Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin"

Transkrypt

1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 2-8 Lublin, tel. (81) , fax (81) , Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 216 roku - Miasto Lublin Lublin, sierpień 216

2

3 Spis treści 1. Wielkość i stopa bezrobocia Struktura i bilans bezrobotnych Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Osoby bezrobotne do 3 roku życia Osoby powyżej 5 roku życia Osoby długotrwale bezrobotne Oferty pracy Profile pomocy Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy I półrocze 216 roku Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wykształcenie Staż pracy Struktura osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wg czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy I półrocze 216 roku Czas pozostawania bez pracy w miesiącach - bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Wiek - bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Wykształcenie - bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Staż pracy ogółem - bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Struktura osób bezrobotnych do 3 roku życia Czas pozostawania bez pracy w miesiącach - osoby do 3 roku życia Wiek - osoby bezrobotne do 3 roku życia Wykształcenie - osoby bezrobotne do 3 roku życia Staż pracy ogółem osoby bezrobotne do 3 roku życia Struktura osób długotrwale bezrobotnych Czas pozostawania bez pracy w miesiącach - osoby długotrwale bezrobotne Wiek - osoby długotrwale bezrobotne Wykształcenie - osoby długotrwale bezrobotne Staż pracy - osoby długotrwale bezrobotne Struktura osób powyżej 5 roku życia Czas pozostawania bez pracy w miesiącach - osoby powyżej 5 roku życia Wiek - osoby powyżej 5 roku życia Wykształcenie - osoby powyżej 5 roku życia Staż pracy - osoby powyżej 5 roku życia Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej oraz posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia Osoby niepełnosprawne Projekty i Programy Projekty własne Projekty partnerskie Programy własne Wykonanie planu Funduszu Pracy limit na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 216 roku limity stan na 3 VI 216 r

4

5 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w mieście, województwie i kraju w I półroczu 216 roku. Stan na dzień Lublin woj. lubelskie Kraj ,3 12,2 1, ,4 12,2 1, ,2 11,9 1, , 11,4 9, ,8 1,9 9, ,2 1, 9, Lublin woj. lubelskie Kraj ,2 12,2 11,9 11,4 1,9 1,3 1, ,5 9,1 9 8,3 8,4 8,2 8 7,8 7,2 Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w 216 r. Rok 216 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Liczba osób bezrobotnych , , ,5% 8,2% 141 8, , % 138 8, ,8% I II III IV V VI Liczba bezrobotnych Stopa bezrobocia 7,8 7,2 7,6% 7,2%

6 2. Struktura i bilans bezrobotnych Bezrobotni ogółem I II III IV V VI Ogółem Bezrobotni ogółem poprzednio pracujące w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotychczas niepracujące po raz pierwszy po raz kolejny Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu 8 poprzednio pracujący dotychczas niepracujący Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu zarejestrowani po raz kolejny zarejestrowani po raz pierwszy 2

7 Bezrobotne kobiety I II III IV V VI Ogółem Ogółem kobiety poprzednio pracujące w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotychczas niepracujące po raz pierwszy po raz kolejny Bezrobotne kobiety zarejestrowane w danym miesiącu poprzednio pracujące dotychczas niepracujące Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Bezrobotne kobiety zarejestrowane w danym miesiącu kobiety zarejestrowane po raz pierwszy kobiety zarejestrowane po raz kolejny Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec 3

8 Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) I II III IV V VI Ogółem Osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki Cudzoziemcy Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukooczenia nauki Cudzoziemcy Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Wybrane kategorie bezrobotnych kobiet I II III IV V VI Ogółem Osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki Cudzoziemcy Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec 4 Osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukooczenia nauki Cudzoziemcy Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

9 Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (napływ) I II III IV V VI Ogółem Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z tego) do 3 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotne powyżej 5 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż. 1 1 niepełnosprawni niepełnosprawni posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia powyżej 5 roku życia długotrwale bezrobotne do 3 roku życia Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec 5

10 Kobiety będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (napływ) I II III IV V VI Ogółem Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z tego) do 3 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotne powyżej 5 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. 1 1 niepełnosprawni niepełnosprawne posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia powyżej 5 roku życia długotrwale bezrobotne do 3 roku życia Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec 6

11 Bezrobotni zarejestrowani po instrumentach (napływ) I II III IV V VI Ogółem po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po stażu po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu po pracach społecznie użytecznych prace interwencyjne 46 2 staż szkolenie prace społecznie użyteczne Bezrobotne kobiety zarejestrowane po instrumentach (napływ) I II III IV V VI Ogółem po pracach interwencyjnych 1 1 po robotach publicznych po stażu po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu po pracach społecznie użytecznych prace 3 interwencyjne prace interwencyjne staż szkolenie prace społecznie użyteczne staż szkolenie prace społecznie użyteczne 7

12 Osoby bezrobotne ogółem wyłączone z ewidencji bezrobotnych Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym I II III IV V VI Ogółem podjęcia pracy niesubsydiowanej : podjęcie działalności gospodarczej pracy sezonowej subsydiowanej : prac interwencyjnych robót publicznych podjęcia działalności gospodarczej w ramach bonu na zasiedlenie podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 5 r. ż inne rozpoczęcia szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęcia prac społecznie użytecznych w tym w ramach PAI 1 1 skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI

13 odmowy ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki osiągnięcia wieku emerytalnego nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego innych Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w poszczególnych miesiącach I półrocza 216 roku Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych Podjęcie pracy Podjęcie pracy subsydiowanej i niesubsydiowanej w poszczególnych miesiącach I półrocza 216 roku Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec niesubsydiowana subsydiowana 9

14 Kobiety bezrobotne wyłączone z ewidencji bezrobotnych Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym I II III IV V VI Ogółem podjęcia pracy niesubsydiowanej : podjęcie działalności gospodarczej pracy sezonowej subsydiowanej : prac interwencyjnych robót publicznych podjęcia działalności gospodarczej w ramach bonu na zasiedlenie podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 1 1 podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 1 1 podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego 3 3 bezrobotnego powyżej 5 r. ż. inne rozpoczęcia szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęcia prac społecznie użytecznych w tym w ramach PAI 9 9 skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI odmowy ustalenia profilu pomocy 1

15 niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki osiągnięcia wieku emerytalnego nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego innych Kobiety wyłączone z ewidencji bezrobotnych w poszczególnych miesiącach I półrocza 216 roku Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Kobiety wyłączone z ewidencji bezrobotnych Podjęcie pracy Podjęcie pracy subsydiowanej i niesubsydiowanej w poszczególnych miesiącach I półrocza 216 roku Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec niesubsydiowana subsydiowana 11

16 3. Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 3.1.Osoby bezrobotne do 3 roku życia Bezrobotni zarejestrowani po instrumentach - osoby bezrobotne do 3 roku życia I II III IV V VI Ogółem po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po stażu po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu po pracach społecznie użytecznych 3 3 Kobiety bezrobotne zarejestrowane po instrumentach - kobiety bezrobotne do 3 roku życia I II III IV V VI Ogółem po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po stażu po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu 3 3 po pracach społecznie użytecznych 3 3 Osoby bezrobotne do 3 roku życia zarejestrowane po instrumentach rynku na koniec czerwca staż szkolenie prace społecznie użyteczne ogółem kobiety 12

17 Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych - Osoby bezrobotne do 3 roku życia Ogółem I II III IV V VI Ogółem Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym podjęcia pracy niesubsydiowanej podjęcie działalności gospodarczej pracy sezonowej subsydiowanej : prac interwencyjnych robót publicznych podjęcia działalności gospodarczej w ramach bonu na zasiedlenie podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 2 2 podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 2 2 podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego X X X X X X X bezrobotnego powyżej 5 r. ż. inne rozpoczęcia szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęcia prac społecznie użytecznych w tym w ramach PAI 2 2 skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI

18 odmowy ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki osiągnięcia wieku emerytalnego X X X X X X nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego X X X X X X X innych Osoby do 3 roku życia wyłączone z ewidencji bezrobotnych - osoby do 3 roku życia Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych podjęcie pracy Podjęcie pracy subsydiowanej i niesubsydiowanej osoby do 3 roku życia Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec niesubsydiowana subsydiowana 14

19 Kobiety wyłączone z ewidencji bezrobotnych - Kobiety bezrobotne do 3 roku życia Kobiety I II III IV V VI Ogółem Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym podjęcia pracy niesubsydiowanej podjęcie działalności gospodarczej pracy sezonowej subsydiowanej : prac interwencyjnych robót publicznych podjęcia działalności gospodarczej w ramach bonu na zasiedlenie podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 1 1 podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 1 1 podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego X X X X X X X bezrobotnego powyżej 5 r. ż. inne (w tym 15f) rozpoczęcia szkolenia 3 3 w tym w ramach bonu szkoleniowego rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęcia prac społecznie użytecznych w tym w ramach PAI 2 2 skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI

20 odmowy ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki 2 2 osiągnięcia wieku emerytalnego X X X X X X X nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego X X X X X X X innych Kobiety do 3 roku życia wyłączone z ewidencji bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 216 roku Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Kobiety wyłączone z ewidencji bezrobotnych podjęcie pracy 16

21 3.2. Osoby powyżej 5 roku życia Bezrobotni zarejestrowani po instrumentach I II III IV V VI Ogółem po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po stażu po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu po pracach społecznie użytecznych Kobiety zarejestrowani po instrumentach I II III IV V VI Ogółem po pracach interwencyjnych 1 1 po robotach publicznych po stażu po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu po pracach społecznie użytecznych Osoby bezrobotne pow. 5 roku życia zarejestrowane po instrumentach rynku na koniec czerwca po pracach interwencyjnych po stażu po szkoleniu po pracach społecznie ogółem kobiety użytecznych 17

22 Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych - Osoby bezrobotne powyżej 5 roku życia Ogółem Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym I II III IV V VI Ogółem podjęcia pracy niesubsydiowanej podjęcie działalności gospodarczej pracy sezonowej subsydiowanej : prac interwencyjnych robót publicznych podjęcia działalności gospodarczej w ramach bonu na zasiedlenie X X X X X X X podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na X X X X X X X zasiedlenie podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego X X X X X X X podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne X X X X X X X podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 5 r. ż inne rozpoczęcia szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego X X X X X X X rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego X X X X X X X rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęcia prac społecznie użytecznych w tym w ramach PAI 5 5 skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI

23 odmowy ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki osiągnięcia wieku emerytalnego nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego innych Osoby powyżej 5 roku życia wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych podjęcia pracy Podjęcie pracy subsydiowanej i niesubsydiowanej osoby powyżej 5 roku życia Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec niesubsydiowana subsydiowana 19

24 Kobiety wyłączone z ewidencji bezrobotnych Kobiety bezrobotne powyżej 5 roku życia Kobiety Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 2 I II III IV V VI podjęcia pracy niesubsydiowanej podjęcie działalności gospodarczej pracy sezonowej subsydiowanej : prac interwencyjnych robót publicznych podjęcia działalności gospodarczej 1 1 w ramach bonu na zasiedlenie X X X X X X podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na X X X X X X zasiedlenie podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego X X X X X X podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne X X X X X X podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 5 r. ż. 3 inne 4 rozpoczęcia szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego X X X X X X rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego X X X X X X rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęcia prac społecznie użytecznych w tym w ramach PAI 5 skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI

25 odmowy ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki osiągnięcia wieku emerytalnego nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego innych Kobiety powyżej 5 roku życia wyłączone z ewidencji bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 216 roku Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Kobiety wyłączone z ewidencji bezrobotnych podjęcie pracy 21

26 3.3. Osoby długotrwale bezrobotne Bezrobotni zarejestrowani po instrumentach rynku pracy I II III IV V VI Ogółem po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po stażu po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu po pracach społecznie użytecznych Kobiety bezrobotne zarejestrowane po instrumentach rynku pracy I II III IV V VI Ogółem po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po stażu po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu po pracach społecznie użytecznych Osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane po instrumentach rynku pracy na koniec czerwca staż szkolenie prace społecznie użyteczne ogółem kobiety 22

27 Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych Osoby długotrwale bezrobotne Ogółem Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym I II III IV V VI Ogółem podjęcia pracy niesubsydiowanej podjęcie działalności gospodarczej pracy sezonowej subsydiowanej : prac interwencyjnych robót publicznych podjęcia działalności gospodarczej w ramach bonu na zasiedlenie podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 5 r. ż inne rozpoczęcia szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęcia prac społecznie użytecznych w tym w ramach PAI 8 8 skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI

28 odmowy ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki osiągnięcia wieku emerytalnego nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego innych Osoby długotrwale bezrobotne wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych podjęcie pracy Podjęcie pracy subsydiowanej i niesubsydiowanej długotrwale bezrobotne Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec niesubsydiowane subsydiowane 24

29 Kobiety wyłączone z ewidencji bezrobotnych Kobiety długotrwale bezrobotne Kobiety Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym I II III IV V VI Ogółem podjęcia pracy niesubsydiowanej podjęcie działalności gospodarczej pracy sezonowej subsydiowanej : prac interwencyjnych robót publicznych podjęcia działalności gospodarczej w ramach bonu na zasiedlenie podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na 2 2 zasiedlenie podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 5 r. ż. 2 2 inne rozpoczęcia szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęcia prac społecznie użytecznych w tym w ramach PAI 7 7 skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI

30 odmowy ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki osiągnięcia wieku emerytalnego nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 1 innych Kobiety długotrwale bezrobotne wyłączone z ewidencji bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 216 roku Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec kobiety wyłączone z ewidencji bezrobotnych podjęcie pracy 26

31 4. Oferty pracy Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie w I półroczu 216 r. miesiąc oferty pracy zatrudnienie lub inna miejsca aktywizacji praca zarobkowa zawodowej I II III IV V VI Ogółem Miejsca pracy i aktywizacji zawodowej miejsca aktywizacji zawodowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Miejsca aktywizacji zawodowej staże prace społecznie użyteczne Miejsca aktywizacji zawodowej miesiąc razem prace staże społecznie użyteczne I II III IV V VI Ogółem I II III IV V VI

32 5. Profile pomocy Liczba wywiadów zakończonych ustaleniem profilu pomocy bezrobotni ogółem I II III IV V VI Ogółem z tego Ogółem profil I profil II profil III Liczba wywiadów zakończonych ustaleniem profilu pomocy - Kobiety I II III IV V VI Ogółem z tego Ogółem profil I profil II profil III ogółem 4157 kobiety 111 profil I profil II profil III 28

33 6. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe Zgłoszenia zwolnień grupowych Zgłoszenia zwolnień grupowych - ilość osób z sektora publicznego z sektora prywatnego I II III IV V VI Ogółem I II III IV V VI ilośd osób zgłoszonych do zwolnienia Zwolnienia grupowe Zwolnienia grupowe ilość zakładów Zwolnienia grupowe ilość osób z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego I II III IV V VI Ogółem

34 7. Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy I półrocze 216 roku 7.1. Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Ogółem Kobiety do pow do pow. 24 ogółem kobiety 7.2. Wiek Wiek Ogółem Kobiety lata lata ogółem kobiety 3

35 7.3. Wykształcenie Wykształcenie Ogółem Kobiety wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe ogółem kobiety 7.4. Staż pracy Staż pracy ogółem Ogółem Kobiety do 1 roku lat i więcej bez stażu ogółem kobiety do 1 roku lat i więcej bez stażu 31

36 8. Struktura osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wg czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy I półrocze 216 roku 8.1. Czas pozostawania bez pracy w miesiącach - bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Czas pozostawania bez pracy w Ogółem Kobiety miesiącach do pow Ogółem Kobiety do pow Wiek - bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Wiek Ogółem Kobiety lat i więcej ogółem kobiety lat i więcej

37 8.3. Wykształcenie - bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Wykształcenie Ogółem Kobiety wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej ogółem kobiety Staż pracy ogółem - bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Staż pracy ogółem Ogółem Kobiety do 1 roku lat i więcej bez stażu ogółem kobiety do 1 roku lat i więcej bez stażu 33

38 9. Struktura osób bezrobotnych do 3 roku życia 9.1. Czas pozostawania bez pracy w miesiącach - osoby do 3 roku życia Czas pozostawania bez pracy w Ogółem Kobiety miesiącach do pow ogółem kobiety do pow Wiek - osoby bezrobotne do 3 roku życia ogółem kobiety Wiek Ogółem Kobiety Wykształcenie - osoby bezrobotne do 3 roku życia Wykształcenie Ogółem Kobiety wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej wyższe policealne i śr. zawodowe ogółem kobiety LO zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej 34

39 9.4 Staż pracy ogółem osoby bezrobotne do 3 roku życia Staż pracy ogółem Ogółem Kobiety do 1 roku X X 3 lat i więcej X X bez stażu ogółem kobiety do 1 roku bez stażu 1. Struktura osób długotrwale bezrobotnych 1.1. Czas pozostawania bez pracy w miesiącach - osoby długotrwale bezrobotne Czas pozostawania bez pracy w Ogółem Kobiety miesiącach do pow ogółem kobiety do pow Wiek - osoby długotrwale bezrobotne Wiek Ogółem Kobiety lat i więcej ogółem kobiety lat i więcej

40 1.3. Wykształcenie - osoby długotrwale bezrobotne Wykształcenie Ogółem Kobiety wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej ogółem kobiety wyższe policealne i śr. zawodowe LO zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej 1.4. Staż pracy - osoby długotrwale bezrobotne Staż pracy ogółem Ogółem Kobiety do 1 roku lat i więcej bez stażu ogółem kobiety do 1 roku lat i więcej bez stażu 11. Struktura osób powyżej 5 roku życia Czas pozostawania bez pracy w miesiącach - osoby powyżej 5 roku życia Czas pozostawania bez pracy w Ogółem Kobiety miesiącach do pow Ogółem Kobiety do pow

41 11.2. Wiek - osoby powyżej 5 roku życia Wiek Ogółem Kobiety lat i więcej Ogółem Kobiety lat i więcej 11.3 Wykształcenie - osoby powyżej 5 roku życia Wykształcenie Ogółem Kobiety wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej wyższe policealne i śr. zawodowe ogółem LO kobiety 963 zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej 11.4 Staż pracy - osoby powyżej 5 roku życia Staż pracy ogółem Ogółem Kobiety do 1 roku lat i więcej bez stażu do 1 roku ogółem 125 kobiety lat i więcej bez stażu 37

42 Staż pracy ogółem Wykształcenie Wiek Czas pozostawania bez pracy 12. Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej oraz posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia ogółem kobiety ogółem kobiety do pow lat i więcej 4 2 wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej do 1 roku lat i więcej bez stażu

43 13. Osoby niepełnosprawne Bezrobotni niepełnosprawni zarejestrowani miesiąc Bezrobotni niepełnosprawni zarejestrowani ogółem kobiety I II III IV V VI 9 42 Ogółem ogółem kobiety Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych 7 68 miesiąc oferty pracy dla osób niepełnosprawnych I 14 II 22 III 15 IV 42 V 68 VI 49 Ogółem Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec 39

44 Niepełnosprawni - struktura Czas pozostawania bez pracy - osoby niepełnosprawne Czas pozostawania 4 Ogółem Kobiety bez pracy w 3 miesiącach do pow ogółem kobiety do pow. 24 Wiek osoby niepełnosprawne Wiek Ogółem Kobiety lat i więcej Wykształcenie - osoby niepełnosprawne Wykształcenie Ogółem Kobiety wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej ogółem kobiety lat i więcej 98 wyższe policealne i śr. zawodowe ogółem 88 LO kobiety zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Staż pracy ogółem - osoby niepełnosprawne Staż pracy ogółem Ogółem Kobiety do 1 roku lat i więcej 52 2 bez stażu ogółem kobiety do 1 roku lat i więcej bez stażu

45 14. Projekty i Programy Projekty własne Wyszczególnienie I półrocze 216 r. Tytuł projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (II) Nazwa programu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) , Oś Priorytetowa I Osoby młode ma rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty pozakonkursowe, Poddziałanie Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Cel projektu Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 3 roku życia pozostających bez pracy w mieście Lublin Uczestnicy projektu Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku lat, należących do tzw. kategorii NEET zgodnie z definicją przyjętą w PO WER Liczba uczestników ogółem W I półroczu 216r. udział w projekcie rozpoczęło 617 osób, w tym osób długotrwale bezrobotnych, - 9 osób niepełnosprawnych, - 25 osób z niskimi kwalifikacjami. Formy wsparcia, działania 1. Indywidualny Plan Działania: 617 osób, 2. poradnictwo zawodowe: 617, 3. pośrednictwo pracy: 562, 4. szkolenia indywidualne: 7, 5. staże: 562, 6. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: 48. Termin realizacji r r. projekt rozpoczęty Źródła finansowania Europejski Fundusz Społeczny Całkowity koszt realizacji ,75 zł projektu w tym kwota dofinansowania Kwota wydatkowana w 216r , zł Wyszczególnienie I półrocze 216 r. Tytuł projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 3 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (II) Nazwa programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa projekty PUP. Cel projektu Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 3 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Projekt skierowany jest do osób w wieku 3 lat i więcej Uczestnicy projektu zarejestrowanych w MUP w Lublinie jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, należących co najmniej do jednej z następujących grup: a) osoby w wieku 5 lat i więcej; b) osoby długotrwale bezrobotne; c) osoby z niepełnosprawnościami; d) osoby o niskich kwalifikacjach; e) osoby odchodzące z rolnictwa 41

46 Liczba uczestników ogółem Formy wsparcia, działania Termin realizacji Źródła finansowania Całkowity koszt realizacji projektu w tym kwota dofinansowania Kwota wydatkowana w 216r. W I półroczu 216r. w projekcie udział rozpoczęło 265 osób, w tym - 96 osób w wieku 5 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, - 4 osób niepełnosprawnych, osób z niskimi kwalifikacjami, - 2 osoby odchodzące z rolnictwa. 1. Indywidualny Plan Działania: 265 osoby, 2. poradnictwo zawodowe: 265 osoby, 3. pośrednictwo pracy: 256 osoby, 4. szkolenia indywidualne: 9 osób 5. staże: 246 osoby 6. doposażenie lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego: 1 osób r r. projekt rozpoczęty Europejski Fundusz Społeczny ,52 zł , zł Projekty partnerskie Wyszczególnienie I półrocze 216 r. Tytuł projektu Mikro innowacje - makro korzyści Nazwa programu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój , Działanie 4.1 Innowacje społeczne, OŚ IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Celem projektu jest wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju Cel projektu innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji. Użytkownicy: publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, szkoły Uczestnicy projektu ponadgimnazjalne oraz szkoły wyższe, pracodawcy i organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe. Odbiorcy: osoby pozostające w systemie edukacji dla których tworzone są innowacyjne rozwiązania nastawione na zapobieganie występowania zdiagnozowanych w POWER problemów, tj. uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, studenci ostatnich lat studiów (I i II stopnia) osoby w wieku lat, które nie podjęły jeszcze pierwszej pracy z terenu woj. lubelskiego. Liczba uczestników ogółem 32 Formy wsparcia, działania 1. nabór grantobiorców (akcja informacyjna, spotkania z potencjalnymi innowatorami organizowanymi w miastach powiatowych, prace Komisji Konkursowej, zawieranie umów z innowatorami). 2. udzielenie grantów (wsparcie w postaci niefinansowej oraz Finansowej). 3. wsparcie grantobiorców (wsparcie niefinansowe obejmuje: miejsce do pracy, wsparcie techniczne, wsparcie eksperckie, mentoring, kompleksowa asysta i wsparcie, udział w seminariach). 4. upowszechnienie oraz podjęcie działań w zakresie włączenia innowacji do polityki i praktyki. Termin realizacji r r. Źródła finansowania Europejski Fundusz Społeczny Całkowity koszt realizacji projektu ,5 zł, udział finansowy MUP w Lublinie: ,5 zł 42

47 w tym kwota dofinansowania Kwota wydatkowana w 216r Programy własne, zł Wyszczególnienie I półrocze 216 r. Tytuł programu Program specjalny Akademia Kwalifikacji Zawodowych Zastosowanie kompleksowych działań aktywizacyjnych wobec 15 Cel programu długotrwale bezrobotnych osób w wieku 3-5 lat zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie przy jednoczesnym osiągnięciu min. 8% efektywności zatrudnieniowej. Uczestnicy programu Osoby bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie spełniające jednocześnie cztery kryteria: - osoba w wieku 3 5 lat, - osoba długotrwale bezrobotna, - osoba posiadająca kwalifikacje nieadekwatne w stosunku do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców, - osoba dla której ustalono II lub III profil pomocy. Liczba uczestników ogółem 15 długotrwale bezrobotnych osób w wieku 3-5 lat zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Wśród uczestników programu jest 12 osób dla których ustalono II profil oraz 3 osoby dla których ustalono III profil pomocy. Formy wsparcia, działania 1. Usługi rynku pracy (15 osób) a) poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe, b) pośrednictwo pracy, c) szkolenie. 2. Instrumenty rynku pracy (15 osób): a) staż. 3. Specyficzne elementy wspierające zatrudnienie (15 osób) a) świadczenie z tytułu udziału w poradnictwie zawodowym grupowym, b) warsztaty z kształtowania własnego wizerunku, c) świadczenie z tytułu zwrotu kosztów dojazdu na usługi i instrumenty rynku pracy (poradnictwo zawodowe grupowe, staż, szkolenie). Termin realizacji listopad 215r. grudzień 216r. program kontynuowany Źródła finansowania Fundusz Pracy Całkowity koszt realizacji programu , zł w tym kwota dofinansowania Kwota wydatkowana w 216r , zł Wyszczególnienie I półrocze 216 r. Tytuł programu Program specjalny Aktywne plus Zastosowanie kompleksowych działań aktywizacyjnych wobec 15 Cel programu długotrwale bezrobotnych kobiet powyżej 5 roku życia zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie przy jednoczesnym osiągnięciu min. 8% efektywności zatrudnieniowej. Uczestnicy programu Kobiety w wieku powyżej 5 roku życia zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie jako osoby bezrobotne spełniające 43

48 Liczba uczestników ogółem Formy wsparcia, działania Termin realizacji Źródła finansowania Całkowity koszt realizacji programu w tym kwota dofinansowania Kwota wydatkowana w 216r. jednocześnie trzy kryteria: - wiek powyżej 5 lat, - osoba długotrwale bezrobotna, - posiadanie ustalonego II lub III profil pomocy. 15 kobiet w wieku powyżej 5 roku życia zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Wśród uczestniczek programu jest 1 kobiet dla których ustalono II oraz 5 kobiet dla których ustalono III profil pomocy. 1. Usługi rynku pracy: a) poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe, b) pośrednictwo pracy, c) szkolenie. 2. Instrumenty rynku pracy: a) staże (13 osoby), b) prace interwencyjne (2 osoby). 3. Specyficzne elementy wspierające zatrudnienie (15 osób): a) świadczenie z tytułu udziału w poradnictwie grupowym, b) warsztaty z kształtowania własnego wizerunku, c) świadczenie z tytułu zwrotu kosztów dojazdu na usługi i instrumenty rynku pracy (grupowe poradnictwo, staż, szkolenie). listopad 215r. grudzień 216r. program kontynuowany Fundusz Pracy , zł , zł Wyszczególnienie I półrocze 216 r. Tytuł programu Rezerwa ministra na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy pkt Wzmocnienie lokalnego rynku pracy poprzez promocję zatrudnienia, Cel programu przedsiębiorczości oraz wsparcie procesu aktywizacji zawodowej mieszkańców Lublina poszukujących pracy. Uczestnicy programu Liczba uczestników ogółem Formy wsparcia, działania Termin realizacji Źródła finansowania Całkowity koszt realizacji programu w tym kwota dofinansowania Kwota wydatkowana w 216r. Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określone w art. 49 ustawy pkt osób bezrobotnych - staże (1 osób), - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (16 osób), - doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy (5osób) r r. Fundusz Pracy 89 8, zł, zł 44

49 Wyszczególnienie I półrocze 216 r. Tytuł programu Program Aktywizacja i Integracja Integracja społeczna osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Cel programu Urzędzie Pracy w Lublinie korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie (MOPR w Lublinie) służąca kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym. Uczestnicy programu 3 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których ustalono III profil pomocy. Liczba uczestników ogółem W okresie sprawozdawczym udział w programie wzięło 1 osób, dla których ustalono III profil pomocy z obszaru Filii nr 2 MOPR w Lublinie Formy wsparcia, działania a) aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych realizowana w formie prac społecznie użytecznych, b) integracja społeczna osób bezrobotnych realizowana poprzez udział w warsztatach mających na celu wzrost potencjału społeczno zawodowego zorganizowanych przez organizację pożytku publicznego wyłonioną przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie w otwartym konkursie ofert - Agencję Rozwoju Społeczno Gospodarczego Sp. z o.o., ul. Rynek 7, Lublin. Termin realizacji Źródła finansowania Całkowity koszt realizacji programu w tym kwota dofinansowania Kwota wydatkowana w 216r r r. Fundusz Pracy , zł ,39 zł 45

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Czerwca 2017 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lutego 2018 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lipca 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Stycznia 2015 roku 0 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Grudnia 2017 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Sierpnia 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Listopada 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Września 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MRPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy luty 217

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - Miasto Opole (1661) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MPiPS 01 Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MRPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy maj 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy maj 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - Miasto Opole (1661) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy lipiec 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy lipiec 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc kwiecień

Bardziej szczegółowo

za miesiąc grudzień 2015 roku

za miesiąc grudzień 2015 roku z wiersza 12 osoby Numer identyfikacyjny REGON 5 1 0 9 5 6 8 7 3 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MP i PS 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc maj

Bardziej szczegółowo

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 216 r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 217 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2015 r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2015 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 215 r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2018 r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2018 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 218 r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 217 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień 218 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do zasiłku. Bezrobotni zarejestrowani. Bezrobotni, którzy podjęli pracę.

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do zasiłku. Bezrobotni zarejestrowani. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 217 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń 2015 r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń 2015 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń 215 r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik 217 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2017 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2017 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 217 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik 216 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2018 r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2018 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 218 r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2016 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2016 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 216 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze Numer identyfikacyjny REGON 671989126 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2016 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku Powiat kluczborski Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc luty

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 12 osoby Urząd Pracy m. st. Warszawy Numer identyfikacyjny - REGON MINISTERSTWO RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Listopad 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 18000 16184 15952 15822 15549 15038 15207 14000 10000 czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec maja 2007 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] KWIECIEŃ 2018 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Maj 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19000 17422 18029 17837 17324 16938 16584 14500 10000 grudzień styczeń luty

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec grudnia 2010 roku z wiersza 09 z tego osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Wrzesień 213 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19 18128 1792 17532 17685 17484 17348 145 1 kwiecień maj czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec października 2009 roku MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Przekazać/wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec października 2005 r. Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Lublinie Numer

Bardziej szczegółowo

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) z wiersza 09 osoby MINISTERSTWO Gospodarki i Pracy ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 2010 roku Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca z

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 1. BEZROBOCIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU... 5 1.1. STOPA BEZROBOCIA... 5 1.2. POZIOM I

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2012r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2012r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 212r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Przekazać/wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 2204

Gmina: Miejscowość: Powiat: 2204 Przekazać/wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 2261

Gmina: Miejscowość: Powiat: 2261 Przekazać/wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni

Bardziej szczegółowo