100 zł rabatu na kolejne zakupy za każde 1000 zł wydane na kuchnię

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "100 zł rabatu na kolejne zakupy za każde 1000 zł wydane na kuchnię"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI 100 zł rabatu na kolejne zakupy za każde 1000 zł wydane na kuchnię 1. Postanowienia ogólne: Czas trwania Nazwa promocji: 100 zł rabatu na kolejne zakupy za każde 1000 zł wydane na kuchnię. 1.2 Organizatorem promocji jest IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, Raszyn, z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , REGON: , NIP: ( Organizator ). 2. Warunki korzystania z promocji: 2.1 Czas trwania promocji: Miejsce przeprowadzenia promocji Sklepy IKEA na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ( Sklep IKEA ). 2.3 Z promocji może skorzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 2.4 Promocja skierowana jest do klientów detalicznych i dotyczy zakupów towarów IKEA w ilości przeciętnie kupowanej przez gospodarstwa domowe lub na potrzeby prowadzonej działalności. Promocja nie dotyczy zakupu towarów IKEA w celach ich odsprzedaży. 2.5 Promocja dotyczy wyłącznie sprzedaży w stacjonarnych Sklepach IKEA. Promocja nie ma zastosowania do zakupów realizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego lub przez telefon (Regulamin świadczenia usług na odległość). 2.6 Do skorzystania z promocji uprawnieni są wyłącznie członkowie klubu IKEA FAMILY, którzy w trakcie trwania promocji zalogują się na swoim profilu IKEA FAMILY i potwierdzą chęć skorzystania z promocji. 2.7 Kartę IKEA FAMILY należy okazać przed dokonaniem płatności. 2.8 Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 3. Szczegółowe warunki promocji: 3.1 Promocja polega na przyznaniu klientowi, który zakupi kuchnię (w tym minimum 3 szafki), rabatu na kolejne zakupy w wysokości 100zl za każde 1000zl wydane na zakupione artykuły promocyjne. Lista produktów, których zakup uprawnia do wzięcia udziału w promocji stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 1

2 3.2 Klient, który wyrazi chęć skorzystania z promocji zobowiązany jest w trakcie trwania promocji zalogować się na swoim profilu IKEA FAMILY i potwierdzić chęć skorzystania z promocji 100 zł rabatu na kolejne zakupy za każde 1000 zł wydane na kuchnię, wybierając właściwą ikonę promocji. Potwierdzenie jest ważne przez 40 dni. 3.3 Aby skorzystać z promocji Klient przed dokonaniem płatności na kasie zobowiązany jest do okazania karty IKEA FAMILY, do której potwierdzono chęć przystąpienia do promocji. 3.4 Klient dokonując zakupu spełniającego warunki wskazane powyżej w punkcie 3.2 i 3.3 otrzyma rabat (w postaci wskazanej w punkcie 3.5 poniżej) na kolejne zakupy w wysokości 100 zł za każde 1000 zł wydane na zakupione artykuły promocyjne. 3.5 Przysługujący w ramach promocji rabat na kolejne zakupy klient otrzyma w postaci Elektronicznego kodu rabatowego ( Elektroniczny kod rabatowy, Kod rabatowy ). 3.6 Kod rabatowy zostanie przesłany w ciągu 48 godzin od dokonania zakupu na konto IKEA FAMILY osoby, na którą zarejestrowana jest okazana karta IKEA FAMILY. 3.7 W celu pobrania Elektronicznego kodu rabatowego, klient zobowiązany jest zalogować się na swoje konto IKEA FAMILY. Kod pobiera się w formacie PDF. Można go wydrukować lub przesłać na swoje urządzenie mobilne. Posiadacz karty IKEA Family może również odebrać Elektroniczny kod rabatowy osobiście w Dziale Obsługi Klienta po upływie 48 godzin od dokonania zakupu, po uprzednim okazaniu karty IKEA FAMILY. 3.8 Elektroniczne kody rabatowe można zrealizować podczas kolejnych zakupów we wszystkich stacjonarnych sklepach IKEA na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do 9 lipca 2019 roku. 3.9 Przy użyciu Elektronicznego kodu rabatowego można zakupić wyłącznie produkty dostępne w sklepach stacjonarnych IKEA. W przypadku zakupu produktów z usługą transportu, o chęci skorzystania z zakupów z rabatem należy poinformować sprzedawcę przyjmującego zamówienie Elektroniczne kody rabatowe nie podlegają wymianie na karty upominkowe lub/i gotówkę. Elektronicznymi kodami rabatowymi nie można płacić za karty upominkowe, usługi IKEA, za zamówienia w usłudze Meble na telefon i Meble przez Internet oraz za artykuły na indywidualne zamówienie Aby skorzystać z otrzymanego rabatu, Klient musi okazać w kasie sklepu IKEA otrzymany Elektroniczny kod rabatowy w jednej z form wskazanych w pkt 3.5 powyżej. Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie do wartości całego jednorazowego zakupu, łącznie dając kwotę rabatu. Jeżeli wartość zakupów jest równa lub niższa od wartości przyznanego rabatu: klient nie może sfinansować 100 % wartości zakupów Elektronicznym kodem rabatowym i jest zobowiązany do zapłaty min. 1 zł (słownie: 1 złoty) za dokonane zakupy środkami własnymi. Niewykorzystana wartość udzielonego rabatu pozostaje na Elektronicznym kodzie rabatowym i może być wykorzystana przy kolejnych zakupach, w okresie ważności rabatu. 2

3 Jeżeli wartość zakupów jest wyższa niż wartość przyznanego rabatu: klient może zrealizować przy takich zakupach całość rabatu, dopłacając za pozostałą część zakupów innym środkiem płatniczym Zwrot artykułów zakupionych w promocji (na podstawie Regulaminu zwrotu towarów zakupionych w sklepach IKEA), do których został wydany Elektroniczny kod rabatowy oznacza jednocześnie rezygnację z rabatu udzielonego do zwracanych towarów. Wartość zwrotu obliczana jest na podstawie cen jednostkowych widocznych na paragonie lub fakturze i odbywa się zgodnie z poniżej opisanymi punktami. a) Elektroniczny kod rabatowy niewykorzystany wartość przyznanego rabatu zostanie pomniejszona tak, aby nowe saldo Elektronicznego kodu rabatowego odpowiadało wartości rabatu wynikającej z warunków promocji. b) Elektroniczny kod rabatowy wykorzystany częściowo - wartość przyznanego rabatu zostanie pomniejszona tak, aby nowe saldo Elektronicznego kodu rabatowego odpowiadało wartości rabatu wynikającego z warunków promocji. W przypadku, gdy wartość środków na karcie jest niewystarczająca, brakujące środki zostaną potrącone z wartości zwracanych artykułów. c) Elektroniczny kod rabatowy wykorzystany w całości - wartość przyznanego rabatu zostanie potrącona z wartości zwracanych artykułów zakupionych w promocji W przypadku reklamacji (na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie gwarancji) artykułów zakupionych w promocji: a) Wymiana reklamowanych artykułów na identyczne oznacza zachowanie praw do promocji i wymianę na produkt identyczny bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub potrąceń. b) Wymiana reklamowanych artykułów na inne (o ile klient wyrazi na to zgodę) rozliczana będzie zgodnie z zapisami punktu W przypadku zwrotu (na podstawie Regulaminu zwrotu towarów zakupionych w sklepach IKEA) artykułu zakupionego z wykorzystaniem Elektronicznego kodu rabatowego Klient otrzyma zwrot wartości towaru pomniejszony o wartość udzielonego do tego towaru rabatu. Klientowi zaś nie przysługuje zwrot kwoty rabatu udzielonego w ramach promocji do zwracanego towaru Promocja nie obejmuje artykułów wskazanych w Załączniku nr 1 zakupionych w Dziale Sprzedaży Okazyjnej lub z ekspozycji Promocja skierowana jest do Klientów spełniających warunki wskazane w Regulaminie. W przypadku otrzymania Elektronicznego kodu rabatowego przez Klienta nie spełniającego warunków promocji, IKEA ma prawo do dezaktywacji takiego kodu lub do pomniejszenia jego wartości o wartość rabatu, do którego Klient nie był uprawniony lub do domagania się zwrotu korzyści uzyskanych przez Klienta w wyniku realizacji karty. 4. Inne postanowienia: 4.1 Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Klienta z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją. 4.2 Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji: 3

4 bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta w Sklepie IKEA w formie pisemnej, przesłać listownie na adres Sklepu IKEA (Kierownik Działu Obsługi Klienta). W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data nadania pisma w urzędzie pocztowym, telefonicznie: (opłata zgodnie z taryfikatorem operatora), przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres za pośrednictwem formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie internetowej IKEA.pl. Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni. Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta związanych z nabytym towarem (w tym składania reklamacji co do ich jakości) wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 4.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe z klientem tj. imię i nazwisko, adres, telefon oraz opis i powód reklamacji. 4.4 Regulamin promocji dostępny jest w Sklepie IKEA w Dziale Obsługi Klienta, w Dziale Kuchnie oraz na stronie internetowej IKEA.pl/Regulaminy. 4.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 4.6 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Janki, dnia

5 Załącznik nr 1 lista produktów objętych promocją Numer Opis produktu produktu EDSVIK Bateria, chrom FLYTTA Barek kuchenny, stal nierdz VINNA Uchwyt, stal nierdz NUMERÄR Listwa wykończeniowa śc, buk LANSA Uchwyt, stal nierdz STÖDJA Tacka/pojemnik na sztućce, biały VARIERA Wkładka do szuflady na słoiki, połysk biały FINTORP Szyna, czarny FINTORP Pojemnik na sztućce, biały, czarny MAXIMERA Szuflada, wysoka, biały MAXIMERA Szuflada, wysoka, biały UTRUSTA Zawiasy UTRUSTA Front szuflady, wysoki, biały UTRUSTA Kosz RINGHULT Drzwi, połysk biały RINGHULT Front szuflady, połysk biały VEDDINGE Front szuflady, biały VEDDINGE Drzwi, biały BODBYN Drzwi, kremowy BODBYN Front szuflady, kremowy BODBYN Front szuflady, kremowy METOD Rama szafki do lodówki/zamrażarki METOD Obudowa szafki ściennej UTRUSTA Półka, imitacja drewna czarny UTRUSTA Półka do szafki ścien naroż, biały TINGSRYD Front szuflady, imitacja drewna czarny TINGSRYD Front szuflady, imitacja drewna czarny TINGSRYD Panel maskujący, imitacja drewna czarny JUTIS Drzwi szklane, szkło matowe, aluminium VEDDINGE Drzwi, biały HÄGGEBY Drzwi, biały METOD Obudowa narożnej szafki ściennej, biały METOD Obudowa szafki stojącej METOD Obudowa szafki wysokiej FINTORP Szyna, niklowano FINTORP Hak, niklowano UTRUSTA Suszarka do szafki ściennej SIBBARP Panel ścienny na wymiar, połysk biały, laminat BODBYN Front szuflady, szary EDSERUM Drzwi, imitacja drewna brązowy EDSERUM Drzwi, imitacja drewna brązowy MAXIMERA Szuflada, niska, biały MAXIMERA Szuflada, wysoka, biały BODBYN Drzwi szklane, szary VARIERA Zaślepka, biały VARIERA Mata szuflady, biały UTRUSTA Mały zawias do drzwi poziomych, czarny BOHOLMEN Zlew 1-komorowy, wtopiony, stal nierdz OMLOPP Listwa oświetleniowa LED do szuflad, srebrny OMLOPP Reflektor LED, biały ERSÄTTARE Zawias do frontu zmywarki FÖRBÄTTRA Listwa maskująca i mocowania, stalowy HERRESTAD Drzwi, biały HITTARP Drzwi HITTARP Front szuflady HITTARP Front szuflady VOXTORP Drzwi VOXTORP Drzwi VOXTORP Drzwi OMLOPP Reflektor LED 5

6 RIMFORSA Szyna EKESTAD Drzwi EKESTAD Drzwi EKESTAD Front szuflady EKESTAD Front szuflady BODBYN Front do zmywarki SÄVEDAL Drzwi SÄVEDAL Drzwi SÄVEDAL Front szuflady SÄVEDAL Drzwi szklane MÄRSTA Drz sza nar 2 szt MÄRSTA Drzwi VOXTORP Drzwi VOXTORP Drzwi SIBBARP Panel ścienny na wymiar, imitacja betonu, laminat TORHAMN Panel maskujący TORHAMN Drzwi TORHAMN Drzwi TORHAMN Drzwi szklane TORHAMN Drzwi szklane LÅNGUDDEN Zlew, 2 komory, stal nierdz BORGHAMN Uchwyt VOXTORP Panel maskujący VOXTORP Panel maskujący VOXTORP Drz sza nar 2 szt VOXTORP Front szuflady KALLARP Panel maskujący KALLARP Pasek dekoracyjny zaokr KALLARP Front szuflady KALLARP Front do zmywarki KALLARP Panel maskujący KALLARP Drzwi KALLARP Front szuflady KALLARP Front szuflady KNOXHULT Szafka ścienna z drzwiami RINGHULT Drzwi, połysk jasnoszary EKESTAD Panel maskujący, brązowy EKESTAD Front szuflady, brązowy EKESTAD Front do zmywarki TILLREDA Przenośna płyta indukcyjna TILLREDA Lodówka A ASKERSUND Panel maskujący, jesion ASKERSUND Front szuflady, jesion ASKERSUND Front szuflady, jesion VARIERA Pudełko KUNGSFORS Pojemnik, stal nierdz KUNGSFORS Zapięcie magnetyczne, stal nierdz KARLBY Blat KARLBY Blat EKBACKEN Blat SÄLJAN Blat GUBBARP Uchwyt, biały KUNGSBACKA Panel maskujący, antracyt KUNGSBACKA Drzwi, antracyt KUNGSBACKA Drz sza nar 2 szt, antracyt BAGGANÄS Uchwyt, kolor mosiądzu BAGGANÄS Gałka, kolor mosiądzu LANGUDDEN zlew 1kom 56x53 st do blatu na wym lam NULL NORRSJÖN Durszlak STRÖMLINJE Oświetlenie blatu LED, biały OXSTEN Blat na wymiar, biały kwarc EKBACKEN Blat na zamówienie, jasnoszary laminat EKBACKEN Blat na zamówienie, biały marmur, laminat SÄLJAN Blat na zamówienie, imitacja aluminium laminat 6

7 SÄLJAN Blat na zamówienie, czarny laminat SÄLJAN Blat na zamówienie, czarny marmur, laminat OXSTEN Blat na zamówienie, biały minerał, kwarc OXSTEN Blat na wymiar, jasnoszary imitacja kamienia, kwarc OXSTEN Blat na wymiar, czarny imitacja kamienia, kwarc SKOGARP Blat na wymiar, brzoza HACKBOL wyc otw HACKBOL wyc otw do blatu na wym laminat HACKBOL zlew 34x40 HACKBOL zlew 34x40 do blatów na wymiar akryl FYRAS przygotowanie FYRAS przygotowanie do blatów na wymiar szkło OTTARP listwa śc do OTTARP listwa śc do blatu na wym kwarc HACKBOL dod pow HACKBOL dod pow x2.8 do blatu na zam lam ENERYDA Gałka, czarny ENERYDA Gałka, chrom KARLBY Blat na wymiar, buk KARLBY Blat na zamówienie, dąb EDVALLA Uchwyt kołatka, czarny HÄLLVIKEN zlew HÄLLVIKEN zlew 11 k ociek 100x50 cz kwa/blnw lam HITTARP Drzwi szklane, kremowy TUTEMO Szafka otwarta, antracyt YTTRE krawędź YTTRE krawędź do blatu na zam lite dr HACKBOL dod pow HACKBOL dod pow do blatów na wymiar drewno LERHYTTAN Drzwi, jasnoszary LERHYTTAN Front szuflady, jasnoszary LERHYTTAN Cokół, jasnoszary NORRSJÖN zl wpuszcz NORRSJÖN zl wpuszcz 1kom 37x44 st do bl na wym lam LERHYTTAN Drzwi, bejcowane na czarno LERHYTTAN Drzwi, bejcowane na czarno LERHYTTAN Front do zmywarki, bejcowane na czarno LERHYTTAN Drzwi szklane, bejcowane na czarno KALLARP Drzwi, połysk szaroturkusowy TORNVIKEN Pudełko, szary TORNVIKEN Pudełko, kremowy KÖLDGRADER Zintegrowana lodówka/zamrażarka A++, biały MATTRADITION Piekarnik z wym. obiegiem powietrza, stal nierdz PINNARP Blat, jesion PINNARP Blat, jesion PINNARP Blat na wymiar, orzech SKOGSÅ Blat, dąb VARIERA Uchwyt na talerze, bambus SKINANDE Zmywarka zintegrowana, szary TORNVIKEN Wysepka kuchenna, kremowy, dąb TORNVIKEN Półka na talerze, szary NYTTIG FIL 650 Filtr z węgla drzewnego JÄRSTA Drzwi, połysk czarnoniebieski RÅHULT Panel ścienny na wymiar, matowy ciemnoszary, imitacja marmuru kwarc VOXTORP Drzwi, połysk biały VOXTORP Front szuflady, połysk biały KUNGSFORS Półka, bambus NYTTIG FIL 500 Filtr z węgla drzewnego EKBACKEN Blat, Matowy antracyt, laminat ANRÄTTA Piekar/wym. obieg pow/pyrolit. fun, stal nierdz UTRUSTA Półka, imitacja drewna czarny FÖRBÄTTRA Panel maskujący, matowy biały FÖRBÄTTRA Panel maskujący, matowy biały HÄGGEBY Drzwi, biały FIXA Bariera dyfuzyjna, chrom LAGAN Bateria kuchenna, chrom VÄRDE Półka ścienna, brzoza VARIERA Pokrywka kosza na odpady, czarny VARIERA Kosz na odpady segregowane, czarny MAXIMERA Szuflada, średnia, biały VARIERA Taca na noże, bambus RINGHULT Drzwi, połysk biały VEDDINGE Drzwi, biały 7

8 VEDDINGE Front szuflady, biały HÄGGEBY Drzwi, biały HÄGGEBY Front szuflady, biały BODBYN Drzwi, kremowy BODBYN Drzwi, kremowy BODBYN Drzwi, kremowy METOD Obudowa szafki ściennej METOD Obudowa szafki ściennej METOD Obudowa szafki ściennej UTRUSTA Półka, biały UTRUSTA Półka, biały METOD Obudowa szafki stojącej METOD Obudowa szafki stojącej TINGSRYD Drzwi, imitacja drewna czarny TINGSRYD Drzwi, imitacja drewna czarny TINGSRYD Front szuflady, imitacja drewna czarny FÖRBÄTTRA Panel maskujący, kremowy JUTIS Drzwi szklane, szkło matowe, aluminium GREVSTA Front szuflady, stal nierdz GREVSTA Panel maskujący, stal nierdz TINGSRYD Drzwi, imitacja drewna czarny METOD Obudowa szafki wysokiej METOD Obudowa szafki wysokiej UTRUSTA Stała, wentylowana półka RÅHULT Panel ścienny na wymiar, jasnoszary imitacja kamienia, kwarc SIBBARP Panel ścienny na wymiar, imitacja jasnego orzecha laminat SIBBARP Panel ścienny na wymiar, orzech laminat BODBYN Drzwi, szary BODBYN Drz sza nar 2 szt, szary BODBYN Drzwi szklane, szary BODBYN Panel maskujący, szary EDSERUM Panel maskujący, imitacja drewna brązowy EDSERUM Drzwi, imitacja drewna brązowy EDSERUM Drzwi, imitacja drewna brązowy EDSERUM Front szuflady, imitacja drewna brązowy BODBYN Drzwi szklane, kremowy GREVSTA Front do zmywarki, stal nierdz BODBYN Panel maskujący, szary BODBYN Panel maskujący, szary TINGSRYD Panel maskujący, imitacja drewna czarny MAXIMERA Dodatkowy bok szuflady, wysoki, szkło VÄRDE Półka ścienna, biały NYTTIG Separarator płyty od szuflady METOD Pasek maskujacy, pionowy, biały OMLOPP Oświetlenie blatu LED, srebrny OMLOPP Oświetlenie blatu LED, biały UTRUSTA Rama wspier do kosza na segreg LIMHAMN Noga wzmacniająca, stal nierdz HERRESTAD Drzwi HITTARP Panel maskujący HITTARP Drzwi HITTARP Drzwi LINDSHULT Oświetlenie regałowe LED, niklowano BODBYN Noga CAPITA Noga, stal nierdz MÖLLARP Gałka VOXTORP Front szuflady VOXTORP Front szuflady HAMMARP Blat, brzoza LAGAN Lodówko-zamrażarka A+, biały SVALNA Zintegrowana lodówka A+, biały MÄRSTA Front szuflady MÄRSTA Front szuflady LANSA Uchwyt, stal nierdz 8

9 BLANKETT Uchwyt EKESTAD Drzwi szklane EKESTAD Panel maskujący EKESTAD Drzwi EKESTAD Front do zmywarki HITTARP Front do zmywarki NORRÅKER Kredens SÄVEDAL Drzwi SÄVEDAL Front szuflady SÄVEDAL Drzwi szklane BODBYN Cokół ozdobny z otworem MÄRSTA Drzwi FÖRBÄTTRA Panel maskujący EKESTAD Drzwi UTRUSTA Wspornik piekarnika VARIERA Pojemnik na przybory kuchenne VOXTORP Panel maskujący VOXTORP Drzwi VOXTORP Front szuflady VOXTORP Front szuflady LILLVIKEN Syfon/sito 1 komora TORHAMN Panel maskujący TORHAMN Drzwi TORHAMN Front szuflady TORHAMN Front szuflady GRUNDVATTNET Mata GRUNDVATTNET Pudełko VOXTORP Drzwi VOXTORP Drzwi VOXTORP Front szuflady KALVIA Drzwi KALLARP Drzwi KALLARP Drz sza nar 2 szt KALLARP Drzwi KALLARP Drzwi BERGHALLA Uchwyt KNOXHULT Szafka ścienna/drzwi KNOXHULT Szafka ścienna z drzwiami RINGHULT Panel maskujący, połysk jasnoszary RINGHULT Panel maskujący, połysk jasnoszary RINGHULT Front szuflady, połysk jasnoszary RINGHULT Front szuflady, połysk jasnoszary EKESTAD Drzwi EKESTAD Drzwi EKESTAD Drzwi szklane, brązowy ASKERSUND Panel maskujący, jesion ASKERSUND Drzwi, jesion ASKERSUND Drzwi, jesion ASKERSUND Front do zmywarki, jesion VARIERA Pudełko KARLBY Blat KUNGSBACKA Panel maskujący, antracyt KUNGSBACKA Drzwi, antracyt KUNGSBACKA Front szuflady, antracyt KUNGSBACKA Front szuflady, antracyt BAGGANÄS Gałka, czarny BAGGANÄS Gałka, stal nierdz SÄLJAN Blat na zamówienie, biały laminat EKBACKEN Blat na zamówienie, kremowy laminat EKBACKEN Blat na zamówienie, imitacja betonu laminat EKBACKEN Blat na zamówienie, efekt jasnego dębu laminat EKBACKEN Blat na wymiar, biały połysk, laminat SÄLJAN Blat na zamówienie, czarny marmur, laminat SÄLJAN Blat na zamówienie, imitacja aluminium laminat 9

10 SÄLJAN Blat na zamówienie, imit. dębu laminat OXSTEN Blat na zamówienie, ciemnoszary imitacja kamienia, kwarc FORNBY Blat na zamówienie, biały akryl DEJE Blat na wymiar, biały laminat DEJE Blat na wymiar, czarny laminat HACKBOL HACKBOL przygotowanie do blatu na zam laminat UDDEVALLA Drzwi z powłoką tablicową, antracyt FYRAS wyc otw FYRAS wyc otw do blatów na zamówienie laminat BARKABODA Blat na wymiar, orzech HACKBOL HACKBOL przygotowanie blat na zam dr HACKBOL dod pow HACKBOL dod pow do bl na wym dr VATTUDALEN zl 1 kom VATTUDALEN zl 1 kom i susz 69x47 st do blnw lit dr LERHYTTAN Panel maskujący, jasnoszary LERHYTTAN Drzwi, jasnoszary LERHYTTAN Drzwi, jasnoszary LERHYTTAN Front szuflady, jasnoszary LERHYTTAN Drzwi szklane, jasnoszary EKBACKEN Blat na wymiar, ciemnoszary, efekt lnu laminat LERHYTTAN Panel maskujący, bejcowane na czarno LERHYTTAN Drzwi, bejcowane na czarno LERHYTTAN Drz sza nar 2 szt, bejcowane na czarno LERHYTTAN Front szuflady, bejcowane na czarno LERHYTTAN Panel maskujący, bejcowane na czarno LERHYTTAN Panel maskujący, bejcowane na czarno ASKERSUND Drzwi, jesion FÖRVARA Szuflada, niska, biały MATMÄSSIG Płyta witroceramiczna, czarny SKÄRHAMN Uchwyt kołatka, czarny, chrom PINNARP Blat na wymiar, jesion METOD Szafka wysoka do lodówki/kuchenki, imitacja drewna czarny MATÄLSKARE Wyciąg montowany do ściany, czarny UTDRAG Wbudowany okap kominowy, stal nierdz UNDERVERK Wbudowany okap kominowy, stal nierdz EKBACKEN Blat na wymiar, jasnoszary imitacja betonu, laminat JÄRSTA Drzwi, połysk czarnoniebieski FÖRBÄTTRA Panel maskujący, połysk biały VOXTORP Drzwi, połysk biały VOXTORP Front szuflady, połysk biały LERHYTTAN Nóżka do cokołu ozdobnego, bejcowane na czarno VIVALLA Podstawka na tablet, okleina bambusowa IRSTA Oświetlenie blatu LED, opalowa biel HACKÅS Uchwyt, biały YTTERBYN door 40x80 printed EKBACKEN Blat, Matowy antracyt, laminat ANRÄTTA Mikrofalówka kombi, wym. obieg pow., stal nierdz MATTRADITION Kuchenka mikrofalowa, czarny METOD Obud szafki stoj, imitacja drewna czarny BODBYN Drzwi, kremowy EDSERUM door 30x60 wood effect brown RINGHULT Drzwi, połysk biały VOXTORP Drzwi, matowy biały METOD Obud sza śc, imitacja drewna, czarny VINNA Uchwyt, stal nierdz UTBY Noga, stal nierdz LANSA Uchwyt, stal nierdz NYTTIG Taśma łącząca do podw. płyty, stal FINTORP Listwa magnetyczna, czarny UTRUSTA Suszarka do szafki ściennej MAXIMERA Szuflada, niska, biały MAXIMERA Szuflada, wysoka, biały UTRUSTA Zawiasy UTRUSTA Front szuflady, niski, biały VARIERA Uchwyt na przyprawy, połysk biały RINGHULT Front szuflady, połysk biały 10

11 VEDDINGE Drzwi, biały VEDDINGE Drzwi, biały HÄGGEBY Drzwi, biały HÄGGEBY Front szuflady, biały BODBYN Drzwi, kremowy BODBYN Front szuflady, kremowy METOD Obudowa szafki narożnej METOD Rama szafki do lodówki/zamrażarki METOD Obudowa szafki ściennej METOD Szafka na pierkarnik/pod zlew, imitacja drewna czarny UTRUSTA Półka, szkło UTRUSTA Półka, imitacja drewna czarny METOD Obudowa narożnej szafki ściennej, biały TINGSRYD Drzwi, imitacja drewna czarny TINGSRYD Front szuflady, imitacja drewna czarny JUTIS Drzwi szklane, szkło matowe, aluminium GREVSTA Front szuflady, stal nierdz RINGHULT Drzwi HÄGGEBY Drzwi, biały GREVSTA Drzwi, stal nierdz METOD Obudowa szafki wysokiej METOD Obudowa szafki wysokiej UTRUSTA Półka, szkło METOD Szafka wysoka do lodówki/kuchenki, imitacja drewna czarny METOD Podium RÅHULT Panel ścienny na wymiar, antracyt imitacja kamienia, kwarc SIBBARP Panel ścienny na wymiar, kremowy laminat STENSTORP Barek kuchenny, czarnobrąz, dąb BODBYN Drzwi, szary BODBYN Front szuflady, szary BODBYN Front szuflady, szary EDSERUM Drzwi, imitacja drewna brązowy EDSERUM Drzwi, imitacja drewna brązowy EDSERUM Drzwi, imitacja drewna brązowy EDSERUM Drzwi szklane, imitacja drewna brązowy MAXIMERA Szuflada, średnia, biały BODBYN Drzwi szklane, szary EDSERUM Drzwi szklane, imitacja drewna brązowy SMAKLIG Płyta induk., łączone pola grzew., czarny TINGSRYD Panel maskujący, imitacja drewna czarny UTRUSTA Duży zawias do drzwi poziomych, czarny HERRESTAD Drzwi, biały HITTARP Panel maskujący HITTARP Drzwi HITTARP Front szuflady HITTARP Front szuflady UTRUSTA Zawiasy UTRUSTA Elem. mocujący szufladę na drzwiach RÅSKOG Wózek, beżowy HISHULT Gałka VOXTORP Drzwi VOXTORP Drz sza nar 2 szt OMLOPP Reflektor LED SMÅKOKA Płyta gazowa RISATORP Wózek SÄLJAN Blat, biały imitacja kamienia EKESTAD Drzwi EKESTAD Drzwi EKESTAD Front szuflady EKESTAD Front szuflady EKBACKEN Blat, dwustronny SÄVEDAL Drzwi SÄVEDAL Drzwi SÄVEDAL Front szuflady 11

12 SÄVEDAL Front do zmywarki FÖRBÄTTRA Cokół ozdobny do zmywarki MÄRSTA Drzwi MÄRSTA Drzwi FÖRBÄTTRA Pasek dekoracyjny zaokr METOD Wspornik do wyspy kuchennej METOD Zestaw do montażu wyspy kuchennej EKESTAD Pasek dekoracyjny zaokr EKESTAD Drzwi szklane BOSJÖN Bateria kuchenna VOXTORP Drz sza nar 2 szt SIBBARP Panel ścienny na wymiar, imitacja ciemnego dębu, laminat KYLSLAGEN Lodówka/zamrażarka TORHAMN Panel maskujący TORHAMN Drzwi TORHAMN Drzwi szklane VARIERA Tacka/pojemnik na sztućce PASSARP Mata szuflady BORGHAMN Uchwyt LILLVIKEN Pokrywka VOXTORP Panel maskujący VOXTORP Panel maskujący VOXTORP Drz sza nar 2 szt VOXTORP Front szuflady KALLARP Panel maskujący KALLARP Drzwi KALLARP Front szuflady KALLARP Front szuflady KALLARP Panel maskujący KALLARP Drz sza nar 2 szt KALLARP Front szuflady KNOXHULT Szafka stojąca, drzwi+szuflada RINGHULT Drzwi, połysk jasnoszary RINGHULT Drzwi, połysk jasnoszary EKESTAD Panel maskujący, brązowy EKESTAD Front szuflady EKESTAD Front szuflady ASKERSUND Panel maskujący, jesion ASKERSUND Drzwi, jesion ASKERSUND Front szuflady, jesion ASKERSUND Front szuflady, jesion KUNGSFORS Podstawka na tablet, stal nierdz KUNGSFORS Haczyk "s", stal nierdz LYSEKIL Panel ścienny EKBACKEN Blat SÄLJAN Blat KUNGSBACKA Panel maskujący, antracyt KUNGSBACKA Drzwi, antracyt KUNGSBACKA Drzwi, antracyt BAGGANÄS Uchwyt, kolor mosiądzu LANGUDDEN 1kom 46x46 LANGUDDEN 1kom 46x46 st do blatu na wym lam SÄLJAN Blat na zamówienie, biały laminat NYVATTNET Bateria kuchenna, polerowany kolor mosiądzu polerowany GAMLESJÖN Bateria, matowy czarny metal INSJÖN Bateria z wysuw wylotem wody, chrom FÖRKYLD Zintegrowana lodówka, zamrażarka OXSTEN Blat na wymiar, biały kwarc EKBACKEN Blat na zamówienie, imitacja betonu laminat EKBACKEN Blat na wymiar, kremowy laminat EKBACKEN Blat na zamówienie, czarny imitacja kamienia, laminat SÄLJAN Blat na zamówienie, imit. dębu laminat SÄLJAN Blat na zamówienie, czarny marmur, laminat SÄLJAN Blat na zamówienie, czarny minerał, laminat OXSTEN Blat na zamówienie, biały marmur, kwarc 12

13 OXSTEN Blat na wymiar, ciemnoszary imitacja kamienia, kwarc SKOGARP Blat na zamówienie YTTRE krawędź YTTRE krawędź do blatów na zamówienie polipropylen HACKBOL zlew 16x30 HACKBOL zlew 16x30 do blatów na wymiar akryl OTTARP listwa śc do OTTARP listwa śc do blatu na wym akryl HACKBOL dod pow HACKBOL dod pow 10-45x2.8 do blatu na zam laminat ENERYDA Gałka, kolor mosiądzu ENERYDA Uchwyt, kolor mosiądzu KARLBY Blat na wymiar, dąb KARLBY Blat na wymiar, brzoza HITTARP Drzwi szklane, kremowy ÖSTERNÄS Uchwyt skórzany, skóra garbowana YTTRE krawędź YTTRE krawędź do blatu na zam laminat HÄLLVIKEN 1kom 56x50 bia kwarc/blat na wym kwarc NULL LERHYTTAN Drzwi, jasnoszary LERHYTTAN Front szuflady, jasnoszary NORRSJÖN Zlew wpuszczany, 1 komorowy, stal nierdz do blatu na wym drewno LERHYTTAN Drzwi, bejcowane na czarno LERHYTTAN Front szuflady, bejcowane na czarno LERHYTTAN Drzwi szklane, bejcowane na czarno KALLARP Drzwi, połysk szaroturkusowy TORHAMN Drzwi, naturalny jesion TORNVIKEN Szafka otwarta, kremowy TORNVIKEN Szafka otwarta, kremowy TORNVIKEN Szafka otwarta, szary VADHOLMA Wysepka kuchenna, czarny, dąb HAVSEN Zlew z widocznym frontem, biały KUNGSFORS Torba siatka, kpl 2 szt., naturalny VADHOLMA Przechowywanie otwarte, brązowy, bejcowany jesion METOD Szafka wysoka do lodówki/kuchenki, biały MEDELSTOR Zmywarka zintegrowana, szary LAGAN Wyciąg montowany do ściany, stal nierdz OMNEJD Sufitowy okap kominowy, stal nierdz VOXTORP Drzwi, połysk biały VOXTORP Drzwi, połysk biały VOXTORP Front szuflady, połysk biały TORNVIKEN Półka ścienna, kremowy LERHYTTAN Narożna noga cokołu ozdobnego, bejcowane na czarno IRSTA Oświetlenie blatu LED, opalowa biel RISATORP Kosz, czerwony GÖRLIG Piekarnik, stal nierdz SMAKSAK Mikrofalówka kombi, wym. obieg pow., stal nierdz METOD Obud szafki stoj, biały UTRUSTA Półka, szkło FÖRBÄTTRA Panel maskujący, matowy biały HITTARP Pasek dekoracyjny profilowany, kremowy SIBBARP Panel ścienny na wymiar, jasnoszary imitacja betonu, laminat LERH door 30x80 black HÄGGEBY door 30x60 white VEDDINGE door 30x60 white VOXTORP door 30x60 walnut effect EKESTAD door 30x80 brown VARIERA Pudełko, połysk biały BEKVÄM Taboret ze schodkiem, brzoza BEKVÄM Taboret ze schodkiem, czarny VARIERA Pokrywka kosza na odpady, czarny VARIERA Kosz na odpady segregowane, czarny MAXIMERA Szuflada, niska, biały UTRUSTA Front szuflady, wysoki, biały MAXIMERA Przegroda średniej szuflady, biały, przezroczysty RINGHULT Drzwi, połysk biały RINGHULT Front szuflady, połysk biały 13

14 VEDDINGE Drzwi, biały VEDDINGE Front szuflady, biały HÄGGEBY Drzwi, biały HÄGGEBY Front szuflady, biały BODBYN Front szuflady, kremowy METOD Obudowa szafki ściennej METOD Obudowa szafki ściennej METOD Obudowa szafki ściennej METOD Obudowa szafki ściennej UTRUSTA Półka, biały METOD Obudowa szafki stojącej TINGSRYD Drzwi, imitacja drewna czarny TINGSRYD Drz sza nar 2 szt, imitacja drewna czarny TINGSRYD Panel maskujący, imitacja drewna czarny FÖRBÄTTRA Panel maskujący, kremowy GREVSTA Front szuflady, stal nierdz GREVSTA Front szuflady, stal nierdz JUTIS Drzwi szklane, szkło, czarny HÄGGEBY Drzwi, biały VEDDINGE Drzwi METOD Obudowa szafki stojącej UTRUSTA Półka do narożnej szafki stojącej, imitacja drewna czarny BODBYN Drzwi, szary BODBYN Drzwi, szary BODBYN Panel maskujący, szary EDSERUM Panel maskujący, imitacja drewna brązowy EDSERUM Front szuflady, imitacja drewna brązowy EDSERUM Front szuflady, imitacja drewna brązowy METOD Cokół wentylowany, stal nierdz BODBYN Drzwi szklane, kremowy JUTIS Drzwi szklane, szkło, czarny GLITTRAN Bateria kuchenna, czarny HÄLLESTAD Blat, dwustronny, biały, imitacja aluminium z metaliczną krawędzią ORRNÄS Gałka, stal nierdz MÖJLIG Płyta indukcyjna domino z boosterem, czarny MAXIMERA Dodatkowy bok szuflady, średni, szkło BEKVÄM Barek kuchenny, brzoza VARIERA Wkład do szuflady, bambus NYTTIG Separarator płyty od szuflady CAPITA Noga, stal nierdz OMLOPP Oświetlenie blatu LED, biały OMLOPP Oświetlenie blatu LED, biały HÄLLVIKEN Zlew 1-komorowy, wtopiony, czarny kompozyt kwarcowy GREVSTA Drzwi HITTARP Panel maskujący HITTARP Drzwi HITTARP Drzwi FORMAT Oświetlenie regałowe LED, niklowano URSHULT Oświetlenie regałowe LED, niklowano FÖRBÄTTRA Cokół ozdobny VOXTORP Drzwi VOXTORP Front szuflady VOXTORP Front szuflady EKBACKEN Blat, czarny imitacja kamienia FIXA Tylna krawędź do blatu MAGLEHULT Oświetlenie szafki/obrazu LED LIVSLÅGA Płyta gazowa BODBYN Cokół, szary MÄRSTA Front szuflady MÄRSTA Front szuflady BLANKETT Uchwyt EKESTAD Drzwi szklane EKESTAD Cokół EKESTAD Panel maskujący 14

15 EKESTAD Panel maskujący EKESTAD Drzwi EKESTAD Drzwi TREVLIG Płyta indukcyjna, czarny SÄVEDAL Drzwi SÄVEDAL Drz sza nar 2 szt SÄVEDAL Drzwi szklane MÄRSTA Drzwi MÄRSTA Drzwi FÖRBÄTTRA cvr pnl 39x240 white EKESTAD Drzwi, brązowy VÄRMA Kuchenka mikrofalowa SUNNERSTA Szyna JORMLIEN Drzwi z ośw LED zdalnie ster, można przyciemniać, białe spektrum VOXTORP Pasek dekoracyjny zaokr VOXTORP Drzwi VOXTORP Front szuflady VOXTORP Front szuflady SIBBARP Panel ścienny na wymiar, jasnoszary imitacja kamienia, laminat TORHAMN Panel maskujący TORHAMN Front szuflady TORHAMN Front do zmywarki VATTUDALEN Wkładka do zlew, 1 ½ miski z susz, stal nierdz LÅNGUDDEN Wkład do zlewu, 1 miska, stal nierdz VOXTORP Drzwi VOXTORP Drzwi VOXTORP Front szuflady KALVIA Drzwi KALLARP Panel maskujący KALLARP Drzwi KALLARP Drzwi KALLARP Panel maskujący KALLARP Drzwi KALLARP Front szuflady KALLARP Cokół KNOXHULT Szafka stojąca, drzwi+szuflada KNOXHULT Szafka stojąca, drzwi+szuflada RINGHULT Panel maskujący, połysk jasnoszary RINGHULT Drzwi, połysk jasnoszary RINGHULT Front szuflady, połysk jasnoszary RINGHULT Front szuflady, połysk jasnoszary EKESTAD Drzwi EKESTAD Drz sza nar 2 szt EKESTAD Drzwi szklane ASKERSUND Drzwi, jesion ASKERSUND Front szuflady, jesion HYGIENISK Zmywarka zintegrowana KARLBY Blat EKBACKEN Blat KUNGSBACKA Panel maskujący, antracyt KUNGSBACKA Front szuflady, antracyt KUNGSBACKA Front szuflady, antracyt BAGGANÄS Gałka, czarny BAGGANÄS Gałka, stal nierdz NORRSJÖN zl wpu 1kom 54x44 st do bl na wym lite dr NULL VATTUDALEN zl 1 kom susz 86x47 st do blnw lam NULL FIXA Listwa wykończeniowa blatu HACKÅS Uchwyt, antracyt EKBACKEN Blat na zamówienie, biały laminat EKBACKEN Blat na zamówienie, jasnoszary laminat EKBACKEN Blat na zamówienie, biały połysk, laminat EKBACKEN Blat na wymiar, jasnoszary laminat SÄLJAN Blat na zamówienie, czarny minerał, laminat SÄLJAN Blat na zamówienie, imit. dębu laminat 15

16 SÄLJAN Blat na zamówienie, imitacja jasnego orzecha laminat OXSTEN Blat na wymiar, biały minerał, kwarc OXSTEN Blat na wymiar, antracyt imitacja kamienia, kwarc DEJE Blat na wymiar, biały połysk, laminat DEJE Blat na wymiar, czarny laminat HACKBOL wyc otw HACKBOL wyc otw do blatu na zam lite dr UDDEVALLA Drzwi z powłoką tablicową, antracyt FYRAS przygotowanie FYRAS przygotowanie do blatów na wymiar akryl FYRAS wyc otw FYRAS wyc otw do blatów na wymiar kwarc ENERYDA Gałka, czarny MÖLLEKULLA Blat na zamówienie, dąb HACKBOL wyc otw do blatów na wymiar drewno NULL EKBACKEN Blat na wymiar, imitacja jesionu laminat YTTRE krawędź do YTTRE krawędź do blatu na wym kwarc KARLBY Blat na wymiar, orzech HÄLLVIKEN 11 k oci HÄLLVIKEN 11 k oci 100x50 cz kwa/bl n wym lite dr LERHYTTAN Panel maskujący, jasnoszary LERHYTTAN Drzwi, jasnoszary LERHYTTAN Drzwi, jasnoszary LERHYTTAN Drzwi szklane, jasnoszary LERHYTTAN Drzwi szklane, jasnoszary LERHYTTAN Drzwi szklane, jasnoszary EKBACKEN Blat na wymiar, ciemnoszary, efekt lnu laminat LERHYTTAN Panel maskujący, bejcowane na czarno LERHYTTAN Drzwi, bejcowane na czarno LERHYTTAN Drzwi, bejcowane na czarno LERHYTTAN Front szuflady, bejcowane na czarno LERHYTTAN Panel maskujący, bejcowane na czarno FÖRVARA Szuflada, niska, biały UTRUSTA Okucie łączące do drzwi MATMÄSSIG Płyta indukcyjna, czarny SKÄRHAMN Gałka, czarny, chrom KLACKBERG Gałka, srebrny KULINARISK Wyciąg montowany do ściany, stal nierdz, szkło VARIERA Uchwyt na talerze, bambus FÖLJANDE Wyciąg montowany do ściany, stal nierdz FÖRNIMMA Kabel łączący EKBACKEN Blat, jasnoszary imitacja betonu JÄRSTA Drzwi, połysk czarnoniebieski SIBBARP Panel ścienny na wymiar, imitacja jesionu laminat FÖRBÄTTRA Panel maskujący, połysk biały VOXTORP Drzwi, połysk biały VOXTORP Drz sza nar 2 szt, praworęczny, połysk biały RÅSKOG Wózek, granatowy HACKÅS Uchwyt, biały EKESTAD door 30x80 brown SMAKSAK Piekarnik z wym. obiegiem powietrza, stal nierdz MATTRADITION Piekarnik z wym. obiegiem powietrza, biały MATTRADITION Kuchenka mikrofalowa, biały SMAKSAK Piekar/wym. obieg pow/pyrolit. fun, czarny MAXIMERA Wysuwane akcesoria UTRUSTA Półka, biały UTRUSTA Półka, biały BODBYN Drzwi, szary SÄVEDAL Drzwi, biały VOXTORP door 30x80 walnut effect CAPITA Wspornik, stal nierdz BEKVÄM Uchwyt na przyprawy, brzoza LANSA Uchwyt, stal nierdz STÖDJA Wkład do szuflady, biały BEKVÄM Taboret ze schodkiem, biały FINTORP Hak, czarny STENSTORP Barek kuchenny, biały, dąb MAXIMERA Szuflada, niska, biały 16

17 MAXIMERA Szuflada, wysoka, biały UTRUSTA Front szuflady, niski, biały VARIERA Tacka/pojemnik na sztućce, bambus RINGHULT Drzwi, połysk biały RINGHULT Front szuflady, połysk biały VEDDINGE Drzwi, biały VEDDINGE Drzwi, biały HÄGGEBY Drzwi, biały HÄGGEBY Front szuflady, biały HÄGGEBY Front szuflady, biały BODBYN Drz sza nar 2 szt, kremowy BODBYN Drzwi, kremowy METOD Obudowa szafki narożnej METOD Rama szafki do lodówki/zamrażarki METOD Obudowa szafki ściennej METOD Rama szafki do lodówki/zamrażarki METOD Noga UTRUSTA Półka, imitacja drewna czarny UTRUSTA Półka, biały UTRUSTA Półka do szafki ścien naroż, imitacja drewna czarny TINGSRYD Front szuflady, imitacja drewna czarny GREVSTA Cokół, stalowy GREVSTA Drzwi, stal nierdz RINGHULT Drz sza nar 2 szt, połysk biały RINGHULT Drzwi, połysk biały RINGHULT Drzwi METOD Obudowa szafki wysokiej METOD Obudowa szafki wysokiej UTRUSTA Duży zawias do drzwi poziomych, biały FINTORP Szyna, niklowano UTRUSTA Wys. mocowanie/szafka stj nar RÅHULT Panel ścienny na wymiar, ciemnoszary imitacja kamienia, kwarc KLINGSTA Panel ścienny na wymiar, biały akryl SIBBARP Panel ścienny na wymiar, czarny imitacja kamienia, laminat BODBYN Drzwi, szary BODBYN Front szuflady, szary BODBYN Front szuflady, szary EDSERUM Drzwi, imitacja drewna brązowy EDSERUM Drzwi, imitacja drewna brązowy EDSERUM Drzwi szklane, imitacja drewna brązowy MAXIMERA Szuflada, średnia, biały UTRUSTA Front szuflady, średni, biały BODBYN Drzwi szklane, szary EDSERUM Drzwi szklane, imitacja drewna brązowy ORRNÄS Uchwyt, stal nierdz FINTORP Suszarka do naczyń, niklowano FÖRBÄTTRA Panel maskujący, kremowy FÖRBÄTTRA Panel maskujący, kremowy SIBBARP Panel ścienny na wymiar, brązowoczarny laminat VARIERA Wysuwane pudło, biały UTRUSTA Amortyzator drzwi do zawiasu MAXIMERA Przegroda wysokiej szuflady, biały, przezroczysty CAPITA Noga, biały OMLOPP Listwa oświetleniowa LED do szuflad, srebrny FIXA Listwa wykończeniowa ścienna, szary VARIERA Kosz na odpady segregowane, czarny FINTORP Uchwyt na ręczniki ALESKÄR Bateria kuchenna, z ręcznym rozpylaczem, chromowane/czarne HERRESTAD Drzwi HITTARP Panel maskujący HITTARP Drzwi HITTARP Front szuflady VOXTORP Drzwi VOXTORP Drzwi 17

18 BOTKYRKA Półka ścienna, biały TINGSRYD Cokół NYTTIG Ochraniacz podłogi RIMFORSA Kosz RÅKALL Zintegrowana lodówka/zamrażarka A+, biały UTRUSTA Zawiasy SIBBARP Panel ścienny na wymiar, biały imitacja kamienia, laminat EKESTAD Drzwi EKESTAD Drzwi EKESTAD Front szuflady EKESTAD Front szuflady GOTTSKÄR Blat, dwustronny EKBACKEN Blat, dwustronny EDSERUM Front do zmywarki SÄVEDAL Drzwi SÄVEDAL Drzwi SÄVEDAL Front szuflady SÄVEDAL Front szuflady FÖRBÄTTRA Cokół ozdobny z otworem RIMFORSA Ława do pracy LAGAN Płyta gazowa MÄRSTA Drzwi MÄRSTA Front do zmywarki FÖRBÄTTRA cvr pnl 62x80 white EKESTAD Drzwi szklane SUNNERSTA Hak OTROLIG Płyta indukcyjna YTTRAN Bateria z wysuw wylotem wody UTRUSTA Okucia narożne VOXTORP Panel maskujący VOXTORP Drzwi VOXTORP Drz sza nar 2 szt SIBBARP Panel ścienny na wymiar, biały imitacja marmuru, laminat TORHAMN Drz sza nar 2 szt TORHAMN Drzwi szklane TORHAMN Cokół NORRSJÖN Wkład do zlewu, 1 miska, stal nierdz HILLESJÖN Zlew 1,5-komorowy, wtopiony, stal nierdz VARIERA Wkład do szuflady BORGHAMN Uchwyt VOXTORP Panel maskujący VOXTORP Drzwi VOXTORP Front szuflady KALVIA Drzwi, nadruk KALLARP Panel maskujący KALLARP Drzwi KALLARP Front szuflady KALLARP Front szuflady KALLARP Panel maskujący KALLARP Drzwi KALLARP Front szuflady UTRUSTA Wnętrze szaf gospod RINGHULT Drzwi, połysk jasnoszary RINGHULT Drzwi, połysk jasnoszary FÖRBÄTTRA Cokół EKESTAD Drzwi EKESTAD Front szuflady EKESTAD Front szuflady ASKERSUND Panel maskujący, jesion ASKERSUND Drzwi, jesion ASKERSUND Drz sza nar 2 szt, jesion ASKERSUND Front szuflady, jesion BEJUBLAD Wyciąg montowany do ściany MÄSTERBY Taboret ze schodkiem 18

19 EKESTAD Drzwi KUNGSFORS Szyna, stal nierdz KUNGSFORS Listwa magnetyczna, stal nierdz LYSEKIL Panel ścienny KARLBY Blat KUNGSBACKA Drzwi, antracyt KUNGSBACKA Drzwi, antracyt NORRSJÖN Deska do krojenia EKBACKEN Blat na zamówienie, biały laminat SKOGARP Blat na zamówienie, buk EKBACKEN Blat na zamówienie, czarny imitacja kamienia, laminat EKBACKEN Blat na wymiar, jasnoszary imitacja kamienia, laminat EKBACKEN Blat na wymiar, ciemnoszary laminat EKBACKEN Blat na zamówienie, kremowy laminat SÄLJAN Blat na zamówienie, imitacja jasnego orzecha laminat SÄLJAN Blat na zamówienie, czarny minerał, laminat OXSTEN Blat na zamówienie, jasnoszary imitacja kamienia, kwarc OXSTEN Blat na wymiar, biały imitacja marmuru, kwarc SKOGARP Blat na wymiar, brzoza YTTRE krawędź 7.7 do YTTRE krawędź 7.7 do blatów na wymiar aluminium HACKBOL odpr wod do blatu na wym akryl NULL FYRAS wyc otw do FYRAS wyc otw do blatów na wymiar szkło ENERYDA Gałka, kolor mosiądzu ENERYDA Uchwyt, chrom KARLBY Blat na wymiar, brzoza KARLBY Blat na wymiar, buk EDVALLA Uchwyt kołatka, kolor mosiądzu BOHOLMEN zl wpuszcz 1kom 45 st do bl na zam lam NULL HÄLLVIKEN 1kom 56x50 HÄLLVIKEN 1kom 56x50 bia kwa/do blatu na wym lam HITTARP Drzwi szklane, kremowy ÖSTERNÄS Uchwyt skórzany, skóra garbowana HÄLLVIKEN 1kom 56x50 HÄLLVIKEN 1kom 56x50 cz kom kwa/blat na wym kwarc LERHYTTAN Front szuflady, jasnoszary LERHYTTAN Front szuflady, jasnoszary NORRSJÖN zl wpuszcz NORRSJÖN zl wpuszcz 1kom 54x44 st do bl na wym kwa LERHYTTAN Drzwi, bejcowane na czarno LERHYTTAN Drzwi, bejcowane na czarno LERHYTTAN Drzwi szklane, bejcowane na czarno LERHYTTAN Cokół, bejcowane na czarno FÖRVARA Szuflada, średnia, biały TORHAMN Drzwi, naturalny jesion TORNVIKEN Szafka otwarta, szary VADHOLMA Wysepka kuchenna, czarny, dąb MATÄLSKARE Piekarnik z wym. obiegiem powietrza, stalowy MATÄLSKARE Kuchenka mikrofalowa, stalowy LILLVIKEN Dodatkowe podłączenie do syfonu SVÄVANDE Sufitowy okap kominowy, stal nierdz MATTRADITION Wyciąg montowany do ściany, biały TORNVIKEN Wysepka kuchenna, kremowy, dąb EKBACKEN Blat, ciemnoszary, laminat imitacja marmuru EKBACKEN Blat, ciemnoszary, laminat imitacja marmuru VOXTORP Drzwi, połysk biały VOXTORP Drzwi, połysk biały VOXTORP Front szuflady, połysk biały KUNGSBACKA Drzwi, antracyt LERHYTTAN Narożna noga cokołu ozdobnego, jasnoszary FÖRBÄTTRA Panel maskujący, matowy biały SÄVEDAL Listwa dekoracyjna do cokołu, biały RINGHULT Drzwi, połysk jasnoszary VOXTORP Drzwi, połysk biały METOD Obud sza śc, biały EKESTAD door 30x60 brown HEDRA Gałka, antracyt BEHANDLA Olej do drewna do użytku wewnątrz 19

20 TYDA Uchwyt, stal nierdz ANSLUTA Kabel zasilający ANSLUTA Kabel łączący STÖDJA Tacka/pojemnik na sztućce, biały LAGAN HGC3K Płyta witroceramiczna, czarny FINTORP Szyna, czarny FYNDIG Zlew 1 komorowy + ociekacz, stal nierdz SÄLJAN Blat, biały MAXIMERA Szuflada, średnia, biały UTRUSTA Front szuflady, wysoki, biały RINGHULT Front szuflady, połysk biały RINGHULT Front szuflady, połysk biały VEDDINGE Front szuflady, biały VEDDINGE Front szuflady, biały HÄGGEBY Drzwi, biały HÄGGEBY Drzwi, biały BODBYN Drzwi, kremowy BODBYN Front szuflady, kremowy BODBYN Drzwi szklane, kremowy METOD Obudowa szafki ściennej METOD Obudowa szafki ściennej METOD Obudowa szafki ściennej UTRUSTA Półka, biały METOD Obudowa szafki stojącej METOD Obudowa szafki stojącej TINGSRYD Drzwi, imitacja drewna czarny TINGSRYD Drzwi, imitacja drewna czarny TINGSRYD Panel maskujący, imitacja drewna czarny FÖRBÄTTRA Panel maskujący, kremowy METOD Obudowa szafki wysokiej UTRUSTA Półka, imitacja drewna czarny UTRUSTA Półka do narożnej szafki stojącej, biały METOD Szafka wysoka do lodówki/kuchenki, biały METOD Szafka na pierkarnik/pod zlew, biały SIBBARP Panel ścienny na wymiar, czarny laminat BODBYN Drzwi, szary BODBYN Drzwi, szary BODBYN Panel maskujący, szary EDSERUM Pasek dekoracyjny, imitacja drewna brązowy EDSERUM Front szuflady, imitacja drewna brązowy EDSERUM Front szuflady, imitacja drewna brązowy METOD Nadstawka, imitacja drewna czarny JUTIS Drzwi szklane, szkło, czarny OMLOPP Reflektor LED, srebrny GREVSTA Panel maskujący, stal nierdz MÖJLIG Płyta witroceramiczna domino, czarny MAXIMERA Dodatkowy bok szuflady, wysoki, szkło VÄRDE Półka, 5 haczyków, biały LILLTRÄSK Blat, biały VARIERA Tacka/pojemnik na sztućce, połysk biały UTRUSTA Drążek na ręcznik, biały GREVSTA Drzwi, stal nierdz HITTARP Drz sza nar 2 szt BODBYN Cokół ozdobny HISHULT Gałka VOXTORP Front szuflady VOXTORP Drz sza nar 2 szt KYLIG Lodówko-zamrażarka A++, system No Frost stal nierdz SÄLJAN Blat, biały imitacja kamienia MÄRSTA Front szuflady EKESTAD Drzwi szklane EKESTAD Panel maskujący EKESTAD Drzwi EKESTAD Drzwi 20

Załącznik nr 1 lista produktów objętych promocją

Załącznik nr 1 lista produktów objętych promocją Załącznik nr 1 lista produktów objętych promocją Numer Opis produktu produktu 31841 EDSVIK Bateria, chrom 58487 FLYTTA Barek kuchenny, stal nierdz 116699 VINNA Uchwyt, stal nierdz 124717 NUMERÄR Listwa

Bardziej szczegółowo

Wiosenne zmiany w Twoim życiu - szafy PAX

Wiosenne zmiany w Twoim życiu - szafy PAX REGULAMIN PROMOCJI Wiosenne zmiany w Twoim życiu - szafy PAX 29.02.2016-20.04.2016 1. Postanowienia ogólne: 1.1 Nazwa promocji: Wiosenne zmiany w Twoim życiu - Szafy. 1.2 Organizatorem promocji jest IKEA

Bardziej szczegółowo

Letnie odświeżenie Meble kuchenne

Letnie odświeżenie Meble kuchenne REGULAMIN PROMOCJI Letnie odświeżenie Meble kuchenne 1. Postanowienia ogólne: 30.05.2016-27.07.2016 1.1 Nazwa promocji: Letnie odświeżenie Meble kuchenne. 1.2 Organizatorem promocji jest IKEA Retail Sp.

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kuchni zwrot 25% ceny sprzętu AGD na kartę rabatową

Przy zakupie kuchni zwrot 25% ceny sprzętu AGD na kartę rabatową REGULAMIN PROMOCJI Przy zakupie kuchni zwrot 25% ceny sprzętu AGD na kartę rabatową 1. Postanowienia ogólne: 30.05.2016-27.07.2016 1.1 Nazwa promocji: Letnie odświeżenie Meble kuchenne. 1.2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Kuchnia na Twoją miarę

Kuchnia na Twoją miarę Regulamin promocji Kuchnia na Twoją miarę 1 Postanowienia ogólne: w dniach 17.11.2014 11.01.2015 1.1 Nazwa promocji Kuchnia na Twoją miarę 1.2 Organizatorem promocji jest IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wybierz swój sposób na jesienny dom Promocja 50 za 500 Szafy PAX

Wybierz swój sposób na jesienny dom Promocja 50 za 500 Szafy PAX REGULAMIN PROMOCJI 1. Postanowienia ogólne: Wybierz swój sposób na jesienny dom Promocja 50 za 500 Szafy PAX 10.10.2016-22.11.2016 1.1 Nazwa promocji: Wybierz swój sposób na jesienny dom Szafy PAX. 1.2

Bardziej szczegółowo

100 za 1000 Kuchnia gotowa na wszystko na co dzień i od święta

100 za 1000 Kuchnia gotowa na wszystko na co dzień i od święta REGULAMIN PROMOCJI 100 za 1000 Kuchnia gotowa na wszystko na co dzień i od święta 23.11.2015-17.01.2016 1. Postanowienia ogólne: 1.1 Nazwa promocji: 100 za 1000 Kuchnia gotowa na wszystko na co dzień i

Bardziej szczegółowo

24 raty x 0 (zero) % na kuchnie METOD

24 raty x 0 (zero) % na kuchnie METOD REGULAMIN PROMOCJI 24 raty x 0 (zero) % na kuchnie METOD 1. Postanowienia ogólne: czas trwania 07.06.2017 01.08.2017. 1.1. Nazwa promocji: 24 raty x 0 (zero) % na kuchnie METOD. 1.2. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Przygotuj swój dom na wiosnę szafy PAX i system przechowywania BESTÅ. czas trwania

REGULAMIN PROMOCJI. Przygotuj swój dom na wiosnę szafy PAX i system przechowywania BESTÅ. czas trwania REGULAMIN PROMOCJI Przygotuj swój dom na wiosnę szafy PAX i system przechowywania BESTÅ czas trwania 28.02.2018-04.04.2018 1. Postanowienia ogólne: 1.1 Nazwa promocji: Przygotuj swój dom na wiosnę - szafy

Bardziej szczegółowo

Przepis na dobrą kuchnię Kuchnie METOD

Przepis na dobrą kuchnię Kuchnie METOD REGULAMIN PROMOCJI Przepis na dobrą kuchnię Kuchnie METOD 1. Postanowienia ogólne: czas trwania 07.06.2017-01.08.2017 1.1 Nazwa promocji: Przepis na dobrą kuchnię Kuchnie METOD POZNAŃ. 1.2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Zestawy mebli do sypialni do 300 zł taniej. Czas trwania: lub do wyczerpania asortymentu zestawów

REGULAMIN PROMOCJI. Zestawy mebli do sypialni do 300 zł taniej. Czas trwania: lub do wyczerpania asortymentu zestawów REGULAMIN PROMOCJI Zestawy mebli do sypialni do 300 zł taniej Czas trwania: 10.01.2019-31.03.2019 lub do wyczerpania asortymentu zestawów 1. Postanowienia ogólne: 1.1 Nazwa promocji: Zestawy mebli do sypialni

Bardziej szczegółowo

24 rat x 0 (zero) % na kuchnie METOD

24 rat x 0 (zero) % na kuchnie METOD REGULAMIN PROMOCJI 24 rat x 0 (zero) % na kuchnie METOD 1. Postanowienia ogólne: 12.12.2014-11.01.2015 1.1. Nazwa promocji: 24 rat x 0 (zero) % na kuchnie METOD. Artykuły objęte promocją wskazane są w

Bardziej szczegółowo

Cena łączna PLN

Cena łączna PLN Nazwa projektu Kuhna NEW FULL Numer projektu 0001 0505 6773 Wliczone w cenę łączną Oświetlenie Cena łączna 4 671 PLN 421 PLN 1 Cena Ilość Cena łączna 80213432 METOD obud szafki stoj 40x60x80 80 PLN 1 80

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu - lista artykułów promocyjnych REGULAMIN PROMOCJI

Załącznik nr 1 do Regulaminu - lista artykułów promocyjnych REGULAMIN PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI Garnki Forbluffad za 1 PLN do płyty indukcyjnej przy zakupie mebli kuchennych 1. Postanowienia ogólne: 23.11.2015-13.12.2015 1.1 Nazwa promocji: Garnki Forbluffad za 1 PLN do płyty indukcyjnej

Bardziej szczegółowo

Kup obudowę szafy PAX, a wyposażenie wewnętrzne KOMPLEMENT kupisz za połowę ceny

Kup obudowę szafy PAX, a wyposażenie wewnętrzne KOMPLEMENT kupisz za połowę ceny REGULAMIN PROMOCJI Kup obudowę szafy PAX, a wyposażenie wewnętrzne KOMPLEMENT kupisz za połowę 1. Postanowienia ogólne: 29.09-16.11.2014 1.1 Nazwa promocji: Kup obudowę szafy PAX, a wyposażenie wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

OFERTA TYGODNIA DLA KLUBOWICZÓW IKEA FAMILY

OFERTA TYGODNIA DLA KLUBOWICZÓW IKEA FAMILY W pliku: I REGULAMIN PROMOCJI TYGODNIA II REGULAMIN PROMOCJI MIESIĄCA I REGULAMIN PROMOCJI TYGODNIA OFERTA TYGODNIA DLA KLUBOWICZÓW IKEA FAMILY 1. Postanowienia ogólne: 1.1 Nazwa promocji: OFERTA TYGODNIA

Bardziej szczegółowo

Piąty sprzęt AGD za złotówkę

Piąty sprzęt AGD za złotówkę REGULAMIN PROMOCJI 1. Postanowienia ogólne: Piąty sprzęt AGD za złotówkę czas trwania 01.09.2017-28.02.2018 1.1 Nazwa promocji: Piąty sprzęt AGD za złotówkę. 1.2 Organizatorem promocji jest IKEA Retail

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA OFERTA DLA KLIENTÓW IKEA FAMILY produkt HERO

MIESIĘCZNA OFERTA DLA KLIENTÓW IKEA FAMILY produkt HERO Dokument zawiera: I MIESIĘCZNA OFERTA DLA KLIENTÓW IKEA FAMILY produkt HERO II OFERTA TYGODNIA DLA KLUBOWICZÓW IKEA FAMILY REGULAMIN PROMOCJI MIESIĘCZNA OFERTA DLA KLIENTÓW IKEA FAMILY produkt HERO 01.02.2016

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KUPUJĄCEGO Szafki kuchenne METOD

PORADNIK KUPUJĄCEGO Szafki kuchenne METOD PORADNIK KUPUJĄCEGO Szafki kuchenne METOD Meble kuchenne METOD mają bezpłatną, 25-letnią gwarancję. Więcej informacji znajdziesz w broszurze gwarancyjnej. Wykorzystaj do maksimum szafki kuchenne METOD

Bardziej szczegółowo

100 za 1000 na kuchnie METOD Za każde 1000 zł wydane na zakup kuchni, 100 zł na karcie rabatowej na dalsze zakupy w IKEA.

100 za 1000 na kuchnie METOD Za każde 1000 zł wydane na zakup kuchni, 100 zł na karcie rabatowej na dalsze zakupy w IKEA. REGULAMIN PROMOCJI w sklepie IKEA Łódź 100 za 1000 na kuchnie METOD Za każde 1000 zł wydane na zakup kuchni, 100 zł na karcie rabatowej na dalsze zakupy w IKEA. 07.08.2015-31.08.2015 1. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

Urodzinowe 24 raty x 0 (zero) % na zakup mebli kuchennych

Urodzinowe 24 raty x 0 (zero) % na zakup mebli kuchennych REGULAMIN PROMOCJI Urodzinowe 24 raty x 0 (zero) % na zakup mebli kuchennych 1. Postanowienia ogólne: czas trwania 05.04.2018 06.05.2018. 1.1. Nazwa promocji: 24 raty x 0 (zero) % na zakup kuchni METOD.

Bardziej szczegółowo

Przepis na dobrą kuchnię Kuchnie METOD

Przepis na dobrą kuchnię Kuchnie METOD REGULAMIN PROMOCJI Przepis na dobrą kuchnię Kuchnie METOD czas trwania 16.06.2017-01.08.2017 1. Postanowienia ogólne: 1.1 Nazwa promocji: Przepis na dobrą kuchnię Kuchnie METOD 1.2 Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

System mebli kuchennych IKEA METOD

System mebli kuchennych IKEA METOD Poradnik kupującego System mebli kuchennych IKEA METOD Niektóre produkty (spośród pokazanych tutaj) mogą nie być dostępne w sklepie. O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub wejdź na stronę IKEA.pl. Bardziej

Bardziej szczegółowo

Nr artykułu Artykuły z działu Kuchnie IKEA Nr artykułu Oświetlenie Kuchenne GRUNDTAL pół ścien 80 stal nierdz ANSLUTA kabel łącz

Nr artykułu Artykuły z działu Kuchnie IKEA Nr artykułu Oświetlenie Kuchenne GRUNDTAL pół ścien 80 stal nierdz ANSLUTA kabel łącz Nr artykułu Artykuły z działu Kuchnie IKEA Nr artykułu Oświetlenie Kuchenne 00011428 GRUNDTAL pół ścien 80 stal nierdz 60116899 ANSLUTA kabel łącz 0.7 m 00011536 GRUNDTAL s-hacz 11 stal nierdz 5szt. 50116729

Bardziej szczegółowo

-10% DLA KLUBOWICZÓW IKEA FAMILY NA WYBRANE ŁÓŻKA I METERACE

-10% DLA KLUBOWICZÓW IKEA FAMILY NA WYBRANE ŁÓŻKA I METERACE 01.12.2015r. 31.12.2015 1. Postanowienia ogólne: REGULAMIN PROMOCJI -10% DLA KLUBOWICZÓW IKEA FAMILY NA WYBRANE ŁÓŻKA I METERACE 1.1 Nazwa promocji: -10% DLA KLUBOWICZÓW IKEA FAMILY NA WYBRANE ŁÓŻKA I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PRZYSTANEK KUCHNIA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PRZYSTANEK KUCHNIA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PRZYSTANEK KUCHNIA I. Postanowienia ogólne. 1. Akcja promocyjna pod nazwą PRZYSTANEK KUCHNIA (dalej: Akcja Promocyjna ) organizowana jest w dniach 15 kwietnia 2019 r. 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KUCHNIE IKEA. Poradnik kupującego nową kuchnię IKEA

KUCHNIE IKEA. Poradnik kupującego nową kuchnię IKEA Poradnik kupującego nową kuchnię IKEA KUCHNIE IKEA Szukasz kompletnej kuchni, takiej jak system METOD, albo jednej z naszych pozostałych kuchni? Ten poradnik wyszczególnia produkty wraz z cenami i zawiera

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MEBLI KUCHENNYCH IKEA METOD Poradnik kupującego 2015

SYSTEM MEBLI KUCHENNYCH IKEA METOD Poradnik kupującego 2015 SYSTEM MEBLI KUCHENNYCH IKEA METOD Poradnik kupującego 2015 Niektóre produkty (spośród pokazanych tutaj) mogą nie być dostępne w sklepie. O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub wejdź na stronę IKEA.pl. Bardziej

Bardziej szczegółowo

PA NY Nr artykułu Asortyment Kuchenny Nr artykułu Oświetlenie Kuchenne GRUNDTAL pół ścien 80 stal nierdz ANSLUTA kabel łącz

PA NY Nr artykułu Asortyment Kuchenny Nr artykułu Oświetlenie Kuchenne GRUNDTAL pół ścien 80 stal nierdz ANSLUTA kabel łącz PA NY Nr artykułu Asortyment Kuchenny Nr artykułu Oświetlenie Kuchenne 0762 00011428 GRUNDTAL pół ścien 80 stal nierdz 60116899 ANSLUTA kabel łącz 0.7 m 0762 00011536 GRUNDTAL s-hacz 11 stal nierdz 5szt.

Bardziej szczegółowo

System mebli kuchennych IKEA METOD

System mebli kuchennych IKEA METOD Poradnik kupującego System mebli kuchennych IKEA METOD Niektóre produkty (spośród pokazanych tutaj) mogą nie być dostępne w sklepie. O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub wejdź na stronę IKEA.pl. Bardziej

Bardziej szczegółowo

Nr artykułu Asortyment Kuchenny Nr artykułu Oświetlenie Kuchenne GRUNDTAL pół ścien 80 stal nierdz ANSLUTA kabel łącz 0.

Nr artykułu Asortyment Kuchenny Nr artykułu Oświetlenie Kuchenne GRUNDTAL pół ścien 80 stal nierdz ANSLUTA kabel łącz 0. Nr artykułu Asortyment Kuchenny Nr artykułu Oświetlenie Kuchenne 00011428 GRUNDTAL pół ścien 80 stal nierdz 60116899 ANSLUTA kabel łącz 0.7 m 00011536 GRUNDTAL s-hacz 11 stal nierdz 5szt. 50116729 ANSLUTA

Bardziej szczegółowo

PA NY Nr artykułu Artykuły z działu Kuchnie IKEA Nr artykułu GRUNDTAL pół ścien 80 stal nierdz GRUNDTAL s-hacz

PA NY Nr artykułu Artykuły z działu Kuchnie IKEA Nr artykułu GRUNDTAL pół ścien 80 stal nierdz GRUNDTAL s-hacz PA NY Nr artykułu Artykuły z działu Kuchnie IKEA Nr artykułu 0762 00011428 GRUNDTAL pół ścien 80 stal nierdz 60116899 0762 00011536 GRUNDTAL s-hacz 11 stal nierdz 5szt. 50116729 0741 00025717 PERSO róg

Bardziej szczegółowo

Meble kuchenne IKEA METOD

Meble kuchenne IKEA METOD Poradnik kupującego Meble kuchenne IKEA METOD Niektóre produkty (spośród pokazanych tutaj) mogą nie być dostępne w sklepie. O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub wejdź na stronę IKEA.pl. Bardziej szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Kuchnie. Ceny w broszurze to ceny maksymalne, ważne do 31 lipca 2018

Kuchnie. Ceny w broszurze to ceny maksymalne, ważne do 31 lipca 2018 2018 Kuchnie Ceny w broszurze to ceny maksymalne, ważne do 31 lipca 2018 SPIS TREŚCI Nie ma znaczenia, jak duże jest twoje mieszkanie ani czy mieszkasz sam, czy z liczną rodziną. W IKEA zawsze znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Wielozadaniowe Przechowywanie

Wielozadaniowe Przechowywanie REGULAMIN PROMOCJI Wielozadaniowe Przechowywanie 1. Postanowienia ogólne: 23.02.2015-08.04.2015 1.1 Nazwa promocji: Wielozadaniowe Przechowywanie. 1.2 Organizatorem promocji jest IKEA Retail Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM MEBLI KUCHENNYCH IKEA Poradnik kupującego 2014

NOWY SYSTEM MEBLI KUCHENNYCH IKEA Poradnik kupującego 2014 NOWY SYSTEM MEBLI KUCHENNYCH IKEA Poradnik kupującego 2014 Niektóre produkty (spośród pokazanych tutaj) mogą nie być dostępne w sklepie. O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub wejdź na stronę IKEA.pl. Bardziej

Bardziej szczegółowo

AULI 4pan ra dr prz 100x201 lustro AULI 4pan ra dr prz 100x236 lustro AULI 4pan ra dr prz 75x201 lustro AULI 4pan

AULI 4pan ra dr prz 100x201 lustro AULI 4pan ra dr prz 100x236 lustro AULI 4pan ra dr prz 75x201 lustro AULI 4pan Numer artykułu Nazwa artykułu 10211276 AULI 4pan ra dr prz 100x201 lustro 90211277 AULI 4pan ra dr prz 100x236 lustro 60211274 AULI 4pan ra dr prz 75x201 lustro 30211275 AULI 4pan ra dr prz 75x236 lustro

Bardziej szczegółowo

100 za 1000 wydane na kuchnie METOD

100 za 1000 wydane na kuchnie METOD REGULAMIN PROMOCJI W SKLEPIE IKEA WROCŁAW 100 za 1000 wydane na kuchnie METOD 18.08.2015-31.08.2015 1. Postanowienia ogólne: 1.1 Nazwa promocji: 100 za 1000 wydane na kuchnie METOD. 1.2 Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Blaty, zlewy i baterie kuchenne

Blaty, zlewy i baterie kuchenne Poradnik kupującego Blaty, zlewy i baterie kuchenne Niektóre produkty (spośród pokazanych tutaj) mogą nie być dostępne w sklepie. O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub wejdź na stronę IKEA.pl. Bardziej szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ 17% rabatu na 17. urodziny Praktikera

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ 17% rabatu na 17. urodziny Praktikera REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ 17% rabatu na 17. urodziny Praktikera 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Akcji Rabatowej pod nazwą 17% rabatu na 17. urodziny Praktikera zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Zapełnimy Twoją lodówkę (zwanej dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

Blaty, zlewy i baterie kuchenne

Blaty, zlewy i baterie kuchenne Poradnik kupującego Blaty, zlewy i baterie kuchenne Niektóre produkty (spośród pokazanych tutaj) mogą nie być dostępne w sklepie. O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub wejdź na stronę IKEA.pl. Bardziej szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Drzwi i fronty (Wszystkie elementy i ceny)

Drzwi i fronty (Wszystkie elementy i ceny) i fronty (Wszystkie elementy i ceny) APPLÅD szary ABSTRAKT czerwony z połyskiem 702.488.75 30x70 cm 50,- 302.488.77 30x92 cm 60,- 602.488.85 40x57 cm 45,- 202.488.87 40x70 cm 50,- 802.488.89 40x92 cm 70,-

Bardziej szczegółowo

Blaty, zlewy i baterie kuchenne

Blaty, zlewy i baterie kuchenne Poradnik kupującego Blaty, zlewy i baterie kuchenne Niektóre produkty (spośród pokazanych tutaj) mogą nie być dostępne w sklepie. O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub wejdź na stronę IKEA.pl. Bardziej szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Blaty, zlewy i baterie kuchenne

Blaty, zlewy i baterie kuchenne Poradnik kupującego Blaty, zlewy i baterie kuchenne Niektóre produkty (spośród pokazanych tutaj) mogą nie być dostępne w sklepie. O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub wejdź na stronę IKEA.pl. Bardziej szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Kup

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji ZGARNIJ 500+

Regulamin promocji ZGARNIJ 500+ Regulamin promocji ZGARNIJ 500+ I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: ZGARNIJ 500+ określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady

Bardziej szczegółowo

Biedronka zakupu dowolnych produktów, z zastrzeżeniem ust. 10, w ramach jednej transakcji za kwotę minimum 299 zł. 2. Warunkiem skorzystania z Akcji

Biedronka zakupu dowolnych produktów, z zastrzeżeniem ust. 10, w ramach jednej transakcji za kwotę minimum 299 zł. 2. Warunkiem skorzystania z Akcji REGULAMIN PROMOCJI Voucher o wartości 40 zł - voucher rabatowy przy dokonaniu w ramach jednej transakcji zakupów za min. 299 zł we wszystkich sklepach sieci Biedronka 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

2. Warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest wręczenie kasjerowi Sklepu Biedronka przez Uczestnika przed dokonaniem płatności ważnego,

2. Warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest wręczenie kasjerowi Sklepu Biedronka przez Uczestnika przed dokonaniem płatności ważnego, REGULAMIN PROMOCJI Voucher o wartości 25 zł - voucher rabatowy przy dokonaniu w ramach jednej transakcji zakupów za min. 199 zł we wszystkich sklepach sieci Biedronka 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz za zakupy w SKLEPIE INTERNETOWYM praktiker.pl. 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz za zakupy w SKLEPIE INTERNETOWYM praktiker.pl. 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz za zakupy w SKLEPIE INTERNETOWYM praktiker.pl 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą 500 wydajesz 100 dostajesz

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6_ Rabaty EKO na sprzęt dużego AGD REGULAMIN AKCJI. Rabaty EKO na sprzęt dużego AGD. (zwany dalej Regulaminem )

Strona 1 z 6_ Rabaty EKO na sprzęt dużego AGD REGULAMIN AKCJI. Rabaty EKO na sprzęt dużego AGD. (zwany dalej Regulaminem ) Strona 1 z 6_ Rabaty EKO na sprzęt dużego AGD REGULAMIN AKCJI Rabaty EKO na sprzęt dużego AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 kwietnia 2018 roku **********************************************************************************

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz za zakupy w SKLEPIE STACJONARNYM I INTERNETOWYM praktiker.pl

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz za zakupy w SKLEPIE STACJONARNYM I INTERNETOWYM praktiker.pl REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz za zakupy w SKLEPIE STACJONARNYM I INTERNETOWYM praktiker.pl 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą 500

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Zyskaj z Amica (dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz za zakupy w SKLEPIE INTERNETOWYM praktiker.pl. 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz za zakupy w SKLEPIE INTERNETOWYM praktiker.pl. 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz za zakupy w SKLEPIE INTERNETOWYM praktiker.pl 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą 500 wydajesz 100 dostajesz

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

pomieszczenie pomocnicze RO1 roleta na okno SD2 i SD3 wymiary szyby: 68x118cm wymiary szyby: 190x118cm wymiary szyby: 68x195cm wymiary szyby: 85x190cm

pomieszczenie pomocnicze RO1 roleta na okno SD2 i SD3 wymiary szyby: 68x118cm wymiary szyby: 190x118cm wymiary szyby: 68x195cm wymiary szyby: 85x190cm nr pomieszczenie oznacznie rodzaj wyposażenia ilość wymiary opis g.1. pomieszczenie pomocnicze RO1 roleta na okno SD2 i SD3 RO1a 4 RO1b 2 68x118cm 190x118cm roleta zaciemniająca na okno górne, beżowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PLANOWANIA KUCHNI IKEA Z WYMIAROWANIEM W DOMU KLIENTA

REGULAMIN USŁUGI PLANOWANIA KUCHNI IKEA Z WYMIAROWANIEM W DOMU KLIENTA REGULAMIN USŁUGI PLANOWANIA KUCHNI IKEA Z WYMIAROWANIEM W DOMU KLIENTA 1. Wstęp Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z usługi planowania kuchni IKEA wraz z wymiarowaniem w miejscu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz za zakupy w SKLEPIE INTERNETOWYM praktiker.pl

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz za zakupy w SKLEPIE INTERNETOWYM praktiker.pl REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz za zakupy w SKLEPIE INTERNETOWYM praktiker.pl 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą 500 wydajesz 100 dostajesz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ AGD 5% taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 lutego 2019 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ AGD 5% taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 lutego 2019 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ AGD 5% taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 lutego 2019 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem AGD 5% taniej (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ Rabat 15% na listwy i panele podłogowe marki Weninger

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ Rabat 15% na listwy i panele podłogowe marki Weninger REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ Rabat 15% na listwy i panele podłogowe marki Weninger 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Akcji Rabatowej pod nazwą Rabat 15% na listwy i panele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Saturn w prezencie do wybranych telewizorów Samsung od 55 cali (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lutego 2018r.

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Saturn w prezencie do wybranych telewizorów Samsung od 55 cali (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lutego 2018r. REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Saturn w prezencie do wybranych telewizorów Samsung od 55 cali (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lutego 2018r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Franke Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym przy ul. Franke 1, 05-090 Raszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kupon dla KP

REGULAMIN PROMOCJI Kupon dla KP 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PROMOCJI Kupon dla KP Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą Kupon dla KP zwanej dalej Promocją, organizowanej przez Praktiker Polska spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ Rabat 25% dla Klubowiczów

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ Rabat 25% dla Klubowiczów REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ Rabat 25% dla Klubowiczów 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Akcji Rabatowej pod nazwą Rabat 25% dla Klubowiczów zwanej dalej Akcją Rabatową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kup doładowanie TuBiedronka, a otrzymasz rabat w wysokości 20% jego wartości na karcie Moja Biedronka!

REGULAMIN PROMOCJI Kup doładowanie TuBiedronka, a otrzymasz rabat w wysokości 20% jego wartości na karcie Moja Biedronka! REGULAMIN PROMOCJI Kup doładowanie TuBiedronka, a otrzymasz rabat w wysokości 20% jego wartości na karcie Moja Biedronka! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "KASA WRACA" ZA KAŻDE WYDANE 500 ZŁ ZWRACAMY 50 ZŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KASA WRACA ZA KAŻDE WYDANE 500 ZŁ ZWRACAMY 50 ZŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "KASA WRACA" ZA KAŻDE WYDANE 500 ZŁ ZWRACAMY 50 ZŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej "KASA WRACA - ZA KAŻDE WYDANE 500 ZŁ ZWRACAMY 50 ZŁ" (dalej jako

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup wybrany TV LG i odbierz kartę podarunkową (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 lutego 2019 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Kup wybrany TV LG i odbierz kartę podarunkową (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 lutego 2019 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Kup wybrany TV LG i odbierz kartę podarunkową (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 lutego 2019 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup wybrany TV LG i odbierz kartę

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa w prezencie do wybranych telewizorów LG od 55 cali nawet do 1500 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 maja 2018 r. =========================================================================

Bardziej szczegółowo

********************************************************************************** 1 Postanowienia ogólne

********************************************************************************** 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa w prezencie do wybranych telewizorów Samsung od 55 cali (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 lutego 2018 r. **********************************************************************************

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREZENTY ZA TRANSAKCJE KARTĄ KREDYTOWĄ IKEA FAMILY

REGULAMIN PROMOCJI PREZENTY ZA TRANSAKCJE KARTĄ KREDYTOWĄ IKEA FAMILY REGULAMIN PROMOCJI PREZENTY ZA TRANSAKCJE KARTĄ KREDYTOWĄ IKEA FAMILY Organizatorem Promocji Prezenty za transakcje Kartą Kredytową IKEA FAMILY (dalej zwana Promocją ) jest Ikano Bank AB (publ) Spółka

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega 4 pkt. 10 Regulaminu, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Zmianie ulega 4 pkt. 10 Regulaminu, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: ANEKS DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa na kolejne zakupy przy zakupie Telewizorów LG (z dnia 24 lipca 2017r.) Dotyczy Sklepów Saturn i saturn.pl Niniejszym Aneksem z dnia 24 lipca 2017r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI RAZ W ROKU PREZENT ZA ZAKUPY W IKEA

REGULAMIN PROMOCJI RAZ W ROKU PREZENT ZA ZAKUPY W IKEA REGULAMIN PROMOCJI RAZ W ROKU PREZENT ZA ZAKUPY W IKEA Organizatorem Promocji Raz w roku prezent za zakupy w IKEA (dalej zwana Promocją ) jest Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Karta podarunkowa do aparatów Olympus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI 25 za 300 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI 25 za 300 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2017 r. REGULAMIN AKCJI 25 za 300 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem 25 za 300 (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Markt Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Wybrane aparaty cyfrowe Canona z kartą podarunkową (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 14 czerwca 2018 r.

REGULAMIN AKCJI Wybrane aparaty cyfrowe Canona z kartą podarunkową (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 14 czerwca 2018 r. REGULAMIN AKCJI Wybrane aparaty cyfrowe Canona z kartą podarunkową (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 14 czerwca 2018 r. ******************************************************************************* 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja naklejkowa Musy BoboVita. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja naklejkowa Musy BoboVita. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja naklejkowa Musy BoboVita 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z KALKULACJĄ CENY OFERTOWEJ - część pierwsza zamówienia

SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z KALKULACJĄ CENY OFERTOWEJ - część pierwsza zamówienia SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z KALKULACJĄ CENY OFERTOWEJ - część pierwsza zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ dotyczy: Dostawa i montaż mebli dla 10 lokali mieszkalnych przy ul. Sławka 28, 28c,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI WYBRANY TELEWIZOR SAMSUNG Z KARTĄ PODARUNKOWĄ NAWET DO 1000ZŁ (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 LIPIEC 2019r.

REGULAMIN AKCJI WYBRANY TELEWIZOR SAMSUNG Z KARTĄ PODARUNKOWĄ NAWET DO 1000ZŁ (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 LIPIEC 2019r. REGULAMIN AKCJI WYBRANY TELEWIZOR SAMSUNG Z KARTĄ PODARUNKOWĄ NAWET DO 1000ZŁ (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 LIPIEC 2019r. ===================================================================== ===

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Media Markt w prezencie do wybranych telewizorów LG od 55 cali nawet do 1000zł z dnia 15 kwietnia 2018r.

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Media Markt w prezencie do wybranych telewizorów LG od 55 cali nawet do 1000zł z dnia 15 kwietnia 2018r. REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Media Markt w prezencie do wybranych telewizorów LG od 55 cali nawet do 1000zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 kwietnia 2018r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat technologiczny RTV i AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Rabat technologiczny RTV i AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI Rabat technologiczny RTV i AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem akcji pod hasłem Rabat technologiczny RTV i AGD (zwana dalej Akcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą 500 wydajesz 100 dostajesz zwanej dalej Promocją, organizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup telewizory SONY z serii XG9505 i odbierz kartę podarunkową do 1500 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 kwietnia 2019 r.

REGULAMIN AKCJI Kup telewizory SONY z serii XG9505 i odbierz kartę podarunkową do 1500 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 kwietnia 2019 r. REGULAMIN AKCJI Kup telewizory SONY z serii XG9505 i odbierz kartę podarunkową do 1500 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 kwietnia 2019 r. ========================================================================

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybierz swój rabat ekologiczny kupuj z głową! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2018 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybierz swój rabat ekologiczny kupuj z głową! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2018 r. Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybierz swój rabat ekologiczny kupuj z głową! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa na kolejne zakupy przy zakupie Telewizorów LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 grudnia 2017r.

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa na kolejne zakupy przy zakupie Telewizorów LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 grudnia 2017r. REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa na kolejne zakupy przy zakupie Telewizorów LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 grudnia 2017r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Karta podarunkowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Saturn w prezencie do wybranych telewizorów LG od 55 cali (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 marca 2018r.

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Saturn w prezencie do wybranych telewizorów LG od 55 cali (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 marca 2018r. REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Saturn w prezencie do wybranych telewizorów LG od 55 cali (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 marca 2018r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Karta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Media Markt w prezencie do wybranych telewizorów Sony od 55 cali nawet do 1000zł z dnia 23 marca 2018r.

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Media Markt w prezencie do wybranych telewizorów Sony od 55 cali nawet do 1000zł z dnia 23 marca 2018r. REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Media Markt w prezencie do wybranych telewizorów Sony od 55 cali nawet do 1000zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 marca 2018r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

50 ZA 500 W KLUBIE MEDIAMARKT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 Lipca 2019 roku.

50 ZA 500 W KLUBIE MEDIAMARKT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 Lipca 2019 roku. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 50 ZA 500 W KLUBIE MEDIAMARKT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 Lipca 2019 roku. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem 50 ZA 500 W KLUBIE MEDIAMARKT (zwanej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do zapytania cenowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wytyczne ogólne: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wykonanie pod wymiar mebli kuchennych do Pałacu w Rogalinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Candy - taniej nawet o 350 zł! - kody rabatowe

Regulamin promocji Candy - taniej nawet o 350 zł! - kody rabatowe Regulamin promocji Candy - taniej nawet o 350 zł! - kody rabatowe 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Organizator TERG S.A. z siedzibą w Złotowie, przy ul. Za Dworcem 1D,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji. Ankieta Satysfakcji Klienta. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Akcji. Ankieta Satysfakcji Klienta. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Akcji Ankieta Satysfakcji Klienta 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji przeprowadzanej pod nazwą Ankieta Satysfakcji Klienta (dalej Ankieta ) tj. zasady udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z kiosku Szybka faktura w sklepach IKEA

Regulamin korzystania z kiosku Szybka faktura w sklepach IKEA Regulamin korzystania z kiosku Szybka faktura w sklepach IKEA 1 Definicje 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z kiosku Szybka faktura ( Kiosk ) w sieci sklepów IKEA Retail Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ Rabat 15% na skrzynki i wybrane ogrodzenia dla Klubu Praktiker

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ Rabat 15% na skrzynki i wybrane ogrodzenia dla Klubu Praktiker REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ Rabat 15% na skrzynki i wybrane ogrodzenia dla Klubu Praktiker 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Akcji Rabatowej pod nazwą Rabat 15% na skrzynki

Bardziej szczegółowo

4 Zasady Akcji promocyjnej

4 Zasady Akcji promocyjnej 1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do ekspresów do wody i napojów gazowanych SodaStream White Source (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 marca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Rabat od 13 % do 50% na panele, farby, oraz materiały do montażu i malowania dla Klubu Praktiker

REGULAMIN PROMOCJI Rabat od 13 % do 50% na panele, farby, oraz materiały do montażu i malowania dla Klubu Praktiker REGULAMIN PROMOCJI Rabat od 13 % do 50% na panele, farby, oraz materiały do montażu i malowania dla Klubu Praktiker 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup 3xGorenje i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 03 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup 3xGorenje i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 03 kwietnia 2017 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup 3xGorenje i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 03 kwietnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Kup 3xGorenje i zyskaj

Bardziej szczegółowo