1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych"

Transkrypt

1

2

3 [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] PAŹDZIERNIK Spis treści 1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych Profile pomocy Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej /oferty pracy/ Zwolnienia grupowe Realizacja aktywnych programów rynku pracy /stan na koniec października roku/ Realizacja aktywnych programów rynku pracy w ujęciu osobowym / w ramach Funduszu Pracy/ Realizacja projektu systemowego w ramach PO WER Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nyskim II /stan na koniec wpaździernika roku/ Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego /stan na koniec października roku/ Podsumowanie /stan na koniec października roku/ Załącznik 1. Napływ osób bezrobotnych w gminach powiatu nyskiego /stan na koniec października roku/ Załącznik 2. Odpływ osób bezrobotnych w gminach powiatu nyskiego /stan na koniec października roku/ Załącznik 3. Realizacja aktywnych programów rynku pracy w ujęciu osobowym i terytorialnym - wszystkie programy w ramach Funduszu Pracy /stan na koniec październik roku/ Załącznik 4. Struktura bezrobocia (wybrane kategorie) w gminach powiatu nyskiego /stan na koniec październik roku/ S t r o n a

4 PAŹDZIERNIK [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1. Stopa bezrobocia Na koniec października roku stopa bezrobocia w powiecie nyskim wyniosła 8,4%, co oznacza, że w stosunku do miesiąca poprzedniego spadła o 0,9 p.p.. Tabela 1. Stopa bezrobocia na koniec września i października roku Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień 6,8% 7,4% 9,3% Październik 6,6% 6,9% 8,4% Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku stopa bezrobocia była równa 11,3%, spadła więc o 2,9 p.p.. Wykres 1. Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w poszczególnych miesiącach lat ,0% 15,6% 15,8% 15,2% 16,0% 14,2% 13,1% 14,0% 12,6% 12,0% 11,6% 11,5% 11,3% 11,4% 12,0% 12,0% 12,9% 13,1% 12,6% 10,0% 11,9% 11,1% 8,0% 10,1% 9,7% 9,5% 9,3% 6,0% 8,4% 4,0% 2,0% 0,0% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ,6% 15,8% 15,2% 14,2% 13,1% 12,6% 12,0% 11,6% 11,5% 11,3% 11,4% 12,0% 12,9% 13,1% 12,6% 11,9% 11,1% 10,1% 9,7% 9,5% 9,3% 8,4% Zestawienie zawiera skorygowane przez GUS stopy bezrobocia za okres I-VIII 2016 r. i I-VIII r. Korekta oznacza, iż dane zostały zmienione w stosunku do pierwotnie publikowanych. Źródło: GUS, Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. 2. Liczba bezrobotnych Na koniec października roku w powiecie nyskim zarejestrowanych było osób bezrobotnych, ich liczba spadła o 370 osób w porównaniu do stanu wykazanego na koniec września roku. W porównaniu do października 2016 roku liczba bezrobotnych spadła natomiast o 1201 osób S t r o n a

5 [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] PAŹDZIERNIK Wykres 2. Liczba osób bezrobotnych w powiecie nyskim w poszczególnych miesiącach lat /stan na koniec miesiąca/ X 2016 XI 2016 XII 2016 I II III IV V VI VII VIII IX X l. bezrobotnych Lokalne rynki pracy* W ośmiu z dziewięciu gmin powiatu nyskiego odnotowano spadek liczby bezrobotnych. Największa dynamika spadku bezrobocia miała miejsce w gminie Łambinowice /-16,7%/. Wzrost bezrobocia odnotowano jedynie w gminie Paczków, i to zaledwie o 1 osobę. Tabela 2. Dynamika bezrobocia w poszczególnych gminach powiatu nyskiego GMINA GŁUCHOŁAZY Liczba bezrobotnych wg stanu na dzień r. Liczba bezrobotnych wg stanu na dzień r. Wzrost/ spadek bezrobocia w porównaniu do końca września r. Spadek/ wzrost w % ,7% KAMIENNIK ,1% KORFANTÓW ,3% ŁAMBINOWICE ,7% NYSA ,4% OTMUCHÓW ,2% PACZKÓW ,2% PAKOSŁAWICE ,0% SKOROSZYCE ,9% OGÓŁEM* (DANE POWIATU) 3839* 3469* *Z uwagi na specyfikę generowania danych statystycznych przez funkcjonujący w Publicznych Służbach Zatrudnienia system informatyczny SI Syriusz - suma danych ilościowych z poszczególnych gmin może się nieznacznie różnić z danymi dotyczącymi całego powiatu S t r o n a

6 PAŹDZIERNIK [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 4. Struktura bezrobotnych W tabeli 3 przedstawiono wybrane kategorie osób bezrobotnych oraz ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie nyskim w październiku roku, dokonano również porównania w stosunku do stanu z końca września roku. Tabela 3. Struktura bezrobotnych w powiecie nyskim /stan na koniec września i października roku/ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK WYBRANE KATEGORIE OSÓB BEZROBOTNYCH Różnica Liczba % Liczba % p.p. KOBIETY ,8% ,3% -0,5 BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU ,3% ,0% 0,7 OSOBY DOTYCHCZAS NIEPRACUJĄCE 308 8,0% 286 8,2% 0,2 MIESZKAŃCY WSI ,4% ,8% 0,4 OSOBY BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ,7% ,9% 0,2 OSOBY BEZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO ,4% ,3% -0,1 *OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY: OSOBY DO 30 ROKU ŻYCIA MŁODZIEŻ W WIEKU DO 25 ROKU ŻYCIA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI ,9% ,9% 0, ,1% ,1% 0, ,9% ,8% -0, ,3% ,5% 0,2 Z TEGO: BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA KORZYSTAJĄCY ZE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ OSOBY POSIADAJĄCE CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO DO 6 ROKU ŻYCIA OSOBY POSIADAJĄCE CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE DO 18 ROKU ŻYCIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ,2% ,1% -1, ,6% 80 2,3% -0, ,8% ,6% 0,8 29 0,8% 27 0,8% 0, ,5% 296 8,5% 0,0 LICZBA BEZROBOTNYCH OGÓŁEM *Osobę bezrobotną można zakwalifikować do więcej niż jednej kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy S t r o n a

7 [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] PAŹDZIERNIK Wykres 3.Wybrane kategorie osób bezrobotnych oraz ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie nyskim /stan na koniec października / KOBIETY MIESZKAŃCY WSI DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI OSOBY BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA OSOBY DO 30 ROKU ŻYCIA OSOBY POSIADAJĄCE CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO DO 6 ROKU ŻYCIA OSOBY BEZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU MŁODZIEŻ W WIEKU DO 25 ROKU ŻYCIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY DOTYCHCZAS NIEPRACUJĄCE KORZYSTAJĄCY ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ OSOBY POSIADAJĄCE CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE DO 18 ROKU ŻYCIA 54,3% 48,8% 47,5% 39,9% 31,1% 27,1% 21,6% 16,3% 14,0% 13,8% 8,5% 8,2% 2,3% 0,8% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 5. Profile pomocy Profil określa konkretne formy pomocy przeznaczone dla osób bezrobotnych. Przy jego ustalaniu dokonuje się analizy sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy biorąc pod uwagę oddalenie bezrobotnego od rynku pracy i jego gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Zostały ustanowione trzy profile pomocy: I, II, III. Bezrobotnych osób zarejestrowanych z ustalonym profilem pomocy odnotowano na koniec października 3397, co stanowi 98% ogółu wszystkich bezrobotnych. Największy odsetek stanowią nadal osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy 64,7%, najniższy natomiast stanowią osoby bezrobotne z I profilem /1,0%/ S t r o n a

8 PAŹDZIERNIK [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] Tabela 4. Osoby bezrobotne w poszczególnych profilach w powiecie nyskim /stan na koniec września i października roku/ PROFILE POMOCY BEZROBOTNI Z USTALONYM PROFILEM WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LICZBA % LICZBA % PROFIL I 36 1,0 33 1,0 PROFIL II , ,7 PROFIL III , ,3 OGÓŁEM , ,0 *Liczba osób sprofilowanych nie jest równa ogólnej liczbie osób bezrobotnych z uwagi na fakt, iż występuje ciągły ruch po stronie napływu i odpływu z bezrobocia. Natomiast ustalenie profilu pomocy powinno nastąpić niezwłocznie po rejestracji, jednak niekoniecznie w dniu rejestracji. 6. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim W Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie w październiku roku zarejestrowało się 741 osób, co oznacza spadek liczby rejestracji bezrobotnych /o 89 osób/ w porównaniu do miesiąca ubiegłego. Natomiast liczba wyrejestrowań wyniosła 1111, co oznacza wzrost /o 191 osób/. Najwięcej osób zostało wyłączonych z tytułu podjęcia pracy 594, przy czym 75,1% z nich to podjęcia pracy niesubsydiowanej /446/, a 24,9% to podjęcia pracy subsydiowanej /148/. Wskaźnik płynności rynku pracy (tj. stosunek liczby bezrobotnych podejmujących pracę do liczby nowo zarejestrowanych) w październiku roku wyniósł 80,2% S t r o n a

9 [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] PAŹDZIERNIK Tabela 5. Ruch osób bezrobotnych w powiecie nyskim /stan na koniec września i października roku/ NAPŁYW OSÓB BEZROBOTNYCH LICZBA REJESTRACJI WZROST/ SPADEK WYBRANE KATEGORIE REJESTRACJI WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK OGÓŁEM rejestrujący się po raz pierwszy osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy osoby dotychczas niepracujące zamieszkali na wsi osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki osoby bez kwalifikacji zawodowych osoby bez doświadczenia zawodowego *osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy /łącznie/ osoby do 30 roku życia: w tym osoby do 25 roku życia osoby długotrwale bezrobotne osoby powyżej 50 roku życia osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do roku życia osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia osoby niepełnosprawne osoby powracające po aktywnych formach /prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, staże, prace społecznie użyteczne/ *Osobę bezrobotną można zakwalifikować do więcej niż jednej kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy S t r o n a

10 PAŹDZIERNIK [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] ODPŁYW OSÓB BEZROBOTNYCH LICZBA WYŁĄCZEŃ WZROST WYBRANE KATEGORIE WYŁĄCZEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK / SPADEK OGÓŁEM podjęcie pracy w tym: niesubsydiowanej subsydiowanej podjęcie pracy w ramach prac interwencyjnych podjęcie pracy w ramach robót publicznych podjęcie działalności gospodarczej w tym: w ramach bonu na zasiedlenie Z tego: podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu zasiedleniowego podęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego podjęcie pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego podjęcie pracy w ramach grantu na telepracę podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego pow. 50 r.ż. inne rozpoczęcie szkolenia w tym: w ramach bonu szkoleniowego rozpoczęcie stażu w tym: ramach bonu stażowego odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniej propozycji pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI brak potwierdzenia gotowości do pracy dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego nabycie praw emerytalnych lub rentowych nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego S t r o n a

11 [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] PAŹDZIERNIK Wykres 4. Rejestracje osób bezrobotnych w powiecie nyskim /stan na koniec października roku/ *osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy /łącznie/ zamieszkali na wsi osoby bez kwalifikacji zawodowych osoby do 30 roku życia: osoby długotrwale bezrobotne osoby powyżej 50 roku życia osoby powracające po aktywnych formach /prace interwencyjne, osoby do 25 roku życia osoby bez doświadczenia zawodowego rejestrujący się po raz pierwszy osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia osoby dotychczas niepracujące osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki osoby niepełnosprawne osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do W październiku roku miało miejsce 446 podjęć pracy niesubsydiowanej. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w tym okresie zrealizował 152 oferty pracy niesubsydiowanej, co oznacza, że 34% podjęć pracy niesubsydiowanej to efekt działań PUP w Nysie w tym okresie. zrealizowane oferty pracy niesubsydiowanej x 100 = % podjęć pracy z udziałem PUP podjęcia pracy niesubsydiowane 7. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej /oferty pracy/ W październiku roku do PUP w Nysie ogółem zgłoszono 291 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, w tym 219 ofert pracy niesubsydiowanej, które stanowią 75% ogółu zgłoszonych ofert. W stosunku do września roku ogólna liczba ofert pracy spadła o 182. Liczba ofert subsydiowanych spadła o 84 i wyniosła 72. Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy i aktywizacji 65 z nich pochodziło z sektora publicznego, a 119 dotyczyło pracy sezonowej. Na jedną zgłoszoną ofertę pracy przypadało niemal 12 osób bezrobotnych S t r o n a

12 PAŹDZIERNIK [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] Wykres 5. Zgłoszone wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej w powiecie nyskim /stan na koniec września i października roku/ ogółem 156 oferty pracy subsydiowanej oferty pracy niesubsydiowanej wrz paź Zwolnienia grupowe W październiku roku do Powiatowego Urzędu Pracy nie wpłynęło zarówno zgłoszenie o planowanych zwolnieniach grupowych, jak i zgłoszenie o dokonaniu zwolnienia grupowego. 9. Realizacja aktywnych programów rynku pracy /stan na koniec października roku/ 9.1. Realizacja aktywnych programów rynku pracy w ujęciu osobowym / w ramach Funduszu Pracy/ Wykres 6. Realizacja aktywnych programów rynku pracy w powiecie nyskim /stan na koniec października roku/ staże roboty publiczne refundacja kosztów zatrudnienia - 30 szkolenia /indywidualne i grupowe, umowy trójstronne/ prace interwencyjne programy specjalne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej refundacja kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania, refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy Program Aktywizacji i Integracji dofinansowanie wynagrodzenia 50+ bon na zasiedlenie bon stażowy bon zatrudnieniowy opieka nad dzieckiem/osobą zależną bon szkoleniowy przygotowanie zawodowe dorosłych i studia Do końca października roku na aktywne formy skierowano osób S t r o n a

13 Roboty publiczne Prace interwencyjne Staże Szkolenia Refundacja kosztów doposażenia stanowiska Dofinansowanie 50+ Ogółem [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] PAŹDZIERNIK 9.2. Realizacja projektu systemowego w ramach PO WER Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nyskim II /stan na koniec wpaździernika roku/ Do uczestnictwa w projekcie skierowano 333 osoby, z czego: 244 osoby skierowano na staż, w tym 135 osób zakończyło program, 13 osób skierowano na staż w ramach bonu stażowego, w tym 3 osoby zakończyły program, 22 osoby skierowano na szkolenie, w tym 16 osób zakończyło program, 2 osoby otrzymały bon szkoleniowy, 1 osoba zakończyła program, 21 osób otrzymało bon na zasiedlenie, w tym 8 osób zakończyło program, 31 osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego /stan na koniec października roku/ Liczba osób skierowanych do uczestnictwa w projekcie wynosi 430, w tym: 340 osób skierowano na staże, w tym 116 osób zakończyło program, 16 osób skierowano na szkolenie, w tym 10 osób zakończyło program, 22 osoby skierowano na doposażenie stanowiska pracy, 52 osoby otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej Realizacja programów z rezerwy ministra /stan na koniec października roku/ Program LICZBA SKIEROWANYCH Program regionalny x 83 UWIERZ W SIEBIE program aktywizcji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi 42 x x x x x 42 "NOWY POWIAT"-program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus 95 x x x x x S t r o n a

14 Szkolenie Trening kometencji społecznych i umiejętności zawodowych Indywidualne warsztaty z psychologiem Roboty publiczne PSU Ogółem Roboty publiczne Prace interwencyjne Staże Szkolenia Refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy Dofinansowanie 50+ Ogółem PAŹDZIERNIK [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] Program Aktywni 50+ program aktywizacjizawodowej bezrobotnych po 50 r.ż. 38 x x x x Realizacja programów specjalnych /stan na koniec października roku/ Program LICZBA SKIEROWANYCH Postaw na działanie x 29 Twoje działanie Twoja przyszłość x x x Wypracuj swoją przyszłość x x 12 x S t r o n a

15 [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] PAŹDZIERNIK Podsumowanie /stan na koniec października roku/ Na koniec października roku stopa bezrobocia w powiecie nyskim wyniosła 8,4%, co oznacza, że w stosunku do miesiąca poprzedniego spadła o 0,9 p.p.. Na koniec października roku w powiecie nyskim zarejestrowanych było osób bezrobotnych, ich liczba spadła o 370 osób w porównaniu do stanu wykazanego na koniec września roku. W ośmiu z dziewięciu gmin powiatu nyskiego odnotowano spadek liczby bezrobotnych. Największa dynamika spadku bezrobocia miała miejsce w gminie Łambinowice /-16,7%/. Wzrost bezrobocia odnotowano jedynie w gminie Paczków, i to zaledwie o 1 osobę. Bezrobotnych osób zarejestrowanych z ustalonym profilem pomocy odnotowano na koniec października 3397, co stanowi 98% ogółu wszystkich bezrobotnych. Największy odsetek stanowią nadal osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy 64,7%, najniższy natomiast stanowią osoby bezrobotne z I profilem /1,0%/. 741 osób zarejestrowało się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie w październiku roku, co oznacza spadek liczby rejestracji bezrobotnych /o 89 osoby/ w porównaniu do miesiąca ubiegłego. Natomiast liczba wyrejestrowań wyniosła 1111, co oznacza wzrost /o 191 osób/. Wskaźnik płynności rynku pracy (tj. stosunek liczby bezrobotnych podejmujących pracę do liczby nowo zarejestrowanych) w październiku roku wyniósł 80,2%. W październiku roku do PUP w Nysie ogółem zgłoszono 291 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, w tym 219 ofert pracy niesubsydiowanej. Na jedną zgłoszoną ofertę pracy przypadało niemal 12 osób bezrobotnych. Do końca października roku na aktywne formy skierowano osób S t r o n a

16 PAŹDZIERNIK [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] Załącznik 1. Napływ osób bezrobotnych w gminach powiatu nyskiego /stan na koniec października roku/ W TYM GMINA NOWE REJESTRACJE ZWOLNIENI Z PRZYCZYN ZAKŁADU PRACY PO PRACACH INTERWENCYJNYCH PO ROBOTACH PUBLICZNYCH PO STAŻU PO PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DOROSŁYCH PO SZKOLENIACH PO PRACACH SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH GŁUCHOŁAZY KAMIENNIK KORFANTÓW ŁAMBINOWICE NYSA OTMUCHÓW PACZKÓW PAKOSŁAWICE SKOROSZYCE Ogółem *Z uwagi na specyfikę generowania danych statystycznych przez funkcjonujący w Publicznych Służbach Zatrudnienia system informatyczny "SI Syriusz" - suma danych ilościowych z poszczególnych gmin może się nieznacznie różnić z danymi dotyczącymi całego powiatu S t r o n a

17 Wyłączenia z ewidencji Prace niesubsydiowane - ogółem Prace interwencyjne Roboty publiczne Podjęcie działalności gospodarczej W tym podjęcie działalności gosp. w ramach bonu na zasiedlenie Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego Podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w bonu na zasiedlenie Podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego Podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne Podjęcie pracy w ramach dof. wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego pow. 50 r.z. Inne Rozpoczęcie szkolenia W tym w ramach bonu szkoleniowego Rozpoczęcie stażu W tym w ramach bonu stażowego Rozpoczęcie pracy społ. Użytecznych w ramach PAI Brak gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja Nabycie praw emerytalnych lub rent. Przejście na św. przedemerytalne [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] PAŹDZIERNIK Załącznik 2. Odpływ osób bezrobotnych w gminach powiatu nyskiego /stan na koniec października roku/ Podjęcia pracy z tego Prace subsydiowane W tym w tym Powiat Ogółem Ogółem Głuchołazy Kamiennik Korfantów Łambinowice Nysa Otmuchów Paczków Pakosławice Skoroszyce *Z uwagi na specyfikę generowania danych statystycznych przez funkcjonujący w Publicznych Służbach Zatrudnienia system informatyczny "SI Syriusz" - suma danych ilościowych z poszczególnych gmin może się nieznacznie różnić z danymi dotyczącymi całego powiatu S t r o n a

18 Indyw. Grupowe Egzaminy Prace interwencyjne Roboty publiczne Staże Doposażenia Refundacja kosztów dojazdu do pracy Dotacje Opieka nad dzieckiem Szkoleniowy Stażowy Zatrudnieniowy Zasiedleniowy PZD oraz studia podyplomowe Refundacja kosztów zatrudnienia -30 Programy specjalne Program Aktywizacji i Integracji Dofinansowanie wynagr. 50+ PAŹDZIERNIK [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] Załącznik 3. Realizacja aktywnych programów rynku pracy w ujęciu osobowym i terytorialnym - wszystkie programy w ramach Funduszu Pracy /stan na koniec październik roku/ PROGRAMY RYNKU PRACY BON Gmina Szkolenia Ogółem NYSA OTMUCHÓW PACZKÓW GŁUCHOŁAZY KORFANTÓW SKOROSZYCE PAKOSŁAWICE ŁAMBINOWICE KAMIENNIK RAZEM S t r o n a

19 [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] PAŹDZIERNIK Załącznik 4. Struktura bezrobocia (wybrane kategorie) w gminach powiatu nyskiego /stan na koniec październik roku/ Kategoria osób bezrobotnych Ogółem zarejestrowani bezrobotni Bezrobotne kobiety Bezrobotni z prawem do zasiłku Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy Osoby dotychczas niepracujące Zamieszkali na wsi Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Bezrobotni do 30 roku życia Bezrobotni do 25 roku życia Długotrwale bezrobotni Powyżej 50 roku życia Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia Niepełnosprawni GMINA Głuchołazy Kamiennik Korfantów Łambinowice Nysa Otmuchów Paczków Pakosławice Skoroszyce powiat nyski liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 10 9,7 22 4, ,0 16 2,3 3 2,7 8 4,0 4 2,3 54 4,2 12 3,7 14 3,4 3 2,9 7 6, ,5 62 8,7 9 8, ,9 17 9,7 96 7,5 24 7,4 40 9,9 6 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9% 26 12, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 34 7, ,6 57 8,0 6 5, ,4 14 8, ,1 26 8,0 25 6,2 5 4, , ,5 *Z uwagi na specyfikę generowania danych statystycznych funkcjonujących w PSZ system informatyczny SI Syriusz suma danych z poszczególnych gmin może nieznacznie różnić się z danymi dot. całego powiatu S t r o n a

20 PAŹDZIERNIK [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] Obserwatorium Rynku Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ul. Słowiańska 19, Nysa tel , fax S t r o n a

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] KWIECIEŃ 2018 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ - 1-1. Stopa bezrobocia... -2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych w powiecie

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Marzec ,3% 15,3% Kwiecień ,9% 14,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Marzec ,3% 15,3% Kwiecień ,9% 14,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec kwietnia roku wyniosła 14,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 1,0 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w styczniu i lutym 2016 roku. Styczeń ,7% 15,6% Luty ,7%* 15,9%*

Tabela 1. Stopa bezrobocia w styczniu i lutym 2016 roku. Styczeń ,7% 15,6% Luty ,7%* 15,9%* 1. Szacunkowa stopa bezrobocia* Szacunkowa stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec lutego roku wyniosła 15,9%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 0,3 p.p.. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec marca roku wyniosła 15,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 0,6 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal jest

Bardziej szczegółowo

V 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

V 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI V INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w maju roku wyniosła 16,0%, spadła więc o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poziomu z kwietnia

Bardziej szczegółowo

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI II INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń 12,% 12,5% 18,3% Luty 12,% 12,4% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w lutym roku

Bardziej szczegółowo

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI IV INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w kwietniu roku wyniosła 16,8%, spadła więc o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poziomu

Bardziej szczegółowo

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI VI INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec czerwca roku wyniosła 15%, co oznacza, iż spadła o 1 punkt procentowy w porównaniu

Bardziej szczegółowo

I 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

I 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI I 215 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Styczeń 215 12,% 12,5% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień' 11,7% 12,3% 17,1% Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim we

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - VII 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - VII 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - VII 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec' 12,0% 12,7% 18,0% Lipiec' 11,9% 12,5% 17,5% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 października roku Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień Październik 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 listopada roku Polska woj. opolskie powiat nyski Październik Listopad 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 kwietnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Marzec Kwiecień 14,3% 15,5% 14,0%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31maja roku Polska woj. opolskie powiat nyski Kwiecień' Maj' 13,0% 13,7% 12,5% 13,3%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 maja roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Kwiecień Maj 14,0% 15,1% 13,5% 14,4%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 października roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień 12,4% 13,2% 19,4% Październik

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 213 roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień Styczeń 213 13,4%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń Luty 14,2% 15,2% 14,4% 15,5%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2015 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 28 LUTEGO 2015 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 WRZEŚNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: październik

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 1. BEZROBOCIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU... 5 1.1. STOPA BEZROBOCIA... 5 1.2. POZIOM I

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2013 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 WRZEŚNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: sierpień 2015 r. - sierpień 2016 r. POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2013 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim 5 263 5 250 5 245 5 196 5 165 5 095 5 302 5 492 5 706 5 991 6 050 6 078 6 189 6 328 6 345 6 307 6 312 6 378 6 308 6 579 6 715 6 782 6 830 7 130 7 206 7 287 7 577 7 506 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 9,1% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 12,1% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 15,0 2. kujawsko-pomorskie 12,7

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku Częstochowa, grudzień 2015 r. 6291 9052 8017

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku Częstochowa, marzec 2017 r. POZIOM BEZROBOCIA W końcu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku Częstochowa, wrzesień 2016 r. 4868 7200 6454 6464

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie październik 2018 r.

województwo pomorskie październik 2018 r. województwo pomorskie październik 2018 r. Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2018 r. Województwo pomorskie wrzesień 2018 r. październik 2018 r. liczba zmiana % / pkt.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku Częstochowa, kwiecień 2016 r. 9078 8105 6464 6690

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku Częstochowa, listopad 2015 r. 6178 9121 8066

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie wrzesień 2018 r.

województwo pomorskie wrzesień 2018 r. województwo pomorskie wrzesień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie sierpień 2018 r. wrzesień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku Częstochowa, styczeń 2016 r. 6291 9052 9078 8160

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku Częstochowa, październik 2015 r. 6190 9379 8177

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin

Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 2-8 Lublin, tel. (81) 466-52-, fax (81) 466-52-1, www.mup.lublin.pl, mup@mup.lublin.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 216 roku - Miasto

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie sierpień 2018 r.

województwo pomorskie sierpień 2018 r. województwo pomorskie sierpień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2018 r. sierpień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku Częstochowa, październik 2016 r. 4617 6920 6190

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MRPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy lipiec 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy lipiec 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie maj 2018 r.

województwo pomorskie maj 2018 r. województwo pomorskie maj 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2018 r. maj 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie czerwiec 2018 r.

województwo pomorskie czerwiec 2018 r. województwo pomorskie czerwiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2018 r. czerwiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2017 roku Częstochowa, czerwiec 2017 r. 5601 4778 4143 8305 6766

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku Częstochowa, sierpień 2015 r. 6754 10203 8475 8160

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku Częstochowa, październik 2017 r. 4617 4778 3833

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec października 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec października 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec października 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec października 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie listopad 2018 r.

województwo pomorskie listopad 2018 r. województwo pomorskie listopad 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2018 r. listopad 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie lipiec 2018 r.

województwo pomorskie lipiec 2018 r. województwo pomorskie lipiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2018 r. lipiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo