

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17 Przedmiar robót ZAD I Załącznik nr 7 NAZWA INWESTYCJI : WTM - BASEN ADRES INWESTYCJI : Szczecin, al. Piastów 41 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski Zespół Staromiejski- Malowanie klatek- Staszica 35

Kosztorys inwestorski Zespół Staromiejski- Malowanie klatek- Staszica 35 Kosztorys inwestorski Data: 2010-04-22 Budowa: Malowanie klatek schodowych Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Obiekt: Staszica 35 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Stawka roboczogodz:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Warszawa ul. Bema 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Nazwa inwestycji: : Remont dachu i kominów Adres inwestycji: : UL.OGRODOWA 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana świetlików dachowych na dachach budynków warsztatowych ZSZ w Rawiczu

Przedmiar robót. Wymiana świetlików dachowych na dachach budynków warsztatowych ZSZ w Rawiczu Przedmiar robót Data: 2009-02-07 Budowa: Warsztaty - Zespołu Szkół Zawodowych Kody CPV: 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich Obiekt: Świetliki dachowe Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo