KOSZTORYS INWESTORSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS INWESTORSKI"

Transkrypt

1 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego od strony wejść ADRES INWESTYCJI : Piła ul. Boh. Staligradu INWESTOR : Miejski Zakład Gospodarki Mieszakniowej ADRES INWESTORA : Piła - Al.Powstańców Wlkp. 164 BRANśA : ogólnobudowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Słaby DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny Poziom cen : 2 kw. 07 NARZUTY Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] VAT [V] : % R, S % R+Kp(R), M, S+Kp(S) % S(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z (S)) Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: CPV Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe SPORZĄDZIŁ : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Boh Staligradu 1-13 Elewacja -wejścia KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Cokół budynku -1 1 d Przygotowanie podłoŝa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ( )* RAZEM d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -cokoł RAZEM d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu szt *4 szt RAZEM 55.72

2 4 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach RAZEM d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - ochrona naroŝników wypukłych kątownikiem metalowym m 6 m 6.00 RAZEM d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeŝach 2.0* RAZEM d Licowanie ścian płytkami elewacyjnymi o wymiarach 25*6.5 cm - na klej- odpoziom terenu 19.80* RAZEM d Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni elementu do 1 szt. 1 szt RAZEM Ściana Osłony okien folia polietylenowa RAZEM Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do RAZEM Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.ii o podłoŝach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 w 1 miejscu ) RAZEM Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŝa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej RAZEM Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm m 129.6*0.70 m RAZEM Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeŝy * RAZEM Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŝa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona naroŝników kątownikiem metalowym m m RAZEM NNRNKB Docieplenie ścian zewn. budynków "CERESIT" - dodatkowa warstwa siatki na parterze 19.80* RAZEM Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - gzyms pod rynną

3 19.80* RAZEM Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej -parapety okienne RAZEM Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad *0.9* RAZEM Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - kraty na parterze 2.00*0.9* RAZEM Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m 21.80* RAZEM Czas pracy rusztowań grupy 1 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŝytku m 14.80*2 m RAZEM Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy kolan przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej szt. 4 szt RAZEM Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej m 14.80*2 m RAZEM KNR MontaŜ czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową szt. 2 szt RAZEM Wycena własna Zajęcie pasa chodnika 25* RAZEM Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km m3 21.2*0.02 m RAZEM Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŝdy następny 1 km Krotność = 4 m3 3 Schody wejściowe m RAZEM d Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 2.05* RAZEM d Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokości cokolika równej 15 cm m

4 1.45 m 1.45 RAZEM d Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 4 Schody zewnetrzne * *0.25* RAZEM d.4 KSNR Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni - schody pod spodem 2.32* RAZEM d Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 1.20* RAZEM d Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokości cokolika równej 15 cm m 3.24*2 m 6.48 RAZEM d Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 2.70* RAZEM d Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych RAZEM d Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłoŝach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 1 w 1 miejscu ) RAZEM d.4 KNR-W Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad *2.0*1* RAZEM Budynek Cokół budynku Przygotowanie podłoŝa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ( *6)* RAZEM Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -cokoł RAZEM Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu szt *4 szt RAZEM Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu m RAZEM 70.44

5 gotowych zapraw klejących - ochrona naroŝników wypukłych kątownikiem metalowym 9 m 9.00 RAZEM Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeŝach RAZEM Licowanie ścian płytkami elewacyjnymi o wymiarach 25*6.5 cm - na klej- odpoziom terenu RAZEM Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni elementu do 1 szt. 4 szt RAZEM Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych -kraty piwniczne 1.00*0.54* RAZEM Ściana Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do * RAZEM Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.ii o podłoŝach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 w 1 miejscu ) 22.2* RAZEM Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŝa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej * RAZEM Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm m m RAZEM Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeŝy * RAZEM Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŝa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona naroŝników kątownikiem metalowym m m RAZEM NNRNKB Docieplenie ścian zewn. budynków "CERESIT" - dodatkowa warstwa siatki na parterze 117.9* RAZEM Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - gzyms pod rynną * RAZEM Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej -parapety okienne

6 RAZEM Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 -parter skl 2.00*0.9*30* RAZEM Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - kraty na parterze 2.00*0.9* RAZEM Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m * RAZEM Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 3.0*4* RAZEM Czas pracy rusztowań grupy 1 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŝytku m 14.80*6 m RAZEM Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy kolan przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej szt. 2*6 szt RAZEM Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej m 88.8 m RAZEM KNR MontaŜ czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową szt. 3 szt RAZEM Wycena własna Zajęcie pasa chodnika 120* RAZEM Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km m3 88.8* m RAZEM Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŝdy następny 1 km Krotność = 4 m3 5.3 Schody wejściowe m RAZEM d Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 2.05*0.80+(2.11*0.77)*2+1.97*0.70*2+2.35* RAZEM d Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokości cokolika równej 15 cm m

7 1.45*6 m 8.70 RAZEM d Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 5.4 Schody zewnetrzne (0.98* *0.25*2)+(1.05* *0.32*2)*2+(0.44*1.97)*2+0.85* RAZEM KSNR Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni - schody pod spodem 2.32*0.92*5+1.20*1.63* RAZEM Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 1.20*1.63*2+1.67*1.20* RAZEM Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokości cokolika równej 15 cm m 3.24*2*5 m RAZEM Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 2.70* *1.20* RAZEM Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm z bokow schodow m 3.40*5 m RAZEM Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 2.30*0.90* RAZEM Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłoŝach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 1 w 1 miejscu ) 1.6* RAZEM KNR-W Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 i schody 0.80*2.0*1*8+1.60*1.24*2+1.16*1.50* RAZEM Pochwyt stalowy na wspornikach m ( )*2 m RAZEM Osłony okien folia polietylenowa *6* RAZEM Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość 1 Cokół budynku -1 1 d Przygotowanie podłoŝa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie r-g 0.27

8 Razem pozycja d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -cokoł r-g Płyty styrop.frezowane grub 12cm m zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g środek transportowy m-g 0.01 Razem pozycja d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu szt r-g dyble plastikowe "z grzybkami" szt Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g środek transportowy m-g Razem pozycja d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach r-g zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg Siatka z włókna szklanego Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g środek transportowy m-g Razem pozycja d.1 Ocieplenie ścian budynków płytami m 6.00

9 styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - ochrona naroŝników wypukłych kątownikiem metalowym 999 r-g zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg kątownik aluminiowy m Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g środek transportowy m-g Razem pozycja d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeŝach r-g zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg Siatka z włókna szklanego Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g środek transportowy m-g Razem pozycja d Licowanie ścian płytkami elewacyjnymi o wymiarach 25*6.5 cm - na klej- odpoziom terenu r-g płytki ceramiczne elewacyjne zaprawa klejąca kg zaprawa spoinująca kg wyciąg m-g środek transportowy m-g Razem pozycja d Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni elementu do 1 szt. 1.00

10 999 r-g Nakrywa do studz.piwn.ze stali płaskiej kg zaprawa cementowa M 80 m Farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa 60% dm Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g Razem pozycja Ściana Osłony okien folia polietylenowa r-g Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.iii m Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg Ŝuraw okienny przenośny m-g Razem pozycja Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do r-g 0.52 Razem pozycja Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.ii o podłoŝach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 w 1 miejscu ) r-g Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5- work t ciasto wapienne (wapno gaszone) m piasek do zapraw m wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.03

11 Razem pozycja Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekkąmokrą wraz z przyg. podłoŝa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej r-g preparat przeciwgrzybowy do podłoŝy mineralnych (CT99) kg preparat wzmacniający podłoŝe (CT17) kg zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg Płyty styrop.frezowane grub 15cm m dyble plastikowe "z grzybkami" szt Siatka z włókna szklanego farba gruntująca CT-16 kg tynk silikatowy CT 72 -ziarno 1.5mm - kolor w/g P.T kg 2.20 listwa cokołowa aluminiowa m Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g środek transportowy m-g Razem pozycja Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm m r-g 0.21 Razem pozycja Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeŝy r-g Płyty styropianowe 2cm m zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg 6.00 tynk silikatowy CT 73 -ziatno grub.1.5mm kg Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g środek transportowy m-g 0.01 Razem pozycja

12 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŝa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona naroŝników kątownikiem metalowym m r-g zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg kątownik aluminiowy m Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g środek transportowy m-g Razem pozycja NNRNKB Docieplenie ścian zewn. budynków "CERESIT" - dodatkowa warstwa siatki na parterze r-g x053 zaprawa klejowa "CERESIT CT 85" - sucha mieszanka kg Siatka z włókna szklanego Ŝuraw okienny przenośny m-g x002 środek transportowy m-g Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 0.06 Razem pozycja Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - gzyms pod rynną r-g blacha stalowa ocynkowana płaska gr mm kg Samochód samowyład.5-10t (1) m-g Razem pozycja Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej - parapety okienne r-g 2.30

13 Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm = kg Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg Kwas solny techniczny % kg materiały pomocnicze % 2.00 Razem pozycja Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad r-g Szpachlówka do drewna - biała dm papier ścierny w arkuszach ark farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowania farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania dm dm Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm materiały pomocnicze % 2.00 Razem pozycja Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - kraty na parterze r-g farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm dm benzyna do lakierów dm papier ścierny w arkuszach ark materiały pomocnicze % 2.00 Razem pozycja Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m r-g płyty pomostowe robocze płyty pomostowe komunikacyjne bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.ii m deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.ii m deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.iii m

14 haki do muru kg drut stalowy okrągły 3 mm kg Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 30m m-g Razem pozycja Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,10,11,12,14,15,16,17,19) Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 30m /(0.8*6)= m-g Razem pozycja Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŝytku m r-g 0.11 Razem pozycja Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy kolan przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej szt r-g Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm kg Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg Kwas solny techniczny % kg Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 0,5-0,9mm kg materiały pomocnicze % 2.00 Razem pozycja Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej m r-g Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm kg Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg Uchwyt do rur spust.ocynk.fi mm szt x002 środek transportowy m-g

15 Razem pozycja KNR MontaŜ czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową szt *0.955= r-g czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm szt materiały pomocnicze % samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.01 Razem pozycja Wycena własna Zajęcie pasa chodnika Znaki Razem pozycja Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km m r-g Samochód samowyład.5-10t (1) m-g 0.50 Razem pozycja Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŝdy następny 1 km Krotność = 4 m samochód samowyładowczy 5 t 0.04*4= m-g 0.16 Razem pozycja Schody wejściowe d Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną r-g Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.iantypoślizgowe zaprawa klejąca CM-12 kg zaprawa spoinująca kg wyciąg m-g 0.058

16 95100 środek transportowy m-g Razem pozycja d Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokości cokolika równej 15 cm m r-g płytki z kamieni sztucznych zaprawa klejąca kg zaprawa spoinująca kg wyciąg m-g środek transportowy m-g Razem pozycja d Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną r-g płytki z kamieni sztucznyc Gres antyposlizgowy zaprawa klejąca kg zaprawa spoinująca kg wyciąg m-g środek transportowy m-g Razem pozycja Schody zewnetrzne d.4 KSNR Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni - schody pod spodem r-g farby akrylowa -CT-42 kolorowa w/g projektu dm materiały pomocnicze % 2.00 Razem pozycja d Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 1.96

17 999 r-g Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.iantypoślizgowe zaprawa klejąca CM-12 kg zaprawa spoinująca kg wyciąg m-g środek transportowy m-g Razem pozycja d Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokości cokolika równej 15 cm m r-g płytki z kamieni sztucznych zaprawa klejąca kg zaprawa spoinująca kg wyciąg m-g środek transportowy m-g Razem pozycja d Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną r-g płytki z kamieni sztucznyc Gres antyposlizgowy zaprawa klejąca kg zaprawa spoinująca kg wyciąg m-g środek transportowy m-g Razem pozycja d Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych r-g 0.94

18 farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm dm benzyna do lakierów dm papier ścierny w arkuszach ark materiały pomocnicze % 2.00 Razem pozycja d Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłoŝach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 1 w 1 miejscu ) r-g Cement portl,zw. z dod.cem II/A 32,5 work. t ciasto wapienne (wapno gaszone) m piasek do zapraw m woda z rurociągu m wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.04 Razem pozycja d.4 KNR-W Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad r-g Emalia ftalowa modyfikow. og.stos.- brązowa dm Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm materiały pomocnicze % 3.00 Razem pozycja Budynek Cokół budynku Przygotowanie podłoŝa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie r-g 0.27 Razem pozycja Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy 70.40

19 uŝyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -cokoł 999 r-g Płyty styrop.frezowane grub 12cm m zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g środek transportowy m-g 0.01 Razem pozycja Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu szt r-g dyble plastikowe "z grzybkami" szt Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g środek transportowy m-g Razem pozycja Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach r-g zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg Siatka z włókna szklanego Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g środek transportowy m-g Razem pozycja Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - ochrona naroŝników wypukłych kątownikiem metalowym m 9.00

20 999 r-g zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg kątownik aluminiowy m Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g środek transportowy m-g Razem pozycja Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeŝach r-g zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg Siatka z włókna szklanego Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g środek transportowy m-g Razem pozycja Licowanie ścian płytkami elewacyjnymi o wymiarach 25*6.5 cm - na klej- odpoziom terenu r-g płytki ceramiczne elewacyjne zaprawa klejąca kg zaprawa spoinująca kg wyciąg m-g środek transportowy m-g Razem pozycja Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni elementu do 1 szt r-g Nakrywa do studz.piwn.ze stali płaskiej kg 39.16

21 zaprawa cementowa M 80 m Farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa 60% dm Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g Razem pozycja Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych -kraty piwniczne r-g farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm dm benzyna do lakierów dm papier ścierny w arkuszach ark materiały pomocnicze % 2.00 Razem pozycja Ściana Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do r-g 0.52 Razem pozycja Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.ii o podłoŝach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 w 1 miejscu ) r-g Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5- work t ciasto wapienne (wapno gaszone) m piasek do zapraw m wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.03 Razem pozycja Ocieplenie ścian budynków z cegły

22 płytami styropianowymi metodą lekkąmokrą wraz z przyg. podłoŝa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej 999 r-g preparat przeciwgrzybowy do podłoŝy mineralnych (CT99) kg preparat wzmacniający podłoŝe (CT17) kg zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg Płyty styrop.frezowane grub 15cm m dyble plastikowe "z grzybkami" szt Siatka z włókna szklanego farba gruntująca CT-16 kg tynk silikatowy CT 72 -ziarno 1.5mm - kolor w/g P.T kg 2.20 listwa cokołowa aluminiowa m Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g środek transportowy m-g Razem pozycja Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm m r-g 0.21 Razem pozycja Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeŝy r-g Płyty styropianowe 2cm m zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg 6.00 tynk silikatowy CT 73 -ziatno grub.1.5mm kg Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g środek transportowy m-g 0.01 Razem pozycja Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŝa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z m

23 got. suchej mieszanki - ochrona naroŝników kątownikiem metalowym 999 r-g zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg kątownik aluminiowy m Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g środek transportowy m-g Razem pozycja NNRNKB Docieplenie ścian zewn. budynków "CERESIT" - dodatkowa warstwa siatki na parterze r-g x053 zaprawa klejowa "CERESIT CT 85" - sucha mieszanka kg Siatka z włókna szklanego Ŝuraw okienny przenośny m-g x002 środek transportowy m-g Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 0.06 Razem pozycja Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - gzyms pod rynną r-g blacha stalowa ocynkowana płaska gr mm kg Samochód samowyład.5-10t (1) m-g Razem pozycja Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej - parapety okienne r-g Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm kg 5.02

24 = Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg Kwas solny techniczny % kg materiały pomocnicze % 2.00 Razem pozycja Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 -parter skl r-g Szpachlówka do drewna - biała dm papier ścierny w arkuszach ark farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowania farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania dm dm Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm materiały pomocnicze % 2.00 Razem pozycja Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - kraty na parterze r-g farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm dm benzyna do lakierów dm papier ścierny w arkuszach ark materiały pomocnicze % 2.00 Razem pozycja Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m r-g płyty pomostowe robocze płyty pomostowe komunikacyjne bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.ii m deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.ii m deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.iii m haki do muru kg 0.012

25 drut stalowy okrągły 3 mm kg Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 30m m-g Razem pozycja Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej r-g Krawędziaki iglaste kl.iii m deski iglaste obrzynane gr. 19 mm kl.iii m deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.iii m maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.25 Razem pozycja Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:40,49,50,51,53,54,55,56,58) Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 30m /(0.8*6)= m-g Razem pozycja Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŝytku m r-g 0.11 Razem pozycja Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy kolan przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej szt r-g Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm kg Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg Kwas solny techniczny % kg Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 0,5-0,9mm kg materiały pomocnicze % 2.00

26 Razem pozycja Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej m r-g Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm kg Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg Uchwyt do rur spust.ocynk.fi mm szt x002 środek transportowy m-g Razem pozycja KNR MontaŜ czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową szt *0.955= r-g czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm szt materiały pomocnicze % samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.01 Razem pozycja Wycena własna Zajęcie pasa chodnika Znaki Razem pozycja Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km m r-g Samochód samowyład.5-10t (1) m-g 0.50 Razem pozycja Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŝdy następny 1 km Krotność = 4 m samochód samowyładowczy 5 t 0.04*4= m-g 0.16

27 Razem pozycja Schody wejściowe d Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną r-g Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.iantypoślizgowe zaprawa klejąca CM-12 kg zaprawa spoinująca kg wyciąg m-g środek transportowy m-g Razem pozycja d Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokości cokolika równej 15 cm m r-g płytki z kamieni sztucznych zaprawa klejąca kg zaprawa spoinująca kg wyciąg m-g środek transportowy m-g Razem pozycja d Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną r-g płytki z kamieni sztucznyc Gres antyposlizgowy zaprawa klejąca kg zaprawa spoinująca kg wyciąg m-g środek transportowy m-g Razem pozycja Schody zewnetrzne

28 73 KSNR Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni - schody pod spodem r-g farby akrylowa -CT-42 kolorowa w/g projektu dm materiały pomocnicze % 2.00 Razem pozycja Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną r-g Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.iantypoślizgowe zaprawa klejąca CM-12 kg zaprawa spoinująca kg wyciąg m-g środek transportowy m-g Razem pozycja Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokości cokolika równej 15 cm m r-g płytki z kamieni sztucznych zaprawa klejąca kg zaprawa spoinująca kg wyciąg m-g środek transportowy m-g Razem pozycja Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną r-g płytki z kamieni sztucznyc Gres antyposlizgowy zaprawa klejąca kg 5.20

29 zaprawa spoinująca kg wyciąg m-g środek transportowy m-g Razem pozycja Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm z bokow schodow m r-g płytki z kamieni sztucznych zaprawa klejąca kg zaprawa spoinująca kg wyciąg m-g środek transportowy m-g Razem pozycja Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych r-g farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm dm benzyna do lakierów dm papier ścierny w arkuszach ark materiały pomocnicze % 2.00 Razem pozycja Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłoŝach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 1 w 1 miejscu ) r-g Cement portl,zw. z dod.cem II/A 32,5 work. t ciasto wapienne (wapno gaszone) m piasek do zapraw m woda z rurociągu m

30 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.04 Razem pozycja KNR-W Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 i schody r-g Emalia ftalowa modyfikow. og.stos.- brązowa dm Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm materiały pomocnicze % 3.00 Razem pozycja Pochwyt stalowy na wspornikach m r-g balustrady i pochwyty stalowe kg zaprawa cementowa M 80 m Emalia ftalowa modyfikow.og.stos.- czerwona Emalia ftal. modyfikow.do podłógmahoniowa dm dm Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.02 Razem pozycja Osłony okien folia polietylenowa r-g Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.iii m Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg Ŝuraw okienny przenośny m-g Razem pozycja PODSUMOWANIE

31 Cokół budynku -1 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Koszty pośrednie [Kp] od (R, S) RAZEM Zysk [Z] od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM OGÓŁEM Słownie: PODSUMOWANIE Ściana -1 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Koszty pośrednie [Kp] od (R, S) RAZEM Zysk [Z] od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM OGÓŁEM Słownie: Boh Staligradu 1-13 Elewacja -wejścia PODSUMOWANIE Schody wejściowe -1 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Koszty pośrednie [Kp] od (R, S) RAZEM Zysk [Z] od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM OGÓŁEM Słownie: PODSUMOWANIE Schody zewnetrzne -1 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Koszty pośrednie [Kp] od (R, S) RAZEM Zysk [Z] od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM OGÓŁEM Słownie:

32 PODSUMOWANIE Cokół budynku RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Koszty pośrednie [Kp] od (R, S) RAZEM Zysk [Z] od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM OGÓŁEM Słownie: PODSUMOWANIE Ściana -1 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Koszty pośrednie [Kp] od (R, S) RAZEM Zysk [Z] od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM OGÓŁEM Słownie: PODSUMOWANIE Schody wejściowe RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Koszty pośrednie [Kp] od (R, S) RAZEM Zysk [Z] od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM OGÓŁEM Słownie: Boh Staligradu 1-13 Elewacja -wejścia PODSUMOWANIE Schody zewnetrzne RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Koszty pośrednie [Kp] od (R, S) RAZEM Zysk [Z] od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM OGÓŁEM

33 Słownie: PODSUMOWANIE Budynek 3-13 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 5.1 Cokół budynku Ściana Schody wejściowe Schody zewnetrzne RAZEM Koszty pośrednie [Kp] od (R, S) RAZEM Zysk [Z] od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM OGÓŁEM Słownie: PODSUMOWANIE CAŁY KOSZTORYS RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 1 Cokół budynku -1 2 Ściana -1 3 Schody wejściowe -1 4 Schody zewnetrzne -1 5 Budynek 3-13 RAZEM Koszty pośrednie [Kp] od (R, S) RAZEM Zysk [Z] od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM VAT [V] od (S(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM OGÓŁEM Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Toruń Czerwiec 2010r Kosztorys Strona 2/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Elewacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Mazurek DATA OPRACOWANIA : 05-2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Mazurek DATA OPRACOWANIA : 05-2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK SOCJALNO BIUROWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - ROBOTY BUDOWLANE - ZMIANA ILOŚCI OKIEN ADRES INWESTYCJI : 59-300 Lubin, ul. Zielona Dz 234 INWESTOR : MPWiK Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Remont elewacji i posadzki w magazynie EZSZ Strażów NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w EZSZ Strażów ADRES INWESTYCJI : Strażów INWESTOR : PKP Energetyka S. A..Zakład Południowy ADRES INWESTORA : 31-403

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Kosztorys ślepy Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2017-05-23 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł ADMINISTRACJA OSIEDLA NR AO 3 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. BEMA 32 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DOCIEPLENIA SZCZYTU ADRES INWESTYCJI : CHILMANOWICZA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ocieplenia i prac remontowych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku (budynek kotłowni) ściana wschodnia i północna ADRES INWESTYCJI : Szkoła

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Budowa 78-520 ZŁOCIENIEC UL WOLNOŚCI 14 Inwestor WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI Kosztorys Strona 2/12 Nr Podstawa,

Bardziej szczegółowo

Zielone 28 - wersja z styropianem ZUZIA12 (C) Datacomp (lic. 1C54D6A1) strona nr: 2. Kosztorys

Zielone 28 - wersja z styropianem ZUZIA12 (C) Datacomp (lic. 1C54D6A1) strona nr: 2. Kosztorys Kosztorys slepy Tarnowie oś. Zielone 28( wersja ze styropianem gr.5cm) Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2016-09-06 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski.

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Kosztorys ofertowy Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Data: 2011-07-20 Budowa: Remont świetlicy wiejskiej w Lekowie Obiekt: Świetlica

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji. ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji. ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20 INWESTOR : Dom Dziecka nr 5 ADRES INWESTORA : 90-159 Łódź, ul. Małachowskiego54

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Termomodernizacja budynku przy ul.prądnickiej 76 w Krakowie Obiekt lub rodzaj robót: Roboty dociepleniowe Lokalizacja: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, ul. Prądnicka

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont spalonej elewacji budynku DS-1 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. B.Warszawy 55 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2007 R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : Intercenbud IV kw r

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2007 R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : Intercenbud IV kw r PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ELEWACJI W BUDYNKU. U.G. ADRES INWESTYCJI : 34-322 GILOWICE UL. KRAKOWSKA 40 INWESTOR : URZĄD GMINY W GILOWICACH ADRES INWESTORA : 34-322 GILOWICE UL.KRAKOWSKA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Uzupełnienie tynków na antresoli WTMiT ADRES INWESTYCJI : ul. Piastów 41 Szczecin

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE BUDYNKU ADM-GOSPODARCZEGO ADRES INWESTYCJI : UL. PRÓCHNIKA INWESTOR : SZPITAL REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYB. ADRES INWESTORA : ROOSEVELTA 3 BRANŻA : BUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARKU ul.sądowa 21 KOSZTORYS INWESTORSKI CPV 45321000-3 CPV 45421125-6 CPV454221 00-2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DOCIEPLNIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYMIANA STOLARKI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 Kajoch Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Kąkolewie ADRES

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Warszawa ul. Bema 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : Zespół Szkół w Gostkowie - Remont elewacji budynku Szkoły w Gostkowie ADRES INWESTYCJI : Gostkowo, Niepart INWESTOR : Zespół Szkół ADRES INWESTORA : Gostkowo 87, 63-910

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 12/2010

Przedmiar robót 12/2010 Przedmiar robót 12/2010 Obiekt Kod CPV 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych Budowa Szkoła Podstawowa nr 2 Sułoszowa III Inwestor Urząg Gminy Sułoszowa Biuro kosztorysowe "BOWO" Kraków

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Konstytucyjna 1 Malowanie elewacji północnej ADRES INWESTYCJI : ul. Konstytucyjna1, Łódź INWESTOR : Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : ul. Jaracza

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys inwestorski Obiekt Kod CPV 45453100-8 - Roboty renowacyjne Budowa śeromskiego 11 Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa śeromskiego 11, AWiL-2 Niemcewicza 15. Stawka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym ściana południowa docieplona sytropianem 12cm

Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym ściana południowa docieplona sytropianem 12cm Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym docieplona sytropianem 12cm ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY CHANÓW

KOSZTORYS OFERTOWY CHANÓW PD CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O. UL. WOJKSA POLSKIEGO 1/2, 06-400 CIE- CHANÓW KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku koszarowego ADRES INWESTYCJI : Turowo 12, 06-415

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ul. Bitwy pod Studziankami 3

Przedmiar robót ul. Bitwy pod Studziankami 3 Przedmiar robót ul. Bitwy pod Studziankami 3 1. Docieplenie ścian ściana szczytowa wschodnia CPV: 1 KNR 2-2 161-2-5 Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 16 m. 1. 222-149 r-g,2483 4,9198

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - korytarz ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy

PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie elewacji w budynku administracyjno

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy OCIEPLENIE ŚCIANY

Kosztorys ofertowy OCIEPLENIE ŚCIANY Kosztorys ofertowy Data: 2009-05-14 Budowa: Ocieplenie ściany południowej Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 16 Zamawiający: Wspólnota

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile Al. Powstańców Wlkp. 164 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa, Kąkolewo 64-3 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie budynku, nałozenie tynku, wymiana parapetów zewnętrznych, rynien

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji Przedmiar robót Budowa: Przedszkole nr 177 os.kombatantów Obiekt lub rodzaj robót: Data opracowania: 2013-06-11 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 - ściana szczytowa 1.1 KNRW 202/1609/1 Rusztowania ramowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : ARCHIMIKA - Studio Architektury ul. Wspólna 15/17/180A, 91-464 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Malowanie elewacji północnej i południowej ADRES INWESTYCJI : ul. Konstytucyjna 9, 90-155 Łódź

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja Auli Politechniki Warszawskiej Filia Płock ADRES INWESTYCJI : Płock ul.jachowicza INWESTOR : Politechnika Warszawska Filia Płock Ogółem wartość

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Starostwo Powiatowe w Gryfinie DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedmiar. Starostwo Powiatowe w Gryfinie DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Gryfinie Przedmiar DATA OPRACOWANIA : 21.07.2017 Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 21.07.2017 Data zatwierdzenia Dokument został

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy

Przedmiar robót. Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy Przedmiar robót Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy Data: 2010-04-16 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Lesznie Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45410000-4 Tynkowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : 61-381 POZNAŃ - OS. ARMII KRAJOWEJ 100 INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 18 ADRES INWESTORA : Os. Armii Krajowej 100, 61-381

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ZGM Czerwionka-Leszczyny 44-230 Czerwionka - Leszczyny ul. ligonia 5c KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY SZCZEGÓŁOWY NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej - cały obiekt - ocieplenie z wyprawą, podbitka okapu, opaska. ADRES INWESTYCJI : Międzyleś gmina Poświętne INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI "Wit- Bud" Zdzisław Witkowski 97-200 Tomaszów Maz. ul. Jodłowa 8 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Szkoły ADRES INWESTYCJI : Guzew, gm. Rzgów INWESTOR : Gmina Rzgów ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO ZBiLK REJON ŚRÓDMIESCIE-NIEBUSZEWO /R-5/ SZCZECIN UL.KADŁUBKA NR.24 A P R Z E D M I A R R O B Ó T NAZWA INWESTYCJI : ODNOWIENIE CZĘŚCI ELEWACJI BUDYNKU - PO POśARZE ADRES INWESTYCJI : UL. JANA KAZIMIERZA

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt 1 Stolarka okienna. 2 Drzwi wejściowe. 3 Wymiana grzejników. 4 Utylizacja materiałów rozbiórkowych. 5 Docieplenie sali gimnastycznej. netto.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. GALA projekt architektura i nieruchomości Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3

PRZEDMIAR. GALA projekt architektura i nieruchomości Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3 GALA projekt architektura i nieruchomości 7-75 Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ - Ocieplenie ścian

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Termomodernizacja budynku. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Termomodernizacja budynku. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : Przełajowa 8 Inwestor : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Adres : POZNAŃ, UL. PRZEŁAJOWA 8 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy Obiekt Szkoła Rogowo - roboty budowlane termoizolacyjne Budowa Rogowo gm. Białogard Inwestor Gmina Białogard 78-200

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 AZK ŁODŹ-BAŁUTY KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ MAGNUSKI DATA OPRACOWANIA : 19.06.2015 Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT PRZYCHODNI NR 4 ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A KRÓL Ogółem

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY

KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski mgr inż. Wojciech Pawłowski PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek "Ł-2" ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa ADRES INWESTYCJI : Ocieplenie budynku "Ł-2" Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji z robotami towarzyszącymi, malowanie pomieszczeń.

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji z robotami towarzyszącymi, malowanie pomieszczeń. Przedmiar robót Budowa: Termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 5 Bielsko-Biała ul. Słowackiego. Inwestor: Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Plac

Bardziej szczegółowo

Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15

Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15 Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15 KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont części elewacji Budynku Technicznego (Scena przy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN

KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ADRES INWESTYCJI : NADARZYN - PRZEDSZKOLE INWESTOR : GMINA NADARZYN ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 18 KWIECIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 18 KWIECIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE ADRES INWESTYCJI : OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL.GIMNAZJALNA INWESTOR : I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ADRES INWESTORA : OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. GIMNAZJALNA BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przyjemskiego oczyszczenie mechaniczne i zmycie m

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przyjemskiego oczyszczenie mechaniczne i zmycie m OBMIAR Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przyjemskiego 24 1 1 KNR 0-23 2611- Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 866.240+74.496+82.192

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY. Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY. Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Kosztorys Kosztorys opracowali: Piotr Sołtysiak Pucka Gospodarka Komunalna,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dokończenie wymiany stolarki okiennej. Remont elewacji

Przedmiar robót. Dokończenie wymiany stolarki okiennej. Remont elewacji Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Przedszkole nr 82 Lokalizacja: Kraków, ul. Głowackiego 2 Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty, Krakow, ul. Ułanów 9 strona nr: 2 Przedmiar robót Opis pozycji 1 Remont

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W NOWYM TARGU OŚ. TOPOLOWE 3 - POKRYCIE BLACHĄ PŁASKĄ NA RĄBEK STOJĄCY ADRES INWESTYCJI : 34-400 Nowy Targ,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów ADRES INWESTYCJI : Poznań ul.szewska 14 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : Poznań ul.szewska 14 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Obiekt Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach- część istniejąca przed przebudową Kod CPV 45453000-7 Budowa Spytkowice 566 Inwestor Gmina Spytkowice

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Inwestycji Miejskich sc, Paweł Orleański, Magdalena Orleańska. Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, Ostrów Wielkopolski

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Inwestycji Miejskich sc, Paweł Orleański, Magdalena Orleańska. Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, Ostrów Wielkopolski Zakład Inwestycji Miejskich sc, Paweł Orleański, Magdalena Orleańska 45324000-4 Tynkowanie PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, 63-400

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT CPV 45450000-6

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT CPV 45450000-6 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT CPV 45450000-6 45110000-1, Roboty w zakresie b 45261000-4, Wykonywanie pokryć i 45410000-4, Tynkowanie 45453000-7, Roboty reontowe i r 45262100-2, Roboty przy wznoszen Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: KOSZTORYS NAKŁADCZY Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45410000-4 - Tynkowanie 45321000-3 - Izolacja cieplna Hufiec ZHP Olkusz przy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy - szatnia 1 Tynki wewn trzne Robocizna Robocizna Robocizna Materiały Sprz Materiały 2 Roboty na poddaszu Robocizna Materiały

Kosztorys nakładczy - szatnia 1 Tynki wewn trzne Robocizna Robocizna Robocizna Materiały Sprz Materiały 2 Roboty na poddaszu Robocizna Materiały Kosztorys nakładczy - szatnia Strona 1/7 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena 1 Tynki wewnętrzne 1 KSNR 3 0601/01 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość

Bardziej szczegółowo

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż Łokacz Mały ul. Adama Mickiewicza 1,64-761 Krzyż Wielkopolski KOSZTORYS OFERTOWY. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż Łokacz Mały ul. Adama Mickiewicza 1,64-761 Krzyż Wielkopolski KOSZTORYS OFERTOWY. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż Łokacz Mały ul. Adaa Mickiewicza 1,64-761 Krzyż Wielkopolski KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Wojciech Trzyszka DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Wojciech Trzyszka DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0. "NAPROBUD" WOJCIECH TRZYSZKA UL. BRONIEWSKIEGO 6, 49-3 BRZEG PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie ścian zewnętrznych z kolorystyką (po korekcie) ADRES INWESTYCJI : śłobek Miejski "Tęczowy Świat"

Bardziej szczegółowo

ZS 2 ele I etap 2012 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 5899) strona nr: 1. Kosztorys

ZS 2 ele I etap 2012 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 5899) strona nr: 1. Kosztorys strona nr: 1 Kosztorys 1 Element 1.1 KNR 1323/1001/11 Zabezpieczenie okien folia Robocizna razem r-g 0.1002 16.05805 Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10 mm m2 0.183 29.32758 Gwoździe budowlane

Bardziej szczegółowo

Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia II piętra ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. Aleksandrowska 123 INWESTOR : Dom Dziecka Nr.1 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Starostwo Powiatowe w Gryfinie

Przedmiar. Starostwo Powiatowe w Gryfinie Starostwo Powiatowe w Gryfinie Przedmiar NAZWA INWESTYCJI : Remont dschu ADRES INWESTYCJI : Chojna ul. Żółkiewskiego INWESTOR : Powiat Gryfiński ADRES INWESTORA : ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Bardziej szczegółowo

Skucie starych tynków i innych elementów, usuwanie farby,czyszczenie

Skucie starych tynków i innych elementów, usuwanie farby,czyszczenie 1 1.1 KNNRw 0003 0601-0100 Skucie starych tynków i innych elementów, usuwanie farby,czyszczenie Ilość: 1,000 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach,filarach

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY 45216121-8 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Obiekty straży pożarnej NAZWA INWESTYCJI : Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Kłobucku - termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : - Obiekt : Termomodernizacja i zmiany elewacji budynku mieszkalnrgo wielorodzinnego Adres : Poznań ul. Juwenalisa 2 i 2a Poznań działka nr 1/677;1/23;1/676;1/809

Bardziej szczegółowo

Kosztorys szczegółowy

Kosztorys szczegółowy Str. 1 Obiekt 1. URZĄD POCZTOWY BUKOWINA TATRZAŃSKA Opis: Obmiar = 0.000 Element 1. 1. ROBOTY REMONTOWE DACHOWE Opis: Obmiar = 0.000 1. 1. 1. KNR 04-01-0523-0400 Remont pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. ul. PodchorąŜych Piła

KOSZTORYS OFERTOWY. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. ul. PodchorąŜych Piła Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile ul. PodchorąŜych 10 64-920 Piła KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont gzymsu pośredniego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Żeromskiego INWESTOR : Miasto Poznań, Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

file:///e:/żerpmskiego%2042-44%20remont%20dachu%20pm.htm

file:///e:/żerpmskiego%2042-44%20remont%20dachu%20pm.htm Zeromskieo 42-44 remont dachu PM file:///e:/żerpmskieo%2042-44%20remont%20dachu%20pm.htm Strona 1 z 7 Wspólnota mieszkaniowa Żeromskieo 42-44 Sikorskieo 82a KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont

Bardziej szczegółowo

Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej Katowice DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : : NARZUTY

Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej Katowice DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : : NARZUTY Poczta Polska S.A. Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7 40-940 Katowice PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu, elewacji i schodów zewnętrznych ADRES INWESTYCJI : ul.pocztowa 4a, 44-200 Rybnik INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17 Przedmiar robót ZAD I Załącznik nr 7 NAZWA INWESTYCJI : WTM - BASEN ADRES INWESTYCJI : Szczecin, al. Piastów 41 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Mnich Upr. Bud. nr 25/89/PW DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Mnich Upr. Bud. nr 25/89/PW DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatek schodowych ADRES INWESTYCJI : Poznań, Parkowa 3A INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : Poznań, Parkowa 3A KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Chmiel DATA OPRACOWANIA : 2013-04-15. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Chmiel DATA OPRACOWANIA : 2013-04-15. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 13 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45211300-2 Roboty budowlane w zakresie budowy domów NAZWA

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Kosztorys ofertowy Data: 2010-05-04 Budowa: ul. Peowiaków 10 Kody CPV: 45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne Obiekt: Budynek mieszkalny ul. Peowiaków 10 22-400 Zamość Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI KOSZTORYS INWESTORSKI : Remont elewacji z dociepleniem, wykonanie izolacji pionowej fundamentu - ściana południowa - szczyt budynku : 64-920 Piła Roosevelta 49-51 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT ELEWACJI I SCHODÓW TECHNICZNYCH HALI SPORTOWEJ TOSIR UL. KRUPNICZA

Przedmiar robót REMONT ELEWACJI I SCHODÓW TECHNICZNYCH HALI SPORTOWEJ TOSIR UL. KRUPNICZA Przedmiar robót REMONT ELEWACJI I SCHODÓW TECHNICZNYCH HALI SPORTOWEJ TOSIR UL. KRUPNICZA Obiekt Kod CPV Inwestor Biuro kosztorysowe REMONT ELEWACJI I SCHODÓW TECHNICZNYCH HALI SPORTOWEJ TOSIR PRZY UL.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ - Ocieplenie ścian

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12 KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45321000-3 NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku gimnazjum nr 2 w Gostyniu ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remon elewacji forntowej i docieplenie elewacji pozostałych ADRES INWESTYCJI : Piła, ul. Lotnicza 5-11 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Lotnicza 5-11 w Pile ADRES

Bardziej szczegółowo

Białostocka 22 - remont elewacji z dociepleniem oraz remont opaski wokół budynku. Przedmiar

Białostocka 22 - remont elewacji z dociepleniem oraz remont opaski wokół budynku. Przedmiar 1 Elewacja 1 KNR 4-01 d.1 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów z blachy nie nadającej się do użytku - parapety (6*1.02+0.66*2+1.76+1.02+1.72+0.77+1.05*3+0.7*3+1.05*3+1.69*4+2.49*2+ 1.05*3+1.69+0.6+0.8*2)*0.25

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - przedmiar

Kosztorys - przedmiar Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys - przedmiar Obiekt Kod CPV 45453100-8 Budowa SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEśA JANA PAWŁA II W NOWEJ WSI GM. SUWAŁKI Inwestor URZĄD GMINY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy KOSZTORYS OFERTOWY ślepy NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku ADRES INWESTYCJI : Olecko ul.kasprowicza 18/20 INWESTOR : Gmina Olecko ADRES INWESTORA : Olecko ul.plac Wolności 3 BRANśA : budowlana

Bardziej szczegółowo

"NAKŁADCZY" Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

NAKŁADCZY Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 "NAKŁADCZY" Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45410000-4 Tynkowanie 45443000-4 Roboty elewacyjne 45332300-6 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień "KiN" KOSZTORYSOWANIE I NADZORY Włodzimierz Rustecki 02-114 W-wa, ul. Wiślicka 1a lok. 25 PRZEDMIAR ROBÓT 45321000-3 Izolacja cieplna 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie Klasyfikacja robót

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Święciechowa, ul. LESZCZYŃSKICH BIURO INŻYNIERSKIE MICHAŁ IZYDOREK

PRZEDMIAR Święciechowa, ul. LESZCZYŃSKICH BIURO INŻYNIERSKIE MICHAŁ IZYDOREK BIURO INŻYNIERSKIE MICHAŁ IZYDOREK 64-115 Święciechowa, ul. LESZCZYŃSKICH 502 721 715 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Podest pod klimatyzatory, roboty naprawcze po wykonaniu instalacji klimatyzacji ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2011-09-145 Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe BUDYNEK RADIOTERAPII, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Srzałowska 22, 71-730 Szczecin

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku WM pl. Konstytucji 3 Maja 10-11 ADRES INWESTYCJI : 64-920 Piła, pl. Konstytucji 3 Maja 10-11 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa pl. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna)

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Data: 2015-01-31 Budowa: REMONT ELEWACJI Obiekt: Budynek przy ul. Fabrycznej nr: 25 w Pudliszkach, (ściana

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. RSM Rawicz

Kosztorys. RSM Rawicz RSM Rawicz Kosztorys NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie szczytu południowego - tynk w górnej części /jak obecnie/ ADRES INWESTYCJI : ul. Kopernika 3 63-900 RAWICZ INWESTOR : Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

ZBiLK MARIACKA 25 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : E. GWIAZDA DATA OPRACOWANIA : 06.05.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

ZBiLK MARIACKA 25 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : E. GWIAZDA DATA OPRACOWANIA : 06.05.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ZBiLK MARIACKA 25 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ZBILK-SZCZECIN ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK TRAFOSTACJI-SZCZECIN-UL. ŚW. DUCHA 4 INWESTOR : ABILK ADRES INWESTORA : MARIACKA 25 BRANśA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 750-lecia w Nowogrodźcu, ul. Asnyka 46

PRZEDMIAR. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 750-lecia w Nowogrodźcu, ul. Asnyka 46 PRZEDMIAR Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 750-lecia w Nowogrodźcu, ul. Asnyka 6 Projekt Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Asnyka 8-0, -, 6-8 należących

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. P 177 Ocieplenie elewacji

Przedmiar robót. P 177 Ocieplenie elewacji Przedmiar robót Budowa: Przedszkole nr 177 oś Kombatantów 13 w Krakowie Obiekt: Przedszkole nr 177 oś Kombatantów 13 w Krakowie Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego nr 4 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Szarotki 5A INWESTOR : ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY ADRES

Bardziej szczegółowo